simple

Spółka zależna Monnari zawiesiła postępowanie egzekucyjne wobec Simple CP

Warszawa, 07.09.2018 (ISBnews) - Miss Class, spółka zależna od Monnari Trade, zawiesiła postępowanie egzekucyjne wobec Simple Creative Products, mając na uwadze prowadzone rozmowy z Gino Rossi w sprawie nabycia Simple CP, poinformowała spółka. "

Akcjonariusze Simple zdecydowali o 0,55 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Simple zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 2,65 mln zł z zysku za 2019 r., co oznacza wypłatę w wysokości 0,55 zł na akcję, wynika z uchwał podjętych podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia. "

Monnari Trade: Warunki oferty nabycia Simple wymagają uzgodnień przed transakcją

Warszawa, 06.08.2018 (ISBnews) - Część warunków złożonej przez Monnari Trade oferty nabycia 100% akcji Simple Creative Products od Gino Rossi wymaga uzgodnienia przed podpisaniem dokumentacji transakcyjnej, podało Monnari. "W ocenie zarządu

Gino Rossi: Nadal realizowany jest scenariusz sprzedaży Simple CP

Warszawa, 23.11.2018 (ISBnews) - Zarząd Gino Rossi w ramach przeglądu opcji strategicznych bierze pod uwagę różne scenariusze dla Simple Creative Products, a scenariuszem, jakiemu nadano priorytet i który w dalszym ciągu jest realizowany, jest sprzedaż Simple CP, podało Gino

Gino Rossi: Umorzono postępowanie egzekucyjne dot. Simple Creative Products

Warszawa, 27.09.2018 (ISBnews) - Postępowanie egzekucyjne, w ramach którego dokonano zajęcia komorniczego rachunku bankowego spółki Simple Creative Products na kwotę 6 mln zł, zostało umorzone, podało Gino Rossi. "Umorzenie postępowania

Monnari Trade: Negocjacje ws. Simple CP powinny być kontynuowane

Warszawa, 06.09.2018 (ISBnews) - Negocjacje w kwestii nabycia akcji Simple Creative Products (Simple CP) oraz zabezpieczenia należności Miss Class powinny być kontynuowane, aby znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie dla obu stron, podało Monnari Trade

Simple miało 0,62 mln zł zysku netto, 1,89 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Simple odnotowało 0,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,9

Michał Siedlecki powołany na wiceprezesa Simple na kolejną kadencję

Warszawa, 27.06.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Simple powołała Michała Siedleckiego na kolejną kadencję powierzając mu stanowisko wiceprezesa spółki, podała spółka. Michał Siedlecki został powołany na stanowisko wiceprezesa., odpowiedzialnego za

Gino Rossi: Nie cofnięto zajęcia komorniczego rachunku Simple CP

Warszawa, 06.09.2018 (ISBnews) - Nie doszło do cofnięcia zajęcia komorniczego rachunku bankowego spółki Simple Creative Products przez Miss Class sp. z o.o. - spółki zależnej Monnari Trade - ani złożenia deklaracji i oświadczeń przez Monnari Trade S.A. wymaganych przez PKO Bank

Gino Rossi dokonało odpisu aktualizacyjnego wz. z planowaną sprzedaż Simple

Warszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - Gino Rossi dokonało odpisu aktualizacyjnego aktywów netto w związku z planowaną sprzedażą 100% akcji spółki Simple Creative Products, podała spółka. Odpisy obciążą wyniki finansowe kwotą 8,15 mln zł na poziomie skonsolidowanym i 5,11 mln zł na

Skyline Insolvency Solutions nie kupi akcji Simple CP od Gino Rossi

Warszawa, 12.04.2019 (ISBnews) - Skyline Insolvency Solutions odstąpiło od transakcji zakupu akcji Simple Creative Products od Gino Rossi z powodu niezwolnienia przez bank PKO BP zastawów finansowych i rejestrowych na akcjach Simple, podało Gino Rossi

Simple miało 5,07 mln zł zysku netto, 5,43 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Warszawa, 03.03.2020 (ISBnews) - Simple odnotowało 5,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 4,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 5,43 mln

Gino Rossi ma warunkową umowę sprzedaży Simple CP na rzecz Forum 82 FIZ

Warszawa, 10.05.2019 (ISBnews) - Zarząd Gino Rossi zawarł z Forum 82 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie reprezentowanym przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych warunkową umowę sprzedaży 100% akcji w kapitale zakładowym spółki Simple Creative Products

