sprzedanej wierzytelności

Monika Loda

Nie płacił odsetek za opóźnienie. Bank sprzedał wierzytelność

Nie płacił odsetek za opóźnienie. Bank sprzedał wierzytelność

Należy pamiętać, że odsetki karne naliczane za opóźnioną spłatę rat należy wpłacić w kolejnych ratach kredytu. W przeciwnym wypadku nasze wierzytelności mogą zostać sprzedane firmie windykacyjnej

BGŻ BNP Paribas sprzeda portfel wierzytelności detal. o wartości do 2,4 mld zł 

Warszawa, 04.12.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza BGŻ BNP Paribas wyraziła zgodę na sprzedaż wierzytelności kredytowych wynikających z umów kredytu gotówkowego i umów kredytu samochodowego o łącznej wartości nominalnej na dzień ich sprzedaży nie wyższej niż 2 400 mln zł na rzecz

Afera GetBacku. Spółka zwraca pieniądze bankom i skarbowi państwa

Afera GetBacku. Spółka zwraca pieniądze bankom i skarbowi państwa

W kwietniu GetBack sprzedał portfele wierzytelności za 398,4 mln zł. Kupiła je szwedzka spółka windykacyjna Hoist. Z tą sprzedażą wiąże się konieczność wykupu części obligacji zabezpieczonych na odsprzedanych wierzytelnościach. – Realizacja transakcji z Hoist oznacza, że firma przejęła

Bank sprzedał dług i nie chce powiedzieć komu. A odsetki rosną...

Bank sprzedał dług i nie chce powiedzieć komu. A odsetki rosną...

wierzytelność została sprzedana firmie windykacyjnej i to z nią powinien teraz ustalać zasady spłaty. Bank nie chce powiedzieć, która firma kupiła dług. Siostrzeniec czytelniczki nie wie, komu powinien przelać pieniądze. Z reguły umowy z bankami, firmami telekomunikacyjnymi, czy

BGŻ BNP Paribas ma umowy sprzedaży wierzytelności o wart. 2,3 mld zł

Warszawa, 12.12.2017 (ISBnews) - BGŻ BNP Paribas sprzedał wierzytelności wynikające z umów kredytu gotówkowego i umów kredytu samochodowego o łącznej wartości 2,3 mld zł na rzecz BGZ Poland ABS1 Designated Activity Company (SPV), poinformowała instytucja. Bank nie jest

Odzyski GetBack w restrukturyzacji za maj wyniosły 14,36 mln zł

wierzytelności do Hoist II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty" - czytamy w komunikacie. Porównawczo odzyski dla portfeli pozostających w zarządzaniu przez spółkę, bez uwzględnienia portfeli sprzedanych do Hoist II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny

Spółka GNB wyemituje obligacje o wartości 500 mln zł 

Warszawa, 17.07.2017 (ISBnews) - Getin Noble Bank (GNB) zawarł umowę sprzedaży wierzytelności z kredytów samochodowych o wartości 700 mln zł do spółki GNB Auto Plan 2017 (SPV) za cenę pozostającego do spłaty salda kapitałowego. SPV wyemituje obligacje o wartości 500 mln zł

Spółka GetBack wygrała przetarg na wierzytelności bankowe warte ponad 1 mld zł

grupa Idea Bank, zaś w czerwcu br. spółka została sprzedana przez bank na rzecz Emest Investments za łącznie 825 mln zł. GetBack zajmuje się zakupem i windykacją portfeli wierzytelności, pochodzących przede wszystkim od banków i firm telekomunikacyjnych. Przychody z tego

Idea Bank ma term sheet w sprawie sprzedaży 65% akcji Idea Money

spółki zależnej Idea Money, podał bank. Intencją stron jest zawarcie umowy sprzedaży akcji do 31 lipca br. "Zgodnie z term sheet, intencją jego stron jest dążenie do zawarcia do dnia 31.07.2020 r. umowy sprzedaży akcji, na podstawie której emitent sprzeda

ZPF: Wartość niespłaconych zobowiązań finans. w Europie przekracza 1 bln euro

GBV. Największym oferentem były włoskie instytucje finansowe, na które przypadało aż 50% całkowitej wartości transakcji. Gwarantem znacznej części tych aktywów była tamtejsza agencja rządowa GACS. Podmioty hiszpańskie sprzedały wierzytelności o wartości 43 mld euro, zaś kolejni oferenci pochodzili z

Pieniądze lubią ciszę. Szczególnie te wyprowadzone ze SKOK Wołomin

Pieniądze lubią ciszę. Szczególnie te wyprowadzone ze SKOK Wołomin

 będzie umarzana i sprzedana za grosze nie wiadomo komu. Chodzi o kredyty „dla specjalnych klientów" – pożyczki udzielane "słupom" bez odpowiedniego zabezpieczenia. Wszystko to miało służyć wyprowadzeniu pieniędzy ze SKOK Wołomin i ich legalizacji. I jak mówią – tak

Nowe przepisy. Jeśli wejdą w życie, uderzą w małych przedsiębiorców i kancelarie odszkodowawcze

