skapitalizowane

Kasia Bielecka

McDonald's ma nowy pomysł na biznes. Stworzy kosmiczny fast food

McDonald's ma nowy pomysł na biznes. Stworzy kosmiczny fast food

Najsłynniejszy fast food świata ogłosił, że wkroczy na rynek z nowym formatem. Zupełnie nowa marka restauracji ma opierać się na... reklamie sprzed kilkudziesięciu lat.

Średnia pensja prezesa w USA to prawie 17 mln dolarów rocznie. Rekordzista z Polski zarobił 43 mln zł

Pogłębia się przepaść między pensjami prezesów a szeregowych pracowników i pracownic. Wynagrodzenia na najwyższych szczeblach w biznesie pozostają rekordowe, nawet jeśli akcje firmy tracą na wartości.

GDDKiA pozwala konsorcjum PBG na łącznie 264,8 mln zł plus odsetki

umownej wraz ze skapitalizowanymi odsetkami na łącznie 264,8 mln zł plus odsetki. Według komunikatu, pozew został złożony z tytułu odstąpienia od umowy pn. "Budowa autostrady A-4 Tarnów-Rzeszów na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia km 502+796,97 do około 537

Airway Medix miał 2,12 mln zł straty netto w III kw. 2018 r.

intensywnej opieki medycznej (OIOM), u pacjentów z zagrożeniem życia oraz na oddziałach anestezjologii. W okresie, którego dotyczy raport Grupa kontynuowała rozwój produktów z portfolio Airway Medix. Efektem prac było m.in. zwiększenie wartości skapitalizowanych prac rozwojowych w skonsolidowanym bilansie

NBP udostępni bankom kredyt wekslowy od 10 kwietnia

wystawiać weksel na bank jako zabezpieczenie otrzymanego z banku kredytu, a bank następnie będzie mógł dyskontować ten weksel w NBP, pozyskując w ten sposób refinansowanie. "Krajowe banki są dobrze skapitalizowane i płynne, zostały również wsparte płynnościowo działaniami NBP

Po wyroku TSUE frankowicze otwierają szampana, banki liczą straty i mówią: żałujemy

Po wyroku TSUE frankowicze otwierają szampana, banki liczą straty i mówią: żałujemy

; Komisja Nadzoru Finansowego w komunikacie po wyroku TSUE oceniła, że polski sektor bankowy jest obecnie dobrze skapitalizowany i płynny. To przekłada się na jego bezpieczeństwo i stabilność, ale erozja kapitałów banków, jaka nastąpi w związku z wyrokiem, będzie miała negatywny wpływ na zdolność

TSUE znów może namieszać bankom. Przed nami ważna decyzja w sprawie kredytów gotówkowych

TSUE znów może namieszać bankom. Przed nami ważna decyzja w sprawie kredytów gotówkowych

składnikami wypłaconej konsumentowi kwoty kredytu, a które składają się na całkowitą kwotę do zapłaty. Z kolei w drugim – czy unijna dyrektywa pozwala pokazywać przez banki jedynie stopę oprocentowania kredytu oraz wyrażoną kwotowo łączną wartość skapitalizowanych odsetek bez poinformowania klienta

PKP Cargo zawrze z PKP SA umowę o wspólnej realizacji terminala w Karsznicach

, o które będzie wnioskować spółka celowa, zastrzeżono. Wkład PKP S.A. w realizację inwestycji ma stanowić prawo użytkowania wieczystego nieruchomości lub skapitalizowany czynsz za dzierżawę nieruchomości. PKP Cargo natomiast zobowiąże się wnieść do spółki celowej wkład oraz

Airway Medix miał 0,5 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.

skapitalizowanych prac rozwojowych w skonsolidowanym bilansie grupy. Poziom kosztów operacyjnych w I kwartale 2020 . spadł o ok. 33% w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim. Ma to związek ze spadkiem wartości usług obcych. Zarząd jednostki dominującej zwraca uwagę na fakt, że koszty R&D, które dotyczą

Bioton dokonał korekty kwot nakładów na projekt rozwojowy analogów insuliny

Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - Bioton dokonał korekty kwot skapitalizowanych nakładów na projekt rozwojowy analogów insuliny, podała spółka. Łączna szacunkowa wartość nakładów ujętych w skonsolidowanym rachunku zysków i strat wyniosła 31,2 mln zł w 2018 r. Wpływ na

Airway Medix miało 0,92 mln zł straty netto w II kw. 2019 r.

przeprowadzanych w Airway Medix S.A. w pierwszym półroczu br. w wysokości 3 533 tys. zł (w pierwszym półroczu 2018 r. wydatki na pokrycie skapitalizowanych prac rozwojowych wyniosły 2 031 tys. zł) zostały ujęte w bilansie spółki jako zwiększenie pozycji wartości niematerialne" - czytamy e sprawozdaniu zarządu

Upada drugi amerykański bank. Najpierw Silicon Valley Bank, teraz Signature

Upada drugi amerykański bank. Najpierw Silicon Valley Bank, teraz Signature

potrzebować" - czytamy w jego oświadczeniu. Zapowiedział też wzmocnienie nadzoru i wprowadzenie nowych regulacji nad dużymi bankami, by nigdy więcej nie doszło do takiej sytuacji. Według sekretarz skarbu USA Janet Yellen, system bankowy jest bezpieczny, odporny i dobrze skapitalizowany.  Na tym nie

Sąd nakazał GDDKiA wypłatę Polimeksowi 14,3 mln zł w zw. z niesłusznymi karami

spółce kwoty 13,2 mln zł z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane oraz kwoty 1,1 mln zł z tytułu skapitalizowanych odsetek wraz z odsetkami za opóźnienie, podał Polimex. "Sąd Okręgowy w Warszawie 20 grudnia 2016 r. wydał w pierwszej instancji korzystny dla

Hardt z RPP: Orzeczenie TSUE nie niesie ryzyka dla sektora bankowego

Polityki Pieniężnej (RPP) Łukasz Hardt. "Uważam, że wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych nie niesie ryzyka dla sektora bankowego ze względu na to, że oddziaływanie wyroku na banki jest rozłożone w czasie, nie dotyczy wszystkich kredytów, a banki są dobrze skapitalizowane

GetBack: Fundusze Lartiq TFI złożyły pozwy o zapłatę ok. 115 mln zł

, na którą opiewają ww. nakazy zapłaty, wynosi 64 440 713,55 zł. Na kwotę tą składają się dochodzone przez Fundusze Lartiq, należności główne, skapitalizowane odsetki oraz koszty postępowania sądowego. W przypadku jednego z wyżej powołanych pozwów sąd odmówił wydania nakazu zapłaty i skierował pozew do

Po wakacjach będzie trudniej pożyczyć pieniądze? Grozi nam kryzys kredytowy

Po wakacjach będzie trudniej pożyczyć pieniądze? Grozi nam kryzys kredytowy

kiedykolwiek.  Niektóre banki nie dostrzegają w ogóle problemu. - Przyglądamy się temu zagadnieniu, obecnie nie widzimy takiego zagrożenia. Banki są dobrze skapitalizowane, sektor bankowy jest generalnie w dobrej kondycji. Są oczywiście banki, które będą musiały ograniczyć akcję kredytową z uwagi na

KNF: Sektor bankowy jest przygotowany na orzeczenie TSUE ws. kredytów indeks.

Finansowego (KNF), sektor bankowy w Polsce jest dobrze skapitalizowany i bezpieczny. Polityka realizowana od długiego czasu przez Komisję i inne instytucje sieci bezpieczeństwa finansowego spowodowała, że banki z dużym udziałem kredytów walutowych zostały zobowiązane do posiadania odpowiednich kapitałów, co

GPW planuje zwiększyć capex w tym roku wobec 21 mln zł z 2018 r.

nakładów, które ponosimy, a których nie da się skapitalizować - to w przybliżeniu 20%" - dodał prezes GPW Marek Dietl. Nakłady inwestycyjne Grupy GPW za 2018 r. wyniosły łącznie 21,2 mln zł (wobec 22,7 mln zł w 2017 r.), z czego 13 mln zł stanowiły nakłady na środki trwałe

