skarbiec skarbiec

Katarzyna Włodkowska

Amber Gold? To jeszcze nic. Pożyczka Gotówkowa oszukała przynajmniej 75 tys. osób

Amber Gold? To jeszcze nic. Pożyczka Gotówkowa oszukała przynajmniej 75 tys. osób

75 tysięcy - tyle osób miała oszukać Pożyczka Gotówkowa z Gdańska, przez pierwsze lata działająca pod szyldem PKF Skarbiec. Dla porównania - liczba pokrzywdzonych przez Amber Gold to "zaledwie" 18 620 klientów.

Upadłość SKOK Skarbiec ogłoszona przez sąd

Sąd Okręgowy w Gliwicach ogłosił upadłość Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Skarbiec w Piekarach Śląskich (SKOK Skarbiec). Poczet upadłych SKOK się powiększa.

Czerwone światło dla prezesa SKOK Skarbiec

Komisja Nadzoru Finansowego nie zgadza się, by Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową ?Skarbiec? kierował Andrzej Bąk.

Depozyty członków SKOK Skarbiec do odbioru w PKO BP

Każdy, kto trzymał w SKOK Skarbiec mniej niż równowartość 100 tys. euro (ok. 437 tys. zł), może spać spokojnie - odzyska wszystkie oszczędności. Taką ochronę gwarantuje członkom spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Ratunku, Skarbiec!

rozkładają ręce, gdy zamiast zysków pojawia się strata. Nasz bohater ma bardzo konserwatywne podejście do pieniędzy - zysk nie musi być duży, byle był pewny. Wybrał Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych "Skarbiec" zwabiony dobrą nazwą i opinią o tej instytucji

Kolejny SKOK na sprzedaż. Skarbiec w ręce banku?

Kolejny SKOK na sprzedaż. Skarbiec w ręce banku?

"Aktywa tej Kasy nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań" - stwierdziła w październiku 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego. Z informacji nadzoru wynikało, że SKOK Skarbiec ma ujemne fundusze własne oraz straty z lat ubiegłych, a Kasa Krajowa (pełni funkcję

Paweł Tokarski złożył rezygnację z funkcji członka zarządu Skarbiec Holding

Warszawa, 08.01.2020 (ISBnews) - Paweł Tokarski złożył rezygnację z funkcji członka zarządu Skarbiec Holding z dniem 8 stycznia , podała spółka. "Dziękuję Pawłowi Tokarskiemu za dotychczasowy wkład pracy w rozwój Grupy Skarbiec. Miniony rok stał

Skarbiec TFI przejęło fundusz Lartiq Globalni Liderzy Wzrostu FIZ

Warszawa, 08.01.2020 (ISBnews) - Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Skarbiec TFI) przejęło Lartiq Globalni Liderzy Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, podał Skarbiec Holding. "Przejęcie funduszu Lartiq Globalni Liderzy Wzrostu FIZ

Anna Milewska została powołana na prezesa Skarbiec TFI i Skarbiec Holding

Warszawa, 12.03.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) powołała Annę Milewską na prezesa Skarbiec TFI, podała spółka. Od stycznia Milewska była p.o. prezesa Skarbiec TFI. Również RN Skarbiec Holding - właściciela Skarbiec TFI

Marek Wędrychowski został powołany na członka zarządu Skarbiec Holding

Warszawa, 20.01.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Skarbiec Holding podjęła uchwałę o powołaniu Marka Wędrychowskiego do składu zarządu, powierzając mu funkcję członka zarządu, podała spółka. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, podano w

Prezes Skarbiec TFI: Zaczynają się większe napływy środków do funduszy

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) odnotowuje napływy środków do swoich funduszy i liczy, że ujemne saldo aktywów TFI wyraźnie zmniejszy się w kwietniu w porównaniu z marcem, poinformowała ISBnews prezes Anna Milewska. Najwięcej

Grzegorz Zatryb zastąpił Krzysztofa Stupnickiego w zarządzie Skarbiec TFI

Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych podjęła uchwałę o odwołaniu Krzysztofa Stupnickiego ze składu zarządu Towarzystwa oraz uchwałę o powołaniu Grzegorza Zatryba do składu zarządu, podał Skarbiec Holding - właściciel

