skuteczna restrukturyzacja

Co oznacza restrukturyzacja firmy?

W ujęciu prawnym, restrukturyzacja ma nieco inne znaczenie i oznacza pewien zazwyczaj zamierzony proces, zmierzający do uniknięcia dotkliwych skutków zdarzeń, które miały miejsce wcześniej albo niebawem się wydarzą.

MR: W ramach Polityki Nowej Szansy do firm w kłopotach trafi 120 mln zł rocznie

to, aby cały proces przebiegł skutecznie. Z tej formy pomocy mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa tylko w ramach zatwierdzonego przez KE programu pomocowego ? Pomoc na restrukturyzację Pomoc na restrukturyzację jest przeznaczona

P.o. prezesa Aliora: Przejęcie Ruchu wyłącznie na potrzeby restrukturyzacji 

Warszawa, 03.01.2019 (ISBnews) - Alior Bank, który złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Ruchem zakłada, że ewentualna koncentracja będzie czasowa i dokonana wyłącznie na potrzeby wsparcia procesu restrukturyzacji

Cube.ITG: Data Techno Park odstąpiło od umowy sprzedaży nieruchomości

nieruchomości jest niezbędna do skutecznego przeprowadzenia postępowania sanacyjnego Data Techno Park w restrukturyzacji, 2. możliwość uzyskania środków, które będą mogły zostać przeznaczone na rozwój Data Techno Parkw restrukturyzacji po jej sprzedaży, podano również. Cube.ITG

Millennium liczy na 100 mln zł synergii w tym roku po połączeniu z Euro Bankiem

Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - W ramach procesu restrukturyzacji po połączeniu z Euro Bankiem w ub.r., Bank Millennium planuje zamknięcie 60 placówek w 2020 roku oraz zwolnienie 260 osób w I kwartale 2020, podała instytucja. Skuteczne dokończenie restrukturyzacji powinno

TXM złożył wniosek o ogłoszenie upadłości z przyczyn formalnych

znane do połowy maja br. Z kolei do końca maja TXM zamierza przedstawić wszystkim wierzycielom ostateczny plan restrukturyzacji. "Jesteśmy przekonani, że wspólnie opracujemy skuteczny i trwały plan przywrócenia TXM na ścieżkę rozwoju" - podsumował Łużniak

TXM złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

funkcjonowanie sieci oraz zapewnić stabilizację jej sytuacji finansowej w przyszłości. Przyjęte założenia restrukturyzacji opierają się na utrzymaniu i dalszym rozwoju dotychczasowej działalności TXM, przy uwzględnieniu zmian organizacyjnych niezbędnych do osiągnięcia wyznaczonych celów. W ramach zainicjowanego

GetBack: Postanowienie o zatwierdzenie układu uprawomocniło się

zaskarżeniu, stało się zatem prawomocne, skuteczne i wykonalne z dniem 24 lutego 2020 roku. Zażalenie było ostatnim rozpoznawanym przez sąd zażaleniem wierzyciela w postępowaniu o zatwierdzenie układu emitenta" - czytamy w komunikacie. Powyższe oznacza, iż postanowienie Sądu

Sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe Brastera

; - czytamy w komunikacie. Sędzią-komisarzem został wyznaczony ASR Piotr Bartosiewicz, a nadzorcą sądowym ustanowiona została spółka KGS Restrukturyzacje sp. z .o. o. Braster podał, że w ramach skutecznie zainicjowanego postępowania, we współpracy z KGS

Bank Millennium szacuje synergie z połączenia z Euro Bankiem na 126 mln zł w br.

(30 mln zł). Na początku lutego zarząd informował, że skuteczne dokończenie restrukturyzacji powinno umożliwić uzyskanie synergii w kwocie ponad 100 mln zł już w 2020 roku. Obecny plan zakłada zmniejszenie w 2020 r. sieci o ponad 60 placówek i

ARP: Tylko restrukturyzacje mające na celu rozwój są efektywne

, Wuzetem i Przewozy Regionalne. Przewozy Regionalne dzięki skutecznie prowadzonej restrukturyzacji ubiegły rok po raz pierwszy w swojej historii zakończyły dodatnim wynikiem finansowym powyżej 50 mln zł. Z kolei spółka Wuzetem, która jeszcze kilka lat temu była na skraju

Ursus ma wstępne propozycje ugodowe ws. spłaty kredytu na rzecz PKO BP

Warszawa, 21.11.2018 (ISBnews) - Ursus w restrukturyzacji otrzymał od PKO Banku Polskiego wstępne propozycje ugodowe w sprawie spłaty na rzecz banku kredytu z umowy limitu kredytowego wielocelowego zawartej 7 października 2015 r. z późniejszymi zmianami, podała spółka

S&P potwierdził ratingi BBB+ i A-2 mBanku, perspektywa nadal negatywna

chronione przed niewykonaniem zobowiązania dzięki skutecznemu procesowi restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji emitenta, wyjaśnił bank. mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki

Sąd ogłosił upadłość likwidacyjną Próchnika 

poinformował wówczas, że nadal widzi realną szansę skutecznej restrukturyzacji działalności. Spółka podała 30 maja, że złożyła wniosek do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia, XIV Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych o rozpoznanie wniosku o ogłoszenie

PMR Restrukturyzacje: Transport, turystyka, meble najszybciej stracą płynność

wyłącznie natychmiastowe wprowadzenie planów naprawczych, uważają eksperci PMR Restrukturyzacje. "Firmy transportowe, w tym również przewoźnicy pasażerscy, zmagają się z drastycznym spadkiem obrotów, przy jednoczesnej konieczności spłaty zobowiązań kredytowych

Trigon TFI: Rozwiązanie umów z GetBack o zarządzanie portfelami jest skuteczne

Warszawa, 19.07.2018 (ISBnews) - Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) stoi na stanowisku, że rozwiązanie umów o zarządzanie portfelami wierzytelności w ramach dziewięciu funduszy Trigon Profit ze spółką GetBack w restrukturyzacji jest skuteczne, podało TFI w

Rząd przyjął projekt nowelizacji prawa restrukturyzacyjnego

przed wsparciem przedsiębiorcy pomocą z zasobów państwowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Obecnie na wydanie decyzji przez Komisję Europejską w sprawie pomocy indywidualnej na restrukturyzację czeka się ok. 15 miesięcy. W praktyce uniemożliwia to przeprowadzenie skutecznej restrukturyzacji ze

Rząd przyjął projekt ustawy dot. BFG i zasad przymusowej restrukturyzacji

. W projekcie ustawy przewidziano: - tworzenie przez BFG planów przymusowej restrukturyzacji, ocena ich wykonalności oraz wydawanie zaleceń instytucjom finansowym dotyczących usunięcia stwierdzonych przeszkód dla skutecznej realizacji tego postępowania

Trigon TFI rozwiązał umowę ramową z GetBack na obsługę portfeli inwestycyjnych

funduszy Trigon Profit ze spółką GetBack w restrukturyzacji jest skuteczne. (ISBnews)

ME: KHW może potrzebować ok. 500 mln zł dokapitalizowania

rentowności Holdingu i jego wyjścia na prostą. "Żeby to osiągnąć, niezbędni są jednak inwestorzy. Ich zaangażowanie potrzebne jest, by przeprowadzić program inwestycyjny, który umożliwi skuteczną restrukturyzację. Wielkość dokapitalizowania minister oszacował na około 500 mln

Hawe złożyło wniosek o zmianę zarządcy sanacyjnego

restrukturyzacji, mającego na celu rozłożoną w czasie obsługę zadłużenia i stopniowe oddłużenie obu spółek" - czytamy dalej. W ocenie zarządu spółki, kancelaria PMR Restrukturyzacje podziela przekonanie, że skuteczna sanacja jest możliwa, a kondycja Hawe i Hawe Telekom rokuje

Trigon TFI złożyło przeciwko GetBack pozew dot. rozwiązania umowy ramowej

transakcji sprzedaży/nabycia na rynku wtórnym portfeli wierzytelności. Następnie Trigon podał, że rozwiązanie umów o zarządzanie portfelami wierzytelności w ramach dziewięciu funduszy Trigon Profit ze spółką GetBack w restrukturyzacji jest skuteczne. GetBack S.A. jest polską spółką

GetBack otrzymał pozew od Trigon TFI zw. z umową ramową z 2017 r.

Warszawa, 18.03.2019 (ISBnews) - GetBack w restrukturyzacji otrzymał od Trigon Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) pozew o ustalenie tego, że do rozwiązania umowy ramowej zawartej pomiędzy spółkami 9 sierpnia 2017 r. doszło z przyczyn leżących wyłącznie po stronie GetBack

Piotr Fic powołany na członka zarządu ds. operacyjnych Biomed-Lublin

oraz know-how spółki w obszarze biotechnologii, w efekcie oczekiwany wzrost wartości spółki i skuteczne zakończenie procesu restrukturyzacji" - czytamy w komunikacie. Piotr Fic specjalizuje się w tworzeniu strategii i procesów rozwoju poprzez innowacje, restrukturyzacji

Próchnik złożył wniosek do sądu o restrukturyzację, chce sprzedać markę Rage Age

Warszawa, 27.03.2018 (ISBnews) - Zarząd Próchnika złożył do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosek o przeprowadzenie restrukturyzacji w postępowaniu sanacyjnym. Główne założenia

ARP bliżej objęcia większościowego pakietu udziałów Przewozów Regionalnych

pakietu udziałów Przewozów Regionalnych, podała Agencja. "Jednogłośnie podjęta dzisiaj uchwała nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników stwarza realną szansę na skuteczną restrukturyzację Przewozów Regionalnych. Stawką jest odzyskanie przez spółkę długotrwałej rentowności

Próchnik zdecydował o przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości

Warszawa, 07.05.2018 (ISBnews) - Zarząd Próchnika podjął decyzję o przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości, poinformowała spółka. Pomimo to, nadal widzi realną szansę skutecznej restrukturyzacji działalności spółki. "Pomimo podjęcia decyzji

Filary nowej strategii ARP to innowacje, restrukturyzacja i inwestycje

, restrukturyzacja i inwestycje. "Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacje, restrukturyzację rozwojową i inwestycje portfelowe to strategiczne cele ARP. Skuteczna ich realizacja pozwoli urzeczywistnić naszą wizję, w której ARP to wiarygodny partner, pobudzający

ARP: Restrukturyzacja UCK w Gdańsku została zakończona sukcesem

restrukturyzacyjnym. Udana restrukturyzacja UCK to dla nas wszystkich powód do dumy: przede wszystkim dlatego, że z jej efektów korzystają pacjenci. Przykład UCK pokazuje, że jesteśmy skuteczni nie tylko w obszarach ściśle związanych z przemysłem ciężkim, z którym się od lat kojarzymy" - powiedział wiceprezes

Próchnik złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, liczy na restrukturyzację

Warszawa, 18.05.2018 (ISBnews) - Próchnik złożył do sądu rejonowego w Łodzi wniosek o ogłoszenie upadłości, podała spółka. Zarząd nadal widzi realną szansę skutecznej restrukturyzacji działalności spółki. "We wniosku o ogłoszenie upadłości spółki

PGZ: A. Kensbok powołany na prezesa, w zarządzie też M.Pietrzyk i H. Stępniewicz

Szynowych w Poznaniu, gdzie był odpowiedzialny m.in. za opracowanie i skuteczne wdrożenie programu restrukturyzacji opartego na optymalizacji procesów produkcji, logistyki i projektowania. Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) jest producentem systemów i rozwiązań wykorzystywanych przez

KE wzywa Polskę do wdrożenia dyrektywy dot. restrukturyzacji i likwidacji banków

Europejska podjęła szereg środków w celu zapewnienia stabilności branży usług finansowych i bankowych. Celem przyjętej wiosną 2014 r. dyrektywy w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków było wyposażenie organów publicznych w kompleksowe i skuteczne narzędzia postępowania z

Miłosz Szulc powołany na prezesa RUCHu w zw. z II etapem działań naprawczych

powierzyła Robertowi Wardakowi. Jednocześnie Robert Wardak złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu RUCH S.A. w restrukturyzacji po tym, jak skutecznie przeprowadził spółkę przez etap negocjacji z wierzycielami i kontrahentami oraz rozmów z potencjalnymi inwestorami" - czytamy w komunikacie

KNF przypomina bankom i SKOK-om o zasadach restrukturyzacji kredytów

Warszawa, 11.03.2016 (ISBnews) - Niezbędne jest dostosowanie działalności banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) do wprowadzonych wymogów w zakresie restrukturyzacji kredytów. Proces ten powinien być odpowiednio sformalizowany i określony w

Action miało 8,1 mln zł straty netto, 9,13 mln zł straty EBIT w III kw. 2018 r.

Warszawa, 30.11.2018 (ISBnews) - Action w restrukturyzacji odnotowało 8,1 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 5,48 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata

Work Service i spółka zależna złożyły wniosek do ZUS o nowe układy ratalne

tych kwestii będzie oznaczało skuteczną restrukturyzację, dzięki czemu spółka będzie mogła skupić się na rozwoju działalności operacyjnej" - powiedziała prezes Work Service Iwona Szmitkowska, cytowana w komunikacie prasowym. Dziś wcześniej Work Service poinformował w

Przewozy Regionalne podpisały z Simple umowę na system wspomagający logistykę

planu restrukturyzacji spółki. "Podpisanie umowy z Simple S.A. jest potwierdzeniem skutecznego i efektywnego realizowania planu restrukturyzacji Przewozów Regionalnych. Rozwiązania dostarczone przez naszego nowego partnera pozwolą na redukcję kosztów działań operacyjnych

Lartiq przekazał GetBack 40 mln zł, a strony rozwiązały dotychczasowy spór

, zrzekły się wzajemnych roszczeń oraz zobowiązały się do podjęcia czynności niezbędnych do skutecznego cofnięcia wszystkich pozwów w postępowaniach sądowych, które strony wytoczyły przeciwko sobie" - czytamy dalej. GetBack podał, że na skutek realizacji porozumień odzyskał

GetBack złożył pozew o zapłatę przez Lartiq TFI kwoty 49,2 mln zł z odsetkami

obsługi portfeli inwestycyjnych. Na początku sierpnia ub. roku Trigon TFI złożyło pozew przeciwko GetBack w restrukturyzacji o ustalenie m.in., że umowa ramowa na świadczenie usług obsługi portfeli inwestycyjnych z dnia 9 sierpnia 2017 r. została ważnie zawarta i obowiązywała w

