skutek pogorszenia

Dobrostan dzieci w Polsce? Polska w ogonie. Lockdown pogłębia nierówności

Pandemia pogłębi nierówności i pogorszy sytuację dzieci. Skutkiem zamknięcia szkół będzie spadek kompetencji szkolnych i społecznych oraz aktywności ruchowej, a pozbawienie kontaktu z grupą rówieśniczą wpłynie na kondycję psychiczną dzieci - mówi Anna Gromada z Centrum Badawczego UNICEF-u we Florencji, autorka raportu o dobrostanie dzieci.

Firmy w dużym dołku. Rośnie fala likwidacji jednoosobowych działalności gospodarczych

Firmy walczą o przetrwanie. Co miesiąc zamyka się 16 tys. jednoosobowych biznesów - wynika z danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Eksperci ostrzegają, że będzie jeszcze gorzej.

Fitch potwierdził ratingi A- województwa mazowieckiego, perspektywa stabilna

pandemią koronawirusa. Wskaźnik spłaty zadłużenia mazowieckiego pogorszy się na skutek spadku nadwyżki operacyjnej, ale pozostanie na poziomie odpowiadającym ratingom" - czytamy w uzasadnieniu. Samodzielny profil kredytowy (standalone credit profile; SCP) województwa został

Rząd PiS chce zatrzymać "wyścig słoni". W Sejmie projekt zakazu wyprzedzania się tirów

Rząd PiS chce zatrzymać "wyścig słoni". W Sejmie projekt zakazu wyprzedzania się tirów

nie było wtedy konieczne. "Taki zakaz stanowi zbyt daleko idące ograniczenie dla kierujących pojazdami ciężarowymi. Tego typu regulacja mogłaby w niektórych, specyficznych warunkach doprowadzić wręcz do odwrotnych skutków, czyli pogorszenia stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez np

Słowackie sieci handlowe zamrażają ceny. "Chcemy chronić konsumentów przed podwyżkami"

Słowackie sieci handlowe zamrażają ceny. "Chcemy chronić konsumentów przed podwyżkami"

wzrosły tylko ze względu na wzrost cen zakupu od naszych dostawców – powiedział Samuel Vlcan. Czytaj też: "Nie ma lepszego momentu na podwyżki cen" Skutki uboczne zamrożonych cen Według prezesa Słowackiej Izby Handlowej Martina Krajcovica inicjatywa pomoże słowackim producentom, jednak

Fitch potwierdził ratingi A- oraz AAA(pol) woj. wielkopol., perspektywa stabilna

pozwoli województwu utrzymać ratingi na dotychczasowym poziomie pomimo negatywnych skutków gospodarczych wywołanych pandemią koronawirusa. Wskaźniki zadłużenia województwa pogorszą się na skutek spadku nadwyżki operacyjnej, ale pozostaną odpowiednie dla obecnego poziomu ratingu. Samodzielny profil

Duda: Nie unikniemy w tym roku deficytu budżetowego

się pogorszy. Ona się pogorszy nie tylko u nas, ona się pogorszy na świecie. Na pewno nie unikniemy - już w tej chwili to widać - deficytu budżetowego. Do tej pory była świetna sytuacja, pierwsze dwa miesiące - świetne wyniki, mówił o tym przed chwilą pan minister finansów na Radzie Gabinetowej"

Fitch potwierdził ratingi A- oraz AAA(pol) Małopolski, perspektywa stabilna

zadłużenia województwa pogorszą się na skutek spadku nadwyżki operacyjnej, ale pozostaną odpowiednie dla obecnego poziomu ratingu. Samodzielny profil kredytowy (standalone credit profile; SCP) Województwa wynosi a" - czytamy w komunikacie. Fitch ocenia profil ryzyka Małopolski

Łon z RPP: Pogorszenie nastrojów to wzrost prawdopodobieństwa obniżki stóp proc.

Warszawa, 12.11.2019 (ISBnews) - Gdyby doszło do bardziej znaczącego pogorszenia nastrojów w przemyśle albo jeszcze dodatkowo do pogorszenia nastrojów konsumenckich, prawdopodobieństwo dokonania obniżki stóp procentowych zwiększyłoby się, uważa członek Rady Polityki Pieniężnej

Fitch potwierdził rating Katowic na poziomie A-, perspektywa stabilna

. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla pogląd Fitch, że wyniki operacyjne oraz wskaźniki długu Katowic w średnim okresie pozostaną zbieżne z wynikami podmiotów z grupy porównawczej z ratingiem na poziomie A-. Opinia nasza uwzględnia oczekiwane pogorszenie koniunktury gospodarczej wywołane pandemią

Fitch potwierdził rating Bydgoszczy na poziomie A-, perspektywa stabilna

. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla pogląd Fitch, że wyniki operacyjne oraz wskaźniki długu Bydgoszczy w średnim okresie pozostaną zbieżne z wynikami podmiotów z grupy porównawczej z ratingiem na poziomie A-. Opinia nasza uwzględnia oczekiwane pogorszenie koniunktury gospodarczej wywołane

Fitch potwierdził rating Warszawy na poziomie A-, perspektywa stabilna

Fitch, że w średnim okresie Warszawa utrzyma solidne wyniki operacyjne oraz bezpieczne wskaźniki długu, pomimo oczekiwanego pogorszenia koniunktury gospodarczej wywołanego pandemią koronawirusa oraz wcześniejszymi decyzjami władz centralnych w zakresie obniżenia pierwszego progu PIT i podwyżek płac

Fitch potwierdził ratingi BBB oraz A+(pol) Białegostoku, perspektywa stabilna

). Perspektywa ratingów jest stabilna. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla opinię Fitch, że pogorszenie się wskaźnika spłaty zadłużenia Miasta będzie tylko przejściowe w latach 2020-2021 z uwagi na słabszą nadwyżkę operacyjną, a następnie poprawi się do wcześniejszego poziomu

Fitch potwierdził ratingi A- oraz AA+(pol) Gliwic, perspektywa stabilna

jest stabilna. "Stabilna perspektywa IDR odzwierciedla opinię Fitch, że Gliwice utrzymają wskaźniki zadłużenia zgodne z jego ratingami pomimo oczekiwanego pogorszenia koniunktury gospodarczej wywołanego pandemią koronawirusa oraz wcześniejszymi decyzjami władz

Gospodarka Ukrainy jest niewydolna. Bez pomocy Zachodu załamie się zupełnie

Gospodarka Ukrainy jest niewydolna. Bez pomocy Zachodu załamie się zupełnie

siedmiokrotnie spadły wpływy fiskalne. Jednak ze względu na zasięg globalnych współzależności gospodarczych skutki wojny będą odczuwane przez większość krajów Unii Europejskiej. Dla Polski wojna w Ukrainie oznacza wyzwanie związane z bezprecedensową liczbą uchodźców, dalszy wzrost inflacji i pogorszenie

Białe plamy na rynku pierwotnym. W tych miastach nie sprzedaje się żadne nowe mieszkanie

Białe plamy na rynku pierwotnym. W tych miastach nie sprzedaje się żadne nowe mieszkanie

planami zagospodarowania przestrzennego. Przygotowane i przyjęte przed laty plany były nastawione na rozwój budownictwa jednorodzinnego, czego skutkiem była niemal zupełna blokada budownictwa wielorodzinnego. Odkąd przejęliśmy stery w Urzędzie Miasta Chełmna w 2018 r., wypracowaliśmy nowe założenia

NBP: Banki zakładają silne zaostrzenie polityki kredytowej dla firm w II kw.

zaostrzenia polityki kredytowej we wszystkich segmentach rynku w związku ze skutkami pandemii COVID-19 dla aktywności gospodarczej. W przypadku kredytów dla przedsiębiorstw skala zacieśnienia polityki kredytowej była największa od połowy 2009 r. Jednocześnie większość banków zaoferowała obecnym kredytobiorcom

Fitch potwierdził ratingi BBB- oraz A(pol) Chorzowa, perspektywa stabilna

skutki pandemii koronawirusa, jak i decyzje rządu centralnego. Wskaźnik spłaty zadłużenia pogorszy się, ale w mniejszym stopniu niż w sytuacji, gdyby miasto pozostało przy planie sfinansowania budowy stadionu piłkarskiego długiem zaciągniętym przez spółkę komunalną. Fitch ocenia samodzielny profil

Łon z RPP: Należy sięgnąć do działań niestandardowych i cięcia stóp

, które będą w różny sposób wspierać sytuację na rynku pracy i prowadzić do tego, aby ona się nie pogorszyła. A jeśli się ewentualnie pogorszy to, żeby szybko uległa poprawie" - napisał Łon w artykule, który ukazał się w serwisie wGospodarce.pl. Łon wskazał, że działania

Gospodarka Ukrainy skurczy się w tym roku prawie o połowę. Wojna uderzy też w PKB Polski

Gospodarka Ukrainy skurczy się w tym roku prawie o połowę. Wojna uderzy też w PKB Polski

, aby zachować wypłacalność. Głęboka recesja w Ukrainie. Fatalne skutki odcięcia od Morza Czarnego Bank Światowy prognozuje, że Rosję czeka recesja, a gospodarka tego kraju skurczy się w tym roku o 11,2 proc., natomiast produkcja krajów Europy Wschodniej – w tym Mołdawii, Białorusi i

Fitch: Pandemia nie doprowadzi do obniżenia ratingów województw

"Gospodarcze skutki pandemii koronawirusa wpłyną negatywnie na województwa w Polsce, jednak nie doprowadzą do obniżenia ratingów. Ryzyko obniżenia ratingów istnieje, gdyby pandemia trwała zdecydowanie dłużej niż na ten moment zakładamy" - czytamy w komunikacie

Gobarto: Przedłużająca się pandemia może wpłynąć na wyniki i opóźnić inwestycje

pogorszenie wyników w segmentach Mięso i wędliny oraz Trzoda chlewna, podała spółka. "Mimo trudnej sytuacji rynkowej nasze plany rozwoju są wciąż aktualne. Podejmowane przez nas działania mają umocnić pozycję Gobarto jako jednego z czołowych producentów mięsa wieprzowego w

Samorządy czeka obniżka oceny wiarygodności kredytowej? To efekt "Polskiego ładu" - mówi jedna z agencji

ubytek dochodów" – tłumaczą. Ostrzegają przy tym, że jeżeli samorządom nie uda się wprowadzić działań zmierzających do złagodzenia skutków spadku dochodów z PIT, ich profile kredytowe ulegną pogorszeniu, co doprowadzi do pogorszenia ratingu. To zaś oznacza, że gminy będą musiały płacić więcej

