sfinks

Reuters, ml

Zysk Sfinksa w 2014 roku przekroczy 45 mln zł

Zysk Sfinksa w 2014 roku przekroczy 45 mln zł

Sfinks Polska SA poinformował w komunikacie o strategii na lata 2010-14 zakładającej zbudowanie międzynarodowej sieci restauracji i zwiększenie zysku EBITDA do ponad 45 mln zł

Sfinks rzucił rękawicę McDonald's

Operator restauracji Sphinx, Wook i Chłopskie jadło, spółka Sfinks, ogłosił, że ma zamiar wejść w segment fast casual dining. Oznacza to, że w swoich lokalach będzie sprzedawać szybkie posiłki także na wynos. Wciąż będzie się też rozwijać w segmencie casual dining oraz rozszerzał działalność za granicą

Rada nadzorcza Sfinksa nie zgodziła się na zakup Da Grasso

Rada nadzorcza Sfinks Polska SA nie zgodziła się, by spółka kupiła sieć pizzerii Da Grasso, poinformował Sfinks w komunikacie opublikowanym w czwartek późnym wieczorem

Chłopskie Jadło stawia na lżejsze jedzenie. Na początek drób

Chłopskie Jadło stawia na lżejsze jedzenie. Na początek drób

Od blisko trzech lat prezes i największy akcjonariusz Sfinksa Sylwester Cacek walczy o wyprowadzenie spółki na prostą, po tym jak przeinwestowała i omal nie zbankrutowała z powodu spekulacji słynnymi opcjami walutowymi. W zeszłym roku akcjonariusze

Sfinks Polska kontynuuje prace nad strategią

Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Sfinks Polska kontynuuje prace nad strategii rozwoju grupy kapitałowej, podała spółka. "Na powyższą okoliczność wpływa przede wszystkim bieżąca sytuacja branżowa związana z epidemią koronawirusa. Z uwagi na

Sfinks Polska sukcesywnie odbudowuje sprzedaż po pandemii

w komunikacie. Jednocześnie, zgodnie z założeniami strategii, Sfinks cały czas pracuje nad rozwojem zarządzanych sieci. W pierwszym kwartale w ramach grupy otwarto jedną nową restaurację - w Nowym Sączu, zaś w całym 2020 roku cztery, z tego trzy po pandemii, podano również

Sfinks otworzył dwie nowe restauracje Fabryka Pizzy

Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Sfinks Polska uruchomił dwie nowe restauracje Fabryka Pizzy, zwiększając ich liczbę do 12, podała spółka. Restauracje zlokalizowane są w centrum Warszawy i w Piasecznie. "Ruszamy z dwiema nowymi restauracjami

Sfinks Polska: Emisja akcji serii P nie doszła do skutku

Warszawa, 16.07.2020 (ISBnews) - W ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P nie została zawarta żadna umowa objęcia akcji, wobec czego powyższa emisja nie doszła do skutku, poinformował Sfinks Polska. "

BOŚ udzielił Sfinks Polska karencji w spłacie rat zobowiązań

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) udzielił Sfinks Polska karencji w spłacie trzech rat kredytu nieodnawialnego oraz w spłacie trzech rat uzupełniających kaucję, podała spółka. "Zarząd Sfinks Polska [...] otrzymał

Sfinks Polska rozpoczął przegląd opcji strategicznych

Warszawa, 02.08.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych, podała spółka. Celem procesu jest rozpoznanie aktualnych, dostępnych możliwości realizacji długoterminowej strategii spółki. "W

Sfinks wprowadził na rynek kolejne dwie wirtualne marki

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Sfinks Polska wprowadził na rynek dwie nowe marki - KEBAPI oraz YOLO Chicken. Są one dostępne wyłącznie w kanale delivery, podała spółka. Powiększenie portfela o kolejne koncepty w dowozie, po sukcesie pierwszej marki wirtualnej - The Burgers

Sfinks Polska odnotował znaczący spadek przychodów w ostatni weekend

Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Sfinks Polska szacuje spadek przychodów w restauracjach w weekend 14-15.03.2020 r. na ok. 90% w stosunku do poprzedniego weekendu, podała spółka. "Spółka prowadzi nadal sprzedaż posiłków na wynos oraz w kanale

Sławomir Pawłowski zrezygnował z funkcji wiceprezesa Sfinks Polska

Warszawa, 22.08.2019 (ISBnews) - Do zarządu Sfinks Polska wpłynęła rezygnacja Sławomira Pawłowskiego z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu Sfinks Polska oraz z członkostwa w zarządzie, podała spółka. Ponadto Piotr Kamiński zrezygnował z funkcji

Krosno się stłukło, a shoarma ze Sfinksa przypaliła. Ta afera mogła zmieść z powierzchni ziemi słynne polskie firmy

