silnym holdingiem

Edyta Bryła

PKP SA dalej przy życiu. Prezes chce silnego holdingu

PKP SA dalej przy życiu. Prezes chce silnego holdingu

Prezes PKP SA chce, żeby firma wzmocniła właścicielski nadzór na grupą. Według fachowców pomysł jest stary i nie do zrealizowania. - PKP SA powinna być zlikwidowana - mówią.

Bańka na rynku nieruchomości? Jeszcze nie ma, ale robi się niebezpiecznie. "Fundusze wykupują osiedla"

"Dzisiaj bańki na rynku mieszkaniowym nie ma, natomiast są silne czynniki, które mogą zachwiać rynkiem za kilka lat. Poważnym zagrożeniem są fundusze np. emerytalne, które kupują całe bloki, a nawet osiedla - mówi Michał Cebula, wiceprezes zarządu HRE Investments, holdingu działającego w obszarze nieruchomości.

EKG: Kopalnia powinna być dostawcą węgla dla energetyki

EKG: Kopalnia powinna być dostawcą węgla dla energetyki

Katowickiego Holdingu Węglowego, który potrzebuje na inwestycje ok. 0,5 mld zł. Warunek to dalsza restrukturyzacja spółki. Takie działania są prowadzone praktycznie od ubiegłego roku. Nieefektywne części niektórych zakładów przekazano Spółce Restrukturyzacji Kopalń. KHW zmniejszyło także zatrudnienie z ok. 17

Ministerstwa nie mogą dogadać się w sprawie holdingu spożywczego

Ministerstwa nie mogą dogadać się w sprawie holdingu spożywczego

; Wspólnie z firmą doradczą KPMG przygotowujemy konsolidację takich aktywów. Zależy nam, by powstał silny holding rolno-spożywczy. Celem zaś jest wejście na te rynki, na których nie jesteśmy dziś obecni – wyjaśniał już w czerwcu ubiegłego roku Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych. Analiza

GPW zawiesiła obrót akcjami Colian Holding w zw. z przymusowym wykupem

Warszawa, 20.07.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót na głównym rynku akcji Colian Holding w związku z ogłoszeniem przymusowego wykupu, podała spółka. "Zgodnie z uchwałą GPW, w związku z przekazanym

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Coliana i Exorigo-Upos

Warszawa, 17.09.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła spółkom Colian Holding i Grupie Exorigo - Upos na przywrócenie wszystkim zdematerializowanym akcjom formy dokumentu z dniem 28 września 2018 r., podała Komisja

GH widzi ryzyko odstąpienia kontrahenta od umowy nabycia aktywów na Ukrainie

. Getin Holding podał dziś, że ewentualne ryzyka dla grupy mogą powstać w sytuacji: pogorszenia jakości portfeli, ze względu na sytuację klientów; ograniczenia popytu na usługi finansowe, w szczególności kredyty, a tym samym niższe dochody odsetkowe i prowizyjne; silną deprecjację UAH / RUB / BYN, a także

Anna Milewska została powołana na prezesa Skarbiec TFI i Skarbiec Holding

Warszawa, 12.03.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) powołała Annę Milewską na prezesa Skarbiec TFI, podała spółka. Od stycznia Milewska była p.o. prezesa Skarbiec TFI. Również RN Skarbiec Holding - właściciela Skarbiec TFI

Główni akcjonariusze Colian ogłosili przymusowy wykup akcji po 4,1 zł/szt.

. Grupa kapitałowa Colian Holding S.A. osiągnęła pozycję jednego z największych producentów na polskim rynku słodyczy, dzięki akwizycjom i rozbudowie portfolio marek. Zdobyła również silną pozycję na rynku przypraw oraz napojów. Spółka jest notowana na GPW od 1995 r. (ISBnews)

Niemiecka spółka na rosyjskiej czarnej liście. To odwet Rosji na... carycy Katarzynie

Niemiecka spółka na rosyjskiej czarnej liście. To odwet Rosji na... carycy Katarzynie

tygodniem obie nitki tego gazociągu zostały uszkodzone przez silne podmorskie wybuchy. Obecnie magazyny kompleksu Katarina są napełnione niemal w 87 proc.  Rząd Rosji nie wyjaśnił, dlaczego dopisał spółkę Erdgasspeicher Peissen do listy firm objętych blokującymi sankcjami. W maju na tej liście rząd

Andrzej Sołdek powołany na wiceprezesa, CFO w Skarbiec Holding

Warszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Skarbiec Holding podjęła uchwałę o powołaniu Andrzeja Sołdka z dniem 1 lipca 2018 r. w skład zarządu Skarbiec Holding na stanowisko CFO, podała spółka. Andrzej Sołdek od 2003 roku zajmował stanowisko

Akcjonariusze Colian zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r.

