sokik

SOKiK: Provident pobierał opłaty za obsługę domową niezgodnie z prawem

Klient, który wcześniej spłacił pożyczkę, i tak musiał zapłacić za ubezpieczenie i obsługę domową za cały okres spłaty. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów orzekł, że taka praktyka jest niedozwolona.

Pfleiderer Group odwoła się od decyzji UOKiK dot. 35,8 mln zł kary do SOKiK-u

Warszawa, 28.12.2017 (ISBnews) - Pfleiderer Group planuje złożenie odwołania od decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o nałożeniu łącznie 35,8 mln zł kar na spółki z grupy za uczestnictwo w niedozwolonym porozumieniu producentów płyt wiórowych i pilśni

"GP": Operatorzy komórkowi łamią prawa klientów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów skierował do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawę największych operatorów telefonii komórkowej, których umowy zawierają niedozwolone klauzule. Jak podaje gazeta , Erze zarzucono m.in., ż

PKP Cargo: Sąd apelacyjny utrzymał w mocy decyzję UOKiK o 14,22 mln zł kary

Warszawa, 02.07.2020 (ISBnews) - Sąd apelacyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym oddalił apelację PKP Cargo od wyroku sądu okręgowego w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) z 15 października 2018 r. i utrzymał tym samym w mocy decyzję prezesa Urzędu

Przegląd informacji ze spółek

Bank Millennium "fundamentalnie" nie zgadza się z wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK), który utrzymał decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) dotyczącą kary wysokości ponad 20 mln zł za wprowadzanie konsumentów w błąd, wynika ze

Przegląd prasy

--Bank Millennium nie zgadza się z wyrokiem SOKiK ws. kary, zapowiada apelację --NBP: Zysk netto banków wzrósł o 1,9% r/r do 14,46 mld zł w I-XI 2019 --Spółki zależne PGE mają w planach budowę własnej szerokopasm. sieci telekom

Czarne chmury nad pozwami zbiorowymi

Czarne chmury nad pozwami zbiorowymi

tabeli, ale nie napisał, jakimi zasadami będzie się kierował, konstruując tę tabelę). Sąd sobie, a zapisy w umowach są Co ciekawe, klienci mają w umowach zapisy, które już zostały uznane za niewiążące przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK

Dwie zakazane klauzule w umowach Getin Banku

Getin Bank podpadł SOKiK-owi tym, że nie obniżał oprocentowania kredytu zaraz po tym, gdy ustanowiona była hipoteka na jego rzecz, tylko dopiero po tzw. okresie przejściowym. Sąd zakwestionował też klauzulę cenową, zgodnie z którą - jeśli klient spóźni się ze spłatą dwóch rat

UOKiK złoży apelację od wyroku w sprawie porozumienia 4 operatorów komórkowych

. "Apelacja dotyczy wyroku SOKiK z czerwca 2015 r. (...) Sąd uchylił wówczas decyzję Urzędu z listopada 2011 r. stwierdzającą niedozwolone porozumienie pomiędzy czterema największymi operatorami telefonii komórkowej - Polkomtelem, Polską Telefonią Cyfrową (obecnie T-Mobile), PTK Centertelem (obecnie

Sąd: Umowa BRE Banku z klientami zgodna z prawem

- w umowach kredytów hipotecznych - jeszcze nie został rozpatrzony przez SOKiK, nie jest nawet znany termin rozprawy. Jednak linia orzecznictwa SOKiK może mieć znaczenie dla wyroku w tej sprawie. Więcej i komentarz w blogu Macieja Samcika

UOKiK wygrywa w sądzie w sprawie stawek za płatności kartą

. Banki odwołały się do sądu od decyzji Urzędu. I na początku nawet zdołały wygrać: w 2008 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) uchylił decyzję Urzędu, stwierdzając, że UOKiK błędnie określił rynek, na którym miało dojść do złamania prawa. Urząd nie poddawał się

BZ WBK wprowadził klientów w błąd. Zapłaci prawie 1,3 mln zł kary

odwołał się też od decyzji UOKiK do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK). W środę sąd, po rozpatrzeniu odwołania, oddalił je, podtrzymując tym samym decyzję UOKiK i nałożoną przez niego karę. Skąd akurat taka kwota? SOKiK uzasadnił, że podstawą obliczenia wysokości tej

PGT złoży zażalenie do sądu w zw. z wydanym przez UOKiK ostrzeżeniem

Warszawa, 08.03.2016 (ISBnews) - Spółka PGT, działająca pod nazwą Telefonia Polska Razem, zamierza złożyć zażalenie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) na postanowienie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w związku z wydanym ostrzeżeniem, że

T-Mobile Polska odwoła się od decyzji UOKiK nakładającej 15 mln zł kary

Warszawa, 05.01.2017 (ISBnews) - T-Mobile Polska złoży odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) od decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nakładającej na spółkę 15 mln zł kary za nieuzyskiwanie wyraźnej zgody od konsumentów na dodatkowe

Sąd nie pomoże klientom mBanku i Multibanku?

