skarbowemu odsetki

Wielkie polowanie na emerytów. Urzędy skarbowe żądają, aby po raz drugi zapłacili podatek od emerytury

Urzędy skarbowe przez błąd w systemie Twój e-PIT wysłały do emerytów żądanie zapłaty nawet 3 tys zł dodatkowego podatku. Przerażeni emeryci płacili, bo fiskus zagroził naliczeniem odsetek karnych

Autostrada Wielkopolska zwróciła państwu 1,38 mld zł nienależnej pomocy publicznej

Zarządca płatnego odcinka autostrady A2 zwrócił skarbowi państwa rekompensaty uznane przez Komisję Europejską za nielegalną pomoc publiczną. Z odsetkami to aż 1,38 mld zł - rekordowy zwrot w historii.

Obligacje, czyli między ochroną kapitału a zyskiem

. Sprzedawana w sierpniu seria da za dwa lata dokładnie 6,09 odsetek. Nominał każdej obligacji skarbowej wynosi 100 zł, zatem posiadacz pojedynczej akcji DOS dostanie z wykupu 106,09 zł. Na obligacje stałoprocentowe trzeba jednak uważać, bo w istocie stanowią one zakład z ministrem

TK: Ordynacja podatkowa do 2001 roku niezgodna z konstytucją

rekompensaty za niesłusznie pobrane odsetki. Skargę konstytucyjną złożyło małżeństwo przedsiębiorców, którym urząd skarbowy w 1995 roku niesłusznie naliczył podatek dochodowy. Do dziś wartość odsetek, o które walczyli, wielokrotnie przekroczyła wartość podatku, który zapłacili w

Wykonawca może przedkładać zaświadczenie wydane przez e-Urząd Skarbowy

lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń

Pracodawcy RP piszą list do premier Kopacz w obronie Ropczyc

Pracodawcy RP piszą list do premier Kopacz w obronie Ropczyc

Pod koniec czerwca 2014 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie wydał niekorzystną dla spółki decyzję w sprawie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wypłacania podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 r. Chodzi o uznanie przez ZM

W pandemii jej nie było, teraz ZUS ponownie ją nalicza. Opłata obowiązuje od 1 sierpnia

W pandemii jej nie było, teraz ZUS ponownie ją nalicza. Opłata obowiązuje od 1 sierpnia

raty bez konieczności uiszczenia opłaty prolongacyjnej. Dodatkowa należność musi natomiast zostać uiszczona w przypadku wniosków, które zostały złożone od dnia 1 sierpnia.   Ile wynosi wartość opłaty prolongacyjnej? Należność jest zastępstwem odsetek - Opłata dotyczy osób, które

Palikot spłaci alkoholowe długi? Daje sobie na to 5 lat. Oto pełny plan

Palikot spłaci alkoholowe długi? Daje sobie na to 5 lat. Oto pełny plan

czy jednostki samorządu terytorialnego i Urząd Skarbowy. Te instytucje otrzymają całościowy zwrot w gotówce, w dodatku z odsetkami. Druga grupa to wierzyciele prywatni o wierzytelności nieprzekraczającej kwoty 25 900 zł. Otrzymają oni 100 proc. środków powierzonych Manufakturze, jednak bez odsetek

Podatek od lokat jednodniówek? Bez paniki!

Dżina z butelki wypuścił jeden z prawników z kancelarii White&Case, który przedstawił na łamach "Dziennika Gazety Prawnej" wykładnię, z której wynika, że w myśl art. 45 ust. 3b ustawy o PIT, podatnik musi wykazać należny podatek dochodowy od odsetek, jeśli podatek ten

Bądź jak premier Morawiecki i kupuj obligacje. Które papiery skarbowe dają najwięcej zarobić?

Bądź jak premier Morawiecki i kupuj obligacje. Które papiery skarbowe dają najwięcej zarobić?

;przedterminowy wykup, tracimy wtedy część odsetek. Ile? To zależy od wybranych papierów skarbowych. W przypadku dwuletnich obligacji indeksowanych stopą NBP wartość narosłych odsetek zostanie pomniejszona o 70 gr od każdej obligacji dwuletniej. Jednak w pierwszym okresie odsetkowym opłata jest

Morawiecki obłowi się na obligacjach. W tym roku nawet pół miliona złotych. Czy warto powtórzyć manewr premiera?

Morawiecki obłowi się na obligacjach. W tym roku nawet pół miliona złotych. Czy warto powtórzyć manewr premiera?