Krosno się stłukło, a shoarma ze Sfinksa przypaliła. Ta afera mogła zmieść z powierzchni ziemi słynne polskie firmy

kilkakrotnie wyższe wartości niż wartość ich eksportu, czyli faktycznie decydowały się na ryzykowne spekulacje walutowe, które nie miały nic wspólnego z ich podstawową działalnością. Efekt? Monnari - strata 100 mln zł, PKM Duda - 300 mln zł, Krosno - 116 mln zł, Sfinks - 8 mln zł itd. Stowarzyszenie na rzecz

Sfinks Polska rozpoczął negocjacje z inwestorem dot. zaangażowania kapitałowego

Warszawa, 18.12.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska rozpoczął negocjacje ze spółką kapitałową z branży finansowej z siedzibą w Stanach Zjednoczonych dotyczące określenia warunków potencjalnego zaangażowania kapitałowego tego podmiotu w spółkę, w tym szczegółowych ustaleń odnośnie

Sylwester Cacek został powołany na stanowisko prezesa Sfinks Polska

Warszawa, 25.10.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Sfinks Polska powołała Sylwestra Cacka na stanowisko prezesa w ramach wspólnej kadencji trwającej do 6 lutego 2024 r., podała spółka. "Sfinks jest w ważnym momencie realizacji swojej strategii

Sfinks Polska nie dokonał w terminie zapłaty za 100% udziałów Fabryki Pizzy

Warszawa, 31.07.2020 (ISBnews) - Sfinks Polska nie dokonał w terminie do 30 lipca 2020 r. zapłaty 8 mln zł na rzecz osoby fizycznej za 100% udziałów spółki Fabryka Pizzy, podała spółka. "Udziałowiec jest uprawniony m.in. do dochodzenia jej

Sfinks Polska ma zgodę na przedłużenie terminu zapłaty za Fabrykę Pizzy do 30 IV

Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Sfinks Polska zawarł z udziałowcem Fabryki Pizzy (osobą fizyczną posiadającą 100% udziałów w spółce Fabryka Pizzy, do której należy marka "Fabryka Pizzy") porozumienie do umowy inwestycyjnej, na podstawie której dotychczasowy termin

Sfinks przeprowadzi emisję obligacji serii A2 zamiennych na akcje

Warszawa, 16.10.2019 (ISBnews) - Zarząd Sfinks Polska podjął uchwałę w sprawie emisji do 12 tys. obligacji serii A2 zamiennych na akcje. Emisja obligacji ma zostać przeprowadzona w drodze oferty prywatnej. Minimalna wielkość emisji to 500 obligacji, podała spółka

Sfinks Polska ponownie przeprowadzi emisję akcji serii P

Warszawa, 24.04.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska postanowił przystąpić do działań zmierzających do ponownego przeprowadzenia emisji akcji zwykłych serii P na okaziciela, podała spółka. Planuje podjąć uchwałę o emisji tych akcji 29 kwietnia. Planowany

Sfinks Polska ma zgodę na przedłużenie terminu zapłaty za Fabrykę Pizzy do 15 V

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Sfinks Polska zawarł z udziałowcem Fabryki Pizzy (osobą fizyczną posiadającą 100% udziałów w spółce Fabryka Pizzy, do której należy marka "Fabryka Pizzy") kolejne porozumienie do umowy inwestycyjnej, na podstawie której dotychczasowy

Sfinks Polska przyjął aktualizację strategii na lata 2019-2022

Warszawa, 12.06.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska podjął decyzję o aktualizacji wybranych elementów strategii grupy, opublikowanej w marcu 2017 r. Zaktualizowana strategia obejmuje m.in. podtrzymanie rozwoju posiadanych konceptów restauracyjnych, inwestycje w pakiety

Akcjonariusze Sfinks Polska zdecydują 31 VIII m.in. o dalszym istnieniu spółki

Warszawa, 04.08.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Sfinks Polska zdecydują podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 31 sierpnia m.in. o dalszym istnieniu spółki oraz o pokryciu straty netto za 2019 r., w wysokości 16,69 mln zł, z zysków z lat przyszłych, podano w

Sfinks Polska chce przejąć pizzerie Da Grasso za 55 mln zł

- Zakup Da Grasso wpisuje się w założenia naszej strategii rozwoju. Za Da Grasso stoją duża sieć, rozpoznawalna marka i zadowoleni klienci. Uważamy, że po pomyślnym zakończeniu transakcji byłaby to druga - obok Sfinksa - strategiczna marka w naszym portfolio - powiedział prezes

D. Strojewski obejmie stanowisko wiceprezesa ds. finansowych Sfinks Polska

Warszawa, 23.01.2019 (ISBnews) - Rada Nadzorcza Sfinks Polska powołała zarząd spółki na nową, pięcioletnią kadencję. Nowym członkiem zarządu jest Dariusz Strojewski, który obejmie stanowisko wiceprezesa ds. finansowych, podała spółka. "Od 6

Sfinks Polska wprowadził program 'Franczyza za 1 zł' na pierwsze 12 miesięcy

Warszawa, 25.06.2020 (ISBnews) - Sfinks Polska rozpoczęła program "Franczyza za 1 zł" wprowadzając opłatę franczyzową 1 zł w ciągu pierwszych 12 miesięcy, podała spółka. Partnerzy, którzy przekształcą lokal jeszcze w 2020 r. nie ponoszą opłaty wstępnej za know-how

Sfinks Polska miał 14,56 mln zł straty netto, 6,17 mln zł zysku EBITDA w I kw.

