sody kalcynowanej

"The New York Times": Tani sód zamiast drogiego litu? Tak Chiny mogą zdominować rynek nowych akumulatorów

Akumulatory sodowe można ładować codziennie przez wiele lat. Na dodatek zachowują prawie cały swój ładunek nawet wtedy, gdy temperatura spada znacznie poniżej zera. W Chinach znajduje się 16 spośród 20 projektowanych lub budowanych na całym świecie fabryk baterii sodowych.

Ciech zakończył kontraktację sody na rok 2020 po cenach wyższych r/r

Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Grupa Ciech zakończyła kontraktację na rynku sody kalcynowanej na rok 2020 - po cenach wyższych niż rok wcześniej, podała spółka. Soda z polskich i niemieckich zakładów Ciechu trafi do ok. 300 lokalizacji na świecie

Ciech przedłużył termin rozmów nt. wstrzymania produkcji w fabryce w Rumunii

. "Dajemy sobie jeszcze trochę czasu na wypracowanie optymalnego rozwiązania sytuacji fabryki sody kalcynowanej w Rumunii. Nie tylko zdajemy sobie sprawę ze znaczenia zakładu dla regionu, ale jednocześnie mamy na uwadze fakt, że Ciech Soda Romania posiada bardzo dobrą kadrę inżynierską i

Artur Osuchowski zrezygnował z funkcji członka zarządu Ciechu

sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2018 r. (ISBnews)

Ciech uruchamia w Niemczech nową linię do produkcji specjalistycznej sody

chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2018 r

Ciech przyjął koncepcję reorganizacji Grupy Ciech; realizacja do końca 2022 r.

implementacji koncepcji reorganizacji przypada na koniec 2022 roku" - podsumowano. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym

Ciech Soda Romania zwolni ponad 70% załogi w ramach dobrowolnych odejść (aktual)

utrzymanie instalacji do produkcji sody kalcynowanej. Pozostała część, stanowiąca ok. 13% załogi, zostanie objęta zwolnieniami grupowymi, wskazano. "Koszty PDO oraz zwolnień grupowych w odniesieniu do załogi CSR oraz oddziału wyniosą łącznie około 12,5 mln RON i zawierają się

Ciech Soda Romania zwolni ponad 70% załogi 1 kwietnia w ramach programu odejść

zakładzie pozostanie zatrudnionych ponad 70 osób, odpowiedzialnych za produkcję krzemianów sodu oraz konserwacje i utrzymanie instalacji do produkcji sody kalcynowanej. Pozostała część, stanowiąca ok. 13% załogi, zostanie objęta zwolnieniami grupowymi, wskazano. "Koszty PDO

Ciech miał 19,36 mln zł zysku netto, 176 mln zł znormaliz. EBITDA w II kw. 2019

61,25 mln zł wobec 124,19 mln zł zysku rok wcześniej. "Wyższe ceny sody kalcynowanej, podstawowego produktu Grupy Ciech, silna pozycja na rynku soli i rozwój biznesów specjalistycznych pozwoliły na wypracowanie w drugim kwartale znormalizowanego wyniku EBITDA na poziomie

Ciech pracuje nad digitalizacją sterowania produkcji sody w Niemczech

, stosowaną w przemyśle farmaceutycznym i leczeniu chorób nerek. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w

Akcjonariusze Ciechu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

ubiegłym roku akcjonariusze Ciechu również zdecydowali na walnym zgromadzeniu spółki o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 rok, wynoszącego 270,6 mln zł. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody

Ciech Soda Romania rozpoczął procedurę zwolnień grupowych 16,1% załogi

Romania w latach 2019-2026. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany

Dawid Jakubowicz został powołany na prezesa Ciechu

wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. (ISBnews)

Ciech zamierza wykorzystać polepszającą się koniunkturę na rynku sody w 2019

Warszawa, 27.03.2019 (ISBnews) - Ciech zamierza maksymalnie wykorzystać polepszającą się koniunkturę na rynku sody kalcynowanej, rozwijać ofertę produktową w segmencie soli i agro (dzięki licznym nowościom produktowym oraz dostępowi do rynków, na których działa Proplan), a

Ciech otrzymał 5 mln zł z NCBR na projekt zwiększenia płynności produkcji sody

Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane

Spółka Ciechu podpisała list intencyjny z Remondis ws. budowy spalarni odpadów

wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2018 r. (ISBnews)

Ciech ma list intencyjny z Gaz-Systemem dot. budowy kopalni soli i magazynu gazu

solanki dla zakładów produkcyjnych Ciech Soda Polska po 2025 roku, podano także. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym

Ciech zaczął przygotowania do projektu w obszarze energetyki za 250-300 mln zł

w zakładach do zmieniających się warunków rynkowych i trendów w zakresie ochrony środowiska. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie

Ciech miał 62,59 mln zł zysku netto, 160 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

wcześniej. "Grupa wykorzystała lepszą koniunkturę na europejskim rynku sody kalcynowanej, a wyniki segmentów organicznego i krzemianowego były pod wpływem przeprowadzonych w ciągu ostatniego roku działań rozwojowych - m.in. przejęcia hiszpańskiej spółki Proplan. Spółka

Ciech: Technologia zatężania CO2 w produkcji sody pozwala obniżyć jego poziom

najmniej 7 tys. ton rocznie, podała spółka. Testy nowej technologii przeprowadzono na linii do produkcji sody kalcynowanej w Inowrocławiu. "Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w procesie produkcji sody na większą skalę oznaczałoby wymierne oszczędności, szczególnie w obliczu

Zysk netto Ciechu spadł r/r do 78 mln zł w I kw. 2017 r.

przychody ze sprzedaży wpłynęły: Pozytywnie: * wzrost wolumenu sprzedaży sody - sprzedaż dodatkowych wolumenów sody kalcynowanej z inwestycji Soda +200, * wyższa sprzedaż soli suchej, * wzrost

Kulczyk zdejmuje Ciech z giełdy. Co zrobią grupy PZU i PKO BP? Prokuratura drąży bez efektów

firma eksportowała swoje produkty – sodę kalcynowaną, karbid i biel cynkową – do 12 krajów świata. Skupiona wokół Ciechu grupa kapitałowa jest m.in. drugim pod względem wielkości w Europie producentem sody kalcynowanej i oczyszczonej, największym polskim producentem środków ochrony roślin

Akcjonariusze Ciechu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 r.

. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane

Akcjonariusze Ciechu zdecydują 22 sierpnia o niewypłacaniu dywidendy

w kwocie 253 429 862,7 zł pozostałą po pokryciu straty z lat ubiegłych" - czytamy we wniosku zarządu Ciecha. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w

Ciech nie wyklucza akwizycji w ramach ekspansji geograficznej

) działają w segmencie sodowym i produkują sodę kalcynowaną oraz produkty pochodne sody (w przypadku Ciech Soda Romania S.A. zakład produkuje również szklisty krzemian sodu i szkło wodne sodowe). Pozostałe 4 zakłady działają w segmencie organicznym oraz krzemiany i szkło i znajdują się w Polsce

Ciech miał 98,6 mln zł zysku netto, 124,19 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.

przeznaczonych dla tej produkcji); Zbilansowanie europejskiego rynku sody kalcynowanej (zrównoważenie popytu i podaży) z tendencją do wzrostu popytu; Utrzymanie się stosunkowo wysokich cen żywic epoksydowych w Europie w pierwszym półroczu 2018 roku na poziomach podobnych lub nieco wyższych, jak w analogicznym

Ciech Soda Romania wstrzymał produkcję sody, postój wykorzysta na remont

co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od lutego 2005 roku Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. (ISBnews)

Zysk netto Ciechu wzrósł r/r do 593,51 mln zł w 2016 r.

działalności" - napisał prezes Maciej Tybura w liście do akcjonariuszy. "Rok 2017 stawia przed nami sporo wyzwań, przede wszystkim tych związanych z wyższymi cenami surowców energetycznych oraz ze spodziewanym pojawieniem się na rynku tureckich mocy sody kalcynowanej. Myślę

S&P wycofał rating BB- Ciechu na prośbę spółki

wycofaliśmy zgodnie z prośbą spółki" - czytamy w komunikacie. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w

Ciech: Dyrektor IAS w Bydgoszczy wniósł skargi kasacyjne od wyroków WSA

przekazanie spraw do WSA do ponownego rozpoznania" - czytamy w komunikacie. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem

Ciech miał 73,9 mln zł zysku netto, 167,6 mln zł znorm. EBITDA w I kw. 2018 r.

