składki członkowskie

Adriana Rozwadowska

Zupełnie nowa ulga podatkowa. Zyskać można nawet 300 zł

Zupełnie nowa ulga podatkowa. Zyskać można nawet 300 zł

W tym tygodniu w życie wchodzi "Polski ład", a wraz z nim - nowa ulga. Płacący składki członkowskie związkowcy i związkowszczynie będą mogli odliczyć je od dochodu - do maksymalnej wysokości 300 zł.

700 mld euro? W gospodarce cudów nie ma

Mateusz Szczurek zaproponował na dorocznej konferencji organizowanej przez Instytut Bruegla w Brukseli utworzenie w Unii Europejskiej funduszu w wysokości 700 mld euro. Fundusz pochodziłby, podobnie jak Europejski Mechanizm Stabilności utworzony przed rokiem dla ratowania zagrożonych bankructwem państw i banków, ze składek członkowskich i udzielanych przez rządy gwarancji.

Tusk w Brukseli o kryzysie i budżecie Unii

- Składki krajów członkowskich do budżetu UE nie mogą być podnoszone. Propozycja Komisji Europejskiej w sprawie budżetu UE na lata 2014-20 jest zbyt wysoka - ogłosiło w poniedziałek osiem krajów starej Europy

Trik z gazowym odpisem. Jak rząd PiS ocalił Orlen przed megapodatkiem

Trik z gazowym odpisem. Jak rząd PiS ocalił Orlen przed megapodatkiem

rozporządzeniem "obowiązkowej tymczasowej składce solidarnościowej" podlegają nadwyżki zysku wytworzone przez przedsiębiorstwa z działalności w sektorze ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla i rafinacji.  Konkretnie taką "składkę" (faktycznie podatek od nadzwyczajnych zysków) mają

Kasa Orlenu ważniejsza niż kieszeń Polaka. Rząd wziął prawo UE na przeczekanie

Kasa Orlenu ważniejsza niż kieszeń Polaka. Rząd wziął prawo UE na przeczekanie

prawo UE na przeczekanie Nie wiadomo, co analizuje rząd premiera Mateusza Morawieckiego, skoro wprowadzenie składki solidarnościowej od ponadwymiarowych zysków firm z branży paliw kopalnych ustalono w rozporządzeniu Rady Europejskiej (rządów państw UE), przyjętym na początku października zeszłego roku

Głodowe emerytury gwiazd. PiS chciał im pomóc, ale wystraszył się elektoratu

Głodowe emerytury gwiazd. PiS chciał im pomóc, ale wystraszył się elektoratu

swój zawód znacznie dłużej niż przeciętny obywatel. Kto płaci składki Przyczyną niskich emerytur gwiazd jest to, że nie płacą one składek emerytalnych albo płacą je w minimalnej wysokości. W 2017 r. ówczesny rzecznik ZUS nie wytrzymał ciągłego biadolenia artystów i posługując się przykładem Krzysztofa

KE wprowadziła regulacje ułatwiające badania i testowanie produktów

; [IV] ukierunkowane wsparcie w postaci odroczenia płatności podatków lub zawieszenia składek na ubezpieczenie społeczne: aby zmniejszyć trudności przedsiębiorstw z utrzymaniem płynności w związku z obecnym kryzysem i aby ochronić miejsca pracy, państwa członkowskie mogą przyznawać ukierunkowane

Ubezpieczenie zdrowotne. Kto ma prawo do darmowego leczenia?

Ubezpieczenie zdrowotne. Kto ma prawo do darmowego leczenia?

Ubezpieczenie zdrowotne pozwala na korzystanie z bezpłatnej opieki medycznej. Składki pobierają Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i przekazują je do Narodowego Funduszu Zdrowia. Ubezpieczenie zdrowotne obejmuje świadczenia opieki zdrowotnej, m.in.: wizyty

Rząd przyjął projekt o europejskiej emeryturze. Ma ona pomóc nam utrzymać się na starość

Rząd przyjął projekt o europejskiej emeryturze. Ma ona pomóc nam utrzymać się na starość

. (data reformy emerytalnej) pracodawca przesyłał składki zbiorczo, za wszystkich pracowników. I te trafiały do jednego worka. ZUS rozdziela teraz te "zaległe" składki na poszczególnych pracowników. Dlaczego kapitał jest tak ważny? Bo jest wyliczany według bardzo korzystnego wzoru. To taki

Będzie europejska emerytura. Sejm przegłosował ustawę

Będzie europejska emerytura. Sejm przegłosował ustawę

środków] przy zmianie miejsca zamieszkania z jednego do innego państwa członkowskiego UE" - czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy. Oskar Sobolewski z Debaty Emerytalnej, ekspert emerytalny i rynku pracy w firmie HRK, wyjaśnia, że OIPE ma być trzecią formą dostępną w III filarze, uzupełniającą IKE i

Nadchodzi nowelizacja budżetu. "Nie będzie jakoś zasadnicza"

Nadchodzi nowelizacja budżetu. "Nie będzie jakoś zasadnicza"

pochłonąć 26 mld zł. 30 mld zł popłynie do Brukseli jako składka członkowska. ...nierealny od początku Optymistycznie przedstawiono szacunki co do inflacji. Według rządu średnioroczna inflacja miała ukształtować się na poziomie 3,3 proc. – co już w momencie uchwalania ustawy było kompletnie

KE zatwierdzila polski program pomocy dla przedsiębiorstw o wartości 3,5 mld zł

gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z Traktatem o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i warunkami określonymi w tymczasowych ramach. Komisja Europejska przyjęła tymczasowe ramy, aby umożliwić państwom członkowskim wykorzystanie pełnej elastyczności przewidzianej w

Eurostat: Relacja podatków do PKB w Polsce wzrosła do 34,4% w 2016 r.

.), w strefie euro - 41,3% (wobec odpowiednio 41,2%). "Relacja podatków i składek na ubezpieczenie społeczne do PKB różniła się znacząco między krajami członkowskim, z największym ich udziałem wobec PKB zanotowanym we Francji 47,6%; Danii 47,3% i Belgii 46,8%, następnie w

Ostatnia szansa na rozliczenie PIT 2023. Te ulgi musisz dopisać samemu. Inaczej stracisz pieniądze

Ostatnia szansa na rozliczenie PIT 2023. Te ulgi musisz dopisać samemu. Inaczej stracisz pieniądze

pierwszy. Wprowadził ją „Polski ład" – i było to jedno z nielicznych rozwiązań tego chaotycznego i złego pakietu podatkowego, które nie budziło protestów. Teraz 1,5 mln osób może sobie odliczyć składki członkowskie płacone na rzecz związków zawodowych (nie ma znaczenia zakładowego czy

Wypoczynek pod Tatrami u związkowców z "Solidarności". Z czego utrzymuje się związek zawodowy w Polsce?

Wypoczynek pod Tatrami u związkowców z "Solidarności". Z czego utrzymuje się związek zawodowy w Polsce?

Największy w Polsce związek zawodowy zrzesza 700 tysięcy członków. Niemal każdy z nich musi co miesiąc wpłacać składkę członkowską (zwolnieni są bezrobotni czy przebywający na urlopach bezpłatnych). Dla różnych grup zawodowych czy wiekowych jest ona inna. Zatrudniony na etacie płaci 0,82

Szydło Orlenu wyszło z worka

Szydło Orlenu wyszło z worka

paliwo, oraz wszystkich Polaków. Bo wywindowane ceny paliw nakręcały spiralę inflacji. Teraz te ponadwymiarowe zyski za 2022 r. Orlen mógł zwrócić Polakom przynajmniej w postaci ekstrapodatków. Tym bardziej że UE nakazała państwom członkowskim nałożenie "obowiązkowej składki solidarnościowej

Czy Polska będzie spłacać długi Grecji? Wyjaśniamy, jak naprawdę ma działać Fundusz Odbudowy

Czy Polska będzie spłacać długi Grecji? Wyjaśniamy, jak naprawdę ma działać Fundusz Odbudowy

w 2058 r.   Czytaj też: Kto spłaci unijny fundusz odbudowy? Papiery wartościowe Unii będą mieć zabezpieczenie w unijnym budżecie. Na niego oczywiście składają się państwa członkowskie - w blisko 70 proc., reszta to przychody własne UE (np. opłaty celne). Jednak składka do unijnego budżetu

Europa dźwiga się z kryzysu na gigantyczną krechę. Kto ten dług spłaci?

Europa dźwiga się z kryzysu na gigantyczną krechę. Kto ten dług spłaci?

cła nakładane na import, składki członkowskie oparte na dochodach z podatku VAT oraz – w blisko trzech czwartych – składki obliczane na podstawie dochodu narodowego brutto (DNB) państw członkowskich. I pułap tych ostatnich podwyższono z 1,2 proc. do 1,4 proc. To jednak wystarczy na styk. A

Dekady katastrof klimatycznych, a Polska w czołówce strat. Tym razem nie wystarczy się ubezpieczyć

Dekady katastrof klimatycznych, a Polska w czołówce strat. Tym razem nie wystarczy się ubezpieczyć

;dać się zaskoczyć. Jak wynika z danych Europejskiej Agencji Środowiska (EAŚ), cytowanych przez Polski Instytut Ekonomiczny, w okresie 1980-2021 ekstremalne zjawiska pogodowe spowodowały w państwach członkowskich Unii Europejskiej straty gospodarcze szacowane na 560 mld euro, czyli 2,5 bln zł. To

Emerytura przedsiębiorcy - sprawdź, jak zadbać o przyszłość

Emerytura przedsiębiorcy - sprawdź, jak zadbać o przyszłość

W Polsce mamy około 1,5 mln drobnych firm, w większości to samozatrudnieni. Przeciętna emerytura przedsiębiorcy to 1784 zł brutto. Dla porównania: średnia emerytura z ZUS to ok. 2177 zł brutto. Przedsiębiorcy mają tak niskie emerytury, bo większość z nich co miesiąc opłaca składki najniższe z

Urlop z powodu siły wyższej. Szykują się wielkie zmiany w prawach pracownika do wolnego od pracy

Urlop z powodu siły wyższej. Szykują się wielkie zmiany w prawach pracownika do wolnego od pracy

państwa członkowskie obowiązek wdrożenia nowych przepisów do sierpnia 2022 r. Urlopy na dzieci głównie dla mam Rodzaje i wymiar urlopów związanych z rodzicielstwem reguluje kodeks pracy. Przysługują one rodzicom biologicznym i innym osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem. Podstawowym jest macierzyński

Przedsiębiorca i składki na ZUS. Ile trzeba płacić i jaka będzie z tego emerytura?

Przedsiębiorca i składki na ZUS. Ile trzeba płacić i jaka będzie z tego emerytura?

zatrudnione w innych państwach członkowskich UE i EOG, które z tytułu zatrudnienia mają tam odprowadzane składki, mogą w Polsce uniknąć płacenia składek do ZUS od działalności gospodarczej. Reguluje to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji

KE wezwała Polskę do zmiany przepisów podatkowych dot. wpłat na IKZE

innych państwach członkowskich" - czytamy w komunikacie. Według Komisji, w polskich przepisach przewidziano, iż prywatne składki emerytalne można odliczyć od podatku tylko w przypadku, gdy są one wpłacane na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego otwarte w polskich

KE akceptuje polski program gwarancji dla przedsiębiorstw o wartości 22 mld euro

członkowskie i jeśli inwestycja zakończy się w ciągu dwóch miesięcy od udzielenia wsparcia; [IX] ukierunkowane wsparcie w formie odroczenia płatności podatkowych lub zawieszenia składek na ubezpieczenie społeczne dla tych sektorów, regionów lub rodzajów przedsiębiorstw, które są

TUW PZUW miało 690 mln zł przypisu składki, 22,06 mln zł zysku netto w 2019 r.

Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW) osiągnęło przypis składki w wysokości blisko 690 mln zł w 2019 roku oraz ponad dwukrotnie wyższe r/r zysk netto i wynik techniczny - odpowiednio na poziomie 22,06

Senat opowiedział się za zwiększeniem dodatku solidarnościowego do 1,5 tys. zł

Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Konfederacji Szwajcarskiej, jeżeli posiadają prawo pobytu oraz innym cudzoziemców, przebywających i pracujących legalnie w Polsce. Prawo do dodatku solidarnościowego przysługiwać ma

KNF chce zakończyć prace nad interwencją produktową dot. UKF do II kw. 2020 r.

pochodzących ze składek w aktywa charakteryzujące się wysokim ryzykiem, niską płynnością oraz ograniczoną zbywalnością; - przekazywanie inwestorowi niejednoznacznej i nieprzejrzystej informacji o opłatach, w tym zasadach ich ponoszenia i wysokości. "

Założenia polityki pieniężnej: RPP oczekuje wzrostu nadpłynności sekt. bankowego

Europejską od NBP w związku z przewalutowaniem składki członkowskiej, podano także. Celem operacyjnym polityki pieniężnej jest kształtowanie stawki POLONIA w pobliżu stopy referencyjnej NBP. Cel ten jest realizowany przy wykorzystaniu wybranych instrumentów, określonych w "

Unijna dyrektywa przeorze prawo pracy. Ale zamiast na etat z automatu szykujmy się na test etatu

umowie-zleceniu, zwolnieni są z odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne . Gdy pracują na zleceniu, więcej gotówki zostaje więc w ich kieszeniach. Dlatego wielu z nich preferuje zatrudnienie w tej formie. - Kwestia umów śmieciowych jest debatowana od wielu lat, ale problemem jest to, że

Na jakie emerytury mogą liczyć przedsiębiorcy?

innych państwach członkowskich UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego [obejmuje także państwa pozaunijne - Norwegię i Islandię], które z tytułu zatrudnienia mają tam odprowadzane składki, mogą ich w Polsce nie opłacać od działalności gospodarczej. Reguluje to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i

Zagraniczny biznes krytykuje podatek od reklam

biznes jest przeciwko - Naszym zdaniem wprowadzenie składki od przychodów z reklam przyjmie formę kolejnego stałego podatku sektorowego, który uderzy nie tylko we wszystkie podmioty z łańcucha reklamowego, ale pośrednio wszystkich obywateli, pomimo że ma służyć niwelowaniu negatywnych skutków pandemii

PiS przyznaje, że obniżając wiek emerytalny, wpędził kobiety w biedę

PiS znalazł w Sejmie większość dla Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o gigantyczne pieniądze, unijną pomoc dla państw członkowskich po pandemii. Brakujące głosy ma dostarczyć Lewica. Rząd przygotował już projekt, jak pieniądze będą wydawane. Jednym z najważniejszych punktów są emerytury. Co

Kościński: Przyszły budżet unijny musi mieć mechanizmy, żeby obudzić gospodarkę

. Zaznaczył, że nowe zasoby na walkę z kryzysem nie powinny być przesuwane z innych obszarów, ale powinny to być nowe środki, pochodzące nie ze składek poszczególnych państw członkowskich, ale z nowych źródeł, np. z podatku cyfrowego, likwidacji rajów podatkowych czy walki z wyłudzeniami podatku VAT

Sejm skierował projekt noweli budżetu na 2017 r. do dalszych prac

wyniku niższego wykonania budżetu Unii Europejskiej w 2016 r. i związaną z tym redukcją składek wszystkich państw członkowskich (w tym Polski) należnych za 2017 r. (ISBnews)

TUW PZUW skoncentruje się na ubezpieczeniach JST, zakłada większą nadwyżkę w br.

Warszawa, 12.04.2018 (ISBnews) - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW) zanotowało przypis składki wysokości 384 mln zł w 2017 roku wobec 137 mln zł rok wcześniej oraz 2,3 mln zł nadwyżki finansowej. W tym roku spółka zakłada

Rząd przyjął nowelę budżetu 2017 uwzględniającą m.in. rekomensaty za deputaty

w 2016 r. i związaną z tym redukcją składek wszystkich państw członkowskich (w tym Polski) należnych za 2017 r. "W rezultacie możliwe będzie zwiększenie limitu wydatków w innych częściach budżetowych o prawie 9,4 mld zł. Zaoszczędzone środki zostaną wykorzystane m.in

Koronawirus szkodzi twemu biznesowi? Rząd chce wprowadzić ulgi dla przedsiębiorców

Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych (823,60 zł) zwiększone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne, – wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy o łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Czyli jak firma

L4 na wypalenie zawodowe NIE będzie, będzie rodzicielski TYLKO dla ojców. Co zmieni się w prawie pracy w 2022 roku?

2021 rok nie był szczególnie pracowity dla legislatorów, jeśli chodzi o nowelizacje z zakresu prawa pracy. Większość nowości dotyczących pracowników będzie dotyczyła podatków i składek, co jest konsekwencją wprowadzenia "Polskiego ładu". A poza tym? Więcej można napisać o

Kobiety w UE są bardziej zagrożone ubóstwem emerytalnym. W Polsce będzie z tym coraz gorzej

Kobiety otrzymywały niższe emerytury we wszystkich państwach członkowskich UE, ale nie wszędzie różnica jest taka sama. Największa jest w Luksemburgu, gdzie kobiety w wieku powyżej 65 lat otrzymywały o 44 proc. mniej emerytury niż mężczyźni. Tuż za Luksemburgiem uplasowały się Malta i Holandia (po

Zmiany w podatkach. PiS od stycznia zacznie ściągać Polki i Polaków, w tym Roberta Lewandowskiego, z emigracji

wyniesie jego oszczędność, jeśli skorzysta z ulgi na powrót. - W konsekwencji przedsiębiorca osiągnie jeszcze większą korzyść z zastosowania ulgi niż osoba rozliczająca podatek według skali podatkowej – mówi Wytrykowska. A co ze składkami ZUS? Składki ZUS trzeba będzie zapłacić.  Co ze składką

Biznes w pandemii. Podcięte skrzydła turystyki przyjazdowej

otwarte, ale nie każdy, kto chce, ma prawo tutaj wjechać. A ten, kto by chciał i mógł, ma obawy, czy powinien. – Mogą przyjeżdżać tylko turyści z krajów członkowskich UE plus obywatele kilku innych państw. Reszta, na mocy ministerialnego rozporządzenia, nie zostanie wpuszczona. Trudno zrozumieć

Jak poprawnie wypełnić poszczególne sekcje JEDZ?

powinna być „nie” i dalsza część podsekcji pozostawiona niewypełniona. Jednak wykonawcy w punkcie e) – „Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwiają

Nie wpędzajmy banków w kryzys

kapitałowych i ostrzejszych standardów oceny banków komercyjnych. W Unii Europejskiej utworzony został Europejski Mechanizm Stabilizacyjny (EMS) z maksymalną zdolnością pożyczkową w wysokości 500 mld euro. Państwa członkowskie EMS mogą ubiegać się o dofinansowanie z funduszu, jeśli znajdują się w trudnej

Związki według Nowoczesnej. Kilka kontrowersyjnych zmian

), że ograniczenie wydatków na utrzymanie związkowców ograniczy straty polskiego górnictwa nawet o 5 proc. Mniej pieniędzy dla związków? Druga zmiana byłaby bolesna dla związków. Dziś pracodawca automatycznie odprowadza składki z wynagrodzenia

Wicepremier Gowin: Przedłużonych ferii nie będzie

skupiająca 37 najbardziej rozwiniętych krajów świata. Polska należy do tego grona od 1996 r. OECD co dwa lata przygotowuje raport na temat każdego kraju członkowskiego. Teraz opublikowano informacje o polskiej gospodarce i wyzwaniach przed nią stojących.  Jak podkreślono, czas prezentacji jest bardzo

Prezydent podpisał nowelizację ustawy budżetowej na 2017 rok

wzrost przychodów ze składek na ubezpieczenia społeczne, a tym samym powodującej mniejsze zapotrzebowanie na dotację z budżetu państwa dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jak również na skutek niższego wykonania budżetu Unii Europejskiej w 2016 r. i związaną z tym redukcją składek państw członkowskich

Ustawa o dodatku solidarnościowym weszła w życie

tytułu stosunku pracy. Dodatek ma być adresowany do obywateli RP, a także obywateli innych państw Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Konfederacji Szwajcarskiej, jeżeli posiadają prawo pobytu oraz innym cudzoziemców

Projekt dot. dodatku solidarnościowego i podwyższenia zasiłku już w Sejmie

Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Konfederacji Szwajcarskiej, jeżeli posiadają prawo pobytu oraz innym cudzoziemców, przebywających i pracujących legalnie w Polsce. Prawo do dodatku solidarnościowego przysługiwać ma tylko z

Już 400 mln strat w samej turystyce przez koronawirusa

zostaną zaprezentowane we wtorek i będą przygotowane we współpracy m.in. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwem Finansów oraz ZUS-em. Zasugerowała jednak, że przedsiębiorcy będą mogli liczyć na jakąś pomoc finansową. W grę wchodzi także odroczenie obowiązkowych płatności, tj. składek

Spór o płace minimalną. Wzrost dwa razy do roku?

wszystkim państwom członkowskim pewne minimalne standardy dotyczące najniższych wynagrodzeń. Zgodnie z nią płaca minimalna miałaby m.in. wynosić co najmniej 50 proc. średniego wynagrodzenia (w Polsce to obecnie 53 proc.). Negocjacje w tej sprawie mają zakończyć się w połowie tego roku. Zasadniczo można

Rzad przyjął nowelę ustawy tzw. okołobudżetowej na 2019 r.

: Ze środków funduszu mają być sfinansowane składki członkowskie z tytułu udziału Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oraz Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT). Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców: Przewidziano

W Kooperatywie świetnie mają się rolnik i środowisko. Ale dlaczego dobra żywność musi być taka droga?

aktywizmu, hipsterską akcję. Raz usłyszałam, że to muszą być dobrzy ludzie prowadzący taki sklep. A tak naprawdę to rentowny biznes.  Bo nasz model, członkowski i otwarty dla klientów z zewnątrz, to strzał w dziesiątkę. Mamy około 500 członków i członkiń, którzy płacą 30 zł składki miesięcznie i

Świadczenia dla rodzica z 4 dzieci obciążą budżet kwotą 11 mld zł w ciągu 10 lat

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne na terenie Polski" - czytamy w ocenie skutków regulacji. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mogło być przyznane matce, która urodziła i wychowała co najmniej czworo dzieci lub ojcu, który wychował co najmniej czworo

"Solidarności" już się PiS nie podoba. Grozi protestami

składki członkowskie na rzecz swoich organizacji, obciążani są podatkiem dochodowym od osób fizycznych, natomiast członkowie organizacji pracodawców nie dość, że nie płacą składek osobiście, to zaliczają je w koszty działalności, co zwalnia ich z podatku dochodowego od osób prawnych. Narusza to w

Wszystkie spółki Taurona przystąpiły do TUW PZUW

przystąpienie do TUW PZUW i utworzenie w nim dedykowanego Związku Wzajemności Członkowskiej 'Tauron', spółki z Grupy Tauron mają możliwość realizowania wspólnej polityki ubezpieczeniowej grupy, a dzięki uczestnictwu w towarzystwie pozostałych grup energetycznych - kreowania spójnej polityki ubezpieczeniowej

Sejm przyjął budżet. Nierealne założenia co do inflacji

obsługi długu pochłoną 26 mld zł. 30 mld zł popłynie do Brukseli, jako składka członkowska. Resort finansów prognozuje, że PKB w Polsce urośnie w przyszłym roku o 4,6 proc. Optymistycznie przedstawia szacunki co do inflacji. Według rządu średnioroczna inflacja ukształtuje się na poziomie 3,3 proc. &ndash

MF: Nadwyżka budżetu wyniosła 4,46 mld zł po lutym wg wstępnych danych

półroczu wpłat składek przez państwa członkowskie, w okresie styczeń-luty 2018 r. odnotowano wyższe wykonanie wydatków w ramach Środków własnych Unii Europejskiej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (w 2017 r. państwa członkowskie wpłaciły 2,2 miesięcznej raty, podczas gdy w 2018 r. 2,7

Polska ma porozumienie ws. utrzymania preferencyjnych warunków członkostwa w ESA

uruchomionego specjalnie dla Polski Programu Wsparcia Polskiego Przemysłu. To sukces negocjacyjny naszego kraju, gdyż ESA po raz pierwszy w historii zgodziła się na przedłużenie okresu przejściowego dla państwa członkowskiego" - czytamy w komunikacie. Do końca lipca 2016 r

TUW PZUW będzie ubezpieczycielem miasta Łodzi w latach 2018-2020

Kiliński, cytowany w komunikacie. Konstrukcja programu ubezpieczeniowego według zasady pełnej wzajemności stwarza możliwość ścisłej współpracy przy ograniczaniu szkodowości, a co za tym idzie, optymalizacji płaconej przez miasto składki ubezpieczeniowej. W tej konstrukcji

Francuskie specjały mocno podrożeją. USA grożą Francji cłami za podatek cyfrowy. Kolejna wojna handlowa?

zrekompensowania amerykańskich strat z powodu dotacji dla producenta samolotów Airbus. Światowa Organizacja Handlu (WTO) uznała dotacje dla Airbusa za nielegalne i z tego powodu pozwoliła Stanom Zjednoczonym nałożyć karne cła na towary importowane z UE za 7,4 mld dol. rocznie.  Czytaj też: W górę składki dla

Unia bierze się do streamingu. Czy Netflix pokaże Felliniego?

produkcję. – Miałoby się to odbywać bądź poprzez bezpośrednie inwestycje w treści, bądź poprzez regulowanie składek na fundusze krajowe. Państwa członkowskie miałyby również możliwość zobowiązywać do wnoszenia takiego wkładu finansowego dostawców usług VoD, którzy mają siedzibę w innym państwie

Strajk nauczycieli. Rząd już wie, że nie ustąpi w negocjacjach. Tak wynika z planów Ministerstwa Finansów

Aktualizacja programu konwergencji to najnowsza wersja wieloletniego planu finansowego państwa, czyli raportu o sytuacji publicznych pieniędzy w perspektywie najbliższych kilku lat. To dokument, który każdy kraj członkowski Unii Europejskiej musi przedstawiać co roku w Brukseli. Publikacja

Enea przystąpiła do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW

Warszawa, 07.09.2016 (ISBnews) - Enea sfinalizowała rozmowy o przystąpieniu do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW i podpisała deklarację członkowską podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy, poinformowało PZU. "Towarzystwo Ubezpieczeń

Minister cyfryzacji odpowiada, ile zarabia, co myśli o "Wyborczej" i TVN, czy pójdzie siedzieć za aferę respiratorową

ukraińskie zboże, jest Andrzej Goździkowski, który również według WP w latach 2015-22 był członkiem PiS i regularnie opłacał składki członkowskie. O samej aferze zbożowej mówi, że "na razie to pomówienia, bo ktoś gdzieś pracował, to nie są żadne dowody". Cieszyński o artykule "GW": "

EUIPO: Polska traci 1,94 mld zł rocznie na skutek podrabiania kosmetków

bezpośrednich, jak i ze składek na ubezpieczenie społeczne, których nie płacą nielegalni producenci. Największy wzrost dotyczy sektora produktów kosmetycznych i higieny osobistej - Polska corocznie traci z tego powodu 1,942 mld zł. Według najnowszego sprawozdania opublikowanego przez

UE szykuje kolejna reformę Wspólnej Polityki Rolnej. Czy rolnicy dostaną mniej pieniędzy z dopłat?

składki do unijnego budżetu, by tę dziurę zapełnić? To zależy od decyzji rządów państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego. Czy zdecydują, by szukać oszczędności czy wypełnić tę lukę po brexicie poprzez podniesienie składki. Propozycje dotyczące unijnego budżetu na następne lata zostaną przedstawione

"Tarcza 3.0". Senat chce podwyżki zasiłku dla bezrobotnych do 1800 zł

"tarczy antykryzysowej" nad kwestią zasiłku dla bezrobotnych pochylili się senatorowie. Zaproponowali podniesienie jego wysokości do 1,8 tysiąca złotych, a także możliwość przyznania świadczenia osobom poprzednio zatrudnionym w innym państwie członkowskim UE lub w takim, z którym Polska ma

Górnik poszedł do sądu. "Obcinali mi wypłaty"

składki członkowskie na rzecz kilku związków zawodowych. - Problem w tym, że robili to nawet wtedy, kiedy zostałem z tych związków wykluczony - twierdzi Marcin K. Z posiadanych przez niego dokumentów wynika, że w latach 2009-2011 z jego pensji odprowadzano również składkę na

Przegląd prasy

Warszawa, 20.02.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Nowe unijne propozycje oznaczają, że trudniej będzie odbierać pieniądze tym państwom członkowskim, które nie

Sejm przesłał projekt ustawy okołobudżetowej do dalszych prac w komisji

. W projekcie znalazło się też postanowienie, że polska składka członkowska w Konwencji Europejskiej Agencji Kosmicznej zostanie sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. (ISBnews)

Rząd dobiera się do pieniędzy myśliwych. Jest już furtka. "To nic innego jak nacjonalizacja"

ze składek członkowskich je wypłacają. Czyli z naszych prywatnych pieniędzy - odpowiadają myśliwi. Dla przykładu: sam okręg szczeciński rocznie wypłaca 1,2 mln zł odszkodowań. To właśnie pieniądze z organizacji polowań i sprzedaży dziczyzny czy sarniny w dużej mierze finansują odszkodowania. Jednak w

MF: Deficyt budżetu wyniósł 2,4 mld zł po listopadzie wg wstępnych danych

roku ubiegłego. Niższe wykonanie w ramach środków własnych Unii Europejskiej związane jest z redukcją składek wszystkich państw członkowskich (w tym Polski) należnych za 2017 r. w wyniku niższego wykonania budżetu UE w 2016 r. W związku z powstałymi oszczędnościami po stronie wydatków budżetu państwa

Zaostrzenie przepisów o pracy delegowanej. Skutki zmian dotkną setki tysięcy Polaków

Polsce Kto to jest pracownik delegowany? Używając języka prawniczego, „to osoba delegowana przez pracodawcę pochodzącego z państwa członkowskiego (państwo wysyłające) do pracy na terytorium innego państwa członkowskiego (państwo delegacji), w celu wykonywania umowy zawartej między pracodawcą a jego

Projekt założeń polityki pieniężnej: RPP utrzymała cel 2,5% +/- 1 pkt na 2019 r.

Europejskiej w związku z przewalutowaniem składki członkowskiej" - czytamy w projekcie. (ISBnews)

MF: Nadwyżka budżetu wyniosła 2,67 mld zł po październiku wg wstępnych danych

analogicznego okresu roku ubiegłego. Niższe wykonanie w ramach środków własnych Unii Europejskiej związane jest z redukcją składek wszystkich państw członkowskich (w tym Polski) należnych za 2017 r. w wyniku niższego wykonania budżetu UE w 2016 r. W związku z powstałymi oszczędnościami po stronie wydatków

Więcej osób z prawem do pomostówek. Sprawdź, kto może dostać tę emeryturę

wybranych Od kilku lat pomostówki są przedmiotem sporów pracowników i pracodawców z rządem. Kontrowersje wzbudza zapis, że prawo do nich mają tylko ci pracownicy, którzy rozpoczęli pracę w szczególnych warunkach przed 1999 r. Ale składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych trzeba płacić zarówno za tych, którzy

CMSG: 70% firm uważa przepisy dot. instrumentów pomocowych za niejasne

pomocowym jest umorzenie ze składek ubezpieczeniowych (81% respondentów wskazało ten instrument). Kolejne są już rzadziej wskazywane. Ok. 44% respondentów wskazuje na dopłaty do wynagrodzeń, a ok. 37% na odroczenie zaliczek PIT, podano również. Ponad 69% wskazuje na niejasność

MF: 1 lutego rozpoczyna się okres przejściowy między Wielką Brytanią a UE

w tym czasie Wielka Brytania generalnie będzie nadal traktowana jak państwo członkowskie. Będzie uczestniczyć w jednolitym rynku i unii celnej, wpłacać składkę do budżetu UE na dotychczasowych zasadach i korzystać ze wszystkich programów unijnych, które będą funkcjonować do końca 2020 r. (transfery

Polska jednym z największych beneficjentów unijnego budżetu. Ale to się może szybko zmienić

porozumienie finansowe Do tego kraje członkowskie zgodziły się, by składki wzrosły do 2 proc. dochodu narodowego, mimo że wcześniej mówiło się o wzroście maksymalnie do 1,13 proc. Wzrost jest więc znaczący. – To dwa sukcesy Unii, które dziś może są mało widoczne, ale będą silnie oddziaływać w

Ociepa z MPiT: Business Poland House w Brukseli zostanie uruchomiony w maju br.

Business Poland House w Brukseli, miejsca przyjaznego dla przedsiębiorców. Aby powołać organizację pracodawców, potrzebnych jest właśnie minimum 10 podmiotów" - powiedział wiceminister. Jak wyjaśnił, budżet organizacji stworzą składki członkowskie, które trafią na utworzenie

Należysz do "Solidarności"? Twoje składki osłodzi Lotos - związkowcy i ich rodziny tankują taniej

"Solidarnością". Składka członkowska dla osoby o średniej krajowej pensji to około 30 zł. Czytaj też: Pieniądze z nowej opłaty od paliw wyda jeden ze speców od nieudanej modernizacji CEPiK? Dla policjantów, chemików, kolejarzy "Solidarność" jako pierwsza centrala

Startuje nowy europejski fundusz. Ma rozruszać europejską gospodarkę

Bruegel. Ratunkiem dla EFSI mogą być dobrowolne składki krajów członkowskich. Zwiększyłyby EFSI, a tym samym dałyby mu więcej broni do promowania ryzykowniejszych projektów, które obecnie omija prywatny biznes. - Wydatków na składki do EFSI nie będziemy uwzględniać przy ocenach

Polska firma tworzy program emerytalny dla pracowników z wynajmu mieszkań

. M.W.: Oczywiście inwestując w mieszkania na wynajem. Jak ma to wyglądać w praktyce? S.M.: Członkowie stowarzyszenia, do którego mogą przystąpić jedynie pracownicy i współpracownicy firmy, będą przez minimum 20 lat wnosić składki członkowskie. Wysokość tych składek będzie

Jak słono nie zapłacić za leczenie podczas wakacji? Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) - pytania i odpowiedzi

członkowskim. Przedstawiając EKUZ u lekarza za granicą, udowadniamy, że jesteśmy ubezpieczeni w Polsce, a NFZ ureguluje nasze rachunki za leczenie - możemy więc korzystać z publicznej służby zdrowia w niemal całej Europie. Ale? Samo wyrobienie karty nie wystarczy, żeby całkowicie uniknąć kosztów. Polscy

MF: Nadwyżka budżetu wyniosła 3,13 mld zł po marcu wg wstępnych danych

przekazanej do FUS (mniej o ok. 5,2 mld zł), co spowodowane jest dobrą sytuacją na rynku pracy i lepszymi wpływami składek do FUS. Ponadto w związku ze skorzystaniem przez Komisję Europejską z możliwości przyspieszenia w pierwszym półroczu wpłat składek przez państwa członkowskie, w okresie styczeń-marzec

Rząd przyjął projekt ustawy służącej realizacji ustawy budżetowej na 2017 r.

. Polska składka członkowska w Konwencji Europejskiej Agencji Kosmicznej finansowana będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podano także. (ISBnews)

Brexit: Tuż po wygranym referendum o UE brexitowcy kwestionują swe sztandarowe obietnice

wytykały, że wyprodukowała go niemiecka firma, a poważne media - że rzeczona suma nie uwzględnia brytyjskiego rabatu w składkach członkowskich oraz wpływów z UE. Co dalej z imigrantami Dla ludzi głosujących najbardziej liczyła się

Sejm przyjął ustawę o dodatku solidarnościowym, podniósł kwotę zasiłku

do obywateli RP, a także obywateli innych państw Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Konfederacji Szwajcarskiej, jeżeli posiadają prawo pobytu oraz innym cudzoziemców, przebywających i pracujących legalnie w Polsce

Polska traci 141 mln euro rocznie z powodu podrabiania wyrobów spirytusowych

. Łączne roczne straty dochodów budżetowych z powodu obecności podrabianych produktów w tych sektorach w UE-28 w zakresie podatków od dochodów gospodarstw domowych, składek na ubezpieczenie społeczne, podatków dochodowych od osób prawnych, VAT i akcyzy szacuje się na 1,2 mld euro, podano również

Efekt OFE, czyli budżet na sterydach "opłaty przekształceniowej"

Co roku państwa członkowskie Unii Europejskiej muszą przedstawić Komisji Europejskiej i Radzie do spraw Gospodarczych i Finansowych, czyli ECOFIN, aktualizację planu konwergencji, czyli raport o aktualnym stanie finansów państwa oraz perspektywie dla nich na najbliższe lata. Na forum ECOFIN

Zamawiający nie może ograniczać udziału w postępowaniu firmom, które nie posiadają siedziby w Polsce

niektóre prawa dotyczące wykonawców były naruszane w poszczególnych państwach członkowskich. W tym miejscu warto zacytować podstawowe prawa usługodawców świadczących usługi ponadgraniczne, które wynikają z przepisów UE i zostały zamieszczone na stronie Punktu informacji o warunkach prowadzenia wymiany

Największy bubel prawny ostatnich dni: lista sankcyjna. Zamknęła firmę, której połowa załogi to Ukraińcy

finansowych obejmuje również regulowanie długów i wierzytelności, podjętych przed wpisem na listę? "Właściwe organy państw członkowskich mogą na zasadzie odstępstwa wyrazić zgodę na zwolnienie określonych zamrożonych środków finansowych/funduszy lub zasobów gospodarczych lub udostępnienie ich na

Angela Merkel przeciw europodatkowi

Choć wielka niechęć Niemców, Francuzów czy też Brytyjczyków do europodatków, które trafiałyby bezpośrednio do budżetu UE po 2013 r., od dawna nie była tajemnicą, to Komisja Europejska rozpoczęła w październiku debatę o nowych "źródłach własnych" budżetu UE. Składki

Pomocowy plan Junckera mniejszy? Inwestycyjne rozczarowanie

. energetyczne i infrastrukturalne, tak ochoczo, jak spodziewa się Bruksela, dałoby to ponad 300 mld euro. Krajowe składki? Mateusz Szczurek namawiał, by kraje członkowskie zwiększyły EFSI składkami ze swych budżetów. - Polska jest do tego gotowa

Kto ma prawo do emerytury pomostowej?

. Rząd szacuje, że w przyszłym roku wskaźnik waloryzacji wyniesie 3,24 proc. To by oznaczało, że średnia pomostówka wzrośnie o ok. 93 zł i będzie wynosić 2963 zł brutto. Przeliczanie Jeżeli pracujemy na pomostówce, to na naszym emerytalnym koncie zbierają się dodatkowe składki. Mamy prawo do przeliczenia

Po Brexicie Wlk. Brytania musi nadal płacić Unii. Dużo straci, jeśli odmówi

. Ostatecznie ta kwota może być niższa o kilkanaście miliardów, gdyby uwzględnić obowiązujący od lat 80. tzw. rabat brytyjski, czyli ulga w składce, jaką wywalczyła dla kraju b. premier Margaret Thatcher.      Theresa May ledwie wspomina o długach, jakie kraj ma wobec Unii, ale Komisja Europejska

Deloitte: Liczba członków klubów fitness może wzrosnąć do 4 mln za 3-5 lat

Deloitte. Na kwotę 842 mln euro złożyły się przede wszystkim składki członkowskie oraz dodatkowe przychody z innej działalności. Średnia wysokość miesięcznej opłaty członkowskiej (wynikającej z cennika) wynosi w Polsce 27,7 euro, czyli około 116 zł, ale często stosowaną praktyką

KE odrzuci "żółtą kartkę" ws. pracowników delegowanych? Polacy stracą na konkurencyjności na Zachodzie

Paryża wystarczy płacić francuską płacę minimalną, ale - co obniża koszty francuskiego zleceniodawcy - składki społeczne, zdrowotne, emerytalne są przez pierwsze dwa lata płacone w Polsce wedle polskich stawek. Polska przeciwko reformie Jednak KE w

Wartość polskiego rynku fitness wzrosła do ok. 3,6 mld zł w 2014 r.

klubów spodziewają się dalszego rozwoju rynku. "Na tę kwotę złożyły się przede wszystkim składki członkowskie oraz dodatkowe przychody z innej działalności. Średnia wysokość miesięcznej opłaty członkowskiej wynosi w Polsce 29,4 euro, czyli około 120 zł" - czytamy w

Prezes Maspeksu Krzysztof Pawiński: "Stworzyliśmy pojęcie myślozbrodni, jak u Orwella! Ja sam na siebie mam donosić"

akcyza - dają ok 240 mld zł do budżetu, z czego sam VAT 170 mld, a 70 mld zł jest w akcyzie. Drugim tytułem dochodów budżetu jest opodatkowanie szeroko rozumianej pracy, składki na ubezpieczenie zdrowotne, na ZUS itp. – daje to ok 200 mld zł. Później mamy 60 mld zł w podatku PIT, który jest