Monnari jest gotowe sfinalizować zakup Simple CP jak najszybciej

Warszawa, 28.08.2018 (ISBnews) - Monnari Trade chce jak najszybciej sfinalizować zakup Simple Creative Products, nadal jednak trwają rozmowy z bankiem finansującym Simple, wynika z wypowiedzi przedstawicieli spółki. "To, co zostało ustalone, to

Simple rekomenduje 0,22 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

Warszawa, 14.03.2018 (ISBnews) - Zarząd Simple podjął decyzję o wstępnej deklaracji wypłaty dywidendy z zysku netto wypracowanego w 2017 r., na poziomie 0,22 zł na jedną akcję, podała spółka. "Jednocześnie emitent informuje, iż rekomendacja

Gino Rossi udzieliło Monnari prawa pierwokupu akcji Simple Creative Products

Warszawa, 12.03.2018 (ISBnews) - Gino Rossi przyznało Miss Class, spółce zależnej Monnari, prawo pierwokupu akcji Simple Creative Products (SCP) w terminie do 30 kwietnia 2018 r., które to prawo pierwokupu stanowi wyłączność przyznaną spółce, podało Gino Rossi

Simple miało 0,91 mln zł zysku netto, 1,24 mln zł EBIT w I poł. 2019 r.

Warszawa, 16.09.2019 (ISBnews) - Simple odnotowało 0,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 0,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł

Monnari Trade złożyło ofertę zakupu 100% akcji Simple Creative Products

Warszawa, 20.02.2018 (ISBnews) - Monnari Trade złożył spółce Gino Rossi wstępną niewiążącą ofertę na zakup 100% akcji Simple Creative Products za szacunkową kwotę 46-50,5 mln zł, przy założeniu zerowego poziomu zadłużenia finansowego i gotówki, wynika z osobnych komunikatów

Gino Rossi ma zgodę PKO BP na sprzedaż akcji Simple Creative Products

Warszawa, 25.01.2019 (ISBnews) - Gino Rossi ma zgodę PKO Banku Polskiego na sprzedaż 100% akcji w kapitale zakładowym spółki Simple Creative Products, podała spółka. Kupującym będzie Skyline Insolvency Solutions z grupy kapitałowej Skyline Investment

Akcjonariusze Simple zdecydowali o wypłacie 0,22 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 23.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Simple zdecydowali o wypłacie 1,058 mln zł, czyli 0,22 zł na akcję, dywidendy za 2017 r. podała spółka. ?Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanowiło zysk spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 3 611

Grupa Simple ma portfel zamówień o wartości 26 mln zł

Warszawa, 06.03.2018 (ISBnews) - Grupa Simple zbudowała backlog o wartości ponad 26 mln zł, zwiększając jego wartość prawie dwukrotnie względem 2016 roku, w którym wynosił 14 mln zł, poinformował prezes Rafał Wnorowski. "Grupa zbudowała ponad 26

Simple rekomenduje wypłatę 1,9 mln zł dywidendy z zysku za 2018 r.

Warszawa, 27.03.2019 (ISBnews) - Zarząd Simple podjął decyzje o rekomendowaniu wypłaty dywidendy z zysku za 2018 roku, podała spółka. Rekomendowana wartość dywidendy została określona na kwotę 1,9 mln zł. "Rekomendacja zarządu spółki została w

Gino Rossi: OTCF odstąpił od negocjacji ws. zakupu Simple Creative Products

Warszawa, 20.11.2018 (ISBnews) - OTCF - właściciel marki 4F - odstąpiło od negocjacji transakcji zakupu 100% akcji Simple Creative Products, podało Gino Rossi. "Zarząd Gino Rossi informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o odstąpieniu

OTCF złożył do UOKiK wniosek w sprawie przejęcia Simple Creative Products

Warszawa, 11.10.2018 (ISBnews) - OTCF - właściciel marki 4F - złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad Simple Creative Products, podał Urząd. Wniosek wpłynął 4 października, sprawa jest w toku

Monnari złożyło ponowną ofertę zakupu 100% akcji Simple od Gino Rossi

Warszawa, 18.07.2018 (ISBnews) - Monnari Trade podjęło decyzje o złożeniu skorygowanej oferty dotyczącej nabycia 100% akcji spółki Simple Creative Products przez Monnari Trade lub podmiot w 100% zależny od Monnari od Gino Rossi, podała spółka. Proponowana cena 100% akcji Simple

