siedziba giełdy papierów wartościowych

bed

Alarm bombowy na GPW. Sesja bez zakłóceń

Alarm bombowy na GPW. Sesja bez zakłóceń

W piątek pracownicy Giełdy Papierów Wartościowych otrzymali e-maila z informacją o podłożeniu ładunku wybuchowego w siedzibie GPW przy ul. Książęcej w Warszawie. Alarm był fałszywy.

Upadły król kryptowalut aresztowany. Bahamy chcą odzyskać jego posiadłości

Sam Bankman-Fried, twórca giełdy kryptowalut FTX, został aresztowany na Bahamach. Władze kraju chcą odzyskać jego posiadłości, na które wydał 256 mln dol.

GPW wznowiła obrót akcjami T-Bull

. skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie odwieszenia obrotu akcjami spółki T-Bull z siedzibą we Wrocławiu w związku z uzupełnieniem raportu rocznego za 2018 r. o sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego" - czytamy w komunikacie

Vantage Development złożył do KNF wniosek o wycofanie z obrotu na GPW

Warszawa, 16.01.2020 (ISBnews) - Vantage Development złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie zezwolenia na wycofanie wszystkich swoich akcji z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka

Stelmet złożył wniosek do KNF o zgodę na wycofanie akcji z obrotu na GPW

Górze, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 roku dotyczącego podjęcia przez nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki uchwały w sprawie wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Impexmetalu i Alchemii

sierpnia nadzwyczajne walne zgromadzenia Impexmetalu i Alchemii postanowiły o zniesieniu dematerializacji wszystkich akcji spółek oraz o wycofaniu ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym przedmiotem działalności

Nie żyje Tobiasz Niemiro, współwłaściciel kryptowalutowej giełdy Bitmarket

Nie żyje Tobiasz Niemiro, współwłaściciel kryptowalutowej giełdy Bitmarket

Giełdzie Papierów Wartościowych, który zamierzał przejąć Bitmarket od Niemiro i Aszkiełowicza. Do pełnego przejęcia jednak nigdy nie doszło. 

BBI Development przeprowadzi skup akcji własnych do maksymalnej kwoty 8 mln zł

okresie do dnia rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych scalenia akcji spółki (stosownie do uchwały o scaleniu), nie przekroczy liczby 2 000 000 akcji spółki o jednostkowej wartości nominalnej 0,5 zł, co odpowiada łącznej wartości nominalnej

mBank uchwalił nowy program emisji obligacji o wartości do 3 mld euro

papierów dłużnych mFinance France SA (Société Anonyme) spółki prawa francuskiego z siedzibą w Paryżu. Aktualizacja nie wpływa na istnienie już wyemitowanych przez mFF papierów wartościowych oraz ważność gwarancji udzielonej przez bank co do tych papierów" - czytamy w komunikacie

CPI FIM złożył wniosek do UOKiK w spr. przejęcia kontroli nad Dakota lnvestments

zakresie długoterminowych inwestycji nieruchomościowych głównie w Czechach, Berlinie oraz regionie CEE. Spółką matką grupy jest CPl Property Group, której siedziba znajduje się w Luksemburgu, a jej udziały są notowane na giełdzie papierów wartościowych we Frankfurcie. Dakota

Akcjonariusze Ergisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Ergisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie

GPW wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska członków zarządu

Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) podjęła decyzję o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członków zarządu w związku z upływem kadencji, podała spółka. "Postępowania

Glamox złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad ES-Systemem

Grupy Triton, która inwestuje w europejskim sektorze małych i średnich przedsiębiorców. ES-System S.A. jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Działalność ES-System S.A. koncentruje się na projektowaniu, wdrażaniu i sprzedaży

Akcjonariusze Warimpeksu zdecydowali o 0,06 euro na akcję dywidendy

Wartościowych w Wiedniu i Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ex dywidenda za rok obrotowy 2018 (Ex-Date dywidendy). Decydującym dniem otrzymania wypłaty dywidendy dla portfela inwestycyjnego jest 7 czerwca 2019 r., podano także. Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG to spółka

MAP obejmie nadzór właścicielski nad 210 spółkami z udziałem Skarbu Państwa

Bydgoszczy, - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA z siedzibą w Warszawie, - Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" SA z siedzibą w Grzybowie, - Grupa Azoty SA z siedzibą w Tarnowie

