sfery makroekonomicznej

Rząd rozpatrzy we wtorek m.in. założenia do budżetu na rok 2020

rozważał również projekt propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2020 oraz informacją o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2020. (ISBnews)

PiS składa trzy konkretne obietnice wyborcze, ale to nie znaczy, że przedstawił spójną wizję polityki gospodarczej

PiS składa trzy konkretne obietnice wyborcze, ale to nie znaczy, że przedstawił spójną wizję polityki gospodarczej

Tekst został zaktualizowany Nic nie zapowiadało tak mocnego uderzenia. Sobota minęła pod znakiem przemówienia premiera Mateusza Morawieckiego.  - Wydaje się, że wystąpienie szefa rządu koncentrowało się raczej na zagadnieniach makroekonomicznych, były odwołania do przeciwdziałania inflacji, do

Rząd rozpatrzy m.in. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2019 r.

wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2019 oraz informacja o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych, stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2019. (ISBnews)

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi posiedzenie komitetu FOMC

działań. Taki scenariusz wspierają także publikacje lepszych danych ze sfery realnej oraz korzystne nastroje na rynkach finansowych" - czytamy w tygodniku banku. Ekonomiści zwracają uwagę, że publikowane w minionym tygodniu dane makroekonomiczne były pierwszymi, wyraźniej

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi FOMC i dane PKB za II kw.

monetarnej zostaną ogłoszone najwcześniej we wrześniu, wraz z kolejną rundą prognoz makroekonomicznych Fed" - czytamy w tygodniku banku. Zdaniem ekonomistów, sporo uwagi w bieżącym tygodniu będą przyciągać zapewne publikacje danych makroekonomicznych, w tym publikacje

Rząd planuje w 2018 r. utrzymać wynagrodzenia w 'budżetówce' na poziomie z br.

Warszawa, 06.06.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2018 r., przedłożoną przez ministra rozwoju i finansów, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Zgodnie z nią w przyszłym roku

Belka: Nie jesteśmy bliżej ani podwyżki, ani obniżki stóp procentowych

prasowej po posiedzeniu RPP. Członek RPP Andrzej Kaźmierczak podkreślił, że w świetle ostatnich danych makroekonomicznych trudno by sobie wyobrazić podwyżkę stóp procentowych - te dane pokazują poprawę w sferze realnej. RPP utrzymała dziś stopy

Lewiatan: Płaca minimalna powinna pozostać w 2021 na poziomie z br. - 2600 zł

przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego, a rząd, w terminie do 15 czerwca każdego roku, przedstawia RDS proponowaną wysokość płacy minimalnej oraz wskaźniki makroekonomiczne. W tym roku zgodnie z ustawą COVID 19 nastąpiła zmiana ustawowych terminów i propozycje rządu partnerzy otrzymają do 31

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z gospodarki realnej Chin i USA

wyznacznik możliwości poluzowania restrykcji społecznych i gospodarczych. "Ponadto, w nadchodzących tygodniach publikowanych będzie już coraz więcej danych makroekonomicznych wskazujących na skalę osłabienia sfery realnej gospodarki w USA w tym kolejne tygodniowe dane z rynku

Rząd zajmie się założeniami do budżetu na 2018 na posiedzeniu we wtorek

wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2018 oraz informacja o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2018". "Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi rynków posiedzenie FOMC

Powella wyraźnie zostanie zaakcentowana gotowość do ich obniżenia, gdyby perspektywy gospodarcze uległy dalszemu pogorszeniu. Sądzimy, że taki wyważony komentarz miałby niewielki wpływ na sytuację rynkową, która ponownie silniej skupiałaby się na publikacji danych makroekonomicznych oraz wszelkich

S&P: Niepewność w sferze instytucjonalnej wpływa na pozycję konkurencyjną Polski

Londyn, 15.03.2018 (ISBnews) - Sytuacja makroekonomiczna Polski najprawdopodobniej będzie korzystna i stabilna przez kilka najbliższych lat. Głównym wyzwaniem pozostaje natomiast ograniczenie ryzyka instytucjonalnego ? gdyby sytuacja w tym zakresie uległa poprawie, Polska

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z Polski, posiedzenie EBC

). Ekonomiści zwracają uwagę, że stabilizacja danych makroekonomicznych (w tym stabilizujące się na słabszym poziomie dane ze sfery realnej oraz stabilizacja inflacji bazowej powyżej historycznych minimów), jak również stabilizujące się nastroje na globalnym rynku finansowym dają komfort radzie EBC utrzymania

BOŚ Bank: Decyzja EBC i wynik PKB USA w I kw. br. w centrum uwagi w tym tygodniu

Warszawa, 23.04.2018 (ISBnews) - Wśród najistotniejszych informacji w bieżącym tygodniu będzie posiedzenie rady Europejskiego Banku Centralnego EBC oraz dane makroekonomiczne dotyczące dot. PKB z USA za I kw. , uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ

Czerwińska: Niski planowany deficyt na 2019 r. świadczy o dyscyplinie fiskalnej

wstępnego projektu budżetu na 2019 r. "Równocześnie zapewnione jest finansowanie społecznych i rozwojowych programów rządu oraz wzrost nakładów na wynagrodzenia w sferze budżetowej. Priorytetem Ministerstwa Finansów pozostaje dalsze uszczelnienie systemu podatkowego i

BOŚ Bank: Dane makro ze strefy euro, USA plus krajowe najważniejsze w tym tyg.

