sezonowość działalności

Leszek Kostrzewski

Rzeź browarów. Co czwarty myśli o zakończeniu działalności

Rzeź browarów. Co czwarty myśli o zakończeniu działalności

Blisko 94 proc. browarów przyznaje, że prowadzenie działalności jest gorsze, nawet w porównaniu z okresem lockdownów związanych z pandemią

ZPC Otmuchów miały 3,13 mln zł straty netto z działaln. kont. w I poł. 2019 r.

Warszawa, 23.09.2019 (ISBnews) - Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów (ZPC Otmuchów) odnotowały 3,13 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2019 r. wobec 3,93 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie

GUS podał średnią krajową. Już nie tracimy na inflacji?

GUS podał średnią krajową. Już nie tracimy na inflacji?

zaopatrywanie w energię, gaz, parę wodną i gorącą wodę". Tu wzrost o 22,9 proc. poskutkował średnią płacą na poziomie 11 020 zł brutto (miesiąc wcześniej wyniosła 8966 zł brutto). Jedyny i minimalny spadek odnotowano w "pozostałej działalności usługowej" (o 0,3 proc.). Niezwykłe wzrosty w

Nawet podczas pandemii byliśmy mniej pesymistyczni. Rynek pracy szykuje się do recesji

Nawet podczas pandemii byliśmy mniej pesymistyczni. Rynek pracy szykuje się do recesji

odsetek wynosił 27 proc. Natomiast co trzecie przedsiębiorstwo z sektora nowoczesnych usług dla biznesu planuje przyjąć w swoje szeregi stażystów i praktykantów. Ze względu na sezonowość działalności, pracowników zatrudniać będzie najczęściej branża budowlana (24 proc.). Z powodu sezonu urlopowego na

Po pandemii nie ma śladu. Popyt na pracowników rekordowy, ale oferty mniej atrakcyjne

Po pandemii nie ma śladu. Popyt na pracowników rekordowy, ale oferty mniej atrakcyjne

. Eksperci tłumaczą, że wynika to ze specyfiki tamtejszego rynku pracy, który charakteryzuje się stosunkowo niewielką rotacją. W pandemii pracodawcy nie zwalniali, więc ich zapotrzebowanie na pracowników pozbawione jest gwałtownych wahań. Najprawdopodobniej pod wypływem sezonowości, zniesienia obostrzeń i

Zaraz otwarcie lotniska w Radomiu. Sprawdzamy ceny. I co? Mieszkańcom Radomia taniej podróżować z... Warszawy

Zaraz otwarcie lotniska w Radomiu. Sprawdzamy ceny. I co? Mieszkańcom Radomia taniej podróżować z... Warszawy

, z którego uruchamiać będzie nowe trasy. Nie jest ono wprawdzie tanie, ale jest blisko centrum.  - Pewne jest, że dla płynnego działania radomskiego lotniska konieczne jest przyciągnięcie co najmniej jednej dużej taniej linii lotniczej - w przeciwnym razie lotnisku grozi pułapka sezonowości

4Fun Media podtrzymuje jednostkową prognozę roczną z 3,1 mln zł zysku netto

Warszawa, 16.11.2015 (ISBnews) - 4Fun Media podtrzymuje jednostkową prognozę roczną, zakładającą m.in. zysk netto na poziomie 3,1 mln zł, podała spółka. "Biorąc pod uwagę efekt sezonowości, typowy dla rynku telewizyjnego w IV kwartale, którego

BIG InfoMonitor: Co trzeci przedsiębiorca jest zniechęcony do swojej branży

przedstawicieli firm transportowych - 60% nie podjęłoby się ponownie uruchomienia firmy w tej branży. Kolejne miejsca w zestawieniu zajęły handel i przemysł (30% przedsiębiorców). Najlepiej jest w usługach i budownictwie, ale i tu kolejny raz nie podjęłoby się działalności 20% ankietowanych

FFiL Śnieżka miała wstępnie 38,51 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r.

Warszawa, 22.07.2020 (ISBnews) - Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka odnotowała 38,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. według szacunkowych danych wobec 20,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skonsolidowany zysk na działalności

Ulma miała 19,62 mln zł zysku netto, 46,05 mln zł EBITDA w I poł. 2019 r.

;Istotny wzrost przychodów ze sprzedaży zanotowano w segmencie 'sprzedaż materiałów budowlanych'. Przychody z tej działalności wyniosły w I półroczu 2019 roku łącznie 21 533 tys. zł wobec 11 494 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku (wzrost o 10 039 tys. zł tj. 87,3%). W I półroczu 2019 r. roku

Wasko miało 1,72 mln zł straty netto, 2,15 mln zł straty EBIT w I kw. 2018 r.

jest zjawiskiem odnotowywanym historycznie i spójnym z obserwowaną sezonowością działalności grupy. Grupa kapitałowa Wasko zachowuje bardzo stabilną i bezpieczną strukturę finansowania majątku, w związku z czym wskaźniki płynności wskazują na wysoką zdolność GK Wasko do regulowania zobowiązań bieżących

PZU podtrzymuje całoroczny cel ROE powyżej 20% w 2018 r. i ponad 22% w 2020 r.

roku. "Jesteśmy na odpowiedniej trajektorii. ROE w I kw. jest szczególne, jeśli chodzi o sezonowość w życiu, jest to też najsłabszy kwartał dla banków, m.in, ze względu na składki na BFG. Ono jest zgodne z naszymi oczekiwaniami. Spodziewamy się osiągnięcia tego wskaźnika