Fitch potwierdził ratingi Opola na poziomie BBB-, perspektywa stabilna

okresie pozostaną zbieżne z tymi wśród podmiotów z ratingiem na poziomie BBB-, pomimo oczekiwanego pogorszenia koniunktury gospodarczej wywołanego pandemią koronawirusa oraz wcześniejszymi decyzjami władz centralnych w zakresie obniżenia pierwszego progu PIT i podwyżek płac nauczycieli. Fitch ocenia

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH spadł o 8,9 pkt m/m do -29,9 pkt w V

29,5 pkt. Utrzymują się negatywne skutki pandemii w przemyśle przetwórczym. "Odnotowano spadki poziomów produkcji na eksport, zamówień eksportowych i zatrudnienia. Pogorszyła się sytuacja finansowa przedsiębiorstw. Wartości wszystkich sald (z wyjątkiem salda zapasów

Fitch potwierdził rating Szczecina na poziomie A-, perspektywa stabilna

wyniki operacyjne oraz wskaźniki długu Szczecina w średnim okresie pozostaną zbieżne z wynikami podmiotów z grupy porównawczej z ratingiem na poziomie A-. Opinia nasza uwzględnia oczekiwane pogorszenie koniunktury gospodarczej wywołane pandemią koronawirusa oraz wcześniejsze decyzje władz centralnych w

Rząd chce umożliwić ubezpieczycielom scedowanie części ryzyka na Skarb Państwa

. Przyjęcie projektu ustawy o wsparciu dla rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19 oraz zmianie ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu przez Radę Ministrów planowane jest na II

Alarmujące prognozy MFW: świat może balansować na krawędzi recesji. Ale dla Rosji przyszłość jest jaśniejsza

Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował nową prognozę gospodarczą dla świata. Od ostatniej, kwietniowej prognozy perspektywy znacząco się pogorszyły.  Nowa prognoza przewiduje spowolnienie wzrostu gospodarczego z 6,1 proc. w zeszłym roku do 3,2 proc. w 2022 r. Jeszcze w kwietniu była

BIEC: Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) spadł o 2,6 pkt w marcu

. Autorzy raportu oceniają, że jeśli porównać wpływ obecnej pandemii do skutków wojen, to na ogół po ostrym załamaniu nadchodził okres szybkiego wychodzenia z kryzysów powojennych. Spośród ośmiu składowych wskaźnika w marcu 2020 roku trzy uległy pogorszeniu, cztery pozostały na

Lada chwila w Polsce będzie kryzys? Cztery sygnały, że spowolnienie gospodarcze zbliża się wielkimi krokami

ekonomista Banku Pocztowego. I tłumaczy: - Trzy miesiące niemal trwa już wojna w Ukrainie i na horyzoncie nie widać oznak, że się niebawem skończy. W Chinach, drugiej największej gospodarce na świecie, wciąż panuje bardzo zła sytuacja pandemiczna, co przekłada się na gwałtowne pogorszenie koniunktury. Co

Rząd dopuszcza możliwość częściowego zwolnienia z podatku od nieruchomości

. Celem proponowanych rozwiązań jest - jak podano - umożliwienie gminom, w ramach ich autonomii podatkowej wprowadzenie rozwiązań nakierowanych na pomoc dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku ze skutkami COVID-19. Zgodnie z jednym z

EuroRating obniżył rating CCC do B+, utrzymana negatywna perspektywa

EuroRating istotnym pogorszeniem sytuacji finansowej spółki na skutek okresowego zamknięcia prowadzonych przez nią stacjonarnych sklepów z obuwiem (zarówno w galeriach handlowych, jak i poza nimi) na kluczowych rynkach. Nadzwyczajne środki administracyjne podjęte w związku z pandemią koronawirusa oznaczają

Inflacja, stagnacja, brak inwestycji. Jeśli nie zmieni się polityka gospodarcza, będziemy tak wegetować przez lata

pogorszeniu uległy warunki działania prywatnych przedsiębiorców, którzy nie mają poczucia pewności ani podatkowej, ani prawnej. Tak się stało na skutek przyjętej po roku 2015 polityki. Bardzo ogólnie w zakończeniu piszę, że należałoby się wycofać przede wszystkim z tych etatystyczno-centralistycznego zapędów

PKO BP: Inne działania NBP niż cięcie stóp przyniosłyby szybsze i lepsze efekty

Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Istnieje szereg innych działań, których zastosowanie przez Narodowy Bank Polski (NBP) przyniosłoby szybsze i lepsze efekty w sytuacji zwalczania negatywnych skutków gospodarczych wywołanych pandemią koronawirusa niż obniżka stóp procentowych, a

Fitch potwierdził ratingi BBB+ i AA(pol) Rzeszowa z perspektywą stabilną

także prognozowany przez Fitch umiarkowany poziom zadłużenia Rzeszowa w średnim okresie, pomimo spodziewanego jego wzrostu na skutek wysokich wydatków inwestycyjnych. Ratingi biorą również pod uwagę szybko rozwijającą się gospodarkę Rzeszowa, będącego miastem średniej wielkości' - czytamy w komunikacie

Senat poparł ustawę, umożliwiającą scedowanie części ryzyka na SP bez poprawek

wiceminister rozwoju Olga Semeniuk w trakcie debaty - wiązałoby się z podniesieniem ryzyka transakcji, a tym samym doprowadziło do spowolnienia wymiany handlowej i całej gospodarki. Natychmiastowym skutkiem byłoby pogorszenie płynności finansowej, w tym znaczny wzrost ryzyka niewypłacalności. Dla Skarbu

