składowe pkb w polsce

Ogromny spadek PKB. Polska w recesji

Główny Urząd Statystyczny podał szczegółwe dane na temat szacunkowego spadku polskiego PKB w drugim kwartale tego roku. Potwierdza się, że jesteśmy w recesji - choć nie tak głębokiej, jak można było się spodziewać.

Mamy już dane dotyczące inflacji. Wzrost cen wyniósł 17,2 proc.

Główny Urząd Statystyczny podał właśnie najnowsze dane dotyczące wzrostu cen w styczniu 2023 roku. Inflacja wyniosła 17,2 proc. A to jeszcze nie jest szczyt: rekord inflacji ma paść w lutym.

Projekcja NBP: PKB spadnie o 5,4% w 2020, wzrośnie o 4,9% w 2021 i o 3,7% w 2022

Warszawa, 17.07.2020 (ISBnews) - Spadek PKB sięgnie 5,4% w tym roku, a następnie Polska osiągnie wzrost gospodarczy na poziomie 4,9% w 2021 r. i 3,7% w 2022 r., wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP), opublikowanej w "Raporcie o

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi sytuacja w Chinach i dane z Polski

Warszawa, 10.02.2020 (ISBnews) - W tym tygodniu w Polsce planowane są publikacje PKB za IV kw. i styczniowego wskaźnika CPI. W nadchodzących tygodniach dla inwestorów nadal kluczowe będą informacje o tempie rozprzestrzeniania się koronarowirusa w Chinach i na świecie i

16,1 proc. inflacji to nie kryzys? Prezes Glapiński czaruje nas jak znachor

16,1 proc. inflacji to nie kryzys? Prezes Glapiński czaruje nas jak znachor

, które pokazują, w jak bardzo złej sytuacji jesteśmy. Premier Morawiecki, czyli cytując klasyka: "Wskaźników do garnka nie włożę" Prezes NBP mówił, że tezy o kryzysie w Polsce są wyolbrzymione, bo wskaźniki są dobre. Czy to prawda? A nawet gdyby tak, to co z tego? "Wzrostu PKB ludzie sobie

Szykuj się na ciągłe zmiany cen. Ekonomistka: "Wysoka inflacja zostanie z nami nawet 4 lata"

Szykuj się na ciągłe zmiany cen. Ekonomistka: "Wysoka inflacja zostanie z nami nawet 4 lata"

sądownictwa, niepewność na Wschodzie, spadek PKB, brak pieniędzy z KPO itd. Jesteśmy dobrym krajem do inwestowania? Tak zakłada Komisja. I to jest racjonalne założenie. Po pierwsze, inwestorzy zagraniczni w większości to nie są nowe podmioty, oni już są obecni, polski rynek mają rozpoznany. To są na

Projekcja NBP: Wzrost PKB przyspieszy do 4% w 2017, spowolni do 3,5% w 2018 r.

". W marcowym raporcie NBP spodziewał się, że wzrost gospodarczy Polski wyniesie 3,7% w 2017 r. oraz 3,5% w 2018 r. "Do rewizji w górę dynamiki PKB przyczyniło się podwyższenie prognoz wzrostu gospodarczego u głównych partnerów handlowych

Projekcja NBP: Wzrost PKB przyspieszy do 3,7% w 2017, spowolni do 3,3% w 2018 r.

". W listopadowym raporcie NBP spodziewał się, że wzrost gospodarczy Polski wyniesie 3,6% w 2017 r. oraz 3,3% w 2018 r. "Do przyspieszenia dynamiki PKB w bieżącym roku przyczyni się wzrost nakładów brutto na środki trwałe, zarówno

Ekonomiczna ortodoksja została zweryfikowana przez kryzys. Czas wyciągnąć lekcję i budować nowy konsensus

Ekonomiczna ortodoksja została zweryfikowana przez kryzys. Czas wyciągnąć lekcję i budować nowy konsensus

bezrobociem.  Patrząc szerzej, dług publiczny w relacji do PKB jest w Polsce stabilny i wykazuje długookresowy trend spadkowy. Po jednorazowym wzroście, do którego zachęcaliśmy w kryzysowym 2020 r., dług do PKB dalej spada (na koniec 2021 r. wyniósł 53,8%, wciąż poniżej reguły) razem ze wzrostem całej

Rządowy pakiet cięć w ministerstwach to była bajka? Mamy rzeczywistą listę oszczędności

Rządowy pakiet cięć w ministerstwach to była bajka? Mamy rzeczywistą listę oszczędności

się wzrostu deficytu finansów publicznych w 2023 r. do 4,5 proc. PKB z prognozowanych 3,1 proc. w 2022. Jednocześnie MFW oczekuje, że w średnim terminie deficyt budżetowy w Polsce będzie przekraczał poziom 3 proc., a na wysokim poziomie pozostanie inflacja - to są prawdziwe problemy. To, że

PKB w I poł. może być pod negatywnym wpływem epidemii koronawirusa wg analityków

. Analitycy wskazują wyraźnie, że biorąc pod uwagę czynniki zewnętrzne - tj. głównie trudne do oszacowania skutki koronawirusa dla światowej gospodarki prognozy aktywności gospodarczej w Polsce w 2020 są obarczone rewizją w dół i spodziewają się dynamiki PKB w okolicach 3-3,3% lub nawet poniżej 3% w 2020 roku

Projekcja NBP: Wzrost PKB wyniesie 3,6% w 2015 r. i 3,4% w 2016 r.

raporcie NBP spodziewał się, że wzrost gospodarczy Polski wyniesie w tym roku 3,4% i 3,3% w 2016 r. "Wyższa dynamika PKB w krótszym horyzoncie projekcji wynika głównie z uwzględnienia w bieżącej rundzie prognostycznej szacunku GUS PKB w I kw. 2015 r., zgodnie z którym tempo

W IV kwartale polska gospodarka urosła o 2,7 proc. Najgorsze za nami?

W IV kwartale polska gospodarka urosła o 2,7 proc. Najgorsze za nami?

Ku zaskoczeniu analityków czwarty kwartał 2016 r. był nieco lepszy niż w trzeci, kiedy wzrost gospodarczy Polski spowolnił do 2,5 proc. Dziś Główny Urząd Statystyczny pokazał bowiem wstępne szacunki dotyczące tempa naszego wzrostu gospodarczego w czwartym kwartale. Na razie nie znamy składowych

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 3% w 2016, przyspieszy do 3,6% w 2017 r.

Warszawa, 14.11.2016 (ISBnews) - Wzrost PKB spowolni do 3% w tym roku (z 3,9% w ub.r.), a następnie przyspieszy do 3,6% w 2017 r., by odnotować ponownie słabszy wynik na poziomie 3,3% w 2018 r., wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP

Bilans członkostwa Polski w UE. SGH odcina się od raportu przygotowanego dla Solidarnej Polski

Bilans członkostwa Polski w UE. SGH odcina się od raportu przygotowanego dla Solidarnej Polski

tez wkładu do naszego PKB, który dostarczają firmy produkujące w Polsce i eksportujące towary. Ich zdaniem saldo wymiany handlowej jest wręcz ujemne (w rzeczywistości od kilku lat mamy nadwyżkę handlową, nie tylko z UE, ale w całym handlu), gdyż doliczają oni "wkład importowy". W bilansie

Bloomberg: Kraje Europy Środkowo-Wschodniej rozwijają się najlepiej w Unii Europejskiej

Bloomberg: Kraje Europy Środkowo-Wschodniej rozwijają się najlepiej w Unii Europejskiej

jest wydatkami konsumentów. Co więcej, są one w stanie przeważyć spadające inwestycje. Spadek tych ostatnich spowodowany jest między innymi mniejszymi środkami z Unii Europejskiej. 3,1 proc. - tylko tyle wyniósł wzrost PKB Polski w II kw

Gospodarka zaskakuje. Ważny wskaźnik mocno w górę

Gospodarka zaskakuje. Ważny wskaźnik mocno w górę

dynamikę (minus 1,2 proc.), choć spodziewano się, że urośnie o 0,2 proc. I znów: to najgorszy wynik od dekady, czyli od apogeum światowego kryzysu.  Przemysł wspiera PKB Polska gospodarka na tym tle prezentuje się bardzo dobrze. Wprawdzie w czwartym kwartale 2018 r. nasz wzrost PKB rok do roku lekko

Dane za IV kw. 2018 dają szansę na 4% wzrostu PKB w całym 2019 r. wg analityków

dynamiki wzrostu PKB w Polsce do blisko 4% r/r w 2019 roku, z uwagi na stymulację fiskalną. GUS poinformował dziś, produkt krajowy brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w IV kw. 2018 roku o 4,9% r/r wobec 5,1% wzrostu r/r w poprzednim

PMI za grudzień wskazuje na początek spowolnienia gospodarczego wg analityków

przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "PMI w przetwórstwie przemysłowym spadł w grudniu do poziomu 47,6 pkt. (z 49,5 pkt. w listopadzie). Jest to najniższy odczyt od kwietnia 2013 (gdy wzrost PKB ledwie przekraczał 0%). Wśród składowych PMI poziom

Projekcja NBP: Wzrost PKB wyniesie 3,4% w 2015 r. i 3,3% w 2016 r.

listopadowym raporcie NBP spodziewał się, że wzrost gospodarczy Polski wyniesie w tym roku 3,3% i 3,0% w 2016 r. "Od publikacji projekcji listopadowej, GUS opublikował szacunek PKB za III kw. 2014 r. oraz cały 2014 r., sporządzony po raz pierwszy zgodnie z nowym standardem

Projekcja NBP: Wzrost PKB wyniesie 3,4% w 2015 r. i 3,3% w 2016 r.

raporcie NBP spodziewał się, że wzrost gospodarczy Polski wyniesie w tym roku 3,6% i 3,4% w 2016 r. "Niższa dynamika PKB w krótkim horyzoncie projekcji wynika głównie z uwzględnienia słabszego od oczekiwań odczytu tej kategorii za II kw. br. oraz danych makroekonomicznych z

Jak kraj długi i szeroki - budowy hamują. "Nieruchomości będą dobrem nieosiągalnym"

Jak kraj długi i szeroki - budowy hamują. "Nieruchomości będą dobrem nieosiągalnym"

miesiąc to efekt dobrej pogody. Widać jednak duże pogorszenie w budowie budynków. W grudniu pogoda nie jest już tak korzystna, budownictwo będzie wśród najsłabszych składowych PKB w 2023 r." – wieszczą.

Wzrost PKB spowolnił do 2,8-3,1% w IV kwartale 2019 r. wg analityków

szacunek dotyczący PKB w Q4'19 opublikowany zostanie przez GUS 14 lutego br., a pełna struktura PKB 28 lutego br. Wnioski: Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w 2019 r. wyhamowało w porównaniu do 2018 r., kształtując się poniżej konsensusu rynkowego, ale mimo to pozostało relatywnie wysokie na tle innych

Tempo wzrostu PKB może spowolnić do 3,6-4% r/r w 2019 r. wg analityków

na tempo PKB w Polsce niż zakłada konsensus. Spodziewamy się tempa PKB w 2019 na poziomie 3,6%r/r, nieco niżej od konsensusu oraz prognoz MinFin (3,8%r/r), a także NBP (ostatnio prezes mówił o 4% wzroście w 2019 roku)" - główny ekonomista ING Bank Śląski Rafał Benecki

Projekcja NBP: Wzrost PKB przyspieszy do 3,8% w 2016 i 2017 r.

;. W listopadowym raporcie NBP spodziewał się, że wzrost gospodarczy Polski wyniesie 3,3% w 2016 r. i 3,5% w 2017 r. "Informacje, które napłynęły po zakończeniu prac nad projekcją listopadową przyczyniły się do podwyższenia dynamiki PKB w latach 2016-2017. Pozytywnie na

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4,5% w 2019 r. i 4% w 2020 r.

;. W raporcie z marca 2019 r. NBP spodziewał się, że wzrost gospodarczy Polski wyniesie 4% w 2019 r., 3,7% w 2020 r. i 3,5% w 2021 r. "W horyzoncie projekcji tempo wzrostu krajowego PKB będzie się stopniowo obniżać, do czego przyczyni się utrzymujące się osłabienie

Blamaż ekspertów Patryka Jakiego. Pomylili się w obliczeniach, źle je wykonali, dobre rzeczy pominęli. "Losowy generator liczb"

osiągać wyłącznie korzyści, wcale nie jest oczywiste. - Na przykład bilanse Włoch i Grecji są bliskie zeru, w związku z przynależnością do strefy euro. W przypadku Polski kosztem jest emigracja 2 mln Polek i Polaków, którzy pracują na PKB innych państw - mówi Arak. Zaznacza jednak, że błędy

Projekcja NBP: Wzrost PKB wyniesie 4,8% w 2018 r. i 3,6% w 2019 r.

na poziomie 3,4%. W raporcie z lipca 2018 r. NBP spodziewał się, że wzrost gospodarczy Polski wyniesie 4,6% w 2018 r., 3,8% w 2019 r. oraz 3,5% w 2020 r. "Do podwyższenia tempa wzrostu PKB oraz rewizji jego struktury w 2018 r. przyczyniło się

Marcowy odczyt PMI sygnalizuje wysokie tempo wzrostu PKB w I kw. wg analityków

dobry wynik PKB za I kwartał (zapewne w okolicach poziomu 4,6 % rdr) " - analitycy Banku BGK. "Dzisiejsze dane stanowią lekkie ryzyko w górę dla naszej prognozy tempa wzrostu gospodarczego w Polsce (4,7% w I kw. wobec 5,2% w IV kw.)" - ekonomiści banku Credit

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4,3% w 2019 r. i 3,6% w 2020 r.

fiskalna najsilniej będzie podwyższać dynamikę spożycia prywatnego w 2020 r. Oczekiwana w projekcji skala obniżenia dynamiki konsumpcji będzie jednak ograniczona, a spożycie gospodarstw domowych w całym horyzoncie prognozy będzie głównym czynnikiem wzrostu PKB w Polsce" - podkreślił NBP

Projekcja NBP: Wzrost PKB wyniesie 4,6% w 2018 r. i 3,8% w 2019 r.

na poziomie 3,5%. W raporcie z marca 2018 r. NBP spodziewał się, że wzrost gospodarczy Polski wyniesie 4,2% w 2018 r. oraz 3,9% w 2019 r. "Do istotnej korekty w górę dynamiki PKB w 2018 r. przyczynił się wyższy od oczekiwań odczyt tej

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 3,2% w 2016, przyspieszy do 3,5% w 2017 r.

"Raporcie o inflacji". W marcowym raporcie NBP spodziewał się, że wzrost gospodarczy Polski wyniesie 3,8% w 2016 r. i 2017 r. oraz 3,4% w 2018 r. "Najważniejszym źródłem rewizji prognozy dynamiki PKB w bieżącej projekcji jest niższy od

Gospodarce ciężko zejść z doskonałego tempa wzrostu PKB. Dlaczego jest tak dobrze?

Tempo wzrostu gospodarczego już piąty kwartał przekracza 5 proc. Tak dobrej passy nie mieliśmy od lat 2006-08, kiedy to tempo wzrostu PKB przekraczało w najlepszych momentach 7 proc. Teraz analitycy bankowi powszechnie spodziewali się, że aktywność gospodarcza w III kwartale 2018 r. będzie słabsza

OECD tnie nam prognozę wzrostu PKB. Za wcześnie?

To jedna z najniższych prognoz nie tylko wśród instytucji, ale również analityków rynkowych. Większość analityków rynkowych mówi o wzroście na poziomie około 3,5 proc. PKB, w budżecie rząd zapisał 3,8 proc. Spowolnienie przejściowe

Analitycy PKO BP: PKB będzie rósł dzięki rynkowi wewnętrznemu, spadek nastrojów w firmach jest przejściowy

Tegoroczny wzrost PKB ma wynieść 3,5 proc. W przyszłym roku przyspieszy do 3,7 proc., jednak zdaniem głównego ekonomisty banku Piotra Bujaka przyczyna będzie w głównej mierze poza granicami Polski. - Z jednej strony to słabsze wyniki strefy euro, z drugiej opóźnienia w wykorzystywaniu pieniędzy unijnych

PMI za luty może wskazywać na dalsze ograniczanie produkcji wg analityków

, efektowi pogorszenia popytu zagranicznego" - ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek. "Warto podkreślić, że wskazania PMI nadal pozostają wyraźnie bardziej pesymistyczne od innych miar koniunktury w przetwórstwie (m.in. badania GUS wskazują na wzrost zamówień

ZPF/IRG SGH: Barometr Rynku Consumer Finance wzrósł do 71,6 pkt w IV kwartale

gospodarczego w Polsce i na świecie. Wartość barometru spadła nawet poniżej 50 pkt (w IV kwartale 2018 r.) bądź wyniosła 50 pkt. (w II kwartale 2019 r.). Obecny wynik - najwyższy od 2007 r. - wskazuje na potencjalnie wysoką dynamikę wzrostu kredytu konsumpcyjnego. Siła wzrostu w ostatnich dwóch kwartałach jest

MPiT: Pomimo słabszych danych w grudniu, produkcja w styczniu wzrośnie o ok. 4%

Warszawa, 18.01.2019 (ISBnews) - Mimo słabszych wyników w grudniu ub.r., polski przemysł nie doświadcza spadków, jakie mają miejsce w przemyśle niemieckim, niemniej jednak wyniki subindeksów PMI mogą przełożyć się na wyniki produkcji w styczniu, ale wzrost będzie jednak

Polityka Insight, N-N: PKB bez PPK byłby o 2 pkt proc. niższy za 10 lat

skorzysta polska gospodarka. W długim okresie PKB będzie wyższe nawet o 2% niż w scenariuszu, gdyby program nie został wprowadzony. Za sprawą łatwiejszego dostępu do kapitału wzrosną inwestycje firm, a dzięki niższym kosztom obsługi długu rząd będzie miał więcej pieniędzy na wydatki budżetowe. Co więcej, w

Prof. Hausner: Czeka nas zerowy wzrost PKB i szaleństwo cen. Co powinna zrobić RPP?

inwestorzy żądają wyższych premii. – Rentowności obligacji rosną wszędzie, ale w naszym przypadku spektakularnie. Wystarczy porównać odpowiednie miary – np. dla gospodarki czeskiej, węgierskiej i polskiej. W Polsce i na Węgrzech w porównaniu z Czechami rentowności obligacji są dwukrotnie

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4,2% w 2018 r. i do 3,8% w 2019 r.

. oczekiwany jest na poziomie 3,6%. W raporcie z listopada 2017 r. NBP spodziewał się, że wzrost gospodarczy Polski wyniesie 3,6% w 2018 r. oraz 3,3% w 2019 r. "Podniesienie w projekcji marcowej prognozy wzrostu PKB na lata 2018-2019 związane jest z

Dane za 2017 pozwalają liczyć na ponad 4% wzrostu PKB w 2018 r. wg analityków

mojej ocenie wyniesie ono co najmniej 4.3%" - główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek. "Na podstawie tych informacji można oszacować wynik wzrostu PKB oraz głównych jego składowych w IV kw. 2017 r. Według tych szacunków dynamika PKB w IV kw. mogła

Wzrost PKB ostro wyhamował w I kwartale. Bo siadły inwestycje

, że ryzyko jest takie, że dane okażą się jeszcze niższe. I tak się stało. Zastój w inwestycjach unijnych Skąd ta niespodzianka? Na razie trudno z całą pewnością wyciągać wnioski na temat spowolnienia wzrostu PKB, gdyż publikacja GUS to tzw. flash

Tempo wzrostu PKB w może sięgnąć 5% r/r w 2018 r. wg analityków

budowlanego). Polska gosp. znajduje się obecnie w szczytowej fazie cyklu. Chociaż dane za 2q były nieco słabsze od naszych oczekiwań (5,3% r/r, zapewne ze względu na mniejszy wkład eksportu netto), nie widzimy podstaw do zmiany całorocznej prognozy zakładającej wzrost PKB o 5,0% r/r vs 4,6% r/r w 2017. W

Zbawienne niespełnianie obietnic - tak FOR prof. Balcerowicza ocenia trzy lata rządów PiS

Zdaniem ekonomistów rynkowych ciągle wysokie tempo wzrostu PKB (powyżej 5 proc.  już piąty kwartał z rzędu, co jest najlepszym wynikiem od ponad dekady) to efekt przyspieszających inwestycji i silnej konsumpcji. Szczegóły dotyczące poszczególnych składowych PKB GUS poda za dwa tygodnie. Jednak

Dołek za nami! Polski PKB odbił się od dna

tych branż, które tradycyjnie wysyłają znaczną część produkcji na eksport, i wyniki badań koniunktury w Polsce i u naszych partnerów handlowych, w końcu twarde dane o wzroście gospodarczym w tych państwach. Na razie GUS nie podaje składowych tego wzrostu (poznamy je za dwa

PKB Polski niemal nie przyspieszył w II kw. Winne tylko inwestycje?

szacunek bazujący na niepełnym zestawie danych. Za dwa tygodnie poznamy pełną informację, wraz ze składowymi. Zdarza się, że GUS wówczas rewiduje podawane wcześniej dane. PKB Polski miał rosnąć szybciej Ekonomiści spodziewali się lepszych danych, około

PKB tąpnął z zaskoczenia. Bez "500 na dziecko" byłoby jeszcze gorzej?

kwartale wyniosło ledwie 0,9 proc. W ujęciu kwartał do kwartału spadło zaś o 0,8 proc. Podobnie jak w Polsce winne mają być inwestycje. Za to w Niemczech wzrost PKB jest najlepszy od dwóch lat. Kwartał do kwartału wzrósł o 0,7 proc. (po korekcie sezonowej), a rok do roku o 1,6

Polska kolej bez Unii: 45-letnie pociągi i powszechne rozbiórki torów

. 600 pociągów dla Polski i zagranicy, 23 lokomotywy i 742 tramwaje (stan na 8.10.2020 r.).  Jak zaznacza, nie byłoby też setek firm działających w przemyśle pojazdów szynowych, jak poddostawców. Gdybyśmy wyszli z Unii, ten przemysł znikłby w Polsce, ze szkodą dla PKB. Przypomina, że przed wejściem

Złe wieści z gospodarki. Nastroje menedżerów znów spadły, wskaźnik PMI na granicy 50 pkt

dwóch lat. - Te wyniki sugerują stagnację aktywności w przetwórstwie - komentuje Adam Antoniak, ekonomista Pekao SA. Słowa "stagnacja" używa sama firma Markit - autor opracowania - kilkakrotnie w swoim raporcie dotyczącym Polski. - Co więcej wynik Polski wyróżnia się

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4% w 2019 r. i 3,7% w 2020 r.

;. W raporcie z listopada 2018 r. NBP spodziewał się, że wzrost gospodarczy Polski wyniesie 3,6% w 2019 r. i 3,4% w 2020 r. "W latach 2019-2021 dynamika krajowego PKB będzie się stopniowo obniżać, przy czym skala spadku łagodzona będzie przez zapowiedziany przez rząd

PMI: Rośnie optymizm przedsiębiorców, ale koszty rosną najszybciej od ponad czterech lat

W listopadzie wskaźnik PMI dla Polski wzrósł z 50,2 pkt w październiku do 51,9 pkt - poinformowała firma Markit badająca koniunkturę. To oznacza, że warunki gospodarcze w polskim sektorze przemysłowym się poprawiły. Na lepszy wynik największy wpływ

BIG InfoMonitor: Zaległości branży moto wyniosły 1,2 mld zł na koniec marca

Ekonomicznego (PIE), odpowiada za 3,4% PKB w Polsce oraz zapewnia miejsca pracy 0,5 mln osób. Branża ta jest silnie uzależniona od zagranicznego popytu na samochody oraz części i akcesoria motoryzacyjne. Według PIE łącznie z tytułu spadku popytu krajowego i zagranicznego powstałoby mniej wartości dodanej o 18,1

Nowy rząd pobudzi wzrost gospodarczy? Na razie OECD tnie prognozy

Najnowsze cięcie oczekiwań dotyczących naszego rozwoju gospodarczego nadeszło w jesiennym raporcie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W przyszłym roku wzrost PKB Polski ma wynieść 3,4 proc. - wobec 3,7 proc. prognozowanego w czerwcu. OECD nie różni się jednak

Kursy walut stabilne, ale rynek czeka na wybory we Włoszech

wyższych stóp w USA, EUR w końcówce tygodnia może być pod presją związaną z wyborami we Włoszech. Wczorajsza publikacja danych dotyczących polskiego PKB za IV kw. 2017 r. potwierdziła dobrą kondycję naszej rodzimej gospodarki ? dynamika wzrostu wyniosła 5,1% r/r. Wartość ta jest

Dane za IV kw. dają szansę na wzrost PKB w całym 2018 r. na 4-4,6% wg analityków

. Pozytywnym czynnikiem może być przyspieszenie inwestycji ? powinny one w tym roku wzrosnąć aż o 6,7 proc." - główny ekonomista Deutsche Bank Polska Arkadiusz Krześniak "Opublikowane dane dot. wzrostu PKB w II poł. 2017 r. wraz z perspektywą ożywienia inwestycji

Kiepskie dane. Nastroje w przemyśle znów spadły, wskaźnik PMI na granicy 50 pkt

drugie od kilku miesięcy wyniki te wyraźnie mają tendencję do "szorowania" wokół granicy między rozwojem a kurczeniem się ("lepiej" a "gorzej" w odpowiedziach). W dodatku wyniki PKB w pierwszym kwartale były mocno rozczarowujące. Nie dość że wzrost wyniósł 3 proc., to

Przemysł blisko przełożenia wajchy na "wstecz". Brakuje nowych zamówień. Firmy ograniczają też zatrudnianie

się powyżej poziomu 50 pkt. Ale od kilku miesięcy spada, niebezpiecznie się do niego zbliżając. Jak to możliwe, skoro z danych statystycznych wynika, że jesteśmy w szczycie koniunktury, a wzrost PKB przekracza 5 proc.? Czytaj też: Polska gospodarka na szczycie. Co dalej? 2 dobre wiadomości i 3 złe

RPP: Źródłem niepewności uwzględnienie w budżecie 2016 niegotowych projektów

. "Opisane powyżej elementy składowe polityki fiskalnej przełożą się, według szacunków NBP, na ukształtowanie się w 2016 r. relacji deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB na poziomie zbliżonym do założonego w projekcie Ustawy, tj. 2,8% PKB. W istotnej mierze wpłynie na to jednak

Dane za cały 2016 wskazują na wzrost PKB za IV kw. w wys. 2,4-2,7% wg analityków

, na podstawie tych informacji można oszacować wynik wzrostu PKB oraz głównych jego składowych w IV kw. 2016 r. Według tych szacunków dynamika PKB w IV kw. wyniosła ok. 2,4% - 2,5% r/r (potencjalne wyniki w przedziale 2,4% - 2,7% r/r), utrzymując się w pobliżu wyniku za III kw. Nieco wyższy od

Gospodarka w górę, inwestycje w dół

wreszcie na plusie (nasza prognoza to 4,5 proc. r/r). – W kolejnych kwartałach wzrost PKB pozostanie w okolicy 4 proc. r/r, a my czujemy się całkiem komfortowo z naszymi ścieżkami podstawowych składowych PKB (konsumpcja prywatna – łagodnie opadająca, inwestycje – przyspieszająca

