skutecznej egzekucji

Adriana Rozwadowska

Taksówkarze dogadali się z rządem. Prawo wobec kierowców m.in. ma być skutecznie egzekwowane

Taksówkarze dogadali się z rządem. Prawo wobec kierowców m.in. ma być skutecznie egzekwowane

Jest porozumienie rządu i taksówkarzy. Ministra Jadwiga Emilewicz obiecała spełnienie głównego postulatu taksówkarzy: skutecznej egzekucji obowiązującego prawa. Jeszcze w tym tygodniu dojdzie do spotkania rządu, taksówkarzy i resortów siłowych, podczas którego zostaną omówione możliwości walki z nielegalnymi przewoźnikami.

Czy komornik może zając konto Revolut?

Komornik sądowy dokonuje zajęcia rachunków bankowych elektronicznie za pośrednictwem tzw. systemu Ognivo. Komunikacja pomiędzy bankami a komornikiem sądowym odbywa się elektronicznie.

Egzekucja z nadpłaty podatku dochodowego i zwrotu podatku z urzędu skarbowego

Do egzekucji z wierzytelności z tytułu nadpłaty i zwrotu podatku komornik przystępuje przez jej zajęcie.

Eksmisja - przymusowe usunięcie dłużnika z lokalu cz. II

Eksmisja - przymusowe usunięcie dłużnika z lokalu cz. II

rozporządzenia rzeczą, nie wyłączając ich zniszczenia. Eksmisja – tytuł wykonawczy do wydania nieruchomości Tytuł wykonawczy zobowiązujący do wydania nieruchomości lub do opróżnienia pomieszczenia upoważnia do prowadzenia egzekucji także przeciwko każdemu, kto uzyskał władanie nad tą nieruchomością po

Powództwo opozycyjne. Co to jest i do czego służy?

Powództwo opozycyjne. Co to jest i do czego służy?

. Powództwo opozycyjne – trzy przesłanki Podstawy wniesienia powództwa opozycyjnego mogą być oparte na trzech kategoriach przesłanek. Każda z tych kategorii może wystąpić odrębnie, tzn. wystarczy zaistnienie jednej z nich, aby można było skutecznie wytoczyć powództwo. Są to następujące przesłanki

Świadkowie przy czynnościach komornika sądowego

postępowania egzekucyjnego (wierzyciela i dłużnika) tzn. nie mogą składać skutecznie wniosków oraz żądać od komornika sądowego określonego zachowania się. Świadkowie mogą być powołani przez komornika z urzędu, który może uznać ich obecność za niezbędną. Mogą być także powołani przez komornika na wniosek

Zajęcie wynagrodzenia i rachunku bankowego przez komornika

Zajęcie wynagrodzenia i rachunku bankowego przez komornika

Komornik sądowy jest uprawniony do egzekucji z rachunku bankowego dłużnika. W tym celu komornik przesyła do banku, w którym dłużnik posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika pochodzącej z rachunku bankowego do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji

Fundusz alimentacyjny. Komu przysługują pieniądze?

Fundusz alimentacyjny. Komu przysługują pieniądze?

za granicę, nie utrzymuje żadnych kontaktów z rodziną. Rodzice Pawła nie doszli w kwestii alimentów do porozumienia, dlatego też sprawę musiał rozstrzygnąć sąd. Ojciec Pawła nie płaci jednak zasądzonych alimentów, egzekucja okazała się nieskuteczna. Mama utrzymuje się z niewielkiej renty , rodzina

Eksmisje i licytacje lokali lub nieruchomości gruntowych w toku egzekucji

Eksmisje i licytacje lokali lub nieruchomości gruntowych w toku egzekucji

ściągnięcie swoich należności od dłużników. Często okazywało się, że jedynym skutecznym sposobem egzekucji, była egzekucja z nieruchomości lub lokalu mieszkalnego. Wierzyciele momentami byli bezradni. Zakaz sprzedaży negatywnie odbił się na tej grupie, która powinna mieć możliwość zaspokojenia się z majątku

Nawet wzorowi ojcowie mogą mieć kłopoty alimentacyjne

Nawet wzorowi ojcowie mogą mieć kłopoty alimentacyjne

O sprawie piszemy TUTAJ Zacznę od  kilku spraw.  Pierwsza. Komornik prowadzi egzekucję, tak jak tego chce wierzycielka (w Polsce 95 proc. płacących alimenty to mężczyźni). To ona określa, jakie są zaległości i z jakiej części majątku dłużnika je egzekwować. Wierzycielki najczęściej

Egzekucja po polsku, czyli jak zlicytować mieszkanie za niespełna 2 tys. zł długu

Egzekucja po polsku, czyli jak zlicytować mieszkanie za niespełna 2 tys. zł długu

czterech miesiącach. Drugi rozpatrywał w dniu opróżniania lokalu przez komornika. Oba oddalił. – Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego sąd ma obowiązek rozpatrzyć wniosek o zabezpieczenie -   w tym przypadku o wstrzymanie egzekucji, „bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie

Alimenty. Jak wyegzekwować pieniądze należące się dziecku?

