składniki wynagrodzenia

Marta Piątkowska

Inflacja nie dotyczy górników. Średnia pensja w tym sektorze wzrosła o 22,5 proc. rok do roku

Inflacja nie dotyczy górników. Średnia pensja w tym sektorze wzrosła o 22,5 proc. rok do roku

W sierpniu na rynku pracy wciąż bez większych oznak nadchodzącej recesji. Odnotowane nieznaczne spadki zatrudnienia i średniego wynagrodzenia wynikają z powtarzalnych, charakterystycznych dla tego miesiąca czynników.

Co może zająć komornik?

Komornik sądowy prowadząc egzekucje na wniosek wierzyciela ma obowiązek doprowadzić do jego zaspokojenia kosztem majątku dłużnika. Może też stosować środki i sposoby tylko przewidziane przez prawo.

Kategorie i rodzaje egzekucji sądowej - egzekucja świadczeń pieniężnych

Jakie są kategorie i rodzaje egzekucji pieniężnych?

"GP" - Chcą dopłaty do zaniżonych zasiłków

"Gazeta Prawna" przypomina, że dotychczas firny i ZUS często wyliczały świadczenia chorobowe tylko od pensji zasadniczej. Jak sprawdził dziennik, konieczność ręcznego wyliczania zaległości utrudnia pracę działów księgowo-płacowych w wielu firmach. Niektóre z nich utwor

Jeszcze bardziej tłuste koty PiS. Korekta zarobków w PZU w górę

Jeszcze bardziej tłuste koty PiS. Korekta zarobków w PZU w górę

podziału na składniki. Dane z oddzielnego, dedykowanego wynagrodzeniom raportu są bardziej szczegółowe, choć dotyczą tego samego okresu, czyli 2022 r., obejmują szkolenia, "pozostałe świadczenia", wynagrodzenie zmienne odroczone. Finał jednak jest taki, że suma wynagrodzenia jest o 310 tys

Jest rekord wynagrodzeń - wzrost aż o 11,2 proc. GUS podał najnowsze dane

Jest rekord wynagrodzeń - wzrost aż o 11,2 proc. GUS podał najnowsze dane

oraz odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń)" - tłumaczy urząd. To dlatego najwyższą średnią płacę odnotowano w dziale, który GUS nazywa "górnictwo i wydobywanie" - 16,2 tys. zł brutto, o ponad 55 proc. więcej niż w

Jakie długi egzekwuje komornik?

, kiedy dochodzi do tzw. zbiegu egzekucji tj. dwa lub więcej organów egzekucyjnych skierowało egzekucję do tego samego składnika majątku dłużnika np. wynagrodzenia za pracę. Wtedy jeden organ, który jest właściwy do prowadzenia łącznej egzekucji, przejmuje sprawy od innych organów.

USTAWAz dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw1)

USTAWAz dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw1)

pracy albo wymiaru równoważnika etatu lub liczby zadań realizowanych na podstawie umowy cywilnoprawnej albo zmiany zasad ustalania wysokości składników wynagrodzenia wynikającej z odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wysokość wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, może ulec

Gdy kończysz pracę na dobre. Dla kogo odprawa emerytalna

Gdy kończysz pracę na dobre. Dla kogo odprawa emerytalna

godziny. Do wyliczenia wysokości odprawy emerytalno-rentowej nie stosuje się też składników wymienionych w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu i ekwiwalentu za urlop. Uwaga! Wysokość odprawy emerytalno-rentowej

To nie waloryzacja jest rekordowa, ale inflacja

To nie waloryzacja jest rekordowa, ale inflacja

składnik waży niewiele, gdyż wynagrodzenia rosną zwykle w tempie poniżej 3 proc., więc tak naprawdę wysokość waloryzacji zależy przede wszystkim od wysokości inflacji. Zamiast więc pisać o rekordowej waloryzacji, należy raczej podkreślać to, że mamy rekordową, nieznaną od ćwierć wieku inflację. Waloryzacja

Prezydent podpisał nowelę o delegowaniu pracowników, wdrażającą przepisy UE

wynagrodzenie, poinformowała Kancelaria Prezydenta. Nowela wdraża przepisy unijne w zakresie m.in. prawa do wynagrodzenia obejmującego wszystkie składniki oraz zwrot kosztów podróży zamiast stawki minimalnej. Celem nowelizacji było wdrożenie dyrektywy UE

Oświadczenie finansowe Beaty Szydło jak lekarska recepta. Trudno odczytać, jaki jest majątek byłej premier

Oświadczenie finansowe Beaty Szydło jak lekarska recepta. Trudno odczytać, jaki jest majątek byłej premier

;Inne dochody (...)" ciężko już nawet o domysły. Poza tym, że znajduje się tam zapewne wynagrodzenie z racji zasiadania w Parlamencie Europejskim (ponad 115 tys. euro rocznie), w rubryce widnieje jeszcze jedna kwota. Ale czy to 2500 zł, czy może 25 tys. zł? Jeszcze mniej jasne jest źródło tego

ECC Games udzielił licencji wydawcy 505 Games na grę 'Drift 20'

wymienionych składników wynagrodzenia spółka będzie otrzymywała wynagrodzenie z tytułu zysków ze sprzedaży gry, podano także. Dotychczasowa umowa łącząca spółkę z PlayWay została automatycznie rozwiązana. ECC Games S.A. to studio deweloperskie z Warszawy

Dobre informacje z rynku pracy. Rosną wynagrodzenia i zatrudnienie

Dobre informacje z rynku pracy. Rosną wynagrodzenia i zatrudnienie

wcześniej i o 2,9 proc. więcej niż w maju. GUS zauważa, że wyższe płace to m.in. efekt wypłat premii kwartalnych, jubileuszowych, motywacyjnych, nagród rocznych, a także wynagrodzeń za nadgodziny, które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń. Analitycy są pozytywnie

GUS: Płace w firmach wzrosły o 3,6% r/r, zatrudnienie spadło o 3,3% w czerwcu

odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń), a także w części jednostek przywracaniem wysokości wynagrodzeń do poziomu sprzed pandemii" - czytamy dalej. Narastająco w okresie sześciu miesięcy 2020 r. przeciętne

Wybierasz się na emeryturę lub rentę? Sprawdź, kiedy i w jakiej wysokości przysługuje ci odprawa

Wybierasz się na emeryturę lub rentę? Sprawdź, kiedy i w jakiej wysokości przysługuje ci odprawa

najmniej jednomiesięcznego wynagrodzenia, stosując zasady jak przy wyliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, jednak bez dzielenia przez współczynnik i godziny. – Do wyliczenia odprawy emerytalno-rentowej nie stosuje się również składników wymienionych w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych

GUS: Płace w firmach wzrosły o 1,9% r/r, zatrudnienie spadło o 2,1% w kwietniu

składników wynagrodzeń. W kwietniu br. zaobserwowano także zjawisko zmniejszania wynagrodzeń pracowników oraz wypłatę wynagrodzeń postojowych. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w kwietniu 2020 r. wzrosło natomiast w skali roku o 1,9%, jednakże tempo wzrostu było słabsze niż w poprzednich miesiącach r/r

Oto, ile wyniesie waloryzacja emerytur w 2024 r. Przeciętne świadczenie wzrośnie o 430 zł

Oto, ile wyniesie waloryzacja emerytur w 2024 r. Przeciętne świadczenie wzrośnie o 430 zł

wysoką inflację także w 2024 roku, podobnie jak w tym roku, waloryzacja będzie obliczana tylko na podstawie inflacji. Drugi składnik wskaźnika waloryzacji nie podniesie emerytury, gdyż za 2023 rok nie będzie realnego wzrostu wynagrodzeń. Oznacza to, że rząd korzysta na wysokiej inflacji, nie musząc

Projekt noweli dot. rozszerzenia praw pracowników delegowanych trafił do Sejmu

Warszawa, 23.06.2020 (ISBnews) - Zmianę zasad zatrudniania pracowników delegowanych na terytorium Polski, w tym wprowadzenie prawa do wynagrodzenia obejmującego wszystkie jego składniki oraz zwrot kosztów podróży zamiast stawki minimalnej, a także rozszerzenie zakresu

GUS: Płace w firmach wzrosły o 1,2% r/r, zatrudnienie spadło o 3,2% w maju

sektorze przedsiębiorstw. Spowodowane było to m.in. tym, że jeszcze w kwietniu kontynuowano wypłacanie nagród kwartalnych, rocznych oraz premii uznaniowych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń), a w maju już tego typu wypłaty nie były w większości jednostek

GUS: Płace w firmach wzrosły o 3,8% r/r, zatrudnienie spadło o 2,3% w lipcu

premii, nagród kwartalnych, rocznych i jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń, a także w części jednostek podwyżkami pensji oraz przywracaniem wysokości wynagrodzeń do poziomu sprzed pandemii. W skali roku (lipiec 2020 r

Poczta Polska przeznaczy ok. 150 mln zł w br. na podwyżki wynagrodzeń

Sypniewski, cytowany w komunikacie. Jak wyjaśnia spółka, wynagrodzenia zasadnicze wzrosną o 172 zł. Łącznie z dodatkiem stażowym, premią roczną i innymi składnikami wynagrodzenia, na których wysokość wpływa wynagrodzenie zasadnicze, podwyżka średnio na etat wyniesie 226 zł brutto

Rząd rozsierdził budżetówkę. Urzędnicy są wściekli

Rząd rozsierdził budżetówkę. Urzędnicy są wściekli

największy wzrost w ciągu ostatnich pięciu lat. Wyższy miał miejsce jedynie w 2019 r. (9,5 proc.). Trzeba jednak pamiętać, że przeciętne wynagrodzenie liczy się, dzieląc sumę wydatków na wszystkie składniki wynagrodzenia przez przeciętne zatrudnienie na etatach przez 12 miesięcy. W 2020 r

Egzekucja komornicza przeciwko małżonkowi dłużnika

z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej nie stanowi przeszkody do nadania klauzuli wykonalności oraz prowadzenia na podstawie tak powstałego tytułu wykonawczego egzekucji do tych składników, które należałyby do majątku wspólnego, gdyby umowy majątkowej nie zawarto

GUS: Kolejny spadek zatrudnienia w przedsiębiorstwach. Zarobki także w dół

. Według GUS, spadek wynagrodzeń w dużym stopniu ma związek z tym, że pracodawcy wstrzymują wypłaty premii. - Jeszcze w kwietniu kontynuowano wypłacanie nagród kwartalnych, rocznych oraz premii uznaniowych, które także są zaliczane do składników wynagrodzenia, a w maju tego typu wypłaty w większości

Sejm odrzucił senackie weto do noweli o pracownikach delegowanych

Warszawa, 17.08.2020 (ISBnews) - Sejm odrzucił senackie weto do noweli o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, wdrażającej przepisy unijnej dyrektywy w zakresie m.in. prawa do wynagrodzenia obejmującego wszystkie składniki oraz zwrot kosztów podróży zamiast stawki

Senat odrzucił nowelizację ustawy o pracownikach delegowanych

Warszawa, 14.08.2020 (ISBnews) - Senat odrzucił nowelizację ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, wdrażającą przepisy unijnej dyrektywy, wprowadzającej m.in. prawo do wynagrodzenia obejmującego wszystkie składniki oraz zwrot kosztów podróży zamiast stawki

"To jednorazowy wyskok". Mimo pandemii i zagrożenia lockdownem średnie zarobki mocno wzrosły

dużego wzrostu średniej płacy. GUS? Jego zdaniem wynagrodzenia mocno wzrosły dzięki "wypłatom premii, nagród kwartalnych, rocznych i jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń)". Wydaje się jednak, że to zbyt mało

Minister edukacji podpisała rozporządzenie ws. podwyżek dla nauczycieli o 5,35%

automatyczny wzrost składników wynagrodzenia od niego zależnych" - wskazano także w komunikacie. Dodatkowo, w tym roku zostaje zlikwidowana czwarta grupa zaszeregowania płacowego, przewidziana dla nauczycieli posiadających tzw. pozostałe wykształcenie. Nauczyciele, których

Akcjonariusze Banku Millennium zdecydują 27 VIII o skupie do 6 mln akcji

co najmniej 50% zmiennych składników wynagrodzenia risk takers stanowiły akcje" - czytamy w uzasadnieniu. Cena akcji Banku Millennium w ciągu ostatnich 5 lat wahała się między 4,28 a 9,82 zł. Zasięg 5-8 zł dotyczył 80% tego okresu. Ponieważ SMA100 (prosta średnia

Sytuacja w firmach się stabilizuje? GUS odnotował niewielki wzrost zatrudnienia

kwartalnych oraz odpraw emerytalnych, które także zalicza się do składników wynagrodzeń, ale też tym, że część firm przywróciła wysokość wynagrodzeń sprzed pandemii. Ekonomiści: rynek pracy zaskakuje na plus  Według ekonomistów mBanku zatrzymanie miesięcznych spadków wynagrodzeń i zatrudnienia nastraja

Plan rządu "urzędnik minus": Zwolnienia, zamrożenie płac oraz cięcie wypłat

uznaniowa wypłacana jest co kwartał i wynosi nawet ponad 1 tys zł. Średnia to kilkaset złotych. - U nas każdy dostaje co kwartał nagrodę, która wynosi 5 proc. pensji. Wychodzi ok. 200-500 zł. Przy niewielkich pensjach to istotny składnik wynagrodzenia. Zabranie tego spowoduje frustrację ludzi - przyznaje

WORD-y na ostrym zakręcie. Egzaminatorzy chcą podwyżek, ministerstwo wyraża chęć dialogu

października 2007 r. Stawka miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w złotych w przypadku egzaminatora z uprawnieniami do egzaminowania jednej kategorii mieści się w przedziale 2500-3500 zł. "Pragnę zwrócić uwagę na potrzebę dodania kolejnego obowiązkowego składnika wynagrodzenia określonego w załączniku

Przeciętnie Polak zarabia już ponad 5 tys. zł. GUS podał dane o rekordowych płacach w firmach

specyficzny czas na rynku pracy. - Kumulują się wtedy inne składniki wynagrodzenia - mówi. Chodzi o wszelkiego rodzaju premie, trzynastki i nagrody. Według firmy doradczej Open Finance przy niemal niezmienionym poziomie zatrudnienia na konta Polaków trafiło w grudniu o 2 mld zł więcej niż w

Oto ukryty cel obniżek stóp procentowych. Rząd i NBP wyniszczają klasę średnią

nauczyciele, pracownicy sfery budżetowej czy zatrudnieni w małych firmach. Po drugie, niektóre składniki wydatków domowego budżetu zdrożały na stałe i w dużo większym stopniu niż inne, np. czynsze (koszty utrzymania mieszkania), żywność czy usługi.  Ale największą - i zdaniem niektórych celową

Sejm przyjął nowelę ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

Warszawa, 24.07.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelę ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, wprowadzając prawo do wynagrodzenia obejmującego wszystkie jego składniki oraz zwrot kosztów podróży zamiast stawki minimalnej, a także rozszerzenie zakresu

Koszty zatrudnienia pracownika [PORADNIK]

- W ogólnej opinii koszt zatrudnienia pracownika lub powierzenie czynności zleceniobiorcy wiąże się z wysokością jego wynagrodzenia za pracę lub zlecenie. W rzeczywistości za całkowitym kosztem stoi szereg dodatkowych czynników, z którymi musi się liczyć zarówno strona, która oferuje pracę lub

Stopa bezrobocia wzrośnie w II połowie roku wg analityków

premii, nagród kwartalnych, rocznych i jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń, a także w części jednostek podwyżkami pensji oraz przywracaniem wysokości wynagrodzeń do poziomu sprzed pandemii

Nowy podatek i nowe ceny prądu. Sprawdź swój rzeczywisty rachunek

zakomunikowane wprost, a jest precyzyjnie określone w ustawie, czyli to, że jest to stawka netto za „obrót" energię elektryczną. Czyli do pełnej ceny, którą każdy z nas płaci za prąd, trzeba doliczyć jeszcze dwa składniki. Przepis na cenę prądu: musisz zmieszać dwa składniki Pierwszy to VAT - zwykle

Synthos poszerzył system SAP HCM o platformę do budżetowania wynagrodzeń

Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - Grupa Synthos poszerzyła swój system SAP HCM o Gavdi Payroll Cost Planning and Reporting Platform, podała spółka. Narzędzie wspiera budżetowanie i prognozowanie wynagrodzeń oraz planowanie stanu zatrudnienia. Wdrożenie objęło ok. 2 050

Szkoły i przedszkola zamykane z powodu koronawirusa. Jakie prawa przysługują rodzicom?

(wynagrodzenie zasadnicze bez dodatków i premii) określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60 proc. wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego

Praca po 12 godzin 6 dni w tygodniu. Burza wokół oferty pracy w Maczfit

między pracą a życiem osobistym może być jednak trudno jej pracownikom.  12 godzin 6 dni w tygodniu "Oferujemy pracę w Piasecznie. Wynagrodzenie 4700-5200 zł netto miesięcznie"  – zaczyna się oferta zamieszczona na Facebooku na jednej z lokalnych grup.  Czytaj też

Poczta Polska przestała nadążać za wzrostem wynagrodzeń. Normą jest płaca poniżej minimalnej uzupełniana "premią"

: nadgodziny gratis To zgodne z prawem, bo na wynagrodzenie na umowie o pracę może składać się płaca zasadnicza - w dowolnej wysokości - oraz "inne składniki wynagrodzenia", np. premia. Ważne jest to, aby ich suma była równa płacy minimalnej. To jednak pokazuje, jak zła jest sytuacja Poczty Polskiej

Deweloperzy zadowoleni, gorzej z klientami. Raport serwisów Wyborcza.biz i RynekPierwotny.pl

listopada ubiegłego roku zaczęła spadać stawka trzymiesięcznego WIBOR-u, która jest bardzo częstym składnikiem oprocentowania kredytów mieszkaniowych. Ponadto Komisja Nadzoru Finansowego dała bankom zielone światło do obniżenia buforu ostrożnościowego w kredytach hipotecznych ze stałym oprocentowaniem z 5

Rynek pracy nie sprzyja odbiciu konsumpcji do poziomu sprzed pandemii wg analit.

jeszcze w kwietniu kontynuowano wypłacanie nagród kwartalnych, rocznych oraz premii uznaniowych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń), a w maju już tego typu wypłaty nie były w większości jednostek realizowane. Dane GUS dot

Chcesz wygrać z bankiem sprawę o odfrankowienie kredytu? Możesz wpakować się na minę

"Zleceniodawca zobowiązuje się do niewykonywania czynności objętych przedmiotem umowy samodzielnie pod rygorem zapłaty kary umownej w wys. 50 tys. zł". Taki zapis znajduje się w umowie, którą frankowicz zawarł z jednym z adwokatów. Niejasne składniki wynagrodzenia pełnomocnika

UOKiK wszczął postępowania wobec firm stosujących tzw. tucz kontraktowy

zadanie rolnika sprowadza się w zasadzie do udostępnienia budynków inwentarskich oraz opieki nad tucznikami. Tymczasem od końcowego wynagrodzenia odejmowane są składniki zależące w dużej mierze od organizatora tuczu" - czytamy dalej. Przykładowo hodowca dostaje w

Cała budżetówka bez premii i nagród? Jest wyjątek - znów policja. Ujawniamy stanowisko MSWiA

wymiaru sprawiedliwości w tym trudnym okresie podjął decyzję o odblokowaniu możliwości przyznawania i wypłaty składników wynagrodzenia o charakterze motywacyjnym dla urzędników, asystentów sędziego, specjalistów OZSS i innych pracowników sądów powszechnych oraz kuratorów zawodowych”. Dalej zaś

Związki wściekłe na Morawieckiego. "Premierze, czy Polski ład miał rzeczywiście uderzyć w służby mundurowe?"

Sławomir Siwy ze Związku Zawodowego Celnicy PL alarmuje. - Napisaliśmy do ministra finansów, a ostatnio nawet do premiera z pytaniem, czy "Polski ład" obniży nam pensje. Do tej pory nie dostaliśmy odpowiedzi, a już dostajemy informacje od ludzi, że mają obniżone wynagrodzenia - mówi

Komu należy się 13. pensja?

przez pracownika niezdolnego do pracy wynagrodzenia i zasiłku chorobowego, a także zasiłku macierzyńskiego, który nie zalicza się do składników wynagrodzenia, ani do innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. To samo dotyczy wynagrodzenia otrzymywanego podczas urlopu wychowawczego i

Newag miał 89,49 mln zł zysku netto z działalności kontyn. w 2019 r.

produktowego; - wyższe w stosunku do roku 2018 koszty zarządu o 4,7 mln zł (głównie za sprawą kosztów wynagrodzeń); - dodatni wynik na pozostałej działalności operacyjnej 2,5 mln zł będący wynikiem przede wszystkim realizacji zysku ze zbycia niefinansowych

Spadek dynamiki wzrostu wynagrodzeń to jednorazowe zdarzenie wg analityków

często wynika z przesunięcia zmiennych składników wynagrodzeń w dużych przedsiębiorstwach, a lepsza ocena trendu będzie możliwa po publikacji Biuletynu Statystycznego. Obserwowane hamowanie wzrostowego trendu wynagrodzeń odzwierciedla spadek popytu na pracę, przy wciąż ograniczonej podaży pracowników. W

Morawiecki wywołał piekło. Budżetówka, skarbówka, mundurowi protestują przeciwko zablokowaniu im nagród

finansów publicznych. Blokada wyszła z Ministerstwa Finansów, a nie z Ministerstwa Sprawiedliwości. Dotyczy wyłącznie oszczędności, a nie składników wynagrodzeń czy trzynastek (DWR) - piszą związkowcy. To nie koniec oburzonych. Wściekli się również strażacy.  - Rozumiemy problemy finansowe związane z

Masz firmę? Oto 5 rzeczy, które koniecznie musisz zrobić przed 1 stycznia, żeby zaoszczędzić na "Polskim ładzie"

podatkowej będzie już wyższa - sięgnie 9 proc. od dochodu. Przy ryczałcie wyniesie ona także 9 proc., ale liczone według trzech progów: przy przychodach rocznych do 60 tys. zł - będzie to 9 proc. z kwoty 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia, przy przychodach rocznych do 300 tys. zł - będzie to 9 proc. z 

Baltona miała wstępnie 4,34 mln zł straty netto, 12,06 mln zł EBITDA w 2018 r.

składnika wartości niematerialnych pod nazwą prawa do zawarcia umowy o wartości 94 992 tys. zł [...], a także koszty i nakłady inwestycyjne poniesione w związku z nowymi lokalizacjami, w szczególności czynsze oraz koszty zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników w nowo otwieranych sklepach na lotnisku

Samorządy tną dodatki do pensji nauczycieli, spotyka to dwie trzecie z nich. Jak odzyskać pieniądze?

specjalnej. Ale już nauczyciel, który odpowiada za zajęcia praktyczne w szkole górniczej i otrzymywał wcześniej dodatek za realizowanie lekcji pod ziemią, nie otrzyma go za czas pandemii, bo zajęcia w kopalniach były zawieszone. Z kolei tzw. dodatek wiejski nie jest składnikiem wynagrodzenia nauczyciela

Dynamika płac nie przyspieszy w kolejnych miesiącach wg analityków

. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w październiku o 7,6% r/r vs 6,7% r/r. Odczyt był wyraźnie lepszy od oczekiwań (kons. i PKO 6,6% r/r), co sugeruje wystąpienie czynnika jednorazowego. Najczęściej źródłem niespodzianki są zmienne składniki wynagrodzeń w górnictwie, jednak na

NBP: Pomimo wzrostu wynagrodzeń, presja płacowa w Polsce wciąż niewielka

się wskazywać, że stopniowo wysokość płacy minimalnej staje się przeszkodą w zatrudnianiu pracowników - szczególnie osób młodych bez wyższego wykształcenia" - czytamy w raporcie. Firmy spodziewają się raczej wzrostu elastycznych składników wynagrodzeń i zatrudnienia niż

NBP: Firmy nie oczekują, by nawet długotrwała deflacja skutkowała cięciem płac

deflacja może wpływać na politykę płacową, skłonni są minimalnie podwyższać płace lub zaniechać podwyżek. Znikomy odsetek przedsiębiorstw przewiduje konieczność dostosowań wynagrodzeń zasadniczych - ewentualne redukcje dotyczyć mogą elastycznych składników wynagrodzeń. Prognozy

Dynamika zatrudnienia r/r do końca roku pozostanie ujemna wg analityków

danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) w czerwcu 2020 r. wzrosło o 3,6% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach spadło o 3,3% r/r. W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 3,2% i

Koronawirus wykańcza pracodawców i pracowników. Czas na działania rządu

osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką godzinową lub miesięczną. Najczęściej jest to wynagrodzenie zasadnicze. A jeżeli taki składnik pensji nie został wyodrębniony w umowie o pracę, bo pracownik wynagradzany jest akordowo lub prowizyjne, dostanie 60 proc. wynagrodzenia. Ale nie może być

"The New York Times": Zapaść, drożyzna, puste półki. Jak przetrwać wojnę i kryzys?

wynagrodzenia obcięto lub stracili pracę, znalazły się w finansowych tarapatach. Lwów, miasto wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, które przed wojną przyciągało rzesze turystów, nie był obiektem poważnych rosyjskich ataków, więc został zalany falą Ukraińców z innych części kraju. W miastach uważanych

PPK zamiast podwyżek pensji. Bo pracodawców czekają wydatki

mogłoby być w szczycie koniunktury – uważa Łukasz Kozłowski. W bliższej perspektywie natomiast pracownicy większości firm, w których będą działać PPK, nie powinni liczyć na podwyżki. Wpłaty na PPK stanowią składnik wynagrodzenia pracownika oraz komponent funduszu wynagrodzeń w firmie, w związku z

Czynniki popytowe spowolnią tempo zatrudnienia w kolejnych mies. wg analityków

zatrudnionych na akord. Drugim czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu dynamiki płac w lipcu było ustąpienie efektu przesunięć zmiennych składników wynagrodzenia w górnictwie, który przyczynił się do wyraźnego spadku dynamiki wynagrodzeń ogółem w czerwcu. Ponadto, tempo wzrostu nominalnych wynagrodzeń było

Bunt skarbówki. Urzędnicy wyłączyli dziś komputery. "Zbyt rozrzutni", "Zbyt wolni" "Są kosztem"

Raczyńska-Wiśniewska zaznacza, że cały czas wisi nad KAS widmo zwolnień i redukcji pensji, a także pozbawienia dotychczasowych składników wynagrodzenia "w sposób jak najszybszy i jak najtańszy, wbrew dotychczasowym przepisom, na podstawie ekspresowo i masowo uchwalanych aktów prawnych"

Szef Wedla: Recesja w Polsce nawet przez dwa lata. Inflacja - 20 proc.

Piotr Miączyński, Leszek Kostrzewski: 30 lat temu była lepsza czekolada niż teraz? Maciej Herman, dyrektor zarządzający Lotte Wedel: Technologia produkcji, regulacje unijne, wiedza o składnikach, a także świadomość konsumentów są dziś zupełnie inne niż wtedy. Co jakiś czas widujemy, zwłaszcza w

Presja płacowa może narastać w 2019 r. wg analityków

. Zwiększenie nominalnej dynamiki wynagrodzeń w lutym nastąpiło mimo ustąpienia wpływu wypłat zmiennych składników wynagrodzenia w wielu branżach, które podbiły roczne tempo wzrostu płac w styczniu br. Oznacza to, że dane lutowe można traktować jako sygnał dalszego narastania presji płacowej w gospodarce

Po rozwodzie. Podział wspólnego dorobku małżonków [PORADNIK]

wspólnego należy także wynagrodzenie za pracę i dochody z majątku wspólnego i osobistego małżonków. Przepisy stanowią, że majątek wspólny jest współwłasnością małżonków, niezależnie od tego, kto przyczynił się do jego powstania. Jeżeli jakiś składnik majątku osobistego przynosi zysk podczas trwania

Baltona miała wstępnie 69,25 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2019 r.

zł, ii) ujęcie w okresie sprawozdawczym amortyzacji związanej ze składnikiem wartości niematerialnych pod nazwą prawa do zawarcia umowy w łącznej wysokości 10,2 mln zł, iii) koszty i nakłady inwestycyjne poniesione w związku z nowymi lokalizacjami

Tempo wzrostu płac sięgnie 6-7,5% w 2019 r. wg analityków

/r, najwyżej od III kw. 2008 r.). Nie wykluczamy jednak, że dynamikę płac w styczniu przejściowo podbiły wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia w niektórych działach. Pełniejsza ocena przyczyn zaskakująco wysokiego tempa wzrostu płac w styczniu będzie możliwa po opublikowaniu przez GUS danych o

Koszty firmowe i amortyzacja [PORADNIK]

jest wprowadzony do majątku firmy. Do kosztów zalicza się też raty leasingowe, również z ograniczeniem wartości 150 tys. zł. Odsetki nie stanowią kosztu pojazdu, zatem są księgowane w pełnej wysokości. ** Wynagrodzenia i premie dla pracowników oraz odzież o charakterze ochronnym i reklamowym. Kosztami

Co się zmieni w 2020 roku. Wyższa płaca minimalna, mały ZUS i trudniej o L4

osób pracujących na umowę-zlecenie. W 2020 r. wejdą w życie także przepisy rozszerzające katalog składników wynagrodzenia, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości minimalnej pensji. Dotychczas zaliczały się do nich: dodatek za pracę w nadgodzinach, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna i

W Portach Lotniczych płacą średnio prawie 11 tys. zł. Od października obetną płace najbogatszym

pracowników z 20-letnim stażem obniżka wyniesie 30 proc. Znikają również wraz z ZUZP inne dodatkowe składniki wynagrodzenia, w tym odprawy emerytalno-rentowe i nagrody jubileuszowe. Z informacji przekazanych przez PPL wiemy, że łącznie nagrody wyniosły: 11,8 mln za rok 2016; 25,9 mln zł za rok 2017 i

Dynamika zatrudnienia nadal będzie spadać, ale płace będą rosły wg analityków

głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku spadku dynamiki płac w lipcu br. były przesunięcia zmiennych składników wynagrodzenia w górnictwie. Z kolei wsparciem dla dynamiki wynagrodzeń były czynniki statystyczne związane z korzystną różnicą w liczbie dni roboczych, podbijające dynamikę płac pracowników

Prawo pracy. Jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracownika?

albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy może znaleźć się informacja o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach

Orlen Projekt ma decyzję sądu w sprawie realizacji budowy dla Polwaksu

zmierzających do rozliczenia ze spółką Polwax. Są one konsekwencją dokonanego przez Orlen Projekt odstąpienia od zawartej w kwietniu 2017 roku umowy na realizację instalacji do produkcji parafiny. Powodem odstąpienia od umowy była narastająca zwłoka w płatności wynagrodzenia należnego Orlen Projekt za prace

Wzrost wynagrodzeń będzie bliski 7-8% r/r w kolejnych miesiącach wg analityków

najprawdopodobniej przesunięcia zmiennych składników wynagrodzenia w niektórych branżach, jak również utrzymująca się presja płacowa. Dzisiejsze dane stanowią silne wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym w 2019 r. nominalna dynamika płac w całej gospodarcze zwiększy się do 7,6% z 7,2% w 2018 r.(por

Minister energii chce m.in. zmian w radzie nadzorczej PKN Orlen w ramach WZA

kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz zmian w radzie nadzorczej, podała spółka. Inne proponowane zmiany we wniosku dotyczą m.in. zmiany statutu, czy podjęcia uchwał w sprawie: a) zasad rozporządzania składnikami aktywów trwałych

Nauczycielskie przywileje i emerytury

cywilnoprawnych (zlecenia czy o dzieło). Kolejny warunek – u danego pracodawcy musi przepracować minimum rok. Trzynastka wynosi wtedy 8,5 proc. sumy wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając składniki wynagrodzenia

Rozmowy w Kompanii Węglowej przełożone. Tajemnicza propozycja związkowców ws. płac

propozycje Związkowcy chcieli przede wszystkim uzyskać gwarancję, że średnie płace w spółce nie zostaną zmniejszone i pozostaną na poziomie z ubiegłego roku. O konieczności cięcia pewnych składników wynagrodzenia mówił w rozmowie z "Gazetą Wyborczą"

Płace będą rosły w tempie ok. 7% r/r w kolejnych miesiącach wg analityków

oddziałującym w kierunku spadku dynamiki płac w marcu były przesunięcia zmiennych składników wynagrodzenia w górnictwie, które przejściowo podbiły tempo wzrostu płac w lutym. Dynamika wynagrodzeń była również ograniczana przez czynniki statystyczne związane z niekorzystną różnicą w liczbie dni roboczych

Średnia płaca ostro w górę. W październiku niespodziewany wzrost o 7,4 proc.

październiku roku poprzedniego), co podbiło ruchomy składnik wynagrodzeń w przemyśle i budownictwie. Warto zwrócić uwagę, że najszybciej obecnie rosną wynagrodzenia pracowników najniżej wykwalifikowanych" - piszą analitycy mBanku. To właśnie pracownicy fizyczni najczęściej otrzymują wynagrodzenie

WEI i ZPP proponują podatek przychodowy 27% i emeryturę obywatelską

dochodowe i składki na ubezpieczenia społeczne). Według ich koncepcji, państwo zobowiązałoby się do wypłaty świadczenia gwarantowanego - emerytury obywatelskiej. "Rekomendujemy likwidację wszystkich płatności obciążających wynagrodzenia, a także podatków dochodowych PIT dla

Przejadamy miliardy złotych w pudełkach. Polska światowym fenomenem

produktów. Policzmy. Koszty firmy cateringowej to nie tylko jedzenie, ale też, wynagrodzenia dietetyków i kucharzy, czynsze, opakowania i dowóz. - Samo opakowanie jednego zestawu, czyli plastikowe pudełka i papierowa torba to koszt ok. 3 zł. Natomiast opłata transportowa wynosi zazwyczaj od 6 do 12 zł

Coraz mniej pracodawców zalega z pensjami. Tak dobrze już dawno nie było

pensjami nie słychać - Za główną przyczynę problemów w wypłacie wynagrodzeń i świadczeń pracodawcy zawsze uznawali brak pieniędzy. Teraz dochodzi też do tego nieznajomość przepisów. Ustalając na przykład ekwiwalent czy odprawę, trzeba brać pod uwagę wszystkie składniki

Bez cukru i bez leków. Za czekoladę zwykli Rosjanie płacą już o 25 proc. więcej

społecznościowych, w którym poinformowała, że ceny niektórych produktów wzrosły o 300 proc., a pozostałe składniki nie są już dostępne na rynku. Z kolei z relacji piekarza z Petersburga wynika, że ceny belgijskiej czekolady i francuskiego kakao, których używa do swoich ciast, wzrosły o 25 proc. Mocno podrożały też

Dynamika wzrostu płac wyniesie ok. 7% r/r w kolejnych miesiącach wg analityków

ustąpienie styczniowego efektu wypłat zmiennych składników wynagrodzenia, głównie w przetwórstwie. Niekorzystny wpływ na dynamikę wynagrodzeń miały również efekty wysokiej bazy w kategorii "wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (w lutym 2017 r. płace w tej

Wynagrodzenia w firmach mogą nadal rosnąć w tempie nawet 4% r/r wg analityków

przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 4,0% r/r, sugerując że październikowe wyhamowanie wzrostu płac było zdarzeniem jednorazowym, wynikającym z miesięcznych przesunięć zmiennych składników wynagrodzeń. W kolejnych miesiącach płace będą rosnąć w umiarkowanym tempie. W styczniu

Popyt na pracowników będzie się nasilał w 2018 r. wg analityków

konsensus rynkowy 6,9% r/r. Lepsze od oczekiwań dane wiązać się mogą z rewizją próby statystycznej dokonywanej na początku każdego roku, a także z przesunięć wypłaty nieregularnych składników wynagrodzeń na przełomie 2017 i 2018 r. Niemniej dzisiejsze dane wskazują na narastanie presji płacowej, gdyż w

"DGP": Komornicy zajmują więcej domów

wynagrodzenia lub wierzytelności. A w dalszej części składniki majątku ruchomego - w praktyce te, które wskazuje wierzyciel - czytamy w " Dzienniku Gazecie Prawnej ".

Zerowy PIT dla młodych. Kto zyska, a kto straci na obietnicach PiS-u

zwolnione zarobki do 42 764 zł rocznie. Ulga będzie przysługiwać osobom z dochodami do 3563,67 zł miesięcznie. 25-latek z wynagrodzeniem zbliżonym do pensji minimalnej zaoszczędzi 1590 zł rocznie (133 zł miesięcznie), a przy wynagrodzeniu w okolicach limitu (roczne zarobki w okolicach 42 tys. zł) &ndash

Kto musi spłacać długi, gdy rozpadnie się małżeństwo?

z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej oraz innych praw twórcy. Jeżeli wierzytelność powstała w związku

Sierpniowe dane wskazują na ryzyko presji płacowej wg analityków

, związanych z wypłatą składników wynagrodzeń w górnictwie oraz w przemyśle petrochemicznym. Zwracają uwagę, że popyt na pracę będzie rósł, co w efekcie może spowodować silniejszą niż oczekiwano presję płacową. Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś, że przeciętne wynagrodzenie w

"The New York Times": Pandemiczne szczeniaczki są passé. Przedstawiamy inflacyjne nioski

jednoczesny zakup jednego lub dwóch opakowań. A ponieważ jajka są głównym składnikiem wielu produktów, w tym wypieków i majonezu, wzrosty cen rozlały się na inne towary. Ostatnio ceny jaj zaczęły spadać: w tym tygodniu Departament Rolnictwa poinformował, że średnia cena kartonu dużych jaj wynosiła nieco

X-Trade Brokers miał wstępnie 93,13 mln zł zysku netto w 2017 r.

zmiennych składników wynagrodzeń wypłaconych pracownikom oraz od poziomu wydatków marketingowych. Na wysokość zmiennych składników wynagrodzeń wpływać będą wyniki Grupy. Poziom wydatków marketingowych uzależniony z kolei będzie od oceny ich wpływu na wyniki i rentowność Grupy oraz stopnia responsywności

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2020 r. m.in. z niższą stawką PIT

związku z rosnącym wykorzystaniem funduszy z bieżącej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). "Najbardziej istotnym składnikiem wzrostu pozostanie konsumpcja prywatna, wspierana optymistycznymi oczekiwaniami polskich konsumentów i

Likwidacja MSP da 100 mln zł oszczędności rocznie, 'prywatyzacji' już nie będzie

Funduszu Skarbu Państwa, część kosztów wynagrodzeń osobowych, część wydatków inwestycyjnych czy na opłaty i podatki - z działu 750 administracja publiczna)" - czytamy w informacji. Główne założenia nowego systemu zarządzania mieniem państwowym, które przekładają się na

Rozdzielność majątkowa. Razem czy oddzielnie?

sięgnąć nie tylko do majątku osobistego żony, ale także – z uwagi na brak majątku wspólnego – do niektórych składników (np. wynagrodzenia za pracę) majątku osobistego męża. Rozdzielność majątkowa nie ma też wpływu na stare długi – nie spowoduje, że rozpadną się one na dwa mniejsze

Rząd ma przyjąć nowelizację dotyczącą delegowania pracowników w II kw. 2020 r.

: 1. zmianie katalogu warunków zatrudnienia gwarantowanych pracownikowi delegowanemu na terytorium RP polegającej na zapewnieniu takiemu pracownikowi prawa do: a) wynagrodzenia za pracę obejmującego wszystkie składniki wynagrodzenia wynikające z przepisów regulujących prawa

Chłodny prysznic na huraoptymistów. Wzrost płac i zatrudnienia nagle wyhamował. Średnia płaca w lutym wyniosła 4,6 tys. zł brutto

pracy. Negatywnie - jak wyjaśnia w komentarzu do danych GUS Krystian Jaworski z Credit Agricole - fakt, że w lutym przestano wypłacać zmienne składniki wynagrodzenia (a najczęściej dzieje się to w styczniu). Średnią mogła też obniżyć sytuacja w branży zwanej przez GUS "wytwarzaniem i zaopatrywaniem