Monnari złożyło wiążącą ofertę i parafowało umowę nabycia Simple CP za 12 mln zł

Warszawa, 05.10.2018 (ISBnews) - Monnari Trade złożyło wiążącą ofertę nabycia 100% akcji spółki Simple Creative Products od Gino Rossi. Jednocześnie została parafowana przez Monnari umowa sprzedaży akcji (umowa SPA) z ceną 12 mln zł, podała spółka

Rafał Wnorowski został prezesem zarządu Simple

Warszawa, 17.02.2016 (ISBnews) - Przemysław Gnitecki złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu Simple, podała spółka. Rada nadzorcza powołała na to stanowisko Rafała Wnorowskiego. "16 lutego 2016 roku pan prezes Przemysław Gnitecki

Monnari Trade zakończył negocjacje w sprawie nabycia Simple od Gino Rossi

Warszawa, 23.11.2018 (ISBnews) - Monnari Trade zakończył negocjacje w sprawie nabycia Simple Creative Products od Gino Rossi, podała spółka. "Zarząd Monnari Trade S.A. [...] podjął decyzje o zakończeniu negocjacji w sprawie nabycia 100% akcji

Gino Rossi: Termin uzgodnienia warunków sprzedaży Simple przesunięty do 14 VIII

Warszawa, 10.08.2018 (ISBnews) - W uzgodnieniu ze stronami negocjacji zdecydowano o przedłużeniu terminu uzgodnienia ostatecznych warunków sprzedaży Simple Creative Products do 14 sierpnia br., podało Gino Rossi. "W ocenie zarządu emitenta

Simple miało 4,09 mln zł zysku netto, 8,2 mln zł EBITDA w 2018 r.

Warszawa, 05.03.2019 (ISBnews) - Simple odnotowało 4,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 3,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 5,25 mln

Gino Rossi oczekuje od Monnari wyjaśnień ws. zajęcia komornicznego konta Simple 

Warszawa, 05.09.2018 (ISBnews) - Gino Rossi otrzymało informację o dokonaniu przez spółkę zależną od Monnari Trade - Miss Class zajęcia komorniczego rachunku bankowego spółki Simple Creative Products na kwotę 6 mln zł. W ocenie PKO Banku Polskiego, egzekucja prowadzona przez

Gino Rossi podpisał list intencyjny z OTCF ws. sprzedaży 100% akcji Simple CP

Warszawa, 20.09.2018 (ISBnews) - Gino Rossi podpisał list intencyjny ze spółką OTCF - właścicielem marki 4F - dotyczący sprzedaży 100% akcji Simple Creative Products, podała spółka. Ponadto OTCF wpłaci zaliczkę na poczet ceny nabycia akcji w wysokości 1 mln zł

Nowe karty kredytowe Keep It Simple. Kto za nimi stoi?

. Zadzwoniliśmy na infolinię Open Finance, ale tam o karcie kredytowej nic nie wiedzieli. Na stronie internetowej sieci doradców też niczego nie znaleźliśmy. Dopiero w biurze prasowym udało nam się potwierdzić, że rzeczywiście Open Finance od niedawna ma w ofercie karty pod marką Keep It Simple. Dlaczego do tej

Gino Rossi akceptuje cenę 12 mln zł za 100% Simple, chce transakcji do 10 VIII

Warszawa, 03.08.2018 (ISBnews) - Gino Rossi jest gotowe zaakceptować zaproponowaną przez Monnari Trade cenę 12 mln zł za 100% akcji Simple Creative Products pod warunkiem zawarcia transakcji do 10 sierpnia, podała spółka. "Emitent w swojej

Simple miało 0,72 mln zł zysku netto, 1,06 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Simple odnotowało 0,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 0,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł

Simple pracuje nad odbudową rentowności, wzmacnia rynek komercyjny w przychodach

Warszawa, 21.11.2016 (ISBnews) - Simple pracuje nad odbudową rentowności i chce znacząco wzmocnić udział rynku komercyjnego w przychodach, uniezależniając się od rynku publicznego, poinformował prezes prezes Rafał Wronowski. "Nasze najważniejsze

Simple zapowiada wzrost przychodów i rentowności w 2017 r.

