skutki proponowanych

Regina Skibińska

100 zł odszkodowania za błąd medyczny? Jest szansa na zmiany

100 zł odszkodowania za błąd medyczny? Jest szansa na zmiany

W 2019 r. poszkodowani w skutek błędu lekarskiego zaakceptowali odszkodowanie proponowane przez szpital w zaledwie 25 z 861 spraw. Na takim systemie zyskują głównie pełnomocnicy pomagający pacjentom w dochodzeniu roszczeń. Jest szansa, że to się zmieni.

Rząd PiS chce zatrzymać "wyścig słoni". W Sejmie projekt zakazu wyprzedzania się tirów

- Wprowadzimy zakaz wzajemnego wyprzedzania się samochodów ciężarowych na drogach szybkiego ruchu - zapowiada minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Rząd przyjął już projekt ustawy w tej sprawie.

Twórca ChatGPT chce kontroli USA albo międzynarodowej organizacji nad AI

Sam Altman, prezes OpenAI i jeden z twórców ChatGPT, zaproponował stworzenie amerykańskiej albo międzynarodowej organizacji, która będzie kontrolować i licencjonować najbardziej zaawansowane systemy AI.

Śmierdzący problem kryzysu. Czy ceny prądu zabiją recykling w Polsce?

Śmierdzący problem kryzysu. Czy ceny prądu zabiją recykling w Polsce?

produkcji. Dalej jest już tylko fala upadłości – podkreśla Szymon Dziak-Czekan.  Plan kryzysowy  Stowarzyszenie Polski Recykling w imieniu branży proponuje sześciopunktowy plan działania, aby w krótkoterminowej perspektywie przeciwdziałać skutkom kryzysu na rynku energii. Jego założenia w

Antykryzysowy program Platformy - trochę demagogii, trochę dobrych pomysłów

Antykryzysowy program Platformy - trochę demagogii, trochę dobrych pomysłów

Zacznijmy od tej ostatniej. Platforma proponuje czasowe obniżenie VAT do 5 proc. dla branż, które najmocniej ucierpiały na skutek pandemii. To rozwiązanie wprowadziłoby ogromny chaos i skomplikowałoby system podatkowy, zamiast go upraszczać. Politycy PO skrytykowali rząd za to, że pomoc dla

KE proponuje dla Polski ramach Funduszu Transformacji do 8 mld euro

Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Po uwzględnieniu zmian, zaproponowanych w przedstawionym przez Komisję Europejską mechanizmie Next Generation EU, łączne środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, proponowane dla Polski wynoszą 8 mld euro, wynika z wyliczeń Komisji

Senat przyjął projekt ustawy, zakładającej uzupełnienie subwencji JST

wykorzystania środków pobieranych z opłat za zezwoleń na sprzedaż alkoholu na działania podejmowane w celu ograniczania skutków epidemii. Przewiduje ponadto możliwość zawieszenia w całości lub części realizacji budżetu obywatelskiego oraz rezygnację z jego przygotowania na 2021 r., a

Kryzys gazowy dopiero może nadejść

Kryzys gazowy dopiero może nadejść

nie trzeba było racjonować gazu, a pod koniec listopada podziemne magazyny gazu w UE były napełnione w ok. 95 proc. - najbardziej od pięciu lat. Udało się to dzięki zwiększeniu importu skroplonego gazu LNG, głównie z USA. Przyniosły też skutek apele rządów części państw Unii do swoich obywateli o

MGMŻŚ chce, by plan przeciwdzialania skutkom suszy przyjęto do końca 2020

Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - Trwają prace nad przygotowaniem projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS), który ma zostać przyjęty rozporządzeniem ministra właściwego ds. gospodarki wodnej pod koniec 2020 roku, poinformowała wiceminister gospodarki morskiej i

Lewiatan: Beneficjenci programów UE poważnie odczują skutki koronawirusa

skutków epidemii koronawirusa, Konfederacja proponuje podjęcie na poziomie europejskim działań, które umożliwią m.in. wydłużenie okresu korzystania z programów operacyjnych, finansowanych z budżetu 2014-2020. Obecnie z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest ponad 60 tys

Rząd dopuszcza możliwość częściowego zwolnienia z podatku od nieruchomości

. Celem proponowanych rozwiązań jest - jak podano - umożliwienie gminom, w ramach ich autonomii podatkowej wprowadzenie rozwiązań nakierowanych na pomoc dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku ze skutkami COVID-19. Zgodnie z jednym z

Nie wszędzie będą podwyżki za wodę. Połowa wniosków odrzucona

Nie wszędzie będą podwyżki za wodę. Połowa wniosków odrzucona

, że wszędzie podwyżki rzeczywiście dojdą do skutku. Decyzje wydano już wobec 76 proc. złożonych wniosków, czyli około 1,6 tys., z czego 53 proc. stanowią decyzje pozytywne, a aż 47 proc. negatywne. Te ostatnie dotyczą wniosków, gdzie WP uznały, że podwyżki nie są zasadne. Generalnie są one tłumaczone