Alimenty. Jak wyegzekwować pieniądze należące się dziecku?

sądu wniosku o obniżenie wysokości alimentów, musi płacić alimenty w zasądzonej przez sąd wysokości. Co robić, jeśli rodzic nie płaci alimentów? Jeśli zawarliśmy ugodę przed notariuszem lub mamy orzeczenie sądu, powinniśmy udać się do komornika. Konieczne będzie napisanie wniosku o wszczęcie egzekucji

Skarbówka niesłusznie pobrała podatek od małżeństwa. Mężowi oddała pieniądze, żonie nie

Skarbówka niesłusznie pobrała podatek od małżeństwa. Mężowi oddała pieniądze, żonie nie

Administracji Skarbowej w Katowicach. Przyznaje, że w przypadku pani Wandy urząd nie zastosował skutecznie środka egzekucyjnego. To oznacza, że nie został przerwany bieg terminu przedawnienia. Zobacz też: Budowa domu coraz droższa. Ile trzeba mieć, by zrealizować inwestycję? Oburzenia sprawą nie kryje Marek

Bezprecedensowy atak RPO na abonament RTV i Pocztę Polską. Wiącek pisze skargę do Morawieckiego

Bezprecedensowy atak RPO na abonament RTV i Pocztę Polską. Wiącek pisze skargę do Morawieckiego

odbiorników, lecz również za pomocą telefonów, tabletów czy komputerów. Obecna ustawa tego nie uwzględnia. Dlatego trudno uznać, że ustawowy obowiązek uiszczania opłat abonamentowych dotyczy „każdego" w rozumieniu art. 84 konstytucji" - pisze RPO. Fatalna jest egzekucja abonamentu. W

Czy nowe przepisy przyspieszą rozpoznawanie spraw egzekucyjnych?

, wyłączając sprawy o egzekucję świadczeń powtarzających się. Obecnie obowiązujące przepisy zwiększyły wprawdzie konkurencję pomiędzy komornikami, ale spowodowały również rozwarstwienie kancelarii komorniczych i pomijanie komorników skutecznych. Kancelaria

Jeden błąd w umowie i inwestycja w nieruchomość staje się kulą u nogi

Jeden błąd w umowie i inwestycja w nieruchomość staje się kulą u nogi

– nawet jeśli strony umówią się inaczej, to takie zapisy są nieskuteczne lub nieważne. Najem okazjonalny ma tę zaletę, że pozwala dowolnie regulować zasady wynajmu. Co więcej, w formie notarialnej najemca poddaje się egzekucji, wskazując, do jakiego lokalu może zostać eksmitowany, gdy właściciel

Niski dług ochroni nieruchomości dłużnika. Projekt "tarczy antykryzysowej 3.0"

Niski dług ochroni nieruchomości dłużnika. Projekt "tarczy antykryzysowej 3.0"

przedawnieniu). W najgorszym wypadku, tj. jeżeli postępowanie egzekucyjne zostałoby wszczęte tuż przed upływem terminu przedawnienia, a następnie zostało umorzone w całości, mogłoby dojść do przedawnienia roszczenia. W konsekwencji dłużnik w przypadku ponownej egzekucji mógłby podjąć skuteczną obronę właśnie z

Zlecili prawie 200 tys. spraw windykacyjnych. Chcą prześwietlać dłużników na wylot. Komornicy oburzeni

Zlecili prawie 200 tys. spraw windykacyjnych. Chcą prześwietlać dłużników na wylot. Komornicy oburzeni

sposób i gdzie mają poszukiwać informacji o dłużniku, jego majątku oraz dochodach. Dokument opisuje czynności, jakie ma wykonać komornik, w prawie 80 punktach i podpunktach, bo wierzyciel chce wiedzieć o dłużniku dosłownie wszystko. Best w pierwszej połowie tego roku skierował do egzekucji 194 tys. spraw

Komornik: Dziś dłużnik może się odprężyć i spokojnie czekać na kolejne pomysły PiS

Komornik: Dziś dłużnik może się odprężyć i spokojnie czekać na kolejne pomysły PiS

. Szybko i skutecznie. Ten przepis był nadużywany, szczególnie w przypadku samochodów. Pamięta pan kilkuletnią astrę na chodzie sprzedaną za 146 zł właśnie komisowi? - Ale teraz go nie ma, w ogóle nie ma takiej możliwości. To teraz po kolei. Zaczęliśmy od egzekucji z ruchomości. Dziś komornik musi

Egzekucja alimentów: co czeka osobę, która uchyla się od płacenia?

Egzekucja alimentów: co czeka osobę, która uchyla się od płacenia?

Komornicy nie lubią spraw o egzekucję alimentów, bo alimenciarze (w 95 proc. przypadków są to ojcowie) do perfekcji opanowali sztukę ukrywania dochodów i ucieczki z majątkiem. Skuteczność egzekucji tych świadczeń w Polsce nie przekracza 20 proc. Wielu rodziców nie walczy o należne im pieniądze. To

NSA nie czekał na opublikowanie przez Szydło orzeczenia TK. Zastosował je w swoim wyroku

NSA nie czekał na opublikowanie przez Szydło orzeczenia TK. Zastosował je w swoim wyroku

rachunku bankowego, ponad 11 tys. tytułem opłaty manipulacyjnej i 3 zł za sporządzenie protokołu o stanie majątkowym). Jak opisuje "DGP", burmistrz był w tej sprawie wierzycielem i zlecił urzędowi skarbowemu egzekucję ponad 1 miliona długu. Egzekucja była nieskuteczna

Nowe ustawy komornicze w Sejmie. "Minister Ziobro nas nie znosi"

Nowe ustawy komornicze w Sejmie. "Minister Ziobro nas nie znosi"

  w przypadku egzekucji bezskutecznych. Na zyski kancelarii komorniczych zadziałają równie negatywnie nowe przepisy dotyczące wpływu spraw do kancelarii. Komornik będzie mógł przyjąć nie więcej niż 2,5 tys. spraw rocznie. Gdy będzie bardzo skuteczny (powyżej 35 proc.), to 5 tys. spraw

Jak pozbyć się długów i wyjść na prostą. 9 żelaznych zasad

Jak pozbyć się długów i wyjść na prostą. 9 żelaznych zasad

. Początkowo dłużnik jakoś  sobie radzi. Jeden dług zastępuje innym - jedną chwilówkę drugą - ale ten mechanizm działa tak, że każda następna pożyczka jest wyższa od poprzedniej. To równia pochyła. Biorąc nerwowo kredyty ratunkowe, zadłużonemu wydaje się, że skutecznie odsuwa od siebie problemy finansowe

NIK: Zaległości podatkowe rosną szybciej niż dochody z podatków

podatników tzw. miękkiej egzekucji, która już po dwóch latach okazała się równie skuteczna, jak czasochłonna i kosztowna egzekucja administracyjna. NIK zwraca jednak uwagę, że zaległości podatkowe rosną nadal, i to szybciej niż dochody z podatków. A szczególnie niepokoić może fakt, że coraz częściej są to

Przestrzeganie praw pracowniczych na najgorszym poziomie od lat

umów śmieciowych zawieranych w sytuacji stosunku pracy. Skuteczna egzekucja prawa to z jednej strony sprawa inspekcja pracy, a z drugiej - sądy pracy. Państwowa Inspekcja Pracy od lat jest niedofinansowana i pozbawiona skutecznych instrumentów sankcyjnych. W sądach pracy sprawy wnoszone przez

Niespłacanie długów będzie łatwiejsze. "Niewypłacalni mają powracać do łańcucha konsumpcji"

jest to dokument taki jak pozew czy zawiadomienie o rozpoczęciu egzekucji przez komornika. W postępowaniach karnych, administracyjnych wszystko pozostaje po staremu. Czytaj też: Najsłynniejsza sprawa frankowiczów wznowiona. Bank grozi konsekwencjami i utratą mieszkania Niby-doręczenia Teraz pisma z

Nie ma odbiornika, a Poczta domaga się od niej abonamentu RTV. "Zapraszam kontrolerów do mnie"

czasie jej nieobecności w Polsce, nadała jej numer abonencki i zaczęła naliczać abonament. Nigdy jej o tym nie informując. A w tym roku żądała zwrotu ponad 1500 zł „zaległego abonamentu” i straszy egzekucją. – Nawet nie przeprowadzono u mnie kontroli. A przecież takie uprawnienie ma

Rejs widmo - zaliczka przepadła. Koszty egzekucji już przewyższają kwotę, którą od 1,5 roku staram się odzyskać

nieruchomości, co będzie kosztować dodatkowo ok. 20 zł. Pytanie, czy chcesz dalej inwestować w tę sprawę.  Rejs widmo - zaliczka przepadła Nie, już chyba nie chcę. Bo koszty egzekucji już przewyższają kwotę, którą od 1,5 roku staram się odzyskać. A pragnęłam tylko popłynąć w krótki, wakacyjny rejs

PiS poprawia ustawy komornicze. Komornik urzędnikiem, nie biznesmenem, Ziobro z prawem odwoływania komornika z urzędu

jeszcze zarabiać. Według KRK z zawodu może odejść nawet 60 proc. komorników. A to pociągnie za sobą problemy w gospodarce, bo bez skutecznej egzekucji biznes nie będzie dobrze działać. – Część poprawek, które zamierzamy wprowadzić, wychodzi naprzeciw postulatom komorników - mówi poseł Waldemar Buda

Work Service otrzyma 210 mln zł finansowania od Gi Group na pokrycie zobowiązań

. Kwota pożyczki staje się wymagalna w taki sposób, że część kwoty - wysokości 30 mln zł stanie się wymagalna 31 grudnia 2020 roku, część kwoty pożyczki (jeżeli zostanie uruchomiona skutecznie przed końcem 31 grudnia 2020 r.) w wysokości 50 mln zł stanie się wymagalna 31 lipca 2021 r .; zaś pozostała

Prezydent proponuje by świadczenie 500+ nie wpływało na wysokość alimentów

komorniczej prowadzonej z rachunku bankowego. Choć w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadzono zapisy wyłączające kwoty takiego świadczenia spod egzekucji, nie będą one skuteczne w przypadku egzekwowania należności z rachunku bankowego. Wsparciem w ramach programu

Upaństwowienie komorników. Przestaną być biznesmenami, przejdą na pensję sądową

Informacje o kierunku zmian są na razie nieoficjalne, ale wiemy na pewno, że w Ministerstwie Sprawiedliwości powstaje zespół, który zajmie się nowelizacją przepisów o komornikach sądowych i egzekucji. W zespole ma być wiceminister sprawiedliwości

"GP": Podatnicy zalegają z miliardami

większe uprawnienia w związku z możliwością egzekucji administracyjnej z nieruchomości. Zapewne wielu podatników obawiałoby się wpisu hipoteki przymusowej połączonej z egzekucją prowadzoną w przyspieszonym tempie. Byłyby to bardziej skuteczne czynności komornicze, niż te wynikające z obecnych form

Pocztowa egzekucja zaległości abonamentowych, czyli strach się bać

(jak się nieoficjalnie dowiedziałam od jej pracowników) zamiast przeprowadzać mało skuteczne kontrole nalicza opłaty bez sprawdzania, czy ktoś posiada odbiornik. Robi to na chybił trafił - nalicza tym, którzy mieli odbiornik, nie płacą, ale są w pocztowej bazie abonentów. Na tej podstawie wszczyna