Warszawa, 23.03.2017 (ISBnews) - Simple powinno w 2017 r. stabilnie zwiększać przychody i rentowności ze sprzedaży usług utrzymaniowych i dosprzedaży produktów do obecnych klientów, poinformował prezes Rafał Wnorowski. Spółka chce też osiągnąć wzrost przychodów generowanych na

Przewozy Regionalne podpisały z Simple umowę na system wspomagający logistykę

Warszawa, 19.08.2016 (ISBnews) - Przewozy Regionalne (PR) podpisały umowę z dostawcą rozwiązań IT - Simple - na wdrożenie systemu informatycznego, wspomagającego obszar logistyki i magazynowania w spółce, podał przewoźnik. Nawiązanie partnerstwa z Simple jest kolejnym etapem

Gino Rossi wydłużył Monnari prawo pierwokupu Simple Creative Products do 31 V

Warszawa, 20.04.2018 (ISBnews) - Gino Rossi wydłużył okres obowiązywania prawa pierwokupu akcji Simple Creative Products przyznanego Miss Class z grupy Monnari Trade do 31 maja br., podano w komunikacie. W połowie marca Gino Rossi przyznało Miss Class

Monnari ma zgodę UOKiK na przejęcie Simple CP od Gino Rossi

Warszawa, 05.06.2018 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie przez Monnari Trade spółki Simple CP i S Trade Mark od Gino Rossi, podała spółka. "Zarząd Monnari informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała

Simple miało 0,69 mln zł zysku netto, 0,95 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Simple odnotowało 0,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 0,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,95

Akcjonariusze Simple zdecydują 22 maja o wypłacie 0,22 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Simple zdecydują o przeznaczeniu łącznie 1 058 675,2 zł na dywidendę, czyli 0,22 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne, zwołane na 22 maja br. "Zwyczajne walne zgromadzenie Simple S.A

Zysk netto Simple wyniósł 0,42 mln zł, EBIT 0,55 mln zł w I kw. 2018 r.

Warszawa, 18.05.2018 (ISBnews) - Simple odnotowało 0,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "I kwartał 2018 Grupa

Simple miało 0,38 mln zł zysku netto, 0,38 mln zł zysku EBIT w I poł. 2018 r.

Warszawa, 17.09.2018 (ISBnews) - Simple odnotowało 0,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 0,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł

Monnari Trade ma wyłączność na negocjacje ws. przejęcia Simple CP od Gino Rossi

Warszawa, 23.02.2018 (ISBnews) - Zarząd Gino Rossi udzielił Monnari Trade wyłączności na negocjacje dotyczące zakupu 100% akcji Simple Creative Products, pod warunkiem utrzymania wyceny na poziomie nie niższym niż 46 mln zł i zgłoszenia zamiaru realizacji transakcji do Urzędu

Monnari liczy na pozytywną opinię UOKiK ws. Simple CP w ciągu kilku tygodni

Warszawa, 22.05.2018 (ISBnews) - Monnari Trade liczy, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w najbliższych tygodniach prześle pozytywną opinię dotyczącą ewentualnego przejęcia Simple CP, jednak spółka wciąż prowadzi rozmowy z Gino Rossi dotyczące szczegółów tej

Zysk netto Simple wzrósł r/r do 3,04 mln zł w 2017 r.

Warszawa, 06.03.2018 (ISBnews) - Simple odnotowało 3,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 0,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 3,97 mln

Simple ma umowę z SPSP ZOZ we Fromborku na wdrożenie systemu informatycznego

Warszawa, 13.12.2017 (ISBnews) - Simple podpisało umowę z Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Fromborku na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z portalem E-pacjent i Elektroniczną Dokumentacją

Zysk netto Simple wzrósł r/r do 0,14 mln zł w I półr. 2017 r.

Warszawa, 31.08.2017 (ISBnews) - Simple odnotowało 0,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2017 r. wobec 0,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł

Gino Rossi otworzy 20 nowych salonów Simple CP

Warszawa, 01.09.2015 (ISBnews) - Gino Rossi planuje rozwój detalicznej sieci sprzedaży dla obu swoich marek: Gino Rossi i Simple CP, podała spółka w komunikacie. Docelowo sieć Simple CP w Polsce powiększy się o około 20 salonów, a do końca 2015 roku w sklepach obu marek

Simple: Backlog to 20 mln zł, liczymy na dwucyfrowy wzrost wyników w 2017 r.

