skutek upadłości

Jerzy Sławek

Jakie są skutki ogłoszenia upadłości

Jakie są skutki ogłoszenia upadłości

Po pierwsze trzeba podkreślić, że postanowienie o ogłoszeniu upadłości, nawet nieprawomocne, jest skuteczne i wykonalne z dniem jej ogłoszenia.

Budownictwo mieszkaniowe zmierza ku przepaści. Da się uratować sytuację?

Odpływ pracowników, bezrobocie, upadłości firm, a w dalszej perspektywie - jeszcze większy deficyt mieszkań. Skutki kryzysu, który nadciąga, będą fatalne - wieszczy Paweł Kisiel, prezes zarządu Grupy Atlas.

Kopalnie będą miały na wypłaty do wyborów

Eksperci oceniają, że przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi spółki węglowe nie stracą płynności finansowej. - Najważniejsze decyzje dla branży trzeba jeszcze podjąć w tym roku, alternatywą jest upadłość sektora o katastrofalnych skutkach dla Śląska - uważa Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

Lokatorze, bierz się za spółdzielczą własność

. Niestety, posłowie najwyraźniej nie sprawdzili podatkowych skutków swojej decyzji. Dyrektor Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP Ryszard Jajszczyk potwierdza, że spółdzielnia, która w ten sposób uzyska grunt na własność, musi zapłacić fiskusowi 19 proc. jego wartości z tytułu podatku od

Kiedy następuje upadłość firmy

Kiedy następuje upadłość firmy

ogłoszenie upadłości może też złożyć nasz wierzyciel, przy czym skutki takiego wniosku będą tożsame.                                                            

Chcą się pozbyć, czego się da. Wykazują nawet drapak kota. Tak upadają Polacy

Chcą się pozbyć, czego się da. Wykazują nawet drapak kota. Tak upadają Polacy

ustawy Prawo upadłościowe, która weszła w życie 24 marca 2020 roku, spowodowała zmiany w kształtowaniu się liczby ogłoszonych upadłości konsumenckich, bowiem skutkiem tejże nowelizacji jest łatwość zastosowania i większa dostępność tego narzędzia. Czy wpływ na większą liczbę upadłości ma też pogarszająca

Hubert Staszewski zrezygnował z funkcji członka zarządu Elektrobudowy

Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Hubert Staszewski zrezygnował z pełnienia funkcji członka zarządu Elektrobudowy w upadłości ze skutkiem na dziś, podał syndyk masy upadłości Elektrobudowy. "Przyczyny rezygnacji nie zostały podane" - czytamy

Sławomir Połukord zrezygnował z funkcji prezesa Qumaka

Sławomira Połukord oraz członka zarządu Qumak w upadłości Konrada Pogódź z dnia 1 kwietnia 2019 r. zgodnie z treścią oświadczeń odnosi skutek z końcem dnia 1 kwietnia 2019 r." ? czytamy w komunikacie. Przyczyny rezygnacji prezesa zarządu Qumak w upadłości Sławomira Połukord

Pre Pack - co to takiego?

Pre Pack - co to takiego?

Do niedawna określenie „upadłość przygotowana" kojarzyła się z pokątnie wyreżyserowaną i ukartowaną z góry procedurą kontrolowanego wyzbycia się majątku a następnie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości . Wiele firm zakończyło swój byt w ten sposób wystawiając do wiatru swoich

Kupowanie ruchomości od syndyka

Kupowanie od syndyka ruchomości lub innych praw jest bardzo podobne do kupowania nieruchomości (o czym pisałem wcześniej). Syndyk w zakresie zbywania ruchomości i praw innych niż udziały w nieruchomościach, w sytuacji, kiedy łączna wartość ruchomości wchodzących w skład masy upadłości nie

Polski klimat strachu. Co piąta firma obawia się upadłości

Polski klimat strachu. Co piąta firma obawia się upadłości

Z badań przeprowadzonych na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wynika, że aż 19 proc. firm obawia się upadłości, ewentualnego zawieszenia czy zamknięcia działalności w 2022 r. Nastroje w firmach są gorsze niż w ubiegłym roku. Wtedy o ryzyku bankructwa mówiło 7 proc

KUKE: Liczba upadłości spadła o 4% r/r do 51 w listopadzie

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Liczba przedsiębiorstw, które ogłosiły upadłość spadła o 4% r/r do 51 w listopadzie br., podała Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Firma podtrzymała też prognozę, według której liczba upadłości i rozpoczętych postępowań

Zawieszenie komorniczego postępowania egzekucyjnego - kiedy występuje, czym skutkuje?

nad postępowaniem egzekucyjnym. Do najczęściej występujących powodów zawieszenia postepowania egzekucyjnego z urzędu lub z mocy prawa można zaliczyć: brak zdolności procesowej lub przedstawiciela ustawowego wierzyciela lub dłużnika, śmierć wierzyciela lub dłużnika, ogłoszenie upadłości dłużnika co

Sąd umorzył postępowanie ws. ogłoszenia upadłości Nextbike Polska

skutków COVID-19 na prowadzoną przez spółkę działalność, zidentyfikował powstanie stanu zagrożenia niewypłacalnością spółki, a następnie złożył wnioski o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego oraz o ogłoszenie upadłości spółki. Nextbike Polska jest numerem jeden na