Warszawa, 13.08.2018 (ISBnews) - Sytuacja w Turcji w większym stopniu ważna jest w szerszym kontekście zmian w globalnej polityce handlowej, natomiast obecnie coraz ważniejsze dla rynków stają się publikacje danych makroekonomicznych, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi posiedzenia RPP i EBC

Warszawa, 06.03.2017 (ISBnews) - Dla inwestorów w tym tygodniu istotne będzie nie tylko samo posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP), ale również przedstawiane po niej częściowe wyniki projekcji makroekonomicznej NBP, uważają ekonomiści BOŚ Banku. W przypadku Europejskiego

BOŚ Bank: Dane z USA, Niemiec i z Chin w centrum uwagi w tym tygodniu

Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). "W tygodniu bieżącym zaplanowane są publikacje bardzo istotnych danych makroekonomicznych w tym: - z amerykańskiego rynku pracy, - danych dot. wskaźników ISM koniunktury w USA, - danych dot. zamówień w niemieckim przemyśle, - danych dot

Wiceszef OPZZ o nowej pensji minimalnej: Wyższe płace, głupcze! [LIST]

Wiceszef OPZZ o nowej pensji minimalnej: Wyższe płace, głupcze! [LIST]

najmniej zarabiających, to byłby krok we właściwym kierunku. Zwłaszcza że prognozy makroekonomiczne przedstawione w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2021-2024 są dość optymistyczne i dają podstawy do ambitnego wzrostu płac. Zachowawczość i ostrożność mogą spowodować, że wychodzenie z kryzysu

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi będą dane z Polski

Ochrony Środowiska (BOŚ). "W przypadku polskiego rynku kalendarz obfituje w wydarzenia ze sfery gospodarczej ? oczekiwane jest posiedzenie RPP oraz seria danych nt. gospodarki polskiej ze wstępnym szacunkiem PKB za I kw. Prognozujemy, że w I kw. wzrost gospodarczy wyniósł

BOŚ Bank: Wydarzenia we Włoszech i Hiszpanii w centrum uwagi w tym tygodniu

Warszawa, 28.05.2018 (ISBnews) - Rozwój sytuacji politycznej we Włoszech i Hiszpanii znajdzie się w centrum uwagi w rozpoczynającym się dziś tygodniu. Ponadto uwagę inwestorów skupiać będzie publikacja danych makroekonomicznych większości regionów gospodarczych świata, uważają

BOŚ Bank: Najważniejsze dla rynków w tym tygodniu będą dane z USA i Chin

PMI w Chinach, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). "W bieżącym tygodniu oczekiwana jest istotna kumulacja wydarzeń i publikacji danych, istotnych z punktu widzenia oczekiwań rynkowych co do realizowanego scenariusza makroekonomicznego. Wśród nich wskazać

BOŚ Bank: W centrum uwagi w tym tygodniu dane dot. PKB w Polsce

pieniężnej. Przy powszechnych oczekiwaniach na podwyżkę stóp na posiedzeniu w marcu, utrzymanie w komunikacie opcji podwyżek stóp w krótkim okresie także nie powinno wpłynąć na sytuację rynkową. Najistotniejszą kwestią będzie zapewne ocena perspektyw inflacyjnych w kontekście bardzo dobrych danych ze sfery

NBP: Skala szoku zw. z koronawirusem jest 'znaczna' w sektorze bankowym

wzrosło ryzyko kredytowe i pojawiło się ryzyko nadmiernego ograniczenia dostępności kredytu w gospodarce, podkreślił bank centralny. "Skala szoku makroekonomicznego związanego z pandemią COVID-19 istotnie podnosi prawdopodobieństwo wystąpienia problemów z obsługą długu w

Skiba z MF: Rząd zajmie się budżetem na 2016 we wtorek, poda założenia makro

przedstawić w przyszłym tygodniu założenia makroekonomiczne na 2016 r. "We wtorek na Radzie Ministrów przedstawimy budżet na 2016 r. z zaproponowanymi zmianami" - powiedział Skiba dziennikarzom w Sejmie. "Wdrożenie programu 500+ może mieć

Rząd zdecydował o braku automatycznej waloryzacji płac w 'budżetówce' w 2019 r.

makroekonomiczne: [?] średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej - 100% w ujęciu nominalnym (oznacza to, że wynagrodzenia w 2019 r. nie będą automatycznie waloryzowane jednym wskaźnikiem)" - czytamy w komunikacie. Zaproponowano - tak jak w roku