Warszawa, 01.09.2017 (ISBnews) - Aktualny backlog Simple wynosi 20 mln zł, poinformowała spółka. Simple liczy na dwucyfrową dynamikę wyników finansowych za cały 2017 rok. "Pozyskaliśmy liczne umowy w kluczowych segmentach działalności, ich

Strata netto Simple to 0,35 mln zł w III kw. 2017 r. wobec zysku rok wcześniej

Warszawa, 16.11.2017 (ISBnews) - Simple odnotowało 0,35 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 56 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,19

Simple miało 0,5 mln zł zysku netto, 0,65 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

Warszawa, 16.11.2018 (ISBnews) - Simple odnotowało 0,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 0,35 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł

Akcjonariusze Simple zdecydują 20 VI o wypłacie dywidendy 0,05 zł na akcje

Warszawa, 19.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Simple zdecydują 20 czerwca o przeznaczeniu 0,24 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,05 zł na akcję, podano w projekcie uchwały na ZWZ. "Zysk spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 2 492

Simple celuje w dwucyfrową dynamikę wzrostu sprzedaży, może przejmować

Warszawa, 02.12.2015 (ISBnews) - Simple celuje w dwucyfrową dynamikę wzrostu sprzedaży w kolejnych latach, poinformował prezes Przemysław Gnitecki. Liczy, że wręcz rekordowy potencjał do podpisywania umów zmaterializuje się w backlogu w najbliższych kwartałach. Spółka może też

Zysk netto Simple wyniósł 87 tys. zł w I kw. 2017 r. wobec straty rok wcześniej

Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) - Simple odnotowało 87 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 3,48 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 66

Gino Rossi zamierza zwiększyć udział e-commerce do 25% w Simple i 15% w Gino

Warszawa, 10.11.2016 (ISBnews) - Gino Rossi rozszerza działalność własnych e-sklepów na Czechy i Słowację oraz kraje bałtyckie, szacuje udział e-commerce na poziomie 25% w Simple i powyżej 15% w Gino, poinformowała spółka. "Oceniamy, że docelowo

Zysk netto Simple wyniósł 0,61 mln zł w 2016 r. wobec straty rok wcześniej

Warszawa, 21.03.2017 (ISBnews) - Simple odnotowało 0,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 5,28 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1,56 mln

Strata netto Simple zwiększyła się r/r do 3,48 mln zł w I kw. 2016 r.

Warszawa, 17.05.2016 (ISBnews) - Simple odnotowało 3,48 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 75 tys. zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła

Zysk netto Simple spadł r/r do 56 tys. zł w III kw. 2016 r.

Warszawa, 15.11.2016 (ISBnews) - Simple odnotowało 56 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 1,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł

Gino Rossi ma pierwszy sklep Simple CP na Litwie, planuje sklep w Czechach

Warszawa, 12.03.2015 (ISBnews) - Grupa Gino Rossi otworzyła pierwszy sklep pod marką Simple Creative Products poza granicami Polski - w centrum handlowym Panorama w Wilnie na Litwie, podała spółka. W tym półroczu planowane jest także otwarcie pierwszego sklepu Simple CP w

Zysk netto Simple wzrósł r/r do 1,66 mln zł w III kw. 2015 r.

Warszawa, 16.11.2015 (ISBnews) - Simple odnotowało 1,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 0,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł

Gino Rossi chce otworzyć co najmniej 9 sklepów Simple CP w Polsce w tym roku

Warszawa, 02.04.2015 (ISBnews) - Gino Rossi chce dynamicznie rozwijać sieć odzieży damskiej Simple w Polsce i otworzyć minimum 9 sklepów pod tą marką w tym roku, poinformował agencję ISBnews prezes Tomasz Malicki. "Po dokonaniu zmian w spółce

Gino Rossi celuje w ok. 70% marży wyjściowej w GR i ok. 78% w Simple

Warszawa, 05.01.2016 (ISBnews) - Grupa Gino Rossi spodziewa się dalszej poprawy poziomu marży wyjściowej tj. przed rabatami i docelowo chce uzyskiwać taką marżę na poziomie 69-70% w spółce Gino Rossi i 77-78% w Simple, poinformował prezes Tomasz Malicki

Gino Rossi chce mieć 100 sklepów Gino Rossi i 66 salonów Simple CP w tym roku

Warszawa, 03.03.2015 (ISBnews) - Gino Rossi chce zwiększyć swoją sieć do 100 sklepów Gino Rossi oraz do 66 salonów sprzedaży Simple CP w Polsce i za granicą w tym roku, poinformowała spółka. "Planujemy, że detaliczna sieć sprzedaży Grupy Gino

