silną koncentracją

Piotr Szostak, Joanna Sosnowska

UOKiK nie zgadza się, by Agora przejęła Radio ZET. Medioznawca: to absolutnie polityczna decyzja

UOKiK nie zgadza się, by Agora przejęła Radio ZET. Medioznawca: to absolutnie polityczna decyzja

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny nie zgodził się na przejęcie spółki Eurozet przez Agorę. - Skupienie w rękach dwóch przedsiębiorców ok. 70 proc. udziału w rynku nie pozostawiałoby zbyt wiele przestrzeni dla pozostałych, często niewielkich podmiotów, zatem szkody dla rynku i konkurencji byłyby niezwykle poważne - argumentował.

Agora skarży decyzję prezesa UOKiK blokującą przejęcie Eurozetu

Agora, wydawca m.in. "Gazety Wyborczej", złożyła odwołanie od decyzji prezesa UOKiK zakazującej przejęcia Eurozetu. Zarzuca regulatorowi rażące naruszenie prawa, liczne uchybienia przy analizie dowodów oraz błędy, np. w kalkulacji udziałów rynkowych.

Kaufland Polska ma zgody UOKiK na przejęcie czterech sklepów Tesco

uczestnicy koncentracji spotykają się z silną konkurencją ze strony innych dużych sieci handlowych, takich jak: Biedronka, Leclerc, Piotr i Paweł, Stokrotka, Carrefour, Auchan. Dlatego prezes UOKiK uznał, że transakcja nie spowoduje istotnego ograniczenia konkurencji i wydał zgodę na koncentrację"

Joris Ide ma zgodę UOKiK na przejęcie Balex Metal

Warszawa, 02.07.2018 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zgodził się na przejęcie spółki Balex Metal przez Joris Ide, podał urząd. "Przeprowadzone postępowanie i badanie rynku pokazały, że koncentracja nie doprowadzi do

GPW, PFR, BIK wnioskuje do UOKiK ws. utworzenia agencji ratingowej

Instytut Analiz i Ratingu , podał Urząd. Wniosek wpłynął 31 lipca br., sprawa jest w toku. "Istotą zamierzonej koncentracji, dokonywanej przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR), Giełdę Papierów Wartościowych (GPW) i Biuro Informacji Kredytowej (BIK

Amica: Pandemia nie zmieni filarów strategii spółki

: - koncentrację na sprzedaży w Europie, - stawianie na silne marki lokalne (np. rozwój marki Fagor będzie się odbywał, choć z opóźnieniem spowodowanym pandemią. "Będziemy inwestowali w portfolio lokalnych marek" - wskazał prezes), - focus na kuchnie

PGNiG i PKN Orlen zawarły umowę o współpracy ws. planowanej koncentracji

Warszawa, 23.07.2020 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zawarło z PKN Orlen umowę o współpracy oraz zachowaniu poufności zmierzającą m.in. do przygotowania i dokonania przez PKN Orlen zgłoszenia zamiaru dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym

Gigant energetyczny zaszkodzi gospodarce. Ale Kaczyński uwierzył Obajtkowi

Gigant energetyczny zaszkodzi gospodarce. Ale Kaczyński uwierzył Obajtkowi

zgodziła się na fuzję z Lotosem SA pod wieloma warunkami, które Orlen spełnił, tracąc kontrolę nad bardzo nowoczesną Rafinerią Gdańską. Ingerencja Komisji Europejskiej wynikała z faktu, że Orlen ma swoje spółki zagraniczne w innych krajach Unii, więc musi respektować unijne zasady dotyczące koncentracji i

Prezes Agory: Idziemy ścieżką Węgier, gdzie nie ma już wolnych mediów

Prezes Agory: Idziemy ścieżką Węgier, gdzie nie ma już wolnych mediów

7 stycznia prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie zgodził się na przejęcie spółki Eurozet przez Agorę, wydawcę m.in. “Gazety Wyborczej”. W jego wyniku – jak twierdził regulator – powstałaby zbyt “silna grupa radiowa, mogąca ograniczać konkurencję na rynku

Moody's: Perspektywa polskiego sektora bankowego nadal stabilna

rosnące zatrudnienie, konsumpcję prywatną i silne inwestycje" - powiedział wiceprezes Moody's Arif Bekiroglu, cytowany w komunikacie. Według Moody's, kapitały własne banków pozostaną na wysokim poziomie, przy czym wsparciem będzie zrównoważona akcja kredytowa i lepsze zyski

PKN Orlen złożył wniosek do KE w zw. z planowanym przejęciem Grupy Lotos

Warszawa, 03.07.2019 (ISBnews) - PKN Orlen złożył dziś do Komisji Europejskiej wniosek stanowiący zgłoszenie koncentracji w związku z planowanym przejęciem przez spółkę, bezpośrednio lub pośrednio, kontroli kapitałowej nad Grupą Lotos, podał koncern. Złożony dzisiaj przez

Elemental Holding miał 6,14 mln zł zysku netto, 13,09 mln zł EBIT w I kw. 2019 r.

