solidarnej odpowiedzialności

Andrzela Gawrońska-Baran

Członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia

Członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia

Odpowiedzialność solidarna oznacza, że zamawiający może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna.

Solidarna odpowiedzialność - istotna zmiana

Składając ofertę w przetargu ogłoszonym po 19 października 2014 r. wykonawca musi uwzględnić zmiany przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzone nowelizacją opublikowaną w Dzienniku Ustaw z 18 września 2014 r. poz. 1232. Jedną z istotnych zmian jest wprowadzenie nowych zasad związanych z odpowiedzialnością podmiotów użyczających swojego potencjału na rzecz wykonawcy składającego ofertę.

Węgiel i części do aut pod nadzorem fiskusa. Nowe zasady split payment

Od września zasadą split payment zostaną objęte transakcje towarami objętymi dotąd zasadą solidarnej odpowiedzialności podatkowej, takimi jak paliwa, stal czy telefony komórkowe. Ale także częściami do aut, węglem i maszynami elektrycznymi.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w przypadku konsorcjum

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w przypadku konsorcjum

ofertę wspólną. Ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ponadto wszyscy członkowie konsorcjum pozostają zobowiązani, aż do zupełnego zaspokojenia zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z umowy w sprawie zamówienia

Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie wnoszenia wadium przez konsorcjum

Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie wnoszenia wadium przez konsorcjum

W uzasadnieniu wydanego wyroku Sąd Najwyższy podkreślił, że wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za jego wykonanie, a dla skuteczności wniesienia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, w treści której wskazano wyłącznie jednego z

Marki jak państwa też nakładają sankcje

Marki jak państwa też nakładają sankcje

Waszyngton czy Londyn, ale dobrowolnie. Część firm, głównie francuskich, postanowiła jednak dalej sprzedawać i produkować towary z Rosji. Kto na tym lepiej wyjdzie? O tym między innymi rozmawiać będzie Sebastian Ogórek, szef redakcji Wyborcza.biz, z uczestnikami panelu "Odpowiedzialność i etyka w

Kto musi spłacać długi, gdy rozpadnie się małżeństwo?

Kto musi spłacać długi, gdy rozpadnie się małżeństwo?

okoliczności, które będą przemawiały za pomniejszeniem wartości nieruchomości o ciążącą na niej hipotekę, należą do sądu rozpatrującego sprawę. Czym jest solidarna odpowiedzialność za długi? – Wiele osób nie wie, na czym ona polega. Błędne jest jej rozumienie w ten sposób, że odpowiedzialność małżonków

Sasin kontra Ziobro. Sprawa Idea Banku elektryzuje obóz władzy. Jaki koszt poniesie Pekao SA?

Sasin kontra Ziobro. Sprawa Idea Banku elektryzuje obóz władzy. Jaki koszt poniesie Pekao SA?

pomiędzy stronnictwami w obozie władzy. Szefem Pekao był jeszcze niedawno Michał Krupiński, kojarzony z szefem Solidarnej Polski Zbigniewem Ziobrą. Obecny szef - Leszek Skiba - ma być człowiekiem ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Nasi rozmówcy spoza Solidarnej Polski twierdzą nieoficjalnie

Bitwa o KPO dopiero się zaczyna. Zostają trzy pytania o pieniądze z KPO

Bitwa o KPO dopiero się zaczyna. Zostają trzy pytania o pieniądze z KPO

na odcisk Solidarnej Polsce, która ws. negocjacji o pieniądze z KPO mówi "ani kroku w tył". W projekcie nowelizacji ustawy o SN sądem rozstrzygającym sprawy dyscyplinarne sędziów ma być Naczelny Sąd Administracyjny, a nie Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. Ale konstytucja nie do

Odwrócona deweloperka. Można budować nawet o 40 proc. taniej

Odwrócona deweloperka. Można budować nawet o 40 proc. taniej

jak rozliczane. Trzeba się też umówić, jak będą podejmowane decyzje w kooperatywie i zasady reprezentacji. Wreszcie należy określić zasady przystępowania do umowy i występowania z niej, a także czas jej trwania.  Strony umowy kooperatywy mieszkaniowej ponoszą solidarną odpowiedzialność za

PSH Lewiatan wesprze 17 szpitali zakaźnych w całej Polsce

. "W tej trudnej sytuacji wywołanej pandemią koronawirusa naszym priorytetowym obowiązkiem jest solidarne wsparcie. Zgodnie z wartościami strategicznymi naszej sieci, jakimi są: bliskość, partnerstwo, przedsiębiorczość i odpowiedzialność zdecydowaliśmy się pomóc tym, którzy stoją na pierwszej linii

Kalendarium ISBnews

DAY --16:30: I Polsko-Francuskie Forum Przemysłu Przyszłości, z udziałem minister rozwoju Jadwigi Emilewicz, ministra gospodarki i finansów Francji Bruno Le Maire, ministra ds. transformacji ekologicznej i solidarnej Republiki Francuskiej Elisabeth Borne i ministra klimatu

Uwolnić wiatraki - teraz albo nigdy. Potem będzie za późno. Chodzi o 160 mld zł dla Polski

Uwolnić wiatraki - teraz albo nigdy. Potem będzie za późno. Chodzi o 160 mld zł dla Polski

). Okazja jest dobra - rząd potrzebuje pieniędzy z KPO i chce pokazać Zbigniewowi Ziobrze, gdzie jego miejsce. To Solidarna Polska jest uznawana za głównego hamulcowego otrzymania pieniędzy z KPO. Liberalizacja ustawy antywiatrakowej, wbrew Ziobrze, za to z pomocą opozycji, byłaby jak prztyczek w nos

Klienci kierują się nie tylko ceną. Wyniki badania zaskakują

Klienci kierują się nie tylko ceną. Wyniki badania zaskakują

najmłodszych dorosłych, czyli osób w wieku powyżej 18 lat, przykłada największą uwagę do tego, czy firmy pamiętają o społecznej odpowiedzialności, to badanie przeprowadzone przez UCE RESEARCH na zlecenie Wyborcza.biz pokazało, że najbardziej liczy się to dla osób w wieku 23-35 lat (56,7 proc

Imigranci Morawieckiego. Tak premier zdecydował o otworzeniu granic

Imigranci Morawieckiego. Tak premier zdecydował o otworzeniu granic

uzgodniły solidarną odpowiedzialność za migrantów i przyjęły, że albo każdy kraj będzie przyjmował określoną liczbę osób, albo płacił za ich utrzymanie w innym kraju. Koszt wyznaczono na 20 tys. euro rocznie za osobę. Polska według tych ustaleń powinna przyjąć 2 tys. migrantów, jeśli jednak się na to nie

Zbycie przedsiębiorstwa wykonawcy

Zbycie przedsiębiorstwa wykonawcy

odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, chyba że w chwili nabycia nie wiedział o tych zobowiązaniach mimo zachowania należytej staranności. Odpowiedzialność nabywcy ogranicza się do wartości nabytego przedsiębiorstwa według stanu w chwili nabycia, a

Uczestnicy COP24 przyjęli deklarację o solidarnej i sprawiedliwej transformacji

Warszawa, 04.12.2018 (ISBnews) - Zgromadzeni na Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) szefowie państw i rządów przyjęli deklarację o solidarnej i sprawiedliwej transformacji (Solidarity and Just Transition Silesia Declaration

Co trzeba wiedzieć o spółkach. Poradnik, cz. I

Co trzeba wiedzieć o spółkach. Poradnik, cz. I

oraz kapitałowe, gdzie znacznie większą rolę pełni kapitał i delegowanie obowiązków dotyczących prowadzenia spraw spółki. Każda spółka, którą znamy z codziennego życia – jawna, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna – należą do jednego z tych dwóch typów. Do spółek osobowych zaliczamy

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o VAT - stawki bez zmian do końca 2018r.

oszustw. Przewidziano modyfikację przepisów dotyczących kaucji gwarancyjnej i tzw. odpowiedzialności solidarnej (gdy nabywca odpowiada solidarnie z dostawcą za jego zaległości podatkowe) - wprowadzono dodatkowe warunki, które muszą być spełnione, aby nabywca towarów był

Opłaca się być odpowiedzialnym biznesem? Konsumenci mówią: sprawdzam!

Opłaca się być odpowiedzialnym biznesem? Konsumenci mówią: sprawdzam!

CSR – strategie społecznej odpowiedzialności biznesu – to już niemal obowiązkowy element działania każdej firmy. Wiele badań pokazało, że prowadzenie firmy z uwzględnieniem interesów społecznych, środowiskowych czy relacji z pracownikami, to większa konkurencyjność, lepsze wyniki

Czy każde mieszkanie można wynająć?

Czy każde mieszkanie można wynająć?

ma majątku. Odpowiedzialność solidarna domowników, mieszkających wspólnie z najemcą, polega na tym, że właściciel mieszkania ma prawo żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie; od kilku z nich lub od każdego z osobna, a spłacenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników

Elektrobudowa miała wstępnie 8,9 mln zł straty netto w III kw. br.

i akredytywy, znaczącemu ograniczeniu uległa baza potencjalnych dostawców materiałów i usług" - czytamy w komunikacie. "Należy zwrócić również uwagę na specyficzne dla branży regulacje prawne, dotyczące solidarnej odpowiedzialności zamawiającego za zobowiązania

PGNiG złożyło pozew o zapłatę 158,6 mln zł kary i odsetek przez konsorcjum PBG

% wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy. Odpowiedzialność członków konsorcjum jest solidarna. Udział PBG w konsorcjum wynosi 42,38%. Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo

Konsorcjum ZUE zleciło rozbudowę drogi w Krakowie za ok. 35,3 mln zł

, Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Energopol sp. z o.o. - partner), które przyjmuje solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z umowy. Wartość netto umowy podpisanej w imieniu konsorcjum wynosi ok. 35,3 mln zł, a udział spółki w konsorcjum wynosi 34%" - czytamy w komunikacie

Bank Pekao wprowadza m.in. odroczenie spłaty rat kredytowych na maks. 3 miesiące

każdym etapie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że w obecnej sytuacji część naszych klientów może mieć bieżące problemy finansowe, a tym samym przejściowe kłopoty w spłacie zobowiązań. Chcemy jak najbardziej ułatwić im przejście przez ten trudny okres. Poważnie podchodzimy do odpowiedzialności banku wobec

