siła kapitałowa

Fala fuzji banków zagrożeniem dla konsumentów

Kryzys przyspieszył konsolidację w sektorze bankowym. Grupy kapitałowe łączą siły, żeby wybrnąć z tarapatów, w których się znalazły, co w przyszłości może doprowadzić je monopolistycznych zachowań - ostrzega brytyjski urząd antymonopolowy.

Fitch podtrzymał rating A- Banku Handlowego, perspektywa stabilna

sile (co odzwierciedla VR), a także na potencjalnym wsparciu ze strony Citigroup Inc. (A/ stabilna/ a) - akcjonariusza posiadającego 75% udziału w kapitale banku, podano w komunikacie. Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego

Giełda w Armenii w cenie domu na Żoliborzu. Teraz należy do GPW

giełdę, rozszerza w ten sposób polską strefę wpływów w kraju i w regionie - w tym przypadku na Kaukazie. - Nasze celem jest odtworzenie wspólnymi siłami rynku kapitałowego Armenii i rozszerzenie naszej działalności w regionie. Stawiamy również na rozwój infrastruktury rynków kapitałowych, stworzenie

Prezes GPW: Na spadki kursów giełdowych patrzmy przez pryzmat globalnych trendów

Warszawa, 03.03.2020 (ISBnews) - Na przeceny na światowych giełdach, w tym na giełdzie warszawskiej należy patrzeć przez pryzmat globalnych trendów, jak również poprzez siłę polskiej gospodarki, uważa prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) Marek Dietl

Wypis z PPK, czyli dlaczego zaraz zrobisz największy finansowy błąd roku? Wyjaśnimy to w kilku krokach

Wypis z PPK, czyli dlaczego zaraz zrobisz największy finansowy błąd roku? Wyjaśnimy to w kilku krokach

Pracowniczych Planach Kapitałowych. Na początku marca wszyscy etatowi pracownicy z marszu zostaną do nich zapisani. Ponownie, bo PPK istniej już od paru lat. Czy podoba mi się, że jesteśmy tam siłą wciągani? Nie. Zaświadczam jednak, że największą finansową głupotą będzie wypisanie się z tego programu

Capital Park: Epidemia może obniżyć NOI o ok. 45% w II kw. 2020 r.

gospodarczych. Zarząd spółki według stanu na dzień niniejszego raportu ocenia, że skutki związane z epidemią koronawirusa będą miały istotny negatywny wpływ na przyszłe wyniki finansowe grupy kapitałowej emitenta. Zarząd spółki przewiduje, że skutki związane z pandemią koronawirusa mogą mieć negatywny wpływ na

Fitch obniżył rating IDR i VR Banku Pekao, podniósł perspektywę do stabilnej

siłę banku, co odzwierciedla jego ocenę VR. Silne strony ratingu banku w ocenie Fitch to ugruntowana pozycja na rynku krajowym, stabilny model biznesowy, konserwatywny apetyt na ryzyko, silna pozycja kapitałowa, wysoka jakość aktywów, solidna rentowność oraz dobra pozycja finansowa i płynnościowa"

S&P potwierdził ratingi 'A-' Grupy PZU, perspektywy pozytywne

Warszawa, 11.10.2019 (ISBnews) - S&P Global Ratings potwierdził długoterminowe ratingi kredytowe i oceny siły finansowej 'A-'dla Grupy PZU. Perspektywy dotyczące wszystkich podmiotów pozostają pozytywne, podała agencja. "Perspektywy są pozytywne

Sfinks Polska przedstawi nową strategię w I kw., przeprowadzi emisję akcji

akcjonariuszy. "W ramach przeglądu opcji strategicznych zarząd spółki dokonał analizy potencjalnych scenariuszy dalszego rozwoju grupy kapitałowej emitenta, w szczególności w zakresie dostępnych opcji w obszarach: pozyskania kapitału, optymalizacji i poszerzenia bazy finansowania

Colian przekaże 50 tysięcy maseczek szpitalowi w Kaliszu

zjednoczenia i zdecydowanego działania. Colian to firma rodzinna, w której największą wartością jest człowiek. Dziękuję wszystkim pracownikom, którzy pokazują, że siłą naszej firmy są ludzie. Nasz zespół nie raz udowodnił, że stać go na wiele. Tak jest i tym razem. Teraz najważniejsze jest zapewnienie

S&P podwyższył perspektywę ratingową PZU do pozytywnej ze stabilnej 

Warszawa, 14.06.2019 (ISBnews) - S&P Global Ratings podwyższył perspektywę ratingową Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) do pozytywnej ze stabilnej. Jednocześnie rating siły finansowej PZU pozostał na niezmienionym poziomie, tj. A-, podała spółka

Kłopoty Credit Suisse. Jest obawa o powtórkę scenariusza z Lehman Brothers

Kłopoty Credit Suisse. Jest obawa o powtórkę scenariusza z Lehman Brothers

siłą kapitału i płynnością". Körner w swojej notatce z 30 września porównał Credit Suisse do feniksa, który odrodzi się z popiołów. Credit Suisse w informacji skierowanej do inwestorów podkreślił, ma blisko 100 mld dolarów bufora kapitałowego. Mimo to na giełdzie daleko do optymizmu