Warszawa, 12.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Colian Holding zdecydowali o przeznaczeniu całości zysku netto w wysokości 7,54 mln zł na kapitał zapasowy, poinformowała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku zarządu oraz

Colian skupił 5 mln akcji własnych, stanowiących 2,59% kapitału

Warszawa, 19.09.2018 (ISBnews) - Colian Holding skupił 5 mln akcji własnych (tj. 2,59% kapitału), uprawniających do wykonywania 2,59% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podała spółka. Wartość nominalna akcji wynosi 0,15 zł. Cena zakupu

PKO BP podpisał z Cavatina Holding umowę najmu budynku Chmielna 89

część zalet, dzięki którym budynek zyskał uznanie także na arenie międzynarodowej. Zawarta umowa najmu z PKO Bankiem Polskim to dla nas wyraz ogromnego zaufania i potwierdzenie silnej pozycji Cavatina Holding na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Strategia rozwoju naszej działalności

Gigantyczne spadki na amerykańskiej giełdzie. Technologiczni giganci stracili ponad 1 bilion dolarów

Gigantyczne spadki na amerykańskiej giełdzie. Technologiczni giganci stracili ponad 1 bilion dolarów

straty w dziesiątkach lub setkach miliardów dolarów. Trzy dni, które wstrząsnęły Big Tech Odkąd w środę Rezerwa Federalna podniosła referencyjną stopę procentową, akcje spółek technologicznych straciły znacznie więcej niż inne sektory gospodarki. Czwartek, piątek i poniedziałek były dniami silnych

Getin Holding miał 102,43 mln zł zysku netto z działalności kont. w 2019 r.

, +35,1%), utrzymując jednocześnie stabilny poziom po stronie kosztowej (C/I 31,0%). Segment Ukraina wypłacił do Getin Holding dywidendę w kwocie 43,2 mln zł. W efekcie poprawy kondycji ukraińskiej gospodarki oraz silnej pozycji i atrakcyjności aktywów zarządzanych przez Getin Holding, w grudniu 2019 roku

Getin Holding miał 208,3 mln zł straty w I kw., bez one-off - 27,5 mln zł zysku

Warszawa, 26.05.2020 (ISBnews) - Getin Holding odnotował 208,32 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 26,72 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Elemental Holding ma list intencyjny z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ AN

Warszawa, 16.11.2017 (ISBnews) - Elemental Holding podpisał list intencyjny z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI, wyrażający intencję prowadzenia dalszych rozmów w kwestii zakupu przez fundusz 49% udziałów w spółce zależnej UAB "EMP

Elemental Holding przejął kontrolę nad swoją spółką w Turcji

jest w regionie rozpoznawalny podmiot-brand, z własną siecią zakupową i silnym zapleczem, jakie zapewnia grupa kapitałowa emitenta" - czytamy w komunikacie. Wcześniej w 2014 spółka informowała, że spełnione zostały dwa warunki zawieszające nabycia przez Elemental Holding

Spółka zależna BAH wypowiedziała Luxury Motors umowę dilerską i serwisową

Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - British Automotive Polska, spółka zależna British Automotive Holding (BAH) rozwiązała ze skutkiem natychmiastowym umowę dilerską i serwisową z osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Luxury Motors (LM) jako diler marek

Akcjonariusze Colian zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

Warszawa, 30.07.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Colian Holding podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zdecydowali o przywróceniu formy dokumentu akcjom w kapitale zakładowym i wycofaniu akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW), podała spółka

W wezwaniu na akcje Colian złożono zapisy na sprzedaż 25 955 225 walorów spółki

Warszawa, 15.06.2018 (ISBnews) - W wezwaniu na akcje Colian Holding złożono zapisy na sprzedaż 25 955 225 akcji spółki, podał Ipopema Securities, podmiot pośredniczący w przeprowadzeniu wezwania. "Po nabyciu wskazanej liczby akcji po rozliczeniu

Cena w wezwaniu na akcje Coliana podniesiona do 4,1 zł

192 878 569 głosom na walnym zgromadzeniu, czyli 100% ogólnej liczby głosów. Grupa kapitałowa Colian Holding S.A. osiągnęła pozycję jednego z największych producentów na polskim rynku słodyczy, dzięki akwizycjom i rozbudowie portfolio marek. Zdobyła również silną pozycję na

Fabryka cukierków, zakład budowlany, stado ogierów. PiS-owska racja stanu mówi, że państwo ma rządzić takimi firmami

koszty nieefektywnych działań i ukrytego sponsoringu rządzącej partii na klientów. Jeżeli PiS po jesiennych wyborach przedłuży swe rządy o kolejne cztery lata, domknie budowę tego państwowego holdingu, który stanie się bardzo silnym hamulcem rozwoju. Eksperci Międzynarodowego Funduszu Walutowego

