sprostowanie

Justyna Andała-Sępkowska

Jak sprostować ogłoszenie w zakresie nowej części zamówienia?

Jak sprostować ogłoszenie w zakresie nowej części zamówienia?

Jak poprawnie sprostować ogłoszenie o zamówieniu tak, aby nie otrzymać odmowy publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej?

Zasady liczenia terminu składania ofert w przypadku sprostowania ogłoszenia

Zamawiający sprostował ogłoszenie i przesunął termin składania ofert o ustawowe 15 dni. Czy ten termin jest liczony od dnia przekazania ogłoszenia czy jego przesłania do publikacji?

CCC nabył 17,05 mln akcji Gino Rossi w ramach przymusowego wykupu (sprostowanie)

W depeszy z 12 lipca br. w przedostatnim akapicie podaliśmy nieaktualne dane dot. zarządzania przez Gino Rossi siecią Simple Creative Products - poniżej treść sprostowania nadesłanego przez CCC oraz poprawiona wersja depeszy "Gino Rossi S.A. nie

Grupa Lotos ma dofinansowanie do projektu instalacji wodorowej (sprostowanie)

W pierwszym akapicie wczorajszej depeszy napisaliśmy, że Grupa Lotos podpisała umowę ws. finansowania projektu "Pure H2" - tymczasem wczoraj odbyła się prezentacja projektu, a podpisanie umowy nastąpiło dziś. Poniżej zaktualizowana wersja dep

Tauron importuje węgiel? "Będziemy żądali sprostowania"

Tauron importuje węgiel? "Będziemy żądali sprostowania"

- alarmuje Sopata. Oskarżeniom kategorycznie zaprzecza Magdalena Rusinek, szefowa biura prasowego Tauron Polska. - Zażądamy sprostowania tej informacji - zapowiada. Jak zapewnia, Tauron kupuje węgiel energetyczny jedynie od polskich producentów. "W 2014 roku zakupy węgla do

GUS:Produkcja gazu ziemnego spadła o 4,6% r/r (sprostowanie)

W piątkowej depeszy nt. produkcji gazu i ropy za kwiecień w ostatnim akapicie w odniesieniu do produkcji gazu narastająco niepotrzebnie dodane zostało tys. - zamiast: 1 889 hm3. Poniżej skorygowana wersja depeszy Warszawa, 25

Gobarto miało 7,89 mln zł straty netto w III kw. 2018 r. (sprostowanie)

W dzisiejszej depeszy podaliśmy, że Gobarto odnotowało zysk netto oraz zysk operacyjny za III kw. br. i zysk netto za I-III kw. br. , tymczasem w tych okresach odnotowano stratę netto (dane nominalne pozostają bez zmian). Przepraszamy za pomyłkę Poniże

Szydło: Po słabszym I półroczu inwestycje ruszają 'pełną parą' (sprostowanie)

W dzisiejszej depeszy pt. "Szydło: Po słabszym I półroczu inwestycje ruszają 'pełną parą'" podaliśmy niewłaściwą dynamikę nakłady brutto na środki trwałe. Za pomyłkę przepraszamy. Poniżej zaktualizowana wersja depeszy

Selena miała 4,15 mln zł straty netto, 7,6 mln zł EBITDA w I kw. (sprostowanie)

W tytule dzisiejszej depeszy podaliśmy omyłkowo w tytule "zysk netto" zamiast "straty netto" (sama wartość była poprawna, podobnie jak ta sama informacja w pierwszym akapicie depeszy). Przepraszamy za pomyłkę. Poniżej zamieszczamy p

Szałamacha: Deficyt budżetu 2016 nie przekroczy 2,8% PKB (sprostowanie)

W dzisiejszej depeszy błędnie podaliśmy wysokość deficytu w relacji do PKB. Poniżej poprawiona wersja depeszy: Warszawa, 14.12.2015 (ISBnews) - Deficyt w budżecie na 2016 r. wyniesie w znowelizowanej wersji 54,7 mld zł (wobec

ZCh Police dostarczą Grupie Azoty amoniak za 113 mln zł rocznie (sprostowanie)

We wtorkowej depeszy omyłkowo wskazaliśmy Grupę Azoty jako dostawcę amoniaku. Grupy Azoty jest stroną kupującą, a jej spółka zależna - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police stroną sprzedającą. Za pomyłkę przepraszamy Poniżej poprawiona wersja depeszy

UOKiK: 18 banków może wypłacić ok. 80 mln zł rekompensaty (sprostowanie)

Warszawa, 30.11.2017 (ISBnews) - W dzisiejszej depeszy podaliśmy błędnie, że 80 mln zł ewentualnej rekompensaty w sprawie informowania klientów o zmianach opłat dotyczy 3 banków (EuroBank, B. Handlowy i BOŚ), co do których zakończyło się już postępowanie. Tymczasem kwota ta doty

Przychody TIM wzrosły o 7% r/r do 61,84 mln zł we wrześniu (sprostowanie)

We wtorkowej depeszy pomyliśmy omyłkowo wartość przychodów za wrzesień 2017 spółki TIM (dane za IX 2016 zamiast IX 2017). Dane w % pozostają bez zmian. Za pomyłkę przepraszamy Poniżej poprawiona wersja depeszy Warszawa, 26.10

LC Corp B.V. nabył 25% akcji Idea Leasing za 107,54 mln zł (sprostowanie)

W dzisiejszej depeszy podaliśmy nieprecyzyjnie, że "LC Corp zawarł umowę z Idea Bankiem" - chodziło o LC Corp B.V., a nie LC Corp S.A. Poniżej zaktualizowana wersja depeszy. Warszawa, 29.09.2017 (ISBnews) - LC Corp B.V. zawarł umowę z Idea Ba

"Nie możemy tego przegrać". Solaris oferuje strajkującym podwyżki. Czego nie ujawnia?

