składowe kosztów

Michał Frąk, Mirosław Bartołd

Ile to kosztuje i dlaczego tak drogo: Bilet komunikacji miejskiej

Ile to kosztuje i dlaczego tak drogo: Bilet komunikacji miejskiej

Paliwo na stacjach nieco staniało, ale i tak tankując samochody, często łapiemy się za głowy. Co bardziej oszczędni liczą, ile kosztuje ich przejechanie jednego kilometra. Inni wolą się nie denerwować. Są też tacy, którzy zostawili samochody pod domem, a do pracy jeżdżą komunikacją miejską. Mogłoby się wydawać, że spółki miejskie, odpowiedzialne za transport publiczny, doskonale wiedzą, jakie są składowe kosztów transportu. Ile trzeba zapłacić pensji, ile za paliwo, a ile za prąd. Przecież na tej podstawie powinny być ustalane ceny biletów. Niekoniecznie.

Rachunek za prąd jak antyunijna ulotka propagandowa. Ukrywa duże zyski państwowych spółek energetycznych

Spółki energetyczne skarżą się na "unijne" opłaty za emisje dwutlenku węgla, choć te są dla nich czystym zarobkiem. Tego nie wyczytasz ze struktury kosztów w nowych rachunkach, które państwowe spółki rozsyłają klientom.

Odpłatna i obowiązkowa dzierżawa sprzętu od zamawiającego a rozliczenie zamówienia

Odpłatna i obowiązkowa dzierżawa sprzętu od zamawiającego a rozliczenie zamówienia

Pytanie:  Zamawiający w przetargu nieograniczonym na obsługę placów składowych zapisał w siwz, że do realizacji części zamówienia obligatoryjnie wydzierżawi wykonawcy sprzęt (lokomotywy, suwnice, żurawie) oraz infrastrukturę (torowisko). Poinformował też, że dzierżawa będzie

Jak nie narazić się na zarzut nierównego traktowania przy wyjaśnianiu rażąco niskiej ceny?

Jak nie narazić się na zarzut nierównego traktowania przy wyjaśnianiu rażąco niskiej ceny?

czym, w tej konkretnej sytuacji, kierował się zamawiający poza procentem odchylenia zaproponowanej ceny od szacunkowej wartości zamówienia powiększonej o VAT. Różnice pomiędzy ofertami nie wydają się duże, a zamawiający przyznaje, że wątpliwości co do części składowych ceny pojawiły się w odniesieniu

Grupa Lotos przedstawi roszczenia dotyczące zanieczyszczonej ropy do końca roku

ze składowych podwyższonych kosztów będących efektem "kryzysu chlorkowego". "Największą składową tych dodatkowych kosztów są operacje logistyczne, które w dużej części są dopiero przed nami, dotyczące magazynowania i blendowania ropy, a także zwiększonego

Poznajemy koszty antyunijnej kampanii billboardowej. Państwowe spółki wyłożyły miliony

Poznajemy koszty antyunijnej kampanii billboardowej. Państwowe spółki wyłożyły miliony

rachunkach za energię elektryczną. Odbiorcy mieli dowiedzieć się z nich, z czyjej winy płacimy tak horrendalne kwoty. Informowano m.in., że prawie 60 proc. kosztów produkcji energii to nałożona przez Unię Europejską opłata za emisję CO2. Eksperci byli zaniepokojeni Akcja wywołała wiele kontrowersji, duży

Biznes musi się zmieniać - jak LPP rozwija się w niepewnych czasach i zasila krajowy budżet miliardami z podatków?

Biznes musi się zmieniać - jak LPP rozwija się w niepewnych czasach i zasila krajowy budżet miliardami z podatków?

mld zł. W samym 2021 roku wkład spółki do krajowej kasy osiągnął blisko 1,6 mld zł. Największą składową tego wyniku był VAT, za który firma wpłaciła ponad 761 mln zł, a dalej CIT w wysokości 360 mln zł. Kwota odprowadzona z tytułu cła wyniosła natomiast ponad 202 mln zł. Dokładne informacje

Zerowy VAT na żywność nie obniży cen. Producenci przyznają: ulgę skonsumujemy my i sieci

Zerowy VAT na żywność nie obniży cen. Producenci przyznają: ulgę skonsumujemy my i sieci

miesięcznie w portfelu około 45 zł.  Premier obniża i straszy W scenariuszu optymistycznym rachunki rzeczywiście będą niższe o 5 proc., choć pewnie nawet tego nie zauważymy. Przyczyna jest prosta - VAT to tylko jedna, w tym przypadku nieistotna składowa ostatecznej ceny, a inne składowe będą rosnąć

BIEC: WWK spadł o 0,5 pkt w IV, niepokoją słabsze zamówienia, wyższe koszty

stopniowe ograniczanie tempa napływu nowych zamówień, rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza wzrost kosztów energii oraz kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników, podało Biuro. "To drugi z rzędu miesiąc pogarszania się perspektyw

BIEC: WPI spadł o 0,6 pkt m/m w V, konsumenci obawiają się wzrostu cen

przedsiębiorstw zmierzające do ograniczenie tempa wzrostu niektórych bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, między innymi kosztów związanych z eksploatacją parku maszynowego, kosztów utrzymania zapasów czy kosztów zatrudnienia. Działania te nakierowane są głównie na realizację zaplanowanego

Mamy już dane dotyczące inflacji. Wzrost cen wyniósł 17,2 proc.

Mamy już dane dotyczące inflacji. Wzrost cen wyniósł 17,2 proc.

zaczął przyspieszać. A po wybuchu wojny w Ukrainie i po spowodowanym przez nią kryzysie energetycznym inflacja poszybowała. - Na noworoczną zwyżkę inflacji wpłynęło głównie wygaszenie większości składowych Tarczy Antyinflacyjnej. Zostały przywrócone wyższe stawki VAT (energia elektryczna z 5 do 23 proc

Rażąco niska cena części oferty przetargowej

Rażąco niska cena części oferty przetargowej

. Jednocześnie zaznaczył, iż powstałą z niedoszacowania różnicę jest w stanie pokryć z założonego w ofercie ogólnego zysku. Oświadczył także, że zaoferowana cena składowa oferty nie wskazuje na fakt wykonania zamówienia poniżej kosztów wytworzenia przedmiotu zamówienia. Czy zamawiający ma obowiązek odrzucić

BIEC:WPI nie zmienił się m/m w IV, konsumenci oczekują umiarkowanego wzrostu cen

. Konsumenci obawiają się podwyżek w znacznie większym stopniu niż wynika to z planów producentów, podało Biuro. "Do czynników, które nadal stanowią zagrożenie dla przyszłej stabilności cen konsumpcyjnych należą przede wszystkim relatywnie wysokie i wciąż rosnące koszty

Mączka z piór dla ryb, mączka z ryb dla ptaków, czyli cena czyni cuda. Oto kulisy polskiego przemysłu spożywczego

Mączka z piór dla ryb, mączka z ryb dla ptaków, czyli cena czyni cuda. Oto kulisy polskiego przemysłu spożywczego

; Zapominasz o składowaniu, konfekcjonowaniu i jeszcze kilku składowych. To też są koszty, ale co ja ci tu będę mówił: prawdą jest, że sklepy swoją pozycję na rynku wykorzystują, negocjując z rolnikami i przetwórcami. Nie każdego nawet stać, by dostarczać produkty do dużych sieci handlowych, bo to wymaga

BIEC: Wskaźnik przychody/ koszty ICI pogarsza się od września 2017 r.

materiale. "Spośród składowych ICI w ostatnich miesiącach najszybciej pogarszały się relacje przychodów przedsiębiorstw do kosztów zatrudnienia oraz do kosztów eksploatacji i utrzymania parku maszynowego. Pogorszyły się również relacje przychodów firm i przychodów gospodarstw

Pożyczki online okiem porównywarki Czerwona-Skarbonka.pl

Pożyczki online okiem porównywarki Czerwona-Skarbonka.pl

, zwłaszcza w przypadku pożyczek niskokwotowych. Polacy chętnie sięgają po wsparcie, które nie przekracza 1000 zł, co akurat jest efektem kilku składowych. Jedną z nich jest zdolność kredytowa. Panująca drożyzna sprawia, że przy niezmienności dochodów, stać nas na coraz mniej i tym samym – nie możemy

Ile to kosztuje i dlaczego tak drogo? Przejazd taksówką

Ile to kosztuje i dlaczego tak drogo? Przejazd taksówką

do nich potrzebne paliwo, bo ładuje się je prądem (na razie stacje ładowania są w większości darmowe). Po drugie, są one dużo mniej awaryjne, a więc spada koszt amortyzacji maszyny. Obecnie te dwie składowe pochłaniają aż jedną czwartą całej ceny za przejazd. Drugie tyle zaś idzie do kierowcy

BIEC: WWK spadł o 2 pkt we IX; gospodarka odczuwa słabszą koniunkturę za granicą

spadek od blisko czterech lat. Spośród ośmiu składowych wskaźnika jedynie jedna uległa niewielkiej i niewiele znaczącej poprawie. Pozostałe składowe uległy pogorszeniu a w przypadku wielu z nich zjawisko to nasila się od wielu miesięcy. "Pomimo

Polska to magazyn części samochodowych. Wykorzysta to motoryzacyjny Vinted

Polska to magazyn części samochodowych. Wykorzysta to motoryzacyjny Vinted

wydobyć pewne rzeczy. Główne składowe kosztów pozyskania części używanych – czy to jest silnik, skrzynia biegów, czy cokolwiek innego – to są koszt zakupu samochodu i koszt siły roboczej. W Polsce taniej jest ten samochód rozłożyć na części niż w krajach zachodnich. Niższe są też u nas

Kurczak droższy o 40 proc. Mamy szacunkowe dane wzrostów cen, zanim poda je GUS

Kurczak droższy o 40 proc. Mamy szacunkowe dane wzrostów cen, zanim poda je GUS

. Z jednej strony to naturalne, bo tegoroczne zbiory były dobre. Z drugiej - kiedy mamy tak szeroką presję inflacyjną i drożeją inne składowe kosztów, czyli mamy wyższe koszty transportu, energii (ważnej dla systemu chłodniczego), to i w tej kategorii wzrost cen może być zbliżony do 10 proc. Czego

BIEC: WPI spadł o 0,4 pkt m/m w X, niższe są oczekiwania dotyczące inflacji

(BIEC). Według BIEC, długotrwałe działanie czynników, jakim jest np. wzrost cen żywności w połączeniu z rosnącymi kosztami prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności wzrostem kosztów pracy, może spowodować ponowne nasilenie inflacji w przyszłym roku. "

PKP Cargo zawarło umowy na rozbudowę Terminala Małaszewicze za ok. 30,6 mln zł

Warszawa, 16.06.2020 (ISBnews) - PKP Cargo Terminale - spółka z Grupy PKP Cargo - podpisała umowy na modernizację i rozbudowę terminalu intermodalnego w Małaszewiczach wraz z zakupem wyposażenia, podało PKP Cargo. Planowany koszt całkowity projektu to ponad 30,6 mln zł netto