Warszawa, 30.07.2020 (ISBnews) - Sfinks Polska odnotował 14,56 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 2,58 mln zł straty (skorygowanej) rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata

Marcin Gortat wygrał ze Sfinksem. Restauracje zapłacą koszykarzowi NBA 104 tys. zł odszkodowania

Odszkodowanie dla Marcina Gortata prawomocnie zasądził wczoraj warszawski sąd apelacyjny. Gortat ze spółką Sfinks spierał się od trzech lat. Miał z nią umowę sponsorowania miejscowego klubu ŁKS. Zawodnik jest jego wychowankiem, zainwestował w niego. W zamian Sfinks mógł

Sfinks porozumiał się z BOŚ Bankiem i wydłużył spłatę kredytu

Warszawa, 28.09.2018 (ISBnews) - Sfinks Polska otrzymał pozytywną decyzję Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) w sprawie zmiany warunków umowy kredytowej, podała spółka. Bank zaakceptował złożoną propozycję spółki dotyczącą wydłużenia spłat kredytu do 2028 r. Oprócz tego zostały

Sfinks: Sprzedaż gastronom. spadła o ponad 90% r/r w lockdownie, potem o ok. 60%

Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - Sfinks Polska szacuje, że sprzedaż gastronomiczna netto w restauracjach należących do sieci Sphinx oraz Chłopskie Jadło w okresie od 14 marca do 17 maja 2020 r. (lockdown) spadła o ponad 90% r/r, podała spółka. "W

Sfinks Polska przedłużył umowę dystrybucyjną z Eurocash na kolejne 3 lata

Warszawa, 26.11.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska przedłużył umowę dystrybucyjną z Eurocash na kolejne trzy lata - do 1 czerwca 2023 roku - na dotychczasowych warunkach, podała spółka. Szacunkowa wartość obrotu z dystrybutorem ramach przedłużonej umowy wyniesie 120 mln zł

Sfinks Polska miał 18 mln zł straty netto, 5,15 mln zł straty EBIT w 2019 r.

Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Sfinks Polska odnotował 18 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 4,68 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła

Sfinks Polska podjął uchwałę o emisji do 6 mln akcji serii P bez prawa poboru

Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Sfinks Polska podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru, podała spółka. "Podstawowe informacje o emisji: 1

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Sfinks Polska

Warszawa, 27.07.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Sfinks Polska w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 3 500 000 akcji serii N, podała Komisja

Sfinks otworzył pierwszą restaurację Lepione & Pieczone - w Łodzi

Warszawa, 02.07.2018 (ISBnews) - Sfinks Polska otworzył otworzył pierwszą restaurację Lepione & Pieczone we franczyzie w Łodzi, wprowadzając nowy koncept gastronomiczny, działający w fast casual dining, podała spółka. "Nowy koncept Lepione

Sfinks nabędzie wszystkie udziały w Fabryce Pizzy za 8 mln zł

Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska otrzymał zawiadomienie o przyjęciu jego oferty dotyczącej nabycia Fabryki Pizzy. W rezultacie 14 października br. dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży wszystkich udziałów w tej spółce za 8 mln zł, podała spółka. Finalizacja

Sfinks Polska przedstawi nową strategię w I kw., przeprowadzi emisję akcji

Warszawa, 13.01.2020 (ISBnews) - Sfinks Polska zakończył przegląd opcji strategicznych i przygotuje strategię, którą przedstawi w I kw. br., podała spółka. Zarząd zdecydował też o przeprowadzeniu emisji do 6 mln akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych

Akcjonariusze Sfinks Polska zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 31.05.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Sfinks Polska zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto w kwocie 42 647 864,39 zł za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r. w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z

Sfinks Polska wydłużył termin subskrypcji akcji serii P do 15 października

Warszawa, 30.07.2019 (ISBnews) - Zarząd Sfinks Polska podjął uchwałę, na mocy której dokonano wydłużenia terminów na zawarcie umów objęcia akcji serii P oraz na dokonywanie wpłat na pokrycie akcji serii P do 15 października 2019 r., przy czym za datę wpłaty uważa się dzień