Śmierć jednego ze wspólników spółki jawnej nie prowadzi do jej rozwiązania

Śmierć jednego ze wspólników spółki jawnej nie prowadzi do jej rozwiązania

skutek wypadku) śmierci wszystkich jej wspólników. W tym celu umowa spółki jawnej powinna przewidywać wstąpienie do niej spadkobierców zmarłych wspólników. Proponowane rozwiązanie umożliwi kontynuowanie działalności spółki jawnej przez spadkobierców utrzymując tym samym pozyskany uprzednio &bdquo

KE proponuje nowy instrument w walce z COViD o wartości 100 mld euro

Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) proponuje ustanowienie instrumentu solidarności w wysokości 100 mld euro, dla przedsiębiorców i pracowników o nazwie SURE, poinformowano. Zapowiada również przekierowanie wszystkich dostępnych funduszy strukturalnych na

Ministerstwo Finansów łata specustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Łaskawie zaniecha poboru ryczałtu od darowizn firm

Ministerstwo Finansów łata specustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Łaskawie zaniecha poboru ryczałtu od darowizn firm

, jak to barwnie określono, "zaniechanie poboru ryczałtu od dochodów spółek od osiągniętego dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą".   Niezależnie od tego, czy chodzi o pieniądze, rzeczy, czy usługi.  - Proponujemy, żeby nie określać rodzajów

Idą gorsze czasy dla sąsiadów lotnisk? Może być dużo trudniej o odszkodowania

skutkach kwalifikacji danego terenu jako obszaru ograniczonego użytkowania. Przykładem jest zakaz budowy nowych domów i bloków. Obowiązujące przepisy przewidują odszkodowania dla właścicieli nieruchomości, którzy nie mogą ich wykorzystywać w dotychczasowy sposób (z powodu sąsiedztwa lotniczej

MF zaktualizowało wytyczne dot. wskaźników makroekonomicznych do projektów ustaw

, gdy wynikiem proponowanych zmian legislacyjnych będzie powstanie skutków finansowych w dużym stopniu uzależnionych od poziomu kursu walutowego, zaleca się przeprowadzenie dodatkowych symulacji przyjmując scenariusze 15% deprecjacji i aprecjacji kursu walutowego PLN/EUR w okresie 2020-2024 względem

"The New York Times": Wielki błąd Wielkiej Brytanii. Plan obniżki podatków to sposób na katastrofę

"The New York Times": Wielki błąd Wielkiej Brytanii. Plan obniżki podatków to sposób na katastrofę

wnioski płynące z niedawnych cięć podatkowych – tych, które zostały wymyślone w Stanach Zjednoczonych przez byłego prezydenta Donalda Trumpa. Badania empiryczne nad ich pierwszymi skutkami sugerują, że w dużej mierze pomogły one gospodarce i przejściowo zwiększyły popyt konsumpcyjny. To może okazać

Minister klimatu powołał Zespół ds. zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego

klimatu, jako organowi odpowiedzialnemu za zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, wsparcia w realizowaniu jego zadań w tym zakresie przez podmioty, którym przepisy prawa przyznają kompetencje w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, wyjaśniono. "Proponowany zakres

Prezydent podpisał ustawę dot. programów operacyjnych, już opublikowana w Dz. U.

środków unijnych na zwalczanie skutków epidemii koronawirusa. Została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Dzięki ustawie część z zakontraktowanych na ten rok środków unijnych w wysokości 7,4 mld euro będzie mogła zostać przekazana na ograniczanie

Senat za ustawą dot. realizacji programów finansowanych z UE - bez poprawek

przesunięcia środków unijnych na zwalczanie skutków epidemii koronawirusa Za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało 93 senatorów, 3 było przeciwnych, a 1 wstrzymał się od głosu. Dzięki nowelizacji, część z zakontraktowanych na ten rok środków unijnych w

Sejm uchwalił nowelę dot. waloryzacji rent i emerytur

głosu. Sejm projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw uchwalił" - powiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. W ocenie skutków regulacji (OSR) projektu nowelizacji zapisano, że wszystkie

Rzecznik MŚP: W projekcie dot. opłaty cukrowej brak wyliczeń jej wpływu na MŚP

uzupełnione o wskazanie możliwie najbardziej precyzyjnych wyliczeń związanych z wpływem proponowanych regulacji na sektor MŚP, a pożądanym byłoby także przedstawienie scenariuszy alternatywnych oraz uwzględnienie skutków pośrednich dotyczących np. wpływu Projektu na inne branże niż te bezpośrednio

Sejm przyjął ustawę zwiększającą elastyczność w dysponowaniu środkami unijnymi

Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Większą elastyczność dla beneficjentów programów unijnych oraz możliwość przesunięcia środków unijnych na zwalczanie skutków epidemii koronawirusa zakłada ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w

Rząd szykuje zmiany w prawie budowlanym. Uderzą w kierowników budowy?

kolejności spowoduje według mnie ich odpływ z rynku, a nie lepszą realizację przez nich swoich obowiązków – podkreśla radca prawny. Obawa o to, że jednym podpisem można przekreślić dorobek całego życia zawodowego, mocno ograniczy też podejmowanie się takich funkcji. – Skutki proponowanej zmiany

Lewiatan: Przedsiębiorcy apelują do premiera w sprawie podatku cukrowego

funkcjonowanie polskich firm i rolnictwa. Apel o dialog nad proponowanymi przez rząd zmianami prawa w zakresie wprowadzenia podatku od cukru podpisało dziewięć organizacji: Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Konfederacja

PKO BP: Inne działania NBP niż cięcie stóp przyniosłyby szybsze i lepsze efekty

Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Istnieje szereg innych działań, których zastosowanie przez Narodowy Bank Polski (NBP) przyniosłoby szybsze i lepsze efekty w sytuacji zwalczania negatywnych skutków gospodarczych wywołanych pandemią koronawirusa niż obniżka stóp procentowych, a

Wydatki na waloryzację rent i emerytur wyniosą 1 796 mln zł w 2020 r.

Warszawa, 12.12.2019 (ISBnews) - Wydatki sektora finansów publicznych na waloryzację rent i emerytur wyniosą 1 796 mln zł w 2020 roku, podano w ocenie skutków regulacji (OSR) projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych

Wystawiasz oferty na OLX, Allegro i Vinted? Wynajmujesz mieszkanie? Skarbówka cię prześwietli

np. o osoby przeprowadzające remonty czy zajmujące się przewozem osób, które swoje usługi proponują za pośrednictwem e-platform. - Co istotne, w ustawie brak sprecyzowanych limitów ilościowych czy kwotowych w odniesieniu do sprzedawców usług. Wynika z tego, że operator platformy cyfrowej będzie

Oszczędzający są karani podwójnie. Minimalne odsetki wciąż zjada podatek Belki

400 zł, tylko 10 324 zł. 76 zł oddamy budżetowi państwa. A już wcześniej napisaliśmy, że 10 tys. zł to już w zasadzie... nie 10 tys. zł.  Wpływy z tego podatku to rocznie 3-4 mld zł, w zależności od koniunktury. Koszty dla budżetu wszystkich proponowanych zmian w „Polskim ładzie"

Janosikowe od firm energetycznych. Sasin podniósł poprzeczkę Morawieckiemu

wysłanego przez wicepremiera Jacka Sasina do Łukasza Schreibera, przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów.  Można w nim przeczytać, że Sasin proponuje wprowadzić na przyszły rok dla samorządów i odbiorców wrażliwych cenę maksymalną prądu w wysokości 618,24 zł za 1 MWh. To cena o 40 proc. wyższa

Pułapy cen na energię elektryczną i gaz z Rosji? Państwa UE zaczynają ucierać stanowiska

ETS, ograniczających możliwości spekulacji finansowych w tym roku.  Te apele Morawieckiego i jego rządu nie przyniosły skutków. I także propozycja ogłoszona przez polskiego premiera w brytyjskim dzienniku nie wzbudziła szerszego oddźwięku.  Zapewne dlatego rząd spuścił nieco z tonu. W piątek

Rząd planuje zmiany dotyczące inwestycji w zakresie przeciwdziałania suszy

zagrożonych deficytem wody" - czytamy w informacji. Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie do systemu prawnego katalogu rozwiązań służących mitygacji lub ograniczaniu skutków suszy. Proponowane są przedsięwzięcia i mechanizmy o różnej skali

Glapiński: Będę proponował RPP obniżenie stóp procentowych

Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński zadeklarował, że będzie proponował RPP obniżenie stóp procentowych. Jego zdaniem, Rada "powinna już teraz" wesprzeć gospodarkę

Godziwy zysk z najmu: co to oznacza? Podwyżki czynszu nie zawsze zasadne

uwagę ogólną rentowność w gospodarce i rentowność na lokalnym rynku nieruchomości. W doktrynie i orzecznictwie proponuje się czasem, aby sąd, oceniając ewentualne osiągnięcie godziwego zysku (jeszcze przed podwyżką czynszu lub na jej skutek), odnosił się chociażby do oprocentowania lokat i obligacji

"Polski ład". Będzie ulga dla klasy średniej?

jedną z najmniej sprawiedliwych – powiedział Sarnowski na antenie Biznes24. - Zmiany proponowane w ramach "Polskiego ładu" zmierzają do zapewnienia podatkowego fair play. Dlatego proponujemy znaczne podniesienie kwoty wolnej od podatku. Skorzysta także biznes, bo zmniejszą się koszty

Inflacja, stagnacja, brak inwestycji. Jeśli nie zmieni się polityka gospodarcza, będziemy tak wegetować przez lata

lokalnych samorządów. Rząd PiS kładł nacisk na decyzje podejmowane przez państwo i w dodatku decyzje podejmowane na szczeblu centralnym. Książka, która ukazała się w zeszłym tygodniu, „Na mieliźnie" jest opisaniem skutków tej błędnej strategii, przyjętej po 2015 roku. Centralistyczny etatyzm

Personnel Service proponuje automatyczne odnawianie prawa do pracy Ukraińcom

Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - Ze względu na aktualną sytuację, pracownik z Ukrainy, któremu w okresie kwarantanny wygaśnie lub wygasła wiza, powinien mieć automatycznie odnawiane prawo do pobytu i pracy, proponuje Personnel Service. "Naszym

NBP przyznaje to wprost: inflacja przekroczy 10 proc. Nasz wzrost gospodarczy uratują Ukraińcy

Tarcza antyinflacyjna działa już parę miesięcy. Kiedy ją wprowadzono, proponowane przez rząd rozwiązania spotkały się z krytyką ekonomistów od lewa do prawa. Podkreślano, że tak naprawdę nie rozwiązuje problemu wysokiej inflacji, lecz jedynie rozkłada go w czasie. Ale tarcza miała mieć przynajmniej

MF chce zmienić rozporządzenia dot. SKOK-ów w zakresie odpisów aktualizujących

zdolności kas do finansowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarki lokalnej, a także gospodarstw domowych" - podano w uzasadnieniu projektowanego rozwiązania. Proponowane zmiany uwzględniają część postulatów Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

PiS przed wyborami podwyższa emerytury bogatym rolnikom. Ty zapłacisz za to miliardy

- Nie jest przypadkiem, że w okolicach wyborów proponuje się takie zmiany u rolników - zwłaszcza tych zamożnych. To oni są często lokalnymi autorytetami, a rząd sądzi, że skuszą się na takie bonusy - mówi dr Tomasz Lasocki z Katedry Prawa Ubezpieczeń Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu

Będzie ekstra podatek dla tych, którzy kupują więcej mieszkań. Już wiadomo, że posłowie uchwalili bubel

Nowe przepisy - jak to PiS ma w zwyczaju - zaproponowano jako sejmową wrzutkę podczas drugiego czytania nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami.   Efekt tego jest taki, że nikt nie badał skutków tego pomysłu ani się nie zastanawiał, czy będzie on w ogóle skuteczny.  Poseł

Wydatki na 500+ dla niepełnosprawnych: 0,59 mld zł w 2019, 2,72 mld zł w 2020

Warszawa, 10.07.2019 (ISBnews) - Wydatki na nowe świadczenie uzupełniające w wysokości 500 zł dla osób niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania wyniosą w tym roku 0,59 mld zł, zaś w przyszłym roku - 2,72 mld zł, podano w ocenie skutków regulacji (OSR) projektu ustawy. Od

Jakie zmiany w emeryturach od 2023 roku? Waloryzacja będzie rekordowa, będzie kilka prezentów

śmierci męża przejść na jego świadczenie i dostawać 85 proc. tego, co należało się mężowi. Lewica proponuje zmiany. Jakie? Otóż pozostała przy życiu osoba mogłaby zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50 procent renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i

Rząd planuje zasilenie PLK i Funduszu Dróg Samorządowych dodatk. środkami

Warszawa, 14.08.2020 (ISBnews) - Rząd planuje nowelizację ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, by umożliwić przekazanie środków PLK SA, z przeznaczeniem na inwestycje kapitałowe oraz budowę i modernizacją przystanków kolejowych, a także

Sejm przyjął ustawę Emerytura+

Warszawa, 04.04.2019 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawą o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r . Obecnie ustawa trafia do Senatu. Wcześniej rząd w ocenach skutków regulacji podał, że celem jednorazowego świadczenia

Rząd przyjął projekt ustawy zabezpieczającej kredyty kupieckie

Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - Przyjęty przez rząd projekt ustawy o zasadach udzielania wsparcia dla rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19 zakłada możliwość ubezpieczania przez polskie firmy należności z kredytu

BOŚ: Cięcie stóp, obniżka stopy rezerwy obowiązkowej dziś wysoce prawdopodobne

oprocentowania, oceniają ekonomiści BOŚ Banku. "Kwestią otwartą jest skala obniżki stóp. Daleko idące propozycje zarządu NBP mogą wskazywać, że prezes Glapiński może proponować większą skalę obniżki stóp (50 pkt baz.). W naszej ocenie jednak, Rada będzie preferowała uniknięcie

Centra handlowe chcą iść do Brukseli na wojnę z rządem. Stawką są miliardy złotych

indywidualnie z centrami co do wysokości czynszu za czas lockdownu, podpisując aneksy do umów najmu. Proponowane teraz przez rząd przepisy przewidują, że najemcy, którzy mieli umowy najmu zawarte przed 14 marca 2020 r. oraz na podstawie obecnych przepisów złożyli oferty ich przedłużenia, będą mogli - w terminie

Glapiński: Proponowany przez rząd bodziec fiskalny nie jest ryzykowny

Warszawa, 06.03.2019 (ISBnews) - Bodziec fiskalny proponowany przez rząd w ramach programu Nowa Piątka PiS nie jest był nadmierny czy ryzykowny, uważa prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński

Nowe podatki, limity cen i zaciskanie pasa. Tak Bruksela chce walczyć z drogą energią

Plan ochrony mieszkańców Europy przed skutkami galopady ceny energii wywołanymi przez napaść Rosji na Ukrainę i późniejsze manipulacje Moskwy na rynkach energetycznych stanowił jedną z najważniejszych części raportu o stanie UE, wygłoszonego w środę w Parlamencie Europejskim przez Ursulę von

Raty kredytów zjadają coraz większą część pensji. Polacy boją się kupować mieszkania

porównaniu do 39,66 tys. rok wcześniej - jest to spadek o 67,2 proc. – Październikowy odczyt BIK indeksu popytu na kredyty mieszkaniowe potwierdza, że podwyżki stóp procentowych, zaostrzenie wymogów regulacyjnych oraz obawy przed skutkami spowolnienia gospodarczego, a nawet możliwej recesji, nie tylko

