sformalizowane procedury

Marek Okniński

Zniesiono obowiązek informowania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu zamówienia w trybie z wolnej ręki

Zniesiono obowiązek informowania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu zamówienia w trybie z wolnej ręki

Jedną z istotnych zmian zmniejszających stopień sformalizowania procedury udzielenia zamówienia publicznego jest zniesienie konieczności zawiadomienia Prezesa Urzędu Zamówień publicznych o wszczęciu procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki.

Zmiana progów kwotowych - czy będzie zwiększenie kwoty 14.000 euro?

Ustawa Prawo zamówień publicznych określa progi kwotowe, wyrażone w euro, po przekroczeniu których zmienia się stopień sformalizowania procedur niezbędnych do przeprowadzenia wyboru wykonawcy zamówienia publicznego.

Stary grat z żółtymi tablicami. Cwaniacy znaleźli nowy sposób, by zaoszczędzić. Rząd miał zrobić z tym porządek, ale dał sobie spokój

Czy można zarejestrować zwykły samochód jako zabytkowy? Wystarczy rozejrzeć się uważnie po ulicach, by odpowiedzieć na to pytanie. Owszem, można. Tylko czy 16-letnia honda civic zasługuje na miano klasyka? Można z tym dyskutować.

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Regulamin udzielania zamówień publicznych

publicznych jak i brak regulacji określających katalog sformalizowania procedur jakich musi przestrzegać zamawiający przy udzielaniu zamówień poniżej progu bagatelności zasadnym jest ogólne sformułowanie zasad udzielania tego rodzaju zamówień przez danego zamawiającego. Znajdź

Likwidować czy zawiesić firmę? I kiedy zdecydować się na taki krok?

Likwidować czy zawiesić firmę? I kiedy zdecydować się na taki krok?

online. W przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego procedura jest bardziej sformalizowana i rozciągnięta w czasie, bowiem dzieli się na kilka odrębnych etapów, w szczególności chodzi tu o wyodrębniony czas likwidacji. W tym okresie dany przedsiębiorca występuje w obrocie z firmą

Zamówienie uzupełniające wymaga nowej umowy

Zamówienie uzupełniające wymaga nowej umowy

warunki dopuszczające możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego zostaną spełnione, zawarcie umowy z wykonawcą musi zostać poprzedzone procedurą udzielenia zamówienia publicznego. Zakres sformalizowania procedury udzielenia zamówienia uzupełniającego zależy od jego wartości szacunkowej

Zamiana nieruchomości. Kiedy warto i jak to zrobić?

Zamiana nieruchomości. Kiedy warto i jak to zrobić?

nabywania nieruchomości, ale może okazać się atrakcyjna ze względu na czas przeprowadzenia transakcji, mniejsze skomplikowanie i sformalizowanie niż tradycyjna forma kupna-sprzedaży. Zobacz także: Refinansowanie za kilka lat pomoże kredytobiorcom? Ale nie przy kredycie 2 proc. – Zamiana mieszkania

Kolejny anonimowy donos na WIBOR. To sygnalista z banku Morawieckiego?

Kolejny anonimowy donos na WIBOR. To sygnalista z banku Morawieckiego?

jednocześnie podkreślił: - Zaznaczamy, że rozwiązania prawne i organizacyjne związane z procesem opracowywania wskaźnika WIBOR składają się na spójny system rygorystycznych procedur mających na celu skutecznie eliminowanie ryzyka manipulacji wskaźnikiem referencyjnym oraz pokusy innych nadużyć. Osoby

Ściągawka z progów stosowania Prawa zamówień publicznych

Ściągawka z progów stosowania Prawa zamówień publicznych

zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2450) obowiązują tzw. procedury unijne, czyli pełne sformalizowanie zasad udzielania zamówień publicznych . Wskazane rozporządzenie stanowi, że dla zamówień

Jesteś świetny, ale zwalniam cię. Jak Polacy tracą pracę?