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm wzrosła o 7% r/r do 74 w lipcu br.

elastyczności mniejszych, niszowych graczy. Ponadto średnie przedsiębiorstwa są zazwyczaj słabo skapitalizowane i tym samym bardziej narażone na wstrząsy, takie jak utrata dużego klienta, jego niewypłacalność lub problemy z realizacją umów. Ich rynkowy staż i wcześniejsze osiągnięcia nie gwarantują dalszych

Global Cosmed złożył pozew przeciwko AB Industry na kwotę ponad 21 mln zł

dnia 5 stycznia 2018 r. (włącznie) do dnia 15 sierpnia 2019 r. (włącznie) skapitalizowane na dzień poprzedzający dzień wniesienia niniejszego pozwu wzajemnego - a także dalsze odsetki ustawowe za opóźnienie od kwoty 21 112 622,6 zł oraz 111 289,25 za okres od dnia

Chrzanowski z KNF: Sektor bankowy w Polsce stabilny, ryzyka możliwe za granicą

odpowiednim poziomie" - powiedział Chrzanowski podczas Forum Bakowego. Podkreślił, że należy jednoznacznie docenić rolę dobrze skapitalizowanego sektora bankowego we wsparciu tempa wzrostu gospodarczego. "Należy zapewnić stabilność w przyszłości

Sąd Arbitrażowy oddalił powództwo Most. Warszawa wobec Bogdanki o 16,27 mln zł

za koszty poniesione na skutek wypłaty gwarancji bankowej oraz skapitalizowane odsetki na tle umowy z dnia 29 czerwca 2010 roku na realizację kontraktu pn. 'Rozbudowa Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w Lubelskim Węglu 'Bogdanka' w zakresie obejmującym wykonanie projektów wykonawczych, budowę

Prezes Pekao: Skupiamy się na realizacji strategii stand alone 

budować relacje długoterminowe, a na tym nam szczególnie zależy" - powiedział Krupiński. Jak zaznaczył, Pekao ma najlepszą płynność w sektorze, jest najlepiej skapitalizowany ze wszystkich banków w Polsce i posiada kapitał, aby rosnąć. Prezes

CEZ podtrzymał prognozę 18 mld CZK skorygowanego zysku netto w 2016 r.

. stoją, poza sezonowymi, dwa główne czynniki: wzrost wartości deprecjacji i amorytyzacji oraz spadek wartości skapitalizowanych odsetek w związku z włączenie kompleksowo odnowionej Elektrowni Prunerov do aktywów spółki" - powiedział wiceprezes Martin Novák, cytowany w komunikacie

CEZ Group zakłada skorygowany zysk netto na poziomie 18 mld CZK w 2016 r.

zysku netto w II półroczu: wzrost amortyzacji i spadek skapitalizowanych odsetek związanych z włączeniem odnowionych elektrowni Prunéřov do majątku spółki. Ponadto, w tym roku nie uzyskamy częściowego zwrotu podatku od uprawnień do emisji, który przyniósł 3,8 mld CZK w drugiej połowie 2015 roku

Bankowcy: Sektor nie 'zarazi' realnej gospodarki, popyt na kredyt wciąż niski

Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Polski sektor bankowy jest nadpłynny, zdrowy i dobrze skapitalizowany i nie ma ryzyka, że banki "zarażą" realną gospodarkę. Obecnie banki obserwują ogromny spadek popytu na kredyty, związany z pandemią, który może być trudno odbudować

CI Games miało 2,88 mln zł straty netto, 1,05 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

oraz część kosztów produkcji, które nie zostały skapitalizowane na pracach rozwojowych. Koszty sprzedaży wzrosły z 4,9 mln zł w 2018 r. na 13,5 mln zł w 2019 w wyniku działań marketingowych związanych z premierą gry m.in. uczestnictwa w międzynarodowych targach E3 w Stanach Zjednoczonych, GDC w