Dr Sławomir Dudek o zmianach w "Polskim ładzie": Rząd zagrywa va banque [WYWIAD]

mogli pracować w swoich profesjach. Zresztą, dużą rolę do odegrania ma tu akurat sfera administracji rządowej. Będą jej potrzebni Ukraińcy, którzy będą pomagać innym w szybkiej adaptacji. To byłby pozytywny szok dla całego rynku pracy. *dr Sławomir Dudek - główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju

BOŚ Bank: Uwaga rynków w tym tygodniu na danych z Chin i USA

Warszawa, 11.09.2017 (ISBnews) - Dla inwestorów w tym tygodniu najważniejsze będą publikację sierpniowych wskaźników dot. aktywności w sferze realnej gospodarki chińskiej (produkcja, sprzedaż detaliczna, inwestycje) oraz publikacje danych dot. produkcji przemysłowej, sprzedaży

Rząd przyjął projekt budżetu na 2019 r. z 3,8% wzrostu PKB, 28,5 mld zł deficytu

, - deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie 1,8% PKB. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne: wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,8%), średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,3%), wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w

Inwestycje na Ukrainie pod presją. "Naszych pracowników wzięto do wojska"

już jestem trochę zahartowany. Jak odpowiadam? Że nie mam wpływu na sytuację makroekonomiczną i nic ponad to nie mogę tu zrobić - wyjaśnia Łukasik. Pozorny spokój W poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po spotkaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy wygłosił orędzie

Rząd przyjął zrównoważony budżet 2020, zakładający m.in. 7,1 mld zł wpłat z NBP

, - dane makroekonomiczne: wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,7%), średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,5%), wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (nominalnie o 6,3%.), wzrost spożycia prywatnego (nominalnie o 6,4

ZBP: Wartość nowych kredytów hipotecznych wzrosła o 2,62% kw/kw w III kwartale

cały rok 2019 będzie rokiem rekordowym pod względem rozmiarów akcji kredytowej. Kwartalne wzrosty obserwujmy także w sferze mieszkaniowej - więcej mieszkań oddanych do użytkowania, więcej rozpoczętych budów i tylko nieznacznie mniej nowych pozwoleń. Ceny transakcyjne na głównych rynkach ponownie

BOŚ: W centrum uwagi rynków w tym tygodniu wyrok TSUE i dane z USA

. "Po słabych danych z Europy na globalnym rynku uwaga rynkowa pozostanie skoncentrowana na napływających danych makroekonomicznych. W tym tygodniu najistotniejsze będą dane z USA. Po słabych odczytach indeksów koniunktury z Europy i słabych miesięcznych danych nt. sfery realnej z gospodarki

Środa powinna przynieść przedświąteczną stabilizację złotego

poziom 4,2116 zł, USD/PLN 3,3973 zł, a CHF/PLN 3,5820 zł. W dalszej części dnia układ sił nie powinien istotnie się zmienić. Obserwowane w ostatnich dniach relatywnie dobre zachowanie złotego, w połączeniu ze zbliżającymi się świętami oraz brakiem nowych silnych impulsów ze sfery makro, będzie działać na

Projekt budżetu MF: PKB wzrośnie o 3,6% w 2017, deficyt sektora publ. - 2,9% PKB

Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej) dokonano aktualizacji niektórych wskaźników makroekonomicznych. "Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, które determinują prognozę dochodów na rok 2017 to: - wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,6

BOŚ Bank: W centrum uwagi w tym tygodniu dane ze strefy euro i z Polski

). "W kolejnych tygodniach będzie utrzymywać się podwyższona zmienność notowań przy reakcji rynków na wszelkie potencjalne informacje dot. relacji handlowych USA - Chiny oraz publikacji danych makroekonomicznych, w tym przede wszystkim w tygodniu bieżącym danych dot. wskaźników PMI koniunktury w

BOŚ: Wzrost PKB przyspieszył do 3,7% r/r w I kw., ale niewykluczone ponad 4%

. wzrost PKB wyniesie 3,5% (miesiąc temu spodziewali się wzrostu na poziomie 3,3%). "Miesięczne dane ze sfery realnej za okres styczeń - luty oraz prognoza danych za marzec wskazują na bardzo silny wzrost dynamiki PKB w I kw. 2017 r. Na podstawie dostępnych obecnie

Bitwa na argumenty. Ceny mieszkań będą spadać czy nadal rosnąć?

to, że mamy bardzo istotny wielowątkowy wzrost kosztów wytwarzania: rosną ceny materiałów budowlanych, koszty pracy, energii, transportu, gospodarki odpadami, koszty dopasowania się do bardzo zmiennych przepisów. Trudno sobie wyobrazić, by we wszystkich tych sferach nastąpiły znaczące spadki cen. A

"Wzrost gospodarczy? Nie słyszałem." Polacy nie odczuwają koniunktury, za to inflację jak najbardziej

kierunku rozwoju gospodarczego, finansowanie poszczególnych działów sfery budżetowej, system sądownictwa i bardzo dużą zmienność prawa. To ostatnie to także powód mniejszego poziomu inwestycji prywatnych – uważa. PKB to nie wszystko Z kolei Filip Konopczyński, ekspert z Fundacji Kaleckiego, podkreśla