Rząd i Senat konkurują, kto zaproponuje skuteczniejszy sposób walki z lichwą. Dotarliśmy do tajnego projektu

działające pod hasłem "pożyczka bez BIK", od lat mają się świetnie, skutecznie obchodząc kolejne zmiany w przepisach. Czy tym razem pomysły rządowe i senackie okażą się skuteczne i wyeliminują patologię z rynku? Przede wszystkim cięcie kosztów kredytu konsumenckiego Pozaodsetkowe koszty kredytu

Jak wyegzekwować alimenty w czasie epidemii? Są na to sposoby

nowelizacją specustawy COVID-19 kwestii alimentów i ich egzekucji. Chodzi o to, by weszły one do katalogu spraw pilnych. – Pozwoliłoby to sądom na rozpoznawanie w dalszym ciągu spraw alimentacyjnych. Inną możliwością jest tymczasowe włączenie orzeczonych już alimentów w zakres wsparcia, które może być

Skuteczna ochrona majątku przed wierzycielami

możliwości w sytuacji rozpoczętej już przez komornika egzekucji. Warto jest jednak wskazać na rozwiązania, które skutecznie ochronią majątek przedsiębiorcy przed komornikiem jeszcze przed rozpoczęciem przez niego jakichkolwiek działań

Jak ochronić 500 plus przed komornikiem

właścicielem rachunku, z którego są wysyłane pieniądze, umożliwi bankom i komornikom identyfikację wypłaconych świadczeń wychowawczych, co "powinno skutecznie zabezpieczyć środki z Programu 'Rodzina 500+' przed egzekucją". Na pewno? Wszelkie wpłaty wpływające na konta

Jak pozbyć się niepłacących najemców?

poddaniu się egzekucji. Najemca wskazuje lokal, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku obowiązku opróżnienia lokalu – wyjaśnia Krzysztof Pietrzyk, rzecznik prasowy Krajowej Rady Komorniczej. W praktyce dzięki takiej umowie, jeśli właściciel lokalu ją rozwiąże lub ona wygaśnie, ma prawo do

Od dzisiaj obowiązują nowe przepisy kodeksu cywilnego. Wyjątkowo bolesne dla windykatorów

przedsiębiorców zajmujących się zarządzaniem wierzytelnościami. Co zaskakujące, jeszcze teraz w mediach pojawiają się ostre polemiki z autorami nowelizacji i zarzuty, że przepisy po zmianach skuteczne nie będą. Według krytyków nowe prawo wcale nie ukróci windykacji przedawnionych długów. Dlaczego? 1. „Bo do

W sprawie upadłości konsumenckiej rząd poszedł od ściany do ściany

sposób, można bardzo szybko wpaść w spiralę zadłużenia. A jeśli jeszcze przytrafi się jakiś poważny problem życiowy, to gotowa tragedia finansowa. I kolejna moja uwaga. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro dokręcił śrubę komornikom, nowelizując ustawę o egzekucji. Skutecznie. Nawet - można by

Sejm przyjął nowelizację ustawy dot. skuteczniejszej ochrony praw wierzycieli

1 czerwca 2017 r. obowiązywał termin miesiąca). Upływ powyższego terminu nie został uzależniony od czynności egzekucyjnych wierzyciela. Pomimo podjęcia przez wierzyciela czynności egzekucyjnych (np. złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji) bieg terminu nie był przerywany. Prowadziło to do sytuacji

Co oznacza restrukturyzacja firmy?

warunkach zawartego układu. Kluczem do realizacji tego celu jest zablokowanie na czas trwania postępowania możliwości egzekucji nieuregulowanych zobowiązań i w tym zakresie poszczególne typy postępowań restrukturyzacyjnych dają różne możliwości. Jeśli sam immunitet egzekucyjny jest niewystarczający i

NIK rekomenduje uzależnienie usunięcia punktów karnych od uiszczenia mandatów

Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Należności z mandatów karnych rosną, ponieważ system ich dochodzenia od wielu lat jest w Polsce nieskuteczny. Budżet państwa traci na tym rocznie wiele milionów złotych, gdyż istotna część kar grzywny nie zostaje wyegzekwowana, a należności

Dostałeś nakaz zapłaty z e-sądu? Możesz napisać sprzeciw

dokładne dane adresowe dłużnika i wysyła mu zawiadomienie o wszczęciu egzekucji (ZOWE). Dłużnikowi grunt zaczyna się palić pod nogami – ma tylko 7 dni, by zatrzymać egzekucję komorniczą. A to już nie jest takie proste. Czytaj także: Ubezpiecz skutecznie dom i mieszkanie. Uwaga na pułapki

500 plus teoretycznie chronione przed komornikiem

skutecznie zabezpieczyć środki z programu" Rodzina 500+ "przed egzekucją".

PiS szykuje rewolucyjne zmiany w kwestii maseczek. Mandaty będą surowsze. Projekt już w Sejmie

O zmianę regulacji w tej sprawie apelowały sklepy, które nie mogły sobie poradzić z klientami odmawiającymi używania zasłon ust i nosa. Wnioskował o to również Rzecznik Praw Obywatelskich. RPO nie kwestionuje powszechnego stosowania maseczek jako skutecznego środka ograniczającego

Banki sprzedadzą frankowiczów. Tajemnicza zmiana w ustawie

Frankowicze się boją, że trudniej będzie im dochodzić swoich praw np. przy egzekucji. Co innego rozmowa o zadłużeniu z bankiem, a co innego z żądną zysku firmą windykacyjną. Nowy art. 95 prawa bankowego W marcu 2019 roku Sejm znowelizował ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Przy okazji

W czasie pandemii policjanci wystawili mniej mandatów niż rok wcześniej. A Polacy i tak ich nie płacą