Nowe przepisy. Jeśli wejdą w życie, uderzą w małych przedsiębiorców i kancelarie odszkodowawcze

stanowią dla nich poważny problem: blokują inwestycje (36,8 proc), utrudniają wprowadzanie nowych produktów na rynek (15,1 proc ), ale przede wszystkim uniemożliwiają regulowanie własnych zobowiązań (38,3 proc). Przepis wytrych Cesja wierzytelności to nic innego jak przelew wierzytelności na inny podmiot

Kupowanie ruchomości od syndyka

całkowitą swobodę w likwidacji, lecz jeśli w skład masy wchodzi 1000 krzeseł o wartości 51 zł każde, to już syndykowi nie można bez uzyskania stosownych zgód sprzedać choćby jednej sztuki. Z drugiej zaś strony ustawodawca musiał przyjąć generalną zasadę, by likwidacja „drobnych" mas upadłości nie

Getin sprzedaje złe kredyty. Żniwa dla firm windykacyjnych

przypadków zobowiązania nie są już spłacane od ponad roku. Bank kredyty o wartości 1 mld zł sprzedał za 340 mln zł. Resztę musiał spisać na straty. Czyszczenie bilansów Jak podaje bank, 44 proc. sprzedanych wierzytelności to kredyty hipoteczne. Bank nie

Idea Bank ma umowę sprzedaży 65% akcji Idea Money

umowy sprzedaży akcji, emitent zobowiązał się sprzedać za pośrednictwem firmy inwestycyjnej: 1) na rzecz Fundacji JLC 4 853 501 akcji IM (stanowiących 45,01% akcji IM) za łączną cenę 2,25 zł, 2) na rzecz IGL 2 155 554 akcji IM (stanowiących 19,99

BAH dokapitalizuje 6 spółek zależnych, planuje dezinwestycje z 3 kolejnych

kapitał zakładowy wierzytelności przysługujących BAP wobec spółek zależnych. "W wyniku przeprowadzenia podwyższeń kapitałów zakładowych w spółkach zależnych, BAP wniesie aportem (wkładem niepieniężnym) na kapitał zakładowy przysługujące mu wierzytelności wobec spółek

SPV Getin Noble Banku wyemituje obligacje o wartości 1,2 mld zł

wartości 1,2 mld zł, podała instytucja. W ramach pierwszej w umów GNB sprzedał wierzytelności leasingowe o wartości ok. 1,9 mld zł do GNB Leasing Plan Limited z siedzibą w Dublinie za cenę pozostającego do spłaty salda kapitałowego. Podmiotami biorącymi udział w tej umowie były

Idea Bank: Należności od GetBack stanowią 0,06% sumy bilansowej grupy 

portfelach których znajdują się wierzytelności sprzedane przez Idea Bank w 2016 r. wynoszą 73,2 mln zł i są regulowane terminowo, podał bank. "W nawiązaniu do doniesień medialnych, Idea Bank informuje, że na 26 kwietnia 2018 r. stan należności grupy kapitałowej Idea Banku od

Przegląd informacji ze spółek

podobne tempo wzrostu w bieżącym roku, poinformował prezes Jakub Baran. Podmiot z grupy kapitałowej GetBack podpisał z bankiem z siedzibą na terytorium Hiszpanii umowę dotyczącą nabycia portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 637 mln euro tj. 2,7 mld zł, podał

Umowa cesji - jak zaksięgować?

. Należy pamiętać, że bezwzględny zakaz zbywania wierzytelności dotyczy: Ogólne zasady ewidencji cesji (sprzedaży) wierzytelności własnej są następujące: 1. Wyksięgowanie wartości nominalnej sprzedanej wierzytelności: 2

Best sprzedał 690,65 tys. akcji serii G na rzecz Quercus Multistrategy FIZ

Warszawa, 09.05.2017 (ISBnews) - Best sprzedał 690,65 tys. akcji serii G na rzecz Quercus Multistrategy FIZ, wynika z komunikatu spółki. Wartość subskrypcji wyniosła 18,99 mln zł. "W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 690 652 sztuki

Best przeprowadzi emisję obligacji o wartości 50 mln zł do początku czerwca

program emisji obligacji, odpowiedział: "Poczekajmy na walne Kredyt Inkaso, które zaplanowane na 5 kwietnia i jakie decyzje tam zapadną". W lutym spółka przeprowadziła emisję obligacji o wartości 40 mln zł, która została sprzedana w jeden dzień przy redukcji sięgającej

Kruk oczekuje większej podaży portfeli w 2020 r., może zainwestować ok. 1 mld zł

warunki, w których banki obecnie działają, w tym ostatnie także dwa wyroki TSUE spowodują, że bardziej otworzą się one na sprzedaż portfeli wierzytelności. Dodatkowo koszty windykacji rosną, dlatego część banków będzie chciała te działania zlecić takim podmiotom jak Kruk, a nie odzyskiwać należności we

Czarnecki: GetBack powinien jak najszybciej zawrzeć układ

spłatą zobowiązań. Getin International S.a.r.l. sprzedał 100% akcji GetBack w 2016 r. GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu

Jest życie po kredycie. Dla niektórych oddłużenie jest w 100 procentach pewne. Czy zaboli?

zdecydować: ogłaszać upadłość czy raczej pozywać bank o sprzedanie wadliwego produktu finansowego? Początek wszyscy znamy: wahania kursów walut, szczególnie ich wielkie wzrosty w ciągu zeszłego roku, zepchnęły pod kreskę tysiące ciężko pracujących osób, które się absolutnie nie czują bankrutami, lecz &ndash

Przegląd prasy

zakład k/Dębicy, zbudowany kosztem 160 mln zł --T-Mobile Polska planuje otwarcie 150 nowych punktów, zatrudni 700 osób --Deutsche Telekom nie sprzeda T-Mobile Polska, podtrzymuje plany inwestycyjne --Zysk netto Stalexportu

Spółka Kruka kupi od Getin Noble Banku wierzytelności warte 710 mln zł

: Kontrahenci nie płacą? Sprzedaj faktury i odzyskaj pieniądze. Do tej pory byli to dłużnicy, którzy nie spłacali kredytów konsumpcyjnych, np. rat za samochód, czy za sprzęt RTV/AGD. To dlatego, że firmy windykacyjne nie kupowały wierzytelności hipotecznych. Transakcja Kruka to

Afera GetBacku. Dwie takie same historie z różnym zakończeniem

. Transakcja firmy A z firmą X Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Altus był właścicielem spółki EGB Investments zajmującej się windykacją długów. W 2017 roku TFI sprzedało ją GetBackowi za ponad 207 mln zł. GetBack kupił wtedy ponad 99 proc. akcji EGB po 16 zł za jedną. Kiedy w kwietniu 2018 r. było wiadomo

GNB sprzedaje kredyty niepracujące o wart. nom. 1,12 mld zł za 300 mln zł

wynik banku zarówno w 2014, jak i 2015 r., podał bank. W 2015 r. bank planuje zawieranie kolejnych dużych transakcji sprzedaży wierzytelności. "W efekcie przeprowadzonej transakcji wartość nominalna wierzytelności nieregularnych sprzedanych przez Getin Noble Bank od

Orlen chce połknąć Ruch. Naftowy gigant idzie w kioski z prasą

planowana przez ten koncern restrukturyzacja Ruchu zakłada utrzymanie przez tę spółkę kolportażu prasy. Swoje plany Orlen ogłosił przed zgromadzeniem wydawców prasy wierzycieli Ruchu, którzy według PAP w najbliższy poniedziałek mają zdecydować, czy zgadzają się na redukcję swoich wierzytelności. Najpierw

Kaczmarski Inkasso: Liczba spraw zleconych do windykacji wzrosła o 1/2 wobec II

kalkulacjach przy braniu kredytów czy zakupach ratalnych miały być źródłem spłaty. "Liczba wierzytelności konsumenckich zmniejszyła się, ponieważ spadła sprzedaż w bankach, u operatorów telefonicznych czy w telewizjach cyfrowych. Ale szacujemy, że odmrożenie gospodarki sprawi

Przegląd prasy

mieszkalny w Warszawie za 36,5 mln zł netto --BM Reflex: Okres stabilizacji cen paliw potrwa przynajmniej do końca miesiąca --Spółka Kruka wygrała przetarg na zakup wierzytelności o wart. ok. 1,4 mld zł --Bowim miał wstępnie 33

Dwóch członków zarządu Kruka sprzedało akcje, by zrealizować prywatne cele

moich oszczędności, to właśnie akcje Kruka. Sprzedałem obligacje Kruka i część posiadanych akcji, aby kupić dom" - poinformował z kolei członek zarządu Michał Zasępa, cytowany w komentarzu. W miniony piątek poinformował, że prezes Piotr Kupa zmniejszył swoje zaangażowanie

GetBack chce setek milionów od Deloitte

należności. Nowy zarząd twierdzi także, że to audytor nie wykrył mechanizmu sztucznego podwyższania obrotów i zniekształcenia wyników. „Źródłem powszechnie znanych problemów finansowych GetBacku było jednak ich [portfeli wierzytelności] odkupywanie po cenach wyższych, niż wcześniej zostały sprzedane

Afera GetBack. We wtorek decydujące spotkanie z wierzycielami

, które kupowały obligacje poprzez banki, domy maklerskie (np. Dom Maklerski PKO BP lub Idea Bank). Inwestorami było też 178 instytucji, m.in. fundusze inwestycyjne. GetBack od momentu wejścia na giełdę w lipcu 2017 roku sprzedał im obligacje za 2,5 mld złotych. Spółka oferowała papiery wartościowe nawet

Poradnik. Upadłość konsumencka: opłaty, umorzenia, zasady i wyjątki

stracimy Syndyk nie sprzeda standardowego wyposażenia naszego mieszkania. Nie stracimy przedmiotów służących do nauki lub tych codziennego użytku, jeżeli można je sprzedać wyłącznie poniżej ich wartości, ale zachowują dla dłużnika znaczną wartość użytkową. To np. rower lub komputer średniej klasy. Nie

Nie kupisz już książki w małej księgarni, wkrótce rodzinne placówki staną się tylko wspomnieniem

Co to jest bestseller po polsku? To książki celebrytów, celebrytów internetowych, erotyki, kryminały (głównie Remigiusz Mróz, który w ubiegłym roku wyprodukował sześć pozycji). I popularnie nazywane TT. Czyli Tokarczuk, Twardoch. Jak się uda sprzedać 10 tys. egzemplarzy nowości w miesiąc, to

ING BSK oczekuje zmienności kosztów ryzyka w kolejnych kwartałach

ze względu na ryzyko kredytowe (etap 3). Łączna kwota sprzedanych wierzytelności korporacyjnych (kwoty główne, odsetki, pozostałe koszty wg stanu na dzień zawarcia umowy) wyniosła 85,6 mln zł" - czytamy w sprawozdaniu zarządu. Bank podał, że udział kredytów

Alior Bank będzie zwiększać udział leasingu w przychodach i obniżać koszt ryzyka

. Alior Bank sprzedał w trzech kwartałach 2017 wierzytelności na łączną kwotę brutto 625,28 mln zł, a odpis aktualizujący utworzony dla tego portfela wyniósł 462,36 mln zł. Wpływ sprzedaży wierzytelności na koszty ryzyka w trzech kwartałach 2017 r. wyniósł 70,76 mln zł. W samym III kw. pozytywny wpływ

Polacy handlują długami na potęgę?

Zobacz: Giełda długów Badanie bazy ofert sprzedaży wierzytelności, w których dłużnikiem jest firma, zostało przeprowadzone w październiku 2014 r. przez dlugi.info przy współpracy z Bisnode Polska. Ponad 86

Petrolinvest uzgodnił warunki zbycia 100% udziałów TOO OTG

kredytu PKO; [...] (iv) nabycie przez podmiot wskazany przez inwestora wierzytelności Bank CenterCredit wobec TOO OTG z tytułu umowy kredytu zawartej w dniu 13 kwietnia 2006 r. pomiędzy TOO OTG, jako kredytobiorcą, a Bank BCC, jako kredytodawcą w brzmieniu określonymi kolejnymi

ING BSK sprzedał portfele NPL warte 253,4 mln zł w III kw., w IV kw. nie planuje

Warszawa, 04.11.2015 (ISBnews) - ING Bank Śląski sprzedał w III kwartale br. portfele kredytów niepracujących o wartości 253,4 mln zł. W ostatnim kwartale tego roku bank nie planuje transakcji sprzedaży wierzytelności przeterminowanych, poinformowali przedstawiciele banku

PiS wpuszcza superkreta na zatory. Duże firmy mają szybciej płacić małym

weryfikacji nierzetelnych dłużników”. Zmiany w podatkach dla firm Narzędziem do udrażniania zatorów mają być też zmiany w podatku dochodowym. Wierzyciel miałby mieć możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania PIT i CIT, jeżeli wierzytelność nie została uregulowana lub sprzedana w ciągu 90 dni od dnia

Milion złotych za długi pasażerów - PKP sprzedaje wierzytelności

Cena wywoławcza za długi pasażerów opiewające na kwotę 29 milionów złotych wynosi tylko milion 78 tysięcy złotych. Przejmie je ten, kto zaproponuje więcej. - Chodzi o wierzytelności z lat 2001-2008. Ponieważ do tej pory spółce nie udało się ich

Best zwiększył udział w Best II NSFIZ do 100%, chce także umorzyć akcje własne

będących w posiadaniu spółki. "Przejmując Best II NSFIZ de facto przejęliśmy portfele wierzytelności generujące stabilne przepływy pieniężne. Jest to transakcja o niskim stopniu ryzyka, ponieważ bardzo dobrze znamy portfele należące do tego funduszu. Objęcie pełnej kontroli

UOKiK przerywa windykację nieistniejących długów. Pierwsza taka decyzja w historii

jej pieniądze Półtora miesiąca później (w lutym 2017 r.) PGT sprzedała firmie windykacyjnej One Debt Partners rzekome długi oszukanych klientów. Taka transakcja polega na tym, że windykator płaci sprzedającemu część wartości przejętych cesją wierzytelności, a potem sam ich dochodzi. Obie strony na tym

Idea Bank: Sprzedaż non core business to uznawany sposób rekapitalizacji

my pozbyliśmy się Tax Care [wniosek o upadłość ? red.], czy chcieliśmy sprzedać 65% akcji Idea Money, a także zamierzamy sprzedać 2 mld zł wierzytelności leasingowych. Kwoty uzyskane w ten sposób przez banki dotknięte poprzednim kryzysem szły w setki miliardów, a nawet biliony euro i dopiero one były

Alior Bank miał 35,76 mln zł zysku netto, 77,06 mld zł aktywów w II kw. 2019 r.

na Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz odpisem na jedną z ekspozycji. Mimo to, dzięki wysokiej efektywności kosztowej, sięgnął on 158 mln zł ? powiedział prezes Alior Banku Krzysztof Bachta, cytowany w komunikacie. W I półroczu 2019 roku Grupa sprzedała wierzytelności na

Duże zmiany w alimentach. Dla tych, którzy płacą, i dla tych, którzy dostają

tys. zł. Co z tego, skoro nie mogę ich odzyskać. Chciałabym je sprzedać jakiejś firmie. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że firma musiałaby na tym zarobić i za 15 tys. wierzytelności zapłaciłaby mi np. tylko 10 tys. Ale i tak bym się zgodziła, byleby tylko szybko dostać jakiekolwiek pieniądze do ręki

Indos chce pozyskać ok. 20 mln zł i przejść na rynek główny GPW w 2017 r.

nie będziemy chcieli tanio sprzedać skóry" - powiedział ISBnews Glensczyk po uroczystości debiutu na NewConnect. Spółka myśli o pozyskaniu kapitału rzędu 20 mln zł, dodał. Środki te Indos chce przeznaczyć w połowie na finansowanie działalności

GNB spodziewa się, że odpisy będą sięgać ponad 200 mln zł kwartalnie w br. 

od poprzedniego" - podkreślił prezes. W I kw. odpisy Getin Noble Banku wyniosły 203,6 mln zł i były wyższe o 29,6% w skali roku. Prezes dodał, że w II kwartale bank będzie starał się sprzedać portfel wierzytelności, związany z kredytami

Przegląd informacji ze spółek

Work Service, z obligatariuszami oraz mniejszościowymi akcjonariuszami jego węgierskich spółek zależnych, dotyczące restrukturyzacji Work Service, w tym warunków rozterminowania, spłaty lub umorzenia części ich wierzytelności , podała spółka. Grupa Lotos podpisała umowy

RPO wziął w obronę 70-letnich frankowiczów. Ich mieszkanie zlicytowano. Czy uda mu się odkręcić licytację komorniczą?

Janinie i Andrzejowi opiewał na ponad milion złotych. To suma kwoty kredytu przeliczonego na złotówki z franka szwajcarskiego plus odsetki w kwocie ponad 46 tys. zł. Krakowski sąd rejonowy nadał bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzulę wykonalności, ale Getin Noble Bank sprzedał wierzytelność funduszowi

Gdy dług się przedawni, a windykator ściga. Jak działa przepis wytrych? Ministerstwo Sprawiedliwości go zmieni?

Dług, nawet jeśli jest przedawniony, pozostaje długiem. Można go windykować, sprzedać i znów próbować odzyskać. Może wędrować od jednej firmy windykacyjnej do drugiej. Każda będzie próbowała go windykować, uprzykrzając życie dłużnikowi dopóty, dopóki nie zwróci on pieniędzy albo nie udowodni, że ma

Przegląd informacji ze spółek

ItaCapital s.r.l., włoska spółka zależna Kruka zawarła wiążącą umowę z Banca IFIS, która przewiduje nabycie wierzytelności z tytułu niezabezpieczonych kredytów konsumenckich o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 744,6 mln euro (wg kursu średniego NBP z 16 stycznia 2017 roku

BZ WBK sprzedał niepracujący portfel kredytów wartości 726,2 mln zł w I półr. 

Warszawa, 28.07.2017 (ISBnews) - Bank Zachodni WBK w I połowie br. sprzedał niepracujący portfel wymagalnych wierzytelności o wartości 726,2 mln zł wobec 646,8 mln zł rok wcześniej (w tym kapitał kredytowy o wartości odpowiednio 662,9 mln zł i 622,8 mln zł). Dodatni wpływ na

Ronson wyemitował obligacje serii R na łącznie 50 mln zł

zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone, przy czym docelowo staną się zabezpieczone hipoteką ustanowioną przez podmioty zależne Ronsona, które złożyły oświadczenie o ustanowieniu hipoteki łącznej do kwoty 75 mln zł na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu obligacji na nieruchomościach

GetBack żonglował portfelami wierzytelności, by nie dopuścić do spadku wyceny spółki - ustaliła KNF. Windykatorowi grozi kara.

. Sprawą zgłoszonych nieprawidłowości i ewentualnych przestępstw zajmuje się dziewięcioosobowy zespół prokuratorski. Do czego jeszcze dokopała się KNF? GetBack przeprowadzał przed końcem poszczególnych okresów sprawozdawczych sprzedaże portfeli wierzytelności innym firmom. Tylko po to, by pompować zyski i

Wciąż rosnące zatory. Nie płaci stocznia, spółka celebrytki, GDDKiA

Dróg Krajowych i Autostrad. Zobacz wystawione na sprzedaż wierzytelności wobec GDDKiA . Jednocześnie firma, która chce sprzedać wierzytelności wobec GDDKiA sama też... trafiła na giełdę wierzytelności . Brak płatności ze strony

Próchnik pozyskał 6 mln zł na rozwój internetowych kanałów dystrybucji

liczba sprzedanych obecnie akcji" - czytamy dalej. Spółka zawarła z Listella umowę pożyczki konwertowalnej w kwocie 3,55 mln zł pozyskanej ze sprzedaży 3 387 375 akcji spółki. Całość wierzytelności z tytułu umowy pożyczki konwertowalnej zostanie przeznaczona na opłacenie