Śmierć jednego ze wspólników spółki jawnej nie prowadzi do jej rozwiązania

Śmierć jednego ze wspólników spółki jawnej nie prowadzi do jej rozwiązania

. Zgodnie z art. 58 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych rozwiązanie spółki jawnej powodują: przyczyny przewidziane w umowie spółki; jednomyślna uchwała wszystkich wspólników; ogłoszenie upadłości spółki; śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości; wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub

Komisja przy MAP przygotowała rozwiązania chroniące firmy przed upadłością

. "Komisja pracowała nad projektem wspólnie z zespołem Ministerstwa Sprawiedliwości. Celem prac było pilne przygotowanie rozwiązań dla firm, które na skutek pandemii koronawirusa popadną w trudności finansowe. Chodzi o przedsiębiorstwa, które musiałyby składać wnioski o ogłoszenie upadłości. Dzięki

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji spadła o 3% r/r do 452 w I poł. 2020

Warszawa, 02.07.2020 (ISBnews) - Liczba upadłości i restrukturyzacji firm w Polsce wyniosła 452 w I półroczu 2020 r., co oznacza spadek o 3% r/r, podało Coface. Wśród wszystkich rodzajów postępowań najwięcej ogłoszono upadłości (257 tj. 57%). "

KUKE: Liczba upadłości spadła o 20,4% r/r do 43 w kwietniu 2017 r.

wysokości 0,80%., przed rokiem w kwietniu wynosiło ono 0,92%" - czytamy w komunikacie. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (maj 2016 r. ? kwiecień 2017 r.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło 569 przedsiębiorstw. Suma upadłości po kwietniu 2017 r. w

KUKE: Liczba upadłości spadła o 14,5% r/r do 53 w marcu 2019 r.

Sądowego i Gospodarczego zebranych przez KUKE. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (kwiecień 2018 - marzec 2019) na skutek niewypłacalności działalność gospodarczą zakończyły 623 przedsiębiorstwa. Porównując do lutego, 12-miesięczna suma upadłości spadła o 1,4%, a wobec sytuacji sprzed roku odnotowano

Udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela - jaka czeka za to kara?

Udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela - jaka czeka za to kara?

Szczególną ochronę, jako podmioty, posiadają wierzyciele , którzy mogą występować zarówno, jako podmioty gospodarcze, przedsiębiorcy lub inne podmioty stosunków zobowiązaniowych, jak również osoby fizyczne uczestniczące w czynnościach cywilnoprawnych lub innych wywołujących skutki dla stosunków

KUKE: Liczba upadłości spadła o 10,6% r/r do 42 w II; prognoza na 2017: ok. 600

Warszawa, 06.02.2017 (ISBnews) - Liczba upadłości firm ogłoszonych w lutym br. wyniosła 42, tj. o 10,6% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 10,6% mniej niż w lutym 2016 r., wynika z danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego, cytowanych przez Korporację Ubezpieczeń

Coface: Liczba wniosków o upadłość wzrosła o 1,4% r/r do 4531 w 2015 r.

, ale także tych pochodzących z okresu wcześniejszego. Analiza danych z ostatnich 7 lat wskazuje, że ogłoszeniem upadłości kończy się od 17,6% do 23% postępowań wszczętych na skutek złożenia wniosku o upadłość" - czytamy w komunikacie. Liczba wniosków oddalonych ze

KUKE: Liczba upadłości spadła o 42,7% r/r do 33 we wrześniu 2018 r.

42,7% mniej niż we wrześniu 2017 roku. Rok 2018 pod względem upadłości i rozpoczętych postępowań sanacyjnych zakończy na poziomie ok. 1 100 podmiotów" - czytamy w komunikacie. W ciągu ostatnich 12 miesięcy (październik 2017 r. - wrzesień 2018 r.) na skutek

W 2018 r. już 6,5 tys. Polaków ogłosiło upadłość. Od przyszłego roku prawo upadłościowe będzie jeszcze bardziej przyjazne dla dłużników

; zniweczone zostają wszystkie skutki upadłości, w postaci ochrony dłużnika przed egzekucjami. A co jeszcze dotkliwsze, zobowiązania dłużnika nie będą mogły zostać umorzone. Koniec postępowania upadłościowego Jeśli dłużnik był rzetelny i uczciwy, wszystko skończy się dobrze. Sąd wydaje postanowienie o

Śmierdzący problem kryzysu. Czy ceny prądu zabiją recykling w Polsce?

produkcji. Dalej jest już tylko fala upadłości – podkreśla Szymon Dziak-Czekan.  Plan kryzysowy  Stowarzyszenie Polski Recykling w imieniu branży proponuje sześciopunktowy plan działania, aby w krótkoterminowej perspektywie przeciwdziałać skutkom kryzysu na rynku energii. Jego założenia w

KUKE: Liczba upadłości spadła o 30% r/r do 42 w marcu 2017 r.

; - czytamy w komunikacie. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (kwiecień 2016 r. - marzec 2017 r.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło 580 przedsiębiorstw. Suma upadłości po marcu 2017 r. w ciągu miesiąca uległa obniżeniu o 3% (598 upadków). Przed rokiem

KUKE: Liczba upadłości spadła o 3,4% r/r do 57 we wrześniu br.

Warszawa, 18.10.2017 (ISBnews) - Liczba upadłości firm ogłoszonych we wrześniu br. wyniosła 57, tj. o 7,5% więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 3,4% mniej niż we wrześniu 2016 r., wynika z danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego, cytowanych przez Korporację

KUKE: Liczba upadłości spadła o 4,1% m/m do 47 w I; prognoza na 2017: ok. 600

Warszawa, 06.02.2017 (ISBnews) - Liczba upadłości firm ogłoszonych w styczniu br. wyniosła 47, tj. o 4,1% mniej niż w poprzednim miesiącu oraz tyle samo, co w styczniu 2016 r., wynika z danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego, cytowanych przez Korporację

M.L. Giżyński powołany na prezesa Elektrobudowa, W. Bieńkowski na wiceprezesa

Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Elektrobudowy w upadłości powołała do składu zarządu Macieja Lucjana Giżyńskiego na prezesa zarządu, Wojciecha Bieńkowskiego na wiceprezesa zarządu oraz oddelegowała Cezarego Kubackiego - zastępcę przewodniczącego rady nadzorczej

KUKE: Liczba upadłości spadła o 12,5% r/r w XII, prognoza na 2017: ok. 600

skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło 737 przedsiębiorstwa. Suma upadłości po grudniu 2015 r. okazała się o 0,7% mniejsza od zanotowanej na koniec listopada gdy upadły 742 firmy. Przed rokiem, w grudniu 2014 r. roczna krocząca suma upadłości wynosiła 818

KRD: 74% firm, które ogłosiły upadłość w I poł. 2020 r., było notowanych w KRD

Warszawa, 12.08.2020 (ISBnews) - Niemal 74% z 286 firm, które ogłosiły upadłość w I półroczu 2020 r., było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów (KRD) w dniu ogłoszenia upadłości przez sąd, wynika z danych KRD. Bankruci narazili na straty w sumie 547 wierzycieli, zalegając im

UKE:Hyperion przestał prowadzić działalność telekomunikacyjną w zw. z upadłością

Warszawa, 08.06.2018 (ISBnews) - Hyperion zaprzestał prowadzenia działalności telekomunikacyjnej w związku z upadłością spółki, poinformował Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). UKE podejmuje działania w celu zminimalizowania negatywnych skutków dla konsumentów

KUKE: Liczba upadłości spadła o 27,6% r/r do 42 w XI, prognoza na 2017: ok. 600

Warszawa, 12.12.2016 (ISBnews) - Liczba upadłości firm ogłoszonych w listopadzie br. wyniosła 42, tj. o 19,2% mniej niż w poprzednim miesiącu oraz o 27,6% mniej w skali roku, wynika z danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego, cytowanych przez Korporację

KUKE: Liczba upadłości spadła o 32% r/r do 36 w kwietniu 2019 r.

ubiegłego roku - wynika z danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego zebranych przez KUKE. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (maj 2018 r. - kwiecień 2019 r.) na skutek niewypłacalności działalność gospodarczą zakończyło 608 przedsiębiorstw. W porównaniu z marcem 12-miesięczna suma upadłości

IT Works złożył ofertę Qumakowi za spółkę Qumak Professional Services

IT Works oferty nabycia od Qumak w upadłości 10 udziałów w kapitale zakładowym spółki Qumak Professional Services za łączną cenę 2 000 000 zł za wszystkie udziały. Oferta jest odwołalna i ograniczona warunkiem zależnym wyłącznie od oferenta - [...] umowa sprzedaży dojdzie do skutku wyłącznie pod

KUKE: Liczba upadłości spadła o 2% r/r do 48 w czerwcu 2017 r.

czerwcu wynosiło ono 0,87%." - czytamy w komunikacie. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (lipiec 2016 r. ? czerwiec 2017 r.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło 558 przedsiębiorstw. Suma upadłości po czerwcu 2017 r. w ciągu miesiąca uległa

KUKE: Liczba upadłości spadła o 19% r/r do 47 w II, prognoza roczna: poniżej 600

.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło 714 przedsiębiorstw. Suma upadłości po lutym 2016 r. okazała się o -1,5% mniejsza od zanotowanej na koniec stycznia (upadło 725 firm). Przed rokiem, w lutym 2015 r. roczna krocząca suma upadłości wynosiła 809. Wynik z tego miesiąca jest

KPF: Zmiany w ustawie dot. upadłości wpłyną negatywnie na moralność finansową

. Potwierdzeniem głosu przedstawicieli branży jest ocena skutków złagodzenia warunków przeprowadzenia upadłości, wyrażona przez polskie gospodarstwa domowe w badaniu przeprowadzonym przez KPF i IRG SGH w IV kwartale 2018 roku. Zapytano w nim o ocenę rządowej propozycji zmian przepisów ustawy o upadłości

KUKE: Liczba upadłości wzrosła o 35,9% r/r do 53 w sierpniu br.