Porozumienie Akcjonariuszy Hawe liczy, że syndyk skupi się na odzyskaniu majątku

na powrót składników majątku do grupy Hawe i na powrót do drogi restrukturyzacji poprzez skuteczne działania organów państwowych, w tym największego wierzyciela - ARP" - czytamy w oświadczeniu. "Położenie akcjonariuszy zrzeszonych w PAH jest trudne i końcowe

"The New York Times": USA próbują odizolować Chiny gospodarczo. Odsiecz nadchodzi z Niemiec

Stanów Zjednoczonych mającymi na celu izolację gospodarczą Chin. Argumentują, że dochody z Chin są niezbędne dla prosperowania i rozwoju ich firm w Europie. Martin Brudermüller, prezes BASF, powiedział, że zyski z Chin pozwoliły firmie skutecznie zrekompensować straty wynikające z wysokich kosztów

GetBack miał 1 022,84 mln zł straty netto, 566,47 mln zł straty EBIT w 2018 r.

wiarygodności, co dodatkowo znacząco utrudniło prowadzenie skutecznej działalności windykacyjnej. W tej sytuacji istniały w zasadzie dwa scenariusze działania: upadłość lub ryzykowna próba przeprowadzenie złożonego postępowania restrukturyzacyjnego. Misję doprowadzenia do skutku scenariusza ratowania GetBack

PiS ma pomysł jak zaszczepić wieś. Statystyki ma poprawić pomoc... Kół Gospodyń Wiejskich

Czwarta fala epidemii koronawirusa coraz mocniej rozpędza się w Europie . Jak wskazują eksperci, podstawowym warunkiem skutecznej z nią walki  jest zaszczepienie jak największej liczby ludności. Niestety, jak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia, w Polsce największą niechęć do

Tysiące wniosków o skreślenie z rejestru działalności gospodarczej. Dramat będzie jesienią

Już w marcu przedsiębiorcy bali się plajt. Szczególnie ci prowadzący małe i średnie firmy. Odmrożenie biznesu dało im trochę nadziei, tak jak pieniądze z "tarczy" Polskiego Funduszu Rozwoju. Ale co będzie, gdy skończą się środki pomocowe? Jak oceniają specjaliści od restrukturyzacji i

Ochrona firmy przed upadłością kluczowym zadaniem Prawa restrukturyzacyjnego

Kancelarii Prawnej Skarbiec wskazują, że poprawienie warunków skutecznej restrukturyzacji stanowi istotny element dla wzrostu i potencjału gospodarczego państwa. Także z uwagi na powyższe, ustawodawca założył zabezpieczenie zarówno interesów dłużnika jak

Qumak zamierza przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości spółki

podjęcia decyzji w sprawie przygotowania wniosku w przedmiocie ogłoszenia upadłości Qumak, zarząd w dalszym ciągu widzi możliwość przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji spółki oraz szansę na pozyskanie inwestora strategicznego. W związku z powyższym zarząd kontynuuje przegląd opcji strategicznych z

Helena Fic została oddelegowana do pełnienia obowiązków prezesa Rafako

zarządu. "Chcemy powierzyć kierowanie spółką najlepszemu kandydatowi, który będzie skutecznie realizował strategię wyznaczoną przez Jerzego Wiśniewskiego i zatwierdzoną przez radę nadzorczą. Strategię, która zakłada budowę w oparciu o Rafako największego polskiego podmiotu

Marcin Piróg złożył ofertę objęcia 2 mln akcji Biomed-Lublin za 2,14 mln zł 

2017 r. Jednocześnie na stanowisko prezesa został powołany Marcin Piróg. Priorytetem spółki jest skuteczne przeprowadzenie planu restrukturyzacji, dlatego też Biomed-Lublin zaproponował dalszą współpracę Adamowi Siwkowi, który dotychczas pełnił funkcję członka zarządu ds

COIG: Liczba upadłości firm wyniesie poniżej 600 w całym 2018 r.

mazowieckim (15,32%). "Restrukturyzacja to skuteczny sposób na naprawę kondycji firmy i dobrą kontynuację działalności, prowadzącą ponownie do osiągania zysków. Natomiast upadłość jest równoznaczna z zakończeniem działalności przedsiębiorstwa. Dlatego wzrost liczby procesów

Steinhoff: Zaangażowanie Enei w KHW może przynieść pozytywne efekty

Warszawa, 29.08.2016 (ISBnews) - Zaangażowanie Enei w Katowicki Holding Węglowy (KHW) przyniesie pozytywne efekty, jeśli operację tę poprzedzi rzetelna i skuteczna restrukturyzacja spółki, uważa były wicepremier i minister gospodarki Janusz Steinhoff

Action miał 6,31 mln zł straty netto, 5,93 mln zł straty EBIT w I kw. 2018 r.