Sfinks nie porozumiał się ws. nabycia właściciela portalu internetowego

Warszawa, 29.09.2017 (ISBnews) - Sfinks Polska nie osiągnął porozumienia ws. nabycia 100% udziałów firmy posiadającej portal internetowy i zdecydował o zakończeniu negocjacji, podała spółka. "W związku z upływem w dniu 30 września br. okresu

Cacek rezygnuje z funkcji prezesa Sfinks Polska, chce przejść do rady nadzorczej

Warszawa, 24.06.2019 (ISBnews) - Prezes i akcjonariusz Sfinks Polska Sylwester Cacek złożył, ze skutkiem na 30 lipca br. (tj. z dniem, na które zwołane zostało nadzwyczajne walne zgromadzenie) rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu oraz z członkostwa w zarządzie Sfinks

Sfinks otworzył pierwszą Fabrykę Pizzy w ramach masterfranczyzy, planuje kolejne

Warszawa, 11.10.2017 (ISBnews) - Sfinks Polska otworzył w podwarszawskim Piastowie restaurację Fabryka Pizzy. Jest to pierwszy lokal, w który Sfinks zainwestował w ramach masterfranczyzy tej marki, podała spółka. Fabryka Pizzy w Piastowie jest lokalem własnym Sfinksa

Sfinks Polska może przejąć sieć Piwiarnia Warki od Grupy Żywiec

Warszawa, 19.10.2017 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał postanowienie o zwróceniu Sfinks Polska zgłoszenia na temat zamiaru przejęcia Piwiarni Warki od Grupy Żywiec. UOKiK stwierdził, że w przypadku tej transakcji jego zgoda na koncentrację nie

Sfinks Polska podpisał aneks do umowy kredytu inwestycyjnego z BOŚ

Warszawa, 07.02.2018 (ISBnews) - Sfinks Polska podpisał aneks do umowy z BOŚ zmieniający harmonogram spłaty rat nieodnawialnego kredytu inwestycyjnego, poinformowała spółka. W rezultacie, jedenaście rat kapitałowo-odsetkowych płatnych w okresie od października 2017 do sierpnia

Sfinks Polska złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia 'Piwiarni Warki'

Warszawa, 26.09.2017 (ISBnews) - Sfinks Polska złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie nabycia części mienia Grupy Żywiec ? sieci franczyzowej "Piwiarnie Warki", podał Urząd. Wniosek wpłynął 20 września

Sfinks planuje rozwijać sieć Chłopskie Jadło

Warszawa, 02.08.2016 (ISBnews) - Sfinks chce rozwijać markę Chłopskie Jadło, bierze też pod uwagę rozwój Wooka i nabywanie pojedynczych niesieciowych restauracji, poinformował prezes Sylwester Cacek. Spółka ma w tej chwili podpisanych 7 umów na nowe

Sfinks podtrzymuje prognozę, będzie przeciwdziałać presjom kosztowym

Warszawa, 02.08.2016 (ISBnews) - Sfinks podtrzymuje prognozę wyników na 2016 r. Spółka podejmuje działania przeciwdziałające presjom kosztowym, poinformowali członkowie zarządu spółki. "Nie wycofujemy prognoz, podtrzymujemy prognozy"

Sfinks Polska miał wstępnie 13,62 mln zł straty netto w I-III kw. 2019 r.

Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska odnotował 13 621 tys. zł jednostkowej straty netto w okresie I- III kw. 2019 r. z uwzględnieniem z MSSF 16, a bez wpływu MSSF 16 - 9 665 tys. zł jednostkowej straty netto (wobec 2 300 tys. zł straty netto w ciągu 9 miesięcy 2018

Sfinks przedłużył wyłączność w negocjacjach ws. przejęcia portalu internetowego

Warszawa, 10.07.2017 (ISBnews) - Sfinks Polska podpisał aneks do dokumentu, określającego wstępne warunki możliwego nabycia 100% udziałów firmy, do której należy portal internetowy. Na mocy tego aneksu przysługujący Sfinksowi okres wyłączności negocjacyjnej został przedłużony

Sfinks uzgodnił przejęcie sieci lokali Piwiarnia Warka od Grupy Żywiec

Warszawa, 06.06.2017 (ISBnews) - Sfinks Polska uzgodnił w ramach negocjacji z Grupą Żywiec przejęcie kontroli nad siecią lokali Piwiarnia Warki oraz zawarcia z Grupą Żywiec umowy o współpracy w zakresie sprzedaży w tej sieci produktów na rzecz Sfinks Polska, podała spółka w

Sfinks Polska podpisał z prezesem Cackiem umowę na objęcie akcji spółki

Warszawa, 12.07.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska ma umowę z prezesem Sylwestrem Cackiem dotyczącą nabycia przez prezesa 2,5 mln sztuk akcji serii P na kwotę 2,5 mln zł, a Cacek - główny akcjonariusz - przyjął ofertę spółki na objęcie kolejnych 3 mln sztuk akcji, podała spółka. Do

Sfinks Polska miało 8,6 mln zł zysku netto, 4,09 mln zł straty EBIT w III kw.

Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska odnotowało 8,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 0,19 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna

Sfinks ma termsheet ws. przejęcia portalu internetowego z segmentu delivery

Warszawa, 10.05.2017 (ISBnews) - Sfinks Polska podpisała z właścicielami spółki prowadzącej na rynku polskim portal internetowy niezwiązany z branżą gastronomiczną, z którego usług korzysta ponad 1,5 mln klientów, dokument termsheet o niewiążącym charakterze, na podstawie

Sfinks nie obejmie pakietu 40% akcji w Dominium

Warszawa, 28.07.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza Sfinks Polska nie wyraziła zgody na zakup przez Sfinksa mniejszościowego pakietu akcji w Dominium. Przyczyną był brak przeniesienia na Sfinks prawa do sprawowania kontroli nad Dominium i przez to ograniczony wpływ na obszary

Sfinks Polska nie zwiększył kapitału, czym naruszył warunek umowy kred. z BOŚ

Warszawa, 02.01.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska nie zrealizował zobowiązania wynikającego z aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Ochrony Środowiska (BOŚ) z 8 października 2018 r. dotyczącego podwyższenia kapitału własnego Sfinksa w drodze emisji akcji o kwotę nie niższą niż 5,5

Sfinks: Podwyższenie kapitału w drodze emisji akcji serii P nie doszło do skutku

Warszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska nie zawarł umów o objęcie akcji serii P, wobec czego emisja nie doszła do skutku, podała spółka. Spółka 10 października 2018 r. informowała, że zarząd podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału

15 lat czekania na sprawiedliwość. Wyrok w królowej afer. Bank odda 112 mln zł

bankrutowały (co pozwalało uwolnić się od ciężaru spłacania banku), inne zawierały z bankami porozumienie: bank godził się np. na 10 proc. straty, a resztę zobowiązania rozkładał firmom na raty. Upadło Krosno, Monnari, prawie upadł Sfinks. Gdy opadł kurz, poobijane firmy postanowiły szukać sprawiedliwości

Sfinks Polska ma umowę z S. Cackiem ws. objęcia 6 mln sztuk akcji serii P

Warszawa, 26.02.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska zawarł z Sylwestrem Cackiem - akcjonariuszem i prezesem Sfinksa - umowę objęcia 6 000 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, podała spółka. Łączna cena emisyjna za akcje wynosi 6 mln

Sfinks Polska wydłużył termin na zawarcie umów o objęciu akcji serii P do 25 II

Warszawa, 19.02.2019 (ISBnews) - Zarząd Sfinks Polska podjął uchwałę, na mocy której wydłużeniu uległy termin na zawarcie umów o objęciu akcji serii P do 25 lutego 2019 r. oraz termin dokonywania wpłat na pokrycie akcji serii P do 28 marca 2019 r., podała spółka

Sfinks Polska miało 4,68 mln zł straty netto, 12 mln zł EBITDA w 2018 r.

Warszawa, 29.04.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska odnotowało 4,68 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 9,21 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł

Sfinks Polska ponownie ustalił cenę emisyjną akcji serii P na 1 zł

Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Zarząd Sfinks Polska podjął uchwałę w sprawie ustalenia ceny emisyjnej i szczegółowych zasad subskrypcji akcji serii P emitowanych w ramach kapitału docelowego, podała spółka. Cena emisyjna została ustalona na kwotę 1 zł za jedną akcję serii P

Sfinks oczekuje wyjaśnień od właścicielek Da Grasso

Warszawa, 09.09.2015 (ISBnews) - Sfinks otrzymał pismo od właścicielek pizzerii Da Grasso informujące, że kontynuowanie negocjacji w sprawie sprzedaży udziałów na przedstawionych przez Sfinksa warunkach uważają za nieuzasadnione. Sfinks domaga się wyjaśnień, poinformował prezes

BOŚ oczekuje do 30 czerwca zgody WZ Sfinksa na zmianę terminu wykupu obligacji

Warszawa, 31.12.2018 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) oczekuje do 30 czerwca 2019 zgody akcjonariuszy Sfinksa na zmianę terminu wykupu obligacji oraz podjęcia przez zarząd działań mających na celu zapewnienie możliwości emisji obligacji co najmniej do dnia ostatecznej

Sfinks Polska ustalił cenę emisyjną akcji serii P na 1 zł

Warszawa, 28.11.2018 (ISBnews) - Sfinks Polska ustalił cenę emisyjną akcji serii P na 1 zł za akcję, podała spółka. "Zarząd spółki działając na podstawie uchwały numer 21 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 30.06.2017 r