"Nie możemy tego przegrać". Solaris oferuje strajkującym podwyżki. Czego nie ujawnia?

teoretycznie. Jeszcze raz, żeby sprostować ociekające hojnością komunikaty firmy: część z tego, co nam teraz dają, już mamy, a druga część to pieniądze, które możemy dostać, ale nie musimy. Nie ma więc żadnej gwarantowanej podwyżki - oprócz tych dodatkowych 50 zł brutto. Ale do tego we wtorek Solaris

GUS: Produkcja firm budowlanych spadła o 20,1% r/r w X (sprostowanie)

W dzisiejszej depeszy podaliśmy błędnie, że produkcja sprzedana przedsiębiorstw budowlanych spadła w październiku br. o 21,1% r/r zamiast o 20,1% r/r. Pozostałe dane pozostają bez zmian. Poniżej poprawiona wersja depeszy Wars

Strata netto Warimpeksu wyniosła 35,31 mln euro w 2014 r. (sprostowanie)

W dzisiejszej depeszy nt. wyników Warimpeksu dane o wyniku netto zostały przypadkowo zamienione z danymi o przychodach. Za pomyłkę przepraszamy. Poniżej poprawiona wersja depeszy Warszawa, 29.04.2015 (ISBnews) - Warimpex odno

Jak będzie z podziałem pieniędzy z OFE? Kaczyński mówił w sobotę o "prezencie", dziś sprostowanie

Jak będzie z podziałem pieniędzy z OFE? Kaczyński mówił w sobotę o "prezencie", dziś sprostowanie

Rząd ogłosił w poniedziałek gruntowne zmiany systemu oszczędzania na nasze emerytury. Do piachu pójdzie jego drugi filar, czyli otwarte fundusze emerytalne (OFE). To te fundusze inwestycyjne, do których kilkanaście lat temu obowiązkowo zaczęliśmy wpłacać po 7 proc. pensji brutto

Info TV FM do Pracodawców RP: Sprostujcie swój list

"Pragnę wyrazić moje zaskoczenie i zbulwersowanie treścią Pańskich słów" - pisze w swoim liście Zbigniew Gumuliński, prezes Info TV FM, zamojskiej spółki, która w zeszłym roku wygrała konkurs na częstotliwości przeznaczone do świadczenia hurtowych usług telewizji mobil

Nierealny termin rozpoczęcia robót wskazany w siwz - co teraz?

Nierealny termin rozpoczęcia robót wskazany w siwz - co teraz?

Pytanie: Zamawiający ogłaszając przetarg na roboty budowlane, zawarł w siwz informacje: „ Zamawiający przewiduje rozpoczęcie robót na 2 listopada 2018 r.”. Po otwarciu ofert w trakcie ich oceny i badania terminy zaczęły się wydłużać (wezwania do złożenia oświadczeń, dokumentów w tr

Grzegorz Bierecki przegrał w sądzie z KNF. Raport rzetelny

do publikowania jakichkolwiek sprostowań. Uznał też, że z treści opublikowanego przez KNF raportu nie wynikało, iż przedstawia on w całości prawną strukturę grupy SKOK aktualną na konkretny dzień (np. na dzień sporządzenia raportu). Zdaniem sądu raport przedstawia historię rozwoju systemu SKOK i w

UOKiK: Reklama pożyczki w Vivusie wprowadzała w błąd

"Pożyczka w 15 minut" - obiecuje w reklamach firma pożyczkowa Vivus. Proces udzielania pożyczek w Vivusie, ale też w innych firmach, które oferują pożyczki przez internet, jest zautomatyzowany - pieniądze można dostać szybko, bez wychodzenia z domu. Ale nie tak szybko,

Czy zamawiający może zmienić termin składania ofert na 1 dzień przed upływem dotychczasowego?

)? Odpowiedź: W świetle art. 137 ust. 5 ustawy Pzp nie da się dokonać zmiany SWZ opisanej w treści pytania. Z literalnej wykładni art. 137 ust. 5 ustawy Pzp wynika, że zmiana treści SWZ prowadząca do zmiany ogłoszenia o zamówieniu , nie może być udostępniona wcześniej niż udostępnienie sprostowania ogłoszenia

Zmiana treści SWZ a zmiana ogłoszenia

największej grupy firm z informacją, że dany zamawiający poszukuje wykonawców udzielanego zamówienia publicznego. W konsekwencji znaczenie treści ogłoszenia (jak również jego sprostowania) dla przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a w szczególności jego rozstrzygnięcia jest

Zmiana treści SWZ a zmiana ogłoszenia

informacją, że dany zamawiający poszukuje wykonawców udzielanego zamówienia publicznego. W konsekwencji znaczenie treści ogłoszenia (jak również jego sprostowania) dla przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a w szczególności jego rozstrzygnięcia jest nieporównywalnie mniejsze niż w

Nowe informacje po sprawie Marciniaka. Organizatorzy konferencji Mentzena straszą "Wyborczą" pozwem

wystąpił na konferencji, a stowarzyszenie "Nigdy Więcej" nagłośniło sprawę, organizatorzy konferencji "Everest" odpisali naszej redakcji na pytania, załączając wniosek o sprostowanie informacji, jakoby konferencja "Everest" miała coś wspólnego z polityką Konfederacji. Sam

Upewnij się, jak poprawnie publikować informacje o zmianach ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE

zamawiający może zmienić ogłoszenie, zamieszczając sprostowanie lub ogłoszenie zmian, z zastrzeżeniem, że zasady publikacji, jak też dokumentowania przekazania sprostowania lub zmiany ogłoszenia, są takie same jak w przypadku publikacji ogłoszenia.

Połączenie części zamówienia w jedno zamówienie - czy wolno w ten sposób zmodyfikować siwz?

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne; b)     przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z

Sensacja w 300-stronicowym programie PiS. Rząd rezygnuje z wymiany kopciuchów?

; Wystarczyłby telefon do NFOŚiGW, z pewnością urząd sprostowałby te dane. Trudno sobie wyobrazić, dlaczego rząd, który ma na sztandarach walkę ze smogiem, tak radykalnie ograniczył plany wymiany kopciuchów – mówi nam osoba związana z rynkiem energii. – Można powiedzieć, że program „Czyste

Jarosław Gowin: Oskładkowanie umów-zleceń już od 1 stycznia 2022 r.

. Nowy kontrakt zamiast śmieciówek? Projekt widmo Jeszcze 15 maja, podczas ogłaszania nowego "Polskiego ładu", Jarosław Kaczyński zapowiadał, że umowy śmieciowe będą całkowicie zlikwidowane. Dzisiaj Gowin sprostował te słowa, tłumacząc, że są pewne zadania, które wymagają tej formy umowy. 

TVN 7 nadal bez koncesji. Zabrakło jednego głosu

tych stacji zakończyła ją podobnym sprostowaniem.  Przedstawiciele PiS zaprzeczyli, jakoby wywieszali plakaty. Mowa o kampanii billboardowej zaaranżowanej przez Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie z inicjatywy koncernów państwowych.  Komisja Europejska szybko odpowiedziała na te

Odrzucenie oferty wykonawcy z powodu niezgodności danych platforma zakupowa a CEiDG

powinien umieścić na stronie prowadzonego postępowania sprostowanie informacji z otwarcia ofert i informację przekazaną do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Prezesowi Urzędu Zamówień Publiczną przekazuje się informację o złożonych ofertach, a nie o danych, wpisanych do programu, z którego korzysta

Kaczyński nie odróżnia brutto od netto. Trzeba więc wydać 10 mld zł więcej na emerytury

Kaczyńskiego w PiS rozważali dwa scenariusze. W pierwszym zakładano, że nastąpi sprostowanie i przyznanie się do błędu prezesa. W drugim kierownictwo PiS miało stwierdzić, że kwota podana przez prezesa jest prawidłowa. Wygrał wariant drugi, bo uznano, że przyznanie się do błędu mogłoby zaszkodzić partii

Ministerstwo Klimatu przejmują menedżerki Obajtka

przepisywaniu dokumentów i opracowań, które już były w firmie".  Spółka Gordion odrzuciła te oskarżenia i doprowadziła do publikacji sprostowania przez "Puls Biznesu". Śledztwo w sprawie podejrzeń Romana Czerwińskiego prokuratura w Radomiu umorzyła w 2009 r., a trzy lata później kolejny

Uwikłać sądy w cenzurowanie mediów. "Dobra zmiana" próbuje torpedować wolne media procesami

– Czy zastąpienie „ź” „zi” w nazwisku podlega sprostowaniu? – zastanawiał się w lutym tego roku Sąd Okręgowy w Warszawie. Znaj proporcjum, mocium panie Tę literówkę w nazwisku Cezarego Kaźmierczaka, prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w

RODO. Jakie prawa mają osoby udostępniające swoje dane?

sposób przetwarzane. Poinformować o tym, w jakim stopniu są lub będą one przetwarzane. Uświadomić o ryzyku, jakie wiąże się z operacjami na danych osobowych. Uświadomić osobom, których dane są przetwarzane, o przysługujących im prawach: prawie do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania

Kwarantanna narodowa zaraz po świętach

prasą, a także apteki. Żłobki i przedszkola pozostaną otwarte (wcześniej Niedzielski poinformował, że zostaną zamknięte, resort sprostował tę informację). Działalność basenów, siłowni i klubów fitness pozostaje bez zmian: dopuszczalne jest korzystanie z nich tylko dla profesjonalnych zawodników. W

Rośnie opór w Radzie Polityki Pieniężnej. Glapiński straszy członków prokuraturą

członków RPP prokuraturą Na tym jednak sprostowania banku centralnego się nie skończyły. We wtorek rano NBP opublikował na swojej stronie internetowej oświadczenie. "W trosce o zachowanie najwyższych standardów działalności Rady jako konstytucyjnego organu państwa oraz o jej wizerunek w opinii

"Polski ład". Jeśli ktoś długo pracował, będzie miał teraz obniżoną emeryturę. Nawet o tysiąc złotych rocznie

zarobki, stracą. I to sporo. "Nie jestem bogaczem", czyli "Polski ład" oczami emeryta - Po ogłoszonym z wielką pompą w ostatnią sobotę projekcie "Polskiego ładu" wszystkie media trąbią (o rządzących nie wspomnę), jak to poprawi się emerytom. Chcę tę tezę nieco sprostować

Urząd skarbowy zajął wierzytetelności Rank Progress w wys. 9,9 mln zł

. nieprzekazane na rachunek organu egzekucyjnego. Emitent wskazał w szczególności na błędy proceduralne, tj. wskazanie w rozstrzygnięciu postanowienia podmiotu trzeciego, tj. spółki Progress XXV Sp. z o.o. zamiast Rank Progress S.A. (nie było to oczywistą omyłką, a zatem nie podlegało sprostowaniu w formie

Wypoczynek pod Tatrami u związkowców z "Solidarności". Z czego utrzymuje się związek zawodowy w Polsce?

sprostować część informacji, jak choćby tę, że przewodniczący jeździł do Bałtyku w "sezonie".  Duda nigdy nie ujawnił swoich zarobków, a te nie opierają się tylko na funkcji przewodniczącego, ale także na pełnieniu funkcji w radach nadzorczych. Nie wspominając o dodatkach, jak fundusz

Prezes Glapiński straszy i atakuje dziennikarzy. Artykuł "Newsweeka" pod lupą ABW

zaprzeczyło części zarzutów. "Członkowie RPP mają dostęp do wszystkich informacji i analiz NBP tak samo jak w poprzednich kadencjach RPP" - czytamy w mailu do Wyborcza.biz. Na tym jednak sprostowania banku centralnego się nie skończyły. NBP opublikował na swojej stronie internetowej oświadczenie

Największy sklep internetowy Rosji wchodzi do Polski z pomocą państwowych firm? Polskie dementi

; - odpowiedziała nam Ilona Kachniarz, rzeczniczka ARP.  Jeszcze bardziej zdecydowanie zareagował BGK. "Informacja podana przez agencję TASS jest nieprawdziwa. Zażądaliśmy już jej sprostowania" - przekazała nam w czwartek Anna Czyź, rzeczniczka prasowa BGK.  Kontakty z WildBerries potwierdziła

W jakiej kolejności publikować zmianę ogłoszenia w poszczególnych miejscach?

, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania w Dz.Urz. UE. Jednocześnie zamieszcza na stronie internetowej informację o zmianie treści obowiązkowego ogłoszenia o zamówieniu. Zamieszczenie zmiany fakultatywnego ogłoszenia zamieszczonego w BZP przed publikacją zmiany ogłoszenia w Dz.Urz. UE nie

Afera mailowa. Kim jest doradca premiera, który szukał celebrytów krytykujących osoby LGBT

skan prośby o "ładny atak" na sędziów, którą doradca premiera miał wysłać do prezesa TVP Jacka Kurskiego i byłego redaktora naczelnego "Wiadomości". Było to po decyzji Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który nakazał Mateuszowi Morawieckiemu opublikować sprostowanie jego słów z

Szokujący list szefa ZPP do prezesa T-Mobile Polska. "Herr Maierhofer. 30 tysięcy podatku za 5 lat. Mizeria i bida jak w DDR"

. "Te informacje opublikował niejaki Tadeusz Kościński (ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. Otwarte od 8.15). Tu dowód jest: https://www.gov.pl/web/finanse/indywidualne-dane-podatnikow-cit". Szef ZPP przekierował więc żądanie sprostowania i przeprosin do ministra finansów. "Dodatkowo

Notariusz to zawód zaufania publicznego. Ale nieuczciwy może pomóc wywieść cię w pole

Sprawiedliwości dostrzega postulaty dotyczące możliwości nagrywania przebiegu czynności notarialnych i analizuje je. Nie toczą się jednak prace legislacyjne prowadzące do wprowadzenia obowiązku rejestrowania czynności notarialnych ------------------------------------------------------------------- Sprostowanie

Strona Google o koronawirusie działa. Nie ma polskiej wersji językowej

2 tys. osób. Jednym z jej głównych celów miała być rejestracja i rozdzielanie testów na koronawirusa. Gigant sprostował informacje podane przez prezydenta USA. I ujawnił, że jedna z należących do Alphabet spółek - Verily - faktycznie pracuje nad podobnym rozwiązaniem, ale w znacznie

Jak wziąć rozwód z bankiem, który rozwodu nie chce

plany zlikwidowania tego urzędu). W przypadku nieprawdziwych bądź nieaktualnych danych w BIK-u można żądać ich sprostowania. Wniosek o korektę lub usunięcie danych trzeba złożyć w instytucji finansowej, która przekazała te dane do BIK-u. BIK wprowadza zmiany tylko na podstawie pisemnego uzasadnionego

Jak poprawnie wypełnić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?

V według formatu standardowych formularzy, w tym standardowych formularzy sprostowań. Komisja ustanawia wspomniane standardowe formularze w drodze aktów wykonawczych a akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 89 ust. 2. W odniesieniu do wartości zamówienia

Chrysler nie wyjeżdża z Meksyku. Na razie. Producenci aut boją się zniesienia umowy handlowej NAFTA

dolarów. Ale Fiat Chrysler sprostował informacje prezydenta - nie zamyka zakładu w Saltillo w Meksyku, który obecnie buduje ciężarówki. Ani pięciu innych fabryk leżących na południe od USA. Producenci boją się ceł To nie pierwszy raz, kiedy podczas prezydentury Trumpa producenci aut przenoszą produkcję

ZUS zastrasza związkowców. Ci chcą poprawy warunków pracy i mówią: możliwe wstrzymanie wypłaty emerytur

. "Żądanie sprostowania skierowane i przedstawione w tej formie do przewodniczącego związku, zabiegającego o poprawę warunków pracy pracowników w ZUS, potwierdza jedynie, jak bardzo kierownictwo Zakładu jest oderwane od rzeczywistych problemów pracowniczych" - pisze w odpowiedzi do szefów ZUS

Jacek Sasin szykuje się do politycznej korridy? Zagadkowy wypad do Madrytu

nie wskazuje jednak jasno, którzy z nich towarzyszyli wicepremierowi w wypadzie do Madrytu.  -------------------- „SPROSTOWANIE W dniu 9 września 2021 roku na portalu wyborcza.biz, w artykuje Andrzeja Kublika pt. „Jacek Sasin szykuje się do politycznej korridy? Zagadkowy wypad do

LC Corp planuje zmianę nazwy 'w celu ochrony wizerunku'

publikacjach prasowych jak i internetowych mylnie i w sposób wprowadzający w błąd powielane są informacje jakoby spółka wchodziła w skład grupy kapitałowej byłego większościowego akcjonariusza. Pomimo licznych działań podejmowanych przez spółkę mających na celu sprostowanie tej informacji również w drodze

Art. 233 KK

rozstrzygnięcie sprawy, 2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy. § 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe

RODO będzie obowiązywało małe i średnie firmy. Rząd poprawia własny pomysł

posiada)”. Firmy nie będą natomiast musiały informować klientów m.in. o prawie do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mimo to klientom takie prawa nadal będą przysługiwały. Ponadto

Spór z pracodawcą. Kiedy możemy iść do sądu pracy

odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, skierowania żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania, żądania nawiązania umowy o pracę czy żądania sprostowania świadectwa pracy. Termin, w którym realizuje się możliwość złożenia powództwa, przewidziano też w przypadku dochodzenia żądania uznania zawartej

Nie chcesz pomóc? Nie przeszkadzaj. Nikt nie zabierze ci Ubera i Bolta

nienawiązujące do jej meritum. Posłanka Pomaska zaś na mównicę weszła wyłącznie po to, żeby zażartować. Czytaj też: Taksówkarze blokują wjazd do Warszawy - Chciałabym zapytać, na jakim etapie jest wyłączenie Ubera? - zakpiła, powielając internetową, sprostowaną już dwa tygodnie temu plotkę. I zeszła

Nowelizacja ustawy o działalności gospodarczej skierowana do podpisu prezydenta

przede wszystkim rozwiązania upraszczające procedury administracyjne związane z dokonywaniem wpisów, wykreśleń i sprostowań w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), które w zamierzeniu ustawodawcy mają zwiększyć szybkość i sprawność obsługi przedsiębiorców

Hotele otwierają się w poniedziałek. Jak może wyglądać pobyt podczas obostrzeń?

Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej: Na początek sprostowanie: część hoteli była otwarta przez ostatnie tygodnie, bo wciąż można było przyjmować gości w podróży służbowej. W Poznaniu był to m.in. Sheraton i Park Inn by Radisson. Teraz, kiedy obostrzenia zostały poluzowane, spodziewamy się oczywiście

Kto stoi za kampanią żarówkową? Pięć spółek skarbu państwa zapłaciło miliony złotych za propagandowe billboardy i spoty

Radiofonii i Telewizji, a także będziemy oczekiwać sprostowania od stacji TVN 24 - powiedziała Anita Czerwińska, rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości, która zarzuca stacji przeinaczanie słów posłów.  Unia utrudni pozostanie przy węglu Uprawnienia do emisji będą nadal drożeć. Zgodnie z polityką Unii

Przegląd prasy

--CCC nabył 17,05 mln akcji Gino Rossi w ramach przymusowego wykupu (sprostowanie) --Michał Smółka został powołany na wiceprezesa i CFO The Dust --Akcjonariusze Ciechu zdecydują 22 sierpnia o niewypłacaniu dywidendy

Ryszard Petru pozywa Leszka Millera i Janusza Palikota

banki do sprzedawania złych produktów", naruszają jego dobre imię i mogą podważać zaufanie do Ryszarda Petru wśród wyborców. Z tego powodu KW Nowoczesna domaga się zarówno przeprosin, jak i sprostowania nieprawdziwych informacji" - pisze Nowoczesna w oświadczeniu rozesłanym do mediów

"Dobra zmiana" w kodeksie pracy. Będzie łatwiej walczyć z dyskryminacją i mobbingiem

wyliczania wysokości emerytury czy przy ubieganiu się o zasiłek dla bezrobotnych - ma tydzień na wystąpienie o sprostowanie. Praktyka pokazuje, że termin ten jest zbyt krótki. Prezydencka nowela wydłuża go do 14 dni. A do tego, jeśli pracodawca nie wyda świadectwa pracy, będziemy mogli iść do sądu. Zmiany w

Glapiński 2.0 czy wymiana konia przed metą? Rozgrywka o reelekcję z Bizancjum w tle

". Te wypowiedzi wymagają kilku sprostowań. Podstawowa pensja prezesa NBP od stycznia do sierpnia 2021 roku wynosiła 33,8 tys. zł. Od września wzrosła do 47 tys. zł. To efekt podwyżki dla najwyższych urzędników i parlamentarzystów, które wynikają z rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy. I tu

Według rządu koronawirus przenosi się przez internet? Kolejny niewypał w rozporządzeniu

października bez maseczki mogli chodzić sędziowie, trenerzy oraz osoby uprawiające sport. Ponieważ rząd nie określił, o jakich sędziów i trenerów chodzi, można było przyjąć, ze bez zakrycia twarzy mógł chodzić zarówno sędzia sądu rejonowego, jak i trener motywacyjny. Sprostowano to w nowelizacji, precyzując

1 mln zł. Pierwsza kara za złamanie RODO w Polsce

osobowych - tłumaczy prezes UODO Edyta Bielak-Jomaa.  Rzeczywiście, RODO zostawia tu dużą swobodę administratorom baz danych. - Ale taki obowiązek istnieje, bo przecież każdy ma prawo teraz zażądać usunięcia swoich danych czy też ich sprostowania - dodaje Bielak-Jomaa. Powoli

PFR wypłacił subwencję dla spółki jawnej. Co zrobić, jeśli popełniliśmy błąd w wyliczeniach? Prawnicy czytelnikom, odc. 93.

powzięcia przez spółkę informacji o możliwości złożenia wniosku zawierającego błędne oświadczenia należy zwrócić się do PFR za pośrednictwem banku, przez który subwencja została przyznana w ramach postępowania wyjaśniającego z zapytaniem dotyczącym tychże oświadczeń oraz z ich sprostowaniem. Warszawskie

"The New York Times": Kto wyciągnie Amazona ze ślepego zaułka? Ma nieposkromiony apetyt

Amazon sprostował tę informację mówiąc, że Bezos się przejęzyczył i że dotyczyło to 2030 roku. Amazon zainwestował co najmniej 1,3 mld dol. w Rivian, który - według Amazona – jeszcze w tym roku ma wyprodukować 10 tys. furgonetek. Ponadto Amazon na cztery lata zagwarantował sobie prawa do

Rząd przyjął projekt ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

sprostowań wpisów w CEIDG. Ma ono następować bez wszczynania postępowania administracyjnego i wydawania postanowienia lub decyzji ministra gospodarki. Dotyczy to np. wpisów z powodu zgonu przedsiębiorcy, upływu 24-miesięcznego okresu zawieszenia działalności gospodarczej oraz z powodu orzeczenia prawomocnego

Trump uderza w Twittera i inne serwisy społecznościowe. Bo zmoderowano mu wpis

Prezydent USA Donald Trump zaatakował swój ukochany megafon - Twittera, na którym obserwuje go ponad 80 mln ludzi - za to, że serwis ośmielił się sprostować kłamstwa w jego wpisach. W czwartek Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze, które może pozwolić pociągać platformy społecznościowe do

Tarcza finansowa PFR. Fundusz ukradkiem zmienił kluczowe kryteria dla firm

nie są MŚP. O ile można zrozumieć popełnienie błędu przy tak ambitnym i szybko przyjmowanym programie pomocowym, to absolutnie nie można zrozumieć braku natychmiastowego jego sprostowania i jakiegokolwiek komunikatu o podmianie dokumentów programowych na stronie internetowej - dodaje mec. Brysiewicz

Rosyjski urząd insynuuje koncernowi Pepsico atak hakerski

i sprostowania rosyjski urząd zaczął sugerować, że padł ofiarą hakerskiego ataku amerykańskiego koncernu. „Pepsico kategorycznie odrzuca absurdalne twierdzenia Rossielchoznadzoru. Nie mają one żadnych podstaw” – stwierdził tym razem Głuszkow. Znikające antybiotyki w serze Pepsico

Składany ogon Caracala, czyli kto chce obalić przetarg na śmigłowiec

resortu oświadczył, że wobec "całkowitego mijania się z prawdą" resort domaga się sprostowania i występuje na drogę postępowania cywilnego i karnego. Wicepremier i szef MON Tomasz Siemoniak złagodził stanowisko i na początku oczekuje sprostowania i przeprosin, a od tego uzależnia reakcję

mBank zwolnił dyscyplinarnie przewodniczącego związku zawodowego. Za wpis, że związek powstał

, tytułując się przewodniczącym związku, którym - w opinii mBanku - jeszcze nie był, bo związek nie istniał. Bank zażądał sprostowania tej ostatniej informacji. - W piśmie wezwano mnie do usunięcia wpisów w ciągu doby i niekorzystania z kanałów pracodawcy do informowania o działalności związku, czyli