Gino Rossi chce zwiększyć sieć do 97 salonów GR i 62 Simple CP w tym roku

Warszawa, 13.01.2015 (ISBnews) - Gino Rossi planuje wzrost sieci detalicznej do 97 salonów Gino Rossi i do 62 salonów Simple Creative Product w tym roku, poinformował prezes Tomasz Malicki. "Planujemy otwarcia nowych sklepów oraz zwiększenie

LOT obniża ceny na loty po Polsce. Nowa-stara taryfa ma utrzymać pasażerów

Wprowadzona w ubiegłym roku najtańsza taryfa LOT Economy Simple została właśnie wprowadzona na trasach krajowych. Oznacza ona, że podróżując między Warszawą a dowolnym lotniskiem w Polsce tylko z bagażem podręcznym, możemy kupić bilety nawet do 50 proc. taniej. LOT informuje

Gino Rossi: Negocjacje z Monnari ws. sprzedaży Smple są kontynuowane

Warszawa, 08.08.2018 (ISBnews) - Proces negocjacji nabycia przez Monnari akcji Simple Creative Products jest kontynuowany, poinformowało Gino Rossi. "Jednocześnie zarząd informuje, że w dniu 8 sierpnia 2018 przesłał do Monnari odpowiedź na pismo

Sprzedaż Gino Rossi wzrosła o 21% r/r do 96 mln zł po II kw.

Warszawa, 05.07.2017 (ISBnews) - Sprzedaż Gino Rossi wzrosła w o 21% r/r i wyniosła 96 mln zł okresie styczeń-czerwiec br., podała spółka. W tym samym czasie sprzedaż Simple spadła o 6,7% do 45 mln zł, podano także. W okresie styczeń-czerwiec w Gino

Mariusz Drużyński zrezygnował z funkcji członka zarządu Gino Rossi

. Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r. (ISBnews)

Sprzedaż Gino Rossi spadła o 7,1% r/r do 12,2 mln zł w styczniu

Warszawa, 05.02.2018 (ISBnews) - Sprzedaż Gino Rossi spadła w styczniu br. o 7,1% r/r i wyniosła 12,2 mln zł, podała spółka. Sprzedaż Simple w styczniu wyniosła 5,7 mln zł, tj. mniej o 16,6% niż w styczniu ubiegłego roku

Sprzedaż grupy Gino Rossi spadła o 2,3% r/r do 19,9 mln zł w styczniu

Warszawa, 03.02.2017 (ISBnews) - Sprzedaż grupy Gino Rossi spadła w styczniu br. o 2,3% r/r i wyniosła 19,9 mln zł, podała spółka. Sprzedaż Simple w styczniu spadła o 11,9% r/r do 6,8 mln zł, a Gino Rossi - wzrosła o 3,6% r/r do 13,1 mln zł, podano w

Sprzedaż Gino Rossi spadła o 21,4% r/r do 14,4 mln zł w kwietniu

Warszawa, 08.05.2018 (ISBnews) - Sprzedaż Gino Rossi spadła w kwietniu br. o 21,4% r/r i wyniosła 14,4 mln zł, podała spółka. W okresie styczeń-kwiecień br. sprzedaż spadła o 17,3% r/r do 50,2 mln zł. Sprzedaż Simple w kwietniu wyniosła 6,2 mln zł, tj

Sprzedaż Gino Rossi wzrosła o 15% r/r do 17 mln zł w listopadzie 

. Sprzedaż Simple w listopadzie wyniosła 8,4 mln zł, tj. mniej o 2,2% niż w listopadzie ubiegłego roku, a w okresie styczeń-listopad spadła o 7,6% r/r i wyniosła 82,3 mln zł. Marża na sprzedaży detalicznej (salony stacjonarne i internet) spadła o 4,4 pkt proc. r/r w listopadzie w

Gino Rossi podwyższyło kwotę pożyczki od CCC do 39,1 mln zł

zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r. (ISBnews)

Tomasz Malicki zrezygnował z funkcji prezesa Gino Rossi

Malicki pełni funkcję prezesa Gino Rossi od kwietnia 2012 r. Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r. (ISBnews)

Gino Rossi wydłużyło termin spłaty pożyczki wobec CCC do 15 czerwca br.

zmianie, podano również. Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r. (ISBnews)

Sprzedaż Gino Rossi wzrosła o 3,6% r/r do 18,4 mln zł w październiku

. Sprzedaż Simple w październiku wyniosła 8,3 mln zł, tj. mniej o 22,8% niż w październiku ubiegłego roku, a w okresie styczeń-październik spadła o 8,2% r/r i wyniosła 73,9 mln zł. Marża na sprzedaży detalicznej (salony stacjonarne i internet) spadła o 4,8 pkt proc. r/r w

