składniki wynagrodzenia brutto

Marta Piątkowska

Inflacja nie dotyczy górników. Średnia pensja w tym sektorze wzrosła o 22,5 proc. rok do roku

Inflacja nie dotyczy górników. Średnia pensja w tym sektorze wzrosła o 22,5 proc. rok do roku

W sierpniu na rynku pracy wciąż bez większych oznak nadchodzącej recesji. Odnotowane nieznaczne spadki zatrudnienia i średniego wynagrodzenia wynikają z powtarzalnych, charakterystycznych dla tego miesiąca czynników.

Oto, ile wyniesie waloryzacja emerytur w 2024 r. Przeciętne świadczenie wzrośnie o 430 zł

Rząd ujawnił, jaki wskaźnik weźmie pod uwagę przy przyszłorocznej waloryzacji emerytur. Dzięki temu możemy obliczyć, ile seniorzy zyskają.

Jest rekord wynagrodzeń - wzrost aż o 11,2 proc. GUS podał najnowsze dane

O 11,2 proc. wzrosło przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2021 r. Coraz częściej bijemy się o podwyżki, argumentując to wysoką inflacją? "Jest co schładzać" - przekoują eksperci.

Gdy kończysz pracę na dobre. Dla kogo odprawa emerytalna

Gdy kończysz pracę na dobre. Dla kogo odprawa emerytalna

godziny. Do wyliczenia wysokości odprawy emerytalno-rentowej nie stosuje się też składników wymienionych w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu i ekwiwalentu za urlop. Uwaga! Wysokość odprawy emerytalno-rentowej

Rząd rozsierdził budżetówkę. Urzędnicy są wściekli

Rząd rozsierdził budżetówkę. Urzędnicy są wściekli

za wyrobieniem normy mnie wykańczała. A tu spokój, na wszystko mam czas, byle odbębnić i wyjść – twierdzi. Ze sprawozdania szefa służby cywilnej wynika, że w 2020 r. przeciętne wynagrodzenie całkowite wyniosło 6879,20 zł brutto, to nominalnie o 7,4 proc. więcej niż w 2019 r. Był to drugi

USTAWAz dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw1)

USTAWAz dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw1)

wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu

Dobre informacje z rynku pracy. Rosną wynagrodzenia i zatrudnienie

Dobre informacje z rynku pracy. Rosną wynagrodzenia i zatrudnienie

Kolejny raz napłynęły dobre informacje z rynku pracy. Z najnowszych danych GUS wynika, że rośnie zarówno zatrudnienie, jak i wynagrodzenia. Polskie płace idą w górę Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło w czerwcu 5802,42 zł brutto. To o 9,8 proc. więcej niż w tym samym czasie rok

GUS: Płace w firmach wzrosły o 3,6% r/r, zatrudnienie spadło o 3,3% w czerwcu

wyniósł 3,3%" - czytamy w komunikacie. "W czerwcu br., w porównaniu z majem br., odnotowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw. Spowodowane było to m.in. wypłatą premii, nagród kwartalnych, rocznych i jubileuszowych oraz

Związki wściekłe na Morawieckiego. "Premierze, czy Polski ład miał rzeczywiście uderzyć w służby mundurowe?"

Związki wściekłe na Morawieckiego. "Premierze, czy Polski ład miał rzeczywiście uderzyć w służby mundurowe?"

tracić na POLSKIM ŁADZIE, gdyż nie mogą skorzystać z ulgi dla klasy średniej w takim stopniu jak ogół obywateli, z uwagi na inne składniki brutto, które wchodzą w skład uposażeń funkcjonariuszy służb mundurowych". Jak dodano, niepokoje te potwierdza MSWiA, które wystąpiło z pismem do związków

Poczta Polska przeznaczy ok. 150 mln zł w br. na podwyżki wynagrodzeń

Sypniewski, cytowany w komunikacie. Jak wyjaśnia spółka, wynagrodzenia zasadnicze wzrosną o 172 zł. Łącznie z dodatkiem stażowym, premią roczną i innymi składnikami wynagrodzenia, na których wysokość wpływa wynagrodzenie zasadnicze, podwyżka średnio na etat wyniesie 226 zł brutto

"To jednorazowy wyskok". Mimo pandemii i zagrożenia lockdownem średnie zarobki mocno wzrosły

"To jednorazowy wyskok". Mimo pandemii i zagrożenia lockdownem średnie zarobki mocno wzrosły

dużego wzrostu średniej płacy. GUS? Jego zdaniem wynagrodzenia mocno wzrosły dzięki "wypłatom premii, nagród kwartalnych, rocznych i jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń)". Wydaje się jednak, że to zbyt mało

GUS: Kolejny spadek zatrudnienia w przedsiębiorstwach. Zarobki także w dół

GUS: Kolejny spadek zatrudnienia w przedsiębiorstwach. Zarobki także w dół

rosnąć, ale już tylko o 1,2 proc. rok do roku, a nie jak przed miesiącem o 1,9 proc.  Jednak już wtedy w stosunku miesiąc do miesiąca wskaźnik wysokości wynagrodzeń nie wyglądał dobrze. Okazało się, że mimo wzrostu w porównaniu z marcem br., kwietniowe średnie wynagrodzenie brutto było niższe o

GUS: Płace w firmach wzrosły o 1,9% r/r, zatrudnienie spadło o 2,1% w kwietniu

porównaniu z marcem 2020 r. w sektorze przedsiębiorstw odnotowano także spadek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, co spowodowane było m.in. wypłaconymi w poprzednim miesiącu nagrodami kwartalnymi, rocznymi oraz premiami uznaniowymi, które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do

GUS: Płace w firmach wzrosły o 1,2% r/r, zatrudnienie spadło o 3,2% w maju

zarazem w wynagrodzeniach (metody obliczania tych zmiennych zostały opisane w objaśnieniach do formularza badania DG-1)" - czytamy w komunikacie. "W maju br., w porównaniu z kwietniem br., odnotowano dalszy spadek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w

GUS: Płace w firmach wzrosły o 3,8% r/r, zatrudnienie spadło o 2,3% w lipcu

mniejszym stopniu niż w poprzednim miesiącu, kiedy wynosił 3,3%" - czytamy w komunikacie. "W lipcu br., w porównaniu z czerwcem br., odnotowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw. Spowodowane było to m.in. kontynuacją wypłat

Przeciętnie Polak zarabia już ponad 5 tys. zł. GUS podał dane o rekordowych płacach w firmach

Przeciętnie Polak zarabia już ponad 5 tys. zł. GUS podał dane o rekordowych płacach w firmach

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2018 r. wyniosło dokładnie 5274,95 zł brutto - podał Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to, że miesiąc do miesiąca średnia płaca w Polsce wzrosła o 6,2 proc., a rok do roku - 6,1 proc. Na pierwszy rzut oka są to bardzo pozytywne

Koszty zatrudnienia pracownika [PORADNIK]

Koszty zatrudnienia pracownika [PORADNIK]

pracownika na podstawie umowy o pracę koszt pracodawcy pojawia się już w momencie skierowania go na badania medycyny pracy. W trakcie zatrudnienia kosztem pracodawcy jest wynagrodzenie pracownika brutto, do którego doliczane są składki społeczne ZUS (emerytalna, rentowa oraz wypadkowa), Fundusz Pracy

Nowy podatek i nowe ceny prądu. Sprawdź swój rzeczywisty rachunek

Nowy podatek i nowe ceny prądu. Sprawdź swój rzeczywisty rachunek

zakomunikowane wprost, a jest precyzyjnie określone w ustawie, czyli to, że jest to stawka netto za „obrót" energię elektryczną. Czyli do pełnej ceny, którą każdy z nas płaci za prąd, trzeba doliczyć jeszcze dwa składniki. Przepis na cenę prądu: musisz zmieszać dwa składniki Pierwszy to VAT - zwykle

Newag miał 89,49 mln zł zysku netto z działalności kontyn. w 2019 r.

. "Czynniki które wpłynęły na osiągnięte wyniki: - poprawa wysokości marży brutto na sprzedaży (+1,85 mln zł) pomimo spadku przychodów ze sprzedaż; jednocześnie marża brutto na sprzedaży w ujęciu procentowym uległa poprawie o 3 punkty procentowe, co jest pochodną miksu

Poczta Polska przestała nadążać za wzrostem wynagrodzeń. Normą jest płaca poniżej minimalnej uzupełniana "premią"

Poczta Polska przestała nadążać za wzrostem wynagrodzeń. Normą jest płaca poniżej minimalnej uzupełniana "premią"

płaca minimalna. Tymczasem również w styczniu br. wielu pracowników i wiele pracownic Poczty podpisało aneksy do umów o pracę, które zwiększyły ich wynagrodzenia do... 2,6 tys. zł brutto. Jak to możliwe? Od lat zarobki na Poczcie tylko lekko unosiły się ponad płacę minimalną. Kolejne podwyżki ustawowego

Sytuacja w firmach się stabilizuje? GUS odnotował niewielki wzrost zatrudnienia

Sytuacja w firmach się stabilizuje? GUS odnotował niewielki wzrost zatrudnienia

. Również wzrost wynagrodzeń odnotowany przez GUS w czerwcu zaskakuje pozytywnie. W porównaniu z ubiegłym rokiem średnie wynagrodzenie brutto wzrosło o 3,6 proc. i wynosi obecnie 5286 zł. Konsensus rynkowy przed opublikowaniem danych wskazywał na wzrost w ujęciu rocznym na poziomie zaledwie 1,1 proc

Chcesz wygrać z bankiem sprawę o odfrankowienie kredytu? Możesz wpakować się na minę

Chcesz wygrać z bankiem sprawę o odfrankowienie kredytu? Możesz wpakować się na minę

rozprawach, które przeważnie wynoszą 400-500 zł, ale np. można się spotkać z zapisami, że koszty te wynoszą 2 tys. zł, ale niższe są pozostałe składniki wynagrodzenia, np. nie ma opłaty od sukcesu. Większość kancelarii określa wynagrodzenie na poziomie brutto, ale zdarzają się podmioty, które podają kwoty

Deweloperzy zadowoleni, gorzej z klientami. Raport serwisów Wyborcza.biz i RynekPierwotny.pl

Deweloperzy zadowoleni, gorzej z klientami. Raport serwisów Wyborcza.biz i RynekPierwotny.pl

metrażu, jak wynika z raportu serwisów Wyborcza.biz i RynekPierwotny.pl w I kwartale 2023 r. nieznacznie się poprawił. Aby zbadać dostępność cenową mieszkań, w analizie wykorzystaliśmy przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw publikowane przez GUS dla siedmiu miast. W

WORD-y na ostrym zakręcie. Egzaminatorzy chcą podwyżek, ministerstwo wyraża chęć dialogu

października 2007 r. Stawka miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w złotych w przypadku egzaminatora z uprawnieniami do egzaminowania jednej kategorii mieści się w przedziale 2500-3500 zł. "Pragnę zwrócić uwagę na potrzebę dodania kolejnego obowiązkowego składnika wynagrodzenia określonego w załączniku

Średnia płaca ostro w górę. W październiku niespodziewany wzrost o 7,4 proc.

W piątek Główny Urząd Statystyczny podał wysokość średnich wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw i w gospodarce narodowej za październik. Przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 4574 zł brutto - to o 2,3 proc. więcej niż we wrześniu br. i aż 7,4 proc. wzrostu w porównaniu z

Stopa bezrobocia wzrośnie w II połowie roku wg analityków

, chorobowych i urlopów bezpłatnych, a także wznawianie przyjęć w jednostkach. Przełożyło się to na wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu miesięcznym. W przypadku płac wzrost miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw. spowodowany było m.in. kontynuacją wypłat

Zmieniły się przepisy o zajęciach komorniczych. Na korzyść emerytów

pracowników. Przy umowie o pracę na pełen etat komornik może zająć do 50 proc. wynagrodzenia, a gdy ściągane są zaległości alimentacyjne – do 60 proc. W 2020 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1877,62 zł netto (2600 zł brutto). To oznacza, że kwota wolna od potrąceń w 2020 r. dla należności

Cała budżetówka bez premii i nagród? Jest wyjątek - znów policja. Ujawniamy stanowisko MSWiA

wymiaru sprawiedliwości w tym trudnym okresie podjął decyzję o odblokowaniu możliwości przyznawania i wypłaty składników wynagrodzenia o charakterze motywacyjnym dla urzędników, asystentów sędziego, specjalistów OZSS i innych pracowników sądów powszechnych oraz kuratorów zawodowych”. Dalej zaś

Rynek pracy nie sprzyja odbiciu konsumpcji do poziomu sprzed pandemii wg analit.

miesięcznym spadło o 1,4% i wyniosło 6 173,9 tys. osób. Było to wynikiem m.in. zakończenia i nie przedłużania umów terminowych (niekiedy z powodu sytuacji epidemicznej), zmniejszania wymiaru etatów a także rozwiązywania umów o pracę z pracownikami. Spadek wynagrodzenia brutto spowodowany był m.in. tym, że

Chłodny prysznic na huraoptymistów. Wzrost płac i zatrudnienia nagle wyhamował. Średnia płaca w lutym wyniosła 4,6 tys. zł brutto

4599,72 zł brutto, czyli 3272,88 zł na rękę, wyniosło przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym br. To o 0,2 proc. więcej w porównaniu do stycznia (ok. 8 zł na rękę), ale też o 6,8 proc. - czyli 295 zł - więcej niż w lutym ubiegłego roku. Dla porównania: w styczniu wzrost wyniósł

Spadek dynamiki wzrostu wynagrodzeń to jednorazowe zdarzenie wg analityków

wyniosła 4094,98 zł brutto. To wynik o 584,31 zł wyższy niż w październiku 2016 r., a to oznacza wzrost o 16,6%. Jest to najszybsza dynamika poprawy tego wskaźnika od 2008 roku i szybszy wzrost niż w przypadku średniego wynagrodzenia, które wzrosło o 15,1%. Dobra koniunktura na rynku, którą obserwowaliśmy

Co się zmieni w 2020 roku. Wyższa płaca minimalna, mały ZUS i trudniej o L4

osób pracujących na umowę-zlecenie. W 2020 r. wejdą w życie także przepisy rozszerzające katalog składników wynagrodzenia, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości minimalnej pensji. Dotychczas zaliczały się do nich: dodatek za pracę w nadgodzinach, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna i

Nauczycielskie przywileje i emerytury

zależy od stopnia awansu zawodowego. Od stycznia 2017 r. minimalne wynagrodzenie nauczyciela z tytułem magistra wynosi: – dla nauczyciela stażysty: 2294 zł brutto – dla nauczyciela kontraktowego: 2361 zł brutto – dla nauczyciela mianowanego: 2681 zł brutto – dla nauczyciela

Koronawirus wykańcza pracodawców i pracowników. Czas na działania rządu

osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką godzinową lub miesięczną. Najczęściej jest to wynagrodzenie zasadnicze. A jeżeli taki składnik pensji nie został wyodrębniony w umowie o pracę, bo pracownik wynagradzany jest akordowo lub prowizyjne, dostanie 60 proc. wynagrodzenia. Ale nie może być

Kto z budżetówki zarobi więcej?

. Likwidacja części mało motywacyjnych składników wynagrodzeń (jak dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek stażowy czy ograniczenie nagrody jubileuszowej) pozwoli na wzmocnienie motywacyjnej roli systemu wynagrodzeń oraz na bardziej racjonalne gospodarowanie tym funduszem" - czytamy w dokumencie

Korupcja w Poczcie Polskiej? CBA zatrzymało 11 osób. Chodzi o ponad 30 mln zł i gigantyczne łapówki

brutto. Związek Zawodowy Kierowców i Pracowników Poczty Polskiej napisał w tej sprawie nawet petycję do Sejmu, gdzie nazwał ten wzrost wynagrodzeń programem wsparcia pocztowców „Pocztowiec+”. Nowy-stary zarząd spółki – 6 maja na drugą kadencję został wybrany prezes spółki

Prawo pracy. Jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracownika?

wynagrodzenie, a to w 2017 roku określono na 2000 zł brutto. W kodeksie pracy zapisane jest jednak, że wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało rodzajowi pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy. W kodeksie pracy

Zerowy PIT dla młodych. Kto zyska, a kto straci na obietnicach PiS-u

dwukrotnie podniesione. Dziś to 1335 zł dla pracownika miejscowego i 1668,72 zł dla dojeżdżającego. To daje pracownikowi na etacie ok. 20 zł miesięcznie z minimalnym wynagrodzeniem. Po zmianach przy minimalnym wynagrodzeniu 2250 zł brutto zysk roczny według wyliczeń Ministerstwa Finansów ma wynieść 472 zł

Koszty firmowe i amortyzacja [PORADNIK]

jest wprowadzony do majątku firmy. Do kosztów zalicza się też raty leasingowe, również z ograniczeniem wartości 150 tys. zł. Odsetki nie stanowią kosztu pojazdu, zatem są księgowane w pełnej wysokości. ** Wynagrodzenia i premie dla pracowników oraz odzież o charakterze ochronnym i reklamowym. Kosztami

Wzrost wynagrodzeń będzie bliski 7-8% r/r w kolejnych miesiącach wg analityków

najprawdopodobniej przesunięcia zmiennych składników wynagrodzenia w niektórych branżach, jak również utrzymująca się presja płacowa. Dzisiejsze dane stanowią silne wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym w 2019 r. nominalna dynamika płac w całej gospodarcze zwiększy się do 7,6% z 7,2% w 2018 r.(por

Giełda daje zarobić. Członkom zarządów i menedżerom giełdowych spółek

wieloekranowych Cinema City, BRE Bank, PKN Orlen, energetyczny PEP, TP SA, bank Millennium, telekomunikacyjna Netia. Przeciętne wynagrodzenie wahało się w nich od 1,9 do 4,8 mln zł brutto. Średnio wypadało ok. 2,8 mln zł, czyli więcej o pół miliona na głowę niż w poprzednim roku. Aż 46 spółek wypłaciło swoim

Popyt na pracowników będzie się nasilał w 2018 r. wg analityków

konsensus rynkowy 6,9% r/r. Lepsze od oczekiwań dane wiązać się mogą z rewizją próby statystycznej dokonywanej na początku każdego roku, a także z przesunięć wypłaty nieregularnych składników wynagrodzeń na przełomie 2017 i 2018 r. Niemniej dzisiejsze dane wskazują na narastanie presji płacowej, gdyż w

Pocztowe finanse. Ponad 70 mln za wybory, 419 mln z "tarczy", a Poczcie i tak nie starczy

wcześniej - 24 marca, w samym środku kwarantanny - te same dwie spółki (w tym jedna w konsorcjum z PP) zaoferowały PGE za podobne zlecenie wynagrodzenie na średnim poziomie 0,32 zł i 0,41 zł brutto. Oczywiście ceny kopertowania mogły być nieco wyższe ze względu na tempo przeprowadzania operacji. Ale czy aż

Nowe przepisy uchronią najbiedniejszych emerytów przed egzekucją komorniczą. Komornik nie zajmie już większej części emerytury

: Jaka będzie waloryzacja emerytur i rent w 2019 r.? Znamy szczegóły dot. wypłat z ZUS i KRUS Koniec sporu pomiędzy ZUS a komornikiem o interpretację przepisów Do tej pory między komornikami a ZUS trwał spór o to, czy egzekucja powinna być prowadzona od kwoty brutto, czy netto. Przepisy nie wyjaśniały

Napięcia na rynku pracy mogą spowodować znowu szybszy wzrost płac wg analityków

wynagrodzeń po zaburzeniach na przełomie 2017 i 2018 r., w związku z wypłatami zmiennych składników płac (premii, nagród). W całym kwartale dynamika płac nominalnych w sektorze przedsiębiorstw jednak nieco się obniżyła do 7,0% r/r z 7,6% r/r w 4Q 2017 r. Dane te wpisują się zatem w scenariusz umiarkowanego

"Norweska" lista płac. W budowlance od 63 zł za godzinę, w kuchni - 81 zł...

tygodniowo. Wynagrodzenie: 35 tys. euro brutto rocznie (142 tys. zł). Blacharz w Oslo zarobi 180 NOK brutto (ok. 87 zł) za godzinę pracy. Jego obowiązki to m.in. montaż pokryć dachowych z blachy oraz wykonywanie obróbek blacharskich. Musi znać język angielski lub norweski, mieć

Prawnicy czytelnikom, odc. 15. Od kwietnia firma obniżyła pensje o 20 proc. W jakiej wysokości dostanę zasiłek z ZUS?

dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, o którym mowa w art. 31zp ust. 1: 1) nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. albo 2) był wyższy niż 300

Alarm podatkowy. Myki i wymyki. Jeśli nie chcesz stracić pieniędzy za ulgi, rozlicz PIT

roku. – Polak zatrudniony w Belgii i otrzymujący minimalne wynagrodzenie w tym kraju (1,6 tys. euro) będzie musiał zapłacić dodatkowo ok. 7 tys. zł podatku w Polsce – liczy firma księgowa REWIT. Jestem polskim rezydentem podatkowym. W 2020 roku uzyskiwałem wyłącznie dochody z pracy w

Po protestach rząd szykuje radykalne zmiany przepisów dla służb mundurowych

brutto). Jeżeli natomiast przekroczy 70 proc. średniej pensji, świadczenie będzie zmniejszane. O tyle, o ile został przekroczony określony limit, jednak nie więcej niż o 25 proc. emerytury. Tu wszystkich obowiązują jednakowe zasady, niezależnie kiedy wstąpili do służby. Zwolnienie chorobowe

Niemiecka stawka minimalna już nie straszy polskich przewoźników

miało dotyczyć tylko zasadniczej części wynagrodzenia. A pensja kierowców ma wiele składników - oprócz uposażenia zasadniczego, dolicza się także m.in. dodatki za pracę w nocy, w nadgodzinach czy diety za hotel (37 euro dziennie). Polscy transportowcy zaczęli więc narzekać, że pójdą z torbami, bo 8,5

Ile zarabiają i ile mają na koncie najważniejsze osoby w Sejmie? Sprawdź!

  64 tys. 273,72 zł brutto wynagrodzenia z tytułu funkcji marszałka Sejmu RP. Składniki mienia ruchomego powyżej 10 000 zł - pamiątki rodzinne, Volvo XC 70, rocznik 2002. Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł - karta

Podwyżki, zmiany i wyższe składki. Co nam szykuje rząd w 2012 roku?

Rośnie pensja minimalna Wynagrodzenie, jakie dostaje pracownik, nie może być niższe niż pensja minimalna, która wynosi w 2012 r. 1500 zł brutto (faktycznie pracownik na rękę dostanie ok. 1100 zł) - wliczamy w to jednak wszystkie składniki

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Pharmena podpisała umowę z Laboratorium Galenowym Olsztyn na opracowanie nowych formulacji suplementów diety, opartych o innowacyjny składnik żywności 1-MNA (chlorek 1-metylonikotynamidu), podała spółka. Atende odnotowało 0,9 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

, które zadecyduje o przeniesieniu notowań spółki na rynek główny GPW na wrzesień, poinformował ISBnews prezes Konrad Palka. Na przełomie III i IV kwartału br. spółka chce zaprezentować strategię sprzedaży swojego suplementu diety ze składnikiem 1-MNA. Należności brutto od

Niebezpieczne chwilówki najszybszą drogą do pętli zadłużenia. Sprawdź, jak możesz się przed nim uchronić

2250 zł brutto, czyli 1634 zł netto miesięcznie. I tyle właśnie (netto) komornik musi zostawić na koncie. Zasada ta nie dotyczy dłużników alimentacyjnych – im komornik musi zostawić na koncie równowartość 40 proc. minimalnego wynagrodzenia. Dla wszystkich pensji wyższych od płacy minimalnej

Emerytowani górnicy dostaną deputat węglowy? Decyzję podejmą posłowie

nie można różnicować na lepszych i gorszych, a wypłata deputatu węglowego to prawo nabyte. Deputat węglowy jest jednym ze składników wynagrodzenia górników. Można go otrzymać w naturze, czyli w postaci węgla, lub zamienić na ekwiwalent pieniężny. Świadczenie przysługuje

Dynamika PKB w IV kw. poniżej 5%, w tym roku spadnie poniżej 4% wg analityków

Warszawa, 31.01.2019 (ISBnews) - Wstępny szacunek Produktu Krajowego Brutto (PKB) za 2018 r. okazał się nieco wyższy (5,1% r/r) od oczekiwań rynkowych (5,0% r/r). Zdaniem ekonomistów, dane te pozwalają szacować, że wzrost PKB w IV kw. ub.r. ukształtował poniżej 5%. Opublikowane

Zysk netto PHN spadł r/r do 8,2 mln zł w I kw. 2016 r.

nieruchomości te zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym jako składniki aktywów. Wartość godziwa tych nieruchomości przy założeniu braku wad prawnych wyniosłaby 115,1 mln zł" - czytamy w raporcie. Na dzień 31 marca 2016 roku portfel nieruchomości Grupy wynosił 339,8 tys. m2 GLA

NBP: Przyspieszenie wzrostu PKB zwiększy popyt na pracowników i presję na płace

wzrostu płac w gospodarce w IV kw. 2016 r. obniżyło się z 4,1 do 3,7% r/r pomimo bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy. Na obniżenie się dynamiki płac w tym kwartale wpłynęły między innymi wyraźnie niższe niż rok wcześniej wypłaty dodatkowych składników wynagrodzeń w górnictwie. Tempo wzrostu

Politycy o patologiach rynku pracy. Pomysły świetne, co z realizacją?

najbardziej je ograniczyć. Wprowadzimy minimalną płacę godzinową w wysokości 15 zł brutto dla umowy o pracę na czas nieokreślony i 20 zł brutto dla wszystkich innych rodzajów umów - wtedy firmom przestanie się opłacać wypychanie pracowników na śmieciówki. W kolejnych latach płaca minimalna będzie ustalana

Zwolniona szefowa związków zawodowych w PLL LOT: "Od stycznia wysłaliśmy do rządu 47 pism. Na próżno"

wynagradzania jest skrajnie akordowy. Połowa składników naszych wynagrodzeń jest zmienna, a jednoosobowa firma, która nie pracuje, nie zarabia. To stawia nas przed wyborem, czy w razie choroby przyjść do pracy i zarabiać, zagrażając bezpieczeństwu lotu, czy nie przychodzić i nie zarabiać, popadając w problemy

Kłopoty ze spłatą długów. Co może komornik i windykator? Ile komornik może zabrać z pensji i emerytury?

uregulujemy zaległości, dopóty wierzyciel będzie dochodził swego. Jaką część pensji lub emerytury może zająć komornik Z pensji może potrącić maksymalnie 50 proc., chyba że jest to minimalne wynagrodzenie (obecnie 2000 zł brutto, przed odliczeniem składek

Jakie podatki zapłaci twoja firma w 2019 roku? Sprawdź, jakie zmiany rząd przygotował dla przedsiębiorców

także dla firm rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Podatek będzie wynosił 9 proc. podstawy opodatkowania od dochodów innych niż z zysków kapitałowych. Do skorzystania z niższej stawki są uprawnieni tylko ci przedsiębiorcy, których przychody (czyli wartość sprzedaży brutto wraz z 

Orlen. Nadspodziewane zainteresowanie odejściami

, niezbędne będą szybkie szkolenia, przekwalifikowania i w efekcie przesunięcia między wydziałami. Na co mogą liczyć Odchodzący otrzymają pieniądze, na ostateczną kwotę złoży się kilka składników: 1. Zadośćuczynienie

Przegląd prasy

Sławomira Karlikowskiego z funkcji zastępcy prezesa zarządu ds. produkcji i rozwoju, podała spółka. --Pharmena podpisała umowę z Laboratorium Galenowym Olsztyn na opracowanie nowych formulacji suplementów diety, opartych o innowacyjny składnik żywności 1-MNA (chlorek 1

Przegląd prasy

i IV kwartału br. spółka chce zaprezentować strategię sprzedaży swojego suplementu diety ze składnikiem 1-MNA. --Należności brutto od klientów Banku Zachodniego WBK wyniosły 119 503,6 mln zł na koniec I półrocza i zwiększyły się w skali roku o 8,8%. Wskaźnik kredytów

Przegląd informacji ze spółek

grudnia 2016 roku, podał bank. Po modernizacji turbiny w bloku nr 3 należącej do Energi Elektrowni Ostrołęka B uzyskano wzrost mocy elektrycznej do poziomu 230 Mwe z 226 MWe oraz istotną poprawę sprawności brutto wytwarzania energii elektrycznej, podała spółka

Rosjanie oszczędzają na jedzeniu z powodu sankcji. Producenci fałszują jakość

W pierwszej połowie 2015 roku wynagrodzenie brutto Rosjan zmniejszyło się o 8,5 proc., wynika z opublikowanego w zeszłym tygodniu raportu rosyjskiego Rosstatu [federalny główny urząd statystyczny] - informuje gazeta "Wiedomosti". To największy kryzys ekonomiczny od 17

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

sięgnie 74 miliardów dolarów, w porównaniu do 30,7 miliarda w 2016. Średni roczny wzrost tego sektora w tym okresie będzie wynosił aż 19,2 proc. Szacuje się, że obecnie nawet 80 proc. wszystkich generowanych danych posiada składnik geolokalizacyjny, a wykorzystaniem ich potencjału zainteresowane są firmy

Gospodarka rozwija się w tym roku szybciej niż w 2014 r. wg analityków

inwestycji, zwłaszcza w kontekście danych o wysokim wzroście nakładów brutto na środki trwałe w dużych przedsiębiorstwach w 3Q15. Sugeruje to dalsze pogorszenie sytuacji w zakresie inwestycji publicznych. Po stronie pozytywów należy zapisać tendencje w handlu zagranicznym, a w szczególności fakt, że od 3

Pakiet antykryzysowy wreszcie gotowy

pracodawców w Komisji Trójstronnej. - Jeśli spojrzeć na to, jak firmy próbują sobie radzić, wysyłając ludzi na przymusowe urlopy, skracając czas pracy, obcinając niektóre składniki wynagrodzenia czy wreszcie zwalniając część załogi, to każde z rozwiązań zapisanych w pakiecie jest od tego o niebo lepsze

Kapitalizmowi z nieludzką twarzą coraz trudniej się funkcjonuje

zaniechania pracy są różne i jakość porzuconego zatrudnienia jest tylko jednym z wielu elementów, a wynagrodzenie to drugorzędny składnik tej skomplikowanej układanki. Czy jest możliwa sytuacja, w której i pracownicy, i pracodawcy są zadowoleni z warunków zatrudnienia? Pytam nie o

Przegląd prasy

Sochaczewie, kończy modernizację w Olsztynie --Polacy planują najwyższy w Europie wzrost wydatków na Boże Narodzenie --PZU zakłada spadek przypisu składki brutto r/r w 2014 r. --NBP: Pomimo wzrostu wynagrodzeń, presja płacowa w

Ile kosztuje piękno. Rozmowa z Ireną Eris

przywiązać pracownika do firmy. Szczególnie w czasach, gdy poza turystyką jest duża chłonność pracowników, a wynagrodzenia często są wyższe. Staramy się płacić dobrze, ale jesteśmy ograniczeni efektywnością finansową tej działalności. Pani kucharze i kelnerzy zarabiają pensję minimalną? – Zarabiają

Prywatne życie hut, banku, elektrowni i tepsy

. W 2006 roku koncern dogadał się też z 7 tys. pracowników spółek zależnych i im także dał gwarancję zatrudnienia do końca 2009 r. Ustalono, że w przypadku zwolnienia pracownicy też dostaną odprawy - średnie miesięczne wynagrodzenie pomnożone przez liczbę miesięcy do końca gwarancji. Średnio 90 tys

Najczęściej zadawane pytania

działalność pracuje na pełny etat za wynagrodzenie co najmniej 936 zł brutto miesięcznie, to zamiast ZUA wypełnia ZZA (zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego). Wzory druków są dostępne na stronie www.zus.pl, ale składać można tylko oryginalne formularze pobrane w placówce ZUS