ZCh Police zawarły ze Skarbem Państwa umowę dot. objęcia 5,5 mln akcji serii C

. Całkowity szacowany budżet realizacji projektu Polimery Police wynosi ok. 1,5 mld euro, z czego ok. 1,2 mld euro stanowić będą nakłady inwestycyjne - m.in. wynagrodzenie wykonawcy, zakupy licencji, prace przygotowawcze, skapitalizowane koszty wynagrodzeń. Na pozostałą kwotę składać się będą

Zysk netto Asseco SEE wzrósł r/r do 20,18 mln zł w IV kw. 2016 r.

poprzednim, natomiast pogorszyły się wyniki segmentu Integracja systemów. Jest to po części efekt przeglądu i dodatkowych odpisów skapitalizowanych kosztów wytworzenia oprogramowania w tym segmencie" - czytamy w raporcie. W całym 2016 r. spółka miała 51,47 mln zł

PKO BP może wyjść z na rynek niewielką emisją obligacji pod koniec roku

chcieli nie przesądzamy wyjścia na rynek. By może z niewielka emisją wyjdziemy pod koniec roku" - powiedział Borys podczas konferencji prasowej. "Bank ma bardzo wysoki rating, jesteśmy jednym z najlepiej skapitalizowanych banków w sektorze, notowania naszych obligacji

Facebook i Twitter inwestują w newslettery. Najlepsi mogą na tym zarobić

subskrybentów gotowych płacić za autorskie przesyłki mailowe. Revue pobiera zaledwie 5-proc. opłatę. - Taki ruch pozwala Twitterowi skapitalizować bazę jego użytkowników składającą się z dziennikarzy, autorów i tytułów regularnie korzystających z serwisu w celu dotarcia do czytelników i poszerzenia grona swoich

S&P: Niepewność w sferze instytucjonalnej wpływa na pozycję konkurencyjną Polski

się oni zarówno do solidnych danych makroekonomicznych, jak i kwestii instytucjonalnych. Jest to szansa, tylko trzeba ją skapitalizować. My jako agencja podkreślaliśmy, że kluczową przyczyną obniżenia ratingu Polski była właśnie deprecjacja w warstwie instytucjonalnej. Dzisiaj konsensus rynkowy jest

Ferrero: Ograniczenie handlu w niedziele dotknie całego rynku

ugruntowane i skapitalizowane. Natomiast jeśli chodzi o dalsze plany - jest jeszcze sporo do zrobienia. Rynki zewnętrzne są coraz bardziej konkurencyjne i grupa musi zdecydować, w którym kierunku pójść" - podsumowała Szleszyńska. Zakład produkcyjny Ferrero powstał w 1992 r. w

MFW obniżył prognozę wzrostu PKB Polski na br. do 3,5%, podniósł na 2017 do 3,7%

konsolidacji fiskalnej rzędu 3/4 pkt proc. PKB rocznie. "Sektor bankowy jest nadal dobrze skapitalizowany, przy słabnącej zyskowności, ale realizacja ostatnich propozycji dotyczących konwersji kredytów hipotecznych w CHF na PLN mogłaby osłabić stabilność finansową i jeszcze

Grupa Azoty ma umowę z Hyundai Engineering na realizację Polimerów Police

realizacji projektu Polimery Police wynosi ok. 1,5 mld euro, z czego ok. 1,2 mld euro stanowić będą nakłady inwestycyjne (wynagrodzenie wykonawcy, zakupy licencji, prace przygotowawcze, skapitalizowane koszty wynagrodzeń itp.). Na pozostałą kwotę składać się będą nieskapitalizowane koszty funkcjonowania PDH

Strata netto Airway Medix zmniejszyła się r/r do 0,45 mln zł w III kw. 2017 r.