;Kluczowe jest dla nas zbudowanie silnego, światowego podmiotu ? tym samym wymaga to inwestycji, a nie wyłącznie koncentracji na wynikach finansowych. Dodatkowo przygotowujemy się na obowiązek split-paymentu, który w naszej branży będzie wymagany pod karą sankcji od 1 września 2019 roku"- dodał

Moody's podwyższył rating Cyfrowego Polsatu do Ba1, perspektywa stabilna

, mierzonego wskaźnikiem dług netto/EBITDA, w wysokości 1,75x oraz (5) generowanie silnych i stabilnych strumieni wolnych przepływów pieniężnych" - czytamy w komunikacie. Ponadto poziom ratingu kredytowego grupy odzwierciedla

Los PGNiG w rękach prezesa UOKiK. Zdecyduje o przejęciu przez Orlen

Los PGNiG w rękach prezesa UOKiK. Zdecyduje o przejęciu przez Orlen

kierowany przez Obajtka rozpatrzył polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  "Przeniesienie kompetencji oceny transakcji do polskiej instytucji wynika z faktu, że planowana koncentracja nie wywrze istotnych skutków dla konkurencji poza Polską, a Prezes UOKiK został uznany za najbardziej

Fitch przyznał GetBack rating długoterminowy B+, perspektywa stabilna

skalowalny model biznesowy, odpowiedni poziom kontroli ryzyk (w szczególności w odniesieniu do wycen portfeli), dobrą kontrolę wydatków, akceptowalny poziom zadłużenia oraz wysoką marżę EBITDA. Jednocześnie agencja zwróciła uwagę na jednolity charakter modelu biznesowego, koncentrację działalności (oraz

PKN Orlen złożył do KE wersję roboczą wniosku o zgodę na przejęcie Grupy Lotos

Warszawa, 03.12.2018 (ISBnews) - PKN Orlen złożył do Komisji Europejskiej (KE) wersję roboczą wniosku o wyrażenie zgody na koncentrację w związku z planowanym przejęciem kontroli kapitałowej nad Grupą Lotos, poinformowała spółka. Formalne postępowanie KE w sprawie koncentracji

Amica planuje 330 mln zł EBITDA w 2023 r., przeznaczy do 35% zysku na dywidendę

: 1) koncentrację na rynkach europejskich, przy jednoczesnym wzroście udziałów na zyskownych rynkach pozaeuropejskich, 2) koncentrację na segmencie sprzętu grzejnego, jako głównym stymulatorze sprzedaży, 3) budowanie silnej pozycji w segmentach

Zamet zdecydował o poszukiwaniu inwestora strategicznego dla Mostostalu Chojnice

). "W opinii zarządu, idea koncentracji działalności Grupy Zamet na wyżej wymienionych sektorach rynku, jest uzasadniona silną pozycją Grupy Zamet na tych rynkach, jak i spodziewaną poprawą koniunktury. Ponieważ rynek na którym działa Grupa Zamet, jest rynkiem wrażliwym na wpływ koniunktury, w opinii

PKN Orlen ma porozumienie ze Skarbem Państwa dot. realizacji kupna akcji Lotosu

. "Z determinacją realizujemy proces przejęcia Grupy Lotos. To dla nas priorytet, a podpisanie porozumienia przez wszystkie zaangażowane strony przybliża nas do sprawnego sfinalizowania transakcji. Powstanie jednego silnego koncernu, do którego należeć będzie nie tylko Lotos, ale też Energa i PGNiG

Prezes PKN Orlen: Fuzja z Lotosem jest korzystna dla firm i polskiej gospodarki

pozycję tak na rodzimym, jak i międzynarodowym rynku. Dzisiaj jest ostatni moment i szansa na zbudowanie prawdziwego polskiego czempiona, który będzie mógł konkurować z zagranicznymi z korzyścią zarówno dla akcjonariuszy, jak i polskiej gospodarki, wskazał. "Jeden silny

UOKiK ma zastrzeżenia do przejęcia Eko Holding przez Eurocash

Warszawa, 13.12.2016 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zastrzeżenia do koncentracji polegającej na przejęciu przez Eurocash kontroli nad spółką Eko Holding. Według Urzędu, transakcja może doprowadzić do istotnego ograniczenia konkurencji na

PKO BP wprowadził usługę doradztwa inwestycyjnego Inwestomat

'kupować produkty finansowe', tylko realizować swoje cele życiowe. Otoczenie regulacyjne (głównie MiFID) i rynkowe (silna presja na marże) wymuszają rewizję dotychczasowych modeli dystrybucji funduszy. Równolegle szybko postępują zmiany zachowania klientów, którzy oczekują pełnego dostępu do informacji o

KNF: Banki komercyjne przeznaczają 33,7% zysku za 2017 r. na dywidendy

zysk w wysokości 13,4 mld zł, a 5 odnotowało łączną stratę w wysokości 0,6 mld zł, podano w komunikacie. "Można zaobserwować silną koncentracje dodatnich wyników sektora w kilku największych bankach. Udział pozostałych banków w kreacji wyników sektora jest istotnie

Asbis miał 8,03 mln USD zysku netto, 14,87 mln USD EBITDA w IV kw. 2019 r.

silnych starań kierownictwa spółki w kierunku rozwoju portfela produktów przez dodawanie nowych linii produktów o wyższych marżach zysku brutto" - czytamy w raporcie. W 2019 r., pomimo faktu, że strategia spółki polegała głównie koncentracji na rentowności Asbisowi udało

