skutków restrukturyzacji

Co oznacza restrukturyzacja firmy?

W ujęciu prawnym, restrukturyzacja ma nieco inne znaczenie i oznacza pewien zazwyczaj zamierzony proces, zmierzający do uniknięcia dotkliwych skutków zdarzeń, które miały miejsce wcześniej albo niebawem się wydarzą.

Pożyczki do 10 mln euro dla firm w kłopotach. Ustawa weszła w życie

Pożyczki na ratowanie firm, które znalazły się w kłopotach, uruchomi w najbliższych dniach Agencja Rozwoju Przemysłu. Program pomocowy o wartości 120 mln zł rocznie jest rozpisany na dziesięć lat.

Polski klimat strachu. Co piąta firma obawia się upadłości

Polski klimat strachu. Co piąta firma obawia się upadłości

proc. przedsiębiorców.  Firmy boją się skutków "Polskiego ładu" Im ktoś większy, tym spokojniejszy? Sceptycznie nastawione są szczególnie mikrofirmy i małe firmy zatrudniające nie więcej niż 49 osób. Dobre nastroje panują natomiast wśród średnich przedsiębiorstw z załogą 

Ursus: Podjęto zawieszone postępowanie egzekucyjne wszczęte na wniosek PKO BP

informowała, że komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, działający na wniosek PKO Banku Polskiego, dokonał zajęcia ruchomości Ursusa obciążonych zastawami rejestrowymi, a 25 marca - że sąd rejonowy na skutek wniosku Ursusa w restrukturyzacji, postanowił o

Odzyski GetBack w restrukturyzacji za maj wyniosły 14,36 mln zł

Warszawa, 27.06.2019 (ISBnews) - Odzyski GetBack w restrukturyzacji za maj 2019 r. wyniosły 14 361 220 zł, podała spółka. "Wskazane wyżej odzyski dotyczą portfeli pozostających w jej zarządzaniu po dojściu do skutku umów cesji portfeli

Kolejna motoryzacyjna fabryka musi zwalniać grupowo. "Trwała utrata rentowności"

Kolejna motoryzacyjna fabryka musi zwalniać grupowo. "Trwała utrata rentowności"

trwałą utratę rentowności tego segmentu. Segment autobusów mocno odczuł negatywne skutki pandemii koronawirusa i choć sytuacja na rynku stopniowo się normuje, tempo odbudowy jest niewystarczające. Ponadto, planowane wdrożenie zmian w przepisach prawa dotyczących autobusów wymaga znacznych inwestycji w

Michał Nidzgorski zrezygnował z pełnienia funkcji wiceprezesa Ursusa

funkcję wiceprezesa zarządu, oraz pana Pawła Dadeja, powierzając mu funkcję członka zarządu" - czytamy w komunikacie. Na skutek ww. rezygnacji i podjętych przez radę nadzorczą uchwał skład zarządu Ursusa w restrukturyzacji od 8 sierpnia 2019 r. jest następujący: prezes

MR: W ramach Polityki Nowej Szansy do firm w kłopotach trafi 120 mln zł rocznie

Warszawa, 28.07.2020 (ISBnews) - Ustawa dotycząca Polityki Nowej Szansy zakłada, że do przedsiębiorców w kłopotach trafi 120 mln zł z budżetu rocznie przez 10 lat. Dzięki nowym przepisom przedsiębiorcy będą mogli również uzyskać ulgę na restrukturyzację niektórych należności

GetBack zaktualizował plan restrukturyzacji, przyspieszy płatność pierwszych rat

Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - GetBack w restrukturyzacji złożył informacje o realizacji planu restrukturyzacji wraz z jego aktualizacją do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych oraz do Sądu

Ursus ma list intencyjny z Möre Maskiner ws. zamówienia 1 tys. sztuk przyczep

Warszawa, 14.08.2019 (ISBnews) - Ursus w restrukturyzacji i Möre Maskiner AB podpisali list intencyjny, na podstawie którego rozpoczęto negocjacje, dotyczące złożenia przez Möre Maskiner AB zamówienia na 1 000 sztuk przyczep produkcji Ursus dedykowanych na rynek

ZBP dostrzega groźbę zjawiska 'credit crunch', chce m.in. zmiany wymogów kredyt.

udzielonych po 15 marca br., a także przeznaczenie 50% pobranego podatku bankowego na zasilenie funduszu przymusowej restrukturyzacji w BFG, podał ZBP. Związek chce także utworzenia instytucji typu Asset Management Company, której celem byłoby m.in. udrożnienie zdolności banków do udzielania kredytów

Ursus: Sąd zawiesił na 3 miesiące egzekucję komorniczą

Warszawa, 25.03.2019 (ISBnews) - Sąd rejonowy na skutek wniosku Ursusa w restrukturyzacji, postanowił o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski (PKO BP) na okres 3 miesięcy, podał Ursus

KNF nałożyła 500 tys. zł kary na GetBack za naruszenia w raportach okresowych

w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 500 tysięcy zł za naruszenia w zakresie sporządzania śródrocznych raportów okresowych za 2017 r. oraz nieterminowe przekazanie 3 raportów okresowych za 2017 r. i I kwartał 2018 r." - czytamy w komunikacie

Agnieszka Biała zastąpi Monikę Kośko na stanowisku wiceprezesa zarządu Ursusa

Agnieszka Biała będzie pełniła funkcję wiceprezesa zarządu Ursusa, podała spółka. "Na skutek ww. rezygnacji i podjętych przez radę nadzorczą uchwał, skład zarządu Ursus S.A. w restrukturyzacji od dnia 6 lutego 2019 r. jest następujący: - prezes

Arkadiusz Miętkiewicz powołany na prezesa zarządu Ursusa

Warszawa, 10.07.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Ursusa w restrukturyzacji powołała Arkadiusza Miętkiewicza na stanowisko prezesa Ursusa w restrukturyzacji od dnia 10 lipca, po tym, jak Tomasz Zadroga złożył rezygnację z pełnionych funkcji w zarządzie ze skutkiem na dzień 9

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji spadła o 3% r/r do 452 w I poł. 2020

Warszawa, 02.07.2020 (ISBnews) - Liczba upadłości i restrukturyzacji firm w Polsce wyniosła 452 w I półroczu 2020 r., co oznacza spadek o 3% r/r, podało Coface. Wśród wszystkich rodzajów postępowań najwięcej ogłoszono upadłości (257 tj. 57%). "

Przemysław Dąbrowski powołany na prezesa GetBacku

Warszawa, 23.05.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza GetBack w restrukturyzacji powołała Przemysław Dąbrowskiego na prezesa zarządu oraz Magdalenę Nawłokę na członka zarządu, podała spółka. Jednocześnie RN delegowała Paulinę Pietkiewicz do czasowego (tj. 22 maja - 21 sierpnia 2018 r

Kim jest pełnomocnik w postępowaniu egzekucyjnym?

Kim jest pełnomocnik w postępowaniu egzekucyjnym?

być adwokat lub radca prawny. Pełnomocnikiem może być również: małżonek rodzeństwo zstępni lub wstępni strony osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. W sprawach własności intelektualnej pełnomocnikiem może być także rzecznik patentowy. Natomiast w sprawach restrukturyzacji i

Będzie skarga do Brukseli za nacjonalizację Idea Banku. Do gry wkraczają poszkodowani w aferze GetBacku

Będzie skarga do Brukseli za nacjonalizację Idea Banku. Do gry wkraczają poszkodowani w aferze GetBacku

Amber Gold to należności rzędu 850 mln zł). Pokrzywdzonych jest niemal 9,5 tys. osób. Trwa postępowanie prokuratorskie.  Przejęcie Idea Banku zamknęło drzwi Obligacje GetBacku oferował swoim klientom m.in. Idea Bank. Instytucja ta została poddana przymusowej restrukturyzacji przez BFG. Procedura

Ursus: Wznowienie w pełnym wymiarze produkcji w Lublinie planowane pod koniec VI

Warszawa, 16.06.2020 (ISBnews) - Produkcja maszyn rolniczych w Dobrym Mieście, po przestoju, odbywa się na chwilę obecną normalnie, natomiast wznowienie produkcji w pełnym wymiarze w zakładach w Lublinie planowane jest pod koniec czerwca br., podał Ursus w restrukturyzacji. Na

GetBack: TFI BDM będzie zarządzać 6 FIZ-ami

Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - GetBack w restrukturyzacji podpisał z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych BDM (TFI BDM) umowy zlecenia na zarządzanie sześcioma funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi (FIZ), podała spółka. "Zarząd GetBack w

Kenneth Maynard złożył rezygnację z funkcji p.o. prezesa GetBacku

została złożona ze skutkiem natychmiastowym. Jako przyczynę rezygnacji Pan Kenneth William Maynard podał fakt, iż przystąpienie przez zarząd GetBack S.A. do działań związanych z restrukturyzacją emitenta i złożeniem wniosku do sądu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego powoduje, że w tych

KUKE: Liczba upadłości spadła o 4% r/r do 51 w listopadzie

sanacyjnych osiągnie ok. 1 100 w całym br. "W listopadzie zmniejszyła liczba niewypłacalnych podmiotów gospodarczych i wyniosła 51 przedsiębiorstw. Oznacza to spadek o 24% wobec października i o 4% względem listopada 2017 roku. W ciągu ostatnich 12 miesięcy na skutek

Koszt ryzyka Idea Banku w kolejnych kwartałach będzie spadał

przekształconych" - powiedział Miałkowski. Bank przeprowadził w ub. roku kompleksową restrukturyzację, która obejmowała głębokie oszczędności w kosztach działania. Skutki tych decyzji w 2020 r. są szacowane na 100 mln zł rocznie. "Jesteśmy w pół drogi

PMR Restrukturyzacje: Transport, turystyka, meble najszybciej stracą płynność

wyłącznie natychmiastowe wprowadzenie planów naprawczych, uważają eksperci PMR Restrukturyzacje. "Firmy transportowe, w tym również przewoźnicy pasażerscy, zmagają się z drastycznym spadkiem obrotów, przy jednoczesnej konieczności spłaty zobowiązań kredytowych

Remedis wyemituje obligacje serii FM1 o wartości 1,15 mln zł

Warszawa, 04.04.2016 (ISBnews) - Remedis podjął uchwałę w sprawie szczegółowych warunków emisji obligacji serii FM1 o wartości 1,15 mln zł, poinformowała spółka. "O dojściu emisji do skutku spółka poinformuje odrębnym raportem" - czytamy w

Lartiq: Ok. 40 mln zł trafi do wierzycieli GetBack po uprawomocnieniu się układu

. Postanowienie pozostaje nieprawomocne na skutek złożonego przez jednego z wierzycieli zażalenia, przypomniał też GetBack. GetBack w restrukturyzacji jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW. (ISBnews)

Lartiq przekazał GetBack 40 mln zł, a strony rozwiązały dotychczasowy spór

Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod warunkiem jego uprawomocnienia, zaznaczono także. Postanowienie pozostaje nieprawomocne na skutek złożonego przez jednego z wierzycieli zażalenia, przypomniano w informacji. GetBack w restrukturyzacji jest polską

Trakcja: M. Kacprzak i M. Sobczyk zrezygnowali z funkcji wiceprezesów

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Członkowie zarządu Trakcja PRKiI: Marek Kacprzak i Maciej Sobczyk złożyli rezygnację z funkcji ze skutkiem na 30 września 2019 r., podała spółka. "W związku z zakończeniem procesu negocjacji z podmiotami

Banki udzielają mniej kredytów. Chcą zwolnienia z podatku bankowego

marca i przeznaczenie 50 proc. pobranego podatku bankowego na zasilenie funduszu przymusowej restrukturyzacji w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Branża bankowa apeluje też o utworzenie instytucji typu Asset Management Company, której celem byłoby m.in. zwiększenie skuteczności działań systemowych

TDJ: Liczymy na porozumienie wierzycieli Kopeksu

banków, Grupy TDJ i firm doradczych, ostatecznie 29 lipca br. przedstawiliśmy skorygowany projekt propozycji restrukturyzacji zadłużenia Grupy Kopex. Porozumienie, wypracowane po ostatniej turze rozmów i uwzględniające stanowiska większości banków, może nie dojść do skutku. Jeden z banków stanowczo

Rezygnujemy z kina i restauracji. Mamy problemy ze spłatą kredytów. Smutne dane

przyniosła tu poniekąd powtórkę z pandemii. Tyle że to już nie strach przed wirusem powstrzymuje od wyjścia z domu, ale obawa przed wysokimi cenami i ich skutkami dla portfela. To duże zagrożenie dla wielu branż oferujących właśnie takie usługi czy produkty. Nie dość, że mierzą się z odpływem klientów, to

Bank Millennium szacuje synergie z połączenia z Euro Bankiem na 126 mln zł w br.

procesu restrukturyzacji powinna pozwolić na osiągnięcie efektu synergii na poziomie 126 mln zł łącznie w roku 2020. Pierwsze, wymierne skutki synergii zostały osiągnięte już w IV kw. 2019 r. (23,4 mln zł), podczas gdy w I kw. 2020 r. wyniosły one 23,5 mln zł. Celem na rok 2022 jest realizacja synergii w

KUKE: Liczba upadłości spadła o 42,7% r/r do 33 we wrześniu 2018 r.

42,7% mniej niż we wrześniu 2017 roku. Rok 2018 pod względem upadłości i rozpoczętych postępowań sanacyjnych zakończy na poziomie ok. 1 100 podmiotów" - czytamy w komunikacie. W ciągu ostatnich 12 miesięcy (październik 2017 r. - wrzesień 2018 r.) na skutek

Trigon TFI rozwiązał umowę ramową z GetBack na obsługę portfeli inwestycyjnych

Warszawa, 20.07.2018 (ISBnews) - Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych rozwiązał - ze skutkiem natychmiastowym - umowę ramową z GetBack na świadczenie usług obsługi portfeli inwestycyjnych, podała spółka. ?Trigon wskazał w treści powołanego wyżej

Jest zgoda niemieckiego sądu na kupno Condora przez LOT. Ale transakcja nadal wątpliwa

Sąd zatwierdził plan ratunkowy dla niemieckich czarterowych linii lotniczych Condor. Oznacza to, że firmę może przejąć Polska Grupa Lotnicza, właściciel LOT-u.  Decyzja sądu to krok do przodu, jeśli chodzi o restrukturyzację firmy, jednak nie oznacza, że transakcja dojdzie do skutku. Ze

Trigon TFI: Rozwiązanie umów z GetBack o zarządzanie portfelami jest skuteczne

Warszawa, 19.07.2018 (ISBnews) - Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) stoi na stanowisku, że rozwiązanie umów o zarządzanie portfelami wierzytelności w ramach dziewięciu funduszy Trigon Profit ze spółką GetBack w restrukturyzacji jest skuteczne, podało TFI w