Lewiatan: W pakiecie osłonowym potrzebna także nowelizacji ustawy o OZE

Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - W przygotowywanym przez rząd pakiecie osłonowym dla firm, chroniącym przed skutkami gospodarczymi epidemii koronawirusa, powinny znaleźć się także zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii (OZE), które wydłużyłyby o trzy miesiące terminy

Dekady katastrof klimatycznych, a Polska w czołówce strat. Tym razem nie wystarczy się ubezpieczyć

dokumencie proponuje się wzmocnienie unijnego systemu ubezpieczeń od katastrof, m.in. poprzez wykorzystanie rynków finansowych i uruchomienie specjalnych obligacji (catastrophe bonds), partnerstwa publiczno-prywatne zawierane w celu ograniczenia ryzyka czy też po prostu odkładanie większych rezerw w

OSR: Wydłużenie terminu zasiłku opiekuńczego do 12 VII to koszt 2,12 mld zł

Warszawa, 26.06.2020 (ISBnews) - Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 12 lipca będzie mógł zostać przyznany na 1,9 mln dzieci, a maksymalny koszt przedłużenia zasiłku o dwa tygodnie to 2,12 mld zł, wynika z Oceny Skutków Regulacji (OSR) do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w

Rząd skierował do Sejmu nowelę podwyższającą podatek akcyzowy na alkohol i tytoń

uzasadnieniu do projektu. Ostatnia zmiana stawek akcyzy na alkohol etylowy i wyroby tytoniowe miała miejsce 1 stycznia 2014 r. i wynosiła odpowiednio: 15% i 5%. "Proponowana zmiana podwyższa stawki akcyzy o 10%. Z zakresu projektowanej indeksacji

Straciłeś pracę? Zgłoś się na ćwiczenia rezerwy. Można dostać od 3,5 tys. zł

- Zwiększanie liczebności Sił Zbrojnych to jeden z priorytetów Ministerstwa Obrony Narodowej. Realizując to zadanie oraz mając na uwadze negatywne skutki pandemii COVID-19, takie jak utrata pracy, zapraszamy żołnierzy rezerwy oraz osoby niewyszkolone do odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie

Komisja Europejska gna z elektryfikacją ciężarówek i autobusów. A odpowiednich ładowarek brak

od 2040 r. nowe ciężarówki i autobusy sprzedawane w UE mają emitować średnio o 90 proc. CO2 mniej niż w 2019 r.  Koncern, który nie spełni tych wymogów, zapłaci wielkie kary.  Jednocześnie KE proponuje, aby już od 2030 r. zakazać w UE pierwszych rejestracji nowych autobusów miejskich, które

Zakaz wwozu zboża z Ukrainy. Rząd ostrzegał, że się nie da. Prezes PiS wywołał lawinę

proponował inne działania, czyli np. tranzyt ukraińskiego zboża do krajów, które chętnie by go kupiły. O ryzyku wynikającym z wprowadzenia zakazu ostrzegał także wywodzący się z PiS komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. "Domagający się ustawiania szlabanów na import produktów rolnych powinni

W kogo uderzy podatek od hurtowych zakupów mieszkań? Bo na pewno nie w fundusze

? – To, kogo ewentualne zmiany dotkną, zależy od ostatecznej treści proponowanych przepisów. Do tej pory, niestety, nie został publicznie zaprezentowany nawet wstępny projekt nowych regulacji dotyczących zasad zakupu oraz skutków podatkowych. Pojawiają się w przestrzeni publicznej rozmaite

Samorządy czeka obniżka oceny wiarygodności kredytowej? To efekt "Polskiego ładu" - mówi jedna z agencji

wiadomość dla wszystkich posiadających obligacje, by ewentualnie rozważyli ich sprzedaż.  Samorządowców wyścig z czasem Jak tłumaczą analitycy agencji, dotychczas dochody gmin z PIT odpowiadały średnio aż 25 proc. budżetu ocenianych podmiotów. Ich zdaniem rozwiązania proponowane w ustawie o dochodach

Zabawa cyferkami, czyli awantura o ustawę antylichwiarską. Tak reguluje się branżę pożyczkową

rok, a projekt wciąż nie został uchwalony. Trudno w takiej sytuacji przyjąć argumentację o tym, że nie było czasu na przeprowadzenie rzetelnych analiz i oceny skutków proponowanych rozwiązań. Jako przedstawiciele branży wielokrotnie deklarowaliśmy wolę wzięcia udziału w takiej dyskusji, dostarczenia

Rząd ogłosił tarczę antyinflacyjną. Obniżki VAT-u na paliwo i energię elektryczną

- Proponujemy duży program obniżek podatków, żeby złagodzić skutki inflacji. Tak było, gdy wdrażaliśmy tarczę finansową. Inflacja jest konsekwencją pandemii. Wychodzenie z niej i duże pakiety pomocowe kosztują. Mieliśmy dylemat: czy bezrobocie ma osiągnąć 1,5 mln osób? Zdecydowaliśmy się chronić

Koszt netto '13' dla emerytów dla budżetu sięgnie 8,68 mld zł wg projektu ustawy

, części 37 - Sprawiedliwość oraz części 42 - Sprawy wewnętrzne, na 2019 r." - czytamy w ocenach skutków regulacji projektu ustawy. Szacunków skutków finansowych dokonano na podstawie liczby świadczeń uzyskanych z ZUS, KRUS, MON, MSWiA oraz MS, podano także