Inflacyjny rekord, ceny rosną najszybciej od dekad. "Wysoka inflacja zostanie z nami na lata"

domu - aż o 6,5 proc. NBP nie walczy z inflacją W zamian za to mamy w Polsce szybki wzrost gospodarczy. Ostatecznie dynamika PKB w drugim kwartale tego roku wyniosła aż 11,1 proc. rok do roku. Przyczynił się do tego dwucyfrowy wzrost konsumpcji gospodarstw domowych, który wyniósł aż 13,3 proc

BIEC: WWK spadł o 1,1 pkt, szanse na wzrost PKB powyżej 4% są niewielkie

naszego tempo wzrostu PKB osiągnęły w 2015 roku Rumunia, Słowacja i Szwecja" - czytamy w raporcie. Spośród ośmiu składowych wskaźnika w marcu br. trzy uległy poprawie w stosunku do wartości sprzed miesiąca, jedna nie zmieniła się a cztery pogorszyły się., podało Biuro

"Polski ład" strąca do szarej strefy. To już się dzieje

Przedsiębiorcy i pracownicy cały czas analizują skutki "Polskiego ładu". Wystarczyło kilka dni, by okazało się, że ustawa, przygotowana w pośpiechu, pełna jest błędów. Kłopoty zgłasza coraz więcej grup zawodowych, ale i przedsiębiorców. Zmiany, jakie wprowadził "Polski ład", są

Coraz mniej nowych zamówień w przemyśle, eksporterom rzedną miny. Pierwszy spadek zatrudnienia od pięciu lat

się powyżej poziomu 50 pkt. Ale od kilku miesięcy spada, niebezpiecznie się do niego zbliżając. Jak to możliwe, skoro z danych statystycznych wynika, że jesteśmy w szczycie koniunktury, a wzrost PKB przekracza 5 proc.? Czytaj też: Polska gospodarka na szczycie. Co dalej? 2 dobre wiadomości i 3 złe

BOŚ Bank: Rynki czekają na sygnały płynące z banków centralnych

Warszawa, 08.07.2019 (ISBnews) - W bieżącym tygodniu uwaga rynków skupiona będzie na sygnałach płynących z banków centralnych, a z kolei w Polsce inwestorzy będą oczekiwać na ostateczny szacunek czerwcowej inflacji wraz z pełną strukturą oraz na majowe dane na temat bilansu

Wzrost PMI nie wpłynie na poprawę tempa wzrostu PKB w IV kw. wg analityków

(silny spadek wkładu eksportu do wzrostu), co przekłada się na zmniejszenie popytu na wytwarzane w Polsce towary stanowiące wsad do produkcji dóbr finalnych. Analitycy podkreślają, że dobry odczyt PMI w listopadzie nie wpłynie na poprawę tempa wzrostu PKB w IV kw. - i oczekują

Po danych o sprzedaży detal. analitycy obniżają prognozy spadku PKB w II kw.

towarów w maju, mimo że sporo lepsze od oczekiwań, wskazują jednoznacznie - łącznie z kwietniowymi - że w drugim kwartale br., po raz pierwszy od 1990 r., zobaczymy spadek konsumpcji gospodarstw domowych jako składowej PKB. W czerwcu, m.in. ze względu na zniesienie od 30 maja br. limitów osób na metr

Tempo wzrostu PKB może oscylować w granicach 4,3-4,6% w 2018 r. wg analityków

gospodarczy na początku roku, co sygnalizują mniej korzystne niż przed rokiem dane o saldzie obrotów towarowych z zagranicą. W kolejnych kwartałach koniunktura w polskiej gospodarce pozostanie bardzo dobra, choć w naszej ocenie dynamika PKB będzie stopniowo wyhamowywała. Główną składową napędzającą wzrost

Dynamika PKB osłabnie w I kw. po dobrym IV kw. ub.r. wg analityków

wyższe od szacunków wyznaczonych w oparciu o roczne wyniki wzrostu PKB oraz poszczególnych składowych nie zmienia to ogólnego obrazu sytuacji silnego wzrostu gospodarki pod koniec 2015 r. wspieranego w umiarkowanym stopniu silniejszymi wynikami konsumpcji prywatnej (poprawa sytuacji na rynku pracy) oraz

Projekcja NBP: Wzrost PKB przyspieszy do 4,2% w 2017, spowolni do 3,6% w 2018 r.

". W lipcowym raporcie NBP spodziewał się, że wzrost gospodarczy Polski wyniesie 4% w 2017 r. oraz 3,5% w 2018 r. i 3,3% w 2019 r. "Zgodnie z bieżącą projekcją dynamika PKB w II połowie 2017 r. utrzyma się na wysokim poziomie

IPAG: Wzrost PKB wyniesie 4,3%, wzrost inwestycji sięgnie 4,4% w III kw. 2017 r.

Warszawa, 30.10.2017 (ISBnews) - Tempo wzrostu PKB wyniesie w III kw. 4,3% r/r, wynika z szacunków Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG). "Oznacza to, że w okresie tym odnotowano najwyższe kwartalne tempo wzrostu gospodarczego od końca

Dane za I potwierdzają ograniczone spowolnienie wzrostu PKB w 2019 wg analityków

;pozostały sprzęt transportowy" (13,3%), "komputery, wyroby elektroniczne i optyczne" (10,9%) oraz "wyroby z metali" (8,0%). W świetle dostępnych wyników badań koniunktury w Polsce (np. spadku składowej indeksu PMI dla bieżącej produkcji w styczniu do najniższego poziomu od czerwca

O czym milczy Morawiecki?