Warszawa, 15.09.2017 (ISBnews) - Liczba upadłości firm ogłoszonych w sierpniu br. wyniosła 53, tj.o 8,6% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 35,9% więcej niż w sierpniu 2016 r., wynika z danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego, cytowanych przez Korporację

BIG Info Monitor/BIK: Upadłość konsumencką ogłosiły 4 234 osoby w I-VIII 2018

Warszawa, 19.09.2018 (ISBnews) - Osoby, które ogłosiły upadłość konsumencką w okresie od 2015 r. do końca sierpnia 2018 r., miały ponad 2 mld zł w bankach i kilkaset milionów złotych długów pozakredytowych, wynika z danych BIK i BIG InfoMonitor. Po 8 miesiącach tego roku

KUKE: Liczba upadłości wzrosła o 7,4% r/r do 58 w lipcu br.

porównaniu z zeszło miesięcznymi 0,78%, przed rokiem w lipcu wynosiło ono 0,84%" - czytamy w komunikacie. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (sierpień 2016 r. - lipiec 2017 r.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło 562 przedsiębiorstwa. Suma upadłości

Obiecanki cacanki, a klientom deweloperów radość

dewelopera. Ustawa miała też wprowadzić wymóg zawierania umów przedwstępnych wyłącznie w formie aktu notarialnego, które lepiej chronią nabywców mieszkań np. w przypadku upadłości dewelopera. Aumiller wkrótce przestał być ministrem, ale wydawało się, że sprawa ustawy nie umrze

KUKE: Liczba upadłości wzrosła o 1,6% r/r w VIII, prognoza na 2015 r.: -6,5% r/r

Warszawa, 11.09.2015 (ISBnews) - Liczba upadłości firm ogłoszonych w sierpniu br. wyniosła 64, co oznacza spadek o 5,9% wobec poprzedniego miesiąca i wzrost o 1,6% w skali roku, wynika z danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego, cytowanych przez Korporację

Kim jest pełnomocnik w postępowaniu egzekucyjnym?

upadłości rolę pełnomocnika może pełnić osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia. Pełnomocnikiem osoby prawnej

KUKE: Liczba upadłości spadła o 32,1% r/r w X, prognoza na 2015 r.: -6,5% r/r

podmiotów. Koniec roku może przynieść jeszcze delikatne podniesienie poziomu upadłości, jednakże aktualnie widać, iż obniżenie stóp procentowych pod koniec zeszłego roku jak i na wiosnę bieżącego przyniosło pożądany skutek w postaci poprawy sytuacji przedsiębiorstw" - czytamy dalej

Wzrasta liczba upadłych firm. Wierzyciele mają się czego bać

Przez pierwsze 6 miesięcy tego roku upadłość ogłosiło 286 firm. Bankruci narazili na straty w sumie 547 wierzycieli. Łącznie długi bankrutów wynoszą ponad 50 mln zł. Wzrost i liczby upadających i długów jest duży. W pierwszej połowie zeszłego roku upadających dłużników było 141, a ich zadłużenie

KUKE: Liczba upadłości spadła o 20,3% r/r w I, prognoza na 2016 r.: -4,6% r/r

.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło 725 przedsiębiorstw. Suma upadłości po styczniu 2016 r. okazała się o -1,6% mniejsza od zanotowanej na koniec grudnia upadło 737 firm. Przed rokiem, w styczniu 2015 r. roczna krocząca suma upadłości wynosiła 816

Euler Hermes: W Polsce utrzyma się zwiększona liczba upadłości w 2020 r.

Warszawa, 15.01.2020 (ISBnews) - W Polsce utrzyma się zwiększona liczba upadłości w 2020 r., nieco powyżej poprzedniego ich szczytu z lat 2012-2013, poinformował Maxime Lemerle, szef Działu Analiz Sektorów i Niewypłacalności w Euler Hermes. Firma prognozuje, że liczba

Związkowcy apelują o pilne wsparcie finansowe dla Rafako. "Upadłość firmy oznaczałaby katastrofę dla Raciborza"

ewentualna upadłość Rafako przyniosłaby też dramatyczne skutki gospodarcze nie tylko dla regionu, ale całego kraju oraz wpłynęłaby negatywnie na szereg inwestycji energetycznych prowadzonych w Polsce. Od kilku miesięcy w firmie trwają zwolnienia grupowe. Mają one objąć łącznie 400 osób. 1 kwietnia, po

KUKE: Liczba upadłości spadła o 8,2% r/r w XII, prognoza na 2016 r.: -4,6% r/r

. - grudzień 2015 r.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło 737 przedsiębiorstwa. Suma upadłości po grudniu 2015 r. okazała się o 0,7% mniejsza od zanotowanej na koniec listopada gdy upadły 742 firmy. Przed rokiem, w grudniu 2014 r. roczna krocząca suma upadłości wynosiła 818

Sąd Rejonowy w Warszawie oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości spółki MNI

