skład konsorcjum

Justyna Rek-Pawłowska

Odwołanie wniesione nie przez pierwotnego lidera konsorcjum nie podlega odrzuceniu

Odwołanie wniesione nie przez pierwotnego lidera konsorcjum nie podlega odrzuceniu

Kwestia uregulowania reprezentacji konsorcjum czy wzajemnych praw i obowiązków konsorcjantów jest wyłącznie ich wewnętrzną sprawą. Zmiana lidera konsorcjum przy braku zmian w jego składzie nie powoduje, że odwołanie zasługuje na odrzucenie (wyrok z 9 lipca 2018 r., sygn. akt KIO 1232/18).

Nowoczesne pociągi na trasie z Trójmiasta do Katowic

PKP Intercity rozstrzygnęło przetarg na zakup 20 nowoczesnych pociągów. Warte ponad 1,5 mld zł zamówienie zrealizuje konsorcjum Stadler i Newag. Składy zostaną dostarczone do października 2015 roku i będą kursować m.in.: na trasie Gdynia - Katowice

Hiszpanie opracują szybkie koleje

Konsorcjum, w którego skład wchodzi hiszpańska firma Ingenieria IDOM Internacional oraz biuro projektów komunikacyjnych w Poznaniu, opracuje za 48,9 mln zł studium wykonalności kolei dużych prędkości w Polsce.

Konsorcjum z udziałem Awbudu ma zlecenie w Gliwicach

Liderem konsorcjum jest Pol-Aqua, a jego skład uzupełnia jeszcze firma Melbud. Zamawiającym jest gliwickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Prace modernizacyjne w oczyszczalni mają polegać m.in. na hermetyzacji oczyszczalni, dezodoryzacji oraz zainstalowaniu

Czyje wagony będą jeździć drugą linią metra?

Czyje wagony będą jeździć drugą linią metra?

Przeczytaj także blog o komunikacji autobusczerwony.blox.pl O decyzji jego konkurentów poinformował wczoraj rzecznik Metra Warszawskiego Krzysztof Malawko. Bój toczy się o kontrakt o ogromnej wartości - ok. 1 mld zł. Zwycięzca ma dostarczyć 35 składów

Umowa konsorcjum (WZÓR)

Umowa konsorcjum (WZÓR)

dopuszcza możliwość udziału konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Dokumentem świadczącym o powstaniu konsorcjum powinna być umowa tzw. umowa konsorcjum, zawarta pomiędzy wszystkimi podmiotami wchodzącymi w jego skład. Pobierz wzór dokumentu: Umowa konsorcjum WZÓR Umowa konsorcjum

Na stadionie Ruchu bliżej podgrzewanej płyty

- Do konkursu przystąpiły trzy firmy. Oferta konsorcjum była jednak najkorzystniejsza - podkreśla Alina Zawada, dyrektor chorzowskiego MORiS-u. Wartość brutto inwestycji to 3 405 952 złotych. Miasto zakłada, że realizacja projektu nie potrwa dłużej niż 120 dni. - Na razie

Wola Info kolejny raz wygrywa przetarg w SPEC

obowiązywała przez 12 miesięcy. W jej ramach konsorcjum zobowiązało się do bieżącego utrzymania poprawności działania systemu, prac rozwojowych oraz konsultacji merytorycznych dla pracowników SPEC.   » Czytaj też:  Publikowanie w

Pokerowa zagrywka krakowskiego MPK

, że MPK nie może na potrzeby tego przetargu obniżyć swoich stawek, ponieważ za kilka lat przy okazji podpisywania nowej umowy z MPK, miasto mogłoby zażądać obniżenia cen na pozostałe linie. MPK jednak z tego wybrnęło. Do przetargu zgłosiło się bowiem konsorcjum złożone z MPK

Oferta konsorcjum Mirbudu wybrana do budowy odcinka S11 za 450 mln zł brutto

Zachód (bez węzła) - w. Bobolice. Odcinek 3 węzeł Koszalin Południe (bez węzła) - w. Bobolice (z węzłem)", podał Mirbud. Wartość umowy to 450 mln zł brutto. Ofertę złożyło konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia - spółka z Grupy Mirbud

Porozumienie Konsorcjum Stali ma 100% akcji spółki po przymusowym wykupie

Warszawa, 09.01.2020 (ISBnews) - Porozumienie, w skład którego wchodzi Konsorcjum Stali oraz 16 osób, po rozliczeniu przymusowego wykupu wszystkich akcji spółki należących do pozostałych akcjonariuszy, posiada łącznie 5 897 419 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego oraz

Przystąpienie do postępowania odwoławczego musi być złożone w imieniu konsorcjum

Przystąpienie do postępowania odwoławczego musi być złożone w imieniu konsorcjum

przystąpić do postępowania odwoławczego musi działać w imieniu całego konsorcjum a nie wyłącznie we własnym. Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez Skład Orzekający Krajowej Izby Odwoławczej [1] członek konsorcjum nie składa samodzielnie oferty, nie jest zatem wykonawcą w przetargu do którego złożył

PKM Katowice odstąpił od umowy z konsorcjum Ursus Bus na 5 autobusów elektr.

