składowe wskaźnika

Anna Popiołek

Nasza gospodarka ostro hamuje. Potwierdzają to wyniki kolejnego wskaźnika koniunktury

Nasza gospodarka ostro hamuje. Potwierdzają to wyniki kolejnego wskaźnika koniunktury

- Inflacja i niepewność spychają gospodarkę ku recesji - poinformowało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, publikując najnowszy wskaźnik wyprzedzający koniunktury. Wszystko przez to, że spada konsumpcja, a firmy mają magazyny pełne zapasów.

Prawie połowa Polaków ograniczy ważne zakupy

Dużo mniej pieniędzy na ważne zakupy zamierza wydać w tym roku 42,25 proc. Polaków - tak wynika z badania GUS. Choć to dużo, widać jednak zmiany nastrojów konsumentów na lepsze. Część ekonomistów uważa, że to oznaka, iż obawy przed rosnącą inflacją i ciężką zimą zaczynają mijać.

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej i wyprzedzający wzrosły w VI

wskaźnika uzyskały wartości wyższe niż przed miesiącem. Największe wzrosty odnotowano dla ocen przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (o 18,8 pkt proc.) oraz możliwości obecnego dokonywania ważnych zakupów (o 16,7 pkt proc.). Dla pozostałych składowych wskaźnika wzrosty kształtowały się następująco: 10,7 pkt

Kryzys? Jaki kryzys? Nastroje wśród konsumentów są coraz lepsze

Kryzys? Jaki kryzys? Nastroje wśród konsumentów są coraz lepsze

możemy przeczytać w komunikacie opublikowanym przez GUS, wszystkie składowe zarówno wskaźnika bieżącej ufności konsumenckiej (BWUK), jak i wskaźnika wyprzedzającej ufności konsumenckiej (WWUK) były wyższe niż przed miesiącem. Jak podaje GUS, w przypadku bieżącego wskaźnika „największy wzrost

GUS: Bieżący i wyprzedzający wskaźniki ufności konsumenckiej wzrosły we wrześniu

). "Wszystkie składowe wskaźnika uzyskały wartości wyższe niż przed miesiącem. Największe wzrosty odnotowano dla ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (o 3,6 pkt proc.) oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (o 3 pkt proc.). Dla pozostałych składowych wskaźnika wzrosty

BIEC: Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) spadł o 2,6 pkt w marcu

. Autorzy raportu oceniają, że jeśli porównać wpływ obecnej pandemii do skutków wojen, to na ogół po ostrym załamaniu nadchodził okres szybkiego wychodzenia z kryzysów powojennych. Spośród ośmiu składowych wskaźnika w marcu 2020 roku trzy uległy pogorszeniu, cztery pozostały na

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej i wyprzedzający spadł w IV

wskaźnika uzyskały wartości wyraźnie niższe niż przed miesiącem. Największe spadki odnotowano dla ocen obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (spadki odpowiednio o 58,8 pkt proc. i 54,4 pkt proc.). Dla pozostałych składowych

IRG SGH: Wskaźnik koniunktury w rolnictwie spadł r/r do -2,7 pkt w III kw.

polskim rolnictwie niespodziewanie pogorszyła się. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) zmniejszyła się o 1 punkt, z poziomu -1,7 pkt do -2,7 pkt . Pogorszenie koniunktury jest skutkiem osłabienia nastrojów gospodarstw rolnych. Wartość wskaźnika zaufania, jednej z dwóch składowych IRGAGR

GUS: Bieżący i wyprzedzający wskaźniki ufności konsumenckiej wzrosły w marcu

), opublikowanych przez GUS. "Wszystkie składowe wskaźnika uzyskały wartości wyższe niż przed miesiącem. Największy wzrost odnotowano dla oceny obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrost odpowiednio o 5,8 pkt proc.). Dla pozostałych składowych wskaźnika wzrosty kształtowały się

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej i wyprzedzający spadły m/m w VIII

składniki. Największy spadek odnotowano dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (o 6 pkt proc.). Dla pozostałych składowych wskaźnika spadki kształtowały się następująco: 3,3 p. proc. dla oceny przyszłego poziomu bezrobocia, 1,8 pkt proc. dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego

GUS: Bieżący i wyprzedzający wskaźniki ufności konsumenckiej spadły w XI

). "Wszystkie składowe wskaźnika uzyskały wartości niższe niż przed miesiącem. Największy spadek odnotowano dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (o 6,4 pkt proc.). Dla pozostałych składowych wskaźnika spadki kształtowały się następująco: 2,1 pkt proc. dla ocen obecnej sytuacji ekonomicznej