Afera SKOK Wołomin. NIK zamierza wyjaśnić wszystkie tajemnice upadłości kasy

razy proponował największym dłużnikom spłatę 30 proc. zadłużenia w zamian za umorzenie reszty. Potem próbował portfel wierzytelności o wartości 3,9 mld zł sprzedać za „za złotówkę”. Ale żaden polski bank, co dziwne, nie zainteresował się tą ofertą. Zaś banki zachodnie o przetargu nie

KRD/KPF: Przeterminowane płatności istotną barierą dla prawie 2/3 mikrofirm

nie mogą skutecznie chronić swojego biznesu przed utratą płynności finansowej, gdy klient nie płaci im w terminie. Nie mogą na przykład sprzedać tego długu firmie windykacyjnej lub kancelarii prawnej ani skorzystać z faktoringu, czyli otrzymać pieniądze od firmy faktoringowej za wystawioną klientowi

Oferta obligacji detal. serii L3 Bestu o wartości nom. 50 mln zł ruszy we wtorek

. Wszystkie obligacje zostały sprzedane i notowane są na Catalyst. Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi

ING BSK podtrzymuje cel utrzymania kosztów ryzyka na poziomie 70 pb w br.

kredytów - głównie detalicznych. Łączna kwota wierzytelności sprzedanych w ramach umowy wyniosła 253,4 mln zł, a ostateczna cena sprzedaży portfela została ustalona na 30,4 mln zł. Pozytywny wpływ transakcji na koszty ryzyka banku wyniósł 21 mln zł. Druga umowa, zawarta w III kw

"Puls Biznesu": To przedsiębiorcy budują dobrobyt

wszystkie samorządy. 87 proc. tych inwestycji jest finansowanych z pieniędzy własnych. Giełda wierzytelności: Kontrahenci nie płacą na czas? Spróbuj sprzedać faktury! Odzyskaj pieniądze.

Urząd Skarbowy może zobowiązać Polnord do zapłaty 9,88 mln zł zaległego podatku

. prawidłowość rozliczenia podatku VAT z tytułu umowy sprzedaży wierzytelności, zawartej między spółką a Polskim Bankiem Przedsiębiorczości. [...] Z treści protokołu wynika, że transakcja nabycia przez bank wierzytelności nie stanowiła świadczenia usług w rozumieniu art. 5 ust 1 ustawy o podatku od towarów i

GNB sprzeda portfele NPL warte 1,8 mld zł, liczy na spadek odpisów do 550 mln zł

. "Jesteśmy najbardziej aktywni na rynku NPL. Teraz jest ogromny rynek, bo pojawiło się wielu nowych graczy. Nie przygotować portfeli do sprzedaży byłoby dużym błędem. W ub. roku planowaliśmy, że sprzedamy 1 mld zł, a sprzedaliśmy 1,8 mld zł. W tym roku chcielibyśmy sprzedaż co najmniej tyle samo

Przegląd informacji ze spółek

Groclin w ramach strategii relokacji produkcji za granicę sprzedał nieruchomość w Grodzisku Wielkopolskim producentowi ekskluzywnych mebli Adriana. Obie firmy planują ponadto współpracę biznesową. Docelowo, w Polsce Groclin będzie jedynie zarządzał produkcją w zakładach

Mieszkanie w spadku. Czy lokale zakładowe, komunalne i spółdzielcze można odziedziczyć?

ogólnych. – Warto zwrócić uwagę, że jeżeli umiera jeden z małżonków, którym wspólnie przysługiwało lokatorskie prawo do lokalu, spadkobiercom małżonka zmarłego przysługuje wierzytelność tytułem spłaty za wkład mieszkaniowy względem drugiego małżonka, któremu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo

Best: Zapisy na obligacje serii K3 przekroczyły dziś 350 tys. sztuk

uchwalonego w lutym 2014 r. publicznego programu o łącznej wartości do 300 mln zł. W ramach tego programu w minionym roku spółka sprzedała obligacje serii K1 i K2 o łącznej wartości 95 mln zł. Obok emisji obligacji serii K3, Best przeprowadza obecnie również budowę księgi popytu dla

Przegląd informacji ze spółek

otwarcie postępowania układowego. GetBack planuje, że wierzytelności należące do Grupy 1 w wymiarze 34,64% będą skonwertowane na akcje, wynika z propozycji układowych spółki. Spłata należności głównej, określonej na 63,36% będzie przebiegać w ratach, rozłożonych do 2025 roku

Mabion dostał ok. 175 mln zł z pożyczki od akcjonariusza po zbyciu akcji spółki

. "Pożyczka od akcjonariusza zostanie spłacona w formie umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności: (i) spółki z tytułu opłacenia przez akcjonariusza, takiej samej liczby akcji zwykłych na okaziciela spółki nowej emisji jak liczba akcji sprzedanych w ramach oferty prywatnej, które zostaną

Przegląd prasy

--Morawiecki: PZU dostrzega konieczność zwiększenia oszczędności przez Polaków --Spółka Kruka ma umowę zakupu wierzytelności we Włoszech o wart. 3,26 mld zł --MF miało do dyspozycji 6,2 mld euro środków walutowych na koniec grudnia ub.r

BZ WBK chce utrzymać koszty ryzyka poniżej 100 pb w 2015 r.