MAP pracuje nad konsolidacją sektora rolno-spożywczego

warzywniaków. Chce natomiast konsolidować rynek rolno-spożywczy. Wspólnie z firmą doradczą KPMG przygotowujemy konsolidację takich aktywów. Zależy nam, by powstał silny holding rolno-spożywczy. Celem zaś jest wejście na te rynki, na których nie jesteśmy dziś obecni" - powiedział wiceminister aktywów

Elemental Holding zacznie przegląd opcji strategicznych, możliwe nowe segmenty

parasolem Elemental Holding daje nam skalę i silne przewagi na rynku światowym. To moment na rozszerzenie działalności o kolejne segmenty. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy współpracę ze znaczącym partnerem finansowym - PFR TFI. Zaangażowanie podmiotów finansowych i dywersyfikacja finansowania pozwala nam na

BAH rozwiązal umowę dilerską i serwisową z partnerem z Kielc

Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - British Automotive Holding (BAH) podpisał porozumienie o rozwiązaniu z dniem 31 marca br. umowy dilerskiej i serwisowej zawartej w roku 2018 pomiędzy British Automotive Polska - spółką zależną BAH - a Folwarkiem Samochodowym, na mocy której

Colian miał 17,89 mln zł zysku netto, 22,2 mln zł w EBITDA I kw. 2018 r.

. 2018 r. wyniósł 4,36 mln zł wobec 4,99 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa kapitałowa Colian Holding S.A. osiągnęła pozycję jednego z największych producentów na polskim rynku słodyczy, dzięki akwizycjom i rozbudowie portfolio marek. Zdobyła również silną pozycję na rynku

Colian miał 30,67 mln zł straty netto w 2017 r., 45,41 mln zł zysku EBIT

wcześniej. Grupa kapitałowa Colian Holding S.A. osiągnęła pozycję jednego z największych producentów na polskim rynku słodyczy, dzięki akwizycjom i rozbudowie portfolio marek. Zdobyła również silną pozycję na rynku przypraw oraz napojów. Spółka jest notowana na GPW od 1995 r

Colian przekaże 50 tysięcy maseczek szpitalowi w Kaliszu

. Grupa kapitałowa Colian Holding S.A. osiągnęła pozycję jednego z największych producentów na polskim rynku słodyczy, dzięki akwizycjom i rozbudowie portfolio marek. Zdobyła również silną pozycję na rynku przypraw oraz napojów. (ISBnews)

Elemental Holding miał 6,14 mln zł zysku netto, 13,09 mln zł EBIT w I kw. 2019 r.

Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - Elemental Holding odnotował 6,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 5,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Getin Holding miał 948,3 mln zł straty netto, 25,23 mld zł aktywów w 2018 r.

Warszawa, 02.05.2019 (ISBnews) - Getin Holding odnotował 948,3 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 183,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "W 2018 roku Grupa

Astarta miała 37,25 mln euro zysku netto, 40,87 mln euro EBIT w I poł. 2018 r.

Warszawa, 16.08.2018 (ISBnews) - Astarta Holding odnotowała 37,25 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 72,57 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk

Kiedy więcej diesla z Orlenu? Megainwestycja w poślizgu

Najbliższej zimy światu grożą wysokie ceny oleju napędowego, bo rafinerie nie nadążają z produkcją tego gatunku paliwa - napisała na początku tego tygodnia agencja Bloomberg, powołując się na źródła w branży paliwowej.  Wzrost cen paliwa do silników Diesla może silnie uderzyć w polską

Colian kupił 100% udziałów irlandzkiej Lily OBriens za wstępnie 33,82 mln euro

rynkach zagranicznych, potwierdzoną w zeszłym roku przejęciem brytyjskiej spółki Elizabeth Shaw Limited. Colian Holding S.A. przejmując kontrolę nad grupą kapitałową spółki Lily O'Brien's Holding Limited potwierdza zatem, że zainteresowany jest podmiotami posiadającymi silne brandy, które można

Colian Holding kupił brytyjską spółkę Elizabeth Shaw Limited za 2,25 mln funtów

jest rozwój na rynkach zagranicznych w tym poprzez akwizycje, komunikowaną przez Zarząd Colian Holding w ubiegłym roku. Colian Holding nabywając udziały w spółce Elizabeth Shaw Limited potwierdza zatem, że zainteresowany jest spółkami posiadającymi silne brandy, które można dynamicznie rozwijać w