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI wzrosły m/m do 4,69 mld zł w lipcu

Warszawa, 11.08.2020 (ISBnews) - Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Skarbiec TFI) według stanu na dzień wyceny 31 lipca br. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła 4 692,2 mln zł, podała

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI wzrosły m/m do 4,29 mld zł w czerwcu

Warszawa, 09.07.2020 (ISBnews) - Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny 30 czerwca br. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła 4 289,5 mln zł, podała spółka

Skarbiec TFI liczy na klientów korporac. szukających alternatywy dla depozytów

Warszawa, 21.10.2019 (ISBnews/ ISBnews.TV) - Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych stawia na rozwój współpracy z klientami korporacyjnymi. Towarzystwo posiada produkty dedykowane klientom instytucjonalnym, dla których jednym z głównych cech przy wyborze produktu

Akcjonariusze Skarbiec Holding zdecydowali o 0,5 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Skarbiec Holding zdecydowali o przeznaczeniu 3,41 mln zł z zysku netto na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,5 zł na akcję, podała spółka. "Spółka postanowiła przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku

Skarbiec TFI: Rynek asset management powoli wraca do łask

Krynica-Zdrój, 10.09.2019 (ISBnews) - Rynek asset management powoli wraca do łask, a dobrze przygotowane podmioty skorzystają na tym trendzie, ocenia w rozmowie z ISBnews dyrektor zarządzający w Skarbiec TFI Norbert Talarczyk. Jego zdaniem, zdecydują o tym zbliżające się

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI wzrosły m/m do 3,71 mld zł w kwietniu

Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny 30.04.2020 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła 3 710,3 mln zł, podała spółka

Skarbiec TFI chce sięgnąć po klientów z zagranicy

Warszawa, 13.08.2019 (ISBnews) - Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Skarbiec TFI) rozważa wejście w nowe obszary rynku. Jednym z nowych kierunków, które spółka zamierza rozwijać są produkty dla klientów zagranicznych. Towarzystwo będzie też aktywnie rywalizować w

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI wzrosły m/m do 3,99 mld zł w maju

Warszawa, 05.06.2020 (ISBnews) - Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny 29.05.2020 r. lub lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła 3 996,3 mln zł, podała spółka

Skarbiec TFI: W rynkowym stresie pojawiają się najlepsze okazje inwestycyjne

ekspozycję na ryzyko koniunktury, ocenia w rozmowie z ISBnews Kamil Sobolewski, główny strateg i zarządzający funduszami w Skarbiec TFI. Według niego, zamiast funduszy trzymających się benchmarku, warto wybrać takie, w których zarządzający potrafi korzystać z rynkowych nieefektywności, gdyż w rynkowym

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI spadły m/m do 3,28 mld zł w marcu

Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny 31.03.2020 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła 3 279,1 mln zł, podała spółka

Skarbiec TFI celuje w wyszukiwanie nieodkrytych przez rynek innowacyjnych spółek

Warszawa, 08.04.2019 (ISBnews) - Zarządzający funduszami akcji zagranicznych w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych stawiają sobie za cel poszukiwanie nieodkrytych jeszcze przez rynek innowacyjnych firm. Poszukują spółek, które będą w stanie rozwijać się w tempie

E. Radkowska-Świętoń złożyła rezygnację ze stanowiska prezesa Skarbiec Holding

Warszawa, 20.12.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Skarbiec Holding podjęła decyzję o odwołaniu Andrzeja Sołdka z funkcji wiceprezesa Skarbiec Holding, podała spółka. Jednocześnie Ewa Radkowska-Świętoń złożyła rezygnację z funkcji prezesa Skarbiec Holding

Murapol sfinalizował sprzedaż akcji Skarbiec Holding

Warszawa, 18.06.2018 (ISBnews) - Murapol sfinalizował sprzedaż na rzecz Aoram Sp. z o. o. pakietu 2 251 152 akcji Skarbiec Holding za cenę 28,23 zł za jedną akcję, to jest za łączną cenę ok. 63,55 mln zł, podała spółka. "Murapol informuje, że

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI wzrosły m/m do 3,72 mld zł w styczniu

Warszawa, 06.02.2020 (ISBnews) - Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny 31 stycznia 2020 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła 3 727,7 mln zł. podał Skarbiec

Jakub Kocjan został odwołany z zarządu Skarbiec Holding

Warszawa, 16.10.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Skarbiec Holding podjęła uchwałę o odwołaniu Jakuba Kocjana ze składu zarządu z dniem 31 października br., podała spółka. "Chciałbym serdecznie podziękować Jakubowi Kocjanowi. Rok temu, kiedy

Skarbiec TFI: Warto szukać spółek odpornych na epidemię koronawirusa

pomimo, że ich fundamenty pozostają nienaruszone. Kursy ich akcji w przyszłości powinny zachować się lepiej niż rynek, uważa zarządzający portfelami ochrony zdrowia w Skarbiec TFI Michał Ficenes. "Inwestorzy do zeszłego tygodnia nie dyskontowali wpływu koronawirusa na

Bartosz Józefiak powołany na prezesa Skarbiec Holding

Warszawa, 08.09.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza Skarbiec Holding powołała na stanowiska prezesa Bartosza Józefiaka, na wiceprezesa Ewę Radkowską-Świętoń, zaś na stanowisko członka zarządu Jakuba Kocjana, podał Skarbiec. Bartosz Józefiak został dziś

Michał Cichosz i Tomasz Piotrowski nowymi zarządzającymi w Skarbiec TFI

Warszawa, 04.12.2018 (ISBnews) - Do zespołu Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych dołączyło dwóch zarządzających - Michał Cichosz i Tomasz Piotrowski, podała spółka. "Tak jak zapowiadaliśmy, realizujemy strategię wzrostu aktywów i

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI spadły m/m do 3,64 mld zł w grudniu

Warszawa, 10.01.2020 (ISBnews) - Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny 31 grudnia 2019 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła 3 636,2 mln zł, podał Skarbiec

KNF zawiesiła działalność SKOK 'Skarbiec'

Warszawa, 22.07.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) z dniem 22 lipca br. zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Skarbiec" w Piekarach Śląskich (SKOK "Skarbiec"), podała Komisja. "

KNF zawiesiła działalność SKOK 'Skarbiec'

Warszawa, 22.07.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) z dniem 22 lipca br. zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Skarbiec" w Piekarach Śląskich (SKOK "Skarbiec"), podała Komisja. "

Skarbiec Holding miał 14,34 mln zł zysku netto w I-III kw. r.obr. 2019/2020

Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Skarbiec Holding odnotował 14,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. roku obrotowego 2019/2020 (tj. lipiec 2019 - marzec 2020) wobec 20,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk

Skarbiec TFI oczekuje dużych przepływów z depozytów do m.in. funduszy dłużnych

m.in. do tzw. dłużnych funduszy, szczególnie w przyszłym roku, oceniła w rozmowie z ISBnews prezes Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Anna Milewska. "Klienci w Polsce, przyzwyczajeni do lokowania oszczędności przede wszystkim w lokaty bankowe, dziś widzą, że

Skarbiec TFI zdecydował o rozszerzeniu oferty o zarządzanie PPK

Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - Skarbiec TFI zdecydował o rozszerzeniu oferty produktowej o zarządzanie środkami gromadzonymi w pracowniczych planach kapitałowych (PPK), podał Skarbiec Holding. "Wejście w nowy obszar działalności podstawowej

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI wzrosły m/m do 3,733 mld zł w listopadzie

Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny 29 listopada 2019 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła 3 733,8 mln zł, podał

P.o. prezesa Skarbiec TFI: Zaktualizujemy strategię, kluczowe kierunki bez zmian

Warszawa, 21.01.2019 (ISBnews) - Zmiany personalne w zarządzie Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych mają na celu budowę jeszcze lepszej synergii pomiędzy Skarbiec TFI a Skarbiec Holding, poinformowała ISBnews Anna Milewska, która została dziś powołana do czasowego

Skarbiec TFI: Polskie obligacje mają nadal potencjał do dobrych wyników

Warszawa, 29.07.2019 (ISBnews) - Na tle głównych rynków międzynarodowych, polskie obligacje nadal są atrakcyjną inwestycją, ocenił w rozmowie z ISBnews główny strateg i zarządzający funduszami Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Kamil Sobolewski. Widzi on także

Skarbiec Holding miał 12,75 mln zł zysku netto w I poł. r.fin. 2019/2020

Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Skarbiec Holding odnotował 12,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu roku finansowego 2019/2020 (1 lipca - 31 grudnia 2019) wobec 6,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w

Skarbiec TFI nie będzie pobierać opłaty za zarządzanie w programie PPK w 2020 r.

Warszawa, 20.01.2020 (ISBnews) - Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych nie będzie pobierał opłaty za zarządzanie Funduszem Skarbiec PPK SFIO odpowiadającym za inwestowanie środków uczestników pracowniczych planów kapitałowych (PPK) do końca 2020 r. i - zgodnie z

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI spadły m/m do 3,73 mld zł w październiku

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny 30 października 2019 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła 3 731,5 mln zł, podał

Marek Rybiec złożył rezygnację z funkcji prezesa Skarbiec Holding i Skarbiec TFI

Warszawa, 27.07.2017 (ISBnews) - Marek Rybiec złożył rezygnację z dniem 30 września 2017 r. z pełnionej przez niego funkcji prezesa Skarbiec Holding oraz Skarbiec TFI, poinformowała spółka. "Skarbiec Holding informuje, że otrzymała w dniu 27

Grupa Skarbiec wspiera zakup testów i innych materiałów na walkę z koronawirusem

Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Skarbiec Holding oraz Skarbiec TFI wspierają zakup testów medycznych i innych materiałów do walki z koronawirusem. Przekazy finansowe trafiły do warszawskiego laboratorium Warsaw Genomics, wykonującego testy na zlecenie szpitali i sanepidu oraz

Aktywa w usłudze asset management Skarbiec TFI przekroczyły 1 mld zł

Warszawa, 09.06.2020 (ISBnews) - Aktywa zgromadzone w usłudze asset management Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) przekroczyły na początku czerwca br. 1 mld zł. W porównaniu z końcem 2019 r. oznacza to wzrost o ok. 500 mln zł, podała spółka. Skarbiec TFI

Tomasz Stadnik zrezygnował z funkcji wiceprezesa Skarbiec Holding i Skarbiec TFI

Warszawa, 13.06.2017 (ISBnews) - Tomasz Stadnik złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa Skarbiec Holding oraz wiceprezesa Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) ze skutkiem na 30 czerwca bez podania przyczyn tej decyzji, poinformowała spółka

Skarbiec TFI: Aktywa usługi asset management wzrosły o ponad 12% m/m w styczniu

procentowym oznacza wzrost w ciągu miesiąca o ponad 12%, poinformowała ISBnews.TV prezes Skarbiec TFI Anna Milewska. "Alternatywne formy inwestowania, takie jak asset management, zyskują coraz bardziej na popularności. Dynamika wzrostu wynika po pierwsze z niskiego

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI spadły m/m do 3,75 mld zł we wrześniu

Warszawa, 07.10.2019 (ISBnews) - Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny 30 września 2019 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła 3 747,9 mln zł, podał Skarbiec

Skarbiec TFI: Fundusze dłużne mogą nadal liczyć na kilka mld zł środków/ mies.

kilku miliardów złotych miesięcznie, uważa zarządzający funduszami w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Mateusz Roda. "Napływ, który w lipcu wyniósł 3,9 mld zł - z czego większość trafiła do funduszy dłużnych - może się utrzymać na takim poziomie, choć

Skarbiec TFI liczy na kilkadziesiąt tysięcy pracowników w II turze PPK

Warszawa, 16.01.2020 (ISBnews) - Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Skarbiec TFI) zamierza pozyskać kilkadziesiąt tysięcy pracowników z małych i średnich firm w drugiej turze wdrażania pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Chce zachować równowagę pomiędzy liczbą

Skarbiec TFI i Trigon TFI rozpoczęły strategiczbą współpracę

Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych - spółka zależna od Skarbiec Holding - i Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych podpisały umowę o strategicznej współpracy w zakresie zarządzania funduszami kapitałowymi, poinformowała spółka

Zysk Grupy Skarbiec wzrósł o 112% r/r w I-IX 2019 dzięki m.in. funduszom zagr.

Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - Skarbiec Holding odnotował poprawę skonsolidowanego wyniku netto za okres styczeń-wrzesień 2019 r. o 14,8 mln zł, tj. o 112% w porównaniu do analogicznego okresu kalendarzowego roku 2018 m.in. dzięki wysokim stopom zwrotu wypracowanym przez

Skarbiec TFI złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia FIZ-u od Lartiq

Warszawa, 12.12.2019 (ISBnews) - Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Lartiq Globalni Liderzy Wzrostu Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, podał Urząd

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI spadły m/m do 3,8 mld zł w sierpniu

Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny 30 sierpnia 2019 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła 3 795,6 mln zł, podał Skarbiec

Andrzej Sołdek powołany na wiceprezesa, CFO w Skarbiec Holding

Warszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Skarbiec Holding podjęła uchwałę o powołaniu Andrzeja Sołdka z dniem 1 lipca 2018 r. w skład zarządu Skarbiec Holding na stanowisko CFO, podała spółka. Andrzej Sołdek od 2003 roku zajmował stanowisko

Skarbiec TFI: Większa liczba inwestorów indywidual. na GPW szansą dla IKE i IKZE

funduszami w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Michał Stalmach. "Bardzo pozytywnym zjawiskiem ostatnich trzech miesięcy jest zachowanie inwestorów indywidualnych. Dane KDPW mówią, że w okresie marca i kwietnia inwestorzy detaliczni otworzyli 50 tys. nowych

Skarbiec TFI: W portfelu warto mieć spółki korzystające z nowej rzeczywistości

spółek, które będą korzystać z tzw. nowej normalności, ocenia w rozmowie z ISBnews członek zarządu Skarbiec TFI Grzegorz Zatryb. "Zawsze warto myśleć o inwestycjach w długiej perspektywie. Jeżeli widać, że idzie spowolnienie, to można zrobić przetasowania w portfelu

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI wzrosły m/m do 3,89 mld zł w lipcu

Warszawa, 07.08.2019 (ISBnews) - Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny 31 lipca 2019 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła 3 898,8 mln zł, podał Skarbiec

Skarbiec TFI jest gotowy przejąć fundusz Lartiq Globalni Liderzy Wzrostu FIZ

Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych jest zainteresowane przejęciem zarządzania funduszem Lartiq Globalni Liderzy Wzrostu FIZ. Towarzystwo zarządza portfelem i ryzykiem tego funduszu od grudnia 2018 r. na podstawie umowy zawartej jeszcze

Skarbiec Holding chce być dominujacym akcjonariuszem Trigon TFI

Warszawa, 18.06.2018 (ISBnews) - Skarbiec Holding podjął decyzję o rozpoczęciu negocjacji z akcjonariuszami Trigon TFI, mających na celu docelową zamianę posiadanych przez nich akcji Trigon TFI na akcje nowej emisji spółki w styczniu 2018 r., podała spółka, ujawniając opóźnioną

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI wzrosły m/m do 3,86 mld zł w czerwcu

Warszawa, 08.07.2019 (ISBnews) - Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny 30 czerwca 2019 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI wyniosła

Skarbiec Holding miało 3,41 mln zł zysku netto w I kw. r.obr. 2019/2020

Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Skarbiec Holding odnotował 3,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2019/2020 (tj. lipiec-wrzesień 2019) wobec 3,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Wynagrodzenie za zarządzanie Skarbiec TFI wzrosło do 20,92 mln zł w I kw. 2019

Warszawa, 04.04.2019 (ISBnews) - Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych pobrało wynagrodzenie zmienne za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi w wysokości 20,92 mln zł w I kwartale br. wobec 5,66 mln zł rok wcześniej, podał Skarbiec Holding, właściciel Towarzystwa

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI spadły m/m do 3,83 mld zł w V

Warszawa, 07.06.2019 (ISBnews) - Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) według stanu na dzień wyceny 31 maja 2019 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła 3 829,9 mln zł, podał