. tylko 2 proc. Teraz się odkuje Michał Sadrak, propagator inwestowania w obligacje z portalu Obligacje.pl, policzył, że z tytułu odsetek premier otrzymał w 2022 r. łącznie około 119 tys. zł. Potrącając podatek Belki, otrzymujemy kwotę 96,4 tys. zł na rękę. Czy to dużo? Na pierwszy rzut oka to

Co miesiąc inne oprocentowanie obligacji. Premier Morawiecki pokazuje szczegóły pomysłu

Co miesiąc inne oprocentowanie obligacji. Premier Morawiecki pokazuje szczegóły pomysłu

czerwcu rozpoczynamy comiesięczną emisję nowego rodzaju obligacji. Będą to instrumenty o zmiennym oprocentowaniu opartym o stopę referencyjną NBP, z comiesięczną wypłatą odsetek, o zapadalności 1 rok - nazwa skrócona ROR i 2 lata - DOR. Oprocentowanie ROR i DOR wynosi odpowiednio 5,25 proc. i 5,50 proc. w

FO Dębica: W wyniku kontroli UCS stwierdzono zaległość podatkową na 22,2 mln zł

, z której wynika, że w sposób nieuprawniony korzystała ze zwolnienia z poboru podatku u źródła, podała spółka. Ewentualna zaległość podatkowa wraz z odsetkami to 22,2 mln zł. "Spółka, podobnie jak w przypadku wyniku kontroli za rok 2014 [...] nie zgadza się z wynikami

Skarbówka zaczyna wielką kontrolę Polaków handlujących w internecie. Ruszyło wysyłanie listów ostrzegawczych

Skarbówka zaczyna wielką kontrolę Polaków handlujących w internecie. Ruszyło wysyłanie listów ostrzegawczych

brak reakcji jest praktycznie równoznaczny z rozpoczęciem kontroli podatkowej, a w przypadku ustalenia, że podatnik prowadzi niezarejestrowaną działalność gospodarczą – z karami wynikającymi z kodeksu karnego skarbowego i odsetkami. A te np. po zakończeniu kontroli dotyczącej VAT wynoszą już

Za jaki dług komornik może zająć mieszkanie?

mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, jeżeli wysokość egzekwowanej należności głównej (roszczenia głównego bez odsetek i kosztów) stanowi co najmniej równowartość jednej dwudziestej części sumy oszacowania

Rozliczenia PIT. Resort finansów rozwiązał problem, który sam stworzył

Rozliczenia PIT. Resort finansów rozwiązał problem, który sam stworzył

za nieterminowe złożenie zeznania z ustawy karnej skarbowej. „W takim przypadku organ nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza” - czytamy w ustawie. – Przepis natomiast milczy w sprawie odsetek. Oznacza to, że dopóki nie

Miliony Polaków dostały zwrot podatku. Są tacy, którzy muszą dopłacić. Ekspert: Fiskus doliczy odsetki

Miliony Polaków dostały zwrot podatku. Są tacy, którzy muszą dopłacić. Ekspert: Fiskus doliczy odsetki

środków. Zdaniem eksperta z wpłatą lepiej nie czekać, może to bowiem okazać się niekorzystne finansowo.  Może się okazać, że z zeznania wynika niedopłata, którą również należy uregulować do 2 maja. W przypadku braku zapłaty należności w tym terminie podatnikowi będą naliczane odsetki. W konsekwencji

Niedługo pękną 2 bln zł długu. Zaciągamy go niefrasobliwie, a kosztuje nas coraz więcej

Niedługo pękną 2 bln zł długu. Zaciągamy go niefrasobliwie, a kosztuje nas coraz więcej

utrzymać dług w relacji do PKB na dopuszczalnym poziomie. Ale odsetki, jakie płacimy od długu, to 5,5–6,0 proc. To znacznie więcej, niż płacą kraje strefy euro (np. greckie obligacje skarbowe mają rentowność 3,86 proc.), a także Czechy (4,3 proc.) czy Szwecja (2,8 proc.).  Wprawdzie 

Czy istnieją podstawy do wykluczenia wykonawcy, gdy ten ma odroczoną płatność za podatki?

Czy istnieją podstawy do wykluczenia wykonawcy, gdy ten ma odroczoną płatność za podatki?

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. Justyna Andała-Sępkowska Więcej na www.portalzp.pl

Ciech: WSA w Krakowie podtrzymał decyzję dot. zaległości podatkowej za 2012 r.

prawnych za 2012 r. w kwocie 43,7 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę, podała spółka. "Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie ogłosił wyrok, w którym oddalił skargę spółki na decyzję naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie z dnia 3 kwietnia 2019 roku

Neuca: WSA uznał, że zobowiązanie z tytułu podatku VAT jest przedawnione

Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu określającą zobowiązanie z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) za styczeń 2012 r. w kwocie wyższej od zadeklarowanej o wartość 9,35 mln zł plus odsetki od zaległości podatkowych. Spółka podała wówczas, że planuje zaskarżenie powyższej decyzji do Wojewódzkiego Sądu

Ciech: Organ skarbowy podtrzymał decyzję dot. zaległości podatkowej za 2012 r.

z odsetkami za zwłokę, które na dzień publikacji raportu wynoszą 24,6 mln zł, podała spółka. "Zarząd Ciech informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał decyzję Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowy w Krakowie z 3 kwietnia 2019 r. Organ II instancji, w

Spółka Ciechu zapłaci łącznie ponad 35,7 mln zł zobowiązania podatkowego

Warszawa, 10.01.2020 (ISBnews) - Ciech Soda Polska - spółka z Grupy Ciech - zdecydowała, że zapłaci kwotę spornego zobowiązania podatkowego wysokości 25,73 mln zł wraz z odsetkami, które na dziś wynoszą ok 10,01 mln zł, podała spółka. Ciech podał, że

Ciech: WSA utrzymał decyzję dot. rozliczenia podatku VAT wys. 37,9 mln zł

jest prawomocny, podano. "Decyzja II instancji była wymagalna, a kwota zobowiązania wraz z odsetkami w kwocie 12 365 162 zł została już uregulowana do właściwego urzędu skarbowego w związku z nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji I instancji"

US zaliczył nadpłatę spółki zależnej Ciechu na poczet zobowiązania podatkowego

sposób: 1. kwotę 22 301 698,6 zł na poczet zobowiązania, 2. kwotę 8 473 423,4 zł na poczet odsetek za zwłokę" - czytamy w komunikacie. W związku z nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności przez Urząd 1

WSA uchylił decyzję administracji skarbowej ws. podatku Emperii za 2011 r

Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie wraz z wnioskiem o przyjęcie zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2011 r. z odsetkami za zwłokę, w formie gwarancji

Jak Mateusz Morawiecki przechytrzył inflację. Finansowy majstersztyk premiera

państwa. O tym, ile można zarobić na obligacjach, decyduje arbitralnie Ministerstwo Finansów. Nie wiemy, jakie obligacje kupił premier ani kiedy to zrobił, a będzie to mieć decydujący wpływ na to, ile zarobi na odsetkach. Prawidła postępowania z pieniędzmi mówią, że inwestycje powinny być urozmaicone

Pożyczył 300 tys. zł na dom od przyjaciela. Jakie podatki powinien zapłacić?

w umowie nie zawarły postanowienia o nieoprocentowanym charakterze pożyczki, ale też brak jest postanowień zobowiązujących pożyczkobiorców do spłaty pożyczki z odsetkami. Pożyczka została udzielona bez jakiegokolwiek wynagrodzenia dla pożyczkodawcy za udostępnienie kapitału" – pisze

Urząd skarbowy stwierdził zaniżenie przez Mennicę Polską CIT za 2013 r.

Warszawa, 14.10.2019 (ISBnews) - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego stwierdził, że Mennica Polska zaniżyła wartość należnego podatku dochodowego od osób prawnych za 2013 r. o 6,11 mln zł. Kwota naliczonych odsetek wynosi 2,77 mln zł, podała spółka. Spółka

Ministerstwo Finansów wpycha Polaków w objęcia ryzykownych inwestycji

ogłosił bankructwo. W przypadku papierów skarbowych nie ma górnego limitu gwarantowanej kwoty. Wady obligacji? Obligacje wymagają zamrożenia kapitału, bo przy wcześniejszym wycofaniu pieniędzy płacimy 70 groszy od narosłych odsetek za każdą, wartą na początku 100 zł, obligację

FO Dębica: W wyniku kontroli UCS stwierdzono zaległość podatkową na 19,4 mln zł

, z której wynika, że w sposób nieuprawniony korzystała ze zwolnienia z poboru podatku u źródła, podała spółka. Ewentualna zaległość podatkowa wraz z odsetkami to 19,4 mln zł. "W okresie objętym kontrolą spółka jako płatnik korzystała na podstawie ustawy o podatku

Rosja na progu bankructwa. Spektakularna degradacja oceny wiarygodności kredytowej

degradację, gdyż w ostatnią środę odsetki od rublowych papierów skarbowych otrzymali tylko inwestorzy z Rosji, a zagranicznym inwestorom wypłatę odsetek wstrzymał Bank Centralny Rosji.  Takie ograniczenia zdaniem Moody's budzą poważne wątpliwości, czy Rosja chce spłacać długi. Pod koniec tego tygodnia

Szokujący wynik finansowy NBP. Kilkanaście miliardów złotych straty w 2022 roku

pobudzenia aktywności gospodarczej, w tym w wyniku przeciwdziałania pandemii COVID-19, zaraz później rozpoczęto przeciwdziałanie przyspieszającej inflacji przez rekordowo szybkie podwyżki stóp. Kluczowa wycena obligacji w portfelu NBP To w konsekwencji spowodowało z jednej strony wzrost kosztów odsetek od

Urząd zakwestionował prawo odliczenia VAT przez spółki Ciechu

oraz odsetki, które na dzień dzisiejszy wynoszą 13 898 551,00 zł. W związku z faktem, iż cała kwota podatku VAT została odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z obecnym stanem faktycznym - na skonsolidowane przepływy pieniężne Grupy Ciech wpływ może mieć zapłata odsetek" - czytamy w

Nowe obligacje Morawieckiego. Rosną straty oszczędzających

przez internet, ale trzeba mieć kwalifikowany podpis elektroniczny, czyli dodatkowe urządzenie - token.  Jeśli kupimy obligacje skarbu państwa za 100 zł, to państwo "obliguje się", że będzie nam od tej kwoty wypłacać odsetki. Problem w tym, że w czasie wysokiej inflacji odsetki, w

Stopy procentowe bez zmian. RPP już nie walczy z inflacją

początkowa wynosiła 1423 zł, a więc już wzrosła niemal dwukrotnie. – Obecnie bardzo opłaca się nadpłacać kredyt. Oprocentowanie wynoszące ok. 10 proc. powoduje, że bardzo wysokie są odsetki od zadłużenia. W racie wynoszącej 2767 zł, tylko 243 zł to kapitał, a pozostała część – odsetki. Dług jest