IRG SGH: Wskaźnik koniunktury w rolnictwie wzrósł r/r do -1,7 pkt w II kwartale

rolnictwie nieznacznie się poprawiła. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) zwiększyła się o 1,4 punktu, z poziomu -3,1 pkt do -1,7 pkt. Wzrost wartości IRGAGR jest skutkiem zwiększenia się wartości wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych, jednej ze składowych wskaźnika koniunktury, o 3,4

GUS: Bieżący i wyprzedzający wskaźniki ufności konsumenckiej spadły w XII

;Wśród składowych wskaźnika niższą wartość odnotowano przede wszystkim dla ocen przyszłej oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (spadki odpowiednio o 4,9 i 4,4 pkt proc.). Wzrost o 1,8 pkt proc. wystąpił jedynie dla oceny obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów" - czytamy w komunikacie

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej spadł w I, wyprzedzający - wzrósł

;Wśród składowych wskaźnika niższą wartość odnotowano przede wszystkim dla ocen obecnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (spadki odpowiednio o 1,9 i 1,8 pkt proc.). Największy wzrost (o 0,9 pkt proc.) odnotowano w przypadku oceny obecnej sytuacji finansowej

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej spadł do 1,1 pkt w grudniu

), opublikowanych przez GUS. "Wszystkie składowe wskaźnika uzyskały wartości niższe niż przed miesiącem. Największe spadki odnotowano dla ocen przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju i przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadki odpowiednio o 7,5 pkt proc. i 5 pkt. proc

GUS: Bieżący i wyprzedzający wskaźniki ufności konsumenckiej spadły w sierpniu

;Spośród składowych wskaźnika, niższe wartości odnotowano przede wszystkim dla ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego i obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (spadki odpowiednio o 4,5 pkt proc. i 1,2 pkt proc.). Poprawiła się jedynie ocena obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej i wyprzedzający wzrosły w V

poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -37,3. Na wzrost wartości wskaźnika wpłynęły wszystkie jego składniki. Największy wzrost odnotowano dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (o 15,6 pkt proc.). Dla pozostałych składowych wskaźnika wzrosty kształtowały się następująco: 10,9 pkt proc

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł do 5,4 pkt w styczniu

), opublikowanych przez GUS. "Wszystkie składowe wskaźnika uzyskały wartości wyższe niż przed miesiącem. Największe wzrosty odnotowano dla ocen możliwości obecnego dokonywania ważnych zakupów i przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 7,4 i 5,4 pkt proc.). Dla

GUS: Bieżący i wyprzedzający wskaźniki ufności konsumenckiej wzrosły w czerwcu

;Wszystkie składowe wskaźnika uzyskały wartości wyższe niż przed miesiącem. Największe wzrosty odnotowano dla ocen obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego i sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 3,1 pkt proc. i o 2,1 pkt proc.)" - czytamy w komunikacie

BIEC: Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) spadł o 6 pkt w maju

producentów trwałych dóbr konsumpcyjnych. Zamówień ubywało w równym stopniu od zagranicznych, jak i krajowych kontrahentów. W ślad za spadkiem zamówień i niższą produkcją, pogarszała się również sytuacja finansowa przedsiębiorstw" - czytamy w raporcie. Jedyną składową wskaźnika

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej spadł do -9,3 pkt w grudniu

), opublikowanych przez GUS. "Spadły wartości wszystkich składowych wskaźnika. W największym stopniu pogorszyły się oceny dotyczące przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (spadek o 13,9 pkt proc.). Dla pozostałych składowych wskaźnika odnotowano spadki w granicach od 1,2 do 5,2 pkt

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej spadł m/m do 4 pkt w lipcu

), opublikowanych przez GUS. "Spadek wartości wskaźnika był wynikiem gorszych niż przed miesiącem ocen obecnej możliwości dokonywana ważnych zakupów i obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek odpowiednio o 2,9 i 2,6 p. proc.). Natomiast dla pozostałych składowych

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł do 6,2 pkt w sierpniu

), opublikowanych przez GUS. "Wartości wyższe niż przed miesiącem odnotowano dla czterech składowych wskaźnika, przy czym najwyższe wzrosty wystąpiły dla ocen obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów oraz obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrosty odpowiednio o

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł do 5,7 m/m do x pkt w VIII

), opublikowanych przez GUS. "Wszystkie składowe wskaźnika BWUK uzyskały wartości wyższe niż przed miesiącem. Najbardziej poprawiły się oceny dotyczące obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (wzrost o 2,7 pkt proc.) oraz obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej spadł m/m do 5 pkt we IX

), opublikowanych przez GUS. "Wśród składowych wskaźnika, największy spadek odnotowano dla ocen przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (spadek o 1,9 pkt proc.) oraz obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 1,4 pkt proc.). Nieco wyższa wartość, niż przed miesiącem

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej spadł do 5,2 pkt w lipcu

), opublikowanych przez GUS. "Wśród składowych wskaźnika, wartości niższe niż przed miesiącem odnotowano przede wszystkim dla ocen obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (spadki odpowiednio o 3,9 i 2,6 pkt proc.). Poprawę ocen

BIEC:WRP bez zmian m/m w III, hamuje tendencja do obniżania się stopy bezrob.

swej wartości w ujęciu miesięcznym. Brak spadku wskaźnika odnotowano po raz pierwszy od pięciu miesięcy, jednak zazwyczaj o tej porze roku obserwowano jego okresowe wzrosty" - czytamy w raporcie. Pięć składowych wskaźnika oddziałują w kierunku spadku jego wartości. Trzy

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi sytuacja w Chinach i dane z Polski

styczeń będzie szacunkiem wstępnym - jak co roku GUS opublikuje go w oparciu o obowiązujący w 2019 r. system wag, bez podania składowych. Dopiero przy okazji publikacji lutowego wskaźnika CPI zostanie opublikowany ostateczny wynik CPI za styczeń (w oparciu o nowy system wag obowiązujący w 2020 r.), wraz z

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej spadł do 5,9 pkt w maju

), opublikowanych przez GUS. "Dla większości składowych wskaźnika odnotowano wartości niższe niż przed miesiącem. Największy spadek wystąpił w przypadku oceny obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (6,5 pkt proc.). Wzrost o 3 pkt proc. wystąpił jedynie dla oceny obecnej możliwości

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł do 7,8 pkt w kwietniu

), opublikowanych przez GUS. "Dla większości składowych wskaźnika odnotowano wartości wyższe niż przed miesiącem. Największy wzrost wystąpił w przypadku ocen obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 5,3 i 3,7

BIEC: WRP wzrósł o 0,4 pkt m/m w V, sezonowy maleje napływ ofert pracy

Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - wzrósł o 0,4 pkt m/m w maju 2019 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Trzy składowe wskaźnika oddziałują w

BIEC: WWK spadł o 2,3 pkt m/m w IV, nastroje menedżerów pogarszają się

składowych wskaźnika w kwietniu br. sześć uległo pogorszeniu, jedna nie zmieniła się i jedna uległa poprawie. "Niemal w równym stopniu do spadku wskaźnika w tym miesiącu przyczyniły się: gorsze niż przed miesiącem nastroje wśród menadżerów przedsiębiorstw, spadek tempa napływu

GUS: Bieżący i wyprzedzający wskaźniki ufności konsumenckiej wzrosły w maju

), opublikowanych przez GUS. "Spośród składowych wskaźnika, najbardziej poprawiły się oceny przyszłej i obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 4 i 2,8 pkt proc.). Natomiast pogorszyły się oceny obecnej i przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadki

GUS: Bieżący i wyprzedzający wskaźniki ufności konsumenckiej spadły w X

). "Wśród składowych wskaźnika niższą wartość odnotowano przede wszystkim dla ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (spadki odpowiednio o 2,1 pkt proc. i 1,6 pkt proc.). Wzrost o 0,6 pkt proc. wystąpił jedynie dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej spadł m/m do 2,1 pkt w XII

), opublikowanych przez GUS. "Wszystkie składowe wskaźnika uzyskały wartości niższe niż przed miesiącem. Najwyższe spadki odnotowano w ocenach przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 4,8 pkt proc.) oraz przyszłej i obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (spadki

GUS: Bieżący i wyprzedzający wskaźniki ufności konsumenckiej spadły w kwietniu

), opublikowanych przez GUS. "Wśród składowych wskaźnika, niższą wartość niż przed miesiącem odnotowano dla ocen przyszłej i obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (spadki odpowiednio o 4,7 i 4 pkt proc.). Wartości wyższe niż przed miesiącem osiągnęły przede wszystkim oceny obecnej

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej bez zmian, wyprzedzający spadł w III

Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) nie zmienił się w ujęciu m/m i wyniósł plus 1,3 pkt w marcu br., wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). "Wśród składowych wskaźnika

BIEC: WWK spadł o 1,7 pkt m/m w VI, obniża się tempo napływu nowych zamówień

. BIEC oceniło, że nadzwyczajna poprawa napływu nowych zamówień do firm sektora przetwórczego przed miesiącem miała charakter krótkookresowy. Spośród ośmiu składowych wskaźnika w czerwcu br. jedna poprawiła się, trzy pozostały na poziomie z miesiąca poprzedniego, a cztery