Grupa Azoty, Grupa Lotos, HEC i KIND mają zgodę UOKiK na wspólny projekt

zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na utworzeniu przez emitenta, Hyundai Engineering Co., Ltd., Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation oraz spółkę Grupę Lotos S.A. wspólnego przedsiębiorcy, który będzie prowadził działalność pod firmą Grupa Azoty Polyolefins S.A., co

ML System miał 1,41 mln zł zysku netto, 4,17 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

naszymi oczekiwaniami. Odzwierciedlają przyjętą strategię koncentracji na kontraktach wysokomarżowych. W kolejnych kwartałach będziemy kontynuować dywersyfikację produktów i kanałów sprzedaży, rozwój oferty usług w ramach Fotowoltaicznego Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz ekspansję na nowe rynki

Arctic Paper chce osiągnąć 10% rentowności EBIT najpóźniej do 2022 r.

działalności poprzez koncentrację na wybranych rentownych segmentach i rynkach, w tym na produktach specjalistycznych i produktach premium, w Europie Wschodniej i na nowych rynkach; - Nowe innowacyjne produkty i gramatury, opracowane w ścisłej współpracy z klientami

Medicalgorithmics: Po ugodzie AMI/Spectocor powinny rosnąć udziały rynkowe w USA

Warszawa, 29.12.2016 (ISBnews) - Medicalgorithmics zakłada, że dzięki zakończeniu sporu ws. AMI/Spectocor i możliwości pełnej koncentracji na rozwoju biznesu znacząco wzrośnie skala działalności grupy i udział rynkowy w USA, poinformował prezes Marek Dziubiński

Dom Development miał 227,02 mln zł zysku netto, 282,02 mln zł EBIT w 2018 r.

bankowi ziemi pozwalającemu na szybki start inwestycji oraz zwiększeniu skali własnego generalnego wykonawstwa. Silny popyt i niedostateczna podaż rynkowa doprowadziły do wzrostu cen nieruchomości. Przewidując taki scenariusz, już rok temu sygnalizowaliśmy, że naszym priorytetem jest koncentracja na

Cele strategii BGŻ BNP Paribas na 2018-2021: ROE powyżej 10%, C/I ok. 50%

. "Głównym założeniem nowej strategii 'Fast Forward' na lata 2018-2021 jest koncentracja na kliencie, transformacja cyfrowa produktów, usług i procesów, co przyspieszy rozwój i przyczyni się do zwiększenia rentowności. Jednocześnie nowa strategia zakłada realizację wzrostu poprzez przejęcie

Transition Technologies miał ponad 200 mln zł przychodów w I poł. 2020 r.

przychodów, koncentracji na wybranych sektorach (energetyka, gaz, informatyka medyczna i przemysł) i produktach stosunkowo mniej dotkniętych problemami z koronawirusem, Grupa w dalszym ciągu może realizować ambitne plany rozwojowe" ? czytamy w komunikacie. "Za nami

Selena FM spodziewa się poprawy marżowości w nadchodzących miesiącach

zmieni także w nadchodzących okresach. Grupa Selena przełożyła część wzrostu kosztów produkcji na rynek, jednak nie było to możliwe we wszystkich regionach. Dzięki podejmowanym przez Zarząd działaniom optymalizacyjnym, integracji wewnętrznej i silnej koncentracji na potrzebach użytkowników, Selena może

Boruta Zachem miał 0,44 mln zł zysku netto w II kw. 2019 r.

spółka również poprawiła wyniki finansowe i rentowność na każdym poziomie działalności" - czytamy w komunikacie. "Wypracowane wyniki za drugi kwartał potwierdzają, że konsekwentna strategia budowy silnych marek, za którymi stoi cała filozofia produkcji oraz

Akcja kredytowa PKO BP wzrosła o 8,6% r/r do 246,3 mld zł w I kw. 

analitykę danych do oceny klientów korporacyjnych, machine learning pozwala na wzrost skuteczności modeli ryzyka, zaś centralizacja i automatyzacja funkcji windykacyjnych i restrukturyzacyjnych powodują silną koncentrację na krótkich opóźnieniach. Bank podał w prezentacji, że

Pharmena wprowadziła do sprzedaży dwa kolejne suplementy z linii Menavitin

.. "Wymienione powyżej suplementy to kolejne z suplementów diety w ramach marki parasolowej Menavitin. Menavitin Memory polecany jest osobom dorosłym, chcącym wesprzeć pamięć i koncentrację. Menavitin Diabetix polecany jest osobom dorosłym, chcącym wesprzeć prawidłowy metabolizm węglowodanów

MOL podjął finalną decyzję o rozbudowie rafinerii w Rijece kosztem 600 mln USD

wynosi ok. 600 mln USD, co obejmuje m.in. instalację zgazowania ciężkich pozostałości po przerobie ropy oraz przebudowę istniejących instalacji w rafinerii, podano również. Program transformacyjny INA Downstream 2023 New Course zakłada również koncentrację produkcji

KE zastosowała procedurę 'stop the clock' w sprawie połączenia Orlenu i Lotosu

procesów wydano pozytywną, warunkową decyzję. Celem transakcji przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez PKN Orlen jest stworzenie silnego podmiotu o międzynarodowym potencjale liczącego się na rynku dostaw ropy. Jest to szczególnie ważne dla bezpieczeństwa paliwowo-energetycznego

EJT Investment zapowiada zwiększenie mocy produkcyjnych w spółce Tarczyński

mięsnych, zwiększenie mocy produkcyjnych, zwłaszcza w obszarze konfekcji, pakowania i ekspedycji, co ma związek z koncentracją w przyszłości na małych formach pakowania oraz utrzymywaniu najwyższej jakości produktów" - powiedział Tarczyński w komentarzu przesłanym ISBnews

Asbis podwyższył prognozę zysku netto na 2019 do 13-14 mld USD

. 27 marca 2019 r. grupa opublikowała prognozę finansową na 2019 rok. Zakładała ona wypracowanie 1,7-1,9 mld USD przychodów oraz zysku netto po opodatkowaniu w wysokości 8,5-10 mln USD, przypomniano. "Zapowiedzieliśmy koncentrację w tym roku na zyskowności i

PKN Orlen: KE zastosowała procedurę Statement of Objections ws. przejęcia Lotosu

. Wierzymy, że rozwieją one wątpliwości Komisji" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie. Wyrażenie zgody na koncentrację, poprzedzone wystosowaniem przez Komisję Europejską "Statement of Objections", to standardowa praktyka. W ostatnich

DM Banku BPS rozpoczął rekomendowanie Polnordu od 'kupuj' i wyceny 13,23 zł

bank ziemi. W naszej opinii, pozwoli to Polnordowi generować solidne przepływy operacyjne w kolejnych latach. Dostrzegamy wady oferty spółki - silna koncentracja banku ziemi na Wilanowie, która nie pozwala istotnie zwiększyć skali działalności, oraz słaba kwartalna efektywność sprzedaży na poziomie

Grupa Azoty ZAK wybuduje centrum badawczo-rozwojowe do 2021 roku

użytkowości i koncentracji na części laboratoryjnej. Finalna koncepcja zakłada budowę nowego obiektu oraz wyposażenie go w specjalistyczną aparaturę, podsumowano. Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie postępowania przetargowego i podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą

Górnictwo w Rybniku przetrwa maksymalnie trzy dekady. Co potem? Już wiadomo

sygnałów o gotowości realizacji inwestycji pod konkretnych najemców. Tzw. sektor BSS, czyli sektor usług biznesowych, to silnie rozwijająca się gałąź gospodarki. Obejmuje przede wszystkim outsourcing procesów biznesowych świadczonych dla klientów zewnętrznych, outsourcing IT, badania i rozwój, a także

KE wznowiła procedurę negocjacji w sprawie przejęcia Grupy Lotos przez PKN Orlen

, podkreślił Orlen. Transakcja przejęcia kapitałowego Grupy Lotos wpisuje się w trend budowy skonsolidowanych i multienergetycznych koncernów w Europie i na świecie. Celem transakcji jest stworzenie silnego podmiotu o międzynarodowym potencjale, skutecznie konkurującego na wszystkich

NBP: Niepokoi pozostawanie wielu banków spółdzielczych poza strukturami IPS 

ze względu na wygasanie pod koniec 2018 r. dotychczasowych umów zrzeszenia, podał Narodowy Bank Polski w dokumencie "Raport o stabilności systemu finansowego. Czerwiec 2018 r." "Kluczowa rola banków zrzeszających w IPS i ich silne powiązania depozytowe z

Grupa Żywiec miała 97,6 mln zł zysku netto, 130,8 mln zł zysku EBIT w I poł.2019

wzrost sprzedaży marek premium - Żywca, Desperadosa i Heinekena - oraz dwucyfrowy wzrost sprzedaży Strefy Zero to efekt konsekwentnej koncentracji na budowaniu wartości. Z satysfakcją przyjmujemy kontynuację premiumizacji rynku piwa. Jesteśmy też bardzo zadowoleni z wyników osiąganych przez Browar

ABC Data skupi się m.in. na rozwiązaniach mobilnych i chmurze danych w br.

aktualne trendy na globalnym rynku IT i stale wpasowuje w nie swoją ofertę. "W 2018 nasza koncentracja będzie na rozwoju szeroko rozumianego rynku mobile, cloud i innych obszarów, jak e-commerce, VAD, ale też bezpieczeństwo, gaming ? który od wielu kwartałów realizuje

PKN Orlen ma warunkową zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie Grupy Lotos

wyjaśniającego dotyczącego planowanej koncentracji, która połączy PKN Orlen i Grupę Lotos. Oba prowadzą działalność w Polsce - gdzie są właścicielami rafinerii - ale też w kilku innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej i w krajach bałtyckich, podkreślono w materiale. "W toku

Zysk netto Grupy Pfleiderer wzrósł r/r do 8,26 mln euro w II kw. 2017 r.