KHW potrzebuje kapitału, aby obsłużyć zadłużenie

; - dodał. Potwierdził, że analizy w sprawie inwestycji w KHW prowadzą Enea i Węglokoks. "Moją ideą jest Polski Holding Węglowy, nie atomizowanie się, ale koncentrowanie w silne organizmy" - powiedział także Łukaszczyk

Elemental Holding pozyskał inwestorów branżowych z Japonii i Korei

zakładające wymianę know-how oraz współpracę w zakresie recyklingu zużytych katalizatorów samochodowych. Ponadto wiceprezes Jarosław Michalik informował, że Elemental Holding chce być silnym graczem na międzynarodowym rynku recyklingu i prowadzi rozmowy o przejęciu z kilkoma

Akcjonariusze Colian Holding zdecydowali o skupie do 7,1 mln akcji własnych

Warszawa, 31.08.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Colian Holding zdecydowali o skupie do 7,1 mln akcji własnych za kwotę do 29,45 mln zł, wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki

Konsalnet: Dzięki Seris będziemy liderem najnowocześniejszych rozwiązań w branży

niezbędnych formalności administracyjnych i otrzymaniu zgody organów nadzorujących. "Konsalnet i Seris to wyjątkowe połączenie na całym polskim rynku ochrony osób i mienia. Dwa silne podmioty o ugruntowanej silnej pozycji na swoich rynkach po zintegrowaniu zapewnią dalszy

Wirtualna Polska ma umowę zakupu 100% udziałów w Extradom.pl za 75 mln zł

Warszawa, 29.10.2018 (ISBnews) - Wirualna Polska Holding ma umowę kupna 100% udziałów w spółce Extradom.pl za cenę 75 mln zł, podała WP Holding. "Zarząd Wirtualna Polska Holding niniejszym informuje, iż w dniu 29 października 2018 r. spółka

Skarbiec Holding miał 31,17 mln zł zysku netto w roku finans. 2018/2019

Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - Skarbiec Holding odnotował 31,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2018/2019 (trwającym od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.) wobec 19,61 mln zł zysku rok wcześniej

Premier odgrzewa pomysł Narodowego Holdingu Spożywczego. Przez cztery lata dorobił się on dwóch firm

– Polskie rolnictwo, polska wieś mają ogromną przyszłość, szansę by być bardzo dobrze rozwinięte, w tym celu trzeba stworzyć dla nich nowe możliwości – mówił Morawiecki podczas spotkania z rolnikami w środę. Zapowiedział budowę silnego rolnictwa i przemysłu. – Chcemy odbudować

Lewiatan wdrożył wraz z franczyzobiorcami pierwszy samoobsługowy sklep w Polsce

odpowiadają na potrzeby klientów, którzy chcą robić zakupy wygodnie - blisko domu, w dogodnych godzinach. Dlatego jako sieć rozwijamy przyjazne i bliskie sklepy, a w naszej strategii działania silnie stawiamy na dopasowanie do lokalnych potrzeb i oczekiwań naszych klientów" - powiedział członek zarządu

Zysk netto Elemental Holding spadł r/r do 7,82 mln zł w III kw. 2017 r.

silnego partnera może nam pozwolić na realizację strategii, zwłaszcza w kontekście ograniczonych czasowo okazji inwestycyjnych. Wyniki finansowe pokazują zdrowe fundamenty Elemental Holding" - powiedział prezes Paweł Jarski, cytowany w komunikacie. W ujęciu jednostkowym

Generali sfinalizowało przejęcie Union Investment TFI

Warszawa, 18.06.2019 (ISBnews) - Generali i niemiecka grupa Union Asset Management Holding sfinalizowały transakcję zakupu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) przez włoską grupę. Generali otrzymało już w tym celu wszelkie niezbędne zgody od organów

Grupa Elemental Holding sfinalizowała akwizycję PGM Group

sektorze metali szlachetnych nie tylko w Turcji, ale także w Europie, szczególnie w Niemczech, Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Azji i krajach sąsiadujących (marzec 2015). Ponadto wiceprezes Jarosław Michalik informował, że Elemental Holding chce być silnym graczem na

Abadon Real Estate miał 15,39 mln zł zysku netto w 2017 r., 19,92 mln zł EBITDA

był pierwszym pełnym rokiem obrotowym dla nowo powstałej Grupy Abadon Real Estate, która w wyniku rozpoczętej w 2016 roku, a sfinalizowanej na początku ub.r. reorganizacji holdingu Murapol, skupia jego segment doradczo-wykonawczy. Ciągłość działalności podmiotom wchodzących w skład grupy zapewnia