. "Jako podstawę odstąpienia od ww. umowy zamawiający wskazał opóźnienie w dostawie autobusów przez konsorcjum Ursus Bus" - czytamy w komunikacie. Wcześniej Ursus podawał, że wartość oferty brutto konsorcjum, w skład którego wchodzi Ursus Bus i Ursus S.A., wynosi 10,33

Ursus: Konsorcjum wnioskuje do NCBR o złożenie dokumentacji do 29 VI

także. "Konsorcjum Ursus Bus, w skład którego wchodzi emitent, w odpowiedzi na uzyskaną z NCBR odpowiedź informującą o braku zgody na wydłużenie terminu dostarczenia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz pozostałych wymaganych informacji z dn. 3

Zmiana lidera konsorcjum jest dopuszczalna

Zmiana lidera konsorcjum jest dopuszczalna

Izby Odwoławczej[1]. Ważne, aby skład konsorcjum pozostał niezmieniony w okresie od upływu terminu składania ofert do zawarcia umowy o wykonanie zamówienia publicznego z konsorcjum , którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Zaznaczając powyższe wskazać należy ponadto, że instytucja

Konsorcjum Mirbudu zrealizuje odcinek drogi woj. za 164,7 mln zł brutto

Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - Konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia - spółka z grupy kapitałowej Mirbudu (lider) - oraz Mirbud (partner konsorcjum) podpisało umowę z Województwem Dolnośląskim - Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu na

Oferta konsorcjum ze spółką Introlu najkorzystniejsza na przebudowę instalacji

. "Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez konsorcjum firm w składzie: I4Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie - lider konsorcjum (spółka z 70% udziałem emitenta); Aqua Seen Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - partner konsorcjum. Wartość wygranego przetargu wynosi 19,7 mln zł netto + VAT

Oferta Elektrotimu najkorzystniejsza w przetargu Tauron Dystrybucja

Warszawa, 28.08.2019 (ISBnews) - Oferta konsorcjum firm w składzie: Elektrotim (lider konsorcjum) oraz PUH EL Professional Mariusz Maszota z/s w Gdyni (członek konsorcjum) została wybrana jako najkorzystniejsza w prowadzonym przez Tauron Dystrybucja postępowaniu przetargowym na

Konsorcjum Wasko z najlepszą ofertą w przetargu CIRF za 33,29 mln zł brutto

Warszawa, 18.08.2020 (ISBnews) - Oferta konsorcjum firm w składzie: Wasko (lider konsorcjum) oraz Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. (uczestnik konsorcjum), została wybrana przez Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) z siedzibą w Radomiu jako najkorzystniejsza w

Boryszew uzgodnił z dwoma bankami wstępne warunki kredytu do 1,7 mld zł

Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - Boryszew uzgodnił z konsorcjum, w skład którego wchodzą: HSBC France Oddział w Polsce oraz Santander Bank Polska wstępne warunki (termsheet) udzielenia spółce i jej podmiotom zależnym finansowania w formie kredytu oraz zawarcia umowy w sprawie

Grupa Polimeksu ma umowę z Veolia Energia Poznań na kwotę ok. 36 mln zł netto

Warszawa, 14.02.2020 (ISBnews) - Konsorcjum, w skład którego wchodzą Polimex Mostostal (jako partner konsorcjum), Polimex Energetyka (spółka zależna Polimeksu jako lider konsorcjum), oraz Energomontaż-Północ-Bełchatów (spółka zależna Polimeksu jako partner konsorcjum) ma umowę

Konsorcjum Ursusa z najkorzystniejszą ofertą bezemisyjnego transportu publ.

Warszawa, 19.02.2019 (ISBnews) - Oferta konsorcjum Ursus Bus, w skład którego wchodzi m.in. Ursus i jego spółka zależna Ursus Bus, została przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) została wybrana jako najkorzystniejsza do realizacji zamówienia publicznego w trybie

Członek konsorcjum może otrzymać odrębne wezwanie do uzupełnienia dokumentów

Członek konsorcjum może otrzymać odrębne wezwanie do uzupełnienia dokumentów

spełnianie warunków udziału w przetargu pomimo, że takie wezwanie było już skierowane do innego członka konsorcjum (np. lidera) i dotyczyło tożsamych dokumentów. W ocenie składu orzekającego wezwanie do uzupełnienia dokumentów dotyczących innego członka konsorcjum niż ten, którego dotyczyło wcześniejsze

Tauron rozpocznie rozmowy ws. rozszerzenia prac na budowie bloku w Jaworznie

Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - Nowe Jaworzno Grupa Tauron - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - przystąpi do negocjacji z konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa w sprawie rozszerzenia zakresu prac określonych w umowie na budowę bloku energetycznego 910 MWe w Jaworznie

Gaz-System uzyskał kredyt od konsorcjum 10 banków w wysokości do 5,5 mld zł

umowie kredytowej warunki są potwierdzeniem dobrej sytuacji płynnościowej spółki" - powiedział prezes Gaz-System Tomasz Stępień, cytowany w komunikacie. W skład konsorcjum banków, z którymi została podpisana umowa, weszły: Bank Gospodarstwa Krajowego, BNP Paribas Bank

Zarząd Konsorcjum Stali z Januszem Smołką na czele powołany na kolejną kadencję

Warszawa, 14.06.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Konsorcjum Stali powołała zarząd na kolejną kadencję w dotychczasowym składzie, z Januszem Smołką jako prezesem zarządu, podała spółka. Ponadto w zarządzie są (jako jego członkowie): Dariusz Bendykowski, Marcin Miśta i Rafał

Oferta konsorcjum Mirbudu za 254,15 mln zł wybrana do prac na A18

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Oferta konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia (spółka z grupy Mirbudu) oraz Mirbud, warta 254,15 mln zł, została uznana jako najkorzystniejsza w przetargu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA

Konsorcjum Ursus Bus wybrane przez Szczecin na dostawę 11 autobusów elektr.

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Konsorcjum Ursus Bus, w skład którego wchodzi także Przedsiębiorstwo Filialne "Zakład samochodowy Nr 1" Publiczna S.A. "Kompania Samochodowa Bogdan Motors" zostało wybrane przez gminę miasto Szczecin w przetargu

Kierowcy żądają od pracodawcy zaległych pensji. Ten do rozbicia strajku wzywa... Patrol Rutkowskiego

w Gräfenhausen - tłumaczy Antoni Wiesztort z komisji Inicjatywy Pracowniczej w Poznaniu, która wspiera strajk. Tysiące euro niewypłaconych pensji Protestujący kierowcy pochodzą głównie z Gruzji i Uzbekistanu. Według Wiesztorta w żadnej z firm wchodzących w skład konsorcjum nie są 

Konsorcjum Ursus Bus wezwane do zapłaty kary umownej przez MZK Zielona Góra

Ursus. "Do spółki wpłynęły wezwania kierowane do konsorcjum Ursus Bus, w skład którego wchodzą: Ursus Bus S.A. i Ursus S.A. do: 1) wykonania zobowiązania - do realizacji pozostałej do wykonania części umowy nr 7/UE/JRP/2017 z dnia 22 listopada

Polenergia ma umowę na prace przy budowie Farmy Wiatrowej Dębsk o mocy 121 MW

Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Polenergia Farma Wiatrowa 3 sp. z o.o. - spółka zależna Polenergii - zawarła z konsorcjum, w skład którego wchodzą Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego (PBDI) - spółka zależna Erbudu - oraz Erbud, umowę dotyczącą budowy Farmy

Oferta konsorcjum ze spółką Bumechu uznana za najkorzystniejszą w przetargu JSW

generalnym wykonawcą zamówienia o wartości 20,99 mln zł netto. "Bumech S.A. w restrukturyzacji [?] powziął od swojej spółki zależnej, tj. Bumech Mining Sp. z o.o. informację o wyborze przez Jastrzębską Spółkę Węglową SA najkorzystniejszej oferty konsorcjum w składzie Bytomski

Porozumienie Konsorcjum Stali ogłosiło przymusowy wykup akcji po 26 zł/szt.

Warszawa, 03.01.2020 (ISBnews) - Strony porozumienia, w skład którego wchodzi Konsorcjum Stali oraz 16 osób, ogłosiły żądanie przymusowego wykupu akcji spółki należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy po cenie 26 zł za akcję, podało Konsorcjum Stali

Konsorcjum Ursus Bus złożyło część wymaganych dokumentów w NCBR

Warszawa, 04.06.2019 (ISBnews) - Konsorcjum Ursus Bus, w skład którego wchodzi m.in. Ursus w restrukturyzacji, złożyło część dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na

Konsorcjum Wasko z najlepszą ofertą w przetargu GDDKiA za 166,62 mln zł brutto

Warszawa, 16.12.2019 (ISBnews) - Oferta konsorcjum firm w składzie: Wasko (lider konsorcjum) oraz Trax elektronik A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński (uczestnik konsorcjum), została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu ogłoszonym przez Generalnego Dyrektora Dróg

Konsorcjum EX-PL ma realizować projekty z obszaru górnictwa kosmicznego

? powiedział Mateusz Józefowicz z firmy ABM Space (lider konsorcjum), cytowany w komunikacie. W skład konsorcjum EX-PL weszły firmy specjalizujące się w robotyce kosmicznej, obserwacjach planetoid i integracji systemów kosmicznych: ABM Space, Cilium Engineering, Creotech Instruments

Konsorcjum Izostalu i Stalprofilu ma umowę z Gaz-Systemem na 121,25 mln zł netto

stalowych na rzecz zamawiającego odpowiada spółka zależna Izostalu, podano. "Zawarta umowa częściowa realizowana będzie w ramach i na warunkach umowy ramowej z dnia 17 kwietnia 2015 roku, zawartej pomiędzy Konsorcjum firm w składzie: Izostal S.A. oraz Stalprofil S.A. a O.G.P

Oferta konsorcjum z udziałem Wasko wybrana w przetargu Centrum Informatyki

projektu CHD", podała spółka. Maksymalna łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi 13,03 mln zł brutto. W skład konsorcjum, którego oferta okazała się najkorzystniejsza, wchodzi Wasko jako lider oraz Enigma Systemy Ochrony Informacji z siedzibą w Warszawie - członek

NCBR ogłosiło III konkurs w ramach Gospostrateg, o wartości 100 mln zł

społecznego i ekonomicznego impasu" - powiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek, cytowany w komunikacie. Konkurs kierowany jest do konsorcjów. W skład takiego konsorcjum mogą wchodzić zarówno przedsiębiorcy, jak i jednostki naukowe, a także podmioty

Konsorcjum Trakcji ma umowę na przebudowę w Krakowie za 76,6 mln zł netto

. "Spółka jako lider konsorcjum w składzie: Trakcja PRKiI S.A. - lider konsorcjum, COMSA S.A.U. - partner konsorcjum podpisała z Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, umowę na wykonanie robót budowlanych: 'Przebudowa torowiska

Konsorcjum Torpolu złożyło pozew o zapłatę 48 mln zł przez PKP PLK, Łódź i PKP

Warszawa, 19.09.2017 (ISBnews) - Konsorcjum w składzie Torpol, Astaldi S.p.A., Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercororaz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów (PBDiM) złożyło do Sądu Okręgowego w Łodzi X Wydział Gospodarczy pozew o zapłatę przeciwko PKP Polskie Linie

JSW finalizuje prace nad ok. 750 mln zł finansowania z konsorcjum banków

. Dodał, że banki są już po posiedzeniach komitetów kredytowych i trwają prace nad dokumentacją z konsorcjum banków. W skład konsorcjum wchodzą: PKO Bank Polski, Bank Pekao, Bank Ochrony Środowiska (BOŚ), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Industrial and Commercial Bank of China

Konsorcjum Tesgasu nie przedłużyło wadium w przetargu Gaz-Systemu

Warszawa, 28.12.2016 (ISBnews) - Konsorcjum w składzie Tesgas (lider), Izostal, Stalprofil i Friedrich Vorwerk KG nie przedłużyło ważności wadium, w związku z czym oferta tego konsorcjum (warta 154 mln zł netto) zostaje odrzucona w postępowaniu przetargowym na budowę gazociągu

Konsorcjum Ursus Bus ma umowę na dostawę 11 autobusów do Szczecina za 38,3mln zł

Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - Konsorcjum Ursus Bus, w skład którego wchodzi również Przedsiębiorstwo Filialne "Zakład samochodowy Nr 1" Publiczna S.A. "Kompania Samochodowa Bogdan Motors", ma umowę na dostawę 11 autobusów niskopodłogowych, zeroemisyjnych

KIO nakazała unieważnienie wyboru oferty Torpolu w przetargu El. Ostrołęka

netto). "Oferta konsorcjum w składzie: ZUE i ELKOL Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu pierwotnie zajęła 2 miejsce. W dniu 26 kwietnia 2019 r. nastąpił wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu. ZUE złożyła stosowane odwołanie, czego konsekwencją jest powyższy wyrok KIO. W

Tauron Ciepło wezwał Erbud do wstrzymania prac w Zakładzie Wytwarzania Tychy

Warszawa, 10.01.2020 (ISBnews) - Konsorcjum firm w składzie Erbud oraz Erbud Industry zostało wezwane przez Tauron Ciepło do wstrzymania robót związanych z umową na budowę półsuchej instalacji oczyszczania spalin dla bloku BC 50 i rezerwowego kotła WR-40 w Zakładzie Wytwarzania

Oferta Izostalu i Stalprofilu na 71,97 mln zł netto wybrana przez Gaz-System

. "Zarząd Stalprofil S.A. powziął informację o wyborze przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie (zamawiający), oferty złożonej przez spółkę zależną Izostal S.A., w imieniu konsorcjum firm w składzie: Izostal S.A. (lider konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (członek

Oferta spółki zal. Wasko i Asseco Poland najkorzystniejsza w przetargu w Radomiu

Warszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - Oferta konsorcjum, w skład którego wchodzi spółka zależna Wasko - Gabos Software - lider konsorcjum - oraz Asseco Poland, została wybrana przez Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr. Tytusa Chałubińskiego jako najkorzystniejsza w postępowaniu

PGNiG ma termsheet dot. udzielenia kredytu odnawialnego przez konsorcjum banków

Warszawa, 21.05.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zawarło umowę określającą istotne warunki umowy udzielenia spółce kredytu odnawialnego (termsheet) przez konsorcjum 9 banków, w skład którego wchodzą: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Pekao, BNP

Sygnity ma ugodę z Enea Operator dot. wdrożenia systemu informatycznego

Warszawa, 14.10.2019 (ISBnews) - Konsorcjum w składzie: Sygnity oraz Indra Soluciones Tecnologías de la Información, następca prawny Indra Sistemas i Indra Sistemas Polska podpisało z Enea Operator ugodę przed mediatorem sądowym, dotyczącą realizacji umowy na dostawę i