BIEC: WWK spadł o 1,6 pkt m/m w IX, podwyższona niepewność wśród firm

;Ostatnie półrocze charakteryzuje się podwyższoną zmiennością niemal wszystkich składowych wskaźnika, co zapewne jest konsekwencją panującej wśród uczestników rynku podwyższonej niepewności. Ogranicza to plany rozwojowe przedsiębiorstw, a ich strategie skoncentrowane są na bieżącym dostosowywaniu planów

Inflacja najwyższa od 25 lat. Już wiadomo, co drożeje najszybciej

;Wyższe ceny energii czy paliw już przekładają się na całą gospodarkę. Czyli wyższe koszty produkcji są już bezpośrednio przerzucane na konsumentów, którzy więcej płacą niemal za wszystkie produkty i usługi. A to oznacza, że na tę składową inflacji wpływ mogą wywierać decyzje Rady Polityki Pieniężnej. W

BIEC: WWK spadł o 0,3 pkt m/m w VIII, spowolnienie gosp. staje się nieuchronne

Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce spadł o 0,3 pkt m/m w sierpniu br., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Większość składowych wskaźnika

BIEC: WWK spadł o 0,9 pkt w III, pojawiły się oznaki osłabienia gospodarczego

koniunktura w Europie, co wpływa na zmniejszony napływ nowych zamówień do polskich producentów" - czytamy w raporcie. Spośród ośmiu składowych WWK, w tym miesiącu jedna poprawiła się, pięć pozostało na poziomie miesiąca poprzedniego i dwie uległy pogorszeniu

BIEC: WWK spadł o 0,3 pkt m/m w VII, nadal przybywa pesymistów wśród firm

większość składowych rejestrując swe lokalne szczyty pod koniec ubiegłego lub na początku obecnego roku. Obecnie, ich comiesięczne zmiany oscylują wokół znacznie niższych wartości niż pół roku temu. Dotyczy to przede wszystkim ocen sytuacji finansowej w firmach, tempa napływu nowych zamówień oraz wartości

BIEC: WWK spadł o 1,7 pkt m/m w VI, obniża się tempo napływu nowych zamówień

. BIEC oceniło, że nadzwyczajna poprawa napływu nowych zamówień do firm sektora przetwórczego przed miesiącem miała charakter krótkookresowy. Spośród ośmiu składowych wskaźnika w czerwcu br. jedna poprawiła się, trzy pozostały na poziomie z miesiąca poprzedniego, a cztery

11bit studios miało 1,97 mln zł zysku netto, 2,93 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

większą niż rok wcześniej składową kosztów operacyjnych spółki była też amortyzacja. W I półroczu 2019 roku wyniosła 3 038 143 zł wobec 1 388 989 zł przed rokiem. Zmiana wynikała z objęciem (począwszy od II kwartału 2018 roku) amortyzacją wydatków poniesionych na stworzenie "Frostpunka" i "

Sprzedaż mieszkań nadal spada. Jak zareagują deweloperzy?

Spravii. - Cena mieszkania jest wynikiem wielu składowych, m.in. kosztów gruntu, materiałów i robocizny. Dziś przy rosnących cenach zarówno wykonawstwa, jak i materiałów budowlanych obniżki cen mieszkań są mało prawdopodobne - mówi. Będą konsolidacje Zdaniem Michała Cebuli, prezesa HRE Think

Nasze drogie testy na COVID. Dlaczego NFZ płaci mniej?

tego przygotowanych pojazdach. No i koszty samej działalności laboratoriów – te działają często po 24 godziny na dobę, a do badań jest potrzebny wysoce wykwalifikowany personel. Wszystkie te składowe przekładają się na ostateczną wysoką cenę badania, w którym sam test nie jest głównym kosztem

BIEC:WWK spadł o 1 pkt w X, tendencje spowolnienia gospodarczego utrwalają się

odnotowano w styczniu br. i od tego czasu stracił on ok. 6 punktów, podało Biuro. "W gospodarce utrwala się tendencja do spadku tempa napływu nowych zamówień. Jednocześnie firmy boleśnie odczuwają wzrost kosztów prowadzenia działalności, w szczególności dotyczy to kosztów

BIEC: WWK spadł o 0,4 pkt w I; perspektywy gosp. pogarszają się, ale wolniej

blisko 42% przedsiębiorców niepewność sytuacji gospodarczej stanowi istotne ograniczenie (przed rokiem ? 38%)" - czytamy w raporcie. Spośród ośmiu składowych wskaźnika w styczniu 2020 roku cztery uległy poprawie, jedna pozostała na poziomie sprzed miesiąca, zaś trzy

BIEC: WPI spadł o 0,2 pkt m/m w II, wzrosły oczekiwania inflacyjne

malejącej inflacji, jednak w drugiej połowie roku tendencja ta ulegnie odwróceniu. Nadal czynnikami działającymi proinflacyjnie będą rosnące koszty pracy, czynnikami podwyższonego ryzyka - światowe ceny surowców, kurs złotego i skala spowolnienia gospodarczego w naszym najbliższym otoczeniu" - czytamy

Czynsz to nie wyrok. Zdradzamy triki, jak go obniżyć

Zaskoczyła cię wysokość czynszu? Która z jego składowych urosła najbardziej? Podziel się swoją historią, pisząc na listy@wyborcza.pl Agata niedawno odebrała list ze spółdzielni informujący o zmianie wysokości czynszu. To już piąte takie pismo w tym roku. Kobieta mieszka sama w 64-metrowym

PMI za grudzień wskazuje na początek spowolnienia gospodarczego wg analityków

?odbicie" koniunktury" - ekonomistka Banku Pocztowego Agata Adamczyk. "Warto zwrócić uwagę, że składowa dla nowych zamówień ogółem ukształtowała się poniżej składowej dla nowych zamówień eksportowych po raz pierwszy od lipca 2017 r. Oznacza to, że zamówienia

BIEC: WWK spadł o 0,7 pkt, wzrost PKB wyhamowuje

październiku br. spadł o 0,7 punktu. Od początku roku wskaźnik rósł coraz wolniej, zaś ostatnie dwa miesiące przyniosły jego wyraźny spadek" - czytamy w raporcie. Spośród ośmiu składowych wskaźnika w tym miesiącu tylko jeden działa w kierunku poprawy, wpływ dwóch składowych był

Polisa w cenie wycieczki to za mało. Ile wydać, by się nie bać?