kredytów niepracujących. "To będzie jakieś 200-300 mln zł" - powiedział prezes. W 2014 roku BZ WBK sprzedał portfel kredytów niepracujących o łącznej wartości 698 mln zł. W IV kw. bank sprzedał portfel nieregularnych wierzytelności hipotecznych na kwotę 443 mln zł

NBP: Fundusze PE mogą odegrać ważną rolę w finansowaniu startupów

wyemitowanych przez spółki energetyczne oraz deweloperskie w wartości obligacji sprzedanych na rynku pierwotnym wyniósł około 50%. Kapitał na tym rynku aktywnie pozyskiwały także spółki zajmujące się obrotem wierzytelnościami. Dominowały emisje o charakterze niepublicznym, a część z nich, podobnie jak w

Byli dłużnicy walczą o "prawo do bycia zapomnianym"

problemy z egzekucją należności wystawiają dług ina sprzedaż. Obecnie znajdziemy tam prawie 2 mln ofert o łącznej wartości 13 mld zł. Usuniętych i nieaktualnych ofert jest prawie 600 tys. Tyle długów sprzedano i spłacono. - Robimy to samo co OLX czy Allegro. Po

Największy bubel prawny ostatnich dni: lista sankcyjna. Zamknęła firmę, której połowa załogi to Ukraińcy

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego", ale że chodzi też o nich, nie podejrzewał.  Firma jego zdaniem padła ofiarą swojego sukcesu. W 2017 roku jej założycielka sprzedała zakład funduszowi inwestycyjnemu z krajów

Doręczyciele paczek bez pracy i pieniędzy

informacji o numerze telefonu. Pracownicy dostali mailowy komunikat, w którym podana jest jedynie komórka. Po wielokrotnych próbach udało nam się dodzwonić do Grzegorza Stępniewskiego, który reprezentuje firmę. Kiedy ludzie dostaną pieniądze? - Jeśli uda nam się sprzedać wierzytelności, to do końca tego

Windykatorzy ściągają przedawnione długi i wpisują do rejestru długów

sprzedał przedawnioną wierzytelność firmie windykacyjnej. Firma wysłała sprawę do sądu elektronicznego, celowo wskazując (mimo że wiedzieli, jaki jest aktualny adres) zły adres zmarłego. Powstał tytuł egzekucyjny, sprawa poszła do komornika. Firma wyjdzie na tym na plus. Za to dla mnie pod względem

Przegląd prasy

piątek --Ciech przedłużył termin rozmów nt. wstrzymania produkcji w fabryce w Rumunii --Kruk miał szacunkowo 304 mln zł zysku netto w 2019 r. --Kruk zainwestował 389 mln zł w portfele wierzytelności w IV kw. 2019 r

Przegląd informacji ze spółek

sprzedało 78 lokali mieszkalnych w I kw. 2018 r., poinformowała spółka. LC Corp sprzedał 873 lokale, a przekazał 702 lokali w I kw. 2018 r., podała spółka. OncoArendi Therapeutics przydzielił wszystkie akcje serii F oferowane w pierwotnej ofercie

Santander BP miał 304,85 mln zł zysku netto, 221,61 mld zł aktywów w II kw.

;Sprzedano portfele należności kredytowych od klientów indywidualnych i firm o łącznej wartości 894,2 mln zł. Analogiczne transakcje z I połowy 2019 r. dotyczyły wierzytelności kredytowych na kwotę 533,3 mln zł i przyniosły 10,1 mln zł straty brutto" - czytamy także. Po I

Leszek Czarnecki na cenzurowanym. Na rynku finansowym ruszyły spekulacje, dlaczego akurat teraz

windykacyjnej. Założył ją w 2012 roku. Sprzedał 4 lata później. Spółka GetBack skupowała długi, jednocześnie sama się na te zakupy zadłużając, czyli emitując obligacje. I tak w latach 2014-17 jej aktywa i zobowiązania rosły w karkołomnym tempie. Zobowiązania z 223,9 mln zł doszły do blisko 3 mld zł. Robiło się

Idea Bank raczej nie zamknie transakcji sprzedaży GetBack do końca roku

pozbywała się tego aktywa z grupy. "Nie zamierzamy sprzedać GetBack za cenę, która nie będzie nas satysfakcjonowała. Nie musimy tego robić" - zaznaczył Augustyniak. We wrześniu br. Idea Expert - spółka zależna Idea Banku, w której posiada 100

Afera SKOK Wołomin. Zarzuty prokuratorskie dla celebrytki, która wyłudziła kredyt

sprzedać portfel tych najwyższych wierzytelności. A zadłużeni będą mogli np. na podstawione firmy kupić własne długi - nie po to, by je windykować, tylko by je sobie umorzyć. Sprzedaż SKOK-u w częściach opóźniła się i dopiero teraz syndyk bankruta przygotowuje się do niej.  

Kruk zainwestuje w zakup portfeli co najmniej 1 mld zł w 2017 r. 