Koronawirus. Tarcza czy zasłona dymna? Pytamy ekspertów

. Priorytetem dzisiaj nie jest utrzymywanie wskaźników makroekonomicznych, tylko zapewnienie bezpieczeństwa dla osób fizycznych i przedsiębiorców. Na te cele pieniądze powinny być. Państwo ma możliwość zwiększania zadłużania. Ale gdybyśmy nie szastali pieniędzmi przez ostatnie lata, moglibyśmy dziś być

BOŚ Bank: W tym tyg. istotne odczyty PMI, w Polsce dane dot. sprzedaży detal.

oczekują, że rada EBC nie zmieni parametrów polityki pieniężnej, utrzymując na niezmienionym poziomie stopy procentowe. "Pomimo utrzymujących się słabszych danych ze sfery realnej strefy nie oczekujemy zmiany zapisów w komunikacie rady dot. forward guidance co do przyszłego

RPP: Stopy procentowe bez zmian. Belka: W sprawie deflacji głęboko się myliłem

członek RPP Andrzej Kaźmierczak stwierdził z kolei, że trudno sobie wyobrazić podwyżkę stóp procentowych w kontekście ostatnich danych makroekonomicznych, które pokazują poprawę w sferze realnej. Marek Belka odniósł się też do kwestii deflacji

Strata netto JSW wyniosła 659,07 mln zł w 2014 r. wobec zysku rok wcześniej

. W pierwszej połowie 2015 roku spodziewany jest dalszy spadek poziomu cen, odreagowanie notowań surowca przewidywane jest na drugą połowę roku. "W ubiegłym roku otoczenie makroekonomiczne, na które nie mieliśmy żadnego wpływu, wyjątkowo nam nie sprzyjało. Ceny węgla

PKO BP: Tempo wzrostu PKB przyspieszy do 5% w 2018 roku

, istotnym czynnikiem pozwalającym zachować równowagę makroekonomiczną będzie prognozowany spadek deficytu fiskalnego do 1,5% PKB. "Istotną sprawą jest obniżenie przez nas prognozowanego deficytu do 1,5% PKB w 2018 roku - on nie wzrośnie, jak wcześniej przewidywaliśmy"

Kapitalizm wymknął się spod kontroli? To czas, by wyzerować licznik długu i odebrać rynkom finansowym hegemonię

latach siedemdziesiątych socjaldemokratyczny kompromis między kapitałem, pracą i państwem zaczął się jednak załamywać. Gdy globalny wzrost gospodarczy zwolnił, motorem kapitalizmu stała się tzw. finansyzacja. Sfera finansowa przestała pełnić funkcję służebną wobec sfery gospodarki realnej jako

Rząd przyjął założenia do budżetu na 2017 ze wzrostem PKB wynoszącym 3,9%

założenia makroekonomiczne do budżetu na 2017 rok. Wzrost PKB założono na poziomie 3,9%, a wskaźnik CPI na poziomie 1,3% - poinformował CIR. "Podstawowym czynnikiem wzrostu PKB będzie prywatny popyt krajowy. Realny wzrost spożycia prywatnego przyspieszy do 4,1% (w 2016 r

RPP o budżecie 2018: Założenia makroekonomiczne zbieżne z projekcją NBP

Warszawa, 09.11.2017 (ISBnews) - Założenia makroekonomiczne projektu ustawy budżetowej na rok 2018 dotyczące wzrostu PKB w ujęciu realnym w Polsce w przyszłym roku na 3,8%, przy średniorocznej inflacji CPI kształtującej się na poziomie 2,3% są zbieżne z wynikami projekcji

MF: Deficyt budżetu 2015 będzie bliski przewidywanych 46,08 mld zł

. Według obecnego planu wykonania budżetu, dochody mają sięgnąć 291,42 mld zł. "Z uwagi na stosunkowo korzystną sytuację w sferze realnej oraz utrzymanie pozytywnych tendencji na rynku pracy przewiduje się, że wpływy z podatków PIT oraz CIT zostaną osiągnięte na poziomie

VIII Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG m.in. o nowych regulacjach, cyfryzacji

giełdowych" paneliści dotknęli takich zagadnień, jak: nowe regulacje dotyczące wynagrodzeń władz spółek, finansowanie dłużne - nowe wyzwania, nowe ryzyka makroekonomiczne, a także możliwości transferu ryzyka. W trzeciej sesji pt. "Zmiany regulacyjne i praktyczne w

Zysk netto PMPG Polskie Media wzrósł r/r do 5,54 mln zł w 2015 r.

rok wcześniej. "W stosunku do poprzedniego roku Grupa odnotowała niższy poziom przychodów, na co, obok zmian w strukturze rynku reklamy, będącego głównym źródłem przychodów PMPG, miała wpływ również sytuacja polityczna i makroekonomiczna. Głównym czynnikiem wpływającym

MF: Decyzja S&P o obniżeniu ratingu Polski jest niezrozumiała

fiskalnej, sytuacji makroekonomicznej oraz otoczenia zewnętrznego. Jednocześnie, podobnie jak w poprzednim raporcie, jako silny punkt wskazała politykę monetarną" - podkreślił też resort. Ministerstwo zwróciło też uwagę, że średnioterminowe projekcje S&P odnośnie wzrostu

MF: Decyzja S&P o obniżeniu ratingu Polski jest niezrozumiała

ostatniego swojego raportu na temat Polski z sierpnia 2015 nie zmieniła ocen Polski w żadnym z kluczowych kryteriów dla oceny ratingowej stosowanych przez agencję według swojej metodologii. Podtrzymała neutralną ocenę uwarunkowań instytucjonalnych, polityki fiskalnej, sytuacji makroekonomicznej oraz

Członek RPP o złotym: Jest fundamentalnie niedowartościowany

Pieniężnej jako całość wypowiedziała się za tym, aby czekać na informacje o sferze realnej. Przyjęliśmy strategię 'wait and see'" - powiedziała Reuterowi Zielińska-Głębocka. "Wszystko wskazuje na to, że fundamenty makroekonomiczne polskiej gospodarki są bardzo dobre i nic groźnego się nie dzieje

FPP: Rząd powinien wspierać tzw. ekonomię dostępu, opartą na usługach cyfrowych

zdezaktualizowane już w momencie uchwalenia. Potrzebne są zapisy, które pozwolą przewidzieć rozwój cyfryzacji. W sferze regulacyjnej należy również wyłączyć ją z sektorów, gdzie jest ona sztucznie poosadzana, ponieważ hamuje to jej rozwój. Usługi cyfrowe powinny być umieszczone przez państwo w miejscu, w którym

BOŚ: Najważniejsze w tym tyg. będzie posiedzenie Fed, z podwyżką o 25 pb

procentowych i zakładamy, że do najbliższej podwyżki dojdzie właśnie w marcu, wobec wcześniejszych założeń kolejnej podwyżki stóp w czerwcu. Dość nagła zmiana retoryki członków FOMC nie jest dla nas do końca jasna, choć wyraźna poprawa publikowanych danych makroekonomicznych zdecydowanie uzasadnia dalsze

Premier Morawiecki jest tak zajęty, że podwyżki dla budżetówki negocjuje wyłącznie z "Solidarnością". Przed strajkiem 22 września ignoruje inne związki

kilku miesięcy, w RDS centrale związkowe próbowały negocjować z rządem wysokość wskaźników makroekonomicznych, w tym te dotyczące płac w sferze budżetowej (...). Nie było w tych sprawach żadnej woli do rozmów (...). Pan odpowiada milczeniem i spotyka się z Prezydium Komisji Krajowej NSZZ

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji spadła o 14% r/r do 328 w I półr.

makroekonomiczna przenosi się także na sferę przedsiębiorstw, gdzie zauważalna jest dalsza poprawa w statystykach upadłościowych. Podobnie jak w I kwartale tego roku, analizę zmian w odniesieniu do 2015 r. utrudnia zmiana prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, jaka weszła w życie 1 stycznia 2016 r. Wśród

PKO BP: Tempo wzrostu PKB osłabi się w kolejnych kwartałach

. Natomiast solidną kotwicą wzrostu gospodarczego pozostanie konsumpcja prywatna" - powiedziała starsza ekonomistka, kierownik zespołu analiz makroekonomicznych Marta Petka-Zagajewska podczas konferencji. Jej zdaniem, inwestycje w I kwartale br. kontrybuowały dodatnio do

Były członek RPP: Standard&Poor's ma powody, by martwić się o niezależność NBP

Polsce. I słusznie, bo najnowsze teorie wzrostu gospodarczego przypisują dużą rolę instytucjom w tym wzroście. A NBP jest kluczową instytucją, jeśli chodzi o sferę gospodarczą. Zapewnia stabilność nie tylko makroekonomiczną, ale i finansową. Nie należy upatrywać roli banku centralnego tylko w prowadzeniu

Chwilowo może zabraknąć nowych impulsów do dalszego osłabienia złotego

. Kolejny tydzień będzie raczej okazją do dyskontowania informacji, jakie napłynęły na początku grudnia, w tym zwłaszcza skutków decyzji EBC, przy braku istotnych impulsów makroekonomicznych. W Polsce w centrum uwagi pozostaną raczej doniesienia ze sfery politycznej, które raczej wciąż nie sprzyjają

MR: Szacowana całkowita wartość pakietu pomocowego to co najmniej 10% PKB

makroekonomicznego duża liczba firm może być zmuszona do restrukturyzacji. Zwłaszcza małe i średnie firmy mają problem ze skutecznym przejściem przez proces restrukturyzacji i wiele z nich kończy się upadłością lub likwidacją. Dlatego możliwa będzie pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw, które przechodzą

Bank centralny sypnie na inwestycje?

stymulowalibyśmy popytu konsumpcyjnego, ale działania inwestycyjne w sferze prywatnej bądź publicznej - powiedział Szałamacha. Jako przykład podał budowę ciepłowni miejskich. - NBP na pewno nie powinien sam decydować, które przedsięwzięcia mają dostać finansowanie. To rola banków

Czy EBC zwiększy "dodruk euro"?

