ubezpieczać eksport

Euler Hermes przestał ubezpieczać eksport do Grecji

Największy na świecie ubezpieczyciel transakcji handlowych Euler Hermes zawiesił ubezpieczanie transakcji eksportowych do Grecji - informuje ?Daily Telegraph?

Zator tankowców z rosyjską ropą przed Bosforem. Efekt restrykcji Zachodu

Około 20 tankowców z rosyjską ropą naftową czeka na zgodę Turcji na przejście przez cieśniny Bosfor i Dardanele. To efekt nowych restrykcji Zachodu dot. eksportu ropy naftowej z Rosji.

Szczyt UE zatwierdził embargo na ropę z Rosji

Szczyt UE zatwierdził embargo na ropę z Rosji

przez USA i obecna decyzja UE oznacza całkowitą izolację na świecie.  W ramach nowych sankcji UE zakaże też europejskim firmom ubezpieczać i reasekurować rosyjskie statki, co np. dodatkowo utrudni eksport rosyjskiej ropy naftowej do Azji. UE ma też zakazać świadczenia usług księgowych i doradczych

KUKE oczekuje dalszego ożywienia eksportu branży jachtowej

Warszawa, 04.09.2018 (ISBnews) - Sprzedaż zagraniczna jachtów stanowi obecnie jedynie 0,19% wartości całego polskiego eksportu, ale regularnie rośnie i należy spodziewać się dalszego ożywienia w tym segmencie eksportu, uważa wiceprezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów

Europa zakręca Rosji kurek z petrodolarami. Osinowy kołek w imperialne plany Kremla

Europa zakręca Rosji kurek z petrodolarami. Osinowy kołek w imperialne plany Kremla

proc. całości światowego wydobycia tego surowca. W większości eksportowanego - co zapewniało Rosji pozycję lidera w globalnym eksporcie ropy naftowej i jej produktów. W eksporcie samej ropy naftowej Rosja ustępowała jedynie Arabii Saudyjskiej.  Czytaj także: Nadchodzi embargo na ropę z Rosji

KUKE liczy na dynamiczny wzrost ubezpieczanych transakcji wobec 30 mld zł w 2015

Warszawa, 12.05.2016 (ISBnews) - Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) ubezpieczyła transakcje o wartości ponad 30 mld zł i planuje dynamiczny wzrost liczby i wartości ubezpieczanych kontraktów, poinformował prezes KUKE Marek Czerski

KUKE uruchomiła ubezpieczenia kredytów eksportowych do Iranu

Warszawa, 04.03.2016 (ISBnews) - Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) od marca br. umożliwiła polskim przedsiębiorcom możliwość ubezpieczania kredytów eksportowych do Iranu, podała Korporacja. Prezes KUKE w ramach rozpoznania możliwości ekspansji polskiego

KUKE spodziewa się spowolnienia wzrostu eksportu do 7-7,5% r/r w 2018 r.

Warszawa, 26.09.2018 (ISBnews) - Spowolnienie dynamiki wzrostu eksportu z Polski względem 2017 r. ma realne szanse być w 2018 r. płytsze, niż szacowano wcześniej i wyniesie ok. 7-7,5%, prognozuje Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE

KUKE: RPA, Kenia i Nigeria wśród najlepszych rynków dla eksportu w Afryce

afrykańskie niosą ze sobą spore perspektywy rozwoju, obecnie około połowa krajów afrykańskich klasyfikowana jest jako kraje wysokiego ryzyka, przez co działalność na tym kontynencie nie należy do łatwych" - czytamy w komunikacie. W 2017 roku polski eksport do Afryki wyniósł

KE zdecydowała o usunięciu państw z listy państw o ryzyku zbywalnym do 2020 r.

. Kredyty eksportowe umożliwiają zagranicznym nabywcom towarów lub usług odroczenie płatności. Takie odroczenie wiąże się z ryzykiem kredytowym dla sprzedawcy/eksportera, który ubezpiecza się od niego, zazwyczaj u ubezpieczycieli prywatnych (wykupując tzw. ubezpieczenie kredytu eksportowego

PIU: Polskie firmy ubezpieczyły obroty warte 504,9 mld zł w 2018 r. 

Ubezpieczeń (PIU). Według danych PIU, znacznie zwiększyło się zaangażowanie polskich ubezpieczycieli we wsparcie eksportu. Dynamika w przypadku ochrony kredytów eksportowych wyniosła 112%, a wartość 55,21 mld zł. Polskie przedsiębiorstwa w 2018 r. znacznie zwiększyły eksport, w

KUKE: Wzrost eksportu spowolni w tym roku do 6-7%

;Wspieramy polskie firmy zarówno w kraju, jak i poza jego granicami - niezależnie od kierunku eksportu. Ubezpieczamy zarówno krajowe należności handlowe, jak i zagraniczną ekspansję - także na rynki trudne czy egzotyczne" - dodał prezes. Małe i średnie przedsiębiorstwa w

Bank Pekao z gwarancjami KUKE otwiera linię gwarancyjną stoczni Crist

Eksport KUKE pracuje nad nowymi rozwiązaniami. "Jestem przekonany, że umowa zapoczątkuje dla Crist kolejne wielomilionowe kontrakty oraz tak pożądane do ich wykonania linie gwarancyjne. Dla Banku Pekao jest to okazja do zwiększenia finansowania eksportu przy jedynie

Pierwszy dzień wojny Zachodu z ropą z Rosji. Ceny ropy nie wzleciały. Dlaczego?

Pierwszy dzień wojny Zachodu z ropą z Rosji. Ceny ropy nie wzleciały. Dlaczego?

swoim firmom na transport rosyjskiej ropy tankowcami, ubezpieczanie tych ładunków i usługi brokerskie w przypadku dostaw surowca, którego cena nie przekracza wyznaczonego limitu. To potężny oręż, bo dotąd armatorzy z UE i USA odpowiadali za ok. 90 proc. przewozów tankowcami rosyjskiego surowca. Takie

Składka przypisana brutto KUKE wzrosła o 41% r/r do 192 mln zł w 2017 r.

rekordowym dla KUKE roku 2011. Wzrost składki w stosunku do 2016 roku wyniósł 51%, w tym 67% wzrost w zakresie ubezpieczeń średnio- i długoterminowych, czyli ubezpieczeń eksportu dóbr i usług o charakterze inwestycyjnym. "Naszą misją jest umożliwienie bezpiecznej ekspansji

Piotr Antkiewicz został powołany na stanowisko prezesa KUKE

obszarze ubezpieczeń, bankowości i zarządzania, które zdobywał w międzynarodowych organizacjach" ? podano w komunikacie. ?Dynamicznie rozwijająca się polska gospodarka przechodzi transformację z gospodarki zorientowanej na import w kierunku zorientowanej na eksport. Rozwój

KUKE: Polski eksport do Azji wzrósł o 341% w ciągu ostatnich 13 lat

Warszawa, 17.04.2018 (ISBnews) - Eksport polskich przedsiębiorstw do Azji wzrósł o 341% w ciągu ostatnich 13 lat, szacuje Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). W celu wsparcia ekspansji eksportowej, KUKE, Bank BGŻ BNP Paribas i Bisnode Polska uruchomili cykl

Zarząd KUKE powołany w tym samym składzie na nową kadencję

tym segmencie. W centrum tych zmian jest wprowadzenie nowego systemu informatycznego, dzięki któremu możliwe będzie docelowo m.in. obniżenie kosztów działania, skrócenie procesów biznesowych oraz udostępnienie narzędzi wspierających firmy z sektora MŚP szukające swoich szans w eksporcie"

KUKE ma nowe ubezpieczenie dla eksporterów do UE i OECD na czas kryzysu

gwarancją Skarbu Państwa, obejmujące 35 krajów, do których trafia prawie 90% polskiego eksportu" ? powiedział prezes KUKE Janusz Władyczak, cytowany w komunikacie. KUKE GAP EX jest produktem przeznaczonym dla firm, które mając umowę ubezpieczenia należności, chcą zwiększyć

KUKE i BGK są gotowi wspierać zachodnich importerów polskich towarów

Warszawa, 18.02.2019 (ISBnews) - Oferowane wspólnie przez KUKE i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) rozwiązania służące wsparciu polskiego eksportu okazują się atrakcyjne również dla importerów z krajów rozwiniętych, dając im i ich bankom dostęp do finansowania nawet na lepszych

KUKE: Liczba upadłości firm wzrosła o 16,7% r/r do 49 w maju

przyniosły pogorszenia w tym zakresie. Wiele firm musi zmierzyć się ze spadkiem popytu, co pokazały m.in. wyniki produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej za kwiecień, które zmniejszyły się o prawie 1/4 (odpowiednio o 24,6% i 22,6%) w skali roku. Podobny spadek zanotował w kwietniu eksport (o 24,9% wg

Mieszanka łotewska. Czyli jak importować paliwa z Rosji, nie tracąc twarzy

Mieszanka łotewska. Czyli jak importować paliwa z Rosji, nie tracąc twarzy

(Ventspils), który był w przeszłości jednym z głównych kanałów eksportu ropy naftowej i paliw. Ale takie mieszanie surowców i paliw może się też odbywać w portach Holandii, a nawet podczas przeładunków między tankowcami na morzu - informuje Bloomberg.  Mieszanie ropy naftowej (tzw. blendowanie) to stary

Polski eksport wzrósł aż o 10 proc.? Prognozy ubezpieczyciela

KUKE ubezpiecza od 1991 roku transakcje handlowe polskich przedsiębiorców - udziela gwarancji ubezpieczeniowych i sprzedaje między innymi ubezpieczenia należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności. Spółkę można więc traktować jako bardzo

KUKE: Liczba upadłości firm spadła o 45,5% r/r do 30 w kwietniu

Europejskiej i OECD. Zainteresowanie instrumentami KUKE GAP EX i KUKE GAP EX+ jest bardzo duże, ponieważ część przedsiębiorstw nie może znaleźć na rynku odpowiedniej ochrony. O produkty aplikują firmy z wielu branż, które pomimo niesprzyjającego otoczenia są w stanie kontynuować, a nawet zwiększać eksport na

KUKE: Wartość ubezpiecz. obrotu i gwarancji wzrosła o 20% do 48,9 mld zł w 2018

uzależnione od koniunktury w krajach Unii Europejskiej, gdzie trafia 80% naszego eksportu, a jednocześnie perspektywy pozostają mocno zamglone. Zadaniem KUKE jest przeprowadzić polskie przedsiębiorstwa przez ten okres niepewności u naszych głównych partnerów, a jednocześnie podpowiadać i wspierać w ekspansji

Pekao i KUKE podpisały umowę ws. wspólnej oferty dla eksporterów

firmy otrzymają dostęp do instrumentów finansowania oraz rozliczania prowadzonych transakcji handlowych na rynki większości krajów świata. Akredytywy eksportowe dedykowane będą polskim eksporterom, którzy planują bądź prowadzą już ekspansję zagraniczną w formie eksportu towarów lub usług na rynki krajów

BGK finansuje kontrakt eksportowy Unibep na Białorusi warty 34,3 mln euro

przedsiębiorstwem komunalnym Akwa-Minsk, podano również. "Środki na realizację kontraktu eksportowego zapewnia w pełnej wysokości BGK. W ramach programu rządowego Finansowe Wspieranie Eksportu pokryte zostanie 85% wartości kontraktu w formule kredytu dla banku lokalnego z

KUKE: Eksport polskiego drobiu do Chin ma realne szanse wzrostu

Warszawa, 26.07.2018 (ISBnews) - Eksport polskiego mięsa drobiowego do Chin ma realne szanse wzrostu, wskazało KUKE na podstawie najnowszych porozumień ze stroną chińską. W związku z podpisanym bilateralnym protokołem dotyczącym eksportu mięsa drobiowego z Polski do Chin

KUKE: Liczba upadłości firm wzrosła o 31,8% r/r do 58 w lipcu

maja. Widać też zwiększony poziom upadłości konsumenckich, co również będzie przekładać się na popyt" - ocenił Ślagórski. Dodał, że w KUKE szkodowość, w tym wartość wypłaconych odszkodowań, zarówno w odniesieniu do obrotu krajowego, jak i eksportu, pozostaje na poziomach

KUKE: Liczba upadłości firm wzrosła o 50% r/r do 57 w czerwcu

zużycia energii względem roku ubiegłego. Cały czas obserwujemy w KUKE rosnące zainteresowanie ubezpieczeniem należności handlowych zarówno w obrocie krajowym, jak i eksporcie, w tym najnowszym rozwiązaniem z gwarancją Skarbu Państwa dla firm eksportujących do krajów Unii Europejskiej i OECD o nazwie GAP

Pesa ma finansowanie Santandera i ubezpieczenie KUKE w białoruskim kontrakcie

ubezpieczeniem agencji wsparcia eksportu. Współpracujemy z tego typu agencjami z całego świata i finansujemy bardzo różnorodne projekty, jednak zawsze kluczową kwestią jest dla nas wsparcie jakie zapewniamy naszym klientom. Bardzo cieszy nas fakt, że poprzez udostępnienie produktów oferowanych przez Grupę

PIU: Sektor ubezpieczeń tworzy 2% PKB i zapewnia 225 tys. miejsc pracy

Warszawa, 16.11.2017 (ISBnews) - Sektor ubezpieczeniowy tworzy 2% polskiego PKB, ubezpiecza 60% majątku polskich firm oraz zapewnia 225 tys. miejsc pracy, wynika z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) pt. "Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków"

KUKE: Handel z UK i Turcją musi 'toczyć się' dalej, niezależnie od problemów

. W 2017 roku do Wielkiej Brytanii wyeksportowaliśmy produkty - głównie maszyny, pojazdy oraz produkty spożywcze - o wartości ponad 56 mld zł, co stanowiło ponad 6% polskiego eksportu ogółem. Jednocześnie do Turcji wysłaliśmy towary - przede wszystkim: maszyny, pojazdy i chemię - o wartości 12,5 mld

Coface:Recesja dotknie 68 krajów, liczba upadłości firm wzrośnie o 25% r/r w br.

danych dotyczących koreańskiego eksportu jako zmiennych objaśniających), zastrzeżono. W perspektywie długoterminowej kryzys COVID-19 może również wpłynąć na strukturę globalnych łańcuchów wartości. Najważniejszym słabym punktem przedsiębiorstw w obecnym kontekście jest ich

KUKE: Ekspansja zagraniczna może być szansą na rozwój MŚP

działa ok. 1,6 mln małych i średnich firm. "Dotychczasowe współczynniki wzrostu eksportu powinny być wsparte również przez intensyfikację ekspansji na rynki pozaeuropejskie, które często są o wiele trudniejsze biznesowo niż strefa europejska. Małe i średnie

Sankcje USA na Nord Stream. Czarna lista i zakaz obsługi w portach

praktyce oznacza to, że statek "Fortuna" stał się "radioaktywny" dla międzynarodowej społeczności. Nie można wspierać jego funkcjonowania ani ubezpieczać - co faktycznie oznacza zakaz obsługi w portach.  Według komunikatu Departamentu Skarbu statek "Fortuna" został

KUKE: Liczba upadłości spadła o 2,1% r/r do 47 w lutym 2019 r.

wykluczyć, że sytuacja w kolejnych miesiącach zacznie się pod tym względem pogarszać. Szczególnie narażone na kłopoty mogą być przedsiębiorstwa nastawione na eksport do krajów Europy Zachodniej, bowiem spowolnienie gospodarcze w tym regionie może wpłynąć na obniżanie się rentowności sprzedaży eksportowej

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wyniosła 467 w I poł. 2019 r.

Niemczech. Konkurencyjność cenowa i jakościowa polskiego eksportu stanowi istotne wsparcie, jednak niższy popyt globalny będzie coraz bardziej zauważalny wśród eksporterów oraz firm z nimi współpracujących. Już obecnie pogorszenie sytuacji na rynkach zagranicznych potwierdza wzrost upadłości i

KUKE: Liczba upadłości firm wzrosła o 3,8% r/r do 55 w marcu

łańcuchów dostaw, jak sektor motoryzacyjny. "W KUKE, zaraz po pojawieniu się pierwszych negatywnych sygnałów z gospodarki, podnieśliśmy do 100% poziom ochrony w ubezpieczeniach eksportu dóbr inwestycyjnych oraz daliśmy możliwość wydłużenia do 120 dni terminu na złożenie

