składniki wynagrodzenia za pracę

dr Tomasz Góra

Co może zająć komornik?

Co może zająć komornik?

Komornik sądowy prowadząc egzekucje na wniosek wierzyciela ma obowiązek doprowadzić do jego zaspokojenia kosztem majątku dłużnika. Może też stosować środki i sposoby tylko przewidziane przez prawo.

Kategorie i rodzaje egzekucji sądowej - egzekucja świadczeń pieniężnych

Jakie są kategorie i rodzaje egzekucji pieniężnych?

Jest rekord wynagrodzeń - wzrost aż o 11,2 proc. GUS podał najnowsze dane

O 11,2 proc. wzrosło przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2021 r. Coraz częściej bijemy się o podwyżki, argumentując to wysoką inflacją? "Jest co schładzać" - przekoują eksperci.

Gdy kończysz pracę na dobre. Dla kogo odprawa emerytalna

Gdy kończysz pracę na dobre. Dla kogo odprawa emerytalna

Wypłata wynagrodzenia za pracę to niejedyny obowiązek, jaki pracodawca ma wobec swojego pracownika. Przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek przyznania pracownikowi również innych świadczeń związanych z zatrudnieniem. To m.in. wypłata odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu

USTAWAz dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw1)

USTAWAz dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw1)

pracy albo wymiaru równoważnika etatu lub liczby zadań realizowanych na podstawie umowy cywilnoprawnej albo zmiany zasad ustalania wysokości składników wynagrodzenia wynikającej z odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wysokość wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, może ulec

Prezydent podpisał nowelę o delegowaniu pracowników, wdrażającą przepisy UE

wynagrodzenia obejmującego wszystkie jego składniki oraz zwrot kosztów podróży zamiast stawki minimalnej, a także rozszerza zakres gwarantowanych warunków zatrudnienia po upływie maksymalnie 18 miesięcy. Zgodnie z nowelizacją, pracownik delegowany ma nabyć prawo do wynagrodzenia za

Wybierasz się na emeryturę lub rentę? Sprawdź, kiedy i w jakiej wysokości przysługuje ci odprawa

Wybierasz się na emeryturę lub rentę? Sprawdź, kiedy i w jakiej wysokości przysługuje ci odprawa

najmniej jednomiesięcznego wynagrodzenia, stosując zasady jak przy wyliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, jednak bez dzielenia przez współczynnik i godziny. – Do wyliczenia odprawy emerytalno-rentowej nie stosuje się również składników wymienionych w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych

Dobre informacje z rynku pracy. Rosną wynagrodzenia i zatrudnienie

Dobre informacje z rynku pracy. Rosną wynagrodzenia i zatrudnienie

wcześniej i o 2,9 proc. więcej niż w maju. GUS zauważa, że wyższe płace to m.in. efekt wypłat premii kwartalnych, jubileuszowych, motywacyjnych, nagród rocznych, a także wynagrodzeń za nadgodziny, które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń. Analitycy są pozytywnie

Projekt noweli dot. rozszerzenia praw pracowników delegowanych trafił do Sejmu

. Pracownik ten po wdrożeniu dyrektywy nabędzie prawo do wynagrodzenia za pracę obejmującego wszystkie składniki wynagrodzenia wynikające z przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników - zamiast minimalnych stawek płacy oraz do należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową z miejsca

GUS: Płace w firmach wzrosły o 3,6% r/r, zatrudnienie spadło o 3,3% w czerwcu

odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń), a także w części jednostek przywracaniem wysokości wynagrodzeń do poziomu sprzed pandemii" - czytamy dalej. Narastająco w okresie sześciu miesięcy 2020 r. przeciętne

Senat odrzucił nowelizację ustawy o pracownikach delegowanych

zwrot kosztów podróży zamiast stawki minimalnej, a także rozszerzenie zakresu gwarantowanych warunków zatrudnienia po upływie maksymalnie 18 miesięcy. Zgodnie z nowelizacją pracownik delegowany miał nabyć prawo do wynagrodzenia za pracę obejmującego wszystkie składniki

GUS: Płace w firmach wzrosły o 1,9% r/r, zatrudnienie spadło o 2,1% w kwietniu

składników wynagrodzeń. W kwietniu br. zaobserwowano także zjawisko zmniejszania wynagrodzeń pracowników oraz wypłatę wynagrodzeń postojowych. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w kwietniu 2020 r. wzrosło natomiast w skali roku o 1,9%, jednakże tempo wzrostu było słabsze niż w poprzednich miesiącach r/r

Sejm odrzucił senackie weto do noweli o pracownikach delegowanych

jego składniki oraz zwrot kosztów podróży zamiast stawki minimalnej, a także rozszerza zakres gwarantowanych warunków zatrudnienia po upływie maksymalnie 18 miesięcy. Zgodnie z nowelizacją, pracownik delegowany ma nabyć prawo do wynagrodzenia za pracę obejmującego wszystkie

GUS: Płace w firmach wzrosły o 1,2% r/r, zatrudnienie spadło o 3,2% w maju

sektorze przedsiębiorstw. Spowodowane było to m.in. tym, że jeszcze w kwietniu kontynuowano wypłacanie nagród kwartalnych, rocznych oraz premii uznaniowych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń), a w maju już tego typu wypłaty nie były w większości jednostek

Poczta Polska przeznaczy ok. 150 mln zł w br. na podwyżki wynagrodzeń

i cenionym pracodawcą, który oprócz coraz wyższych stawek oferuje jasne zasady wynagradzania, umowy o pracę, regularnie wypłacane premie miesięczne, coroczne trzynastki, dodatek za staż pracy w firmie oraz benefity wypłacane w ramach Funduszu Świadczeń Socjalnych" ? powiedział prezes Przemysław

Rząd rozsierdził budżetówkę. Urzędnicy są wściekli

Rząd rozsierdził budżetówkę. Urzędnicy są wściekli

, płace marne Do protestów gotowi są pracownicy sądów i prokuratur. – Dla naszej organizacji jest nie do przyjęcia, aby rząd kolejny rok zamrażał płace w budżetówce. Już to przeżyliśmy, przez osiem lat pracownicy sądów i prokuratur mieli zamrożone wynagrodzenia. Były masowe odejścia z pracy, nie

Praca po 12 godzin 6 dni w tygodniu. Burza wokół oferty pracy w Maczfit

Praca po 12 godzin 6 dni w tygodniu. Burza wokół oferty pracy w Maczfit

między pracą a życiem osobistym może być jednak trudno jej pracownikom.  12 godzin 6 dni w tygodniu "Oferujemy pracę w Piasecznie. Wynagrodzenie 4700-5200 zł netto miesięcznie"  – zaczyna się oferta zamieszczona na Facebooku na jednej z lokalnych grup.  Czytaj też

Egzekucja komornicza przeciwko małżonkowi dłużnika

Egzekucja komornicza przeciwko małżonkowi dłużnika

. Tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim jest podstawą do prowadzenia egzekucji nie tylko z majątku osobistego dłużnika, lecz także z pobranego przez niego wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskanych z prowadzenia przez niego innej działalności zarobkowej

"To jednorazowy wyskok". Mimo pandemii i zagrożenia lockdownem średnie zarobki mocno wzrosły

"To jednorazowy wyskok". Mimo pandemii i zagrożenia lockdownem średnie zarobki mocno wzrosły

zatrudnienia tłumaczą tym, że "powoli wygasa efekt przywracania czasu pracy do stanu sprzed pandemii". Wynagrodzenia? Analitycy Pekao twierdzą, że "wygląda to bardziej na jednorazowy wyskok". Z kolei mBank określa dane jako "niezłe", nie wyjaśnia jednak powodów tak

GUS: Kolejny spadek zatrudnienia w przedsiębiorstwach. Zarobki także w dół

GUS: Kolejny spadek zatrudnienia w przedsiębiorstwach. Zarobki także w dół

Sektor przedsiębiorstw zatrudnia obecnie w Polsce 6,1 mln osób i odpowiada za 40 proc. polskiego rynku pracy. Przed czwartkową publikacją danych analitycy przewidywali spadek zatrudnienia w tym sektorze na poziomie 2,6 proc. w stosunku do maja ub. roku. Z kolei wynagrodzenie miało wciąż

Sejm przyjął nowelę ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

Polski bądź innego państwa UE. Pracownik ten zgodnie z nowelizacją nabędzie prawo do wynagrodzenia za pracę obejmującego wszystkie składniki wynagrodzenia wynikające z przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników - zamiast minimalnych stawek płacy oraz do należności na

Koszty zatrudnienia pracownika [PORADNIK]

Koszty zatrudnienia pracownika [PORADNIK]

- W ogólnej opinii koszt zatrudnienia pracownika lub powierzenie czynności zleceniobiorcy wiąże się z wysokością jego wynagrodzenia za pracę lub zlecenie. W rzeczywistości za całkowitym kosztem stoi szereg dodatkowych czynników, z którymi musi się liczyć zarówno strona, która oferuje pracę lub

Sytuacja w firmach się stabilizuje? GUS odnotował niewielki wzrost zatrudnienia

Sytuacja w firmach się stabilizuje? GUS odnotował niewielki wzrost zatrudnienia

kwartalnych oraz odpraw emerytalnych, które także zalicza się do składników wynagrodzeń, ale też tym, że część firm przywróciła wysokość wynagrodzeń sprzed pandemii. Ekonomiści: rynek pracy zaskakuje na plus  Według ekonomistów mBanku zatrzymanie miesięcznych spadków wynagrodzeń i zatrudnienia nastraja

Minister edukacji podpisała rozporządzenie ws. podwyżek dla nauczycieli o 5,35%

br. wynagrodzenia nauczycieli wzrosną o 5,35%. Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Przeciętnie Polak zarabia już ponad 5 tys. zł. GUS podał dane o rekordowych płacach w firmach

specyficzny czas na rynku pracy. - Kumulują się wtedy inne składniki wynagrodzenia - mówi. Chodzi o wszelkiego rodzaju premie, trzynastki i nagrody. Według firmy doradczej Open Finance przy niemal niezmienionym poziomie zatrudnienia na konta Polaków trafiło w grudniu o 2 mld zł więcej niż w

WORD-y na ostrym zakręcie. Egzaminatorzy chcą podwyżek, ministerstwo wyraża chęć dialogu

października 2007 r. Stawka miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w złotych w przypadku egzaminatora z uprawnieniami do egzaminowania jednej kategorii mieści się w przedziale 2500-3500 zł. "Pragnę zwrócić uwagę na potrzebę dodania kolejnego obowiązkowego składnika wynagrodzenia określonego w załączniku

Plan rządu "urzędnik minus": Zwolnienia, zamrożenie płac oraz cięcie wypłat

uznaniowa wypłacana jest co kwartał i wynosi nawet ponad 1 tys zł. Średnia to kilkaset złotych. - U nas każdy dostaje co kwartał nagrodę, która wynosi 5 proc. pensji. Wychodzi ok. 200-500 zł. Przy niewielkich pensjach to istotny składnik wynagrodzenia. Zabranie tego spowoduje frustrację ludzi - przyznaje

Stopa bezrobocia wzrośnie w II połowie roku wg analityków

stronie wynagrodzeń" - główny ekonomista BOŚ Banku Łukasz Tarnawa. "Dane z rynku pracy za lipiec okazały się lepsze od oczekiwań i potwierdzają wg nas, że wraz z ożywieniem gospodarki następuje stopniowe wycofywanie się firm z instrumentów Tarczy Antykryzysowej

Szkoły i przedszkola zamykane z powodu koronawirusa. Jakie prawa przysługują rodzicom?

też utrudnienie dla zatrudnionych tam pracowników. Zgodnie z kodeksem pracy (art. 81 KP) pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania

Oto ukryty cel obniżek stóp procentowych. Rząd i NBP wyniszczają klasę średnią

zwykle są to oszczędności w wysokości dwóch-trzech miesięcznych wynagrodzeń.  W Polsce nie ma jednolitej definicji klasy średniej. Ale jedna z nich, nieformalna, mówi, że to osoby, które bez problemu mogą odłożyć oszczędności w wysokości trzech miesięcznych wynagrodzeń, tak by w razie utraty pracy

Rynek pracy nie sprzyja odbiciu konsumpcji do poziomu sprzed pandemii wg analit.

z rzędu obniżyły się w ujęciu miesięcznym. W maju spadły o 3,1% w porównaniu z kwietniem. Sprzyjał temu brak wypłat zmiennych składników wynagrodzeń (prowizji, premii i nagród) oraz wypłacanie wynagrodzeń postojowych (niższych niż zasadnicze). Ogółem sytuacja na rynku pracy w maju była gorsza od

Poczta Polska przestała nadążać za wzrostem wynagrodzeń. Normą jest płaca poniżej minimalnej uzupełniana "premią"

: nadgodziny gratis To zgodne z prawem, bo na wynagrodzenie na umowie o pracę może składać się płaca zasadnicza - w dowolnej wysokości - oraz "inne składniki wynagrodzenia", np. premia. Ważne jest to, aby ich suma była równa płacy minimalnej. To jednak pokazuje, jak zła jest sytuacja Poczty Polskiej

Komu należy się 13. pensja?

rocznego. Kij jednak ma dwa końce. Choć formalnie pracownik ma prawo do trzynastej pensji, to faktycznie może jej nie uzyskać. Zgodnie bowiem z przepisami pracodawca jest zobowiązany obliczyć jej podstawę jako 8,5 proc. sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego

Samorządy tną dodatki do pensji nauczycieli, spotyka to dwie trzecie z nich. Jak odzyskać pieniądze?

specjalnej. Ale już nauczyciel, który odpowiada za zajęcia praktyczne w szkole górniczej i otrzymywał wcześniej dodatek za realizowanie lekcji pod ziemią, nie otrzyma go za czas pandemii, bo zajęcia w kopalniach były zawieszone. Z kolei tzw. dodatek wiejski nie jest składnikiem wynagrodzenia nauczyciela

Prawo pracy. Jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracownika?

weszły w życie 22 lutego 2016 roku. Można go więc liczyć dopiero od tego czasu.   Wynagrodzenie na umowie o pracę: odpowiednie i terminowo   Bardzo ważnym obowiązkiem pracodawcy jest godziwe wynagradzanie za pracę. Pracownik zatrudniony na etat nie może dostawać mniej niż wynosi minimalne

Cała budżetówka bez premii i nagród? Jest wyjątek - znów policja. Ujawniamy stanowisko MSWiA

poszczególnych pracowników pozostają w gestii dyrektorów i prezesów sądów." Na końcu wiceminister Woś dodaje – (…) za uzasadnione należy uznać także przyznawanie dodatków specjalnych (lub innych składników wynagrodzenia o charakterze motywacyjnym) pracownikom świadczącym pracę w bezpośrednim

Dynamika zatrudnienia r/r do końca roku pozostanie ujemna wg analityków

najbliższych miesiącach do ok. 1,5%r/r na przełomie 2020/2021, głównie przez wstrzymywanie zmiennych wskaźników wynagrodzeń (m.in. wypłat nagród z zysku, premii rocznych, itp.). Zdecydowanie mniej korzystny obraz rynku pracy rysuje się z danych o zatrudnieniu. W ujęciu rocznym spadło ono o 3,3%r/r w sektorze

Spadek dynamiki wzrostu wynagrodzeń to jednorazowe zdarzenie wg analityków

często wynika z przesunięcia zmiennych składników wynagrodzeń w dużych przedsiębiorstwach, a lepsza ocena trendu będzie możliwa po publikacji Biuletynu Statystycznego. Obserwowane hamowanie wzrostowego trendu wynagrodzeń odzwierciedla spadek popytu na pracę, przy wciąż ograniczonej podaży pracowników. W

Koronawirus wykańcza pracodawców i pracowników. Czas na działania rządu

osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką godzinową lub miesięczną. Najczęściej jest to wynagrodzenie zasadnicze. A jeżeli taki składnik pensji nie został wyodrębniony w umowie o pracę, bo pracownik wynagradzany jest akordowo lub prowizyjne, dostanie 60 proc. wynagrodzenia. Ale nie może być

Związki wściekłe na Morawieckiego. "Premierze, czy Polski ład miał rzeczywiście uderzyć w służby mundurowe?"

emerytura wypracowana przez 37 lat pracy i określona na podstawie przepisów prawa w decyzjach, nagle jedną ustawą zostaje ograniczona w dowolnej wysokości. Bo dzisiaj to jest 86 zł, ale za miesiąc to może być np. połowa, a dlaczego nie." 27 grudnia Wyborcza.biz pytała resort finansów o ten problem

Chcesz wygrać z bankiem sprawę o odfrankowienie kredytu? Możesz wpakować się na minę

"Zleceniodawca zobowiązuje się do niewykonywania czynności objętych przedmiotem umowy samodzielnie pod rygorem zapłaty kary umownej w wys. 50 tys. zł". Taki zapis znajduje się w umowie, którą frankowicz zawarł z jednym z adwokatów. Niejasne składniki wynagrodzenia pełnomocnika

Dynamika płac nie przyspieszy w kolejnych miesiącach wg analityków

Warszawa, 19.11.2018 (ISBnews) - Październikowe dane dotyczące wzrostu zatrudnienia wskazują, iż popyt na pracę będzie stopniowo wyhamowywał, a październikowa wysoka dynamika wynagrodzeń to zdarzenie jednorazowe. Dynamika wzrostu płac nominalnie ukształtuje się w okolicach 7% r

Presja płacowa może narastać w 2019 r. wg analityków

, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 0,4% i wyniosło 4 949,42 zł.. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,2% i wyniosło 6 378 tys. osób. Dane o płacach i zatrudnieniu odzwierciedlają dobrą sytuację na rynku pracy i dobre perspektywy dla krajowej

NBP: Pomimo wzrostu wynagrodzeń, presja płacowa w Polsce wciąż niewielka

Warszawa, 13.11.2014 (ISBnews) - Choć już w 2013 r. zaczęła rosnąć dynamika wynagrodzeń, nie ma przesłanek do stwierdzenia, że było to skutkiem większej presji płacowej, stwierdza Narodowy Bank Polski w raporcie "Badanie ankietowe rynku pracy"

Czynniki popytowe spowolnią tempo zatrudnienia w kolejnych mies. wg analityków

). Spowolnienie dynamiki zatrudnienia jest związane z rosnącymi ograniczeniami podażowymi na rynku pracy, które w naszej opinii będą utrzymywały tempo wzrostu wynagrodzeń tylko nieznacznie poniżej 7% r/r nawet pomimo spowolnienia wzrostu gospodarczego (oczekiwanego przez nas w przyszłym roku). Dynamika

W Portach Lotniczych płacą średnio prawie 11 tys. zł. Od października obetną płace najbogatszym

sprawiedliwy system wynagradzania pracowników, który kończy wcześniejsze patologie w firmie”. „Obecnie wynagrodzenia zostały ustalone w taki sposób, aby każdy pracownik otrzymywał taką samą płacę za taką samą pracę na takim samym stanowisku. Nowy system wynagrodzeń zapewni nie tylko stabilną pracę

Rząd ma przyjąć nowelizację dotyczącą delegowania pracowników w II kw. 2020 r.

: 1. zmianie katalogu warunków zatrudnienia gwarantowanych pracownikowi delegowanemu na terytorium RP polegającej na zapewnieniu takiemu pracownikowi prawa do: a) wynagrodzenia za pracę obejmującego wszystkie składniki wynagrodzenia wynikające z przepisów regulujących prawa

NBP: Firmy nie oczekują, by nawet długotrwała deflacja skutkowała cięciem płac

Warszawa, 21.10.2015 (ISBnews) - Przedsiębiorstwa przewidują, że nawet długotrwała deflacja nie doprowadzi do obniżki wynagrodzeń, wynika z raportu "Badanie ankietowe rynku pracy" Narodowego Banku Polskiego (NBP). W 2014 r. presja płacowa w Polsce wciąż pozostawała

Tempo wzrostu płac sięgnie 6-7,5% w 2019 r. wg analityków

. "Prawdopodobnie też firmy, nawet jeśli nowe miejsca pracy będą kreować w mniejszej ilości, będą jednocześnie zabiegać o zatrzymanie u siebie pracowników już zatrudnionych. To, w mojej ocenie, będzie czynnikiem podtrzymującym dynamikę wynagrodzeń w sektorze w okolicach 6.0-7.0%. Do szybszego wzrostu

Nauczycielskie przywileje i emerytury

dyplomowanego: 3149 zł brutto Poza wynagrodzeniem zasadniczym nauczycielom przysługują dodatki finansowe. Po spełnieniu warunków otrzymują m.in. dodatek mieszkaniowy, dodatek motywacyjny, dodatek za warunki pracy, dodatek wiejski, dodatek funkcyjny, dodatek stażowy. Nauczyciele dostają również dodatkowe

"The New York Times": Zapaść, drożyzna, puste półki. Jak przetrwać wojnę i kryzys?

wynagrodzenia obcięto lub stracili pracę, znalazły się w finansowych tarapatach. Lwów, miasto wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, które przed wojną przyciągało rzesze turystów, nie był obiektem poważnych rosyjskich ataków, więc został zalany falą Ukraińców z innych części kraju. W miastach uważanych

PPK zamiast podwyżek pensji. Bo pracodawców czekają wydatki

mogłoby być w szczycie koniunktury – uważa Łukasz Kozłowski. W bliższej perspektywie natomiast pracownicy większości firm, w których będą działać PPK, nie powinni liczyć na podwyżki. Wpłaty na PPK stanowią składnik wynagrodzenia pracownika oraz komponent funduszu wynagrodzeń w firmie, w związku z

Szef Wedla: Recesja w Polsce nawet przez dwa lata. Inflacja - 20 proc.

Piotr Miączyński, Leszek Kostrzewski: 30 lat temu była lepsza czekolada niż teraz? Maciej Herman, dyrektor zarządzający Lotte Wedel: Technologia produkcji, regulacje unijne, wiedza o składnikach, a także świadomość konsumentów są dziś zupełnie inne niż wtedy. Co jakiś czas widujemy, zwłaszcza w

Wzrost wynagrodzeń będzie bliski 7-8% r/r w kolejnych miesiącach wg analityków

najprawdopodobniej nieznacznie zaniżył odczyt za kwiecień. Przy cały czas wysokim odsetku firm notujących nieobsadzone miejsca pracy presja na wzrost wynagrodzeń utrzymuje się, natomiast jasno widać, że w średnim terminie dynamika płac wyraźnie się ustabilizowała i dzisiejszy odczyt zasadniczo wpisuje się w tą

Dynamika zatrudnienia nadal będzie spadać, ale płace będą rosły wg analityków

przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw nadal przekraczała w lipcu br. 5.0%r/r. A to niewątpliwie nadal przekładać się będzie na konsumpcję gospodarstw domowych w kolejnych miesiącach. Lipcowe dane z rynku pracy nie zmienią dotychczasowych poglądów RPP w kwestii polityki monetarnej. Rada nie

Orlen Projekt ma decyzję sądu w sprawie realizacji budowy dla Polwaksu

zmierzających do rozliczenia ze spółką Polwax. Są one konsekwencją dokonanego przez Orlen Projekt odstąpienia od zawartej w kwietniu 2017 roku umowy na realizację instalacji do produkcji parafiny. Powodem odstąpienia od umowy była narastająca zwłoka w płatności wynagrodzenia należnego Orlen Projekt za prace

Co się zmieni w 2020 roku. Wyższa płaca minimalna, mały ZUS i trudniej o L4

osób pracujących na umowę-zlecenie. W 2020 r. wejdą w życie także przepisy rozszerzające katalog składników wynagrodzenia, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości minimalnej pensji. Dotychczas zaliczały się do nich: dodatek za pracę w nadgodzinach, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna i

Po rozwodzie. Podział wspólnego dorobku małżonków [PORADNIK]

wspólnego należy także wynagrodzenie za pracę i dochody z majątku wspólnego i osobistego małżonków. Przepisy stanowią, że majątek wspólny jest współwłasnością małżonków, niezależnie od tego, kto przyczynił się do jego powstania. Jeżeli jakiś składnik majątku osobistego przynosi zysk podczas trwania

Prawnicy czytelnikom, odc. 12. Szef za trzy dni pracy zdalnej zabiera mi dzień urlopu

pracowników? Pod tym linkiem znajduje się DRUGI odcinek: Czy mając umowy-zlecenia, mogę wystąpić do ZUS o postojowe? Pod tym linkiem znajduje się TRZECI odcinek: Czy pracownik, który jest w kwarantannie, ma prawo do wynagrodzenia za pracę? I kto płaci? Pod tym linkiem znajduje się CZWARTY odcinek: Czy

Płace będą rosły w tempie ok. 7% r/r w kolejnych miesiącach wg analityków

zapotrzebowanie na pracowników. Jednocześnie dynamika wynagrodzeń w przemyśle powinna pozostać relatywnie wysoka, gdyż firmy zabiegać będą, w warunkach braku rąk do pracy, przede wszystkim o zatrzymanie u siebie już zatrudnionych pracowników bądź oferować takie wynagrodzenia, aby przyciągnąć pracowników

Dynamika wzrostu płac wyniesie ok. 7% r/r w kolejnych miesiącach wg analityków

przełożenia wysokiej dynamiki wynagrodzeń na wzrost inflacji bazowej" - starszy ekonomista Banku Pekao Piotr Piękoś. "Lutowe dane z rynku pracy przyniosły lekkie rozczarowanie, jednak wzrost zatrudnienia o 3,7% r/r i wynagrodzeń o 6,8% r/r nadal można uznać za bardzo dobry

Wynagrodzenia w firmach mogą nadal rosnąć w tempie nawet 4% r/r wg analityków

Warszawa, 16.12.2016 (ISBnews) - Listopadowe dane z rynku pracy okazały się nieco wyższe niż oczekiwania analityków co wzrostu zatrudnienia, a także dynamiki wzrostu płac. Zdaniem ekonomistów, odczyty zatrudnienia i wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw wskazują na

Bez cukru i bez leków. Za czekoladę zwykli Rosjanie płacą już o 25 proc. więcej

ostro w górę Mocno drożała żywność. Jak podaje „Kommiersant", tylko od 26 lutego do 4 marca ceny żywności poszły w górę o 10,4 proc. To najwyższy wzrost od 1998 roku. A już z sondażu z lipca 2021 r. wynikało, że sześciu na dziesięciu Rosjan wydało około połowy swoich dochodów na żywność. Za

WEI i ZPP proponują podatek przychodowy 27% i emeryturę obywatelską

wszystkich form działalności gospodarczej, podatku CIT, wszystkich składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, składek na Narodowy Fundusz Zdrowia oraz do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pozostałe składniki finansów

Popyt na pracowników będzie się nasilał w 2018 r. wg analityków

wzrostu PKB co najmniej w I połowie roku. Zanotowana dynamika płac jest też jednak naszym zdaniem sygnałem rosnących kosztów pracy, co niekoniecznie cieszyć będzie pracodawców w branżach, w których proces ten jest najszybszy. Wzrosty wynagrodzeń przemawia też za stopniowym przyspieszaniem inflacji bazowej

"The New York Times": Pandemiczne szczeniaczki są passé. Przedstawiamy inflacyjne nioski

242 osoby dzwoniące do wylęgarni, prawdopodobnie zamierzające zaopatrzyć się we własne pisklęta i niezbędne akcesoria. Hodowla kurcząt na jaja wymaga czasu i inwestycji. Pisklęta kur, które znoszą brązowe jaja, kosztują w McMurray's około 4 dolary za sztukę, a koszt budowy kurników może wynieść setki

Miliarderzy i niewolnice. Odzieżowi giganci czerpią zyski z wyzysku

. A do tego normy - czyli minimum pracy, jaką trzeba wykonać, żeby otrzymać wynagrodzenie w pełnej wysokości. Wyśrubowane tak, że większość pracownic i pracowników w trakcie standardowego ośmiogodzinnego dnia pracy jest w stanie zrealizować zaledwie 80 proc. - zostają więc po godzinach

Średnia płaca ostro w górę. W październiku niespodziewany wzrost o 7,4 proc.

W piątek Główny Urząd Statystyczny podał wysokość średnich wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw i w gospodarce narodowej za październik. Przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 4574 zł brutto - to o 2,3 proc. więcej niż we wrześniu br. i aż 7,4 proc. wzrostu w porównaniu z

Sierpniowe dane wskazują na ryzyko presji płacowej wg analityków

, związanych z wypłatą składników wynagrodzeń w górnictwie oraz w przemyśle petrochemicznym. Zwracają uwagę, że popyt na pracę będzie rósł, co w efekcie może spowodować silniejszą niż oczekiwano presję płacową. Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś, że przeciętne wynagrodzenie w

Coraz mniej pracodawców zalega z pensjami. Tak dobrze już dawno nie było

W minionym roku Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach wydał 179 decyzji nakazujących pracodawcom wypłacenie zaległych wynagrodzeń lub innych świadczeń (m.in. ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe czy też za pracę nocą). Dotyczyły one 1917

Chłodny prysznic na huraoptymistów. Wzrost płac i zatrudnienia nagle wyhamował. Średnia płaca w lutym wyniosła 4,6 tys. zł brutto

pracy. Negatywnie - jak wyjaśnia w komentarzu do danych GUS Krystian Jaworski z Credit Agricole - fakt, że w lutym przestano wypłacać zmienne składniki wynagrodzenia (a najczęściej dzieje się to w styczniu). Średnią mogła też obniżyć sytuacja w branży zwanej przez GUS "wytwarzaniem i zaopatrywaniem

Zerowy PIT dla młodych. Kto zyska, a kto straci na obietnicach PiS-u

(czyli ok. 40 zł miesięcznie). Przy przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu za pracę prognozowanym w 2019 r. (4765 zł) będzie to 696 zł (58 zł miesięcznie). KUP dla jednoetatowców wzrośnie z 1335 zł do 3000 zł. Dla jednoetatowców dojeżdżających – z 1668,72 zł do 3600 zł. Wieloetatowcom KUP

Kontrola w firmie. Kto i kiedy może kontrolować przedsiębiorców?

wyda decyzję zgodnie z ustaleniami protokołu kontroli. Państwowa Inspekcja Pracy Do zadań PIP należy m.in. kontrola przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad jej bezpieczeństwa i higieny, dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia i innych świadczeń, czasu pracy, urlopów czy

Kto musi spłacać długi, gdy rozpadnie się małżeństwo?

z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej oraz innych praw twórcy. Jeżeli wierzytelność powstała w związku

Rozdzielność majątkowa. Razem czy oddzielnie?

sięgnąć nie tylko do majątku osobistego żony, ale także – z uwagi na brak majątku wspólnego – do niektórych składników (np. wynagrodzenia za pracę) majątku osobistego męża. Rozdzielność majątkowa nie ma też wpływu na stare długi – nie spowoduje, że rozpadną się one na dwa mniejsze

Poradnik. Upadłość konsumencka: opłaty, umorzenia, zasady i wyjątki

, dokonuje jego likwidacji, czyli przede wszystkim sprzedaje poszczególne jego elementy. Co istotne, syndyk nie może dysponować majątkiem upadłego w zakresie, w którym nie podlega on egzekucji. Z egzekucji wyłączona jest m.in. połowa wynagrodzenia za pracę. Emerytura i renta podlegają ochronie w wysokości 75

Zmieniły się przepisy o zajęciach komorniczych. Na korzyść emerytów

pracowników. Przy umowie o pracę na pełen etat komornik może zająć do 50 proc. wynagrodzenia, a gdy ściągane są zaległości alimentacyjne – do 60 proc. W 2020 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1877,62 zł netto (2600 zł brutto). To oznacza, że kwota wolna od potrąceń w 2020 r. dla należności

Żelazna determinacja. Jak Tim Cook stał się współtwórcą sukcesu Apple'a i zarobił dla firmy biliony

inaczej, potwierdzało tylko, że Cook zamierzał większość czasu spędzać w pracy. Na dotarcie do biura przy Infinite Loop potrzebował tylko dwudziestu minut jazdy samochodem. Senne, leniwe przedmieścia Palo Alto nie miały w sobie barwności San Francisco, położonego pięćdziesiąt kilometrów na północ. Palo

Napięcia na rynku pracy mogą spowodować znowu szybszy wzrost płac wg analityków

najciekawsze komentarze analityków: "Dane te wpisują się zatem w scenariusz umiarkowanego wzrostu wynagrodzeń, choć w kolejnych miesiącach powinien bardzo powoli rosnąć. Przemawiają za tym narastające napięcia na rynku pracy w związku z niskim bezrobociem, oczekiwany wzrost

Spowolnienie dynamiki zatrudnienia może wskazywać na trwały trend wg analityków

., - rosnących kosztach firm, - lekkiego wyhamowania cyklicznego tempa wzrostu popytu na pracę, wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw będą rosły w tempie ok. 7,0% r/r, przy zmienności dynamiki wynagrodzeń w poszczególnych miesiącach generowanej przez efekty kalendarzowe" - ekonomistka BOŚ Banku

Dynamika zatrudnienia wyhamuje, płace będą rosły w tempie 7-8% r/r wg analityków

kwietniu sprzyjał efekt korzystnej bazy związany z relatywnie niższym odczytem sprzed roku, jednak jego skala jest nieco zaskakująca. Przypuszczać można, że kwietniowy odczyt mógł zostać w pewnym stopniu zaburzony wypłatami zmiennych składników wynagrodzeń (premii, nagród) należnych za 1Q 2018, w

Presja płacowa będzie narastać, dynamika zatrudnienia wyhamuje wg analityków

składników wynagrodzenia. Presja na wzrost płac umiarkowana, jednak należy spodziewać się jej stopniowego narastania. Już w grudniu dynamika płac przekroczy 8% r/r. Rynek pracy pozostaje wsparciem dla konsumpcji, fundusz płac w sektorze przedsiębiorstw wzrósł w listopadzie o 11,3% r/r nominalnie oraz o 8,6

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2020 r. m.in. z niższą stawką PIT

(rejestrowana) na koniec 2019 r. spadnie do 5,5%, a na koniec 2020 r. wyniesie 5,1% wobec 5,8% z końca 2018 r. "Kontynuacja poprawy sytuacji na rynku pracy sprzyjać będzie wzrostowi wynagrodzeń. Przyjęto, że w 2019 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w

Od marca spółka nie zarabia. Czy mogę liczyć na jakąkolwiek pomoc publiczną? Prawnicy Czytelnikom odc. 97

rodzinę zostaje w takiej sytuacji bez pracy i pieniędzy, za to z obciążeniami. Czy mogę liczyć na jakąkolwiek pomoc publiczną? Co mam zrobić, aby wykaraskać się z tej trudnej sytuacji? W treści pytania nie zostało wskazane, jaką formę prawną ma firma, której właścicielem jest czytelnik. Tzw. tarcza

X-Trade Brokers miał wstępnie 93,13 mln zł zysku netto w 2017 r.

zmiennych składników wynagrodzeń wypłaconych pracownikom oraz od poziomu wydatków marketingowych. Na wysokość zmiennych składników wynagrodzeń wpływać będą wyniki Grupy. Poziom wydatków marketingowych uzależniony z kolei będzie od oceny ich wpływu na wyniki i rentowność Grupy oraz stopnia responsywności

Jest życie po kredycie. Dla niektórych oddłużenie jest w 100 procentach pewne. Czy zaboli?

zarządzająca – decyzją sądu - majątkiem osoby postawionej w stan upadłości. Celem pracy syndyka jest podział odzyskanych funduszy między wierzycieli. Masa upadłościowa, czyli majątek podlegający zajęciu to domy, działki rekreacyjne, samochody, także mieszkania dłużników i część ich wynagrodzenia za pracę.

Czekolada od Poroszenki, wódka od Nemiroffa. Z jakich firm słynie Ukraina?

oraz miasta i można je zawęzić za pomocą kilku filtrów, które sortują ogłoszenia według odległości od miejsca pracy, daty, wynagrodzenia czy firmy. Dziś Jooble to globalna platforma. Według SimilarWeb znajduje się - jeśli chodzi o oferty pracy - w TOP 3 witryn internetowych na świecie pod względem

Wzrost zatrudnienia i płac sugerują poprawę dynamiki PKB w II kw. wg analityków

się kluczowy dla przyszłości polskiego rynku pracy, bowiem w największym stopniu może wpływać na zahamowanie procesów emigracyjnych. Z naszych badań wynika, że dziś co 5 pracownik rozważa wyjazd za granicę, a główną motywacją dla 79% badanych są perspektywy ponad 3-krotnie wyższych wynagrodzeń

Lipcowe dane wskazują na umiarkowaną presję płacową wg analityków

się w kolejnych kwartałach w okolicach 4.0%r/r. Sytuacji na rynku pracy, a zwłaszcza rosnącym wynagrodzeniom, przygląda się RPP. Jak niejednokrotnie Rada podkreślała pojawienie się presji płacowej byłoby argumentem za podwyżką stóp procentowych. Na razie jednak presji nie ma, inflacja pozostaje w

Popyt na pracę będzie nadal rósł, presja płacowa coraz silniejsza wg analityków

oddziałującym w kierunku wzrostu dynamiki płac w sektorze przedsiębiorstw były przesunięcia wypłat zmiennych składników wynagrodzenia w niektórych branżach, a w mniejszym stopniu narastanie presji płacowej związanej z poprawą sytuacji na rynku pracy. Czynnikiem pozytywnym dla tempa wzrostu wynagrodzeń była

X-Trade Brokers oczekuje, że koszty działalności nie wzrosną w II poł. 2017 r.

przewiduje, że w II połowie 2017 roku koszty działalności operacyjnej razem powinny kształtować się na poziomie porównywalnym do tego z I półrocza 2017 roku. Ostateczny poziom kosztów działalności operacyjnej razem uzależniony będzie od wysokości zmiennych składników wynagrodzeń wypłaconych pracownikom oraz

Chcą się pozbyć, czego się da. Wykazują nawet drapak kota. Tak upadają Polacy

konsumpcyjnego stylu życia, a w ostatnim czasie - dający się powszechnie dostrzec - wzrost kosztów utrzymania. Także sytuacja pandemiczna przynosi ogromne straty w gospodarce, które bezpośrednio przekładają się na życie i funkcjonowanie konsumentów: utrata pracy, obniżenie wynagrodzenia, a czasem nawet choroba i

Korupcja w Poczcie Polskiej? CBA zatrzymało 11 osób. Chodzi o ponad 30 mln zł i gigantyczne łapówki

. Poczta odpowiada, że średnie wynagrodzenie pracowników Poczty łącznie ze wszystkimi składnikami (nadgodziny, premia, premia roczna, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe) za cztery miesiące 2019 roku wynosiło 3 972 zł, a dla listonoszy - 3 776 zł. Operator złożył w trakcie rozmów ze

Co stanie się z firmą po śmierci jej właściciela. Kto ją może odziedziczyć?

umowy o pracę, wygasają z mocy prawa z upływem określonego w ustawie okresu. Należy jednak pamiętać, że zazwyczaj wartość przedsiębiorstwa jest wyższa niż suma jego składników. Jak zaznaczyliśmy już wcześniej, przedsiębiorca może jeszcze za swojego życia zadbać o to, co będzie się działo z jego firmą

Prawnicy czytelnikom, odc. 15. Od kwietnia firma obniżyła pensje o 20 proc. W jakiej wysokości dostanę zasiłek z ZUS?

pracowników? Pod tym linkiem znajduje się DRUGI odcinek:  Czy mając umowy-zlecenia, mogę wystąpić do ZUS o postojowe? Pod tym linkiem znajduje się TRZECI odcinek: Czy pracownik, który jest w kwarantannie, ma prawo do wynagrodzenia za pracę? I kto płaci? Pod tym linkiem znajduje się CZWARTY odcinek

PKP Cargo miało 183,9 mln zł zysku netto, 277,6 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

do 2017 r: - wzrost przychodów z tytułu umów z klientami (w tym głównie przychodów z tytułu usług przewozowych oraz spedycyjnych) wynikał z wyższych cen przewozowych oraz z większych przewozów (wzrost masy towarowej o 2,1%, wzrost pracy przewozowej o 1,3

Narodowy Bank Polski może pomóc w przewalutowaniu hipotek

jego zdaniem zobowiązać się do braku wypłaty dywidendy oraz wstrzymania wypłat premii i innych zmiennych składników wynagrodzeń w okresie obowiązywania planów. Trudny kompromis Jacek Jastrzębski, przewodniczący KNF, w grudniu 2020 r. zaproponował rozwiązanie, które zakładałoby zaoferowanie przez banki

Kto z budżetówki zarobi więcej?

. Wymieniono w nim kilka propozycji do debaty. Chodzi m.in. o: - zmianę zasad ustalania wynagrodzenia zasadniczego i likwidację dodatku za wysługę lat. Wzrost wynagrodzenia zasadniczego ma być powiązany z oceną okresową. Jeżeli więc ktoś jest dobrze

Podwyższenie ryczałtu czy jest możliwe?

Wynagrodzenie ryczałtowe polega, na jednoznacznym uzgodnieniu z góry przy zawieraniu umowy sztywnej kwoty tytułem ostatecznie określonej wartości należnej za całość prac, bez podziału na poszczególne składniki wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia jest z góry określana i nie

Inflacja nie dotyczy górników. Średnia pensja w tym sektorze wzrosła o 22,5 proc. rok do roku

wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń). Spadek przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto odnotowano prawie we wszystkich branżach, z czego największy w sekcji „Górnictwo i wydobywanie" (o 33,6 proc.), gdzie średnie wynagrodzenia wyniosły 9944,69 zł (miesiąc