Jesteś świetny, ale zwalniam cię. Jak Polacy tracą pracę?

zimno i z jak największym dystansem biurokratycznym. Jeśli nie ma przymusu w procedurze firmowej czy kodeksie, żeby się rozstać w konkretny sposób, to robią to po linii najmniejszego oporu. SMS czy pismo wydaje się najbardziej zdystansowaną formą poinformowania pracownika, że już nie pracuje

Soros: Jest sposób na obejście weta Polski i Węgier

Soros: Jest sposób na obejście weta Polski i Węgier

przepis dotyczący praworządności nałoży praktyczne ograniczenia na jego osobistą i polityczną korupcję. Jest on tak zmartwiony, że zawarł wiążącą umowę o współpracy z Polską, pociągając za sobą upadek tego kraju. Okazuje się, że istnieje prosty sposób na przezwyciężenie weta: zastosować tzw. procedurę

PiS szykuje się na falę strajków? Zakaz solidarności i inne dziwne zmiany w ustawie

PiS szykuje się na falę strajków? Zakaz solidarności i inne dziwne zmiany w ustawie

pory każdy związek zawodowy miał prawo do wszczęcia sporu z pracodawcą, a po przejściu całej regulowanej ustawą procedury - m.in. rokowań czy mediacji - do strajku. Teraz część związków to prawo straci. Aby wszcząć spór zbiorowy** w firmach, w których związków zawodowych jest więcej niż jeden, trzeba

"Tarcza miskę ryżu warta". Przedsiębiorcy zjechali do Warszawy i grożą, że przestaną płacić podatki

"Tarcza miskę ryżu warta". Przedsiębiorcy zjechali do Warszawy i grożą, że przestaną płacić podatki

lubią ją nazywać, w ten sposób, że dopisał [wzmiankę o] 40 tys. zł kosztów stałych, które mają nam być zwrócone przez sześć miesięcy. Fajnie, ale ta ustawa nadal jest dziurawa w jednym ważnym aspekcie: tzn. wciąż procedura uzyskania wsparcia jest zbyt sformalizowana, zbyt obarczona najróżniejszymi

"Polski ład". Cypr, Malta... Przedsiębiorcy chcą przenosić firmy nie tylko do Czech

"Polski ład". Cypr, Malta... Przedsiębiorcy chcą przenosić firmy nie tylko do Czech

sformalizowanym prawie anglosaskim. Daniny publiczne są wyjątkowo łagodne i przyjazne dla prowadzących biznesy. Osoby prawne obowiązuje 12,5-procentowy podatek dochodowy. I także w tym przypadku jest wiele ulg, jak obniżenie tej daniny do zaledwie 2 proc., m.in. w opcji IP BOX (ulga obejmująca programistów

Progi stosowania ustawy Pzp - kompendium

Progi stosowania ustawy Pzp - kompendium

dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2263 z późn. zm.) obowiązują tzw. procedury unijne, czyli pełne sformalizowanie zasad udzielania zamówień

KNF przypomina bankom i SKOK-om o zasadach restrukturyzacji kredytów

Warszawa, 11.03.2016 (ISBnews) - Niezbędne jest dostosowanie działalności banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) do wprowadzonych wymogów w zakresie restrukturyzacji kredytów. Proces ten powinien być odpowiednio sformalizowany i określony w

Jak podróżować ze zwierzęciem wywiezionym z Ukrainy?

Jak podróżować ze zwierzęciem wywiezionym z Ukrainy?

miejscach schronienia w głębi kraju. Uproszczona procedura dotyczy psów, kotów i fretek, przy czym wymogiem jest, żeby na jedną osobę przypadało nie więcej niż pięć zwierząt. Prawnicy mają zastrzeżenia co do tego wymogu, ale w praktyce na granicy łatwiej jest znaleźć osoby, które przewiozą "nadmiarowe

ARP i 3 konsorcja regionalne utworzą inkubator ESA BIC

pozwoli sformalizować funkcje, odpowiedzialność i zadania, które w ramach centrum inkubacji biznesowej Europejskiej Agencji Kosmicznej pełnić będzie każda z instytucji. "Podpisaliśmy z trzema konsorcjami umowę w celu powołania inkubatora, który wystąpi o środki do ESA

Mlekpol liczy na wzrost przychodów w 2020, planuje capex na 100 mln zł w 2021

trwała około 1,5 miesiąca. Doszło do sytuacji, w której kontenery z naszymi produktami docierały do chińskich portów, a te nie funkcjonowały. Nasi odbiorcy nie mogli sformalizować odbioru przesyłek, ponieważ nie docierały do nich potrzebne do tego dokumenty. W tej chwili sytuacja już się poprawiła. Banki

NIK pozytywnie ocenia nadzór PGNiG nad spółką EuRoPol Gaz

Warszawa, 18.07.2019 (ISBnews) - Najwyższa Izba Kontroli (NIK) pozytywnie oceniła nadzór PGNiG w latach 2011-2018 (do listopada) nad spółką EuRoPol Gaz, podała NIK. Zauważyła jednak częste rotacje członków zarządu i rady nadzorczej spółki. Ponadto, zdaniem Izby, procedura