, wiadomo ex post. Ale nie wiadomo, kiedy dokładnie. I Polska spełnia już warunki tego utknięcia. Mieliśmy przez co najmniej 7 lat wzrost PKB powyżej 3,5 proc., potem - wyraźne spowolnienie. A nasz PKB na głowę mieszkańca to około 15 tys. dolarów, licząc według parytetu siły nabywczej - mówi Rafał Antczak

Tempo wzrostu PKB może sięgnąć 4% w 2017 r. wg analityków

pierwszym kwartale br. inwestycje samorządów, co ma związek z rozruchem unijnych funduszy przydzielonych Polsce na lata 2014-2020. Kolejne kwartały nieść będą dalsze ożywienie w inwestycjach, konsumpcja nadal pozostanie silna, a zatem dynamika PKB powinna przyspieszać. Pomagać powinien także eksport, jako

Dane o PKB za 2014 r. nie zatrzymają cyklu obniżek stóp procentowych - analitycy

popytu krajowego na wzrost PKB przy ujemnym wpływie popytu zagranicznego. Zdaniem ekonomistów, dane szacunkowe wskazują, że w ostatnim kwartał ubiegłego roku polska gospodarka rozwijała się nieco powyżej 3%. Dane o PKB, jak i jego struktura wskazują, że mamy do czynienia ze

Dudek: Mamy neo-KRS, neo-Trybunał, a teraz rząd funduje nam pseudobudżet

się o konieczności podniesienia stóp procentowych. Nie da się rozwijać gospodarki samymi transferami socjalnymi i tym samym zwiększeniem konsumpcji. Do tego muszą dojść inwestycje. A od 2015 r. ich poziom z ok. 20 proc. PKB spadł poniżej 16 proc. Tylko w Polsce zdarzył się taki spadek inwestycji

Wzrost PKB w całym roku raczej nie przekroczy 3,5% wg analityków

dynamika PKB nie przekroczy jednak - według moich prognoz - 3.5%. W takich okolicznościach, tj. niewielkiego przyspieszania dynamiki PKB przy jednoczesnym prawdopodobnym powolnym zawężaniu się deflacji w Polsce, Rada Polityki pieniężnej nie będzie skłonna do zmian poziomu stóp procentowych. W mojej ocenie

Emilewicz: Wzrost sprzedaży detalicznej może wynieść ok. 6% w całym IV kwartale

oczekiwań analityków i konsensusu rynkowego są informacje nt. sprzedaży detalicznej. Dobre wiadomości dotyczą też koniunktury gospodarczej w listopadzie. Sytuacja gospodarcza w Polsce, mimo spowolnienia w strefie euro, w tym u naszego głównego partnera handlowego - Niemiec, jest stabilna, kontynuując trend

Coraz lepsze dane z polskiej gospodarki. Produkcja i sprzedaż w górę

– Ożywienie gospodarki na początku tego roku jest mocniejsze, niż sądziliśmy do tej pory. Co ważne, dane wskazują, że poprawa następuje jednocześnie w trzech głównych składowych popytu: konsumpcji (mocna sprzedaż detaliczna), inwestycjach (budowlanka) i eksporcie (produkcja w przemyśle

Na GPW jest szansa na odreagowanie wczorajszych spadków w kolejnych dniach

, istotnych dla giełdy publikacji ekonomicznych w tym tygodniu warto zwrócić uwagę na piątkowe, ostateczne dane dotyczące PKB za I kw., a szczególnie na biuletyn statystyczny GUS, który rzuci więcej światła na dynamikę wzrostu części składowych głównego wskaźnika. (ISBnews/ City

Szara strefa rośnie w Polsce. To efekt polityki podatkowej

Według Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, który swój szacunek oparł na danych Głównego Urzędu Statystycznego, szara strefa w Polsce zwiększyła się ze 192 mld zł w 2011 r. do 224 mld zł w 2015 r. To 16,7 proc. PKB. Daleko nam pod tym względem do Szwajcarii czy Austrii

PMI dla Polski powinien się poprawić w kolejnych miesiącach wg analityków

Raiffeisen Polbanku. "W najbliższych miesiącach najważniejszym czynnikiem oddziałującym na nastroje w polskim przetwórstwie będzie koniunktura w strefie euro, w tym szczególnie w Niemczech" - analitycy z Credit Agricole Bank Polska. "Trudno

Dane za IV sugerują spowolnienie wzrostu PKB w II kw. do 4,5-4,8% wg analityków

, utrzymującej stabilizację stóp procentowych w dłuższym okresie. Poniżej przedstawiamy najciekawsze cytaty z wypowiedzi ekonomistów: "Całokształt danych jest w naszej ocenie zgodny z drobnym spowolnieniem dynamiki PKB w 2kw18 ? Spodziewamy się spadku z

PKB w drugim kwartale wzrósł o 0,8 proc. Dołek za nami!

Eurostat podał, że wzrost gospodarczy w Niemczech wyniósł 0,5 proc. PKB, a Francji 0,3 proc. Oba wyniki są lepsze od oczekiwań. Jednocześnie import do Polski spadał o 1 proc. - Nasz popyt wewnętrzny jest jeszcze bardzo słaby. Przede wszystkim inwestycje kurczą się. I te publiczne

Cała prawda o inwestycjach firm. W 2016 r. projekty inwestycyjne zwiększały tylko firmy zagraniczne

dużym stopniu zasługą zwiększenia wydatków inwestycyjnych. Dynamikę inwestycji GUS pokazuje jako procentowy wzrost nakładów w relacji do roku ubiegłego. Teraz nie byłoby tak dobrze, gdyby w ubiegłym roku nie było zapaści w inwestycjach.  Gdy GUS publikuje dane o składowych PKB, nie informuje

Dane za III kw. sugerują wzrost PKB za cały rok na ok. 2,4-2,8% wg analityków

Warszawa, 30.11.2016 (ISBnews) - Dane o wzroście PKB za III kwartał 2016 r. (wg drugiego szacunku) potwierdziły spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce. Zdaniem ekonomistów, istnieją nikłe szanse na to, że całoroczny wynik zbliży się do zakładanego przez rząd tempa

Dane za marzec wskazują na solidny wzrost PKB w I kw. bliski 5% wg analityków

okresie przewyższała zapewne nadal 5.0%r/r. W całym 2018 r. tempo wzrostu PKB ukształtuje się prawdopodobnie w okolicach 4.6%, a w wariancie optymistycznym może być nawet wyższe. Opublikowane dziś dane są kolejnymi, które wpisują się w ?łagodną" retorykę RPP. Inflacja w Polsce pozostaje niska, a

Gospodarka Polski rozwija się stabilnie, stopy pozostaną bez zmian wg analityków

; - analitycy BOŚ Banku "Szybki szacunek PKB na poziomie 3.5% rok do roku to pozytywna niespodzianka w stosunku do rynkowych oczekiwań wzrostu na poziomie 3,3% rok do roku. Wszystko wskazuje na to, że Polska gospodarka pozostaje w dobrej kondycji. Oczekujemy, że wzrost w całym

Wzrost PMI to szansa na odbicie aktywności gospodarczej w II półr. wg analityków

. "Jednocześnie, biorąc pod uwagę odnotowaną w III kw. poprawę koniunktury w strefie euro (w tym w Niemczech) oraz przyspieszenie napływu zamówień zza granicy w Polsce oczekujemy, że w III kw. (podobnie jak w II kw.) eksport będzie czynnikiem napędzającym krajowy wzrost gospodarczy" - ekonomista

PMI w VI wskazuje na tempo wzrostu PKB w II kw. zbliżone do I kw. wg analityków

-montażowej za okres kwiecień-maj stanowi ryzyko w górę dla naszej prognozy dynamiki PKB w II kw. (4,9% r/r wobec 5,2% w I kw.)" - ekonomiści banku Credit Agricole. "Podsumowując dane wskazują, że gospodarka polski pozostaje odporna na zawirowania w gospodarce globalnej

Europa pod wodą, Polska na fali

Polska gospodarka cały czas trzyma dystans do największych gospodarek unijnych. Gdy nasz PKB rósł w latach prosperity o ponad 6 proc. rocznie, gospodarki największych krajów UE rosły o 3 proc. Teraz, gdy przyszedł kryzys, a gospodarka UE kurczy się o 4,4 proc., polski PKB w

Pogłębia się kryzys w polskim przemyśle - PMI znowu w dół

pokazujące osłabienie wzrostu gospodarczego w Polsce. W czwartek Główny Urząd Statystyczny podał, że PKB w II kw. wzrósł o mizerne 2,4 proc., czyli zacznie poniżej oczekiwań analityków. Gorsza kondycja polskiej gospodarki zdaniem ekonomistów może skłonić Radę Polityki Pieniężnej do

Pomimo spadku PMI w VI pogorszenie koniunktury jest iluzoryczne wg analityków

Brexitu mogą być relatywnie łagodne w 2016-2017 r., oczekujemy spowolnienia wzrostu PKB o 0,1-0,2 pkt, zakładając negatywne nastroje odnośnie napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich FDI i handlu. Oczekujemy, że zmiany strukturalne Wielkiej Brytanii mogą wpłynąć bardziej znacząco na polski wzrost

Rząd przyjął budżet na 2012 rok. PKB w górę o 2,5 proc.

perspektywie 2012 r. sprawiła, że rozpatrywano różne warianty wzrostu PKB i jego składowych, w tym recesję. Zdecydowano się wybrać wariant pośredni (obecnie najbardziej prawdopodobny), który jest mimo wszystko bardziej konserwatywny niż obecny "konsensus" rynkowy (tj. wzrost PKB o ok. 3 proc

Wrześniowe dane wskazują na wzrost PKB rzędu 4,5-4,7% w III kw. wg analityków

Warszawa, 18.10.2017 (ISBnews) - Wrześniowe dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, zamykające cykl informacji o III kw. w 2017 r. w polskiej gospodarce, wskazują na przyśpieszenie tempa wzrostu PKB do poziomu 4,5-4,7%, uważają analitycy. Sprzedaż detaliczna

OCRK: Koszt zatrudnienia kierowcy w Niemczech może wynieść 42 euro dziennie

2,8 mld zł, czyli niemal 10% polskiego PKB. Podobnie kształtowało się to w latach ubiegłych. Co ważniejsze, Polska mimo ostatnich turbulencji, dalej jest liderem w Europie, z udziałem wynoszącym około 27% w przewozach międzynarodowych. Ogólnopolskie Centrum Rozliczania

Wiemy, jaki ma być budżet na 2012 r. Zakładany wzrost PKB: 2,5 proc.

warianty wzrostu PKB i jego składowych, w tym recesję. Zdecydowano się wybrać wariant pośredni (obecnie najbardziej prawdopodobny), który jest mimo wszystko bardziej konserwatywny niż obecny konsensus rynkowy (tj. wzrost PKB o blisko 3 proc.) - napisali w uzasadnieniu projektu jego autorzy z resortu

Słabszy PMI lekko wyhamował umocnienie złotego

wciąż utrzymująca się niepewności co do polityki gospodarczej polskiego rządu. Wydaje się jednak, że w tym tygodniu złoty ma szanse na kontynuację umocnienia z ubiegłego tygodnia, głównie z powodu dalszego odreagowania - raczej przesadzonej reakcji po obniżce ratingu polski sprzed dwóch tygodni. W