Tauron ma porozumienie ws. bloku w Jaworznie, termin oddania - do 15 XI

Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - zawarło porozumienie z konsorcjum Rafako - Mostostal Warszawa, wykonawcą bloku 910 MW w Jaworznie, oraz E003B7 sp. z o.o. (SPV) w sprawie naprawy uszkodzonych

Konsorcjum Budimeksu ma umowę na odcinek A1 za łącznie 353,17 mln zł netto

Warszawa, 25.07.2019 (ISBnews) - Konsorcjum w składzie Strabag Infrastruktura Południe (lider 45%), Budimex (partner 45%), Budpol (partner 10%) zawarło umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział w Katowicach na "Kontynuację robót związanych z

Konsorcjum Erbudu ma umowę na prace budowlane w Lublinie za 55 mln zł

konsorcjum podpisał umowę na budowę budynku wielofunkcyjnego przy ul. Berylowej w Lublinie, w skład którego wchodzi: przedszkole, dom kultury, szkoła podstawowa z sala gimnastyczną wraz z zapewnieniem finansowania inwestycji poprzez zbycie wierzytelności przysługujących wykonawcy wobec zamawiającego z tytułu

Spółka zal. Photon Energy wdraża technologię oczyszczania wody w Jaworznie

miejscach silnie skażonych lindanem. W ramach programu Photon Water, jako członek konsorcjum, jest zaangażowany w projektowanie pilotażowej technologii oczyszczania wody w Jaworznie. Ponadto spółka w pełnym zakresie uczestniczy w podobnym wdrożeniu w czeskiej miejscowości Hajek, podała spółka

Konsorcjum ZUE z najkorzystniejszą ofertą w przetargu na DK79, wartą 145 mln zł

wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu" - czytamy w komunikacie. W skład konsorcjum wchodzi lider, ZUE, oraz Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB-Podbeskidzie i Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Energopol, podano także. "Termin

Konsorcjum Izostalu i Stalprofilu ma umowę z Gaz-Systemem o wartości 70,9 mln zł

drugostronnym podpisaniu przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System umowy pomiędzy konsorcjum firm w składzie: Stalprofilu oraz Izostal a Gaz-System. Przedmiotem zawartej umowy jest wyprodukowanie, sprzedaż i dostawa izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych dla realizowanego przez

Konsorcjum z udziałem spółki PBG rozwiązało umowę na prace dla Gaz-Systemu

;Konsorcjum, w skład którego wchodzi spółka zależna PBG oil and gas Sp. z o.o. zawarło z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. porozumienie dotyczące rozwiązania oraz rozliczenia umowy z dnia 25 listopada 2014 roku o kompleksową realizację inwestycji pn. 'Rozbudowa Tłoczni Rembelszczyzna w ramach

Konsorcjum spółki zależnej Compu ma umowę z MS na SDE za 96,6 mln zł

przedmiotowej umowy wynosi 96,62 mln zł. Enigma Systemy Ochrony Informacji jest liderem konsorcjum w składzie EBS, Impel Monitoring i ITM Poland. Umowa zawarta została na 53 miesięcy liczonych od 1 maja 2018 roku, podano w komunikacie. "Warunki umowy

Konsorcjum Mostostalu Zabrze ma umowę na Egzotarium w Sosnowcu za 64 mln zł

Warszawa, 30.07.2020 (ISBnews) - Konsorcjum w składzie: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (GPBP, spółka zależna Mostostalu Zabrze) i Maximus ZBH zawarło z Gminą Sosnowiec umowę na zadanie pn.: "Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej

Konsorcjum Comarchu zawarło ugodę z Tauronem Dystrybucją

Warszawa, 05.06.2018 (ISBnews) - Konsorcjum w składzie Comarch (lider konsorcjum), Apator Rector, Tukaj Mapping Central Europe i Eurosystem zawarło ugodę z Tauronem Dystrybucją - spółką zależną Taurona Polskiej Energii, podał Comarch. "Zgodnie z

Oferta ZUE i Unibepu za 66,4 mln zł może być najkorzystniejsza po wyroku KIO

konsorcjum w składzie: 1. ZUE S.A. (lider), 2.Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (dalej łącznie konsorcjum) zajęła 3 miejsce. W dniu 10 lipca 2017 r. nastąpił wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu. Konsorcjum złożyło stosowane odwołanie, czego konsekwencją jest powyższy wyrok KIO"

Konsorcjum Budimeksu zbuduje blok gazowo-parowy na Litwie za 178 mln euro netto

, podała spółka. "Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 12 lipca 2016 r. konsorcjum w składzie Steinmüller Babcock Environment GmbH (lider konsorcjum z udziałem 39,26%), Budimex SA (partner konsorcjum z udziałem 48,46%) i UAB Kauno dujotiekio statyba (partner

Konsorcjum Mostostalu Warszawa zawarło ugodę z Portem Modlin, zapłaci 0,5 mln zł

", podał Mostostal. Na podstawie ugody konsorcjum zapłaci portowi 0,5 mln zł. "Na podstawie przedmiotowej ugody konsorcjum, w skład którego wchodziła spółka wspólnie z innym podmiotem tytułem dochodzonych pozwem roszczeń zobowiązały się do zapłaty na rzecz