Magdalena Nawłoka powołana na stanowisko wiceprezesa GetBack

Warszawa, 04.04.2019 (ISBnews) - Magdalena Nawłoka została powołana do pełnienia funkcji wiceprezesa GetBack ze skutkiem prawnym na dzień 3 kwietnia 2019 r., podała spółka. "Pani Magdalena Nawłoka posiada wykształcenie wyższe w zakresie nauk

Próchnik chce zawęzić asortyment, sprzedawać głównie przez internet

funkcji, czyli od lipca 2017 r., z pełną determinacją starał się korygować zastane skutki niewłaściwych decyzji, ale suma wcześniejszych błędów strategicznych oraz długofalowych skutków nieefektywnego zarządzania wymagała głębokiej restrukturyzacji. Wobec niemożności uzyskania finansowania, pozwalającego

Sąd nie zgodził się na plan restrukturyzacji Ruchu. Spółka na krawędzi bankructwa, zapowiada apelację

;. Postanowienie nie jest prawomocne - Ruch już zapowiedział apelację. Może ona potrwać kilka miesięcy - w czasie wakacji sądy pracują na zwolnionych obrotach. Głos w sprawie zabrali już główni gracze, bez których restrukturyzacja firmy nie mogłaby dojść do skutki - Alior Bank, który kredytuje Ruch

Trigon TFI złożyło przeciwko GetBack pozew dot. rozwiązania umowy ramowej

Warszawa, 06.08.2018 (ISBnews) - Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych złożyło pozew przeciwko GetBack w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu o ustalenie m.in, że umowa ramowa na świadczenie usług obsługi portfeli inwestycyjnych z dnia 9 sierpnia 2017 r. została ważnie

Gobarto: Największe koszty integracji z ZM Silesia już za nami

. "Wpływ ma wyniki w III kwartale miała sytuacja w trzech podstawowych obszarach, a także restrukturyzacja ? integracja z Silesią. Ten okres integracji wiąże się z dużymi kosztami, natomiast mogę powiedzieć, że największe koszty tej operacji są za nami" - powiedział Oleszak podczas konferencji

NBP: Dalszy spadek rentowności banków może być wyzwaniem dla systemu finansowego

Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - Dalsze obniżenie rentowności banków może stanowić dodatkowe wyzwanie dla systemu finansowego, ocenia Narodowy Bank Polski (NBP) w "Raporcie o stabilności systemu finansowego. Wydanie specjalne: skutki pandemii COVID-19"

PBG ma porozumienie z PLNG dot. umowy GRI na terminal regazyfikacyjny

Warszawa, 12.06.2020 (ISBnews) - PBG w restrukturyzacji zawarło porozumienie ze spółką Polskie LNG (PLNG) w przedmiocie sporu arbitrażowego, dotyczącego umowy GRI, podała spółka. "Okoliczności sporu z PLNG [...] są następujące: w dniu 15 lipca

Zaskakująca wrzutka PiS do ustawy węglowej. Państwo chce przejmować banki?

złotówkę. Ale też spółki skarbu państwa będą mogły stawać się bankami. To znaczy wójt Obajtek będzie nie tylko szefem koncernu paliwowego. Nie tylko potentatem prasowym, ale będzie także bankierem. Będzie mógł przejąć w drodze przymusowej restrukturyzacji bank, który jest zagrożony upadłością - powiedziała

KUKE: Liczba upadłości firm wzrosła o 31,8% r/r do 58 w lipcu

? uproszczonym postępowaniem restrukturyzacyjnym przewidzianym dla firm odczuwających skutki pandemii. Nowy rodzaj postępowania niesie przywileje dla dłużnika takie jak wstrzymanie egzekucji, czy pozostawienie zarządu w jego rękach. Można się więc spodziewać, że z tego modelu restrukturyzacji będzie w kolejnych

NBP pozytywnie ocenia inicjatywę Prezydenta o ws. kredytobiorców

Warszawa, 02.08.2017 (ISBnews) - Narodowy Bank Polski ocenia, że projektowane przepisy pozwolą na istotne usprawnienie wsparcia finansowego dla tych osób, które na skutek obiektywnych okoliczności znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, posiadając jednocześnie zobowiązanie

Akcjonariusze JSW zdecydowali o przekazaniu KWK Krupiński do SRK

Warszawa, 01.12.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zgodzili się na nieodpłatne zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci KWK Krupiński na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK). Za podjęciem uchwały

Sejm przyjął ustawę umożliwiającą restrukturyzację kredytów w walutach obcych

. Ustawa trafi teraz do Senatu. Na początku lipca Klub Platformy Obywatelskiej złożył projekt ustawy dot. udzielania pomocy i restrukturyzacji kredytów zaciągniętych w walutach obcych - zarówno w CHF, jak i innych. Zgodnie z wyliczeniami PO skutek restrukturyzacji kredytów