Trakcja miała wstępnie 22,53 mln zł straty netto w I kw. 2018 r.

działających w branży budowlanej sezonowość sprzedaży, która cechuje się znacznie niższym poziomem uzyskiwanych przychodów w pierwszym kwartale roku i generowaniem znacznej części przychodów ze sprzedaży w drugiej połowie roku kalendarzowego" ? czytamy w komunikacie. Ponadto, w

Sunex miał 0,83 mln zł zysku netto, 1,21 mln zł EBIT w I kw. 2019 r.

do zasady z ograniczoną sprzedażą wynikającą z występującej sezonowości działalności. Wysoki poziom sprzedaży za ten okres wpłynął na uzyskanie bardzo dobrych wyników emitenta. Ten rekordowy poziom przychodów przy utrzymanym poziomie kosztów stałych, przełożył się bezpośrednio na znaczną poprawę

Wojas miał 2,16 mln zł straty netto, 1,22 mln zł straty EBIT w III kw. 2019 r.

netto zanotował podobny wynik jak rok temu. Ze względu na notowaną sezonowość działalności, największą wagę na wyniki całego roku ma zawsze wynik 4 kwartału" - czytamy w sprawozdaniu finansowym. W I-III kw. 2019 r. spółka miała 0,16 mln zł skonsolidowanej straty netto

Grupa Żywiec miała 6,49 mln zł zysku netto, 12,48 mln zł EBIT w I kw. 2019 r.

wartości, zwiększyła udział piw premium i innowacji w strukturze sprzedaży i zwiększyła przychody z każdego hektolitra piwa. W rezultacie mimo niższej sprzedaży Grupa utrzymała całościowe przychody na zbliżonym poziomie do pierwszego kwartału 2018 roku. Istotny wpływ na działalność Grupy, w tym wysokość

PGO miało szacunkowo 13,8 mln zł zysku netto, 41,7 mln zł EBITDA w 2018 r.

finansowymi za 2018 r. oraz z uwagi na fakt, iż wyniki finansowe ? niezależnie od uwzględnienia występującej w IV kwartale sezonowości, która znacząco obniża wyniki uzyskiwane w tym okresie ? istotnie różnią się od wyników uzyskanych po trzech kwartałach 2018 r., przekazuje do publicznej wiadomości wybrane

Asseco Poland spokojne o cash flow, optymistyczne co do II półrocza

. finansowych Rafał Kozłowski podkreślił, że przepływy finansowe w Polsce są na dobrym poziomie, natomiast słabiej wyglądało to w Formuli. Tłumaczył to sezonowością i wpływem przesunięć rozliczeń dużych projektów. "Nie ma tu nic niepokojącego" - stwierdził Kozłowski. W

Introl miał wstępnie 0,88 mln zł straty netto w I poł. 2019 r.

.: - negatywny wpływ EBITDA Smart In Sp. z o.o. Sp. k. na skonsolidowany wskaźnik EBITDA grupy: w wysokości minus 2,8 mln zł. Decyzja o znacznym zredukowaniu kosztów tej spółki zapadła w I kwartale 2019 r., - strata Introl S.A. na prowadzonej działalności zaniechanej w wysokości 0,6

PKO BP oczekuje lekkiej poprawy marży odsetkowej w kolejnych kwartałach

. "Kolejne kwartały, jeśli chodzi o biznes podstawowy będą podobne. Wynik powinien być podobny w trzecim kwartale do biznesu z kwartału drugiego i podobnie w czwartym kwartale. Zawsze tam są elementy sezonowości, ale podstawowa część biznesu - wynik odsetkowy, prowizyjny są powtarzalne. Wszystko to

Zysk netto Arterii zmniejszył się r/r do 1,22 mln zł w III kw. 2017 r.

skonsolidowanym w wysokości 125 065 tys. zł - stanowią 79,5% zaplanowanej w prognozie sprzedaży rocznej natomiast wskaźnik EBITDA w wysokości 8 807 tys. zł odpowiednio 73,7% szacowanej prognozy rocznej. Zarząd Arteria ocenia, iż biorąc pod uwagę sezonowość prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę, a

BioMaxima liczy na skokowy wzrost skali działalności m.in. dzięki zapleczu B+D

Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - BioMaxima uważa, że jest obecnie bardzo dobrze przygotowana do skokowego zwiększenia skali działalności ze względu na posiadane zaplecze badawczo-rozwojowe, produkcyjne, operacyjne oraz stabilność finansową, podała spółka

ZUE miało wstępnie 8,17 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2017 r.

ma wartość 948 mln zł w podpisanych kontraktach, a potencjalnie - ok. 2 mld zł. "Emitent zwraca uwagę, iż w związku z sezonowością prowadzonej działalności pierwsze kwartały roku obrotowego w działalności spółki charakteryzują się niższymi niż średnioroczne wartościami

Arteria miała 41,78 mln zł straty netto w 2017 r., 11,03 mln zł EBITDA

finansowe grupy kapitałowej Arteria osiągnięte w okresie dwunastu miesięcy 2017 roku należy mieć na uwadze, że niezależnie od niekorzystnych tendencji jakie pojawiły się w przypadku realizacji projektów dla spółek z sektora państwowego, działalność spółki cechuje pewna sezonowość sprzedaży, co w połączeniu

Po przejęciu Car Hire Poland, 99rent chce być w top-3 na rynku wynajmu aut

tys. osób. Posiadająca licencję na tą markę polska firma Car Hire Poland z siedzibą w Gdyni do tej pory prowadziła typowo lotniskową działalność w siedmiu portach lotniczych. Zatrudniała tam około 50 osób i dysponowała flotą 700 aut. Z kolei 99rent to jedna z największych wypożyczalni aut w Polsce z

Noble obniżyło rekomendację Trakcji do 'trzymaj', wycena w górę do 15,7 zł

sezonowością na rynku zagranicznym. Spółka odbudowuje portfel zamówień dzięki ożywieniu w rozstrzyganiu przetargów przez PKP PLK. Niemniej jednak konkurencja na przetargach jest wysoka, co prawdopodobnie będzie wywierać presję na marżę. Oprócz aktywności na kolei spółka dywersyfikuje działalność o energetykę i

Cloud Technologies miało 0,13 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r.

trzeci z rzędu kwartał systematycznej poprawy wyników, podkreśliła spółka. "W trzecim kwartale poprawiliśmy przychody i po raz pierwszy od pięciu kwartałów wypracowaliśmy pozytywną EBITDA i zysk netto. Pomimo niekorzystnej sezonowości był to kolejny kwartał systematycznej

PGO ostrożnie patrzy na 2019 r., chce redukować wpływ cen energii

kwartał był porównywalny do poprzednich, z zastrzeżeniem sezonowości naszej działalności" - powiedział Petrus w rozmowie z ISBnews. Dodał, że ubiegły rok był dobry także pod względem czynników makroekonomicznych, jednak już w drugiej jego połowie dało się odczuć

Cloud Technologies miał 1,95 mln zł straty netto w I kw. 2019 r.

wynikiem w segmencie Data acquisition, który pomimo wyższych o 17,9% przychodów, zredukował EBITDA o blisko 100%. Wynikało to przede wszystkim ze zmiany charakteru tego segmentu działalności, którego celem jest obecnie przede wszystkim pozyskiwanie danych" - czytamy w komunikacie

Arteria miała 1,29 mln zł zysku netto, 8,43 mln zł EBITDA w I-III kw. 2018

mln zł wobec 4,2 mln zł w 2017 roku co oznacza spadek rok do roku o 19%. Spadek rentowności był spowodowany przede wszystkim rosnącym poziomem kosztów zatrudnienia, a po części także efektem sezonowości ponieważ III kwartał ze względu na okres wakacyjny jest zazwyczaj najgorszym okresem w roku, podano

Stelmet chce poprawić elastyczność dystrybucji w Wielkiej Brytanii

reorganizacja działalności operacyjnej w naszym centrum dystrybucyjnym Much Wenlock. To polega na polepszeniu rotacji zapasów, polepszeniu planowania zapotrzebowania i dystrybucji" - powiedział Leszkowicz podczas konferencji prasowej. "Ta większa sezonowość niż zwykle

GUS: Liczba wolnych miejsc pracy wzrosła o 2,3% kw/kw do 142,5 tys. w I kw.

najmniejsza zazwyczaj w czwartych. Relacja pomiędzy tymi wielkościami była największa w 2018 r. Sezonowość charakteryzowała także zlikwidowane miejsca pracy. Przy czym zwykle najwięcej zlikwidowanych miejsc pracy wskazywano w pierwszym kwartale, najmniejsze zaś wartości tego zjawiska występowały w różnych

Unimot miał 16,22 mln zł zysku netto, 18,42 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

działalności. Skonsolidowane przychody grupy wzrosły o 28,2% r/r do poziomu 868,7 mln zł, a skonsolidowana EBITDA wyniosła 22,9 mln zł (wobec 0,8 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego). Skonsolidowana EBITDA skorygowana, czyli oczyszczona o wpływ wyceny zapasu obowiązkowego oleju napędowego i

PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 21% r/r do 205,7 mld zł w I-III kw.

parze z podatnością na zmienność koniunktury na danym rynku. Aby móc się rozwijać w warunkach sezonowości, przedsiębiorcy potrzebują większej puli środków do wykorzystania na bieżącą działalność. Dzięki nim mogą szybko regulować własne zobowiązania. Mogą też udostępnić kontrahentom więcej czasu na

Strata netto APS Energia zmniejszyła się r/r do 2,36 mln zł w I kw. 2017 r.

uwagi na sezonowość prowadzonej działalności pierwsze miesiące roku są na ogół dla nas najtrudniejsze i przeważnie notujemy w nich najniższą sprzedaż w ciągu roku, dlatego tym bardziej jesteśmy zadowoleni z osiągniętego rekordu. Tak dobry początek roku oraz spory portfel zamówień są świetnymi

Screen Network miał 4,82 mln zł przychodów i 0,5 mln zł EBITDA w I półr.

podanymi estymacjami oraz zakładanym wpływem czynnika sezonowości, zgodnie z którym w branży reklamy zewnętrznej IV kwartał powinien być zdecydowanie najlepszym okresem w roku, zarząd Screen Network podtrzymuje wcześniej publikowaną prognozę roczną" - czytamy w komunikacie

KRD/ZPF: 88% polskich firm ma problem z zaległościami kontrahentów

było 2,8%. Tym, co zmusza przedsiębiorców do finansowania faktur, są bez wątpienia długie terminy zapłaty w sytuacji, gdy potrzebne są środki na bieżącą działalność, podano. "W przedsiębiorstwach produkcyjnych i dystrybucyjnych, działających w branży budowlanej

Arteria podtrzymuje prognozę 157,3 mln zł sprzedaży i 11,94 mln zł EBITDA w 2017

osiągnięte na poziomie skonsolidowanym w wysokości 84 187 tys. zł - stanowią 53,5% zaplanowanej w prognozie sprzedaży rocznej natomiast wskaźnik EBITDA w wysokości 5 369 tys. zł odpowiednio 44,9% szacowanej prognozy rocznej. Zarząd Arteria S.A. ocenia, iż biorąc pod uwagę sezonowość prowadzonej działalności

Trakcja miała 22,41 mln zł straty netto, 23,77 mln zł straty EBIT w I kw. br.

, które miały najistotniejszy wpływ na poziom przychodów ze sprzedaży oraz wyniki I kwartału 2018 roku, to charakterystyczna dla podmiotów działających w branży budowlanej sezonowość sprzedaży, która cechuje się znacznie niższym poziomem uzyskiwanych przychodów w I kwartale roku i generowaniem znacznej

Asbis pozostaje optymistyczny w kwestii realizacji całorocznych prognoz finans.

czwarty kolejny kwartał naszych zysków. Wydaje się, że odwróciliśmy trend i widzimy dobre perspektywy na II półrocze po restrukturyzacji i ze względu na cykliczną sezonowość. Spodziewamy się dowiezienia prognozy finansowej dzięki wynikom II półrocza i mocnym, spodziewanym wzrostom od września do końca

Pelion oczekuje dodatnich przepływów operacyjnych na koniec roku

. Dodał, że grupa "wierzy", iż dotychczasowe działania operacyjne stanowią bazę dla poprawy wyników grupy w kolejnych okresach. Według słów wiceprezesa, przyczyni się do tego także sezonowość i "pozytywny i zaskakujący" wzrost rynku sprzedaży hurtowej do aptek, który po I półroczu

Zysk netto ogółem Work Service spadł r/r do 4,24 mln zł w I kw. 2016 r.

wyniki pierwszego kwartału, wyraźnie widać efekt sezonowości. EBIT za pierwsze trzy miesiące lat ubiegłych stanowił około 15% wyniku rocznego. Dlatego jestem przekonany, że konsekwentna realizacja strategii pozwala nam przyjąć, że wynik na działalności operacyjnej za 2016 r. będzie porównywalny do roku

Zysk netto Arterii wyniósł 0,74 mln zł w I kw. 2017 r.

należy mieć na uwadze, że niezależnie od niekorzystnych tendencji jakie pojawiły się w przypadku realizacji projektów dla spółek z sektora państwowego, działalność spółki cechuje pewna sezonowość sprzedaży, co w połączeniu z trwającym jeszcze procesem porządkowania oraz integracji aktywów poszczególnych

Stelmet miał 9,56 mln zł zysku netto w I poł. r. obr. 2019/2020

wiceprezes Andrzej Trybuś, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom. "Przełom lutego i marca to tradycyjnie początek sezonu najwyższej sprzedaży wyrobów drewnianej architektury ogrodowej. Pandemia istotnie zaburzyła tę sezonowość. Podjęte przez państwa UE działania w związku

Celem Alior Banku na IV kw. br. i 2017 rok poprawa wyniku prowizyjnego

był niższy o 13 mln zł w porównaniu z wynikiem za III kw. 2015 r. Sobieraj poinformował, że oczekuje dobrego czwartego kwartału, który ze względu na pewną sezonowość tradycyjnie w bankowości jest najlepszy w całym roku. "Na pewno nie

Strata netto Wojasa zmniejszyła się do 1,52 mln zł w III kw. 2016 r.

z działalności operacyjnej (EBIT) wyniosła minus 737 tys. zł wobec 1 121 tys. zł w roku ubiegłym. EBITDA w III kwartale 2016 r. wyniosła 904 tys. zł w porównaniu do 585 tys. zł rok temu. Wojas podkreśla, iż w jego działalności III kwartał ze względu na sezonowość działalności jest z reguły

Zysk netto Arterii wyniósł 19 tys. zł w II kw. 2017 r.

projektów dla spółek z sektora państwowego, działalność spółki cechuje pewna sezonowość sprzedaży, co w połączeniu z trwającym jeszcze procesem porządkowania oraz integracji aktywów poszczególnych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w tym będących przedmiotem wcześniejszych akwizycji, musiało mieć

Zdążyć przed "narodową kwarantanną". Polacy ruszyli do fryzjera

ten wzmożony ruch, a dopiero później dowiedzieliśmy się o konferencji premiera - mówi fryzjer prowadzący działalność przy ul. Krowoderskiej w Krakowie. Grudzień będzie decydujący Wytyczne sanepidu wciąż dla tych zakładów są restrykcyjne. Zgodnie z nimi klientom nie wolno korzystać z telefonów

Marvipol chce zaprezentować swoją ofertę inwestycyjną Polonii

, ale także jeden z najważniejszych ośrodków biznesowych w kraju. Dzięki temu w przypadku Gdańska nie istnieje zjawisko sezonowości. Do Trójmiasta tłumnie zjeżdżają także turyści z zagranicy - najczęściej Brytyjczycy, Niemcy oraz Skandynawowie, którzy chwalą sobie polską gościnność, mnogość atrakcji

4Fun Media miał 1,35 mln zł zysku netto, 2,39 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.