898,38 mln zł rok wcześniej. "W pierwszym kwartale 2018 roku wykorzystaliśmy sytuację na azjatyckim rynku sody kalcynowanej, gdzie byliśmy świadkami istotnych wzrostów cen. W kontekście kolejnych kwartałów pozytywną informacją jest wysoki popyt na sodę kalcynowaną na

Spółki Grupy Ciech podpisały umowy na tzw. faktoring odwrotny

europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,55 mld zł w 2019 r

Rada nadzorcza Ciechu powołała dotychczasowy zarząd na nową kadencję

chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od lutego 2005 roku Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. (ISBnews)

Grupa Ciech zwiększył moce produkcyjne szklistego krzemianu sodu o 20%

liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. (ISBnews)

BDM podniósł wycenę Ciechu do 82,4 zł, nadal rekomenduje 'akumuluj'

podkreślamy, że wzrost notowań węgla i koksu uderza przede wszystkim w producentów chińskich, którzy są największymi (46% światowych mocy) i marginalnymi (50% mocy to bardziej energochłonna metoda Hou) producentami sody kalcynowanej na świecie" ? czytamy w raporcie. "

S.C. CET Govora wypowiedziała umowę dostawy pary Ciech Soda Romania

okresu wypowiedzenia umowy, podano także. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r

Ciech: Organ odwoławczy utrzymał decyzję o 8,2 mln zł zaległości podatkowych

. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane

Ciech zakończy inwestycję o wartości 100 mln zł w Niemczech w 2019 r.

europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od lutego 2005 roku Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. (ISBnews)

Ciech miał 26,84 mln zł zysku netto, 60,33 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. (ISBnews)

Akcjonariusze Ciechu zdecydują 21 V o niewypłacaniu dywidendy i skupie akcji

000 zł" - czytamy w projekcie uchwały w tej sprawie. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w

Jarosław Romanowski powołany na członka zarządu Ciechu

Romanowski. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na

Ciech miał 39,68 mln zł zysku netto, 63,33 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

zysku rok wcześniej. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest

Ciech Pianka i Ciech Vitrosilicon ograniczyły produkcję

. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane

DM PKO BP podniósł rekomendację dla Ciechu do 'kupuj', wycenę do 88 zł

wydana przy cenie 78,51 zł za akcję, zaś we wtorek ok. godziny 9:50 kurs akcji wynosił 79,48 zł. "Po 2017 r. Europie mogą zagrozić dostawy sody z Turcji, rozważnie jest więc założyć niższe ceny sody w kolejnych latach. Podstawową reakcją Ciechu na turecką konkurencję jest

Akcjonariusze Ciechu zdecydują 7 marca o zmianach w radzie nadzorczej

jej przychody przekraczają 4 mld zł rocznie. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od lutego 2005 roku Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie

Ciech miał 183,03 mln zł zysku netto, 633,5 mln zł znormal. EBITDA w 2018 r.

. wyniósł 270,61 mln zł wobec 243,91 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w

Gaz-System i Ciech uzgodnią warunki budowy kopalni soli i magazynu gazu

liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł

Ciech: Sprzedaż chlorku wapnia w okresie zimowym sięgała kilkuset ton dziennie

producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. (ISBnews)

Ciech: Sąd zarejestrował wydzielenie BU Żywice z Ciechu Sarzyna

europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2018 r

Ciech utworzył 36,8 mln zł odpisu na Ciech Soda Romania w III kw. br.

ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy Ciech za kolejne okresy sprawozdawcze, podano także. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i

Krzysztof Szlaga został powołany do zarządu Ciechu od 12 III

Consultants. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od lutego 2005 r. Ciech notowany jest na

Maciej Tybura zastąpił Dariusza Krawczyka na stanowisku prezesa Ciechu

jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego, a jej przychody przekraczają 4 mld zł rocznie. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od lutego 2005 roku Ciech notowany jest na

Ciech Pianki i Ciech Vitrosilicon ograniczyły produkcję (aktual.)

wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2018 r. (ISBnews)

Ciech: UCS utrzymał decyzję dot. rozliczenia podatku VAT za IV kw. 2013 r.

liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł

Ciech wszedł w fazę wykonawczą inwestycji w Niemczech wartej ok. 100 mln euro

Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie

Spółka Ciechu zapłaci łącznie ponad 35,7 mln zł zobowiązania podatkowego

instancji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, podano również. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej

Ciech utworzył 36,7 mln zł odpisu na utratę wartości aktywów Ciech Soda Romania

fabryk grupy. Dalsze kierunkowe decyzje odnośnie przyszłości zakładu zostaną podjęte do końca roku, podsumowano. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do

Ciech ma porozumienie z IKS Solino dot. budowy rurociągu solankowego

dniu 31 grudnia 2025 r., podsumowano w materiale. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce

Ciech: WSA utrzymał decyzję dot. rozliczenia podatku VAT wys. 37,9 mln zł

zapłaty dodatkowych kwot, bowiem kwota zobowiązania wraz z odsetkami została już uregulowana" - podsumowano. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie

US zaliczył nadpłatę spółki zależnej Ciechu na poczet zobowiązania podatkowego

spółka zależna zamierza kontynuować spór z Urzędem 2 w związku z wydaną przez ten urząd decyzją, podsumowano. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i

DM Vestor rekomenduje 'neutralnie' dla Ciechu z wyceną 72,3 zł na akcję

65,4 zł, w poniedziałek około 10.40 kurs wynosił 63,63 zł. "Wśród negatywnych czynników widzimy: uruchomienie nowych mocy produkcyjnych w Turcji (2,5 mt), z których część wolumenów trafi na rynek Europejski, oczekiwany wolniejszy wzrost popytu niż podaży na rynku sody

Sebastian Kulczyk wybrany przewodniczącym rady nadzorczej Ciechu

przewodniczącego rady nadzorczej w osobie pana Sebastiana Kulczyka" ? czytamy w komunikacie. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym

NWZ Ciechu zdecydowało o refinansowaniu i pozyskaniu finansowania do 1,75 mld zł

uchwał. Łączna kwota finansowania ma nie przekroczyć kwoty 1,75 mld zł. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego, a jej przychody przekraczają 4 mld zł rocznie. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w

Ciech miał 0,93 mln zł zysku netto, 142,6 mln zł znorm. EBITDA w III kw.

liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł

Ciech rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2018 r. 

przyszłej sytuacji finansowej i płynnościowej Grupy Ciech oraz jest związana z realizacją strategii Grupy Ciech na lata 2019-2021" - czytamy także. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej

Ciech uzyska 'niezbędną wiedzę' ws. przyszłości Ciech Soda Romania do końca roku

producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2018 r. (ISBnews)

Ciech: Spełniły się warunki zawieszające do wypłaty kredytów

chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. (ISBnews)

Ciech będzie inwestować w rozwój produktów specjalistycznych w 2017 r.

liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od lutego 2005 roku Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. (ISBnews)

Ciech chce wybudować zakład do produkcji soli w Niemczech za 100 mln euro

co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od lutego 2005 roku Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. (ISBnews)

Akcjonariusze Ciechu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2016 r. 

akcję. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od lutego 2005 roku Ciech notowany jest na

Akcjonariusze Ciech zdecydowali o wypłacie 2,85 zł na akcję dywidendy

producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od lutego 2005 roku Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. (ISBnews)

Akcjonariusze Ciechu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od lutego 2005 roku Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. (ISBnews)

Ciech rozpoczął negocjacje z bankami dot. kredytów o wartości do 500 mln zł

liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. (ISBnews)

Spółka Ciechu ma umowę na dostawy pary za szac. 305 mln zł do końca 2018 r.

spółka. "Przedmiotem umowy są dostawy pary technologicznej niezbędnej dla CSR do procesu produkcji sody kalcynowanej oraz krzemianów płynnych. Umowa została zawarta z mocą obowiązującą od dnia 06.09.2016 r. na czas określony wynoszący 10 lat do dnia 05.09.2026 r. Strony

Ciech: UCS utrzymał decyzję dot. rozliczenia podatku VAT za grudzień 2014 r.

europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2018 r

Zysk netto Ciechu spadł r/r do 85 mln zł w III kw. 2017 r.

mln zł zysku rok wcześniej. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od lutego 2005 roku