Prezydent apeluje do rządu o dokończenie wypłaty odszkodowań za suszę

wszystkimi skutkami [?] koronawirusa i tych przerw w funkcjonowaniu polskiej gospodarki, które ta epidemia wywołała. Wiem, że z tym są związane ogromne koszty, [?] ale nie widzę możliwości, by wśród tych setek miliardów złotych nie znalazła się kwota [?], żeby zrealizować te roszczenia, które pozostają z

TXM zamknie ok. 40 sklepów, co stanowi 18% obecnie istniejącej sieci

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Priorytetem dla TXM w restrukturyzacji jest utrzymanie płynności finansowej oraz zdolności do szybkiego przywrócenia pełnej działalności operacyjnej sieci sprzedaży, również w ujęciu jej optymalnego zatowarowania, podała spółka. W związku z tym

Remedis wyemituje obligacje serii EN1 o wartości 2,9 mln zł

na kwotę 2.900.000,00 zł. O dojściu emisji do skutku spółka poinformuje odrębnym raportem" - czytamy w komunikacie. Remedis specjalizuje się w restrukturyzacji placówek ochrony zdrowia. Spółka jest notowana na NewConnect od 2010 r. (ISBnews)

KSF: Polski system finansowy jest stabilny, może zaabsorbować skutki ew. szoków

także w materiale. Komitet Stabilności Finansowej zdecydował, że po otrzymaniu wyników analiz Komisji Nadzoru Finansowego rozważy sformułowanie stanowiska w sprawie skutków propozycji restrukturyzacji kredytów walutowych dla systemu finansowego

Bumech miał wstępnie co najmniej 25 mln zł straty netto w 2017 r.

Warszawa, 08.02.2018 (ISBnews) - Bumech w restrukturyzacji oszacował wstępnie stratę za rok obrotowy 2017 na co najmniej 25 mln zł, podała spółka. "Na ustalenie szacowanej straty mają wpływ następujące czynniki: aktualizacja wyceny aktywów

Czy potężna sieć sklepów sportowych w Polsce zostanie zamknięta? Jest na liście sankcyjnej

odwrócenia skutków, (…) chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania (art. 61 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 329). Brak w ustawie przepisu, który wyłączałby wstrzymanie wykonania decyzji

To już nie "czarny łabędź", ale bardzo niepokojący ptaszor. Chiny robią, co mogą, by ratować deweloperów

opublikowano komunikat, z którego wynikało, że do końca lipca 2022 roku przedstawiony zostanie plan restrukturyzacji zadłużenia i strategia spłaty zobowiązań.  Obecny poziom zadłużenia szacowany jest na ponad 300 miliardów dolarów, co oznacza, że wiele razy przekracza dostępne aktywa i gotówkę zgromadzoną

NBP: Opodatkowanie banków negatywnie może wpłynąć na cały sektor

Banku Polskiego (NBP). Według autorów "Raportu o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2015 r." opublikowanego przez NBP, skutkiem ubocznym działań związanych z restrukturyzacją portfela kredytów walutowych lub dodatkowymi obciążeniami fiskalnymi może być

Wywłaszczenia, nacjonalizacja biznesu. Saudyjczycy alarmują o nadużyciach wobec inwestorów w Polsce

Holdings SA zgłosiło działania zarządcy w restrukturyzacji do prokuratury Warszawa-Wola. Zarzucili mu popełnienie przestępstwa w postaci usiłowania wyłudzenia od holdingu niecałych 3 mln zł na skutek sformułowania roszczeń o stwierdzenie bezskuteczności sprzedaży akcji i udziałów Onico Energia SA

KSF przyjął uchwałę ws.rekomendacji dot.kredytów hipotecznych w walutach obcych

Warszawa, 13.01.2017 (ISBnews) - Komitet Stabilności Finansowej (KSF) przyjął uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczącej restrukturyzacji portfela kredytów mieszkaniowych w walutach obcych, która przewiduje m. in. podniesienie wagi ryzyka dla walutowych kredytów mieszkaniowych

Remedis wyemituje obligacje serii EW1 o wartości 2,25 mln zł

EW1 na kwotę 2 250 000,00 zł. O dojściu emisji do skutku spółka poinformuje odrębnym raportem" - czytamy w komunikacie. Remedis specjalizuje się w restrukturyzacji placówek ochrony zdrowia. Spółka jest notowana na NewConnect od 2010 r

Action zlikwiduje spółkę zależną Action Europe

wycofanie limitów przez ubezpieczycieli czy ograniczenie środków bankowych. Natomiast przedłużająca się, głównie ze względów formalnych, restrukturyzacja Action uniemożliwiła łagodzenie tych negatywnych skutków. Dlatego biznes niemieckiej spółki zaczął tracić na rentowności" - czytamy w komunikacie

GetBack złożył pozew o zapłatę przez Lartiq TFI kwoty 49,2 mln zł z odsetkami

wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia wniesienia każdego z powództw do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym zastępstwa procesowego. W lipcu 2018 r. Trigon TFI rozwiązało - ze skutkiem natychmiastowym - umowę ramową z GetBack na świadczenie usług

