skutek przeszacowania

Akcjonariusze Develii zdecydują o niewypłacaniu dywidendy za ub. rok 31 VIII

pojawieniem się pandemii wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, której skutki rozprzestrzeniania są trudne do przewidzenia dla sytuacji gospodarczej w kraju oraz sytuacji ekonomicznej spółki uzasadnionym jest zawieszenie polityki dywidendowej spółki, przewidującej wypłatę akcjonariuszom spółki

Orlen Lietuva miał 111 mln zł zysku netto, 348 mln zł EBITDA LIFO w II kw.

. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,17 mld zł (spadek o 59%), a zysk operacyjny 121 mln zł, wobec 74 mln zł rok wcześniej, poinformowano również. "Spadek przychodów ze sprzedaży o (-) 59% (r/r) w efekcie niższych notowań produktów rafineryjnych i petrochemicznych na skutek spadku

Develia zawiesiła politykę dywidendową w odniesieniu do 2019 r.

(skorygowanego o sumę przeszacowań netto - o podatek dochodowy - rozliczonych przez wynik finansowy), podała spółka. "Powyższa decyzja podyktowana jest aktualną sytuację związaną z pandemią wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, której skutki rozprzestrzeniania są trudne

ABC Data szacuje 78,9 mln zł skonsolid. straty netto w 2018 w wyniku odpisów

749 tys. zł" ? podano w komunikacie. Jak podano, w toku prac nad rocznymi sprawozdaniami finansowymi emitenta oraz grupy kapitałowej emitenta za rok 2018, zarząd podjął decyzję o przeszacowaniu wartości aktywów netto i dokonaniu odpisów, które będą miały znaczący wpływ

Orlen Lietuva miał 176 mln zł EBITDA LIFO, 98 mln zł zysku netto w III kw. 2019

efekcie niższego dyferencjału Brent/Ural, zmiany struktury sprzedaży oraz przeszacowania zapasów do cen możliwych do uzyskania (NRV) na skutek spadku notowań ropy naftowej i produktów" - czytamy w prezentacji PKN Orlen za III kwartał 2019. Orlen Lietuva to największa

Unipetrol miał 97 mln zł zysku EBITDA LIFO w II kw.

petrochemicznych na skutek spadku cen ropy oraz spadku wolumenów sprzedaży. EBITDA LIFO niższa o (-) 203 mln zł (r/r) głównie w efekcie negatywnego wpływu makro w rafinerii i petrochemii, niższych wolumenów sprzedaży w rezultacie prowadzonych postojów remontowych oraz wpływu COVID-19, jak również wykorzystania w

Rank Progress miał 3,68 mln zł zysku netto, 28,61 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020

wynik na nieruchomościach, który wyniósł 26 mln zł. Na wynik na nieruchomościach złożyły się różnice kursowe w kwocie +33,9 mln zł, przeszacowania do wartości godziwej w kwocie -7,7 mln zł oraz pozostałe elementy w kwocie -0,2 mln zł" - czytamy w raporcie. Skonsolidowane

Qumak miał wstępnie 43 mln zł jednostkowej netto straty w 2016 r.

). Wynik spółki to skutek zawiązania rezerw oraz odpisów nie związanych bezpośrednio z działalnością operacyjną roku 2016, a będących efektem działalności spółki w latach poprzednich" - czytamy w komunikacie spółki. Powyższy szacunek spółka uzasadnia następująco

Szaleją ceny materiałów budowlanych. Co rośnie najbardziej?

Szaleją ceny materiałów budowlanych. Co rośnie najbardziej?

spowolnieniem w sektorze budownictwa na skutek epidemii COVID-19 – twierdzi. Osoby, które są w trakcie budowy domu lub wkrótce ruszą z pracami, będą mierzyć się nie tylko z rosnącymi cenami, ale też brakiem niektórych materiałów. – Obecnie na rynku występują problemy z dostępnością wełen fasadowych

Tauron utworzy odpisy w segmentach Wydobycie, Wytwarzanie, Tauron Ciepło

założeń dotyczących kosztu kapitału dla aktywów węglowych wynikająca m.in. z ryzyka pogorszenia sytuacji gospodarczej, na które ma wpływ pandemia COVID-19, - spadek marży na energii elektrycznej na skutek obniżenia ceny sprzedaży energii elektrycznej w jednostkach biomasowych

PKN Orlen miał 3 970 mln zł zysku netto, 5 693 mln zł EBITDA LIFO w II kw.

. Przychody: spadek o (-) 42% (r/r) w efekcie niższych notowań produktów rafineryjnych i petrochemicznych na skutek spadku cen ropy oraz spadku wolumenów sprzedaży, podano również w prezentacji wynikowej. "Wypracowaliśmy wyniki finansowe, które pomimo trudnej sytuacji związanej

Komputronik miał wstępnie 37,1 mln zł straty netto w r. obr. 2017/2018

obniżenie wyników wyniosło ok. minus 24,8 mln zł. Komputronik dokonał także zmiany polityki rachunkowości, która polega na przyjęciu zasady okresowego przeszacowania do wartości godziwej nieruchomości własnych, " która to zasada pozwala w bardziej precyzyjny sposób

Grupa Lotos miała 1311,6 mln zł straty netto, 670,5 mln zł EBITDA LIFO w I kw.

dystrybucja produktów. Koncern zamierza nadal realizować swoje plany inwestycyjne" - podkreślono w komunikacie. Raportowane wyniki zostały obciążone odpisami księgowymi o charakterze niegotówkowym: o ponad 800 mln zł spółka przeszacowała swoje zapasy oraz o prawie 300 mln zł

Strata netto Rank Progress zwiększyła się r/r do 21,17 mln zł w III kw. 2015 r.

. Przeszacowaniu w dół o 19,3 mln zł uległy niektóre z nieruchomości w portfelu spółki, a dodatkowo na ich obniżoną wartość wpływ miały różnice kursowe (-3,3 mln zł). Wynik netto wyniósł -47,7 mln zł, co z kolei w dużej mierze jest skutkiem niemal 20-mln odpisu aktywa na odroczony podatek dochodowy" - czytamy

IGTE pozytywnie ocenia dementi rządu nt. konsolidacji OFE

odbudowy zaufania, miałaby negatywne, trudne do przeszacowania w skali skutki, nie tylko ekonomiczne - w tym dla rynku kapitałowego, ale również społeczne" - czytamy dalej. Jak podała Izba, OFE zarządzają środkami przeznaczonymi na zabezpieczenie emerytalne ponad 16 mln

Godzina policyjna w Polsce? "Spodziewam się, że zostanie wprowadzona"

Godzina policyjna w Polsce? "Spodziewam się, że zostanie wprowadzona"

ponad 12,5 tys. osób. Zakazane demonstracje Czytaj też: Finanse samorządów czeka za moment dziura Kościńskiego. Ministerstwo przeszacowało wpływy Żeby wprowadzić w Polsce godzinę policyjną, trzeba najpierw wprowadzić stan wyjątkowy (jeden z trzech stanów nadzwyczajnych w Polsce, są to: stan klęski

Rynek nieruchomości w czasie epidemii. Łowcy okazji czekają na "koronaceny"

Rynek nieruchomości w czasie epidemii. Łowcy okazji czekają na "koronaceny"

spłacić swoje długi? O możliwe scenariusze spytałem największych pośredników nieruchomości. - W ostatnich miesiącach na rynek wtórny trafiało wiele ofert dość mocno przeszacowanych. Wiadomo, że te ceny będą nieosiągalne w najbliższym czasie. Restrykcyjna polityka banków odnośnie do przyszłych

Asseco SEE miało 25,25 mln zł zysku netto, 29,89 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

wzrosty to efekt wzrostu skali i poprawy efektywności działania w segmentach Rozwiązania w obszarze płatności oraz Rozwiązania w sektorze bankowym, a także skutek konsolidacji kilku nowych spółek w Grupie ASEE" - czytamy w raporcie. "Należy zwrócić uwagę, że na wyniki

IMC spodziewa się poprawy wyników w tym roku

Warszawa, 01.04.2015 (ISBnews) - Industrial Milk Company (IMC) oczekuje poprawy wyników finansowych w bieżącym roku, a głównym czynnikiem, który wpłynie na wyniki spółki będą skutki dewaluacji hrywny w latach 2014-2015, poinformował agencję ISBnews prezes Alex Lissitsa

Energa miała 952 mln zł straty netto, 2,04 mld zł zysku EBITDA w 2019 r.

poziomu 199 mln zł. Analogicznie, na danych skonsolidowanych wartość inwestycji została przeszacowana także do tego poziomu, co skutkowało odpisem w kwocie 372 mln zł. Grupa rozpoznała także rezerwę dotyczącą przyszłych zobowiązań podatkowych w Szwecji mogących powstać w związku z różnicami kursowymi

Eurocash miał 60,65 mln zł straty netto, 126,16 mln zł EBITDA w I kw. w 2020 r.

zakończyła pierwszy kwartał br. stratą netto [ogółem] wynoszącą 62 mln zł (wobec straty netto na poziomie 40 mln zł rok wcześniej). Znaczący wpływ na wynik netto miały różnice kursowe wynikające z przeszacowania kontraktów leasingowych zgodnie ze standardem MSSF16 w kwocie -25,5 mln zł" - czytamy w

PKN Orlen miał 2 244 mln zł straty netto, 1 607 mln zł EBITDA LIFO w I kw.

) w efekcie niższych notowań produktów rafineryjnych i petrochemicznych na skutek spadku cen ropy oraz spadku wolumenów sprzedaży, podano również w prezentacji wynikowej. "W pierwszym kwartale tego roku, częściowo dotkniętym już kryzysem związanym z pandemią

Premier Szydło: w gospodarce jest dobrze. Ekonomiści wątpią

lepszych wskaźników wzrostu gospodarczego w Europie. Polska będzie w pierwszej piątce spośród krajów - zapewnia premier. Polska się rozwija, naszym celem jest ten rozwój jeszcze szybszy. Przeszacowane wpływy do budżetu? - Budżet państwa jest stabilny i

Miliardowe straty Gazpromu

Strata netto Gazpromu za ostatni kwartał 2008 r. wyniosła 260 mld rubli (równowartość 7,78 mld dol.). Koncern tłumaczy, że to głównie skutek przeszacowania wartości inwestycji finansowych. Na wartości straciły np. akcje kontrolowanej przez Gazprom firmy naftowej Gazprom Nieft i

Przegląd informacji ze spółek

członek zarządu Marcin Juszczyk. Spółka spodziewa się również rosnącej rentowności działalności. Rada nadzorcza Asseco Poland powołała Gabrielę Żukowicz i Andrzeja Dopierałę na stanowiska wiceprezesów na okres wspólnej, 5-letniej kadencji obejmującej lata 2017-2021 ze skutkiem

Ekonomiści Instytutu Badań Strukturalnych: PiS przeszacował wpływy do budżetu

mld zł - musiałaby być skutkiem innych działań, w tym głównie uszczelniania systemu podatkowego - przypomina ekonomista. A jak wynika z rządowego planu konwergencji, który jest przekazywany do Brukseli, zakładane finansowe skutki uszczelnienia systemu podatkowego wyniosą w

PKN Orlen miał 1 266 mln zł zysku netto, 3 167 mln zł EBITDA LIFO w III kw.

detalu ograniczonego ujemnym wpływem przeszacowania zapasów (NRV) oraz wyższych kosztów stałych i kosztów pracy, podano w prezentacji wynikowej. EBITDA wyniosła 2 773 mln zł wobec 2 984 mln zł rok wcześniej. Efekt LIFO: (-) 0,4 mld zł wpływu zmian cen ropy naftowej na wycenę

Politycy chcą podnosić ceny biletów, żebyśmy latali coraz mniej. Kolejne kraje zapowiadają podatek lotniczy

, Lufthansa Group i Ryanair, odpowiedziała, że założenia w raporcie są zbyt uproszczone, wskazane korzyści dla środowiska  przeszacowane, a skutki dla gospodarki, w tym likwidacja miejsc pracy - niedoszacowane. „600 tys. wysoko wyspecjalizowanych stanowisk nie da się łatwo nigdzie

Bank Millennium miał 53,6 mln zł zysku netto, 102,58 mld zł aktywów w II kw.

(pierwsza połowa 2020 r. i 2 kw. 2020 r.: 61 mln zł przed podatkiem/49 mln zł netto) czy koszty integracji z Euro Bankiem (pierwsza poł. 2020 r.: 35 mln zł przed podatkiem/29 mln zł netto, 2 kw. 2020 r.: 5 mln/4 mln). Dodatnie pozycje jednorazowe były nieliczne i niewielkie (np. przeszacowanie akcji Visa w

Trzy fundusze inwestycyjne utopiły pieniądze klientów w obligacjach bankruta

portfelach papiery wyemitowane przez DSS (głównie obligacje o wartości nominalnej 30 mln zł). Po ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej DSS, która wyklucza możliwość restrukturyzacji zadłużenia firmy, fundusze musiały przeszacować wartość posiadanych papierów DSS do zera. Skutki tego ruchu zobaczyliśmy w

Przegląd informacji ze spółek

akcjonariuszom dywidendy na poziomie co najmniej 25% wypracowywanego skonsolidowanego zysku netto (skorygowanego o sumę przeszacowań netto - o podatek dochodowy - rozliczonych przez wynik finansowy), podała spółka. ML System zawarł z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła

Zysk netto Banku BPH wzrósł r/r do 68,94 mln zł w II kw. 2016 r.

; - przeszacowania korekty wynikającej z MSSF 5 oraz odroczonego podatku związanego z MSSF 5, co miało pozytywny wpływ na wynik w kwocie 7 mln zł; - znaczącego spadku kosztów działania i ogólnego zarządu w związku ze zmniejszeniem o 20 mln zł amortyzacji aktywów związanych z zastosowaniem

Zysk netto Grupy Lotos wzrósł r/r do 410,88 mln zł w I kw. 2017 r.

wynik operacyjny segmentu wydobywczego został wsparty wzrostem r/r notowań ropy naftowej o 58,6% r/r oraz gazu ziemnego wg UK National Balancing Point o 37,2%, w rezultacie oczyszczony wynik EBITDA segmentu wydobywczego, mimo stopniowo obniżającego się wolumenu produkcji na skutek sczerpywania aktualnie

Zamet Industry szacuje, że strata grupy za 2016 r. sięgnęła ok. 80,4 mln zł

udziałów spółki Fugo Zamet za 14 mln zł, zarząd dokonał przeszacowania wartości udziałów tej spółki wg stanu na dzień 31.12.2016 roku, do wartości godziwej, odpowiadającej wysokości ceny sprzedaży. W wyniku transakcji jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016, zostanie

Przegląd informacji ze spółek

rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Tower Investments odnotował 4,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 13,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Na skutek

Jankowiak z PRB: PKB przyspieszy do 3,8% w 2017 r., spowolni do 2,9% w 2018 r.

. Największe problemy pojawią się w 2018 r. "Jeżeli chodzi o tegoroczny budżet, to zagrożenia nie widzę nawet w przypadku przeszacowania dynamiki dochodów z podatków pośrednich i niewykonania planu wpływów z podatków od sieci detalicznych. Ten ewentualny niedobór będzie pokryty

W USA największa reforma podatków od ponad 30 lat. Korporacje już liczą zyski

do 21 proc. Ale jednocześnie zostaną zmienione zasady rozliczania podatków odroczonych i dlatego ich wartość trzeba przeszacować już poprzedzającym roku. BMW szacuje, że takie zmiany podatkowe w Stanach Zjednoczonych zwiększą w 2017 roku zyski netto tego koncernu o kwotę w przedziale między 950

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 0,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews Cube.ITG : Liczy na poprawę marż, które w tym roku osłabły na skutek utraty części

Rząd chce, żeby najzamożniejsi płacili wyższą składkę emerytalną. Przez cały rok

też trzeci wariant, aby dobrze zarabiający płacili składki przez cały rok i emeryturę mieli wyliczaną z całego odłożonego kapitału składkowego. To byłby rządowy sposób, żeby wziąć pieniądze do budżetu, czyli składki już teraz, a o ewentualne skutki w postaci wysokich emerytur martwić się będą inni za

Przegląd prasy

, które już weszły w tym roku na giełdę wynosi 302 mln zł Dziennik Gazeta Prawna -- Przedsiębiorcy boją się skutków nowych przepisów. Największe kancelarie prawnicze doradzają unikanie rodzimego wymiaru sprawiedliwości, wynika z ankiety przeprowadzonej

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

: Odnotowało 6,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 9,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews ABC Data : Na skutek weryfikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy

Awantura o akcyzę na alkohol i papierosy

wyliczeń od 2004 r. minimalna stawka akcyzy w euro wzrosła w Polsce o 245 proc. A całkowity udział podatków w cenie papierosów znacznie przekroczył 80 proc. Dziesięć lat temu było to niecałe 70 proc. Rząd protestów nie słucha. Szacuje, że na skutek podwyżki akcyzy paczka

IMC oczekuje wzrostu przychodów o 25% r/r i EBITDA o 10% w 2014 r.

netto z działalności operacyjnej wyniosły z kolei 11,5 mln USD. Na skutek dewaluacji hrywny IMC odnotowała 45,9 mln USD bezgotówkowej straty netto z tytułu różnic kursowych. "Wskazana strata ma charakter księgowy, gdyż w dużym stopniu wynika z przeszacowania walutowego

Olsztyn zyskuje miliony na recesji na świecie

wyliczeń olsztyńskiego ratusza nawet do 30 proc. zakładanych pierwotnie wydatków. - Najdroższym przykładem inwestycji, którą trzeba było przeszacować, jest gospodarka wodno-ściekowa, czyli modernizacja i budowa nowych odcinków sieci kanalizacji - mówi Tomasz Szczyglewski, pełnomocnik p.o. prezydenta miasta

Przegląd prasy

--Do Polski spływa połowa kapitałów inwestorów finansowych w obszarze CEE, mimo że nasz udział w inwestycjach spadł --Powstanie baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków - koszt wyniesie 20 mln zł, z czego 17 mln zł będzie pochodziło z unijnego Programu

Dynamika płac może spowolnić do poziomów ujemnych w br. wg analityków

wymiaru etatu wydaje się potwierdzać dużo silniejszy spadek dynamiki wynagrodzeń ? będący bezpośrednim skutkiem ograniczenia czasu pracy. Gdyby bowiem taka skala spadku dynamiki zatrudnienia oznaczała faktyczne ograniczenie liczby pracowników, wydaje się, że w mniejszym stopniu wpływałoby to na

Osiedla wśród pól, puste centra i korki. Dlaczego tak źle planujemy miasta?

wykupu gruntów pod drogi oraz koszty budowy infrastruktury technicznej na terenach, które nigdy nie będą zabudowane na skutek wielokrotnie przeszacowanego bilansu potrzeb terenowych dla budownictwa" - czytamy w raporcie. Te wydatki w różnych źródłach są szacowane na 40-129 mld zł

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

wynikały z przeszacowania posiadanych aktywów, znajdujących się w portfelu inwestycyjnym. Strategia rozwoju emitenta na lata 2020-2022 przynosi oczekiwane rezultaty, czego potwierdzeniem są wypracowane wyniki finansowe. Zarząd spółki jest niezwykle zadowolony z osiągniętych wyników i z dużym optymizmem

Stabilizacji inflacji zagraża możliwe wniesienie opłaty drogowej wg analityków

dynamiczne wzrosty tego indeksu w I poł. br. były skutkiem bardzo niskich baz odniesienia (np. promocje cenowe w usługach związanych z rekreacją i kulturą). W kolejnych miesiącach siła tych efektów będzie już dużo mniejsza. Ponadto, notowana aprecjacja notowań złotego oraz wyhamowanie trendu wzrostowego cen

PO-PSL: Budżet 2010 dobrze wykonany. PiS: To zaklinanie rzeczywistości

wywołana głównie rosnącymi cenami żywności i surowców. - Niespodziewane zdarzenia w postaci powodzi zmusiły rząd do wyasygnowania dodatkowych pieniędzy na usuwanie ich skutków - mówił poseł Arndt. - To były ogromne wydatki. Łącznie pochłonęły 3,2 mld zł - tłumaczyła Krystyna Skowrońska, wiceprzewodnicząca

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

cyberbezpieczeństwa. Większość z nich nie rozumie co stanowi zagrożenie cybernetyczne, nie poczuwa się także do odpowiedzialność za ewentualne skutki wywołane swoimi działaniami. Korzystając na co dzień z rozwiązań technologicznych, pracownicy nie są w stanie skutecznie wskazać podstawowych zagrożeń. Większość z nich

Grafen zmieni twoje życie

... Dr inż. Włodzimierz Strupiński: W 2006 r. od fizyków z UW. Wspomnieli, że coś takiego zaczyna się badać. Zainteresowałem się, a po roku zacząłem próbować wytwarzać grafen. Z niezłym skutkiem. Potem była konferencja w Barcelonie. Dostrzeżono mnie w branży, a efektem były liczne propozycje współpracy

Dane za VI sugerują utrzymanie solidnego wzrostu PKB w II kw. wg analityków

sezonowych, jak i z mniejszego negatywnego wpływu efektów kalendarzowych. W majowej prognozie przeszacowaliśmy skalę negatywnego wpływu kumulacji urlopów na wyniki produkcji. Ważniejsze z punktu widzenia perspektyw średnioterminowych są natomiast bardzo dobre wyniki produkcji w ujęciu zmian miesięcznych

Drukować euro czy nie drukować. Oto jest pytanie

niewypłacalność. Dlatego żądają od nich wysokiego procentu od ryzykownych pożyczek. To ma dotkliwe skutki dla zwykłych Włochów i Hiszpanów, bo wyższe koszty obsługi długu oznaczają, że rządy muszą jeszcze mocniej zaciskać pasa. Cięcia będą musiały być coraz dotkliwsze, inwestycje będą coraz lichsze, będzie słabł

Ale z ciebie zwierzę!

wyolbrzymiamy szanse - nic pomiędzy. To wykorzystują terroryści. Kahneman wspomina zamachy w Izraelu - jak trudno było mu przyjmować ich skutki spokojnie i racjonalnie, choć liczba ich ofiar nigdy nie zbliżyła się do liczby ginących w zwykłych wypadkach samochodowych. Ten sam

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

Polska : Przyspieszy proces upraszczania i przekształcania działalności, aby zwiększyć elastyczność i bronić rentowności. Aktualizację bardziej długoterminowych prognoz planuje przedstawić w dalszej części roku, kiedy operator będzie mieć lepszy obraz skutków podejmowanych działań, poinformował prezes

Finanse samorządów czeka za moment dziura Kościńskiego. Ministerstwo przeszacowało wpływy

przewiduje wzrost subwencji oświatowej zaledwie o 1,9 mld zł w stosunku do jej wysokości w roku 2020. - To zdecydowanie zbyt mała kwota i w żadnej mierze nie pokryje ona skutków zwiększonych wydatków samorządów terytorialnych na zadania oświatowe w 2021 roku (głównie wynikających z konieczności wdrażania

Podatek bankowy coraz bliżej

. Spowoduje to przeszacowanie wpływów z podatku. Podatkiem objęte są również firmy ubezpieczeniowe oraz te prowadzące działalność parabankową. Autorzy ustawy nie ukrywają, że jest to podatek celowy na sfinansowanie obietnic społecznych. Pojawił się również limit kwot, od których instytucja objęta jest taką