., a leczenie udaru w Meksyku razem z transportem medycznym do Polski to koszt 800 tys. zł. A jeśli leczenie kosztuje więcej niż suma, na którą się ubezpieczyliśmy, to brakującą sumę musimy dopłacić z własnej kieszeni. Ważną częścią składową polisy turystycznej jest też ubezpieczenie OC. Uratuje ono

W Łodzi 10 mln zł na pomoc dla firm dotkniętych epidemią koronawirusa. Można składać wnioski

przeznaczone na cele bezpośrednio związane z podejmowaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej przez firmę. W ich ramach finansowane mogą być wydatki m.in. na wynagrodzenia dla pracowników (w tym także składowe należne ZUS i urzędowi skarbowemu) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, na

BIEC: WWK wzrósł o 0,9 pkt w X; słabnie międzynarodowa konkurencyjność firm

spadkowej i od swego ostatniego lokalnego szczytu z początku ubiegłego roku stracił ponad 6 punktów. Spośród ośmiu składowych wskaźnika cztery nie uległy istotnej zmianie i trzy uległy niewielkiej poprawie i jedna pogorszeniu. "W październiku br

Benzyna po 7 zł? To bardzo możliwy scenariusz, który jeszcze bardziej napędzi inflację

. Wysokie ceny paliw w Polsce to jednak nie tylko kwestia ceny surowca. Dużą rolę odgrywa w tym wypadku również słaba polska waluta. Nie należy też zapominać, że koszty wytworzenia benzyny i diesla w polskich rafineriach również wzrosły, bowiem w ostatnim czasie wyraźnie w górę poszły koszty zatrudnienia

Źle zaparkowane samochody to zmora mieszańców miast. Aktywiści: bez waloryzacji śmiesznie niskich mandatów nic się nie zmieni

wykroczeń drogowych to jest 100 zł. Czasem to będzie od 100 do 300 zł, w wyjątkowych przypadkach 500 zł. To oznacza, że nie pokrywają one kosztów pracy strażnika, jeśli trzeba wezwać świadka i wysyłać pisma. To absurd. I efekty tego mamy na drogach. Mamy absolutną patologię. Chodniki są pozastawiane, zieleń

BIEC: WPI pozostał bez zmian w X, rosnące ceny ropy kluczowe dla wzrostu CPI

wyższych kosztów eksploatacji maszyn i urządzeń, zaczynają coraz wyraźniej dostrzegać oznaki nadchodzącego spowolnienia. Nieco gorsza koniunktura i warunki, gdy wielkość popytu jest zagrożona, nie sprzyjają podnoszeniu cen" - czytamy w raporcie. Spośród siedmiu składowych

PGG miała 493 mln zł zysku netto, 2635 mln zł EBITDA w 2018 r.

węgla. "Jednostkowy koszt sprzedaży wyniósł 286 zł i był wyższy o 5,1% w stosunku do roku poprzedniego. Główną składową był wzrost średniego wynagrodzenia w spółce o 7%" - wskazał także Paniczek. Polska Grupa Górnicza jako spółka celowa

BIEC: WWK wzrósł o 0,4 pkt w XII; gospodarka spowolni w 2020 r.

państwa" - czytamy w raporcie. Spośród ośmiu składowych wskaźnika w grudniu 2019 roku trzy uległy poprawie, dwie pozostały na poziomie sprzed miesiąca, zaś trzy pogorszyły się w stosunku do sytuacji sprzed miesiąca. Autorzy raportu podkreślają, że

Za trzy lata produkcja polskiego samochodu elektrycznego? Rozmach jak na Gierka

koncernu Fiat Chrysler.  Koszty tej inwestycji Gronkiewicz oszacował na ok. 2 mld zł. Całość kosztów związanych z konstrukcją i produkcją polskich elektrycznych aut szef ElectroMobility Poland Piotr Zaremba pod koniec lipca, na prezentacji "prototypów demonstracyjnych" dwóch pierwszych

BIEC: WWK wzrósł o 0,4 pkt w II, nie poprawiają się perspektywy wzrostu gospod.

zużytego parku maszynowego. Poza ich wpływem pozostają jednak koszty pracy oraz kurczące się zamówienia" - czytamy w raporcie. Spośród ośmiu składowych WWK, w tym miesiącu cztery nieznacznie poprawiły się, dwie pozostały na poziomie miesiąca poprzedniego i dwie uległy

BIEC: WPI spadł o 0,3 pkt m/m w XI, podwyżki energii kluczowe dla wzrostu CPI

czynników kształtujących koszty prowadzenia działalności gospodarczej, jak np. kosztów związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń. Nadal jednak istotne zagrożenie dla stabilności cen stanowią oczekiwania wzrostu cen wyrażane przez producentów i konsumentów. Ci ostatni w swych opiniach kierują się przede

Nowa zasłona dymna. Morawiecki ma wytłumaczenie na rosnącą inflację

nakazuje pokrywać koszty emisji dwutlenku węgla. Nie mówiono przy tym, że Polska całkowicie zaniedbała inwestycje w transformację energetyczną, twardo obstawała przy węglu, co wiązało się z wysokim kosztem zakupu certyfikatów. Jednocześnie rząd zarabiał na sprzedaży swojej puli tych instrumentów. Z

BIEC: WPI spadł o 0,7 pkt m/m w XII, nastąpi zahamowanie presji inflacyjnej

rzędu spadek wskaźnika. Instytut prognozuje ograniczenie presji inflacyjnej w najbliższych miesiącach. "Co prawda, nadal nie słabnie proinflacyjna presja czynników kosztowych związanych głównie z rosnącymi kosztami pracy oraz kosztami utrzymywania maszyn i urządzeń do

Zarabiać na małych mieszkaniach. Inwestycja w mikroapartament, czyli właściwie w co?

głowy pracę przy obsłudze lokalu, ogłoszeń, serwisie itp. Przy długoletnim najmie jest to bardzo dobra opcja – pod warunkiem, że będzie to sprawdzony operator z historią działania, a umowa zostanie odpowiednio sprawdzona pod kątem ryzyka i ukrytych kosztów – podkreśla. 15-20 proc. to wydaje

BIEC: WWK wzrósł o 0,3 pkt m/m w V, ujawniają się symptomy spowolnienia gospod.

stycznia bieżącego roku. Większość europejskich krajów, a zwłaszcza gospodarka niemiecka przeżywają spowolnienie. W znacznym stopniu przenosi się ono na przedsiębiorstwa krajowe silnie powiązane z tą gospodarką" - czytamy w raporcie. Spośród ośmiu składowych wskaźnika w maju

Krzysztof Hołowczyc o elektrykach: "Zasięgi, jak tylko dajesz prawdziwie gazu, to maleją dwukrotnie". Prawda to czy fałsz?

ekspozycji na pole elektromagnetyczne związane z użytkowaniem stosunkowo małej mocy osobowych PS-EH [pojazdów samochodowych o napędzie elektrycznym lub hybrydowym] wykazały ich relatywnie niski poziom przy znacznej złożoności charakterystyki tych pól (udział składowych o różnych częstotliwościach oraz

BIEC: WPI spadł o 0,6 pkt m/m w III, spadły oczekiwania inflacyjne

podkreślono, że czynnikami działającymi proinflacyjnie będą rosnące koszty pracy oraz zapowiedzi działań podtrzymujących popyt krajowy, zaś czynnikami podwyższonego ryzyka pozostają światowe ceny surowców oraz kurs złotego, które kształtować będą koszty importu. Spośród siedmiu

Wynaleźli sposób na uprawę roślin warty miliony. Trzeba ustawiać je... jak książki w bibliotece

kosmos, osiągając 1200 zł za 1 MWh. Mimo to do produkcji nie trzeba było jeszcze dokładać, nadal było to bardziej opłacalne niż import żywności, choć oczywiście już nie tak bardzo jak przy cenie 450 zł za 1 MWh, jak jest teraz. Jak dużą składową kosztów jest energia? – To zależy od parametrów

Szturm po wódkę, w koszyku 16 butelek. Sprawdzamy ceny w sieciach

przy podwyżce akcyzy, ponieważ oprócz akcyzy bardzo mocno wzrosły i wciąż rosną koszty energii, paliw, surowców, koszty pracy, a więc to wszystko, co ma decydujący wpływ na cenę końcową. Do tego inflacja jest najwyższa od 30 lat. Spodziewam się, że w skali całego 2022 r. podwyżka będzie na poziomie ok

BIEC: WWK spadł o 0,9 pkt w XI; wskaźnik zapowiada spowolnienie gospodarki

tendencję spadkową, zapowiadając tym samym spowolnienie gospodarki. Spośród ośmiu składowych wskaźnika cztery uległy pogorszeniu w stosunku do poprzedniego miesiąca, dwie pozostały na niezmienionym poziomie i dwie uległy niewielkiej poprawie. "Do

Ceny materiałów budowlanych w sklepach szaleją. Liczby nie pozostawiają złudzeń: jest drogo. A na towar się czeka miesiącami

? - Czy ministerstwo zdaje sobie sprawę, że koszt budowy domu gotowego z bali od maja do sierpnia wzrósł nawet o ponad 70 proc., że oczekiwanie na drewno budowlane to obecnie około 4 miesięcy, a na pokrycia dachowe nawet 5-6? - pytała w interpelacji. - Wreszcie czy ministerstwo zdaje sobie sprawę, że

Po pierwsze malina, po drugie ekologia. O ich mrożone owoce upomina się cały świat

selekcji byłoby praktycznie niemożliwe, generując jedynie gigantyczne koszty związane z zatrudnieniem dodatkowych osób.  Po drodze Ulmer wdrożył standard bezpieczeństwa jakości żywności BRC (skrót od nazwy stowarzyszenia branżowego British Retail Consortium), czyli zbiór zaleceń i wytycznych dla firm

BIEC: WWK spadł o 0,4 pkt m/m w VI, przybywa pesymistów wśród przedsiębiorców

. Równie niepokojące sygnały wynikają z kurczącego się portfela zamówień oraz pogarszającego się stanu finansów polskich firm" - czytamy w raporcie. Spośród ośmiu składowych wskaźnika w czerwcu br. cztery pogorszyły się, jedna pozostała na niezmienionym wobec poprzedniego

BIEC: WWK spadł o 0,3 pkt w I, firmy czują spadek koniunktury w Europie

sytuacji finansowej, co jest bezpośrednią konsekwencją rosnącychod ponad roku kosztów prowadzenia działalności gospodarczej " - czytamy w raporcie. Spośród ośmiu składowych WWK, w tym miesiącu cztery nieznacznie poprawiły się, dwie pozostały na poziomie miesiąca poprzedniego

CD Projekt miał 51,68 mln zł zysku netto, 59,99 mln zł EBIT w I półr. 2019

jednoczesnym wzroście kosztów, na który składały się, w szczególności: wzrost kosztów okresu związanych z projektem GWINT (w tym zarówno kosztów serwisu, obsługi, promocji projektu i prac nad jego dalszym rozwojem, dodatkami i wersją na urządzenia mobilne, jak i rozpoczętej w czwartym kwartale 2018 r

GDDKiA i GUS udostępniły 'Kalkulator' do waloryzacji kosztów kontraktów

Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oraz Główny Urząd Statystyczny (GUS) opracowały aplikację "Kalkulator" - narzędzie pomagające w wyliczeniach waloryzacji kosztów kontraktów, podała Dyrekcja

Nowy sposób na obniżkę rachunków. O tej funkcji żarówek LED nie słyszałeś

;podążają za słońcem), zarządzanie popytem na energię, ładowanie auta elektrycznego i porządna aplikacja, która tym wszystkim zarządza. Są firmy, które projektują gotowe rozwiązania pod konkretny dom uwzględniające wszystkie składowe. Całość nazywa się HEMS (z ang. Home Energy Management

BIEC: WPI wzrósł nie zmienił wartości m/m w X, deflacja słabnie

Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. "Większość składowych działała w kierunku podtrzymania tendencji deflacyjnych, a pozostałe nie wykazywały zmian ani w kierunku wzrostu cen, ani w kierunku ich spadku. Brak zmiany wskaźnika ma na razie charakter krótkookresowy

BIEC:WPI spadł o 0,7 pkt m/m w VIII, nie występuje trwałe nasilanie się inflacji

wzrostu inflacji mierzonej wskaźnikiem cenkonsumpcyjnych (CPI), WPI oraz większość jego składowych nie zapowiada trwałej tendencji do nasilania się inflacji. "Znaczący wpływ cen żywności na poziom obecnej inflacji wynika ze struktury wydatków przeciętnego 'Kowalskiego', w

BIEC: WPI wzrósł w XII, niektóre jego składniki sugerują już wzrosty cen

niż przed miesiącem. Spowodowane to było wzrostem jednie trzech spośród dziewięciu składowych wskaźnika. Nieznacznie nasiliły się oczekiwania przedsiębiorców na wzrost cen, wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca ceny usług transportu i magazynowania oraz jednostkowe koszty pracy. Pozostałe

Rząd przyjął projekt zmiany ustawy o prawie wodnym

, Państwowej Służby Hydrogeologicznej i Państwowej Służby ds. Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących. Obecnie koszty funkcjonowania tych służb pokrywa Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP). Jednak z przeprowadzonych analiz wynika, że zapewnienie im stabilnego źródła finansowania, niezależnego od

Rządowy pakiet cięć w ministerstwach to była bajka? Mamy rzeczywistą listę oszczędności

stanęła nad krawędzią kryzysu finansowego: w związku z wysoką inflacją i rosnącymi w ślad za nią na całym świecie stopami procentowymi, koszty obsługi zadłużenia szybowały i osiągnęły rekordowy poziom 9 proc.  Sytuacja była na tyle poważna, że 22 października premier zapowiedział: - Codziennie

Bilans członkostwa Polski w UE. SGH odcina się od raportu przygotowanego dla Solidarnej Polski

Według wyliczeń prof. Zbigniewa Krysiaka z SGH i Tomasza Grossego z Uniwersytetu Warszawskiego bilans korzyści i kosztów dla Polski jest bardzo niekorzystny. Wyliczyli oni, że łącznie straciliśmy na tym około 535 mld zł. Wynikać ma to nie tylko z naszych wpłat do budżetu, ale także strat na cenach

Bowim planuje nakłady inwestycyjne na ok. 57,3 mln zł w strategii na 2017-2020

zależnej Passat-Stal w Płocku. Planowany koszt w wysokości ok. 0,4 mln zł, finansowany będzie ze środków własnych. Otwarcie ww. magazynu składowego pozwoli spółce zależnej na sprawniejszą realizację dostaw dla klientów mających swoje zakłady przetwórcze w środkowej i północnej Polsce, a dodatkowo wpisuje

BIEC: WPI nie zmienił się m/m w XII, spada presja inflacyjna ze strony firm

handlu zagranicznego" - czytamy w raporcie. Spośród ośmiu składowych wskaźnika w tym miesiącu dwie działały w kierunku wzrostu inflacji, pozostałe sześć w umiarkowany sposób oddziaływało w kierunku jej spadku, podało Biuro. Biuro podkreśliło, że

PMI: Rośnie optymizm przedsiębiorców, ale koszty rosną najszybciej od ponad czterech lat

miał charakter jednorazowy. Odnotowana w listopadzie poprawa koniunktury była wynikiem przede wszystkim zwiększenia składowych dotyczących zatrudnienia, bieżącej produkcji oraz nowych zamówień - mówi Krystian Jaworski, ekonomista banku Credit Agricole. - Za wzrost wartości tych składowych w dominującym

BIEC: WWK wzrósł o 1,5 pkt w XI, lepszy wskaźnik nie zapowiada poprawy koniunkt.

prawdopodobne, zwłaszcza wobec wyraźnych sygnałów schłodzenia koniunktury w całej Europie. Dodatkowym wewnętrznym czynnikiem ograniczającym aktywność przedsiębiorców są rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej, co zmniejsza konkurencyjność naszej oferty na zagranicznych rynkach" - czytamy w

