skarga do ets

Edyta Bryła

Kto stoi za kampanią żarówkową? Pięć spółek skarbu państwa zapłaciło miliony złotych za propagandowe billboardy i spoty

Kto stoi za kampanią żarówkową? Pięć spółek skarbu państwa zapłaciło miliony złotych za propagandowe billboardy i spoty

Rząd zmusił część spółek energetycznych do manipulacji na danych o rachunkach za prąd i zrzutki na antyunijne billboardy. Akcję wspierało PGE - twierdzą nasi informatorzy. Żeby cały plan się udał, pojawiła się wrzutka w ustawie o straży pożarnej.

Przełomowa decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Uber jak taksówka

Działalność Ubera powinna być traktowana tak samo jak przewóz tradycyjnymi taksówkami. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał przełomowe orzeczenie, które określa zasady regulujące działalność Ubera i innych tego rodzaju firm - informuje Reuters.

Polska skarży Portugalię o usługi

Polska przystępuje do pozwu, jaki Komisja Europejska skierowała przeciw Portugalii do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości - dowiedziała się ?Gazeta?. Chcemy zmusić Portugalię do zniesienia barier w transgranicznym świadczeniu usług

ETS znów piętnuje polskie podatki

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce do niedawna przepisami tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone na rzecz polskiej instytucji ubezpieczeniowej mogły być u nas odliczone od podatku. Do ETS poskarżył się na to niemiecki emeryt mieszkający w Polsce. Dostawał różne

Bruksela skarży Polskę za naliczanie VAT od akcyzy od aut

Finansów. - Skarga dotyczy wliczania do podstawy opodatkowania podatkiem VAT podatku akcyzowego od samochodów osobowych - poinformowała nas rzecznik Ministerstwa Finansów Magdalena Kobos. Bruksela przypomina, że ETS zakwestionował doliczanie opłaty rejestracyjnej do podstawy

Rząd zgodził się na złożenie skargi ws. decyzji o rezerwie stabilności rynkowej

Warszawa, 29.12.2015 (ISBnews) ? Rada Ministrów wyraziła zgodę na złożenie przez Rzeczypospolitą Polską do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargi o stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1814 w sprawie rezerwy stabilności rynkowej

Era węgla się kończy i nic tego nie zmieni

Era węgla się kończy i nic tego nie zmieni

prawami do emisji CO2 (czyli ETS - Emissions Trading System) powstał z kilku powodów. Najczęściej mówi się, że z troski o środowisko i klimat i chodzi w nim o redukcję gazów cieplarnianych. Ale drugi powód, o którym nie mówi się głośno, a który jest nawet ważniejszy, to nie walka o klimat, ale troska o

Sąd Najwyższy: TP SA nadużywała swojej pozycji na rynku

. Sędziowie ETS zauważyli jednak, że spór między UKE a TP rozpoczął się przed wejściem w życie tej dyrektywy. Teraz do Naczelnego Sądu Administracyjnego należeć będzie ustalenie, czy, rozpatrując kasację złożoną przez TP, weźmie pod uwagę te przepisy.

Po kłopotach z lotniskiem Gdynia wyda 400 tys. zł na prawników

Po kłopotach z lotniskiem Gdynia wyda 400 tys. zł na prawników

; będą reprezentować Gdynię w kilku sprawach: * Gmina Gdynia zamierza złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) na decyzję Komisji Europejskiej, która uznała, że dokapitalizowanie spółki Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo przez Gdynię i Kosakowo było

Zamówienie z wolnej ręki - jak definiować natychmiastowość wykonania zamówienia?

odzwierciedlenie w możliwości poddania czynności wykonawców kontroli, poprzez możliwość chociażby wniesienia przez zamawiającego skargi do sądu. Zgodnie z ustaleniem podjętym przez skład orzekający KIO w wyżej wskazanym wyroku, dyspozycja przepisu dotycząca zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki z powodu

Ptasi pokój z Brukselą?

ptaków, Komisja rozważy wycofanie skargi z ETS - poinformowało nas biuro prasowe komisarza ds. środowiska Stavrosa Dimasa. Wpisanie jakiegoś obszaru na listę Natura 2000 nie oznacza, że nie można tam prowadzić inwestycji. Wymaga to jednak większego wysiłku organizacyjnego. Za

Koniec wojny o dorsza? UKIE ma pomysł na kompromis

już dokumentację, która pozwoli nowemu rządowi wycofać skargę z ETS i zakończyć konflikt. Rządowi eksperci mają plan, jak skłonić Komisję, by i ona przestała nas straszyć procesem, a co najważniejsze - by umożliwiła polskim rybakom spokojne połowy w 2008 r. i kolejnych latach

Koniec sporu o dorsza

traktowaniu Polski byli wcześniej przedstawiciele państw bałtyckich. Zapewne się jej jednak nie sprzeciwią. Dopiero gdy to się stanie, prawdopodobnie w kwietniu, Polska wycofa z ETS skargę przeciw Komisji. Komisja nie nałoży natomiast na Polskę dodatkowych kar finansowych.