Najwyższa Izba Kontroli już drugi raz wzięła pod lupę skuteczność egzekwowania mandatów w Polsce. Ostatni raport, sprzed pół roku, jest w zasadzie powtórzeniem pierwszego, opublikowanego siedem lat temu. Z obu wynika jasno, że system poboru opłat za mandaty jest w Polsce nieskuteczny, a kuleje na

Budżet potrzebuje pieniędzy. VAT przygniecie komorników? Wielkie poruszenie w branży

obawiają się, że doliczanie VAT-u do stawek podniesie koszty egzekucji i utrudni dochodzenie swoich słusznych roszczeń. Już dziś część wierzycieli, obawiając się nieskutecznej egzekucji i kosztów, odpuszcza ściganie dłużników. Ogromne poruszenie

Ślą wniosek za wnioskiem, nasyłają kontrole, grożą pozwami. SLAPP to nowa odmiana pieniactwa

pomówienie od razu dwa. Jeden cywilny, jeden karny. A jeśli prokuratura umorzy postępowanie w zgłoszonej przez slappera sprawie, sięga się po prywatny akt oskarżenia. Można ten manewr powtarzać wielokrotnie. Na tym polega mechanizm slappowania. Działanie jest skuteczne i niezbyt kosztowne. Za pracę

Komornicy polegli w potyczce z emerytami. Nieudane zajęcia tysięcy świadczeń z ZUS

komorniczych o zajęcia wzrosła o połowę do ponad 20 tys. dziennie! To rekord, nigdy wcześniej nie mieliśmy ich aż tylu - słyszymy w ZUS. Problem w tym, że wnioski komorników były błędne. Aby była możliwość skutecznej egzekucji, komornik musi napisać do ZUS, jakie dokładnie świadczenie danej osoby chce zająć. W

Resort finansów będzie wypłacał pracownikom dodatki. 500 plus za spotkania co trzy tygodnie

skuteczny mentoring, gdy opiekun z podopiecznym będzie spotykał się – jak to wynika z opisu programu – nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie, a więc zapewne w większości przypadków także nie częściej – zauważa Hinc. Ilu będzie mentorów? Nie wiadomo. „Do 31 stycznia danego roku Szef

Czy komornik będzie mógł zająć 500 zł na dziecko? A co ze zdolnością kredytową? Urośnie? Tłumaczymy

. Dlatego dłużnik, który chce ustrzec pieniądze wolne z mocy prawa od egzekucji, powinien jak najszybciej złożyć u komornika wniosek o zwolnienie wraz z uzasadnieniem i dokumentem świadczącym o tym, że rachunek jest zasilanyprzez takie środki. - W razie zaniedbania tej kwestii, nie można skutecznie

Próchnik złożył wniosek do sądu o restrukturyzację, chce sprzedać markę Rage Age

regulowania zobowiązań jest wynikiem zsumowanych z wielu lat efektów nieskutecznej realizacji decyzji strategicznych, które w związku z tym nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. "Obecny zarząd z pełną determinacją korygował zastane nieprawidłowości. Niestety, obecne

Giełdowy wzlot PGNiG. Inwestorzy docenili zwycięstwo nad Gazpromem

sparaliżuje Gazprom? Zgodnie z przepisami nawet w razie złożenia apelacji końcowy wyrok arbitrażu Gazprom powinien i tak wykonać. A jeśli będzie się ociągać, to zgodnie z międzynarodową konwencją o wykonywaniu wyroków sądów arbitrażowych PGNiG powinien mieć prawo do przymusowej egzekucji swojego zwycięstwa

Komorniczy problem z podatkiem VAT

, gdyż według wcześniejszej interpretacji z roku 2004 działalność komorników była zwolniona z podatku VAT. Osoba mająca np. wyrok z klauzulą wykonalności zjawiała się u komornika, wnosiła opłatę wynikającą z przepisów, a komornik egzekwował - bardziej lub mniej skutecznie

Urzędnik czy biznesmen, czyli kłopot z komornikami

!), będzie chciało się pracować za kilka tysięcy? To kluczowy problem. Bo dla gospodarki dobry komornik to skarb. Bez skutecznej, uczciwej egzekucji gospodarki nie ma. Najważniejsze jest zatem pytanie: czy komornik urzędnik zrobi to lepiej niż komornik przedsiębiorca? Nie wiem. I

Władze miast i gmin nie radzą sobie z kontrolą, czym ludzie palą w piecach. Truciciele praktycznie bezkarni

system skutecznej egzekucji prawa i przeciwdziałania przestępstwom ekologicznym. Jednym z najbardziej jaskrawych przejawów słabości państwa w tym obszarze i tego, że przez ostatnie 20 lat de facto się ono z niego wycofało, jest brak skutecznej kontroli spalania odpadów w gospodarstwach domowych

Antywindykator pomoże ci z długiem. Od planu spłaty po upadłość konsumencką. Ile kosztuje obrona przed "nękaniem"?