13,1% przychodów dzięki koncentracji na produktach z wartością dodaną i silnym wzroście wolumenu sprzedaży (10,6% marży EBITDA w I półroczu 2016 r.)" - czytamy dalej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 342,08 mln euro wobec 68,43 mln euro zysku rok

PKN Orlen: Rozmowy z KE w sprawie przejęcia Lotosu w finalnej fazie

walnym zgromadzeniu Grupy Lotos" - czytamy dalej. Według spółki celem transakcji jest stworzenie silnego podmiotu o międzynarodowym potencjale liczącego się na rynku dostaw ropy. Jest to szczególnie ważne dla bezpieczeństwa paliwowo-energetycznego Polski, ale również i

Nationale-Nederlanden sfinalizowało przejęcie Domu Kredytowego Notus

czerwcu zgodę na koncentrację wyraził UOKiK. Transakcja nie wpływa na bieżącą działalność przejmowanej firmy jako niezależnego doradcy finansowego. Zachowana zostanie również marka Notus Doradcy Finansowi" - czytamy w komunikacie. "Podpisana umowa stanowi fundament

Asseco: Celem budowa globalnej grupy software'owej z potencjałem dywidendowym

jest silne, bo ma dużo produktów" - zaznaczył szef grupy. Prezes Asseco wymienił ponadto koncentrację na potrzebach biznesowych klientów, rozwój wysokich kompetencji sektorowych, współpracę ze światowymi dostawcami technologii i rozwiązań IT, budowę wartości dla

UOKiK wszczął postępowanie przeciwko 16 przedsiębiorcom z rynku fitness (aktual)

współpracowały z rywalami Benefit Systems, np. z OK System, który oferuje na rynku pakiety konkurencyjne wobec kart Multisport. Takie działania mogły sprzyjać ochronie silnej pozycji Benefit Systems na rynku pakietów sportowo-rekreacyjnych, stawiać pracodawców szukających alternatywy dla usług Benefit Systems w

UOKiK wszczął postępowanie przeciwko 17 przedsiębiorcom z rynku fitness

Multisport. Takie działania mogły sprzyjać ochronie silnej pozycji Benefit Systems na rynku pakietów sportowo-rekreacyjnych, stawiać pracodawców szukających alternatywy dla usług Benefit Systems w gorszej sytuacji, a jednocześnie pozbawiać konsumentów używających pakietów innych niż Multisport dostępu do

ABC Data zakłada poprawę wyników r/r w tym roku

ten rok wynikowo będzie lepszy niż 2016"- powiedziała Weiss na spotkaniu z dziennikarzami. Ubiegły rok minął w ABC Data na koncentracji na udziałach rynkowych (spółka podaje, że uzyskała 25% udziału w polskim rynku). Z kolei w bieżącym najważniejsze będą "marże

Borys z PFR: Połączone PKO BP i Pekao byłyby relatywnie małe w skali Europy

, oczywiście, połączenie takich dwóch banków to duża koncentracja na tym rynku" - powiedział Borys w wywiadzie dla radia Tok FM. Podkreślił jednak, że warto wziąć pod uwagę to, co się dzieje w UE, czyli zacieśnianie współpracy w ramach strefy euro, plany zbudowania unii bankowej

EuroRating podniósł perspektywę ratingu kredytowego BOŚ Banku do stabilnej

wzrósł z 12,5% do 14,8%, a TCR z 15,5% do 17,4%. "EuroRating ocenia, że wzmocnienie kapitału banku neutralizuje obecnie w znacznym stopniu ryzyka związane z wcześniejszym silnym wzrostem udziału kredytów zagrożonych (NPL) w portfelu kredytów ogółem, na co istotny wpływ

"The New York Times": Globalizacja na cenzurowanym. Czy wszystko, co wiedzieliśmy o gospodarce, już nie jest prawdą?

między poszczególnymi rynkami. Umożliwienie rządom, firmom i osobom fizycznym zaciągania pożyczek u zagranicznych podmiotów miało sfinansować rozwój przemysłu i budowę kluczowej infrastruktury. - Globalizacja finansowa miała w krajach rozwijających się zapoczątkować erę silnego wzrostu i stabilności

Bank Pekao oczekuje odbicia gospodarczego w Polsce w kształcie litery U w 2021

). "Polski przemysł maszynowy jest dość silnie narażony na spadek popytu zagranicznego (udział eksportu w sprzedaży wynosi ponad 50%, głównym odbiorcą są Niemcy odpowiadające za 26% krajowego eksportu). Część krajowych podmiotów może być szczególnie dotknięta erozją marż (koncentracja na względnie

Cele Banku Millennium na 2020 r. to m.in.: 1 mld zł zysku netto, ROE w 'top 3'

, inwestycje i mikro-przedsiębiorstwa) ? Przyśpieszenie wzrostu w Bankowości Przedsiębiorstw poprzez działalność kredytową i wyższą wydajność sieci sprzedaży ? Koncentracja wzrostu na zadowoleniu klienta, z masową personalizacją w detalu i podejściem

XTPL podpisało umowę z chińską spółką Suzhou Cowin Laser Technology

miniaturyzację i jednoczesny wzrost rozdzielczości wyświetlaczy nowej generacji, oczekują oni od metody naprawy znacząco wyższej precyzji. To dlatego XTPL znajduje się na mapach technologicznych liderów tego sektora i nawiązuje silne relacje z ich dostawcami, takimi jak nasz nowy partner Cowin" - powiedział

Bank Handlowy miał 180 mln zł zysku netto, 51,99 mld zł aktywów w IV kw. 2019 r

wzrosły o 24%. Ponadto, koncentracja na rozwoju elektronicznych kanałów dystrybucji była jednym z motorów wzrostów w bankowości detalicznej - sprzedaż kredytów gotówkowych była 20% wyższa niż rok wcześniej (co 3 złotówka kredytu udzielana jest przez Internet) oraz liczba aktywnych klientów bankowości

Pado z DM BDM: Przejęcie Lotosu może opóźnić udział Orlenu w programie atomowym

benzynowych obu firm z uwagi na nieprzekroczenie 40% koncentracji. "W przypadku ewentualnego przejęcia przez PKN Orlen Grupy Lotos można spodziewać się redukcji kosztów i osiągnięcia efektów synergii. Pytanie jednak, jak przełoży się to na sytuację konsumentów. Z pewnością może

Strategia TU Inter Polska zakłada 170 mln zł składki i 8,5 mln zł zysku w 2020r.