GUS: Bieżący i wyprzedzający wskaźniki ufności konsumenckiej spadły w II

składowych wskaźnika niższą wartość odnotowano przede wszystkim dla ocen obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (spadki odpowiednio o 5 i 4,6 pkt proc.). Wzrost (o 0,4 pkt proc.) odnotowano w przypadku oceny przyszłej sytuacji finansowej

BIEC: WRP wzrósł o 0,8 pkt m/m w VIII, tempo spadku bezrobocia stabilizuje się

gospodarce wyczerpują się możliwości dalszego spadku bezrobocia rejestrowanego a w najbliższym czasie może dojść do stabilizacji stopy bezrobocia na obecnie odnotowywanym poziomie lub nawet niewielkiego jej wzrostu" - czytamy w raporcie. Trzy składowe wskaźnika oddziałują w

BIEC: WWK spadł o 0,9 pkt w III, pojawiły się oznaki osłabienia gospodarczego

wyższy poziom rozwoju i większą jej konkurencyjność" - czytamy w raporcie. Tylko podaż pieniądza M3 jako składowa wskaźnika działała w kierunku wzrostu wartości WWK, podsumowuje Biuro. (ISBnews)

GUS: Bieżący i wyprzedzający wskaźniki ufności konsumenckiej spadły lipcu

;Wśród składowych wskaźnika, niższą wartość odnotowano przede wszystkim dla ocen obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego i przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (spadki odpowiednio o 2,1 pkt proc. i 1,1 pkt proc.). Wzrost o 1,2 pkt proc. wystąpił jedynie dla oceny

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł do -7,9 pkt w sierpniu

GUS. "Wartości wszystkich składowych wskaźnika poprawiły się. Najbardziej wzrosły oceny dotyczące sytuacji ekonomicznej kraju, zarówno przyszłej, jak i obecnej (wzrost odpowiednio o 4,8 i 4,4 pkt proc.). Dla pozostałych składowych odnotowano wzrost w granicach od 0,9 do

BIEC: WRP spadł o 1,2 pkt m/m w I, dalszy spadek bezrobocia będzie utrudniony

składowych wskaźnika oddziałuje w kierunku spadku jego wartości, w tym - najsilniej - dane na temat liczby ofert pracy trafiających do powiatowych urzędów pracy. Trzy zmienne zapowiadają wzrost stopy bezrobocia rejestrowanego, podało Biuro. Ogólny stan gospodarki oceniany był

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł m/m do 5,4 pkt w XI

), opublikowanych przez GUS. "Dla większości składowych wskaźnika odnotowano wartości wyższe niż przed miesiącem. Największy wzrost wystąpił w przypadku oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost o 3,4 pkt proc.) a w dalszej kolejności obecnej możliwości

BIEC: Wskaźnik Dobrobytu wzrósł o 0,8 pkt m/m w sierpniu

. "Do wzrostu wskaźnika przyczyniły się w równym stopniu wszystkie jego składowe. Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w skali ostatniego roku o 4,5%. Pracownicy zadają sobie sprawę, że ich siła przetargowa na rynku pracy rośnie" - czytamy w raporcie. Realne

BIEC:WPI wzrósł o 0,4 pkt m/m w I, rosną obawy, że wyższa inflacja utrwali się

świadczenia socjalne oraz podnoszenie płacy minimalnej" - czytamy w raporcie. Spośród ośmiu składowych wskaźnika w tym miesiącu dwie działały w kierunku spadku inflacji, pozostałe sześć w kierunku jej wzrostu, podało Biuro. Biuro podkreśliło, że

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej spadł do -9,3 pkt w marcu

), opublikowanych przez GUS. "Niższe wartości odnotowano dla wszystkich składowych wskaźnika. W największym stopniu dotyczyło to oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (spadek o 5,7 pkt proc.). Dla pozostałych składowych odnotowano spadki od 2,8 pkt proc. (dla oceny przyszłej

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł do +4,8 pkt w czerwcu

), opublikowanych przez GUS. "Wśród składowych wskaźnika najbardziej poprawiły się oceny dotyczące obecnej i przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrost odpowiednio o 3,6 i 3,2 pkt proc.), a w dalszej kolejności obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost o 1,5 pkt

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł do 6,9 pkt we wrześniu

), opublikowanych przez GUS. "Spośród składowych wskaźnika, najbardziej poprawiły się oceny obecnej oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 2,8 i 2,5 pkt proc.). Natomiast pogorszyły się oceny obecnej i przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej spadł m/m do 4,6 pkt w X

), opublikowanych przez GUS. "Wśród składowych wskaźnika, niższą wartość odnotowano przede wszystkim dla wskaźników dotyczących obecnego dokonywania ważnych zakupów (spadek o 3,2 pkt proc.) oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 2,4 pkt proc.). Obniżyła

