siarki siarkopol

Pieniądze dla unikalnej inwestycji Siarkopolu

Gigantyczną instalację wartą 86 mln zł do wydobycia siarki zbuduje kopalnia Siarkopol z Tarnobrzegu. W piątek w Kielcach podpisze ona umowę na dofinansowanie unijne.

Grupa Azoty inwestuje u nas. Będą produkować siarkę granulowaną

Grupa Azoty uruchomiła w Osieku "instalację do pastylkowania siarki". Dzięki niej należący do grupy "Siarkopol" rozpocznie tu wytwarzanie nową metodą siarki granulowanej

Michał Siewierski z RN Grupy Azoty Siarkopol oddelegowany na stanowisko prezesa

Siarki "Siarkopol" (tj. Grupa Azoty Siarkopol) jest jednym z dwóch, ale największym przedsiębiorstwem na świecie prowadzącym kopalniane wydobycie siarki rodzimej przyjazną środowisku metodą podziemnego wytopu. Spółka produkuje siarkę płynną i granulowaną. Grupa Azoty

Grupa Azoty Siarkopol: Nie będzie zwolnień grupowych w spółce

Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - W związku z rekordowo niskimi cenami siarki na światowych rynkach, czego efektem są straty ponoszone na bieżącej działalności, Grupa Azoty Siarkopol - spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej Grupy Azoty - rozpoczęła działania

Koncesja Siarkopolu na złoże siarki Osiek została przedłużona do 2040 roku

Warszawa, 11.09.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" - spółka z Grupy Azoty - uzyskała pozytywną decyzję ministra środowiska umożliwiającą przedłużenie wydobycia siarki w Kopalni Osiek do 2040 r., podała Grupa Azoty

Trajan Szuladziński został prezesem zarządu Grupy Azoty Siarkopol

Warszawa, 04.09.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol (Grupa Azoty Siarkopol) powołała Trajana Szuladzińskiego na stanowisko prezesa zarządu Grupy Azoty Siarkopol na trwającą trzyletnią kadencję, podała spółka

PGE Energia Odnawialna zbuduje z Grupą Azoty Siarkopol farmę fotowoltaiczną

Osiek, 20.05.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol podpisała dzisiaj list intencyjny w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej przez PGE Energia Odnawialna, poinformowały spółki. Instalacja o mocy 5 MW i rocznej produkcji 4,97 GWh w najbardziej

Grupa Azoty dokona odpisów na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym

Warszawa, 26.03.2018 (ISBnews) - Grupy Azoty zdecydowała o utworzeniu odpisu aktualizującego, w jednostkowym sprawozdaniu finansowym na wartość aktywów akcji Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" jako korekty wyniku lat ubiegłych w łącznej kwocie

Grupa Azoty: Odpisy zw. z Siarkopolem zmniejszą skons. wynik netto o 23,4 mln zł

Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty w wyniku przeprowadzonych testów stwierdziła konieczność dokonania odpisu części aktywów w spółce zależnej Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol, podała spółka. Odpis wpłynie na skonsolidowane wyniki grupy na

PGE: Procedura środowiskowa farmy PV w gm. Grębów zakończy się do połowy 2021 r.

" - powiedział prezes PGE Energia Odnawialna Marcin Karlikowski, cytowany w komunikacie. W maju 2019 r. Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol podpisały list intencyjny w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej przez PGE Energia Odnawialna

Spółki PGE podpiszą wkrótce umowę ws. farmy fotowolt. do 60 MW w Bełchatowie

, cytowany w komunikacie. Umowa ma zostać podpisana w najbliższych tygodniach. PGE podpisała już listy intencyjne z Grupą Azoty i Zakładami Chemicznymi Siarki "Siarkopol", PKP SA oraz KGHM Polska Miedź, zakładające wykorzystanie gruntów tych

Kalendarium ISBnews

. wyników --12:00: PGE Energia Odnawialna i Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" uroczyste podpisanie listu intencyjnego ws. budowy elektrownie fotolwoltaicznej --12:00: Konferencja prasowa PSG dot. gazyfikacji gminy

Kalendarium ISBnews

. wyników --12:00: Konferencja prasowa Comarchu nt. wyników --12:00: PGE Energia Odnawialna i Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" uroczyste podpisanie listu intencyjnego ws. budowy elektrownie fotolwoltaicznej

Projekty fotowoltaiczne PGE i PKP mogą zostać uruchomione w 2022-2023 r.

energii słonecznej. Podobne porozumienia PGE Energia Odnawialna podpisała już m.in. z Grupą Azoty Kopalnie i Zakładami Chemicznymi Siarki "Siarkopol". Inwestycja o mocy zainstalowanej 5 MW i rocznej produkcji 4,97 GWh powstanie na dziesięciu hektarach gruntów poeksploatacyjnych w świętokrzyskim

Należący do Grupy Azoty Siarkopol dokonał odpisu w kwocie 13,2 mln zł

Warszawa, 02.03.2016 (ISBnews) - Spółka zależna Grupy Azoty - Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" - dokonała odpisu aktualizującego wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych w wysokości 13,2 mln zł, podały Azoty

PGE I PKP zawarły list intencyjny ws. projektów fotowoltaicznych

Energia Odnawialna podpisała już m.in. z Grupą Azoty Kopalnie i Zakładami Chemicznymi Siarki "Siarkopol". Inwestycja o mocy zainstalowanej 5 MW i rocznej produkcji 4,97 GWh powstanie na dziesięciu hektarach gruntów poeksploatacyjnych w świętokrzyskim Osieku. Według planów, elektrownia składająca

Wydatki ograniczone do "niezbędnych". Grupa Azoty miała dobry rok 2019, ale koronawirus ma na nią wpływ

Wydatki ograniczone do "niezbędnych". Grupa Azoty miała dobry rok 2019, ale koronawirus ma na nią wpływ

test na utratę wartości aktywów wykazał konieczność dokonania w IV kwartale 2019 r. odpisu aktualizującego wartość księgową majątku w spółce Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne SiarkiSiarkopol”. To jednorazowe zdarzenie obniżyło skonsolidowany wynik EBITDA za 2019 r. o 28,8 mln zł, a

Kalendarium ISBnews

: Konferencja prasowa Comarchu nt. wyników --12:00: PGE Energia Odnawialna i Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" uroczyste podpisanie listu intencyjnego ws. budowy elektrownie fotowoltaicznej --12:00: Konferencja prasowa PSG

MAP obejmie nadzór właścicielski nad 210 spółkami z udziałem Skarbu Państwa

Bydgoszczy, - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA z siedzibą w Warszawie, - Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" SA z siedzibą w Grzybowie, - Grupa Azoty SA z siedzibą w Tarnowie

PGNiG pozostanie strategicznym dostawcą paliwa gazowego dla Grupy Azoty

gazowego do 5 spółek z Grupy Azoty, tj. Grupy Azoty, Grupy Azoty Zakłady Azotowe 'Puławy', Grupy Azoty Zakłady Chemiczne 'Police', Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn oraz Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki 'Siarkopol'" - czytamy w komunikacie PGNiG

PGNiG przedłużyło umowy na dostawy gazu dla spółek Grupy Azoty do września 2022

, Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn oraz Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol, podano także. "Grupa Azoty korzystać będzie przez kolejne dwa lata z bardzo konkurencyjnych, rynkowych warunków zakupu gazu, wynegocjowanych pomiędzy naszymi spółkami w

Grupa Azoty miała 372,86 mln zł zysku netto, 1,4 mld zł EBITDA w 2019 r.

Chemiczne Siarki "Siarkopol". To jednorazowe zdarzenie obniżyło skonsolidowany wynik EBITDA za 2019 r. o 28,8 mln zł, a skonsolidowany wynik netto o 23,4 mln zł. Najmocniej przyczyniło się też do skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2019 r. na poziomie 48,2 mln zł. Na wynik finansowy wpływ

Przegląd informacji ze spółek

plan strategiczny Orange.one. Jednocześnie spółka potwierdza cele na 2017 r. - skorygowany zysk EBITDA w przedziale 2,8-3 mld zł i wskaźnik zadłużenia netto do skorygowanej EBITDA na poziomie nie wyższym niż 2,6x. Rada nadzorcza Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki

KGHM trafił pod nadzór ministra energii, Grupa Azoty - rozwoju i finansów

Warszawie (GPW), Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol, Grupa Azoty, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police, H. Cegielski-Poznań, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Zarząd Sfinks Polska podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji 2-6 mln akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru, w ramach kapitału docelowego, podała spółka. Grupa Azoty Siarkopol (GA Siarkopol

Przegląd informacji ze spółek

Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" - spółka z Grupy Azoty - uzyskała pozytywną decyzję ministra środowiska umożliwiającą przedłużenie wydobycia siarki w Kopalni Osiek do 2040 r., podała Grupa Azoty. The Dust zawarł z inwestorem umowę wykonawczą, na

Przegląd prasy

--Indeks WIG20 spadł o 2,4% na zamknięciu w środę --Główny akcjonariusz Huckleberry Games negocjuje sprzedaż pakietu kontrolnego --Sfinks Polska wyemituje 2-6 mln akcje serii P bez prawa poboru --GA Siarkopol planuje budowę

PGNiG ma umowę na dostawy gazu dla Grupy Azoty za szac. 3,3 mld zł do 2019 r.

Azotowe Kędzierzyn SA, Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" SA. "Dzisiejsze spotkanie i podpisanie umowy między dwiema ważnymi spółkami, dwoma ważnymi podmiotami Skarbu Państwa dowodzi, że patriotyzm gospodarczy to konkretne idee, cele i

Miał być pierwszy taki park w Polsce. Zostały plany, inwestorzy się wycofali

O zamiarach utworzenia wielkiego zagłębia energii odnawialnej, m.in. na terenach po dawnej kopalni Siarkopol w Rzędowie w gminie Tuczępy, mówi się od kilku lat. Miałby tam powstać jedyny w Polsce tzw. Park Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) - z bioelektrownią, farmą wiatrową

Przegląd informacji ze spółek

konieczność dokonania odpisu części aktywów w spółce zależnej Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol, podała spółka. Odpis wpłynie na skonsolidowane wyniki grupy na poziomie EBITDA (-28,8 mln zł) i netto (-23,4 mln zł). EuroRating obniżył rating LPP do BBB- z BBB

PKP Cargo z Grupą Azoty: kolej przewiezie 4 mln ton chemii

przedłużyły współpracę. Na podstawie nowego kontraktu przez dwa lata PKP Cargo będzie obsługiwać pięć spółek: Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy", Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police", Grupa Azoty Kopalnie oraz Zakłady Chemiczne Siarki "

Przegląd informacji ze spółek

. Mostostal Warszawa podpisał z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oddział w Opolu umowę na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej 45, podała spółka. Wartość umowy to 171,5 mln zł brutto. Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki

Przegląd informacji ze spółek

wylicencjonowania marek pozostanie elementem strategii Grupy Amica w perspektywie do 2023 r., poinformowali członkowie zarządu. Z ich słów wynika, że spółka obecnie prowadzi prace w tym obszarze, choć potencjalnych celów nie ma wiele. W związku z rekordowo niskimi cenami siarki na

Przegląd informacji ze spółek

zdecydowała o utworzeniu odpisu aktualizującego, w jednostkowym sprawozdaniu finansowym na wartość aktywów akcji Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" jako korekty wyniku lat ubiegłych w łącznej kwocie -24,6 mln zł oraz odpisu utworzonego w poczet wyniku roku 2017 w kwocie

Azoty Tarnów chcą się rozwijać bez mariażu z rosyjskim Acronem

państwa spółki Siarkopol. - Z siarką związane jest trzy czwarte naszego biznesu - wyjaśnił wiceprezes Azotów Tarnów Andrzej Skolmowski. Ale tarnowskie Azoty stawiają również na rozwój wytwarzanych już produktów. W przyszłym budżecie UE Polska ma dostać mniej unijnych dotacji na

Przegląd informacji ze spółek

przez ISBnews. Rada nadzorcza Energi ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko wiceprezesa ds. strategii rozwoju, podało Ministerstwo Skarbu Państwa. Spółka zależna Grupy Azoty - Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "