skutek podwyższenia

Tysiące Polaków może domagać się zwiększenia emerytur. Takie będą skutki projektu PiS o podwyższeniu składek na ZUS

Przez lata ZUS pobierał od tysięcy Polaków pełne składki, ale do emerytury zaliczał im tylko niewielką ich cześć. Teraz Polacy chcą walczyć w sądzie o wyrównanie.

Ultraoptymistyczna prognoza dla Polski od czołowego banku

Goldman Sachs, znany amerykański bank, opublikował raport na temat skutków gospodarczych kryzysu związanego z koronawirusem. Prognozy dla Polski podwyższono. Nie tylko na przyszły, ale też na bieżący rok.

Śmierć ponad 1 tys. osób w Bangladeszu nie pójdzie na marne? Zachodnie firmy zwiększają bezpieczeństwo w fabrykach

Ratownicy przestali już przeszukiwać ruiny budynku Rana Plaza, który 24 kwietnia runął na skutek nadmiernego obciążenia i wibracji generatorów prądu, nieprzewidzianych w projekcie. Doliczono się 1127 zabitych. Większość ofiar to pracownice kilku

Wyższe odszkodowania, kary, świadczenia i składki do ZUS

Od 1 stycznia 2009 roku zaczną więcej zarabiać pracownicy opłacani według najniższych stawek, wykonujący pracę w porze nocnej oraz ci, którzy byli gotowi do jej wykonywania, ale z winy pracodawcy nie mogli jej świadczyć. Na wyższe zarobki mogą też liczyć osoby, które dopiero roz

Sfinks Polska: Emisja akcji serii P nie doszła do skutku

Warszawa, 16.07.2020 (ISBnews) - W ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P nie została zawarta żadna umowa objęcia akcji, wobec czego powyższa emisja nie doszła do skutku, poinformował Sfinks Polska. "

Zmiana umowy przetargowej ze względu na wojnę lub inflację. Czy jest możliwa?

Zmiana umowy przetargowej ze względu na wojnę lub inflację. Czy jest możliwa?

wykonawcy, wprowadzenia do umowy klauzuli waloryzacyjnej (określającej limit waloryzacji), lub zmiany dotychczasowej klauzuli, np. przez podwyższenie wcześniej przyjętego limitu waloryzacji. Zmiana wynagrodzenia jest możliwa również wtedy, gdy zamawiający przewidział klauzulę waloryzacyjną i jest ona

Ile wyniesie waloryzacja emerytur w 2024? Rząd podał prognozy [WYLICZENIA]

Ile wyniesie waloryzacja emerytur w 2024? Rząd podał prognozy [WYLICZENIA]

. Nic więc dziwnego, że w tym roku w marcu emerytury podwyższono o 14,8 proc. Bardziej wzrosły najniższe świadczenia, bo zastosowano waloryzację procentowo-kwotową z najniższą gwarantowaną podwyżką o 250 zł brutto. W wyniku tegorocznej waloryzacji najniższa emerytura wzrosła do 1588,44 zł brutto, a

Vectra z karą od UOKiK. Masz u nich internet? Będziesz mógł zgłosić się po pieniądze

Vectra z karą od UOKiK. Masz u nich internet? Będziesz mógł zgłosić się po pieniądze

, w ramach którego mogą nie zgodzić się na zmiany i wypowiedzieć świadczone usługi. Jeśli tego nie zrobili, Vectra pobierała ustalone jednostronnie podwyższone opłaty" – pisze Urząd w komunikacie prasowym. Sytuację można więc porównać do przypadku, w którym kupujemy jakiś produkt

Sejm uchwalił nowelę dot. waloryzacji rent i emerytur

głosu. Sejm projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw uchwalił" - powiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. W ocenie skutków regulacji (OSR) projektu nowelizacji zapisano, że wszystkie

Do dziś nie masz wpisu hipoteki w księdze wieczystej? Bank musi ci oddać tysiące złotych

Do dziś nie masz wpisu hipoteki w księdze wieczystej? Bank musi ci oddać tysiące złotych

czekać wiele miesięcy. Przez ten czas kredytobiorcy płacą bankowi za tzw. podwyższone ryzyko. Banki będą oddawać tysiące złotych Jednak teraz, o ile podwyższonych kosztów z powodu podwyżki stóp procentowych nikt im nie zwróci, o tyle koszty podwyższonego oprocentowania za oczekiwanie na wpis banku do

Wydatki na waloryzację rent i emerytur wyniosą 1 796 mln zł w 2020 r.

Warszawa, 12.12.2019 (ISBnews) - Wydatki sektora finansów publicznych na waloryzację rent i emerytur wyniosą 1 796 mln zł w 2020 roku, podano w ocenie skutków regulacji (OSR) projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych

Papierosy i alkohol będą drożeć do 2027 roku. Jest plan podwyżki akcyzy

Papierosy i alkohol będą drożeć do 2027 roku. Jest plan podwyżki akcyzy

nowatorskich. Jak wskazuje, ceny detaliczne napojów alkoholowych w Polsce nadal są bardzo niskie w porównaniu ze średnią unijną. Zmiany te mają pozytywnie wpłynąć na politykę prozdrowotną i ograniczyć negatywne skutki palenia wyrobów tytoniowych oraz spożywania napojów alkoholowych. Ostatnia zmiana stawek

Już nie tylko wakacje kredytowe. Banki oddadzą kredytobiorcom kolejne tysiące złotych

Już nie tylko wakacje kredytowe. Banki oddadzą kredytobiorcom kolejne tysiące złotych

wakacje kredytowe Już od kilku miesięcy wiadomo było, że parlament pracuje nad ustawą, która nakaże bankom zwrot podwyższonego oprocentowania pobieranego, podczas gdy kredytobiorca czeka na wpis do księgi wieczystej. Mimo że jest to wniosek elektroniczny, automatycznie zgłaszany przez notariusza przy

Kotecki dla Wyborcza.biz: NBP nie powinien oblepiać budynku wyborczymi banerami ani publikować analiz populistycznych obietnic

Kotecki dla Wyborcza.biz: NBP nie powinien oblepiać budynku wyborczymi banerami ani publikować analiz populistycznych obietnic

transferu o charakterze socjalnym, jakim ma być dodatkowe 300 zł miesięcznie, szczególnie w warunkach ujemnych realnych stóp procentowych), jak i same wyniki (choć nie znamy innych przyjętych założeń w wyliczeniach), w szczególności zaniedbywalny (0,1 pkt proc.) skutek inflacyjny 60 proc. waloryzacji

Nawet 5 tys. zł mandatu i do 30 tys. zł grzywny. Rząd przyjął propozycje zmian w karach dla kierowców

Nawet 5 tys. zł mandatu i do 30 tys. zł grzywny. Rząd przyjął propozycje zmian w karach dla kierowców

znajdziemy m.in. podniesienie maksymalnej kwoty mandatów i grzywien za przestępstwa i wykroczenia drogowe, przydzielenie renty bliskim ofiar przestępstw ze skutkiem śmiertelnym czy powiązanie wysokości stawek ubezpieczeń komunikacyjnych z liczbą punktów karnych i rodzajem popełnianych wykroczeń. Zmienić

Rząd przedłuży tarczę antyinflacyjną. Na razie o kolejne trzy miesiące

Rząd przedłuży tarczę antyinflacyjną. Na razie o kolejne trzy miesiące

wiceszef resortu finansów. I dodał: – Dopóki inflacja będzie się utrzymywała na podwyższonym poziomie, dopóty tarcza będzie przedłużana. Wtedy będziemy obserwowali dalsze procesy. Teraz jest za wcześnie, by mówić o wygaszaniu tarczy. Cały czas działają dwie tarcze antyinflacyjne Obecnie działają dwie

Jakie zmiany w emeryturach od 2023 roku? Waloryzacja będzie rekordowa, będzie kilka prezentów

Jakie zmiany w emeryturach od 2023 roku? Waloryzacja będzie rekordowa, będzie kilka prezentów

zastosowania w przypadku osób pobierających świadczenie niższe niż minimalne. Takich osób jest już według najnowszych danych ZUS ponad 352 tys. Jaką te osoby dostaną podwyżkę? Po prostu procentową. Jeżeli więc wskaźnik waloryzacji wyniesie 15 proc., to o tyle właśnie będą mieli podwyższone świadczenie

Jacek Sasin pewny swego. Mebluje Polskę po 2023 roku

Jacek Sasin pewny swego. Mebluje Polskę po 2023 roku

W siedzibie Polskiej Grupy Energetycznej minister aktywów państwowych Jacek Sasin i prezes PGE Wojciech Dąbrowski opowiadali w poniedziałek 22 maja o minimalizowaniu skutków kryzysu energetycznego. Opinia publiczna mogła dowiedzieć się, co rząd już zrobił i - krótko - co planuje. Kluczowe

Emisja akcji serii L Qumaka nie doszła do skutku

zamierzała dokonać podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 13 mln zł i tym samym zaoferować do 13 mln akcji serii L spółki po cenie 2,29 zł za akcję.[...] Zarząd informuje o niedojściu do skutku procesu podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii L"- czytamy w

Lartiq przekazał GetBack 40 mln zł, a strony rozwiązały dotychczasowy spór

000 000 zł, gdzie kwota ta może ulec podwyższeniu o maksymalnie 2 000 000 zł po spełnieniu warunków przywidzianych ww. porozumieniami. Wyczerpują one wzajemne roszczenia pomiędzy emitentem a Lartiq z tytułu umowy ramowej" - czytamy w komunikacie. Strony w wyniku

Dotarliśmy do kolejnych obietnic PiS. Ustaliliśmy, że zwiększy waloryzację emerytur

Dotarliśmy do kolejnych obietnic PiS. Ustaliliśmy, że zwiększy waloryzację emerytur

Jarosław Kaczyński ogłosił podczas ubiegłotygodniowej konwencji PiS podwyższenie świadczenia na dziecko (słynne 500+) z 500 do 800 zł. To ma być odpowiedź na babciowe Donalda Tuska. W ten sposób PiS liczy na głosy rodziców. Prezes PiS obiecał też rozszerzenie programu bezpłatnych leków. Dziś

Od 1 lipca bez opłat na państwowych autostradach. Przed wyborami rząd spełnia "potrzeby społeczne"

Od 1 lipca bez opłat na państwowych autostradach. Przed wyborami rząd spełnia "potrzeby społeczne"

początkowo podwyższonej dla pokrycia kosztów tworzenia systemu takiej sprzedaży. Teraz te wydatki z kieszeni Polaków zostaną zmarnowane.  Czytaj także: Rusza system e-Toll. Część szlabanów na autostradach już podniesiona Rząd zrezygnował również z poddania planowanych zmian pod konsultacje społeczne