Warszawa, 13.02.2018 (ISBnews) - Grupa Inter, w ramach nowej strategii w Polsce na lata 2018-2020, zakłada m.in. dalszą koncentrację na kompleksowej obsłudze ubezpieczeniowej rynku ochrony zdrowia, rentowne uczestnictwo w rozwoju rynku ubezpieczeń zdrowotnych, wzrost udziału w

Santander BP: Wynik eksportu liczony w euro wzrośnie o ok. 3,3% r/r w 2019 r.

liczony w euro będzie o ok. 3,3% lepszy niż w 2018 r. "Nasz kraj jest silnym ogniwem w europejskim łańcuchu dostaw, a polski eksport, z racji bardzo silnej geograficznej koncentracji, jest ściśle powiązany z gospodarką europejską. Stąd też fakt, że w Europie pożegnaliśmy

PKN Orlen: Przejęcie Energi umożliwi m.in. pozyskanie znaczącego portfela OZE

budowę silnego, multienergetycznego koncernu, w tym dalszy rozwój obszaru energetyki, podano. "Ważnym elementem strategii Grupy Orlen są inwestycje rozwojowe we wszystkich obszarach naszej działalności oraz akwizycje podmiotów, dzięki którym możemy uzyskać maksymalny efekt

Złoty pod wpływem wahań EUR/USD, rynek czeka na wyniki posiedzenia Fed i ECB

EUR/USD, przyczyniło się najpierw do zakończenia przeceny polskiej waluty, a następnie przyniosło silną korektę jej notowań. W sytuacji, gdy ważne wydarzenia polityczne, jak weekendowy szczyt G7 i dzisiejsze spotkanie przywódców USA i Korei Północnej, zakończone podpisanym

W co inwestować w dobie kryzysu? Eksperci wskazują dwa obszary

, depresja, ożywienie. Do niedawna byliśmy w fazie rozkwitu gospodarczego. Wzrost gospodarczy był silny, inflacja rosła, a bezrobocie spadało. - W ostatnich tygodniach widzimy jednak silne załamanie indeksów giełdowych. Jest to oznaką kryzysu. Załamanie indeksów giełdowych było najdynamiczniejsze w historii

SPCC: Skandynawskie firmy planują inwestycje warte 2,8 mld euro w ciągu 5 lat

zaangażowania w obszar innowacji rośnie także zaangażowanie Skandynawów w sektorach offshore, onshore, fotowoltaiki czy biogazu. Koncentracja na tych obszarach pozwala budować przewagę konkurencyjną gospodarek" - powiedział prezes SPCC Carsten Nilsen, cytowany w komunikacie

Deutsche Bank: Polacy uważają za zamożne osoby z pensją min. 10 tys. zł netto

Polsce majątek netto jest nierównomiernie rozłożony w populacji gospodarstw domowych, a jego silną koncentrację obserwujemy w zbiorowości gospodarstw najbardziej majętnych. 10% tych najbardziej zasobnych posiada około 41% całkowitego majątku netto gospodarstw domowych, podczas gdy majątek 20% najmniej

Grant Thornton/Euler Hermes: 57% CFO stwierdziło poprawę r/r kondycji swych firm

deklaruje, że kondycja ich firm w ciągu ostatniego roku poprawiła się, a tylko 11% ankietowanych ocenia, że uległa ona pogorszeniu. "Wiara polskich CFO w utrzymanie się silnej koniunktury przekłada się na ich optymistyczne plany w poszczególnych obszarach zarządzania firmą

Grupa Polsat ma przedwstępną umowę nabycia Grupy Interia

od spełnienia się warunku zawieszającego w postaci uzyskania przez Telewizję Polsat zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na dokonanie koncentracji. Umowa ulegnie rozwiązaniu w przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2020 r. nie dojdzie do spełnienia się warunku zawieszającego, chyba że

Emilewicz: Nowe Prawo zamówień publicznych czeka na rozpatrzenie przez rząd

publiczne silnie wpływają na najistotniejsze gałęzie naszej gospodarki. Od rynku zamówień w znacznej mierze zależne są np. firmy budowlane. W wielu branżach dla co czwartego przedsiębiorcy zamówienia publiczne stanowią ponad połowę przychodów, a dla co dziesiątego - 75%. Odpowiednio ukierunkowane i

Belvedere sprzedało sieć 39 sklepów Galerie Alkoholi na rzecz Carrefour

. "Nasza strategia BiG 2018 zakłada koncentrację i rozwój naszej podstawowej działalności, a działalność detaliczna w Polsce nie jest już jej częścią. Cieszę się, że aktywa przejął Carrefour, który będzie w stanie wykorzystać ich potencjał" ? powiedział Reynaud, cytowany w komunikacie

Immofinanz wybuduje centrum handlowe VIVO! Krosno za około 34 mln euro

myślą o miastach z zasięgiem całkowitym umożliwiającym dotarcie do co najmniej 200.000 osób. Cechy charakterystyczne obiektów VIVO! to atrakcyjnie dobrany mix najemców w tym silne marki 'anchor-owe', jak również koncentracja na ofercie dedykowanej dla całej rodziny. Centra handlowe VIVO! to zwykle

Składka przypisana brutto KUKE wzrosła o 41% r/r do 192 mln zł w 2017 r.