miesięcy 2017 roku o 32%" - czytamy w raporcie. "Poprawa efektywności w działalności grupy kapitałowej 4fun Media S.A. była wynikiem stabilnej wartościowo sprzedaży reklam telewizyjnych, wzrostu przychodów pochodzących ze sprzedaży reklamy zewnętrznej oraz usług agencji

Ten Square Games miało 12,5 mln zł zysku netto, 15 mln zł EBIT w I poł. 2018 r.

roku wyniósł 12,5 mln zł i był wyższy o 9,5 mln zł, co oznacza wzrost o 321%. Wzrost przepływów z działalności operacyjnej (+332%) to bezpośrednie przełożenie dobrych wyników finansowych, za które w głównej mierze odpowiada globalny sukces gry Fishing Clash. Działalność inwestycyjna grupy związana jest

Zysk netto 4fun Media zmniejszył się r/r do 0,82 mln zł w I poł. 2016 r.

w obszarze dywersyfikacji przychodów spółki oraz systematycznego wzrostu sprzedaży pochodzącej z innych źródeł niż tradycyjna reklama telewizyjna. W ocenie spodziewanych wyników najbliższego kwartału, należy wziąć pod uwagę - jako istotny - element sezonowości, który jak co roku może mieć wpływ na

AAT Holding planuje ofertę publiczną i debiut na GPW do końca tego roku

na poszczególnych poziomach wyników działalności grupy. Nasza sprzedaż rozwijała się szczególnie silnie na rynku polskim, jak i w krajach, w których jesteśmy bezpośrednio obecni prowadząc naszą działalność - m.in. w Rumunii. Co ważne, wypracowaliśmy nie tylko wyższe wyniki, ale również wyższe marże

PIE: Gdyby odmrożenie turystyki nastąpiło od sierpnia, PKB spadnie o 72,2 mld zł

zespołu strategii PIE, cytowana w komunikacie. Eksperci wskazują, że, po pierwsze, mamy do czynienia z sezonowością ruchu turystycznego w Polsce. W województwie pomorskim w lipcu i sierpniu udzielono 43% łącznej liczby noclegów w ciągu roku, w warmińsko-mazurskim 40%, zaś w

KRD/KPF: Niemal 73% mikrofirm ma problem z odzyskaniem pieniędzy od kontrahentów

"Portfel należności polskich przedsiębiorstw" realizowanego wspólnie przez Krajowy Rejestr Długów (KRD) oraz Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych (KPF). "Najmniejsze firmy potrzebują pieniędzy z wielu powodów. Bieżąca działalność, rozwój biznesu, długie

Zbigniew Grycan: "W niestabilnych warunkach biznesowych trudno o spokojną głowę"

rok był dla nas bardzo trudny i jeszcze długo będziemy odczuwać skutki  obostrzeń. Zwłaszcza w sieci lodziarnio-kawiarni, które przez większość pandemii w zasadzie nie miały możliwości normalnie funkcjonować. Całe szczęście, że budując firmę postawiliśmy na dywersyfikację działalności i oprócz

Barometr koniunktury IRG SGH wzrósł o 0,15 pkt kw/kw i o 4,1 pkt r/r w III kw.

ograniczenia działalności gospodarczej, na pierwszych miejscach wymieniając obciążenia podatkowe, niestabilność przepisów prawnych i niedostateczny popyt. Problemem jest również brak wykwalifikowanej siły roboczej. Sektor budownictwa wykazuje lepszą sytuację. Wskaźnik koniunktury dla

Cloud Technologies miało 1,66 mln zł straty netto w III kw. 2018 r.

operacyjne związane rozpoczęciem działalności operacyjnej spółki zależnej OnAudience LTD i związane z tym otwarcie biura w Londynie" - czytamy w komunikacie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,2 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 17,91 mln zł rok wcześniej

Strata netto Monnari Trade wyniosła 0,56 mln zł w III kw. 2016 r.

sprzedażowych - wyprzedaże w lipcu i sierpniu, co przekłada się na spadek marży, podkreśliła spółka. "W bieżącym roku czynnik sezonowości szczególnie mocno dał się odczuć w prowadzonej przez Grupę Monnari działalności. Presja ceny zakupu kolekcji zimowej (dużo droższej od

Polskie firmy nie wierzą w powrót do normalności. "Pandemia zostanie z nami na zawsze"

. - Przedsiębiorstwa, które zamierzają zwiększyć zatrudnienie, to te, które odmroziły działalność po lockdownie, lub te, które w najtrudniejszym momencie pandemii zwolniły pracowników, a teraz chcą ich przywrócić. Trzeci element to sezonowość. To dość silny trend, obecny w budownictwie czy rolnictwie. Z drugiej strony

Stelmet miał wstępnie 4,13 mln zł zysku netto w I poł. r.obr. 2017/2018

. Negatywna zmiana wyniku na działalności finansowej (na którą główny wpływ miał niższy w tym okresie zysk na transakcjach pochodnych) szacowana jest na około 4,9 mln zł, podano także. "Wyniki Grupy Stelmet obarczone są sezonowością, pierwszy kwartał jest w Stelmecie okresem

Selena miała 4,15 mln zł straty netto, 7,6 mln zł EBITDA w I kw. (sprostowanie)