Ciech miał 117,69 mln zł zysku netto, 267,51 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

sody kalcynowanej na rynkach zamorskich. Dodatkowo, wynik grupy obciążyły odpisy na utratę wartości aktywów i przeprowadzenie programu dobrowolnych odejść w rumuńskiej fabryce, zastrzeżono także. "W 2019 roku naszym priorytetem była poprawa efektywności biznesowej i

Ciech: Odwrócenie odpisu na 260 mln zł powiększy jednostkowy wynik netto za 2018

sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. (ISBnews)

Ciech Soda Polska ma nową umowę z PGG na dostawy 250-300 tys. ton węgla rocznie

o.o. w Katowicach. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od lutego 2005 roku Ciech

Akcjonariusze Ciech zdecydują 28 I o pozyskaniu do 500 mln zł finansowania

jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. (ISBnews)

Ciech: UCS utrzymał decyzję dot. rozliczenia podatku VAT w 2014 r.

Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane

Ciech: UCS kwestionuje odliczenie VAT dot. spółki zal. Verbis ETA za IV kw. 2013

mieć zapłata odsetek, o których mowa powyżej" - czytamy dalej. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej

Budimex, Ciech i partnerzy mają list intencyjny ws. budowy instalacji TPO

. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane

Ciech: W strategii 2019-2021 brak ograniczeń w wyborze modelu rozwoju grupy

;Przygotowaliśmy strategię stabilnego, precyzyjnie zaplanowanego rozwoju Grupy Ciech, którego efektem będzie dywersyfikacja biznesu, umocnienie wiodącej pozycji na rynku sody kalcynowanej, ekspansja w obszarze soli, wykorzystanie potencjału segmentu organicznego i synergii wewnątrzgrupowych w obszarze krzemianów

Ciech uruchamia projekt crowdsourcingowy dla inżynierów i naukowców

jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody

Ciech rozpoczął przegląd opcji strategicznych w odniesieniu do obszaru żywic

podjęta. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na

Ciech: WSA w Krakowie podtrzymał decyzję dot. zaległości podatkowej za 2012 r.

liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł

Ciech: Organ skarbowy podjął decyzję dot. zaległości podatkowej za 2015 r.

decyzje pod kątem zasadności utworzenia rezerwy na podatek dochodowy i odsetki. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem

Grupa Ciech buduje magazyn na produkty solne za 17 mln zł

europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od lutego 2005 roku Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. (ISBnews)

Ciech: US nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji dot. rozliczenia VAT

Krakowie wobec spółki zależnej postępowaniem podatkowym z tytułu rozliczenia VAT za IV kwartał 2013 roku. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i

Grupa Ciech dołączyła do inicjatywy United Nations Global Compact

. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane

Ciech ma wstępną umowę sprzedaży 100% Ciech Żywice spółce LERG za 160 mln zł

-rozwojowe, a także współpracuje z wieloma ośrodkami badawczymi. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w

Zysk netto Ciechu wzrósł r/r do 102,07 mln zł w I kw. 2016 r.

mln zł zysku rok wcześniej. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego, a jej przychody przekraczają 4 mld zł rocznie. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem

Ciech rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 5,7 zł na akcję

. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie

Ciech: Po ograniczeniach z powodu pandemii rośnie produkcja pianek i krzemianów

Grupy Ciech, a biznes Krzemiany za ok. 5% przychodów, podsumowano. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej

DM BDM podniósł rekomendację Ciechu do 'akumuluj', wycenę do 73,5 zł

'akumuluj' podwyższając jednocześnie cenę docelową do 73,5 zł/akcję. Dodatkowo zwracamy uwagę na obecne dyskonto Ciechu do innych producentów sody kalcynowanej czy krajowych spółek chemicznych" ? czytamy w raporcie. Zdaniem analityków, największym ryzykiem operacyjnym dla

Ciech: Organ skarbowy podtrzymał decyzję dot. zaległości podatkowej za 2012 r.

decyzji, tj. kwoty 43,7 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę, które na dzień publikacji raportu wynoszą 24,6 mln zł" - czytamy także. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do

Ciech rozpoczął przegląd opcji strategicznych, możliwe akwizycje i dezinwestycje

takie decyzje zostaną podjęte w przyszłości. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005