. zwiększenie wartości skapitalizowanych prac rozwojowych w skonsolidowanym bilansie Grupy. W liście do akcjonariuszy zarząd spółki napisał, że 3 października 2017 r., czyli już po dniu bilansowym, na konto spółki wpłynęła pierwsza transza płatności z transakcji sprzedaży technologii

Bioton miał 26,27 mln zł zysku netto, 52,41 mln zł straty EBIT w 2018 r.

elementy mające związek z osiągniętymi wynikami. Po pierwsze korekta kwot skapitalizowanych nakładów na projekt rozwojowy analogów insuliny. Łączna wartość nakładów ujętych w jednostkowym rachunku zysków i strat wyniosła 31,2 mln zł w roku 2018, 15,9 mln zł w roku 2017 (oraz 57,2 mln zł poprzez zmianę

Kowalski z Fitcha: Rok 2017 może być dla polskich banków nieco gorszy niż 2016

". "Warto podkreślić, że sektor bankowy jest nadal stabilny, dobrze skapitalizowany, nie ma żadnych problemów, z którymi borykają się banki na zachód i południe od Polski, np. we Włoszech. Od lat podkreślamy, że sektor bankowy jest bardzo silną stroną ratingu Polski

Recesja częstsza za Republikanów. Dlaczego więc finansistom łatwiej przychodzi popieranie Trumpa? [PRZEGLĄD PRASY EKONOMICZNEJ]

lewicy na rozrost rządu i osłabienie biznesu – „Economist” zwraca uwagę, że nie był to przypadkowy wyskok, ale próba skapitalizowania „strachu przed lewicowym przechyłem Bidena, który krąży wśród części środowisk biznesowych”. – Ten zarzut jest rozdmuchany, bo Biden

PAIH uruchomiła Zagraniczne Biuro Handlowe w Tel Avivie

firm, stąd decyzja, że biuro PAIH musi zostać tam szybko otwarte. Chcemy pomóc polskim przedsiębiorcom skapitalizować dobre warunki panujące w izraelskiej gospodarce i rosnące zainteresowanie wspólnymi inicjatywami biznesowymi po obu stronach" - powiedział wiceprezes PAIH, odpowiedzialny za rozwój

"Rząd może wykorzystać aferę FinCEN do ataku na banki" [OPINIE EKSPERTÓW]

bardzo trudny okres. W dalszym ciągu jest dobrze skapitalizowany, ale czasy wysokiej rentowności minęły. Jesteśmy wręcz jednym z gorszych pod tym względem krajów w Europie. To ważne, bo może się okazać, że jak wróci popyt na inwestycje, to nie będzie komu ich kredytować.  Problemem ING, z punktu

Santander BP: Wstępny zysk ze sprzedaży wydzielonej części DBPL to 387,7 mln zł

tytułu nabycia wysokości 387,7 mln zł. "Korekta do wartości godziwej dla portfela kredytowego wynika głównie z niższych marż w portfelu przejętym, oraz spisania skapitalizowanych kosztów pośrednictwa. Korekta do wartości godziwej dla portfela pracującego podlega

Bank naliczył podatek w trakcie, a nie po wygaśnięciu lokaty

fizycznych. Zgodnie z treścią artykułu płatnik, którym jest bank, pobiera zryczałtowany podatek dochodowy w momencie wypłaty bądź pozostawienia środków do dyspozycji klienta. Skapitalizowanie odsetek jest pozostawieniem ich do dyspozycji posiadacza rachunku, ponieważ kwota skapitalizowanych odsetek jest

Soho Development ma list intencyjny ws. sprzedaży dwóch spółek za 11 mln zł

będą pośrednio przedmiotem transakcji wynosi 29,8471 ha. Udziały w RP oraz RPK będą ewentualnie nabywane przez nabywcę bez długu tych spółek, który zostanie uprzednio skapitalizowany. W sensie ekonomicznym oznacza to, że przedmiotem transakcji będą aktywa spółek, z pominięciem nieruchomości wyłączonej

Jak oddłużyć mieszkanie obciążone kredytem

. Państwo zrezygnuje w tym przypadku z połowy wykupionych odsetek i dodatkowo odda bankom połowę odsetek przez nie skapitalizowanych. Posłowie PO, którzy przeforsowali w Sejmie tę nowelę, liczą na to, że zmotywuje ona lokatorów do szybszej spłaty pozostałego długu ciążącego na ich mieszkaniach