Skarbiec oczekuje dodatnich napływów w 2020 r., pracuje nad ofertą dla zagranicy

Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - Skarbiec TFI oczekuje, że ostatni kwartał tego roku może przynieść dodatnie napływy netto środków do funduszy inwestycyjnych, a w przyszłym roku negatywny trend, który obserwowany jest od końca 2018 roku odwróci się. Skarbiec pracuje nad nową

Tomasz Stadnik został powołany na wiceprezesa Skarbiec Holding

Warszawa, 27.04.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza Skarbiec Holding powołała Tomasza Stadnika, dotychczasowego członka zarządu spółki, na wiceprezesa zarządu, podał Skarbiec. Skarbiec TFI S.A. powstał w 1997 roku i jest jednym z najdłużej działających

Dywidenda na akcję Skarbiec Holding może być wyższa r/r w przyszłym roku 

Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Skarbiec Holding oczekuje, że wyniki Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w roku kalendarzowym 2019 będą bardzo dobre, co daje podstawy do oczekiwania, że wartość dywidendy na akcję, wypłacona przez Skarbiec Holding może być wyższa w

Prezes Skarbiec TFI: Skala pakietu pomocy w Polsce podobna jak w innych krajach

ISBnews prezes Skarbiec TFI Anna Milewska. Według niej, w pakiecie i generalnie w komunikacji władz, dotyczącej obecnej sytuacji, zabrakło zapewnienia o stabilności i bezpieczeństwie rynku kapitałowego. "Dobrze, że taki pakiet jest, natomiast nie ma znaczenia, czy dzisiaj

Akcjonariusze Skarbiec Holding zdecydują 24 X o 0,5 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Skarbiec Holding zdecydują o przeznaczeniu kwoty 3,41 mln zł z zysku za ostatni rok obrotowy na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na dzień 24

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI spadły nieznacznie m/m do 3,98 mld zł w IV

Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) według stanu na dzień wyceny 30 kwietnia 2019 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła 3 976,3 mln zł, podał

J. Janiuk odszedł z zarządu Skarbiec TFI, jego obszary przejmuje A. Milewska

Warszawa, 17.06.2019 (ISBnews) - Jacek Janiuk zrezygnował z członkostwa w zarządzie Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych na własną prośbę, podał Skarbiec Holding. Nadzór nad obszarami, które dotychczas znajdowały się w gestii Janiuka - tj. rozwój sprzedaży bankowej

Skarbiec TFI: Inwestorzy indywidualni zainwestowali na GPW ok. 6 mld zł w III-IV

Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - Według szacunków Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI), inwestorzy indywidualni zainwestowali w okresie marzec-kwiecień br. około 6 mld zł, co przełożyło się na znaczący wzrost obrotów na GPW, w tym aż o 70% r/r w kwietniu

Skarbiec: Ewentualne przejęcie Trigon TFI niegotówkowe wz.z polityką dywidendową

Warszawa, 20.06.2018 (ISBnews) - Ewentualna transakcja przejęcia Trigon TFI przez Skarbiec Holding ma mieć charakter niegotówkowy ze względu na realizację przez Skarbiec swojej polityki dywidendowej, podała spółka. "W spółce obowiązuje przyjęta

Murapol prowadzi negocjacje ws. sprzedaży 32,99 akcji Skarbiec Holding

Warszawa, 15.06.2018 (ISBnews) - Zarząd Murapol podjął decyzję o przystąpieniu do negocjacji z podmiotami trzecimi w sprawie sprzedaży pakietu 2 251 152 akcji spółki Skarbiec Holding o wartości nominalnej 0,80 zł każda i łącznej wartości nominalnej 1,8 mln zł stanowiących 32,99

Skarbiec TFI: W II turze PPK trudno będzie wyłonić lidera 

) pula powinna zostać równomiernie rozłożona na wszystkich graczy, którzy są na portalu Moje PPK, zarządzanym przez PFR, uważa prezes Skarbiec Holding i Skarbiec TFI Anna Milewska. Prezes podkreśliła, że w I turze PPK, dla firm zatrudniających powyżej 250 pracowników, na rynku