Przegląd informacji ze spółek

spadła o 27,7% r/r do 14,41 mld zł w kwietniu 2018 r., podała giełda. W okresie styczeń-kwiecień łączna wartość obrotu na tym rynku wyniosła 69,61 mld zł i była o 21,3% niższa niż rok wcześniej. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), w związku z żądaniem Komisji

GPW wznowi dziś obrót akcjami AmRest Holdings

Warszawa, 09.10.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wznowi obrót akcjami AmRest Holdings z nowym kodem ISIN od 9 października, podała Giełda. "Giełda informuje, że z dniem 9 października 2018 r. nastąpi wznowienie

GPW zawiesiła obrót akcjami AmRest 4-8 października na wniosek spółki

Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami AmRest Holdings - na wniosek spółki - w okresie od 4 października do 8 października 2018 r. (włącznie), podała giełda. "Po rozpatrzeniu

Spółka zależna od MCI sprzedała wszystkie akcje tureckiej spółki Indeks

pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital SA jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2001 r

GPW wznowi obrót akcjami Plaza Centers od 19 maja br.

Warszawa, 18.05.2017 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wznowi obrót akcjami Plaza Centers poczynając od sesji giełdowej 19 maja br., podała Giełda. "Zarząd Giełdy [..] postanawia uchylić uchwałę [...] w sprawie

Czy czeka nas rzeź na rynku nowych technologii? Upadek Banku Doliny Krzemowej uruchomił lawinę

Czy czeka nas rzeź na rynku nowych technologii? Upadek Banku Doliny Krzemowej uruchomił lawinę

;odpowiada za mniej więcej 25 proc. całkowitych dochodów kraju z podatku dochodowego, pracuje w nim co 10. Izraelczyk. Ogromna część izraelskich start-upów trzymała swoje pieniądze w Banku Doliny Krzemowej.  Już teraz benchmarkowy indeks giełdy papierów wartościowych w Tel Awiwie TA-125 spadł o

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Pfleiderer Group

dematerializacji akcji). Wcześniej spółka podała, że jej nadzwyczajne walne zgromadzenie zdecydowało o zniesieniu dematerializacji oraz wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa Pfleiderer to producent paneli

Akcjonariusze AmRestu zdecydowali o przeniesieniu siedziby do Hiszpanii

wówczas propozycją, przeniesienie nie powinno mieć wpływu na notowanie akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zaproponowano też możliwość ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na innej giełdzie papierów wartościowych w Europie Zachodniej. AmRest

1C Entertainment zawiesza IPO i przesuwa debiut na GPW na późniejszy termin

Wartościowych w Warszawie na późniejszy okres. "Podtrzymujemy plan debiutu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Nasza decyzja o zawieszeniu postępowania prospektowego i przesunięciu oferty na późniejszy termin jest wypadkową kilku uwarunkowań, zarówno

Polyslash złożył dokument informacyjny na GPW, debiut na NC najdalej jesienią

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Polyslash - producent gier z grupy PlayWay - złożył dokument informacyjny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka zamierza zadebiutować na rynku NewConnect maksymalnie jesienią bieżącego roku, podała spółka. Ponadto krakowskie

Cerrad złożył wniosek do UOKiK w sprawie przejęcia Ceramiki Nowa Gala

Holding). Ceramika Nowa Gala jest spółką dominującą grupy kapitałowej Ceramika, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Główną działalnością grupy Ceramika jest produkcja i hurtowa sprzedaż płytek ceramicznych i gresów. (ISBnews)

Obligacje Voxel serii F o wartości 10 mln zł zadebiutują we wtorek na Catalyst

spółki Voxel, o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLVOXEL00063" - czytamy w komunikacie. Voxel to spółka działająca na rynku diagnostyki obrazowej. W skład grupy kapitałowej Voxel wchodzą spółki zależne

GPW podejmie działania w celu wykluczenia Hawe z obrotu w ciągu 6 mies. od 6 II

wycofania akcji Hawe z obrotu na rynku regulowanym, podało Hawe. "Zarząd Hawe spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, przekazuje do wiadomości publicznej, że w dniu 6 kwietnia 2018 r. otrzymał od Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, informację, iż GPW z upływem 6

GPW wyklucza akcje Travelplanet z obrotu od 22 sierpnia br.

