składają zawiadomienia

Kto chce przejmować banki? Kiedy składano zawiadomienie ws. afery KNF, posłowie PiS wprowadzali poprawkę do ustawy

Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w ekspresowym tempie poprawkę pozwalającą jednym bankom przejmować inne w złej kondycji finansowej. Poprawkę posłowie przyjęli. Według RMF naciskał na to były już szef KNF Marek Chrzanowski.

Rośnie opór w Radzie Polityki Pieniężnej. Glapiński straszy członków prokuraturą

Przewodniczący RPP Adam Glapiński idzie na wojnę z tymi członkami Rady, którzy nie godzą się na brak reakcji na galopującą inflację w Polsce. W komunikacie straszy, że Narodowy Bank Polski "rozważa skierowanie zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa". Dlaczego rozważa, a nie składa?

Maria Szonert-Binienda składa zawiadomienie do FBI. "Zhakowano mi Facebooka"

Maria Szonert-Binienda składa zawiadomienie do FBI. "Zhakowano mi Facebooka"

: "Złożyłam zawiadomienie do FBI" Aż do dzisiaj. "Oświadczam, że złożyłam zawiadomienie do FBI w sprawie operacji specjalnej przeprowadzanej przeciwko mnie, której kulminacja medialna nastąpiła w dniach 28–30 kwietnia 2017 roku. Operacja ta miała na celu zniszczenie mnie i mojego

PiS składa zawiadomienie na Opener w sprawie opasek. "To polska nieufność "

PiS składa zawiadomienie na Opener w sprawie opasek. "To polska nieufność "

organizatorzy i firma MasterCard naciągnęli w chytry sposób festiwalowiczów na dodatkowe opłaty. Sprawę podchwycili politycy PiS z Gdyni - radny miasta Michał Bełbot oraz poseł Marcin Horała. Obaj podpisali się pod zawiadomieniem do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w którym zawnioskowali o zbadanie

Koncerny majstrowały przy cenach prądu? Jest kolejne zawiadomienie do prokuratury

Koncerny majstrowały przy cenach prądu? Jest kolejne zawiadomienie do prokuratury

, szef URE, wymieniając przykłady manipulacji na rynku. Sztuczny obrót, składanie zleceń bez zamiaru ich realizacji, zawyżanie ceny, wykorzystywanie swojej pozycji w celu istotnego jej zniekształcenia – to tylko część z nich. Które mogły zostać zastosowane przez duże koncerny energetyczne między

"Życie Warszawy": Co trzecie zgłoszenie kradzieży jest fałszywe

Gazeta informuje powołując się na stołeczną policję, że tylko w pierwszym półroczu w Warszawie odnotowano 52 przypadki zgłoszeń o przestępstwach, których nie było. Najczęściej dotyczą one włamań i kradzieży aut czy telefonów. Z szacunków wynika, że co

Zasady postępowania w przypadku unieważnienia postępowania

Pewien burmistrz ogłosił przetarg na budowę sali gimnastycznej. Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, zgodnie z przepisem art. 93 ust.3, zawiadomił wykonawców o wyniku postępowania. Informacje te opublikował na stronie internetowej a następnego dnia przesłał faksem do

Obajtek oszustem? "To przekręt na miliardy". Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie cen paliw

Obajtek oszustem? "To przekręt na miliardy". Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie cen paliw

- Z racji na zmiany w przepisach i niejasności, kto jest funkcjonariuszem publicznym, składam zawiadomienie do prokuratury z dwóch artykułów. Pierwszy to art. 231 kodeksu karnego, czyli nadużycie władzy przez prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka. Drugi to po prostu oszustwo i art. 286 kodeksu karnego

Czy da się usunąć Adama Glapińskiego z NBP? Izabela Leszczyna: Prezes NBP jest proinflacyjny

Czy da się usunąć Adama Glapińskiego z NBP? Izabela Leszczyna: Prezes NBP jest proinflacyjny

; - komentują ekonomiści. Członkowie RPP nie mogą chodzić sami na spotkania Adam Glapiński składa zawiadomienie. Prokuratura reaguje W lipcu ubiegłego roku o pomysłach na skrócenie kadencji prezesa NBP mówił Donald Tusk na spotkaniu z wyborcami w Radomiu. Lider Platformy Obywatelskiej powiedział, że po

Kiedy udostępniać wykonawcom protokół postępowania i załączniki do niego?

Kiedy udostępniać wykonawcom protokół postępowania i załączniki do niego?

art. 96 ust. 2 ustawy Pzp oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia wnioski i inne dokumenty składane przez zamawiającego i wykonawców stanowią załączniki do protokołu. Natomiast art. 96 ust. 3 u stawy Pzp stanowi, że protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu

Dwie formy komunikacji w siwz - pisemna i elektroniczna - sprawdź szczegóły

Dwie formy komunikacji w siwz - pisemna i elektroniczna - sprawdź szczegóły

Pytanie: Prowadzimy przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych . Oferty można składać  zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Czy wykonawcy , którzy złożyli oferty w formie pisemnej, muszą uzupełniać na wezwanie dokumenty w tej samej postaci (i odwrotnie wykonawcy

Kontrola w firmie. Kto i kiedy może kontrolować przedsiębiorców?