I GSK 956/21 - Wyrok NSA

I GSK 956/21 - Wyrok NSA

, że samo naruszenie procedur obowiązujących przy wykorzystaniu środków pochodzących z budżetu UE nie oznacza automatycznie obowiązku stosowania korekt i zwrotu tych środków w całości lub części. Konieczna jest bowiem ocena skutków stwierdzonego naruszenia w kontekście uregulowań określonych w art. 2

Na rozwód trzeba poczekać rok dłużej niż przed pandemią. Śluby i rozwody w cieniu koronawirusa

Na rozwód trzeba poczekać rok dłużej niż przed pandemią. Śluby i rozwody w cieniu koronawirusa

możliwości sformalizowania związku jest powszechnie praktykowane i akceptowane. Blisko dwie trzecie badanych przez CBOS - 61 proc. akceptuje fakt, że młodzi ludzie rezygnują z małżeństwa. Niezrozumiałe jest to jedynie dla co trzeciego respondenta - 32 proc. Po raz pierwszy taką zmianę w podejściu do

NIK negatywnie ocenia politykę koncesyjną dla złóż miedzi i węglowodorów

potencjalnym przedsiębiorcom, wskazano także w raporcie. "Polityka koncesyjna nie została ujęta w żadnym sformalizowanym dokumencie, co może zwiększać także ryzyko inwestycyjne i działać odstraszająco. Ustalenia kontroli wskazują, że postępowania administracyjne w sprawie

BGK pozyskał 1,6 mld zł z COSME, co zabezpieczy 6 mld zł kredytów

%) i małych firm (25%), a wśród branż dominują usługi (43%) i handel (33%). "Dużą zaletą gwarancji COSME jest prosta procedura ich uzyskania - wniosek o gwarancję firma składa razem z wnioskiem o kredyt w banku kredytującym. Ponieważ gwarancja jest na warunkach rynkowych

ZPP: Polscy przedsiębiorcy finansują swoją działalność z własnych środków

rzadko z nich korzystają. Główną barierę w zakresie ich otrzymania stanowią konieczne do spełnienia procedury i liczne wymogi formalne. "Przedsiębiorcy w większości są zdania, że dotacje unijne przyczyniają się do zwiększania konkurencyjności i wzrostu innowacyjności firm

Praca Ukraińców zdrożeje. Będą dwa rodzaje zezwoleń na pracę dla obcokrajowców

Od stycznia 2017 r. znikną tzw. oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, na podstawie których Ukraińca czy Rosjanina można było do tej pory zatrudnić bez żadnych formalności. Zastąpią je sformalizowane zezwolenia na pracę sezonową i krótkoterminową, a

MF: Nie będzie zmian zasad przeprowadzania oględzin lokalu mieszkalnego

- zapewnia resort finansów. I tłumaczy, że proponowane zmiany mają umożliwić wyjaśnianie większej liczby spraw w toku wstępnej procedury czynności sprawdzających bez konieczności wszczynania bardziej sformalizowanych i angażujących podatnika oraz urząd procedur kontroli podatkowej

Morawiecki: Pakiet 100 zmian dla firm ma uwolnić przedsiębiorczość

.: ciągnące się w nieskończoność i sformalizowane postępowania w urzędach, nieadekwatne do przewinień kary administracyjne, konieczność płacenia składek ZUS w stałej wysokości przez najmniejszych przedsiębiorców, czasochłonne odzyskiwanie długów, liczne przepisy, m.in. dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych

Kto mógł, produkował środki odkażające. Dziś na rynku zostali liderzy, innym zalegają płyny o zapachu bimbru

ani jednego ogniska koronawirusa. Jak się później okazało, jeden z pracowników przyszedł do pracy zakażony przez członka swojej rodziny, jeszcze bezobjawowo, ale dzięki wprowadzonym restrykcyjnym procedurom sanitarnym nikogo nie zakaził. Mimo że jednego dnia brał udział z kilkunastoma

Polkomtel - koniec z ograniczaniem niepełnosprawnym korzystania z ulgi

- Jesteśmy wdzięczni za zwrócenie nam uwagi, że procedura sprzedaży jest sformalizowana ponad potrzebę - mówi Katarzyna Meller, rzecznik Polkomtela, operatora sieci Plus. Uwagę sieci zwrócił Tomasz Strzymiński, niewidomy z Białegostoku. Wraz z

Mogą podrobić twój dowód, kartę SIM, ukraść pieniądze i wziąć na ciebie kredyt. Jak zabezpieczyć swoją tożsamość i konto?

pytając, czy może służyć czymś jeszcze. Mnie troszkę zamurowało. Spytałem, czy procedury nie wymagają wylegitymowania, ale pan powiedział, że 99 proc. klientów woli, aby było szybciej i sprawniej, więc on tak właśnie robi – relacjonuje pan Tomasz. Traf chciał, że czytelnik – informatyk z

MR wskazało 47 projektów wartych 81 mld zł do finansowania z Planu Junckera

wprost do warszawskiego biura Europejskiego Banku Inwestycyjnego, przedkładając podstawowe informacje dotyczące inwestycji. Nie ma tutaj sformalizowanych procedur aplikacji, jakie obowiązują przy dystrybucji dotacji unijnych. Dotychczas w ramach tego okna zatwierdzono do dofinansowania jeden projekt

Ile naprawdę trwa rejestracja spółki z o.o. W sądzie dokumenty przesuwają się cztery metry na dzień

więcej 200 metrów. Ten dystans dokumenty pokonywały grubo ponad półtora miesiąca, czyli jakieś 3-4 metry na dzień. Wpisu dokonano ostatecznie 9 września. Owszem, teoretycznie procedurę można skrócić. W tym celu trzeba złożyć wniosek o tzw. przyspieszenie. W nim w dwóch krótkich zdaniach należy napisać

NIK: Czas legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce wydłużył się do 206 dni

dotąd właściwego dokumentu. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wypracował także sformalizowanej polityki nadzoru nad Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Pod koniec maja 2019 r. w MSWiA trwały jeszcze prace nad stosownym dokumentem, chociaż miały się one skończyć w IV kwartale 2018 r

Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych

powyżej nowelizacja wprowadza szereg istotnych, systemowych zmian w procedurze udzielania zamówień publicznych. Po wejściu w życie nowych przepisów zamawiający zobowiązani będą między innymi do ustalania innych, niż wyłącznie cena, kryteriów wyboru wykonawcy zamówienia publicznego, a cena nie będzie

Tajne niechronione dane. Jak łatwo hakerom zdobyć w Polsce informacje

dla konkurencji. A czy chronią? - Dane mówią same za siebie: według raportu PwC, tylko 46 proc. polskich firm przyjęło sformalizowane zasady bezpieczeństwa (w skali świata - 91 proc.), 55 proc. aktywnie monitoruje zagrożenia, 70 proc. nie prowadzi monitoringu zachowań

Grecja: europejska kroplówka znów kapie

w czwartek dała zielone światło. - To był wybór między dżumą a cholerą - powiedział szef fińskiej dyplomacji Timo Soini. Dziś powinien głosować Bundestag. Kiedy zakończą się te procedury parlamentarne, ministrowie finansów eurolandu - tym razem w roli Rady Prezesów

Chcą być największą platformą w Europie

której pracuję, jest dużo bardziej sformalizowana i nastawiona przede wszystkim na krótkoterminowe cele. Marcin Stark: Ja z kolei przez kilka ładnych lat byłem odpowiedzialny za przejęcia firm dla Allegro. Po drugiej stronie stołu spotykałem przedsiębiorców, ludzi, którzy odnieśli sukces, stworzyli

Polak swojej pracy nie lubi

. - To paradoks - mówi Kazimierz Sedlak. - Z jednej strony firmy zagraniczne rozwijają talenty, inwestują w szkolenia itp., ale z drugiej - mają sztywne procedury i narzucone odgórnie standardy pracy. Pracownicy lepiej się czują w mniej sformalizowanych warunkach, gdy mają więcej swobody, a nie są tylko

Modele udzielania zamówień o wartości poniżej 30 000 euro

procedurze zawarcia umowy. Świadomość współuczestnictwa będzie istnieć, jeśli zamawiający poinformuje w zaproszeniu lub ogłoszeniu, iż procedura zawarcia umowy ma formę przetargu. Kwestią wtórną jest to, jaka będzie faktyczna liczba uczestników postępowania. Złożoność relacji

Prawo do wnoszenia informacji zamiast protestu

nieprawidłowościach. Taki mechanizm ma w założeniach umożliwić zamawiającemu uzyskanie informacji o popełnionych błędach w prowadzonym postępowaniu i umożliwić ich naprawienie. Dlatego też stopień sformalizowania informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach sprowadza się do pełnego i