składki na ubezpieczenie społeczne 2009

Gigantyczna podwyżka składek dla przedsiębiorców. Oto czego rząd nie mówi [WYLICZENIA]

Ogromna podwyżka składek uderzy w przedsiębiorców z dwóch powodów. Pierwszy to "Polski ład", drugi to wzrost wskaźników makroekonomicznych.

Ograniczenia przy egzekucji z emerytur i rent. Czego nie może zająć komornik?

Komornicza egzekucja z rent i emerytur może być przeprowadzona jedynie po uwzględnieniu kwot wolnych od egzekucji i potrąceń. Ile te kwoty wynoszą?

Zysk operacyjny spółek Aviva TU wzrósł o 9% r/r do 509 mln zł w I poł. 2020 r.

odszkodowań: 186 mln zł z ubezpieczeń na życie i zdrowie oraz 96 mln zł z polis majątkowych (łącznie Aviva i Santander Aviva)" - powiedział prezes Aviva w Polsce Adam Uszpolewicz, cytowany w komunikacie. Składka Aviva TU na Życie brutto wyniosła 952 mln zł w porównaniu z 941

ZUS skutecznie zlikwidował pracę chałupniczą

ZUS skutecznie zlikwidował pracę chałupniczą

Ten spadek to efekt działań ZUS. Jeszcze do 2009 roku chałupnicy mogli opłacać składki na ubezpieczenia społeczne nawet od kwoty 60 zł. W 2009 roku urzędnicy zmienili stanowisko w sprawie składek. Pod lupę wzięli te przypadki, w których miał miejsce

Niemiecki patent zbyt drogi czy może niezbędny? Nagły wzrost obaw o stan budżetu

Niemiecki patent zbyt drogi czy może niezbędny? Nagły wzrost obaw o stan budżetu

przedsiębiorstwa decydują się na niepełny wymiar czasu pracy również wtedy, kiedy i bez tego mogą utrzymać pracowników. Zachęta do tego jest większa niż zwykle, ponieważ wymagania aplikacyjne zostały obniżone, a przedsiębiorstwo otrzymuje całkowity zwrot składek na ubezpieczenie społeczne, stwierdza Weber. Wydatki

Przedsiębiorca i składki na ZUS. Ile trzeba płacić i jaka będzie z tego emerytura?

Przedsiębiorca i składki na ZUS. Ile trzeba płacić i jaka będzie z tego emerytura?

proc. średniego wynagrodzenia, czyli obecnie od 2557,80 zł. Jest to minimalna kwota, jaką w 2017 r. muszą zadeklarować jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Wysokość składek wynosi więc dla nich: – 499,28 zł – na ubezpieczenie emerytalne, – 204,62 zł – na

Dla kogo emerytura minimalna. Jakie warunki trzeba spełnić?

Dla kogo emerytura minimalna. Jakie warunki trzeba spełnić?

Od 1 października 2017 r. nastąpiło obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Zmiana dotyczy ubezpieczonych w ZUS, rolników z KRUS, ale również sędziów i prokuratorów. Krótsza praca oznacza niższą emeryturę. Liczą się wyłącznie składki. A to oznacza, że wiele osób może

Bumech ma umowę z ZUS w Chorzowie dot. regulacji należności

Warszawa, 01.08.2018 (ISBnews) - Bumech w restrukturyzacji zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Oddział w Chorzowie, która rozkłada na 36 rat należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne powstałe przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania

NSZZ Solidarność i FPP proponują zmiany prawne dające FUS 2,7 mld zł wpływów

wejścia w życie postulowanego pakietu zmian. 2. Uwolnienie pracodawców od ciężaru prowadzenia sporów dotyczących odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne za osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych w takim wymiarze, w jakim nastąpi naliczenie i

Nie zapomnij - składki, stawki, wskaźniki

1915,80 zł - to minimalna kwota, jaką w 2009 r. muszą zadeklarować do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (na podstawie przepisów o działalności gospodarczej), twórcy i artyści oraz osoby wykonujące wolny

FPP: Restytucja w ubezpieczeniach społecznych przyniesie budżetowi 2 mld zł

umów zlecenia zasadami podlegania ubezpieczeniom społecznym analogicznym do umów o pracę; zaewidencjonowanie na kontach ubezpieczonych w ZUS składek emerytalnych i rentowych naliczonych od podstawy nieoskładkowanych umów zlecenia od 2009 r.; restytucję składkową wobec płatników i ubezpieczonych

Jest wiele argumentów za bykowym. Już teraz w całej Europie bezdzietni płacą wyższe daniny

Jest wiele argumentów za bykowym. Już teraz w całej Europie bezdzietni płacą wyższe daniny

Odrobinę wyższe -  o 0,25 pkt proc. - składki na ubezpieczenie pielęgnacyjne płacą w Niemczech osoby bezdzietne. W tym roku niemieccy rodzice odprowadzają 3,05 proc. dochodu, a osoby bezdzietne - 3,3 proc. Debata, czy to aby na pewno sprawiedliwe, powraca w Niemczech co jakiś

Wielka abolicja w ZUS już 15 stycznia. Możesz umorzyć zaległe składki

ZUS właśnie podał na stronie internetowej ZUS , kto może ubiegać się o umorzenie składek. Chodzi o osoby podlegające w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z

Umowy o dzieło coraz bardziej ryzykowne dla pracodawców. W kogo uderzy nowy rejestr w ZUS?

Umowy o dzieło coraz bardziej ryzykowne dla pracodawców. W kogo uderzy nowy rejestr w ZUS?

odprowadzić składki na ZUS. Mimo licznych kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) pracodawcy wciąż zamieszczają je w internecie. Jednak zatrudnianie na umowę o dzieło stało się właśnie mocno ryzykownym sposobem na zaoszczędzenie na składkach na ubezpieczenie społeczne. Od poniedziałku pracodawca, który

Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli. Kiedy można ją dostać?

społeczne) będą zaliczane w całości. Nieskładkowe – to okresy braku aktywności zawodowej, za które nie zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne, m.in. pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, świadczenia przedemerytalnego, lata studiów wyższych. Można

LW Bogdanka rozwiązał rezerwę na roszczenia ZUS w wys. 22,7 mln zł

Warszawa, 24.04.2019 (ISBnews) - Sąd Najwyższy odrzucił skargę kasacyjną wniesioną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dotyczącą odwołania Lubelskiego Węgla Bogdanka (LW Bogdanka) od decyzji ZUS w kwestii ustalenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie

FPP: Restytucja ozusowania umów zleceń zwiększyłaby wpływy FUS o 2,7 mld zł

świadczenie usług. 2. Uwolnienie pracodawców od ciężaru prowadzenia sporów dotyczących odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu umów zleceń w okresie od stycznia 2009 roku do dnia wejścia w życie postulowanego pakietu zmian. 3

PiS gra o wszystko. Co zostanie z "Polskiego ładu", kiedy projekt trafi do Sejmu? Na razie przeciw jest nawet Kościół

PiS gra o wszystko. Co zostanie z "Polskiego ładu", kiedy projekt trafi do Sejmu? Na razie przeciw jest nawet Kościół

, do którego wrzucono wszystko, co zalegało w szafach w Ministerstwie Finansów i podlano opowieścią sprawiedliwości społecznej. Osobiście jestem przeciwnikiem ruchów, które mają na celu wyższe opodatkowanie pracy. A do tego sprowadza się podwyżka składki zdrowotnej. Z drugiej jednak strony, trudno nie

"Mam 35 lat, jestem za stara na występy". Jak od nowa zarobić na emeryturę

"Mam 35 lat, jestem za stara na występy". Jak od nowa zarobić na emeryturę

zarabiali przeszło dwa razy tyle (5132 zł). Na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wisi informacja, że osoby zawodowo zajmujące się tańcem mogą przechodzić na emeryturę najwcześniej spośród wszystkich twórców i artystów. Tak samo jak kaskaderzy, akrobaci czy gimnastycy. Takie świadczenia mogą

Aviva wprowadziła ubezpieczenie 'autocasco na godziny' pod marką Teraz by Aviva

Warszawa, 18.06.2019 (ISBnews) - Aviva wprowadziła ubezpieczenie autocasco na godziny, dostępne przez aplikację na smartfony pod marką Teraz by Aviva. Ubezpieczenie kierowane jest do osób, które korzystają z auta kilka razy w roku - podczas wakacji, weekendów, ferii lub

FPP apeluje o wstrzymanie kontroli ZUS dot. ozusowania umów zleceń

odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu umów zleceń w okresie od stycznia 2009 roku do dnia wejścia w życie postulowanego pakietu zmian. 3. Ujednolicenie zasad podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu osób wykonujących pracę na podstawie umów

Niezbędnik przedsiębiorcy

za październik Stawki, składki, wskaźniki 1915,80 zł - to minimalna kwota, jaką w 2009 r. muszą zadeklarować do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (na podstawie przepisów o

Prezydent podpisał nowelizację ustawy budżetowej na 2017 rok

wzrost przychodów ze składek na ubezpieczenia społeczne, a tym samym powodującej mniejsze zapotrzebowanie na dotację z budżetu państwa dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jak również na skutek niższego wykonania budżetu Unii Europejskiej w 2016 r. i związaną z tym redukcją składek państw członkowskich

"Prędzej zobaczymy yeti niż rentę". Dlaczego dostanie świadczenia z ZUS graniczy z cudem?

razem odmawiał mi świadczenia - opowiada pani Maria. Kobieta wreszcie wygrała z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przed sądem. Ale prawo do renty dostała tylko do sierpnia 2022. - Później znów mam się stawić na komisję i znów pewnie powiedzą, że renta mi się nie należy. Będę więc musiała

Niezbędnik przedsiębiorcy

sierpień Stawki, składki, wskaźniki 1915,80 zł - to minimalna kwota, jaką w 2009 r. muszą zadeklarować do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (na podstawie przepisów o działalności

Niezbędnik przedsiębiorcy - Kalendarium firmowe

zatrudniających pracowników i niebędących jednostkami budżetowymi Stawki, składki, wskaźniki * 1915,80 zł - to minimalna kwota, jaką w 2009 r. muszą zadeklarować do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osoby prowadzące pozarolniczą działalność

Niezbędnik przedsiębiorcy - Kalendarium firmowe

podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (na podstawie przepisów o działalności gospodarczej), twórcy i artyści oraz osoby wykonujące wolny zawód w oparciu o przepisy o ryczałtach podatkowych (m.in. lekarze, technicy dentystyczni, felczerzy

Kalendarium przedsiębiorcy - LIPIEC

, składki, wskaźniki 1915,80 zł - to minimalna kwota, jaką w 2009 r. muszą zadeklarować do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (na podstawie przepisów o działalności gospodarczej), twórcy i artyści oraz osoby

Kalendarium firmowe 15-21 września

- to minimalna kwota, jaką w 2009 r. muszą zadeklarować do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (na podstawie przepisów o działalności gospodarczej), twórcy i artyści oraz osoby wykonujące wolny zawód na podstawie przepisów o

Elektroniczne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek wymaga elektronicznego podpisu kwalifikowanego

Podstawa prawna Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U z 2009 r., Nr 205, poz. 1585).

Abolicja w ZUS. Od 15 stycznia można składać wnioski [FAQ]

28 lutego 2009 r. za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności, - składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za okres, za który zostaną umorzone składki na ubezpieczenia społeczne, - odsetki za

GUS: Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale - 3,2 tys. zł

Oznacza to, że wynagrodzenie wzrosło o 3,8 proc. rok do roku - przeciętne wynagrodzenie w II kw. 2009 r. wyniosło 3081,48 zł. Mowa o kwocie brutto. To oznacza, że po potrąceniu z pensji składek na ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz podatków przeciętna pensja "na

Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca do opieki nad starszą osobą

by sądzić, że na podstawie tego przepisu nie musimy odprowadzać składek na ubezpieczenie społeczne opiekunki Ukrainki, która nie posiada karty stałego pobytu w Polsce. Jednak ZUS jest innego zdania. Brak stałego pobytu na terytorium Polski to za mało, by nie płacić składek. Musi być spełniony jeszcze

Tarcza antykryzysowa. Promotech utrzyma miejsca pracy

Promotech złożył wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń w wysokości do 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia (plus składki na ubezpieczenia społeczne) z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Warunkiem otrzymania pomocy było obniżenie wymiaru czasu pracownika o nie więcej niż 20 proc.; spadek

Ostatnie dni abolicji ZUS. Spiesz się, jeśli chcesz umorzenia

"nieopłaconych" składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Umożliwia ona umorzenie zaległych składek za dziesięć lat (za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.). Przedsiębiorcy na składanie wniosków mają czas do 15 stycznia 2015 r. Według

Plan Hołowni na polską gospodarkę. Niższe podatki, brak śmieciówek i państwowych spółek w mediach

finansów w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, który na tym stanowisku zastąpił Zytę Gilowską. Od 2009 do 2010 roku był wiceministrem spraw zagranicznych w rządzie Donalda Tuska, a w latach 2010-14 - przedstawicielem Polski przy OECD. W latach 2014-20 był głównym ekonomistą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Nie będzie zmian w prawie pracy? Beata Mazurek: "Nowego kodeksu pracy nie poprzemy". Piotr Duda: "Jeśli kodeks wejdzie w życie, kierunek jest jeden: ulica"

sporów dotyczących odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne za przeszłe lata. "S" i FPP chcą, aby ustawowo zaniechać kontroli umów zlecenia od stycznia 2009 r. do dnia wejścia w życie ich propozycji, bo ZUS kontrolując firmy, narzuca kolejne wykładnie niejednoznacznych przepisów i

Emerytury z błędem, czyli ZUS płaci 250 zł ekstra

wydaje na naukę i kulturę. ZUS liczy, że pożyjemy krócej Skąd ten błąd? Od reformy emerytalnej z 1999 r. mamy w Polsce system zdefiniowanej składki. Rocznikom przechodzącym od 2009 r. na emeryturę Zakład Ubezpieczeń Społecznych wylicza jej wysokość, dzieląc zgromadzony przez całe życie kapitał

Czy nauczyciele będą wcześniej kończyć pracę? PiS ma pomysł na ich emerytury

warunki. 1. Trzeba spełnić warunek stażowy – 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 20 lat nauczania w podanej jednostce przynajmniej na pół etatu. Okresy składkowe (kiedy pracowaliśmy i odprowadzaliśmy składki na ubezpieczenie społeczne) będą zaliczane w całości. Okresy nieskładkowe to

Czarodziejskie umorzenie długu FUS. Dotacje z budżetu pójdą na emerytury

Ustawa okołobudżetowa to przepisy, które co roku towarzyszą ustawie budżetowej na kolejny rok. Są jej uzupełnieniem. W tym roku najważniejszy punkt ustawy okołobudżetowej to umorzenie przeszło 39 mld zł długu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. To ze

Bumech miał 6,69 mln zł straty netto z dz. kont., 9,5 mln zł EBITDA w 2019 r.

wynagrodzeń pracowników z Bumech S.A.; spółka czarnogórska z kolei, uzyskała odroczenie terminu płatności składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych" - czytamy dalej. "W obliczu narastających problemów, związanych z energią pozyskiwaną z

Umowa zlecenia a urlop macierzyński

Odpowiedź: Nie ma obowiązku naliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz FP i FGŚP od umowy zlecenia zawartej z byłą pracownicą, która pobiera zasiłek macierzyński. Obowiązkowo należy natomiast naliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne

NIK alarmuje: Polacy mają zaniżone emerytury

zarabiają, mają przerwy związane z wychowywaniem dzieci, dlatego jeśli nie zadbają o wszystkie należne składki, grozi im bieda na starość – przyznaje Łukasz Wacławik, specjalista od ubezpieczeń społecznych. Przechodząc na emeryturę w czerwcu - tracimy ZUS ma skomplikowane przepisy waloryzacji konta

Otrzymanie renty będzie graniczyć z cudem. Rząd szuka oszczędności na obietnice socjalne

tys., a dziesięć lat temu ok. 150 tys. Uszczelnianie systemu Tymczasem z planów rządu wynika, że rencistów ma być jeszcze mniej. Ministerstwo Finansów w aktualizacji programu konwergencji na lata 2019-22 zapisało "ograniczenie unikania płacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe"

Twoja emerytura może być wyższa o 200, 300, a nawet 400 zł. Wystąp do ZUS o wyliczenie kapitału początkowego

. Tymczasem przepisy zmieniły się na korzyść ubezpieczonych i warto skorzystać z dodatkowego kapitału. O wysokości kapitału początkowego decydują lata składkowe (okres pracy, kiedy odkładaliśmy składki na ubezpieczenie społeczne) i okresy nieskładkowe. Za każdy rok okresów składkowych – niezależnie

Polacy mają zaniżone emerytury. Warto wystąpić o jej przeliczenie

wysokości decydują lata składkowe, czyli okres pracy, kiedy odkładaliśmy składki na ubezpieczenie społeczne, i nieskładkowe – np. studia. Za każdy rok okresów składkowych przed 1999 r. ZUS dolicza kapitał początkowy. Prawo do kapitału mają też osoby, które przed 1999 r. studiowały. Wiele z nich wciąż

Podwyższ sobie emeryturę z ZUS o kilkaset złotych. Ile można dorobić? Jak wyliczyć kapitał początkowy? Kiedy przejść na emeryturę?

dopisanych składek za okres studiów, może być nawet 100 tys. O wysokości kapitału początkowego decydują lata składkowe (okres pracy, podczas którego odkładaliśmy składki na ubezpieczenie społeczne) i okresy nieskładkowe (np. studia). Za każdy rok okresów składkowych przed 1999 r. ZUS dolicza kapitał

Zatrważające dane i wielkie straty dla budżetu. Liczba umów cywilnoprawnych... w górę

650 mln zł do 1,25 mld zł rocznie". Umowy cywilnoprawne "na wykonywanie dyżurów" Dla ZUS-u największym zmartwieniem są umowy o dzieło, od których nie odprowadza się żadnych składek na ubezpieczenie społeczne. Z raportu Zakładu wynika

Rząd PiS planuje przywrócenie wcześniejszej emerytury dla nauczycieli. Jakie warunki trzeba będzie spełnić, by z niej skorzystać?

trzy warunki. Warunek pierwszy Trzeba udowodnić odpowiedni staż – 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 20 lat nauczania w podanej jednostce przynajmniej na pół etatu. Okresy składkowe (kiedy dana osoba pracowała i odprowadzała składki na ubezpieczenie społeczne) będą zaliczane w

Budżet 2018. Rząd chce oddłużyć Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Znalazł intrygujące źródło wsparcia wydatków na zdrowie

przepisów, zezwalając na przykład na wykorzystanie na nowe cele pieniędzy gromadzonych na kontach specjalnych funduszy celowych. Oddłużanie FUS Zgodnie z projektem tej specustawy w przyszłym roku rząd ma umorzyć Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych, który wypłaca emerytury, renty i inne świadczenia społeczne

Prezydent podpisał nowelę ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

będą nakładane, w zależności od rodzaju naruszenia, na osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne. W odniesieniu do zakładów ubezpieczeń, nakładane kary będą ustalane od przypisu składki brutto i będą one wyniosły 3%, natomiast w odniesieniu do innych jednostek organizacyjnych oraz osób

Co po likwidacji OFE? Wybrać IKE czy przenieść pieniądze do ZUS? "Będziemy mieli ubogich starych ludzi" - ostrzega Agnieszka Chłoń-Domińczak

systemu ubezpieczeń społecznych, politykę rodzinną, działania na rzecz wydłużania aktywności zawodowej. W latach 2007-09 była wiceprzewodniczącą Komitetu ds. Ochrony Socjalnej Rady Europejskiej, do połowy 2009 r. byłą również członkiem Komitetu ds. Zatrudnienia, Pracy i Polityki Społecznej OECD, była

Prawnicy czytelnikom odc. 7. Prowadzę salę zabaw. Mogę organizować urodziny?

działalność gospodarczą sezonowo. W omawianym przypadku, mimo że działalność gospodarcza jest prowadzona od 2009 r., z powodu zawieszenia jej na okres od października 2019 r. do końca kwietnia 2020 r. nie będzie pan uprawniony do szeregu świadczeń pomocowych. Zwolnienie ze składek ZUS: w rozpatrywanej

"Rz": Bezrobotni z wyboru

przedsiębiorcy, bo składki opłacane są z Funduszu Pracy. Gdy wprowadzono te ubezpieczenia na początku 1999 roku, w ciągu czterech miesięcy bezrobocie wzrosło o ok. 2,5 proc. tylko dlatego, że ok. 350 tys. ludzi nagle zarejestrowało się w urzędach pracy.

Deficyt FUS spadł do 2,19 mld zł na koniec 2017 r.

Warszawa, 04.04.2018 (ISBnews) - Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) zanotował deficyt w wysokości ponad 2,19 mld zł w 2017 r., wobec 45,32 mld zł na koniec 2016 r., poinformował fundusz. "Stan Funduszu na koniec 2017 r. wyniósł (minus) 2,19

Śmieciowe umowy to śmieciowe emerytury

miesiąca. Tak wynika z komunikatu GUS z 26 marca 2015 r. Według wyliczeń ZUS kwota odprowadzonych składek na ubezpieczenie emerytalne od stycznia 2008 r. do kwietnia 2013 r. powinna wynosić 61 214,72 zł. Po ich rocznej waloryzacji za lata 2009--14 wzrosła ona do 71 504,90 zł

Podatki 2022. Pięć rzeczy, które koniecznie musisz wiedzieć o rozliczeniach podatkowych w tym roku. Aby nie stracić

niewykorzystanej ulgi na dzieci, w przypadku gdy kwota ulgi jest większa od należnego u podatnika podatku? Trzeba wtedy kliknąć na przycisk „Dodaj zwrot z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci". Tam trzeba już samodzielnie wypełnić pole „Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne". PS

Koniec umów o dzieło? Wyrok Sądu Najwyższego bulwersuje aktorów i muzyków

było w orzecznictwie. Wyroki SN są sygnałem, że ta interpretacja może się zmienić. Oba wyroki zapadły w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych SN. Zdaniem Mikołaja Iwańskiego w tym leży sedno. – SN w ostatnim czasie uparcie ignoruje prawa artystów wykonawców wynikające z ustawy

Willkommen! Imigranci sponsorują niemieckie emerytury

Społeczeństwo niemieckie się starzeje, a przyrost naturalny należy tam do najniższych na świecie - poinformował w maju hamburski Instytut Gospodarki Światowej (HWWI). Zgodnie z jego wyliczeniami w latach 2009-13 w Niemczech na 1 tys. mieszkańców na świat przychodziło 8,28

Rewolucja w rentach. Kto będzie orzekał o rencie, przyznawał i jak ją uzyskać?

składki na ubezpieczenie społeczne. Wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi: - 24 proc. kwoty bazowej, - po 1,3 proc. podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych, - po 0,7 proc. podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych, - po 0,7 proc. podstawy jej wymiaru

Koalicja spiera się o rolne przywileje

. Nie jest to dla PSL żadna groźba: zamrożenie projektu ministra Sawickiego oznacza utrzymywanie KRUS w zakonserwowanej formie. Bogaci rolnicy dalej będą płacić niskie składki. Widać to w projekcie budżetu na 2009 r.: do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - w którym

Młodzi ludzie są bez pracy i... szans na emeryturę

. Łukasz Wacławik uważa, że to za mało: - Bez zdecydowanej zmiany podejścia polityków młodzi ludzie będą skazani na emigrację lub bezrobocie. Jeżeli zacznie spadać liczba pracujących, to zwiększą się kłopoty funduszu ubezpieczeń społecznych, bo spadną wpływy ze składek, wzrośnie też liczba klientów pomocy

KIG chwali zmiany w prawie. I chce jeszcze

działalności gospodarczej, która pozwala już zawieszać prowadzenie firmy czy występowanie o wiążące interpretacje dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Przedsiębiorcy doceniają też powstanie harmonogramu wejścia Polski do strefy euro i ustawę o emeryturach pomostowych. Jednak lista życzeń

Jak się starać o zagraniczną emeryturę

minimalna. Dotyczy to tzw. nowych emerytur wypłacanych od 2009 r. Są one wyliczane tylko na podstawie składek na koncie w ZUS (a nie stażu pracy). Przykład. Pani Wiesława skończyła 60,5 lat. Jej emerytura z OFE i ZUS wynosi 400 zł. Jest niższa od minimalnej emerytury (ok. 844 zł

Jak wypełnić PIT

. Zwykle za pracownika wpłaca je pracodawca. Za emeryta - ZUS. Jeśli ich nie uwzględnimy w zeznaniu, zapłacimy wyższy podatek. WAŻNE DRUKI Dla większości z nas pracodawcy przygotowują druki PIT-11. Są w nich kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i

Czy każdy twórca tworzy dzieło? Zdaniem Sądu Najwyższego nie, więc muzyk w orkiestrze musi podpisać mniej korzystną umowę-zlecenie

przerażeni dyrektorzy instytucji kultury. ZUS w wielu z nich  mógłby zanegować dziesiątki tysięcy umów i zażądać zapłacenia składek na ubezpieczenie społeczne za dziesięć lat wstecz. A to wywróciłoby niejedną instytucję kultury. – To groźny wyrok, bo mimo że jest wadliwy, może spowodować, że

Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego. Tysiące Polaków mogą wnioskować o rekompensatę z ZUS

szczególnych warunkach co najmniej 15 lat przed 1 stycznia 2009 r. Warunek: była to praca na całym etacie i bez przerw.  Rekompensata zostanie dodana do kapitału początkowego, a więc do tego, co uzbieraliśmy do 1999 r., gdy jeszcze nie było kont emerytalnych i pracodawca płacił składki zbiorczo za

Jak dostać zasiłek pogrzebowy?

przypadku ubezpieczenia społecznego rolników obowiązują te same zasady co w ZUS. Wniosek o zasiłek pogrzebowy KRUS SR-26 należy złożyć we właściwym oddziale regionalnym KRUS (można go znaleźć na stronie www.krus.gov.pl w zakładce Świadczenia/Świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego). Zasiłek

Korekta wynikająca z nadpłacenia składek ZUS - ujęcie w księgach rachunkowych

operacyjne. Albo Wn stornem czerwonym: Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników, Ma stornem czerwonym Rozrachunki z ZUS. Podatek dochodowy Zgodnie z

Projekt ustawy o umowach koncesji na roboty bud. przesłany do Sejmu

zatrudnianych na etat i za których odprowadzane będą składki na ubezpieczenia społeczne. Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (ISBnews)

Rząd przyjął projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane

zatrudnianych na etat i za których odprowadzane będą składki na ubezpieczenia społeczne" - czytamy także. Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (ISBnews)

Słowniczek podatkowy

zapisano stawki podatkowe (18 i 32 proc.), oddzielający je próg podatkowy (85 528 zł) i tzw. odpowiednik podatkowy kwoty dochodu wolnego od podatku (18 proc. od kwoty dochodu wolnego od podatku, czyli 556,02 zł). Składki na ubezpieczenia społeczne - to składki, które od naszych

Emerytura za pracę za granicą

, aż do 100 proc. za 35 lat składkowych. Osoby w podeszłym wieku o niskich dochodach, które nigdy nie opłacały składek na ubezpieczenie społeczne lub nie opłacały składek dostatecznie długo, aby móc skorzystać z emerytury składkowej, mogą dostać emeryturę nieskładkową (tutaj

Mamy w Polsce rekordową liczbę 100-latków!

100 proc. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne). W Polsce przybywa 100-latków, bo wydłuża się tzw. średnie dalsze trwanie życia. Średnio mężczyzna żyje u nas ok. 72 lat, a kobieta - 81. Ze względu m.in. na

ZUS słono płaci za listy o waloryzacji. E-skrzynka dałaby setki milionów oszczędności

Zakład Ubezpieczeń Społecznych co roku w marcu przeprowadza waloryzację emerytur i rent Polaków. I ma przy tym obowiązek dostarczyć do każdego z 8 mln emerytów, rencistów, osób na świadczeniach przedemerytalnych czy na pomostówce papierowy list z informacją, że ich świadczenie się zmieni. Co rok

Polskie podatki wcale nie są wysokie. Pensje brutto wyższe niż w UE

Tak wynika z raportu przygotowanego przez firmę doradczą PricewaterhouseCoopers. Eksperci PwC zbadali, jaką część pensji brutto obywateli UE pochłaniają podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne. Pod uwagę wzięli podatki i składki w kilku wariantach: młodej osoby

PIT 2017. Jak rozliczyć PIT-a na ostatnią chwilę? Jakich błędów nie popełniać?

ich uzyskania uzyskujemy dochód. I to właśnie dochód podlega opodatkowaniu. Zanim to jednak nastąpi, odliczamy od niego składkę na ubezpieczenie społeczne (jest w PIT-11). A w następnym kroku kwotę przysługujących nam ulg, tych odpisywanych od dochodu (o ulgach piszemy dalej). To, co zostanie, to

"Ekran komputera migotał, tętnił, obraz odbijał się i lśnił". Rekompensata? Nawet kilkadziesiąt tysięcy

oraz przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych”. Wyrok Sądu Najwyższego ma sygnaturę akt: III UK 150/18. Czytaj też:  Większa płaca minimalna i dodatki Jakie monitory? Zdaniem dr. Łukasza Wacławika, specjalisty od ubezpieczeń społecznych, decyzja sądu oznacza, że o rekompensatę

KPP: Przedsiębiorcy czekają na zmiany

takie zmiany zwiększyłyby szansę na przetrwanie i rozwój polskich przedsiębiorstw. A jak podkreśla Piotr Rogowiecki, ekespert KPP więcej działających firm to większą zamożność kraju, więcej środków do budżetu z tytułu podatków, więcej miejsc pracy, wyższe wpływy z tytułu składek na ubezpieczenie

Ile to kosztuje i dlaczego tak drogo: Waloryzacja emerytur

co czwarta złotówka, która wpływa do budżetu, jest przeznaczana na ubezpieczenia społeczne, i to mimo redukcji składki do OFE - mówi Łukasz Wacławik. Czy stać nas na kolejne miliardowe waloryzacje? Nie brak ekonomistów, którzy mówią, że są one

UZP: ZUS chciał, by przetarg na informatyzację wygrało Asseco

" i jak będzie sprawdzał, czy ktoś je ma. W końcu potencjalnym kontrahentom ZUS nie zapewnił żadnej pomocy, aby zdobyli potrzebną wiedzę z zakresu "rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne". To znów mogło preferować Asseco, które taką wiedzę

Wóycicka: Emerytury będą teraz pewniejsze

oczekiwania dotyczące wysokości waloryzacji składek na subkoncie w ZUS oraz wprowadzenia analogicznych jak w OFE zasad dziedziczenia składek po ubezpieczonych. Postulaty te zostały uwzględnione w projekcie ustawy. Ta ustawa wzbudziła wiele, moim zdaniem niepotrzebnych, emocji. Nie

Fakty za mity. Podatki w Polsce nie są wysokie

, bo kraje w różnym stopniu finansują lub współfinansują z podatków ubezpieczenia społeczne. Bardziej miarodajne jest więc łączne liczenie podatków i obowiązkowych składek na zdrowie oraz emerytury. Tu średnia unijna wynosi 39,3, a w Polsce płacimy 34,3 PKB. Tym razem najmniej płacą Rumuni (28,0 proc

PSL chce wcześniejszych emerytur dla rolników

- załamuje ręce prof. Stanisław Gomułka, były wiceminister finansów w obecnym rządzie. Przypomina, że na KRUS już co roku dopłacamy 15 mld zł, bo składka na ubezpieczenie społeczne rolnika jest dziesięciokrotnie niższa od składki fryzjera z miasta. Dodatkowo rolnicy nie płacą

Firmy wybierają podatek. Łatwiej o liniowy PIT

kwotę płaci się 32 proc. podatku. Osoba prowadząca firmę opodatkowaną na zasadach ogólnych odpisuje od przychodu koszty. Może korzystać ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub dzieckiem. Ma prawo do ulg, np. na dzieci, internet, za darowizny, odsetkowej. Odlicza składki na ubezpieczenia społeczne i

Sąd przyznał rację pracownicy ochrony. Jej śmieciówka była niezgodna z prawem

poniżej płacy minimalnej, nieobjęta przepisami kodeksu pracy, a więc pozbawiona urlopów i odprowadzająca najniższe składki na ubezpieczenie społeczne. Płaca minimalna dla wielu z nich jest nadal nieosiągalna. 800 zł miesięcznie - Podobnych wyroków jest

Kiedy Niemcy odbiją się od dna?

Węgier skurczyła się w I kw. o 4,7 proc. Czesi, których PKB w I kw. spadł o 3,4 proc., wczoraj przyjęli pakiet stymulujący gospodarkę. Parlament przyjął m.in. przepisy dopłacające do złomowania starych samochodów przy zakupie nowego. Pracodawcy mają też płacić niższe składki na ubezpieczenie społeczne za

Atuty trudnych czasów

- Jak pan ocenia kondycję sektora ubezpieczeniowego na początku 2009 roku? W jakim stopniu spowolnienie gospodarcze wpłynie na popyt na ubezpieczenia? - Istotnym czynnikiem makroekonomicznym jest prognozowana zmiana wzrostu PKB. Większość analityków

Co nam zostało z reformy emerytalnej? Były założenia, ale reforma nie została zakończona

po 2020 r. Powinno być w niej wtedy co najmniej 100 mld zł. Ile jest teraz? 17 mld zł. Do funduszu trafiają składki płacone przez Polaków na ubezpieczenia społeczne. Początkowo było to 0,1 proc. podstawy wymiaru składki emerytalnej, potem miało być coraz więcej - docelowo 1

PPE, czyli jak pracodawca może zwiększyć twoją emeryturę

. Na PPE odprowadzane są dwa rodzaje składek: Podstawowa jest finansowana przez pracodawcę i nie może być wyższa niż 7 proc. pensji pracownika. Zachętą jest to, że wpłaty na PPE są zwolnione z obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i stanowią dla pracodawcy koszt

PIT-y 2017. Jak rozliczyć PIT

PIT-ów także się nie zmienił. Jeśli różnią się od tych z zeszłego roku, to drobiazgami. W podstawowych drukach zeznań chwalimy się fiskusowi naszymi zeszłorocznymi dokonaniami, czyli przede wszystkim przychodami, ale też zapłaconymi od nich zaliczkami na podatek i składkami na ubezpieczenia społeczne

Rozstrzygnięto informatyczny kontrakt roku w ZUS. Koniec monopolu Asseco

były ukierunkowane na wypracowanie partnerskich relacji z rynkiem. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako instytucja zarządzająca jednym z największych w tej części Europy systemem informatycznym nie może podlegać w materii zamówień publicznych presji usługodawców - mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes

Wcześniejsza emerytura dla nauczyciela

odprowadzaliśmy składki na ubezpieczenie społeczne, będą zaliczane w całości. Inaczej wygląda sprawa okresów nieskładkowych. Przy ubieganiu się o świadczenie kompensacyjne będziemy mogli uwzględnić tylko jedną trzecią takich okresów z całego naszego okresu zatrudnienia

Początek batalii o "wdowi grosz". Renta dopiero po 60-tce

też duże wydatki z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - mówi Łukasz Wacławik, specjalista od ubezpieczeń społecznych, adiunkt na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Według niego państwo powinno jednak wspomagać młode, niepracujące żony, które owdowiały

PIT-y 2017. Jak rozliczyć PIT?

przychodami, ale też zapłaconymi od nich zaliczkami na podatek i składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W ulgowych załącznikach wymieniamy nasze wydatki na cele objęte odliczeniami. Kwoty wyliczonych tu ulg przenosimy potem do podstawowych druków PIT. Dlatego, jeśli wypełniamy PIT ręcznie, warto

Czy w Polsce zabraknie na emerytury?

. Pierwszych poważniejszych kłopotów ZUS można spodziewać już za kilka lat. - Po 2009 roku na emeryturę zaczną przechodzić osoby z powojennego wyżu demograficznego - powiedział "Gazecie" wiceprezes ZUS Ireneusz Fąfara. - Do największej luki między przychodami Funduszu Ubezpieczeń Społecznych a

Związki zawodowe znów chcą walczyć o podwyżkę płacy minimalnej

. Zwiększyłyby się również wydatki budżetu - pokrywałby m.in. większe składki na ubezpieczenie społeczne księży - jest ich ponad 20 tys. Więcej wynosiłaby też dotacja do wynagrodzeń ćwierć miliona pracujących osób niepełnosprawnych. W sumie kosztowałoby to budżet ok. 300 mln zł.

Kto będzie obsługiwał nasze emerytury? Rozstrzyga się informatyczny kontrakt roku w ZUS. Koniec monopolu Asseco?

te pieniądze zwycięska firma będzie musiała na bieżąco zapewnić sprawne działanie systemu, który księguje składki Polaków i rozlicza np. emerytury i renty. Według naszych informacji największe szanse na zwycięstwo mają Asseco i Comarch. – Asseco jest najlepiej przygotowane do tego, by zapewniać

Późna wolność polskich podatników czyli ile czasu zarabiamy na podatki

niskich jak na realia brytyjskie musieliby płacić polskiemu fiskusowi drakońskie kwoty. Na szczęście teraz przepisy już się zmieniły i z reguły płacić nie muszą. Ale PIT to przecież nie wszystko. Mamy wysoki jak na europejskie realia 22-proc. VAT. No i ciągle wysokie składki na ubezpieczenia społeczne i