ZM Henryk Kania chcą wrócić do dotychczasowych wolumenów prod. w ciągu 3-6 mies.

następujące środki restrukturyzacyjne z uwzględnieniem kosztów: a) zmiany cen - konieczna jest renegocjacja warunków kontraktów z dostawcami wszystkich składowych technicznego kosztu wytworzenia - od surowca, przez przyprawy i osłonki, po materiały pomocnicze, opakowaniowe oraz

Zysk netto CD Projekt wyniósł 32,56 mln zł w I kw. 2016 r. wobec straty rok wcześniej

aktywnością marketingową studia CD Projekt Red w tym, między innymi, z planowaną na dzień 31 maja 2016 roku premierą dodatku 'Krew i Wino', a także koszty sprzedaży związane z bieżącą działalnością platformy GOG.com. Największą składową kosztów ogólnego zarządu (łącznie 9 078 tys. zł) oraz pozostałych kosztów

150 tys. zł za altankę i grządkę z marchewką. Szaleństwo na rynku działek

prenumeraty literatury ogrodniczej. Każdy musi też pokrywać koszty funkcjonowania ROD poprzez wnoszenie opłat ogrodowych.  – Na sumę kosztów utrzymania działki wpływa wiele składowych. Działkowcy ponoszą opłaty za m kw. działki na funkcjonowanie ogrodu, jak również za zużycie wody i energii oraz

Rodziny rozczarowane programem "Mieszkanie plus". "Pod Sejmem będą natomioty plus" - mówią

. – PFR Nieruchomości twierdzi, że stawki w Radomiu wynoszą 27,50-27,90 zł za m kw. Szkoda tylko, że nie doliczają miejsca parkingowego, za które musimy płacić i za które pobrano od nas dodatkowo kaucję. Jeśli doliczyć miejsce parkingowe, to mamy 29,90 zł za m kw. Do tego PFR dolicza koszty

Nie będzie nowych taryf na prąd. Prezes URE umarza postępowania, bo rząd ręcznie ustalił ceny

wniosków sprzedawców energii o zatwierdzenie taryf na 2019 rok stało się bezprzedmiotowe. Dlatego postępowania administracyjne w tych sprawach zostaną umorzone” – napisał w oświadczeniu. Honorowe wyjście z sytuacji - Prezes URE uznał, że nie ma sensu badać, czy składowe kosztu energii

PKO BP: Ceny mieszkań mogą spaść o ok. 15% r/r w 2020 r. przy lekkiej recesji

dostępność kredytu; (d) zamrożenie rynku wynajmu krótkoterminowego, jak i schłodzenie rynku wynajmu długoterminowego (przy pogorszeniu sytuacji na rynku pracy) osłabia opłacalność wynajmu; (e) spowolnienie wzrostu kosztów budowy, spadek niektórych ich składowych, wymieniono w raporcie

Blamaż ekspertów Patryka Jakiego. Pomylili się w obliczeniach, źle je wykonali, dobre rzeczy pominęli. "Losowy generator liczb"

składowych.  "Momentami raport wygląda na losowy generator liczb – wyliczenia są oderwane od rzeczywistości ekonomicznej" - pisze bez ogródek Ignacy Morawski, ekonomista współpracujący z "Pulsem Biznesu". Pomyłka goni pomyłkę Nawet gdyby zaakceptować sposób, w jaki dwaj

Marcowy odczyt PMI sygnalizuje wysokie tempo wzrostu PKB w I kw. wg analityków

miesięcy, a wzrost tempa inflacji kosztów produkcji osiągnął poziom najniższy od 3 miesięcy. Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków: "Odczyt PMI potwierdza dobry stan krajowej koniunktury na początku roku i wspiera oczekiwania na

Koniec paneli fotowoltaicznych? Sprzedawcy tak łatwo nie odpuszczą

- dodatkowe 7,5 tys. zł inteligentne systemy zarządzania energią HEMS/EMS - 3 tys. zł Tylko przy inwestycje we wszystkie powyższe składowe dofinansowanie wyniesie wspomniane 20,5 tys. zł. Problem w tym, że panele, pompa ciepła, magazyn energii i system HEMS to w sumie koszt... 100-150 tys. zł. Można jednak

OT Logistics zainwestuje 40 mln zł w elewator zbożowy w Porcie Świnoujście

Warszawa, 01.06.2016 (ISBnews) - OT Port Świnoujście - należący do grupy kapitałowej OT Logistics - przebuduje magazyn surowców chemicznych na Nabrzeżu Chemików na elewator zbożowy, kosztem ok. 40 mln zł. Obiekt zostanie oddany do użytku we wrześniu 2017 r., jego docelowy

BIEC: WWK spadł o 1 pkt w VII, największy jednorazowy spadek od września ub.r.

można słabszą koniunkturą u naszych głównych europejskich partnerów handlowych. Ważniejszą jednak przyczyną może być utrata konkurencyjności rodzimej oferty handlowej głównie wskutek znaczącego wzrostu kosztów produkcji a w konsekwencji wzrostu cen. Jednocześnie w ciągu ostatnich lat poziom inwestycji

BIEC: WWK wzrósł o 0,6 pkt m/m w VII, rosną koszty w biznesie

, pojawiają się zagrożenia po stronie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Od początku roku zwiększają się koszty pracy, rosną koszty utrzymywania zapasów wyrobów gotowych w magazynach firm oraz koszty utrzymywania środków produkcji" - czytamy w raporcie. BIEC oceniło

Ekonomiczna ortodoksja została zweryfikowana przez kryzys. Czas wyciągnąć lekcję i budować nowy konsensus

arbitrażu długowego: konieczną płynność na rynek dostarczy albo „dług publiczny, obecnie najtańszy w historii Polski, lub dług prywatny, którego ciężar i koszty spadną na małe firmy i mniej zamożnych obywateli". To ekonomiczna kalkulacja kosztów alternatywnych, w której państwo zaciąga dług na

Niekontrolowana wyprzedaż złotego. Frank już pobił rekord. Euro coraz bliżej 5 zł

mierze również na ceny importowanych produktów: - Słabszy złoty to skokowe podrożenie importu czy wyjazdów zagranicznych, ale też i presja na wzrost paliwa na stacjach czy wzrost kosztów obsługi zadłużenia zagranicznego zarówno przez państwo, jak i firmy. Oczywiście słabszy złoty to wsparcie dla

3 grosze - tyle kosztuje dzienne zużycie dywaników samochodowych według ubezpieczyciela. Eksperci: to absurd

własne auto. - Stosowany przez nas kalkulator pozwala określić wydatki związane z eksploatacją auta, jakie zostałyby poniesione, gdyby użytkownik korzystał ze swojego pojazdu. Stosujemy go, ponieważ zgodnie z polskim orzecznictwem poszkodowanemu należy się zwrot kosztów korzystania z pojazdu zastępczego

Poradnik. Jak najkorzystniej wziąć w leasing maszyny i sprzęt

korzystniejsza, uwzględniając charakter swojego biznesu, przewidywany czas użytkowania, np. maszyny czy też kwestie finansowo-podatkowe. Decydującym czynnikiem przy wyborze formy leasingu są przede wszystkim koszty początkowe, które są znacznie niższe dla leasingu operacyjnego - wpływa na to m.in. niższe

Strata netto Vivid Games zmniejszyła się r/r do 0,85 mln zł w III kw. 2017 r.

ponad dwukrotne zwiększenie ARPU. Reorganizacja procesów produkcyjnych i weryfikacja metodologii zarządzania pozwoliły na ograniczenie kosztów zatrudnienia oraz kosztów usług zewnętrznych będących głównymi składowymi pozycji Koszty wytworzenia na potrzeby własne" - czytamy dalej w raporcie

BIEC: WPI wzrósł w listopadzie, rośnie presja producentów na wzrost cen

poziom wskazuje, że w najbliższych miesiącach gospodarka pożegna się z systematycznym spadkiem cen konsumpcyjnych, który towarzyszył nam od lipca 2014 roku. Ceny, po których rozliczają się producenci już przed miesiącem przekroczyły umowną granicę pomiędzy deflacją a inflacją, a to oznacza wzrost kosztów

Szykuj się na ciągłe zmiany cen. Ekonomistka: "Wysoka inflacja zostanie z nami nawet 4 lata"

podnoszenie stóp procentowych przez RPP oznacza dla kredytobiorców wyższe koszty. A to oznacza mniej pieniędzy w budżetach domowych na konsumpcję, która jest główną składową PKB, a tym samym niższy wzrost gospodarczy. A rząd chciałby móc pochwalić się wyższym wzrostem gospodarki. Poza tym zahamowanie wzrostu

PSG z Grupy PGNiG uruchomiła stację LNG w Kępicach na Pomorzu

miesiąca sfinalizowano budowę około dwóch kilometrów gazociągu, przebiegającego przez ulice Składową, Pomorską, Niepodległości i Sikorskiego. Koszt przedsięwzięcia wyniósł blisko 3,2 mln zł. "PSG planuje już jej kontynuację. Pod koniec przyszłego roku ma się zakończyć

Leasing, leasing konsumencki, wynajem długoterminowy - to samo w różnym opakowaniu?

koszty tych różnych form finansowania, ponieważ ich specyfika jest zupełnie inna. Warto natomiast porównać części składowe. Może się okazać się, że korzystniejsze jest dla nas zapłacenie odrobinę wyższej raty i wykup samochodu za kilka procent po zakończeniu okresu leasingu. Dopłacając stosunkowo

Projekcja NBP: PKB spadnie o 5,4% w 2020, wzrośnie o 4,9% w 2021 i o 3,7% w 2022

koronawirusem część społeczeństwa dobrowolnie może unikać niektórych aktywności społecznych (np. korzystania z części usług). Dodatkowo, przy utrzymującej się podwyższonej niepewności i obawach o utratę źródła dochodów, gospodarstwa domowe będą bardziej skłonne do zwiększania oszczędności kosztem bieżącej

Walka z inflacją musi nas zaboleć. Innej drogi nie ma. Mniej pieniędzy, rzadsze zakupy czy wakacje

właśnie stopa procentowa. Im jest ona wyższa, tym skłonność do oszczędzania też powinna rosnąć. Odwrotnością tej sytuacji jest kredyt – konsumuję dzisiaj pod zastaw przyszłych oszczędności, a moim kosztem jest stopa procentowa. Im wyższa, tym mniej jest to opłacalne. Tylko że gdy widzę, jak wszystko

Strata netto Miraculum zwiększyła się r/r do 2,73 mln zł w I kw. 2017 r.

. "W I kwartale 2017 r. firma Miraculum kontynuuje strategię obraną z 2016 roku, kładąc duży nacisk na dalszy rozwój eksportu. Jednym z elementów składowych tej strategii są działania promocyjne mające na celu zwiększenie świadomości marek z naszego portfolio wśród potencjalnych klientów i

BIEC: WPI wzrósł o 0,4 pkt w XII; presja inflacyjna nasila się

konsekwencji wzrostu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. W ciągu ostatniego roku wszystkie europejskie gospodarki na dobre pożegnała się z deflacją i wszystkie odnotowują dodatnie tempo wzrostu cen konsumpcyjnych" - czytamy w raporcie. Analitycy podkreślają, że w w