Paweł Urbaniak zrezygnował z funkcji wiceprezesa Gino Rossi

komunikacie. Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r. (ISBnews)

Sprzedaż Gino Rossi wzrosła o 20,1% r/r do 16,5 mln zł we wrześniu

. Sprzedaż Simple we wrześniu wyniosła 7,7 mln zł, tj. bez zmian w stosunku do września ubiegłego roku, a w okresie styczeń-wrzesień spadła o 6% r/r i wyniosła 65,6 mln zł. Marża na sprzedaży detalicznej (salony stacjonarne i internet) spadła o 2,4 pkt proc. r/r we wrześniu w Gino

Gino Rossi miało 18,64 mln zł straty netto,-0,33 mln zł EBITDA w I poł. 2018 r.

faktu, że począwszy od sprawozdania rocznego za rok 2017 wydzielono działalność Simple Creative Products jako działalność przeznaczoną do sprzedaży w bilansie grupy oraz działalność zaniechaną w rachunku zysków i strat. "Wynik netto z działalności zaniechanej

Sprzedaż Gino Rossi wzrosła o 10% r/r do 20,5 mln zł w czerwcu

Warszawa, 05.07.2018 (ISBnews) - Sprzedaż Gino Rossi wzrosła w czerwcu br. o 10% r/r i wyniosła 20,5 mln zł, podała spółka. W okresie styczeń-czerwiec br. sprzedaż spadła o 8,4% r/r do 87,9 mln zł. "W związku z zaliczeniem działalności Simple CP

Sprzedaż Gino Rossi wzrosła o 9,8% r/r do 13,3 mln zł w lutym

Simple w lutym spadła o 7,4% r/r do 5,9 mln zł, a w okresie styczeń-luty spadła o 9,7% r/r i wyniosła 12,7 mln zł. Marża na sprzedaży detalicznej (salony stacjonarne i internet) spadła o 2,3 pkt proc. r/r w lutym w Gino Rossi i wyniosła 42,1%, a w Simple spadła o 6,9 pkt proc

Sprzedaż grupy Gino Rossi wzrosła o 10% r/r do 28,3 mln zł w grudniu

. Sprzedaż Simple w grudniu spadła o 13% r/r do 9,8 mln zł, a Gino Rossi - wzrosła o 27% r/r do 18,5 mln zł, podano w komunikacie. Sprzedaż Simple w okresie styczeń-grudzień spadła o 1% r/r i wyniosła 99,9 mln zł, sprzedaż Gino Rossi w tym czasie wzrosła o 6% i wyniosła 168,7 mln

Sprzedaż Gino Rossi wzrosła o 0,3% r/r do 18,6 mln zł w grudniu 

. Sprzedaż Simple w grudniu wyniosła 7,8 mln zł, tj. mniej o 20,1% niż w grudniu ubiegłego roku, a w okresie styczeń-grudzień spadła o 8,9% r/r i wyniosła 90,1 mln zł. Marża na sprzedaży detalicznej (salony stacjonarne i internet) spadła o 6,4 pkt proc. r/r w grudniu w Gino Rossi i

Sprzedaż grupy Gino Rossi wzrosła o 16% r/r do 23,4 mln zł w listopadzie

. Sprzedaż Simple wzrosła o 1% r/r do 8,6 mln zł, a Gino Rossi - o 16% r/r do 14,8 mln zł, podano w komunikacie. Sprzedaż Simple w okresie styczeń - listopad wzrosła o 1% r/r i wyniosła 90,1 mln zł, sprzedaż Gino Rossi w tym czasie wzrosła o 4% i wyniosła 150,2 mln zł

Sprzedaż grupy Gino Rossi wzrosła o 18% r/r do 28,5 mln zł w październiku

. Sprzedaż Simple i Gino Rossi wzrosła o 18% r/r i osiągnęła odpowiednio w październiku br. 10,8 mln zł i 17,8 mln zł, podano w komunikacie. Sprzedaż Simple w okresie styczeń - październik wzrosła o 1% r/r i wyniosła 81,5 mln zł, sprzedaż Gino Rossi w tym czasie wzrosła o 2% i