Warszawa, 17.08.2018 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości spółki MNI, podała spółka. "Zarząd MNI S.A. informuje, iż na

Co oznacza restrukturyzacja firmy?

w postaci uniknięcia ogłoszenia upadłości poddanego restrukturyzacji dłużnika , przewidział ich cztery typy, przy czym można jeszcze próbować definiować pewne ich odmiany. Postępowania te są zestopniowane w zależności od zakładanego czasu ich trwania, poziomu zabezpieczenia majątku i skutków

KUKE: Liczba upadłości spadła o 15% r/r w czerwcu, prognoza na 2015 r.: -7,8%

r.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło 784 przedsiębiorstwa. Jest to najlepszy wynik od kwietnia 2012 r., kiedy to (w okresie maj 2011 ? kwiecień 2012 r.) upadło łącznie 768 przedsiębiorstw. Suma upadłości po lipcu 2015 r. okazała się o -1,5

KUKE: Liczba upadłości wzrosła o 14% r/r do 64 w styczniu 2019 r.

Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Liczba przedsiębiorstw, które ogłosiły upadłość wzrosła o 14,3% r/r do 64 w styczniu br., podała Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Firma prognozuje liczbę upadłości i rozpoczętych postępowań sanacyjnych na ok. 1 200 na koniec

KUKE: Liczba upadłości spadła o 21,1% r/r w czerwcu, prognoza na 2015 r.: -7,8%

rokiem w czerwcu wynosiło ono 1,22%" - czytamy w komunikacie. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (lipiec 2014 r. ? czerwiec 2015 r.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło 796 przedsiębiorstw. Została przełamana bariera 800 upadłości w ciągu

Euler Hermes: Liczba upadłości firm spadła o 30% r/r do 55 w październiku

wcześniej. "Tak wyraźna poprawa nastąpiła przede wszystkim na skutek polepszenia koniunktury dla firm produkcyjnych, zwłaszcza eksporterów oraz w usługach. Nie spodziewamy się utrzymania aż tak szybkiego tempa spadku liczby upadłości w dłuższym okresie (całym przyszłym roku

Upadłości, zwolnienia. W branży motoryzacyjnej coraz gorzej. Pracodawcy proszą o tarczę

podawał, że Skoda, która zatrudnia 35 tys. pracowników, robi wszystko, by utrzymać wszystkie miejsca pracy. Fala upadłości Nie zawsze się to jednak udaje. Revoz, słoweńska spółka zależna Renault, podała, że do końca roku zwolni 350 pracowników, czyli około 14,5 proc. wszystkich zatrudnionych. Fabryka

KUKE: Liczba upadłości firm wzrosła o 31,7% r/r w marcu br.

Warszawa, 13.04.2015 (ISBnews) ? Liczba upadłości ogłoszonych w marcu br. wyniosła 83, co oznacza wzrost o 43,1% wobec poprzedniego miesiąca i o 31,7% w ujęciu rocznym, wynika z danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego, cytowanych przez Korporację Ubezpieczeń

Od lipca duże zmiany dla kupujących mieszkania od deweloperów

W Bydgoszczy nabywcy od kilku lat czekają na klucze do zakupionych mieszkań na osiedlu Olimpijczyków. Deweloper, który je budował, ogłosił upadłość. W Kaliszu poszkodowane są 42 rodziny. Wszystkie kupiły w 2017 r. mieszkania na osiedlu Dębowym, które do dzisiaj nie powstało. Finansowe straty rodzin

KUKE: Liczba upadłości przedsiębiorstw wzrośnie o ok. 3% r/r do ok. 598 w 2018

2017. W 2017 roku na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyły 583 przedsiębiorstwa, natomiast w grudniu 2016 r. roczna krocząca suma upadłości wynosiła 603. ? Liczba upadłości i restrukturyzacji na poziomie ok. 1 000 podmiotów, co oznacza wzrost o około 9,8

KUKE: Liczba upadłości wzrosła o 18,4% r/r w XI, prognoza na 2016 r.: -6,3% r/r

rokiem w listopadzie wynosiło ono 1,15%" - czytamy w komunikacie. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (grudzień 2014 r. - listopad 2015 r.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło 742 przedsiębiorstw. Suma upadłości po listopadzie 2015 r. okazała się

KUKE: Liczba upadłości spadła o 9% r/r w maju, prognoza na 2015 r.: -7,8%

, przed rokiem w maju wynosiło ono 1,23%" - czytamy w komunikacie. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (czerwiec 2014 r. - maj 2015 r.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło 812 przedsiębiorstw. Suma upadłości po maju okazała się o -0,9% mniejsza od

Nextbike: Postępowanie restrukturyzacyjne pozwoli utrzymać płynność finansową

Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego i zawarcie układu z wierzycielami ma na celu zapobieżenie pogorszeniu sytuacji finansowej spółki, jej niewypłacalności oraz ogłoszenia jej upadłości, podał Nextbike Polska. To wszystko, zdaniem

