siedziba knf

Hubert Orzechowski

CBA w Komisji Nadzoru Finansowego. "Niedopełnienie obowiązków"

CBA w Komisji Nadzoru Finansowego. "Niedopełnienie obowiązków"

Do siedziby KNF w Warszawie weszli funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego - podaje serwis Business Insider Polska.

Frankowicze protestują w Warszawie. Domagają się ustawy

?Zakończcie bankowe oszustwa? - skandowały w sobotę przed siedzibą KNF w Warszawie osoby, które zaciągnęły kredyty we frankach szwajcarskich. Żądają ustawy, która pozwoli im przewalutować pożyczki po kursie z dnia, w którym ją zaciągali.

KNF zezwoliła Stopklatce na wycofanie z NewConnect z dniem 29 lutego

Warszawa, 19.02.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła spółce Stopklatka z siedzibą w Warszawie na wycofanie akcji spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu z dniem 29 lutego 2020 r., podała Komisja. Stopklatka zajmuje się

KNF zgodziła sie na przejęcie First Data Polska

Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego pośredniego nabycia 100% akcji First Data Polska SA z siedzibą w Warszawie przez nowo utworzone spółki z Grupy First Data (First

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny PCC Exol dot. programu emisji 1 mln obligacji

upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekty emisyjne: [...] PCC Exol z siedzibą w Brzegu Dolnym, sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji emitowanych w ramach IV Programu Emisji Obligacji o łącznej

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Stalexport Autostrady dot. akcji serii G

Warszawa, 22.07.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Stalexport Autostrady w zw. z obrotem akcjami serii G, podała Komisja. "Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekty

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny HM Inwest 

Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny HM Inwest SA z siedzibą w Warszawie, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A" - czytamy w komunikacie. Oferującym jest Michael / Ström Dom

KNF zapoznała się z notyfikacją w sprawie utworzenia oddziału AS Inbank w Polsce

Warszawa, 10.01.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zapoznała się z notyfikacją w sprawie utworzenia oddziału na terytorium Polski przez instytucję kredytową AS Inbank z siedzibą w Tallinie (Estonia), podał urząd. KNF podjęła przy tym

KNF umieściła na liście ostrzeżeń publicznych TJB Trading z Luksemburga

Warszawa, 27.02.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) umieściła na liście ostrzeżeń publicznych podmiot TJB Trading Ltd z siedzibą w Luksemburgu Właściwa prokuratura: Prokuratura Okręgowa w Warszawie. (ISBnews)

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Pharmeny zw. z ofertą publiczną akcji serii E

Warszawa, 19.03.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Pharmeny w związku z planowaną ofertą publiczną akcji serii E, podała Komisja. "Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Games Operators

upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt: Games Operators z siedzibą w Warszawie, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii A i B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B i C oraz praw do akcji serii B" - czytamy w

KNF wydała zgodę na przejęcie TUW przez InterRisk TU oraz WSW

;gensverwaltung Vienna Insurance Group (WSW), podała KNF. "Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do nabycia udziałów Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych 'TUW' z siedzibą w Warszawie w liczbie zapewniającej osiągnięcie jednej piątej ogólnej liczby

KNF wpisała Blue Lion na listę ostrzeżeń publicznych

Warszawa, 04.01.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) umieściła spółkę Blue Lion na liście ostrzeżeń publicznych, podała Komisja. Blue Lion SA z siedzibą w Warszawie został umieszczony w kategorii "Zawiadomienia o podejrzeniu

KNF nałozył kary na AXA Ubezpieczenia i PTE PZU

Warszawa, 15.07.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła karę pieniężną na AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji i Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU, podał regulator. "Komisja jednogłośnie

Bogdan Grzybowski ma zgodę KNF na objęcie stanowiska prezesa Toyota Bank Polska

Warszawa, 20.12.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na powołanie Bogdana Grzybowskiego na stanowisko prezesa Toyota Bank Polska SA, podał Komisja. Toyota Bank Polska S.A. prowadzi działalność na polskim rynku od 2000 r