świata - nawet tam, gdzie nie dociera konkurencja. Jesteśmy na całym świecie i wspieramy naszych klientów kompleksowo. Rok 2018 to kolejne zmiany na lepsze, m.in. jeszcze większa koncentracja na kliencie i dalsza optymalizacja działalności, której efekty z pewnością będą już wkrótce widoczne"

JLL: W Warszawie oddano do użytku 80 500 m2 biur w I poł. 2019 r.

). "W ostatnich miesiącach w Warszawie doszło do pięciu znaczących transakcji najmu zawartych przez instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, z czego cztery z nich przypadły na szerokie centrum stolicy. Jest kilka powodów tak silnej koncentracji najemców na tym obszarze Warszawy. Jest to rejon o

BOŚ Bank: W centrum uwagi w tym tygodniu PKB za I kw. w USA i flash CPI w Polsce

kwietniowego wskaźnika CPI, uważają ekonomiści BOŚ Banku. "Wobec ostatnich niejasnych informacji dot. zmian w polityce fiskalnej w USA oraz niejednoznacznych danych napływających z gospodarki USA, rynki finansowe będą nadal poszukiwały odpowiedzi na pytanie jak silne jest

Geberit ma zgodę UOKiK na przejęcie grupy Sanitec

rynek wprowadzania do obrotu spłuczek podtynkowych, gdzie łączny udział uczestników koncentracji przekracza 40%, czyli poziom, od którego domniemywa się posiadanie przez przedsiębiorcę pozycji dominującej. UOKiK uznał jednak, że transakcja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji, m.in. ze względu na

eTravel przejmie Fly Away Travel za ok. 14,2 mln zł, wniosek trafił do UOKiK

Warszawa, 20.07.2016 (ISBnews) - Spółka eTravel wystąpiła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) z zawiadomieniem o zamiarze koncentracji rynku poprzez planowane przejęcie jednego z najstarszych biur turystycznych w Polsce - Fly Away Travel. Wartość transakcji to

UniCredit sprzedał ok. 10% akcji Banku Pekao po 126 zł za akcję za 3,3 mld zł

. Włoska grupa podkreśliła, że sprzedaż akcji Pekao została zrealizowana tuż po innej transakcji - sprzedaży 10% akcji FinecoBanku i jest to kolejny silny sygnał, że UniCredit będzie działać zdecydowanie i płynnie, aby wykorzystać tworzące wartość możliwości zgodnie z koncentracją na zdyscyplinowane

Awbud pozyskał nowe zlecenia o wartości 210 mln zł w I-III kw. br.

;Silna konkurencja cenowa oraz niski wskaźnik rentowności netto to główne czynniki, które wpłynęły na kondycję i wyniki całej branży budowlanej. Taka niekorzystna sytuacja motywuje nas do większej koncentracji działalności na obszarach pozwalających uzyskiwać wyższe marże oraz atrakcyjniejsze warunki

GUS: Wykorzystanie miejsc w obiektach hotelowych wzrosło do 36,7% w I poł 2017r.

zagranicznym (w 2016 r. odpowiednio 33,2 mln i 6,8 mln). Najwięcej noclegów, podobnie jak w I półroczu ubiegłego roku, udzielono w województwach małopolskim (5,9 mln) i zachodniopomorskim (5,3 mln). Warto zwrócić uwagę na silną koncentrację noclegów w powyższych województwach, na które przypadało 31,8

Badanie rynku jest w interesie przedsiębiorców

doskonale pozakazuje, dlaczego badając rynki, UOKiK potrzebuje opinii bezpośrednio od uczestników rynku, i dlaczego wysiłek związany z udzieleniem UOKiK informacji o stanie rynku leży w interesie przedsiębiorców. Nowe zasady koncentracji Na początku

Pfleiderer miało 5,91 mln euro zysku netto, 54,76 mln euro zysku EBIT w 2018 r.

wymagającym otoczeniu makroekonomicznym, m.in. dzięki koncentracji na sprzedaży produktów z wysoką wartością dodaną, które są mniej podatne na wahania koniunktury. "Jednocześnie chcemy wykorzystać naszą dużą zdolność do generowania gotówki do obniżenia zadłużenia spółki"

Grupa Nokaut zmieniła nazwę na HubStyle

popularność i nowych klientów. Doświadczenie zdobyte przy sukcesie Sugarfree, chcemy wykorzystać w kolejnych projektach, dzięki którym zbudujemy silne portfolio marek własnych" ? powiedziała prezes spółki Monika Englicht, cytowana w komunikacie. Rada nadzorcza spółki powołała

Indeksy z Europy. Sankcje USA-Rosja

zasad gry. Co ciekawe pojawia się argument ryzyk korupcyjnych w związku z silną koncentracją władzy. Dzisiaj dzień wolny w Szwajcarii, a w kalendarzu makroekonomicznym warto zwrócić uwagę na: 14:30 - USA - dochody i wydatki amerykanów