Paged dokonał odpisów i korekt, które zmniejszą wynik za 2016 r. o 14,63 mln zł

odwróceniem skapitalizowanych różnic kursowych oraz kapitalizacją straty na sprzedaży produkcji testowej na wartości początkowej środków trwałych w budowie, skutkujące łącznie zmniejszeniem wyniku netto za 2016 r. na kwotę 1 060 tys. zł" - czytamy w komunikacie. Ponadto emitent

Bloomberg ostro o Polsce rządzonej przez PiS: Populizm powstrzymuje rozwój kraju

skapitalizowane banki i wiele nowych technologii". Zwracają też uwagę, że wzrost gospodarczy wyhamował w pierwszym kwartale , ale wciąż jest lepszy niż unijna średnia. Populizm jest popularny do czasu "Polska nie

PwC: Banki w Polsce obawiają się ryzyka politycznego i nowych regulacji

dobrze skapitalizowany, innowacyjny, bardzo konkurencyjny, ale przede wszystkim nadmiernie doregulowany. Wciąż niepewna sytuacja gospodarcza przede wszystkim w krajach Unii Europejskiej, z których pochodzą podmioty dominujące wobec polskich banków, znaczne wyzwania kapitałowe tych podmiotów i ich

Bank Pekao miał 186,9 mln zł zysku netto, 217,36 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.

światowej i polskiej gospodarki roku. Pekao wchodzi w ten okres bardzo dobrze przygotowany, z odpowiednio zbilansowanym profilem biznesowym, wysoko skapitalizowany i z dobrej jakości portfelem kredytowym. Jednocześnie bank na przestrzeni ostatnich lat oraz ostatnich miesięcy naznaczonych pandemią COVID-19

Państwo częściowo oddłuży spłacających tzw. stare kredyty spółdzielcze

odda bankom połowę odsetek przez nie skapitalizowanych) lokatorzy będą bardziej zmotywowani do szybszej spłaty pozostałego długu ciążącego na ich mieszkaniach.

Przyczyniłeś się do wypadku? Możesz domagać się odszkodowania

. Sąd przyznał jej zadośćuczynienie w wysokości stanowiącej 30 proc. żądania (tj. 126,3 tys. zł), a dodatkowo skapitalizowaną rentę 42 420 zł oraz rentę miesięczną w kwocie 1970 zł. Razem z odsetkami suma urosła do 350 tys. zł.

Wyrok TSUE: Nie tak groźny dla banków, nie tak dobry dla klientów jak oczekiwano

). Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła, że sektor bankowy jest przygotowany na orzeczenie TSUE, jest dobrze skapitalizowany i bezpieczny. Komisja podkreślała, że polityka realizowana od długiego czasu przez nią i inne instytucje sieci bezpieczeństwa finansowego spowodowała, że banki z dużym

Prezes Pekao: Polskie banki nie nadążają za firmami, które działają za granicą

najnowocześniejszych, dobrze skapitalizowanych sektorów bankowych na świecie, a zdecydowana większość banków doskonale radzi sobie z nowymi regulacjami unijnymi. "W ostatnich trzech latach aktywa bankowości korporacyjnej przekroczyły aktywa bankowości detalicznej, która przez wiele lat

Erbud skorygował ujęcie kosztów wymiany pasa na lotnisku w Modlinie

Warszawa, 25.08.2016 (ISBnews) - Erbud podjął decyzję o korekcie błędnego ujęcia skapitalizowanych kosztów wymiany powierzchni pasa betonowego na Lotnisku Modlin w 2013 r., skutkującej zmniejszeniem kapitałów własnych o kwotę 20,12 mln zł. Zmiana nie będzie miała wpływu na

Deutsche Bank zarobił, ale restrukturyzacja trwa

, nowy prezes DB, streścił ją następująco: po pierwsze, stać się prostszym i bardziej efektywnym; po drugie - mniej ryzykownym; po trzecie - lepiej skapitalizowanym; wreszcie - zdyscyplinować kierowanie bankiem. Te założenia to próba naprawy skutków ryzykownych, nieefektywnych

Idea Bank chce mieć 60-80 mln zł zysku/ kw. i poprawić marżę odsetkową do 4%

factoringowym oraz pośrednictwie w sprzedaży produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych. Ogólne koszty administracyjne wzrosły do 515,79 mln zł wobec 456,98 mln zł rok wcześniej. Augustyniak podkreślił, że grupa Idea Bank jest dobrze skapitalizowana i nie

Rząd pomoże spłacić kredyty - budżet odpuści odsetki

tym rodzinom ok. 693 mln zł kredytu, a więc średnio po ok. 6,2 tys. zł, a także część z blisko 1,5 mld zł skapitalizowanych odsetek bankowych. I właśnie z tymi odsetkami (od niespłacanych na bieżąco w czasach hiperinflacji odsetek) jest kłopot. Okazuje się, że PKO BP najprawdopodobniej nie miał prawa

NBP odpowiada S&P: Gospodarka jest stabilna, nowa RPP nie budzi obaw

prowadzenie zrównoważonej polityki gospodarczej, w tym efektywnej polityki pieniężnej jest możliwe jedynie przy zachowaniu stabilności sektora finansowego, którego główną część stanowi sektor bankowy. Obecnie - według banku centralnego - jest on dobrze skapitalizowany i zarządzany

Serinus osiągnął porozumienie z EBOR ws. restrukturyzacji warunków kredytów

czerwcu 2020 r. określona zostanie łączna kwota pozostałego do spłaty kapitału powiększona o naliczone skapitalizowane odsetki, przy czym kwota ta stanowić będzie nowe saldo podlegające spłacie w czterech równych ratach rocznych, przypadających do zapłaty w czerwcu każdego roku w okresie 2020?2023 r

Bank umarza odsetki. Nawet 200 tys. zł w prezencie. Kilkadziesiąt tysięcy osób zostanie uwolnionych od kredytów z lat 90.

, spłaciły kredyt często dwa albo trzy razy w kwotach przekraczających wartość nabytych mieszkań. W dodatku "spłaciły kredyt nienależny nikomu", bo banki nie miały prawa naliczać "skapitalizowanych odsetek". Czytaj także: Jak oddłużyć mieszkanie obciążone kredytem Syzyfowa praca Choć

Przegląd prasy

Prawna --KE chce, by polscy przewoźnicy dostosowali hamulce w wagonach towarowych do nowych norm; koszt operacji - ponad 2 mld zł Puls Biznesu --Chrzanowski z KNF: Jeśli pojawi się dobrze skapitalizowany podmiot zagraniczny

Vestor DM: Docelowy poziom indeksu WIG20 to 2 150 pkt na koniec 2017 r. 

wycenie banków. Ryzyko najgorszego scenariusza związanego z kredytami w CHF zostało oddalone. Naszym top pick jest Pekao, które jest najlepiej skapitalizowanym bankiem w sektorze, płacącym najwyższą dywidendę i z nieznaczną ekspozycją na kredyty walutowe" - powiedział Bardziłowski

Przegląd informacji ze spółek

Autostrady A2. Sąd zasądził wypłacenie spółce kwoty 13,2 mln zł z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane oraz kwoty 1,1 mln zł z tytułu skapitalizowanych odsetek wraz z odsetkami za opóźnienie, podał Polimex. Boryszew, Impexmetal, SPV Boryszew 3, Impex ? Invest i SPV

Znikną wreszcie szpetne reklamy przesłaniające Tatry, mazurskie jeziora, widok na morze czy centra miast

postawionymi reklamami. Teoretycznie robią to konserwatorzy zabytków i inspektorzy nadzoru budowlanego, ale w natłoku innych obowiązków nie radzą sobie z tym. - Dlaczego tak jest? Wydawało mi się, że przez naszą głupotę. Ale dziś jestem pewien, że stoją za tym pieniądze. Po transformacji skapitalizowaliśmy

Uwięzieni w cudzym kredycie. Spółdzielcy w pułapce

, którym nie zależy na szybkim uzyskaniu własności, opłaca się poczekać do 2018 r. Ustawa przewiduje bowiem całkowite umorzenie wszystkich odsetek - i skapitalizowanych, i tych, które wykupił budżet. Okazuje się jednak, że jest wyjście z hipotecznej pułapki. W PKO BP