, bądź też wierzyciel nie wystąpił dotąd o nadanie mu klauzuli wykonalności – szanse na skuteczną pomoc są większe. W antywindykacji chodzi głównie o to, by nie dopuścić do wydania tytułu egzekucyjnego lub egzekucję znacząco odroczyć w czasie. Wtedy dłużnik ma szansę na złapanie oddechu, spłatę

Wzrośnie liczba dzieci pozbawionych alimentów

informacje o zadłużonych w FA - komentuje Janeczek. A komornicza egzekucja tych długów nie jest skuteczna. Jak informuje Krajowa Rada Komornicza, wynosi zaledwie około 14 proc. – W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich powstał zespół ekspertów ds. alimentów. Pracuję w nim. Zapytaliśmy Ministerstwo

W państwie z kartonu liczy się, kogo znasz i ile masz numerów do lekarzy

; Dlaczego jeszcze rządowe restrykcje nie były skuteczne? - Ich egzekucja działała słabo. Kilkadziesiąt knajp w Krakowie, w którym mieszkam, hulało mimo generalnego zakazu. Sądy uniewinniały przedsiębiorców, którzy nie stosowali się do obostrzeń, bo podstawa prawna była miałka. Techniki legislacyjne zupełnie

Polacy nie płacą na "byłe dzieci". Już nawet GUS ostrzega: Będzie gigantyczny problem

dłużnikami państwa. Jaka jest rzeczywista liczba dzieci pozbawionych alimentów, nie wiadomo, bo nikt ich nawet nie policzył. I nie zamierza tego robić. Brak alimentów to problem rodzica. A do tego egzekucja komornicza długu alimentacyjnego, choć prowadzona przez państwo, jest mało skuteczna. Ściągalność

W kogo uderzą nowe przepisy prawa cywilnego? Apetyt firm windykacyjnych nie do poskromienia

, zmienił ustawę o komornikach sądowych i napisał nową ustawę tylko o kosztach komorniczych. Nowe przepisy już obowiązują. Co czeka windykatorów? Choć wydawałoby się, że ustawa o kosztach komorniczych dotyczy jedynie egzekucji sądowej, to tak wcale nie jest. Zmienia też zasady windykacji przedawnionych

Pani komornik oszukała ponad 50 osób? Prokuratura: Ściągała więcej, niż powinna

przygotowawczego, wyjaśniała śledczym, że w jej opinii opłaty naliczała prawidłowo. Ściągała skutecznie, ale za dużo? Inaczej uważa prokuratura i poszkodowani dłużnicy oraz wierzyciele, którzy kolejno informowali o nieprawidłowościach wrocławską Izbę Komorniczą

Polska szara strefa, czyli duże i małe przekręty. ONZ i PwC radzą zaostrzyć kary

, są słabo ściągane, a majątek uzyskany w drodze przekrętów jest skutecznie ukrywany. - Elementem skutecznego wymiaru sprawiedliwości jest możliwość egzekucji kar. Obecnie, dzięki wykorzystywaniu kruczków prawnych, przestępcy faktycznie nie ponoszą ryzyka i kosztów związanych ze swoją nielegalną

Zysk netto PKN Orlen wzrósł r/r do 1 603 mln zł w III kw. 2017 r.

obrotu paliwami, ale także ich skuteczna egzekucja przynosi dalsze, wymierne efekty. Dzieje się to z korzyścią dla wszystkich legalnie działających uczestników rynku, klientów i budżetu państwa" - powiedział prezes Wojciech Jasiński, cytowany w komunikacie. Zysk operacyjny

Właściciel "Rzeczpospolitej" vs. miliarder z listy "Forbesa". Starcie o wolność słowa czy biznes?

korzystania z działek, sprzedający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz kupującego poniesionej i udokumentowanej opłaty w terminie 28 dni od otrzymania wezwania do zapłaty. Co do obowiązku zwrotu ww. opłaty, sprzedający poddaje się rygorowi egzekucji wprost z aktu notarialnego do kwoty maksymalnej

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt nowej ustawy antylichwiarskiej

przekraczać wysokości pożyczonej kwoty powiększonej maksymalnie o 45%. Niedopuszczalne będzie żądanie przenoszenia własności nieruchomości na zabezpieczenie zaciągniętych zobowiązań. Wyeliminowana też zostanie możliwość prowadzenia egzekucji komorniczej z mieszkania, jeżeli wysokość zadłużenia nie przekracza

Ziobro wziął się za lichwiarzy. Szansa na ucywilizowanie rynku pożyczek

– Lichwa to niewolnictwo XXI wieku – takiego określania użył na czwartkowej konferencji prasowej minister Zbigniew Ziobro. Zapewniał, że proponowane zmiany będą skutecznie chronić Polaków przed plagą lichwiarzy i nadużyciami firm pożyczkowych. Położą kres wykorzystywaniu niewiedzy

Co dla klientów zmieni likwidacja Bankowego Tytułu Egzekucyjnego?

ściąga dług z nas, a nie ze złodzieja (który zresztą rozpłynął się w powietrzu). Często o takim długu dowiadujemy się dopiero od komornika, który przychodzi z podbitym przez sąd BTE. Banki, mając łatwą drogę do egzekucji pieniędzy, z lenistwa nie zawsze sprawdzają, dlaczego raty nie są spłacane, ani nie

Kary za brak polisy OC idą w górę. A wykrywanie nieubezpieczonych coraz lepsze

, odszkodowanie wprawdzie wypłaca UFG, ale potem egzekwuje od sprawcy wypłaconą kwotę wraz ze swoimi kosztami. I jest w tym coraz bardziej skuteczny. Bez OC? Zrobiłeś szkodę, musisz płacić Ponad 36 mln zł wyegzekwował w trzech pierwszych kwartałach 2018 r. UFG od kierowców, którzy spowodowali wypadki, nie mając

Urzędnicy poznają tajniki samoobrony

jednoczesnym skutecznym przeprowadzeniu egzekucji pieniężnej - podkreśla Wach. Przetarg na szkolenie jest otwarty. O wyborze oferty zadecyduje, cena oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń samoobrony dla pracowników izb, urzędów skarbowych i poborców podatkowych. Termin składania