Kontrola w firmie. Kto i kiedy może kontrolować przedsiębiorców?

14 dni. Trzeba pamiętać, że wobec podatnika, który składa nieprawidłowe deklaracje, przez co naraża podatek na uszczuplenie, urząd skarbowy może wszcząć postępowanie karne skarbowe, natomiast w przypadku, gdy wystąpią uzasadnione okoliczności - złożyć do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu

Ursus został wezwany do zapłaty 8,3 mln zł długu plus odsetki Bankowi Millennium

Warszawa, 06.02.2020 (ISBnews) - Ursus w restrukturyzacji otrzymał od komornika sądowego przy sądzie rejonowym w Olsztynie zawiadomienie o wszczęciu przeciwko spółce egzekucji z wniosku Banku Millennium, wezwanie do zapłaty długu na rzecz banku w kwocie głównej 8 294 884,03 zł

Oferowali badanie odporności. Poznańska spółka z zarzutami

Oferowali badanie odporności. Poznańska spółka z zarzutami

;pokazy" i oszukują seniorów. 90-letnia pani Maria nie mogła odzyskać 5 tys. zł Podczas prowadzonych badań odporności konsumentom składana jest oferta udziału w programie „Krok po zdrowie". POLMEDIQ oferuje dwa pakiety medyczne różniące się zakresem świadczonych usług oraz oferowanych

GetBack zawiadomił o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę spółki

. "Płatność ta - w ocenie emitenta - mogła spowodować szkodę wielkich rozmiarów w majątku emitenta wobec dokonania pełnego odpisu jej wartości w sprawozdaniu finansowym emitenta za 2017 rok i niemożliwości zidentyfikowania wartości świadczenia wzajemnego na dzień składania powyższego zawiadomienia

Kim jest pełnomocnik w postępowaniu egzekucyjnym?

Kim jest pełnomocnik w postępowaniu egzekucyjnym?

lub przedsiębiorcy, w tym nieposiadającego osobowości prawnej, może być również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego. Pełnomocnictwo może być ogólne tzn. obejmujące prawo do reprezentowania strony podczas całego postępowania egzekucyjnego i składania wniosków w toku tego postępowania

Kredyty hipoteczne to pułapka? Tak już było... Sprawy w sądach za kredyty z lat 90.

Kredyty hipoteczne to pułapka? Tak już było... Sprawy w sądach za kredyty z lat 90.

zadłużenia kredytobiorcy. W praktyce kredytobiorca nie wiedział, przez jaki okres będzie związany umową kredytu, jak, kiedy i o jaką wartość zmieni się wysokość oprocentowania. Bank nie przekazywał harmonogramu spłaty rat, ale wyłącznie zawiadomienie o wymiarze raty na dany miesiąc. Ale spłata raty wskazanej

KNF: Dom Maklerski Pekao na liście ostrzeżeń publicznych

KNF: Dom Maklerski Pekao na liście ostrzeżeń publicznych

złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia określonych przestępstw [...]. Zawiadomienia składane przez KNF mogą dotyczyć także fragmentu działalności prowadzonej przez dany podmiot, co nie wpływa na ocenę legalności działalności podmiotu prowadzonej w pozostałych obszarach" - tłumaczy nadzór w

Awbud poinformował o możliwość popełnienia przestępstwa przez b. członka zarządu

sprawozdań niezgodnie z przepisami lub zawarciu w nich nierzetelnych danych, a także składaniu biegłemu rewidentowi niezgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia o stanie zobowiązań spółki [...]" - czytamy w komunikacie. Złożenie zawiadomienia przez Awbud stanowi konsekwencję

Czy osoba niebędąca wykonawcą może żądać udostępnienia protokołu postępowania?

Czy osoba niebędąca wykonawcą może żądać udostępnienia protokołu postępowania?

, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.?  Andrzej  Łukaszewicz  Więcej na  portalzp.pl

Planowane regulacje wpływające na transakcje fuzji i przejęć na polskim rynku

Planowane regulacje wpływające na transakcje fuzji i przejęć na polskim rynku

wezwania. Przewidziano też odrębne zasady składania zawiadomienia dla nabycia pośredniego i tzw. następczego. Zawiadomienie będzie musiało zawierać m.in. informacje o sposobie i źródłach finansowania nabycia, działaniach w porozumieniu z innymi podmiotami i zamiarach podmiotu składającego zawiadomienie w

Dłużnik zabił komornika. Efekt "złej atmosfery wokół komorników"?

Dłużnik zabił komornika. Efekt "złej atmosfery wokół komorników"?

tekstami na temat tego zdarzenia oraz całym stosunkiem polityków, szczególnie PiS, oraz opinii publicznej do komorników. Działania KRK „mają na celu zwrócenie uwagi na tę tragedię oraz na hejt, z jakim na co dzień spotykamy się w naszej pracy". "Informujemy również, iż zawiadomimy organy

Zawiadomienie o wyborze ofert częściowych - sprawdź jego treść

Pytanie: W postępowaniu z możliwością składania ofert częściowych (7 części) na pełnienie dyżurów nocnych w ośrodku interwencji kryzysowej zamawiający wskazał: „ Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wszystkie części zamówienia, zastrzegając, że zamówienie udzielone może zostać tylko