, podała spółka w raporcie. "Istotny wpływ na kształtowanie się wyniku netto grupy ma wynik na działalności finansowej, w tym wycena otwartych pozycji wyrażonych w walutach obcych (rozrachunki handlowe oraz otrzymane i udzielone kredyty i pożyczki) oraz koszty odsetek. Zysk

BIK: Mikrofirmy gorzej spłacają kredyty konsumpcyjne niż osoby prywatne

Warszawa, 30.03.2016 (ISBnews) - Mikroprzedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą korzystają z finansowania bankowego zarówno jako klient indywidualny, jak i firma, co powoduje, że ich finanse wzajemne się przenikają. Ta grupa gorzej niż osoby prywatne spłaca

Skorygow. strata EBITDA Grupy EMF wyniosła 1,7 mln zł w I kw. 2016 r.

poprzednich kwartałów - głównie wzrost przychodów ze sprzedaży, LFL oraz marż. Widać pozytywne efekty wdrażania strategii obranej dla poszczególnych podmiotów Grupy. Jednak, z uwagi na sezonowość, charakteryzującą naszą działalność, kluczowy dla EM&F jest czwarty kwartał. Ponadto, wynik netto Grupy za I

LOT odbierze w czwartek dziewiątego dreamlinera. W wypełnieniu go pomogą... Alaska Airlines

otwarcia przewoźnik powinien w ciągu 10 lat urosnąć z 6,8 mln do 20 mln pasażerów. Czytaj też: Ryanair dusi się na lotnisku w Modlinie. Więcej nowych tras otworzy z lotnisk regionalnych. W tle konflikt z PPL Słaby ruch zimą Problemem dla LOT-u jest sezonowość ruchu dalekodystansowego. Zimą ratuje

FPF: W wyniku epidemii rynek fitness może stracić do 2,25 mld zł w 2020 r.

powrotu do działalności przez obiekty sportowo-rekreacyjne po epidemii. Dwa pierwsze zakładają, że wprowadzone w trakcie pandemii izolacja i zakazy (w tym zamknięcie obiektów sportowych) będą miały charakter jednorazowy i zakończą się wiosną tego roku. Jeśli nastąpi to przed 1 maja br. (scenariusz 1

Polska borówka, nie amerykańska. "Kiedyś amerykańskość dodawała prestiżu"

Piskórce pod Warszawą jedną z pierwszych towarowych plantacji borówek w Polsce. Przez całe lata 80. produkowali też sadzonki. Przez pierwszych kilka lat istnienia gospodarstwa wciąż pracowali na swoich etatach. Na poważnie rozpoczęli działalność w stanie wojennym - na 8 hektarach pod Warszawą. Od

Atende miało 0,9 mln zł straty netto, 0,05 mln zł straty EBIT w II kw. 2018 r.

. Spośród spółek zależnych pozytywny wpływ na wyniki miały Sputnik Software, Atende Software i TrustIT, negatywny zaś pozostałe spółki, czytamy dalej. "Sytuacja operacyjna i finansowa Grupy Atende w 2018 r. kształtuje się bardzo podobnie do ubiegłorocznej. Znaczna sezonowość

EcoCar ma nowy model wynagrodzeń kierowców, celuje w 1 tys. aut na koniec 2019

od pierwszego dnia, kiedy wyjedzie na ulicę. Uniezależniamy się w ten sposób od bardzo zmiennego i sezonowego rynku taxi. Nowe zasady umów o współpracy z kierowcami pozwalają precyzyjnie planować przychody w stosunku do kosztów, bez względu na dynamikę i sezonowość rynku taxi. Aktualnie, wszystkie

ABC Data szacuje 919 mln zł przychodów i 3,3 mln zł netto w II kw. 2017 r.

; EBITDA - 8,4 mln zł; Zysk z działalności operacyjnej EBIT - 7,2 mln zł; Zysk netto - 3,3 mln zł; I półrocze 2017 roku: Przychody - 1 914 mln zł; Zysk brutto ze sprzedaży - 120,1 mln zł; EBITDA - 15,2 mln zł; Zysk z działalności operacyjnej EBIT - 12,6 mln zł; Zysk netto - 4,8

PMPG Polskie Media podtrzymują prognozy na 2016 r.

przychodów w 2017 r., wskazano w informacji. "Biorąc pod uwagę, że nasza działalność charakteryzuje się sezonowością i największe projekty realizowane są w IV kwartale, takie wyniki dają podstawy do optymizmu" ? podsumował prezes. EBITDA grupy

KUKE: Liczba upadłości firm wzrosła o 31,7% r/r w marcu br.

korekcie w drugiej połowie 2014 r., czego efekt widzimy obecnie. Kolejnym czynnikiem, który wpłynął na zwiększenie upadłości w marcu jest sezonowość tego zjawiska. Tuż po zamknięciu roku obrotowego, w przypadku złej kondycji finansowej firmy, podejmuje się decyzję co dalej robić z biznesem. Jednym z

Nextbike miał 5 mln zł straty netto, 2 mln zł straty EBITDA w I kw. 2019 r.

mierze wpłynęła na poziom raportowanych przychodów Nextbike Polska w I kw. 2019 (in plus) oraz EBITDA i wyniku netto (in minus za sprawą stosunkowo niskiej marży na dostawie). Wyłączając wpływ ww. dostawy I etapu MEVO, w I kw. obserwowana jest sezonowość działalności grupy - w okresie zimowym większość