Sfinks Polska przyjął strategię grupy na lata 2017-2022

Warszawa, 31.03.2017 (ISBnews) - Sfinks Polska przyjął "Strategię Grupy Sfinks na lata 2017-2022" w której zakłada m.in. dalszy rozwój restauracji pod marką Sfinks i dotychczasowych marek, podała spółka. Chce również zarządzać siecią restauracji nie mniejszą niż 400

Sfinks podjął decyzję o przyjęciu oferty zakupu sieci Piwiarni Warki

Warszawa, 23.06.2017 (ISBnews) - Sfinks Polska zdecydował o przyjęciu oferty Grupy Żywiec i podpisaniu umów dotyczących zakupu sieci franczyzowej Piwiarnia Warki, liczącej 67 lokali oraz współpracy z Grupą Żywiec. Wartość transakcji to 12 mln zł, które Sfinks ma zapłacić w

Sfinks Polska ma list intenc. ws. przejęcia marek Meta Seta Galareta, Meta Disco

Warszawa, 27.03.2019 (ISBnews) - SPV.REST1 Sp. z o.o. oraz Shanghai Express Sp. z o.o.- spółki zależne Sfinks Polska - zawarły list intencyjny z Cafe Contact oraz Inwento 2 Sp. z o.o. odnoszący się do propozycji aktualizacji koncepcji rozwoju marek Meta Seta Galareta, Meta

Sfinks Polska ustalił cenę emisyjną akcji serii P na 1 zł

Warszawa, 14.01.2019 (ISBnews) - Zarząd Sfinks Polska określi cenę emisyjną akcji serii P w ramach oferty bez prawa poboru na 1 zł za sztukę, podała spółka. "Ustala się cenę emisyjną akcji serii P emitowanych na podstawie ww. uchwały zarządu

Sfinks ponowi subskrypcję akcji serii P, prezes deklaruje objęcie nawet całości

Warszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - W związku z niedojściem do skutku emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Sfinks Polska, spółka rozpoczyna nową subskrypcję akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru, w celu realizacji zobowiązań wobec kredytodawcy oraz

Sfinks Polska liczy na poprawę wyników w 2019 dzięki innowacjom technologicznym

Warszawa, 18.12.2018 (ISBnews) - Sfinks Polska liczy na poprawę wyników i wzrost wartości w 2019 roku dzięki wdrażanym nowym rozwiązaniom technologicznym, poinformował ISBtech prezes Sylwester Cacek. ?Pomimo wprowadzonego w tym roku zakazu handlu w

Wielkie przejęcie w branży restauracyjnej - Sfinks kupuje Da Grasso

Da Grasso ma sieć liczącą 180 lokali w 114 miastach, więc po jej przejęciu Sfinks będzie pod tym względem jedną z największych firm restauracyjnych w Polsce. Za kupno 100 proc. udziałów Da Grasso Sfinks zapłaci w pierwszym etapie 20 mln zł, a kolejna

Sfinks ma zgodę BOŚ na wydłużenie spłaty kredytu do 2028r.,musi podnieść kapitał

Warszawa, 09.10.2018 (ISBnews) - Sfinks Polska podpisał nowy aneks do umowy z Bankiem Ochrony Środowiska (BOŚ), wydłużający termin uregulowania kredytu inwestycyjnego do 31 sierpnia 2028 r. Jednocześnie na bazie aneksu uzgodniono, że Sfinks do końca roku ma podwyższyć kapitał

Sfinks Polska chce otworzyć co najmniej 20 nowych restauracji w tym roku

Warszawa, 04.06.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska chce otworzyć w tym roku co najmniej 20 nowych restauracji i zapowiada trzy nowe marki, wynika ze słów prezesa Sylwestra Cacka. "Chcemy otworzyć nie mniej niż 20 nowych restauracji w tym roku i to

Sfinks miał na koniec 2009r. 65,8 mln zł straty netto

. -Zamknęliśmy najtrudniejszy rok w historii Sfinksa- komentuje Mariola Krawiec-Rzeszotek, prezes zarządu Sfinks Polska Ale spółka ma ambitne plany, o których pisaliśmy już na kilka tygodni temu. Chce m.in. osiągnąć przychody na poziomie 450 ml zł w 2014r. i zarządzać siecią 250 lokali

Sfinks negocjuje warunki potencjalnej akwizycji ze spółką Fabryka Pizzy

Warszawa, 04.11.2016 (ISBnews) - Zarząd Sfinks Polska zawarł z osobą fizyczną posiadającą 100% udziałów w spółce Fabryka Pizzy Sp. z o.o. działającej w branży gastronomicznej dokument określający wstępne parametry możliwej współpracy stron, podała spółka. Sfinks ma wyłączne

Sfinks odstąpił od negocjacji zakupu trzech marek gastronomicznych

Warszawa, 05.10.2016 (ISBnews) - Sfinks Polska odstąpił od negocjacji w zakresie nabycia od Cafe Contact Sp. z o.o. oraz Inwento Sp. z o.o. marek gastronomicznych "Meta Seta Galareta", "Meta Disco" oraz "Funky Jim", podała spółka

Sfinks chce otworzyć min. 20 restauracji do końca 2019, możliwe akwizycje marek

Warszawa, 23.10.2018 (ISBnews) - Sfinks Polska planuje - według ostrożnych szacunków - otworzyć co najmniej 20 restauracji do końca 2019 r., przy czym 7 z nich jest już w przygotowaniu, poinformowała spółka. Prezes Sylwester Cacek nie wykluczył jednocześnie poszerzania

Sfinks planuje program motywacyjny z ceną emisyjną 3,7 zł

Warszawa, 05.06.2017 (ISBnews) - Sfinks Polska chce uruchomić program motywacyjny, w ramach którego przez 3,5 roku może zostać objętych w sumie blisko 1,12 mln akcji, czyli 1% ogólnej liczby akcji rocznie, podała spółka. Cenę emisyjną, po której osoby uprawnione obejmowałyby

Sfinks Polska ma umowę ws. przejęcia marek Meta Seta Galareta, Meta Disco

Warszawa, 11.04.2019 (ISBnews) - Shanghai Express - spółka zależna Sfinks Polska - zawarła z Cafe Contact umowę nabycia praw związanych z konceptami "Meta Seta Galareta" i "Meta Disco" za 500 tys. zł, podała spółka. Na podstawie

Sfinks Polska miał 0,19 mln zł straty netto, 1,34 mln zł zysku EBIT w III kw.

Warszawa, 22.11.2018 (ISBnews) - Sfinks Polska odnotował 0,19 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 1,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Pomimo

Sfinks odstapił od negocjacji ws. nabycia Premium Food Restaurants

Warszawa, 20.05.2016 (ISBnews) - Rada nadzorcza Sfinks Polska nie zarekomendowała spółce nabycia większościowego pakietu akcji Premium Food Restaurants (PFR) - właściciela marki 77 sushi, w związku z czym Sfinks odstąpił od negocjacji, podała spółka

Sfinks miał 5,96 mln zł straty netto, 0,24 mln zł zysku EBIT w I półr. 2019 r.

Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Sfinks odnotował 5,96 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 3,04 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,24

Sfinks Polska przejmie 100% udziałów Fabryki Pizzy do 31 marca 2021 r.

Warszawa, 03.04.2018 (ISBnews) - Sfinks Polska złożył sprzedającemu zawiadomienie o przejściu do drugiego etapu inwestycji w Fabrykę Pizzy, w ramach którego nastąpi dalszy rozwój sieci, a docelowo - najpóźniej 31 marca 2021 r. - przejęcie 100% jej udziałów, podała spółka

Sfinks Polska wyemituje 2-6 mln akcje serii P bez prawa poboru

Warszawa, 10.10.2018 (ISBnews) - Zarząd Sfinks Polska podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji 2-6 mln akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru, w ramach kapitału docelowego, podała spółka. "Podwyższa się

Sfinks Polska spłacił ING Bankowi Śląskiemu ponad 46,5 mln zł

Warszawa, 25.02.2016 (ISBnews) ? Sfinks Polska wpłacił ING Bankowi Śląskiemu kwotę 46 542 563,74 zł tytułem należności głównych, wynikającą z umowy restrukturyzacyjnej, podała spółka. "Zwolnienie z długu i umorzenie odsetek przez ING będzie

Sfinks rozpoczął negocjacje ws. przejęcia większkościowego pakietu PFR

Warszawa, 25.04.2016 (ISBnews) - Sfinks Polska rozpoczął negocjacje w sprawie nabycia większościowego pakietu akcji (co najmniej ok. 89,36%) Premium Food Restaurants (PFR), właściciela marki 77 sushi, podała spółka. "Z uwagi na liczbę lokali

Sfinks sfinalizował przejęcie sieci 68 pubów 'Piwiarnia Warki' od Grupy Żywiec

Warszawa, 30.10.2017 (ISBnews) - Sfinks Polska - w związku ze ziszczeniem się wszystkich warunków zawieszających - sfinalizował przejęcie praw do sieci "Piwiarnia Warki" od Grupy Żywiec, podała spółka. "Na dzień finalizacji liczba

Sfinks zawarł z Grupą Żywiec wieloletnią umowę o współpracy wartą 15,5 mln zł

Warszawa, 30.04.2018 (ISBnews) - Sfinks Polska zawarł z Grupą Żywiec (GŻ) wieloletnią umowę o współpracy dotyczącą sieci Sphinx, Chłopskie Jadło oraz WOOK, poinformowała spółka. Szacowana wartość wynagrodzenia należnego Sfinksowi z tytułu świadczeń opisanych w umowie wynosi

Akcjonariusze Sfinksa zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2016 r.