KNF zatwierdziła prospekt PKO Banku Hipotecznego ws. publicznej oferty obligacji

Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny: PKO Bank Hipoteczny SA z siedzibą w Gdyni, sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji PKO Bank Hipoteczny SA z siedzibą w Gdyni, emitowanych w ramach programu

KNF zgodziła się na przejęcie BillBird przez Polskie e-Płatności

Warszawa, 29.10.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zgodziła się na przejęcie przez Innova Capital za pośrednictwem Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie e-Płatności (PeP) kontroli na BillBird, podała Komisja. "Komisja

ING BSK ma zgodę KNF na zaliczenie pożyczki podporządkowanej do kapitału Tier II

wrześniu br. ING Bank Śląski zawarł z ING Bank N.V. z siedzibą w Amsterdamie umowę 10-letniej pożyczki podporządkowanej w wysokości 250 mln euro i zapowiedział, że wystąpi do KNF z wnioskiem o zgodę na zaliczenie kwoty pożyczki do kapitału Tier II. ING Bank N.V. jest podmiotem

GPW zawiesiła obrót akcjami Orco Propery Group

zawieszenia obrotu akcjami Orco do KNF z powodu zawieszenia obrotu instrumentami spółki na Luxembourg Stock Exchange. Orco Property Group jest inwestorem, deweloperem oraz zarządcą aktywów działającym na środkowoeuropejskim rynku nieruchomości i usług hotelarskich. Siedziba główna

KNF zatwierdziła memorandum inf. Veolia Energia Poznań w zw. z ofertą publiczną

Warszawa, 24.11.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła memorandum informacyjne Veolia Energia Poznań w związku z ofertą publiczną akcji serii E, podała Komisja. "Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF

KNF zezwoliła na nabycie 50% akcji Oney Polska przez BPCE Société Anonyme

Warszawa, 24.09.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła na nabycie 50% akcji w Oney Polska przez BPCE Société Anonyme, podała Komisja. "Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Pfleiderer Group

(zniesienie dematerializacji akcji) [?] Pfleiderer Group SA z siedzibą we Wrocławiu (z dniem 26 listopada 2019 r.)" - czytamy w komunikacie. 1 października br. Pfleiderer Group złożył do KNF wniosek o wydanie zezwolenia na przywrócenie formy dokumentu (zniesienie

KNF: Obrót akcjami Orco na GPW zostanie przywrócony od jutra

Warszawa, 14.12.2017 (ISBnews) - Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) uchylono decyzję w sprawie żądania zawieszenia obrotu akcjami spółki Orco Property Group, podała Komisja. "Powyższa decyzja, skutkiem której w dniu 15 grudnia 2017

Orphée ma zgodę KNF na wycofanie akcji z obrotu na NewConnect od 5 czerwca

Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośni udzieliła zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu spółce Orphée z siedzibą w Genewie z dniem 5 czerwca 2020 r., podał regulator. W

KNF zatwierdziła memorandum informacyjne Famuru wz. z ofertą akcji serii F

Warszawa, 08.02.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła memorandum informacyjne Famuru w związku z publiczną ofertą akcji serii F, podała Komisja. "Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono memorandum

KNF wpisała spółkę Partnerzy Inwestycyjni na listę ostrzeżeń publicznych

Warszawa, 02.12.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wpisała podmiot Partnerzy Inwestycyjni Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie na listę ostrzeżeń publicznych, podała Komisja. Podmiot został umieszczony w rubryce "Zawiadomienia o

KNF: Policja umorzyła dochodzenie ws. spółki Obligacje.pl

Warszawa, 20.10.2015 (ISBnews) - Komenda Stołeczna Policji wydała postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie spółki Obligacje.pl, podała Komisja Nadzoru Finansowego. KNF wpisała Obligacje.pl spółkę sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na listę

ING Bank Hipoteczny ma zgodę KNF na rozpoczęcie działalności 

. W końcu kwietnia 2017 r. ING BSK poinformował, że złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie banku hipotecznego pod nazwą "ING Bank Hipoteczny S.A." z siedzibą w Katowicach. Kapitał zakładowy ING Banku Hipotecznego będzie wynosić 50 mln zł i

KNF umieściła Novą Giełdę i NG Inwestycje na liście ostrzeżeń publicznych

działalności maklerskiej bez zezwolenia KNF), podała Komisja. "W czwartek, 20 lipca 2017 r. na liście ostrzeżeń publicznych KNF umieszczone zostały nowe podmioty. Nova Giełda Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Nova Giełda Inwestycje z siedzibą w Płocku /komplementariusz spółki

KNF wpisała na listę ostrzeżeń publicznych spółkę Regium Asset Management

Warszawa, 03.08.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wpisała na listę ostrzeżeń publicznych spółkę Regium Asset Management AG z siedzibą w Szwajcarii, podała Komisja. Podmiot został umieszczony w rubryce "Zawiadomienia o podejrzeniu

KNF zatwierdziła prospekt dla programu obligacji PCC Exol na maks. 200 mln zł

Obligacji, o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł, podała KNF. "Oferującym jest Dom Maklerski BDM z siedzibą w Bielsku-Białej" - czytamy w komunikacie. PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w

KNF wpisała Miceolution i Conor Capital Invest na listę ostrzeżeń publicznych

podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia KNF). Do listy dodana została wzmianka dot. podmiotu Iwisher Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, polegająca na podaniu informacji, że

Kalendarium afery KNF

). Świadkowie, z którymi rozmawiała „Wyborcza”, potwierdzają, że "około 17 minęli się z Solorzem w drzwiach siedziby KNF przy pl. Powstańców". W tym budynku urzęduje jedynie prezes Chrzanowski i nie ma departamentów merytorycznych. 7 listopada 2018 r. Mec. Roman Giertych jako

KNF wpisała My Height na listę ostrzeżeń publicznych

Warszawa, 09.03.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) umieściła spółkę My Height na liście ostrzeżeń publicznych, podała Komisja. My Height Sp. z o. o. (w KRS jako Fawis Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie) została umieszczona w kategorii

PBA zaskarży KNF o przewlekłość ws. udzielenia zgody na rozpoczęcie działalności

, że podczas kontroli KNF w siedzibie PBA upoważnieni pracownicy UKNF stwierdzili, że bank spełnił wszelkie warunki zgodnie z Uchwałą KNF o nadzorze nad bankami. "Zarzucono nam, że nie dysponujemy odpowiednimi warunkami do przechowywania środków pieniężnych i innych

ING Bank Śląski ma umowę na 250 mln euro pożyczki podporządkowanej z ING Bank NV

Warszawa, 30.09.2019 (ISBnews) - ING Bank Śląski zawarł z ING Bank N.V. z siedzibą w Amsterdamie umowę 10-letniej pożyczki podporządkowanej w wysokości 250 mln euro, podał bank. "Pożyczka została udzielona na okres 10 lat. Bank ma prawo do

ING BSK ma zgodę RN na zaciągnięcie 250 mln euro pożyczki podporządkowanej 

Warszawa, 20.09.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza ING Banku Śląskiego wyraziła zgodę na zaciągnięcie przez bank pożyczki podporządkowanej w wysokości 250 mln euro od ING Bank N.V. z siedzibą w Amsterdamie na 10 lat, podał bank. "Po podpisaniu umowy

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Impexmetalu i Alchemii

Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Impexmetalu i Alchemii od 13 listopada, podała Komisja. "Komisja jednogłośnie o udzieliła zezwolenia na przywrócenie akcjom formy

KNF zatwierdził prospekt emisyjny PZ Cormay dla akcji serii L

Warszawa, 20.07.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny PZ Cormay w związku z ofertą publiczną akcji serii L, poinformował urząd. "Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt

KNF wpisała na listę ostrzeżeń publicznych spółkę Obligacje.pl

Warszawa, 15.04.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wpisała na listę ostrzeżeń publicznych spółkę Obligacje.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podała Komisja Podmiot został umieszczony w rubryce ?Zawiadomienia o podejrzeniu

Bank Millennium ma zgodę KNF na utworzenie banku hipotecznego

Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na utworzenie banku hipotecznego pod firmą "Millennium Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie, poinformował Bank Millennium. "Kapitał zakładowy

ING Inv. Hold. ma zgodę KNF na przekroczenie 1/3 kapitału NN Investment TFI

Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez ING Investment Holding (Polska) SA z siedzibą w Katowicach oraz pośredniego nabycia przez ING Groep N.V. z

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny PBG dla akcji serii H i I

Warszawa, 26.06.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny PBG w związku z emisją akcji serii H i I, poinformowała Komisja. "Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny

KNF wpisała na listę ostrzeżeń publicznych Clear Hands i Fortress Holdings

Warszawa, 06.08.2015 (ISBnews) ? Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wpisała na listę ostrzeżeń publicznych spółki Clear Hands Bt. z siedzibą na Węgrzech oraz Fortress Holdings Ltd z siedzibą na Malcie, podała Komisja. Oba podmioty zostały umieszczone w

UKNF: Procedura przymusowej restrukturyzacji PBS wynika z prawa krajowego i UE

zawieszeniu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku wynika, że prowadzone działania, których celem była stopniowa poprawa sytuacji kapitałowej banku odbywały się zgodnie z zatwierdzonym Programem Postępowania Naprawczego oraz w konsultacji z KNF i były omawiane na licznych spotkaniach z

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Gorenje z dniem 11 stycznia

Warszawa, 19.12.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółce Gorenje gospodinjski aparati d.d. z siedzibą w Velenje (Słowenia) z dniem 11 stycznia 2019 r., podał urząd

KNF zatwierdziła memorandum informacyjne Vistula Group zw.z ofertą akcji serii O

Warszawa, 08.10.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła memorandum informacyjne Vistula Group w związku z publiczną ofertą akcji serii O, podała Komisja. "Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono

Polski Bank Apeksowy, czyli jedna dziesiąta spółdzielczych banków, może być do przejęcia. Kluczowa decyzja KNF

administracyjnej KNF, a ta jest objęta tajemnicą - napisał nam Jacek Barszczewski. Prezes Zwierzchowska broni banku. Zapewnia, że spełnił wszystkie wymagania KNF. Mówi, że ma na to dowody. Od września do października Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przeprowadził kontrolę w siedzibie PBA. W protokole w kontroli

Miał być alkomat na koronawirusa. Andrzej Duda napompował akcje prywatnej spółki?

siedzibie ML System, urządzenie nie miało potwierdzonej skuteczności. Nie przeszło badań klinicznych na pacjentach, a zgoda komisji bioetycznej na badanie urządzenia została wydana tego samego dnia, maksymalnie trzy, cztery godziny przed konferencją Dudy. Zastanawiające jest też, dlaczego firma na co dzień

KNF wpisała spółkę Compass Money Sp. z o.o. na listę ostrzeżeń publicznych

Warszawa, 12.04.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wpisała spółkę Compass Money Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy na listę ostrzeżeń publicznych nadzoru, podała Komisja. Spółka Compass Money Sp. z o.o. została wpisana rubryce "

KNF zaleciła weryfikację i uzupełnienie programu naprawczego BOŚ

. "Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu 23 maja 2016 r. otrzymał pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące programu przedłożonego przez bank w KNF w dniu 30 marca 2016 r, w którym KNF zaleciła weryfikację, uzupełnienie i przedstawienie

KNF zatwierdziła prospekt Ghelamco Invest w zw. z progr. obligacji do 400 mln zł

upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny: Ghelamco Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji, emitowanych w ramach VI Programu Emisji Obligacji o

TFI BDM złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia EGB Wierzytelności 2 NSFIZ

Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie przejęcia kontroli nad EGB Wierzytelności 2 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w

KNF nałożyła kary finansowe na GetBack, Grzegorza Białoruskiego, Dariusza Janusa

Warszawa, 19.02.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła kary finansowe na GetBack w restrukturyzacji w wysokości 500 000 zł, prezesa zarządu Wilbo Grzegorza Białoruskiego w wysokości 300 tysięcy zł, na Dariusza Janusa w wysokości 30 000 zł, podała Komisja

KNF zatwierdziła prospekt PCC Rokita w zw. z programem obligacji do 300 mln zł

Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny: PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym, sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji, emitowanych w ramach VI Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości

KNF dodała na listę ostrzeżeń publicznych spółkę ArtNews

Warszawa, 03.02.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) dodała na listę ostrzeżeń publicznych spółkę ArtNews z siedzibą w Warszawie, podał Urząd. "Na liście ostrzeżeń publicznych został dodany podmiot: ArtNews S.A. z siedzibą w

Prokurator umorzył dochodzenie ws. Art Capital z listy ostrzeżeń KNF

Warszawa, 13.04.2015 (ISBnews) ? Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) dodała na liście ostrzeżeń publicznych nowy wpis dotyczący Art Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, który informuje o umorzeniu dochodzenia przez prokuraturę, podała Komisja

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny XTPL

. "Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny XTPL SA z siedzibą we Wrocławiu, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L oraz M" - czytamy w komunikacie

Sąd nie uwzględnił zażalenia KNF na umorzenie śledztwa ws. Pay Trade Polska

Warszawa, 24.02.2015 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia postanowił nie uwzględniać zażalenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i utrzymać w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu śledztwa wobec Pay Trade Polska z siedzibą w

KNF zatwierdziła prospekt Alior Banku zw. z ofertą obligacji do 1,5 mld zł

Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt: Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie, sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji o łącznej wartości nominalnej do 1 500 000 000 zł emitowanych w ramach programu obligacji, ustanowionego w

KNF wszczęła postępowanie administracyjne wobec Krezusa

Warszawa, 23.04.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała o wszczęciu postępowania administracyjnego wobec spółki publicznej Krezus SA w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w związku z nieprzekazaniem do publicznej wiadomości informacji poufnych, podała

KNF zezwoliła na utworzenie ING Banku Hipotecznego

Warszawa, 16.01.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na utworzenie ING Banku Hipotecznego przez ING Bank Śląski, podała Komisja. "Komisja zatwierdziła następujący skład pierwszego zarządu Banku

KNF podtrzymała 560 tys. zł kary dla Generali TU za nieprawidłowe składki

ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję KNF z dnia 13 marca 2018 r. w przedmiocie nałożenia na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie kary pieniężnej w wysokości 560 000 zł, za wykonywanie działalności ubezpieczeniowej z naruszeniem art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o

KNF nałożyła na Forum TFI karę finansową wys. 200 tys. zł

Warszawa, 24.09.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Forum TFI) z siedzibą w Krakowie, karę pieniężną w wysokości 200 tys. zł za naruszenie art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i

KNF zgodziła się na kupno eCard i Dotpay przez Hellman&Friedman i Nets Denmark

Warszawa, 05.12.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego pośredniego nabycia przez Hellman&Friedman Corporate Investors VIII Ltd. z siedzibą George Town (Kajmany) oraz Nets Denmark A/S z siedzibą

KNF zatwierdziła prospekt GNB w zw. z emisją obligacji z programu na 750 mln zł

, podała Komisja. "Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, sporządzony w związku z ofertą publiczną obligacji emitowanych w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych o

Hollywood złożył do KNF wniosek ws. zniesienia dematerializacji akcji

wniosek do KNF w wyniku podjęcia przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Hollywood uchwały nr 3 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie: zniesienia dematerializacji akcji Hollywood z siedzibą w Sierpcu oraz wycofania tych akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w

Akcjonariusze JHM Development zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie kodem ISIN PLJHMDL00018" - czytamy w uchwale. Wcześniej tj. na początku kwietnia JHM Development złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o udzielenie zezwolenia na wycofanie

KNF zatwierdziła prospekt Venture Inc w związku z ofertą akcji serii G

Warszawa, 25.09.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Venture Inc w związku z ofertą akcji serii G, podał KNF. "Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny: Venture

Bank spółdzielczy znów w opałach. "Potrzebna jest pilna kontrola"

wyższe niż w bankach komercyjnych. Jednak choć od 2016 roku wprowadzono plan naprawczy zatwierdzony przez KNF, to straty banku rosły. Prowizje i odsetki nie przynosiły należytych zysków, malało saldo rezerw na kredyty, kapitał spadł do minusowego. Gdy do banku wkroczył fundusz gwarancyjny, dług banku

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny AAT Holding

Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny w formie jednolitego dokumentu, sporządzony przez: AAT Holding SA z siedzibą w Warszawie, w związku z ofertą publiczną akcji serii A oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A AAT Holding SA z

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Banku BPH

Warszawa, 07.12.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na przywrócenie akcjom zwykłym na okaziciela Banku BPH formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 20 grudnia 2016 r., podała KNF. W listopadzie akcjonariusze

KNF zaakceptowała program postępowania naprawczego Banku BPH

. Program został złożony przez bank w KNF 16 stycznia 2015 roku. Bank BPH jest obecny na polskim rynku od ponad 20 lat. Jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Siedzibą prawną Banku BPH jest Gdańsk, biuro centrali znajduje się w Warszawie, a

KNF dodała nowe ostrzeżenie publiczne dot. LewINVEST Michał Lewicz

. W połowie marca KNF informowała, że LewINVEST Michał Lewicz z siedzibą w Zagórowie został wpisany w rubryce "Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 171 ust. 1?3 ustawy Prawo bankowe (wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu

KNF usunęła ArtNews z listy ostrzeżeń publicznych

Warszawa, 09.02.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) usunęła ArtNews S.A. z siedzibą w Warszawie z listy ostrzeżeń publicznych, podał urząd. W połowie listopada ub.r. Komenda Stołeczna Policji wydała postanowienie o umorzeniu dochodzenia

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny ASM Group

Warszawa, 14.09.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny ASM Group SA z siedzibą w Warszawie, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, podał Urząd

KNF zatwierdziła prospekt Setanty w związku z przejściem na rynek główny GPW

. "Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez Setanta SA z siedzibą w Warszawie, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F Setanta SA z siedzibą w Warszawie" - czytamy w

KNF zatwierdził prospekt emisyjny Miraculum dla akcji serii W

Warszawa, 07.07.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Miraculum w związku z ofertą publiczną akcji serii W, poinformował urząd. "Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Silvair Inc. zw. z ofertą publiczną

Warszawa, 25.06.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Silvair, Inc. w związku z ofertą publiczną do 2,4 mln akcji, podała Komisja. "Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt

Vantage Development złożył do KNF wniosek o wycofanie z obrotu na GPW

Warszawa, 16.01.2020 (ISBnews) - Vantage Development złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie zezwolenia na wycofanie wszystkich swoich akcji z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Mercator Medical w zw. z emisją akcji serii G

Warszawa, 31.08.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Mercator Medical sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii G, podała Komisja. "Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF

KNF zatwierdziła prospekt PGS Software w zw. z przejściem na główny rynek GPW

. "Firmą inwestycyjną jest Trigon Dom Maklerski SA z siedzibą w Krakowie" - czytamy w komunikacie. Pod koniec maja wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego PGS Software trafił do KNF w związku z planem przejścia na rynek główny GPW z NewConnect

KNF: Sąd Okręgowy podtrzymał wyrok ws.Dagmara Dziubyna G&Dinvest i Wspólnicy

. Dagmara Dziubyna G&Dinvest i Wspólnicy spółka jawna z siedziba we Wrocławiu została umieszczona na liście ostrzeżeń publicznych KNF w rubryce "Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 171 ust. 1?3 ustawy Prawo bankowe (wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie

KNF wpisała trzy podmioty na listę ostrzeżeń publicznych

Warszawa, 03.03.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wpisała na listę ostrzeżeń publicznych MarketOnUs Ltd, Violet Earl Asset Management Ltd i International Transfer Arkadiusz Radwański ? "Intransfer24", podała Komisja. "

KNF wszczęła postępowanie administracyjne wobec Getin Holding 

Warszawa, 24.08.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wszczęła postępowanie administracyjne wobec Getin Holding w związku z możliwością niezrealizowania zobowiązania dotyczącego wskaźników wypłacalności i płynności oraz pozycji kapitałowej Idea Banku, podał Getin

Stelmet złożył wniosek do KNF o zgodę na wycofanie akcji z obrotu na GPW

Warszawa, 06.08.2020 (ISBnews) - Stelmet złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym, podała spółka. "Zarząd spółki Stelmet spółka akcyjna z siedzibą w Zielonej

KNF zatwierdziła prospekt DataWalk w związku ofertą publiczną akcji

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny DataWalk sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii M, podała Komisja. "DataWalk SA z siedzibą we Wrocławiu, sporządzony w związku z

KNF zatwierdziła prospekt ZPC Otmuchów zdot. oferty publicznej akcji serii E

oraz praw poboru akcji serii E, podała Komisja. Spółka poinformowała, że planuje opublikować prospekt 30 maja br. "Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny: ZPC Otmuchów SA z siedzibą w Otmuchowie, sporządzony w związku z ofertą

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Selvita CRO

Warszawa, 03.09.2019 (ISBnews) - Prospekt emisyjny Selvita CRO został zatwierdzony przez urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podała KNF. "Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny Selvita CRO z siedzibą

KNF nie sprzeciwia się przejęciu spółek Concordii przez Generali

Warszawa, 06.11.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do nabycia udziałów w Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz akcji Wielkopolskim Towarzystwem Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych

GPW zawiesza obrót akcjami Banco Santander od 8 stycznia

Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki Banco Santander SA z siedzibą w Santander (Hiszpania) od dnia 8 stycznia 2015 r. z powodu zawieszenia obrotu instrumentami spółki Banco Santander SA na rynku hiszpańskim - XMCE - MERCADO

KNF nałożyła 500 tys. zł kary na GetBack za naruszenia w raportach okresowych

Warszawa, 18.12.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na GetBack 500 tys. zł kary na naruszenia w raportach okresowych i nieterminowe przekazanie trzech raportów, podała Komisja. "Komisja jednogłośnie nałożyła na GetBack SA

KNF wprowadza nadzorcę komisarycznego do SK Banku w Wołominie. Kolejki klientów przed wejściem

Powodem wprowadzenia zarządcy komisarycznego jest, jak czytamy w oświadczeniu KNF, "niewykonanie ustawowego obowiązku opracowania programu postępowania naprawczego, który mógłby być zaakceptowany przez KNF. Bank nie zrealizował odpowiednio zaleceń wynikających z inspekcji

Indykpol ma zgodę KNF na wycofanie akcji z obrotu na GPW od 11 czerwca

Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na wycofanie akcji Indykpolu z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od 11 czerwca br., podała Komisja. "Komisja jednogłośnie zezwoliła na

NIK rozpocznie kontrolę gospodarki finansowej KNF na początku stycznia

Warszawa, 06.12.2018 (ISBnews) - Najwyższa Izba Kontroli (NIK) rozpocznie na początku stycznia 2019 r. kontrolę gospodarki finansowej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podała Izba. "Kontrola obejmie też sprawę wynajmu przez KNF budynku biurowego

KNF nałożyła kary finansowe na ZM Invest, Generali TU i 2 biura usług płatn.

Warszawa, 19.06.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła kary finansowe w wysokości 500 tys. zł na ZM Invest SA, 100 tys. zł na Generali Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA oraz nałożyła kary pieniężne na dwa biura usług płatniczych, podała Komisja

KNF utrzymała kary dla Fundacji Przystań, B3System i ukarała Essevea Limited

Warszawa, 06.02.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podtrzymała karę dla Fundacji Przystań w Ścinawie w wysokości 40 tys. zł, nałożyła 120 tys., kary na Essevea Limited z siedzibą na Cyprze i utrzymała decyzję o wykluczeniu z obrotu regulowanego akcji spółki

Obrót akcjami ENEFI na GPW został wznowiony

upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 10 lutego 2016 r. wznowiono obrót akcjami spółki ENEFI Energiahatekonysagi Nyrt. z siedzibą w Budapeszcie (Węgry) z powodu poinformowania Komisji Nadzoru Finansowego przez węgierski organ nadzoru - The Central Bank of Hungary (MNB) o wznowieniu, w dniu 9

AZ Jupiter12 i Allianz Argos 14 mają zgodę KNF na nabycie akcji TU Euler Hermes

Warszawa, 20.12.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do pośredniego nabycia przez AZ Jupiter 12 B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia) oraz przez Allianz Argos 14 GmbH akcji krajowego zakładu ubezpieczeń