Eurocash zadowolony z decyzji UOKiK, liczy na szybkie przejęcie Eko Holding

akwizycji. Tego typu zastrzeżenia są normalną procedurą UOKiK i jesteśmy w bieżącym kontakcie z Urzędem, aby finalizować proces wydania zgody UOKiK" - dodał Domański. UOKiK poinformował dziś, że wydał zastrzeżenia do koncentracji polegającej na przejęciu przez Eurocash

CI Games zrezygnuje z z produkcji gier klasy AAA na rzecz mniejszych projektów

sprzedażowego danego projektu, wynika z przyjętej strategii rozwoju CI Games na lata 2017-2019. "Biorąc pod uwagę, że Grupa CI Games dysponuje silnym zespołem deweloperskim, prawami autorskimi i zasobami wypracowanymi przy poprzednich projektach, zarząd zamierza oprzeć plan

NBP: Przeciętny majątek netto gospodarstwa domowego wyniósł 257 tys. zł w 2014 r

raportowi. Przeciętnie gospodarstwa domowe dysponowały w 2014 r. aktywami finansowymi w wysokości 8,6 tys. zł, z czego 81,9% stanowiły lokaty bankowe. "Majątek netto jest nierównomiernie rozłożony w populacji gospodarstw domowych, a jego silną

KNF: Banki komercyjne przeznaczyły 39,7% zysku za 2015 r. na dywidendy

zagranicznych o udziale powyżej 5% kapitału przypada 6 143,8 mln zł zysku, z czego 48,39% zostanie wypłacone w formie dywidendy. Dodatkowo otrzymają oni 69,5 mln zł z nierozdysponowanego zysku za 2014 r." - czytamy dalej. KNF wskazała na silną koncentracje dodatnich wyników

PZU zmieniło podział odpowiedzialności w grupie według segmentów klientów

segmentach, kładąc silny nacisk na wysoki poziom obsługi klienta. Tworząc PZU 3.0 chcemy aktywnie rozwijać obszary, w których jest istotny potencjał wzrostowy. Potrzeba do tego wzmocnienia segmentów i skupienia się na poziomie zarządczym na kliencie. Dlatego postanowiliśmy w ramach całej Grupy PZU osobno

Play potwierdza wynagrodzenie dla akcjonariuszy na poziomie 40-50% FCFE

tego rynku, zdobyliśmy i wzmocniliśmy pozycję numer jeden, jednocześnie nigdy nie zatraciwszy postawy challengera, która definiuje naszą firmę. Dzisiaj, z tej silnej pozycji, określamy naszą wizję kolejnego etapu do roku 2022. Bazując na koncentracji na potrzebach klienta oraz efektywnej kosztowo

Asbis liczy na 'pewien' zysk w III kw. i 'istotny' w IV kw. br.

wymagań rynkowych" - stwierdził członek zarządu ds. finansowych Constantinos Tziamalis. Kolejne działania jakie zapowiedział zarząd Asbis to koncentracja na zwiększaniu przychodów w krajach gdzie firma jest tradycyjnie silna i przekierowanie nowych inwestycji do mocnych

Kredyty PKO BP wzrosły o 5,4% r/r do 200,61 mld zł w 2016 r. 

gospodarczych wzrósł do 52,92 mld zł. Należności z tytułu leasingu wzrosły ponad dwukrotnie w skali roku do 12,14 mld zł na koniec 2015 r. Bank podał w prezentacji, że silnie zdywersyfikowany portfel kredytów dla podmiotów gospodarczych wskazuje na niską

Asseco Poland zbyło Insseco do zależnej grupy Sapiens

i koncentracji na budowie silnej pozycji grupy w poszczególnych sektorach gospodarki, m.in.: ubezpieczeniowym, bankowym, energetycznym i medycznym. Dla Asseco Poland transakcja ta jest kontynuacją procesu porządkowania grupy Asseco i rozwoju centrum produktowego oraz kompetencyjnego w zakresie

Euler Hermes: Liczba upadłości firm wzrosła r/r do 69 w styczniu

- której elementem są np. warunki finansowania kontraktu, czyli de facto wsparcia przez różne agendy rządowe czy silny krajowy sektor finansowy. To się zmienia także w Polsce, czekać będziemy na efekty. Jak na razie, polscy dostawcy są bardziej uzależnieni od dotychczasowych rynków i odbiorców na nich, a

XTPL chce podwyższyć kapitał w drodze emisji do 65 tys. akcji bez pp

którym spółka zamierza wdrożyć swoją technologię. Budujemy wokół siebie silne struktury międzynarodowych ekspertów rynkowych - skupionych w Radzie Doradczej - i jesteśmy otwarci na współpracę z zagranicznymi inwestorami, którzy mają olbrzymie doświadczenie w inwestowaniu w spółki technologiczne na

Grupa Azoty kupi właściciela niemieckiej Grupy Compo Expert za max. 235 mln euro

płynnych i biostymulatorów, jak też specjalistycznych nawozów NPK o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, podano także. "Nawozy specjalistyczne to grupa produktów, o którą od dawna chcieliśmy uzupełnić ofertę dla naszych klientów. Dzięki potencjałom wykwalifikowanych