Neuca złoży zażalenie od wyroku WSA ws. zobowiązania podatkowego za 2012 r.

kwocie wyższej od zadeklarowanej o wartość 7,72 mln zł plus odsetki, podała Neuca. Spółka planuje złożenie skargi od wydanego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego. "Spółka uregulowała to zobowiązanie w dniu 11 listopada 2018 r. (łączna wartość uregulowanego

Cyfrowy Polsat ma prawomocny wyrok uchylający zaległość podatkową na 40,6 mln zł

Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie, która określała zobowiązanie podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2011 w kwocie wyższej od zadeklarowanej o wartość 40,6 mln zł plus odsetki od zaległości, podał Cyfrowy Polsat. "Z uwagi na

Konsorcjum Stali złoży wniosek o zwrot 31,75 mln zł od organów skarbowych 

spółki w podatku od towarów i usług za okres od lipca do grudnia 2011 r. w wysokości 20 492 282,23 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, podała spółka. "Decyzja jest ostateczna w przedmiotowej sprawie i na jej podstawie emitent złoży wniosek o zwrot kwoty w łącznej

Sprzedali mieszkanie, zapłacili gigantyczne podatki. Czy ktoś zauważy wreszcie ofiary ulgi meldunkowej?

sprzedaży starego mieszkania Kowalski dowiaduje się z pisma z urzędu skarbowego, że ma do zapłaty gigantyczny podatek dochodowy, i to z odsetkami narosłymi od czasu sprzedaży. Dlaczego? Okazuje się, że wpadł w pułapkę zastawioną i przez rządzących, i przez urzędników, którzy dokonali niedorzecznej

Ciech: UCS utrzymał decyzję dot. rozliczenia podatku VAT za grudzień 2014 r.

2014 roku w kwocie 25 731 601 zł, z czego kwota spornego zobowiązania wynikająca z decyzji I instancji wynosi 25 277 408 zł, podał Ciech. "Decyzja II instancji jest wymagalna i może spowodować konieczność ponownej wpłaty kwoty zobowiązania z odsetkami, które na dzień

Wittchen wniesie skargę kasacyjną do WSA ws. decyzji o podatku za 2011 r.

. Wittchen podał, że na podstawie ww. decyzji dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie określił zobowiązanie podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za 2011 rok w wysokości 2,1 mln zł plus odsetki. "Równocześnie z decyzji wynika zwiększenie w roku 2011

Cyfrowy Polsat wniesie skargę do WSA w sprawie 40,6 mln zł podatku za 2011 r.

w kwocie wyższej od zadeklarowanej o wartość 40,6 mln zł plus odsetki od zaległości podatkowych" - czytamy w komunikacie. Spółka nie zgadza się z przedmiotową decyzją dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie i zamierza wnieść skargę do WSA, dodano

ATM Grupa: Naczelnik DUCS określił zobowiązanie podatkowe za 2014 na 5,8 mln zł

podatkowej wynikająca z ww. decyzji to 5 680 044 zł (różnica pomiędzy kwotą zobowiązania podatkowego określonego w decyzji i kwotą wykazaną w deklaracji CIT-8 Emitenta za 2014 r.). Od kwoty zaległości podatkowej [...] naliczane są odsetki za zwłokę. Według obliczeń emitenta, odsetki te na dzień 2

Ciech: Organ odwoławczy utrzymał decyzję o 8,2 mln zł zaległości podatkowych

Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, zgodnie z którymi zaległości podatkowe spółek zależnych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2015 r. wynoszą łącznie 8,2 mln zł, podał Ciech. Odsetki za zwłokę wynoszą łącznie ok. 2,3 mln zł. Spółka w skonsolidowanym sprawozdaniu

Ciech: UCS utrzymał decyzję dot. rozliczenia podatku VAT w 2014 r.

2018 rok kwotę 25 277 408 zł. Utrzymanie niekorzystnego stanowiska wobec CSP przez organ II instancji może spowodować konieczność ponownej wpłaty podatku VAT w wysokości 25 277 408 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT za grudzień 2014 roku wraz z należnymi odsetkami. Wpłacona ponownie kwota podatku VAT

Przez inflację biedniejemy i zarabiamy coraz mniej. W co inwestować 100, 500 i 2000 zł co miesiąc?

, że są zarządzane pasywnie, opłaty są dużo niższe niż w tradycyjnych funduszach, które dywersyfikują ryzyko inwestora. Kolejny pomysł to lokowanie pieniędzy w obligacje emitowane przez firmy, które de facto są pożyczkami dla prywatnych firm. Płacą one wyższe odsetki niż banki, ale oczywiście nie

Ciech utworzył rezerwy na 67,2 mln zł podatku i odsetek w zw. z decyzją US

Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - Ciech zdecydował o utworzeniu jednostkowym sprawozdaniu finansowym 43,7 mln zł rezerwy na podatek dochodowy i 23,5 mln zł rezerwy na odsetki za zwłokę w związku z niekorzystną dla spółki decyzją naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego, podał

Ciech: UCS kwestionuje odliczenie VAT dot. spółki zal. Verbis ETA za IV kw. 2013

kwoty: 30 775 121,95 zł z tytułu VAT oraz odsetki, które na dzień dzisiejszy wynoszą 13 520 818,00 zł. W związku z faktem, iż cała kwota podatku VAT została odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z obecnym stanem faktycznym - na skonsolidowane przepływy pieniężne Grupy Ciech wpływ może

