składki zdrowotne od bezrobotnych

mag

?P: Powiatom brakuje pieniędzy dla ZUS

?P: Powiatom brakuje pieniędzy dla ZUS

Już jedna czwarta urzędów pracy ma kłopoty z odprowadzeniem składek na ubezpieczania zdrowotne za bezrobotnych nie mających prawa do zasiłku. W wielu powiatach pieniądze skończyły się już w lipcu.- pisze ?Parkiet?.

Ubezpieczenie zdrowotne. Kto ma prawo do darmowego leczenia?

Ubezpieczenie zdrowotne zapewnia nam bezpłatne leczenie. Kto podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu? Czy można się samemu ubezpieczyć?

Rejestracja w urzędzie pracy. Jak to zrobić?

Bezrobotny może otrzymać pomoc w powiatowym urzędzie pracy, ale najpierw trzeba się w PUP zarejestrować. Można to zrobić drogą elektroniczną lub przesłać dokumenty pocztą.

Można już składać wnioski o dodatek solidarnościowy. O 1400 zł

Można już składać wnioski o dodatek solidarnościowy. O 1400 zł

społecznych lub zdrowotnego w ZUS lub KRUS. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy osoba uprawniona jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub pobierająca stypendium albo zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. Co ważne, świadczenie przysługuje również bezrobotnym już

ZUS w Częstochowie wypłacił już ponad 5 mln zł dodatku solidarnościowego

ZUS w Częstochowie wypłacił już ponad 5 mln zł dodatku solidarnościowego

również osobom bezrobotnym już zarejestrowanym w urzędzie pracy. Otrzymanie dodatku solidarnościowego oznacza jednak zawieszenie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium na szkolenia lub podnoszenie kwalifikacji. Za osobę pobierającą dodatek solidarnościowy opłaca się składkę emerytalną i rentową

Senat opowiedział się za zwiększeniem dodatku solidarnościowego do 1,5 tys. zł

jego przyznania, na rachunek płatniczy, prowadzony na terenie Polski. Z tytułu pobierania dodatku solidarnościowego osoba uprawniona podlegać ma ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, a podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia ma stanowić

Ustawa o dodatku solidarnościowym weszła w życie

uprawniona podlegać ma ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, a podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia ma stanowić wypłacona kwota dodatku. Płatnikiem składek ma być Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zobowiązany do dokonywania zgłoszeń do ubezpieczeń, zgłoszeń

Projekt dot. dodatku solidarnościowego i podwyższenia zasiłku już w Sejmie

r. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne mają być opłacane z budżetu państwa. W okresie pobierania dodatku solidarnościowego osoba pobierająca dodatek i jej rodzina ma być objęta także ubezpieczeniem zdrowotnym

Jak wyrobić kartę EKUZ? Gdzie i jak dlugo jest ważna?

Jak wyrobić kartę EKUZ? Gdzie i jak dlugo jest ważna?

wydana osobie zgłoszonej do ubezpieczenia zdrowotnego, czyli np. zatrudnionej na umowę o pracę, prowadzącej własną firmę, zarejestrowanej jako bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy, emerytowi, renciście. Kartę mogą otrzymać także osoby nieubezpieczone, którym polskie ustawodawstwo przyznaje prawo do

Wnioski o dodatek solidarnościowy tylko do końca sierpnia. Do wzięcia 1,4 tys. zł

Wnioski o dodatek solidarnościowy tylko do końca sierpnia. Do wzięcia 1,4 tys. zł

składkę emerytalną i rentową, a także zdrowotną, ale te składki nie pomniejszają wypłaty. Są finansowane z budżetu państwa, tak więc kwota dodatku jest wypłacana w całości. – O świadczenie można wnioskować wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Informacja o

Dodatek solidarnościowy. 113 wniosków w ZUS w Częstochowie w pierwszym dniu

Dodatek solidarnościowy. 113 wniosków w ZUS w Częstochowie w pierwszym dniu

solidarnościowy opłacane są składki emerytalna i rentowa, a także składka zdrowotna. Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie i przysługuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Można go otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek. Zatem jeżeli ktoś złoży wniosek w czerwcu

Rzecznik firm: Postuluję, aby 2,5 mln przedsiębiorców objąć KRUS. Dlaczego rolnicy mają być uprzywilejowani?

Rzecznik firm: Postuluję, aby 2,5 mln przedsiębiorców objąć KRUS. Dlaczego rolnicy mają być uprzywilejowani?

poprawiono, ale dalej trzeba prowadzić dwie księgowości w firmie. Jedną dla liczenia podatku dochodowego, drugą dla składki zdrowotnej. A mówiono nam, że składka będzie liczona od dochodu. Tak się nie stało. Dla zwykłego przedsiębiorcy oznacza to, że nie może sobie odliczyć choćby składki na złe długi. A tak

Szwed z MRPiPS: Spadek stopy bezrobocia do 6,4% na koniec 2018 to 'ambitny' plan

bezrobotnych prawie 60% stanowią długotrwale bezrobotni - tj. osoby, które są bez pracy powyżej 12 miesięcy. Ich zdecydowanie trudniej jest zaktywizować. Część osób w tej grupie nie jest zainteresowana pracą, a rejestruje się ze względu na prawo do składki zdrowotnej przysługujące osobie bezrobotnej"

Projekt rządu. Obywatele Ukrainy dostaną jednorazowo 500 zł lub 300 zł na osobę w rodzinie

Projekt rządu. Obywatele Ukrainy dostaną jednorazowo 500 zł lub 300 zł na osobę w rodzinie

składkę zdrowotną w ramach „Polskiego ładu". Warto więc zapisać to z góry, żeby nie było potem wstydu i nieporozumień - radzi Marcin Wojewódka. I dodaje: - Druga kwestia to forma wypłaty świadczeń. Projekt ustawy tego nie reguluje, jednakże z uwagi na fakt, że świadczeniobiorcy w

MRPiPS: W ramach dodatku solidarnościowego wypłacono 110 mln zł dla 85 tys. osób

Społecznych (ZUS) od miesiąca, w którym został złożony wniosek. Nie łączy się z zasiłkiem dla bezrobotnych. Z tytułu pobierania dodatku solidarnościowego osoba uprawniona podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, a podstawę wymiaru składek na te

Całkowite oskładkowanie umów cywilnoprawnych podczas rekordowej inflacji. PiS realizuje swój plan, zasłaniając się KE

Całkowite oskładkowanie umów cywilnoprawnych podczas rekordowej inflacji. PiS realizuje swój plan, zasłaniając się KE

i pracodawcą gwarantuje ubezpieczenie zdrowotne oraz emerytalno-rentowe. Jeżeli zleceniobiorca - tak jak etatowiec - zdecyduje się opłacać również składkę chorobową w wysokości 2,45 proc. wynagrodzenia, nabywa prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego, urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego itd

Dla kogo emerytura minimalna. Jakie warunki trzeba spełnić?

Dla kogo emerytura minimalna. Jakie warunki trzeba spełnić?

miesięcznie netto ok. 70 zł (rocznie 840 zł netto). Najwięcej zyskają osoby mające 2,5 tys. zł brutto emerytury. U nich zysk osiągnie 185 zł netto miesięcznie. Stracą jednak osoby mające 5 tys. zł brutto. Skąd ta strata? Otóż takie osoby będą dostawać mniejsze świadczenie przez wyższą składkę zdrowotną

Jak samodzielnie opłacać składki do ZUS i NFZ? Czy da się płacić mniej na emeryturę i leczenie?

Jak samodzielnie opłacać składki do ZUS i NFZ? Czy da się płacić mniej na emeryturę i leczenie?

Osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, wypadkowemu, chorobowemu oraz zdrowotnemu. Składki za takich pracowników odprowadza pracodawca. Podobnie jest w przypadku pracy na umowie-zleceniu. Zleceniobiorca jest objęty

Błędna interpretacja ZUS-u. Przedsiębiorca musi zapłacić zaległe składki

Błędna interpretacja ZUS-u. Przedsiębiorca musi zapłacić zaległe składki

pełnych składek, które obecnie razem ze składką zdrowotną wynoszą 1316 zł miesięcznie (od przyszłego roku wzrosną do ok. 1435 zł). - Postanowiłam więc, że przynajmniej nie będę płacić 70 zł dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe. Dla mnie liczy się bowiem każda złotówka  - mówi pani Barbara

Zaczęło się. Masowe zwolnienia w firmach. Kto zwalnia i dlaczego?

Zaczęło się. Masowe zwolnienia w firmach. Kto zwalnia i dlaczego?

zł, czyli o ponad 207 zł miesięcznie więcej niż w tym roku A trzeba pamiętać, że będą musieli zapłacić jeszcze składkę zdrowotną. Ile ona wyniesie? Antoni Kolek, szef Instytutu Emerytalnego, wylicza, że przedsiębiorca z dochodem 10 tys. zł miesięcznie na skali podatkowej zapłaci 9 proc. składki

Można składać wnioski o zasiłek solidarnościowy. Nie przysługuje jednak wszystkim, którzy stracili pracę

Można składać wnioski o zasiłek solidarnościowy. Nie przysługuje jednak wszystkim, którzy stracili pracę

ubezpieczeń społecznych. Dodatek z ubezpieczeniem w gratisie Ktoś, kto dostaje dodatek, podlega ZUS-owskim ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Podstawę do naliczenia składek stanowi wypłacona kwota świadczenia. Dodatek solidarnościowy oraz koszty jego obsługi (1 proc. kwoty

Jak zatrudnić nianię? Gdzie szukać profesjonalnej opiekunki i ile to kosztuje?

Jak zatrudnić nianię? Gdzie szukać profesjonalnej opiekunki i ile to kosztuje?

umowy nie przysługuje rodzicowi, który stracił pracę – przypomina adwokat. Zawierając umowę uaktywniającą z nianią, można liczyć na dofinansowanie. – Składki za nianię na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne pokrywa Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS finansuje te

Jest jedna choroba, która pozwala być na zasiłku tak długo jak w trakcie ciąży

Jest jedna choroba, która pozwala być na zasiłku tak długo jak w trakcie ciąży

; także studiów doktoranckich. Kto ma obowiązek zgłosić uprawnioną osobę do ubezpieczenia? Płatnik składki to w przypadku pracownika pracodawca, w przypadku ucznia – szkoła (jeżeli rodzic lub inny opiekun prawny nie może zgłosić dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego), w przypadku bezrobotnego &ndash

Sejm przyjął ustawę o dodatku solidarnościowym, podniósł kwotę zasiłku

oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, a podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia ma stanowić wypłacona kwota dodatku. Płatnikiem składek ma być Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zobowiązany do dokonywania zgłoszeń do ubezpieczeń, zgłoszeń wyrejestrowania z ubezpieczeń, a także rozliczania i opłacania

Rosną składki ZUS dla firm. A PiS obiecywał obniżkę

zdrowotna i na Fundusz Pracy. W tym roku ta danina pójdzie mocno w górę. Winne są rosnące pensje. W ustawie budżetowej założono, że prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne wzrośnie do 4263 zł (to o 208 zł więcej niż w 2016 r.). Składki liczy się zaś od 60 proc. tej

Rząd wkrótce ogłosi nową "tarczę antykryzysową" dla przedsiębiorców i pracowników. Wiemy, co w niej będzie

firma mogła skorzystać ze zwolnienia, jej obroty muszą się zmniejszyć o 50 proc. w stosunku do tego samego miesiąca rok wcześniej - mówi nam nasz informator. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP, Fundusz Emerytur Pomostowych. Zarówno

W Płocku z powodu koronawirusa ludzie na razie nie tracą masowo pracy. Jest pomoc dla przedsiębiorców

Daniel Olender, dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku, informuje, że do 29 kwietnia zarejestrowało się 341 bezrobotnych, a wyrejestrowało – 117. Tragedii na razie nie ma – Rok temu bezrobocie w kwietniu, w porównaniu z marcem tego samego roku, spadło o 250 osób – mówi dyrektor

Nie wstydź się pójść do urzędu pracy. "Dla mnie zwolnienie po ponad 25 latach zatrudnienia w jednym miejscu to najlepsze, co mi się w życiu przydarzyło"

Nie wstydź się tego, że jesteś bezrobotny. Nie ty jeden. Z utratą pracy trzeba się pogodzić. Bezpowrotnie minęły czasy, gdy w jednym przedsiębiorstwie, a nawet w jednym biurze pracowało się od dnia zatrudnienia do emerytury. Najtrudniej jest pozbierać się tym, którzy nie mogli spodziewać się

Jak legalnie zatrudnić nianię

zatrudniona legalnie, na podstawie umowy uaktywniającej przepracowała co najmniej 365 dni, a budżet państwa opłacał za nią składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, to może liczyć na zasiłek dla bezrobotnych. Wystarczy, że się zarejestruje w urzędzie pracy. Ustawa o promocji zatrudnienia nie wymaga, by

Czy muszę płacić składki na ZUS? Czy dostanę zasiłek dla bezrobotnych? Jak działa tarcza antykryzysowa? Wyjaśniamy wątpliwości

wsparcie tego rodzaju, nie może zalegać ze zobowiązaniami podatkowymi oraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy ani Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r. Kto nie spełnia tych przesłanek, nie może

Wiemy, co się znajdzie w rządowym pakiecie dla firm. Odroczenie składek ZUS, szybsze postojowe, konta czasu pracy

pracownikom takiego przedsiębiorcy przysługiwałoby: – świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych (823,60 zł) zwiększone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne; – wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy o łącznej

Bezrobotni mają dostać 1400 zł dodatku solidarnościowego. Pomysł prezydenta ma jednak wiele pułapek

odprowadzane składki emerytalno-rentowe i będzie podlegał pod ubezpieczenie zdrowotne. W projekcie czytamy też, że jeśli ktoś będzie pobierał dodatek, to w tym samym czasie nie będzie mu przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych. Natomiast sam zasiłek dla bezrobotnych - to kolejny punkt w projekcie prezydenta - ma

Ustawa o zasiłkach macierzyńskich podpisana

gospodarczą podlega ubezpieczeniu chorobowemu krócej niż 12 miesięcy. Co to oznacza? Do tej pory wystarczyło miesiąc przed porodem zarejestrować firmę i opłacić jedną składkę ubezpieczenia zdrowotnego w maksymalnej wysokości, by otrzymywać zasiłek macierzyński w wysokości

Pomoc dla przedsiębiorców od kwietnia. Co zawiera "tarcza antykryzysowa" i kto może z niej skorzystać

przedsiębiorcy będą mogli na trzy miesiące odroczyć opłatę składek do ZUS. Dziś to 1431,48 zł, w tym 362,34 zł to składka zdrowotna. Płacić trzeba niezależnie od tego, czy zarabia się 100 tys. zł, czy tysiąc zł. Nawet wtedy, gdy ma się stratę. Jeśli chcemy odroczyć spłatę, musimy wypełnić uproszczony wniosek

Rząd zapomniał o bezrobotnych w "tarczy antykryzysowej". Pieniędzy nie ma, urzędy nie podołają fali ludzi wyrzucanych z pracy

. środki zmniejszono o 430 tys. zł. Trzeba jednak pamiętać, że wśród zarejestrowanych bezrobotnych tylko 15-16 proc. pobiera zasiłki. Pozostali nie mają do nich prawa, bo np. nie odprowadzali przez 12 miesięcy składki na Fundusz Pracy od co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Skąd rząd weźmie

Prawnicy czytelnikom odc. 8. Zamierzam zawiesić działalność. Kiedy mogę zgłosić się do urzędu pracy jako bezrobotny?

tzw. „tarczy 1.0”) warunkiem uzyskania pełnego zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne (oraz innych należności, w tym np. składek na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy etc.) była liczba osób zgłoszonych przez płatnika do ubezpieczeń społecznych ("tarcza 1.0" wymagała

Do lekarza bez kolejki. Ile to kosztuje?

żaden ubezpieczyciel nie pokryje jego kosztów. Jeśli pacjent nie opłaca składek na podstawowe ubezpieczenie zdrowotne, którym objęci są wszyscy pracujący, emeryci, renciści i zarejestrowani bezrobotni, za przyjazd karetki zapłaci z własnej kieszeni. Abonamenty medyczne są ogólnodostępne. Z polisami bywa

Pracowałem w Niemczech i zostałem zwolniony z pracy z powodu koronawirusa. Czy należy mi się dodatek? Prawnicy Czytelnikom, odc. 79

, począwszy od dnia nabycia prawa do tego dodatku. Powyższego warunku niepodlegania ubezpieczeniom społecznym lub obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jednakże nie stosuje się do bezrobotnych. Natomiast warunku niepodlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego nie stosuje się do osób, które zostały

Iwona Hartwich: Rodziny osób z niepełnosprawnościami potrzebują prawa do oficjalnych dochodów, a nie dorabiania na czarno

. Muszę się otrząsnąć. Przez te cztery lata kadencji sejmowej wypracowuje sobie pani ciut wyższą emeryturę? – Emerytury opiekunów to kolejny problem, który ich dopada. Tak jak za wszystkie osoby opiekujące się kimś z niesprawnościami, także za mnie odprowadzane są składki emerytalne i rentowe oraz

"Rz": Bezrobotni z wyboru

bezrobotnych zarejestrowała się, by mieć zapewnioną bezpłatną opiekę medyczną. Czesława Ostrowska, wiceminister pracy podaje, że w tym roku w Funduszu Pracy na składki zdrowotne za bezrobotnych przeznaczonych jest ok. 500 mln zł. - A sam transfer dokumentów

"Tarcza antykryzysowa" w Sejmie. A w niej zwolnienia z ZUS i wyższe postojowe dla samozatrudnionych

Największym zarzutem wobec pierwszej wersji „tarczy antykryzysowej” było zbyt wąskie zwolnienie firm z obowiązkowych składek ZUS.  Na podstawie przyjętych już przepisów przez trzy miesiące składek na ZUS (za marzec, kwiecień i maj br.) nie muszą płacić wszyscy samozatrudnieni

Ostry list z ZUS do Mateusza Morawieckiego. Minister rozwoju bije się w pierś i zmienia tzw. mały ZUS

zdrowotna, niezależnie od tego, czy zarabiamy 100 tys. zł czy 1 tys. zł. Ba! ZUS płacić trzeba nawet wtedy, gdy mamy stratę. Tzw. mały ZUS Morawiecki zapowiedział, że to zmieni. Już w kwietniu przedstawił projekt zakładający, że osoby prowadzące działalność będą mogły płacić składki ZUS w zależności od

"Tarcza antykryzysowa" w Senacie. Jak zamierzają ratować gospodarkę senatorowie, a czego chcieliby pracodawcy?

się w poniedziałek o 15. Platforma Obywatelska: Zawieszenie składek dla wszystkich Posłowie PO chcą zwolnienia z płacenia składek ZUS na trzy miesiące dla wszystkich, których przychody spadły o 20 proc. w stosunku do 2019 r. Rząd w "tarczy" prawo do niepłacenia składek (za marzec, kwiecień i

Nieubezpieczeni nie zapłacą już za poradę lekarza POZ. Ale zwrócą NFZ koszty leków na receptę

Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie już windykował nieubezpieczonych, którzy skorzystali z podstawowej opieki zdrowotnej. Prezydent Andrzej Duda podpisał w czwartek nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

"Tarcza antykryzysowa". Znamy szczegóły poprawionego pakietu pomocowego dla pracowników i firm

. zasiłku dla bezrobotnych (823,60 zł brutto), podwyższone o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne. Łącznie pomoc państwa wyniosłaby więc 1,3 tys. zł brutto dla każdego pracownika, – wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy o łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za

Urzędy pracy bez ubezpieczenia zdrowotnego? Czy bezrobotnych ubędzie?

Ministerstwem Zdrowia, bo sam nie może wprowadzić w życie takich zmian. Rozmowy są na wstępnym etapie, żadnych szczegółów nie ma. Jeszcze nie wiadomo, kto mógłby zająć się płaceniem składek zdrowotnych za bezrobotnych i jak byłoby to zorganizowane. To już kolejny pomysł Ministerstwa

Prawnicy czytelnikom, odc. 15. Od kwietnia firma obniżyła pensje o 20 proc. W jakiej wysokości dostanę zasiłek z ZUS?

ubezpieczenie zdrowotne za okres od 01.04 do 31.05.2020 r. W ustawie został dodany art. 31zo ustęp 2b, zgodnie z którym na wniosek płatnika składek będącego przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, opłacającego składki wyłącznie na własne

NFZ wystawia rachunki za leczenie. Myśleli, że są ubezpieczeni

dowiedziała się, że w systemie eWUŚ wyświetla się na czerwono i jeżeli tego nie wyjaśni, będzie musiała zapłacić za leczenie z własnej kieszeni. - Zadzwoniłam do pracodawcy i poprosiłam o przesłanie dokumentu, który potwierdzałby opłacenie składki zdrowotnej. Wtedy się okazało, że

Rolnicy równi wobec prawa

Dziś składki zdrowotne za rolników opłaca państwo. To, że rolnik jest w ten sposób wspomagany z pieniędzy podatników, podczas gdy inni pracownicy i przedsiębiorcy muszą tę składkę płacić, jest pogwałceniem zasady równości obywateli wobec prawa. Nie ma nic wspólnego z

Prawnicy czytelnikom odc. 19. Czy współwłaściciele spółki są zwolnieni z płacenia składek ZUS?

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na

Szukasz pracy? Headhunterzy już na ciebie polują. Jak szukać pracy online? Jak stworzyć dobry profil w serwisach

płatnego urlopu wypoczynkowego, chorobowego (chyba że opłaci składkę), dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego w prywatnym centrum medycznym, wyjazdów integracyjnych, kart sportowych, darmowych lub dofinansowanych obiadów w zakładowej stołówce, samochodu służbowego, paczek świątecznych, nagród i premii; w

Jeśli zmienić KRUS to teraz

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że system, w którym państwo opłaca składki zdrowotne za rolników, kłóci się z konstytucją. Dziś składki zdrowotne za rolników opłaca państwo i jest to 17,5 zł za hektar na miesiąc. Składki pracowników innych branż są dużo wyższe: 9 proc. pensji

Oficjalne bezrobocie zawyżone o jedną trzecią

bezrobotnego powiązane jest prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej, a czasem też prawo do pobierania zasiłków socjalnych i pomocy rzeczowej (węgiel na zimę, żywność, dopłata do czynszu, wyprawka do szkoły dla dziecka). Swego czasu prof. Janusz Czapiński, współautor "Diagnozy

Nie wychodź z domu. Nawet sprawy w urzędzie załatwisz przez internet i telefon

Zdrowotnego czy zalogowanie się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP). To bezpłatna aplikacja, dzięki której sprawdzisz informacje o swoim zdrowiu. Znajdziesz tam np. dane dotyczące leczenia opłaconego przez NFZ (od 2008 roku). Dzięki IKP otrzymasz e-receptę SMS-em lub e-mailem, wykupisz leki z recepty w

Prawnicy czytelnikom odc. 20. Mam firmę. Jestem na kwarantannie. Czy należy mi się z ZUS jakieś wsparcie?

% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 47 ustawy); · Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30. roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu (art. 60c ustawy); · Dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który

Umowy śmieciowe: Sprawdź, do czego masz prawo

. Od umowy-zlecenia składki zapłacisz Wbrew obiegowej opinii, jeżeli ukończyliśmy 26. rok życia i jest to nasze jedyne źródło utrzymania, od umowy-zlecenia odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz zdrowotne. Co więcej, możemy zgłosić również chęć

Prawnicy czytelnikom odc. 7. Prowadzę salę zabaw. Mogę organizować urodziny?

zagrożenia epidemicznego. Zwolnienie ze składek ZUS przysługuje płatnikowi składek będącemu osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, o ile prowadził tę działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r., którego przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z

Składki zdrowotne rolników darmowe tylko do końca roku

Wiesław Gryn, rolnik z Zamojszczyzny. Ma 360 ha. Uprawia zboże, rzepak i kukurydzę. Jak pozostałych 1,5 mln polskich rolników nie płaci składek zdrowotnych. Pieniądze wykłada za nich państwo, także za tych najbogatszych. W tym roku budżet wyda na to prawie 1,9 mld zł. Wychodzi

Nowe recepty premiera Tuska na kryzys

. Bezrobotni - chwilowi, niedokształceni, chroniczni Prawie na pewno Donald Tusk zapowie też walkę z nieefektywnymi urzędami pracy, które zamiast pomagać bezrobotnym w znalezieniu pracy, wydają zaświadczenia dające prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Nie

Prawnicy czytelnikom, odc. 14. Jestem w ciąży. Czy pracodawca w czasie pandemii może obniżyć mi pensję?

. Ustalone prawo do emerytury lub renty jest tylko tytułem do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, a nie tytułem do ubezpieczeń społecznych. Z powyższego wynika, że emeryt prowadzący działalność gospodarczą może wystąpić nie tylko o świadczenie postojowe, ale też o zwolnienie z opłacania składki

Kropla w morzu potrzeb

Marny to jednak sukces, bo Rostowski oddaje pieniądze, których nigdy nie powinien ruszyć. Chodzi o środki z Funduszu Pracy. To składki pracodawców, które powinny wspierać bezrobotnych i zatrudnionych. Z niego wypłacane są zasiłki i ubezpieczenia zdrowotne, a także finansowane

Miliardy wydawane "na wyścigi". Wszystko, co chcesz wiedzieć o "tarczach antykryzysowych" i o tym, ile są warte [PODSUMOWANIE]

antykryzysowa”, czyli pierwsze koty za płoty Pożyczki z gwarancjami od BGK Dofinansowywanie wynagrodzeń Ulgi w podatkach i składkach na ubezpieczenia zdrowotne Krytyka zarówno od strony przedsiębiorców, jak i pracowników Pakiet obejmował pomoc w wysokości ok. 100 mld zł. Przedsiębiorcom zaoferowano przede

Przedsiębiorcy: Decyzja Trybunału dobra, ale co z KRUS?

Obecnie niezależnie od tego, czy rolnik jest bogaty i gospodaruje na 300 ha, czy też ma tylko 2 ha ziemi i dwie krowy, składki zdrowotne może płacić za niego KRUS. Wystarczy, że gospodaruje na co najmniej 1 ha. TK uznał to za niekonstytucyjne i

Prawnicy Czytelnikom, odc. 9. 5 tys. zł pożyczki dla firm? Brać czy nie brać?

zwolnienie z ZUS dla siebie i pracowników. Czy w związku z tym w przypadku choroby nie otrzymam zasiłku chorobowego? Zasiłek chorobowy powinien zostać wypłacony. Pomimo zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczeni, za których nastąpiło zwolnienie z

Prawnicy Czytelnikom odc. 10. Subwencja PFR dla mikrofirm? Jakie są warunki?

: Prowadzę salę zabaw. Mogę organizować urodziny? Pod tym linkiem znajduje się ÓSMY odcinek: Zamierzam zawiesić działalność. Kiedy mogę zgłosić się do urzędu pracy jako bezrobotny? Pod tym linkiem znajduje się DZIEWIĄTY odcinek: 5 tys. zł pożyczki dla firm? Brać czy nie brać? Na pytania naszych

Rolnicy muszą płacić

Trybunału Konstytucyjnego jedynie ubezpieczenia zdrowotne rolników. A budżet dopłaca jeszcze do składek 3 mln Polaków, np. służb mundurowych, duchownych, studentów, górników czy bezrobotnych - tłumaczy Sawicki. - Mamy 15 miesięcy na zmianę przepisów, a 12 do wyborów. Myślę, że

Matkom nie chodzi tylko o wydłużenie vacatio legis

działalność. Usługi dziennikarskie da się "łatwo" zawiesić. Prowadzenie wielu firm już nie, bo najpierw trzeba zwolnić choćby pracowników. Zawieszenie działalności sprawia jedynie, że nie trzeba odprowadzać obowiązkowej składki zdrowotnej, trzeba sobie wówczas poszukać alternatywy (np. dopisać się

Opłacała składki, zaszła w ciążę. "Praca nie będzie czekać". Oto śmieciowy zasiłek

umowach nieopłacane są żadne składki, lecz jedynie podatek. Nie mogą odprowadzać składek chorobowych, więc nie mają podstaw do upominania się ani o zasiłek chorobowy, ani o macierzyński. Ba, nie płacą nawet składki zdrowotnej, która uprawnia do korzystania z publicznej służby

Prawnicy czytelnikom, odc. 12. Szef za trzy dni pracy zdalnej zabiera mi dzień urlopu

standardy pracy i kompetencje członków zespołu od lat znajdują potwierdzenie w prestiżowych rankingach międzynarodowych.   5. Prowadzę działalność gospodarczą i jestem na emeryturze. Ani od emerytury, ani od działalności nie opłacam składki na ubezpieczenie społeczne, tylko zdrowotną. Czy mogę

Prawnicy czytelnikom, odc. 11. Co będzie, gdy nie zapłacę czesnego w prywatnym przedszkolu?

: Prowadzę salę zabaw. Mogę organizować urodziny? Pod tym linkiem znajduje się ÓSMY odcinek: Zamierzam zawiesić działalność. Kiedy mogę zgłosić się do urzędu pracy jako bezrobotny? Pod tym linkiem znajduje się DZIEWIĄTY odcinek: 5 tys. zł pożyczki dla firm? Brać czy nie brać? Pod tym linkiem znajduje

PIT 2019. Jak samodzielnie rozliczyć się z fiskusem. Sprawdź, co można odpisać od podatku [PORADNIK]

składkę na ubezpieczenie społeczne. A w następnym kroku kwotę przysługujących nam ulg odliczanych od dochodu. To, co zostanie, to podstawa opodatkowania. Podstawiamy tę kwotę do skali podatkowej i liczymy podatek. To, co wyjdzie, pomniejszamy o składki na ubezpieczenie zdrowotne i ulgi – tym razem

Grafika tygodnia. Pożegnanie z niemieckim socjalem

. W Niemczech są dwa rodzaje zasiłków dla bezrobotnych - ALG I i ALG II, zwany też Hartz IV - od nazwiska jego twórcy Petera Hartza. ALG I to odpowiednik polskiego zasiłku dla bezrobotnych. Może go otrzymać osoba, która pracowała i odprowadzała składki przez 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat i

Prekariusze protestowali w Warszawie: "Umowy śmieciowe do kosza", "Sprzątnij wyzysk"

. "W Polsce norma to praca pozbawiona ubezpieczeń zdrowotnych i składek emerytalnych. Norma to brak pieniędzy do pierwszego, zadłużanie się w bankach i na chwilówki, szukanie pomocy u rodziny i bliskich. Można przeżyć w takich warunkach, lecz czy można w takich warunkach żyć?" - pytają

Bezrobocie rekordowo niskie. Polacy odpływają z rynku pracy

najnowsze dane, weźmiemy pod uwagę, że część z zarejestrowanych bezrobotnych pracy wcale nie szuka, a rejestruje się tylko po to, żeby uzyskać ubezpieczenie zdrowotne, to okaże się, że sytuacja na polskim rynku pracy jest jeszcze lepsza. Jak wynika z badań ludności metodą BAEL, która liczy tylko

Prawnicy czytelnikom, odc. 13. Czy umorzenie składki na ZUS oznacza niższą emeryturę?

;Prowadzę salę zabaw. Mogę organizować urodziny? Pod tym linkiem znajduje się ÓSMY odcinek: Zamierzam zawiesić działalność. Kiedy mogę zgłosić się do urzędu pracy jako bezrobotny? Pod tym linkiem znajduje się DZIEWIĄTY odcinek: 5 tys. zł pożyczki dla firm? Brać czy nie brać? Pod tym linkiem znajduje

Kryzys nie wpływa na zdrowie publiczne

Zdrowia pieniądze z ZUS nadal płyną szerokim strumieniem. W styczniu o 410 mln więcej niż przed rokiem. Podobnie było w lutym - wzrost o 424 mln zł, marcu - o 428 mln zł, oraz kwietniu i maju - po 300 mln więcej. Skąd wyższe wpływy? - Składka zdrowotna zmienia się w zależności

"Nie oddam cię do przytułku". Jak łączyć pracę i własne życie z opieką nad bliskim, który wymaga stałej pomocy?

zatrudnienia i wystąpić o specjalny zasiłek dla opiekuna, który od 1 listopada ubiegłego roku wynosi 620 zł miesięcznie. To niewiele w porównaniu ze świadczeniem pielęgnacyjnym (przysługuje rodzicom niepełnosprawnych dzieci), ale opiekun ma opłacane z budżetu państwa składki emerytalno-rentowe oraz zdrowotną

Pracują w szarej strefie, bo im się to opłaca

sezon na pracę w rolnictwie trwa cały rok. W maju, kiedy zaczynają dojrzewać truskawki, z dnia na dzień potrzeba kilkuset zbieraczy. Wtedy z domów wylegają ci, którzy przez pozostałe miesiące żyją z tego, co zapewnia im państwo. Urząd pracy daje ubezpieczenie zdrowotne i dopłatę do wynajmu mieszkania

Gdy tracisz pracę. Kłopoty firm zamykanych bądź ograniczających swoją działalność rodzą wielkie problemy dla zatrudnionych tam osób

działalności gospodarczej przedsiębiorca nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. W trakcie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie może osiągać przychodów, jest więc zwolniony, poza nielicznymi wyjątkami, jak np. sprzedaż wyposażenia, z obowiązku

Uciekamy przed bezrobociem. Jak przeżyć, 60-latku?

się odblokować 500 mln zł z Funduszu Pracy na wsparcie bezrobotnych. Minister pracy prosił o to już w lipcu i ponownie we wrześniu. Do tej pory Ministerstwo Finansów nie przekazało jednak nawet części tej puli. Powód? Dzięki zamrożeniu Funduszu Pracy (składki na niego płacą pracodawcy) minister

Na rynku pracy najgorzej od 6 lat. W grudniu będzie 2,2 mln bezrobotnych

pieniądze mają pochodzić z Funduszu Pracy, na który zrzucają się pracodawcy. Finansowane są z niego zasiłki i ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych, a także staże, szkolenia i dotacje na zakładanie swojego biznesu. Dzięki nim w zeszłym roku pracę znalazło 213 tys. bezrobotnych. Rok wcześniej było to aż

Niezdrowy VAT

proc. NFZ nie ma jednak pieniędzy na podwyższenie kontraktów, wręcz przeciwnie, w miarę jak przybywa bezrobotnych, maleją jego wpływy ze składek. Ale budżet NFZ cierpi też z powodu decyzji rządu. Przykład: na leczenie rolników kiedyś Fundusz dostawał z budżetu państwa po 3, a

Jak zatrudnić cudzoziemca spoza UE? Nie wystarczy samo zezwolenie na pracę. Wszystko o procedurach i dokumentach

poprzednim roku – PIT 37 z dowodem złożenia; potwierdzenie opłacania składek zdrowotnych, a gdy cudzoziemiec pracuje na umowie cywilnoprawnej potwierdzenie zawarcia komercyjnego ubezpieczenia na kwotę minimum 30 tys. euro; potwierdzenie zakwaterowania, np. zaświadczenie z hotelu robotniczego

Urlopy, zasiłki, ochrona przed zwolnieniem - co przysługuje mamom i kobietom w ciąży?

udzielone w dniu zgłoszenia, a jeśli jest to niemożliwe – zostać zrealizowane poza kolejnością wynikającą z listy oczekujących. W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia zgłoszenia. Aby

Przegląd prasy

--Rzecznik małych i średnich firm proponuje, by obowiązkowa dla przedsiębiorców była tylko składka zdrowotna, a emerytalna i rentowa - opcjonalne ISBnews --PGE zdecydowała o emisji dwóch serii obligacji na łączną kwotę 1,4 mld zł

Prezes KRUS: Zrównujemy obowiązki? Zrównajmy też prawa

ustalonych dochodach, opodatkowanych podatkiem PIT będą odprowadzać na składkę zdrowotną pewien procent ich dochodu. W przypadku części rolników - prowadzących działalność rolniczą nieopodatkowaną podatkiem dochodowym - siłą rzeczy należało przyjąć inne rozwiązanie. Poza tym wymierzane składki zdrowotne

Prawnicy czytelnikom odc. 17. Czy możemy zerwać umowę najmu i z jakimi kosztami musimy się liczyć?

będzie skuteczne. Może Pan/Pani również liczyć na zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które obejmuje opłacone lub nieopłacone składki za marzec 2020 r. oraz nieopłacone składki za kwiecień i maj 2020 r. (zwolnienie z obowiązku opłacenia będzie dotyczyło należności z tytułu

Prezent od rządu: trzynasta emerytura równa dla wszystkich emerytów. Dostaną także bogaci

, którego emerytura wynosić dziś...12 gr. Mężczyzna nigdy legalnie nie pracował i nie odprowadzał składek. Jedyną składkę odprowadził za niego urząd pracy, gdy zarejestrował się jako bezrobotny. – Tak w ogóle to ja pracowałem, ale poza rejestrem i bez umowy. Przez osiem lat byłem w Niemczech. Robiłem

Minister pracy chce walczyć z umowami śmieciowymi

- zapowiada dr Męcina. Kwestia umów cywilnoprawnych wróciła ostatnio przy okazji reformy emerytalnej. W projekcie ustawy znalazł się zapis, żeby od 2013 r. osoby zatrudnione na umowę o dzieło, niepracujące i niezarejestrowane jako bezrobotne, mogły same płacić składki na emeryturę

Pieniądze na dziecko w 2017 roku? 500 plus, becikowe, zasiłki

-Kamysza, skierowane jest do osób, które w momencie urodzenia dziecka nie opłacały składki chorobowej. Mowa tu m.in. o bezrobotnych pracujących na podstawie umowy o dzieło bez względu na dochód, pracujących na podstawie umowy-zlecenia nieopłacających składki chorobowej, prowadzących działalność gospodarczą

Umowa śmieć, biedapraca - czyli co zrobić, żeby było więcej etatów

. To koszt podatku, składki zdrowotnej i do ZUS. Przy umowie-zleceniu wyjdzie już 3139 zł, a o dzieło - jedynie 2750 zł (patrz tabela). Firmy wybierają najtańsze rozwiązanie. Zwolnienie etatowca, gdy biznes spowalnia, jest trudne. Pracownika z umową o dzieło można zwolnić ot

Teraz możesz zatrudnić nianię legalnie

pokryje składki ubezpieczeniowe (emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz zdrowotne) za nianie zarabiającą nie więcej niż minimalna pensja w kraju. Teraz to 1386 zł brutto, od stycznia 2012 r. wzrośnie do 1,5 tys. zł brutto. Gdy niania zarobi więcej, składkę pokryją rodzice jej

Resort pracy i "Solidarność" walczą z Komisją Europejską o przywilej głodowej emerytury dla kobiet

Dudę zmieniła wiek emerytalny, ale niezmienioną pozostawiła starą konstrukcję naliczania emerytur. Od reformy z 1999 roku rachunek jest prosty: emerytura to zgromadzony kapitał dzielony przez dalsze trwanie życia. Jej wysokość zależy więc wyłącznie od tego, ile składek wpłacimy przez całą karierę

Kto straci przywileje emerytalne

samozatrudnieniu będzie (tak jak dla kobiet na etacie) 60 proc. średniej pensji. Bezrobotne dostaną mniej - 75 proc. od pensji minimalnej. Prawo do składek mieliby też mężczyźni opiekujący się dzieckiem. A jak będzie w przypadku kobiet podlegających KRUS? Kobiety pracujące na roli nie

Ile można zarobić w wakacje? W pracy dorywczej 10-25 zł za godzinę

zostanie zaproponowana umowa o dzieło, a więc bez składek na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne. O ile dla studenta, który ubezpieczeniem zdrowotnym i tak jest objęty, nie powinno to stanowić problemu, o tyle dla bezrobotnego posiadacza dyplomu - już tak (młodzi absolwenci mają prawo do świadczeń opieki

Prawnicy czytelnikom odc. 16. W marcu wystąpiłem do ZUS o postojowe. Do dzisiaj nie mam żadnej odpowiedzi. Co robić?

działalność gospodarczą lub osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej, jeżeli nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu (np. nie są zatrudnione równocześnie na podstawie umowy o pracę). Emeryt prowadzący własną firmę podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu (płaci składkę zdrowotną), ale nie

Urlopy dla rodziców. Sprawdź, co ci się należy

działalności gospodarczej nie jest obowiązkowe, więc warto się upewnić, czy opłacamy tę składkę. Zgodnie z polskim prawem urlop macierzyński jest obowiązkowy, a jego wymiar podstawowy wynosi: * 20 tygodni dla jednego dziecka * 31 tygodni dla bliźniaków * 33 tygodnie dla trójki dzieci * 35 tygodni dla czwórki

"Chcemy móc płacić podatki". Praca seksualna to praca

. Przy wysokich zarobkach ubezpieczenie zdrowotne można jeszcze ewentualnie wykupić prywatnie, ale na emeryturę składkować po prostu się nie da. No i wreszcie nie przysługują nam żadne prawa pracownicze, chociażby te dotyczące czasu pracy, urlopu czy wyjątkowo ważnego w pandemii zasiłku dla bezrobotnych

Jak tu walczyć o pracę dla młodych

mniej biurokracji, a więcej zlecania usług agencjom prywatnym. Minister pracy chce też wyprowadzenia składki zdrowotnej z PUP-ów. - Tym powinny się zajmować NFZ i Ministerstwo Zdrowia - uważa. - Hasła brzmią obiecująco - komentuje dr Magda. - W tym kierunku trzeba zmierzać, bo

Kiedy Niemcy odbiją się od dna?

działały m.in. obniżenie składki zdrowotnej czy ulgi podatkowe. W sumie da to dodatkowe 8 mld euro do kieszeni podatników - mówi Brunner. Z drugiej strony negatywny wpływ na konsumpcję może mieć rosnące bezrobocie. - Do końca 2010 r. pracę może stracić około miliona Niemców - mówi Brunner