Warszawa, 28.02.2017 (ISBnews) - Kruk ocenia, że w tym roku jego inwestycje w zakup portfeli wierzytelności sięgną co najmniej 1 mld zł, poinformował prezes Piotr Krupa. Grupa nie wyklucza też akwizycji na rynku włoskim, hiszpańskim i niemieckim

Getin zarobił 98 proc. mniej niż rok wcześniej

rok wcześniej. Dodatkowo 806 mln zł kredytów i wierzytelności bank sprzedał innym firmom. "Spadek ten spowodowany był przede wszystkim ograniczeniem sprzedaży kredytowej w związku z optymalizacją wysokości aktywów ważonych ryzykiem, w celu osiągnięcia oczekiwanych przez

Kruk rozważa zakup serwisera we Włoszech i Niemczech

pożyczkowego w Polsce na całym rynku pożyczkowym. Chcemy też wejść na rynek rumuński - na razie sprzedaliśmy tam paręset pożyczek" - powiedział Krupa. Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r

Samochód w spadku. Jakich formalności trzeba dopełnić?

- OC, AC, NNW, assistance.  Postępowanie spadkowe ma na celu uporządkowanie spraw po zmarłym. Nawet gdy z pozoru wygląda na to, że zmarły nie zostawił żadnego majątku, warto sprawdzić, czy nie zostały gdzieś stare długi lub wierzytelności. Co można dziedziczyć Nie ma zamkniętego katalogu rzeczy

Sprzedawali skromne sukienki dla zamożnych katoliczek. Chcą się odrodzić (i mają inwestora). Klient: "Kocham tę dramę"

jakoś nie szaleją z radości. Drążą na przykład, jaka jest obecna struktura akcjonariatu i kiedy było NWZA w sprawie emisji dla nowego akcjonariusza. Odpowiedź? „Niebawem". Jeden z akcjonariuszy: "Większościowy akcjonariusz jedyne, co może zrobić, to sprzedać swoje akcje lub ich

Przegląd informacji ze spółek

próbek krwi pępowinowej lub tkanek w II kw. 2017 r. wobec 4 648 próbek pozyskanych w tym samym okresie roku ubiegłego, co oznacza to wzrost o 11% r/r, podała spółka. Ronson Development sprzedał wszystkie z 295 mieszkań oferowanych w ramach Kamienicy Jeżyce zlokalizowanej w

PKP Cargo: Państwowa czeska spółka OKD PRISKO może przejąć kontrakt AWT z OKD

Warszawa, 11.04.2017 (ISBnews) - Sąd Okręgowy w Ostrawie opublikował projekt planu restrukturyzacji spółki OKD - ważnego kontrahenta AWT z Grupy PKP Cargo, podała ta ostatnia. Zgodnie z nim, OKD wniesie swoje przedsiębiorstwo do spółki zależnej, która zostanie sprzedana w 100

InPost chce zwolnić prawie 1300 osób. Ile naprawdę? Nie wiadomo

Brzoskę, jednego z najmłodszych polskich multimilionerów. Ostatnich kilka miesięcy dla jego firm było trudnych. Integer - inna spółka Brzoski - jesienią ubiegłego roku sprzedał 42 proc. posiadanych akcji InPostu. Największy pakiet kupił EBOiR (8,40 proc.). Z emisji udało się pozyskać 121 mln zł - na

Przegląd prasy

stomatologiczne AdDent. W tym roku fala konsolidacji w sektorze medycznym powinna wezbrać ISBnews --Groclin w ramach strategii relokacji produkcji za granicę sprzedał nieruchomość w Grodzisku Wielkopolskim producentowi ekskluzywnych mebli Adriana. Obie firmy

Oferta publiczna akcji GetBack rusza dziś, spółka liczy na 400-500 mln zł brutto

akcji. Zakładany pierwszy dzień notowań akcji sprzedawanych i praw do akcji (PDA) nowej emisji na GPW to ok. 17 lipca. O ile wszystkie akcje nowej emisji zostaną wyemitowane i objęte przez inwestorów, a akcjonariusz sprzedający sprzeda wszystkie akcje sprzedawane, po

Porozumienie Akcjonariuszy Hawe chce współpracy z ARP ws. działań naprawczych

się odpowiedzialności za wyprowadzenie aktywów po zaniżonych kwotach oraz sprzedaży wierzytelności za ułamek ich wartości (udziałów w spółkach córkach ORSS oraz Hawe Budownictwo) dokonuje niekorzystnej wyceny poprzez odpisy na aktywach, aby wprowadzić w błąd sąd orzekający 12 czerwca w przedmiocie

Przegląd prasy

--Archicom sprzedał 363 lokale, przekazał 133 w III kw. 2018 r. --Work Service ma przedwstępną warunkową umowę sprzedaży Exact Systems --PKP Cargo rozpoczęło rozpoznanie rynku w zw. z planowanym zakupem lokomotyw --Grupa Azoty

Afera GetBack. CBA zatrzymało kolejne dwie osoby 

Zatrzymani są podejrzani o to, że za 207 mln zł sprzedali spółce GetBack akcje firmy windykacyjnej EGB. Spółka była w nienajlepszej kondycji i wszystko wskazuje na to, że GetBack przepłacił ponad 180 mln zł. Świadczą o tym m.in. operaty szacunkowe wyceniające EGB na niecałe 28 mln zł. Czytaj też