Budowlanka jedzie na oparach. Jest coraz gorzej

oddali do użytkowania 13 752 mieszkań. To o 762 jednostek mniej niż w 2021 r. Wówczas przekazano na rynek 14 514 mieszkań. Pogorszenie widać także w liczbie uzyskiwanych pozwoleń na budowę. Tych we wrześniu tego roku wydano 14 892, wobec 15 305 rok wcześniej. Załamanie widać w liczbie

Bank Millennium podtrzymuje oczekiwanie niższego r/r zysku netto w 2020 r.

finansowe. "Ponadto, sytuacja finansowa niektórych klientów grupy może ulec pogorszeniu, pomimo inicjatyw grupy (w ramach całości działań pomocowych polskiego sektora bankowego), mających na celu częściowe niwelowanie skutków pandemii (tj. oferta czasowego zawieszenia spłat

Sprzedaż Marie Brizard w Polsce spadła o 57,9% r/r do 6,1 mln euro w II kw.

46,8% r/r do 11,8 mln euro. Całkowita sprzedaż Grupy MBWS w II kw. br. spadła o 9,4% r/r do 73,7 mln euro a w I półroczu spadła o 4,3% r/r do 135,4 mln euro. "Zgodnie z oczekiwaniami, skutki pandemii Covid-19 dla naszej działalności markowej

USA idą na starcie z Arabią Saudyjską. Polska oberwie za plany Obajtka?

Być może wkrótce rząd premiera Mateusza Morawieckiego będzie się miotać między młotem pogorszenia relacji z USA a kowadłem poparcia planów prezesa Orlenu Daniela Obajtka, pupila prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.  W sierpniu Orlen przejął Lotos i za zgodę na likwidację swojego rodzimego

NBP: Ok. 17% badanych firm obawia się negatywnego wpływu PPK na zyski

% ankietowanych przedsiębiorstw wstępnie szacuje, że wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) może wyraźnie odbić się na ich zyskach. Analizując przyszłe skutki wprowadzenia PPK, przedsiębiorstwa liczą się z poważniejszymi obciążeniami wyników. Wśród respondentów, którzy już obecnie są w stanie

Bank Millennium oczekuje spadku wyniku r/r w 2020 r. w następstwie COVID-19

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Bank Millennium oczekuje, że wynik netto grupy w 2020 roku będzie niższy od wypracowanego w 2019 roku w następstwie skutków pandemii koronawirusa, podał bank. "Z powodu pandemii COVID-19 oraz jej bezpośrednich i

Nowy podatek potwierdzony. 'Ekonomiczna presja na niezależne media'

. – Nawet jeśli intencją projektodawcy jest obciążenie daniną głównie globalnych koncernów, to uderzy to również w krajowe media, które jak wszystkie podmioty muszą się zmagać ze skutkami pandemii. W ten sposób pogorszy się ich pozycja konkurencyjna, o ile w ogóle można mówić o konkurowaniu pomiędzy

Płyty OSB, styropian i stal tanieją. Zobaczymy więcej przecen?

. na skutek zamknięcia w trakcie lockdownu światowej kopalni tego surowca w Brazylii, która po Australii jest największym wydobywcą żelaza. Cynk podrożał o 91 proc., miedź o 60 proc., aluminium o 38 proc. Dotkliwy dla inwestorów okazał się również wzrost cen i niedobór materiałów termoizolacyjnych

Fitch potwierdził ratingi Zabrza, perspektywa stabilna

półrocze 2017 r. odpowiednio 5,5% i 7,1%), podano również. "Spodziewamy się, że wzrost wydatków może przyspieszyć bliżej końca roku na skutek utrzymującej się presji na wydatki operacyjne w oświacie (na skutek reformy rządowej) oraz rosnących płac (ogólny trend w kraju). Od

PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 2% r/r w I-V pomimo spadków w IV i V

najwyższych w UE. Spadek wynika ze zdecydowanego pogorszenia sprzedaży u dotychczasowych klientów, będącego skutkiem zamrożenia gospodarki z powodu pandemii" - powiedział dyrektor wykonawczy PZF Dariusz Steć, cytowany w komunikacie. W kwietniu krajowi faktorzy nabyli

Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej nie walczy z inflacją

????' Szanowna Pani, inflacja nie spada. Wg wszystkich szacunków średnioroczna inflacja w 2023 będzie na poziomie bardzo zbliżonym do 2022. Po prostu w ubiegłym roku głównie przyspieszała, a teraz - także na skutek efektów bazy - obniża się. Ale średniorocznie wychodzi na to samo". - Na dzisiaj

Alior Bank wypowiedział umowy kredytowe i umowę faktoringową spółce Onico

treści raportów bieżących dotyczące informacji o wstrzymaniu finansowania przez instytucje kredytowe i pogorszeniu sytuacji ekonomiczno-finansowej, której skutkiem może być istotne zagrożenie terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań, jak również ze względu na informacje o konieczności wdrożenia działań

Płace pracowników pożerała drożyzna, a prezesi dostali sute podwyżki. "Inflacja wzmaga nierówności"

, który dziś obserwujemy to nie tylko skutek inflacji, ale też działań z początku pandemii, kiedy w obawie przed recesją wydano dużo rządowych środków na pomoc firmom i poluźniono politykę monetarną, decydując się na niskie stopy procentowe. Po latach 2020-2021 dobrą passę dla biznesu przerwała

Moody's: Eskalacja konfliktu dot. TK może mieć wpływ na rating Polski

Warszawa, 26.08.2016 (ISBnews) - Eskalacja konfliktu dotyczącego Trybunału Konstytucyjnego w Polsce może pogorszyć klimat inwestycyjny, a także wpłynąć na rating suwerenny, ostrzegł Moody's Investors Service. "Jest to czynnik negatywny dla

Unimot jest przygotowany na redukcje wynagrodzeń, jeśli sytuacja się pogorszy

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Unimot zredukował koszty operacyjne, w wyniku czego zaoszczędzi 3-3,2 mln zł w skali roku, a także jest przygotowany na program redukcji wynagrodzeń w grupie, jeśli sytuacja związana z koronawirusem ulegnie pogorszeniu, poinformował prezes Adam

KPMG i PZPM: Wskaźnik nastrojów w branży moto spadł do 20/100 w czerwcu 2020 r.

grudnia 2019 r. o 36 pkt do poziomu 25 punktów, a nastroje dystrybutorów pogorszyły się aż o 52 pkt, osiągając wartość zaledwie 16 punktów. Firmy motoryzacyjne bardzo negatywnie oceniają sytuację branży - 70% producentów oraz 71% dystrybutorów uważa, że obecna sytuacja branży jest raczej zła lub bardzo

Łon z RPP: Warto pomyśleć o szybkiej obniżce stóp procentowych o 25 pb

przedstawicieli kierownictwa banków centralnych i to nie tylko z krajów dojrzałych, ale także wschodzących dostrzega zagrożenia skutkami recesji" - napisał Łon w artykule opublikowanym na stronie internetowej Radia Maryja. Przyznał, że być może teraz mniej to zagrożenie odczuwamy

Rząd przyjął projekt ustawy zabezpieczającej kredyty kupieckie

Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - Przyjęty przez rząd projekt ustawy o zasadach udzielania wsparcia dla rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19 zakłada możliwość ubezpieczania przez polskie firmy należności z kredytu

IRG SGH: Wskaźnik koniunktury w rolnictwie spadł r/r do -2,7 pkt w III kw.

polskim rolnictwie niespodziewanie pogorszyła się. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) zmniejszyła się o 1 punkt, z poziomu -1,7 pkt do -2,7 pkt . Pogorszenie koniunktury jest skutkiem osłabienia nastrojów gospodarstw rolnych. Wartość wskaźnika zaufania, jednej z dwóch składowych IRGAGR

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH spadł o 7,2 pkt do -5,8 pkt w XI

oczekiwaniami koniunktura w przemyśle przetwórczym w listopadzie 2014 pogorszyła się. Jest to skutek negatywnego oddziaływania czynników sezonowych oraz braku pozytywnego oddziaływania czynników cyklicznych. Przedsiębiorcy odczuwają także negatywne skutki sankcji gospodarczych. W nadchodzących miesiącach

A może podnoszenie stóp procentowych nie ma sensu? Jankowiak: W szczycie nawet 17 proc. inflacji

w pełni rozkręcona, to jesteśmy na najlepszej drodze, żeby ona się rozkręciła. Pewne wątpliwości budzą oficjalne dane dotyczące wydajności pracy. Czy rzeczywiście tempo wzrostu płac przekracza wzrost wydajności, co jest nieco zaburzone przez skutki pandemii, migrację zarobkową i udzieloną pomoc

RPP: Ożywienie gospodarcze może być ograniczane niepewnością dot. pandemii

. przez niepewność dotyczącą skutków pandemii, a także brak wyraźnego dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu wywołanego pandemią oraz poluzowania polityki pieniężnej. "W ostatnich tygodniach nastąpiło jednak stopniowe łagodzenie restrykcji dotyczących

Nextbike: Postępowanie restrukturyzacyjne pozwoli utrzymać płynność finansową

Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego i zawarcie układu z wierzycielami ma na celu zapobieżenie pogorszeniu sytuacji finansowej spółki, jej niewypłacalności oraz ogłoszenia jej upadłości, podał Nextbike Polska. To wszystko, zdaniem

GNB: Decyzje RPP z III i IV obniżą wynik odsetkowy o 90-130 mln zł w 2020 r.

skutków pandemii koronawirusa COVID-19 obejmujących m.in. osłabienie złotego, a także oczekiwania w zakresie pogorszenia się kondycji finansowej klientów kredytowych banku z dużym prawdopodobieństwem znajdzie swoje odzwierciedlenie w jakości aktywów oraz wpłynie na wzrost kosztu ryzyka kredytowego

EFL: 93% mikrofirm uważa, że koronawirus wpłynie negatywnie na ich działalność

Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Epidemia może okazać się najgorsza w skutkach dla mikrofirm, wynika z Barometru Europejskiego Funduszu Leasingowego na II kw. 2020 r. Łącznie 93% z nich uważa COVID-19 za "zdecydowanie wysokie zagrożenie" (71%) dla prowadzonego biznesu

RPP: Pozostaje ryzyko spadku inflacji poniżej celu w horyzoncie polityki pien.

oddziaływania polityki pieniężnej. Biorąc to pod uwagę, Rada zdecydowała o ponownym obniżeniu stóp procentowych. "Poluzowanie polityki pieniężnej NBP łagodzi negatywne skutki pandemii, ograniczając skalę spadku aktywności gospodarczej oraz wspierając dochody gospodarstw domowych

BIEC: WWK spadł o 0,3 pkt w I, firmy czują spadek koniunktury w Europie

utracił to, co zyskał w ubiegłym miesiącu i powrócił do obserwowanego od pierwszych miesięcy ubiegłego roku trendu spadkowego. Przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu odczuwają skutki słabnącej koniunktury w Europie. Jednak największą bolączką większości rodzimych przedsiębiorstw jest pogorszenie ich

Jaja z Ukrainy straszą polskich producentów. Decyzja KE uderzy w eksport z Polski

- Decyzja Komisji Europejskiej będzie miała bardzo poważne skutki dla polskich producentów jaj. Należy się spodziewać zaostrzenia konkurencji eksportowej i istotnego pogorszenia rentowności wywozu jaj z Polski - uważa Katarzyna Gawrońska, główna specjalistka Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz

Świat w przededniu katastrofy. Raport Forum Ekonomicznego niczym film "Nie patrz w górę"

działań na rzecz klimatu (ryzyko środowiskowe) – 27,5 proc. Rozpad więzi społecznych (ryzyko społeczne) – 27,5 proc. Choroby zakaźne (ryzyko społeczne) – 26,4 proc. Pogorszenie stanu zdrowia psychicznego (ryzyko społeczne) – 26,1 proc. Niepowodzenie działań na rzecz

Capital Park: Epidemia może obniżyć NOI o ok. 45% w II kw. 2020 r.

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - W związku z czasowym wygaszeniem umów najmu w dużych obiektach handlowych dla pewnych rodzajów działalności, zakazami i ograniczeniami wprowadzonymi dla poszczególnych działalności, a także pogorszeniem sytuacji gospodarczej najemców, epidemia

Inflacja do 2025 roku będzie wysoka. Ekonomicznie już jesteśmy w recesji [WYWIAD]

wygląda tak samo w Polsce jak w innych krajach? - Wszyscy w UE myślą, jak uchronić obywateli przed skutkami wzrostu cen energii, a jednocześnie zbijać inflację. Ceny energii nie są całkowicie mrożone, rosną, ale w stopniu mniejszym niż na wolnym rynku. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, trudno być na

NBP: Nowe inwestycje w III kw. planuje 16,6% firm - o 4,8 pkt proc. mniej kw/kw

Warszawa, 24.07.2020 (ISBnews) - Nowe inwestycje w I kwartale br. zamierza rozpocząć 16,6% badanych firm, tj. mniej o 4,8 pkt proc. kw/kw, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). "Mocnemu pogorszeniu uległy wszystkie wskaźniki opisujące zamiary

Orlen głęboko pod kreską. Ale nie rezygnuje z przejęcia Lotosu

W pierwszym kwartale tego roku Orlen zanotował stratę netto w wysokości 2 mld 245 mln zł, podczas gdy przed rokiem miał 849 mln zł zysku netto.  Ten dramatyczny zlot koncern kierowany przez Daniela Obajtka tłumaczy skutkami pandemii koronawirusa i wywołanym przez nią kryzysem na rynku

UE-Ukraina. Polski kłopot z ukraińską konkurencją rolną

; Obecnie coraz więcej sygnałów wskazuje, że wzrost dostaw produktów na rynki UE, jeśli nie zostanie ograniczony, może spowodować poważne trudności dla producentów unijnych w sektorze rolnym. Taka sytuacja wymaga pilnej reakcji, bo producenci unijni zostali już dotknięci skutkami wojny w Ukrainie poprzez

Sejm za ustawą umożliwiajacą scedowanie części ryzyka ubezpieczeń na SP

Warszawa, 16.07.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o zasadach udzielania wsparcia dla rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19, która umożliwia scedowanie części ryzyka na Skarb Państwa w zamian za przekazanie części

Famur miał 52 mln zł zysku netto, 109 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2020 r.

nakładającej się na postępujący od początku 2019 roku spadek cen węgla. Spodziewając się nasilenia negatywnych skutków pandemii oraz pogorszenia sytuacji rynkowej w branży, grupa zdecydowała o podjęciu szeregu działań optymalizujących zatrudnienie i koszty prowadzonej działalności, zaznaczono

PKO BP: Przed nami wzrost stóp kapitalizacji na rynku nieruchomości inwestyc.

Warszawa, 15.07.2020 (ISBnews) - Rynek nieruchomości inwestycyjnych wchodzi obecnie w fazę wyczekiwania oraz analizowania reakcji rynku najmu na skutki epidemii, oceniają analitycy PKO Banku Polskiego w analizie sektorowej "Nieruchomości komercyjne". Według nich

Grozi nam klęska zbożowa. Rośliny marnieją z dnia na dzień, bez deszczu dłużej będziemy zmagać się z inflacją

; tam spadło tylko 9 milimetrów. Susza idzie od Pomorza przez centrum na południe Polski. Skutki mocno widać, zwłaszcza na zbożach. Rośliny marnieją w oczach. Jeśli w czerwcu nie spadną deszcze, będzie mało ziarna, bo kłosy nie zawiążą. - Już dziś mogę powiedzieć, że plony będą dużo gorsze niż

"The New York Times": Rumuni też przejechali się na zbożu. Pszenica, kukurydza, słonecznik - silosy pełne, nastroje gorące

zburzyły wciąż silnego poparcia społecznego dla Ukrainy, ale stworzyły przestrzeń dla skrajnie prawicowych grup sprzyjających Rosji. Wywołały też poważne tarcia w bloku europejskim i pogorszyły nastroje w regionie, który był bastionem niesłabnącego poparcia dla Ukrainy. Propozycja Komisji Europejskiej

'Minutes' RPP: Działania NBP to niższe bezrobocie i mniej upadłości firm

Warszawa, 16.07.2020 (ISBnews) - Podczas posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) 16 czerwca br. członkowie RPP uznali, że dokonane poluzowanie polityki pieniężnej łagodzi negatywne skutki pandemii, ograniczając skalę spadku aktywności gospodarczej oraz wspierając dochody

MPiT oczekuje wzrostu eksportu o ok. 4%, a importu - o ok. 5% w 2019 r.

Warszawa, 20.03.2019 (ISBnews) - Eksport z Polski wzrośnie o ok. 4% r/r do 230 mld euro, a import towarów - o ok. 5% do ok. 237,5 mld euro w 2019 r., szacują analitycy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT). "Wraz z pogorszeniem

EuroRating nadał Play rating na poziomie BB-, perspektywa stabilna

operacyjnej, skutkujące pogorszeniem wartości wolnych przepływów pieniężnych; istotny spadek wskaźników płynności; a także ewentualny istotny wzrost kosztów obsługi długu (na skutek wzrostu rynkowych stóp procentowych)" - podsumowano w informacji. Play Communications jest

Alior Bank uruchamia finansowanie obrotowe dla firm z nową gwarancją BGK

Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - W związku z ekonomicznymi skutkami pandemii, Alior Bank po raz kolejny dostosowuje ofertę do planu pomocowego Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dzięki uruchomieniu przez BGK Funduszu Gwarancji Płynnościowych, klienci Alior Banku z segmentu

S&P: Deficyt general government Polski wyniesie 6,1% PKB w br., dług - 54,1% PKB

Warszawa, 11.04.2020 (ISBnews) - S&P Global spodziewa się pogorszenia deficytu sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) w Polsce do 6,1% PKB w tym roku z 0,7% PKB w ub.r., a następnie poprawy do 3,1% PKB w kolejnym roku. Zadłużenie tego sektora osiągnie w tym

BIK: Wartość portfela kredytów prywatnych i pożyczek to 688,5 mld zł w I półr.

. pod wpływem infekcji wirusa COVID 19, zakończyło się ujemnym odczytem dynamiki sprzedaży wszystkich produktów kredytowych. Z powodu pandemii COVID-19 oraz jej bezpośrednich i pośrednich skutków, załamało się wiele dziedzin gospodarki. Wirus odcisnął swoje piętno także na

Zarząd The Farm 51 sprzeda część akcji, by zabezpieczyć środki na działalność

finansowej kontrahentów spółki, brak wiedzy dotyczących przyszłych decyzji organów państwowych oraz ich długoterminowego wpływu na gospodarkę, a także fakt, iż okoliczności dotyczące pandemii mają charakter niezwykle dynamiczny, zarząd spółki nie może wykluczyć pojawienia się negatywnych skutków i ich wpływu

Indeks Rozpaczy Bloomberga: Nasz świat wywraca się do góry nogami [PRZEGLĄD PRASY EKONOMICZNEJ]

najgorsze wyniki ekonomiczne. Nic dziwnego, że ekonomiczny świat z mieszanymi uczuciami czekał na tegoroczną edycję Bloomberg’s Misery Index. Omawiając wyniki, Bloomberg musiał podkreślić tragiczne wiadomości ze Stanów Zjednoczonych. „USA pogorszyły swoją pozycję o 25 miejsc. Tylko Islandia

NBP: Skala szoku zw. z koronawirusem jest 'znaczna' w sektorze bankowym

ryzyko nadmiernego ograniczenia dostępności kredytu w gospodarce, ocenia Narodowy Bank Polski (NBP) w "Raporcie o stabilności systemu finansowego. Wydanie specjalne: skutki pandemii COVID-19". "Polski system finansowy wszedł w okres pandemii COVID-19 w dobrej

Glapiński: Będę proponował RPP obniżenie stóp procentowych

. Jednak - jego zdaniem - brak takich działań mógłby pogłębić problemy, które w sposób nieunikniony spowoduje rozprzestrzenianie się koronawirusa oraz pogorszenie nastrojów, które już następuje. "Jednocześnie spadek popytu na usługi i towary nieżywnościowe oraz silne

ZPP: 43% mikrofirm sprzeciwia się zakazowi handlu w niedziele

ucierpiał, a 40% twierdzi, że przepisy nie osiągnęły żadnego pozytywnego skutku, czyli że uderzyły w branżę, a pracownicy nie zostali odciążeni. "Widzimy tutaj doskonale zależność, którą można było przewidzieć. O ile większe firmy sobie jakoś z zakazem radzą i dlatego

KRD/ZPF: 95% firm przemysłowych prognozuje wzrost przeterminowanych należności

% firm deklaruje poprawę swojej sytuacji finansowej, 58% wskazuje na stagnację, a tylko 18% na pogorszenie" - czytamy w komunikacie. Przemysł w największym stopniu ze wszystkich branż odczuwa negatywne skutki przeterminowanych należności. Niemal połowa, bo 45,1% firm

Amica obniży wymiar czasu pracy i wynagrodzenia o 20% przez 3 miesiące

obniżonego wymiaru czasu pracy oraz wprowadzenia czasowej redukcji wysokości wynagrodzenia. "Podobnego rodzaju działania oszczędnościowe - mające ograniczyć negatywne skutki gospodarcze związane z pandemią koronawirusa - planowane są w zagranicznych spółkach zależnych grupy

Ulma miała wstępnie 48,54 mln zł skonsolidowanych przychodów w I kw. 2020 r.

komunikacie. Jednocześnie podkreślono, że skutki pandemii będą w pełni widoczne dopiero w kolejnych okresach sprawozdawczych, w rezultacie czego zarząd spółki spodziewa się dalszego pogorszenia koniunktury gospodarczej w poszczególnych krajach obecności grupy, a co za tym idzie

Tanie zboże to nie wina Ukrainy, ale Rosji. PiS zrobił prezent Moskwie

trwającej od roku wojny, wiele firm wchodziło z nadszarpniętymi finansami, bez poduszki finansowej, rezerw, gotówki na zakup nawozów, środków ochrony roślin. Bez możliwości sprzedaży sytuacja się tylko pogorszy. I wcale nie będzie tak, że żywność przestanie z Ukrainy płynąć. Rolnicy, nie mając wyboru

IRG SGH: Wskaźnik koniunktury w rolnictwie wzrósł r/r do -1,7 pkt w II kwartale

rolnictwie nieznacznie się poprawiła. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) zwiększyła się o 1,4 punktu, z poziomu -3,1 pkt do -1,7 pkt. Wzrost wartości IRGAGR jest skutkiem zwiększenia się wartości wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych, jednej ze składowych wskaźnika koniunktury, o 3,4

ZPF/IRG SGH: Barometr Rynku Consumer Finance spadł do 60,7 pkt w I kwartale

). To najwyższy spadek wartości barometru w historii tego badania, a obecna edycja była przeprowadzona przed eskalacją sytuacji związanej z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. "Tak duży spadek jest skutkiem pogarszających się ocen gospodarstw domowych w zakresie sytuacji

Rozgrywka na politycznej planszy Erdogana. Wycieńczoną turecką gospodarkę postanowili wesprzeć Saudyjczycy

mocno w to wierzę – kończy mieszkanka Stambułu. Prezydent Erdogan gra va banque, bo potrzebuje wygrać wybory. Skutki głębokiego sięgania do publicznych pieniędzy Turcy odczuwają już teraz, jednak problemy nawarstwią się szczególnie w III i IV kwartale.  Wydatki na pomoc społeczną w budżecie

Tesla pikuje na giełdzie. Spółki Muska nie wpuszczono do prestiżowego indeksu

czwartek akcje spółek notowanych na Nasdaq zaczęły tracić na wartości, bo rekiny giełdowe uznały, że pora skasować zyski, jakie zapewnił im boom na giełdzie wywołany przez polityków, którzy postanowili wpompować prawie 3 bln dol. w gospodarkę USA, aby ją chronić przed skutkami pandemii.  Pogorszenie

EuroRating obniżył rating SGB-Banku do B, perspektywa negatywna

. EuroRating bierze pod uwagę fakt, że na skutek zwiększenia przez bank rezerw na koniec 2018 roku wzrosło pokrycie kredytów zagrożonych rezerwami (do 41,8% z 29,3%. w roku 2017), niemniej jednak sam fakt znaczącego pogorszenia wskaźnika kredytów zagrożonych do wysokiego już obecnie poziomu agencja ocenia

Citi Handlowy obniżył prognozę wzrost PKB o ok. 2 pkt proc do 0,9% w 2020 r.

. Autorzy raportu podkreślają, że główne wsparcie dla gospodarki w łagodzeniu skutków pandemii powinno pochodzić ze strony polityki fiskalnej, a nie monetarnej. "Instrumenty polityki fiskalnej i regulacyjnej powinny być raczej nakierunkowane na podtrzymanie potencjału

Barometr koniunktury IRG SGH to 2,7 pkt II kw., najwyższy - w budownictwie

gospodarstwach domowych. Pogorszenie koniunktury w handlu i sektorze bankowym natomiast spowodowało, iż wzrost był znacznie mniejszy" - czytamy w komunikacie. W skali roku wartość barometru wzrosła o 3 pkt. Jest to skutek przede wszystkim znacznego przyrostu wartości wskaźników

Miliardy w unijnej zamrażarce. Lekceważenie praworządności wybije naszej gospodarce zęby

. Zapowiedź wstrzymania płatności Polsce przyszła, gdy rząd PiS długie miesiące próbował stawiać Unię przed faktem dokonanym i odmawiał lub markował naprawę systemu sądowniczego. Jednak skutki zastopowania finansowania mogą przyjść znacznie szybciej. - Już w przyszłym roku nasz wzrost gospodarczy to odczuje

Wskaźnik PMI dla Polski spadł m/m do 47,4 pkt w lipcu

polskiego sektora wytwórczego. Wskaźnik PMI spadł do najniższego poziomu od ponad sześciu lat. Produkcja przemysłowa znów się zmniejszyła na skutekgwałtownego osłabienia napływu nowych zamówień. Sytuacja na rynku pracy również się pogorszyła, choć ogólny spadek zatrudnienia był niewielki. Firmy starały się