Sprzedaż grupy Gino Rossi spadła o 10,2% r/r do 21,4 mln zł we wrześniu

. Sprzedaż Simple spadła o 12,9% r/r i osiągnęła we wrześniu br. 7,7 mln zł, a w Gino Rossi spadła r/r o 8,6% i wyniosła 13,7 mln zł, podano w komunikacie. Sprzedaż Simple w okresie styczeń - wrzesień spadła o 1,6% r/r i wyniosła 70,7 mln zł, sprzedaż Gino Rossi w tym czasie spadła

Sprzedaż grupy Gino Rossi wzrosła o 1% r/r do 18,9 mln zł w

. Sprzedaż Simple pozostała na tym samym poziomie r/r i osiągnęła w sierpniu 2016 r. 6,7 mln zł, a w Gino Rossi wzrosła r/r o 2% i wyniosła 12,1 mln zł, podano w komunikacie. Sprzedaż Simple w okresie styczeń - sierpień także pozostała na tym samym poziomie r/r i wyniosła 63,1 mln

Sprzedaż grupy Gino Rossi wzrosła o 3% r/r do 19,6 mln zł w lipcu

. Sprzedaż Simple wzrosła o 4% r/r i osiągnęła w lipcu 2016 r. 7,1 mln zł, a w Gino Rossi wzrosła r/r o 2% i wyniosła 12,5 mln zł, podano w komunikacie. Sprzedaż Simple w okresie styczeń - lipiec pozostała na tym samym poziomie r/r i wyniosła 56,3 mln zł, sprzedaż Gino Rossi w tym

Sprzedaż Grupy Gino Rossi wzrosła o 6,1% r/r do 23,4 mln zł w czerwcu

. Sprzedaż Simple CP wzrosła o 8,3% r/r i osiągnęła w czerwcu 2016 r. 9 mln zł, a w Gino Rossi wzrosła r/r o 4,7% i wyniosła 14,4 mln zł, podano w komunikacie. Sprzedaż Simple CP w okresie styczeń - czerwiec spadła o 0,5% r/r i wyniosła 49,2 mln zł, sprzedaż Gino Rossi w tym czasie

Sprzedaż Grupy Gino Rossi wzrosła o 0,3% r/r do 21,6 mln zł w maju

;Sprzedaż Simple CP spadła o 2,9% r/r i osiągnęła w maju 2016 r. 8,9 mln zł, a w Gino Rossi wzrosła r/r o 2,6% i wyniosła 12,7 mln zł" ? czytamy w komunikacie. Sprzedaż Simple CP w okresie styczeń - maj spadła o 2,5% r/r i wyniosła 40,1 mln zł, sprzedaż Gino Rossi w tym

Sprzedaż Grupy Gino Rossi wzrosła o 2% r/r do 23,3 mln zł w kwietniu

. "Sprzedaż Simple CP wzrosła o 1% r/r i osiągnęła w kwietniu 2016 r. 8,9 mln zł, a w Gino Rossi wzrosła r/r o 3% i wyniosła 14,4 mln zł" ? czytamy w komunikacie. Sprzedaż Simple CP w okresie styczeń - kwiecień spadła o 2% r/r i wyniosła 31,3 mln zł, sprzedaż Gino

Sprzedaż Gino Rossi spadła o 14,9% r/r do 11,8 mln zł w sierpniu 

. Udział sprzedaży B2B Gino Rossi wyniósł 11,5% i spadł o 21,1 pkt proc. r/r, podano także. W przypadku sprzedaży e-commerce Gino Rossi odnotowało spadek o 3% r/r. Gino Rossi podało wcześniej, że w związku z zaliczeniem działalności Simple CP S.A. do

Sprzedaż Gino Rossi spadła o 15,6% r/r do 8,7 mln zł w lutym

przypadku sprzedaży e-commerce Gino Rossi odnotowało w ub. miesiącu wzrost o 7,5% r/r. Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r. (ISBnews)

Sprzedaż Gino Rossi wzrosła o 3,4% r/r do 17,3 mln zł w maju

Warszawa, 06.06.2018 (ISBnews) - Sprzedaż Gino Rossi wzrosła w maju br. o 3,4% r/r i wyniosła 17,3 mln zł, podała spółka. W okresie styczeń-maj br. sprzedaż spadła o 12,8% r/r do 67,5 mln zł. ?W związku z zaliczeniem działalności Simple CP S.A. do

Sprzedaż Gino Rossi spadła o 31,5% r/r do 8,3 mln zł w styczniu

. W przypadku sprzedaży e-commerce Gino Rossi odnotowało w ub. miesiącu spadek o 31,7% r/r. Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r. (ISBnews)