Urząd skarbowy zajął wierzytetelności Rank Progress w wys. 9,9 mln zł

egzekucyjnego (sprawa spółki zależnej, Progress V), która wraz z kosztami ubocznymi, tj. odsetkami, nie powinna przekroczyć kwoty 12,15 mln zł (odsetki ok. 2,25 mln zł) na podstawie tytułu wykonawczego wydanego przez naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, który nie został dostarczony

Mercor: UCS naliczył zobowiązanie podatkowe za 2013 w kwocie 4,23 mln zł

przez emitenta w zeznaniu podatkowym przychody z tytułu nieodpłatnych świadczeń w postaci odsetek od otrzymanej pożyczki w wysokości 2 407 786,98" - czytamy w komunikacie. Na podstawie powyższych ustaleń naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni naliczył

Mostostal Warszawa złożył pozew przeciwko GDDKiA, domaga się ponad 28,9 mln zł

Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) - Zarząd Mostostal Warszawa złożył pozew przeciw przeciwko Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w związku z realizacją umowy dot. rozbudowy drogi krajowej nr 8 o zapłatę 29,06 mln zł z odsetkami, podała

Matematyka pomaga się bogacić

pieniądze nie traciły realnie na wartości. To ważna sprawa, bo jeśli mamy depozyt, który za rok nawet po dopisaniu odsetek pozwoli zrobić mniejsze zakupy niż dziś, w banku de facto tracimy pieniądze. Wtedy warto poszukać lepszego banku albo jakiejś bezpiecznej alternatywy (np. obligacji skarbowych). Po ile

Projektowane rozwiązania podatkowe w "tarczy 3.0"

podatkowych (odsetki za zwłokę, możliwość powstania nadpłaty, terminy przedawnienia). Wznowienie biegu terminów w postępowaniach i kontrolach Terminy w postępowaniach i kontrolach podatkowych oraz kontrolach celno-skarbowych, których bieg nie rozpoczął się lub został

Skarbówka niesłusznie pobrała podatek od małżeństwa. Mężowi oddała pieniądze, żonie nie

podatku wraz z naliczonymi odsetkami. Dla małżeństwa to był ogromny cios. Żyli skromnie, a wszystkie pieniądze ulokowali w zakup nowego mieszkania. Nie mieli żadnych oszczędności.  – Urzędnicy wprowadzili małżeństwo w błąd, zmusili ich do złożenia korekt poprawnych deklaracji i zadeklarowania

Cyfrowy Polsat: Organ skarbowy wydał decyzję o zaległości podatkowej

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w 2013 r. w kwocie 25,1 mln zł, powiększonej o odsetki od zaległości podatkowych, podała spółka. "W wydanej decyzji organ zakwestionował prawo spółki do zastosowania zwolnienia z obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku

Grupa Żywiec: Utrzymano decyzję ws. zaległego podatku, spółka odwoła się do WSA

Celno-Skarbowego w Katowicach z dnia 30 listopada 2018r., zgodnie z którą spółka zobowiązana jest do zapłaty 47 143 466 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2013 rok wraz z odsetkami wynoszącymi w przybliżeniu kwotę 22 531 294 zł, z tytułu niewłaściwego ujęcia przychodów i kosztów

ABC Data: iSource otrzymała 2 postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego US

Warszawa, 05.12.2018 (ISBnews) - iSource, spółka zależna od ABC Data, otrzymała od pełnomocnika dwa postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego dotyczące zabezpieczenia należności oraz odsetek za zwłokę, podało ABC Data. "

Projekt SRKK zakłada zmiany w podatkach dotyczących inwestycji kapitałowych

źródła odsetek należnych z tytułu euroobligacji dopuszczonych do obrotu na rynkach regulowanych lub wielostronnych platformach obrotu (ASO) w Unii Europejskiej; ? Umożliwienie uznania 125% kosztów przygotowania IPO za koszt podatkowy ? dla emitentów - celem zwiększenia

Famur otrzymał decyzję organu podatkowego, ma zapłacić ok. 14,8 mln zł

kontrolowany okres w łącznej kwocie 11,6 mln zł oraz powstanie odsetek, które na dzień wydania decyzji wynoszą 3,2 mln zł. "Organ podatkowy kontrolując czynności emitenta związane z transakcją przeniesienia znaków do Famur Brand Sp. z o.o. i zawarcia umowy na korzystanie ze

Ciech: Organ skarbowy podjął decyzję dot. zaległości podatkowej za 2015 r.