Colian: Cena w wezwaniu na akcje spółki odpowiada wartości godziwej

. Grupa kapitałowa Colian Holding S.A. osiągnęła pozycję jednego z największych producentów na polskim rynku słodyczy, dzięki akwizycjom i rozbudowie portfolio marek. Zdobyła również silną pozycję na rynku przypraw oraz napojów. Spółka jest notowana na GPW od 1995 r. (ISBnews)

Elemental: Przychody mogą spaść o 50-60% w poszcz. segmentach w zw. z pandemią

Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Elemental Holding szacuje możliwe spadki przychodów z działalności w okresie trwania pandemii koronawirusa o 50-60% - w zależności od segmentu działalności - i ogranicza działania inwestycyjne, podała spółka. W związku z przewidywanym spadkiem

Akcjonariusze Coliana ogłosili wezwanie na 41,86 mln akcji po 3,76 zł/szt.

Holding S.A. osiągnęła pozycję jednego z największych producentów na polskim rynku słodyczy, dzięki akwizycjom i rozbudowie portfolio marek. Zdobyła również silną pozycję na rynku przypraw oraz napojów. Spółka jest notowana na GPW od 1995 r. (ISBnews)

Elemental na 3 listy intencyjne ws. sprzedaży zdolności produkc. nowej fabryki

Warszawa, 05.11.2018 (ISBnews) - Elemental Holding podpisał trzy listy intencyjne w sprawie sprzedaży zdolności produkcyjnych nowej fabryki do przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), ze szczególnym uwzględnieniem recyklingu sprzętu chłodniczego

Prezes BAH zaproponował powołanie 3 dyrektorów zarządzających do zarządu spółki

Warszawa, 10.01.2018 (ISBnews) - Książek Holding - największy akcjonariusz British Automotive Holding (BAH), spółka zależna prezesa BAH Mariusza Książka - zarekomendował radzie nadzorczej wprowadzenie do zarządu BAH trzech obecnych dyrektorów zarządzających, podała spółka

Astarta miała 30,27 mln euro zysku netto, 63,62 mln euro EBITDA w I poł. 2019 r.

. "Skonsolidowane przychody spółki wzrosły o 1/3 do 228 mln euro w I poł. 2019 r. w porównaniu do I poł. 2018 r., napędzane silnym wzrostem w segmencie rolnictwa (47% udziału w przychodach ogółem w I poł. 2019 r.). Astarta wykorzystała wzrost cen kukurydzy poprzez zwiększenie wolumenu sprzedaży do

Prezes GH: Połączenie Idea Banku i GNB byłoby korzystne dla akcjonariuszy

Warszawa, 21.09.2018 (ISBnews) - Połączenie Idea Banku i Getin Noble Banku (GNB) przyniosłoby znaczące synergie biznesowe oraz kosztowe, zwiększyłoby płynność akcji, a tym samym byłoby korzystne dla akcjonariuszy, wynika ze słów prezesa Getin Holding Piotra Kaczmarka

Grupa Colian będzie współpracować z Barry Callebaut Belgium

Warszawa, 17.06.2016 (ISBnews) - Colian sp. z o.o. oraz Barry Callebaut Belgium NV podpisały umowę o współpracy, której przedmiotem jest określenie warunków kooperacji w zakresie wytwarzania i dostaw produktów czekoladowych do podmiotów Grupy Colian Holding, podał Colian

Reino Capital podjął strategiczną współpracę z australijską firmą RF CorVal

, pozwoli na znaczący wzrost wartości aktywów pod zarządzaniem, z drugiej zaś na poszerzenie kompetencji o usługi synergiczne do naszego obecnego biznesu. To kluczowe z punktu widzenia wzrostu wartości holdingu dla akcjonariuszy" - powiedział prezes Reino Capital Radosław Świątkowski, cytowany w

Akcjonariusze Colian Holding zdecydują 26 VI o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Colian Holding zdecydują o przeznaczeniu całego zysku za 2016 r. na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 26 czerwca. "Zwyczajne walne zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku

Grupa WP kupiła 13% akcji właściciela serwisu e-podróżnik.pl za 7,7 mln zł

Warszawa, 22.03.2019 (ISBnews) - Wirtualna Polska Holding stała się mniejszościowym akcjonariuszem Teroplanu, właściciela serwisu e-podróżnik.pl, podała spółka. e-podróżnik.pl to największa polska platforma ułatwiająca planowanie podróży oraz zakup online biletów autobusowych i

ATM Grupa zastąpi Coliana w indeksie sWIG80 po sesji 21 czerwca br.

w komunikacie. Ponadto, po sesji 21 czerwca 2018 r. listy uczestników sWIG80 i sWIG80TR zostaną uzupełnione o pakiet 35 192 000 akcji spółki ATM Grupa. Grupa kapitałowa Colian Holding S.A. osiągnęła pozycję jednego z największych producentów na

Zysk netto Colian Holding spadł r/r do 9,7 mln zł w I kw. 2017 r.

Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - Colian Holding odnotował 9,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 14,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Murapol chce zbliżyć się do 3 tys. sprzedanych mieszkań w tym roku

podmiotu, działającego pod zmienioną nazwą Abadon Real Estate, silnej grupy kapitałowej konsolidującej segment wykonawczy holdingu Murapol, w tym ogół działalności usługowej i handlowej związanej z realizacją inwestycji w nieruchomości mieszkaniowe i komercyjne, podano również

UOKiK ma zastrzeżenia do przejęcia Eko Holding przez Eurocash

Warszawa, 13.12.2016 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zastrzeżenia do koncentracji polegającej na przejęciu przez Eurocash kontroli nad spółką Eko Holding. Według Urzędu, transakcja może doprowadzić do istotnego ograniczenia konkurencji na

Zysk netto Emperii Holding wzrósł r/r do 17,04 mln zł w IV kw. 2016 r.

Warszawa, 28.02.2017 (ISBnews) - Emperia Holding odnotowała 17,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 11,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Zysk netto Coliana spadł r/r do 9,06 mln zł w III kw. 2017 r.

15,08 mln zł wobec 83,71 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa kapitałowa Colian Holding S.A. osiągnęła pozycję jednego z największych producentów na polskim rynku słodyczy, dzięki akwizycjom i rozbudowie portfolio marek. Zdobyła również silną pozycję na rynku przypraw oraz

Getin Holding oczekuje utrzymania pozytywnych trendów za granicą w II poł. 2018 

Warszawa, 21.09.2018 (ISBnews) - Getin Holding oczekuje, że druga połowa roku dla spółek zagranicznych należących do grupy będzie równie dobra, jak I półrocze, poinformował prezes Piotr Kaczmarek. W tym roku będą już widoczne efekty projektów digitalizacji i modernizacji

Jacek Wiśniewski został powołany na stanowisko prezesa Nexery Holding

Warszawa, 27.11.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Nexery powierzyła stanowisko prezesa zarządu Nexera Holding Jackowi Wiśniewskiemu, podała spółka. Tym samym, pełniący już obowiązki szefa Nexery, będzie kierował cała grupą, która buduje w Polsce nowoczesną sieć światłowodową i

Grupa Azoty jest otwarta na współpracę biznesową z Acronem

Norica Holding i jej podmioty zależne łącznie 19,82% akcji Grupy Azoty. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w

Elemental miał 7,87 mln zł zysku netto, 14,83 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018

Warszawa, 22.11.2018 (ISBnews) - Elemental Holding odnotował 7,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 7,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Getin Holding miał 13,87 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r.

Warszawa, 29.11.2018 (ISBnews) - Getin Holding odnotował 13,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 88,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "W III

Eurocash zadowolony z decyzji UOKiK, liczy na szybkie przejęcie Eko Holding

Warszawa, 13.12.2016 (ISBnews) - Eurocash jest zadowolony z decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który stwierdził, że transakcja przejęcia Eko Holding przez Eurocash może doprowadzić do istotnego ograniczenia konkurencji na trzech lokalnych rynkach

Emperia spodziewa się przyspieszenia wzrostu liczby sklepów franczyzowych

Warszawa, 14.05.2015 (ISBnews) ? Emperia Holding oczekuje, że liczba sklepów franczyzowych w jej sieci będzie się zwiększać w kolejnych kwartałach, poinformował prezes Dariusz Kalinowski. "Cały czas wiążemy z tym nadzieje. Ten projekt będzie

Wiceprezesi BAH nabyli akcje za 0,5 mln zł w ramach procedury ABB

Książka pakiety po 26,3 tys. szt. o wartości 250 tys. zł każdy, podała spółka. "Długoterminowy silny potencjał wzrostu wartości i rozwoju spółki British Automotive Holding jest z mojej perspektywy oczywisty, dlatego podjąłem decyzję o nabyciu pakietu akcji, dającego

AXA sprzeda aktywa w Polsce, Czechach i Słowacji na rzecz Uniqa za 1 mld euro

przekonani, że działalność prowadzona dotychczas przez AXA w Europie Środkowej i Wschodniej zyska dzięki silnej obecności Uniqa i jej lokalnej wiedzy eksperckiej w regionie, tworząc nowe możliwości rozwoju, nieustająco skupiając się na propozycjach o zwiększonej wartości dla klientów" - powiedział

Aforti Holding utworzył spółkę windykacyjną

Warszawa, 06.10.2016 (ISBnews) - Grupa Aforti Holding utworzyła spółkę zależną Aforti Collections, specjalizującą się w zarządzaniu należnościami z wykorzystaniem szerokiego wachlarza narzędzi windykacyjnych, poinformowała spółka. Wejście w nowy obszar działalności to element