Warszawa, 01.06.2018 (ISBnews) - Action w restrukturyzacji odnotował 6,31 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 17,6 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata

Grupa Qumak miała wstępnie ok. 0,3 mln zł zysku netto w I kw. br.

jednym z efektów skutecznie realizowanych działań naprawczych rozpoczętych w drugiej połowie 2017 roku. [...] Zarząd kontynuuje realizację planu restrukturyzacji kosztów w celu osiągnięcia trwałej rentowności działalności operacyjnej spółki" - czytamy w komunikacie

Hawe odwoła się od wniosku ARP ws. zarządy do wykonywania praw korporacyjnych

Warszawa, 31.03.2016 (ISBnews) - Zarząd Hawe w ciągu najbliższych dni odwoła się od wniosku Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) o ustanowienie zarządcy do wykonywania praw korporacyjnych, podało biuro prasowe Mediatela. W opinii zarządu spółki, wniosek jest nieskuteczny, ponieważ w

GK Immobile finalizuje przejęcie spółki Atrem

jako Projprzem Makrum. W wyniku skutecznej restrukturyzacji systematycznie poprawia wyniki, a od momentu przejęcia jej akcje podrożały o ponad 130%. Zarząd deklaruje realizowanie strategii rozwoju spółki poprzez kolejne przejęcia" - czytamy w komunikacie. Grupa Atrem

Action miał 56,39 mln zł straty netto w 2017 r., EBIT -50,97 mln zł

Warszawa, 30.04.2018 (ISBnews) - Action w restrukturyzacji odnotował 56,39 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 159,75 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata

BOŚ Bank miał 23,5 mln zł zysku netto, 18,42 mld zł aktywów w III kw. 2019 r.

. W I-III kw. 2019 r. bank miał 67,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 58,66 mln zł zysku rok wcześniej. "Od 2016 roku Bank Ochrony Środowiska S.A. skutecznie realizuje Program Postępowania Naprawczego

Work Service miał 6,2 mln zł straty netto w działalności kont. w I poł. 2019 r.

. "Podsumowując istotne kwestie związane z oceną aktualnej sytuacji finansowej i strategicznej dokładamy wszelkich starań, aby przedstawione wyżej działania mogły się w pełni zrealizować, a rozpoczęta w 2018 roku restrukturyzacja długu spółki i grupy kapitałowej mogła skutecznie zakończyć"

JSW prowadzi rozmowy z ING oraz innymi obligatariuszami o stabilizacji sytuacji

planu restrukturyzacji biznesowej i finansowej, wskazano również. ?Zarząd JSW podkreśla, że z przeprowadzonych rozmów z wszystkimi pozostałymi obligatariuszami wynika, że instytucje te chcą wspierać dalsze prace nad przygotowywaniem planu restrukturyzacji i są gotowe do

ARP ustaliła kluczowe warunki nabycia Stoczni Gdańsk i GSG Towers

przez prezesa Marcina Chludzińskiego Zarząd ARP S.A. chce wykorzystać dobrą koniunkturę w branży stoczniowej do skutecznej restrukturyzacji, a następnie rozwoju Stoczni Gdańsk, słynnej kolebki 'Solidarności'. Jest to jednak możliwe jedynie przy pełnej kontroli właścicielskiej nad aktywami. Obecnie ARP

Akcjonariusze Polimeksu zdecydują 28 grudnia o emisji do 150 mln akcji bez pp

-Mostostal jak i spółek z grupy, konieczna jest dalsza restrukturyzacja finansowa. W ocenie zarządu, podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji stanowi, w obecnej sytuacji spółki, optymalny sposób zaspokojenia potrzeb finansowych. Celowość wykorzystania środków w emisji

Prezes PKP Cargo Adam Purwin złożył rezygnację z funkcji

Wartościowych, ekspansję międzynarodową oraz skuteczną restrukturyzację" - czytamy także. Adam Purwin został wybrany prezesem PKP Cargo w drodze konkursu 6 lutego 2014 roku. Wcześniej - od lutego 2013 roku - pełnił funkcję członka zarządu ds. finansowych PKP Cargo i odpowiadał za

Cognor: Rynek pozwoli na 'przyzwoitą' rentowność w 2019 r., ale zysk może spaść

, jakkolwiek nie w pełni skutecznej, zdaniem Cognoru. USA wdrożyły szybciej znacznie dotkliwsze sankcje przeciw potencjalnemu dumpingowi, które dotknęły z nielicznymi wyjątkami, wszystkie kraje. Unia została postawiona przed koniecznością zabezpieczenia się przed dumpingiem produktów dotychczas kierowanych do

OT Logistics miało 37,42 mln zł straty netto w I kw. 2020 r.

trwa proces restrukturyzacji spółki STK S.A., co ma wpływ na mniejsze wartości przewozów ładunków. W zakresie spedycji grupa, mimo trudności makroekonomicznych i operowania na bardzo konkurencyjnym rynku, skutecznie wykorzystuje sprawdzoną markę oraz sprawność handlową. Nadal kontynuowane są procesy

Backlog Mostostalu Zabrze to 455 mln zł na koniec IV, potencjalnie 681 mln zł

restrukturyzacji spółek, a także rozwinęła metodykę zarządzania kontraktami. Wszystkie te elementy mogą przełożyć się na skuteczne uzyskiwanie korzyści z przejmowanych podmiotów, a okazji ku temu w obecnej sytuacji będzie prawdopodobnie coraz więcej" - zakończył Pietyszuk. Mostostal

Getin Holding miał 102,43 mln zł zysku netto z działalności kont. w 2019 r.