. Dane makroekonomiczne z USA okazały się lepsze od oczekiwań. Inflacja wyniosła dokładnie 0% co jest wynikiem lepszym od oczekiwań, bo spodziewano się symbolicznej deflacji. Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych okazała się niższa od oczekiwań. Dane te przyczyniły się do umacniania się dolara

Grecy twardo obstają przy swoim

Zaskoczeniem jest to, że minister finansów Grecji obiecał realizację programu reform i to już od przyszłego tygodnia. Reformy mają także objąć system podatkowy i emerytalny, to istotna zmiana ponieważ dotychczas to były sfery największych rozbieżności z wierzycielami

BOŚ Bank: Najważniejsze dla rynków w tym tyg. będzie posiedzenie Fed

założeniu dla oceny prawdopodobieństwa podwyżki stóp procentowych na grudniowym posiedzeniu kluczowa będzie retoryka prezes Fed Janet Yellen podczas konferencji prasowej. "Jednocześnie, jak wskazaliśmy w naszym ostatnim Przeglądzie makroekonomicznym, przy możliwej

'Minutes' RPP: Dynamika PKB w kolejnych kwartałach będzie rosnąć

Bank Polski (NBP). Według członków RPP, napływające dane makroekonomiczne potwierdzają utrzymanie się stabilnego wzrostu aktywności gospodarczej w Polsce. "Część członków Rady wyrażała opinię, że wzrost PKB w I kw. br. prawdopodobnie nieco

Dane o produkcji mogą skłaniać do cięcia prognoz wzrostu PKB w br. wg analityków

październiku obniżyła się do poziomu -0,1% r/r. Miary inflacji bazowej PPI (przetwórstwo z wyłączeniem cen rafinacji ropy i produkcji koksu) ciągle wskazują na wyhamowywanie presji cenowej w przetwórstwie i pokazują, ze przestrzeń do wzrostu cen towarów jest minimalna. Dane ze sfery realnej pokazały, że rosną

Milennium DM stawia na spółki dywidendowe, oczekuje wzrostu indeksów o 5-10%

mniejszych, wynika z raportu "Strategia na 2015". "Brak wyraźnej poprawy w sferze makroekonomicznej oraz ryzyka geopolityczne będą naszym zdaniem głównymi zagrożeniami ciążącymi nad rynkami akcji w roku bieżącym. Niskie stopy procentowe, tanie surowce i - jak nam się

Czego prezes PiS nie wie o ministrze Rostowskim

W wywiadzie dla "Polska. The Times" Jarosław Kaczyński wypowiedział kilka obraźliwych zdań o ministrze finansów Jacku Rostowskim. "Nie potrafię zrozumieć, jak ten bardzo majętny człowiek, zajmujący się sferą rynków finansowych, co jest delikatnym określeniem

Prezydent podpisał ustawę budżetową na rok 2017

Warszawa, 13.01.2017 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na 2017 rok, zakładającą m.in. deficyt budżetu państwa nie większy niż 59,34 mld zł zł, podała Kancelaria Prezydenta. "Przygotowując założenia makroekonomiczne na

Ekonomiści o budżecie: Rząd idzie po cienkiej linii. Założenia są optymistyczne

w sferze budżetowej... Konieczna była przejściowa (jeszcze trwa) podwyżka VAT. Rząd przeprowadził też reformę systemu emerytalnego, przeniósł część pieniędzy zgromadzonych w OFE do ZUS, co część ekspertów nazwała skokiem na kasę. Unijna procedura została zdjęta

BOŚ obniżył prognozę wzrostu PKB na III kw. do 3,2% r/r z 3,5%

Warszawa, 10.11.2016 (ISBnews) - Miesięczne dane ze sfery realnej dotyczące m.in. produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej, a w szczególności dużo słabsze wyniki inwestycji niosą za sobą potrzebę korekty prognozy wzrostu PKB w III kw. br. - do 3,2% z

Fed znów wspiera kupujących

zwłokę" prowadzonej przez Fed, szczególnego znaczenia nabierają dane makroekonomiczne, które będą udzielać odpowiedzi na pytania o bieżącą kondycję amerykańskiej gospodarki i mogą mieć istotny wpływ na decyzję FOMC. W pierwszym rzędzie bardzo ważny jest amerykański rynek pracy, z którego w

6. Fund Forum Analiz Online już wkrótce

. Obecna rzeczywistość w sferze makroekonomicznej sprawia, że z punktu widzenia inwestora czy klienta funduszu jej ocena staje się niezwykle trudna. Dlatego też postanowiliśmy skorzystać z pomocy jednego z największych ekspertów w dziedzinie zarządzania aktywami Tima Dowlinga z NN Investment Partners. Nasz

BM Deutsche Bank widzi szansę na stopniowe odejście od trendu spadkowego WIG20

Warszawa, 20.01.2016 (ISBnews) - Przy braku dalszych bodźców ze sfery legislacji i makroekonomii, istnieje szansa na stopniowe wyczerpywanie się silnego trendu spadkowego w jakim znajduje się obecnie indeks WIG20, a dość istotnym poziomem wsparcia będzie dla niego poziom 1640

Konsumpcja będzie wspierać wzrost gospodarki, ale dynamika słabsza wg analityków

naszym zdaniem w dużej mierze równoważona przez przyspieszenie inwestycyjne. Co od sfery nominalnej, implikowany deflator sprzedaży detalicznej zanotował w czerwcu dalszy wzrost - do 1,9% r/r z 1,4% r/r w maju - zbliżając się tym samym do poziomu głównego wskaźnika inflacji konsumenckiej (CPI) po długim

Dane za XI wskazują na wzrost PKB w IV kw. zbliżony do III kw. wg analityków

;Wzrost na poziomie 4,3 w całym 2017 roku wydaje się być w zasięgu ręki. Nie zmienia to w naszej ocenie perspektyw polityki monetarnej. Większość w RPP wydaje się uodporniona na dobre dane makroekonomiczne, natomiast z pewnością wychwyci spadek inflacji PPI jako wspierający tezę o przejściowości

Tempo wzrostu PKB może spowolnić do 3,6-4% r/r w 2019 r. wg analityków

braku scenariusza brexitu bez umowy. Choć dane makroekonomiczne ze sfery realnej strefy euro wskazują na podwyższone ryzyko dla tego scenariusza, to uważamy, że wygasanie niepewności oraz czynników okresowych zaniżających wyniki gospodarcze (np. sektor motoryzacji w przemyśle) może w średnim terminie

Amerykańskie indeksy kontynuują odbicie

chciała zrealizować zyski. W tym tygodniu kluczowe, szczególnie w świetle piątkowego wystąpienia szefa Fed, Bena Bernanke, będą dane makroekonomiczne, a w pierwszym rzędzie odczyt indeksu ISM dla amerykańskiego przemysłu i dane z rynku pracy. Analiza regionalnych wskaźników takich jak Philly Fed (przybrał

Dane za IV kw. 2018 dają szansę na 4% wzrostu PKB w całym 2019 r. wg analityków

na całkowite wyeliminowanie tych czynników ryzyka w budowaniu scenariuszy, to jednak póki co wspierają te dość optymistyczne założenia średniookresowe. Choć dane makroekonomiczne ze sfery realnej strefy euro wskazują na podwyższone ryzyko dla tego scenariusza, to uważamy, że wygasanie niepewności

Stopy procentowe wciąż rekordowo niskie

gospodarczego staną się faktem. Rada widzi zdecydowanie bardziej optymistyczne prognozy dla sfery makroekonomicznej, coraz więcej jest sygnałów ożywienia w gospodarce światowej i polskiej. Począwszy od drugiej połowy 2010 roku inflacja będzie w trendzie rosnącym na skutek tego ożywienia, poprawy sytuacji na

Konsumpcja prywatną pozostanie głównym motorem wzrostu gosp. wg analityków

dotyczące sprzedaży detalicznej, podobnie jak inne opublikowane ostatnio dane makroekonomiczne, nie będą miały większego wpływu na poglądy RPP w sprawie polityki monetarnej. Konsumpcja gospodarstw domowych gwarantuje, póki co, utrzymanie relatywnie silnego tempa wzrostu PKB, przekraczającego 4%r/r, co przy

Wzrost PKB w tym roku będzie wyższy niż w 2014 r. wg analityków

powrotu dynamiki wzrostu PKB do przedziału 3,0-3,3% r/r. Choć przyspieszenie wzrostu gospodarki globalnej, w szczególności w strefie euro, będzie sprzyjać poprawie eksportu, to z kolei nie oczekujemy silniejszego przyspieszenia wzrostu popytu krajowego. (?) Bieżące dane ze sfery realnej, a przede

Dane za II wskazują na przyspieszenie konsumpcji do ok. 5% w I kw. wg analityków

, że w całym 1Q18 dynamika konsumpcji prywatnej może być zbliżona do 4Q17. Co od sfery nominalnej, implikowany deflator sprzedaży detalicznej spadł w lutym do 0,2% r/r z 0,5% r/r w styczniu, pozostając tym samym na bardzo niskich poziomach. Spodziewamy się, że rozpędzona sprzedaż detaliczna zanotuje w

Ekonomiści nie lekceważą ewentualnego Brexitu i wpływu na złotego i obligacje

politycznej oraz makroekonomicznej. Ustąpienie niepewności w tych obszarach powinno poskutkować wyraźną poprawą sytuacji na globalnym rynku finansowym. W tym scenariuszu oczekujemy zatem wyraźnego wzrostu apetytu na ryzyko skutkującego wzrostem notowań aktywów o wyższym profilu ryzyka (akcji, kursów walut