Umorzono postępowanie w sprawie upadłości spółki zależnej Mennicy

postępowania sanacyjnego nie zostało wydane postanowienie mające skutek w postaci zakończenia lub umorzenia tego postępowania. Powyższe oznacza, że tak długo jak trwa postępowanie sanacyjne brak jest możliwości ogłoszenia upadłości, a postępowanie w tym przedmiocie podlega umorzeniu. W ocenie sądu brak było

KUKE: Liczba upadłości spadła o 10,8% r/r w lutym, prognoza na 2015 r.: -7,8%

2015 r, w którym upadło 59 przedsiębiorstw. Rok temu skala upadłości była większa - w lutym 2014 r. upadło 65 firm." - czytamy w komunikacie. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (marzec 2014 r. ? luty 2015 r.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło 809 przedsiębiorstw. Suma

KUKE: Liczba upadłości spadła o 3,3% r/r w styczniu, prognoza na 2015 r.: -7,8%

.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło 816 przedsiębiorstw. Suma upadłości po styczniu okazała się o -0,2% mniejsza niż zanotowana na koniec grudnia. Przed rokiem, w styczniu 2014 r. roczna krocząca suma upadłości wynosiła 861. Wynik z tego miesiąca jest lepszy od

Pieniądze lubią ciszę. Szczególnie te wyprowadzone ze SKOK Wołomin

klientom instytucji finansowej Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Chcą je odzyskać. Prywatni wierzyciele mają wobec SKOK Wołomin roszczenie wynoszące 119 mln zł i coraz mniejsze nadzieje na zwrot pieniędzy. Ich zdaniem afera SKOK Wołomin nie zakończyła się wraz z upadłością Kasy. Czytaj także: Zabawa cyferkami

KUKE: Liczba upadłości spadła o 14,3% r/r w kwietniu, prognoza na 2015 r.: -7,8%

rokiem w kwietniu wynosiło ono 1,21%" - czytamy w komunikacie. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (maj 2014 r. ? kwiecień 2015 r.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło 819 przedsiębiorstw. Suma upadłości po kwietniu okazała się o -1,2% mniejsza

Ustawa antylichwiarska czeka na podpis prezydenta. Ziobro postawił na swoim

ograniczy ich środki przeznaczane na pożyczki.   Po piąte: Ustawa ma też zapobiegać "rolowaniu kredytów", czyli nie będzie można wziąć kolejnej pożyczki na spłacenie poprzedniej.  Czekając na skutki nowelizacji Resort sprawiedliwości przekonywał, że ustawa jedynie ucywilizuje system

Ratunek dla małych firm w tarapatach. Mamy rekord liczby postępowań restrukturyzacyjnych

Właśnie zaczyna być widać skutki pandemii i ogłaszanych w związku z nią lockdownów. W pierwszej połowie tego roku sądy ogłosiły upadłość 201 przedsiębiorstw. Wielu przedsiębiorców, którzy również przez pandemię popadli w kłopoty, wciąż walczy. Próbują się restrukturyzować z wykorzystaniem

KUKE: Liczba upadłości firm wzrosła o 31,8% r/r do 58 w lipcu

Warszawa, 13.08.2020 (ISBnews) - Liczba firm, które ogłosiły upadłość w lipcu br., wyniosła 58, tj. była o 1,8% wyższa niż w czerwcu br. i o 31,8% wyższa niż rok wcześniej, podała Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). "W lipcu

BIG InfoMonitor: 16% firm ma trudności z utrzymaniem płynności finansowej

transportowej i handlowej. Problemy z płynnością mogą przełożyć się na relacje biznesowe, a w najgorszym wypadku doprowadzić do upadłości. O ile dwie trzecie przedsiębiorców nie doświadcza kłopotów z płynnością, to blisko jedna trzecia w jakimś stopniu traci na braku stabilności

KUKE: Liczba upadłości spadła o 36,6% r/r w IX, prognoza na 2015 r.: -6,5% r/r

Warszawa,12.10.2015 (ISBnews) - Liczba upadłości firm ogłoszonych we wrześniu br. wyniosła 45, co oznacza spadek o 29,7% m/m i spadek o 36,6% w skali roku, wynika z danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego, cytowanych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów

KUKE: Liczba upadłości spadła o 21,0% r/r w XI, prognoza na 2015 rok: -9,2%

Warszawa, 08.12.2014 (ISBnews) - Liczba upadłości ogłoszonych w listopadzie br. wyniosła 49, tj. o 21,0% mniej niż przed rokiem (i o 39,5% mniej niż przed miesiącem), wynika z danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego, cytowanych przez Korporację Ubezpieczeń

Spółka zależna Action wnioskuje o upadłość po decyzji Urzędu Kontroli Skarbowej

zobowiązań. "Powyższy wniosek o ogłoszenie upadłości był skutkiem utraty przez SFK Sp. z o.o. możliwości regulowania bieżących zobowiązań, czego bezpośrednią, jedyną i wyłączną przyczyną były decyzje Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie. Przy czym wykonanie przez ww. organ

Jak kupić nieruchomość u syndyka?