. Dzięki skutecznej realizacji działań związanych z głęboką restrukturyzacją i zmianą modelu biznesowego w II półroczu 2019 roku Grupa Idea Bank powróciła na ścieżkę rentowności. Wypracowany w tym okresie zysk, w połączeniu ze stopniowym ograniczaniem sumy bilansowej umożliwił poprawę wskaźników

Czy ze względu na COVID można ubiegać się o prolongatę sposobu raportowania lub o pomoc publiczną w sfinansowaniu kosztów jego wdrożenia? Prawnicy czytelnikom, odc. 105.

informacji z całą pewnością będzie dobrym i skutecznym narzędziem do zapoznania się w nowym plikiem. Ponadto udostępniona jest aplikacja e-mikrofirma. Aplikacja umożliwia generowanie, walidację, szyfrowanie, podpisywanie i przesyłanie plików JPK_VAT do systemu Ministerstwa Finansów. Jest to darmowe narzędzie

Restrukturyzacja zakończona sukcesem!

uzyskaliśmy dla Raven Trade niezwykle korzystne warunki, dzięki którym przedsiębiorstwo ma olbrzymie szanse na skuteczną restrukturyzację. W efekcie zawartego układu, Raven Trade Sp. z o.o. będzie miało możliwość spłaty wierzytelności publicznych w wysokości ok. 850 000,00 zł. na

Przewozy Regionalne rozpoczną próbną eksploatację zmodernizowanych Feniksów 57

własnością PTS, podała nadzorująca wszystkie trzy podmioty Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP). "Jednym z priorytetów ARP S.A. jest wspieranie procesów restrukturyzacji i rozwoju polskich przedsiębiorstw. Nasza aktywność na tym polu przynosi rezultaty, czego modelowym przykładem

KNF zawiesza SKOK Arka i występuje o ogłoszenie jego upadłości

nieskuteczna restrukturyzacja kasy spowodowały, że nadzór finansowy postanowił złożyć w sądzie wniosek o upadłość Arki. "W związku z głęboką niewypłacalnością SKOK Arka ujawnioną przez zarządcę komisarycznego oraz brakiem perspektyw restrukturyzacji wobec odmowy udzielenia

OZE nie złamały BOŚ. Bank zamyka ubiegły rok z zyskiem

. dzięki rekordowo wysokim zyskom z odsetek. W ostatnim kwartale ubiegłego roku pozyskano w ten sposób ponad 100 mln zł. Swoje zrobiła też restrukturyzacja. Szczegóły programu naprawczego nie są znane, przedstawiciele mówią tylko o "skutecznej optymalizacji modelu biznesowego". Działanie to

BOŚ chce poprawić wyniki r/r, nie będzie potrzebował dokapitalizowania w 2019 r.

, aby to finansować. W tym momencie portfel [kredytów na farmy wiatrowe ] wynosi 1,8 mld zł. Jesteśmy bezpieczni i ten portfel nie będzie odgrywał dużego znaczenia, jeśli chodzi o rezerwy" - zaznaczył. Białowąs podkreślił, że skuteczny proces restrukturyzacji i realizacji

ARP chce wspierać rozwój sektorów gospodarki opartych na wiedzy

wersji" - powiedział Chludziński podczas debaty w ramach II Forum Przemysłowego w Karpaczu. Zadaniem ARP jest skuteczne wsparcie rozwoju sektorów opartych na wiedzy i branż high-tech. Są to min. branże: gier wideo, technologii kosmicznych oraz robotyka i automatyka

NIK: Restrukturyzacja PLL LOT uratowała spółkę, ale bez inwestora nie przetrwa

Warszawa, 12.04.2016 (ISBnews) - Plan restrukturyzacji wdrożony w spółce Polskie Linie Lotnicze LOT (PLL LOT) przyniósł częściową poprawę sytuacji finansowej, a udzielona przewoźnikowi pomoc publiczna uratowała go przed upadłością, wynika z kontroli przeprowadzonej przez

Obiecują, że pomogą spłacić nasze długi. Czy warto im zaufać?

naszymi wierzycielami restrukturyzację. Nierzadko ogranicza się to do wysłania do wierzycieli pisma z prośbą o rozłożenie np. kredytów na dłuższe raty. Skuteczna restrukturyzacja wymaga poświęcenia klientowi czasu, spotkań z osobami decyzyjnymi po stronie wierzyciela i reprezentowania klienta w rozmowach

Bank Millennium miał 200,14 mln zł zysku netto, 97,91 mld zł aktywów w III kw.