DM BOŚ wznowił rekomendowanie J.W. Construction od 'kupuj' i wyceny 5,8 zł

Warszawa, 18.10.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ powrócili do wydawania rekomendacji dla J.W. Construction Holding od zalecenia "kupuj" i ceny docelowej 5,8 zł za akcję, wynika z raportu datowanego na 10 października

Grupa BAH chce powiększyć sieć dilerską o kilka nowych miast w tym roku

Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - Grupa British Automotive Holding (BAH) pracuje nad powiększeniem sieci dilerskiej i do końca roku chce pojawić się w kilku nowych miastach, zapowiedział dyrektor zarządzający British Automotive Polska (BAP - generalny importer Jaguar Land Rover

BAH chce pozostać dilerem JLR, nie wyklucza innych marek

Warszawa, 07.08.2018 (ISBnews) - British Automotive Holding (BAH) po wygaśnięciu umowy importerskiej z Jaguar Land Rover Limited (JLR) zamierza pozostać znaczącym przedstawicielem Jaguara na Polskę jako diler, zadeklarowali przedstawiciele spółki. Rozmowy z JLR dotyczące

Eurocash ma przedwstępną umowę przejęcia 100% akcji EKO Holding

Holding, przynosząca straty sieć pozyskuje silnego strategicznego partnera dysponującego know-how i środkami niezbędnymi do odzyskania trwałej rentowności i - w konsekwencji - zachowania miejsc pracy ponad 3,7 tys. osób zatrudnionych w sieci. W 2015 r. łączna sprzedaż zrealizowana przez EKO Holding

Zysk netto Colian Holding spadł r/r do 14,77 mln zł w I kw. 2016 r.

Warszawa, 17.05.2016 (ISBnews) - Colian Holding odnotował 14,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 15,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Colian liczy na utrzymanie stabilnego wzrostu wyników

Warszawa, 22.03.2016 (ISBnews) - Colian Holding będzie dokładać starań, utrzymać stabilny wzrost wyników i chce rozwijać się zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych, zapowiedział prezes Jan Kolański. "Dzięki prowadzonemu programowi

Marcin Rosati został wiceprezesem i dyrektorem zarządzającym InPost

Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Marcin Rosati objął stanowisko wiceprezesa zarządu InPost i dyrektora zarządzającego odpowiedzialnego za rynek polski, podała spółka. Nowy wiceprezes wesprze spółkę w sprawnej realizacji strategii opartej na technologicznym rozwoju i silnym

ING BSK liczy na zoptymalizowanie oferty produktowej dzięki NN TFI

Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - Nabycie 45% akcji NN Investment Partners International Holdings B.V. przez ING Investment Holding (Polska) - podmiot z grupy kapitałowej ING Banku Śląskiego - pozwoli bankowi na zoptymalizowanie oferty produktowej, poinformował prezes ING BSK

Zysk netto AAT Holding wzrósł r/r do 15,2 mln zł w 2015 r.

mln zł wobec 25,22 mln zł zysku rok wcześniej. "To był przełomowy rok dla AAT Holding. Osiągnęliśmy rekordowy wzrost przychodów i odnotowaliśmy wzrosty wyników działalności Grupy. Nasza sprzedaż rozwijała się szczególnie silnie na rynku polskim (wzrost o 10,67%) jak

Getin Holding oczekuje kontynuacji pozytywnych trendów za granicą w br.

Wschodzie są wolne ustawowo od pracy. Holding podał, że I kw. tego roku przyniósł silny wzrost sprzedaży - o 90% w spółce leasingowej Carcade, wzrost sumy bilansowej o 12,4% r/r oraz pozytywny wynik netto wysokości 9,6 mln RUB. "Rozpędzamy się

Związki zawodowe podpisały porozumienie ws. włączenia KHW do PGG

. "Podpisanie porozumienia otwiera drogę do połączenia Katowickiego Holdingu Węglowego i Polskiej Grupy Górniczej. Po fuzji powstanie silna firma zatrudniająca ok. 43 tysięcy pracowników. Połączenie pozwoli na lepsze gospodarowanie złożami, bardziej efektywne wykorzystanie sprzętu, zmniejszenie

Sprzedaż BAH wzrosła o 26% r/r do 306 samochodów we wrześniu

Warszawa, 05.10.2018 (ISBnews) - British Automotive Holding (BAH) sprzedał 306 samochodów we wrześniu (w tym 173 samochody marki Land Rover i 133 samochody marki Jaguar), co oznacza wzrost o 26% r/r, podała spółka. Narastająco od początku roku sprzedaż wzrosła o 46% r/r do 2

BAH chce pozostać dilerem JLR, nie wyklucza innych marek (aktual.)

