sformalizowane postępowanie

Andrzej Kublik

Coraz bliżej pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Umowa na projekt podpisana

Coraz bliżej pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Umowa na projekt podpisana

Państwowa spółka Polskie Elektrownie Jądrowe podpisała umowę z konsorcjum amerykańskich koncernów Westinghouse i Bechtel na zaprojektowanie pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Jej budowa na Pomorzu ma się zacząć w 2026 r.

Zniesiono obowiązek informowania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu zamówienia w trybie z wolnej ręki

Jedną z istotnych zmian zmniejszających stopień sformalizowania procedury udzielenia zamówienia publicznego jest zniesienie konieczności zawiadomienia Prezesa Urzędu Zamówień publicznych o wszczęciu procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki.

Renta, emerytura, zasiłek. Jak ponaglić ZUS, gdy zwleka z wypłatą pieniędzy?

ZUS ma ogromne w podejmowaniu decyzji o przyznaniu świadczeń. Niektórzy czekają na nie nawet kilka miesięcy. Jak możemy pospieszyć urzędników?

Gerhard Schröder nie odzyskał biura w Bundestagu

Gerhard Schröder nie odzyskał biura w Bundestagu

, argumentując, iż nie zostały uzasadnione według kryteriów regulujących postępowania o członkostwo. Gerhard Schröder pozostał w ten sposób w partii niemieckich socjaldemokratów i według niemieckich mediów jest mało prawdopodobne, aby podjęto kolejne próby usunięcia byłego kanclerza z szeregów SPD

Co robić, gdy firma wpadnie w długi? Jest kilka możliwości...

Co robić, gdy firma wpadnie w długi? Jest kilka możliwości...

postępowania restrukturyzacyjnego, którego celem jest przede wszystkim uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika. W postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnik, we współpracy z doradcą, uzgadnia z wierzycielami sposób wyjścia z długów, terminy i wysokość spłat. Co ważne, postępowanie restrukturyzacyjne może być

Dostał zasiłek z ZUS, urzędnicy kazali mu go zwrócić. Na konto już nie wejdą. Zmiany w ściąganiu długów

Dostał zasiłek z ZUS, urzędnicy kazali mu go zwrócić. Na konto już nie wejdą. Zmiany w ściąganiu długów

. Uzasadnienie nowych przepisów - Postępowanie egzekucyjne w administracji jest bardzo sformalizowane, obowiązują w nim terminy. A wiadomo, że jak nie dotrzyma się wyznaczonych terminów, to skutkuje to albo nieważnością poszczególnych czynności egzekucyjnych, albo nawet sama egzekucja jest niemożliwa. Państwo

Elektroniczny sąd Ultima Ratio liczy na kilka tys. wyroków miesięcznie

mniej sformalizowany, niż postępowanie przed sądami państwowymi i dlatego można w większym stopniu wykorzystywać środki komunikacji elektronicznej" - powiedział Gołaczyński. Zaznaczył, że Elektroniczny Sąd Polubowny Ultima ratio może realizować właśnie w pełni idee sądu

Jak dostać rozwód? Jak uzyskać separację? Krok po kroku

Jak dostać rozwód? Jak uzyskać separację? Krok po kroku

akt małżeństwa oraz akty urodzenia wspólnych małoletnich dzieci. Pozostałe dowody zależą od okoliczności konkretnej sprawy. Postępowanie sądowe jest sformalizowane. Warto pomyśleć o skorzystaniu z usług adwokata lub radcy prawnego, który zanim jeszcze dojdzie do sprawy sądowej może wskazać kierunek

Do zakończenia stanu epidemii komornik nie będzie mógł zająć konta firmowego, pensji i emerytury

Do zakończenia stanu epidemii komornik nie będzie mógł zająć konta firmowego, pensji i emerytury

dokumentów i wydać decyzji. – Postępowanie egzekucyjne w administracji jest bardzo sformalizowane, obowiązują w nim terminy. A wiadomo, że jak nie dotrzyma się wyznaczonych terminów, skutkuje to albo nieważnością poszczególnych czynności egzekucyjnych, albo nawet sama egzekucja jest niemożliwa. Państwo

Likwidować czy zawiesić firmę? I kiedy zdecydować się na taki krok?

Likwidować czy zawiesić firmę? I kiedy zdecydować się na taki krok?

postępowania restrukturyzacyjnego albo upadłościowego, co pozwoli na sprawiedliwe zaspokojenie jego wierzycieli. W przypadku przedsiębiorców indywidualnych taka decyzja często będzie wynikała z przychodów, które nie pozwalają na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne (w 2022 r. suma składek do zapłaty

IPN ds. dzieci. PiS wyda 30 mln zł, żeby ścigać rodziny LGBT

IPN ds. dzieci. PiS wyda 30 mln zł, żeby ścigać rodziny LGBT

- Nie ma w tej ustawie bezpiecznika w postaci zgody rodziny na zaangażowanie się w jej sprawę prezesa Polskiego Instytutu Rodziny i Demografii. A to oznacza, że ktoś będzie miał prawo wytoczyć postępowanie cywilne w sprawie moich dzieci i decydować o życiu mojej rodziny. To ogromna ingerencja w

UOKiK: Polacy złożyli 18 123 wnioski o polubowne rozstrzygnięcie sporów w 2017r.

komunikacie. Postępowania polubowne (w skrócie ADR od angielskiej nazwy alternative dispute resolution) wprowadziła ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, która weszła w życie 10 stycznia 2017 r. Trwają one dużo krócej niż sprawy w sądzie, są mniej sformalizowane i

Na rozwód trzeba poczekać rok dłużej niż przed pandemią. Śluby i rozwody w cieniu koronawirusa

Na rozwód trzeba poczekać rok dłużej niż przed pandemią. Śluby i rozwody w cieniu koronawirusa

są np. na początek zimy – odpowiada mec. Waliduda. Przede wszystkim, jeśli rozwód ma zakończyć się wskazaniem winnego rozpadu pożycia, to postępowanie może przedłużyć się nawet o rok - dodaje adwokat Sytuacja w sądach już teraz zniechęca wielu skonfliktowanych małżonków do składania pozwów. Na

I GSK 956/21 - Wyrok NSA

I GSK 956/21 - Wyrok NSA

postępowania, która w rozpatrywanej sprawie nie wystąpiła. W świetle art. 176 p.p.s.a. skarga kasacyjna jest sformalizowanym środkiem zaskarżenia i powinna czynić zadość nie tylko wymaganiom przypisanym dla pisma w postępowaniu sądowym, lecz także przewidzianym dla niej wymaganiom, w tym powinna zawierać prócz

PiS szykuje się na falę strajków? Zakaz solidarności i inne dziwne zmiany w ustawie

PiS szykuje się na falę strajków? Zakaz solidarności i inne dziwne zmiany w ustawie

blisko 30 lat i wiem, jak wygląda sądowa praktyka. Kiedy wprowadzono możliwość kontroli liczby członków związku zawodowego, sądy dostały na to maksymalnie 60 dni. A znam postępowania, które trwają rok. Jedynym punktem, który związki powitały z zadowoleniem, jest ten, który znosi dotychczasową fikcję

NIK negatywnie ocenia politykę koncesyjną dla złóż miedzi i węglowodorów

potencjalnym przedsiębiorcom, wskazano także w raporcie. "Polityka koncesyjna nie została ujęta w żadnym sformalizowanym dokumencie, co może zwiększać także ryzyko inwestycyjne i działać odstraszająco. Ustalenia kontroli wskazują, że postępowania administracyjne w sprawie

Oto kolejna absurdalna kara skarbówki. Trwa uszczelnianie systemu VAT - przedsiębiorcy traktowani jak przestępcy

Oto kolejna absurdalna kara skarbówki. Trwa uszczelnianie systemu VAT - przedsiębiorcy traktowani jak przestępcy

kontroli pozytywnych, nałożenia iluś mandatów czy skierowania sprawy do postępowania karnego skarbowego, to nawet najbardziej życzliwy urzędnik jest sparaliżowany stawianymi przed nim wymaganiami - mówi.  - Jeśli dodamy do tego wyjątkowo obecnie sformalizowane przepisy, gubiące sens i cel istnienia

Ustawowe ograniczenie stawek OC? Posłowie chcą obniżyć ceny polis komunikacyjnych

Ustawowe ograniczenie stawek OC? Posłowie chcą obniżyć ceny polis komunikacyjnych

postępowania w sprawie praktyk ograniczających konkurencję. Niższe odszkodowania i naprawa używanymi częściami? Podczas dyskusji w Sejmie pojawiły się też głosy, że wyższe ceny polis powodują kancelarie odszkodowań, które występują w imieniu poszkodowanych

Rząd przyjął projekt ustawy dot. wspierania polubownego rozwiązywania sporów

Warszawa, 12.05.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, przedłożony przez ministra gospodarki, podało Centrum Informacyjne

NIK: Czas legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce wydłużył się do 206 dni

oczekiwanych rezultatów. Średni czas trwania prowadzonych postępowań dotyczących legalizacji pobytu w okresie objętym kontrolą wydłużył się ponad trzykrotnie - z 64 dni do 206 dni. Pomimo trwających od 2017 r. w MSWiA prac nad przygotowaniem polityki nadzorczej ministra wobec podległych organów nie wypracowano

Nowela ustawy dot. mediacji szansą na społeczny i prawny postęp cywilizacyjny

postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Celem projektu ustawy jest doprowadzenie do szerszego i bardziej powszechnego wykorzystywania mediacji i arbitrażu w sprawach cywilnych, zwłaszcza pomiędzy przedsiębiorcami

Zamawiający musi określić gwarantowaną wielkość zamówienia

wiodące znaczenie dla możliwości wzięcia udziału wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne. Ponieważ postępowanie o zamówienie publiczne ma charakter sformalizowany również opis przedmiotu zamówienia musi być zgodny z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych. Wobec

Morawiecki: Pakiet 100 zmian dla firm ma uwolnić przedsiębiorczość

.: ciągnące się w nieskończoność i sformalizowane postępowania w urzędach, nieadekwatne do przewinień kary administracyjne, konieczność płacenia składek ZUS w stałej wysokości przez najmniejszych przedsiębiorców, czasochłonne odzyskiwanie długów, liczne przepisy, m.in. dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych

"Średnia cena apteczna" wzięta z kosmosu. Spot NeoMagu Forte D3 pod lupą Komisji Etyki Reklamy

postępowania – pisze. Opinia Rady Etyki Reklamy, który zajmie się sprawą NeoMagu, nie ma żadnej mocy urzędowej, ale firmy często biorą pod uwagę jej zastrzeżenia: – Arbitrzy często zalecają zmianę reklam lub zaprzestanie kampanii. Rozstrzygnięcia KER są w przeważającej większości uznawane zarówno

UOKiK ostrzega przed firmą OneLife. "Może być piramidą finansową"

Działalność OneLife Network Limited budzi zastrzeżenia nie tylko w Polsce. W Finlandii, Szwecji, Belgii, Włoszech, Chinach, Norwegii i na Łotwie nadzór finansowy i instytucje zajmujące się ochroną praw konsumentów prowadziły postępowania przeciwko spółce. Co ciekawe, jak informuje belizyjski odpowiednik

Sejm uchwalił ustawę o pozwach zbiorowych

sformalizowane postępowanie oraz jego koszty zniechęcały ich do dochodzenia swoich roszczeń przed sądem - mówi Chmielowski. Jednak część prawników krytykuje ustawę. Między innymi dlatego, że nie określa jasno możliwych kategorii roszczeń. Sąd będzie musiał taki pozew rozpatrzyć, jeśli

Jak potwierdzić prawo do spadku? Jak otrzymać notarialne poświadczenie dziedziczenia?

podczas jednej wizyty u notariusza. Zarejestrowany akt ma moc prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Postępowanie u notariusza jest szybsze, łatwiejsze i mniej sformalizowane. Przynosi korzyści nie tylko zainteresowanym. Spadkobiercy, wybierając drogę notarialną, oszczędzają sądom