. Jednakże notariusz podczas transakcji nie ingeruje w ekonomiczną część transakcji np. jak się strony umawiają, co do sposobu i kwoty zapłaty, co się dzieje z obciążeniami ustanowionymi na nieruchomości itp., przy czym ma on obowiązek rzetelnie poinformować strony transakcji o skutkach jej zawarcia

KUKE: Liczba upadłości mniejsza o 7,7% r/r w 2014 r., w tym roku spadnie o 7,8%

Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). W całym roku 2014 odnotowano 818 upadłości, co stanowi o 7,7% niższy poziom niż w roku 2013. "W ciągu minionego roku (styczeń 2014 r. - grudzień 2014 r.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło 818 przedsiębiorstw

Huta Częstochowa wydzierżawiona nie dłużej niż do połowy 2021 roku

We wtorek, 14 października z syndykiem podpisano „Aneks do Umowy Dzierżawy Przedsiębiorstwa ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. w upadłości”. Dokument wydłuża obowiązywanie umowy z Sunningwell do 30 czerwca 2021 r. - ze skutkiem od 5 października 2020 r. Sunningwell deklaruje, że wciąż jest

Mniej o jedną firmę, która oszukiwała klientów. Plajta spółki Energetyczne Centrum SA

, ale dopiero w tym roku nieuczciwa firma znika z rynku na skutek działania instytucji państwa, które miały obowiązek ją nadzorować. W tym roku URE odebrało jej prawo do sprzedaży gazu. Wcześniej spółka była karana przez UOKiK za łamanie praw konsumentów. W grudniu 2017 r. Urząd skończył kolejne

Nextbike: Sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe wobec spółki

przekraczające zwykły zarząd, dla swej ważności, wymagać będą zgody nadzorcy sądowego, wyjaśniono. Jednocześnie spółka poinformowała, że stosownie do zapisów Prawa upadłościowego, nie można ogłosić upadłości spółki w okresie od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego (tj

Nextbike Polska złożyło wnioski o postępowanie układowe i o ogłoszenie upadłości

Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Nextbike Polska, po przeanalizowaniu obecnej sytuacji finansowej spółki, w tym skutków COVID-19 na prowadzoną przez spółkę działalność, zidentyfikował powstanie stanu zagrożenia niewypłacalnością spółki, a następnie złożył wnioski o

Coface: Liczba wniosków o upadłość spadła o 7% r/r do 4469 w 2014 r.

pochodzących z okresu wcześniejszego. Analiza danych z ostatnich 6 lat wskazuje, że ogłoszeniem upadłości kończy się od 19 do 23% postępowań wszczętych na skutek złożenia wniosku o upadłość" - czytamy również w komunikacie. Od początku 2009 roku (czyli od czasu, kiedy

Hutnicy z Częstochowy chcą gwarancji zatrudnienia. Sąd: Prawo upadłościowe tego nie przewiduje

upadłość sąd ogłosił na początku września 2019 r., dzierżawi spółka Sunningwell International Polska. 19 września 2019 r. syndyk masy upadłości ISD Huty Częstochowa podpisał z nią roczną umowę z prawem pierwokupu. Strony ustaliły wysokość czynszu dzierżawnego na 1,8 mln zł. Przed zawarciem umowy dzierżawca

Wielka ofensywa LOT-u z Poznania. Jedenaście nowych kierunków na wakacje

informacja zwłaszcza w kontekście zamieszania wokół LOT. Przewoźnik powołał zależną od siebie spółkę LOT Polish Airlines, a przedstawiciele rządu nie wykluczali kontrolowanej upadłości LOT. Z Ławicy na razie do Holandii i Paryża Cała branża lotnicza boryka się ze skutkami pandemii koronawirusa, która

ZUS zabrania działalności gospodarczej. Nowa polityka wobec zadłużonych?

Prawo upadłościowe jest nieubłagane. Przewiduje, że jeżeli przedsiębiorca przez trzy miesiące nie reguluje zobowiązań - np. składek ZUS, podatków - musi złożyć wniosek o upadłości. Jeśli tego nie zrobi, to wierzyciele mają prawo iść do sądu, by uzyskać zakaz prowadzenia przez dłużnika działalności

Przedsiębiorco, nie radzisz sobie sam? W czym pomoże pełnomocnik w twoim przedsiębiorstwie

innego, jak upoważnienie pełnomocnika do działania w imieniu mocodawcy w określonym zakresie. Daje ono możliwość działania przez inną osobę, a działanie to odnosi skutek bezpośrednio w sferze prawnej osoby reprezentowanej. Pełnomocnictwo może być wykorzystywane w sferze prywatnej (np. umocowanie członka

Seniorzy mają coraz więcej długów. Dobiła ich pandemia

lat i starsze w porównaniu z innymi grupami wiekowymi szczególnie mocno odczuły skutki pandemii. Przede wszystkim skarżą się na ograniczony dostęp do usług medycznych (55 proc.), co pociągnęło za sobą większe wydatki na prywatne wizyty. Stawali często przed wyborem: zdrowie i czynsz albo rata pożyczki

Konsekwencje upadłości wykonawcy

. Skutki ogłoszenia upadłości po udzieleniu zamówienia Przechodząc do analizy skutków upadłości wykonawcy, która nastąpiła po udzieleniu zamówienia (w trakcie realizacji umowy) w pierwszej kolejności należy wskazać, że stosownie do treści art. 83 ustawy PUiN nieważne są