Niemcy odpowiadają Putinowi: 200 mld euro na tańszą energię

Niemcy odpowiadają Putinowi: 200 mld euro na tańszą energię

podkreślił też, że stworzenie takiej tarczy przeciw galopadzie cen energii stanowi również przekaz do Niemców. - Jesteśmy gospodarczo silni. A te siły gospodarcze mobilizujemy, jeśli jest to konieczne. Tak jak teraz. Plan rządu Scholza przewiduje zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych i małych oraz

PZU: PPK to dla nas produkt strategiczny, liczymy na znaczny udział w rynku

Warszawa, 13.03.2019 (ISBnews) - Pracownicze plany kapitałowe (PPK) to dla PZU produkt strategiczny. Ubezpieczyciel chce, aby jego udział w rynku PPK wynosił co najmniej tyle samo, co jego udział rynkowy, wynika ze słów prezesa Pawła Surówki. "

Kwieciński: Powołanie Ministerstwa Skarbu jest 'bardzo prawdopodobne'

Kwieciński. "Jedną ze słabości był fakt rozproszenia nadzoru nad spółkami, które absolutnie nie dominują w polskiej gospodarce, ale odgrywają ważną rolę, mają znaczną siłę kapitałową. I fakt, że taki bardzo rozproszony nadzór powoduje, że czasami trudno osiągnąć dobre efekty

Grupa WP rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

pandemii COVID-19, w tym m.in. możliwe obniżenie siły nabywczej klientów, ograniczenia wydatków marketingowych czy spadek zainteresowania zakupem zagranicznych wycieczek zorganizowanych. Wszystkie te czynniki mogą mieć bezpośredni wpływ na przyszłą sytuację finansową spółki i jej grupy kapitałowej"

Wojciech Dąbrowski został powołany na prezesa zarządu PGE

częścią ekosystemu społecznego i gospodarczego i nie może funkcjonować w oderwaniu od niego. Przy czym transformacja energetyczna musi być przeprowadzona w sposób niezagrażający polskiej gospodarce, a grupa kapitałowa PGE z racji swojej siły ma wyznaczać trendy w sektorze. Będziemy chcieli wykorzystać

Fitch potwierdził rating IDR i VR Banku Pekao, obniżył perspektywę do negatywnej

;Utrzymanie ocen ratingowych banku wynika ze stabilności finansowej, doskonale rozwiniętej sieć biznesowej, zrównoważonego modelu biznesowego, konserwatywnego zarządzania ryzykiem, silnej bazy kapitałowej, solidnej jakości aktywów, wysokiej rentowności oraz siły bilansu i mocnej struktury płynnościowej"

CFG z Grupy PlayWay ma umowę z Running With Scissors na produkcję nowej gry

Warszawa, 18.10.2019 (ISBnews) - CreativeForge Games (CFG) z grupy kapitałowej PlayWay podpisał umowę z amerykańskim producentem i wydawcą gier komputerowych Running With Scissors (RWS), podała spółka. Przedmiotem umowy jest preprodukcja oraz produkcja nowego tytułu w oparciu o

GPW na Kaukazie. Po co nam giełda w Armenii?

GPW na Kaukazie. Po co nam giełda w Armenii?

Grzegorz Kucharskim, project manager GPW, odpowiedzialny za współpracę z AMX. Jakie zadania stawia sobie GPW? I jakie oczekiwania względem nowego inwestora ma Armenia? Założenie jest takie, że chcemy stworzyć z rynku w Armenii wzorcowy przykład kooperacji z Grupą Kapitałową GPW, która dając m.in. swój

Fitch Ratings podtrzymał ratingi Banku Handlowego z perspektywą stabilną

) są oparte na wewnętrznej sile banku wyrażonej w viability rating oraz potencjalnym wsparciu ze strony większościowego akcjonariusza (Citigroup), podano także. Viability rating dla banku jest odzwierciedleniem jego ostrożnościowego modelu biznesowego oraz wskaźników

Sputnik Software i GIAP utworzyły Grupę STGE, planują dynamiczny wzrost w br.

Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Sputnik Software i Gospodarczy Instytut Analiz Przestrzennych (GIAP), dostawcy rozwiązań IT dla administracji publicznej, łączą siły i tworzą grupę kapitałową, podała spółka. Powstała w ten sposób Grupa STGE oczekuje co najmniej

S&P podtrzymała rating PZU na poziomie A-

hipotetyczny test warunków skrajnych w odniesieniu do zadłużenia krajowego w walucie obcej" ? czytamy w komunikacie. "Cieszy nas, że pozytywna ocena transakcji przez rynek finansowy jest dzisiaj wzmocniona decyzją agencji S&P, która pozytywnie ocenia siłę kapitałową Grupy

PZU będzie spółką o profilu dywidendowo-wzrostowym wg strategii do 2020 r.