Alior Bank umożliwił płatności zbliżeniowe do kwoty 100 zł bez PIN-u

Pay można dokonywać płatności na wyższe kwoty bez użycia PIN ze względu na wykorzystaną autoryzację biometryczną" - powiedział dyrektor departamentu systemów płatniczych i rozliczeń Artur Owsianka, cytowany w komunikacie. Podwyższenie limitu dla transakcji zawieranych

GetBack ma list intencyjny z inwestorem branżowym ws. objęcia akcji nowej emisji

dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego GetBack, zgodnie z treścią listu intencyjnego objęcie akcji przez inwestora nastąpiłoby w drodze subskrypcji prywatnej" - czytamy w komunikacie. Zakończenie transakcji objęcia akcji zostało przewidziane nie później niż na 30

MI: Zmiana stawek opłaty paliwowej nie spowoduje podwyższenia ceny paliwa

Warszawa, 26.02.2020 (ISBnews) - Podwyższenie stawek opłaty paliwowej o 17 zł za 1000 l i 1000 kg dokonane obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z 25 lutego 2020 r. zmieniającym obwieszczenie w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2020 dotyczy tylko i wyłącznie

Żyżyński z RPP: Podwyżki płacy minimalnej nie wpłyną istotnie na inflację i PKB

podwyższyć najniższą płacę, ma jakby doprowadzić do tego, by wyrwać trochę więcej dla ludzi. I to jest dobry cel. Pytanie, jakie będą tego skutki. Są badania, które wskazują, że nie spowoduje to istotnych skutków dla inflacji czy wzrostu PKB. Nawet może wpłynąć pozytywnie na wzrost jako kolejny czynnik

Dla matek, emerytów, wynajmujących mieszkania, otrzymujących darowiznę. Oto przegląd obietnic z programu PiS na wybory

Podwyżka 500+ na 700+ Ostatnia zmiana dotyczy sztandarowego programu PiS, czyli 500+. - Musimy mieć na najbliższe wybory mocny punkt w polityce społecznej. A że 500+ nie było nigdy zmieniane, jego podwyższenie wydaje się naturalnym rozwiązaniem. Decyzja o tym już zapadła - mówi nam jeden z polityków PiS

Sąd zarejestrował połączenie Vistula Group i Bytomia 

właściwego według siedziby spółki przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia z rejestru spółki przejmowanej, tj. Bytom S.A. Stosownie do art. 494 KSH emitent jest następcą prawnym Bytom S.A., tj. z dniem połączenia wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki Bytom S.A. jako spółki przejmowanej"

Sfinks Polska ustalił cenę emisyjną akcji serii P na 1 zł

br., że nie zawarł umów o objęcie akcji serii P, wobec czego emisja nie doszła do skutku. W związku z niedojściem do skutku emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego, spółka podała, że rozpoczyna nową subskrypcję akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru, w celu realizacji

Koszt waloryzacji rent i emerytur w 2019 r. wyniesie ok. 8,4 mld zł

ocenie skutków regulacji (OSR). Zakładający te zmiany projekt noweli ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) trafił do konsultacji publicznych podało Rządowe Centrum Legislacji (RCL). "Przedstawione skutki finansowe prezentują dodatkowe

Przyjęcie noweli VAT-owskiej to koszt dla budżetu w wys. ok. 160 mln zł rocznie

biznesowego oraz podwyższyć limit na nieewidencjonowane prezenty małej wartości z 10 zł do 20 zł. "Skutek finansowy VAT w ujęciu rocznym w przypadku podwyższenia kwoty z 10 zł na 20 zł netto dla prezentów, w przypadku gdy podatnik nie prowadzi ewidencji osób, którym zostały

Rząd chce przyjął w III kw. nowelę odraczającą powrót do 7% i 22% stawki VAT

. Przyjęcie projektu nowelizacji przez Radę Ministrów planowane jest na III kw. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, podwyższone o 1 punkt procentowy stawki podatku VAT obowiązują do końca roku następującego po roku, w którym zostały spełnione określone warunki

Jedną ręką daje, drugą zabiera. Pułapka fiskusa na emerytów

. Emerytury i renty zostaną podwyższone o 20 proc. tego wzrostu. Trudno go oszacować, ale można założyć, że ostatecznie waloryzacja emerytur wyniesie 15 proc. Dokładnie dowiemy się o tym 9 lutego, kiedy GUS ogłosi dane o wzroście płac – informuje dr Łukasz Wacławik z Wydziału Zarządzania krakowskiej AGH

Ceny ciągle rosną w szalonym tempie. W grudniu inflacja wyniosła 16,6 proc.

. na skutek podwyżki płacy minimalnej) czy wreszcie odwracaniem tarcz antyinflacyjnych bądź ich modyfikacjami - tłumaczy. Rada Polityki Pieniężnej boi się recesji Potwierdza to Narodowy Bank Polski w swojej najnowszej, listopadowej projekcji. W pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku będziemy mieć

"Jastrzębie" atakują Glapińskiego. "NBP przespał właściwy moment"

decydującymi o gospodarce.  Inflacja. Jaka alternatywa dla podwyższenia stóp? Obydwaj kandydaci zostali wprost zapytani przez senatorów, czy jeśli byliby na dzisiejszym posiedzeniu RPP, to czy głosowaliby za podniesieniem stóp procentowych? Kotecki przywołał tu słowa prezesa NBP Adama Glapińskiego sprzed

ZUS przyznaje się do błędów. Aż 16 tys. Polaków zaniżył emerytury. Czy jesteś wśród nich?

podwyższył emeryturę pani Anny z 1,9 tys. zł do 2,3 tys. zł. Błędy ZUS. Oto ile ich było Okazuje się, że pani Anna nie jest jedyną, której Zakład niesłusznie obniżył emeryturę. Skargi na zaniżone świadczenia trafiły m.in. do biur posłanek KO Zofii Czernow, Joanny Frydrych oraz Mirosławy Nykiel. Posłanki

Gospodarka Ukrainy jest niewydolna. Bez pomocy Zachodu załamie się zupełnie

zbyt wiele. Przed długofalowymi skutkami gospodarczymi wojny, nie tylko dla Ukrainy, ostrzega Polski Instytut Ekonomiczny. Premia za pokój po pięciu latach od zakończenia walk W wyniku rosyjskiej aneksji Krymu i konfliktu w Donbasie w latach 2014-20 Ukraina straciła 20 proc. PKB. W reakcji na 

Kryzys, inflacja i kredyt hipoteczny. Jak w ciężkich czasach udźwignąć ultrawysoką ratę?

udzielenie? Czy może wciąż płacimy podwyższone oprocentowanie długu z tytułu oczekiwania na wpis banku do księgi wieczystej nieruchomości? Czy mamy wolne środki, np. na koncie oszczędnościowym, którymi możemy bez bólu nadpłacić nasz dług, nie naruszając tym samym poduszki finansowej na chude czasy? Kiedy

AC SA przydzieliło 86 400 akcji serii E o wartości 21,6 tys. zł (sprost.)

86 400 akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 086400 o wartości nominalnej 0,25 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 21 600,00 zł. W wyniku objęcia przez osoby uprawnione 86 400 akcji warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego doszło w tej części do skutku"

AC SA przydzieliło 86 400 akcji serii E o łącznej wartości 21,6 mln zł

osoby uprawnione 86 400 akcji warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego doszło w tej części do skutku" - czytamy w komunikacie. Aktualna wysokość kapitału zakładowego AC S.A. wynosi 2 491 295,75 zł i dzieli się na 9 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o

PKN Orlen podwyższy kwotę programu emisji obligacji do 4 mld zł

Warszawa, 25.10.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza PKN Orlen wyraziła zgodę na zmianę umowy programu emisji obligacji, w tym na podwyższenie kwoty programu do 4 mld zł, podała spółka. Koncern planuje rozpocząć prace nad emisją obligacji w ramach programu

Polacy wykupują płyn Lugola i jodynę. Uwaga! Państwowa Agencja Atomistyki odradza

ograniczenie przyswajania w tarczycy izotopów promieniotwórczych jodu, co może wystąpić jedynie w przypadku ich uwolnienia do atmosfery. Obecnie nie odnotowujemy podwyższonych wskazań aparatury, która mierzy obecność izotopów promieniotwórczych w powietrzu. Nie ma też informacji o jakimkolwiek uwolnieniu

Anwim: Wyższa opłata paliwowa nie wpłynie na ceny paliw

Warszawa, 02.03.2020 (ISBnews) - Podwyższenie opłaty paliwowej o 17 zł za 1000 l paliw płynnych i 1000 kg gazów z dniem 1 marca 2020 r., przy jednoczesnym obniżeniu o te kwotę opłaty akcyzowej za paliwa, nie będzie miało wpływu na ceny paliw, ocenił członek zarządu, dyrektor ds

Górnicy chcą nowych kopalń. Banki mogą tego nie udźwignąć - zapłacą podatnicy

. Finansowanie paliw kopalnych przez polskie banki a ryzyko osierocenia aktywów".  Osierocenie oznacza w tym kontekście utratę przez te inwestycje wartości ekonomicznej przed zakończeniem zakładanego cyklu życia inwestycji, gwarantującego odpowiedni zwrot z kapitału. Może do niego dojść na skutek zmian

KUKE: Liczba upadłości wzrosła o 35,9% r/r do 53 w sierpniu br.

podwyższeniu do poziomu 0,82% w porównaniu z zeszło miesięcznymi 0,80%, przed rokiem w sierpniu wynosiło ono 0,79%" - czytamy w komunikacie. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (wrzesień 2016 r. - sierpień 2017 r.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyły

Ustawa o dodatku solidarnościowym weszła w życie

Dzienniku Ustaw. Dodatek ma być wypłacany w wysokości 1,4 tys. zł miesięcznie. Ustawa zakłada też podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych do kwoty 1,2 tys. w trzech pierwszych miesiącach jego wypłacania. Ustawa o dodatku solidarnościowym przyznawanym w

Sfinks Polska wydłużył termin na zawarcie umów o objęciu akcji serii P do 25 II

. Na początku stycznia br. spółka informowała, że w związku z niedojściem do skutku emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Sfinks Polska rozpoczyna nową subskrypcję akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru, w celu realizacji zobowiązań wobec kredytodawcy oraz pozyskania

Rząd chce, by PFR mógł uczestniczyć w obrocie na rynku kapitałowym

część pakietu, dotyczącego tzw. tarczy antykryzysowej - działań osłonowych dla przedsiębiorców, w związku ze skutkami epidemii COViD. "Zmiany [?] polegają na uzupełnieniu katalogu form udzielania finansowania przedsiębiorcom o m.in. nabywanie akcji lub udziałów spółek

NBP przyznaje to wprost: inflacja przekroczy 10 proc. Nasz wzrost gospodarczy uratują Ukraińcy

proc. rok do roku. W całym 2022 r. średnioroczna inflacja ma wynieść 10,8 proc. Powody, dla których przyjęto taki scenariusz, są jasne. „Na centralny scenariusz bieżącej projekcji w znacznym stopniu wpływają makroekonomiczne skutki agresji zbrojnej Rosji przeciw Ukrainie i związanych z tym

KUKE: Liczba upadłości wzrosła o 7,4% r/r do 58 w lipcu br.

natężenie upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji wystąpiło w województwie zachodniopomorskim (2,01%), natomiast najniższe w województwie łódzkim (0,62%) i kujawsko-pomorskim (0,55%). Średnie natężenie upadłości spółek prawa handlowego w Polsce w po lipcu uległo delikatnemu podwyższeniu do poziomu 0,80% w

Peters z Moody's: Rynek pracy w Polsce będzie ograniczał tempo wzrostu PKB

;W ujęciu średnioterminowym mniejszy napływ funduszy unijnych do Polski może mieć negatywne skutki dla polskiej gospodarki" - podsumował. W ub. tygodniu Moody's podwyższył prognozę wzrostu PKB Polski na 2018 r. do 5% z 4,3% oczekiwanych w kwietniu br. oraz na 2019 r

EuroRating podwyższył rating kredytowy DNB Bank Polska do BBB+ z BBB

Warszawa, 27.06.2019 (ISBnews) - Agencja ratingowa EuroRating podwyższyła rating kredytowy nadany DNB Bank Polska o jeden stopień do BBB+ z BBB. Perspektywa ratingu została określona jako stabilna, podała agencja. "Na podwyższenie ratingu banku

KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2017 r. o 0,3 pkt do 3,5%

Warszawa, 11.05.2017 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) podwyższyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski o 0,3 pkt proc. do 3,5% wobec szacunków z lutego br., podała Komisja w nowej prognozie. Prognoza na 2018 r. została podwyższona o 0,1 pkt wobec oczekiwań z lutego - do

Agora spodziewa się istotnego negatywnego wpływu koronawirusa na wyniki II kw.

Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - Agora spodziewa się, iż skutki ogłoszonej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pandemii koronawirusa COVID-19 i działania administracji rządowej podjęte w celu ograniczenia dalszego rozprzestrzeniania się wirusa, będą mieć istotny negatywny

"The New York Times": Wielki błąd Wielkiej Brytanii. Plan obniżki podatków to sposób na katastrofę

wnioski płynące z niedawnych cięć podatkowych – tych, które zostały wymyślone w Stanach Zjednoczonych przez byłego prezydenta Donalda Trumpa. Badania empiryczne nad ich pierwszymi skutkami sugerują, że w dużej mierze pomogły one gospodarce i przejściowo zwiększyły popyt konsumpcyjny. To może okazać

Glapiński: za podwyżką stóp procentowych stoi Duch Święty

retoryką, zostanie ogłoszona najwcześniej w listopadzie. Glapiński: - Na wczorajszym posiedzeniu Rada podwyższyła stopy procentowe, ku pewnemu zaskoczeniu rynku. Chcieliśmy, żeby to się w ten sposób odbyło. Podnieśliśmy stopy trzy razy bardziej, niż spodziewał się rynek. I tłumaczył: - Naszym celem było

Koreańczycy chcą wybudować elektrownie jądrowe w Polsce. Przedstawili plany, gwarantują wsparcie finansowe inwestycji

, które stanowią istotne aspekty dla polskiego rządu. Takie reaktory działają już w Korei Południowej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich Koreańska firma planuje budowę budowę sześciu reaktorów APR1400. Ten model reaktora charakteryzuje się znacząco podwyższonym poziomem bezpieczeństwa, ma pasywny system

Posłanka PiS zajmuje mieszkanie komunalne. Prawo działa na korzyść bogatych

dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie trzech wcześniejszych miesięcy. W przypadku nieprzekazania stosownych dokumentów gmina może podwyższyć czynsz do kwoty 8 proc. wartości odtworzeniowej w skali roku. – Procedura weryfikacji dochodu najemców przewidziana w art. 21c ustawy ma

Projekt dot. dodatku solidarnościowego i podwyższenia zasiłku już w Sejmie

pierwszych trzech miesięcy jego pobierania jest już w Sejmie. Dzisiaj ma odbyć się jego pierwsze czytanie. Projekt ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COViD-19 zakłada wprowadzenie dodatku jako nowego świadczenia, przyznawanego

Rząd planuje dokapitalizowanie ARP kwotą 900 mln zł

. Projektowane zmiany mają na celu przygotowanie przepisów umożliwiających przekazanie w 2020 r. do ARP środków z Funduszu Reprywatyzacji w wysokości 900 mln zł. Z uwagi na epizodyczny charakter przepisów podwyższenie kapitału ARP. i wszelkie wydatki z tym związane nastąpią wyłącznie w 2020 r

Fotowoltaiczna awantura w Łomiankach. "Zdejmijcie panele albo was pozwę"

-240 V. Czy ryzyko uszkodzeń z powodu podwyższonego napięcia jest realne? I czy sąsiad ma prawo mieć pretensje do osób, które zamontowały fotowoltaikę? URE: przybywa skarg na pracę sieci. Ale to prosumenci narzekają  W obliczu zbliżających się wiosny i lata i - mimo wszystko - rosnących mocy

PiS nie chce płacić za szczepienia, tylko za leki dla dzieci. A czy nie lepiej zapobiegać, niż leczyć?

(oprócz darmowych leków to również również bezpłatne autostrady dla samochodów osobowych i podwyższenie świadczenia 500 plus do 800 plus) rząd ma się zająć na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów. Na razie ma zostać jedynie wyznaczony harmonogram prac, a projekty kolejnych ustaw mają zostać przyjęte

Ceny ropy naftowej nie zareagowały na przedłużenie porozumienia OPEC+

miało sensu w obliczu spadku produkcji ropy naftowej i eksportu tego surowca z Iranu na skutek wprowadzenia nowych amerykańskich sankcji. Z kolei podwyższenie limitów mogłoby wywrzeć presję na spadek cen ropy naftowej, a to byłoby skutkiem odwrotnym do zamierzonego. Co ciekawe

Elektrobudowa: Starhedge złożył warunkową ofertę objęcia do 32,99% akcji spółki

Warszawa, 16.09.2019 (ISBnews) - Starhedge złożył warunkową ofertę objęcia od 32,75% do 32,99% akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Elektrobudowy, podała spółka. Łączna wartość transakcji wyniosłaby nie mniej niż 10,4 mln zł. "Zgodnie z

Czarna węglowa dziura rządu. Zamiast rozwiązywać problem, jest tylko kłótnia

Polska i Europa stają w obliczu największego kryzysu energetycznego od zakończenia drugiej wojny światowej. Gdy za naszą granicą trwa wojna, jej skutki będą odczuwane od Warszawy aż po Lizbonę. Teraz w pełnej krasie widać, jak bardzo problem zbagatelizował rząd i jak bardzo dawne recepty

"Inflacja jest okej"? Właśnie straciliśmy 100-200 mld zł naszych oszczędności

nam nie grozi. O wiele bardziej niebezpieczne są skutki ewentualnego schłodzenia światowej gospodarki (...). Pamiętajmy, że inflacja jest de facto konsekwencją dobrej sytuacji gospodarczej. Nie bójmy się zatem inflacji, bójmy się kosztów społecznych recesji - powiedział Wdzięczak. I ostrzega

Lartiq: Ok. 40 mln zł trafi do wierzycieli GetBack po uprawomocnieniu się układu

podwyższeniu o maksymalnie 2 mln zł po spełnieniu warunków przywidzianych tymi porozumieniami. Wyczerpują one wzajemne roszczenia pomiędzy emitentem a Lartiq z tytułu umowy ramowej "Lartiq wielokrotnie deklarował, iż kwota zabezpieczona w związku z umową powinna trafić

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia wyniesie 5% w tym roku i 5,6% w 2021 r.

Polskiego (NBP). "W II kw. 2020 r., wraz z silnym obniżeniem aktywności gospodarczej na skutek wybuchu pandemii, nastąpił spadek liczby pracujących przy relatywnie mniejszym obniżeniu aktywności zawodowej (por. rozdz. 2.4 Rynek pracy, Wykres 4.19). Skalę wzrostu stopy

Inflacja znowu mocno w górę. A najgorsze dopiero przed nami

do tubki nie sposób. Jak wycisnęliśmy inflację? Świat podwyższył ją niejako na własne życzenie, drukując na potęgę pieniądze, by ograniczyć skutki walki z koronawirusem. W skali globalnej w 2020 r. dług publiczny osiągnął poziom 97 proc. PKB, a to wskaźnik nienotowany od 50-lecia Wtedy uznano, że

Co widzą inwestorzy, kiedy patrzą na Polskę? Chaos i niepewność

tego, co działo się wcześniej. Pamiętamy, jak prezes Glapiński na kilka miesięcy czy nawet miesiąc przed pierwszą podwyżką zapowiadał, że żadnych podwyżek stóp nie będzie, a podwyższona inflacja to problem przejściowy. A za chwilę NBP rozpoczął najbardziej radykalny cykl podwyżek stóp procentowych w

Prezes NBP i kolejna konferencja. Adam Glapiński nie zawiódł: nowe strachy, stare argumenty

W środę Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowe o 0,75 pkt bazowych do 6 proc. Oznacza to wzrost raty kredytów, ale tylko pośrednio. Wskaźnik WIBOR, od którego zależy miesięczna rata kredytów i tak od miesięcy jest na wyższym poziomie niż stopy procentowe NBP - obecnie to już

Inflacja zjada oszczędności, zasiłki i poparcie dla PiS

współodpowiedzialny za wysoką inflację, jest coraz trudniejsza. Jeżeli nie podwyższy stóp, inflacja będzie rosła, jeżeli zacznie podnosić, doprowadzi do spadku cen nieruchomości i podrożenia kredytów, których większość ma zmienną stopę. Nawet jeżeli płace wciąż rosną szybko, to w różnym tempie. Duża grupa pracowników

Czy Fed boi się kryzysu bankowego? W środę Amerykanie podejmą ważną decyzję

Choć większość analityków spodziewa się, że w środę Fed podniesie stopy procentowe o 25 punktów bazowych, to coraz więcej pojawia się głosów o możliwym pivocie, czyli zmianie kierunku prowadzonej polityki pieniężnej. Jeżeli rzeczywiście stopy procentowe zostaną kolejny raz z rzędu podwyższone, to

"Polski ład". Emeryci, zamiast zyskać, mogą stracić na rządowych zmianach

PIT od osób w wieku emerytalnym, ale cały podatek zamienił na składkę emerytalną odkładaną na koncie w ZUS.  Przy takim założeniu za jeden rok dłuższej pracy zwolnionej z PIT przeciętnie zarabiająca osoba może liczyć na emeryturę wyższą o 18-20 zł.  Większy wzrost emerytury będzie skutkiem

Emerytury rolników będą większe. Rząd przekazuje miliardy do KRUS

świadczeniu emerytalnym. Władze, korzystając z wpływów podatkowych, dorzucą więcej do KRUS, aby sfinansować obietnice wyższych świadczeń. Waloryzacja będzie taka sama w ZUS jak w KRUS Właśnie pojawił się projekt ustawy o dopłatach do emerytur rolniczych. Zakłada podwyższenie tzw. emerytury podstawowej rolnika

Podniesienie płacy minimalnej w 2021 roku to dla firm koszt ok. 3,87 mld zł

mikroprzedsiębiorców. Skutki finansowe projektowanego rozporządzenia dla sektora finansów publicznych mają - jak wynika z projektowanego rozporządzenia - wynieść w roku przyszłym 918,2 mln zł. Zaznaczono, że dodatkowo podwyższenie wysokości minimalnego

S&P podniósł perspektywę ratingu Polski do pozytywnej

zewnętrznego netto i jeśli zadłużenie publiczne pozostałoby w wyraźnie zniżkowym trendzie, np. w scenariuszu nadwyżek budżetowych" - czytamy w komunikacie. Agencja mogłaby też podwyższyć ratingi na skutek podjęcia przez polski rząd działań łagodzących skutki budżetowe

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi wskaźniki koniunktury PMI w Chinach

;Miesięczne dane z polskiej gospodarki wskazały na bardzo sine lipcowe ożywienie aktywności w przemyśle i handlu. Jednocześnie jednak bardzo negatywnie zaskoczyły wyniki budownictwa. Te słabsze dane oraz utrzymująca się niepewność co do kondycji usług, przy wciąż braku jasności dot. skutków dla gospodarki

Adam Glapiński mówił, że nie trzeba, a RPP podniosła w środę stopy procentowe. Jak to dziś tłumaczy prezes NBP?

pkt. proc. Prezes NBP Adam Glapiński wyjaśniał powody tej decyzji.   Glapiński podczas czwartkowej konferencji prasowej: - Na wczorajszym posiedzeniu Rada podwyższyła stopy procentowe, ku pewnemu zaskoczeniu rynku. Chcieliśmy, żeby to się w ten sposób odbyło. Podnieśliśmy stopy trzy razy bardziej

Szczyt inflacji za nami? Nie tak prędko

Zacznijmy od tego, co się udało. Walka (to odpowiednie słowo, bo wiadomości o rosnącej drożyźnie przypominają wieści z frontu, na którym nie sposób zatrzymać postępów wroga) z inflacją przynosi skutek. Akcja kredytowa niemal zamarła. Biuro Informacji Kredytowej przewiduje, że w całym 2022 r

EuroRating podniósł rating Santander BP do A-, perspektywę obniżył do stabilnej

Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - EuroRating podwyższył rating kredytowy Santander Bank Polska (Santander BP) do A- z BBB+. Perspektywa ratingu została zmieniona z pozytywnej na stabilną, podała agencja. "Podwyższenie ratingu Santander Bank Polska

Auto Partner miał wstępnie 44,6 mln zł zysku netto w I poł. 2020

: - podwyższenie cen od kwietnia 2020 (m.in. w odpowiedzi na rosnące kursy EUR/PLN i USD/PLN) i utrzymanie ich na nowych poziomach, - niższy wolumen zakupów towarów handlowych w kwietniu 2020, co wpłynęło na znaczące obniżenie zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i faktoringu

Członkini RPP wyśmiewa oficjalny komunikat Rady. I pisze wprost: "To czysta drwina z czytelnika i obywateli"

Zjednoczonych i Europejski Bank Centralny po raz kolejny podwyższyły stopy procentowe". Joanna Tyrowicz: „To niby prawda, ale tak raczej głęboki fałsz. Przede wszystkim, przynajmniej od czerwca 2022, tak ECB jak i Fed wyraźnie stwierdziły: pomyliliśmy się w ocenie sytuacji, wydawało się, że czynniki

UOKiK nałożył na T-Mobile Polska 4,5 mln zł kary w zw. z wzrostem abonamentów

Warszawa, 14.01.2016 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył na T-Mobile Polska karę w wysokości 4,5 mln zł, uznając, że operator bezprawnie podwyższył abonament swoim klientom, podał Urząd. "Operator został

Projekcja NBP:Inflacja CPI wyniesie 3,3% w 2020 r. oraz 1,5% w 2021, 2,1% w 2022

; - czytamy w "Raporcie o inflacji". "Negatywne skutki pandemii w postaci obniżonej aktywności ekonomicznej przyczynią się do spadku inflacji, a następnie jej utrzymania na niskim poziomie. W kierunku obniżenia inflacji będzie oddziaływać ograniczona skala odbudowy

'Minutes' RPP: Działania NBP to niższe bezrobocie i mniej upadłości firm

Warszawa, 16.07.2020 (ISBnews) - Podczas posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) 16 czerwca br. członkowie RPP uznali, że dokonane poluzowanie polityki pieniężnej łagodzi negatywne skutki pandemii, ograniczając skalę spadku aktywności gospodarczej oraz wspierając dochody

Mateusz Morawiecki przyznaje: Czeka nas katastrofa emerytalna

mld zł. A przecież ZUS zakłada, że ubytki w poszczególnych latach będą będą wzrastać.  To skutek m.in. decyzji rządu PiS o obniżeniu wieku emerytalnego do 60 i 65 lat, co kosztować będzie co roku kilkanaście miliardów złotych. Kolejny powód emerytalnej zapaści to demografia. Liczba Polaków

Na rynku ropy naftowej podwyższona zmienność cen

ubiegłym tygodniu o 3,62 mln baryłek. Konsensus analityków wskazywał na spadek o 0,4 mln baryłek. Wzrostowi notowań ropy nie sprzyjają także informacje dochodzące z Arabii Saudyjskiej i Rosji. Obaj naftowi potentaci coraz głośniej myślą o podwyższeniu produkcji na globalne rynki

S&P podniósł perspektywę ratingu Cyfrowego Polsatu do pozytywnej

Warszawa, 19.12.2018 (ISBnews) - S&P Global Ratings podwyższył perspektywę ratingową dla Grupy Cyfrowego Polsatu do pozytywnej ze stabilnej, podała spółka. Jednocześnie rating korporacyjny (Issuer Credit Rating) został utrzymany na poziomie BB+. "

KUKE: Liczba upadłości spadła o 3,4% r/r do 57 we wrześniu br.

do poziomu 0,81% w porównaniu z zeszło miesięcznymi 0,82%, przed rokiem we wrześniu wynosiło ono 0,82%" - czytamy w komunikacie. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (październik 2016 r. - wrzesień 2017 r.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło

PiS przed wyborami podwyższa emerytury bogatym rolnikom. Ty zapłacisz za to miliardy

też podwyższenie (zarówno biednym, jak i bogatym rolnikom) tzw. emerytury podstawowej z 1084,58 zł brutto do wysokości najniższej emerytury wypłacanej w ZUS, czyli do 1338,44 zł brutto.  Po co ta zmiana? Otóż rolnicy często narzekali, że przez to, że mają niższe emerytury, dostają mniejszą

Fitch podniósł rating PGNiG do BBB z BBB-, z perspektywą stabilną

kierunków importu gazu oraz rozwój własnego wydobycia węglowodorów, podała spółka. "Skuteczna i konsekwentna realizacja strategii PGNiG znalazła swoje potwierdzenie w decyzji Agencji Fitch o podwyższeniu ratingu Spółki. Agencja uwzględniła zrealizowane przez nas działania

Narodowy Bank Polski prognozuje: czekają nas dwa lata z dwucyfrową inflacją

. Procesy cenotwórcze wciąż znajdują się pod wpływem silnego negatywnego szoku podażowego wzmocnionego przez skutki zbrojnej agresji Rosji przeciw Ukrainie" – czytamy. „Wyraża się on przez wysokie ceny surowców energetycznych oraz rolnych na rynkach światowych, podwyższone ceny

Lewiatan: Niższy VAT na nektary nie rozwiązuje problemu sadowników i producentów

Warszawa, 22.01.2019 (ISBnews) - Wyłączenie ze znacznego podwyższenia stawki VAT tylko nektarów (8% zamiast 23%) nie zmniejszy negatywnych skutków zwiększenia z 5% do 23% stawki VAT na napoje owocowe niegazowane, w których udział soku owocowego, warzywnego lub owocowo

Senat przyjął projekt dot. dodatk. świadczeń dla służby zdrowia wz. z COViD-19

obowiązek przeprowadzania cotygodniowych badań na obecność wirusa SARS-CoV-2. Projekt zakłada utworzenie Funduszu Przeciwdziałania Skutkom Rozprzestrzeniania się Wirusa SARS-CoV-2, z którego sfinansowano by zakup testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 czy środków ochrony indywidualnej dla pracowników ochrony

Tanieją domy wystawione na sprzedaż. Cena niższa o kilkaset tysięcy już nie dziwi

tys. ogłoszeń, czyli 65 proc. dostępnych, nie zmieniono oferty cenowej. - 25 tys. ofert w ciągu roku zostało przecenionych, tj. ofertowa cena została obniżona, w przypadku 12 tys. ofert cena została podwyższona - zauważa analityczka. Jeszcze w I półroczu tego roku ceny domów praktycznie

Skiba z MF: Obniżenie wieku emerytalnego będzie kosztowało ok. 10 mld zł w 2018

Warszawa, 12.04.2017 (ISBnews) - Skutki obniżenia wieku emerytalnego dla budżetu państwa wyniosą ok. 10 mld zł w 2018 r., poinformował wiceminister finansów Leszek Skiba. "Szacunki co do skutków obniżenia wieku emerytalnego na przyszły rok to ok

"Polski ład" przestraszył biura rachunkowe. Masowo wykupują polisy od odpowiedzialności karno-skarbowej

- "Polski ład" spowodował, że zastanawiam się nad podwyższeniem sumy ubezpieczenia – mówi osoba prowadząca biuro rachunkowe w Lublinie. Wiele takich biur szuka polis od odpowiedzialności – karno- skarbowej lub dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej. Według eksperta firmy CUK

Przemysł (znów) radzi sobie lepiej od oczekiwań

wpływać także na tą ważniejszą dla nas, czyli inflację konsumencką (CPI), zwaną potocznie po prostu inflacją. Klucznik ocenia, że wskaźnik inflacji PPI uspokoi się za kilka miesięcy. Ma to być skutkiem otwarcia portów w Chinach, spadku cen transportu morskiego i umocnienia się złotego. Niemniej szybko