ASM SFA: Średnia wartość wzorcowego koszyka FMCG wzrosła o 0,39 zł m/m w grudniu

zależne są od sezonowości występowania produktów). Dlatego też, w szerokiej, rocznej perspektywie ceny badanych produktów nie zmieniły się drastycznie (mimo iż według danych GUS w skali roku inflacja wyniosła 2,3%), wyjaśniono w materiale. "Nasze badanie koszyka zakupowego

PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 17,3% r/r do 132,1 mld zł w I-III kw.

warunkach sezonowości, przedsiębiorcy potrzebują większej puli środków do wykorzystania na bieżącą działalność. Dzięki nim mogą szybko i łatwo regulować własne zobowiązania. Mogą też udostępnić kontrahentom więcej czasu na zapłatę faktur. Sięgając po faktoring, podnoszą swoją konkurencyjność w sektorach, w

Zysk netto Atlas Estates wzrósł r/r do 11,59 mln euro w 2017 r.

sprzedaży sięgnęły 35,44 mln euro w 2017 r. wobec 32,67 mln euro rok wcześniej. "Łączne przychody grupy za rok zakończony 31 grudnia 2017 r. wyniosły 35,4 mln euro w porównaniu z 32,7 mln euro za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. Główne źródła przychodów grupy to działalność

KNF zatwierdziła prospekt Auto Partner, publikacja 5 maja

. "Cieszymy się z zatwierdzenia naszego prospektu emisyjnego i planujemy niezwłocznie rozpocząć ofertę publiczną. Środki pozyskane z emisji pomogą nam w dalszym zwiększaniu skali działalności, m.in. poprzez rozbudowę sieci dystrybucji, zaplecza magazynowo-logistycznego czy wprowadzanie do oferty

Własna firma. Jaka forma opodatkowania będzie najlepsza

-5. Możemy to robić co miesiąc lub raz na kwartał. Głównym kryterium wyboru jest płynność finansowa. Jeśli działalność raz przynosi duże dochody, a raz nie,  taka, w której sezonowość będzie odgrywała dużą rolę, wtedy lepiej jest wybrać opcję kwartalną. Jest elastyczna i można zmniejszyć

Dynamika wzrostu PKB w II kw. br. może być zbliżona do 5% r/r wg analityków

tej sprzedaży w kwietniu oczekiwaliśmy stabilizacji wyników w ujęciu zmian miesięcznych oczyszczonych z sezonowości, jednak opublikowane dane wskazały na wyraźny ich spadek i tym samym w ujęciu danych uśrednionych (za minione 3 miesiące) bardzo umiarkowany wzrost sprzedaży detalicznej. Na te same

Strata netto Sfinks Polska wyniosła 1,16 mln zł w I poł. 2017 r.

już szereg zmian, co pozwoliło nam skutecznie zapanować nad wpływem wzrostu kosztów na rentowność naszej działalności. Analiza wyników na poziomie danych porównywalnych pokazuje, że podjęte przez nas działania są skuteczne i systematycznie wracamy do wyników sprzed podwyżki płac. Już w drugim kwartale

Zysk netto PZU wzrósł r/r do 506 mln zł w II kw. 2017 r.

. do 19,2%. Wprowadziliśmy również działania, które pozwolą ograniczyć zmienność naszych wyników, spowodowaną sezonowością poszczególnych ryzyk" ? dodał Roman Pałac, prezes PZU Życie Uroczniona rentowność kapitałów własnych (ROE) wyniosła 22,1% w porównaniu do 10,7% w I

Orbis wycofuje się z przewozów międzynarodowych

towarowy INTER Bus" - głosi komunikat spółki. Orbis, który od dawna zapowiadał, że chce skupić się na swojej działalności podstawowej, czyli na zarządzaniu hotelami, podał, że zawarcie umowy oznacza wycofanie się grupy z charakteryzującego się wysoką sezonowością segmentu

Zysk netto Apatora spadł r/r do 18,79 mln zł w III kw. 2015 r.

dolnego, dopuszczalnego przedziału prognozy, który wynosi 72 mln zł. "Na poziom rocznego skonsolidowanego zysku netto wpływ będzie miała wysokość straty w Apator Rector sp. z o.o. oraz wysokość przychodów i zysku w spółce Apator Elkomtech SA, której działalność

Zysk netto PMPG wzrósł r/r do 2,37 mln zł w I poł. 2016 r.

zysku rok wcześniej. "Po bardzo dobrym pierwszym kwartale, w drugim utrzymaliśmy przychody na stabilnym poziomie. Wzrost rok do roku o 4 proc. to pozytywny trend, który ma szansę się utrzymać. Biorąc pod uwagę, że nasza działalność charakteryzuje się sezonowością i

Apartament w ciepłym kraju i nawet 10 proc. zysku. Inwestycyjna alternatywa czy kolejna piramida?

działalności. Condohotel za granicą Ile trzeba mieć, by zakupić apartament w systemie condo za granicą? – Nie musi ona być wcale wyższa od zakupu na rynku krajowym – twierdzi Rafał Lewandowski, ekspert z biura nieruchomości Lion Estate. W Gruzji apartament w condohotelu kosztuje od 970 dolarów (3,8

Trans Polonia stara się o kontrakty na przewozy dla Lotosu i Orlen Deutschland

;W kolejnym kwartale duży wpływ będzie miała konsolidacja pełnych wyników OTP. I kwartał, ze względu na sezonowość jest zawsze najsłabszy, a III zawsze najmocniejszy. Widać nasilenie sprzedaży w okresie wakacyjnym. I nie będzie obciążenia kosztami akwizycji" - powiedział członek zarządu