Lotos zakończył 2020 r. mocno pod kreską

detalicznej Lotosu na koniec 2020 r. liczyła 513 stacji benzynowych, o 7 więcej niż rok wcześniej.  Jednak wynik EBITDA Lifo w segmencie sprzedaży i handlu Lotosu wyniósł w zeszłym roku tylko 0,91 mld zł, czyli niemal 60 proc. mniej niż rok wcześniej. Koncern tłumaczył to głównie skutkiem spadku marży na

GDDKiA odstąpiła od umowy z Vistalem na budowę obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej

;Odstąpienie nastąpiło ze skutkiem natychmiastowym" - czytamy w komunikacie. W listopadzie 2016 r. konsorcjum firm Vistal Gdynia (lider) i Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w restrukturyzacji podpisało umowę z GDDKiA na budowę obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej za 79,7 mln

Sare miało szacunkowo 0,72 mln zł straty netto w I poł. 2019 r.

S.A., natomiast osiągnięty przez Grupę Sare wynik finansowy uplasował się poniżej wyniku pierwszego półrocza 2018 r." - czytamy dalej. Na wynik finansowy w I półroczu 2019 r. wpłynęły zwłaszcza: - Rozporządzenie RODO, którego skutkiem było

ZM Henryk Kania mają dwie umowy o poufności z potencjalnymi inwestorami

skutek pojawienia się zainteresowania ze strony inwestorów branżowych, w dalszym toku procesu spółka nie będzie ograniczać się do rozmów w sprawie finansowania bieżącej działalności z inwestorami instytucjonalnymi i finansowymi. "Spółka będzie również podejmować rozmowy

Redan: Przychody Top Secret spadły o 59% r/r do ok. 7,6 mln zł w III

poprzedniego roku. Poziom sprzedaży towarów za marzec jest obciążony skutkami zakazu handlu związanymi z pandemią COVID-19, jak również dużą niepewnością co do dalszej sytuacji ekonomicznej, podano. "W marcu sprzedaż w sklepach Top Secret w Polsce

Ratunek dla małych firm w tarapatach. Mamy rekord liczby postępowań restrukturyzacyjnych

Właśnie zaczyna być widać skutki pandemii i ogłaszanych w związku z nią lockdownów. W pierwszej połowie tego roku sądy ogłosiły upadłość 201 przedsiębiorstw. Wielu przedsiębiorców, którzy również przez pandemię popadli w kłopoty, wciąż walczy. Próbują się restrukturyzować z wykorzystaniem

Elektrobudowa: Starhedge złożył warunkową ofertę objęcia do 32,99% akcji spółki

akcji serii F do jednego Inwestora" - czytamy w komunikacie. Warunkowa oferta Starhedge jest nieodwołalna do 30 listopada 2019 r., poinformowano. "Na skutek złożenia oferty ostatecznej Starhedge będzie zobowiązana do wniesienia, tytułem

Rodzinne Ogrody Działkowe zmienią swoje oblicza? Działkowcy dostaną 50 mln zł z Unii

, powołane wyłącznie w celu zakładania i prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych (ROD). Nabór ruszył 30 maja. Pierwszy etap potrwa do końca czerwca. – Do 6 czerwca do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęły trzy wnioski. Konkurs będzie mógł zostać zamknięty, gdy do ARiMR

BFG zaktualizuje MREL, co zmniejszy niedobory o ponad 25 mld zł w skali sektora

. Fundusz w planach przymusowej restrukturyzacji podlegających przeglądowi lub aktualizacji, działając na podstawie art. 8 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1450, określa ścieżkę dojścia do docelowych MREL poprzez wyznaczenie celów śródokresowych na każdy rok, mając na celu zapewnienie

Sejmowa KFP za przekazaniem 210 mln zł na odszkodowania dla producentów rolnych

. Przewodniczący Komisji Henryk Kowalczyk (PiS) przyznał, że nowelizacja będzie konieczna. "Ale dokonywanie nowelizacji budżetu teraz jest bezcelowe, ponieważ nie wiemy, jakie będą skutki epidemii" - podkreślił. Wypłatą odszkodowań dla producentów rolnych zajmuje się Agencja

Sare miało szacunkowo ok. 360 tys. zł straty netto, 533 tys. zł EBITDA w I kw.

projektów mających na celu wdrożenie synergii w Grupie Sare w związku z nowymi inwestycjami m.in. w spółkę Fast White Cat, - wejście w życie rozporządzenia RODO, którego skutkiem było zredukowanie liczby kampanii mailingowych klientów grupy

Strata netto Action wyniosła 159,75 mln zł w 2016 r. wobec zysku rok wcześniej

wobec 24,09 mln zł zysku rok wcześniej. Wartości przedstawione wyżej są obciążone skutkami toczącego się w Action S.A. w restrukturyzacji postępowania restrukturyzacyjnego, podkreśliła spółka. "Przede wszystkim podkreślenia wymaga okoliczność

GetBack miał 1 022,84 mln zł straty netto, 566,47 mln zł straty EBIT w 2018 r.