Warszawa, 07.08.2018 (ISBnews) - British Automotive Holding (BAH) po wygaśnięciu umowy importerskiej z Jaguar Land Rover Limited (JLR) zamierza pozostać znaczącym przedstawicielem Jaguara na Polskę jako diler, zadeklarowali przedstawiciele spółki. Rozmowy z JLR dotyczące

Murapol przeprowadził zmiany w zarządzie przed planowanym IPO

rynkowych dla firm z takim potencjałem. Myślę, że obecna, silna pozycja rynkowa Murapolu we wszystkich segmentach jego działalności skłania do wyznaczania kolejnych celów, które nadal będą stawiały tę organizację w awangardzie polskiego rynku deweloporskiego" - powiedział Sapota, cytowany w komunikacie

Renault to teraz Ampere i Horse. Auta na prąd i spalinowy sojusz z Chińczykami

kapitału od inwestorów stawiających na rozwój "zielonej" energii i elektromobilności. Jednocześnie jednak Renault zamierza zachować "silną pozycję" w akcjonariacie tej nowej spółki. W tworzeniu oprogramowania dla przyszłych aut na prąd i tzw. pojazdów definiowanych przez oprogramowanie

GNB wznowi w tym tygodniu rozmowy ws. ewentualnej fuzji z Idea Bankiem 

analityczne dotyczące ewentualnego połączenia, które może przynieść istotne synergie i pozwolić zbudować silny bank uniwersalny z rozwiniętym modelem bankowości dla małych i średnich firm. Głównym akcjonariuszem Idea Banku jest Leszek Czarnecki, posiadający (bezpośrednio i pośrednio

AAT Holding planuje ofertę publiczną i debiut na GPW do końca tego roku

Warszawa, 26.08.2015 (ISBnews) - AAT Holding i jej akcjonariusze zamierzają przeprowadzić pierwszą ofertę publiczną akcji, w zależności od warunków rynkowych - w III lub IV kwartale 2015 r., podała spółka. "Oferta publiczna akcji spółki będzie

Elemental Holding prowadzi rozmowy nt. akwizycji w USA

Warszawa, 17.09.2015 (ISBnews) - Elemental Holding chce być silnym graczem na międzynarodowym rynku recyklingu i nie wyklucza akwizycji na rynku amerykańskim. Spółka prowadzi rozmowy o przejęciu z kilkoma podmiotami w USA, poinformował wiceprezes Jarosław Michalik

Idea Bank chce poinformować o wynikach analiz ws. połączenia z GNB w listopadzie

poinformował dziś, że wraz z Getin Noble Bank prowadzi zaawansowane prace analityczne dotyczące ewentualnego połączenia, które może przynieść istotne synergie i pozwolić zbudować silny bank uniwersalny z rozwiniętym modelem bankowości dla małych i średnich firm. Na początku sierpnia

Idea Bank i Getin Noble Bank: Analizy ewentualnego połączenia są zaawansowane

Warszawa, 21.09.2018 (ISBnews) - Idea Bank i Getin Noble Bank prowadzą zaawansowane prace analityczne dotyczące ewentualnego połączenia, które może przynieść istotne synergie i pozwolić zbudować silny bank uniwersalny z rozwiniętym modelem bankowości dla małych i średnich firm

Grzegorz Piwowar został powołany na prezesa Generali Investments TFI

Investment Management S.A. Jest absolwentem Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie, Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, podano. "Z przyjemnością witamy Grzegorza Piwowara na jego nowym stanowisku, na którym jego wiedza jest kluczowa dla silnego, dalszego

Zysk netto Colian Holding spadł r/r do 20,79 mln zł w 2014 r.

Warszawa, 24.03.2015 (ISBnews) - Colian Holding odnotował 20,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 27,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł

Colian rezygnuje z jaj z chowu klatkowego w produkcji od stycznia 2019 r.

na drodze do realizacji tego celu i przykład dla innych producentów, że dobre zmiany warto wprowadzać w życie od razu" - czytamy dalej. Grupa kapitałowa Colian Holding S.A. osiągnęła pozycję jednego z największych producentów na polskim rynku słodyczy, dzięki

Sprzedaż BAH wzrosła o 32% r/r do 373 samochodów w marcu

Warszawa, 05.04.2018 (ISBnews) - British Automotive Holding (BAH) sprzedał 373 samochody Jaguar Land Rover w marcu br. (czyli o 31% więcej r/r), w tym 102 marki Jaguar F-Pace, podała spółka. Od początku roku liczba sprzedanych aut ukształtowała się na poziomie 828 sztuk i była