składniki materialne

Kategorie i rodzaje egzekucji sądowej - egzekucja świadczeń pieniężnych

Jakie są kategorie i rodzaje egzekucji pieniężnych?

Ostróda Yacht wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia części mienia Delphia Yachts Kot

. "Zgłoszenie dotyczy zamiaru nabycia przez Ostróda Yacht Sp. z o.o. od Delphia Yachts Kot Sp.j. zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych (przedsiębiorstwa) przeznaczonego do prowadzenia działalności w zakresie produkcji rekreacyjnych jednostek pływających o długości kadłuba

T-Bull podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego

. "Emitent oszacował, mając na względzie zasadę ostrożności, że wynikająca z ksiąg rachunkowych spółki wartość części jej składników aktywów, tj. siedmiu wyprodukowanych i opublikowanych przez emitenta gier (prezentowanych jako wartości niematerialne i prawne) jest wyższa od korzyści ekonomicznych

Dekpol Steel rozbuduje struktury sprzedaży, wprowadzi nowe produkty w 2020 r.

zorganizowanej części przedsiębiorstwa o wartości 100,2 mln zł, obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych, wydzielony pod względem organizacyjnym, funkcjonalnym i finansowym, przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmujący w szczególności produkcję i sprzedaż łyżek oraz

Dekpol przeniósł wyodrębniony Departament Produkcji Łyżek na rzecz Dekpol Steel

Warszawa, 02.01.2020 (ISBnews) - Dekpol zawarł ze spółką zależną Dekpol Steel umowę przeniesienia przez spółkę na rzecz Dekpol Steel zorganizowanej części przedsiębiorstwa o wartości 100,2 mln zł, obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych, wydzielony pod

LC Corp ma umowy sprzedaży Globalworth biurowców za 113,18 mln euro

materialnych i niematerialnych składników związanych z tą nieruchomością, przez P20 na rzecz Artigo, oraz 2) prawa własności działek gruntu położonych we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego i Komandorskiej, wraz z budynkiem biurowym zlokalizowanym na tym gruncie oraz budowlami znanych

KGHM miał 702 mln zł zysku netto, 2 651 mln zł skoryg. EBITDA w I poł. 2020 r.

inwestycyjnej w okresie I półrocza 2020 r. wyniosły - 1 825 mln zł i obejmowały głównie wydatki na nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych w wysokości 1 581 mln zł, wydatki na objęcie udziałów we wspólnych przedsięwzięciach w wysokości 207 mln zł, wydatki na aktywa finansowe

LC Corp ma przedwstępne umowy sprzedaży gruntów za 113,18 mln euro

działek gruntu położonych w Katowicach przy Al. Roździeńskiego i ul. Uniwersyteckiej wraz z prawem własności dwóch budynków biurowych posadowionych na tym gruncie oraz budowli znanych jako budynki "Silesia Star", oraz materialnych i niematerialnych składników związanych z tą nieruchomością

UOKiK nałożył karę na Dino Polska ws. przejęcia Domex-Kuśnierek

przejęcie materialnych i niematerialnych składników tych sklepów" - czytamy w komunikacie. Urząd uznał, że już w dniu złożenia wniosku spółka Dino Polska była właścicielem 12 sklepów prowadzonych na podstawie najmu przez Domex-Kuśnierek. Mieściły się one: Koźminku, Rudnej

Akcjonariusze Wasko zdecydują 26 IX o sprzedaży części przedsiębiorstwa

funkcjonalnie zespół składników materialnych i niematerialnych, prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie oferowania usług: obsługi finansowo-księgowej, obsługi kadrowo-płacowej, obsługi HR, obsługi kontrolingowej, obsługi rozliczeń projektów dofinansowanych oraz obsługi rozliczeń masowych, poprzez

Exobud Konstrukcje ma zgodę UOKiK na nabycie części mienia Skanska

nabyciu przez Exbud Konstrukcje ściśle określonych aktywów należących do Skanska. To składniki materialne i niematerialne będące aktywami Skanska związane z wybranymi obszarami działalności oddziału Exbud Skanska w Kielcach, działającego w strukturach Skanska, podano Exbud

Agora sprzeda Domiporta, dokona odpisów obciążających jej wynik za I kw. 2020 r.

negocjacji jest sprzedaż zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej pod firmą Domiporta Sp. z o.o. w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego takie, jak m.in. znaki towarowe, prawa do domen internetowych, oprogramowanie, bazy danych

PHZ Baltona chce ująć efekt ugody z Flemingo w wynikach za 2018 r.

Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona rozpoznało składnik wartości niematerialnych pod nazwą prawa do zawarcia umowy (w związku z ugodą z Flemingo z ubr.) o wartości 94,99 mln zł, podała spółka. Operacja będzie miała wpływ na wynik

Rada wierzycieli ZM Henryk Kania zgodziła się na umowę dzierżawy z Cedrob

art. 55(1) Kodeksu cywilnego, obejmujące zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rozbioru, produkcji, przetwórstwa, konfekcjonowania i dystrybucji mięsa; Koszty działalności przedmiotu

Radpol ma list intencyjny ws. potencjalnego zbycia zakładu produkcyjnego Wirbet

produkcyjny Wirbet stanowi wyodrębniony organizacyjnie i funkcjonalnie w wewnętrznej strukturze organizacyjnej spółki zespół składników materialnych, niematerialnych, zobowiązań, praw i obowiązków (tj. stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu cywilnego). Uchwałą nr 31 z dnia 18 czerwca 2018

Atende chce wydzielić działalność operacyjną do nowej spółki zależnej

, związanej z działalnością operacyjną, na spółkę zależną, zgodnie z art. 529 § 1 ust. 4 KSH. W Atende zostaną zachowane składniki materialne i niematerialne związane z funkcjami zarządczymi dla grupy kapitałowej Atende wraz z udziałami i akcjami w spółkach zależnych" - czytamy w komunikacie

Koszty firmowe i amortyzacja [PORADNIK]

Koszty firmowe i amortyzacja [PORADNIK]

rok. Składniki majątku podlegające amortyzacji to środki trwałe (np. maszyny, budynki, pojazdy) lub wartości niematerialne i prawne (np. patenty, autorskie prawa majątkowe, koncesje czy licencje). - Składniki majątku firmy o wartości początkowej powyżej 10 tys. zł netto należy włączyć do ewidencji

Exbud Konstrukcje złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia części mienia Skanska

. "Zgłaszana koncentracja polega na nabyciu przez Exbud Konstrukcje Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach [...] części mienia innego przedsiębiorcy, tj. ściśle określonych aktywów należących do Skanska S.A. [...] Wskazane powyżej aktywa to ściśle określone składniki materialne i niematerialne będące

Baltona miała wstępnie 4,34 mln zł straty netto, 12,06 mln zł EBITDA w 2018 r.

składnika wartości niematerialnych pod nazwą prawa do zawarcia umowy o wartości 94 992 tys. zł [...], a także koszty i nakłady inwestycyjne poniesione w związku z nowymi lokalizacjami, w szczególności czynsze oraz koszty zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników w nowo otwieranych sklepach na lotnisku

Ursus zawarł z Trioliet Polska przyrzeczoną umowę sprzedaży zakładu w Opalenicy

) pozostałe materialne i niematerialne składniki przeznaczone do prowadzenia przez zakład w Opalenicy działalności gospodarczej, wskazano również. Ursus w restrukturyzacji przed zawarciem umowy spełnił ustalony w umowie przedwstępnej warunek w postaci uzyskania promesy wierzycieli

Spółka Famuru nabyła zakład Famago w Zgorzelcu za 11,1 mln zł

nabycia wynosi 11 060 001 zł i została w całości zapłacona. Przedmiot umowy zostanie wydany emitentowi do posiadania w terminie do 31 lipca 2017 r. Zorganizowana część przedsiębiorstwa obejmuje zakład produkcyjny znajdujący się w Zgorzelcu oraz określone w umowie składniki materialne i niematerialne"

Projprzem zawarł przedwstępną umowę sprzedaży ZCP za 3,75 mln euro netto

kupująca kupić należącą do spółki zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą zakład produkcyjny w Sępólnie Krajeńskim, która składa się w szczególności z następujących składników materialnych i niematerialnych: - prawo własności nieruchomości w Sępólnie Krajeńskim

Spółka Marvipolu ma umowę na sprzedaż dwóch projektów za 32,4 mln euro

umowy jest sprzedaż przez spółkę celową na rzecz Shipston przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego), jakim jest zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, w oparciu o który spółka celowa prowadzi działalność gospodarczą dotyczącą najmu nieruchomości lub jej części i

Akcjonariusze Santander BP zdecydują 23 IX o podziale Santander Securities

zdecydują także o zbyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa banku obejmującej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w strukturze organizacyjnej banku zespół składników materialnych i niematerialnych, stanowiących wyodrębnioną jednostką organizacyjną, działającą pod nazwą Centrum Usług

CCC kupi od Adler International sklepy działające pod marką CCC za 68,5 mln zł

finansowo wyodrębnionego w istniejącym przedsiębiorstwie sprzedającego zespołu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych związanych z tą działalnością oraz części zobowiązań" - czytamy w komunikacie. W ramach realizacji

BBI Development: Zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży 'Centrum Marszałkowska'

. "Przedmiotem umów są prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności posadowionego na nim budynku "Centrum Marszałkowska", a także wszelkie przynależności budynku oraz prawa i obowiązki z wszelkich umów najmu, jak również wszelkie składniki materialne i niematerialne (w tym

Master Pharm ma list intencyjny w sprawie przejęcia w branży farmaceutycznej

. zawarł z podmiotem z branży farmaceutycznej list intencyjny, którego przedmiotem jest określenie warunków zakupu przez emitenta lub spółkę zależną od emitenta zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, wyodrębniony w ramach

Firma w spadku. Jak zamknąć firmę po śmierci właściciela?

kolei przedsiębiorstwo to niematerialne i materialne składniki wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, czyli budynki, sprzęt czy towary. Takie przedsiębiorstwo podlega dziedziczeniu, czyli spadkobiercy mogą, korzystając z niego, prowadzić własną działalność gospodarczą. Dziedziczeniu

Baltona miała wstępnie 69,25 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2019 r.

zł, ii) ujęcie w okresie sprawozdawczym amortyzacji związanej ze składnikiem wartości niematerialnych pod nazwą prawa do zawarcia umowy w łącznej wysokości 10,2 mln zł, iii) koszty i nakłady inwestycyjne poniesione w związku z nowymi lokalizacjami

Spółka zależna Monnari przeniosła ZPC do innej spółki z Grupy Monnari

zorganizowaną część przedsiębiorstwa składa się zespół składników materialnych i niematerialnych, w szczególności: 70% udział w prawie wieczystego użytkowania gruntów o pow. ok 105 tys. m2 w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 293/305, prawo wieczystego użytkowania gruntów o pow. 7,3 tys. m2 w Łodzi przy ul

Kompania Górnicza kupiła przedsiębiorstwo upadłych DSS za 31 mln zł

20 sierpnia 2015 roku (włącznie z tym dniem) lub mających wpłynąć do masy upadłości z jakiegokolwiek tytułu po dniu zawarcia umowy sprzedaży" ? czytamy w komunikacie. Nabyte przedsiębiorstwo stanowi integralny i kompletny zespół składników materialnych i

Akcjonariusze Selvity zdecydują 19 września o podziale spółki

, tworząca organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki, w sprawozdaniach finansowych prezentowana jako 'segment usługowy', co stanowi podział przez

Grupa MNI ma przedwstępną umowę sprzedaży data center w Warszawie za 17,5 mln zł

, wraz z infrastrukturą oraz składnikami niematerialnymi i materialnymi, przeznaczonymi do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej w szczególności na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, szerokopasmowego dostępu do Internetu, kolokacji i transmisji danych (Centrum Kolokacji - Data Center

SRK ogłosiła przetarg na sprzedaż KWK Makoszowy w Zabrzu

;Kopalnia KWK 'Makoszowy" w Zabrzu, jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, w skład której wchodzą składniki materialne i niematerialne wykorzystywane do wydobycia, produkcji i zbywania węgla" w tym m.in. własność nieruchomości, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, własność budynków

Co stanie się z firmą po śmierci jej właściciela. Kto ją może odziedziczyć?

, odpowiedź na to pytanie wymaga rozróżnienia dwóch pojęć: przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa. To pierwsze pojęcie oznacza osobę prowadzącą działalność gospodarczą (podmiot), zaś drugie – składniki niematerialne i materialne przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej (np. nieruchomości

Tauron złożył do UOKiK wniosek o zgodę na nabycie KWK Brzeszcze

należącego do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu (SRK). Przedmiotem transakcji jest oznaczona część zakładu górniczego w Brzeszczach, stanowiąca zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w skład której wchodzą składniki materialne i niematerialne wykorzystywane do wydobycia, produkcji i

Rząd przyjał nowelę dot. m.in. zmian w podatkach PIT i CIT

drodze spadku lub darowizny - środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, gdy ich nabycie było zwolnione z podatku od spadków i darowizn. Wprowadzone rozwiązania obejmą podatników osiągających przychody z działalności gospodarczej oraz innych źródeł, np. z najmu" - podało CIR

Selvita wnioskuje do KNF o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Selvita CRO

zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji działalności usługowej w obszarze biotechnologii typu Contract Research Organization (działalność wydzielana), w dniu 18 kwietnia 2019 r., złożony został w Urzędzie Komisji Nadzoru

JSW miało 765,4 mln zł straty netto, 888,5 mln zł straty EBIT w II kw. 2020 r.

okresie 2019 roku" - czytamy dalej. Z poniesionych w I półroczu 2020 roku nakładów ogółem w wysokości 875,7 mln zł na rzeczowe aktywa trwałe przypada kwota 723,6 mln zł, na nakłady dotyczące prawa do użytkowania składnika aktywów kwota 147,7 mln zł, natomiast na wartości

PKP Cargo miało 183,9 mln zł zysku netto, 277,6 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

%), - wzrost kosztów amortyzacji i odpisów z tytułu utraty wartości głównie na skutek aktualizacji wyceny wartości rezydualnej składników taboru kolejowego dokonanej na dzień 31.12.2017 r. (zaniżenie bazy); - wzrost kosztów zmiennych (zużycia energii i paliwa trakcyjnego oraz usług

Firma nie musi umrzeć razem z właścicielem. Jak ją przekazać spadkobiercom?

pojęcia: przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa. To pierwsze oznacza osobę prowadzącą działalność gospodarczą (podmiot), zaś drugie – składniki niematerialne i materialne przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej (np. nieruchomości, maszyny, towary). – Przedsiębiorstwo podlega

NWZ Echo usunęło z porządku obrad uchwałę o wydzieleniu segm. mieszkaniowego

organizacyjnie, funkcjonalnie oraz finansowo wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa spółki zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczony do prowadzenia działalności deweloperskiej w zakresie projektów mieszkaniowych (dalej Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa lub

Zbycie przedsiębiorstwa wykonawcy

: W sytuacji zbycia przedsiębiorstwa dozwolona jest podmiotowa zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zbycie przedsiębiorstwa wykonawcy Zgodnie z treścią przepisów Kodeksu cywilnego przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników

Sztuczna inteligencja powstaje z paliwa, wody, minerałów i taniej siły roboczej

 Crawford twierdzi jednak, że AI wcale nie jest "sztuczna" – techniczna i abstrakcyjna, zawieszona w jakiejś niematerialnej chmurze obliczeniowej. W książce "Atlas of A.I. Power, Politics and the Planetary Costs of Artificial Intelligence"

PHZ Baltona miała 45,35 mln zł straty netto, 33,35 mln zł straty EBIT w I półr.

, ? ujęcie w okresie sprawozdawczym amortyzacji związanej ze składnikiem wartości niematerialnych pod nazwą prawa do zawarcia umowy w łącznej wysokości 5 mln zł, ? koszty i nakłady inwestycyjne poniesione w związku z nowymi lokalizacjami, w szczególności czynsze oraz koszty

Grupa BBI Development sprzeda Centrum Marszałkowska za ok. 29,52 mln euro netto

przynależnościami budynku, oraz przeniesieniem praw i obowiązków z wszelkich umów najmu, a także wszelkich składników materialnych i niematerialnych związanych z budynkiem. Jednocześnie emitent potwierdza, że wygasł list intencyjny, o którym emitent pisał w raporcie bieżącym nr 18/2016 z dnia 17.05.2016 r."

Akcjonariusze Boryszewa zdecydują o sprzedaży NPA Skawina na NWZ 8 października

finansowo wyodrębniony w Spółce zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji przydzielonych zadań gospodarczych, tworzącej wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej spółki Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina z siedzibą w Skawinie. (...) Zorganizowana

X-Trade Brokers miał wstępnie 29,53 mln zł zysku netto w I półroczu

spadkiem kosztów działalności operacyjnej o 22,5 mln PLN; - utworzenie odpisu aktualizującego wartość wyodrębnionego składnika wartości niematerialnych w postaci licencji na działalność maklerską na rynku tureckim w wysokości 5,6 mln zł; - wystąpienie

Newag sprzedał Dział Badań i Rozwoju do spółki zależnej za 67,7 mln zł

rzecz spółki Newag IP zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci Działu Badań i Rozwoju, na który składa się wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespół składników materialnych i niematerialnych takich jak w szczególności: (i) prawa do myśli technicznej, stanowiące zespół

X-Trade Brokers wycofuje się z rynku tureckiego, dokona odpisu na ok. 5,6 mln zł

jednostkowego sprawozdania XTB prawdopodobny odpis aktualizujący wartość posiadanych przez emitenta udziałów w ww. spółce zależnej wyniesie ok. 9,7 mln zł, natomiast w odniesieniu do półrocznego skonsolidowanego sprawozdania grupy, spółka zamierza utworzyć odpis aktualizacyjny wartość wyodrębnionego składnika

Radosław Majdan zamierza wprowadzić swoją markę Vabun na giełdę

faktyczne i prawne" w celu upublicznienia spółki oraz debiutu na rynku alternatywnym NewConnect lub rynku regulowanym GPW, podano. "Projekt w rozumieniu umowy oznacza wiedzę oraz wszelkie rzeczy materialne i niematerialne związane ze skutecznym zaprojektowaniem

Rząd przyjął zmiany w podatkach dot. m.in. umorzeń długu i wygranych w grach

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny - wprowadzono możliwość kontynuacji amortyzacji. Oznacza to, że obdarowany nie będzie określał na nowo wartości początkowej tych składników na dzień nabycia, ale przyjmie je w wartości określonej przez darczyńcę

Grupa Global Cosmed planuje restrukturyzację i podział spółki zależnej

planowanego podziału spółki zależnej na spółkę zostanie przeniesiona część obecnego przedsiębiorstwa spółki zależnej, tj. zakłady produkcyjne w Jaworze i Świętochłowicach. W spółce zależnej zostaną zachowane stanowiące zorganizowaną część przedsiębiorstwa składniki materialne i niematerialne związane z

Przegląd informacji ze spółek

Steel umowę przeniesienia przez spółkę na rzecz Dekpol Steel zorganizowanej części przedsiębiorstwa o wartości 100,2 mln zł, obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych, wydzielony pod względem organizacyjnym, funkcjonalnym i finansowym, przeznaczony do prowadzenia działalności

Pekabex sfinalizował zakup Ergon za 49,81 mln zł netto

. "Przedmiot nabycia obejmuje zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych związany z zakładem produkcyjnym położonym w Badowo Mściskach, w podwarszawskiej gminie Mszczonów, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji, wykonywaniu robót budowlano

Societe Generale: Tauron może skutecznie zrestrukturyzować kopalnię Brzeszcze

której wchodzą składniki materialne i niematerialne wykorzystywane do wydobycia, produkcji i zbywania węgla oraz metanu za 1 zł. Grupa Tauron zapowiedziała także podjęcie działań, aby włączyć Brzeszcz do spółki Tauron Wydobycie, do której należą obecnie Zakład Górniczy Janina w

Rozwód. Jak dostać alimenty od eksmałżonka? Jak podzielić majątek obciążony kredytem? Jak uzgodnić opiekę nad dziećmi?

konta bankowe i pozostawił do jej dyspozycji tylko nieduże mieszkanie. Kobieta po rozwodzie odczuła istotne pogorszenie sytuacji materialnej, a do tego leczyła się psychiatrycznie. Sąd rejonowy przyznał jej 1 tys. zł alimentów miesięcznie. Apelację od wyroku wniósł były mąż. Przekonywał, że ani on nie

Jest życie po kredycie. Dla niektórych oddłużenie jest w 100 procentach pewne. Czy zaboli?

Piotr Głuchowski: Kim jest polski bankrut? Mec. Beata Strzyżowska: Przychodzą do nas – w sprawie upadłości - osoby w różnym wieku i o różnym statusie materialnym. Najwięcej jest ludzi starszych, którym po podwyżkach cen podstawowych artykułów i mediów nie starcza na życie, leki i opłaty

Skuteczne, choć niemal w 100 proc. naturalne

specjalny roślinny składnik, który wyłapuje nieprzyjemne, a długo pozostające na skórze zapachy, np. ryb czy czosnku. Kolekcję YOPE łatwo poznać po zabawnych rysunkach zwierzątek na opakowaniach. Już na pierwszy rzut oka widać, że tworzone są z zaangażowaniem i troską o detal. Równie niecodzienne są zapachy

Tauron podpisał przedwstępną umowę nabycia aktywów kopalni Brzeszcze

, w skład której wchodzą składniki materialne i niematerialne wykorzystywane do wydobycia, produkcji i zbywania węgla oraz metanu" - czytamy w komunikacie. RSG zawarło także porozumienie z organizacjami związkowymi działającymi w KWK Brzeszcze, zgodnie z którym kupujący

MIB: Tomasz Tomala pełnomocnikiem ds. organizacji Krajowego Zasobu Nieruchomości

, podano także. Nadzór nad działalnością pełnomocnika sprawuje minister infrastruktury i budownictwa, który wyposaży pełnomocnika KZN w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inne składniki aktywów niezbędne do rozpoczęcia przez niego działalności. Środki na

ABC Data ma umowę ramową z inwestorem, będzie wezwanie na 100% akcji

% akcji ABC Data, a następnie zbyciu przedsiębiorstw przez ABC Data oraz spółkę zależną - ABC Data Marketing, podano także. "Przedmiotem sprzedaży będą zasadniczo wszystkie składniki majątkowe i niemajątkowe składające się na przedsiębiorstwa emitenta i ABC Data Marketing

Rozdzielność majątkowa. Razem czy oddzielnie?

sięgnąć nie tylko do majątku osobistego żony, ale także – z uwagi na brak majątku wspólnego – do niektórych składników (np. wynagrodzenia za pracę) majątku osobistego męża. Rozdzielność majątkowa nie ma też wpływu na stare długi – nie spowoduje, że rozpadną się one na dwa mniejsze

Tauron podpisał umowę przejęcia kopalni Brzeszcze

zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w skład której wchodzą składniki materialne i niematerialne wykorzystywane do wydobycia, produkcji i zbywania węgla oraz metanu za 1 zł, podał Tauron. Przedwstępna warunkowa umowa nabycia tych aktywów zawarta została 19 października 2015 r

Zarabiamy więcej, ale nie czujemy się bogatsi. Jak bardzo zdrożały mieszkania i woda w kranie przez 10 lat?

kategorii, choć mniejsze, mogą boleć znacznie bardziej, jeśli kupujemy je regularnie i często. Sporo drożej kosztuje zrobienie sobie zwykłej kanapki: chleb zdrożał o 41 proc., bułka o 20 proc., masło o 73 proc., ser o 30 proc., szynka o 28 proc. Pijecie herbatę z cytryną? Zdrożały oba składniki - o 152 i 45

Prawnicy czytelnikom, odc. 15. Od kwietnia firma obniżyła pensje o 20 proc. W jakiej wysokości dostanę zasiłek z ZUS?

niezdolność do pracy lub w ciągu poprzedzającego roku) lub zaprzestaniem wypłacania określonych składników np. w związku ze zmianą układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub czasowym charakterem takiego dodatku. Zmiana warunków wynagradzania w postaci obniżenia wynagrodzenia zasadniczego nie

Uwaga, drożyzna! Sieci handlowe po raz pierwszy od lat bez protestów akceptują wyższe stawki od dostawców

. Nastroje konsumenckie zabija niepewność - W handlu (szeroko rozumianym jako producenci i detaliści) najważniejsze są nastroje konsumenckie. Percepcja jest kluczowa, o wiele ważniejsza niż fakty materialne, potwierdzają to wszystkie badania - tłumaczy Marek Zdziech, partner w OC&C Strategy Consultants, A

Biznes będzie uciekać z Polski. Nowy szef doradców podatkowych ostrzega

Michał Frąk: Jaki będzie 2018 rok dla przedsiębiorców? Prof. Adam Mariański*: Trudniejszy. Z kilku powodów. Pierwszy z nich to wchodzący w życie limit rozliczania kosztów usług niematerialnych w wysokości 3 mln zł. Od 1 stycznia podmioty powiązane takich wydatków nie mogą traktować jako kosztu

Agora ma większościowy pakiet udziałów w GoldenLine

. Centrum Kompetencyjne Praca stanowiące organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Agory zespół składników materialnych i niematerialnych (wraz z zobowiązaniami) przeznaczonych do prowadzenia serwisu Gazetapraca.pl oraz sprzedaży, poprzez zorganizowany

Przegląd informacji ze spółek

. oraz Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. (SRK) zawarły dziś umowę sprzedaży oznaczonej części Zakładu Górniczego w Brzeszczach jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Spółka zależna Taurona zakupi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w skład której wchodzą składniki materialne i niematerialne

Zysk netto X-Trade Brokers wzrósł r/r do 31,34 mln zł w III kw. 2017 r.

. - utworzeniem odpisu aktualizującego wartość wyodrębnionego składnika wartości niematerialnych w postaci licencji na działalność maklerską na rynku tureckim w wysokości 5,6 mln zł; - wystąpieniem ujemnych różnic kursowych (koszty finansowe) w kwocie 11,4 mln zł (I-III kwartał 2016

Kiedy możesz żądać wyjaśnień od wykonawcy postępowania o zamówienie publiczne?

cywilny w art. 551 wskazuje, że przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej i obejmuje w szczególności: - oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części

Nobel dla badacza szczęśliwości

. "Krajowe urzędy statystyczne zaczynają zbierać dane na temat dobrego samopoczucia, OECD przygotowało podręcznik, w jaki sposób najlepiej to zrobić, a politycy obiecują skupić się nie tylko na wzroście gospodarczym i poprawie materialnych standardów życia, ale też na znacznie szerszym zakresie spraw

Sukcesja generalna w przypadku spółek i doświadczenia przejętej spółki

dniem połączenia na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną, wraz z tymi składnikami majątku spółki przejętej lub spółek łączących się, z którymi ww. niematerialne elementy przedsiębiorstwa są związane. Posługiwanie się referencjami wystawionymi na nabyte przedsiębiorstwo dopuścił Zespół Arbitrów

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

przedsiębiorcę zagranicznego;   Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony 3) składnik majątkowy - nieruchomość, część składową nieruchomości, przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23

Podatek spadkowy niezgodny z konstytucją. Za mało czasu dla spadkobiercy

I tu pojawił się problem. Spora grupa, przede wszystkim spadkobierców (tu procedury przyjęcia składników majątku są bardziej skomplikowane niż przy darowiźnie), nie zdążała złożyć wymaganego zawiadomienia w wymaganym terminie. Tracili prawo do zwolnienia podatkowego. Musieli zapłacić fiskusowi

Upadł Znak, niech żyje Bestcom.eu?

ani słowa. Na przesłuchaniu 27 kwietnia Bojszczak wśród składników majątku Znaku wymienił m.in. nieruchomość w Wysogotowie i wyposażenie. O wartościach niematerialnych nie wspomniał słowem. Syndyk idzie do prokuratora Po naszej interwencji syndyk

Wkład konsumpcji gospod. domowych we wzrost PKB pozostanie wysoki wg analityków

kwietniowym) najlepszy w tym roku. Miała na nie zapewne wpływ wysoka liczba dni handlowych w lipcu (aż 28), ale przede wszystkim jest to rezultat poprawiającej się sytuacji materialnej gospodarstw domowych. Na tę ostatnią wpływa nie tylko korzystna z punktu widzenia pracowników sytuacja na rynku pracy, ale

Przegląd informacji ze spółek

Energy Capital Management, Ursus nadal prowadzi z innymi potencjalnymi zainteresowanymi rozmowy w sprawie sprzedaży Ursus Bus, poinformowała ISBnews wiceprezes spółki ds. restrukturyzacji Agnieszka Biała. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona rozpoznało składnik

Rozwój czy dryf? Gadomski o książce Dariusza Filara

polskie wyroby eksportowe, zwykle średniej jakości, lepiej się sprzedawały w warunkach kryzysu niż produkty droższe, wysokiej jakości. - Polscy konsumenci nie uwierzyli w kryzys i nie ograniczyli konsumpcji, której wzrost był w 2009 roku najważniejszym składnikiem ogólnego

Polska najbiedniejsza z najbogatszych

zdrowotnej. Żeby lepiej opisać różnice w poziomie życia, dwadzieścia lat temu wymyślono ranking HDI. Składają się na niego trzy główne składniki - średnia długość życia, PKB na mieszkańca oraz liczba lat spędzonych przez przeciętnego obywatela w szkole. Dlatego ranking HDI różni

Baobab z Senegalu, algi z Bretanii, szarotki ze Szwajcarii

. Długo przygotowywałam się do tych studiów - i materialnie, bo kosztują tyle, ile mieszkanie w Polsce, i do wymagającego egzaminu. Tam nie wystarczy podejście czysto ekonomiczne, potrzebne jest także wyczucie sztuki, znajomość trzech języków i minimum pięć lat na stanowisku menedżerskim. Oprócz wiedzy

Dynamika wzrostu płac wyniesie ok. 7% r/r w kolejnych miesiącach wg analityków

bardzo wysokim poziomie. Poprawa sytuacji materialnej pracowników, i tym samym gospodarstw domowych, będzie się przekładać na tempo wzrostu konsumpcji, które w mojej ocenie w tym roku pozostanie wysokie i nie będzie się istotnie różnić od ubiegłorocznego. Dane z rynku pracy na pewno nie zmienią

Wynajmujesz mieszkanie? Sprawdź, jaką pułapkę zastawił na ciebie fiskus

jedna stawka podatku, a mianowicie 8,5 proc. Dla przypomnienia, z działalnością gospodarczą będziemy mieć do czynienia, w przypadku działalności zarobkowej, m.in. usługowej, polegającej na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzonej we własnym

Czy można zmienić testament? [PORADNIK]

. Warto wiedzieć. Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament (także ten z zapisem windykacyjnym - w testamencie notarialnym takim zapisem można przekazać konkretny składnik majątku konkretnej osobie), jak i jego poszczególne postanowienia. Odwołaniem może być także sporządzenie nowego

Zamiast podnosić VAT przywrócić trzecią stawkę PIT

wydatkowej budżetu jest niezbędnym warunkiem trwałego zrównoważenia sektora finansów publicznych w Polsce. Z tego punktu widzenia propozycje rządu należy ocenić negatywnie. Wzrost obciążeń podatkiem VAT musi prowadzić do ograniczenia popytu konsumpcyjnego, głównego składnika PKB

LPP. Stworzyć światową markę, z której Polacy będą dumni

już jestem, żyję, jak mi się podoba. Rzeczy materialne po prostu specjalnie mnie nie pociągają, nie są najważniejsze. Samochód to tylko kupa blachy. A co jest najważniejsze? Firma? – Nie... Najważniejsze jest, żeby móc spojrzeć w lustro z przekonaniem, że jest się porządnym człowiekiem. A jak

Brakuje nam 200 tysięcy Polaków rocznie! Kluza uświadamia Kwaśniewskiego

? - Ja mam dość dobrą sytuację materialną, bo nim zostałem urzędnikiem, przez 12 lat pracowałem bardzo intensywnie w sektorze prywatnym i dorobiłem się kwoty, która pozwala mi się utrzymać. Ale rozumiem, o czym pan mówi. W 2004 roku, byłem wtedy

Dla kogo zachowek? Sprawdź, komu się należy

notariuszem jeszcze za życia spadkodawcy. Ale uwaga. Takie zrzeczenie dotyczy także potomstwa zrzekającego się. No chyba, że umowa zawarta pomiędzy zrzekającym się i spadkodawcą reguluje to inaczej. Bogaty czy biedny Żadnego wpływu na wysokość zachowku nie ma sytuacja materialna uprawnionych doń osób. Pani

Kieszonkowe, czyli zaprogramuj dziecku oszczędność [Pieniądze Ekstra]

monet. Z czasem można oswoić dziecko z kartami i bankomatami, ale w pierwszym etapie edukacji finansowej pieniądz nie powinien być dobrem "abstrakcyjnym", lecz materialnym. Stała kwota czy zmienna? Jestem zwolennikiem stałej "pensji", oczywiście wzbogaconej

Po co mamy się ubezpieczać?

świadomość, że emerytura z ZUS i OFE nie pozwoli na utrzymanie poziomu życia z okresu pracy zawodowej. Co można zrobić? Jak najwcześniej zacząć regularnie oszczędzać nawet niewielkie kwoty. Warto też pomyśleć o programie stypendialnym dla dzieci. Najcenniejszym składnikiem majątku

Najczęściej zadawane pytania

usługi niematerialne takie jak m.in.: pośrednictwo finansowe, wynajem nieruchomości, usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe, reklamowe, detektywistyczne, sprzątania obiektów, sekretarskie i tłumaczenia, usługi w zakresie edukacji, ochrony zdrowia, kultury i sportu, pogrzebowe. Czynności te wymienione w