Trochę mniej deflacji. Według GUS wskaźnik cen idzie w górę

informacji o składowych wskaźnika cen: co go napędzało, co spowalniało. Ceny paliw mogą przywrócić inflację Ekonomiści ING Banku Śląskiego sądzą, że jedną z przyczyn mniejszej ujemnej dynamiki cen mogą być zmiany cenników u operatorów telekomunikacyjnych

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł do 6,1 pkt w czerwcu

), opublikowanych przez GUS. "Spośród składowych wskaźnika największy wzrost odnotowano w ocenie obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (2,8 p. proc.). Wartości niższe niż przed miesiącem osiągnęły oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz oceny obecnej możliwości

BIEC: WWK spadł o 1,6 pkt m/m w IX, podwyższona niepewność wśród firm

;Ostatnie półrocze charakteryzuje się podwyższoną zmiennością niemal wszystkich składowych wskaźnika, co zapewne jest konsekwencją panującej wśród uczestników rynku podwyższonej niepewności. Ogranicza to plany rozwojowe przedsiębiorstw, a ich strategie skoncentrowane są na bieżącym dostosowywaniu planów

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej spadł do -6,7 pkt w maju

), opublikowanych przez GUS. "Największy spadek odnotowano dla składowej wskaźnika odnoszącej się do przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (o 5,2 pkt proc.), a w dalszej kolejności dla obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (o 4,2 pkt proc.) i przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa

MPiT oczekuje przyspieszenia sprzedaży detalicznej we wrześniu

przed rokiem o 6%, ale zmniejszyła się o 0,4% m/m. Konsensus rynkowy przewidywał 5,1% wzrostu w cenach stałych. "Utrzymanie ogólnego wskaźnika koniunktury gospodarczej we wrześniu 2019 r. na poziomie pozytywnym (100,2), pozwala na optymizm na najbliższą przyszłość. Mimo

BIEC: WWK spadł o 2 pkt we IX; gospodarka odczuwa słabszą koniunkturę za granicą

spadek od blisko czterech lat. Spośród ośmiu składowych wskaźnika jedynie jedna uległa niewielkiej i niewiele znaczącej poprawie. Pozostałe składowe uległy pogorszeniu a w przypadku wielu z nich zjawisko to nasila się od wielu miesięcy. "Pomimo

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł do -2,4 pkt w listopadzie

), opublikowanych przez GUS. "Dla większości składowych wskaźnika odnotowano wartości wyższe niż w październiku. Oceny obecnej i przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego wzrosły odpowiednio o 3,1 i 2,4 pkt proc., natomiast dotyczące obecnej i przyszłej sytuacji

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł do -10,4 pkt w czerwcu

. "Wyższe wartości odnotowano dla większości składowych wskaźnika, a zwłaszcza dla oceny dotyczącej przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrost o 9,4 pkt proc.). Niewielki spadek wystąpił jedynie dla oceny obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (spadek o 0,6 pkt proc.)" - czytamy w

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej spadł do 5,4 pkt w marcu

przez GUS. "Wśród składowych wskaźnika, niższą wartość odnotowano przede wszystkim dla ocen przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadki odpowiednio o 3,1 i 3 pkt proc.). Natomiast poprawiły się oceny przyszłej

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej spadł do -10,9 pkt w lipcu

. "Składowe wskaźnika zmieniły się w różnym stopniu. Najbardziej pogorszyły się oceny dotyczące przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (spadek o 4,5 pkt proc.). Natomiast największą poprawę odnotowano w przypadku oceny obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (wzrost o 2,4 pkt proc.). Zmiany

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł do -3,8 pkt w sierpniu

), opublikowanych przez GUS. "Dla większości składowych wskaźnika odnotowano wartości wyższe niż w lipcu. Najbardziej poprawiły się oceny dotyczące obecnego dokonywania ważnych zakupów (wzrost o 4,8 pkt proc.). Dla ocen przyszłej i obecnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłej

Wskaźnik koniunktury w rolnictwie IRG SGH wzrósł do -5,3 pkt w I kw. 2017 r.

SGH, poprawa koniunktury jest przede wszystkim skutkiem nadzwyczajnego przypływu optymizmu u rolników - wartość wskaźnika zaufania zwiększyła się o 9,5 pkt, z poziomu -2,2 pkt. do +7,3 pkt. Wartość wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych, drugiej składowej IRGAGR, obniżyła się o 3,9 pkt, z

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej spadł do minus 2 pkt w marcu

), opublikowanych przez GUS. "Wśród składowych wskaźnika, niższą wartość odnotowano przede wszystkim dla oceny obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (spadek o 1,6 pkt proc.). Obniżyła się także (o 0,6 pkt proc.) ocena przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. Natomiast

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wyniósł 6,2 pkt w lutym

(NBP), opublikowanych przez GUS. "Spośród składowych wskaźnika, najbardziej poprawiły się oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz możliwości obecnego dokonywania ważnych zakupów (wzrosty odpowiednio o 2,3 i 1,6 pkt proc.). Natomiast pogorszyły się oceny

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł do -6,5 pkt w czerwcu

), opublikowanych przez GUS. "Wartości składowych wskaźnika zmieniły się w sposób zróżnicowany. Pogorszyły się oceny dotyczące możliwości obecnego dokonywania ważnych zakupów, przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek

UKNF nadal oczekuje wniosku GPW Benchmark dot. przepisów BMR do końca roku

administrator do końca 2019 r." - czytamy w komunikacie. Organ nadzoru zauważa, że uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako administrator wskaźnika referencyjnego, choć niezbędne, to nie może być rozumiane jako kończące proces modyfikowania metody wyznaczania danego

GUS: Bieżący i wyprzedzający wskaźniki ufności konsumenckiej wzrosły w lutym

), opublikowanych przez GUS. "Wśród składowych wskaźnika, wyższą wartość odnotowano dla ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego i przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 4,1 i 1,2 pkt proc.). Natomiast pogorszyły się przede wszystkim oceny

BIEC: WPI spadł o 0,2 pkt m/m w II, wzrosły oczekiwania inflacyjne

w raporcie. Spośród siedmiu składowych wskaźnika cztery działały w lutym w kierunku nasilenia presji inflacyjnej, a trzy działały w kierunku zmniejszenia presji inflacyjnej. "Najsilniej w kierunku potencjalnego wzrostu cen oddziaływały

GUS: Wskaźnik syntetyczny koniunktury gosp. wzrósł m/m do 104,9 w lutym

Warszawa, 22.02.2019 (ISBnews) - Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS wynosi 104,9 w lutym 2019 r. wobec 104,2 w styczniu i w porównaniu do 113,3 rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Od stycznia 2017 r. wartości tego wskaźnika kształtują się

BIEC: WWK spadł o 0,4 pkt w II; popyt krajowy pogarsza perspektywy gospodarcze

najbliższym otoczeniu, o tyle obecnie dominują czynniki wewnętrzne ograniczające popyt krajowy. Dotychczasowy, jedyny motor wzrostu gospodarczego, jakim było spożycie indywidualne, zaczyna szwankować" - czytamy w raporcie. Spośród ośmiu składowych wskaźnika w lutym 2020 roku

Emilewicz: Wzrost produkcji przemysłowej powinien być zbliżony do 7% r/r w maju

;Trudności u naszych głównych partnerów handlowych z zagranicy, nadal wydają się być obojętne dla przemysłu, co widać w poprawie ogólnego wskaźnika PMI zbliżonego do neutralnego (49 pkt w kwietniu), mimo wyjątkowo niskiego wyniku PMI w zakresie zamówień na eksport (choć eksport w marcu był wyjątkowo niski

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł do -4,7 pkt w kwietniu

), opublikowanych przez GUS. "Spośród składowych wskaźnika, największy wzrost odnotowano dla ocen dotyczących przyszłej i obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrost odpowiednio o 7,6 i 5,5 pkt proc.). Oceny dotyczące obecnego dokonywania ważnych zakupów wzrosły o 4,1 pkt proc., a

BIEC: WRP spadł o 1,1 pkt m/m w XII, istotny spadek bezrobocia będzie utrudniony

pracy, wzmocnione prawdopodobnym odpływem pracowników z Ukrainy do Niemiec wraz z coraz wyraźniejszymi symptomami spowolnienia gospodarki, będą utrudniały dalszy istotny spadek bezrobocia" - czytamy w raporcie. Siedem składowych wskaźnika oddziałuje w kierunku dalszego

BIEC: WPI spadł o 0,3 pkt m/m w XI, podwyżki energii kluczowe dla wzrostu CPI

wszystkim skutkami planowanych podwyżek cen energii" - czytamy w raporcie. Spośród siedmiu składowych wskaźnika trzy działały w listopadzie w kierunku nasilenia presji inflacyjnej, dwie pozostały obojętne z punktu widzenie kształtowania się cen w najbliższej przyszłości i

BIEC: WRP spadł o w lutym, coraz mniejsze możliwości dalszego spadku bezrobocia

wskaźnika, co wskazywałoby na potencjalny spadek stopy bezrobocia. Pięć składowych działa w kierunku jego wzrostu, a tym samym prognozuje pogorszenie sytuacji na rynku pracy i wzrost stopy bezrobocia" - czytamy dalej. W styczniu br. wzrosła liczba nowo zarejestrowanych