Komornik zabrał 630 zł za jazdę na gapę, a mandat był przedawniony

. Dlaczego 630 zł? Oprócz długu na zajętą kwotę złożyły się jeszcze koszty postępowania egzekucyjnego. Kończąc postępowanie egzekucyjne, komornik ustala koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji: to suma opłat i wydatków postępowania. Suma kosztów i kwota przekazana

Za śmieci płacę gdzie indziej, czyli jak uciekają gminom pieniądze za odbiór odpadów

, korzystają z pomocy urzędu skarbowego, wreszcie uciekają się do hipoteki przymusowej. Bo jak należność zostanie wpisana na hipotekę np. domu, to nie będzie można go sprzedać ani zapisać dzieciom. Taka groźba działa. – To długotrwała, ale jedyna tak naprawdę skuteczna droga do odzyskania długu za odbiór

Stan epidemii a postępowania sądowe

;zaprzestały czynności. Wszczynanie nowych postępowań Możliwe jest składanie do sądów nowych pozwów, wniosków i pism procesowych, a także wszczęcie i prowadzenie egzekucji. Odwołanie rozpraw W czasie stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID

Kiedy i jak można odwołać darowiznę?

nieudzielenie pomocy) do śmierci ojca, mogłaby – w terminie roku od pozyskania tej informacji, np. wyroku sądu skazującego panią Alinę – skutecznie domagać się odwołania darowizny. Darowizna jako ucieczka z majątkiem Zdarza się, że nieuczciwi dłużnicy wykorzystują umowę darowizny do ucieczki z

Rząd przyjął nowęlę dotyczącą przeciwdziałania lichwie

zakupy na raty, a także bez ograniczeń doliczać prowizji, marży, opłat za złożenie czy rozpatrzenie wniosku albo obowiązkowego ubezpieczenia. "Zaproponowano zmiany, które mają skutecznie chronić Polaków przed plagą lichwiarzy i nadużyciami firm pożyczkowych, których

Polacy handlują długami na potęgę?

to już tylko 22 proc. Wynika to z tego, że dłużnicy nauczyli się skutecznie unikać egzekucji.

300 plus na wyprawkę. Ale być może nie dla wszystkich

informacje ZUS przekazywał listownie. To kolejne utrudnienie dla nieskomputeryzowanych beneficjentów. Co prawda wprowadzono rozwiązanie mające pomóc tym, którzy dotychczas wszelkie wnioski o pomoc finansową składali na papierze, tylko nie bardzo wiadomo, czy będzie ono skuteczne. W wybranych placówkach

Gdy pracodawca nas okrada. Karać go więzieniem?

wydam nakaz, pracodawca może napisać w odwołaniu, że się z tą sumą wcale nie zgadza, a tak w ogóle to właśnie zamierzał wejść w spór w tej sprawie. Taka decyzja zostaje uchylona i nie ma skutecznej metody egzekucji. Sytuacja druga, gorsza: pracodawca w ogóle nie naliczył wynagrodzenia, żadnej

PKN Orlen oczekuje spadku marży downstream i wzrostu konsumpcji paliw w br.

. Liczymy zatem na dalszą, skuteczną egzekucję wprowadzonych przepisów" - powiedział wiceprezes Orlenu ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk, cytowany w komunikacie. PKN Orlen podał w prezentacji, że w III kw. br. konsumpcja oleju napędowego w Polsce wzrosła o 4% r/r do 3,29

Próchnik złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, liczy na restrukturyzację

Warszawa, 18.05.2018 (ISBnews) - Próchnik złożył do sądu rejonowego w Łodzi wniosek o ogłoszenie upadłości, podała spółka. Zarząd nadal widzi realną szansę skutecznej restrukturyzacji działalności spółki. "We wniosku o ogłoszenie upadłości spółki

Posłowie zmienili prawo. Koniec z fikcyjnymi adresami firm?

okazywały się oszustami, które np. dokonywały wyłudzeń podatku VAT i znikały. Po drugie, pokrzywdzeni mogli być właściciele nieruchomości - przeciwko nim mogła być faktycznie skierowana np. egzekucja komornicza na podstawie adresu podanego przez spółkę. Czy nowe przepisy będą

Wspólnota w pętli zadłużenia

swoje zobowiązania. - Ten swoisty pat trwa na dobrą sprawę do dzisiaj - mówi administrator. I dodaje, że wspólnota regularnie pozywa największych dłużników i później egzekucjami komorniczymi dochodzi swoich pieniędzy. Po wygraniu i wyegzekwowaniu jednego długu, konieczne jest zakładanie kolejnej sprawy

Alimenty na dzieci - będą surowsze kary dla niepłacących. Czy dziadkowie też muszą płacić? Kiedy fundusz alimentacyjny?

dłużnika. Prokurator nie może sam z siebie podjąć działań, chyba że egzekucja świadczenia była bezskuteczna i dziecko dostaje alimenty z Funduszu Alimentacyjnego. Alimenciarze spłacą dług, unikną więzięnia Dłużnicy alimentacyjni mają szansę, by uniknąć więzienia, jeśli spłacą dług. Według nowych przepisów

Jak e-sprzedawca wodził klientów za nos. "Od razu na wstępie bardzo panią przepraszam"

nie będzie miał majątku, z którego można przeprowadzić skuteczną egzekucję. Wtedy komornik umorzy postępowanie egzekucyjne, a nasza szkoda powiększy się o koszty poniesione w związku z całym postępowaniem. Sprawę możemy również przegrać. Wówczas oprócz naszych kosztów możemy zostać obciążeni kosztami

"DGP" Za przedawniony dług możesz trafić do BIG

Firmy windykacyjne zaczęły specjalizować się w dochodzeniu przedawnionych roszczeń - informuje gazeta. Wykupują je od wierzycieli za grosze, a potem wszczynają egzekucje. Wprawdzie po upływie terminu przedawnienia nie mogą już korzystać z drogi sądowej, ale straszą dłużnika, że

Jak upadał producent bielizny Atlantic? Wojciech Morawski: Moja historia będzie spektakularna, jeśli uda mi się podnieść

trudności na rynkach wschodnich. Mimo to urząd skarbowy zablokował konta Atlantica i rozpoczął egzekucję. Utrata płynności finansowej spowodowała, że 1 czerwca 2015 r. Morawski złożył w sądzie wniosek o upadłość układową – chciał mieć szansę na przeprowadzenie restrukturyzacji i podniesienie firmy

ZUS (czasem) zapłaci nawet po śmierci

tam groźba - jeśli kasa szybko nie wróci do ZUS-owego skarbca, to "należność będzie dochodzona w trybie egzekucji administracyjnej". Rodzina zmarłego skontaktowała się z ZUS-em. Tam dowiedziała się, że w zasadzie te pieniądze się jej należą. Na jakiej podstawie? O

Komputronik złoży apelację w sprawie należności od Clean & Carbon Energy

Warszawie, iż za w pełni skuteczną uznać należy umowę inwestycyjną i umowy wykonawcze do niej, bowiem sąd ten uczynił podstawą orzekania jedną z takich umów wykonawczych, jedynie błędnie ją interpretując. Stanowisko to ma duże znaczenie z perspektywy dochodzenia przez podmiot z grupy kapitałowej emitenta

Nadwyrężone zaufanie do państwa i ZUS

do bazy ZUS ponosi zwykły obywatel, który chce wyegzekwować swoją należności. Opłatami za dostęp do bazy ZUS komornik obciąża dłużnika, ale gdy długu nie da się wyegzekwować (co jest w Polsce normą, według Konfederacji Lewiatan blisko 70 proc. egzekucji jest nieskutecznych

500 kontroli w 10 dni. PiS nie dotrzymał słowa, lex Uber ekspresem jedzie przez Sejm bez poprawek

? Podczas protestu taksówkarze przedstawili trzy postulaty: skuteczną egzekucję już obowiązującego prawa, zaprzestania prac nad obecnym projektem ustawy i - po konsultacjach z taksówkarzami - przygotowanie nowego projektu, który odpowie na ich potrzeby. Rząd jednak prac nie przerwał, a przekonał

Prawnicy czytelnikom, odc. 11. Co będzie, gdy nie zapłacę czesnego w prywatnym przedszkolu?

od roku. Wypłatę mam na ostatni dzień miesiąca. W marcu prosiłam zakład pracy o nieściąganie z wynagrodzenia egzekucji komorniczych. Powiedzieli, że nie mają podstawy prawnej. W kwietniu również mi ściągnęli, ale wydaje mi się, że "tarcza 3,0 mówi o ochronie przed egzekucją komorniczą. Czy mam

Czy rząd zawiesi aplikację Ubera? Jest termin spotkania z taksówkarzami, przedstawicielem UOKiK-u i resortami siłowymi

postulaty. To: skuteczna egzekucja prawa - bo do tej pory kontrole Inspekcji Transportu Drogowego i skarbówki nie ograniczyły nielegalnych przewozów; zarzucenie prac nad przyjętą przez rząd w ubiegły wtorek nowelizacją ustawy o transporcie drogowym; opracowanie nowego projektu, który będzie wspierał

Raport Komisji Europejskiej druzgocący dla Polski. Nie udały nam się ani walka ze smogiem, ani recykling odpadów

tylko na papierze. – Ten dokument pokazuje, że wiele państw UE nadal nie podejmuje wystarczających starań w kierunku wdrożenia skutecznej polityki ochrony środowiska. Brakiem działań w zakresie jakości powietrza wyróżnia się w szczególności Polska, która w ciągu dwóch lat nie poczyniła żadnych

Interwencja "Pieniędzy ekstra": Ojciec się nie odzywał, komornik - owszem

. Gdzie i w jakim trybie powinna złożyć oświadczenie pani Daria? - Aby było skuteczne, powinno być złożone przed notariuszem lub w sądzie - mówi mec. Rozpara. Zdecydowanie łatwiejszą drogą jest udanie się do notariusza. A jeśli komornik nie chce ustąpić? Wtedy pani Daria powinna

NIK: Działania MF przy przeciwdziałaniu wyłudzaniu VAT były nieskuteczne

nieskutecznej egzekucji, spowodowanej brakiem jakiegokolwiek majątku osób i firm wykorzystywanych do tych oszustw oraz konsekwencją trudności z ustaleniem faktycznych ich organizatorów. W okresie objętym badaniami NIK (2014 r. - I półrocze 2015 r.) minister finansów podejmował szereg

Komornicy weszli do sklepów Praktikera w sześciu miastach

poniesione w wyniku bezprawnie prowadzonych egzekucji. – Z przykrością stwierdzamy, że Metro Properties Sp. z o.o. oraz komornicy działają na szkodę marki Praktiker i ogółu wierzycieli spółki. Zatrudniamy aktualnie ponad 1100 osób. Dołożymy wszelkich starań, aby ochronić te miejsca pracy i kontynuować

Ziobro wydaje wytyczne w sprawie walki z lichwiarzami

Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Zbigniewa Ziobry uważa, że ogromna szkodliwość społeczna i skala przestępstw związanych z udzielaniem pożyczek lichwiarskich oraz oszustw kończących się wyłudzeniem nieruchomości, wymaga zdecydowanych i skutecznych działań