Prawo do wnoszenia informacji zamiast protestu

nieprawidłowościach. Taki mechanizm ma w założeniach umożliwić zamawiającemu uzyskanie informacji o popełnionych błędach w prowadzonym postępowaniu i umożliwić ich naprawienie. Dlatego też stopień sformalizowania informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach sprowadza się do pełnego i

Firma przeżyje po śmierci właściciela. Rząd szykuje ustawę o sukcesji, biznes chce fundacji rodzinnych

przedsiębiorstw. Powód? Postępowanie spadkowe się przedłuża (zwłaszcza gdy jest kilku spadkobierców) i w firmie nie ma komu podejmować decyzji. Wygasają też z automatu umowy o pracę z pracownikami oraz umowy z kontrahentami, bo nie ma już jednej ze stron kontraktu. Jakie zmiany w prawie? Co ma się zmienić po

UOKiK i MF będą monitorować działania banków w zw. z obsługą kredytów w CHF

złożonych przed Komitetem Stabilności Finansowej, dotyczących restrukturyzacji kredytów w CHF, poinformowali przedstawiciele Ministerstwa Finansów i UOKiK-u. "UOKiK wszczął już postępowanie wyjaśniające wobec wszystkich banków, które udzielały kredytów w CHF. Po pierwsze

MF: Nie będzie zmian zasad przeprowadzania oględzin lokalu mieszkalnego

lub postępowania podatkowego. - Projekt założeń jest przedmiotem uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Uwagi innych resortów, w tym uwagi Rządowego Centrum Legislacji, będą przedmiotem wzajemnych uzgodnień. Partnerzy społecznie nie zgłosili uwag do procedury

Opis przedmiotu zamówienia na usługi ochrony mienia

): "Usługi detektywistyczne i bezpieczeństwa, z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych". A zatem znajdują do tego zamówienia zastosowanie przepisy art. 5 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do postępowań

Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych

nowy przepis art. 24a Zmiana przesłanek (dotychczas zawartych w art. 24 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 1a), których zaistnienie skutkuje wykluczeniem wykonawcy z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. Zmiana zmniejsza dotychczasowy rygoryzm w zakresie wykluczenia za nienależyte

Polkomtel - koniec z ograniczaniem niepełnosprawnym korzystania z ulgi

. Strzymiński zrezygnował z podpisania umowy. - Aby otrzymać ulgę, musiałbym poświadczyć nieprawdę - żalił się. Postępowanie Polkomtela nie przypadło do gustu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej. Zdaniem Przemysław Skubisza z UKE ulga dla osób niepełnosprawnych wprowadzona przez Plus

Państwo wypłaca miliony za PRL

wypłatę odszkodowania. Z taką wiedzą firma sama pokrywa koszty postępowania za procent z tego, co w przyszłości dostanie właściciel nieruchomości. Nie ma w tym nic nielegalnego. Działająca w ten sposób firma Dart DG nazywa to "wynagrodzeniem za

Modele udzielania zamówień o wartości poniżej 30 000 euro

w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy, zaś sam przebieg przetargu, na określonym etapie, podlega jawności i swoistej kontroli wszystkich reflektantów. Aby odróżnić przetarg od modelu ofertowego i negocjacji, należy więc zwrócić uwagę na funkcję tych dwóch

Mogą podrobić twój dowód, kartę SIM, ukraść pieniądze i wziąć na ciebie kredyt. Jak zabezpieczyć swoją tożsamość i konto?

jest dużo więcej. Ale z dowodem często postępujemy w sposób nierozważny, szafując nim dookoła i spuszczając go ze wzroku. Czy dałbyś do potrzymania nieznajomemu swój portfel wypełniony gotówką? A podał mu kartę płatniczą i i oddalił się na dwie godziny? No właśnie. A z dowodem często się tak dzieje

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

: Zanotował 0,42 mln zł zysku netto w kwietniu 2020 roku oraz 1,44 mln zł narastająco w okresie styczeń-kwiecień, podała spółka, powołując się na wstępne wyniki. Jednocześnie spółka podtrzymała prognozę na cały rok 2020. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy otworzył przyspieszone postępowanie układowe Vivid Games z