. Decyzje są nieostateczne i nie podlegają wykonaniu. Utrzymanie niekorzystnych dla spółek zależnych rozstrzygnięć w kolejnym etapie postępowania administracyjnego będzie wiązało się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego przez spółki zależne łącznie w wysokości 8,19 mln zł oraz dodatkowo odsetek za

Pracodawca nie płacił i zepchnął je do szarej strefy. "U lekarza usłyszłam, że nie jestem ubezpieczona"

ukarać go odsetkami od składek i grzywną do 5 tys. zł.  Podobnie jest w przypadku Urzędu Skarbowego. Takie zaniechania stanowią przestępstwo, np. pracodawca, który pobrał od nas podatek, ale go nie wpłaca, podlega karze grzywny, a nawet więzienia do 3 lat. Prawniczka doradza też, żeby o swoje

Podatek Belki drenuje kieszenie Polaków. W pół roku fiskus zabrał ponad 5 mld zł

rynkach, których uczestnicy bardziej świadomie korzystają z instrumentów finansowych. - W Polsce ta wiedza jest dużo mniej rozwinięta niż w innych krajach UE. Jeśli zapytać dziesięcioro znajomych, kto z nich ma rachunek maklerski, potwierdzi to naprawdę niewielki odsetek osób. Za to lokaty są powszechne

Informatycy z prawem do niższego podatku. Przełomowy wyrok sądu

). Często wynagrodzenie prawno-autorskie nie jest wydzielane z całości wynagrodzenia. A jeśli już wejdziemy w szczegóły samych usług, to - choć rzadko przyznaję rację KIS - jest spory odsetek osób, które faktycznie nie wykonują prac twórczych, a jedynie pewne rutynowe czynności (jak naprawa

Grupa Żywiec: Dodatkowe zobowiązanie podatkowe po kontroli ŚUCS to ok. 85 mln zł

zostać nałożone na spółkę, to ok. 52 mln zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz 33 mln zł z tytułu odsetek. "Z analizy treści wyniku kontroli wynika, iż zdaniem ŚUCS w rozliczeniach podatkowych od osób prawnych za 2012 r. spółka niewłaściwie ujęła

Work Service dokona korekty rozliczenia podatku, łączna kwota to 8,57 mln zł

Warszawa, 04.08.2020 (ISBnews) - Work Service podjął decyzję o dokonaniu korekty rozliczenia rocznego podatku CIT za lata 2017 i 2018, powodującej konieczność dopłaty tego podatku na szacunkową kwotę 7 737 084,0 zł wraz z odsetkami za zwłokę od dnia 31 marca 2019 r., tj

MF zaoferuje obligacje za 11-22 mld zł na 3 przetargach sprzedaży w IV kw.

mld zł, wynikającej z wykupu i odsetek od obligacji skarbowych, jak również z wykupu i płatności odsetkowych od obligacji emitowanych na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego. Ponadto, do końca roku planujemy przeprowadzić jeszcze 2 lub 3 przetargi obligacji, w tym jeden przetarg sprzedaży. O ostatecznej

Fiskus niespodziewanie zastawił wnyki na osoby wynajmujące mieszkania. Trzeba szybko podjąć decyzję

terminie, co będzie skutkowało powstaniem zaległości podatkowej i sankcją w postaci odsetek. Fiskus może też sięgnąć po przepisy kodeksu karnego skarbowego - rozkłada ręce Hinc.  Żeby było zabawniej (bo podatnicy według Ministerstwa Finansów się, jak widać, nudzą), przepisy można też interpretować

Grupa Żywiec: Dodatkowe zobowiązanie podatkowe po kontroli to ok. 105 mln zł

zostać nałożone na spółkę, to ok. 59 mln zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz 46 mln zł z tytułu odsetek. . "Z analizy treści wyniku kontroli wynika, iż zdaniem ŚUCS w rozliczeniach podatkowych od osób prawnych za 2011 r. spółka niewłaściwie ujęła

MF zaoferuje obligacje za 8-16 mld zł na 2 przetargach sprzedaży w X

, wynikającej z wykupu i odsetek od obligacji skarbowych, jak również z wykupu i płatności odsetkowych od obligacji emitowanych na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego" - napisał w komentarzu wiceminister finansów Piotr Nowak. (ISBnews)

Polska musi pożyczyć bilion złotych w pięć lat. Pożegnamy programy socjalne?

Sytuacja jest poważna. Wczoraj inwestorzy (kto to taki, zaraz wyjaśnimy) kazali polskiemu rządowi po raz pierwszy od 2008 r. (a więc upadku banku Lehman Brothers, który wtedy wywołał największy kryzys gospodarczy od drugiej wojny światowej) płacić za odsetki od obligacji (z których finansowane jest

Konsorcjum Stali utworzyło 31,86 mln zł rezerw w związku z decyzją UCS w Gdyni

. W ub. tygodniu Konsorcjum Stali podało, że Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni określił zaległe zobowiązanie podatkowe Konsorcjum Stali w wysokości 20,49 mln zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w szacowanej wysokości ok. 11,34 mln zł. Spółka informowała wówczas, że uważa tę

Kruk zapłaci 2,6 mln zł zaległego podatku za 2014 r.

Warszawa, 15.09.2017 (ISBnews) - Kruk otrzymał protokół z badania ksiąg podatkowych od Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu w którym stwierdzono zaległość podatkową wraz z odsetkami na 2,6 mln zł, poinformowała spółka. Kruk nie wniesie zastrzeżeń i ureguluje

Rząd nie chce ulżyć ciułaczom ws. podatku Belki. To antyedukacja finansowa

Inflacja trawi oszczędności i pensje Polaków. Wzrost cen to 15,6 proc., oprocentowanie depozytów - 6 proc. Do tego dochodzi 19 proc. podatku Belki od narosłych odsetek.  Inflacja to w dużej mierze "zasługa" wysokich cen energii i żywności (według ekonomisty Piotra

Ciech: Organ skarbowy podjął decyzję dot. zaległości podatkowej za 2012 r.

, podał Ciech. Utrzymanie niekorzystnego dla spółki rozstrzygnięcia w kolejnym etapie postępowania administracyjnego, będzie się wiązało z koniecznością zapłaty podatku dochodowego wysokości 43,7 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę wynoszącymi ok. 23,5 mln zł. "W wydanej

MF: Podatnicy wygenerowali 2,4 mln mikrorachunków podatkowych

wyłączeniem karty podatkowej, VAT-14, VAT w imporcie). "Na mikrorachunek podatkowy wpłacisz także odsetki za zwłokę powstałe od zaległości podatkowych w PIT, CIT i VAT oraz koszty upomnienia" - czytamy w komunikacie. Do wygenerowania mikrorachunku niezbędne jest podanie

US wstrzymał decyzję dot. zaległości podatkowej Emperii, przyjął zabezpieczenia

naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie wraz z wnioskiem o przyjęcie zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2011 r. z odsetkami za zwłokę, w

Ostatni dzwonek na rozliczenie PIT. Lepiej się nie spóźnić i pamiętać o ulgach

płatności podatku, będą naliczane odsetki. Kiedy zwrot podatku? Co jeśli z zeznania wyniknie nadpłata podatku? Ta zostanie wypłacona do 45 dni od dokonania rozliczenia online. W przypadku zeznań papierowych termin zwrotu wynosi do trzech miesięcy. Jeśli zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane przez

Action przystąpi do negocjacji z wierzycielami celem zawarcia układu

mocy decyzji organu pierwszej instancji. W decyzji podtrzymano, że spółka zawyżyła podatek naliczony do odliczenia w łącznej wysokości 36 639 649 tys. zł oraz naliczono odsetki w kwocie 350 011 zł. "Spółka nie zgadza się z przedmiotowym rozstrzygnięciem i wniesie

CCC złoży skargę do WSA po utrzymaniu przez IAS niekorzystnej decyzji podatkowej

cywilnoprawnych wraz z odsetkami w związku z nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa na podstawie umowy z 2014 r. zawartej z CCC Shoes & Bags, podało CCC. Spółka zapowiada skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA). "Na zobowiązania z tytułu podatku emitent w

Skarbówka tropi Palikota, a odpuszcza Będzinowi i grupie Assay

wpłacili wraz z odsetkami. Assay wydała oświadczenie, w którym podkreśla, że śledztwo, jak i opisane w komunikacie prokuratury potencjalne zarzuty nie znajdują "żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości". Do tej pory nie było apelu wiceministra Artura Sobonia o kontrolę Krajowej Administracji

Netia otrzymała 81,5 mln zł zwrotu podatku CIT za 2003 r. z odsetkami

należnymi odsetkami ostatecznie kończy spór z organami podatkowymi dotyczący CIT za 2003 rok" - głosi komunikat. Pod koniec grudnia ub. r. Netia informowała, że po wydaniu ponownej decyzji przez dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, określającej zobowiązanie podatkowe Netii

Trybunał Konstytucyjny: Należały się odsetki od odsetek

Na wniosek małżeństwa R. Trybunał badał obowiązujące do 2001 r. przepisy ordynacji podatkowej. R. prowadziła salon urody. Zdaniem urzędu skarbowego źle opłaciła podatek dochodowy za 1995 r. Urząd nakazał dopłacić podatek wraz z odsetkami. Podatniczka

Oto ukryty cel obniżek stóp procentowych. Rząd i NBP wyniszczają klasę średnią

wprowadzenie obligacji oprocentowanych od pierwszego roku w wysokości inflacji. Dziś takiej oferty nie ma, choć była w końcówce lat 90., czyli jeśli inflacja wynosi średniorocznie 12 proc., to dokładnie tyle odsetek dostaniemy od zainwestowanych w obligacje oszczędności. Czytaj też: Lewica proponuje

Cyfrowy Polsat: Organ skarbowy utrzymał decyzję o zaległości podatkowej

dochodowego od osób prawnych w roku 2012 w kwocie 24,2 mln zł powiększonej o odsetki od zaległości podatkowych, podano w komunikacie. "Spółka nie zgadza się z przedmiotową decyzją organu i zamierza wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Spółka nie

W jakiej kolejności zaspokajani są wierzyciele w postępowaniu egzekucyjnym?