Produkcja i handel det. wskazują na szybszy wzrost PKB w IV kw. wg analityków

niektórzy analitycy podkreślają, że przy utrzymującej się deflacji, decyzji o poluzowaniu polityki monetarnej nie można całkowicie wykluczyć. Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków: "W naszej ocenie sytuacja makroekonomiczna

PKB za I kw. sugeruje wzrost ponad 4,5% w całym 2019 r. wg analityków

transferów socjalnych. W kierunku wzrostu gospodarczego oddziaływał również wyższy wkład spożycia publicznego (o 0,2 pkt. proc.) związany m.in. z podwyżkami wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej. Do spowolnienia wzrostu gospodarczego przyczyniły się inwestycje. Ich dynamika zwiększyła się do 12,6% r/r

"Dobra zmiana"? Nie da wzrostu gospodarczego, ma dać zwycięstwo w wyborach

tej perspektywy najważniejszym celem działań politycznych, ale i społeczno-gospodarczych PiS, jest taka transformacja różnych sfer polskiej rzeczywistości, by zmaksymalizować prawdopodobieństwo ponownego zwycięstwa wyborczego. Początki takiej transformacji wydają się już dobrze widoczne w sferze

Lipcowe dane przemawiają za wzrostem PKB powyżej 4% w III kw. wg analityków

: "Opublikowane dziś lipcowe dane ze sfery realnej, zwłaszcza dynamika produkcji przemysłowej i dynamika sprzedaży detalicznej, są niższe od oczekiwań, ale jednocześnie wyższe od zanotowanych w czerwcu i tym samym wskazują na solidny początek trzeciego kwartału w polskiej gospodarce. Wynikom

Czy Rosja zdoła zeskoczyć z "naftowej igły"

Balcerowicza i innych waszych ekonomistów. Zawsze widzieliśmy w was przykład do naśladowania w niektórych sferach. Radowaliśmy się sukcesami, braliśmy do serca porażki waszych reform. Dziś możemy powiedzieć, że Polsce jako jednemu z nielicznych krajów udało się w trudnych czasach zbudować harmonijnie

Zamiast podnosić VAT przywrócić trzecią stawkę PIT

linowego, nie może być przeszkodą w poważnym rozważeniu mojej propozycji. Przecież według tych polityków i ekspertów jedynymi racjonalnymi działaniami w sferze podatków były działania zmierzające do ich obniżki. Skoro idea obniżania podatków nie jest już dogmatem, to może i niewielki wzrost stopnia

Ożeń zysk z ryzykiem, czyli w co warto inwestować?

sytuację na światowych rynkach finansowych, analizujących dane makroekonomiczne, komunikaty banków centralnych, spółek giełdowych czy doniesienia ze sfery polityki. - Na ogół Kowalski nie ma na to czasu ani wiedzy, nie ma też dostępu do zaawansowanych serwisów informacyjnych lub

Państwo potrzebuje dobrego matematyka

. Dzisiaj, gdy poznaje pani jakąś osobę i ona pyta, co Pani robi, to... - Mówię, że jestem aktuariuszem, i muszę się gęsto tłumaczyć (śmiech). Bo aktuariusz to jak termin z pracy naukowej o sferach niebieskich. - Aktuariusze są

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

charakterze globalnym. Występujące w omawianym roku obrachunkowym liczne wyzwania makroekonomiczne i branżowe nie przeszkodziły firmie w osiągnięciu całorocznych przychodów przekraczających 50 mld USD (50,7 mld USD) już drugi rok z rzędu. Atutem firmy pozostaje rentowność ? rekordowe w jej historii dochody

Duży dług to długi kryzys

dobie kryzysu. Pod koniec sierpnia GUS poda dane o wzroście gospodarczym w II kwartale. To teoretycznie ostatni moment na zmiany. Ale żeby były przesłanki do ich wprowadzenia, dane makroekonomiczne musiałyby być dużo lepsze od szacowanych. Jeśli nie nastąpi odbicie, rząd

Strzelają do banków z trzech stron. Czy nowy podatek ma sens?

? Włodzimierz Kiciński: Dwa lata temu jednym z największych problemów władz było to, czy banki dostarczą odpowiednią ilość pieniędzy do tzw. sfery realnej gospodarki. Odpowiedzieliśmy na ten apel rozszerzoną akcją kredytową. Suma bilansowa Nordea Banku zwiększa się w tempie o ponad 25 proc. rocznie, bez względu

Trzech premierów do więzienia za zadłużanie kraju? Takie rzeczy tylko na Węgrzech

. podwyżki dla sfery budżetowej oraz specjalne mieszkaniowe subsydia dla młodych małżeństw, które wynosiły nawet kilkaset milionów euro rocznie. Niezależnie od tego, jak skończy się to zamieszanie, ponownie ucierpi wizerunek Węgier na arenie międzynarodowej. Od momentu przejęcia