Strategia Orlenu do 2030 r., czyli erupcja megalomanii prezesa Obajtka

erupcją megalomanii.  Cisza o rekompensatach - Zachowaliśmy się solidarnie. Orlen [w 2023 r.] do funduszu gazu wpłaci 14 mld zł. Gdybyśmy nie przejęli PGNiG, czy PGNiG miałby możliwości wpłacić do funduszu zamrażającego ceny gazu 14 mld zł? Nie - odpowiedział sam sobie Obajtek. I zaraz dodał: - Może

PKN Orlen przygotowuje się do wdrożenia mechanizmu split payment

komunikacie. Korzyści płynące ze stosowania tego rozwiązania obejmują między innymi wyeliminowanie solidarnej odpowiedzialności z dostawcą, brak podwyższonych odsetek za zwłokę, zmniejszenie zobowiązania za wcześniejszą zapłatę VAT oraz uznania zapłaty w mechanizmie podzielonej

Prezydent podpisał nowelizację, dostosowującą m.in. przepisy podatkowe do PKWiU

deklaracji o wycofania wniosku w miesiącu jej złożenia lub najpóźniej w miesiącu następnym. Ponadto dostosuje przepisy podatkowe i usprawnia działania rozliczeniowe (np. modyfikuje zasady zwiększania przychodów lub wyłączania z kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych oraz odpowiedzialności

MF: Rząd złoży wniosek do KE ws. obowiazkowego mechanizmu podzielonej płatności

oraz odpowiedzialnością solidarną, tj. tych branż, w których zidentyfikowano istotne oszustwa w VAT. Według resortu, fakultatywna forma mechanizmu podzielonej płatności w VAT będzie obowiązywać już od 1 lipca br., a obecny wniosek do Komisji Europejskiej to kolejny krok w

Rząd przyjmie nowelę wprowadzającą obligatoryjną podzieloną płatność w III kw.

odpowiedzialności solidarnej stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej płatności (MPP), wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. "Głównym założeniem zmian zawartych w projekcie jest zastąpienie obowiązujących obecnie szczególnych rozwiązań

Rząd przyjął nowelę dot. wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT

wykazie, podano dalej w materiale. "Założono również odpowiedzialność solidarną nabywcy w przypadku zapłaty przez niego należności na rachunek inny niż rachunek dostawcy zawarty w wykazie, ale tylko do kwoty podatku VAT, związanego z konkretną dostawą towarów lub

Rząd przyjmie w I kw. nowelę o odejściu od PKWiU 2008 w raportowaniu VAT

charge) oraz odpowiedzialności solidarnej" - czytamy w informacji. Wieloletnia praktyka stosowania PKWiU 2008 (wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1293, z późn. zm

Tarczyński przystąpił do umowy kredytu dla EJT na nabycie akcji w wezwaniu

solidarny, przy czym jego odpowiedzialność jest ograniczona do kwoty kapitału rezerwowego" ? czytamy w komunikacie. Zabezpieczeniem wierzytelności kredytodawców jest m.in. hipoteka umowna łączna do kwoty 79 436 000 zł na nieruchomościach Tarczyńskiego, zastaw rejestrowy na

Upadłość członka konsorcjum nie zwalnia pozostałych członków z wykonania zamówienia

Solidarna odpowiedzialność Umowa konsorcjum nie może wyłączyć obowiązku ponoszenia solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia publicznego. W przypadku upadłości jednego z wykonawców zobowiązanie z tytułu umowy w sprawie zamówienia publicznego

EDPR wesprze lokalne społeczności w walce z pandemią m.in. w Polsce

mają wpływ na życie nas wszystkich. Ta sytuacja wymaga działania od nas jako odpowiedzialnych i solidarnych członków społeczeństwa stojącego w obliczu bezprecedensowego kryzysu. Odpowiedzialność społeczna jest wpisana w DNA EDPR. Jesteśmy grupą dążącą do transformacji sektora energetycznego

Dom, biuro, altankę, a nawet szklarnię. Musisz je zgłosić do końca czerwca. Inaczej zapłacisz karę

garaż czy biuro są połączone z naszym domem i mają wspólną instalację? Wówczas zgłoszenie nie jest konieczne.  W przypadku budynków/lokali, w których jest dwóch właścicieli, dochodzi do tzw. odpowiedzialności solidarnej. Wystarczy, że deklarację złoży jeden z nich.  Kary za brak

Grupa Lotos przekaże 2 mln zł na paliwo dla 19 zakaźnych szpitali jednoimiennych

Aktywów Państwowych. "Wszystkie spółki Skarbu Państwa aktywnie i solidarnie włączają się w akcję przeciwdziałania szerzeniu się epidemii koronawirusa. Działanie Lotosu potwierdza to zaangażowanie, zwłaszcza że firma świadczy bezpośrednią pomoc tam, gdzie jest ona

Pracownicy państwowych spółek odbierali telefony covidowej infolinii

oddelegował 80 pracowników. Czy taki był przydział? Absolutnie nie - podkreśla biuro prasowe grupy. Pracownicy zgłosili się "jako wolontariusze, sami, dobrowolnie i z poczuciem odpowiedzialności społecznej". Choć NFZ podaje, że zewnętrzni konsultanci mieli odbierać telefony w godzinach