'Minutes' RPP: Działania NBP to niższe bezrobocie i mniej upadłości firm

podkreślali także, że skutkiem działań NBP będzie niższe bezrobocie, mniej upadłości polskich firm, a ostatecznie mniejsze ryzyko nie tylko spadku inflacji poniżej celu inflacyjnego, ale też deflacji, która byłaby bardzo niekorzystna dla całej gospodarki, w tym dla systemu finansowego

KRD: 58% firm, które ogłosiły upadłość w 2018 r., było notowanych w KRD

Warszawa, 26.03.2019 (ISBnews) - Ponad połowa (58%) zeszłorocznych bankrutów było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów (KRD) na dzień ogłoszenia upadłości przez sąd, wynika z danych KRD. Gdyby wierzyciele tych firm w porę wycofali się ze współpracy, zaoszczędziliby ponad 55

Euler Hermes: Liczba upadłości w Polsce spadnie o 3% w 2016 r.

Euler Hermes. W przypadku Polski oczekiwany jest 3% spadek liczby upadłości, ponieważ "zachowawcza strategia eksportowa jeszcze sprawdza się". "Tym razem nasza 'monokultura' eksportu niemal wyłącznie na rynki rozwinięte osłabia skutki spowolnienia i wzrostu

Nowa ustawa deweloperska. Bezpieczniejsze kupowanie mieszkań

dewelopera lub upadłości banku – klient dostanie zwrot wszystkich wpłaconych pieniędzy. Gwarantowane 100 tys. euro wypłaci Bankowy Fundusz Gwarancyjny, a różnicę dopłaci Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, na który mają się składać wszyscy deweloperzy. Deweloperski Fundusz Gwarancyjny Największą nowością

Creative Development złożyło wniosek o upadłość MSX Resources

Resources złożyło wtedy oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych umów nabycia udziałów spółki Mineral Resources Holding S.a.r.l. Pod koniec maja br. MSX Resources ogłosiło upadłość likwidacyjną po tym, jak utraciło - w opinii spółki, w wyniku oszustwa przez Tarantoga

MF przygotowało projekt rozporządzenia, uchylającego obowiązek buforu ryzyka

ryzyko upadłości. "Z szacunków Narodowego Banku Polskiego wynika, że rozwiązanie bufora ryzyka systemowego uwolni ok. 30 mld zł kapitału, co w przypadku kredytowania sektora MSP przekłada się na ok. 40 mld zł kredytów. Ponadto oszacowano, że takie działanie może korzystnie

"W poniedziałek zarobiłem 130 zł. Nie mam na opłaty ani na spłatę długów". Koronawirus zabija gastronomię

najemcę lokalu w i tak pewnie trudnym okresie po pandemii. W innym wypadku lokal będzie pusty, przedsiębiorca ogłosi upadłość i dług będzie trudny do ściągnięcia. Pismo jeszcze nie dotarło do ZKZL, a od tego spółka uzależnia odpowiedź. Łukasz Kubiak, rzecznik prasowy ZKZL, mówi jednak, że miasto w

Masz ogromny dług, którego nie możesz spłacić? Od przyszłego roku rząd planuje wsparcie dłużników

Rząd zapowiada, że osobom, które wpadły w niemożliwe lub trudne do spłacenia długi ułatwi oddłużenie i powrót do normalnego życia. Największe kontrowersje w projekcie przygotowywanej właśnie nowelizacji ustawy o upadłości konsumenckiej budzą zapisy, że nawet umyślność i rażące niedbalstwo przy

Rezygnujemy z kina i restauracji. Mamy problemy ze spłatą kredytów. Smutne dane

przyniosła tu poniekąd powtórkę z pandemii. Tyle że to już nie strach przed wirusem powstrzymuje od wyjścia z domu, ale obawa przed wysokimi cenami i ich skutkami dla portfela. To duże zagrożenie dla wielu branż oferujących właśnie takie usługi czy produkty. Nie dość, że mierzą się z odpływem klientów, to

Tarantoga Capital złożył wniosek o upadłość MSX Resources

Warszawa, 01.07.2015 (ISBnews) - Tarantoga Capital złożył wniosek o ogłoszenie upadłości MSX Resources do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, podało MSX. "W ocenie spółki, Tarantoga Capital S.A. nie jest podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku

W czerwcu padł rekord upadłości konsumenckich

Obecnie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez sąd nie może starać się tylko ta osoba, która doprowadziła do niewypłacalności wskutek rażącego niedbalstwa lub po prostu umyślnie. Wcześniej te kryteria były bardziej restrykcyjne. Efekt jest taki

Nieprawdziwe dane o liczbie upadłości deweloperów. Kulisy nowelizacji ustawy

deweloper upadnie, a mieszkań i domów jeszcze nie będzie. A przecież Polacy najczęściej kupują u dewelopera „dziurę w ziemi". Fundusz ma zabezpieczyć 100-procentowy zwrot środków wpłaconych przez nabywcę nie tylko w przypadku upadłości dewelopera lub banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek