spread greckiego

mib, Reuters

Spread greckiego długu największy w historii euro

Spread greckiego długu największy w historii euro

Różnica rentowności pomiędzy dziesięcioletnimi obligacjami skarbowymi Grecji a Niemiec wzrosła w środę do 412 pkt bazowych. To najwyższy poziom od początku istnienia strefy euro.

Powolny koniec wielkiego eksperymentu. Banki centralne kończą z polityką wymyśloną na czas kryzysu

Skup obligacji, dodruk pieniędzy, ujemne stopy procentowe... Największe banki centralne robiły, co mogły, by nie pozwolić na zapaść w gospodarce po kryzysie z 2008 roku. Teraz z aptekarską precyzją próbują wyłączyć te eksperymentalne terapie

Polska na liście potencjalnych bankrutów. Jesteśmy w niezbyt elitarnym klubie

punktach procentowych, które liczone są według przelicznika - jeden punkt bazowy oznacza 0,1 punktu procentowego. Wielkość płatności jest ceną, w której wyrażone są notowania instrumentu. Fachowo nazywa się ją spreadem, a zasada jest prosta: im wyższy spread, tym większe ryzyko, że zadłużony podmiot nie

Polska nie stała się drugą Irlandią. Na szczęście

obligacji. W Europie za najbezpieczniejszy, czyli najniżej oprocentowany papier skarbowy, uważa się niemieckie obligacje 10-letnie ("bundy"). Inwestorzy porównują oprocentowanie "bundów" do papierów skarbowych innych państw. Im większa ta różnica (spread), w

Poranny komentarz rynkowy XTB - nieco lepsze wieści z Grecji, niepokoi za to Hiszpania

wyprzedawać hiszpański długu, windując spread pomiędzy 10-letnimi obligacjami tego kraju a niemieckimi bundami do najwyższego poziomu w historii strefy euro. Na wartości traciła też giełda w Madrycie. IBEX spadł o 2,2% do 6401,20 pkt., kończąc notowania na najniższym poziomie od 2003 roku

W pułapce drogiego franka. Wzrasta zadłużenie

umacnianie się franka nie leży w interesie tamtejszej gospodarki - mówi Marcin Krasoń. Koalicja pomocy zadłużonym w walutach W Sejmie są już trzy projekty ustaw dotyczących spreadów walutowych. Dziś spread, czyli różnica między kursem kupna i sprzedaży