Konsorcjum z Budimeksem może już rozpocząć budowę EC w Wilnie

Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - Konsorcjum w składzie Budimex (partner konsorcjum z udziałem 48,46%), Steinmüller Babcock Environment GmbH (lider) oraz UAB Kauno dujotiekio statyba (partner) może rozpocząć prace przy nowej elektrociepłowni w Wilnie - Lot 1 na zlecenie JSC

NCBR ogłosiło konkurs Techmatstrateg, wsparcie wynosi 197 mln zł

" - skomentował wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Maksymowicz, cytowany w komunikacie. Wnioski będzie można składać od 30 grudnia 2019 r. do 30 marca 2020 r. NCBR przyjmuje zgłoszenia wyłącznie od konsorcjów jednostek naukowych i przedsiębiorstw, w skład

Upadłość członka konsorcjum nie zwalnia pozostałych członków z wykonania zamówienia

konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Dokumentem świadczącym o powstaniu konsorcjum powinna być umowa, tzw. umowa konsorcjum , zawarta pomiędzy wszystkimi podmiotami wchodzącymi w jego skład. Umowa konsorcjum należy do tzw. grupy

PFR chce z partnerami zainwestować w DCT Gdańsk ok. 2 mld zł w cztery lata

Warszawa, 19.03.2019 (ISBnews) - Konsorcjum z Polskim Funduszem Rozwoju w składzie chce zainwestować w DCT Gdańsk ok. 2 mld zł w ciągu 4 lat i uczynić z niego największy terminal kontenerowy na Bałtyku, poinformował prezes PFR Paweł Borys. Cena nabycia 100% udziałów DCT nie

Ursus: Gmina Miasto Szczecin rozwiązała umowę na dostawę 11 autobusów miejskich

Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - Ursus w restrukturyzacji - jako sukcesor Ursus Bus - otrzymał od Gminy Miasto Szczecin pismo, którym rozwiązano umowę zawartą przez konsorcjum Ursus Bus, w skład którego wchodzą Ursus Bus oraz Przedsiębiorstwo Filialne "Zakład samochodowy

GDDKiA ma 9 chętnych na budowę systemu opłat, m.in. Kapscha i Comarch z Orange

Orange w składzie oraz konsorcjum ze spółką FB Serwis z grupy Budimeksu. Wśród zainteresowanych są (podano kraje - siedziby spółek): - konsorcjum Kapsch Telematic Services, Kapsch TrafficCom i Kapsch TrafficCom Transportation (Polska, Austria, USA

Sąd skierował konsorcjum Torpolu do mediacji ws. roszczeń za Nową Łódź Farbyczną

Warszawa, 21.06.2016 (ISBnews) - W toczącym się postępowaniu sądowym, w którym konsorcjum z Torpolem w składzie wnosi o zapłatę 89,3 mln zł przez zamawiających w projekcie Nowa Łódź Fabryczna, sąd wydał postanowienie o skierowaniu stron do mediacji, podała spółka. Jednocześnie

KGHM i PGE zapewnią ok. 20% finansowania projektu realizowanego z UKSW

podpisały dziś umowę o współpracy badawczej z konsorcjum naukowym, w skład którego wchodzą m.in. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Ośrodek Przetwarzania Informacji ? Państwowy Instytut Badawczy oraz Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej. Sygnatariusze dokumentu zadeklarowali powołanie

HB Reavis otrzymał 162 mln euro kredytu na budowę kampusu biurowego w stolicy

. Budowa kampusu Forest położonego w pobliżu centrum handlowego Arkadia trwa od czerwca 2019 roku. To jeden z największych projektów biurowych powstających obecnie w Europie i jeden z najbardziej zielonych w Polsce. Jego potencjał doceniło konsorcjum banków w składzie: Santander Bank Polska jako agent

ZA Puławy wybrały ofertę konsorcjum Polimeksu w przetargu na budowę bloku energ.

Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) wybrały ofertę konsorcjum Polimeksu-Mostostalu i SBB Energy wartą 1,16 mld zł netto jako najkorzystniejszą w przetargu na generalnego realizatora inwestycji budowy bloku energetycznego na paliwo

Oferta Izostalu i Stalprofilu o wartości 93,78 mln zł wybrana przez Gaz-System

S.A.powziął informację o wyborze przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie oferty złożonej przez Izostal S.A. (lider konsorcjum w składzie: Izostal S.A. oraz Stalprofil S.A.) jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy izolowanych

Oferta Izostalu i Stalprofilu o wartości 75 mln zł wybrana przez Gaz-System

zamówienia publicznego na dostawę izolowanych rur stalowych, poinformował Stalprofil. "Zarząd Izostal powziął informację o wyborze przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System oferty złożonej przez Izostal (lider konsorcjum w składzie: Izostal oraz Stalprofil) jako

Izostal i Stalprofil dostarczą rury dla Gaz-Systemu za 97,14 mln zł netto

Warszawa, 26.06.2017 (ISBnews) - Konsorcjum w składzie Izostal (lider) i Stalprofil podpisało z Gaz-Systemem umowę częściową na produkcję, sprzedaż i dostawę izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych dla Gazociągu DN 1000 Strachocina - Pogórska Wola o