Warszawa, 24.08.2016 (ISBnews) - Strategia Grupy PZU na lata 2016-2020 zakłada fundamentalną zmianę profilu grupy ze spółki czysto dywidendowej na spółkę dywidendowo-wzrostową, realizującą projekty zwiększenia wartości przychodów oraz zysku netto, przy wykorzystaniu siły

Donald Tusk obiecuje podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. Co to właściwie znaczy?

nauczycielki dostaną podwyżkę do zasadniczego o minimum 1 500 złotych, czyli 30 proc. więcej, niż obecnie.  Kosztowałoby to pod 10 miliardów złotych.  Koalicja chce również znieść podatek od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki) dla oszczędności i inwestycji w tym także na GPW (do 100 tys. zł

Prezes Pekao TFI: Chcemy zarządzać min. 10% aktywów zgromadzonych w PPK

Warszawa, 02.07.2019 (ISBnews) - Pekao TFI, dzięki konkurencyjnej ofercie oraz wsparciu Banku Pekao, chce zarządzać min. 10% aktywów pracowniczych planów kapitałowych (PPK), poinformował ISBnews prezes Jacek Janiuk. Jego zdaniem, korzyścią z wprowadzenia PPK będzie zwiększenie

DataWalk Inc. ma umowę na wdrożenie związane z COVID-19 w USA

Warszawa, 30.07.2020 (ISBnews) - DataWalk Inc., spółka zależna DataWalk, otrzymała zamówienie na realizację projektu testowego wspólnie z integratorem systemów w USA, podała spółka. Zamówienie dotyczy sprzedaży licencji tymczasowej w celu wsparcia projektu z jedną z sił

Zubelewicz z RPP: System PPK nie pobudzi wzrostu gospodarczego

Warszawa, 23.03.2018 (ISBnews) - Pracownicze plany kapitałowe (PPK) to próba pobudzenia rynku kapitałowego "na siłę", która ?nie przełoży się zasadniczo na wzrost gospodarczy", uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Kamil Zubelewicz. Według niego, także

Oto ukryty cel obniżek stóp procentowych. Rząd i NBP wyniszczają klasę średnią

- dewastację finansów Adam Glapiński przeprowadził w naszych oszczędnościach i w głowach. Polityka i to, co mówi NBP, to przekaz, w którym liczy się tylko finansowe "tu i teraz". Kto oszczędzał pieniądze, rezygnował z konsumpcji, popełnił błąd. To właśnie konsumpcja ma być w świecie PiS jedną z sił

Ceny ropy wzleciały. Efekt wsparcia Rosji przez Arabię Saudyjską, partnera Orlenu

, Kuwejt i Oman. Redukcję wydobycia zapowiedziały także współpracujące z Rosją rządy Algierii, Kazachstanu i Iraku. Czytaj także: Europa bez aut spalinowych. W tle pokaz siły potęg UE Te cięcia łącznie wyniosą 1,65 mln baryłek ropy dziennie. Pozbawienie rynków tak wielkiej ilości surowca będzie windować

Branża deweloperska na zakręcie. Rynek mieszkaniowy w godzinie próby

rekomendację do 2,5 proc. – przyp. red.]. Rosnąca w szybkim tempie inflacja odbiła się na kosztach realizacji inwestycji deweloperskich, ale miała też wpływ na spadek siły nabywczej pieniądza, a przy tym obserwowaliśmy wydłużenie procesów administracyjnych. Za ilustrację dynamiki zmian w ostatnich dwóch

Wynik netto Banku Pekao za 2020 r. będzie niższy o ok. 200-250 mln zł 

szeregu działań operacyjnych w ramach strategii "Siła Polskiego Żubra", w tym transformację cyfrową i operacyjną działalności, dodano. Jak poinformował prezes Pekao Marek Lusztyn, bank zamierza przyśpieszyć działania związane z transformacją cyfrową i operacyjną

Rainbow Tours widzi możliwość utrzymania zyskowności w 2020 r.

Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Rainbow Tours, pomimo rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, zakłada możliwość utrzymania zyskowności wynikowej spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020, wynika z informacji spółki. W ocenie zarządu, sytuacja finansowa spółki

AXA TFI nawiązało z mBankiem współpracę dotyczącą oferty PPK

Warszawa, 06.06.2019 (ISBnews) - AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (AXA TFI) nawiązało współpracę z mBankiem, dzięki któremu dotrze z ofertą Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) do największych klientów bankowości korporacyjnej banku, podało TFI

S&P podtrzymał rating A- PZU, obniżył perspektywę do stabilnej

Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - S&P Global Ratings podtrzymał rating siły finansowej PZU na niezmienionym poziomie, tj. A-, jednocześnie obniżając perspektywę do stabilnej z pozytywnej, podała spółka. "Zmiana perspektywy ratingowej nastąpiła w

Skarbiec Holding miał 31,17 mln zł zysku netto w roku finans. 2018/2019

. implementacja dyrektywy MiFID II. Poza tym mamy do czynienia z intensywną rywalizacją na nowych obszarach rynku, jakimi są niewątpliwie Pracownicze Plany Kapitałowe. Gra o klientów w tym sektorze wymaga zaangażowania znacznych sił i środków, a dzieje się to w niezwykle konkurencyjnym otoczeniu i w niepewnej

Obajtek z Morawieckim budują atrapę czebola

unijnym rynkiem. Po drugie znajdujemy się na innym poziomie rozwoju niż Korea w momencie startu do przyspieszonego wzrostu. Według danych OECD PKB na głowę mieszkańca z uwzględnieniem siły nabywczej waluty jest dziś w Polsce mniejszy niż w Korei o niespełna 15 proc. Tę różnicę możemy zniwelować w ciągu