Sielewicz z Coface: Polska tylko 'otrze się' o próg 3% w relacji deficytu do PKB

przewidujemy 1,4% wzrostu w tym roku, dla gospodarki niemieckiej - zaledwie 0,8%. Jeżeli rozdzielilibyśmy polską gospodarkę na zagranicą i część wewnętrzną, to ta zagranica stanowiłaby większy czynnik ryzyka. Na nasze szczęście, polski eksport rośnie w relacji do PKB - w ub.r. relacja ta osiągnęła już poziom

KUKE: Liczba upadłości przedsiębiorstw wzrośnie o ok. 3% r/r do ok. 598 w 2018

jest szczególnie ważne w działalności międzynarodowej. W 2017 roku polski eksport wyniósł 203,7 mld euro i wzrósł o 10% r/r. Znaczący udział w wypracowaniu tego wyniku miały firmy z sektora MŚP, podkreślono w materiale. "Prowadzenie działalności wymaga wiedzy z zakresu

Czy grozi nam blackout? Sprawdzamy "elektryczną odporność" Polski

państwa mogły się wzajemnie ubezpieczać. Połączenia cały czas są rozbudowywane, co jest niezwykle ważne, ponieważ żadne państwo nie jest w 100 proc. przez 365 dni w roku samowystarczalne energetycznie. Zdarzają się sytuacje losowe, jak awarie i anomalie klimatyczne. Sęk w tym, że zwykle

Kościński: MR zachęca zagranicznych inwestorów do innowacyjności w Polsce

przede wszystkim forma pracy i jej innowacyjność, a nie wyłącznie niskie koszty. "Kilogram eksportu w PZL-Świdnik to ponad 700 euro. Mamy drogie produkty, bo są one unikalne i wymagają innowacyjnych rozwiązań, także prowadzenia badań" - wskazał wiceprezes Leonardo

KUKE: Liczba upadłości wzrosła o 14% r/r do 64 w styczniu 2019 r.

Włoch, nakazują większą ostrożność co do oceny sytuacji przedsiębiorstw nastawionych na eksport. Jeśli polscy producenci nie uwzględnili tego spowolnienia w swoich planach, to mogą mieć problemy z rosnącym poziomem zapasów, co grozi zachwianiem płynności. Z drugiej strony, osłabienie popytu odczuwają

Coface: Impas w relacjach Polska-UE najprawdopodobniej skończy się kompromisem

Polski - Polska jest nie tylko największym beneficjentem, jeśli chodzi o fundusze unijne, ale także kieruje na unijne rynki większość swojego eksportu (79,7% w 2017 r.) i będzie piątym co do wielkości krajem UE po wyjściu z Unii Wielkiej Brytanii. Jest zatem prawdopodobne, że obecny impas w relacjach

Coface podtrzymał ocenę ryzyka Polski na poziomie A3

przedsiębiorstw w wielu krajach. Sytuacja na rynkach zagranicznych jest coraz bardziej istotna dla polskich firm. Nasze szacunki zakładają, że w zeszłym roku eksport towarów i usług z Polski był bliski równowartości 55% naszego PKB" - napisał główny ekonomista Coface w Europie Centralnej Grzegorz Sielewicz w

Tylko co dwudziesty sadownik ubezpiecza swój sad. W tym roku czekają ich olbrzymie straty

sobie pozycję eksportową i jesteśmy potentatem. Już nam nie wystarcza rynek europejski, walczymy o rynki azjatyckie. Niestety, z powodu słabych zbiorów w tym roku te nasze azjatyckie przyczółki - jak Chiny czy Wietnam - możemy utracić, bo nie mamy towaru na eksport. A dlaczego tak mało płacą w skupie za

Sielewicz z Coface: PKB w Polsce wzrośnie o 4,3% w 2018 r.

gospodarczego w tym roku będzie więc - według niego - popyt krajowy, zarówno konsumpcja gospodarstw domowych, jak i rosnące inwestycje w aktywa trwałe oraz najprawdopodobniej ujemny wpływ eksportu netto. "Natomiast w branżach sytuacja mikroekonomiczna jest nieco zróżnicowana

BGK i KUKE sfinansują kontrakt Unibepu na centrum handl.w Grodnie za 55 mln euro

został udzielony w ramach rządowego programu Finansowe Wspieranie Eksportu i jest objęty polisą ubezpieczeniową Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), podano także. "Zabezpieczenie finansowania przez KUKE pozwoli polskiej firmie na realizację dużego kontraktu

Przegląd prasy

lipcu --KUKE: Firmy ubezpieczają ok. 15% eksportu na Białoruś i ponad 3% na Ukrainę --BGŻ BNP Paribas: Polska 8. importerem, 13. eksporterem miodu na świecie --Przychody CDRL w polskich sklepach spadły o 2% r/r do 13,2 mln

Więcej firm bankrutuje

wniosku o upadłość - wyjaśnia Tomasz Starus, analityk Euler Hermes, grupy zajmującej się ubezpieczaniem należności i windykacją. Upadli m.in. duzi producenci - Krośnieńskie Huty Szkła, Fabryka Elektrofiltrów Elwo, spółka z grupy Rafako. Kryzys nie

Rosyjskie finanse przechodzą w ręce synów wpływowych bezpieczniaków

. Władze Rosji przewidują, że już za dwa lata agencja kierowana przez Piotra Fradkowa będzie ubezpieczać od 15 do 30 proc. kontraktów rosyjskich firm na eksport maszyn, środków transportu i usług budowlano-montażowych. Agencja ma udzielać gwarancji o wartości do 3 mld dol. rocznie i w ciągu dwóch trzech

Śmierć ponad 1 tys. osób w Bangladeszu nie pójdzie na marne? Zachodnie firmy zwiększają bezpieczeństwo w fabrykach

reformy prawa pracy w tym kraju. Dotychczas rząd w Dhace stał po stronie fabrykantów, którzy w zamian łożyli na kampanie wyborcze polityków. Eksport odzieży przynosi Bangladeszowi ok. 20 mld dol. rocznie, czyli blisko 80 proc. wpływów z eksportu. Po ostatniej tragedii coś się

Jak radzą sobie firmy, czyli czy kryzys się wreszcie skończył

pierwszej połowie 2015 r. do polskich sądów wpłynęło 2189 wniosków o upadłość, czyli o 4 proc. mniej niż w tym samym okresie 2014 r. Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Polsce, firmy zajmującej się ubezpieczaniem należności, uważa jednak, że takie dane nie nastrajają

Francuzi pomogą Rosji zablokować Nabucco

dostaną ponad połowę wartego 2 mld dol. zlecenia na budowę ropociągu do eksportu ropy ze złóż na Morzu Kaspijskim. Ale najważniejszy kontrakt podpisały koncerny paliwowe Total i GDFSuez kontrolowane przez rząd Francji. Kupią one od Kazachów za 1,5 mld dol. jedną czwartą udziałów

Zugzwang Putina - każdy ruch pogarsza sytuację. A gospodarka Rosji w tarapatach

. Zdaniem agencji ratingowej Fitch zaostrzenie sankcji to również sygnał dla inwestorów do wycofywania kapitałów. Fitch przewiduje, że w tym roku może z Rosji odpłynąć 120 mld dol., a w przyszłym roku - jeszcze 100 mld dol. Sankcje wywindowały też koszty ubezpieczania rosyjskich

Nieprzerwany wzrost liczby bankructw amerykańskich firm

Gospodarki, udział eksportu do Stanów Zjednoczonych wyniósł w pierwszych 4 miesiącach 2008 roku poniżej 1,5% polskiego eksportu. Nie jest to więc kierunek priorytetowy dla gospodarki jako całości, natomiast jest grupa firm, które w minionych latach znaczną część swojej sprzedaży lokowały na tamtejszym rynku

KUKE rozszerza do 100% zakres ochrony ubezpieczeniowej w eksporcie inwestycyjnym

bankowego finansowania, które w okresie narastającej niepewności w globalnej gospodarce będzie ulegało znacznemu ograniczeniu, podsumowano. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna firma w Polsce

Koło zamachowe czy kij w szprychy? Komu chce pomóc BGK

działalność zagraniczną. Nasz udział w KUKE wzrósł z 12,15 do 36,69 proc. Mamy nadzieję, że dodatkowy kapitał pozwoli KUKE ubezpieczać większe transakcje i pomagać większej liczbie eksporterów. Zresztą poza dofinansowaniem KUKE mamy też inne pomysły na wsparcie eksportu - finansowanie dla eksporterów, kredyty