Umowy wieloletnie wymagają zawiadomienia Prezesa UZP

Ustawa Prawo zamówień publicznych , co do zasady nakłada obowiązek zawierania umów na czas oznaczony[1]. W przypadku gdy umowa, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, zostaje zawarta na okres dłuższy niż 4 lata, zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Prezesa Urzędu Zamówień

Virgin Mobile zaatakowane przez hakerów. Operator ostrzega klientów przed wyciekiem danych

zapowiedziała, że złoży zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania. Według niej dane przechwycono wskutek zaplanowanego ataku hakerskiego w dniach 18-22 grudnia z użyciem złośliwego oprogramowania na jedną z aplikacji informatycznych firmy. Virgin poprawia zabezpieczenia "W

Już w tym roku część formalności budowlanych załatwimy przez internet. Przynajmniej teoretycznie

Rząd stara się uwolnić inwestorów od mitręgi biurokratycznej związanej z koniecznością osobistego składania papierowej dokumentacji w organach administracji architektoniczno-budowlanej. Od 3 sierpnia 2020 r. w serwisie e-Budownictwo.gunb.gov.pl dostępnych jest 10 formularzy dotyczących procesu

Nawet 1000 zł wydatku. Nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości od 2023 r.

zakończy inwestycję, będzie musiał przekazać paszport energetyczny wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy lub wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Przy sprzedaży i wynajmie Dodatkowo, zgodnie z przepisami, certyfikat energetyczny ma obowiązek przedstawić właściciel lub zarządca

200 dolarów za 4 godziny noclegu dla uchodźców z Ukrainy? Jest na to paragraf

obowiązuje swoboda umów, to umowy te podlegają ograniczeniom właśnie po to m.in., by chronić słabszych i narażonych na oszustwa. Wynajęcie kwatery czy kupno posiłku jest rodzajem umowy.  Najprostszą drogą (nie trzeba korzystać z pomocy prawnika czy składać zawiadomienia do prokuratury) jest zgłoszenie

Komornik wszczął egzekucję ponad 11,5 mln zł od Ursusa na rzecz B. Millennium

Warszawa, 11.02.2020 (ISBnews) - Ursus w restrukturyzacji otrzymał od komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie zawiadomienie o wszczęciu przeciwko spółce egzekucji z wniosku Banku Millennium, w którym należność główna to 10 mln zł, a odsetki 1,51 mln zł, podał Ursus

Włamanie, kradzież dowodu osobistego, napad rabunkowy. Jak wtedy postępować?

sprawy oraz wykonanie fotokopii; możliwość ustanowienia pełnomocnika; możliwość składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia. Kradzież samochodu W przypadku kradzieży samochodu należy w pierwszej kolejności zawiadomić policję. Trzeba podać markę samochodu, model, numer rejestracyjny

Fiskus niespodziewanie zastawił wnyki na osoby wynajmujące mieszkania. Trzeba szybko podjąć decyzję

2022 r. składają do swojego urzędu skarbowego do 30 kwietnia (w przyszłym roku wyjątkowo do 2 maja 2023 r., bo 30 kwietnia przypada w niedzielę, a 1 maja jest dniem świątecznym). I taka zasada dotycząca składania zeznania podatkowego przez ryczałtowców ma obowiązywać też w latach następnych. Wcześniej

Domy powyżej 70 m kw. bez pozwolenia? Rząd przyjął projekt. Są duże zmiany

projektem budowlanym organowi administracji architektoniczno-budowlanej oraz zawiadomić organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia prac budowlanych. Jeśli działka ma opracowany plan zabudowy, można zacząć działać od razu od dokonania zgłoszenia. Jeśli nie ma, trzeba będzie uzyskać decyzję

Firmy nadal organizują "pokazy" i oszukują seniorów. 90-letnia pani Maria nie mogła odzyskać 5 tys. zł

przedstawicieli firmy dowiedziała się, że wszystko co składa się na nagrodę warte jest 30 tys. zł. Ale, jak to bywa w przypadku nieuczciwych praktyk handlowych, okazało się jednak, że za wszystko trzeba zapłacić. A nagrodą dla uczestnika jest fakt, że nie 30 tys., ale "tylko" 4990 zł. - Skuszona

17 tys. wniosków o pożyczkę wpłynęło do pośredniaka w Bydgoszczy. Bezrobocie rośnie

Bydgoszczy i powiatu więcej niż na koniec marca - mówi dyrektor pośredniaka. - Jeszcze nie ma połowy maja, a liczba bezrobotnych wzrosła o kolejne 157 osób. Na razie jednak nie wpływają do nas zawiadomienia o planowanych dużych, grupowych zwolnieniach. A ofert pracy jest jak na lekarstwo. Przez cały kwiecień

Śledztwo w sprawie TeleOpieka24 w jeleniogórskiej prokuraturze. Co powinni wiedzieć poszkodowani?

prokuratur o podjęcie postępowania, a następnie przekazanie go do Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze w celu połączenia do prowadzonego tu śledztwa – mówi Tomasz Czułowski. Oznacza to, że poszkodowani przedsiębiorcy nie muszą jeszcze raz składać zawiadomienia. Natomiast osoby, które czują się

KNF nałożyła 59 kar wysokości 11,17 mln zł na podmioty rynku finansowego w 2014r

Finansowego wydała w ramach postępowania pierwszoinstancyjnego 59 decyzji w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na podmioty z rynku finansowego, o łącznej wartości 11 170 500 zł' ? czytamy dalej. Komisja podkreśliła, że nadal wysoka jest liczba składanych zawiadomień do

Kończy się czas na udział w spisie powszechnym. Za niedopełnienie obowiązku grozi kara

;przypadku gdy respondent definitywnie odmawia realizacji obowiązku spisowego, urzędy statystyczne w województwach przygotowują odpowiednie wnioski i składają zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia na policję. Dotychczas złożonych zostało blisko 80 wniosków. Urzędy przygotowują na bieżąco kolejne wnioski do

"Długi weekend" nie może usprawiedliwiać niedotrzymania terminu wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia przetargu

Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych , termin na wniesienie odwołania upłynął odwołującemu 5 dni od zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Oznacza to, że wniesienie odwołania po tym terminie skutkuje koniecznością jego odrzucenia na podstawie art. 189 ust

Banaś przed senacką komisją ds. Pegasusa: W Polsce nie ma odpowiedniej kontroli nad służbami

O 12.35 w Senacie zaczęła się druga część posiedzenia komisji ds. Pegasusa, podczas której zeznania składał urzędujący prezes NIK Marian Banaś. W czasie przesłuchania potwierdził, że oprogramowanie Pegasus było kupione nielegalnie ze środków Funduszu Sprawiedliwości.  - W wyniku kontroli

Zardzewiałe ławki należy przed malowaniem wyczyścić, czyli o tym, jak NSA uchwałami "naprawia" Polskę

W państwie normalnym, a w szczególności chcącym uchodzić za nowoczesne, przedawnienie jest przede wszystkim mechanizmem wymuszającym na aparacie podatkowym sprawną i zgodną z prawem weryfikację rozliczeń podatkowych składanych samodzielnie przez podatników. Gdyby przedawnienia nie było, to aparat

KNF zawiadamia prokuraturę ws. oszustw na rynku forex. XTB odpowiada: "Nie zgadzamy się z uwagami"

postępowanie w tej sprawie toczy się po złożeniu jeszcze drugiego zawiadomienia – tym razem przez poszkodowanego przez XTB klienta (jego dane pozostają niejawne). Zarzuca on XTB, że stracił co najmniej 7 mln zł z powodu „wprowadzenia w błąd co do treści składanych z wykorzystaniem systemu

To już pewne: prezes Glapiński się obraził i posiedzenie RPP potrwa tylko jeden dzień

: "Na wypadek braku akceptacji dla przedstawionej powyżej prośby, składamy niniejszym wniosek o zwołanie posiedzenia Rady na dzień 8 listopada 2022 r. o godz. 11". Chodziło bowiem o to, że troje członków RPP to już wystarczające kworum, żeby zwołać dodatkowe posiedzenie Rady. Prawo do zwołania

Czy zamawiający musi umieścić swój podpis elektroniczny na dokumentach przekazywanych przez platformę zakupową?

, które zamieszcza na platformie zakupowej oraz przesyła elektronicznie do wykonawców (np. siwz , wezwanie do uzupełnienia, zawiadomienie o wyborze oferty)? Odpowiedź: Wykonawca ma prawo złożyć zobowiązanie (rozumiane jako oświadczenie składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia) innego podmiotu

Chaos w RPP. Członkowie Rady nie wiedzą, kiedy będzie najbliższe posiedzenie

, to członkowie RPP wyciągnęli cięższe działa i napisali: "Na wypadek braku akceptacji dla przedstawionej powyżej prośby, składamy niniejszym wniosek o zwołanie posiedzenia Rady na dzień 8 listopada 2022 r. o godz. 11". Chodzi bowiem o to, że troje członków RPP to już wystarczające kworum

UOKiK wszczął postępowanie antymonopolowe wobec spółek Veolia i PGNiG

funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zakresie uzgadniania cen energii cieplnej, podziału rynku energii cieplnej i uzgadniania warunków składanych ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia na sprzedaż i dostawę energii cieplnej" - czytamy w komunikacie. "W oparciu o wstępną

Bunt w RPP. Glapiński pod ścianą. Członkowie Rady zmieniają regulamin [TYLKO U NAS]

komunikat, w którym straszył członków RPP zawiadomieniem do prokuratury w związku z ich krytyką, a następnie kolejne oświadczenie, w którym przekonywał, że członkom Rady nie przysługują żadne prawa pracownicze i to, że mają jakiekolwiek prawa, to jedynie dobra wola prezesa. Ostrzegł też, że trwająca

Kiedy należy udostępnić wykonawcom wyjaśnienia treści ofert?

biegłych, oświadczenia, zawiadomienia wnioski i inne dokumenty składane przez zamawiającego i wykonawców stanowią załączniki do protokołu. Z kolei art. 96 ust. 3 ustawy Pzp stanowi, że protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po wyborze najkorzystniejszej oferty

KNF wpisała Idea Bank Leszka Czarneckiego na listę ostrzeżeń. Za udział w aferze GetBacku

Komisja Nadzoru Finansowego składa do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Na liście publikowanej na stronie internetowej Komisji, oprócz nazwy podmiotu podejrzanego o popełnienie przestępstwa, z biegiem czasu zamieszczana jest także informacja o przebiegu postępowania. Idea

Napaść, gwałt, wypadek. Jak postępować, gdy jesteśmy ofiarą przestępstwa?

kserokopii dokumentów z akt sprawy (odpłatnie); możliwość żądania odpłatnie uwierzytelnionych odpisów lub kserokopii dokumentów; możliwość złożenia wniosku w przedmiocie wyrażenia zgody na przeglądanie akt sprawy oraz wykonanie fotokopii; możliwość ustanowienia pełnomocnika; możliwość składania wniosków o

Ogromne spadki spółek Leszka Czarneckiego na giełdzie. Najbardziej traci Getin Noble Bank

, bieżącemu nadzorowi". Jak pisaliśmy wczoraj w "Wyborczej" , na listę ostrzeżeń publicznych trafiają podmioty, w sprawie których Komisja Nadzoru Finansowego składa do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Na liście publikowanej na stronie internetowej Komisji oprócz

Zaskakująca wrzutka PiS do ustawy węglowej. Państwo chce przejmować banki?

(jeden z bardziej ufrankowionych) już poinformował, że w trzecim kwartale będzie miał stratę, a jego współczynniki kapitałowe mogą się znaleźć poniżej poziomów wymaganych przez KNF. I że musi wprowadzić plan naprawczy. Zawiadomił już w tej spawie KNF i BFG.  Gdyby  problemy się przedłużały

Gdy trzeba się rozstać... Rozwiązywanie umów o pracę

pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Pracodawca ma obowiązek zawiadomić na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy. Organizacja związkowa w ciągu pięciu dni od otrzymania informacji od pracodawcy może zgłosić

Lewe umowy, opóźnione faktury. ZUS ściga oszustów, którzy wyłudzili postojowe

, zawiadomiliśmy prokuraturę. Wnioski o postojowe to oświadczenia, które w założeniu opierają się na dużym zaufaniu do obywateli. Nie oznacza to jednak, że podane w oświadczeniu informacje nie są przez nas analizowane. Musimy dbać o to, żeby wszyscy przedsiębiorcy poszkodowani w wyniku pandemii otrzymali należną

Podatnik nie zapłacił w terminie. Urząd nie tylko zajął mu konto, ale też napisał do jego klientów

zawiadomienie do kontrahentów jego firmy z informacją, że ich klient jest dłużnikiem i trwa wobec niego postępowanie egzekucyjne, więc „kwoty do wysokości egzekwowanej należności wraz z odsetkami”, które mają mu wpłacić za świadczenie usług, powinni przekazać bezpośrednio do urzędu skarbowego

UOKiK nałożył prawie 40-milionową karę na firmę Polkomtel

treść ogólnego oświadczenia wskazującego, że zapoznał się z dokumentami składającymi się na umowę. Ale jak wynika z reklamacji składanych przez klientów Polkomtela, część z nich nawet nie była świadoma, że są jakieś dodatkowe dokumenty. Za każdą z takich niedozwolonych praktyk (odnoszących się do jakieś

Zarabiasz za granicą? Borówki w Holandii, budowa w Anglii, ryby w Norwegii? To teraz musi być PIT od tych dochodów w Polsce

; grymasi resort finansów. Ministerstwo jest zaś bardzo niechętne emigracji, która powoduje m.in. „starzenie się społeczeństwa oraz negatywne oddziaływanie na rozwój gospodarczy kraju". Jak się w tym nowym porządku prawnym połapać, kto musi to zeznanie składać, a kto nie? Wyjaśniamy.  Ustal

Specustawa o pomocy Ukraińcom już obowiązuje. Reguluje, kto i jak ma się zarejestrować

przyjmujących rodziny z Ukrainy (na jego podstawie można ubiegać się o wsparcie finansowe w wysokości 40 zł za dzień, wypłacane za okres maksymalnie 60 dni, czyli 1200 zł miesięcznie). Wnioski i tak można składać od 16 marca. - Prosimy, by wszyscy nie robili tego w ten jeden konkretny dzień, by nie sparaliżować

Kalendarium afery KNF

dymisję. Premier ją przyjmuje. Tego samego dnia mec. Roman Giertych składa drugie zawiadomienie do prokuratury, tym razem  o możliwości popełnienia przestępstwa przez Zdzisława Sokala (autor „planu Zdziśka”), prezesa bankowego Funduszu Gwarancyjnego i doradcy prezydenta. Zobacz: Afera

Jak kupić nieruchomość u syndyka?

szacowania nieruchomości wybrany przez syndyka. Może się jednak zdarzyć, że prowadzone jest postępowanie jeszcze na starszych przepisach i biegłego będzie powoływał sędzia- komisarz. Po sporządzeniu opisu i oszacowania nieruchomości, jest on składany do akt postępowania, a sąd zarządza obwieszczenie o jego

KNF zgłosiła do prokuratury możliwe manipulacje kursem Alchemii

Warszawa, 10.03.2015 (ISBnews) ? Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z zaistnieniem okoliczności wskazujących na dokonanie manipulacji akcjami spółki Alchemia, podała Komisja. KNF wystąpiła także o blokadę

Fałszywe kontrakty, bajońskie zlecenia, spółka znika, a inwestorzy zostają na lodzie

tworzący porozumienie obejmowali 4,92 proc. kolejnych emisji, a jako duży inwestor ujawnił się tylko Yalcin Trading Limited, również wchodzący w skład porozumienia. Według Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, które złożyło w maju 2019 roku do KNF zawiadomienie o nieprawidłowościach w spółce Minox

Kradzież tożsamości. Obudziła się rano z kilkunastoma pożyczkami na 30 tys. zł. Nie zaciągnęła żadnej. Nawet banki się nabrały

kopii zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa złożonego na policji wstrzymujemy działania windykacyjne i blokujemy dostęp do konta – mówi Eliza Więcław z Wonga.pl. Windykacja jest wtedy wstrzymywana do czasu zakończenia śledztwa. Jeśli potwierdzi się wersja klienta – Wonga.pl składa wnioski

"Polski ład" i domy do 70 m kw. Jak będą wyglądały formalności?

ma, trzeba będzie uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. W przypadku domów do 70 m kw. ma być wydawana w ciągu 21 dni. Chcąc ruszyć z budową, trzeba dokonać zgłoszenia wraz z projektem budowlanym organowi administracji architektoniczno-budowlanej oraz zawiadomić organ nadzoru budowlanego o zamierzonym

Medicalgorithmics ma zgodę FDA na sprzedaż systemu PocketECG CRS na terenie USA

Warszawa, 12.07.2018 (ISBnews) - Medicalgorithmics otrzymał zawiadomienie od amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA) o rejestracji zgodnie z procedurą 510(k) autorskiego systemu spółki pod nazwą Unified Cardiac Rehabilitation System PocketECG

Unijne miliony rozeszły się w kilka sekund. Przedsiębiorca z Kielc: "Tylko cwaniacy dostali pieniądze"

wnioski powinno składać się osobiście. Zwraca też uwagę na inne nieprawidłowości w rozdziale tej pomocy. M.in. na fakt, że wysokość przyznawanych kwot nie była uzależniona od obrotu firmy i w efekcie ktoś, kto ma roczny obrót na poziomie kilkudziesięciu tysięcy, dostanie tyle samo, co obracający

Dom do 70 m kw. bez pozwolenia. Nie wszędzie i nie dla każdego

planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy dla domów do 70 m kw. wydawana będzie w ciągu 21 dni. Mając działkę z opracowanym miejscowym planem zabudowy, będzie można zacząć dopełniać formalności. Po pierwsze, zawiadomić o budowie organ nadzoru budowlanego oraz projektanta

Marszałek nie płaci. Chcą spłacić janosikowe w naturze

raty, trudno mówić o winie. Po prostu nie mamy tych pieniędzy - tłumaczy. Sejmik Mazowsza też nie zamierza składać zawiadomienia. - Jeśli w ogóle można by w tym przypadku mówić o złamaniu dyscypliny finansowej, to dopiero w momencie zapłacenia przez samorząd odsetek od

KNF złożyła zawiadomienie ws. wykorzystania informacji poufnej dot. akcji Ursusa

Warszawa, 09.04.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła uchwałę w sprawie przekazania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu 22 marca 2019 r. zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wykorzystania informacji poufnej w związku z obrotem

Zmieniły się przepisy związane z wypłatą świadczeń przedemerytalnych. Kiedy i komu się należą?

wniosku, że część osób może mieć kłopot ze złożeniem wniosku w terminie 30 dni, i wydłużył czas składania wniosku. Ministerstwo Pracy wyjaśnia: „Rządowy projekt ustawy z dnia 8 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 przewiduje

Eksmisja emerytowanej wykładowczyni i jej córki wstrzymana w ostatniej chwili. Ale to nie koniec dramatu

komornik Przemysław Małecki, zastępca rzecznika prasowego Krajowej Rady Komorniczej. Teraz znów piłka jest po stronie sądu. - Dalsze czynności komornik podejmie po zakończeniu postępowania sądowego w sprawach powództw składanych przez lokatorki - dodaje Małecki Od razu po środowej rozmowie z komornikiem

Zmarnowane wakacje w Egipcie. Zamiast nowo wyremontowanego hotelu brud, smród, cieknąca klimatyzacja i niejadalne posiłki

. Jak złożyć reklamację? Na jej złożenie w biurze podróży turysta ma 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Ale trzeba reagować od razu. Uczestnik wyjazdu ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o źle realizowanej usłudze tak, by organizator mógł naprawić wszystko tak, żeby było zgodne z umową. Reklamację

Rząd nie chce dawać pieniędzy firmom, które mimo zakazu się otwierają. Policja i sanepid są bezradne

; lider tzw. Strajku Przedsiębiorców (policja w maju rozbiła ich miasteczko, które powstało pod kancelarią premiera na Alejach Ujazdowskich), ekskandydat w wyborach na prezydenta RP, namawia przedsiębiorców, których odwiedza sanepid, do wysyłania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez inspektorów

Spółka z grupy Arteria pozwała Bank Handlowy o zapłatę łącznie 436 mln zł

komunikatu Arterii. Według komunikatu, na kwotę składa się: - 386 139 808,89 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty - tytułem wynagrodzenia prowizyjnego od umów zawartych w czasie trwania umowy agencyjnej z

Świadczenia przedemerytalne. Zmieniły się przepisy, zasady wypłat i terminy. Kiedy można dorobić?

część osób może mieć kłopot ze złożeniem wniosku w terminie 30 dni i wydłużył czas składania wniosku. Ministerstwo Pracy wyjaśnia: "Rządowy projekt ustawy z dnia 8 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, przewiduje zmiany w

Kiedy przedsiębiorca może starać się o rentę

dwudziestolecia przed zgłoszeniem wniosku, albo z dwudziestu lat - wtedy nie muszą to być kolejne lata - na przestrzeni całej pracy zawodowej - wyjaśnia Beata Kopczyńska z ZUS. Załóżmy, że 50-letnia pani Teresa przez niemal ćwierć wieku prowadziła zakład fryzjerski. Nie może już pracować, więc składa wniosek o

Zmiany w Ordynacji podatkowej

, których stroną jest Polska. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa będzie można złożyć w formie dokumentu elektronicznego. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu

Wyprzedaż banków na GPW na koniec tygodnia. Efekt afery KNF?

chce przejmować banki? Kiedy składano zawiadomienie ws. afery KNF, posłowie PiS wprowadzali poprawkę do ustawy

Rząd przyjął zmiany we wsparciu mieszkalnictwa, m.in. dopłaty do czynszu

najmniej 25% niższy niż w 2019 r. (np. na podstawie PIT za 2019 r.). Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę będzie przysługiwał, jeżeli najemca był najemcą lokalu mieszkalnego przed 14 marca 2020 r. - Wnioski o dopłaty do czynszu będzie można składać nie później niż do końca

Allianz Polska wezwał Sygnity do natychmiastowego wykupu obligacji

terminie nie dłuższym niż dwa dni od daty doręczenia zawiadomienia, podała spółka. Fundusze Allianz TFI posiadają łącznie 700 obligacji serii 1/2014 wyemitowanych przez Sygnity o łącznej wartości nominalnej 7 mln zł, "Zgłoszenie przez

UOKiK nałożył na Polkomtel 39,5 mln zł kary na pobieranie opłat spoza abonamentu

usług" - dodał Niechciał. Po uprawomocnieniu się decyzji Polkomtel musi też zawiadomić o niej konsumentów poprzez opublikowanie jej treści na swojej stronie internetowej. Dodatkowo ma zamieścić komunikat w dwóch ogólnopolskich dziennikach oraz wysłać listy polecone do

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o KAS zwiększającą jej uprawnienia

skutecznego składania korekt deklaracji do okresu nieobjętego kontrolą, jak również wprowadzenie doręczania kontrolowanemu zawiadomienia o uwzględnieniu korekty deklaracji, - poszerzenia definicji kontrahenta kontrolowanego m.in. o przewoźnika oraz wszystkie podmioty prowadzące

Podatki od darowizn. Jakie grożą kary za niezgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego?

. Darowizny od najbliższych (tzw. grupa podatkowa „O"), także te w gotówce, są zwolnione z podatku. Pod dwoma jednak warunkami: terminowego złożenia zawiadomienia o darowiźnie do urzędu skarbowego, udokumentowania otrzymania pieniędzy w postaci wyciągu z rachunku bankowego lub przekazu pocztowego

Procedura odwrócona z ofertami częściowymi. Co z unieważnioną częścią postępowania?

Pytanie W prowadzonym przetargu nieograniczonym z zastosowaniem procedury odwróconej, w którym dopuściliśmy składanie ofert częściowych (9 części) oraz nie wymagaliśmy wniesienia wadium, w przypadku jednej z części (nr 6) zostały złożone dwie oferty. Jedna została odrzucona, gdyż jej treść nie

Piotr K. jeszcze dziś wyjdzie na wolność. Wpłacił 200 tys. zł kaucji. Prokuratura składa zażalenie na decyzję sądu

postawienia pierwszego z nich prokuratura przymierzała się już od pewnego czasu. - Wiele osób, które składały zawiadomienia do prokuratury i zostały przesłuchane w charakterze pokrzywdzonych, zeznało, że otrzymały suplementy diety inne, niż zamawiały, lub nie otrzymały ich wcale - wyjaśniał w piątek zastępca

Kancelaria prawnicza zażąda odszkodowań od kilkudziesięciu tysięcy internautów, którzy udostępniali film o Wałęsie

- Zawiadomienia do prokuratury jest właśnie przygotowywane, w ciągu kilku dni powinno zostać złożone - mówi Wojciech Bojarski, dyrektor zarządzający w warszawskiej kancelarii Glass-Brudziński Adwokaci i Radcy Prawni, którzy prowadzą sprawy w imieniu producenta filmu. - Trafią

Domy opieki - dzienne, całodobowe, państwowe i prywatne

rodzinnej osoby starającej się o miejsce. Złożenie wniosku Pierwszy krok to złożenie wniosku. Może to zrobić wyłącznie sam zainteresowany, chyba że jest osobą ubezwłasnowolnioną. W tym drugim przypadku wniosek do DPS składa jego opiekun prawny, który powinien równocześnie zawnioskować do sądu rodzinnego o

Afera SKOK Wołomin. Zarzuty prokuratorskie dla celebrytki, która wyłudziła kredyt

. Organizatorzy całego przewału: Piotr S., doradca, i Piotr P. - prezes SKOK - doprowadzili Kasę do łącznie prawie 3 mld zł strat. Sam Piotr P. wyłudził ponad 70 mln zł. Winna czy pokrzywdzona? Rzecznik prokuratury powiedział, że kobieta nie przyznała się do zarzucanych czynów i odmówiła składania wyjaśnień

Ferrum liczy na zacieśnianie relacji z ArcelorMittal jako akcjonariuszem

grupy ArcelorMittal zawiadomienia o nabyciu łącznie 21,59% akcji spółki obciążonych zastawem rejestrowym w celu zaspokojenia wierzytelności. Flat Carbon Europe posiada 8,87% akcji Ferrum, natomiast ArcelorMittal Poland ? 12,72%. Grupa kapitałowa Ferrum realizuje działalność w

Dużo Polaków jednak wypłaciło pieniądze z PPK. Kiedy można to zrobić?

do 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń danego pracodawcy. Jeśli więc spotkałeś się z podobną sytuacją, powinieneś zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy. Czytaj także: Wypis z PPK, czyli dlaczego zaraz zrobisz największy finansowy błąd roku? Wyjaśnimy to w kilku krokach 1. Czy warto być w PPK? Jak

Założyciele Polskiego Banku Apeksowego chcą pozwać KNF

warunki zapisane w prawie bankowym. Jeśli tego nie zrobi, to dopiero wtedy grozi mu utrata prawa do prowadzenia działalności.       Jednym z warunków jest przystąpienie do systemu ochrony instytucjonalnej IPS. Opiera się na mechanizmie funduszu pomocowego, na który składają się

TechPoranek. Mark Zuckerberg: Facebook nie będzie ograniczać słów polityków, nawet tych fałszywych

20 lat.  3. Urzędnik z Poznańskiego Centrum Świadczeń popełnił zbrodnię "niemal doskonałą" Pracownik PCŚ w ciągu 10 lat wyłudził niemal pół miliona złotych. Szef informatyków centrum składał wnioski o dofinansowanie na osoby fikcyjne, wyposażone jednak we własne numery PESEL

Nie musisz mieć długu, by komornik zajął ci majątek. Oto polska egzekucyjna rzeczywistość

odpowiedzialności. Procesy zapewne będą się ciągnęły latami. Poszkodowana zawiadomiła też prokuraturę o niedopełnieniu obowiązków wynikających z pełnienia funkcji publicznej przez komorniczkę Kiepurę-Snopkiewicz. Czeka na efekt. Natomiast zdaniem Piotra Tomasza Nowaka, któremu warszawski komornik Dariusz Dybcio

Wykonawca może poinformować zamawiającego o podejrzeniu podania nieprawdziwych informacji przez innego oferenta

Pytanie Posiadamy informacje, iż inny wykonawca składający ofertę nie podał prawdziwych informacji dotyczących swojej działalności. W postępowaniu niezbędne były jedynie oświadczenia, bez składania jakichkolwiek dokumentów. Czy jest jakiś sposób do

Ukradli zdjęcia Dominiki Kulczyk i reklamowali nimi kryptowaluty. Polskie instytucje są bezradne

zabezpieczyliśmy dowody w tej sprawie i wykorzystaliśmy wszystkie dostępne środki prawne, aby chronić wizerunek pani Kulczyk i zapobiec działaniom o charakterze oszustwa na szkodę innych osób - tłumaczy Wojciech Śmiech, dyrektor komunikacji w Kulczyk Fundation. - Złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury o

"Mój elektryk". Cierpliwość wnioskujących maleje jak zasięg elektryków na autostradzie

Krakowa. Twierdzi, że bez pomocy urzędnika pewnie by sobie nie poradził. W 2022 r. urzędnik zawiadomił go, że w nowym programie przysługuje mu, dzięki posiadaniu Karty Dużej Rodziny, dopłata w wysokości 27 tys. zł, czyli 12 tys. więcej, niż otrzymał. Wysłał Michałowi też specjalnie przygotowany formularz

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów zamawiający i wykonawcy przekazują oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia, zaproszenia i inne informacje drogą elektroniczną. 2

MR: Szacowana całkowita wartość pakietu pomocowego to co najmniej 10% PKB

Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - Rząd zaakceptował pakiet, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Główne cele pakietu projektów ustaw, które składają się na tarczę antykryzysową to ochrona zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej w firmach

Nieludzka kancelaria. Wygrała pieniądze dla ciężko chorego na raka, ale je zatrzymała

żadnego zawiadomienia nie składali, bo są z usług mojej kancelarii zadowoleni. Zaznacza również, że w marcu dostał z prokuratury listę klientów, którzy złożyli zawiadomienia, choć kancelaria wypłaciła im całość uzyskanego odszkodowania. - W kilku

Modelka Ruchała remontuje apartament, czyli jak zniszczyć przedsiębiorcę w internecie

nieudokumentowanych źródeł uczestniczących zapewne – wg Ruchał – w VAT-owskich karuzelach.  W 2017 roku Ruchały składają pozwy przeciwko firmie architektki o zwrot kosztów remontu. W trakcie postępowania sądowego nie przedstawiły opinii biegłych czy dowodów na to, że ich przypuszczenia są słuszne