Opera skarży Microsoft w Komisji Europejskiej

technologicznych. Obecne zarzuty są bliźniaczo podobne do tych, które w 2007 r. potwierdził sąd. Co może oznaczać poważne kłopoty dla firmy. Teraz, gdy ETS wydał już precedensowy wyrok, ewentualne wymierzenie kary może nastąpić szybciej. Na razie Komisja

Bruksela może unieważnić ustawę hazardową

Bruksela może unieważnić ustawę hazardową

Komisja wysłała w tej sprawie pismo do polskiego rządu po skardze naszych przedsiębiorców z branży hazardowej. Bruksela to ostatnia deska ratunku "automaciarzy" przed czekającą ich za pięć lat delegalizacją. Uchwalona w listopadzie ustawa

Przegląd prasy

Warszawa, 14.09.2015 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Ponad dwa lata po złożeniu skargi przez KE Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) uznał w miniony czwartek

Fiskus znowu zabiera się za auta z kratką

Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który w grudniu 2008 r. uznał skargę polskiej spółki Magoora. Uznał, że państwo polskie nie miało prawa pogarszać sytuacji podatników po wejściu Polski do UE. Na straży ich praw stoi bowiem tzw. klauzula stand-still - mówiąca, że kraj nie może bez zgody Komisji

Wojsko walczy o lotnisko pod Gdynią. Dlaczego, mimo wyroku sądu, nie oddaje działek? "Bo są ważne dla obronności kraju"

Wojsko walczy o lotnisko pod Gdynią. Dlaczego, mimo wyroku sądu, nie oddaje działek? "Bo są ważne dla obronności kraju"

. Na decyzję Komisji Europejskiej Gdynia złożyła skargę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS). Spółka Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo nie prowadzi działalności operacyjnej, nie płaci swoich zobowiązań i poza terminalem na dzierżawionej ziemi praktycznie nie posiada

Polska wygrywa ważny proces z KE. Polskie firmy dostaną miliony złotych?

ETS - bo rząd PO-PSL podtrzymał w całości skargę złożoną jeszcze za czasów poprzedniej ekipy. W środę okazało się - ku wielkiemu zaskoczeniu ekspertów, którzy nie dawali Polsce wiele szans - że warto było. - Narzucając w ramach kontroli KPRU limit

Mam porównanie i nie zawaham się go użyć

zawierała informacji, że TP dodaje do swojej oferty darmowy pakiet antywirusowy (UPC oferowała taki pakiet odpłatnie). Skarga TP nie została jednak uwzględniona. Dlaczego? Zdaniem sądu najważniejszą cechą usługi dostępu do internetu jest dla konsumenta cena abonamentu, ewentualnie długość umowy, a nie

ETS: Maksymalny koszt roamingu jest legalny

Decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady Europy krytykowały zgodnie: Vodafone, Telefonica O2, T-Mobile i Orange. Twierdziły one, że ustalanie maksymalnego kosztu SMS-a czy minuty rozmowy wykonywanej poza krajem jest niezgodne z prawem. Europejski Trybunał Sprawiedliwości odrzucił

Pawlak chce pozwać Unię Europejską za emisję

mniej CO2 niż węgiel. Polscy urzędnicy zapowiadali, że zaskarżą dyrektywę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Okazało się jednak, że to nie jest takie proste. Decyzję musi podjąć cały rząd, ale skardze sprzeciwia się resort środowiska, który chce szukać "innego

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

przypadku) do przepisów dotyczących rozstrzygania odwołań i skarg - w art. 190 ust. 1a i art. 198ea ustawy Pzp. W tym przypadku uregulował kwestię odmiennie, niż w dotychczasowej praktyce organów orzekających - dotąd bowiem przyjmowano w orzecznictwie, iż jeśli wykonawca kwestionuje cenę oferty konkurenta