Skarbiec Holding miał 31,17 mln zł zysku netto w roku finans. 2018/2019

Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - Skarbiec Holding odnotował 31,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2018/2019 (trwającym od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.) wobec 19,61 mln zł zysku rok wcześniej

Skarbiec TFI: Większość firm skorzysta z przesunięcia terminu na umowy z PPK

segmentu do PPK można oczekiwać na przełomie listopada - grudnia, szacuje w rozmowie z ISBnews dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej w Skarbiec TFI Przemysław Jaworski. Według niego, w obecnej sytuacji przesunięcie terminu PPK to najlepsze rozwiązanie - przedsiębiorcy mogą

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI spadły nieznacznie m/m do 4,02 mld zł w III

Warszawa, 05.04.2019 (ISBnews) - Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) według stanu na dzień wyceny 31 marca 2019 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła 4 023,2 mln zł, podał

Tomasz Stadnik wszedł do zarządu Skarbiec TFI

Warszawa, 17.06.2016 (ISBnews) - Decyzją rady nadzorczej do zarządu Skarbiec TFI został powołany Tomasz Stadnik, poinformowała spółka. Tomasz Stadnik obejmie w Skarbiec TFI funkcję wiceprezesa, dyrektora inwestycyjnego (CIO) odpowiedzialnego za departament zarządzania aktywami

Skarbiec Holding Limited chce sprzedać do 25% akcji Skarbiec Holding w ABB

Warszawa, 05.12.2016 (ISBnews) - Skarbiec Holding Limited (SHL) rozpoczął proces przyśpieszonej budowy księgi popytu (accelerated book-building - ABB) celem zbycia do 1 705 419 akcji, stanowiących do 25% udziału w ogólnej liczbie głosów Skarbiec Holding, podała spółka

Skarbiec Holding chce utrzymać politykę dywidendową pomimo planów akwizycji

Warszawa, 30.11.2017 (ISBnews) - Nowe regulacje na rynku zarządzania aktywami spowodują przyspieszenie procesu konsolidacji oraz wymuszą zmiany w dystrybucji produktów TFI. Skarbiec Holding chce uczestniczyć w procesie akwizycji i rozważa przejęcie całego TFI lub kanałów

Sąd w Gliwicach ogłosił upadłość SKOK Skarbiec

Warszawa, 30.09.2016 (ISBnews) - Sąd Rejonowy w Gliwicach wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Skarbiec" w Piekarach Śląskich, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Sąd podkreślił, że

Skarbiec: Powtórzenie rewelacyjnych wyników 2017 r. to niełatwe zadanie

Warszawa, 22.02.2018 (ISBnews) - Skarbiec Holding będzie się starał poprawić r/r wyniki inwestycyjne w 2018 r., jednak w świetle "rewelacyjnych" wyników ub.r. będzie to niełatwe zadanie, poinformowała wiceprezes Ewa Radkowska-Świętoń. "

Agnieszka Łukawska pokieruje zespołem ds. programów emerytalnych w Skarbiec TFI

Warszawa, 12.12.2017 (ISBnews) - Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) przygotowuje się do wejścia w kolejny segment rynku produktów oszczędnościowych - długoterminowe programy emerytalne. Od marca przyszłego roku do zespołu dołączy Agnieszka Łukawska, która

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI spadły m/m do 4,43 mld zł w grudniu

Warszawa, 08.01.2019 (ISBnews) - Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny 31 grudnia 2018 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez spółkę wyniosła 4

P.o. prezes Skarbiec TFI: Zmiany w spółce bez wpływu na pracę zarządzających

Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - Ostatnie zmiany dotyczące Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych mają za zadanie wspieranie rozwoju Towarzystwa przy zmieniających się warunkach rynkowych i nie mają wpływu na pracę zarządzających, poinformowała Anna Milewska, która

Analizy Online: Top-3 za ostatnie 3 lata: Skarbiec TFI, PKO TFI, Santander TFI

Warszawa, 10.06.2019 (ISBnews) - Według Rankingu Funduszy Analiz Online najwięcej funduszy z najwyższą oceną (4a lub 5a) w horyzoncie 36-miesięcznym miały następujące towarzystwa: Skarbiec TFI (15 funduszy), PKO TFI (13) i Santander (12). Średnie oceny tych funduszy na koniec