Warszawa, 03.07.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Sfinksa zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2016 r. w kwocie 11,04 mln zł na pokrycie strat z lat ubiegłych, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. "Zwyczajne walne zgromadzenie Sfinks Polska

Sfinks chce zwiększyć liczbę lokali m.in. przez przejęcia, stawia na delivery

Warszawa, 29.05.2018 (ISBnews) - Sfinks Polska chce powiększyć liczbę lokali do ponad 400 - zgodnie z ogłoszoną w ub.r. strategią - również w wyniku przejęć, poinformował prezes Sylwester Cacek. "Mocno chcemy postawić na delivery w strategii, na

Odpis na znak 'Chłopskie Jadło' pomniejszy wynik Sfinksa za 2017r. o 7,16 mln zł

Warszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - Sfinks Polska zakończył proces testowania wartości znaku Chłopskie Jadło, w rezultacie którego podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego wartości w/w znaku na dzień 31 grudnia 2017 r. ? o kwotę 8 839 tys. zł, poinformowała spółka. Odpis

Sfinks miał 9,22 mln zł straty netto w 2017 r., 15,91 mln zł EBITDA

Warszawa, 30.04.2018 (ISBnews) - Sfinks Polska odnotowało 9,22 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 10,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła

Sfinks Polska miał 2,98 mln zł straty netto, 0,47 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019

Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska odnotował 2,98 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 1,53 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Pierwszy kwartał

Sfinks ma umowę kupna 40% akcji Dominium za 20 mln zł

Warszawa, 29.06.2017 (ISBnews) - Sfinks Polska zakończył negocjacje dotyczące nabycia akcji Dominium, do której należy sieć ponad 70 restauracji kuchni włoskiej działających pod marką "Gusto Dominium", poinformowała spółka. Sfinks za łączną kwotę 20 mln zł kupi 3 103

Sfinks Polska podpisał z Frito Lay umowę centralną o wartości ok. 21,3 mln zł

Warszawa, 28.11.2017 (ISBnews) - Sfinks Polska podpisał nową umowę centralną z Frito Lay na dostawy napojów bezalkoholowych. Wartość umowy oszacowano na 21,3 mln zł. "Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy z Frito Lay. Jednocześnie

Sfinks nie przejmie Da Grasso, ale nie rezygnuje z akwizycji

Warszawa, 24.09.2015 (ISBnews) - Sfinks Polska otrzymała oświadczenie od udziałowców Da Grasso, w którym stwierdzają, że nie widzą możliwości uzgodnienia warunków transakcji sprzedaży udziałów Da Grasso i nie będą kontynuować negocjacji w tej sprawie, podała spółka. Oznacza to

Sfinks Polska miał 1,17 mln zł zysku netto w III kw. 2017 r.

Warszawa, 30.11.2017 (ISBnews) - Sfinks Polska miał 1,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. przy 50,13 mln zł przychodów, podała spółka w raporcie kwartalnym. W okresie I-III kw. br. zysk netto w tym ujęciu

Sfinks negocjuje z Havi Logistics umowy świadczenia usług dystrybucyjnych

Warszawa, 12.03.2015 (ISBnews) - Sfinks Polska przystąpił do negocjacji z Havi Logistics, zmierzających do zawarcia umowy w zakresie świadczenia usług dystrybucyjnych, podała spółka. W połowie lutego Sfinks Polska rozpoczął negocjacje w sprawie umowy

Sfinks Polska ma umowę dystrybucyjną z Eurocash na 5 lat

Warszawa, 01.06.2015 (ISBnews) - Sfinks Polska wybrało Eurocash na dystrybutora produktów do lokali w kolejnych 5 latach, podała spółka. Szacunkowa wartość obrotu z dystrybutorem wyniesie 272 mln zł. "Umowa dystrybucji obowiązuje od dnia 1

Sfinks wprowadzi 3 nowe koncepty w segmencie fast casual dining jeszcze w 2017r.

Warszawa, 20.09.2017 (ISBnews) - Sfinks Polska planuje wprowadzić na rynek jeszcze w tym roku trzy koncepty gastronomiczne w segmencie fast casual dining. Pierwsze lokale pod szyldami Lepione & Pieczone oraz Spice Up! pojawią się jeszcze w tym roku, podobnie jak pizzerie pod

sfinks

na drugim planie
IV dynastii (Muzeum w Kairze)
XVIII dynastię
Dariusza I Wielkiego, Suza, 480 p.n.e.
Sfinks (gr. ????? lub czasem ??? - Fiks) to mityczne stworzenie, przedstawiane zazwyczaj jako lew z ludzką głową. Wizerunek ten wywodzi się z czasów egipskiego Starego Państwa - tworzonym wówczas rzeźbom starożytni Grecy nadali nazwę, określającą żeńskiego potwora, "dusicielkę", wywodzącą się z

więcej o sfinks na pl.wikipedia.org