. - należności wierzycieli, którzy prowadzili egzekucję; kat. - inne należności. Po zaspokojeniu wszystkich należności ulegają zaspokojeniu kary pieniężne oraz grzywny sądowe i administracyjne. Zaspokojenie wierzycieli. Czy można wnieść zarzuty? W równym stopniu z należnością ulegają zaspokojeniu odsetki i

Obligacje Morawieckiego i test Glapińskiego. A jeśli prezes NBP też kupił obligacje?

dobrze, że premier rządu kupuje obligacje własnego kraju - czyli wierzy w jego wypłacalność, finansuje jego rozwój, a przy okazji dostaje z tego tytułu odsetki. Jeśli dobrze dobrać obligacje, to od drugiego roku (z 4-letniej inwestycji) ich posiadacze zawsze wyprzedzą inflację.  W ubiegłym roku

Budżet poza budżetem. Płacimy miliardy złotych za widzimisię rządu PiS

dziesięcioletnich przebiły 9 proc. Później sytuacja nieco się uspokoiła, teraz rentowności są na poziomie ok. 6 proc. Ekonomiści wyliczają, że koszty obsługi długu w całym sektorze finansów publicznych wzrosły o 64 proc., do 48 mld zł. Średnie odsetki od długu w 2022 r. wzrosły do 3,4 proc., w porównaniu z 2,2 proc

UKS naliczył Emperii blisko 195 mln zł zaległych podatków wraz z odsetkami

zapłaty odsetek za zwłokę od zobowiązania, które na dzień doręczenia decyzji wynoszą 52,37 mln zł, podano także. "Zgodnie z treścią decyzji, zdaniem dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie przymusowe umorzenie udziałów w spółce zależnej P1 Sp. z o.o. miało charakter

Rząd obiecywał, że możesz złożyć PIT do końca maja? Jest pułapka. Nie uprzedzali? A szkoda

nie będziemy ukarani za nieterminowe złożenie zeznania z ustawy karnej skarbowej. „W takim przypadku organ nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza”. – Przepis natomiast milczy w sprawie odsetek. Oznacza to, że dopóki nie

MF: Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych w sierpniu na poziomie z VII br.

oszczędnościowych na niezmienionym poziomie. Skarbowe obligacje przeznaczone dla klientów detalicznych są bezpieczną i elastyczną formą lokowania i pomnażania oszczędności. Można je kupić w dowolnym momencie i w razie potrzeby wycofać niezbędną liczbę posiadanych obligacji, a oszczędności wraz z narosłymi odsetkami

Spółka zal. Mennicy odwołała się od decyzji o 188,98 mln zł zaległego podatku

podatkowej za niektóre miesiące 2012 r. w kwocie 188,98 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę, podała Mennica. "Przedmiotowa decyzja została zaskarżona w całości, w oparciu o zarzuty naruszenia zarówno przepisów postępowania, jak i przepisów prawa materialnego, które miały istotny

Ferro: Decyzja określająca wys. zobowiązania podatkowego za 2012 r. podtrzymana

. Przedmiotowa decyzja jest ostateczna i podlega wykonaniu. "Jednocześnie spółka wskazuje, że dokonała już w dniu 26 lipca 2018 r. zapłaty przedmiotowego zobowiązania podatkowego wraz z należnymi na dzień zapłaty odsetkami" - czytamy w komunikacie

Vivid Games w wyniku kontroli celno-skarbowej dokona korekt za 2016 r.

odsetki, podała spółka. "Spółka przyjmuje wynik kontroli i dokona korekty uprzednio złożonej deklaracji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2016" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie spółka podała, że dokona

Spółka Bowimu orzymała decyzję PARP ws. zwrotu dofinansowania

Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - Spółka zależna Bowim - Paasat-Stal - otrzymała decyzję Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), w której zobowiązano ją do dokonania w terminie 14 dni zwrotu środków w wysokości 8 118 868,8 zł wraz z odsetkami liczonymi jak dla

Pakiet rządu dla firm, które tracą przez koronawirusa. Odroczenia płatności ZUS oraz PIT, CIT i VAT

o odroczenie terminu płatności. Gdy ZUS się zgodzi, firma nie zapłaci odsetek za zwłokę oraz - i to jest nowość - opłaty prolongacyjnej. Trzeba jednak pamiętać, że ZUS może odroczyć tylko składki bieżące lub przyszłe, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Podobnie, jeśli przedsiębiorca ma

Poszkodowana przez ulgę meldunkową wygrała z fiskusem - nie musi płacić 35 tys. zł. Co z ofiarami ulgi, które już zapłaciły?

Prawie 19 tys. Polaków miało lub do dziś ma poważne problemy prawne i finansowe związane z ulgą meldunkową, która obowiązywała w latach 2007-08. Ścigają ich urzędy skarbowe, każą płacić podatek wraz z wieloletnimi odsetkami. Nawet po kilkaset tysięcy złotych. Niektórym fiskus wytacza sprawy karno

Grupa Lotos złożyła skargę na decyzję Izby Skarbowej ws. 112,5 mln zł zaległości

UKS określiła wysokość zobowiązania w podatku od towarów i usług za okres styczeń ? grudzień 2011 r. oraz wykazała zaległości w kwocie 112,5 mln zł. Spółka uiściła 2 października 2015 r. kwotę zaległości wraz z odsetkami w wysokości 49,5 mln zł. Grupa Lotos jest

Lista wstydu KPO. Od wielkich inwestycji po miejsce w przedszkolu

. Dzięki pieniądzom z KPO inwestycje powstawałyby niższym kosztem. Alternatywą jest droższe zapożyczanie się i wyższe podatki, z których rząd będzie musiał spłacać odsetki. Już teraz koszty obsługi długu z tytułu obligacji BGK, a nie obligacji skarbowych, są wyższe o 12 mld zł.  Mapa poniżej pokazuje