Praca bez śmieciówek. Nowy kodeks pracy to dłuższe urlopy, odprawy dla wszystkich i dłuższy okres próbny. Kogo ucieszy? Dlaczego budzi opór?

po co to rozwiązanie? - Chodzi przede wszystkim – choć nie wyłącznie – o to, żeby w czasach kryzysu nie zwalniać ludzi, lecz redukując wymiar czasu pracy, wypłacać skapitalizowane środki z przeszłości. Dlatego jest to konstrukcja przede wszystkim dla tych pracodawców, którzy mają

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Akcjonariusze 11bit studios zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 r., wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 23 maja. Bioton dokonał korekty kwot skapitalizowanych nakładów na projekt rozwojowy

Czy kolejne nadzory bankowe zalecą ograniczenia kredytów w Polsce?

boję. Nasza Komisja Nadzoru Finansowego nie chce zbyt obficie komentować poczynań swoich kolegów z Wiednia. - Każdy nadzorca ocenia własny rynek. Banki działające w Polsce są dobrze skapitalizowane, rentowne, działają na perspektywicznym rynku - podkreśla Łukasz Dajnowicz

Łatwiej o pożyczkę w banku? KNF zmienia rekomendację T

mógłby pożyczyć tylko połowę średniej pensji, czyli nieco ponad 1,8 tys. zł. Ale nie każdy bank będzie mógł korzystać z uproszczonej procedury. - Chcemy, by tylko banki dobrze skapitalizowane mogły ponosić wyższe ryzyko - mówi Andrzej Jakubiak, przewodniczący KNF

Przegląd informacji ze spółek

. Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) złożył przeciwko PBG, Syndykowi Masy Upadłości Aprivia w upadłości likwidacyjnej i Syndykowi Masy Upadłości Hydrobudowa Polska w upadłości likwidacyjnej pozew o zapłatę kary umownej wraz ze skapitalizowanymi odsetkami na łącznie

Przegląd informacji ze spółek

Duda (PKM Duda) zawarł z Adamem Skwarkiem i Barbarą Skwarek warunkową umowę nabycia 100% udziałów w Meat-Pac za cenę 3 mln zł, podała spółka. Erbud podjął decyzję o korekcie błędnego ujęcia skapitalizowanych kosztów wymiany powierzchni pasa betonowego na Lotnisku Modlin w

Moody`s pogroził Polsce palcem

Polskie banki dysponują wystarczającą ilością kapitału, ale największe ryzyka dla nich są związane z kredytami walutowymi, powiedział nowy szef Komisji Nadzrou Finansowego Andrzej Jakubiak. "Polskie banki są dobrze skapitalizowane, a jeśli chodzi o płynność, to mamy

Wykup mieszkań spółdzielczych

większość tych kwot ulegnie umorzeniu. Tym, którym nie zależy na szybkim uzyskaniu własności, opłaca się poczekać do 2018 r. Ustawa przewiduje bowiem całkowite umorzenie wszystkich odsetek - i skapitalizowanych, i tych, które wykupił budżet. Uwaga! Posiadacze książeczek

Wykup mieszkań? Tylko na papierze. Problemy z własnością

umorzeniu. Uwaga! Tym, którym nie zależy na szybkim uzyskaniu własności, opłaca się poczekać do 2018 r. Ustawa przewiduje bowiem całkowite umorzenie wszystkich odsetek - i skapitalizowanych, i tych, które wykupił budżet. Byłe zakładowe z dopłatą Dopiero

Mieszkanie od zakładu pracy lub spółdzielni? Sprawdź, jak możesz je wykupić

szybkim uzyskaniu własności, opłaca się poczekać do 2018 r. Ustawa przewiduje bowiem całkowite umorzenie wszystkich odsetek - i skapitalizowanych, i tych, które wykupił budżet. Z piwnicą czy bez? Bardzo często do mieszkania przypisana jest komórka