FPP: MF potwierdza, że split payment nie dotyczy regresu ubezpieczeniowego

wyeliminować ewentualne sprzeczności w interpretacji nowych przepisów. Dotyczy to przykładowo solidarnej odpowiedzialności oraz sposobu odzyskania błędnie wpłaconych środków na rachunek VAT" - powiedział wiceprzewodniczący FPP Mariusz Korzeb, cytowany w komunikacie. FPP

Mundurowi do Lewicy: Jeśli poprzecie PiS, nie liczcie na nasze głosy

to właśnie posłowie Lewicy razem z nami najbardziej protestowali przeciw tej haniebnej, represyjnej ustawie, która wobec wszystkich pracujących w PRL  zastosowała odpowiedzialność zbiorową. Za dezubekizację odpowiada PiS, nie wyobrażam sobie, że posłowie Lewicy o tym zapomną.  Ustawa

PiS znowu walczy z wiatrakami. Prezydent zdolny zablokować wszystko

Sejmu w lipcu, ale od razu do sejmowej zamrażarki. Rząd nie miał większości, by zmienić prawo, i to mimo że za wiatrakami na lądzie wstawił się prezes PiS Jarosław Kaczyński. Głosowanie przeciwko zmianom zapowiedziała Solidarna Polska.  Czytaj też: "Czas na atom i wiatraki"

Marvipol zlecił konsorcjum Aldesy generalne wykonawstwo Central Park Ursynów

Warszawa, 23.11.2018 (ISBnews) - Marvipol Development 1, spółka zależna Marvipol Development, zawarła z tworzącymi konsorcjum i ponoszącymi solidarną odpowiedzialność spółkami Aldesa Construcciones, Aldesa Construcciones Polska oraz Aldesa Nowa Energia (generalny realizator

Elektrobudowa miała 46,9 mln zł jednostkowej straty EBITDA w I półroczu 2019

solidarnej odpowiedzialności zamawiającego za zobowiązania wobec podwykonawców, co przenosi się bezpośrednio na ewentualną konieczność prefinansowania przez spółkę znaczącej części realizowanych kontraktów. Wypłata wynagrodzenia dla emitenta jest w tym wypadku warunkowana wcześniejszym uregulowaniem

Zasady antydopingowe Funduszu Odbudowy

zasad, zwłaszcza powiązania wypłaty środków unijnych z praworządnością, oraz w mniejszym stopniu wymogów, które zaczną obowiązywać w ramach KPO. Solidarna Polska od grudnia krytykuje premiera za uległość na grudniowym szczycie i deklaruje, że nie zagłosuje za ratyfikacją. Opozycja jest podzielona. Ale

Elektrobudowa miała wstępnie 34,1 mln zł jednostkowej straty netto w I poł. 2019

zapłaty i akredytywy, znaczącemu ograniczeniu uległa baza potencjalnych dostawców materiałów i usług. Należy zwrócić również uwagę na specyficzne dla branży regulacje prawne, dotyczące solidarnej odpowiedzialności zamawiającego za zobowiązania wobec podwykonawców, co przenosi się bezpośrednio na

Sprzedali spółkę, ale fiskus karą za niepłacenie VAT obciążył właśnie ich

; Naprawdę do głowy nam nie przyszło, że sprawa może mieć ciąg dalszy – mówi pan Marek. 3 miliony zaległego podatku Wiosną 2018 r. obaj panowie decyzją naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie zostali obciążeni solidarną odpowiedzialnością podatkową, jako członkowie zarządu spółki Center

Prezydent podpisał nowelę dotycząca split payment i WIS

przypadku, gdy płatność za daną fakturę dokonywana będzie przelewem bankowym. Obowiązek zamieszczania informacji będzie dotyczył wyłącznie faktur dokumentujących transakcje objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności. Ustawa modyfikuje instytucję solidarnej

Historyczna szansa Bidena: ukróci rządy Facebooka i Twittera?

. Kongres może zmusić Facebooka, Twittera, YouTube'a i innych do odpowiedzialności za fałszywe informacje, mowę nienawiści czy nawoływanie do przemocy na swoich serwisach. Dotychczas platformy nie odpowiadały za toksyczne materiały użytkowników na mocy art. 230 ustawy Communications Decency Act uchwalonej w

Mają po 18 lat i wielotysięczne długi. Nie swoje, lecz rodziców

rodziców, przez wyłączenie ich odpowiedzialności za zapłatę czynszu i innych należnych opłat z tytułu umowy najmu lokalu mieszkalnego". Na stronie Rządowego Centrum Legislacji jest już projekt nowelizujący kodeks cywilny. Nowy zapis dotyczący spłaty długów czynszowych brzmi tak: "Za spłatę

Przygotowania do RODO w branży marketingowej: dane klientów jak gorący kartofel

Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.  Równolegle trwa próba sił między dotychczasowymi partnerami biznesowymi o to, kto z nich będzie administratorem danych osobowych. To właśnie na tym podmiocie będzie ciążyć największa odpowiedzialność za naruszenie przepisów. Dochodzi do paradoksu: 

Jakie korzyści daje umowa dożywocia?