Polska Agencja Kosmiczna: Polska została członkiem Konsorcjum SST

kosmicznych). Do jego koordynacji powołano europejskie Konsorcjum SST, w skład którego weszły: Francja, Hiszpania, Niemcy, Włochy i Wielka Brytania. Do tego grona z końcem 2018 r. dołączyła Rumunia, Portugalia i Polska, którą w konsorcjum reprezentować będzie Polska Agencja Kosmiczna. Polska jako członek

PGE ma umowę z konsorcjum banków na 4,1 mld zł kredytu odnawialnego (aktual.)

W dzisiejszej depeszy błędnie podaliśmy nazwę jednego z banków wchodzących w skład konsorcjum - powinno być Intesa Sanpaolo. Poniżej zaktualizowana wersja depeszy. Warszawa, 17.09.2018 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisała z

KGHM ma zawrzeć dziś umowę kredytu konsorcjalnego na 1,5 mld USD

ustalone w oparciu o stawkę bazową LIBOR powiększoną o marżę, uzależnioną od poziomu wskaźnika finansowego dług netto/EBITDA, podano także. W skład konsorcjum banków wchodzą: Bank Polska Kasa Opieki, Intesa Sanpaolo S.p.A. Oddział w Polsce, Banco Santander, Santander Bank Polska

Rafako: Sąd zatwierdził ugodę z Energą Elektrownie Ostrołęka

Rafako. "Zarząd Rafako [...] powziął informację [...] o zatwierdzeniu przez Sąd Okręgowy w Białymstoku w dniu 1 czerwca 2017 r. ugody zawartej przed mediatorem sądowym pomiędzy konsorcjum w składzie Rafako S.A. - Omis S.A. a Energa Elektrownie Ostrołęka S.A.) w przedmiocie

PGE: Bloki 5 i 6 w Elektrowni Opole mogą być oddane do użytku w V i IX 2019 r.

. Opolska inwestycja o wartości ponad 11,6 mld zł brutto realizowana jest przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółkę zależną PGE. Wykonawcą kontraktu jest konsorcjum w składzie: Rafako, Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa oraz GE Power, który jest generalnym projektantem, dostawcą kluczowych

Konsorcjum budujące bloki 5 i 6 Elektrowni Opole chce przesunięcia terminów

konsorcjum w składzie: Rafako, Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa oraz GE Power, który jest generalnym projektantem, dostawcą kluczowych urządzeń oraz pełnomocnikiem konsorcjum. Nowe bloki produkować będą do 12,5 TWh energii elektrycznej rocznie, co pozwoli na zaspokojenie

NCBiR wybrało ofertę konsorcjum Ursus Bus na projekt bezemisyjnych pojazdów

Warszawa, 20.12.2018 (ISBnews) - Konsorcjum Ursus Bus, w skład którego wchodzi m.in. Ursus i jego spółka zależna Ursus Bus, zostało wybrane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) do realizacji zamówienia publicznego w trybie partnerstwa innowacyjnego na opracowanie i

Umowa konsorcjum z Mostostalem Zabrze na prace dla Taurona warta 89 mln zł netto

. Termin realizacji umowy to 13 lipca 2021 r. Wcześniej dzisiaj Tauron Polska Energia podał, że Tauron Wydobycie podpisał z konsorcjum w składzie Mostostal - Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego SA Gliwice, Siemag Tecberg Polska Sp. z o.o. Katowice umowę

Inno-Gene: CEGC chce brać udział w przetargu 'Genomiczna Mapa Polski II'

w dniu 7 marca 2019 roku podjął informację ze strony Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN - lider konsorcjum, w którego skład wchodzi również spółka zależna emitenta tj. Centrum Badań DNA sp z o.o. - o uruchomieniu procedury przetargowej nr PN 454/19 Genomiczna Mapa Polski II w trybie przetargu

Konsorcjum Erbudu ma umowę o łącznej wartości niemal 93,5 mln zł netto

Warszawa, 12.04.2016 (ISBnews) - Konsorcjum Erbudu i P.W. EBUD-Przemysłówka podpisało umowę z Wojskowym Zarządem Infrastruktury w Poznaniu na budowę składu materiałowego w Pile o łącznej wartości netto 93,48 mln zł, podała spółka. Udział Erbudu to 51,41 mln zł netto

Kosorcjum Introlu ma umowy z ECO Kogeneracja na ponad 32,6 mln zł netto

Warszawa, 22.02.2018 (ISBnews) - Konsorcjum, w którego skład wchodzi spółka Introl Energomontaż w 100% zależna od Introlu oraz Ferox Energy Systems zawarły dwie umowy z ECO Kogeneracja na budowę źródeł wysokosprawnej kogeneracji w Malborku i Tarnobrzegu wraz z usługami

Członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia

zakresie wskazanym w zawartej umowie z konsorcjum firm. Podobnie istnieje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających tylko jednemu z członków konsorcjum, jeżeli niemożliwe jest udzielenie takich zamówień wszystkim wykonawcom wchodzącym w skład konsorcjum wykonującego zamówienie podstawowe, np. z powodu

Oferta konsorcjum Bumechu za 20,57 mln zł najkorzystniejsza na prace dla KHW

. "Najkorzystniejszą ofertę z ceną brutto 20 569 924,77 zł (tj. 16 723 516,07 zł netto) złożyło konsorcjum w składzie: Bumech S.A. - lider konsorcjum, Linter Mining Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Remagum Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, Remagum Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w

PKO BP liczy na udział w kolejnych umowach finansowania ESG-linked

w komunikacie. Energa podała dziś, że zawarła umowę odnawialnego kredytu opartego o czynniki społeczno-środowiskowe ESG-linked. Umowa została zawarta z konsorcjum banków w składzie: Santander Bank Polska (koordynator kredytu), Bank Gospodarstwa Krajowego, PKO Bank Polski

PKP Intercity ma umowę na modernizację 14 el. zespołów trakcyjnych za 275 mln zł

Warszawa, 27.06.2019 (ISBnews) - PKP Intercity podpisało umowę na modernizację 14 elektrycznych zespołów trakcyjnych ED74 z konsorcjum spółek Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "Mińsk Mazowiecki" oraz PESA Bydgoszcz, podała spółka. Wartość kontraktu to blisko 275 mln

Tauron nadal analizuje możliwości zbycia aktywów węglowych

- zawarło porozumienie z konsorcjum Rafako - Mostostal Warszawa, wykonawcą bloku 910 MW w Jaworznie, oraz E003B7 sp. z o.o. (SPV) w sprawie naprawy uszkodzonych elementów kotła i harmonogramu dalszych prac. Konsorcjum oceniło, że oddanie bloku do eksploatacji nastąpi do 15 listopada 2020 r

ZE PAK ma zgodę banków na podpisanie aneksu do umowy kredytowej do 30 VI

Elektrowni Pątnów do 30 czerwca, tj. do ustalonego z konsorcjum terminu podpisania aneksu do umowy kredytowej w wysokości 1,2 mld zł, podał ZE PAK. Konsorcjum banków występuje w składzie: mBank, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Millennium, Bank Pekao oraz PKO Bank Polski

Konsorcjum z Erbudem wybuduje Szpital Południowy za 168 mln zł netto

Warszawa, 19.10.2016 (ISBnews) - Konsorcjum z Erbudem jako liderem zawarło umowę o wartości 168,02 mln zł netto na budowę Szpitala Południowego, poinformowała spółka. Udział Erbudu w konsorcjum, w którego skład wchodzi również Strabag Sp. z o.o.; Strabag AG i Ed. Züblin AG

PGNiG złożyło pozew o zapłatę 158,6 mln zł kary i odsetek przez konsorcjum PBG

Warszawa, 11.10.2016 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) złożyło pozew o zasądzenie solidarne od spółek wchodzących w skład konsorcjum realizującego inwestycję pod nazwą "Budowa PMG Wierzchowice etap 3,5 mld mn3, podetap 1,2 mld mn3" (PMGW

Wodorowa przyszłość lotnictwa. Ambitne plany Airbusa

Europejskie konsorcjum lotniczo-kosmiczne Airbus błyskawicznie zareagowało na ogłoszony latem ambitny i kosztowny plan UE stworzenia do końca tej dekady podstaw energetyki wodorowej w Europie. Konsorcjum ogłosiło, że do 2035 r. zamierza skonstruować pierwsze w świecie komercyjne samoloty typu ZEROe

PGNiG ma umowę kredytu konsorcjalnego wart.10 mld zł

Warszawa, 24.06.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zawarło umowę odnawialnego kredytu konsorcjalnego z konsorcjum 9 banków, na kwotę 10 mld zł, podała spółka. W skład konsorcjum banków wchodzą: Bank Gospodarstwa Krajowego

PGE ma umowę z PSE na przyłączenie nowych bloków w Elektrowni Dolna Odra

także umowę ze spółką Gaz-System na przyłączenie elektrowni do sieci gazowej, podano także. Projekt budowy bloków realizuje konsorcjum firm w składzie General Electric, jako lider konsorcjum i Polimex-Mostostal, które wygrało przetarg na zaprojektowanie, dostawę budowę i

Konsorcjum Wasko ma umowę z Astaldi o wartości 25,59 mln zł netto

Warszawa, 24.09.2018 (ISBnews) - Wasko podpisało umowę pomiędzy konsorcjum firm w składzie: Wasko jako lider, Voltar System a Astaldi o wartości 25 585 500 zł netto, podała spółka. "Przedmiotem umowy jest wyposażenie tunelu w systemy zarządzania

Przegląd informacji ze spółek

podczas wczorajszej sesji na GPW, podała spółka. Kruk podkreślił także, że informacje medialne, dotyczące wierzytelności mających znamiona praktyk lichwiarskich nie są i nigdy nie były nabywane i obsługiwane przez grupę. Konsorcjum, w skład którego wchodzą Polimex Mostostal