Otwierają się tylko na cztery godziny dziennie. Ustawiają się do nich kolejki fanów. Japońskie miejsce w Poznaniu

rok upłynął im na kontaktowaniu się z urzędami w Poznaniu i Warszawie oraz wypełnianiu kolejnych sprostowań i odwołań. - Byliśmy totalnie załamani oraz z długami sięgającymi 100 tys. zł. Gdyby nie wsparcie rodziców Shota oraz kilku innych bliskich osób, to nie ma opcji, abyśmy przetrwali - dodaje

Rząd przyjął nowelizację ws. upubliczniania danych podatkowych największych firm

. Podatnik, którego dane podano do publicznej wiadomości będzie mógł złożyć wniosek do ministra rozwoju i finansów o ich usunięcie lub sprostowanie. Indywidualne dane podane do publicznej wiadomości będą co kwartał aktualizowane (według stanu na pierwszy dzień miesiąca, w którym kończy się dany kwartał roku

Rekordowa nadwyżka w kasie państwa. Po sierpniu budżet jednak wciąż nadal na plusie

nadwyżkę budżetową, czyli sytuację, kiedy dochody budżetowe przewyższają jego wydatki. Czy na pewno deficyt w budżecie? Jednak od razu po tej wiadomości z rządu zaczęły płynąć sprzeczne sygnały. Doniesienia wiceministra sprostował dziennik „Rzeczpospolita”, który podawał, że zdaniem ich

Mark Zuckerberg krytykowany za wypowiedź o Holokauście [CZYTNIK 19.07.2018]

których jest to nielegalne, np. w Niemczech – podaje Bloomberg . Wypowiedź Zuckerberga wywołała od razu falę krytyki. – Osobiście uważam negowanie Holokaustu za głęboko obraźliwe i absolutnie nie miałem intencji bronić osób, które to robią – napisał później w sprostowaniu Zuckerberg. 2

Zwolniony związkowiec miał rację - mBank "rażąco naruszył prawo". Sprawę bada prokuratura

istniał, bo nie posiadał wpisu do KRS (co jest nieprawdą, bo zgodnie z prawem związek zawodowy istnieje od momentu podjęcia uchwały przez komitet założycielski, a nie od daty wpisu w KRS, który w przypadku NZZP mBank SA pojawił się dopiero 9 listopada). Zażądano także, aby sprostował wobec

Od blaszek po mało bezpieczny list. Jak potykał się i znów wstał Rafał Brzoska

wobec załogi. Nowy właściciel miał bowiem właśnie wtedy negocjować z Pocztą Polską obsługę kurierską. Już po opublikowaniu wywiadu Justyna Siwek, rzeczniczka Poczty Polskiej, przysłała do redakcji Gazeta.pl sprostowanie: Uprzejmie informuję, że Poczta Polska nie prowadziła negocjacji w sprawie

Prezydent fałszuje wpływ 500 plus na liczbę urodzeń [SPRAWDZAMY]

wystąpienia prezydenta w Wielkopolsce, którą można uznać za niewymagającą sprostowania. PiS swój sztandarowy projekt uchwaliło w lutym 2016 r., jego realizacja zaczęła się w kwietniu tego samego roku. Natomiast przygotowana przez GUS prognoza zmian liczby ludności okazała się błędna – liczba urodzeń

Miller i Palikot muszą przeprosić Petru

dobre imię. Podczas poniedziałkowej konferencji lider Nowoczesnej przekonywał, że "nie ma i nie było żadnych podstaw do takich stwierdzeń". Od Millera i Palikota domagał się sprostowań w najważniejszych dziennikach i na stronach internetowych oraz wpłaty 20 tys

Posłowie zmienili prawo. Koniec z fikcyjnymi adresami firm?

. Posłowie uprościli też część procedur. Zmiany dotyczą uproszczenia procedury wykreślania i dokonywania sprostowań w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dziś, aby wykreślić lub zmienić wpis w CEIDG, potrzebne jest postanowienie ministra gospodarki, nawet w odniesieniu do tak

Duże zmiany na Facebooku, czyli pokłosie afery Cambridge Analytica [CZYTNIK 5.4.2018]

, że pozyskała dane ok. 30 mln ludzi. Co więcej na firmowym Twitterze CA twierdzi, że w kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych nie używała tych danych. 3. W trakcie rozmowy z dziennikarzami szef Facebooka sprostował także jedną z informacji, która wczoraj krążyła po mediach. Zuckerberg miał

Resort Ziobry przygotował projekt pozwalający konfiskować majątek Polaków, który wcześniej należał do podejrzanego

przerzuca obowiązek naprawienia w przyszłości szkód, do których może dojść w wyniku zastosowania przez nią konfiskaty prewencyjnej. SPROSTOWANIE Nieprawdziwe są informacje podane w materiale pt. „Resort Ziobry przygotował projekt pozwalający konfiskować majątek Polaków, który wcześniej należał do

Polkomtel wchodzi w bankowość. Invest Bank zmienia nazwę na Plus Bank

umowy z klientami zachowują swoją ważność, numery rachunków bankowych pozostaną bez zmian. Jak to się ma do niedawnych sprostowań Polkomtelu do odnośnie artykułu "Pulsu Biznesu"? Dziennik opisał, że zmiana nazwy jest nieunikniona, a

Zmiana określenia przedmiotu zamówienia wiąże się z koniecznością przedłużenia terminu składania ofert

- jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne; przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie

Chcesz pójść z pracodawcą do sądu pracy? Oto jakie masz możliwości

odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, skierowania żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania, żądania nawiązania umowy o pracę czy żądania sprostowania świadectwa pracy. Termin, w którym realizuje się możliwość złożenia powództwa, przewidziano też w przypadku dochodzenia żądania uznania zawartej

Potrącił mnie wózek w Biedronce i zniszczył nową kurtkę

pieniędzy za kurtkę. Najpierw napisałem, że kosztowała 500 zł, ale gdy znalazłem rachunek, to sprostowałem to w kolejnym piśmie. Nie pamiętałem dokładnej kwoty, bo robiłem większe zakupy - opowiada. 3 lipca wysłał do Jeronimo Martins Polska (właściciel sieci) list w tej sprawie

Rząd kluczy w śmieciach i podaje nieprawdziwe dane. Pożarów wysypisk dwa razy więcej, niż mówi minister Kowalczyk

kontaktowaliśmy się z Inspektoratem. Tymczasem dane do naszych artykułów pochodzą od ministerstwa środowiska, które otrzymało je z… GIOŚ, na co mamy dowód w postaci maila z odpowiedziami na nasze pytania dotyczące importu odpadów do Polski. Na koniec zaznaczmy, że GIOŚ zapowiadał przesłanie sprostowania do

Lotnisko to nie jest maszynka do zarabiania pieniędzy. To inwestycja użyteczności publicznej

zapłaci, ale podniósł, że jego urząd w ostatnich latach dopłacił do lotniska (kredyt plus koszty związane z funkcjonowaniem portu) o 19 mln zł więcej niż miasto Lublin. Mimo że ratusz ma 52 proc. akcji spółki, a urząd marszałkowski - 46 proc.    Miasto Lublin szybko sprostowało wyliczenia

Nordea rozważa pozew przeciwko Volkswagenowi. W kolejce inne duże instytucje

nordyckiego funduszu pojawiło się sprostowanie. Nordea Asset Management, jak twierdzi Beslik, nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji dotyczącej pozwania Volkswagena. - Rozważane są wszystkie opcje, nie wykluczamy również działań prawnych. Jesteśmy odpowiedzialnymi inwestorami i w związku z tym musimy chronić

Zasady zmian SIWZ i ogłoszenia po nowelizacji

ogłoszenia, zawierające w szczególności datę zamieszczenia zmienianego ogłoszenia i jego numer. Służył będzie do tego druk ZP 406. W starej ustawie zamawiający mógł co najwyżej dokonać sprostowania ogłoszenia, jednak zakres sprostowania był niewielki. W świetle nowych przepisów zmiany mogą być istotne. Mogą

Komornik zajął mieszkanie niewłaściwej osoby. "O mało na zawał nie zeszliśmy"

sprostowanie księgi wieczystej w tej jej części, gdzie znajdują się archiwalne wpisy, bo tam nadal widnieją wszystkie nieprawdziwe informacje. Oczywiście za prawnika zapłacą z własnej kieszeni. - Rozliczymy wszystkich, którzy nie dopełnili obowiązków. Także prawdziwego dłużnika. Musiał wiedzieć, że zajęto moje

Dane osobowe w Kościele na wieki wieków. Kościół katolicki naciąga i wykorzystuje RODO, aby ich nie usuwać

sprostowanie czy uzupełnienie. CZYTAJ TEŻ: Specsłużby ponad ochroną danych. Rząd, wbrew prawom obywateli, wyłącza ABW i CBA spod RODO Kościół nie chce zapomnieć o apostatach Nie we wszystkim jednak kościelny dekret odzwierciedla prawa, jakie obywatelom UE daje RODO. Jednym z dobrodziejstw unijnego

Ryanair okłamuje pasażerów. "Pas w Modlinie zamknięty"

do 26 października, czyli do końca sezonu letniego. Władze linii rozmawiają z przedstawicielami Modlina w sprawie warunków powrotu na to lotnisko. Modlin się przyjrzy - Nasz dział handlowy będzie to wyjaśniał z Ryanairem. Poprosimy o sprostowanie

Chcecie wyplenić fałszywe wiadomości? Uczcie ludzi, jak korzystać z mediów

przez europosła Michała Boniego debaty o zwalczaniu fałszywych informacji. Pada podczas niej postulat, by media społecznościowe, przez które sączy się propaganda, traktować jak klasyczne media, uczynić odpowiedzialne za treść, zmusić do publikowania sprostowań wyssanych z palca historii. Zmobilizować

Okupacja mBanku. Aktywiści grali w holu w gry planszowe

Ławnika zmuszają nas jednak do sprostowania nieprawdziwych informacji. Przedstawiamy fakty, o których zgodnie z prawem możemy mówić. Współpraca z pracownikiem od blisko roku była trudna, co znalazło swoje odzwierciedlenie w jego ocenie rocznej, przeprowadzonej na początku 2021 r. To oznacza, że pracownik

sprostowanie

oficjalne sprostowanie wiadomości ? patrz dementi
sprostowanie błędów w orzeczeniu sądu (decyzji administracyjnej, postanowieniu) ? patrz rektyfikacja
sprostowanie błędów w dzienniku urzędowym
sprostowanie aktu stanu cywilnego
sprostowanie jako figura retoryczna ? patrz correctio

więcej o sprostowanie na pl.wikipedia.org