nieruchomości obciążonej takim prawem nie można sprzedać. Tyle że kolejny nabywca wchodzi w obowiązki poprzednika i musi się opiekować dożywotnikiem. Gdy nieruchomość kupi kilka osób, będą ponosić odpowiedzialność solidarnie. Dożywotnia opieka i dożywotnia renta Umowa o dożywocie może wiązać strony przez wiele

MF liczy, że mechanizm podzielonej płatności będzie obligatoryjny od 2019 r.

rachunek VAT. Różnica podatku będzie zwracana w przyspieszonym terminie (25 dni, licząc od dnia złożenia deklaracji). Korzyścią jest również brak odpowiedzialności solidarnej i dodatkowego zobowiązania podatkowego, także domniemania dochowania należytej staranności. W tym

Debata w Sejmie: Nie stwierdzono przypadku koronawirusa, wskazana ostrożność

podczas debaty. Przypomniał, że w Czechach zanotowano trzy przypadki koronawirusa. " Więc jest wysoce prawdopodobne, niemal pewne, że taki przypadek i u nas się pojawi" - stwierdził, apelując o "solidarne i otwarte ponadpartyjne porozumienie", by "

BIG InfoMonitor: Ok. 60% firm MSP nie planuje wdrażania split payment

%) badanych firm wskazuje na powiązane z tym przywileje podatkowe (szybszy zwrot VAT i ograniczenia sankcji lub solidarnej odpowiedzialności, obniżenie VAT-u). Szczególnie dotyczy to branży budowlanej, którą od początku 2017 r. w rozliczeniach wykonawców z podwykonawcami usług budowlanych obowiązuje mechanizm

Bowim zadowolony z rozstrzygnięcia spraw dot. VAT, nie ma dalszych postępowań

. Druga sprawa dotyczy natomiast sporu z Opolskim Urzędem Skarbowym w Opolu, który wezwał Bowim do zapłaty 5,6 mln zł z tytułu podatku VAT za okres od stycznia do sierpnia 2012 roku wykorzystując mechanizm solidarnej odpowiedzialności. Różnica pomiędzy kwotą wynikającą z decyzji, a kwotami zadeklarowanymi

Premier na wojnie z "medialnym oligopolem"? Nie! To wojna z niezależnymi mediami

platform społecznościowych powinni brać odpowiedzialność za publikowane tam treści, nierzadko szerzące dezinformację i mowę nienawiści. Wszystko za sprawą decyzji o zbanowaniu kont Donalda Trumpa w czołowych serwisach po wydarzenia związanych z oblężeniem Kapitolu przez jego zwolenników na początku

Małżeństwo czy związek partnerski - dla banków prawie bez różnicy

zostaje objęta wspólnością majątkową, która wynika z odpowiednich zapisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Pozostali kredytobiorcy dysponują natomiast współwłasnością w części ułamkowej. - O znaczeniu solidarnej odpowiedzialności muszą pamiętać przede wszystkim kredytobiorcy

Prezydent podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych

postanowień umownych oraz wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia; 10) wprowadzenie obowiązku ewaluacji realizacji umowy; 11) zniesienie odpowiedzialności solidarnej wykonawców w trybie partnerstwa innowacyjnego; 12

Fiskus ma nowy bat na firmy. To biała lista VAT. I już są z nią problemy

, opowiada, że zmian w podatkach jest ostatnio tak wiele, że część przedsiębiorców jest zdezorientowana, co i od kiedy obowiązuje. – Podatnicy mają obawy przed tym, że mogą mieć problem z zaliczeniem do kosztów lub odpowiedzialnością solidarną w VAT także w okresie przejściowym pomiędzy 1 września a 31

Czym są darowizny z poleceniem, zastrzeżeniem warunku lub terminu?

ponosić odpowiedzialność solidarnie. Umowa dożywocia musi być bezwzględnie zawarta w formie aktu notarialnego . Trzeba więc będzie zapłacić taksę notarialną oraz podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Podatek ten w wysokości 2 proc. wartości nieruchomości zobowiązany do opieki nad dożywotnikiem

Lewiatan pozytywnie ocenia przyjęcie przez Senat ustawy dot. nowej matrycy VAT

zerowej tego podatku przy imporcie określonych towarów. Według Senatu od 1 listopada 2019 r. MPP będzie stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które objęte są reżimem odwrotnego obciążenia i odpowiedzialnością solidarną (paliwa, stal i wyroby stalowe, złom i odpady, metale

NBP: 78% dużych firm nie widzi wpływu split payment na zmiany w ich płynności

. Według założeń obowiązkowy MPP ma zastąpić: obowiązujący obecnie mechanizm odwrotnego obciążenia, solidarną odpowiedzialność dłużnika i wierzyciela" - podano również. W czerwcu 2019 r. w Szybkim Monitoringu NBP wzięło udział 2 597 podmiotów wybranych z terenu całego kraju

Czy pracownicy McDonald's są pracownikami McDonald's? Spór trwa i eskaluje

sprawuje więcej niż jeden podmiot, a więc odpowiedzialność za nich także może ponosić nie tylko jeden pracodawca. McDonald's twierdzi, że nie jest joint employerem, zaś wyłączną odpowiedzialność ponoszą franczyzobiorcy. Pracownicy - wręcz przeciwnie. Jeśli komisja stwierdzi, że racja leży po stronie tych

Polski fundusz odbudowy, czyli przepis na katastrofę za kilkadziesiąt miliardów

Pierwszy był słynny ze swoich homofobicznych wypowiedzi wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski z Solidarnej Polski. „Chcą rozbijać UE? Chcą UE 'dwóch prędkości'? Trudno. Ich odpowiedzialność. Odpowiedź? Polska jest suwerennym państwem - nie widzę problemu, by w ramach V4 czy formatu

Mostostal Zabrze otrzymał rozszerzenie o 85 mln zł pozwu ws. Stadionu Śląskiego

Warszawa, 27.12.2017 (ISBnews) - Mostostal Zabrze otrzymał pismo procesowe dotyczące rozszerzenia powództwa wniesionego przez Województwo Śląskie do Sądu Okręgowego w Katowicach o zasądzenie na solidarnie od Mostostal Zabrze, Hochtief Polska oraz Hochtief Solutions dodatkowej

Koronawirus. Gastronomia protestuje: "Rząd urządził nam pogrzeb"

skutkowało zamknięciem lokali skorzystałam z subwencji, aby miejsca pracy utrzymać. Teraz nie wykluczam, że będę musiała zredukować grafiki osobom zatrudnionym na umowę zlecenie. Jestem pracodawcą i ciąży na mnie olbrzymia odpowiedzialność za ludzi, których zatrudniam. Mam świetny zespół, wszyscy są

DM BDM podniósł rekomendację Grupy Lotos do 'trzymaj', wycena 25,8 zł

, które przeżywa Talisman, zwracamy także uwagę na solidarną odpowiedzialność partnerów), ii) niskie ceny ropy ograniczają zyski w upstream'ie (szczególnie w kontekście zbliżającego się uruchomienia B8), iii) historycznie spółka ma problemy z dotrzymywaniem terminów realizacji projektów w obszarze

Comarch jako lider konsorcjum dostał noty obciążeniowe od Tauron Dystrybucja

Warszawa, 24.10.2017 (ISBnews) - Comarch - jako lider konsorcjum (Comarch, Apator Rector, Tukaj Mapping Central Europe, Eurosystem) - otrzymał noty obciążeniowe wystawione przez Tauron Dystrybucja, wzywające członków konsorcjum do solidarnej zapłaty kwoty 30,24 mln zł, podała

Certyfikat dla odpowiedzialnych firm, czyli o co chodzi B-Corpom

ścieków prosto do rzeki: to nie jest kwestia poczucia odpowiedzialności firmy, po prostu już nie wolno tak robić. – Regulator, jak i biznes zrobią to, czego będą od nich oczekiwali obywatele – konsumenci. W ostatnich latach wyraźnie rośnie odsetek etycznych konsumentów, czyli takich, dla

NIK wieszczy kryzys w budowaniu dróg. Kosztowna nauczka z bliskiej przeszłości

. Fatalne miejsce Polski w UE w bezpieczeństwie drogowym Ratunkowe koło specustawy Podwykonawców ratowały przepisy kodeksu cywilnego o solidarnej odpowiedzialności, które pozwalały im zwracać się bezpośrednio do GDDKiA o zapłatę za wykonane roboty. Na tej podstawie do końca 2016 r. drogowa Dyrekcja

ZIPSEE 'Cyfrowa Polska' będzie przekonywać przedsiębiorców do split payment

zaległościami podatkowymi dostawcy. W praktyce oznacza to, że przepisy o solidarnej odpowiedzialności nabywcy nie będą tu miały zastosowania. Wobec takich podatników fiskus nie będzie stosował sankcji w VAT. "Zachęcać do skorzystania ze split payment będzie też szybszy czas - do 25 dni - zwrotu VAT"

Jak wynająć nieruchomość uchodźcom z Ukrainy? Poradnik

przypadku nieodpłatnej umowy użyczenia) ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenia dokonane przez osoby wspólnie z nim zamieszkujące, w tym znajdujące się pod jego pieczą (dzieci), ewentualnie przebywające u niego (goście). Warto też dodać, że najemca/używający zobowiązuje się utrzymać mieszkanie w

"To będzie tydzień próby". Od poniedziałku kolejny etap odmrażania gospodarki. Co się zmieni?

rodziną lub prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. – Nie mamy prawa pytać ludzi, czy żyją razem pod jednym dachem. Liczymy w tym względzie na odpowiedzialność gości – dodaje Marcin Kubiak. Poza przeprowadzeniem dezynfekcji winiarnia została też odmalowana.  „Wszystko wyjdzie w

Firma w kłopotach? Zobacz kiedy i jak odpowiadasz swoim majątkiem

solidarną odpowiedzialność, która rozciąga się również na ich majątek osobisty. Spółka jawna Odpowiedzialność przedsiębiorcy jest podobna, jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, ale każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki

Nie chcą być najlepsi na świecie, ale najlepsi dla świata. Jak działają i czym są B Corpy?

pewnym sensie inicjatywą mającą na celu poprawę systemu kapitalistycznego – ukierunkowanie go na tory odpowiedzialności społecznej - mówi nam Bagiński. Tłumaczy, że jest to krytyka takiego rodzaju kapitalizmu, który powoduje dysfunkcje – choćby bardzo wąskie pojmowanie celów spółki i

PiS wściekły, że Polki nie rodzą. Będzie zwolnienie z PIT dla młodych rodziców?

(dla zamożniejszych oraz przedsiębiorców). Wszystkie zmiany w podatkach będą zapisane w "nowym ładzie". Aby jednak weszły w życie, muszą uzyskać zgodę większości sejmowej. A z tym może być problem. Koalicjanci PiS - Solidarna Polska i Porozumienie Jarosława Gowina coraz bardziej się buntują

Mikrowydarzenia zamiast wielkich koncertów. Potrzebujemy nowej wizji kultury

znajomych na klatce schodowej, w mieszkaniu lub na podwórku, niż zostały odwołane albo przeszły w formę online? Być może w tych okolicznościach organizatorzy dużych festiwali powinni wykazać się społeczną odpowiedzialnością i wesprzeć solidarnie lokalnych wykonawców, organizując im mikrowydarzenia? Według

Konie stały w swoich odchodach. Fatalne warunki w stadninie w Janowie Podlaskim

głowy, że poprzedni prezes dopuści się zbrodni na zwierzętach. Warunki higieniczne są dramatyczne. Żądamy odpowiedzialności poprzedniego prezesa - mówi Dorota Niedziela. Lista zaniedbań, które wymieniają posłanki KO, jest bardzo długa. - Boks, w którym przebywa koń, sprząta się raz w tygodniu

Nowelizacja Pzp - zmiany w zakresie udostępniania potencjału

całego kraju Odpowiedzialność podmiotu trzeciego za szkody powstałe po stronie zamawiającego Należy także zaznaczyć, że znowelizowana ustawa Pzp inaczej reguluje kwestię odpowiedzialności podmiotu trzeciego za szkody powstałe po stronie zamawiającego

Nowe emerytury według PiS dla wszystkich z wyjątkiem alimenciarzy. Dlaczego?

;solidarną odpowiedzialność za zobowiązania do wysokości kwoty rocznych należności alimentacyjnych zatrudnionej osoby”. Czyli będzie musiał spłacać alimenty pracownika. Taka sama kara spotka przedsiębiorcę, który dłużnikowi alimentacyjnemu część wynagrodzenia będzie wypłacał „pod stołem&rdquo

GDDKiA pozwała Budimex, Mostostal Warszawa i trzeci podmiot na 540 mln zł

Warszawa, 08.12.2016 (ISBnews) - Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wniósł pozew przeciwko Budimeksowi i dwóm innym podmiotom, w którym domaga się zasądzenia od pozwanych solidarnie 539,96 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi tytułem

Morawiecki ma nieoczekiwany problem z pieniędzmi. Nie wie, jak zbudować budżet na przyszły rok

; chce naciskać w ten sposób na rząd w sprawie systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce. Symbolem tej walki jest Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Zdaniem Unii sterowana politycznie, zdaniem rządu – niezależna; a tak w ogóle to Komisja nie powinna się wtrącać w to, jak Polska

Pat na budowie ICHOT, znowu opóźnienia

miał oczekiwać, że miejska spółka zrzeknie się roszczeń, wynikających z opóźnienia budowy o rok. Infrastruktura nie chciała na to przystać. - Uczestnicy konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność za budowę - twierdzi Nowakowski. Szef AK-Bud Adam Kurant sugeruje natomiast, że miejska spółka od

Zasady zawierania umów

solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Solidarna odpowiedzialność wykonawców polega na tym, że są oni zobowiązani w ten sposób, iż zamawiający może żądać całości lub części świadczeń od nich wszystkich łącznie, od kilku z nich lub od każdego z

Patologie na rynku pracy. "W kosmos musimy wystrzelić konstytucję i papieża Polaka"

, bo nie chce brać żadnej odpowiedzialności za drugiego człowieka i chce mieć możliwość zwolnienia go z dnia na dzień. W odpowiedzi na to pracownik, czując ten klimat, pewnego dnia po prostu bez uprzedzenia nie przychodzi do pracy, bo znalazł trochę lepiej płatną. Relacje stają się coraz bardziej

Klasa średnia nie wspiera medyków, bo kupuje leczenie prywatnie. Ale to się kończy

bezpieczeństwa: finansowe i socjalne, ale też związane z modelem i kulturą pracy. Rosnącym problemem jest obawa przed odpowiedzialnością karną wśród medyków - przeciążony system, w którym brakuje kadr, to nieustanne działanie na krawędzi. Dlaczego Polacy nie rzucili się tłumnie wspierać białe miasteczko? Lepsza

NIK: Dopiero rozwiązania legislacyjne pomogły uszczelnić system podatkowy

Administracji Podatkowej. "Izba odnotowała jednak, że dla ograniczenia niedoborów w dochodach z VAT minister finansów do 2015 r. korzystał głównie z mechanizmu odwrotnego obciążenia lub odpowiedzialności solidarnej, chociaż z kontroli skarbowych i podatkowych wynikały: zmienność

Kolejne dwa lata z wyższymi podatkami. 23 proc. VAT przynajmniej do końca 2018 r.

budowlane. Inne zmiany to m.in. ograniczenie możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych, obowiązek składania deklaracji elektronicznych, nowe przepisy dotyczące kaucji gwarancyjnych oraz odpowiedzialności solidarnej nabywcy i dostawcy. Sankcje podatkowe i 53 mld zł strat Projekt przewiduje też sankcje

"PB": Firmy wyłudzają VAT na rynku złota. Ministerstwo Finansów chce zmian w przepisach

, którzy mają zwykle około 1 proc. narzutu. Problem zauważył resort finansów, który postanowił skrócić okres rozliczania VAT dla złota podlegającego temu podatkowi, oraz solidarną odpowiedzialność nabywców, którzy będą musieli zapłacić VAT, jeśli będą świadomi albo będą mogli

Zurich Insurance wzywa PBG do ugody polegającej na zapłacie 152,48 mln zł

stanowi wierzytelność układową i jej zaspokojenie powinno nastąpić zgodnie z przyjętymi propozycjami układowymi, podało PBG. "Roszczenie wskazane przez Zurich we wniosku stanowi roszczenie regresowe wobec PBG wynikające z umowy o zwolnieniu z odpowiedzialności, zawartej w

"Migrantów sprywatyzowano". Miejsc w żłobkach, szkołach i u lekarzy może zabraknąć

trybie nadzwyczajnej mobilizacji, a na fali euforii takich głosów jest niewiele. Ale kiedy sytuacja zacznie się przedłużać nie unikniemy antyukraińskich narracji. Rolą i odpowiedzialnością rządu jest, aby przygotować na to społeczeństwo. Kolejki do specjalistów mogą się wydłużyć. - Optymistyczna nuta

Projekt dot. split payment zwiększy dochody podatkowe o ok. 1 mld zł rocznie

Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zastąpienie odwróconego obciążenia i odpowiedzialności solidarnej obligatoryjnie stosowanym mechanizmem podzielonej płatności spowoduje wzrost dochodów z

Czy kobiety nadają się do polityki? Powinny korzystać z parytetów? Burmistrzyni ma większe szanse na rozwód

Czy kobietom wolno iść do polityki? Tak - uważa europosłanka Solidarnej Polski Beata Kempa. Pod jednym wszakże warunkiem: mąż musi wyrazić na to zgodę. Jeżeli tej akceptacji nie ma i nie będzie, z czego nie czynię zarzutu, to naprawdę trzeba się zastanowić. Bo jednak rodzina jest tutaj absolutnie

Ile kosztuje miłość? Nawet 800 zł na nowe relacje. Ale kiedy jesteś w związku, możesz oszczędzić

ponoszą solidarną odpowiedzialność przed bankiem w sytuacji problemów z terminowym wywiązywaniem się z zobowiązania. Oznacza to, że bank może oczekiwać zwrotu zadłużenia od każdego z nich – dodaje. Miłość jest bezcenna Choć w związkach bywają gorsze i lepsze dni, Polacy zdają sobie sprawę z tego, że

Nadchodzi zły czas dla alimenciarzy

większe kary dla nieuczciwych przedsiębiorców. Gdy pracodawca zatrudni na czarno osobę wpisaną do Krajowego Rejestru Zadłużonych z powodu niepłacenia alimentów, będzie ponosił „solidarną odpowiedzialność za zobowiązania do wysokości kwoty rocznych należności alimentacyjnych zatrudnionej osoby&rdquo

Szykują się zmiany w Prawie zamówień publicznych?

. 2b Prawa zamówień publicznych, - umożliwienie zamawiającemu zastrzeżenia konieczności skierowania przez wykonawcę umowy z podwykonawcą do akceptacji zamawiającego, przy czym akceptacja będzie oznaczała ustawową solidarną odpowiedzialność zamawiającego i wykonawcy względem

Fachurki. To się dzieje nie tylko w stadninie w Janowie

przy okazji działacz związanej z PiS partii Solidarna Polska - nie zna się na koniach, a jego poprzednik Marek Trela pracował w stadninie od ponad 30 lat i w środowisku koniarzy jest uważany za specjalistę światowej klasy, nie ma dla Zdorta większego znaczenia. Publicysta uznał, że skoro leninowska

Czy możliwe są zmiany podmiotowe po stronie wykonawcy?

rodzi solidarną odpowiedzialność zbywcy i nabywcy i jest równoznaczne z przystąpieniem nabywcy do długów wynikających z zobowiązań związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, przy czym nie powoduje zwolnienia dotychczasowego dłużnika z długu (art. 554 Kodeksu cywilnego). Jest to tzw. kumulatywne

Czego nie wiemy o mężu lub żonie? 1/5 ukrywa długi

utraty dochodów przez jednego z nich np. w wyniku utraty pracy, choroby czy innego zdarzenia losowego, pozostają dochody drugiej osoby, które mogą być przeznaczane na spłatę raty – mówi Alina Stahl, dyrektor Biura Komunikacji BIK. – Trzeba przy tym pamiętać, że obydwie osoby ponoszą solidarną

Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych

użyczających swojego potencjału wykonawcy składającemu ofertę na wykonanie zamówienia publicznego. Firma składająca oświadczenie o użyczeniu swoich zasobów podmiotowi składającemu ofertę będzie ponosić solidarną odpowiedzialność za szkodę powstałą po stronie zamawiającego (1) .