składki na ubezpieczenia społeczne

Adriana Rozwadowska, Ludmiła Anannikova

Ewa pracowała na umowę o dzieło w TVP. Sąd Najwyższy: Ewa musi zwrócić TVP 70 tys. zł składek na ubezpieczenie społeczne

Ewa pracowała na umowę o dzieło w TVP. Sąd Najwyższy: Ewa musi zwrócić TVP 70 tys. zł składek na ubezpieczenie społeczne

Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną Ewy, samotnej matki dwójki dzieci. TVP zatrudniała ją na umowie o dzieło. Po tym jak Ewa wywalczyła w sądzie pracy etat, telewizja zwróciła się do niej o zwrot 70 tys. zł składek na ubezpieczenie społeczne. Wyczerpała całą drogę prawną. Spłaca 72 raty po blisko 1 tys. zł.

Obcokrajowcy ratują ZUS. Składki na ubezpieczenie społeczne płaci już 403 tys. Ukraińców. Pracują na polską emeryturę

W Polsce składki ZUS płaci już ponad pół miliona cudzoziemców. To prawie dwukrotnie więcej niż rok wcześniej i pięć razy więcej niż w 2014 r. Niezmiennie od lat dominują Ukraińcy.

Przedsiębiorco, zalegasz ze składkami do ZUS? Jeśli zaczniesz spłacać dług, to i ZUS ci zapłaci

Przedsiębiorco, zalegasz ze składkami do ZUS? Jeśli zaczniesz spłacać dług, to i ZUS ci zapłaci

Społecznych wypłaty świadczeń, jeśli mają zaległości z tytułu niezapłaconych składek - nawet  jeśli regulują zobowiązania w ramach podpisanego z ZUS układu ratalnego (tak się nazywa taka ZUS-owska ugoda.) A nawet wtedy, gdy sam Zakład odroczył im termin płatności składek. Mówimy o zaległościach

Uwaga, zasadzka w składce zdrowotnej. Będzie bolało. Nie wiadomo też, co z poprawkami "Polskiego ładu"

Uwaga, zasadzka w składce zdrowotnej. Będzie bolało. Nie wiadomo też, co z poprawkami "Polskiego ładu"

. – Dotychczas takie nieterminowe rozliczenie faktur nie rodziło żadnych negatywnych konsekwencji w ZUS, ponieważ składki były opłacane ryczałtowo – mówi Hinc. Jego zdaniem trudno jeszcze jednoznacznie stwierdzić, jaka będzie skala zjawiska nadpłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, czy

Przedsiębiorcy proszą o odroczenie składek z powodu epidemii koronawirusa. Do ZUS wpłynęło prawie 1,3 tys. wniosków

Przedsiębiorcy proszą o odroczenie składek z powodu epidemii koronawirusa. Do ZUS wpłynęło prawie 1,3 tys. wniosków

składek lub układów ratalnych, może liczyć na wstrzymanie postępowania egzekucyjnego. Odroczenie może dotyczyć składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Czy istnieją podstawy do wykluczenia wykonawcy, gdy ten ma odroczoną płatność za podatki?

Czy istnieją podstawy do wykluczenia wykonawcy, gdy ten ma odroczoną płatność za podatki?

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. Justyna Andała-Sępkowska Więcej na www.portalzp.pl

Koronawirus. Już blisko pół tysiąca opolskich przedsiębiorców poprosiło ZUS o pomoc

Koronawirus. Już blisko pół tysiąca opolskich przedsiębiorców poprosiło ZUS o pomoc

prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy odprowadzają składki na ubezpieczenia społeczne. Każdy z nich powinien się zastanowić, z jakiej pomocy chce skorzystać. Możliwości jest wiele i wszystko wskazuje na to, że będzie ich jeszcze więcej. Chodzi o elementy tzw. tarczy antykryzysowej. Ważną

Koronawirus. Rośnie liczba wniosków o odroczenie terminu płatności składek do ZUS

Koronawirus. Rośnie liczba wniosków o odroczenie terminu płatności składek do ZUS

więcej. Mam tu na myśli tzw. tarczę antykryzysową. Da ona jeszcze większe możliwości, m.in. chodzi o zwolnienie mikrofirm ze składek na ubezpieczenia społeczne. Do tego przedsiębiorcy zwolnieni będą z opłaty prolongacyjnej. Poczekajmy jednak na ostateczny kształt ustawy – wskazuje prezes ZUS prof

ZUS Częstochowa. To ostatnie dni na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek

ZUS Częstochowa. To ostatnie dni na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek

Dotychczas ZUS umorzył składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych na łączną kwotę ponad 7,5 mld zł. Najwyższe kwoty z tytułu zwolnień ze składek dotyczą oddziałów ZUS w województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. W województwie śląskim ze zwolnienia skorzystało już ponad 205 tys. firm na

Gowin chce wyższych pożyczek i zniesienia ZUS. "'Tarcza antykryzysowa' do uzupełnienia"

Gowin chce wyższych pożyczek i zniesienia ZUS. "'Tarcza antykryzysowa' do uzupełnienia"

przedsiębiorców. Gowin proponuje: * zniesienie na trzy miesiące składek na ubezpieczenia społeczne w najciężej dotkniętych branżach, * ustawowe obniżenie czynszu w galeriach handlowych dla najemców zobowiązanych do zawieszenia działalności, * podniesienie pożyczek dla małych firm do 10 tys. zł. Pierwsze

Elektroniczne zaświadczenie z ZUS - zasady sporządzania i przedkładania w przetargach

Elektroniczne zaświadczenie z ZUS - zasady sporządzania i przedkładania w przetargach

;czy dokument można uznać za oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność przez wykonawcę .  Czy stosownie do art. 50 ust. 4a−4c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne wykonawca mógł bez tworzenia cyfrowego

Budżet 2020: Jednak będzie podwyżka akcyzy

Budżet 2020: Jednak będzie podwyżka akcyzy

pobieraniu składek do ZUS. Na razie osoby, które zarabiają 30-krotność średniej krajowej, nie muszą ich płacić. Ulga ta miała swój cel – było nim zabezpieczenie przed nabyciem przez takich ludzi praw do potężnych emerytur w przyszłości, których wypłata mogłaby dla systemu ubezpieczeń społecznych

Kiedy zaległości podatkowe powinny i mogą być podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania?

Kiedy zaległości podatkowe powinny i mogą być podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania?

wykluczenia jest ta wskazana w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp . Chodzi o sytuację wykonawcy, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał

Prezydent Andrzej Duda kieruje nowelizację ustawy o limitach emerytur do Trybunału Konstytucyjnego. "Nie dochowano procedur"

Prezydent Andrzej Duda kieruje nowelizację ustawy o limitach emerytur do Trybunału Konstytucyjnego. "Nie dochowano procedur"

jako podstawy do płacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W zeszłym roku ten limit wynosił 127,9 tys. zł. Nowe przepisy miały wejść w życie od 2019 r. Po tej zmianie przepisów część zamożniejszych Polaków płaciłaby wyższe składki. Zdaniem Ministerstwa Pracy, które przygotowało projekt

Ludzie ministra kultury orzekną, kto jest artystą i czy będzie miał emeryturę

Ludzie ministra kultury orzekną, kto jest artystą i czy będzie miał emeryturę

; alarmuje na Facebooku pisarz Jacek Dehnel. Rzeczywiście, resort kultury chce stworzyć specjalny system ubezpieczeń społecznych (zdrowotnych i emerytalnych) tylko dla artystów. Bo obecnie twórcy, jeśli nie mają etatu w innym zawodzie, muszą płacić składki takie jak przedsiębiorcy, czyli od 60 proc. średniej

Nowe składki zatrudnionych na zlecenie. ZUS odpowiada

Nowe składki zatrudnionych na zlecenie. ZUS odpowiada

, że zależy to przede wszystkim od tego, z kim zawarliśmy umowę-zlecenie. Jeśli z własnym pracodawcą, z którym wiąże nas umowa o pracę, albo z innym podmiotem, ale umowa jest wykonywana na rzecz naszego pracodawcy, to od umowy-zlecenia składki na wszystkie ubezpieczenia społeczne, a także na

Część Polaków nie dostanie emerytury

Część Polaków nie dostanie emerytury

Premier Beata Szydło zapowiedziała na początku roku, że jej rząd przeprowadzi naprawę systemu emerytalnego. Przygotowanie planu ratunkowego scedowała na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ten od czerwca przeprowadził 27 debat i właśnie wydał swoją rekomendację

Prezes ZUS mówi, jak gasić emerytalne pożary. Ile stażu pracy? Jak łączyć emeryturę z pracą? [WYWIAD]

Prezes ZUS mówi, jak gasić emerytalne pożary. Ile stażu pracy? Jak łączyć emeryturę z pracą? [WYWIAD]

;dobre relacje ze swoimi dziećmi". Do zadań ZUS należy edukowanie młodych ludzi o istocie ubezpieczenia społecznego, w tym także o potrzebie opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne, w szczególności od umów, z tytułu których osiągają dochody. Zagwarantowanie przez

Czytelnicy "Wyborczej" zbierają pieniądze dla Ewy, od której TVP wywalczyła zwrot składek ZUS za czas, kiedy powinna zatrudniać ją na etacie. Zebrano 28 tys. zł

Czytelnicy "Wyborczej" zbierają pieniądze dla Ewy, od której TVP wywalczyła zwrot składek ZUS za czas, kiedy powinna zatrudniać ją na etacie. Zebrano 28 tys. zł

on Ewie.  W efekcie telewizja musiała uiścić za Ewę należne składki na ubezpieczenie społeczne. Zrobiła to, po czym zażądała od kobiety zwrotu połowy - 80 tys. zł - bo choć to pracodawca jest płatnikiem składek, to po połowie płaci je wraz z pracownikiem. Sprawa przeszła przez wszystkie

ETS: Polska dyskryminuje swoich przedsiębiorców

. Do niedawna nasze przepisy pozwalały odliczać od dochodu składki na ubezpieczenia społeczne, a od podatku składki na ubezpieczenia zdrowotne. Pod warunkiem że zostały zapłacone w Polsce. Te zapłacone za granicą odliczeniu nie podlegały. Ten zakaz bardzo doskwierał polskim

Umorzenie składek na ubezpieczenie

Kto nie złoży wniosku będzie musiał zapłacić składki - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek o umorzenie należności można składać do 1 września przyszłego roku. Umorzenie składek będzie natomiast możliwe dopiero po złożeniu dokumentów ubezpieczeniowych.

Emerytura za pracę za granicą

, aż do 100 proc. za 35 lat składkowych. Osoby w podeszłym wieku o niskich dochodach, które nigdy nie opłacały składek na ubezpieczenie społeczne lub nie opłacały składek dostatecznie długo, aby móc skorzystać z emerytury składkowej, mogą dostać emeryturę nieskładkową (tutaj

Ile Polak dostaje na rękę? 74 proc. pensji brutto

Tak wynika z raportu przygotowanego przez firmę doradczą PricewaterhouseCoopers. Eksperci PwC zbadali, jaką część pensji brutto obywateli UE pochłaniały w 2010 r. podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne. Pod uwagę wzięli podatki i składki nakładane na średnią

Polskie podatki nie duszą tak mocno. Zostaje nam 75 proc. pensji brutto

składek na ubezpieczenie społeczne - tłumaczyła w czwartek Joanna Narkiewicz-Tarłowska, ekspert podatkowy PwC. Raport uwzględnia stosowane w poszczególnych krajach rozwiązania prorodzinne: wspólne opodatkowanie małżonków i ulgi na dzieci. Okazuje się, że w przypadku osób

Umowa zlecenia a urlop macierzyński

Odpowiedź: Nie ma obowiązku naliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz FP i FGŚP od umowy zlecenia zawartej z byłą pracownicą, która pobiera zasiłek macierzyński. Obowiązkowo należy natomiast naliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne

Składka z opóźnionym zapłonem

niewielu klientów i płaci czynsz za lokal użytkowy, jak i wysokiej klasy doradca finansowy zarabiający krocie i korzystający np. z biura swojego klienta. Jednego ledwie stać na utrzymanie, drugi zarabia krocie. Ale obaj w 2016 r. zapłacą ok. 1,1 tys. zł składki miesięcznie. Oczywiście obaj w przyszłości

Nie do sKRUSenia

unijnych. Pan Jan dorabia też 900 zł, jeżdżąc taksówką (maksymalny dopuszczalny pułap, aby pozostać w KRUS). Sawicki nie dość, że nie zlikwidował tej patologii, to jeszcze podniósł pułap dodatkowego zarobku rolnika do 1800zł. Cała składka na ubezpieczenie społeczne pana Jana z

Blisko 30 tys. zł będą musieli zapłacić w przyszłym roku przedsiębiorcy na ZUS

Ubezpieczeń Społecznych sięgnie 6,5 mld zł. Cały budżet, którym zarządza ZUS, to około 300 mld zł. Te 6,5 mld zł nie załamie więc systemu. A docelowo zmiana byłaby bezkosztowa, bo jak ktoś dziś nic nie wpłaca, to na starość nic nie trzeba będzie mu wypłacać. Inne pomysły na opłacanie składek Przeciwna

Przedsiębiorców zaboli jak nigdy. Podwyżka do nawet 2,5 tys. zł składki na ZUS

przedsiębiorców – stwierdza. Zmiany zasad naliczania składek domaga się też Federacja Przedsiębiorców Polskich. Organizacja ma nawet swój autorski projekt. Na czym on polega? Również na powiązaniu wysokości składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców z wielkością uzyskanego przez nich dochodu

30 lat pracy za najniższą krajową. Jak wysoka będzie emerytura? ZUS radzi, jak zwiększyć świadczenie

stycznia 1999 r.); zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne zapisane na naszym koncie ZUS po 1998 r.; zwaloryzowane środki na subkoncie ZUS, jeśli jest się członkiem OFE. Jeśli znamy te wartości, możemy skorzystać z kalkulatora emerytalnego na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Składki ZUS dla przedsiębiorców mają rosnąć. Za kilka lat wyniosą nawet 30 tys. zł rocznie [WYLICZENIA]

opisane zmiany przełożą się na wysokość składek ZUS dla przedsiębiorców . Obecnie łączny koszt składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne to 1 732,58 zł. W przyszłym roku kwota ta wzrośnie o ponad 200 złotych. Z kolei w 2027 roku, czyli na koniec okresu uwzględnionego w rządowych prognozach, składki

Ogromna podwyżka składek ZUS dla przedsiębiorców. Kaczyński: "Nie stać cię, to nie prowadź firmy"

na razie do swojego pomysłu przekonał trzy partie: Konfederację, PSL i Porozumienie Jarosława Gowina. Składka powiązana z dochodami Przeciwna pomysłowi Abramowicza jest Federacja Przedsiębiorców Polskich. - Takie rozwiązanie stanowiłoby zaprzeczenie fundamentalnej zasady ubezpieczeń społecznych, jaką

Już 38,5 mld zł długów mają przedsiębiorcy wobec ZUS. Kaczyński: Nie stać cię na składkę? Nie prowadź firmy

PiS na wybory: podwyżki dla mundurowych i rolników. A dla nauczycieli pocałunek śmierci Zdaniem Kozłowskiego to, że przedsiębiorca nie będzie opłacał składek na ubezpieczenia społeczne, nie oznacza, że nie znajdzie się na utrzymaniu państwa – czyli wszystkich podatników – po przekroczeniu

Ubezpieczenie zdrowotne. Kto ma prawo do darmowego leczenia?

Ubezpieczenie zdrowotne pozwala na korzystanie z bezpłatnej opieki medycznej. Składki pobierają Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i przekazują je do Narodowego Funduszu Zdrowia. Ubezpieczenie zdrowotne obejmuje świadczenia opieki zdrowotnej, m.in.: wizyty

Po wyborach ogromna podwyżka składek ZUS dla dwóch milionów przedsiębiorców

tworzenia fikcyjnych działalności gospodarczych, a pracodawcy będą likwidować etaty i zmuszać pracowników do rejestrowanie firm. Federacja chce zmian w systemie, ale innych. Na czym miałyby one polegać? - Postulowałbym, aby powiązać wysokości składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców z wielkością

Ile lat trzeba pracować na najniższą emeryturę? Oto staż pracy, którego wymaga ZUS

Nie wszyscy seniorzy , którzy osiągnęli wiek emerytalny, są uprawnieni do otrzymywania choćby najniższej emerytury. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca pełne świadczenie tylko osobom mającym odpowiedni staż pracy. Wynosi on 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Jeżeli dany płatnik po

Boli cię podwyżka składki na ZUS? Jest pomysł, by nie musieć płacić

siebie tzw. ryzyko długowieczności. Gdyby przedsiębiorcy przestali płacić składki, straciliby prawo do emerytury. Ale mniej pieniędzy na starość - Warto także podkreślić, że brak opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wiązałby się z brakiem świadczeń, np. emerytury. Oznacza to, że w długim terminie

Jaka emerytura dla przedsiębiorcy? Jak wyliczyć, ile dostaniesz?

oblicza się przez podzielenie zgromadzonej na koncie ubezpieczonego kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego i zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne przez średnie dalsze trwanie życia. Średnie dalsze trwania życia Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala według tablicy obowiązującej w dniu

Nawet 2 tys. zł będą musieli zapłacić przedsiębiorcy na składki do ZUS. To rekord

, że podstawa naliczania składek jest bardzo zmienna, po fakcie mocno odstaje od rzeczywistości - mówi Dudek. Zapytaliśmy resort finansów, czy zamierza zmienić zasady obliczania składek na ZUS przez przedsiębiorców. "Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne reguluje

Polacy zdecydują o emeryturze. Mało czasu na złożenie wniosku. Warto poważnie przemyśleć decyzję

Okienko transferowe dotyczy kobiet do 50 roku życia oraz mężczyzn do 55 roku życia. Jest to termin, w którym obywatele mogą zdecydować, gdzie trafi część ze składki na ubezpieczenia społeczne. Możliwości są dwie. Oszczędności mogą zostać przekazane do OFE i inwestowane na rynku kapitałowym

PFRON uruchomił call-center w sprawie refundacji składek

telefonu: 0-801-233-554 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00). Ponadto Fundusz przyjmuje zgłoszenia od osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą związane z wypłatą refundacji składek. Numery telefonów: (22) 65 424 20; (22) 50 55 240(22) 50 55 342

Miliony złotych na emerytury dla księży. Zaskakujący efekt wzrostu płacy minimalnej. MSWiA alarmuje

;. "Zgodnie z aktualnymi szacunkami wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę zwiększy środki niezbędne na sfinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne osób duchownych o kwotę 41 mln 18 tys. zł" - wskazał wiceszef MSWiA Maciej Wąsik w uwadze skierowanej do ministerki rodziny i polityki

Rozliczenie składki zdrowotnej. Parodia i chaos. Infolinia ZUS zablokowana. Urzędnicy nic nie wiedzą, księgowi wściekli

ostateczny termin złożenia rozliczenia. Bum.  Czytaj także: W wyborczej puli już 100 mld zł. Politycy w kampanii liczą, ile wydają? Po co? Przecież nie ze swoich będą dawać Zima zaskakuje drogowców, ZUS zaskoczyła składka zdrowotna – Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za

To miał być ostatni dzień, aby wystąpić o nadpłatę składki zdrowotnej. Ale ZUS zmienił zdanie

już część przedsiębiorców powinna składać kolejny wniosek.   Nieco przyjemniejszy, bo chodzi o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej.   – Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne okaże się, że składka ta została opłacona w kwocie wyższej niż

PO bierze się za reformę KRUS. A raczej próbuje

Roczne utrzymywanie KRUS kosztuje budżet 15 mld złotych. - Nie oznacza to jednak, że KRUS będzie działał na identycznych zasadach jak ZUS - mówi w wywiadzie dla "Polski" Michał Boni, szef doradców premiera Donalda Tuska i lada moment minister

Spóźniła się ze składką jeden dzień. ZUS odmówił kobiecie po porodzie urlopu macierzyńskiego za cały rok

macierzyństwa. Zasiłek macierzyński przysługuje w razie urodzenia dziecka w czasie ubezpieczenia chorobowego albo w czasie urlopu wychowawczego. Z posiadanej dokumentacji wynika, że urodziła Pani dziecko w kwietniu. Od 1 listopada nie podlega pani dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, ponieważ składka na

Kto może korzystać z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

obszaru na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za domowników opłacana jest tylko składka podstawowa. Wymiar składek jest miesięczny, ale opłaca się je kwartalnie. Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie jest ustalana przez Radę Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Prezes Kasy

Uwaga, bubel. Podatkowy cios w żony pracujące w firmach mężów. Rząd lekceważy problem

przystąpienie przez niego do wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Doradca podatkowy Izabela Leśniewska od prawie dwóch dekad przekonywała przedsiębiorców, że warto w takim przypadku opłacać składki na ubezpieczenie społeczne. I sporo rodzin, które

Oto kolejny szwindel Morawieckiego. Przedsiębiorcy muszą oddawać państwu 50 proc. dochodu

zdrowie niż obiecane 9 proc. – Niestety, 9-proc. składka zdrowotna nie jest dla wszystkich. W wielu przypadkach faktyczna stawka składki na ubezpieczenie zdrowotne jest znacznie wyższa. Opisany przez was przykład dobrze ilustruje, że mechanizm minimalnej składki sprawia, że wielu przedsiębiorców

Jaką emeryturę dostanie przedsiębiorca? Co zrobić, by była jak najwyższa?

kwoty comiesięcznych składek na ubezpieczenie emerytalne, wpłacone przez niego do ZUS w całym okresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz wieku, w jakim postanowi zakończyć swoją aktywność zawodową. Przedsiębiorcy płacą obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne według innych zasad niż

Masz firmę? Tych kilka rzeczy o składce zdrowotnej musisz koniecznie wiedzieć jeszcze przed końcem tego roku

brak odsetek za zwłokę". Jak więc widać, teoretycznie jest taka możliwość, choć jak się okazuje, trochę przypomina ona zakładanie lewej nogi na prawe ucho. Minusów jest tu sporo. Trzeba zapłacić nie tylko składkę zdrowotną, ale wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne za 2022 r. jeszcze w

PiS przed wyborami podwyższa emerytury bogatym rolnikom. Ty zapłacisz za to miliardy

być dotowane? Czy może jednak powinni podlegać pod ZUS? - zastanawia się ekspert od ubezpieczeń społecznych. Lasocki wyliczył, ile zyska bogaty rolnik po zmianach. Otóż jeśli projekt ustawy wejdzie w życie, właściciel olbrzymiego 300-hektarowego gospodarstwa, zapłaci miesięcznie 762 zł składki

PiS obiecuje emerytury stażowe. Szykuje się wielka wyborcza bujda i duże rozczarowanie po wyborach

!)? Do okresów składkowych nie wlicza się także np. ulga na start, czyli możliwość nieopłacania przez pierwsze pół roku prowadzenia działalności gospodarczej składek na ubezpieczenie społeczne. Jak zauważa w rozmowie z Gazeta.pl ekspert emerytalny, dr Tomasz Lasocki, adiunkt z Katedry Prawa

Rząd walczy o rolników. Zrównuje emerytury z KRUS i ZUS

w ZUS i KRUS, na czym zyskują ubezpieczeni rolnicy. Dr Antoni Kolek, szef Instytutu Emerytalnego, przypomina, że na system ubezpieczeń społecznych rolników w rzeczywistości składają się pozostali podatnicy. - Składki rolników mających gospodarstwo do 50 ha wynoszą 504 zł kwartalnie, zatem o wiele

Rekordowa podwyżka składki na ZUS. Poseł PiS: Nie ma w Polsce obowiązku prowadzenia firmy

zdolności płatniczej przedsiębiorców – mówi serwisowi Wyborcza.biz Wojciechowski. Zmiany zasad naliczania składek domaga się też Federacja Przedsiębiorców Polskich. Organizacja ma nawet swój autorski projekt. Na czym on polega? Również na powiązaniu wysokości składek na ubezpieczenia społeczne

Prezydent Sarkozy przeznacza 1,65 mld euro na pomoc dla rolników

Zdaniem prezydenta, pakiet ten jest zgodny z unijnymi przepisami o pomocy państwa i subsydiowaniu kredytów. Chodzi przede wszystkim o to, by pomóc gospodarstwom do czasu, aż "wyprostuja się ceny towarów rolnych". Z pewnością chodzi także o to, by zdobyć poparcie wśród

Oto co Tusk proponuje przedsiębiorcom. Mniejszy ZUS, mniejszy VAT, płatny, finansowany przez państwo urlop

Tusk. Izabela Leszczyna, występująca po Tusku, wyjaśniła, że ma to być jeden miesiąc w roku bez płacenia składek na ubezpieczenie społeczne, ale za to "ze świadczeniem w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia". Oznacza to, że przez miesiąc w roku przedsiębiorca nie płaciłby składek, a

Tarcza antykryzysowa. Około 30 tys. wniosków o umorzenie składek ZUS

Zniesienie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w pełnej wysokości za trzy miesiące - od marca do maja 2020 r. - to jeden z najważniejszych elementów tzw. tarczy antykryzysowej. Abolicja składkowa w ZUS jest przewidziana dla osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą

Protest kobiet przeciw zaległym składom ZUS

Protestujące matki tłumaczyły, skąd wzięły się zaległości. Jak powiedziała IAR jedna z poszkodowanych Tatiana Gerd, jeszcze kilka lat temu ZUS uznał, że kobiety na etatach, które urodziły i były na urlopach wychowawczych, a jednocześnie prowadziły

ZUS zapewnia seniorów ws. 14. emerytury. "Wypłata jest kontynuowana". Uścińska mówi, kiedy kolejny przelew

- Wypłata 14. emerytury jest kontynuowana. Wszystko przebiega zgodnie z planem. Po piątkowych przelewach kwota wypłaconych świadczeń wzrośnie do około 10,5 mld złotych - powiedziała prezeska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska w rozmowie z PAP. - Zgodnie z harmonogramem 15

Emerytura dla przedsiębiorcy. Jak się ją wylicza i co wpływa na jej wysokość?

comiesięcznych składek emerytalno-rentowych wpłaconych przez niego do ZUS w całym okresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz wieku, w jakim postanowi zakończyć swoją aktywność zawodową. Przedsiębiorcy płacą obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne według innych zasad niż pracownicy zatrudnieni na

Państwo sięgnie jeszcze głębiej do kieszeni przedsiębiorców. Będą wyższe składki ZUS

Nie mamy dobrych wieści dla mikroprzedsiębiorców. Od nowego roku niemal milion osób prowadzących działalność gospodarczą i opłacających składki w podstawowej wysokości będzie musiało płacić wyższe składki na ubezpieczenia społeczne. Podwyżka składki, która zależy od wzrostu wynagrodzeń, na

Wykonawca może przedkładać zaświadczenie wydane przez e-Urząd Skarbowy

Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w art. 109 ust. 1 pkt 1 przewidują możliwość wykluczenia wykonawcy, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z

FPP i CALPE: Składki przedsiębiorców na ZUS wzrosną do 1431,48 zł w tym roku

Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla przedsiębiorców w 2020 roku w ujęciu kwotowym wzrosną najwięcej od 11 lat. Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o przeciętnym wynagrodzeniu w IV kw. 2019 r. - które pozwalają na obliczenie

Emerytura nawet bez przepracowania jednego dnia. Nieznane świadczenie ZUS

honorowa? Wysokość świadczenia ustalana jest w marcu na podstawie kwoty bazowej (100 proc. średniego wynagrodzenia , pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne w poprzednim roku). W tym roku emerytura honorowa wynosi 5540,25 zł. Dla porównania, w 2006 roku stulatkowie

Projekt ustawy dot. likwidacji 30-krotności: Wpływy FUS wzrosną o 7,1 mld zł

Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Wniesiony do Sejmu przez posłów Prawa i Sprawiedliwości (PiS) projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zakłada, że z tytułu zniesienia limitu 30-krotności składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpływy Funduszu

ZUS wysyła listy, chodzi o 14. emerytury. Seniorzy mają 30 dni na reakcję

seniorzy, którym w 2023 roku przysługuje 14. emerytura, otrzymają również ważny list. 14. emerytura. ZUS wysyła ważne listy, seniorzy powinni je przeczytać i schować Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła pisma, w których zawarta jest decyzja, na podstawie której wypłacono "czternastkę". Seniorzy

Staż pracy. Jakie okresy składkowe i nieskładkowe wliczają się do emerytury? Na co wpływają?

się do okresów składkowych i nieskładkowych? Poradnik opublikowany na stronie ZUS  wyjaśnia, że na okresy składkowe, jak wskazuje sama nazwa, przekłada się czas, w którym opłacaliśmy składki na ubezpieczenie emerytalne lub rentowe. Do okresów składkowych wliczają się przede wszystkim

Gigantyczna podwyżka składek dla przedsiębiorców. Oto czego rząd nie mówi [WYLICZENIA]

Przedsiębiorców Polskich. - Indywidualni przedsiębiorcy zapłacą więc o 135,60 zł więcej miesięcznie samych składek na ubezpieczenia społeczne. Ale to nie wszystko, bo do tego należy doliczyć jeszcze składkę zdrowotną. Według obowiązujących dziś przepisów ta składka wzrośnie o 25 zł, łącznie więc przedsiębiorcy

KO ogłasza ukłon w stronę przedsiębiorców i samozatrudnionych. "Wszyscy oni odczują uprawnioną ulgę"

dni wprowadzimy tak upragnione prawo do urlopu dla drobnego przedsiębiorcy czy samozatrudnionego - ogłosił Tusk.  Izabela Leszczyna występująca po Tusku wyjaśniła, że ma to być jeden miesiąc w roku bez płacenia składek na ubezpieczenie społeczne, ale za to "ze świadczeniem w wysokości połowy

PIT-y 2010: Jak liczyć podatek

Załóżmy, że podstawa opodatkowania pana C. to 50 tys. zł. 18 proc. od tej kwoty to 9 tys. zł. C. odejmuje od tego 556,02 zł i ma swój podatek - 8443,98 zł. Potem C. odlicza jeszcze od tego składkę na ubezpieczenie zdrowotne i ulgi odpisywane od podatku. W ten sposób dochodzi do podatku należnego

Znamy szczegóły nowych wcześniejszych emerytur. Co ze studiami? Co z wojskiem?

warunki. Podstawowe pytanie potencjalnych emerytów brzmi: czy do stażu – a więc 38 lat u kobiet i 43 lat u mężczyzn – będą wliczane okresy składkowe i nieskładkowe. Okresy składkowe to czas, kiedy pracowaliśmy i odprowadzaliśmy składki na ubezpieczenie społeczne. Okresy nieskładkowe to

Od marca na moje subkonto w ZUS nie płyną składki. Kto mi je zapłaci i kiedy? Prawnicy Czytelnikom, odc. 75.

traktuje się jako składki opłacone. Powyższe stanowisko potwierdził również Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który w objaśnieniach do przepisów „tarczy antykryzysowej” wskazał że: „Składka na ubezpieczenie emerytalne osób zwolnionych z opłacenia składek za marzec, kwiecień i maj będzie

Koronawirus. Przedsiębiorco, zgłoś się po wsparcie do Miejskiego Urzędu Pracy

pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń przez trzy miesiące – dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw; wysokość dofinansowania uzależniona jest od poziomu spadku obrotów, -- dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Kiedy przejść na emeryturę? Eksperci podają miesiąc, w którym opłaca się zacząć pobierać świadczenie

Wysokość świadczenia przysługującego seniorowi podyktowana jest zgromadzonym kapitałem emerytalnym. Składają się na niego kapitał początkowy oraz składki odprowadzone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ( ZUS ). Na kwotę, którą otrzyma emeryt, wpłynąć może również miesiąc zakończenia

40-latkowie dostaną w przyszłości niższe emerytury. To skutek śmieciówek

Polska jest jedynym krajem UE, który pozwala, żeby umowa, która generuje dla zatrudnionego największy dochód, nie podlegała obowiązkowi odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne – podaje raport „Pełne dochody – niepełne składki”, przygotowany przez fundację Instrat

"Polski ład", czyli podatek od podatku i brak kwoty wolnej

przepisów podatkowych pracownicy i przedsiębiorcy muszą także czuwać nad zmianami w obszarze składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, a także chociażby na nowelizacje w obszarze programów emerytalnych, które także obciążają wysokość wypłacanego wynagrodzenia netto. Celem tzw

Rząd przyjął projekt zakładający zniesienie górnego limitu składek na ZUS

składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, powyżej którego obecnie nie płaci się składek (tzw. 30-krotność), podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r. "Zniesienie limitu w wysokości podstawy wymiaru składek oznacza brak

Ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku życia. Skorzystają tylko wybrani. Ile można zyskać?

na emeryturę lub rentę, lub zarobki, jakie zostały uzyskane po przyznaniu świadczenia; gdy po przyznaniu świadczenia dana osoba pracowała lub opłacała składki na ubezpieczenie społeczne. Więcej o emeryturach przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl Szansę na ponowne przeliczenie emerytury mają

Emerytury rolników będą większe. Rząd przekazuje miliardy do KRUS

Dr Antoni Kolek, szef Instytutu Emerytalnego: - Zmiany w systemie emerytalnym rolników mają jeden cel: zachęcenie do głosowania na obecne władze. Specyfika ubezpieczenia społecznego rolników sprowadza się do transferu socjalnego, a nie realnego odzwierciedlania wysokości wpłaconych składek w

Jak samodzielnie opłacać składki do ZUS i NFZ? Czy da się płacić mniej na emeryturę i leczenie?

życia. Jeżeli jesteśmy objęci dobrowolnymi ubezpieczeniami społecznymi, musimy złożyć deklarację rozliczeniową ZUS DRA oraz opłacić składki za dany miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. Składki opłacamy na swój numer rachunku składkowego (NRS). Informację o NRS otrzymamy od ZUS pocztą

Rewolucja w przepisach. ZUS nie będzie mógł zabierać zasiłków przedsiębiorcom i kobietom w ciąży

także: Skarbówka zablokuje firmowe i prywatne rachunki, karty płatnicze, a nawet blika. I to bez przedstawienia powodów ZUS musi iść do sądu Zmiany zakładają, że ZUS nie mógłby już wydawać decyzji "kwestionujących podstawę ubezpieczenia" i tym samym wstrzymywania wypłaty zasiłków. Na tym

MR: Mały ZUS plus obejmuje już 268 tys. przedsiębiorców

sposób obliczania składek. Teraz kwota składek zależy od dochodu, a nie jak wcześniej od przychodu. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku" - podano w komunikacie. Nie

Głodowe emerytury gwiazd. PiS chciał im pomóc, ale wystraszył się elektoratu

należała mu się z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne przez całą karierę wokalną. Jak się okazało, składek tych nie było za dużo. Każdy z narzekających mógł płacić składki większe, ale odprowadzali jedynie po 14 groszy miesięcznie – grzmiał rzecznik ZUS. Z szacunków rządu wynika, że

Kwieciński: Decyzja ws. likwidacji limitu 30-krotności składek ZUS po weekendzie

. "Zastanawiamy się nad tym, co zrobić. Będziemy się zastanawiać przez najbliższy weekend" - powiedział Kwieciński dziennikarzom, zapytany, czy rząd zniesie limit 30-krotności składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). "W przyszłym tygodniu chciałbym, żeby

W ZUS szykuje się rewolucja. Nie wszystkie zmiany wyjdą ubezpieczonym na dobre

. Dorabianie na emeryturze Obecnie każdy emeryt, który dorabia do otrzymywanego świadczenia, płaci składki na ubezpieczenia społeczne, jeśli pobiera wynagrodzenie, od którego takie składki są odprowadzane. Oznacza to, że składki opłacane po przejściu na emeryturę uwzględniane są do przyszłych świadczeń

Składki na ZUS w górę. Wzrost pensji minimalnej to wzrost o 300 zł składek dla nowych przedsiębiorców. A co z pozostałymi firmami?

brutto. W 2020 r. z  pensją minimalną 2600 zł podstawa będzie więc wynosić 780 zł. Przełoży się to na podwyżki składek: - z 131,76 zł do 152,25 zł na ubezpieczenie emerytalne (19,52 proc.), - z 54 zł do 62,4 zł na ubezpieczenie rentowe (8 proc.), - z 16,54 zł do 19,11 zł na ubezpieczenie chorobowe

Na chorobowym i rencie. Poradnik przedsiębiorcy

dokumentów. W okresie przysługiwania zasiłku chorobowego nie trzeba opłacać składek na ubezpieczenia społeczne. Przedsiębiorca ma też prawo pomniejszyć płacone składki ZUS proporcjonalnie do liczby dni, za które pobierał zasiłek. Renta dla przedsiębiorcy Jeśli przedsiębiorca nie może pracować z powodu złego

Płaca minimalna wzrośnie do 4300 zł. A to oznacza większe składki dla przedsiębiorców

ubezpieczenia społeczne (czyli 13,71 proc.). Oczywiście osoby pracujące na część etatu mają proporcjonalnie niższą podstawę i otrzymają odpowiednio niższe świadczenie. Nowe firmy, większe składki na ZUS Więcej muszą płacić też nowi przedsiębiorcy, którzy zarejestrują firmę. Nowe firmy zgodnie z prawem nie muszą

Rafalska: Wskaźnik waloryzacji składek emerytalnych za 2018r. określony na 109,2

Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska podpisała obwieszczenie ws. wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2018 r., który określono na 109,2. "Podpisałam obwieszczenie

Jak zatrudnić cudzoziemca i dlaczego warto zrobić to legalnie

skorzystać z dofinansowania z budżetu państwa na opłacanie składek. Trzeba tu jednak spełniać określone warunki, m.in. rodzice są zatrudnieni, świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych, prowadzą pozarolniczą działalność lub działalność rolniczą, a dziecko

Własna firma i macierzyństwo. Na co mogą liczyć kobiety?

pobierają Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i przekazują je do Narodowego Funduszu Zdrowia. Ubezpieczenie zdrowotne często bywa mylone z ubezpieczeniem chorobowym, które zapewnia pieniądze na czas niezdolności do pracy. – Przypominam, że ubezpieczenie

MR: Liczba wniosków o zwolnienie z ZUS to średnio 1,7 mln/ mies. w III-V 2020

Warszawa, 14.08.2020 (ISBnews) - Liczba wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wynosiła średnio 1,7 mln miesięcznie w okresie marzec-maj 2020 r., poinformowała wiceminister rozwoju Olga Semeniuk

V SA/Wa 1611/21 - Wyrok WSA w Warszawie

rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 czerwca 2021 r. sprawy ze skargi W. K. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] grudnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za kwiecień 2020 r. uchyla zaskarżoną decyzję.

Work Service zawarł umowę ratalną z ZUS dot. zaległych składek na ubezpieczenia

Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Work Service zawarł układ ratalny z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) dotyczący zaległych zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (w tym odnośnych odsetek) o wartości 60 793 747,64 zł, podała spółka

Pity 2011: Jak liczyć podatek

9 tys. zł. C. odejmuje od tego 556,02 zł i ma swój podatek - 8443,98 zł. Potem C. odlicza jeszcze od tego składkę na ubezpieczenie zdrowotne i ulgi odpisywane od podatku. W ten sposób dochodzi do podatku należnego (zaokrągla go do pełnych złotych). 1 proc. tego podatku może przekazać na wybraną

Ponad 622 tys. cudzoziemców pracuje legalnie w Polsce

Społecznych obejmują tylko osoby zatrudnione w taki sposób, od którego istnieje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. Nie są więc ujęci w nich zagraniczni pracownicy, którzy wykonują pracę na umowę o dzieło lub też pracują nielegalnie - informuje Krystyna Michałek, rzecznik

Kampania wyborcza w ubezpieczeniach. Nie będzie kar za brak samochodowego OC?

; - przekonuje w komunikacie rzecznik finansowy. I tłumaczy, że dostaje zgłoszenia, w których klienci informują, że nie zadziałała klauzula prolongacyjna w odniesieniu do umowy ubezpieczenia OC, np. z powodu pomyłki w opłaconej kwocie składki. Wpływają też skargi osób, które nie wiedziały o cofnięciu licencji