na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), znormalizowany zysk netto w okresie I-III kwartał 2019 roku wyniósłby 651 mln zł. Oznaczałoby to 17% wzrost w stosunku do analogicznego wyniku pro-forma za pierwsze 3 kwartały 2018 roku" - czytamy w raporcie

Przegląd informacji ze spółek

, na koncesji PL838 (na prospekcie Shrek), podała spółka. Podział Centralnego Domu Maklerskiego Pekao stał się skuteczny, poinformował Bank Pekao. Sąd Okręgowy w Warszawie zatwierdził układy przyjęte przez wierzycieli spółki Ruch w restrukturyzacji

NWZ Mediatela ma zdecydować 8 V o emisji akcji, ARP skieruje sprawę do KNF

generowanych przez nią miejsc pracy, jak również spłaty wierzycieli w możliwe najwyższej wysokości" - napisała spółka. Według niej, "ARP aktywnie i skutecznie blokuje przeprowadzenie restrukturyzacji Hawe Telekom dążąc do sprzedaży przedsiębiorstwa Hawe Telekom i likwidacji

Getin Holding miał 47,63 mln zł zysku netto z dział. kont. w III kw. 2019 r.

211,5 mln zł. Dzięki dalszej, skutecznej realizacji działań związanych z głęboką restrukturyzacją i zmianą modelu biznesowego, w III kwartale br. Grupa Idea Bank SA osiągnęła zysk netto na poziomie 12,3 mln zł. Wypracowany zysk, w połączeniu ze stopniowym ograniczaniem sumy bilansowej umożliwił poprawę

Czy pandemia może być przyczyną niewykonania usługi? Prawnicy Czytelnikom, odc. 77.

takie stanowisko firmy jest prawnie uzasadnione? Po otrzymaniu maila z aneksem odpisałem również mailowo, że nie zgadzam się na aneksowanie umowy i proszę o jej rozwiązanie oraz zwrot wpłaconej zaliczki. Jakie mam szanse na skuteczne wyegzekwowanie takiego rozwiązania na drodze prawnej? Szanse

Nagły powrót byłego szefa PGNiG. Mariusz Zawisza prezesem Rafako

związanych z dystrybucją gazu oraz poszukiwaniem i eksploatacją złóż. Prowadzony przez Zawiszę program restrukturyzacji PGNiG opracowywał Stanisław Bortkiewicz, który za rządów PiS dostał dyrektorską posadę w TVP kierowanej przez Jacka Kurskiego.  Dziwne relacje z Gazpromem Dziwnie też za prezesury

S&P podniósł rating Cognoru do CCC+ z perspektywą stabilną

kwartale, ale też poprawić perspektywy dla spółki, dzięki skutecznie prowadzonym działaniom zmierzającym do restrukturyzacji długu" - skomentował dyrektor finansowy i członek zarządu Cognor Holding Krzysztof Zoła, cytowany w komunikacie. W ramach procesu refinansowania

KHW wypłaci 'czternastkę' w ratach w związku z trudną sytuacją finansową

wypłacane były na bieżąco, jednak zbieg płatności na przełomie roku skutecznie to uniemożliwił" - czytamy w komunikacie. Przedstawiciele związków działających w KHW nie wyrazili zgody na zawieszenie "czternastki" pomimo posiadanej wiedzy o sytuacji finansowej spółki

Matras zakłada, że sprzeda ponad 70 nierentownych punktów do końca 2017 r.

pozytywnie odniósł się do zaproponowanego przez zarząd planu naprawczego, tym samym uznając go za uzasadniony i skuteczny. W związku z tym, przez najbliższe miesiące spółka przechodzić będzie proces restrukturyzacji, którego głównym celem będzie poprawa wyników finansowych oraz spłata zadłużenia względem

KPMG: Polskie banki są gotowe finansować do 70% nieruchomości na wynajem

. Jednak w odniesieniu do problematycznych kredytów, banki w Polsce znalazły się w grupie największych pesymistów twierdząc, że tylko 62% wszystkich trudnych kredytów w Polsce będzie można skutecznie zrestrukturyzować. Taka ocena ma najprawdopodobniej związek z już dokonaną skuteczną restrukturyzacją

Prawo restrukturyzacyjne - nowe możliwości naprawy przedsiębiorstwa

wierzyciela , który nie zostaje pozbawiony szansy na zaspokojenie swoich roszczeń. Dodatkowo z punktu widzenia społecznego i ekonomicznego, skuteczna restrukturyzacja pozwala na zachowanie miejsc pracy czy też dalszą realizację podpisanych kontraktów, których wykonanie często

Tobiszowski z PiS: Przygotujemy spółki górnicze do konkurencyjnego rynku

Sprawiedliwości (PiS) zajmujący się branżą górniczą Grzegorz Tobiszowski w rozmowie z ISBnews. "Obecna kondycja górnictwa jest najgorsza od 1989 roku. Potrzebne są rozwiązania systemowe i głęboka restrukturyzacja górnictwa. Natomiast żeby przeprowadzić skuteczną reformę górnictwa

Były minister gospodarki wyznacza poważne zadanie dla nowego rządu. "Bez likwidacji się nie obędzie"

- Nie widzę konkretnego, poważnego i skutecznego programu restrukturyzacji branży z jakiejkolwiek strony sceny politycznej. Ale rozumiem też, że kampania wyborcza nie jest czasem do wypracowywania rzetelnych programów - mówi Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister

Getin Holding miał 36,24 mln zł zysku netto, 25,75 mld zł aktywów w II kw. 2019

. wyniósł 45%, a kredytów 23,9%. Ponadto, umożliwiło to znaczące ograniczenie kosztów działania dzięki zmniejszeniu zasięgu placówek banku. Dzięki skutecznej realizacji założeń biznesowych, w I półroczu Idea Bank Białoruś wypłacił na rzecz holdingu 21,7 mln zł dywidendy" - czytamy także

Zarządca komisaryczny wchodzi do SKOK Nike

spłacania długów przez kasę lub gdy jej działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie przepisów prawa, lub jeżeli zarząd nie przekaże programu postępowania naprawczego (...) albo gdy realizacja tego programu okaże się nieskuteczna". Zarządcą komisarycznym w SKOK Nike

Enea, Energa, PGE i PGNiG rozmawiają o wejściu kapitałowym w Polimex-Mostostal

, oferowanych w trybie subskrypcji prywatnej. Zarząd podał w uzasadnieniu tych planów, że z uwagi na fakt, że spółka jest w trakcie procesu restrukturyzacji cena rynkowa akcji spółki może ulegać wahaniom. Przyznanie zarządowi uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii T za

Societe Generale: Tauron może skutecznie zrestrukturyzować kopalnię Brzeszcze

. "Skuteczna restrukturyzacja jest możliwa biorąc pod uwagę to, że Tauron ma doświadczenie w tym zakresie. W przeszłości przejął kopalnie Janina i Sobieski, które z sukcesem zrestrukturyzował. W przypadku kopalni Brzeszcze może być podobnie. Zarząd Tauron musi pokazać determinację i zrestrukturyzować

ARP poszerzyła ofertę pożyczek o średnie spółki, stawia na firmy produkcyjne

perspektywy, a brakuje im środków" podsumowała Falecka. Przykładami skutecznie przeprowadzonych procesów restrukturyzacji z wykorzystaniem pożyczki z ARP S.A. jest MZCH Organika S.A., która specjalizuje się w produkcji pianki poliuretanowej wykorzystywanej przede wszystkim w

Mostostal Zabrze: Jesteśmy gotowi do ew. przejęcia kontraktów Elektrobudowy

Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Mostostal Zabrze ocenia, że jest dobrze przygotowany do ewentualnego przejęcia działalności kontraktowej Elektrobudowy, dzięki m.in. posiadanym kompetencjom w przeprowadzaniu restrukturyzacji spółek, poinformował ISBnews prezes Dariusz Pietyszuk

Nowy szef RN Work Service stawia na szybkie kroki na korzyść spółki, wierzycieli

wspomogą nas w kolejnych działaniach. Jesteśmy przekonani, że pan Przemysław Schmidt oraz pan Marcus Preston skutecznie pokierują pracami RN w nowym składzie i pomogą nam zarówno w efektywnej restrukturyzacji, rozwoju działalności operacyjnej, jak i finalizacji rozmów z inwestorami, które prowadzimy w

BOŚ Bank miał 63,73 mln zł zysku netto, 18,25 mld zł aktywów w 2018 r.

. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 65,01 mln zł wobec 24,42 mln zł zysku rok wcześniej. "Ubiegły rok był przełomowym okresem w procesie restrukturyzacji banku. Od początku drugiego kwartału, działający w nowym składzie, zarząd skutecznie zoptymalizował

MR: Szacowana całkowita wartość pakietu pomocowego to co najmniej 10% PKB

makroekonomicznego duża liczba firm może być zmuszona do restrukturyzacji. Zwłaszcza małe i średnie firmy mają problem ze skutecznym przejściem przez proces restrukturyzacji i wiele z nich kończy się upadłością lub likwidacją. Dlatego możliwa będzie pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw, które przechodzą

Gazociąg jamalski pod okiem nadzorcy z prywatnej firmy

Jaworzno III od piątku został Radosław Domagalski-Łabędzki, który według komunikatu Rafako "jest skutecznym menedżerem z ogromnym doświadczeniem w rozwoju biznesu".  Radosław Domagalski-Łabędzki ponad dekadę był związany z działającymi w Chinach spółkami Columbus i Magellan Trading Shanghai

KNF wprowadza zarządcę komisarycznego do SKOK Wybrzeże

gdy realizacja tego programu okaże się nieskuteczna. Zarządcą komisarycznym w SKOK Wybrzeże został Adam Stempniewski, jednocześnie dotychczasowi członkowie zarządu zostali odwołani. Zadaniem komisarza będzie sporządzenie informacji finansowej SKOK