AC SA zawiesiło rekomendację wypłaty dywidendy z zysku za 2019 rok

Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - AC SA w związku z trudnymi do przewidzenia skutkami obecnej sytuacji epidemii zawiesiło swoją rekomendację wypłaty 2,8 zł na akcję dywidendy z zysku za 2019 rok, podała spółka. "Zarząd podejmie ostateczną decyzję

Dotarliśmy do kolejnych obietnic PiS. Ustaliliśmy, że zwiększy waloryzację emerytur

propozycji? - Proponowane rozwiązanie jest trudne do oceny, gdyż nie znamy jeszcze realnego wzrostu wynagrodzeń. W 2022 r. mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdy inflacja "pożarła" cały wzrost wynagrodzeń, więc wskaźnik ten nie był brany pod uwagę do ustalania wysokości waloryzacji. Należy jednak

MF przygotowało projekt ws. wstrzymania egzekucji administracyjnej

epidemii, jak i jej skali, nie da się z góry przewidzieć, a wszystkie sektory gospodarki są ze sobą ściśle powiązane i od siebie, choćby częściowo, uzależnione" i z tego też względu proponuje, by rozporządzenie to odnosiło się do wszystkich zobowiązanych. Kryterium

Podwyżki dla 1 mln nauczycieli napędzą inflację, ale 20-proc. wzrost płacy minimalnej dla 3 mln osób już nie

kieszeni i budżetów samorządowców, wtedy okazuje się być nad wyraz hojny. Sobolewski podkreśla, że skutki ekonomiczne podwyżki płacy minimalnej w najbliższej przyszłości będą znacznie poważniejsze, niż niewielkie wahnięcia dotyczące stopy bezrobocia. - Wzrost kosztów zatrudnienia oznacza spowolnienie lub

Skarbówka będzie sprawdzać sprzedających na OLX, Allegro i Vinted oraz wynajmujących mieszkania

proponują za pośrednictwem e-platform. Co ciekawe, w ustawie nie ma limitów ilościowych czy kwotowych w odniesieniu do sprzedawców usług. Gdy więc na e-platformie zamieścimy choćby tylko jedną ofertę wynajmu mieszkania czy choćby jedną ofertę przewozu osób, to szczegółowe informacje o nas i naszej ofercie

KE chce uruchomienia klauzuli korekcyjnej Paktu Stabilności i Wzrostu

sprawne przeciwdziałanie kryzysowi, dzięki możliwości odstąpienia od wymogów europejskich ram budżetowych, poinformowała Komisja. Komisja ma jeszcze dzisiaj zwrócić się w tej sprawie do Ecofinu. "Proponujemy dziś maksymalne uelastycznienie naszych zasad, co umożliwi rządom

Bank Pekao przekaże 5 mln zł na pomoc dla szpitali w walce z koronawirusem

kolejne ośrodki, podano również. Bank Pekao wspiera również swoich klientów dotkniętych skutkami koronawirusa. Proponuje im czasowe ułatwienia w spłacie zobowiązań oraz wdraża pakiet działań pomocowych dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców, zaznaczono

Rekordowa, blisko 20-proc. podwyżka płacy minimalnej. PiS po raz kolejny przelicytował sam siebie

zatrudnienie - podkreśla prof. Jacek Męcina, doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan i przewodniczący Zespołu ds. budżetu i wynagrodzeń w Radzie Dialogu Społecznego. - To znacznie więcej niż w konsultowanym jeszcze w tym miesiącu projekcie rozporządzenia Rady Ministrów, w którym proponowano, że od 1

KE wszczyna szczegółowe postępowanie ws. przejęcia Lotosu przez PKN Orlen

komunikacie. "Proponowane przejęcie Lotosu przez PKN Orlen miałoby wpływ na kilka strategicznie istotnych rynków energii. Komisja zbada, czy planowane przejęcie doprowadziłoby do ograniczenia konkurencji oraz wyższych cen lub mniejszego wyboru paliw i produktów pokrewnych dla

MFPR oczekuje od KE zmian legislacyjnych zwiększających płynność państw UE

Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) zakłada możliwość zmian w przepisach unijnych, aby ułatwić wykorzystanie funduszy polityki spójności na walkę z koronawirusem i jego skutkami, ale nie są to nowe pieniądze - ułatwienia mają dotyczyć funduszy, które w tym

Czego rząd PiS nie powie nam o budżecie? Że jest niekonstytucyjny i niebezpieczny, nie wspiera inwestycji

proponowane zmiany tylko w niewielkim stopniu odpowiadają na skutki COVID-19, ani impuls rozwojowy, bo nowe inwestycje to mniej niż 10% wzrostu wydatków. Dlaczego deficyt musi być gigantyczny? Rząd nowelizuje budżet, aby przykryć kosztowne skutki chaotycznego lockdownu gospodarki i własnej nieudolności w

Tarcza 3.0 istotnie zmieni procedury udzielania zamówień publicznych

przedsiębiorców zwłaszcza z sektora mikro i mini przedsiębiorczości, co ma istotne znaczenie w minimalizacji negatywnych skutków dla stanu gospodarki wywołanego epidemią COVID-19. Mając na celu zminimalizowanie skutków społeczno – gospodarczych związanych z epidemią COVID-19 przygotowywany jest obecnie

