skutek zaniechania

Marek Okniński

Zamówienia publiczne. Jakie są skutki zaniechania wezwania wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty?

Zamówienia publiczne. Jakie są skutki zaniechania wezwania wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty?

Wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty przetargowej jest narzędziem służącym rozwianiu wątpliwości zamawiającego. Zamawiający nie powinien pomijać tej procedury.

Frankowa debata w Sejmie: PiS chce pracować nad wszystkimi projektami ustawy

- Prezydencki projekt jest rozwiązaniem, które wychodzi naprzeciw problemów kredytobiorców, ale jednocześnie bierze pod uwagę skutki dla sektora finansowego - mówiła podczas wieczornej debaty w Sejmie Gabriela Masłowska (PiS). - To nie jest tak, że zaniedbujemy sprawę, że coś obiecaliśmy i zaniechaliśmy prac - zapewniała.

NIK krytykuje brak prywatyzacji elektroenergetyki

2 mld 29 mln zł - tyle zdaniem Najwyższej Izby Kontroli skarb państwa mógł stracić w latach 2005-08 na skutek zaniechania prywatyzacji - wynika z raportu, który zdobyła ?Gazeta?

Zasady postępowania z protestem

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Zamawiający otrzymując protest, może go rozpatrzyć i wówczas uznać za zasadny lub odrzucić. W innym przypadku, jeżeli zawier

Skarga na czynność komornika sądowego - co to jest i jak się ją stosuje? Część II

Skarga na czynność komornika sądowego - co to jest i jak się ją stosuje? Część II

tygodniowym od jej uzupełnienia. Wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego ani wykonania zaskarżonej czynności, chyba że sąd zawiesi postępowanie lub wstrzyma dokonanie czynności. W wyniku postępowania wszczętego na skutek skargi na czynność komornika sądowego lub zaniechanie takiej

Ministerstwo Finansów łata specustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Łaskawie zaniecha poboru ryczałtu od darowizn firm

Ministerstwo Finansów łata specustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Łaskawie zaniecha poboru ryczałtu od darowizn firm

, jak to barwnie określono, "zaniechanie poboru ryczałtu od dochodów spółek od osiągniętego dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą".   Niezależnie od tego, czy chodzi o pieniądze, rzeczy, czy usługi.  - Proponujemy, żeby nie określać rodzajów

Art. 2 KK

Art. 2 Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe popełnione przez zaniechanie podlega ten tylko, na kim ciążył prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi.

Art. 6 KK

działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany, albo gdzie skutek stanowiący znamię czynu zabronionego nastąpił lub według zamiaru sprawcy miał nastąpić.

Vectra z karą od UOKiK. Masz u nich internet? Będziesz mógł zgłosić się po pieniądze

Vectra z karą od UOKiK. Masz u nich internet? Będziesz mógł zgłosić się po pieniądze

, jeśli nie godzi się płacić więcej. "Na Vectrę została nałożona kara ponad 22 mln zł (22 231 676 zł), nakaz zaniechania praktyki i usunięcia jej skutków. Po uprawomocnieniu decyzji, spółka będzie miała obowiązek zwrotu na rzecz konsumentów pobranych w sposób nieuprawniony części opłat abonamentowych

Ukraińskie dzieci poza systemem edukacji. Odcięcie ich od nauki języka polskiego to najgorsze z możliwych rozwiązań

Ukraińskie dzieci poza systemem edukacji. Odcięcie ich od nauki języka polskiego to najgorsze z możliwych rozwiązań

uczniów klas II szkół średnich w 2021 roku odpowiadały umiejętnościom uczniów klas I tych samych szkół przed pandemią, uczących się w normalnych warunkach, bez różnego rodzaju obostrzeń. Większość badań z innych krajów również potwierdza negatywne skutki edukacyjne nauki zdalnej. Jakość edukacji zdalnej

Komornik sądowy, jako funkcjonariusz publiczny. Co grozi sprawcy przestępstw przeciwko komornikowi?

Komornik sądowy, jako funkcjonariusz publiczny. Co grozi sprawcy przestępstw przeciwko komornikowi?

treści par. 2. wspomnianego wyżej artykułu ustawodawca zaznaczył, że jeżeli w wyniku czynnej napaści nastąpił skutek w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Kodeks karny: Ile lat w

Tytoniowe koncerny jeszcze nie muszą płacić akcyzy. Termin znowu przełożony

Tytoniowe koncerny jeszcze nie muszą płacić akcyzy. Termin znowu przełożony

stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się nowy projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru tego podatku od płynu do papierosów elektronicznych i wkładów do podgrzewania (tzw. wyrobów nowatorskich).  Jak można przeczytać w Ocenie Skutków Regulacji rozporządzenia wydanego przez resort

W jakich przypadkach zamawiający ma prawo do zatrzymania wadium wykonawcy?

W jakich przypadkach zamawiający ma prawo do zatrzymania wadium wykonawcy?

sądowym, natomiast nie wniósł w tej sprawie odwołania do KIO . Odpowiedź: Zamawiający ma podstawę do zatrzymania wadium w przypadku zaistnienia sytuacji, w której za brak zawarcia umowy winę ponosi sam wykonawca i to na skutek okoliczności pierwotnych (powstałych przed wyborem oferty, a ujawnionych po

Groclin miał 1,39 mln zł straty netto z dział. kont. w I kw. 2020 r.

317 tys. zł i były znacząco niższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wynik EBITDA wyniósł 992 tys. zł, co stanowi 8,8% wartości przychodów. Osiągnięto też dodatni wynik netto [z działalności kontynuowanej i zaniechanej łącznie], na poziomie 1,2% wartości przychodów, w kwocie 141 tys. zł

Antykryzysowy program Platformy - trochę demagogii, trochę dobrych pomysłów

Antykryzysowy program Platformy - trochę demagogii, trochę dobrych pomysłów

Zacznijmy od tej ostatniej. Platforma proponuje czasowe obniżenie VAT do 5 proc. dla branż, które najmocniej ucierpiały na skutek pandemii. To rozwiązanie wprowadziłoby ogromny chaos i skomplikowałoby system podatkowy, zamiast go upraszczać. Politycy PO skrytykowali rząd za to, że pomoc dla

Rozwiązanie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

Rozwiązanie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

), - wypowiedzenie umowy – skutkiem jest zaprzestanie dalszego wykonywania przedmiotu umowy. Wynikające z wyżej wskazanych przepisów Prawa zamówień publicznych prawo rozwiązania umowy nie wyklucza – w przypadku zaistnienia innych okoliczności – możliwości jej rozwiązania na zasadach wynikających

Zysk netto Groclin wyniósł 43,64 mln zł w 2015 r. wobec straty rok wcześniej

kontynuowanej wyniosła 48,4 mln zł wobec 8,7 mln zysku rok wcześniej. Zysk z działalności zaniechanej wyniósł 92,02 mln zł w 2015 r. wobec 27,5 mln zł straty rok wcześniej. "W związku ze sprzedażą jednostki biznesowej Wiring & Controls [...] za rok 2015 oraz za okres porównywalny

Klienci mBanku odzyskają pieniądze. Bank porozumiał się z UOKiK

Klienci mBanku odzyskają pieniądze. Bank porozumiał się z UOKiK

w maksymalnej wysokości 150 tys. zł opłata z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy mogła wynosić prawie 4,5 tys. I nieważne, czy wykorzystano 10 tys., czy ponad 100 tys. Kredyt odnawialny w mBanku. Bank się wycofał i pokajał W efekcie decyzji prezesa UOKiK mBank już zaniechał stosowania tej

20 mln złotych kary dla Banku Millennium za wprowadzanie klientów w błąd

20 mln złotych kary dla Banku Millennium za wprowadzanie klientów w błąd

przekazywał klientom nieprawdziwe informacje o skutkach wpisu klauzul umownych do rejestru postanowień niedozwolonych. W październiku 2016 roku UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Bankowi Millennium. - Naszym zdaniem wpis klauzuli wobec danego przedsiębiorcy do rejestru oznacza, że każdy konsument, który

Zysk netto Banku BPH wzrósł r/r do 68,94 mln zł w II kw. 2016 r.

Warszawa, 12.08.2016 (ISBnews) - Bank BPH odnotował 68,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 5,31 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie

Bank Millennium nie zgadza się z wyrokiem SOKiK ws. kary, zapowiada apelację

reprezentowanych przez profesjonalnych pełnomocników. Ponadto warto podkreślić, że Urząd stwierdził zaniechanie tej praktyki w dniu 7 lutego 2016, czyli cztery lata temu" - napisała rzeczniczka prasowa banku Iwona Jarzębska. Dodała, iż w ocenie banku także wysokość kary jest

Joe Biden: Nie dociśniemy Gazpromu, bo to popsułoby relacje USA z Europą

Joe Biden: Nie dociśniemy Gazpromu, bo to popsułoby relacje USA z Europą

, dlaczego teraz pozwala Niemcom i Rosji dokończyć gazociąg, Joe Biden odpowiedział: „Ponieważ jest niemal całkiem ukończony, to po pierwsze, i to nie jest tak, że mogę Niemcom pozwolić coś robić lub nie pozwolić. Pójście dalej i nakładanie teraz sankcji, jak sądzę, przyniosłoby skutki odwrotne od

Rząd szykuje zmiany w prawie budowlanym. Uderzą w kierowników budowy?

Rząd szykuje zmiany w prawie budowlanym. Uderzą w kierowników budowy?

należą do rzadkich, natomiast do każdej sprawy należy podejść w sposób indywidualny. To, kto i w jakim stopniu będzie odpowiedzialny za powstałą ewentualnie szkodę, będzie zależało zawsze od okoliczności sprawy. Nie zawsze bowiem wina leży w działaniu lub zaniechaniu kierownika budowy. Natomiast

Miliardy w unijnej zamrażarce. Lekceważenie praworządności wybije naszej gospodarce zęby

. Zapowiedź wstrzymania płatności Polsce przyszła, gdy rząd PiS długie miesiące próbował stawiać Unię przed faktem dokonanym i odmawiał lub markował naprawę systemu sądowniczego. Jednak skutki zastopowania finansowania mogą przyjść znacznie szybciej. - Już w przyszłym roku nasz wzrost gospodarczy to odczuje

Plasterek na otwartą ranę, czyli rząd wprowadza nowe dopłaty. I zapowiada 40-proc. podwyżki cen ciepła

innym gospodarstwom domowym niż tym używającym do ogrzewania węgla, tłumacząc, że tego surowca jest mało, bo jest embargo na import z Rosji, a użytkownicy pieców na drewno, pellet czy olej opałowy nie odczuwają skutków embarga. To było jednak wbrew logice - wszyscy odbiorcy mają płacić więcej, ale

Dopłaty do ogrzewania. Rząd przyjął ustawę, która już jest do poprawki

skutki podwyżek, rząd wprowadził dopłaty do węgla - a w zasadzie nowy zasiłek - 3 tys. zł dla każdego, kto udowodni, że pali w domu węglem. Czyli jeśli ktoś zużywa 5 ton węgla, to za pieniądze od rządu kupi sobie 1 tonę - tyle kosztuje węgiel w składach. Państwowa firma PGG (gdzie zakup węgla graniczy z

Dlaczego złoty jest w tarapatach? To dopiero początek

Erbudu. Wycena Erbudu to ok. 380 mln zł. Z powodu krótkiej hossy Onde wspięła się na poziom ok. 667 mln.   Możemy tylko łagodzić skutki? - Giełda żyje podobnymi problemami co rynki walut. Perspektywa zacieśnienia polityki monetarnej i spowolnienia też wpływają na kursy spółek – analizuje

Idea Bank zamierza złożyć odwołanie od decyzji UOKiK 

każdej z tychdecyzji, podał bank. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) 13 lipca wydał cztery decyzje dotyczące praktyk rynkowych Idea Banku, przy czym w trzech wypadkach stwierdził, że praktyki te zostały już zaniechane i nałożył na bank obowiązek usunięcia ich

TXM miał 57,92 mln zł straty netto z dz. kont., -18,3 mln zł EBITDA w 2019

działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wyniosła 68,08 mln zł wobec 63,23 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 47,69 mln zł wobec 43,35 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł -18,3 mln zł wobec

Rozliczenia PIT. Resort finansów rozwiązał problem, który sam stworzył

tydzień przed końcem oryginalnego terminu rozliczenia podatkowego. Rozliczenie podatkowe do 1 czerwca Teoretycznie w ramach "tarczy antykryzysowej", która ma ochronić firmy i pracowników przed skutkami epidemii koronawirusa, w tym roku mamy inny termin składania zeznań podatkowych. Standardowo

Strata netto Groclinu zwiększyła się r/r do 21,46 mln zł w II kw. 2015 r.

Warszawa, 01.09.2015 (ISBnews) - Groclin odnotował 21,46 mln zł skonsolidowanej straty netto (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 3,49 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie

KUPS apeluje o wyłączenie nektarów i napojów owocowych z tzw. ustawy cukrowej

Warszawa, 11.02.2020 (ISBnews) - Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) jest przeciwne opłacie cukrowej na nektary oraz napoje owocowe i apeluje do polskiego Sejmu oraz Senatu o wyłączenie tej kategorii z opłaty, a także całkowite zaniechanie prac nad tą ustawą

Boryszew miał 35,15 mln zł straty netto, 80,6 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Warszawa, 30.06.2020 (ISBnews) - Boryszew odnotował 35,15 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej, przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 15,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Wyskakują z sedesu, jedzą z psiej miski. Szczury panoszą się w miastach

czy to przyniesie jakikolwiek skutek? Nie wiem – mówi. Pani Barbara twierdzi, że w piwnicy są urządzenia, które mają odstraszać gryzonie. – Widać jednak, że one mają swoje sposoby, by te pułapki ominąć, skoro wchodzą do łazienki. Jestem wstrząśnięta – twierdzi. Jej zdaniem

Monitorowanie korespondencji wysyłanej w zamówieniach elektronicznych

przypadku gdy platforma na której prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego posiada funkcjonalność polegającą na mailingowym powiadamianiu o dodaniu przez zamawiającego nowego dokumentu, odpowiedzialność za skutki braku wygenerowania powiadomienia nie mogą obciążać wykonawcy

UOKiK wydał 4 decyzje dot. praktyk rynkowych Idea Banku, nałożył 2 kary

zysku". "W decyzji I prezes UOKIK stwierdził zaniechanie stosowania ww. praktyki przez emitenta z dniem 28 grudnia 2017 roku i nałożył na emitenta obowiązek usunięcia trwających skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów poprzez opublikowanie w terminie 14

Bank Millennium odwoła się od decyzji UOKiK ws. 20,75 mln zł kary 

Warszawa, 15.01.2018 (ISBnews) - Bank Millennium nie zgadza się z decyzją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ws. nałożenia kary wysokości 20,75 mln zł za przekazywanie klientom nieprawdziwych informacji o skutkach wpisu klauzul umownych do rejestru postanowień

Bez prawicy klimatu nie uratujemy

– i dalej inwestowała w węgiel. Najnowszy polski blok energetyczny zasilany tym surowcem został oddany do użytku w 2021 roku, nomen omen w Turowie. Polacy dostają rykoszetem Dekady zaniechań mszczą się teraz, kiedy ceny uprawnień do emisji CO2 przebiły poziom 80 euro za tonę. Polska energetyka

Gino Rossi: Odpisy i rezerwy obniżą wynik netto za 2018 r. o ok. 24 mln zł

. Jednocześnie emitent wskazuje, iż uwzględnienie skutków utworzonej rezerwy i odpisów sprawia, że wstępne wyniki jednostkowe emitenta za 2018 r., wynoszą odpowiednio: - Działalność kontynuowana; Działalność zaniechana; Razem 2018: - Przychody ze sprzedaży

FPP/CALPE: Brak waloryzacji kontraktów budowlanych to 8 mld zł strat dla budżetu

na wynik finansowy wykonawców - poprzez zmniejszenie ponoszonych przez nich strat związanych z realizacją kontraktów. W związku z tym podmioty te, na skutek rozszerzenia zakresu waloryzacji, wykazywałyby niższe kwoty straty podatkowej, którą mogłyby rozliczyć w przyszłych okresach, co pozwala

Schrony w Polsce? Czas spojrzeć prawdzie w oczy. Rząd nie wie, ile ich jest i gdzie

też się zastanowić, przed czym będziemy się chować. Dajmy na to w Ukrainie nie występują obecnie zagrożenia ABC, czyli atomowo-biologiczno-chemiczne, i tam wystarczą miejsca ukrycia. One pozwalają się chronić przed skutkami bombardowań, ewentualnie drobnych odłamków, niewielkich różnic ciśnienia. Do

Nord Stream 2 dzieli rząd Niemiec. Są tacy, którzy nazywają go błędem

przyniosły skutku i pod koniec 2020 r. Kongres USA niemal jednogłośnie uchwalił nowe sankcje, które miały powstrzymać ukończenie bałtyckiej inwestycji Gazpromu i eksploatację Nord Stream 2.  Jednak administracja obecnego prezydenta USA Joego Bidena od początku urzędowania zaniechała sankcji, które

Łatwiej wyprodukować deepfake'a porno, niż złożyć rozliczenie w ZUS

obszarów działania stworzonego przez NASK zespołu Dyżurnet.pl, którego celem jest m.in. przeciwdziałanie nielegalnym treściom w internecie. - Trudno jest odróżnić materiał realny od nierealnego, a oba mogą mieć bardzo krzywdzące skutki. Dlatego interesuje nas, by technologie były zabezpieczone tak, żeby

Zysk netto z dz. kontynuowanej Idea Banku wyniósł 51,67 mln zł w III kw. 2016 r.

drugim kwartale GetBack" - powiedział prezes Jarosław Augustyniak, cytowany w komunikacie. W ujęciu działalności kontynuowanej i zaniechanej, Idea Bank odnotował 47,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r

ZUS zastrasza związkowców. Ci chcą poprawy warunków pracy i mówią: możliwe wstrzymanie wypłaty emerytur

Wyborcza dotarła do pisma zarządu ZUS do Reginy Borkowskiej, szefowej "Solidarności" w ZUS. Pismo to "Wezwanie do zaniechania naruszeń". ZUS chce, aby zakładowa "Solidarność" oraz "osobiście Pani Regina Borkowska" wycofała się ze wszystkich zarzutów wobec

Polnord miał 85,43 mln zł straty netto z działalności kont. w 2018 r.

przez spółkę oczekiwanych przez zarząd i akcjonariuszy poziomów rentowności. Skutki podjętych decyzji będą widoczne na początku 2020 r. w obszarze m.in. zredukowanych kosztów ogólnego zarządu, uruchomionych nowych rentownych projektów przede wszystkim na rynkach warszawskim i trójmiejskim, a także w

UOKiK nałożył na Bank Millennium karę wys. 20,75 mln zł

Warszawa, 15.01.2018 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył na Bank Millennium karę w wysokości 20 748 675 zł za przekazywanie klientom nieprawdziwych informacji o skutkach wpisu klauzul umownych do rejestru postanowień niedozwolonych, podał Urząd

Miraculum miało 0,98 mln zł straty netto, 0,81 mln zł straty EBIT w I kw. 2020

ryzyka zamierzonego lub przymusowego zaniechania, bądź istotnego ograniczenia przez spółkę dotychczasowej działalności" - czytamy dalej. Miraculum podało, że po przeprowadzeniu wstępnych analiz dostępnych danych, zarząd ocenia, że istnieje prawdopodobieństwo, iż COVID-19

PIE rekomenduje m.in. budowę zapasów strategicznych w obronie przed pandemią

w raporcie "Pandenomics. Zestaw narzędzi fiskalnych i monetarnych w dobie kryzysów". Rekomendacje obejmują 10 kluczowych działań w odpowiedzi na kryzys gospodarczy wywołany przez COVID-19. "Kryzys gospodarczy wywołany walką ze skutkami pandemii koronawirusa

W czasie kryzysu prezes bez pensji. Dobry przykład LPP

skutków kryzysu pandemii wszyscy członkowie Zarządu LPP, począwszy od kwietnia 2020 roku, wyrazili zgodę na obniżenie ich wynagrodzeń do symbolicznej kwoty 1 zł". Takie symboliczne wynagrodzenia będą otrzymywać "do momentu uznania przez zarząd LPP, że sytuacja finansowa spółki jest bezpieczna i

Jestem pracującą emerytką i jestem wkurzona

, którzy zrezygnowali z pracy. Pierwszy raz po wprowadzeniu świadczenia 500 plus w 2016 roku. Według Instytutu Badań Strukturalnych około 100 tys. kobiet zrezygnowało z zatrudnienia. Drugi raz w 2017 roku, po obniżeniu przez PiS wieku emerytalnego, aktywności zawodowej zaniechało 417 tys. osób. Trzy-cztery

Na frankowiczów, którzy dogadają się ze swoim bankiem, czeka pułapka. Rzecznik praw obywatelskich chce zmian w prawie

część odsetek lub po prostu zwolnił z długu. Dotychczas sprawę regulowano na gruncie rozporządzeń. Były takie dwa, jedno z maja 2015 r., a drugie z listopada 2017 r. Na ich podstawie zaniechano poborów podatku od przychodów związanych z kredytami hipotecznymi udzielonymi na cele mieszkaniowe. Jednak

UOKiK nałożył kary za zmowę cenową dwóm producentom wózków dla dzieci

konkurencji, zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie lub ograniczenie konkurencji. Za udział w nielegalnym porozumieniu cenowym na producenta wózków dziecięcych Tutek - Urząd nałożył karę blisko 16 tys. zł. Na obniżenie kary wpłynęło zaniechanie praktyki natychmiast po

Z miliardami na Kapicę. PiS przykrywa sondaże?

prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego śledztwo zostało wznowione i kolejny raz przekazane do Białegostoku , gdzie Zbigniew Ziobro zdążył już wymienić szefa miejscowej prokuratury i prezesa sądu. I teraz prokurator zarzuca Kapicy, że w wyniku jego zaniechań skarb państwa stracił 21 mld zł. Taką sumę

NIK rekomenduje uzależnienie usunięcia punktów karnych od uiszczenia mandatów

. Tym systemem informatycznym był Scentralizowany System Podatkowy (SSP), stanowiący element składowy systemu e-Podatki. W ocenie NIK, system ten nie był dostosowany do potrzeb jego użytkowników, nie zapewniał pełnej automatyzacji podejmowanych czynności oraz zaniechano wdrożenia niektórych jego

Bunt księgowych. Punktują, jak rząd lekceważy ich i jak lekceważy firmy

przedsiębiorców prowadzi księgi podatkowe, nie godzimy się na doniesienia medialne o zmianach w prawie, które nie są opublikowane w Dzienniku Ustaw" – atakuje izba. Przykłady? Koniec czerwca. Premier Mateusz Morawiecki zapewnia, że podjął decyzję, by zaniechać w całości poboru podatku od dotacji z

Miało być lepiej, a będzie jak zwykle. Nowelizacja przepisów antylichwiarskich jest dziurawa

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiadał przed kilkoma dniami po posiedzeniu rządu: - Z eldorado dla lichwiarzy w Polsce, co było skutkiem przyjęcia w 2011 roku przez rząd Donalda Tuska korzystnych dla nich rozwiązań, skończyliśmy częściowo dzięki rozwiązaniom zawartym w tarczy 

UOKiK ukarał mBank ws. kredytów CHF; ING BSK bez kary, bo wprowadził zmiany

któremu również zostało wszczęte postępowanie, uniknął kary, ponieważ dobrowolnie zobowiązał się do zmiany praktyk. "mBank nadal nie uwzględnia ujemnego oprocentowania kredytów hipotecznych w CHF, dlatego Prezes UOKiK nakazał zaniechanie stosowania tej praktyki. Ponadto

Niemal każdy będzie mógł czerpać zyski z najmu. Rynek czeka na ustawę

. Kiedy tak się stanie? Nie wiadomo.  – Na ustawę krajowy rynek czeka od lat, a konkretnie przynajmniej od dwóch dekad. Jest nie tylko potrzebna, ale wręcz niezbędna. Rynek nieruchomości pozbawiony instytucji REIT trudno uznać za w pełni rozwinięty i cywilizowany. Wskutek zaniechań i braku

Zysk netto Pagedu wzrósł r/r do 48,4 mln zł w 2016 r.

na skutek odpisu aktualizującego działalności zaniechanej w roku ubiegłym nastąpił wzrost zysku netto, co spowodowało, że wskaźniki rentowności netto, ROA oraz ROE zwiększyły się dwukrotnie" - czytamy także. W ujęciu jednostkowym strata netto w 2016 r. wyniosła 23,26

Instytut Staszica zaniepokojony planami powrotu do procedowania matrycy VAT

. "Decyzja o zaniechaniu prac parlamentarnych nad projektem, podjęta w marcu, została przyjęta z ulgą przez wiele środowisk, zwłaszcza rolników i sadowników. Niespodziewanie przedstawiciele rządu zadeklarowali powrót do prac nad projektem, zapewniając, że kontrowersyjne zapisy zostały zmienione"

Rząd obiecywał, że możesz złożyć PIT do końca maja? Jest pułapka. Nie uprzedzali? A szkoda

pracowników przed skutkami epidemii koronawirusa”. Do kiedy złożyć PIT? Ochrona przed koronawirusem: zapłacisz później, ale z odsetkami Jak to będzie wyglądało w praktyce? Z czego będą mogli skorzystać przedsiębiorcy? – pytał w swoim serwisie rząd. I odpowiadał: „Młoda mama zatrudniona na

Żenujące kulisy uchwalania "Polskiego ładu". Nawet w rządzie są przeciwnicy tempa narzuconego przez Morawieckiego

krótszy, ale dla prawników niezwykle istotne jest również to, co napisano w uzasadnieniu projektu oraz w jego ocenie skutków regulacji (tam rząd tłumaczy, co właściwie chciałby osiągnąć). Może zaakceptują na ślepo? Ile rząd dał Rządowemu Centrum Legislacji na ostateczne zbadanie projektu? Kilka

UOKiK przerywa windykację nieistniejących długów. Pierwsza taka decyzja w historii

;metody perswazji” nie skutkowały, One Debt Partners występowała z pozwami do sądów i wszczynała postępowania komornicze. One Debt Partners odpuszcza Windykator zaniechał stosowania nieuczciwych praktyk już wiosną 2017 r., ale lipcowa decyzja UOKiK zobowiązuje go do usunięcia ich skutków. Spółka

NIK postuluje zmiany dot. systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym

nieuchronności kary wśród kierowców i negatywnie wpływało na oczekiwaną redukcję liczby wypadków i ich skutków" - czytamy w komunikacie. NIK skontrolowała Ministerstwo Infrastruktury, Główny Inspektorat transportu Drogowego oraz siedem Delegatur Terenowych GITD. Kontrola objęła

Czy polska infrastruktura krytyczna jest bezpieczna? Rządowy system dobrze wygląda w PDF-ie

Zjednoczonych, był policzkiem wymierzonym Amerykanom przez zuchwałych przestępców, najprawdopodobniej z obszaru dawnych republik radzieckich. Konsekwencje unieruchomienia infrastruktury krytycznej w dłuższej perspektywie czasowej byłyby katastrofalne w skutkach, dlatego przekazanie pieniędzy cyberprzestępcom

Polska powinna przyjąć euro? "Płace nie dorównają nagle zachodnim i nie zyskamy nagle wiarygodności kredytowej"

skutki tej dezynwoltury mogą być opłakane. Zdecydowanie najtrudniejszym wyzwaniem byłoby sprostanie kryterium stabilności cen i kursu walutowego. To pierwsze zakłada, że stopa inflacji może najwyżej o 1,5 pkt proc. przekraczać inflację trzech najstabilniejszych cenowo państw członkowskich. To drugie

WEI: Podatek cukrowy to cios dla gospodarki, producentów, rolników i konsumentów

, Słowacja czy kraje bałtyckie, gdzie takie regulacje nie występują. Dodatkowo na skutek spadku przychodów w eksporcie żywności, ucierpią bezpośrednio dochody państwa" - stwierdzono także. Warsaw Enterprise Institute apeluje o zaniechanie prac nad nową regulacją, która w

Jak ubezpieczyć firmę, by później nie żałować

następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda. Szkoda ta jest ograniczona do trzykrotności pensji lub nieograniczona w przypadku szkody wyrządzonej umyślnie. Ubezpieczenie OC chroni właściciela firmy, jeśli jego pracownik zrobi coś złego. - Tak powinno być, może się jednak zdarzyć, że ogólne

Rachunek za "darmowy lunch". Rząd zderza się z rzeczywistością i podnosi podatki

-em. Czyli na razie luka nieco wzrosła. Skąd zatem optymizm, że w przyszłym roku spadnie, i to znacząco. Czytaj też: Rząd PiS "znalazł" pieniądze. Drugi rozbiór OFE jeszcze gorszy w skutkach. Teraz naprawdę stracimy Rząd podniesie podatki od przedsiębiorców „Test przedsiębiorcy&rdquo

Akcjonariusze Groclinu zdecydują 15 VI o wypłacie 0,5 zł dywidendy na akcję

działalności zaniechanej wyniósł 92,02 mln zł w 2015 r. wobec 27,5 mln zł straty rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto za rok obrotowy w 2015 r. wyniosła 46,89 mln zł wobec 162,85 mln zł straty rok wcześniej. Na początku lipca ub.r. Groclin zamknął transakcję polegającą

Teraz już kompromis aborcyjny będzie musiał polegać na legalizacji aborcji na żądanie

intelektualnym lub brakiem odwagi liderów PO tamtych lat. Dzisiejszy skutek tych zaniechań ostatecznie kompromituje obrońców „kompromisu”. Dziś debata jest ustawiana na nowo: pomiędzy zwolennikami „wyroku” „TK” a zwolennikami pełnej legalizacji aborcji. Rządząca mniejszość nie

Odpowiedzialność majątkowa w związku z udzielaniem zamówień publicznych

naruszenie prawa, o którym mowa powyżej, zostało spowodowane zawinionym działaniem lub zaniechaniem funkcjonariusza publicznego , - rażące naruszenie prawa zostało stwierdzone zgodnie z zakresem określonym w art. 6 ustawy wskazanej na wstępie. Ponieważ

UOKiK: Getin Noble Bank, Credit Agricole uwzględnią ujemny LIBOR w kredytach CHF

. "W sierpniu 2015 r. zostało wszczęte postępowanie przeciwko Getin Noble Bank, a w listopadzie 2015 r. przeciwko Credit Agricole Bank Polska. W następstwie działań Urzędu oba banki dobrowolnie zobowiązały się zaniechać stosowania zakwestionowanych praktyk i zrekompensować klientom ich skutki"

NSZZ Solidarność i FPP proponują zmiany prawne dające FUS 2,7 mld zł wpływów

łącznym - przepisów w kierunku usunięcia ekonomicznej promocji umów cywilnoprawnych, przez lata wzmacnianej przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Celem zmian jest także usunięcie negatywnych skutków wywołanych przez błędne regulacje - zarówno dla zleceniodawców, zleceniobiorców, jak i Państwa"

Chiny odpowiadają USA i wprowadzają cła. W tej wojnie nie ma zwycięzców

Przypomnijmy, że zaczął Donald Trump, spełniając wyborczą obietnicę. Nałożył cła na import stali i aluminium do USA. Działania Trumpa jak zwykle są chaotyczne, a ich skutki uderzą zarówno w gospodarkę światową, jak i amerykańską. Prezydent zwolnił z ceł, przynajmniej na razie, stal importowaną

Zwolnienie pracownika. Kiedy grozi dyscyplinarne? Jak do tego nie dopuścić?

, mobbing , kradzież, działania na szkodę pracodawcy itp. Ekspertka zaznacza, że takie naruszenie może mieć także postać działania lub zaniechania. Zwykle jest to niewykonanie polecenia szefa, przebywanie na stanowisku pracy pod wpływem alkoholu lub narkotyków, brak informacji o nieobecności, zakłócenie

Jak uzyskać pomoc publiczną [PORADNIK]

środowiska urzędy skarbowe, urzędy miast lub gmin. – Często w obrocie gospodarczym spotkać można udzielanie pomocy publicznej przez spółki prawa handlowego, w stosunku do których skarb państwa jest co najmniej większościowym właścicielem. W tym przypadku już umorzenie lub zaniechanie dochodzenia

Zaniechanie podnoszenia wieku emerytalnego to błąd

wielkość kohorty, nie wszystkie z nich pracują), a skutki dla budżetu mogłyby przekroczyć 8 mld zł. Niestety, w kolejnych latach negatywne skutki zaniechania podnoszenia wieku emerytalnego będą rosnąć i następni ministrowie finansów będą mieli coraz większe problemy. Tylko do

UOKiK ukarał mBank za kredyty frankowe; ING bez kary, bo wprowadził zmiany

"mBank nadal nie uwzględnia ujemnego oprocentowania kredytów hipotecznych w CHF, dlatego prezes UOKiK nakazał zaniechanie stosowania tej praktyki. Ponadto mBank musi usunąć skutki stwierdzonego naruszenia: kredytobiorcom ma zostać zwrócona kwota wynikająca z przeliczenia

Przygraniczny konflikt o gigantyczną kopalnię zaostrza się. Czesi boją się o wodę, a Polacy o pracę

do końca roku)  nie podoba się, że strona polska ignoruje ich obawy związane z projektem. - Nie możemy zmusić Polski do zaniechania projektu, ale problem z nim związany nie zatrzymuje się na polskiej granicy. Przez działającą przez dekady odkrywkę wielu mieszkańców już ma problemy z wodą

EIM: 82% Polaków obawia się podwyżek cen energii elektr. w najbliższych 5 latach

osiągnęły poziom ok. 20 euro za tonę, co oznacza wzrost o blisko 200% w ciągu ostatniego roku" - czytamy dalej. W kontekście kondycji krajowego systemu energetycznego niepokoi również możliwość występowania "blackoutu", czyli przerw w dostawie prądu na skutek np

III SA/Po 1039/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu

z zamiarem zaspokojenia jakiejś potrzeby albo żądać zaniechania lub ograniczenia czynności organu sprzecznych z potrzebami danego podmiotu. Ponadto, powinien to być taki przepis, z którego dla danego podmiotu wynikają prawa lub obowiązki pozostające w związku z konkretnym rozstrzygnięciem

Zmiany klimatu - gratulacje dla Bidena, rozliczenie Obamy

przy 3,5°C jest oczywiście dużo większe. Wzrost temperatury o 3,5°C wynika z założeń przyjętych w modelu, w tym z niebezpiecznego zaniechania poważnego traktowania ekstremalnych zagrożeń, które nieopanowane zmiany klimatyczne stanowią dla naszego środowiska, życia i gospodarki. Ponadto

PKP Intercity inwestuje w tabor

IC Marcina Celejewskiego (sprawował funkcję w latach 2012-15) poprzez "zaniechanie przeprowadzania cyklicznych obowiązkowych przeglądów taboru kolejowego". Według zawiadomienia do prokuratury w efekcie trzeba było wynająć dodatkowe pojazdy, co miało narazić IC na stratę co najmniej 6,5 mln

Będą zmiany w urlopach, mniejsze odprawy i likwidacja zakładowych funduszy socjalnych. Zdobyliśmy najnowszy rządowy pakiet

. Ale to nie znaczy, że zaniechał jakichkolwiek zmian w tym zakresie. Przygotował bowiem już "tarczę 4.0", którą jeszcze w tym tygodniu ma się zająć Komitet Stały Rady Ministrów. Zdobyliśmy jej wszystkie projekty. Fundusz Socjalny Co więc jest w najnowszej "tarczy"? Zniknęły

Integer.pl szacuje, że skonsolidowana strata netto sięgnęła 474,43 mln zł w 2016

szacunków 196,3 mln zł, zaś strata z działalności zaniechanej sięgnęła 221,61 mln zł w 2016 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 502,98 mln zł w ub. roku, a strata z działalności operacyjnej sięgnęła 136,47 mln zł. Zarząd Integer.pl poinformował, że

PIE: Polska nie osiągnie 30% udziału OZE w zużyciu energii przed 2026 r.

skutki zbyt radykalnych zmian przepisów dotyczących energetyki wiatrowej, które przejściowo zahamowały jej rozwój, uwidoczniły znaczenie jakości i stabilności prawa. Eksperci sformułowali także inne, nie wymienione w kwestionariuszu ankiety, czynniki wpływające na realizację powyższej tezy: nacisk

Apel ekonomistów o przejrzystość finansów państwa

1. Wyzwania w czasach COVID-19. Pandemia COVID-19 uderzyła w okresie spowalniającego wzrostu gospodarczego i pogarszających się perspektyw makroekonomicznych. Skutkiem epidemii była hibernacja społeczeństwa i gospodarki. Konieczne stały się zdecydowane i natychmiastowe działania państwa na

Branża leasingowa proponuje klientom odroczenie rat, rezygnację z części opłat

opłat i prowizji - elastyczne wydłużanie i dostosowanie okresów finasowania i okresów wynajmu, - dostosowanie działań windykacyjnych rozpoczętych przed okresem spowolnienia dla podmiotów, które ucierpiały w skutek epidemii, podano także

UOKiK nałożył 3,3 mln zł kary na Alior Bank za zmianę umowy ws. lokat w CHF

wprowadzające konsumentów w błąd wdrożenie ich w życie, podał Urząd. "Na skutek zmian w regulaminie Alior Banku konsumenci, którzy posiadali lokaty terminowe w walucie obcej stracili możliwość wypłaty gotówki w tej walucie po zakończeniu lokaty. Bank poinformował o zmianach w

Przegląd prasy

ocenę skutków epidemii koronawirusa --Panattoni: Żabka otworzy magazyn w Poznaniu w czerwcu, w Łodzi - we wrześniu --Lewiatan, BCC, Pracodawcy RP, PRB, KIG apelują o 'Rok Regulacyjnego Spokoju' --Komisja Europejska

Niski dług ochroni nieruchomości dłużnika. Projekt "tarczy antykryzysowej 3.0"

celu przeciwdziałania lichwie"), jednak z uwagi na wybory parlamentarne w 2019 r. do uchwalenia omawianego ograniczenia ostatecznie nie doszło. Przyjrzyjmy się zatem praktycznym skutkom wprowadzenia nowego art. 9521 k.p.c. Za mały dług? Nie zlicytujesz nieruchomości Podstawowym ograniczeniem dla

MF będzie wspierać podmioty publiczne, prywatne i uczestników rynku finansowego

Gospodarstwa Krajowego. Środki będą pochodzić z wpłat jednostek sektora finansów publicznych i będą mogły zostać przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i usuwaniem jego skutków. Ze środków tych będą mogły korzystać np. jednostki sektora finansów

Wydobycie i sprzedaż węgla w dół. "To początek poważnego kryzysu"

nabytych aktywów, co wypaczyło koszty amortyzacji. Nie możemy więc uznać wyników finansowych spółki za wiarygodne ani ocenić podjętych na ich podstawie decyzji biznesowych. Widzimy jedynie ich skutki. - Dziś możemy się już naocznie przekonać, że ręczne sterowanie górnictwem kończy się katastrofą

"Tarcza antykryzysowa" otworzy drogę do nacjonalizacji firm. To narzędzie niezbędne czy niebezpieczne?

Sejm przyjął "Tarczę Antykryzysową" - przepisy, które mają ograniczyć konsekwencje kryzysu gospodarczego, jaki wywołuje pandemia koronawirusa. Niektóre z przepisów proponowanych przez rząd – takie jak o dopłatach do wynagrodzeń czy zaniechaniu lub odłożeniu poboru niektórych

Zawieszenie podatku handlowego wejdzie w życie do 25 października

rekomendowali Sejmowi uchwalenie daniny właśnie w takiej wersji. Swoją drogą ocena skutków regulacji w sprawie zaniechania poboru datowana jest na 22 sierpnia. Przypomnijmy jeszcze raz: decyzja KE była 19 września. Sam projekt ma datę 27 września. Ma wejść w życie z dniem ogłoszenia

"Lex TVN" i postępowanie arbitrażowe. Czy Amerykanie mają szanse wygrać przed "sądem dla gentlemenów"?

najpierw wezwać skarb państwa (Polskę) do zaniechania naruszeń, jakie im zarzucają (jest to formalność). Następnie, od momentu otrzymania żądania, strony wyznaczają arbitra (na przykład Polska może wyznaczyć arbitra z Węgier), przy czym obaj arbitrzy w ciągu dwóch miesięcy wyznaczają przewodniczącego

Wprowadzając gospodarczy lockdown, rząd podeptał konstytucję i prawo Unii Europejskiej

regulacje prawne – nie znosząc danego prawa (lub wolności) – w praktyce uniemożliwiają korzystanie z niego”. Rozporządzenia podpisane przez Mateusza Morawieckiego wywołują dokładnie taki skutek – nieakceptowalny nie tylko przez naukę prawa, ale przede wszystkim przez orzecznictwo

Restrukturyzacja górnictwa pochłonie ponad 5 mld zł - prasa

, został dokapitalizowany kwotą 600 mln zł z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców. "Ta 'Nowa KW' po porozumieniu rządu z górnikami będzie dłużej wychodziła na prostą, pogrążając setki firm okołogórniczych. Skutki zaniechania likwidacji kopalń odczuje właściwie cała