UOKiK skierował do II etapu postępowanie ws. przejęcia Eurozet przez Agorę

;Musimy m.in. ustalić udziały Agory i Eurozet na poszczególnych rynkach, porównać je z siłą ich konkurentów i sprawdzić, czy rywalizacja przedsiębiorców ma charakter lokalny czy ogólnopolski" - powiedział prezes UOKiK Marek Niechciał, cytowany w komunikacie. Rozpoczęcie

Skarbiec TFI liczy na kilkadziesiąt tysięcy pracowników w II turze PPK

. Kolejnym wnioskiem, który - zdaniem Milewskiej - wypływa z I tury PPK jest to, że nie zawsze wyniki inwestycyjne towarzystw stanowią podstawowy element wyboru TFI. "Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy zwracają uwagę na siłę kapitałową oferenta" - wskazała. Podkreśliła

"The New York Times": Kolejny kraj ma ambicję zostać supermocarstwem w produkcji chipów. Czy to możliwe?

większej liczby urządzeń w Indiach niż w jakimkolwiek innym kraju poza Chinami. Ale takie prace montażowe mogą być wykonywane przez średnio wykwalifikowaną siłę roboczą w zwykłych fabrykach. Produkcja chipów, pod względem trudności, to zupełnie inna historia. Obecnie niemal wszystkie najnowocześniejsze

S&P podtrzymał długoterminowy rating A- Polski, perspektywa stabilna

. Konsensus rynkowy zakładał utrzymanie ratingów i ich perspektywy bez zmian. "Zdywersyfikowana gospodarka Polski, wykształcona siła robocza, członkostwo w UE, dający się kontrolować poziom zadłużenia publicznego i prywatnego, solidne wskaźniki zewnętrzne oraz stosunkowo

PKN Orlen chce, aby przejęcie Grupy Lotos i PGNiG odbyło się równocześnie

. Szef PKN Orlen zapowiedział jednocześnie, że przejęcie Lotosu i PGNiG przez PKN Orlen nie oznacza automatycznie, że spółki zależne Orlenu będą przejmować działające w tych samych obszarach spółki z grupy kapitałowej Lotos i PGNiG. "Decydująca będzie siła podmiotu w danym

Citi Handlowy uruchomi dla BP nową kartę kredytową z programem korzyści

nasz strategiczny cel oferowania klientom najlepszych rozwiązań, dostosowanych dokładnie do ich potrzeb. Łączymy siły oraz zaprzęgamy nowoczesne technologie, żeby klienci naszych firm mogli realizować swoje plany wygodnie i szybko" - powiedziała dyrektor Pionu Niezabezpieczonych Produktów

Przez inflację biedniejemy i zarabiamy coraz mniej. W co inwestować 100, 500 i 2000 zł co miesiąc?

wprowadzenia ryzyka do portfela. A ryzyko najlepiej zmniejsza się przez dywersyfikację, czyli ulokowanie oszczędności na różnych instrumentach: i na lokatach, i w obligacjach, i na rynku kapitałowym. Jako jedne z bezpieczniejszych sposobów inwestowania, tuż obok lokat, uznawane są obligacje skarbowe. Nic więc

"The New York Times": Palący efekt uboczny. Tak arcymocny dolar odbija się czkawką światu

już musi zmagać się z kryzysem politycznym, kończą się paliwo, żywność i medykamenty. Silny dolar dodatkowo zaognia sytuację. Czytaj także: Globalne starcie banków centralnych - walczysz z inflacją albo musisz bronić waluty Skąd się wzięła siła dolara W porównaniu z innymi walutami dolar

Szwajcaria podnosi stopy procentowe. Raty frankowiczów najwyższe w historii

przedziału 0-2 proc.) nie spadnie w ujęciu średniorocznym aż do 2025 r. Tak wysokiej inflacji nie było w Szwajcarii od 1993 roku. Szwajcaria opierała się inflacji dzięki sile i specyfice swojej gospodarki, która opiera się na eksporcie: leków, elektroniki czy mocnej obecności globalnych koncernów

KE: PKB strefy euro spadnie o 7,7% w 2020 i wzrośnie o 6,3% w 2021 r.

środki zaradcze gruntownie dotknęła gospodarkę i zakłóciła życie społeczeństw. Popyt globalny, łańcuchy dostaw, podaż pracy, produkcja przemysłowa, ceny dóbr, handel zagraniczny, przepływy kapitałowe - wszystkie te sektory zostały pod negatywnym wpływem pandemii. "Na

NBP: Skala szoku zw. z koronawirusem jest 'znaczna' w sektorze bankowym

Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - Polski system finansowy wszedł w okres pandemii COVID-19 w dobrej kondycji, odporny na szoki i bez znaczących nierównowag, jednak siła i charakter szoku związanego z pandemią sprawiają jednak, że znacząco wzrosło ryzyko kredytowe i pojawiło się

Harbin GP wypowiedział Biotonowi umowę dostawy i dystrybucji w Chinach

;Zasadniczą przyczyną wskazaną przez Harbin Gloria Pharmaceuticals Co., Ltd. wypowiedzenia umowy są zmiany na chińskim rynku farmaceutycznym, co według Harbin Gloria Pharmaceuticals co., Ltd. skutkuje wystąpieniem siły wyższej. Harbin Gloria Pharmaceuticals Co., Ltd. poinformowała także, że nie jest w stanie

Lotos Kolej ma umowę leasingu 6 lokomotyw Dragon 2 firmy Newag za 88 mln zł

Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - Lotos Kolej - spółka z grupy kapitałowej Lotos - podpisała umowę na leasing sześciu sześcioosiowych lokomotyw E6ACTab - Dragon 2 firmy Newag, podała Grupa Lotos. Transakcję o wartości 88 mln zł sfinansowała firma Millenium Leasing

PZU przedstawi założenia polityki dywidendowej w ciągu kilku tygodni

. Zaprezentowana dziś strategia Grupy PZU na lata 2016-2020 zakłada fundamentalną zmianę profilu grupy ze spółki czysto dywidendowej na spółkę dywidendowo-wzrostową, realizującą projekty zwiększenia wartości przychodów oraz zysku netto, przy wykorzystaniu siły kapitałowej grupy. PZU

PZU podtrzymuje cele strategiczne do 2020 r. 

oraz zysku netto, przy wykorzystaniu siły kapitałowej grupy. Obejmuje ona plany w zakresie inwestycji w sektor bankowy. Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo

Grupa Lotos: Lotos Kolej ma kontrakt na przewozy paliwa lotniczego dla wojska

Warszawa, 22.08.2016 (ISBnews) - Lotos Kolej ? spółka zależna Grupy Lotos ? zawarła czteroletnią umowę na przewozy paliwa lotniczego F-34 dla Sił Zbrojnych RP, podała Grupa. "Lotos Kolej spełnia wyśrubowane normy bezpieczeństwa pod kątem przewozu

FFiL Śnieżka miała 19,48 mln zł zysku netto, 25,6 mln zł EBIT w II kw. 2019 r.

minionych kwartałach, w Polsce był widoczny zwiększony popyt na lepsze jakościowo, droższe farby, a także preparaty do ochrony oraz dekoracji drewna. To efekt rosnącej świadomości i siły nabywczej polskich klientów. Jak wynika z badań zlecanych przez spółkę, nabywcy są coraz częściej przekonani, że zakup

S&P podwyższył perspektywę ratingową PZU do stabilnej, podtrzymał rating A-

realizacja strategii wzmacnia siłę finansową i pozycję rynkową PZU. W opinii analityków, działania podjęte w ostatnich miesiącach potwierdzają, że zarząd jest dobrze przygotowany do realizacji ogłoszonej strategii. Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU

S&P podtrzymał długoterminowy rating A- Polski, perspektywa stabilna

. Konsensus rynkowy zakładał utrzymanie ratingów i ich perspektywy bez zmian. "Zdywersyfikowana gospodarka Polski, wykształcona siła robocza, członkostwo w UE, dający się kontrolować poziom zadłużenia publicznego i prywatnego oraz stosunkowo rozwinięte krajowe rynki kapitałowe

Bank Handlowy integruje system bankowy z systemami Comarchu - ERP Optima, ERP XL

wykonać bezpośrednio w systemie firmy. "W ramach naszych starań o zapewnienie wygodnej formy dostępu do usług dla klientów bankowości instytucjonalnej, Citi Handlowy połączył siły z wiodącym dostawcą systemów ERP - firmą Comarch - aby ułatwić klientom codzienne zarządzanie

Od pralinek po nieruchomości. Belgijski biznes w Wielkopolsce

, sekretarz ds. handlu i inwestycji FIT. – Biznes międzynarodowy to siła napędowa regionu. Zadaniem organizacji rządowej FIT jest wspieranie eksportu, przyciąganie inwestycji zagranicznych i pobudzanie międzynarodowych innowacji. Zadania te realizuje dzięki sieci 90 biur na całym świecie, w tym dwóch w

TenderHut sfinalizował przejęcie warszawskiej spółki IT Javeo Software

połączeniu sił będziemy mogli skutecznie podbijać nowe rynki" - dodał COO SoftwareHut Jacek Zadrąg. TenderHut to technologiczna grupa kapitałowa. W skład Grupy TenderHut wchodzi 6 kooperujących ze sobą spółek: SoftwareHut - tworzenie systemów informatycznych oraz outsourcing

ZUE: Do problemów branży dołączył brak zaufania instytucji finansujących

obecnie mniejszymi problemami - choć nadal nie małymi - są zmagania z cenami materiałów budowlanych i dostępem do siły roboczej. "Ceny materiałów spadły, ale nie wiem, czy ten trend będzie podtrzymany. Gdy program [Krajowy Program Kolejowy] przyspieszy, to wzrosną"

Znasz ESG? Na świecie to już jedna czwarta wszystkich inwestycji na rynku kapitałowym

W Polsce ESG ciągle nie może się przebić do świadomości inwestorów, tymczasem na świecie już około 25 proc. inwestycji na rynku kapitałowym stanowią inwestycje zgodne z duchem zrównoważonego inwestowania. – Inwestowanie uwzględniające zasady ESG będzie coraz bardziej zyskiwało na

PKN Orlen ogłosił wezwanie na 100% akcji Energi po 7 zł/szt., zapisy ruszą 31 I

maksymalnych synergii i umożliwienia rozwoju nowych kierunków biznesowych. Również polskie przedsiębiorstwa z branży stoją przez wyznaniami i ryzykami wynikającymi z globalnych trendów. "Wzywający w działaniach związanych z integracją grupy kapitałowej wzywającego z grupą

Wzrost przychodów z zewn. reklamy cyfrowej IMS dwa razy wyższy niż rynku w 2019

na rynku Out Of Home to 2,3%, a IMS może się pochwalić dwukrotnie wyższą wartością. Prognozowany wzrost całego rynku reklamowego w 2019 roku uplasuje się poniżej wyniku IMS S.A. Jedynie druga siła reklamowa w branży, internet, rośnie szybciej, ponieważ spodziewany wynik to 17%. Analitycy rynku

PiS przymierza się do zabrania pieniędzy z OFE? Rząd szuka środków na 15. emeryturę i 700+

traktować dostosowywania do nowych realiów czy odpowiadania na pojawiające się postulaty rynku kapitałowego jak swoje priorytety. - Gdyby OFE miały kontynuować swoją działalność w zasadniczo niezmienionej formie, należałoby podjąć się rozwiązania problemów o charakterze operacyjnym. W ramach dostosowań

PiS po raz pierwszy oficjalnie przyznaje: będzie państwowa sieć sklepów. Czy ten pomysł miał szansę dojrzeć?

znaczące zakłady przetwórcze, w szczególności z branży owoców miękkich, przetwórstwa mięsa i pozostałych" – grzmi PiS (tak jak wcześniej odzyskano banki oraz media).   Czas jednak na konkrety. Kto ma to zrobić?  Jest i odpowiedź.   "Wzmocnimy kapitałowo Krajową

Huta Stalowa Wola chce zwiększyć zysk netto r/r do 16 mln zł w tym roku

kontraktów na produkcję sprzętu dla Sił Zbrojnych oraz zmianami w zarządzaniu zakładem produkcyjnym - jeszcze w 2016 r. Huta odnotowała stratę wynoszącą 49 mln zł netto. "Już w pierwszym kwartale tego roku odnotowaliśmy znaczny zysk netto, podczas gdy w pierwszym kwartale 2017

Jakub Skiba zrezygnował z funkcji prezesa PGZ

wchodzących w skład grupy kapitałowej PGZ i dalszej konsolidacji sektora zbrojeniowego. Podjąłem się m.in. spraw związanych z niezbędnymi zmianami własnościowymi i reorganizacją organów zarządczych w podmiotach należących do grupy. W czasie mojej kadencji został podpisany największy kontrakt zbrojeniowy w

Getin Noble Bank będzie dokapitalizowany kwotą prawie 1 mld zł w ciągu 2 lat 

spełniał wymogów kapitałowych" - powiedział Pruski w rozmowie z dziennikarzami. Bank podał, że najistotniejszy wpływ na powstanie luki kapitałowej miało uwzględnienie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach, zwiększenie od 1 stycznia

Robyg oczekuje 'znaczącego' wzrostu przekazań mieszkań w 2018 r.

. "W całym 2017 roku Grupa Robyg zakłada uznanie w przychodach ok. 2 500 lokali, z czego 1 460 mieszkań z projektów realizowanych przez grupę kapitałową i ponad 1 000 lokali w ramach projektów joint venture. Równolegle - ze względu na przesunięcie zakończenia realizacji części projektów z końca 2017

Prezes Pekao: Polska zasługuje, by być traktowana jako dojrzały rynek

prezes Banku Pekao Michał Krupiński. Polski rynek kapitałowy, mimo świetnych wyników krajowej gospodarki, niejako rykoszetem zbiera żniwo wydarzeń w krajach dużo mniej stabilnych, o znacznie większym ryzyku inwestycyjnym, ocenił prezes Pekao podczas Forum Ekonomicznego w

PZU jest otwarte na przejęcia TU w regionie, w Polsce nie widzi celu akwizycji

kapitałowych (PPK). "Widzimy, że PPK stara się być otwartą platformą i liczymy na to, że siła PZU pomoże nam, by być największym graczem na rynku" - powiedział prezes. Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z

Strategia PKO BP na 2020-2022 zakłada większe wykorzystanie nowych technologii

tak jak dotychczas siłę całej grupy kapitałowej. Będzie oferował klientom także usługi wykraczające poza tradycyjną bankowość. Chmura Krajowa, której bank jest inicjatorem i udziałowcem, będzie kanałem sprzedaży pionierskich usług dla firm. OChK ma wspierać procesy transformacji i dostarczać

Oferta konsorcjum Ursusa i Ursus Bus najkorzystniejsza w przetargu w Lublinie 

Odwoławczej. O podpisaniu umowy spółka poinformuje w odrębnym komunikacie" - czytamy w raporcie. Powodem podania informacji do wiadomości publicznej jest fakt, iż w opinii zarządu, może ona mieć wpływ na ocenę potencjału emitenta i jego grupy kapitałowej, podano także

Rozłucki: Gdy jakiejś spółce dobrze idzie, nie ma pewności, czy państwo nie zmieni reguł gry i nie dobierze się do tych zysków

notowań. Jeżeli dziś ta grupa patrzy ze smutkiem, że inwestycje długoterminowe na warszawskiej giełdzie przynoszą straty, to siłą rzeczy giełda przestała cieszyć się powszechnym zainteresowaniem. W teorii giełda ma przypominać rynek doskonały, gdzie jest duża elastyczność i przejrzystość informacji. Ale

Oto wybór na pokolenia: być albo nie być w strefie euro. Bez Polski rozstrzyga się problem, który zdecyduje o naszym życiu

Stabilizacja strefy euro wymaga dokończenia, co zapowiedziano 6 grudnia, i budowy nowej architektury finansowej. Obejmuje ona: unię bankową, kontrolę nad finansami państw (tzw. pakt fiskalny), unię kapitałową (stworzenie europejskiego rynku kapitałowego, na którym finansować by się mogły firmy z

W Czechach uruchomiono odnogę Nord Streamu 2. Gaz trafi do Niemiec i na Słowację

kierunku na Słowację.  "Z nakładami kapitałowymi w wysokości o ponad 540 mln euro do 31 grudnia 2020 r. Capacity4Gas jest największym pojedynczym projektem inwestycyjnym w historii naszej firmy" - powiedział Andreas Rauu, dyrektor generalny spółki Net4Gas. Jej akcjonariuszami od 2013 r. są

Mex Polska spodziewa się przynajmniej utrzymania marży r/r w 2020 r.

miała dobrze. Ze względu na rozwój - siłą rzeczy, to jest naturalne" - powiedział prezes pytany, czy zakłada poprawę wyników w kolejnych latach. W strategii spółka podała także, że zarząd stoi na stanowisku, iż w przypadku wypracowanych zysków akcjonariusze powinni

Przegląd informacji ze spółek

% r/r, podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła utrzymywanie przez Bank Millennium funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na

Trump zakazuje Amerykanom inwestować w chińskie spółki. Trudny spadek dla Bidena

możliwości rozwoju oraz modernizacji swoich sił zbrojnych, wywiadu i pozostałego aparatu bezpieczeństwa” – wyjaśniono w dekrecie Trumpa powody odcięcia tych chińskich spółek od kapitału amerykańskich inwestorów.  Aplauz Republikanów Ten dekret to pierwsza znacząca decyzja Donalda Trump od

Pekao: Polska dołączyła do grona 25. największych eksporterów na świecie w 2018

utrzymującym się od lat na relatywnie niskim poziomie zaangażowaniem kapitałowym polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, podkreślono w materiale. "Polska gospodarka powinna przechodzić z fazy stricte eksportowej w ekspansję kapitałową. Umiejętne zaadresowanie

Zamet chce skorzystać z koniunktury rynku offshore, hutniczym i metalurgicznym

. Wyjaśnił, że wśród celów jest również doskonalenie procesów technologicznych i zarządzanie na stanowiskach pracy. "Elastyczność jest niewątpliwie naszą siłą. Staramy się szybko reagować na zmiany, a kiedy trzeba, podejmujemy odważne decyzje. Takie działanie jest niezbędne

Bumech: Wydobycie wzrosło o 15 r/r w I kw., spółka wdraża plan na czas pandemii

jest dobry czas na opracowywanie strategii rozwoju, jednak "w stosownym czasie" Bumech dokona przeglądu i rewizji kierunków strategicznych. "Jednocześnie informujemy, że emitent, w celu poprawy bezpieczeństwa płynności i funkcjonowania grupy kapitałowej

Orlen realizuje program gospodarczy PiS. Test prawdy dla KNF [OPINIA]

. Którzy politycy, w jakich sprawach i jak często dzwonią do pana Buraka? Jakich informacji udziela pan Burak politykom i na jakiej podstawie prawnej? Jaki wpływ politycy mają na działalność zarządu i rady nadzorczej Orlenu? Z którego przepisu kodeksu spółek handlowych, przepisów prawa rynku kapitałowego

Grupa WB chce rozszerzyć licencyjną produkcję dla US Army

zostało skonsumowane przez umorzenie akcji, a PFR jest podmiotem odgrywającym znaczącą rolę na polskim rynku kapitałowym. "Myślę, że efekty współpracy z PFR będą widoczne w najbliższym czasie" - dodał także. Odnosząc się do planów na

Air Products ma warunkową zgodę UOKiK na przejęcie ACP Europe i Eurocylinder

. Dzięki temu siła rynkowa tej firmy nie będzie zagrażać konkurencji. Aktywa produkcyjne musi kupić niezależny inwestor, spoza grupy Air Products. Ostatecznie zaakceptuje go prezes UOKiK. Nie dotyczy to najstarszej linii produkcyjnej we Włocławku, chyba że zostanie unowocześniona. Prezes Urzędu może

PGZ: A. Kensbok powołany na prezesa, w zarządzie też M.Pietrzyk i H. Stępniewicz

Polsce i za granicą. Był m.in. wiceprezesem PepsiCo w Europie Wschodniej, konsultantem w firmie doradczej Bain & Company i dyrektorem Fabryki Wedla w Płońsku. Od marca 2017 do lipca 2019 r. pełnił funkcję wiceprezesa Agencji Rozwoju Przemysłu, odpowiedzialnego za grupę kapitałową i finanse. Od lipca 2019

Prąd z wiatraków ogrzeje Polskę? Nowy pomysł na energię z OZE

energia elektryczna z OZE może być zamieniana na ciepło. Jeden taki projekt prowadzimy z miastem Wałcz. Inną technologią jest wytwarzanie wodoru lub budowa linii bezpośredniej do odbiorcy. To lokalne wykorzystanie prądu to mniejsze straty przesyłowe, bezpieczeństwo dostaw – na tym polega siła

Pekabex: Pandemia odbije się negatywnie na wynikach, szczególnie II kw. br.

stan europejskiej gospodarki, a co za tym idzie na popyt na usługi budowlane i przez to na działalność emitenta i grupy kapitałowej emitenta oraz ich wyniki finansowe. Można jednak z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że w krótkim i średnim terminie wydarzenia związane z rozprzestrzenianiem się

Master Pharm zainwestuje w br. ponad 6 mln zł w zakładach w Łodzi i Mielcu 

tylko przybierać na sile. Od dawna mocno inwestujemy w sprzęt, a najnowsze zakupy, które są uruchamiane, pozwolą nam wykorzystać tę koniunkturę" - powiedział prezes Jacek Franasik, cytowany w komunikacie. Inwestycje w drugim zakładzie produkcyjnym grupy (należącym do

PARP ogłosiła II edycję programu 'Akademia Menadżera Innowacji'

kompetencje z zakresu kształtowania kultury innowacyjnej w firmie, organizacji pracy i zarządzania ryzykiem oraz całym cyklem innowacyjnym, podano. "Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważne są dziś innowacje będące siłą napędową nowoczesnej gospodarki i katalizatorem rozwoju

Dom Development sfinalizował przejęcie Euro Styl za 260 mln zł

. Wchodzimy na nowy, perspektywiczny rynek poprzez kontynuację działalności doświadczonego trójmiejskiego gracza. Przejęcie wzmocni obie firmy. Euro Styl, jako część Grupy Dom Development, będzie rozwijał działalność pod tą samą marką z menedżerami, którzy współtworzyli spółkę, jednocześnie korzystając z siły

Prezes PFR: Firmy, które chcą "tarczę", muszą się podzielić informacjami

zlecenia dla nich - oraz organizatorzy targów czy turystyki. Do wyboru są trzy rodzaju pomocy - "tarcze": "płynnościowa", "preferencyjna" i "kapitałowa". Zgaduję, że ta druga cieszy się największą popularnością. Tak, ona jest dla firm najbardziej atrakcyjna z uwagi

2 tys. klientów kancelarii odszkodowawczej EuCO nie dostanie na razie pieniędzy. Bo spółka się restrukturyzuje

kwartale cała Grupa Kapitałowa EuCO "odnotowała dobre wyniki finansowe, osiągając ponad 2 mln zł zysku EBITDA [przychody minus koszty operacyjne bez amortyzacji], tym samym potwierdzając wysoki poziom rentowności". To, zdaniem EuCO, miała być dobra wróżba na kolejny rok działania spółki

Arteria chce konsolidować rynek call center, bada trzy spółki

sił na rynku call center jako grupa kapitałowa wziąć aktywny udział oraz stać się jednym z głównych beneficjentów zachodzących zmian" - zaznaczył prezes Arterii. Arteria to grupa kapitałowa specjalizująca się usługach outsourcingowych. Spółka jest notowana na

Euler Hermes: Globalny wzrost PKB spowolni do 2,7% w 2019 r. i 2020 r.

. "Na chwilę obecną mamy w szczególności do czynienia z rozdźwiękiem między czynnikami fundamentalnymi, a rynkiem kapitałowym, który w przyszłości może doprowadzić do niestabilności. Kolejna recesja, prawdopodobnie płytsza i krótsza niż poprzednia, będzie testem zdolności spółek i potęg gospodarczych

ZUE jest zainteresowane wykonawstwem w budownictwie ogólnym

ISBnews. "Założyliśmy oddział, by w razie potrzeby realizować różne prace własnymi siłami. Będziemy rozbudowywać ten potencjał" - dodał. Podkreślił także, że roboty specjalistyczne są zawsze wyżej marżowe i wskazał, że ZUE może podejmować się

Przegląd informacji ze spółek

Exploration and Production Norge - spółka z grupy kapitałowej Lotos - otrzymała 2 nowe licencje poszukiwawczo-wydobywcze w Norwegii podczas rundy koncesyjnej APA 2019 (Awards in Predefined Areas), podał Lotos. W efekcie portfel Lotos Norge w Norwegii wzrośnie do 29 licencji

Liczba klientów TFI spadła o 4,5 tys. w I kw. 2019 r. 

TFI PZU. W pierwszych trzech miesiącach jednostki funduszy kupiło ponad 6 tys. nowych inwestorów (netto). Towarzystwo ma już ich ponad 190 tys. i jest czwartą siłą na rynku. "Wśród prywatnych TFI, niezwiązanych kapitałowo z żadną grupą bankową, wyróżnia się Investors