W Polsce już uczą specjalistów od globalnej katastrofy

inżynieria i gospodarka wodna – tu na warsztat idą susze, powodzie i inne zmiany klimatyczne, wszystko co jest związane z zarządzaniem zasobami wodnymi. – Przygotowuje inżynierów, którzy będą wiedzieli, jak niwelować odczuwalne skutki zmian klimatu: fale upałów i zimna, powodzie, susze, nawalne

Podatek Sasina opóźniony. Ale taniego prądu ciągle nie ma

państwa zyskałby 13,5 mld zł. Te pieniądze już nawet zostały rozdysponowane - miałyby być przeznaczone na łagodzenie skutków wzrostu cen energii nie tylko samorządom, ale też szpitalom, czy urzędom.  Samorządy dostają podwyżki stawek za prąd o 600-800 proc. Olsztyn, Suwałki, Ostrów Wielkopolski

BRW: Tarcza finansowa i restrukturyzacja firmy pomogą ograniczyć skutki epidemii

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Black Red White (BRW) liczy, że dzięki ogłoszonej wczoraj tarczy finansowej oraz zakończonej w ub.r. restrukturyzacji firmy uda się jej znacząco ograniczyć skutki epidemii, poinformował prezes BRW Dariusz Formela. Spółka szacuje, że kryzys

Putin negocjuje z biznesem zrzutkę na budżet. "Patriotów" nie będzie ścigać za przestępstwa gospodarcze

w Wielkiej Brytanii tematem politycznym - Doszło do tego, że ich [Zachodu] przywódcy proponują swoim obywatelom, aby sałatę i pomidory zastąpili rzepą. To dobry produkt. Ale zapewne nawet po rzepę będą musieli się udać do nas, bo u nas skala urodzaju znacznie przekracza wskaźniki, jakie notują nasi

Problemy z odłączaniem paneli PV? Jest odpowiedź: fotowoltaika w malinowym chruśniaku

zagospodarowania, tym bardziej że zbliżają się wybory samorządowe. Wejście w życie ustawy w proponowanym kształcie nie tylko byłoby wielkim wyzwaniem dla sektora energii odnawialnej, ale też stanowiłoby poważne zagrożenie dla jego rozwoju. To gdzie budować elektrownie PV? - Rynek podzielony jest na trzy obszary

Morawiecki z Gowinem wywołają lawinę sporów sądowych między sklepami a centrami handlowymi

1 kwietnia, prima aprilis. Konferencja prasowa prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina. – Proponujemy też nowe regulacje dla tych przedsiębiorców, którzy borykają się z trudnością zapłaty za

Wydatki na 13. emeryturę to 11,7 mld zł w 2020, gł. z Funduszu Solidarnościowego

mld zł - z Funduszu Solidarnościowego, podano w ocenie skutków regulacji (OSR) projektu ustawy o tych świadczeniach. "Przedmiotowy projekt ustawy wprowadza coroczną wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla wszystkich emerytów i rencistów w wysokości

Skarbówka będzie sprawdzać sprzedających na OLX, Allegro i Vinted oraz wynajmujących mieszkania. Dane już zbiera

skarbówki mają trafić "usługi świadczone osobiście". Chodzi np. o osoby przeprowadzające remonty czy zajmujące się przewozem osób, które swoje usługi proponują za pośrednictwem e-platform. - Co istotne, w ustawie brak sprecyzowanych limitów ilościowych czy kwotowych w odniesieniu do sprzedawców

Drugi, cichy lockdown Krakowa. Dziura budżetowa rośnie, na programy pomocowe pieniędzy brak

wywołaną pandemią nakłada się konflikt związany z proponowaną przez magistrat podwyżką cen biletów. Radni nie chcą się zgodzić na ich wysokość, tłumacząc, że krakowianie już i tak cierpią z powodu gospodarczych skutków koronawirusa. Proponują, by miasto poszukało oszczędności gdzie indziej np. w

Budżetówka nie dostanie w przyszłym roku podwyżek. PiS: "Musimy oszczędzać"

Rząd ogłosił właśnie projekt propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2022. Czytamy tam, że "Rada Ministrów proponuje średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2022 r. w wysokości 100 proc. w ujęciu

Żyżyński z RPP: Podwyżki płacy minimalnej nie wpłyną istotnie na inflację i PKB

Warszawa, 23.09.2019 (ISBnews) - Zapowiadane przez rząd podwyżki płacy minimalnej nie spowodują istotnych skutków dla inflacji czy wzrostu PKB, uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Jerzy Żyżyński. "Rzecz w tym, że ten pomysł, żeby

Zamrozić Nord Stream 2 - apelują znani naukowcy i politycy

Rotfeld, a także posłowie Polski 2050 Szymona Hołowni: Hanna Gill-Piątek, Paulina Hennig-Kloska i Mirosław Suchoń.  Zamrozić Nord Stream 2, zawiesić sankcje Sygnatariusze apelu proponują, aby władze Niemiec zamroziły budowę przez Gazprom gazociągu Nord Stream 2 w celu wyjaśnienia konsekwencji tej

Emisja CM International nie doszła do skutku z pow. nieosiągnięcia progu zapisów

Warszawa, 31.01.2020 (ISBnews) - Oferta publiczna do 105 000 akcji serii D nie doszła do skutku z powodu nieosiągnięcia minimalnego wymaganego progu zapisów, podała spółka. Zapewniła jednocześnie, że nie rezygnuje z realizacji celów emisyjnych wskazanych w ofercie. Spółka

Tusk uległ pokusie populizmu. Politycy PO, nie idźcie tą drogą

dla wszystkich pracowników budżetówki rozkręci tak inflację, że konieczne będzie podjęcie za jakiś czas dramatycznych kroków, na przykład podniesienie stóp procentowych NBP do 20 proc. Podobny skutek miałoby zamrożenie rat kre dytów hipotecznych na poziomie z końca roku ubiegłego. Odpowiedzią na

IS: Walka z 'lichwą' może przynieść odwrotne skutki do zamierzonych przez MS

przedstawia szerszej oceny skutków proponowanej regulacji - chociażby wpływu nowych przepisów na rozwój szarej strefy w Polsce. Zaprezentowane przez resort sprawiedliwości dane (m.in. w OSR) są istotnie ograniczone i nie przedstawiają oszacowania wpływu nowych regulacji na budżet państwa, czytamy w analizie

Rządowe pomysły emerytalne zwiększają chaos

negatywnych skutków gospodarczych i społecznych oraz podważyło społeczną wiarygodność systemu. Natomiast obecnie proponowane zmiany to dezintegracja tego systemu. Nazywanie tego „oddawaniem” pieniędzy – notabene i tak należących do Polaków – jest ponurym żartem. Po takiej zmianie

Rząd chce zwiększyć Fundusz Inwestycji Samorządowych do 12 mld zł

). "Potrzeba przyjęcia przedmiotowej uchwały wynika z konieczności przeciwdziałania skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 polegającym na występowaniu nieplanowanych i istotnych ubytków dochodów oraz dodatkowych wydatkach w budżetach gmin i powiatów" ? podano w uzasadnieniu

Kozłowski z FPP: Koronawirus może spowodować 50 mld zł strat dla gospodarki

wydatkowej. "Zmniejszony obrót gospodarczy z powodu koronawirusa ujemnie wpłynie na dynamikę PKB, zmniejszając również wpływy do sektora finansów publicznych. Wobec szybko zmieniającej się sytuacji, szacowanie potencjalnych gospodarczych skutków epidemii koronawirusa jest

Koniec zakupów na kredyt online? Taki może być efekt nowelizacji przepisów antylichwiarskich

udzieliły prawie 295,9 tys. pożyczek na kwotę 768 mln zł. Liczba nowych pożyczek wzrosła o 45 proc., ich wartość była wyższa o ponad 66 proc.  - A proponowane reguły oceny zdolności kredytowej nie tylko nie poprawiają sytuacji konsumentów, lecz w nich uderzają tak jak w kredytodawców

Ukraińców potencjał niewykorzystany. Polska może na nich zyskać miliardy

niezamierzonym skutkiem działań Putina jest wręcz drenaż mózgów Ukrainy. Eksperci podkreślają, że to normalne – zawsze w przypadku uchodźców wojennych w pierwszej kolejności ewakuują się ci bardziej świadomi zagrożenia, a także niebojący się, że nie odnajdą się w innym kraju.   To, co w tym przypadku

Drakońska podwyżka mandatów za wykroczenia skarbowe. Jest 5,6 tys. zł, będzie 14 tys.

się do niej nie odnosi”. Ministerstwo Finansów bagatelizowało problem. Nie ma nic w ocenie skutków regulacji? A to dlatego, że proponowana zmiana art. 48 § 2 kks nie wywołuje bezpośredniego wpływu na ten sektor MŚP. – W przypadku potencjalnego wpływu pośredniego, przyjmując założenie

Rząd bierze się za patodeweloperkę. Będziemy mieszkać "po ludzku"

raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego, który w publikacji „Społeczno-gospodarcze skutki chaosu przestrzennego" wyliczył, że całkowite roczne koszty chaosu przestrzennego w Polsce to 84,3 mld zł. W przeliczeniu na każdego mieszkańca Polski to  2,2 tys. zł. Zobacz też: Singiel

Nie tylko odcięcie od SWIFT. Morawiecki namawia do konfiskaty majątków i wstrzymania importu surowców

kupowane przez fundusze. Wstrzymać import surowców Kolejna propozycja sankcji: rezygnacja z importu gazu, węgla i ropy od Rosji. To byłoby najgorsze w skutkach dla Niemiec czy Włoch, które m.in. z tego powodu nie godziły się do tej pory na odcięcie Rosji od SWIFT-a, bo nie miałyby właśnie jak płacić za

Rządowa "tarcza antykryzysowa" to za mało dla przewoźników drogowych. Czego żądają?

Transport drogowy to jedna z tych branży, które najszybciej i najmocniej odczuły skutki pandemii koronawirusa. "Firmy związane z przewozem osób w ciągu kilkunastu dni praktycznie przestały istnieć, zaś obrót w przedsiębiorstwach zajmujących się transportem rzeczy spadł już o dramatyczne 40