Sąd nie pomoże klientom mBanku i Multibanku?

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) na dzisiejszej rozprawie miał rozstrzygnąć, czy mBank i Multibank miały prawo uzależniać oprocentowanie kredytów od decyzji zarządu BRE Banku (do tej grupy należą mBank i Multibank). Chodzi o sprawę, którą bankom BRE założył w

Przegląd prasy

100% wydatków inwestycyjnych, a duże - możliwość przeznaczania 1% CIT na naukę Puls Biznesu --SOKiK utrzymał w mocy decyzję UOKIK, nakładającą na Polkomtel karę finansową w wysokości 12,3 mln zł, a na Cyfrowy Polsat - 4,4 mln zł

Przegląd prasy

rozporządzenia dot. zwiększenia prędkości na kolei do 250 km/h --Pfleiderer Group odwoła się od decyzji UOKiK dot. 35,8 mln zł kary do SOKiK-u --ZUE ma umowę wartą 40,2 mln zł netto na budowę odcinka Czarnca - Włoszczowa Płn. --PA

Przegląd informacji ze spółek

- Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) z 15 października 2018 r. i utrzymał tym samym w mocy decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) z 31 grudnia 2015 r., na mocy której prezes UOKiK stwierdził nadużywanie przez spółkę pozycji dominującej na krajowym rynku kolejowych

Kara dla Enei podtrzymana

. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił w całości odwołanie spółki od tej decyzji. Zdaniem SOKiK, Enea Operator naruszyła zasady starannego działania, przekraczając terminy przyłączenia do sieci, co stwarzało istotną barierę dla powstania konkurencji. Spółka nie wykazała, że opóźnieniom winni

Wkrótce otworzą się "bramy piekielne" dla ubezpieczycieli

Wkrótce otworzą się "bramy piekielne" dla ubezpieczycieli

naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Kluczowa data to jednak 2 grudnia, kiedy SOKiK ponownie rozpatrzy problem statusu poszkodowanego. Tym razem będzie przyglądał się odwołaniu PZU od takiej samej kary, jaką dostała Uniqa. Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby

Nadzorze, zacznij czytać nasze umowy!

Nadzorze, zacznij czytać nasze umowy!

lewych zapisów mamy doskonały. Jeśli urzędnik UOKiK albo klient zauważy w umowie coś, co może łamać prawa konsumenta, składa pozew do SOKiK. A ten - jeśli rzeczywiście jest coś na rzeczy - uznaje, że klauzula nie wiąże klienta. Sama umowa pozostaje ważna, a tylko niezgodny z prawem zapis powinien zostać

Zbliża się sądny dzień BRE Banku. Nabici będą górą?

przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) jest planowana na 21 lipca. Nie wiadomo, czy tego dnia zapadnie wyrok, ale zdarza się, że SOKiK wydaje orzeczenie już na pierwszej rozprawie. Na ten wyrok czeka ok. 20 tys. klientów mBanku i Multibanku, którzy kilka lat

UOKiK potwierdza: banki nabierają nas na widełki

SOKiK zajmie się widełkami, bo termin rozprawy jeszcze nie został wyznaczony.

Jak pozbyć się niechcianej polisy

wynikami inwestycji wycofać się z interesu. Co prawda Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) w kilku przypadkach orzekł, że ograniczanie klientom możliwości wyjścia z inwestycji jest niezgodne z prawem, ale według firm ubezpieczeniowych to jeszcze nic nie znaczy, bo kontrola wzorca umownego - a taką

Płać albo do sądu, c.d. - W imię konsumenta (i pieniędzy)

wzorca zostały wniesione do sądu jednocześnie" - twierdzi resort. A co o zarzutach wyłudzania pieniędzy od przedsiębiorców sądzą same stowarzyszenia? - Otrzymywane od przedsiębiorców kwoty stanowią zwrot kosztów postępowań przed SOKiK (w tym kosztów zastępstwa procesowego

Kredyty mieszkaniowe mBanku i MultiBanku legalne

oprocentowanie również ustala zarząd. Urząd liczył na to, że jeśli SOKiK uzna taki sposób ustalania oprocentowania za nielegalny, to nie będzie mógł on być stosowany również w innych umowach - czyli także tych podpisanych przez klientów "starego portfela". Ale sąd nie uznał

Przegląd informacji ze spółek

montażu ciągników o wartości ponad 5 mln USD, poinformowała spółka. Spółka PGT, działająca pod nazwą Telefonia Polska Razem, zamierza złożyć zażalenie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) na postanowienie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w

Jutro sąd zdecyduje, czy BRE Bank złamał prawo konsumenckie

Jutrzejszą rozprawę w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) grupa tzw. nabitych celebruje już w internecie od pewnego czasu. Na ich stronie internetowej www.nabiciwbrebank.pl pojawiał się nawet zegar odliczający czas do rozprawy. To już drugi termin, poprzedni

Prezydent Duda: Kredyty frankowe trzeba przewalutować za pieniądze banków. Po jakim kursie? Gdzieś spomiędzy z dnia udzielenia kredytu a obecnym

Gajewski z kancelarii WMG. – Obserwujemy dziś odejście sądów od stanowiska, że wpis klauzuli umownej do rejestru klauzul niedozwolonych automatycznie przesądza o abuzywności klauzuli w stosunku do konkretnego kredytobiorcy w konkretnej umowie, czyli od tzw. rozszerzonej prawomocności wyroków SOKiK

Będą pozwy za spread? "Frankowi" klienci walczą z bankami

obcych, nie zakwestionował jednak możliwości prowadzenia przez bank własnej polityki dotyczącej kursów walut. Czytaj także: Czy zbliża się koniec kredytów walutowych, a frank to toksyczna waluta? - Postanowienia uznane przez SOKiK za

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE PGT : Spółka, działająca pod nazwą Telefonia Polska Razem, zamierza złożyć zażalenie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) na postanowienie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w związku z wydanym ostrzeżeniem, że spółka

Odchodząca rzecznik praw obywatelskich: Zreformujmy administrację

- z zakazem stosowania - postanowień umów, które umożliwiały wspomnianemu przedsiębiorcy nieuczciwe działania. Skierowanie powództwa do SOKiK pomogło też osobom przez niego pozwanym wygrać sprawy przed sądami powszechnymi o zapłatę kar wynikających z umów. Chodzi o to, że

Wmanewrowani w promocje. Czy to aby na pewno dobre oferty?

od decyzji UOKiK do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK). W kwietniu, po rozpatrzeniu odwołania, oddalił je, podtrzymując tym samym decyzję UOKiK i nałożoną przez niego karę wynoszącą 1 278 742 zł. Czytaj więcej: BZ WBK wprowadził klientów w błąd. Zapłaci prawie 1,3 mln zł kary

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

godzące w słabszych uczestników rynku, poinformował Urząd. Sankcja wyniosła ponad 1,97 mln zł, czyli blisko 10% rocznego obrotu osiągniętego w poprzednim roku, podano także. Źródło: ISBnews T-Mobile Polska : Złoży odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) od

Płać albo do sądu

przez przedsiębiorców i zazwyczaj ignorowani". A pieniądze? "Stowarzyszenie nie ma żadnych źródeł finansowania, dlatego naszym założeniem było, aby koszty procesów w związku z postępowaniami przed SOKiK pokrywali sami nierzetelni

Bank przegrał w sądzie spór o prowizje. Dziś wpisuje do umów podobne

banku SOKiK nie zanegował samej istoty opłaty, lecz tylko sposób jej przedstawiania. Jednak w uzasadnieniu wyroku, które ma "Gazeta", pojawia się sformułowanie o "wysokości rażąco wygórowanej", odnoszące się do starej formuły wyliczania opłaty.

Jak wkręcają nas ubezpieczyciele

do naruszenia konkurencji, i oddalił odwołanie przedsiębiorcy. Potwierdzona została również kara w wysokości 50 mln zł. Ponadto SOKiK nakazał PZU Życie zaniechanie stosowania niedozwolonych praktyk. Pan Tomasz kupił rok temu polisę OC/AC w Benefii. W lutym miał stłuczkę. Firma ubezpieczeniowa