BIEC: WWK spadł o 0,3 pkt m/m w VIII, spowolnienie gosp. staje się nieuchronne

Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce spadł o 0,3 pkt m/m w sierpniu br., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Większość składowych wskaźnika

GUS: Wskaźnik syntetyczny koniunktury gosp. spadł m/m do 107,6 w grudniu

Warszawa, 20.12.2018 (ISBnews) - Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS wynosi 107,6 w grudniu br. wobec 108,1 w listopadzie i wobec 105,5 rok temu, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Od marca 2017 r. wartości tego wskaźnika kształtują się powyżej średniej

BIEC: WWK spadł o 0,2 pkt m/m w czerwcu, nie widać wyraźnego przyspieszenia PKB

stabilizacją tempa wzrostu gospodarki na dotychczasowym poziomie bez większych szans na wyraźnie przyspieszenie. Spośród ośmiu składowych wskaźnika w czerwcu br. trzy wzrosły w stosunku do wartości sprzed miesiąca, trzy nie zmieniły się i dwie uległy pogorszeniu. Poprawa tych składowych, które w tym miesiącu

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej spadł do -3,7 pkt w październiku

), opublikowanych przez GUS. "Dla większości składowych wskaźnika odnotowano wartości niższe niż we wrześniu. Najbardziej pogorszyły się oceny dotyczące przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz obecnej i przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (spadek odpowiednio o 2,2

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł do -6,2 pkt w lutym

), opublikowanych przez GUS. "Wśród składowych wskaźnika poprawiły się przewidywania dotyczące przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju i przyszłej sytuacji finansowej kraju (w obu przypadkach wzrost o 1,7 pkt proc.), a także obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost o

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej spadł do 5,2 pkt w listopadzie

), opublikowanych przez GUS. "Wartości niższe niż przed miesiącem odnotowano dla trzech składowych wskaźnika, przy czym największy spadek o 6,9 pkt proc. wystąpił dla oceny możliwości obecnego dokonywania ważnych zakupów. Poprawiły się natomiast oceny obecnej sytuacji finansowej

GUS: Wskaźnik syntetyczny koniunktury gosp. wzrósł m/m do 114,1 w lutym

grudnia 2016 r. wartości tego wskaźnika kształtują się powyżej średniej długookresowej. "W stosunku do stycznia wzrosły wartości składowych odnoszących się do przetwórstwa przemysłowego, budownictwa, handlu detalicznego i usług. Również w skali roku wzrosły wartości

Nowy indeks Selectivv Handel wzrósł o 3,9% r/r do 98,46 pkt w marcu

wskaźnika wynosiła 94,76, natomiast w mijającym miesiącu bieżącego roku wzrosła o prawie 4 punkty. Na tym przykładzie widać, że wprowadzony zakaz handlu w niedziele nie wpłynął na skłonność Polaków do robienia zakupów. Idąc dalej i analizując składowe indeksu Selectivv Handel, w porównaniu z ubiegłym rokiem

GUS: Wskaźnik syntetyczny koniunktury gosp. wzrósł m/m do 108,2 w listopadzie

Warszawa, 22.11.2018 (ISBnews) - Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS wynosi 108,2 w listopadzie br. wobec 105,8 w październiku i w porównaniu do 104,6 w listopadzie ub.r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Od marca 2017 r. wartości tego wskaźnika

BIEC: WWK wzrósł o 0,7 pkt w VIII, spada konkurencyjność polskich firm

nadrobił strat z ubiegłego miesiąca i od początku roku stracił ponad dwa punkty. "Spośród ośmiu składowych wskaźnika pogorszeniu uległy cztery, trzy nieznacznie poprawiły się i jedna pozostała na tym samym poziomie co miesiąc temu. Dzięki wysokiej dynamice wynagrodzeń oraz

BIEC: WPI nie zmienił się m/m w XII, spada presja inflacyjna ze strony firm

handlu zagranicznego" - czytamy w raporcie. Spośród ośmiu składowych wskaźnika w tym miesiącu dwie działały w kierunku wzrostu inflacji, pozostałe sześć w umiarkowany sposób oddziaływało w kierunku jej spadku, podało Biuro. Biuro podkreśliło, że

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej spadł do 6,1 pkt w październiku

), opublikowanych przez GUS. "Wśród składowych wskaźnika, niższą wartość odnotowano przede wszystkim dla ocen obecnej oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (spadki odpowiednio o 3,8 i 2,9 pkt proc.). Natomiast poprawiły się oceny możliwości obecnego dokonywania ważnych zakupów

BIEC: WPI spadł o 0,4 pkt m/m w X, niższe są oczekiwania dotyczące inflacji

. Spośród ośmiu składowych wskaźnika w tym miesiącu cztery działały w kierunku spadku inflacji i cztery w kierunku jej wzrostu. W obu grupach składowych zmiany były niewielkie, podało Biuro. "Nieco odmienne nastroje na temat kształtowania się cen w najbliższej przyszłości

BIEC: WWK spadł o 0,9 pkt w XI; wskaźnik zapowiada spowolnienie gospodarki

tendencję spadkową, zapowiadając tym samym spowolnienie gospodarki. Spośród ośmiu składowych wskaźnika cztery uległy pogorszeniu w stosunku do poprzedniego miesiąca, dwie pozostały na niezmienionym poziomie i dwie uległy niewielkiej poprawie. "Do

BIEC: WWK wzrósł o 0,4 pkt w XII; gospodarka spowolni w 2020 r.

państwa" - czytamy w raporcie. Spośród ośmiu składowych wskaźnika w grudniu 2019 roku trzy uległy poprawie, dwie pozostały na poziomie sprzed miesiąca, zaś trzy pogorszyły się w stosunku do sytuacji sprzed miesiąca. Autorzy raportu podkreślają, że

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł do +3,1 pkt w maju

), opublikowanych przez GUS. Wskaźnik ukształtował się na poziomie najwyższym w historii badania. "Wszystkie składowe wskaźnika uzyskały wartości wyższe niż przed miesiącem. Najbardziej poprawiły się oceny dotyczące możliwości dokonywania ważnych zakupów (wzrost o 8,2 pkt proc.) oraz

BIEC: WWK spadł o 0,3 pkt m/m w VII, nadal przybywa pesymistów wśród firm

wskaźników giełdowych" - czytamy w raporcie. Spośród ośmiu składowych wskaźnika w lipcu, dwie uległy poprawie w stosunku do poprzedniego miesiąca, trzy pozostały na niezmienionym poziomie i trzy uległy pogorszeniu. "Największy negatywny wpływ na

BIEC: WRP ponownie spadł w październiku, dalsza poprawa na rynku pracy

poprawy sytuacji na rynku pracy. "Spośród składowych Wskaźnika Rynku Pracy, nadal pięć oddziałuje w kierunku spadku jego wartości. Zmiany te zapowiadają poprawę sytuacji na rynku pracy. Trzy zmienne, w umiarkowanym stopniu, oddziałują w kierunku wzrostu wskaźnika"

Raty kredytów zjadają coraz większą część pensji. Polacy boją się kupować mieszkania

wskaźnika. Najniższy był on w Warszawie, gdyż wyniósł tylko 0,59 m kw., podobnie jak trzy miesiące wcześniej, zaś Katowice utrzymały pozycję lidera – zauważa Andrzej Prajsnar. Sytuacja na pierwotnym rynku nieruchomości staje się coraz bardziej napięta. Deweloperzy wypatrują rychłego powrotu klienta

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł do minus 0,8 pkt w kwietniu

), opublikowanych przez GUS. "Wszystkie składowe wskaźnika uzyskały wartości wyższe niż przed miesiącem. Najbardziej poprawiły się oceny dotyczące obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrost o 2,6 pkt proc.), a w dalszej kolejności obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów i

BIEC: WWK wzrósł o 1,5 pkt w XI, lepszy wskaźnik nie zapowiada poprawy koniunkt.

raporcie. Spośród ośmiu składowych wskaźnika w listopadzie br. pięć działało w kierunku wzrostu wskaźnika, dwie uległy pogorszeniu, jedna nie zmieniła swej wartości. W trzech przypadkach poprawy wskaźnika zmiana była niewielka wobec wartości spadków, które miały miejsce w

GUS: Wskaźnik syntetyczny koniunktury gosp. spadł m/m do 109 w sierpniu

Warszawa, 23.08.2018 (ISBnews) - Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS wynosi 109 w sierpniu br. wobec 109,4 w czerwcu i w porównaniu do 103,4 w sierpniu ub.r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Od grudnia 2016 r. wartości tego wskaźnika kształtują się

BIEC: WWK spadł o 0,2 pkt m/m w X, tempo wzrostu PKB jest zagrożone

gospodarce przyspieszenia w dłuższym okresie. Co najwyżej spowoduje wcześniejsze od prognoz pojawienie się tendencji inflacyjnych" - czytamy w raporcie. Spośród ośmiu składowych wskaźnika w październiku br. cztery wzrosły w stosunku do wartości sprzed miesiąca, trzy uległy