wiarygodności, co dodatkowo znacząco utrudniło prowadzenie skutecznej działalności windykacyjnej. W tej sytuacji istniały w zasadzie dwa scenariusze działania: upadłość lub ryzykowna próba przeprowadzenie złożonego postępowania restrukturyzacyjnego. Misję doprowadzenia do skutku scenariusza ratowania GetBack

Senat przyjął nowelę zakładającą 1,23 mld zł wsparcia dla producentów rolnych

logistyczne z eksportem. Były ogromne problemy z eksportem drobiu, [?] były zawirowania na rynku wieprzowiny. Później się okazało, że [skutkami pandemii dotknięty jest] właściwie każdy sektor związany z produkcją zwierzęcą, również produkcją mleka" ? powiedział Kamiński. Według

TXM zawarł z bankami finansującymi nową umowę o utrzymaniu status quo

Warszawa, 16.08.2019 (ISBnews) - TXM w restrukturyzacji zawarł z bankami finansującymi - PKO Bankiem Polskim i ING Bankiem Śląskim - nową umowę o utrzymaniu status quo wraz z umową wprowadzającą, podała spółka. Stronami Umów są także spółki zależne TXM, które są poręczycielami

NBP: Skala szoku zw. z koronawirusem jest 'znaczna' w sektorze bankowym

kapitałowej. ? Banki powinny wypracować rozwiązania ułatwiające obsługę zadłużenia kredytobiorcom dotkniętym skutkami pandemii, obejmujące m.in. wakacje kredytowe lub pozwalające - w uzasadnionych przypadkach - na restrukturyzację zadłużenia. ? Banki

Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do tzw. tarczy antykryzysowej

restrukturyzacji przedsiębiorców oraz nowelizację ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR). Obradująca we wtorek sejmowa Komisja Finansów Publicznych zarekomendowała odrzucenie większości poprawek Senatu; te które poparła miały głównie charakter legislacyjny lub doprecyzowujący

Action pozwał HSBC Bank Polska o 174,45 mln zł z odsetkami

Warszawa, 11.04.2017 (ISBnews) - Action w restrukturyzacji złożył w sądzie okręgowym pozew przeciwko HSBC Bank Polska o zapłatę 174,45 mln zł wraz z odsetkami za opóźnienie oraz nakazanie realizacji umowy o kredyt w rachunku bieżącym, gwarancji i akredytyw nr 51/2009 z dnia 29

Rząd przyjął nowelizację ws. racjonalizacji zadłużenia JST

mechanizmów służących zwiększeniu bezpieczeństwa finansowego samorządów, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). "W praktyce zaproponowane rozwiązania umożliwią restrukturyzację długu samorządów poprzez: - spłatę istniejącego zadłużenia nowym

Rząd planuje wsparcie dla rolników wz. z COViD-19 oraz ubiegłoroczną suszą

rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR). "Wsparcie będzie dotyczyło rolników, którzy nie otrzymali pomocy de minimis w związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w

Samsung Electronics Polska wypowiedział Action wszystkie dwustronne umowy

restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie oraz wszystkich pozostałych stosunków prawnych łączących emitenta i Samsung - z zachowaniem terminów wypowiedzenia przewidzianych w tych umowach, a w przypadku ich braku niezwłocznie, ze skutkiem na datę otrzymania przez spółkę wypowiedzenia" - czytamy w komunikacie

Work Service miał 117,28 mln zł straty netto, 15,8 mln zł straty EBIT w 2019 r.

dostrzegali natomiast niezakończoną historię procesu restrukturyzacji, który miał trwać aż do czasu pełnego zamknięcia transakcji (głównie węgierskiej, która miała spłacić polskie banki) oraz identyfikowali bieżące ryzyka płynności. Na przełomie 2018 i 2019 r. w Europie Środkowej zaczęliśmy także odczuwać

Konferencja KPMG nt. prawnych, księgowych i podatkowych wyzwań zw. z COVID-19

skutków pandemii oraz ryzyka kontraktowe). Podczas konferencji online uczestnicy wysłuchali także prelekcji dotyczących rozwiązań podatkowych zawartych w tarczy antykryzysowej (m.in. dotyczących zmian w zakresie odliczeń CIT i PIT, zwolnienia z RET czy zmian w zakresie postępowań), jak i rozwiązań spoza

PiS ma pomysł jak zaszczepić wieś. Statystyki ma poprawić pomoc... Kół Gospodyń Wiejskich

groźby.  W ostatnim czasie wprowadził już Narodową Loterię Szczepień, a minister zdrowia Adam Niedzielski zaczyna wspominać o możliwości lokalnych lockdownów i obowiązku szczepień w niektórych branżach. Te działania nie przynoszą jednak jak na razie wymiernych skutków, a opór mieszkańców wsi przed

Sąd w Hamburgu wydał zgodę na wdrożenie działań naprawczych w LPP Deutschland

restrukturyzację naprawczą wspomnianej spółki. W tym celu organ zarządzający LPP Deutschland GmbH złożył 8 czerwca 2020 r. do właściwego sądu w Hamburgu wniosek o wyrażenie zgody na podjęcie przez spółkę LPP Deutschland GmbH działań naprawczych i objęcie jej czasową ochroną przed wierzycielami, zgodnie z

S&P: Większość banków w Europie powinna poradzić sobie z szokiem dot. COVID-19

. Jednak rozprzestrzenianie się pandemii może najbardziej zaszkodzić bankom, których działalność skoncentrowana jest na branżach potencjalnie najbardziej dotkniętych skutkami COVID-19, takich jak transport, rozrywka i towary, a także bankom, znajdującym się w krajach lub regionach, gdzie wirus

Redan: Przychody Top Secret spadły o 82% r/r do ok. 3 mln zł w IV

. Poziom sprzedaży towarów za kwiecień jest wciąż obciążony skutkami zakazu handlu związanymi z pandemią COVID-19, jak również dużą niepewnością co do dalszej sytuacji ekonomicznej, zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych, podano. "W kwietniu sprzedaż w sklepach Top

Różnica w regulacjach zawarcia układu - postępowanie układowe a sanacyjne

Nadrzędnym założeniem wszystkich czterech postępowań naprawczo-oddłużeniowych jest restrukturyzacja w jak najwyższym stopniu zadłużenia przedsiębiorstwa . Pomimo iż na gruncie obowiązującej ustawy Prawo restrukturyzacyjne w

Pol-Mot Holding nie zgadza się z KNF ws. zarzutów dot. sprzedaży akcji Ursusa

. o wpłynięciu do spółki, na skutek dokonanych przez PKO BP czynności, nadanych przez komornika sądowego, m.in. wezwania do zapłaty należności głównej 10 031 697,77 zł wraz z odsetkami oraz informacji o wszczęciu egzekucji, podkreślono. "Spółki grupy kapitałowej Pol-Mot

BNP Paribas BP miał 115,08 mln zł zysku netto I kw. 2020 r.

;Najważniejszym wydarzeniem wpływającym na spadek poziomu zysku netto zrealizowanego w I kwartale 2020 r. oraz na porównywalność wyników z I kwartałem 2019 r. był wzrost kosztów ryzyka związany z uwzględnieniem szacowanych, bazujących na obecnej wiedzy, skutków pandemii koronawirusa obejmujących m.in. osłabienie

NBP: Straty banków wynikające z umorzenia kredytów walutowych to ok. 21 mld zł

. Szacunek nie uwzględnia też innych niż umorzenie, niebezpośrednich skutków wdrożenia restrukturyzacji tj. kosztów rozwiązania lub odpowiedniej modyfikacji zawartych wcześniej strategii zabezpieczających je przed zmianami kursu walutowego, preferencyjnego oprocentowania części należności od kredytobiorców

Likwidacja kolei mogła doprowadzić do brexitu, a PiS do władzy

kolei? Uznano, że jest ona reliktem i niepotrzebnym ciężarem dla budżetu, a miarą nowoczesnego państwa są drogi. Skutki były katastrofalne. „Zamiany na kolei zostawiły głębokie blizny, izolując miasteczka i wsie, promując Londyn” – pisze Elliott. Program budowy dróg ominął prowincję i

Fiskus ulży frankowiczom. Będzie zwolnienie podatkowe

Skutek? Jeśli kredytobiorcy z powodu zmian warunków kredytowych będą mieli jakieś oszczędności, to nie będą musieli płacić od nich podatku dochodowego. - Ograniczeniem, które wskazywane było często przez ekspertów, banki oraz osoby fizyczne zadłużone we frankach szwajcarskich

BOŚ Bank miał 23,57 mln zł zysku netto, 19,53 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.

99,76 mln zł i były niższe o 11,1 mln zł, tj. o 10% wobec analogicznego okresu ubiegłego roku, głównie na skutek niższej składki na BFG. "Cała ustalona przez BFG roczna składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2020 rok w wysokości 15,7 mln zł obciążyła

Inter Cars miało 64,98 mln zł zysku netto, 91,92 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019

i jest większy od zysku 1 półrocza 2018 o 2.6%" - czytamy w raporcie. Na poziom wyniku I półrocza 2019 miały również wpływ zdarzenia jednorazowe dotyczące restrukturyzacji spółki w Włoszech oraz koszty strat wynikłych w skutek zalania magazynu Nupaky w Czechach na

Gi Group przejmie pakiet kontrolny Work Service, zainwestuje 210,2 mln zł

restrukturyzacji jej bilansu. Strony dążą również do przeprowadzenia przez spółkę emisji akcji w ciągu 12 miesięcy od finalizacji transakcji po cenie 0,39 zł za akcję" - czytamy w komunikacie. Umowa inwestycyjna podpisana przez Work Service z Gi Group jest wynikiem przeglądu opcji

KNF:Prezydencki projekt ustawy CHF może nawet doprowadzić do kryzysu finansowego

Warszawa, 15.03.2016 (ISBnews) - Skutki finansowe projektowanej ustawy o kredytach walutowych mogą nie tylko zachwiać stabilnością poszczególnych banków, ale również prowadzić do utraty zaufania do systemu bankowego, a w skrajnym scenariuszu spowodować kryzys finansowy, ocenia