Pomocnicy rolników bez wynagrodzenia minimalnego. Adam Bodnar wytyka, że prawa konstytucyjne więźniów są lepiej chronione

Rafalskiej. Wzywa w nim resort do zbadania zgodności ustawy z konstytucją. Jego zdaniem sezonowość pracy w rolnictwie nie jest usprawiedliwieniem: – Sytuacja rolnika uczestniczącego w obrocie gospodarczym jest taka sama, jak przedsiębiorcy prowadzącego niewielką działalność gospodarczą, dlatego warunki

Zysk netto ogółem PMPG Polskie Media wzrósł r/r do 1,41 mln zł w I kw. 2017 r.

prezes PMPG Polskie Media Michał Maciej Lisiecki, cytowany w komunikacie. Podkreślił sezonowość rynku reklamy prasowej, która wpływa na wyniki I kwartału. Aby ograniczyć wpływ czynników sezonowych w przyszłości, PMPG organizuje obecnie swoje portfolio tak, aby przychody z

Wiceprezes LPP: Przed każdym szczytem sprzedażowym musieliśmy dokupować kolejne serwery. Biznes przenosi się do chmury

działalność. Liczyli się głównie klienci obsługiwani w sklepach stacjonarnych. Potwierdzają to konkretne liczby. Trzy lata po otwarciu sklepu w sieci sprzedaż internetowa stanowiła zaledwie 1,4 proc. udziału w przychodach spółki. W 2019 r. było to już ponad 11 proc. Ciągle więc nie zwalała ona z nóg. A jak

Przegląd prasy

obligacji do kwoty 40 mln zł.Celem programu jest dywersyfikacja źródeł finansowania oraz optymalizacja kosztów działalności, podała spółka. --Cele zaprezentowanego dziś projektu Polityki Energetycznej Polski (PEP) są zbieżne z kierunkami rozwoju realizowanymi przez Grupę Tauron

Przegląd informacji ze spółek

ustanowienia programu emisji obligacji do kwoty 40 mln zł.Celem programu jest dywersyfikacja źródeł finansowania oraz optymalizacja kosztów działalności, podała spółka. Cele zaprezentowanego dziś projektu Polityki Energetycznej Polski (PEP) są zbieżne z kierunkami rozwoju

Przegląd informacji ze spółek

kontynuacji pozytywnych trendów w zakresie kosztu ryzyka i marży odsetkowej netto w czwartym kwartale. Koszty ogółem - ze względu na sezonowość - mogą lekko wzrosnąć kw/kw w ostatnim kwartale 2017 roku, poinformowali przedstawiciele banku. Osiągnięty w okresie I-III kw. prawie 60

Hoolayą po świecie. Biznes przyjemny i opłacalny, czyli świat kupuje hulajnogi

pozytywnie, dlatego postanowiliśmy, że właśnie tym będziemy się w życiu zajmować. Rok później weszliśmy do świata biznesu - mówią. Zaczęło się od biznesplanu i zarejestrowania działalności gospodarczej. Firmę nazwali Hoolay (pisownia ma być ułatwieniem dla zagranicznych klientów). - Przygotowywaliśmy się do

Przegląd informacji ze spółek

X-Trade Brokers (XTB) nie wyklucza inwestycji w spółki o podobnym profilu, ale zakłada że głównym motorem wzrostu grupy będzie rozwój organiczny, wynika z zaktualizowanej strategii grupy. XTB zamierza rozwijać działalność poprzez ekspansję na nowe rynki w Afryce i Azji, a także

Polskie mrożonki podbijają świat. "Po prostu nasze jest lepsze"

na rynku produkcji owoców i warzyw mrożonych, zagęszczonych soków owocowych i warzywnych oraz przecierów z owoców i warzyw. Ponadto w ofercie posiadamy również mrożone grzyby i zioła. Działalność firmy obejmuje zakup i przetwórstwo szerokiej gamy owoców i warzyw krajowych. Największy zakład

PKB może skurczyć się nawet dwucyfrowo r/r w II kw. 2020 wg analityków

się na zamknięcie działalności z własnej woli, mogły nawet relatywnie zyskiwać na zamknięciu większych sklepów. Podobnie, dane dot. wzrostu PKB zapewne w lepszej mierze uwzględniają kanały on-line w konsumpcji prywatnej. W naszej ocenie na lepszy wynik wzrostu PKB w I kw. mogły złożyć się efekty

Hotele w czasach internetowej rewolucji. W tej branży "Uberem" są apartamenty na wynajem

nawet bardziej atrakcyjnych lokalizacjach. Natomiast położenie nad samym morzem ma tzw. krytyczną krzywą sezonowości. Trzy-cztery miesiące w roku jest wysoki sezon, zwłaszcza od końca czerwca do połowy sierpnia, gdy obłożenie sięga 90 proc. A potem zainteresowanie słabnie. Dlatego wiele hoteli na

Wzrost płac utrzyma się w granicach 6-8% w tym roku wg analityków

? implikowało silniejsze spowolnienie dynamiki zatrudnienia w trakcie roku. Na podstawie ocen przedsiębiorstw dot. popytu na pracę (wg badania NBP) oczekujemy raczej niższego, ale dodatniego tempa wzrostu zatrudnienia w nadchodzących miesiącach (w ujęciu zmian miesięcznych oczyszczonych z sezonowości), co