składania korekty

mib

Ministerstwo Finansów obiecuje elektroniczne PIT-y w 2011

Ministerstwo Finansów obiecuje elektroniczne PIT-y w 2011

Od 2011 r. wszystkie PIT-y będzie można złożyć przez internet bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego - obiecuje wiceminister finansów Maciej Grabowski. W ten sam sposób będzie można składać korekty deklaracji

Czy zamawiający może poprawić niewłaściwe zaokrąglenie cen jako oczywistą omyłkę w treści oferty?

Czy zamawiający może poprawić niewłaściwe zaokrąglenie cen jako oczywistą omyłkę w treści oferty?

przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Zatem zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie

Orzeczenie - III SA/Gd 1010/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Orzeczenie - III SA/Gd 1010/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku

w dniu 1 marca 2022 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Gminy Miasta P. na rozstrzygnięcie Zarządu Województwa [...] z dnia 20 września 2021 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia i nałożenia korekty finansowej dotyczącej realizacji Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata

Rolnicy na trzy dni zablokują przejście graniczne z Ukrainą

Rolnicy na trzy dni zablokują przejście graniczne z Ukrainą

poinformowała, że rozpoczęła skup pszenicy konsumpcyjnej wyłącznie od polskich producentów. Oferty można składać do 14 kwietnia. Izba Zbożowo-Paszowa podała w newsletterze, że początek kwietnia przyniósł spowolnienie w handlu zbożami: "Po okresie wzmożonych obrotów ziarnem w II połowie marca

Dofinansowanie z "tarczy PFR". Czy mogę złożyć jeszcze korektę? Prawnicy czytelnikom, odc. 81.

Dofinansowanie z "tarczy PFR". Czy mogę złożyć jeszcze korektę? Prawnicy czytelnikom, odc. 81.

stanowiska. Urząd skarbowy nie wymaga ode mnie wykazywania rocznych dochodów (karta podatkowa), zatem PFR nie widzi rzeczywistego dochodu rocznego. W związku z tym mam konkretne pytanie: jaką kwotę dochodu rocznego powinnam wpisać w formularzu PFR, żeby wniosek nie został odrzucony? I czy mogę złożyć korektę

Zamawiający nie odpowiedział na pytania do SWZ w zakończonym przetargu - co teraz?

Zamawiający nie odpowiedział na pytania do SWZ w zakończonym przetargu - co teraz?

później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert (art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – dla przetargu nieograniczonego powyżej progów UE, zgodnie z nieaktualnymi już przepisami, które jednak obowiązują dla postępowania, o którym mowa w pytaniu). Zatem w 

Tysiąc firm może oddać PFR po 500 tys. zł. Wszystko przez przegapiony termin rozliczenia

Tysiąc firm może oddać PFR po 500 tys. zł. Wszystko przez przegapiony termin rozliczenia

Rozwoju postanowił wydłużyć możliwość składania oświadczeń i otworzył dodatkowe "okienko" online, które będzie działać od 18 do 23 stycznia włącznie. W poniedziałek, 17 stycznia takiej możliwości nie będzie, bo fundusz będzie w tym dniu sprawdzał spływające formularze. - Zdajemy sobie sprawę, że

Ostatni dzwonek na rozliczenie PIT. Lepiej się nie spóźnić i pamiętać o ulgach

Ostatni dzwonek na rozliczenie PIT. Lepiej się nie spóźnić i pamiętać o ulgach

pilnować terminów. Roczne zeznania podatkowe składa się do końca kwietnia. W związku jednak z tym, że w tym roku 30 kwietnia wypada w sobotę, czas na złożenie zeznania został przedłużony do 2 maja. Do tego czasu istnieje także możliwość zweryfikowania, zmodyfikowania i zatwierdzenia swojego rozliczenia w

Wykonawca zaoferował inną ilość świadczenia niż wymagane - czy wolno skorygować ten błąd jako oczywistą omyłkę?

Wykonawca zaoferował inną ilość świadczenia niż wymagane - czy wolno skorygować ten błąd jako oczywistą omyłkę?

, brutto 80 045,94 PLN (słownie brutto: osiemdziesiąt tysięcy czterdzieści pięć i 94/100 złotych)". Czy tutaj także należy dokonać korekty zgodnie z art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp? Wykonawca zastosował ponadto w formularzu ofertowym inną ilość kruszywa niż wymagana. Pierwotnie w postępowaniu było

Koniec marzeń o pompach ciepła. Te domy nie dostaną zgody

Koniec marzeń o pompach ciepła. Te domy nie dostaną zgody

się o techniczne formalności. Odbiorca, który chce przyłączyć swój dom do sieci energetycznej albo zmienić parametry świadczenia usług, składa wniosek, w którym musi wskazać moc przyłączeniową. To wielkość mocy, na jaką zostało zaprojektowane i wybudowane przyłącze do twojego obiektu. Maksymalna

Rząd chce oszczędzić na 300+. Samorządy: to wykluczy z wyprawki szkolnej część polskich rodzin

Rząd chce oszczędzić na 300+. Samorządy: to wykluczy z wyprawki szkolnej część polskich rodzin

szkolnej dotyczy m.in. formy składania wniosku o przyznanie wsparcia. Do tej pory można to było zrobić w drodze tradycyjnej – czyli na papierowym formularzu. Teraz ma być on dostępny tylko online. Obsługiwać go natomiast będą już nie jednostki samorządu terytorialnego, ale ZUS. Kolejna korekta

Modyfikacja formularza ofertowego - jak ocenić ofertę złożoną na starym formularzu?

Modyfikacja formularza ofertowego - jak ocenić ofertę złożoną na starym formularzu?

: W sytuacji, gdy po otwarciu ofert okaże się, że wykonawca nie uwzględnił modyfikacji dokonanych przez zamawiającego , istnieją instrumenty pozwalające na naprawienie takiej oferty. Należy bowiem założyć, że wykonawca składa ofertę, mając wolę ubiegania się o zamówienie zgodnie z wymaganiami

Kryptogeddon. Takiej paniki na rynku krypto jeszcze nie było

Kryptogeddon. Takiej paniki na rynku krypto jeszcze nie było

Cinkciarz.pl. I porównuje zawirowania na rynku kryptowalut do takich wydarzeń, jak spekulacyjny atak George'a Sorosa na Bank Anglii, usunięcie minimalnego kursu wymiany kursu euro do franka szwajcarskiego czy wreszcie upadek Lehman Brothers. Teraz to nie jest już jednak zwykła korekta, ale eksperci mówią o

Grupa Lotos miała 500,5 mln zł zysku netto, 658,7 mln zł EBIT w II kw. 2019 r.

kw. 2019 roku zysk operacyjny w wysokości 658,7 mln zł, na który składały się zysk operacyjny segmentu wydobywczego 128,7 mln zł, zysk operacyjny segmentu produkcji i handlu 525,2 mln zł oraz korekty konsolidacyjne w wysokości 4,8 mln zł (głównie korekta zrealizowanej marży na sprzedaży ropy Rozewie

Inflacja topi "Polski ład" dla samorządów. Pieniędzy było za mało, zanim je rozdzielono

Inflacja topi "Polski ład" dla samorządów. Pieniędzy było za mało, zanim je rozdzielono

zainteresowanie przetargiem. Firmy nie mają pieniędzy. Muszą wziąć kredyt – twierdzi Roman Radczyc, wójt gminy Radomsko. Czy rząd zmieni zapisy dotyczące wypłaty pieniędzy i pozwoli składać korekty kosztorysów? Pytany o to Bank Gospodarstwa Krajowego, który realizuje program, nie odpowiada. Z kolei od

Oczyszczony wynik EBITDA Grupy Lotos metodą LIFO wyniósł 632 mln zł w I kw.

kapitałowa Lotos wykazała w I kw. 2019 roku zysk operacyjny w wysokości 362,3 mln zł, na który składały się zysk operacyjny segmentu wydobywczego 153,1 mln zł, zysk operacyjny segmentu produkcji i handlu 216,1 mln zł oraz korekty konsolidacyjne w wysokości -6,9 mln zł (głównie korekta zrealizowanej marży na

Lewiatan: W ustawie o offshore należy wprowadzić dalsze usprawnienie postępowań

przyspieszyć wydanie regulaminu składania wniosków o wydanie decyzji o przyznaniu wsparcia. Konfederacja sugeruje też uchylenie niektórych przepisów. "Rozwiązania przyjęte w projekcie ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych pozwolą już

URE skorygował sposób obliczania kosztów CO2 w taryfach dla ciepła

. "Na wniosek Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Prezes URE przeanalizował aktualną sytuację na rynku handlu uprawnieniami do emisji. Dokonana została korekta dotychczasowego podejścia w kwestii obliczania kosztów emisji w taryfach dla ciepła" - czytamy w komunikacie

Biedronka podnosi ceny setek artykułów. Powód? Przygotowania do obniżek... podatku VAT

Biedronka podnosi ceny setek artykułów. Powód? Przygotowania do obniżek... podatku VAT

prawdopodobnie zachowa się dokładnie tak samo. Sama sieć na pytania serwisu Business Insider odpowiada, że do korekty cen dochodzi codziennie.  "Regularne zmiany cen w cyklach tygodniowych są normalną praktyką w handlu detalicznym, tym bardziej na początku roku. Żyjąc w dobie rosnącej inflacji

Licznik prądu - jak go mądrze spisać? Nowe, ważne terminy i triki na oszczędzanie

Licznik prądu - jak go mądrze spisać? Nowe, ważne terminy i triki na oszczędzanie

korektę/informację można składać. W E.ON okienko jest otwarte 10 dni, między między 17. a 27. dniem miesiąca). Ograniczyć zużycie prądu o 10 proc. Licznik bije już od trzech miesięcy Stan licznika w 2023 roku będzie oczkiem w głowie każdego, kto szanuje pieniądze i chce ograniczyć zużycie prądu

Wakacje kredytowe jednak NIE dla wszystkich. Rząd zmienił zapis w ustawie

Wakacje kredytowe jednak NIE dla wszystkich. Rząd zmienił zapis w ustawie

projekcie, który wpłynął do Sejmu, naniesiono istotną zmianę – ograniczono możliwości składania wniosków o wakacje kredytowe tylko do jednej umowy kredytowej, zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. To pozytywna korekta w perspektywie celu

Grupa Lotos miała 1587,4 mln zł zysku netto, 2981,3 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

wykazała w IV kw. 2018 roku zysk operacyjny w wysokości 768,7 mln zł, na który składały się zysk operacyjny segmentu wydobywczego 577,8 mln zł, zysk operacyjny segmentu produkcji i handlu 184,1 mln zł oraz korekty konsolidacyjne w wysokości 6,8 mln zł (głównie korekta zrealizowanej marży na sprzedaży ropy

Dostałeś subwencję z "tarczy finansowej"? Może zapukać do ciebie kontrola

regulaminie nie ma niestety żadnej wskazówki na ten temat. Tymczasem to bardzo istotne, bo przedsiębiorcy obawiają się, że następcze korekty spowodują błędne zadeklarowanie finansów swojej firmy w składanych do PFR-u wnioskach, a przez to mogą być zmuszeni do oddania pełnej kwoty subwencji. Nawet więcej

Podwyżki cen żywności. Pączki po 6-7 zł? Chleb po 10 zł? Piekarnie narzekają na wysokie ceny surowców, prądu i gazu

, to takich czasów jak dziś nie pamięta. Sasin: będą obniżki cen gazu. Gdzie są obiecane korekty faktur? - Czy naprawdę ta Polska zmierza do tego, żeby pączek, kosztował 6 czy 7 zł? Żeby zwykłe ciasto było luksusem? Rozumiem wykwintny tort, ale ludzi niedługo na proste produkty nie będzie stać - mówi

Te domy dostają odmowy przyłączenia fotowoltaiki. Winni sami prosumenci?

;Zdejmijcie panele albo was pozwę" I tu jest pies pogrzebany - moc przyłączeniowa: to może być trop w sprawie odmów. Każdy odbiorca prądu, który chce przyłączyć swój dom do sieci energetycznej albo zmienić parametry świadczenia usług, składa wniosek, w którym musi wskazać moc przyłączeniową. To wielkość

Oczyszczony wynik EBIT Grupy Lotos metodą LIFO wyniósł 551,1 mln zł w IV kw.

. "Grupa kapitałowa Lotos wykazała w IV kw. 2016 roku zysk operacyjny w wysokości 734,6 mln zł, na który składały się zysk operacyjny segmentu produkcji i handlu 682,9 mln zł, zysk operacyjny segmentu wydobywczego 49,3 mln zł oraz korekty konsolidacyjne w wysokości 2,4 mln zł (głównie korekta

Rząd przyjął nowelizację ustawy o KAS zwiększającą jej uprawnienia

-skarbowego właściwemu dla kontrolowanego wiedzy o złożonej przez kontrolowanego korekcie deklaracji podatkowej i wyniku kontroli oraz wprowadzenie regulacji dotyczących ograniczenia możliwości skutecznego składania korekt deklaracji do okresu nieobjętego kontrolą, - poszerzenie

FPP i CALPE proponują pakiet zmian, by ułatwić zatrudnianie cudzoziemców

zarejestrowania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi "Proponowana korekta art. 88z. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy sprawi, że zmiana pracy na podobną (w ramach jednego kodu zawodu) nie wiązałaby się z obowiązkiem składania

Spółka Orbisu dokonała nabycia zwrotnego hoteli w Budapeszcie za 64,1 mln euro

Budapest Center", "Ibis Budapest City", "Ibis Budapest Centrum" i "Mercure Budapest Buda" za 64,1 mln euro netto (plus ewentualna korekta), podał Orbis. Celem transakcji jest optymalizacja działalności hotelowej prowadzonej przez Accor-Pannonia

Bankowcy nie dają za wygraną mimo opinii TSUE. Nie będzie korzystniejszych warunków ugód dla frankowiczów

, korzystniejszy od obecnych propozycji? Czy w związku z opinią rzecznika TSUE będą zmuszone zwiększyć rezerwy na ewentualne przegrane w sprawach frankowych? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? Czy składają kontrpozwy o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, czy wstrzymały się do czasu wyroku TSUE? Czytaj także

PiS wrzuca w Sejmie poprawkę antyrozwodową. Bo samotnym matkom byłoby za dobrze

Komisja finansów publicznych pracowała w czwartek nad „Polskim ładem", czyli zestawem zmian w podatkach. Do projektu rządowego, który powstał w niewiarygodnym pośpiechu, teraz składane są liczne korekty. – Posłowie PiS wrzucili do #chaospodatkowy poprawkę, która pogorszy sytuację

Tania woda? Już niedługo. Ponad tysiąc wniosków samorządów o zmianę taryf za wodę i ścieki

obowiązywania taryfy, zaś 445 sprawach nastąpiła odmowa skrócenia zatwierdzonych taryf" – przekazują przedstawiciele Wód Polskich.  "Powodem negatywnie rozpatrzonych wniosków były ich wady formalnoprawne oraz błędy merytoryczne. Obserwujemy, że kolejne wpływające wnioski są już składane

Słubicka "tarcza", czyli jak samorząd wspiera lokalny biznes

. Trzeba jednak pamiętać, że wnioski o odroczenie płatności lub rozłożenie na raty można składać dopiero po powstaniu zaległości. Zwolnienia z opłat lokalnych i ulgi podatkowe Słubicka „tarcza” ma też pomóc podmiotom, które są zobowiązane do zapłaty w drugim kwartale 2020 r. podatków: od

Rozliczenia podatkowe według start-upu. Wirtualny księgowy i PIT z głowy

sezon. Planowano debiut w lutym 2022, ale premiera aplikacji opóźniła się o kilka tygodni, w związku z czym z oprogramowania do składania zeznań podatkowych można było korzystać tylko przez ostatnie dwa tygodnie okresu rozliczeniowego. Wawrzyniak z Szewczykiem odnotowali w tym czasie powyżej 10 tys

Wspólnoty mieszkaniowe nie są skazane na wysokie rachunki za gaz. Żeby płacić mniej, muszą spełnić kilka warunków

ogrzewanie gazem ziemnym mieszkań płacą stawki jak dla przedsiębiorców. Bo mieszkania i lokale użytkowe są traktowane jako jeden podmiot. Dzieje się tak za sprawą oświadczeń, które dwa-trzy lata temu wspólnoty składały do PGNiG. - Wezwano mnie, jak zarządcę wspólnoty, do złożenia oświadczenia, że w moich

NFOŚiGW i ZBP podejmą prace nad włączeniem banków do programu Czyste Powietrze

wymogów do składania wniosku o kredyt wraz z wnioskiem o dotację, opracowanie wymagań co do formy i zakresu udzielanego pełnomocnictwa dla banku o występowanie w imieniu kredytobiorcy z wnioskiem o dotację, określenie warunków generowania danych z wniosku kredytowego wykorzystywanych do złożenia wniosku o

Słabe punkty polskiej gospodarki? Sektor bankowy przestaje być atutem

jesteśmy konkurencyjną gospodarką. Kluczowe jest to, że w ostatnich latach w Polsce koszty pracy po korekcie o wzrost produktywności rosły relatywnie słabo na tle Unii. To gdzie są nasze słabe strony? Naszym słabym punktem zaczyna być sektor bankowy. Przez kryzys finansowy z 2008 r. przeszliśmy w miarę

Oczyszczony wynik EBIT Grupy Lotos metodą LIFO wyniósł 284,6 mln zł w I kw.

mln zł (wobec 461,3 mln zł rok wcześniej), podała spółka. "Grupa kapitałowa Lotos wykazała za I kw. 2016 r. zysk operacyjny w wysokości 137,8 mln zł, na który składały się zysk operacyjny segmentu produkcji i handlu 122,1 mln zł, zysk operacyjny segmentu wydobywczego

Powstanie fundusz inwestycji samorządowych. Pakiet pomocy to 6 mld zł

zaplanowanych przez samorządy. - Oznacza to, że im więcej dany samorząd ich zaplanował, tym algorytm przyznawania środków będzie dla niego korzystniejszy - wyjaśnił Piotr Patkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Zaznaczył jednak, że algorytm ma pewien czynnik "korygujący". To korekta

Skrócenie terminu składania ofert poniżej terminu minimalnego jest naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych

finansowanych ze środków UE, w których niezachowanie minimalnego terminu składania ofert wynikającego z ustawy Prawo zamówień publicznych niesie ze sobą konsekwencje w postaci korekty finansowej. W tzw. taryfikatorze znajduje się bowiem kategoria nieprawidłowości - Ustalenie krótszych niż ustawowe terminów

Zysk netto Grupy Lotos wyniósł 379,93 mln zł w III kw. 2016 r.

wyniósł 431,68 mln zł wobec 93,56 mln zł straty rok wcześniej. "Grupa kapitałowa Lotos wykazała w III kw. 2016 roku zysk operacyjny w wysokości 431,7 mln zł, na który składały się zysk operacyjny segmentu produkcji i handlu 445,6 mln zł, strata operacyjna segmentu

Szałamacha: Będzie nowy projekt ustawy o handlu detal. i korekta budżetu na 2017

Warszawa, 20.09.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów przedstawi Radzie Ministrów projekt ustawy dotyczącej opodatkowania handlu wielkopowierzchniowego według nowej formuły i dokona korekt do budżetu na 2017 r., zapowiedział minister finansów Paweł Szałamacha. Obecnie podatek

Oczyszczony wynik EBIT Grupy Lotos metodą LIFO wyniósł 571,3 mln zł w I półr.

wobec 790,8 mln zł rok wcześniej. "Zysk operacyjny grupy kapitałowej Lotos za I półrocze 2016 roku wyniósł 688,3 mln zł i składał się z zysku operacyjnego segmentu produkcji i handlu 706,3 mln zł, straty operacyjnej segmentu wydobywczego -16,8 mln zł, straty na pozostałej

Koronawirus. PWSZ Chełm drukuje części do maseczek dla ratowników i przygotowuje się do produkcji przyłbic

Chełmie. W serii próbnej uczelnia wyprodukowała 50 szt. zaślepek oraz 100 szt. przejściówek. Kolejna partia składała się z 200 szt. zaślepek oraz 300 szt. przejściówek. Dziś – 14 kwietnia – do ratowników trafią następne elementy: 196 zaślepek i 196 przejściówek. Koronawirus. Przyłbice ochronne

CI Games miało 22,69 mln zł straty netto, 22,38 mln zł straty EBIT w 2018 r.

przychody ze sprzedaży w wysokości 22 mln zł zostały osiągnięte dzięki sprzedaży produkcji z serii 'Sniper' i 'Lords of the Fallen'. W 2018 r. podjęliśmy decyzję o korekcie wartości prac rozwojowych o 12,2 mln zł dotyczących 'Sniper Ghost Warrior 3' oraz wersji mobilnej 'Lords of the Fallen' (2,8 mln zł

Budownictwo będzie po pandemii w takiej formie jak jego klienci

prognoz na ten rok, jakie mieliśmy. Musieliśmy dokonać korekty. W 2019 r. mieliśmy 174 mln zł przychodów ze sprzedaży, a cała nasza Grupa Kapitałowa Elektrotim, na którą składają się spółki Procom System SA, ZEUSA SA i OSTOYA Data System uzyskały w roku ubiegłym 258 mln zł przychodów ze sprzedaży. W lutym

MF: JPK_VAT nie złożyło tylko 2,9% firm w czerwcu 2018 r.

obowiązku składania JPK_VAT" - powiedział Banaś, cytowany w komunikacie. System JPK_VAT zautomatyzował czynności sprawdzające. Dzięki niemu KAS szybko reaguje na nieprawidłowości i próby oszustw podatkowych. Specjalne algorytmy wykorzystywane podczas analizy plików JPK_VAT

Grupa Lotos miała 354 mln zł zysku netto, 452,4 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2019

wcześniej. "Grupa kapitałowa Lotos wykazała w IV kw. 2019 roku zysk operacyjny w wysokości 452,4 mln zł, na który składały się zysk operacyjny segmentu produkcji i handlu 252,8 mln zł, zysk operacyjny segmentu wydobywczego 190,8 mln zł oraz korekty konsolidacyjne w wysokości

Gazociąg jamalski bez nowej taryfy. Zmiany blokuje Gazprom

obowiązkowych zapasów gazu. Prezes URE uznał jednak, że ta korekta ma braki formalne. Bo zgodnie ze statutem EuRoPol Gazu propozycje taryf i ich korekt powinni składać dwaj członkowie zarządu, z których jeden reprezentuje PGNiG, a drugi – Gazprom. Tak też było w tym przypadku, kiedy jeden wniosek taryfowy

Wartość aktywów Quercus TFI spadła m/m do 2,54 mld zł na koniec września

"Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się: - 2 042,4 mln zł aktywów dziesięciu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO, - 75,9 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ, - 56,6 mln zł

Projekt rekompensat wzrostu cen prądu uzależnia je od zużycia i dochodu

udzielone za pośrednictwem przedsiębiorstw obrotu, które w dniu 31 grudnia 2020 r. będą miały zawarte umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowe z odbiorcami końcowymi, poprzez stosowną korektę kwoty płatności brutto pierwszej faktury za energię elektryczną, wystawionej po 15 marca 2021 r

KNF zaleciła BZ WBK bufor na ryzyko kredytów walutowych wys. 0,44 pkt proc. 

, na poziomie grupy kapitałowej w wysokości 0,44 pkt proc. dla łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Bank podał, że łączny współczynnik kapitałowy powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,33 pkt proc. ponad wartość

KNF zaleciła PKO BP dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych

łącznego współczynnika kapitałowego, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier1 (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,46 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału Tier 1, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. b

KNF obniżyła bufor na ryzyko kredytów walutowych dla BGŻ BNP do 0,60 pkt proc.

skonsolidowanym na poziomie 0,60 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas zobowiązany do utrzymywania dodatkowego wymogu kapitałowego w ujęciu skonsolidowanym na poziomie 0,68 pkt proc. "Dodatkowy wymóg kapitałowy powinien składać się co

Wątpliwości w zakresie kalkulacji ceny można wyjaśniać w trybie art. 87 ust. 1 Pzp

nich dotyczy składanych w postępowaniu przetargowym oświadczeń, dokumentów oraz pełnomocnictw, co określone zostało w art. 26 ust. 3, 3a i 4 oraz art. 26 ust. 2f ustawy Pzp . - Natomiast druga grupa przepisów naprawczych dotyczy oferty przetargowej i tutaj odpowiednio zamawiający mają do dyspozycji

Zarabiasz za granicą? Borówki w Holandii, budowa w Anglii, ryby w Norwegii? To teraz musi być PIT od tych dochodów w Polsce

; grymasi resort finansów. Ministerstwo jest zaś bardzo niechętne emigracji, która powoduje m.in. „starzenie się społeczeństwa oraz negatywne oddziaływanie na rozwój gospodarczy kraju". Jak się w tym nowym porządku prawnym połapać, kto musi to zeznanie składać, a kto nie? Wyjaśniamy.  Ustal

Oczyszczony wynik EBIT Grupy Lotos metodą LIFO wyniósł 402,9 mln zł w III kw.

rok wcześniej. "Grupa kapitałowa Lotos wykazała w III kw. 2016 roku zysk operacyjny w wysokości 431,7 mln zł, na który składały się zysk operacyjny segmentu produkcji i handlu 445,6 mln zł, strata operacyjna segmentu wydobywczego -11,4 mln zł, strata operacyjna

Globalworth Poland RE ma przedwstępną umowę dot. kupna budynków Skylight i Lumen

korekcie m.in. o kapitał obrotowy. Łączna cena składa się z: (i) wynagrodzenia płatnego na zamknięciu transakcji w kwocie 26 mln euro (podlegającego korekcie m.in. o kapitał obrotowy) na rzecz sprzedających za przeniesienie ogółu praw i obowiązków sprzedających jako wspólników ZTT, oraz (ii) dalszych 164

Dzięki JPK fiskus złapał oszusta? Nie, to tylko błąd przy wpisywaniu numeru NIP serwisu Allegro

jest podatnik VAT" – pisze nasz czytelnik. Dodaje, że firmy, które znalazły się w podobnej sytuacji, muszą teraz składać korekty JPK i nie mogą odliczyć podatku VAT od faktur uzyskanych z Allegro za usługi serwisu. "Jeżeli to jest fakt, to dzięki JPK Ministerstwo Finansów złapało

Zmiany w Ordynacji podatkowej

wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę będzie stosowana w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków: 1) złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji; 2

Absurdy z cenami prądu. Tysiące ludzi niepotrzebnie stało w kolejkach z wnioskami o zamrożenie cen

Do 13 sierpnia odbiorcy prądu uprawnieni do utrzymania stawek za prąd z ubiegłego roku mieli składać oświadczenia, że na „zamrażanie” cen się łapią. Pod siedzibami spółek obrotu ciągnęły się kolejki, w których część osób nie miała pewności, czy do obniżek ma prawo czy nie. Minister

GetBack miał wstępnie 1,12 mld zł straty netto w I poł. 2018 r.

wartości portfeli wierzytelności w wysokości 552 313 tys. zł z tytułu obsługiwanych portfeli wierzytelności" - czytamy w raporcie. Portfele wierzytelności obejmują aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy, na które składają się nabyte pakiety

Orbis: Prognozowana EBITDA za 2017 r. wyniesie 450-460 mln zł

uwzględnieniem analizy wyników finansowych osiąganych w kolejnych miesiącach. W przypadku wystąpienia istotnych odchyleń (co najmniej 10%) od dolnej granicy prognozowanego wyniku, spółka dokona korekty prognozy i przekaże ją do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego" - czytamy dalej

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o KAS zwiększającą jej uprawnienia

skutecznego składania korekt deklaracji do okresu nieobjętego kontrolą, jak również wprowadzenie doręczania kontrolowanemu zawiadomienia o uwzględnieniu korekty deklaracji, - poszerzenia definicji kontrahenta kontrolowanego m.in. o przewoźnika oraz wszystkie podmioty prowadzące

Zysk netto Grupy Lotos wzrósł r/r do 618,75 mln zł w III kw. 2017 r.

roku zysk operacyjny w wysokości 756,5 mln zł, na który składały się zysk operacyjny segmentu produkcji i handlu 650,4 mln zł, zysk operacyjny segmentu wydobywczego 98,8 mln zł oraz korekty konsolidacyjne w wysokości 7,3 mln zł (głównie korekta niezrealizowanej marży na sprzedaży ropy Rozewie i ropy

KNF zaleciła bufor na ryzyko kredytów walutowych wys. 3,53 pkt proc. dla mBanku 

grupy kapitałowej wysokości 3,53 pkt proc., podał bank. Bank podał, że łączny współczynnik kapitałowy (TCR) powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1, co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 2,65 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału Tier 1 oraz

Kontrola w firmie. Kto i kiedy może kontrolować przedsiębiorców?

złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień oraz prawie złożenia korekty deklaracji. W przypadku gdy kontrolujący stwierdzą nieprawidłowości, a podatnik nie złoży korekty, naczelnik urzędu skarbowego może wszcząć postępowanie podatkowe. W jego efekcie urząd wydaje decyzję. Podatnik może się od niej odwołać w ciągu

Gobarto kupiło 100% udziałów spółki Jama za 12 mln zł

9,5 mln zł i stanowi sumę kwoty 7,5 mln zł oraz wartości gotówki w Jama, tj. kwoty 2 mln zł. Całkowita cena za udziały podlega korekcie, w oparciu o bilans zamknięcia, o wartości wskazane w umowie, tj. o kwotę 4,5 mln zł, na co składa się kwota zatrzymana wypłacana zgodnie postanowieniami umowy

Wynik operacyjny Grupy Lotos metodą LIFO wyniósł 433 mln zł w IV kw. 2015

działalności operacyjnej, (tzw. oczyszczony EBITDA LIFO) wyniósł 486,4 mln zł (-20,1% vs. III kw. 2015 r. i +32% vs. IV kw. 2014 r.)" - napisano dalej. Ogółem spółka wykazała za IV kw. 2015 r. skonsolidowaną stratę operacyjną w wysokości -319,4 mln zł, na którą składały się

Nowela Prawa zamówień publicznych ma trafić do spec komisji ds. deregulacji

przedostatnie posiedzenie Sejmu. Przy ostatniej nowelizacji PZP odbyło się kilkanaście spotkań. Składam wniosek, aby ten projekt trafił do komisji gospodarki i rozwoju, która wcześniej pracowała już nad wcześniejszą nowelizacją" - powiedział Paweł Grabowski z Kukiz '15. Poseł

Zysk netto Grupy Lotos spadł r/r do 157,47 mln zł w II kw. 2017 r.

w wysokości 172,9 mln zł, na który składały się zysk operacyjny segmentu produkcji i handlu 45,2 mln zł, zysk operacyjny segmentu wydobywczego 123,7 mln zł oraz korekty konsolidacyjne w wysokości 4,0 mln zł (głównie korekta niezrealizowanej marży na sprzedaży ropy Rozewie i ropy litewskiej). Wynik

UOKiK nałożył 13,4 mln zł kary na Getin Noble Bank. Chodzi o kredyty we frankach

zastrzega sobie także prawo do zmiany ustalonego kursu waluty w przypadku dużych ich wahań w ciągu dnia. Zdaniem UOKIK i w tym przypadku konsumenci nie mają możliwości zweryfikowania zasadności takich „korekt” i zareagowania na nie. Ponadto istnieje ryzyko, że bank będzie korzystał z tego

Grupa Lotos miała 125,9 mln zł zysku netto, 723,1 mln zł EBITDA w III kw.

1 041,5 mln zł rok wcześniej. "Grupa kapitałowa Lotos wykazała w III kw. 2019 roku zysk operacyjny w wysokości 496,3 mln zł, na który składały się zysk operacyjny segmentu produkcji i handlu 480,6 mln zł, zysk operacyjny segmentu wydobywczego 14,6 mln zł oraz korekty

Szwankują przepisy przeciw szarej strefie w paliwach. Firmy migają się od składania sprawozdań

prostych, zdawałoby się, jak wymóg składania co miesiąc prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdań o ilości paliw wyprodukowanych i wwiezionych do Polski. Taki wymóg wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo energetyczne, która weszła w życie we wrześniu zeszłego roku. Przez trzy kolejne kwartały firmy

Nowy "Polski ład" jeszcze nie obowiązuje. Ale przedsiębiorcy już ponoszą jego koszty

, ale pamiętajmy, że ta składka ma być, zgodnie z założeniem, obliczana na podstawie dochodu. I tu mamy kolejny paradoks. Żeby ustalić wysokość składki zdrowotnej, trzeba ustalać wartość dochodu. Liniowcy mają tylko miesiąc na korektę i wysłanie wniosku o zwrot nadpłaty tej składki zdrowotnej

Stalprofil miał 6,23 mln zł zysku netto, 10 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

stal w UE, korektą cen wyrobów hutniczych oraz wzmożoną konkurencją ze strony dostawców z Azji, Europy Wschodniej oraz Turcji, podano także. Segmentem, który w I kwartale 2019 r. wygenerował większą część przychodów grupy, był segment infrastruktury sieci przesyłowych gazu i

"Polski ład" uderzy też w osoby z niepełnosprawnościami. 9 mln Polaków nie przekaże 1 %

zapoznać, skorzystać z wiedzy ekspertów oraz doradców podatkowych. Tym bardziej że prawdopodobnie do przepisów będą wprowadzane poprawki i korekty - mówi Monika Sadowa, rzeczniczka prasowa Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą".  Wpływy w dół, wydatki w górę Krzysztof Dobies, dyrektor

JR Holding ASI analizuje inwestycje w kilkanaście spółek

gaming. Gaming mobilny w szczególności w czasie lock-down wystrzelił, bo to dostępna powszechnie rozrywka o wciąż rosnącej jakości. Ostatnio Newzoo wprowadziło z powodu efektu epidemii korektę swoich szacunków dla wzrostu tego rynku z 11,3% aż do 13,3% na koniec 2020 roku. Dlatego pilnie obserwujemy

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

korekty” ogłoszenia o zamówieniu po upływie terminu składania ofert ), dla ustalenia czy postępowanie to powinno zostać unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp , niezbędne jest przeprowadzenie analizy przesłanek unieważnienia umowy, o których mowa w art. 146 ustawy Pzp

BOŚ Bank: W centrum uwagi w tym tygodniu wstępne dane dotyczące PMI

raporcie. W trakcie tygodnia zostaną także opublikowane ostateczne dane dot. wskaźnika inflacji HICP w strefie euro w styczniu. "Biorąc pod uwagę, że dane wstępne zostały już opublikowane pod koniec stycznia, dopiero solidniejsza korekta danych

Wynik operacyjny Grupy Lotos metodą LIFO wyniósł 433 mln zł w III kwartale

mln zł (+1,6% vs. II kw. 2015 r. i +42,6% vs. III kw. 2014 r.)" - napisano dalej. Ogółem spółka wykazała za III kw. 2015 r. skonsolidowany stratę operacyjną w wysokości -93,6 mln zł, na którą składały się strata operacyjna segmentu produkcji i handlu -106,5 mln zł, zysk

Grupa Orbisu przeprowadzi nabycie zwrotne hoteli w Budapeszcie za 64,3 mln euro

emitenta i sprzedający uzgodnili, że łączne wynagrodzenie, które zostanie zapłacone w ramach powyższej transakcji wyniesie 64,3 mln euro netto, uwzględniając ewentualną korektę tej kwoty, w zależności od wysokości kapitału obrotowego w momencie transakcji, podano również. "

KNF zaleciła B. Millennium bufor na ryzyko kredytów walutowych wys. 5,4 pkt proc

poziomie grupy kapitałowej w wysokości 5,41 pkt proc. dla łącznego współczynnika kapitałowego (TCR), podał bank. Bank podał, że łączny współczynnik kapitałowy TCR powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1, co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 4,06 pkt

KNF zaleciła GNB dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych

gospodarstw domowych, na poziomie grupy kapitałowej banku, w wysokości 1,71 pkt proc. dla łącznego współczynnika kapitałowego (TCR), o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1, co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 1,28 pkt

Wynik operacyjny Grupy Lotos metodą LIFO wyniósł 412,6 mln zł w II kwartale

) wyniósł 599,1 mln zł (+29,9% vs. I kw. 2015 r. i +95,1% vs. II kw. 2014 r.)" - napisano dalej. Ogółem spółka wykazała za II kw. 2015 r. skonsolidowany zysk operacyjny w wysokości 568,7 mln zł, na który składały się zysk operacyjny segmentu produkcji i handlu 547,6 mln zł

Spółka Orbisu sprzeda hotel w Budapeszcie ze zwrotnym oddaniem w zarządządzanie

nastąpić nie później niż w terminie 4 miesięcy od daty zawarcia powyższej transakcji sprzedaży" - czytamy także. Całkowita cena sprzedaży hotelu ustalona została na kwotę 75 mln euro, przy czym możliwa jest jej korekta, na zasadach standardowo stosowanych w tego typu

Błędne przepisanie ceny z opisu oferowanej usługi do formularza ofertowego to omyłka pisarska

Pytanie: Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony na usługę „Zielona szkoła − 15-dniowy (14 osobodni) śródroczny turnus dla uczniów klas III szkół podstawowych” przy zastosowaniu rozliczenia na podstawie ceny jednostkowej za osobodzień brutto. W terminie składania ofert

Wynik operacyjny Grupy Lotos metodą LIFO wyniósł 283,5 mln zł w I kwartale

zł (+25,2% vs. IV kw. 2014 r. i +59,7% vs. I kw. 2014 r.)" - napisano dalej. Ogółem spółka wykazała za I kw. 2015 r. skonsolidowany zysk operacyjny w wysokości 267,7 mln zł (wobec 17,3 mln zł zysku rok wcześniej). Na wynik EBIT ostatniego kwartału składały się zysk

W tym roku podatki rozliczą się same. Co to oznacza dla milionów Polaków rozliczających się z fiskusem? [Poradnik krok po kroku]

2018 składanych w 2019 r. Od 2020 r. nowa forma rozliczeń będzie również dostępna dla osób prowadzących działalność gospodarczą (PIT-36 oraz PIT-36L). Zeznania będą wypełniane przez urząd na podstawie danych z rejestru ZUS (przychody, składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne) czy PESEL (dane

Rzecznik MŚP chce, by opłatę cukrową wprowadzić dopiero w 2021 roku

roku. W trakcie prac sejmowych został on przesunięty na 1 lipca 2020 roku. Jednak, w ocenie Rzecznika, "zmiana ta jest niewystarczająca". "Na dokonanie korekt technologicznych i organizacyjnych potrzeba więcej czasu. Jeżeli przedsiębiorcy tego czasu nie dostaną, to do dnia wejścia w

Grupa Lotos miała 320,8 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r.; EBITDA: 630,9 mln zł

wyniósł 447,8 mln zł wobec 576,5 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 630,9 mln zł wobec 803,1 mln zł rok wcześniej. "Grupa kapitałowa Lotos wykazała w I kw. 2018 roku zysk operacyjny w wysokości 447,8 mln zł, na który składały się zysk operacyjny segmentu produkcji

Przegląd informacji ze spółek

kwartalnej korekty głównych indeksów giełdowych, jedna nowa spółka - Amrest dołączy do indeksów WIG30 i WIG30TR, a trzy nowe spółki - Unimot, Datawalk i Selvita do indeksów sWIG80 i sWIG80TR, podała GPW Benchmark. W wyniku korekty portfele indeksów WIG20, WIG20TR, mWIG40 oraz mWIG40TR pozostaną bez zmian

Szparagów i truskawek nie będzie? Kanclerz Scholz podnosi płacę minimalną do 12 euro. Skorzystają Polacy

1 lipca 2022 roku. Tym samym Scholz dotrzyma słowa składanego od lat. Pierwsze zapowiedzi pojawiły się już w 2017 roku. Wielu plany przyszłego kanclerza Niemiec wydawały się absurdalne, bo płaca minimalna wynosiła wówczas 8,84 euro. To wtedy, na łamach tygodnika "Der Spiegel", Scholz

Action odwołał prognozy skonsolidowanych wyników finansowych na 2015

otoczeniu rynkowym, które negatywnie wpłynęły na wyniki finansowe. W szczególności, związane jest to ze spadkiem marż w przetargach, w których emitent składał oferty w połowie 2015 r., a realizował w końcu 2015 r. Dodatkowo, walka cenowa i utrzymanie rynku zbytu wymusiły zmiany w strukturze sprzedaży tj

Zysk netto Grupy Lotos wzrósł r/r do 484,7 mln zł w IV kw. 2017 r.

. "Grupa kapitałowa Lotos wykazała w 4 kw. 2017 roku zysk operacyjny w wysokości 722,7 mln zł, na który składały się zysk operacyjny segmentu produkcji i handlu 630,9 mln zł, zysk operacyjny segmentu wydobywczego 102,3 mln zł oraz korekty konsolidacyjne w wysokości -10,5 mln zł (głównie korekta

Przedsiębiorco! Oto wszystko, co musisz wiedzieć o podatku VAT

kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym. – Status podatnika zwolnionego oznacza, że nie trzeba składać deklaracji rozliczających VAT oraz plików JPK_VAT, a ponadto występuje obowiązek prowadzenia jedynie uproszczonej ewidencji sprzedaży. Jednak jeśli taka ewidencja będzie prowadzona

Capital Park sprzedał Eurocentrum w Warszawie na rzecz CPIPG za 105,4 mln euro

ewentualnych korekt, podał Capital Park. "Zgodnie z postanowieniami umowy sprzedaży udziałów, przejście własności udziałów nastąpiło z chwilą jej zawarcia. Warunki umowy sprzedaży udziałów nie odbiegają od standardowych, ogólnie przyjętych przy tego typu umowach. W ramach

Stalprodukt miał 32,93 mln zł zysku netto, 50,46 mln zł zysku EBIT w III kw.

marży w stosunku do okresu porównawczego spowodowany był zmniejszeniem wolumenów, niewielką korektą cenową oraz wzrostem kosztów na które składał się wzrost bezpośrednich i pośrednich kosztów wytworzenia, przede wszystkim energii elektrycznej oraz kosztów osobowych. W segmencie nadal odczuwana jest