Skarbiec TFI: Coraz więcej firm uważa asset management za alternatywę dla lokat

Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - Aktywa zgromadzone w usłudze zarządzania portfelami Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych podwoiły się od początku tego roku, a na początku grudnia sięgną 0,5 mld zł. To efekt poszukiwania przez klientów alternatywnych produktów

Jacek Janiuk i Jakub Kocjan weszli do zarządu Skarbiec TFI

Warszawa, 10.07.2017 (ISBnews) - Skarbiec TFI powołał na członka zarządu Jacka Janiuka i Jakuba Kocjana na wiceprezesa, poinformował Skarbiec Holding. "Rada nadzorcza spółki zależnej Skarbiec Holding - Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

Murapol nabył 32,99% akcji Skarbiec Holding za 75,23 mln zł

Warszawa, 02.06.2017 (ISBnews) - Murapol nabył 2 251 152 akcje Skarbiec Holding, stanowiące 32,99% w kapitale zakładowym, za łączną cenę 75 233 499,84 zł, podał Murapol. "Spółka nabyła w ramach transakcji pakietowej [...] 2 251 152 akcje w

Oferta PPK Skarbiec TFI jest już dostępna na portalu PFR - Moje PPK

Warszawa, 24.06.2019 (ISBnews) - Korzyści z programów typu pracownicze plany kapitałowe (PPK) z biegiem czasu zachęcają kolejnych pracowników do uczestnictwa - w efekcie w niektórych krajach przekracza ono nawet 80% uprawnionych, poinformowała ISBnews prezes Skarbiec Holding i

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI spadły m/m do 6,22 mld zł w listopadzie

Warszawa, 07.12.2018 (ISBnews) - Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) według stanu na dzień wyceny 30 listopada 2018 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła 6 224,8 mln zł, podał

Skarbiec Holding miał 13,88 mln zł zysku netto w III kw. r.obr. 2018/2019

Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Skarbiec Holding odnotował 13,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. r.obr. 2018/2019 (zakończonym 31 marca 2019) wobec 6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Za nami satysfakcjonujący

Enterprise Investors uzyskał ponad trzykrotny zwrot z inwestycji w Skarbiec

Warszawa, 14.09.2017 (ISBnews) - Polish Enterprise Fund V (PEF V), fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors (EI), zakończył inwestycję w Skarbiec Holding, uzyskując 3,3-krotny zwrot z zainwestowanego kapitału, podała spółka. W wyniku transakcji na Giełdzie

Skarbiec TFI skoncentruje się na funduszach związanych w rynkiem kapitałowym

Warszawa, 18.09.2017 (ISBnews) - Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) nadal będzie koncentrował się na funduszach związanych z rynkiem kapitałowym, zaś w ciągu kilku miesięcy spółka przygotuje nową ofertę funduszy związanych m.in. z rynkiem nieruchomości

RN Skarbiec TFI powołała Ewę Radkowską-Świętoń na stanowisko prezesa

Warszawa, 11.08.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza Skarbiec TFI - spółki zależnej od Skarbiec Holding - podjęła uchwały o powołaniu z dniem 1 września br. w skład zarządu spółki Ewy Radkowskiej-Świętoń i powierzeniu jej z dniem 1 października 2017 r. funkcji prezesa zarządu

Skarbiec TFI: Gdy przyjdzie uspokojenie, możemy długo wspominać okazje z wiosny

inwestycje w fundusze, bowiem gdy przyjdzie uspokojenie, możemy długo wspominać okazje z wiosny 2020 r., uważa główny strateg i zarządzający funduszami w Skarbiec TFI Kamil Sobolewski. "Po gwałtownej przecenie duża część akcji czy obligacji wyceniona jest atrakcyjnie. Z

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI spadły m/m do 6,65 mld zł na koniec X

Warszawa, 08.11.2018 (ISBnews) - Wartości aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) według stanu na dzień wyceny 31 października 2018 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez spółkę

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI spadły m/m do 6,94 mld zł na koniec IX

Warszawa, 04.10.2018 (ISBnews) - Wartości aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) według stanu na dzień wyceny 30 września 2018 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez spółkę