Warszawa, 19.08.2016 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjął uchwałę ws. wykluczenia akcji Traveplanet z dniem 22 sierpnia z obrotu giełdowego na wniosek spółki, podał Travelplanet. "Zarząd Giełdy Papierów

Elon Musk kupił Twittera? Miliarder wyjaśnia, czemu to zrobił

" (ang. – przemyśl to; lub w bezpośrednim tłumaczeniu – wpuść tę umywalkę). W momencie publikacji tego tekstu Twitter nadal widnieje jako firma publiczna na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych.

Akcjonariusze Śląskich Kamienic zdecydują 26 III o przejściu na GPW z NewConnect

Warszawa, 23.02.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Śląskich Kamienic zdecydują na nadzwyczajnym walnym, zwołanym na 26 marca, o wyrażeniu zgody na wprowadzenie papierów wartościowych spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, wynika z projektów

Enea i Mitsubishi Hitachi mają zgodę UOKiK na utworzenie wsp. przedsiębiorcy

, sprężarek, turbin, maszyn i stali. Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i dystrybucję energii elektrycznej, a także wydobycie węgla kamiennego. Enea jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Spółka zależna TAG Immobilien posiada 100% akcji Vantage Development

nieruchomości nie będzie kontynuowana; działalność ta zostanie przejęta przez obecnych akcjonariuszy Vantage, podano wtedy. W grudniu akcjonariusze Vantage Development zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o wycofaniu spółki z Giełdy Papierów Wartościowych

Grodno złożyło wniosek do UOKiK w sprawie przejęcia spółki Magma

. Grodno jest spółką publiczną notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. Działalność Grodno oraz spółek zależnych koncentruje się na dystrybucji produktów elektrotechnicznych za pośrednictwem sieci punktów sprzedaży zlokalizowanych na terytorium całej Polski. Oferta spółki obejmuje

Akcjonariusze MCI Capital zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r.

także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital SA jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2001 r. (ISBnews)

Spółka Archicomu i ZCh Organika wnioskują do UOKiK ws. wspólnego przedsięwzięcia

działalność koncentruje się na działalności deweloperskiej w segmencie budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego. Archicom jest notowany na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Zakłady Chemiczne Organika są producentem i dystrybutorem chemii motoryzacyjnej, gospodarczej

Enea i Mitsubishi Hitachi złożyły wniosek do UOKiK ws. wspólnego przedsiębiorcy

energii elektrycznej, a także wydobycie węgla kamiennego. Enea jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. (ISBnews)

Ultimate Games ma umowę na dystrybucję gier w Chinach

, wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest notowana na NewConnect od czerwca 2018 r. (ISBnews)

Akcjonariusze Warimpexu zdecydowali o 0,06 euro dywidendy na akcję za 2017 r.

. Dywidenda będzie płatna 22 czerwca 2018 r. Akcje Warimpex Finanz - und Beteiligungs Aktiengesellschaft będą przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Wiedniu oraz na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 20 czerwca 2018 r., podano także. Decydującym dniem

Akcjonariusze OT Logistics zdecydowali o emisji do 2,3 mln akcji serii E bez pp

spółki, pozbawia się akcjonariuszy spółki prawa poboru akcji serii E w całości" - podano także. Akcjonariusze zdecydowali także o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w

GPW zawiesiła obrót akcjami Orco Propery Group

Warszawa, 20.02.2017 (ISBnews) - W związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesił obrót akcjami spółki Orco Property Group, podała GPW. KNF skierowała żądanie

Pomagali Abramowiczowi inwestować miliardy dolarów w USA. Teraz czeka ich proces

amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Ta agencja rządu USA uznała, że Matlin i Concord Management złamali prawo, zajmując się bez rejestracji - czyli poza kontrolą władz USA - doradztwem inwestycyjnym dla swojego klienta, "bogatego byłego rosyjskiego urzędnika, który według

KNF umieściła Novą Giełdę i NG Inwestycje na liście ostrzeżeń publicznych

działalności maklerskiej bez zezwolenia KNF), podała Komisja. "W czwartek, 20 lipca 2017 r. na liście ostrzeżeń publicznych KNF umieszczone zostały nowe podmioty. Nova Giełda Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Nova Giełda Inwestycje z siedzibą w Płocku /komplementariusz spółki

EPP ma zgodę UOKiK na przejęcie 8 spółek działających na rynku wynajmu

akcje są notowane na giełdach papierów wartościowych w Luksemburgu i Johannesburgu i podmiotem dominującym w grupie kapitałowej EPP. Spółki należące do grupy kapitałowej EPP zajmują się wynajmem powierzchni w nieruchomościach komercyjnych. Główny przedmiot działalności Appel

Obligacje Voxel o wartości nominalnej 10 mln zł zadebiutują w piątek na Catalyst

Warszawa, 15.09.2016 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczył piątek, 16 września, jako pierwszy dzień notowania obligacji Voxel serii G o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł na rynku Catalyst, podała Giełda

Twórca "Cyberpunka 2077" oficjalnie pozwany przez amerykańskich inwestorów. CD Projekt komentuje

, że sprawy przeciwko producentowi "Cyberpunka 2077" zostały wniesione w Stanach Zjednoczonych, a nie w jednym z polskich sądów. Dzieje się tak ze względu na to, że amerykańscy inwestorzy nie kupowali bezpośrednio akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a o amerykańskie kwity

Spółka Projprzemu ma umowę z firmą Kupiec na roboty budowl. za 20,8 mln zł netto

prowadzi działalność w segmentach systemów przeładunkowych, budownictwa przemysłowego oraz konstrukcji stalowych i systemów parkingowych. Projprzem Makrum jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 roku. Od 2016 roku spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej Immobile

Orco wycofuje notowania z Euronext w Paryżu, zastanawia się nad opuszczeniem GPW

Warszawa, 08.01.2016 (ISBnews) - Orco Property Group dobrowolnie zwróciło się o wycofanie swoich akcji z notowań na giełdzie Euronext w Paryżu, podała spółka. Zgodnie z komunikatem Orco nadal "rozważa" wycofanie swoich akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych

KNF wszczęła postępowanie administracyjne wobec Getin Holding 

poziomie wskaźnika płynności, pozycji kapitałowej oraz wskaźnika wypłacalności banku" - czytamy w komunikacie. Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów

GPW wyraziła zgodę na zawieszenie notowań Serinusa od 8 do 10 maja br.

Warszawa, 07.05.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjęła uchwałę zgodną w wnioskiem Serinus Energy o zawieszenie notowań od 8 do 10 maja włącznie w związku z przeniesieniem siedziby na Jersey i zmianą numeru ISIN, podała spółka

Grupa Żywiec przeniesie siedzibę na warszawską Wolę jesienią 2020 r.

. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1991 r. (ISBnews)

Akcjonariusze Pelionu zdecydują 11 VII o zniesieniu dematerializacji akcji

Akcyjna z siedzibą w Łodzi, postanawia co następuje: znieść dematerializację wszystkich zdematerializowanych akcji spółki zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., w tym dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w

GPW wykluczyła akcje WDX z obrotu z dniem 10 czerwca

Warszawa, 07.06.2018 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował o wykluczeniu z obrotu giełdowego na głównym rynku akcji WDX z dniem 10 czerwca 2018 r., podała spółka. "6 czerwca 2018 roku Zarząd Giełdy Papierów

GPW dopuściła Polyslash do obrotu na NewConnect

Warszawa, 21.08.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie podjęła uchwałę o wprowadzeniu do obrotu na rynku NewConnect akcji Polyslash, podano w komunikacie. Spółka czeka na wyznaczenie pierwszego dnia notowań. "Jesteśmy

Indykpol ma zgodę KNF na wycofanie akcji z obrotu na GPW od 11 czerwca

Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na wycofanie akcji Indykpolu z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od 11 czerwca br., podała Komisja. "Komisja jednogłośnie zezwoliła na

Przegląd informacje ze spółek

JHM Development nabył działkę o powierzchni 1,7 ha w Gdańsku, na której planuje zbudować ok. 260 lokali, podała spółka. Cena nabycia to 9,84 mln zł brutto. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wyznaczył datę pierwszego notowania obligacji

GPW ma umowę o współpracy z Shenzhen Stock Exchange

Warszawa, 12.10.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz Shenzhen Stock Exchange (SZSE) podpisały memorandum o współpracy, którego celem jest jest wymiana informacji i doświadczeń, co ma sprzyjać zwiększeniu możliwości inwestycyjnych spółek poprzez

Photon Energy ogłosiło zamiar wejścia na polski rynek

kilku funduszach private equity, a także realizował wiele projektów doradczych w zakresie pozyskiwania finansowania. Photon Energy podał dziś także, że jego akcje zostały włączone do notowań w segmencie Freiverkehr Giełdy Papierów Wartościowych w Monachium (Börse Mü

Piotr Petelewicz został powołany na członka zarządu Idea Bank

Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla małych firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. (ISBnews)

GPW wykluczyła akcje MNI z obrotu giełdowego z dniem 27 października

Warszawa, 24.10.2018 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowił wykluczyć akcje MNI w upadłości z obrotu giełdowego z dniem 27 października, podała spółka. "Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w

MCI Capital ustanowił program emisji obligacji o wartości nom. do 150 mln zł 

każdej serii obligacji na certyfikatach inwestycyjnych wyemitowanych przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie. Obligacje nie będą miały formy dokumentu, będą zdematerializowane i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy

AmRest wnioskuje do GPW o zawieszenie notowań akcji w zw. ze zmianą kodu ISIN

Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - AmRest Holdings SE złożył wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) o zawieszenie notowań akcji AmRest w terminie od 4 do 8 października 2018 roku włącznie w związku ze zmianą kodu ISIN, podała spółka

Jaromir Frankowicz powołany na kolejną kadencję członka zarządu Idea Banku

Santander Consumer Polska i AIG Polska, jak również BNP Paribas Poland i Dominet Bank, podano w materiale. Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w

Ronson przekształci się w br. w spółkę europejską, z siedzibą w Polsce

sfinalizowany do września br. "Cała działalność operacyjna Ronson Development koncentruje się na rynku polskim ? to tu realizujemy wszystkie nasze inwestycje, a akcje naszej spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przeniesienie siedziby do Polski to

Sąd Rejonowy w Warszawie oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości spółki MNI

skutek pisma skierowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2018 r. na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego

PlayWay: Akcjonariusze Movie Games zgodzili się na debiut na NewConnect

Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji MOVIE serii A, B, C, D, E, F, G, H. b_ dokonanie dematerializacji oraz rejestrację akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A."

Polnord: Cena w wezwaniu Cordia International jest godziwa

. Polnord działa na rynku budowlanym i deweloperskim w Polsce. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 r. W 2019 r. sprzedał 323 lokale. (ISBnews)

Starward Industries liczy na bliski debiut na NewConnect

Warszawa, 23.06.2020 (ISBnews) - Starward Industries liczy, że już niebawem zadebiutuje na NewConnect i że będzie to już w formie offline w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), poinformował prezes Marek Markuszewski, "

Kredyt Inkaso przydzielił warunkowo obligacje o wartości nom. 210 mln zł 

Papierów Wartościowych S.A. na skutek realizacji instrukcji rozliczeniowych i opłacenia przez Inwestorów obligacji przydzielonych im warunkowo zgodnie uchwałą" - podsumowano. Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej

KNF zgodziła się na powołanie Grzegorza Jurczyka na prezesa BPH

Gaskina z pełnienia funkcji prezesa Banku BPH, rada nadzorcza powołała Grzegorza Jurczyka, pełniącego funkcję wiceprezesa, na stanowisko prezesa. Bank BPH jest obecny na polskim rynku od ponad 20 lat. Jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Archicom wyemituje obligacje serii M5/2020 do łącznej wartości nom. 90 mln zł

organizowanego przez BondSpot lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (ASO). 7 stycznia Archicom informował, że planuje wyemitowanie w terminie do 28 lutego 2020 roku obligacji w ramach programu z 2016 r., podała spółka. Grupa Archicom to ogólnopolski

Play złożył wniosek do UOKiK w sprawie przejęcia 3S

telekomunikacji mobilnej. P4 jest spółką bezpośrednio zależną od Play Communications S.A., publicznej spółki akcyjnej, której akcje są dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i która kontroluje łącznie cztery spółki zależne (Grupa Play). 3S jest polską

RN KGHM rozpoczęła konkurs na prezesa i 4 wiceprezesów zarządu

na wiceprezesów - 21 i 22 czerwca, podano także. KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r

Fundusz MCI Capital sprzedał 75,57% udziałów Netrisk.hu

także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital SA jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2001 r. (ISBnews)

Dino Polska złożył do UOKiK wniosek ws. nabycia części mienia Domex-Kuśnierek

895 sklepów. Dino Polska S.A. jest notowana na głównym rynku Giełdy Papierów wartościowych w Warszawie. Dino Polska S.A. jest spółką z dominującym polskim kapitałem, kontrole nad Dino Polska S.A. sprawuje pan Tomasz Biernacki. Zorganizowana część

KNF zatwierdziła prospekt Alior Banku zw. z ofertą obligacji do 1,5 mld zł

prowadzoną przez emitenta działalnością, oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem tych papierów wartościowych" - czytamy także. W sierpniu 2019 roku rada nadzorcza Alior Banku, zgodnie z wnioskiem zarządu, wyraziła zgodę na otwarcie Wieloletniego Programu Emisji

Polnord wydał zgodę na przeprowadzenie due diligence przez Cordię

inwestora do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub porozumienia i nie stanowiło zobowiązania do nabycia akcji spółki, podano także. Polnord działa na rynku budowlanym i deweloperskim w Polsce. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 r. W 2018 r. sprzedał

KNF zatwierdziła prospekt GNB w zw. z emisją obligacji z programu na 750 mln zł

podporządkowanych do maksymalnej kwoty 750 mln zł. Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). (ISBnews)

KNF zdecydowała o zniesieniu dematerializacji akcji Exillon Energy od 30 I

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Exillon Energy to notowany na warszawskiej GPW (od października 2012 r.) i londyńskiej LSE niezależny producent ropy naftowej prowadzący działalność w dwóch roponośnych regionach w północnej Rosji - Timan-Peczora (poprzez spółkę

Hollywood złożył do KNF wniosek ws. zniesienia dematerializacji akcji

wniosek do KNF w wyniku podjęcia przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Hollywood uchwały nr 3 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie: zniesienia dematerializacji akcji Hollywood z siedzibą w Sierpcu oraz wycofania tych akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w

Arena.pl ma zgodę akcjonariuszy na ew. zmianę rynku notowań

Warszawa, 23.07.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Arena.pl wyrazili zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru oraz notowanie tych akcji na NewConnect lub regulowanym rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie

TAG ogłosił wezwanie na 100% akcji Vantage Development po 11,5 zł za akcję

. Wezwanie jest także zależne od podjęcia przez walne zgromadzenie spółki uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji lub uchwały o wycofaniu akcji spółki z obrotu na rynku równoległym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, zgodnie z przepisami ustawy obowiązującymi w dniu podjęcia

Kofola CS zamierza przeprowadzić ofertę i doprowadzić do podwójnego notowania

Warszawa, 06.11.2015 (ISBnews) - Kofola ČeskoSlovensko (Kofola CS), jako podmiot dominujący Grupy Kofola, "powzięła zamiar" przeprowadzenia oferty publicznej akcji i chce następnie doprowadzić do notowania jej akcji na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (PSE

GetBack ustanowił publiczny program emisji obligacji na rynku rumuńskim

Centralny Depozyt Papierów Wartościowych Rumunii z siedzibą w Bukareszcie) oraz nie będą zabezpieczone. Obligacje będą emitowane w jednej lub większej liczbie serii. Warunki emisji obligacji będą składać się z podstawowych warunków emisji obligacji oraz ostatecznych warunków emisji obligacji danej serii

Cedrob złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia mienia ZM Henryka Kania

akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Pszczynie jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przedsiębiorstwo tej spółki prowadzi działalność przede wszystkim w zakresie produkcji i sprzedaży mięsa wieprzowego i różnego rodzaju wędlin, podano także. W

Orco zamierza wycofać się z obrotu na GPW

Warszawa, 02.10.2015 (ISBnews) - Orco Property Group planuje wycofanie swoich akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. "Intencją jest wycofanie akcji notowanych na warszawskiej giełdzie z obrotu, co jest

NWZ Ronsona zdecydowało o 0,06 zł dywidendy i przeniesieniu siedziby do Polski

. "Przeniesienie siedziby do Polski to naturalny krok dla Ronsona. Cała nasza działalność operacyjna od samego początku koncentruje się na rynku polskim - to tu realizujemy wszystkie nasze inwestycje, a akcje naszej spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Sfinalizowanie

Antalis złożył wniosek do UOKiK o zgodę na przejęcie TPMS Polska

. "Kupujący jest kontrolowany w całości przez Sequana S.A., spółkę publiczną prawa francuskiego, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Paryżu. Główna działalność kupującego polega na dystrybucji na rzecz klientów przemysłowych papierów, opakowań oraz nośników informacji

Serinus chce przenieść się na Jersey, być notowanym na AIM, zostać na GPW

dopuszczenie akcji do obrotu na rynku AIM prowadzonym przez giełdę London Stock Exchange, jednocześnie wycofując swoje akcje z obrotu na giełdzie Toronto Stock Exchange. Akcje Serinusa nadal pozostawałyby jednak w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. "

CEZ Esco Poland złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad Metrolog

której stoi ČEZ, a. s., której akcje notowane są na giełdach papierów wartościowych w Pradze oraz w Warszawie. Spółki należące do Grupy CEZ zajmują się głównie: wydobyciem i sprzedażą węgla, produkcją i dystrybucją elektryczności i ciepła, oraz sprzedażą elektryczności, gazu ziemnego, zarówno w Czechach

Grupa Azoty złożyła niewiążącą ofertę na udziały chorwackiej spółki Petrokemija

objęcia udziałów w spółce Petrokemija d.d. z siedzibą w Kutinie, Chorwacja" - czytamy w komunikacie. Petrokemijajest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Zagrzebiu i jest producentem nawozów. Spółka opublikowała program restrukturyzacyjny "Konkretyzacja

GPW zawiesza obrót akcjami Banco Santander od 8 stycznia

Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki Banco Santander SA z siedzibą w Santander (Hiszpania) od dnia 8 stycznia 2015 r. z powodu zawieszenia obrotu instrumentami spółki Banco Santander SA na rynku hiszpańskim - XMCE - MERCADO

PGNiG dostarczy gaz do Commercial Metals Company Poland

papierów wartościowych NYSE. Spółka zatrudnia ponad 8 000 pracowników na całym świecie, w tym ok. 2 000 w Polsce. Główna siedziba firmy w Polsce zlokalizowana jest w Zawierciu, gdzie znajduje się huta stali. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Silvair Inc. zw. z ofertą publiczną

Trigon Dom Maklerski. Na początku czerwca Silvair Inc. podał, że zamierza przeprowadzić pierwotna ofertę publiczną (IPO) tylko nowych akcji i zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), Spółka Silvair Inc. została utworzona

RN BOŚ Bank ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa i I wiceprezesa

; - czytamy dalej. Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ S.A.) rozpoczął działalność w 1991 r. Jest bankiem specjalizującym się we wspieraniu przedsięwzięć i działań na rzecz ochrony środowiska. Od 1997 r. akcje BOŚ S.A. są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w

Kofola rozważa przeniesienie siedziby do Czech i przeprowadzenie emisji akcji

Warszawa, 13.05.2015 (ISBnews) ? Kofola rozważa przeniesienie siedziby rejestrowej głównej spółki holdingowej grupy do Czech oraz notowanie akcji zarówno na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jak i na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a także przeprowadzenie

KNF zatwierdziła prospekt Setanty w związku z przejściem na rynek główny GPW

Warszawa, 20.09.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Setanta, sporządzony w związku z przeniesieniem notowań na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z NewConnect, podała Komisja

KNF zatwierdziła prospekt GPW w związku z emisją obligacji serii D i E

Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA z siedzibą w Warszawie, w związku z ofertą publiczną obligacji serii D i E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji serii D i E" ? czytamy w

Krezus złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia Walcowni Metali 'Dziedzice'

Wrocławiu - 71,30% udziału w kapitale zakładowym. Na początku br. Roman Karkosik - większościowy akcjonariusz Alchemii, Boryszewa i Impexmetalu - ogłosił, że planuje całkowicie ograniczyć działalność inwestycyjną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w 2018 r. i