składników majątkowych

Jerzy Sławek

Pre Pack - co to takiego?

Pre Pack - co to takiego?

Pre Pack, bo takiej nazwy łatwiej używać, to szybka możliwość sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo składników majątkowych stanowiących znaczną część upadającego przedsiębiorstwa, która następuje wraz z ogłoszeniem upadłości tego podmiotu, którego majątek jest sprzedawany.

Egzekucja komornicza przeciwko małżonkowi dłużnika

W przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności Kodeksu postępowania cywilnego, komornik sądowy może prowadzić egzekucję także przeciwko małżonkowi dłużnika.

Oświadczenie finansowe Beaty Szydło jak lekarska recepta. Trudno odczytać, jaki jest majątek byłej premier

Europarlamentarzyści są zobowiązani co roku rozliczać się ze swoich dochodów i zgromadzonego majątku. Niektórzy skrupulatnie dbają o rozliczenie się przed obywatelami, inni sprawiają wrażenie, jakby oświadczenia majątkowe pisali na kolanie.

ZM Henryk Kania: Cedrob obniżył cenę nabycia ZCP do 82,1 mln zł

Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - Cedrob dokonał zmiany oferty nabycia składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP) Zakładów Mięsnych Henryk Kania (ZM Henryk Kania), podały ZM Henryk Kania. Zmiana polega na obniżeniu zaproponowanej ceny do 82,1

Cedrob zaoferował nabycie zorganizowanej części przeds. ZM Kania za 100 mln zł

Warszawa, 19.02.2020 (ISBnews) - Cedrob złożył ofertę nabycia składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa Zakładów Mięsnych Henryk Kania w restrukturyzacji za 100 mln zł netto, podała spółka. "18 lutego 2020 r

Kategorie i rodzaje egzekucji sądowej - egzekucja świadczeń pieniężnych

Kategorie i rodzaje egzekucji sądowej - egzekucja świadczeń pieniężnych

wspólnika w spółce handlowej, prawa majątkowe akcjonariusza.6) Egzekucję z nieruchomości. Jest ona najbardziej doniosłym sposobem egzekucji, a także najbardziej dolegliwym dla dłużnika, ponieważ zazwyczaj jest to najwartościowszy składnik jego majątku. Z reguły jest stosowana przy egzekucji wyższych

Rozdzielność majątkowa. Razem czy oddzielnie?

sięgnąć nie tylko do majątku osobistego żony, ale także – z uwagi na brak majątku wspólnego – do niektórych składników (np. wynagrodzenia za pracę) majątku osobistego męża. Rozdzielność majątkowa nie ma też wpływu na stare długi – nie spowoduje, że rozpadną się one na dwa mniejsze

Kto musi spłacać długi, gdy rozpadnie się małżeństwo?

Kto musi spłacać długi, gdy rozpadnie się małżeństwo?

przypadku małżeństw, gdzie istnieje rozdzielność majątkowa – jakikolwiek etap postępowania o separację lub rozwód nie wpłynie na odpowiedzialność za długi każdego z małżonków. Będą oni je spłacali na tych samych zasadach co do tej pory. – Gdy mówimy o małżeństwach, w których istnieje wspólność

Sąd ogłosił upadłość ZM Henryk Kania, zatwierdził sprzedaż ZCP na rzecz Cedrobu

zł netto na rzecz Cedrobu, w skład której wchodzą składniki majątkowe opisane i oszacowane w opinii określającej wartość przedsiębiorstwa ZM Henryk Kania sporządzonej przez Jana Konowalczuka i Grzegorza Wyżgolika, za wyjątkiem: "1) składników majątkowych ujętych w

Po rozwodzie. Podział wspólnego dorobku małżonków [PORADNIK]

Po rozwodzie. Podział wspólnego dorobku małżonków [PORADNIK]

od rodziców jeszcze przed ślubem. Po rozwodzie, w trakcie postępowania o podział majątku, mąż powinien złożyć wniosek o rozliczenie nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego

Rozwód właścicieli. Co się dzieje ze wspólną firmą? [PORADNIK]

Rozwód właścicieli. Co się dzieje ze wspólną firmą? [PORADNIK]

; fiskus sięgnie po twoje oszczędności. Nie spłaciłeś kredytu – bank zabierze ci dom. W trakcie małżeństwa – wspólna własność Jeżeli twoja jednoosobowa firma została założona w trakcie małżeństwa i nie zawarłeś wcześniej umowy o rozdzielności majątkowej (intercyzy), majątek firmy stanowi

Duże zmiany w wynajmie mieszkań. Potrzebna nowa umowa na media i podatek od nieruchomości

Duże zmiany w wynajmie mieszkań. Potrzebna nowa umowa na media i podatek od nieruchomości

, zgodnie z którymi to najemca (faktycznie korzystający z nieruchomości) będzie zobowiązany ponieść koszt podatku od nieruchomości i w tym celu przekazać wynajmującemu kwotę niezbędną na pokrycie tego wydatku. - Składnikami przychodu nie będą ponoszone przez najemcę wydatki (opłaty) związane z przedmiotem

Herkules zdecydował o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego na łącznie 3,1 mln zł

2019 r.: 1. odpis aktualizujący wartości niektórych składników majątku trwałego, których wartość bieżąca istotnie odbiega od wartości rynkowej na kwotę 1,6 mln zł, co zostało potwierdzone wyceną biegłego rzeczoznawcy majątkowego; 2. odpis

Sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe Vivid Games

maja 2020 roku. Według informacji z 17 kwietnia, w ramach PPU Vivid Games zamierza również zamknąć linię biznesową QUASU z możliwą sprzedażą składników majątkowych z nią związanych, co oznacza około 1,5 mln zł oszczędności w ujęciu rocznym oraz konwersję pożyczek udzielonych

Vivid Games złożył wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego

informacji z 17 kwietnia, w ramach PPU Vivid Games zamierza również zamknąć linię biznesową QUASU z możliwą sprzedażą składników majątkowych z nią związanych, co oznacza około 1,5 mln zł oszczędności w ujęciu rocznym oraz konwersję pożyczek udzielonych przez znaczących akcjonariuszy w wysokości 2 mln zł na

Firma po rozwodzie. Czy majątek zostanie podzielony? To zależy [PORADNIK]

Firma po rozwodzie. Czy majątek zostanie podzielony? To zależy [PORADNIK]

zapłaciłeś podatki – fiskus sięgnie po twoje oszczędności. Nie spłaciłeś kredytu – bank zabierze ci dom. Co jest do podziału po rozwodzie Jeżeli twoja jednoosobowa firma została założona w trakcie małżeństwa i nie zawarłeś wcześniej umowy o rozdzielności majątkowej (intercyzy), majątek firmy

Spółki zależne Polenergii złożyły pozew przeciwko Tauronowi, chcą ok. 343 mln zł

składników majątkowych oraz zyskownych segmentów działalności PKH na inne spółki z grupy Tauron, pozostawiając w PKH wyłącznie umowy długoterminowe. Tak przygotowana PKH została przez Tauron postawiona w stan likwidacji, aby w jej toku lub na skutek zakończenia procesu likwidacji i wykreślenia PKH z rejestru

Sąd oddalił wniosek o zgodę na umowę dzierżawy części Almy z pierwokupem

zespół składników majątkowych i niemajątkowych związanych z działalnością handlową oraz ustanowienie prawa pierwokupu tych składników. W odrębnym komunikacie spółka podała, że sąd oddalił wnioski wierzycieli PKO BP, BZ WBK oraz Bać-Pol SA o powołanie Rady Wierzycieli

Rozwodowa bitwa o nieruchomości. Mąż wprowadza się z kochanką, żona sprzedaje połowę domu bezdomnym

Rozwodowa bitwa o nieruchomości. Mąż wprowadza się z kochanką, żona sprzedaje połowę domu bezdomnym

składników majątku wspólnego. Od tego jest sprawa o podział majątku. Sąd rozwodowy może jedynie uregulować sposób korzystania z majątku wspólnego, w tym nieruchomości. Jedynie w skrajnych wypadkach można próbować w toku procesu rozwodowego małżonka eksmitować – mówi mecenas Marta

Kupowanie ruchomości od syndyka

przekracza 50 000 zł, może dokonać zbycia w dowolny sposób, bez konieczności uzyskiwania zgód czy to Rady Wierzycieli czy Sędziego – komisarza. Analogiczna kwota graniczna dotyczy likwidacji praw majątkowych. Jeśli zatem, choćby o przysłowiową złotówkę oszacowanie masy upadłości w zakresie

NIK: W Polsce odzyskano zaledwie 3 mld zł mienia z przestępstw w l. 2014-2018

wolności, podano. "W naszym kraju Policja, ABW, Straż Graniczna, CBA, ŻW i KAS, w ramach prowadzonych czynności operacyjno-rozpoznawczych i postępowań przygotowawczych, ujawniają składniki majątkowe sprawców przestępstw. W sytuacjach wymagających natychmiastowego działania

Unimot utworzył odpis w spółce zależnej, wynik za 2018 r. niższy o 3,72 mln zł

wartość odzyskiwaną niż wartość bilansowa poszczególnych składników majątkowych tworzących punkt skraplania gazu ziemnego w Uniszkach Zawadzkich ? podstawowe aktywo spółki Blue Cold. Wartość bilansowa środków trwałych w wysokości 7 453 495,02 zł na dzień 31 grudnia 2018 r. jest wyższa od zweryfikowanej

Spółka zal. T. Żarneckiego chce dzierżawy i prawa pierwokupu części Alma Market

dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa Alma Market w restrukturyzacji, obejmującej zespół składników majątkowych i niemajątkowych związanych z działalnością handlową oraz ustanowienie prawa pierwokupu tych składników, podała Alma. ?Wniosek zakłada zawarcie umowy

Zwycięstwo nad fiskusem. Przełomowy wyrok NSA w sprawie najmu mieszkań zaczyna przynosić sute plony

następnie wynajmował, to nawet jeśli podejmował kroki zmierzające do uzyskania większego czynszu przez odpowiednie wyposażenie wynajmowanych lokali, ale czynił to w ramach zarządu majątkiem prywatnym, to nie można uznać, że te składniki majątkowe kiedykolwiek wiązał z działalnością gospodarczą. Co to znaczy

Alma: Postanowienie sądu o umorzeniu sanacji nie uprawomocniło się

ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku. Z kolei pod koniec lutego zarządca masy sanacyjnej Alma Market i spółka zależna Tomasza Żarneckiego Alma Kraków zawarli umowę dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa dłużnika, obejmującej zespół składników majątkowych i

MLP Group sprzedaje parki logistyczne w Beruniu i Tychach za łącznie 440 mln zł

śląskim, (?) Bieruń Stary wraz z wznoszącymi się tam budynkami wraz z tytułem własności budowli oraz składników majątkowych. Łączna powierzchnia gruntów wynosi 114 875 m2" - czytamy w komunikacie. "MLP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna

Jak ubezpieczyć firmę, by później nie żałować

wyboru oferty i procedur stosowanych przez dany zakład ubezpieczeń. W przypadku polis majątkowych, związanych z pożarami czy kradzieżami, w umowach mogą wystąpić zapisy dotyczące konieczności posiadania przez firmę określonych zabezpieczeń. - Nie ma konkretnych warunków, które muszą spełnić firmy

Sygnity przedłużyło do 15 XII czas na zawarcie porozumienia z wierzycielami

egzekucyjnych wobec spółki oraz w zakresie podjęcia lub zaniechania kazuistycznie wskazanych działań odzwierciedlających standardy rynkowe w zakresie zabezpieczenia składników majątkowych spółek [...] Druga umowa przewiduje przy tym, że okres przewidziany na doprowadzenie do uzgodnienia i ewentualnego zawarcia

Labo Print zakończył negocjacje dot. nabycia aktywów zakładu druku cyfrowego

wielkoformatowego, zlokalizowanego w woj. zachodniopomorskim. Ostateczne warunki transakcji miały zostać uzgodnione nie później niż do końca października. Według szacunków spółki, łączna kwota nabycia ww. składników majątkowych i zobowiązań mogła wynieść pomiędzy 2 a 3 mln zł. Szacowane

Jak zabezpieczyć majątek w małżeństwie [PORADNIK]

. To ważne, bo majątkiem osobistym można zarządzać samodzielnie. Do sprzedaży odziedziczonego mieszkania żona nie potrzebuje zgody męża. Co też ważne w przypadku rozwodu, składniki majątkowe należące do majątku osobistego nie podlegają podziałowi między małżonkami. Majątkiem

Czy ZUS potrąci mi zajęcie komornicze z zasiłku rehabilitacyjnego? Prawnicy czytelnikom, odc. 102.

majątkowych zobowiązanego ze względu na jego ważny interes. Zgodnie z art. 13 powyższej ustawy organ egzekucyjny, na wniosek zobowiązanego i ze względu na jego ważny interes, może zwolnić na czas oznaczony lub nieoznaczony z egzekucji w całości lub części określone składniki majątkowe zobowiązanego

Pułapki fiskusa na wynajmujących mieszkania. Zaskakujące interpretacje

wydatku. - Składnikami przychodu nie będą ponoszone przez najemcę wydatki (opłaty) związane z przedmiotem najmu takie jak: opłaty za prąd, wodę, ciepło, wywóz śmieci, fundusz remontowy, podatek od nieruchomości) itp. - jeżeli z umowy wynika, że najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia. Dodatkowe opłaty

Krezus ze SKOK-u

Jarosław Bierecki wzorem swojego młodszego brata Grzegorza Biereckiego wszedł do polityki i po ostatnich wyborach został radnym PiS w pomorskim sejmiku. Oto co ujawnił w swoim oświadczeniu majątkowym obejmującym okres od stycznia do końca listopada 2014 r

Herkules dokona odpisów obniżających o 13,5 mln zł wynik grupy za 2019 r.

niektórych składników majątku trwałego w Herkules S.A., których wartość bieżąca istotnie odbiega od wartości rynkowej na kwotę 7,1 mln zł, co zostało potwierdzone wyceną biegłego rzeczoznawcy majątkowego (mając na uwadze utworzony wcześniej, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 30 września 2019

Spółka Żarneckiego wydzierżawiła supermarket w Krakowie od zarządcy Almy

Warszawa, 20.02.2017 (ISBnews) - Zarządca masy sanacyjnej Alma Market i spółka zależna Tomasza Żarneckiego Alma Kraków zawarli umowę dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa dłużnika, obejmującej zespół składników majątkowych i niemajątkowych związanych z działalnością

Labo Print rozpoczął negocjacje dot. nabycia aktywów zakładu druku cyfrowego

zatrudnienia części pracowników zakładu" ? czytamy w komunikacie. Według oszacowania emitenta, łączna kwota nabycia ww. składników majątkowych i zobowiązań wyniesie pomiędzy 2 a 3 mln zł. Szacowane roczne przychody generowane przez zakład mogą wynieść nie mniej niż 5 mln zł w

Wynajmujemy mieszkanie - jak się rozliczyć z fiskusem?

ramach zarządu majątkiem prywatnym, to nie można uznać, że te składniki majątkowe kiedykolwiek wiązał z działalnością gospodarczą. Dla dopiero przymierzających się do najmu na pewno uchwała NSA jest wyraźną wskazówką, jak powinni postąpić i co ważniejsze, jak w takiej sprawie będzie musiał się

KNF nałożyła 1 mln zł kar na ZCh Police za naruszenia w raportach okresowych

informacji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową emitenta. Brak prawidłowej wyceny składników aktywów oraz ujęcia rezerw na zobowiązania, stanowi o nierzetelności i niekompletności raportów okresowych, których dotyczy niniejsza decyzja" - przypomniano. (ISBnews)

Koszty firmowe i amortyzacja [PORADNIK]

rok. Składniki majątku podlegające amortyzacji to środki trwałe (np. maszyny, budynki, pojazdy) lub wartości niematerialne i prawne (np. patenty, autorskie prawa majątkowe, koncesje czy licencje). - Składniki majątku firmy o wartości początkowej powyżej 10 tys. zł netto należy włączyć do ewidencji

Pomagasz obywatelom Ukrainy? Nosisz im jedzenie, udostępniasz mieszkanie? Koniecznie to przeczytaj

tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy własności rzeczy lub praw majątkowych. Zwolnienie będzie obowiązywało od 24 lutego do 31 grudnia 2022 roku – twierdzi wiceminister Artur Soboń. Teraz jest tak, że osoby otrzymujące darowizny nie płacą podatku, o ile wartość świadczenia (pieniężnego lub

Projprzem zawarł przedwstępną umowę sprzedaży ZCP za 3,75 mln euro netto

kupująca kupić należącą do spółki zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą zakład produkcyjny w Sępólnie Krajeńskim, która składa się w szczególności z następujących składników materialnych i niematerialnych: - prawo własności nieruchomości w Sępólnie Krajeńskim

NBP: Majątek gosp. domowego to średnio 263,6 tys. zł, 58% średniej strefy euro

tys. euro), podał Narodowy Bank Polski (NBP) w raporcie "Zasobność gospodarstw domowych w Polsce". "Poszczególne składniki majątku są w zróżnicowanym stopniu w posiadaniu gospodarstw domowych. Zdecydowana większość gospodarstw domowych jest właścicielem

Vivid Games złoży wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego

', 'Amusing Heroes' oraz 'Knight Fights 2'. W produkcji znajduje się również kilka gier segmentu casual" - podkreślił Kościelny. W ramach PPU Vivid Games zamierza również zamknąć linię biznesową QUASU z możliwą sprzedażą składników majątkowych z nią związanych, co oznacza około

Rewolucyjne zmiany w podatkach dla wynajmujących mieszkania

, którzy z wynajmu mieszkań nie mają więcej niż 100 tys. zł przychodu rocznie (przychód ten dotyczy łącznie małżonków ze wspólnotą majątkową). Resort tłumaczy, że chce, aby ryczałtem mogli się rozliczać jedynie ci, którzy wynajem traktują jako dodatkowe źródło dochodu, a nie opłacalną działalność

Niski dług ochroni nieruchomości dłużnika. Projekt "tarczy antykryzysowej 3.0"

postępowania egzekucyjnego (w całości albo jeżeli egzekucja prowadzona jest z wielu składników majątkowych dłużnika, w części dotyczącej nieruchomości). Zgodnie bowiem z art. 824 § 1 pkt 4. k.p.c. komornik umorzy postępowanie egzekucyjne jeżeli wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokona czynności

Mateusz Morawiecki ujawnił swoje oświadczenie majątkowe

. na 400-metrowej działce. Do tego ma dwuhektarową działkę rolną o wartości 110 tys. zł, z której nie osiągnął żadnych korzyści majątkowych w 2015 roku. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. zł to według dokumentu: zabudowa kuchenna o wartości 60 tys. zł i

Chcą się pozbyć, czego się da. Wykazują nawet drapak kota. Tak upadają Polacy

normą. Natomiast zadziwiające bywa czasami, jak skrupulatnie upadli potrafią sporządzać wykaz swojego majątku, ujmując tam na przykład sztućce, których używają codziennie ze wskazaniem konkretnej ilości sztuk czy też używany drapak dla kota. Oczywiście tego typu podstawowe składniki majątkowe nie

Nowy "Polski ład" jeszcze nie obowiązuje. Ale przedsiębiorcy już ponoszą jego koszty

klasy średniej. I są określone wartości, które trzeba inwestować w określone składniki majątkowe. Mam wrażenie, że ten rok jest dla polskich przedsiębiorców wyjątkowo stresujący. Dopiero co niedawno objęto CIT-em spółki komandytowe, co niektórzy nazywają podwójnym opodatkowaniem te formy prowadzenia

Rozwód z majątkiem w spadku [PORADNIK]

. ramka: Bez alimentów w spadku Alimenty nie podlegają dziedziczeniu, są przypisane do konkretnej osoby. Z chwilą jej śmierci obowiązek alimentacyjny wygasa. Alimenty nie przechodzą więc z matki na dziecko. Wspólność i rozdzielność majątkowa

GreenWay Polska przejął Indigo Tech, wchodzi w nowy obszar działalności

transakcji GreenWay Polska nabył składniki majątkowe Indigo Tech w postaci m.in. stacji ładowania oraz praw i obowiązków wynikających z zawartych umów. Firma przejęła także know-how związany z oferowaniem stacji ładowania w modelu wynajmu. Zawarcie umowy związane jest z decyzją GreenWay Polska o rozszerzeniu

ABC Data ma umowę ramową z inwestorem, będzie wezwanie na 100% akcji

% akcji ABC Data, a następnie zbyciu przedsiębiorstw przez ABC Data oraz spółkę zależną - ABC Data Marketing, podano także. "Przedmiotem sprzedaży będą zasadniczo wszystkie składniki majątkowe i niemajątkowe składające się na przedsiębiorstwa emitenta i ABC Data Marketing

Przegląd informacji ze spółek

przez AOC Health wezwanie na 10,6% akcji spółki pozostanie bez istotnego wpływu na dotychczasową działalność, a cena w wezwaniu (66,4 zł za akcję) jest godziwa, podał PBKM. Cedrob złożył ofertę nabycia składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa

Jak przekazać majątek

tzw. działu spadku (określić, komu przypadną na własność poszczególne składniki majątkowe). Takie postępowanie może się ciągnąć latami. Ale to się już zmieniło. Teraz konkretny składnik majątku można przekazać konkretnej osobie. A wszystko za sprawą zapisu windykacyjnego

Obajtek zawarł umowy na rozbiory Lotosu

polska strona nigdy nie powinna się zgodzić. Ale się zgodziła. Bo to żadna fuzja, tylko rozbiór i ogołocenie Lotosu – firmy fundamentalnej dla Pomorza – i na tych składnikach majątkowych wyhodowanie zagranicznego konkurenta dla Orlenu. Premier Mateusz Morawiecki twierdził, że z przejęcia

Grodno zawarło przedwstępną umowę nabycia 100% udziałów Bargo za 12,5-14 mln zł

mln zł, a druga, wg. szacunków emitenta wyniesie nie więcej niż 4 mln zł i jej wysokość jest uzależniona od wartości składników majątkowych ustalonych w trakcie inwentaryzacji, która zostanie przeprowadzona po uzyskaniu zgody prezesa UOKiK oraz od ewentualnych roszczeń emitenta wobec sprzedających

MLP Group zawarła umowę sprzedaży MLP Bieruń za ok. 71,39 mln zł netto

śląskim, w obrębie ewidencyjnym 0002, Bieruń Stary wraz z wznoszącymi się tam budynkami wraz z tytułem własności budowli oraz składników majątkowych. Łączna powierzchnia gruntów wynosi 114 875 m2" - czytamy w komunikacie. Cena netto za majątek objęty umową wynosi 16 790

CDRL obejmie 70% udziałów w spółce Broel produkującej czapki i dodatki dziecięce

przeznaczony na nabycie od spółki jawnej jej składników majątkowych związanych z projektowaniem, produkcją i sprzedażą odzieży dziecięcej w postaci nakryć głowy i dodatków. Przedmiotem nabycia są w szczególności aktywa trwałe (za wyjątkiem pojazdów), zapasy, materiały, znak firmowy. Spółka zatrudni także

Przegląd informacji ze spółek

dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wpłynął wniosek spółki zależnej od Tomasza Żarneckiego - Alma Kraków Sp. z o.o. o wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa Alma Market w restrukturyzacji, obejmującej zespół składników majątkowych i

Jak działa zapis windykacyjny? Kto ma prawo do majątku wskazanego przez spadkodawcę?

Wcześniej za pomocą testamentu nie można było bowiem bezpośrednio przekazać konkretnego składnika majątku konkretnej osobie – nie pozwalało na to prawo spadkowe. Nawet jeśli wskazaliśmy w testamencie, że firma ma przypaść młodszemu z naszych synów, a mieszkanie i samochód starszemu, to i tak

Związek z majątkiem

przypadku rozwodu składniki majątkowe należące do majątku osobistego nie podlegają podziałowi między małżonkami. Majątkiem osobistym są też przedmioty służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb, np. odzież, biżuteria, kosmetyki czy przedmioty związane z hobby (choćby wędki

Co trzeba wiedzieć o spółkach. Poradnik, cz. II

wspólników – o tych kwestiach decyduje forma naszej spółki. Eksperci wyjaśniają, że w spółce jawnej wspólnicy co do zasady ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki, jednakże ich odpowiedzialność majątkowa powstaje dopiero z chwilą, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Oznacza

Wynajmujemy mieszkanie - "Polski Ład" to potężne zmiany w podatkach

składniki majątkowe kiedykolwiek wiązał z działalnością gospodarczą. Dla dopiero przymierzających się do najmu na pewno uchwała NSA jest wyraźną wskazówką, jak powinni postąpić i co ważniejsze, jak w takiej sprawie będzie musiał się zachować ich urząd skarbowy. Jak legalnie zmniejszyć podatek od wynajmu

Rewolucyjne zmiany dla wynajmujących mieszkania. Co dalej z Airbnb?

wspólnotą majątkową). Resort tłumaczy, że chce, aby ryczałtem mogli się rozliczać tylko ci, którzy wynajem traktują jako dodatkowe źródło dochodu, a nie opłacalną działalność gospodarczą. Po zmianach Polacy nadal mogą płacić 8,5 proc. ryczałtu dla przychodów z najmu do 100 tys. zł rocznie, jednak nadwyżka

Rozwód. Jak dostać alimenty od eksmałżonka? Jak podzielić majątek obciążony kredytem? Jak uzgodnić opiekę nad dziećmi?

postępowania o podział majątku, mąż powinien złożyć wniosek o rozliczenie nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego stanowią majątek osobisty małżonka, czyli mieszkanie, które małżonkowie

Jest życie po kredycie. Dla niektórych oddłużenie jest w 100 procentach pewne. Czy zaboli?

tysięcy złotych. Staramy się jednak pomóc każdemu. We wniosku zapiszemy: ile jest pan winien i komu konkretnie, jakie z tego wynikają miesięczne raty… z drugiej strony opiszemy sytuację majątkową – zarobki, wydatki na dzieci, koszty mieszkania. Powinno z tego wynikać, że nie jest pan w stanie

Rząd chce konfiskować majątki przestępców

i skarbowych - "składników i praw majątkowych przedsiębiorstwa nienależącego do sprawcy, jeśli zostało ono wykorzystane do popełnienia przestępstwa". Będzie o tym orzekał sąd, jeśli zapadnie wyrok skazujący. W jakich sytuacjach ma być stosowany przepadek wobec przedsiębiorstw? Jeśli

Orlen Projekt ma decyzję sądu w sprawie realizacji budowy dla Polwaksu

wyniku podjętych przez komornika czynności zajęte zostały ruchomości należące do Polwaksu. Po ustaleniu przez Orlen Projekt ich wartości spółka podejmie decyzję o ewentualnym skierowaniu środków egzekucyjnych także do innych składników majątku Polwaksu, podano również. Orlen

Przegląd informacji ze spółek

. Accor uzgodnił warunki przejęcia działalności serwisowej Orbisu za 286 mln euro i rozpoczął pozbywanie się operacji związanych z nieruchomościami, których wartość brutto (nie licząc wyniosła 1,18 mld euro na koniec 2018 roku, podał Accor. Giełda Praw Majątkowych Vindexus

Górażdże ma warunkową zgodę UOKiK na przejęcie Duda Kruszywa i Duda Beton

wyłączone muszą zostać wszelkie składniki majątkowe i niemajątkowe składające się na węzeł betoniarski Duda Beton w Olszowej. Dotyczy to w szczególności umów z pracownikami, praw do nieruchomości, dokumentacji księgowej, technicznej, handlowej i prawnopracowniczej, lokalnej bazy klientów, zezwoleń

Copernicus Capital TFI chce ponownego rozpatrzenia sprawy zw. z karą KNF

wnioskował o ponowne rozpatrzenie sprawy. W ocenie Copernicus Capital TFI opisany w komunikacie Komisji przebieg transakcji był zgodny z obowiązującą dotychczas praktyką, polegającą na zaspokojeniu uczestników funduszu przez wydanie uczestnikom składników portfela

Zysk netto ZA Puławy spadł r/r do 27,09 mln zł w II kw. 2017 r.

produktów (głównie amoniaku) oraz towarów (głównie gazu ziemnego, energii elektrycznej i praw majątkowych energii elektrycznej z kogeneracji)" - czytamy w raporcie. W II kwartale 2017 roku w relacji do II kwartału 2016 roku: produkcja melaminy - była niższa o 22%; produkcja

Przegląd informacji ze spółek

oferowana w wezwaniu Fedha odpowiada wartości godziwej akcji, podała spółka. Zarządca masy sanacyjnej Alma Market i spółka zależna Tomasza Żarneckiego Alma Kraków zawarli umowę dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa dłużnika, obejmującej zespół składników majątkowych i

BGŻ BNP Paribas: Spełnił się pierwszy warunek nabycia Sygma Bank Polska

niepieniężnego wszystkich składników majątkowych oddziału. Zarejestrowanie Sygma Bank Polska w rejestrze przedsiębiorców KRS planowane jest w najbliższym czasie. Sygma Bank Polska będzie kontynuował działalność i strategię Sygma Banque SA Oddział w Polsce, podano także. Sygma Banque SA

Kolporter sfinalizował umowę zakupu 25% + 1 udział w KDWT należącej do Eurocash

szybkozbywalnych. Z zakresu transakcji zostały przez strony wyłączone określone hurtownie i inne składniki majątkowe i niemajątkowe, zgodnie z decyzją UOKiK. "W wyniku finalizacji umowy z Kolporterem umacniamy pozycję KDWT jako lidera na krajowym rynku dystrybucji wyrobów

Zapisać w testamencie czy podarować - jak przekazać mieszkanie?

stwierdzenie nabycia spadku. A następnie dokonać tzw. działu spadku, czyli określić, komu przypadną na własność poszczególne składniki majątkowe. To się jednak zmieniło. Teraz w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że konkretna osoba nabywa

Darowizna zamiast spadku

spadkodawcy zmarł przed nim). Mało tego. Aby stać się właścicielami majątku otrzymanego po zmarłym spadkobiercy, muszą przeprowadzić postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, a następnie dokonać tzw. działu spadku, czyli określić, któremu z nich przypadną na własność poszczególne składniki majątkowe

Poradnik. Upadłość konsumencka: opłaty, umorzenia, zasady i wyjątki

kieruje tokiem postępowania upadłościowego i jest odpowiedzialna m.in. za sprzedaż majątku). Według ministerstwa takie postępowanie nie powinno trwać dłużej niż 6-8 miesięcy. Jeśli jednak sytuacja majątkowa dłużnika jest złożona, ponieważ ma wielu wierzycieli, duży majątek lub majątek z nieuregulowanym

Niebezpieczne chwilówki najszybszą drogą do pętli zadłużenia. Sprawdź, jak możesz się przed nim uchronić

pożyczek, bez zbędnych formalności. W niektórych przypadkach proponują osobom wykonującym tzw. wolne zawody (np. lekarz, dentysta, prawnik, doradca podatkowy, architekt, geodeta, rzeczoznawca majątkowy, farmaceuta, pielęgniarka, położna) nawet kilkusettysięczne kredyty na samo oświadczenie o dochodzie. Nie

Państwo będzie mogło przejmować prywatne firmy. We wtorek rząd przyjął specjalny projekt ustawy Zbigniewa Ziobry

określonych przez sąd składników majątkowych. Przepisy już więc wzbudzają niepokój przedsiębiorców. - W świadomości społecznej jest przekonanie, że ktoś jest winny dopiero po prawomocnym wyroku sądu. Prokuratorski zakaz prowadzenia działalności już w postępowaniu przygotowawczym (kara przed wyrokiem) narusza

Przegląd informacji ze spółek

niewypłacaniu dywidendy z zysku netto spółki za 2019 rok, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. Cedrob dokonał zmiany oferty nabycia składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP) Zakładów Mięsnych Henryk Kania (ZM Henryk Kania), podały ZM

Korupcja w Poczcie Polskiej? CBA zatrzymało 11 osób. Chodzi o ponad 30 mln zł i gigantyczne łapówki

działań organów ścigania wynikających ze zgłoszonych w kwietniu 2018 roku przez zarząd Poczty Polskiej informacji w ramach „tarczy antykorupcyjnej” – twierdzi sama Poczta. Chodzi o przetargi o wartości ponad 30 mln zł organizowane przez operatora. Korzyści majątkowe (czytaj łapówki

Ile zarabiają i ile mają na koncie najważniejsze osoby w Sejmie? Sprawdź!

. Dochody z tytułu zatrudnienia - 170 tys. 341,92 zł - wynagrodzenie   - 25 tys. 028,68 zł diety parlamentarnej. Składniki mienia ruchomego powyżej 10 tys. zł - książki

Bałagan w darowiznach - na nowe przepisy jeszcze poczekamy

spadkobiercy, trzeba przeprowadzić postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku. A następnie przeprowadzić tzw. dział spadku (określić, komu przypadną na własność poszczególne składniki majątkowe). Takie postępowanie spadkowe może się ciągnąć latami. Owszem, już dziś

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

przedsiębiorcę zagranicznego;   Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony 3) składnik majątkowy - nieruchomość, część składową nieruchomości, przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23

Zmieniły się przepisy o zajęciach komorniczych. Na korzyść emerytów

potrzebne dłużnikowi do pracy, *sprzęt rehabilitacyjny należący do osób chorych, *pomoce naukowe dla osób uczących się. Warto negocjować Zadłużony emeryt może podjąć negocjacje z wierzycielem i ustalić warunki spłaty długu. Może to być np. rozłożenie zadłużenia na raty lub zwolnienie jakiegoś składnika

Sygnity ma umowę z obligatariuszami i bankami dot. spłat zadłużenia

zaniechania kazuistycznie wskazanych działań odzwierciedlających standardy rynkowe w zakresie zabezpieczenia składników majątkowych spółek i odnoszących się do takich obszarów jak w szczególności rozporządzanie bądź obciążanie swojego majątku, udzielanie poręczeń, nabywanie majątku trwałego, czy też

Majątek w spadku dla konkretnej osoby [PORADNIK]

sposób narażony przez dokonanie zapisu windykacyjnego składnika majątku wspólnego". Również Sąd Najwyższy zgodził się z tym stanowiskiem. Stwierdził, że zapisem windykacyjnym mogą być objęte przedmioty majątkowe należące do majątku wspólnego małżonków, jeśli między nimi istnieje wspólność ustawowa

ProService AT liczy na szybkie zamknięcie akwizycji od Skarbca, ma szereg innych

intencyjny ze Skarbiec Holding o zakupie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej składniki majątkowe oraz personal, w celu prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu ksiąg rachunkowych na zlecenie. Transakcja ma być zamknięta "niezwłocznie". "

Wielu unika płacenia alimentów. Ci, którzy płacą, też mogą mieć kłopoty

rodziców) złożył celowo wniosek o egzekucję alimentów w sytuacji, w której alimenty były na bieżąco regulowane i nie było żadnych zaległości. Wyłącznie po to, aby komornik dokonał zajęcia wynagrodzenia za pracę, konta bankowego lub innego składnika majątkowego dłużnika. Następnie stawiał się zszokowany

PEM Asset Management nabyło MCI Asset Management za 357,1 mln zł

ramach porządkowania i uproszczenia struktury grupy. W skład zbywanego przedsiębiorstwa MCI Asset Management oprócz przedmiotów majątkowych, które nie stanowią istotnego składnika zbywanego przedsiębiorstwa, weszły w szczególności prawa wynikające z następujących umów

Rewolucja w dziedziczeniu - wskażemy osobę, która przejmie nasz majątek

nim). Mało tego - aby stać się właścicielem majątku otrzymanego po zmarłym spadkobiercy, trzeba przeprowadzić postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku. A następnie dokonać tzw. działu spadku (określić, komu przypadną poszczególne składniki majątkowe). Takie

Bogato w SKOK-ach. Bracia Grzegorz i Jarosław Biereccy zarobili ponad 9 mln zł

Miniony rok bracia Biereccy mogą uznać za udany nie tylko dlatego, że do władzy doszła ich formacja polityczna. Złożone przez braci oświadczenia majątkowe przynoszą informacje o milionowych dochodach. Grzegorz Bierecki był najlepiej zarabiającym senatorem, a jego brat Jarosław

Nowa ustawa Ziobry pozwoli ukarać firmę bez znajdowania winnego i czekania, aż sąd go skaże

wstrzymanie wypłat dotacji i subwencji, zakaz promocji i reklamy, zakaz zawierania umów określonego rodzaju, prowadzenia określonej działalności, obciążania na czas postępowania bez zgody sądu swojego majątku lub zbywania bez takiej zgody określonych przez sąd składników majątkowych. Przepisy już wzbudzają

Wartość backlogu Mostostalu Zabrze wynosi łącznie ponad 1,3 mld zł

zakładają między innymi zbycie nieprodukcyjnych składników majątkowych. W związku z tym 26 lutego 2016 r. dokonała zbycia kortów tenisowych zlokalizowanych w Zabrzu. "W perspektywie najbliższego kwartału planujemy podpisać kolejne umowy na podstawie których kilka

Zysk netto PKO BP wzrósł r/r do 3 104 mln zł 2017 r.

. oraz transakcji sprzedaży w III kwartale 2016 roku składników majątku spółki Qualia Development Sp. z o.o. i jej spółek zależnych, 2) wzrost poziomu podatku od niektórych instytucji finansowych (podatek bankowy) o 103 mln zł r/r, związany ze wzrostem skali działania grupy

Przegląd informacji ze spółek

. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) uznał, że wybrane do ochrony dane, dotyczące autoryzacji 1-MNA jako składnika "nowej żywności" były niezbędne do oceny bezpieczeństwa 1-MNA. Wnioskiem może się teraz zająć Komisja Europejska (KE). Pharmena spodziewa się, że ostateczna decyzja Komisji może zapaść jeszcze w

Spółka Benefit Systems rozpoczęła negocjacje ws. transformacji Calypso Fitness

zależny od GVL (dalej jako NewCo1), podmiot zależny od Fit Invest (dalej jako NewCo2) oraz podmiot zależny od Fitness Investment (dalej jako NewCo3). Majątek wydzielany z Calypso Fitness składać się będzie ze składników majątkowych (aktywów i pasywów) tworzących obecnie 10 klubów fitness. Ponadto przed

Fiskus zwraca podatek. Ale trzeba się pospieszyć

procedury przyjęcia składników majątku są bardziej skomplikowane niż przy darowiźnie), nie zdążała złożyć wymaganego zawiadomienia w wymaganym terminie. Tracili prawo do zwolnienia podatkowego. Musieli zapłacić podatek od przyjętego spadku. Czas na zgłoszenie darowizny był za

Przepadek firmy? Nie sądzę! Przedsiębiorcy protestują przeciwko nowelizacji prawa karnego

, zakłada bowiem możliwość orzeczenia przez sąd w przypadku skazania sprawcy przestępstwa, przepadku składników i praw majątkowych przedsiębiorstwa, które służyło lub było przeznaczone do popełnienia przestępstwa, chociażby nie stanowiło własności sprawcy (tak zwana konfiskata rozszerzona). Przepis o

Kiedy możesz żądać wyjaśnień od wykonawcy postępowania o zamówienie publiczne?

cywilny w art. 551 wskazuje, że przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej i obejmuje w szczególności: - oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części