sejm ustawa prawo zamówień publicznych

Kancelaria Prawna Skarbiec

Będą zmiany dla firm realizujących zamówienia publiczne

Będą zmiany dla firm realizujących zamówienia publiczne

Wprowadzenie jednoznacznego określenia początku okresu, w którym strony umowy o zamówienie publiczne mogą prowadzić negocjacje dotyczące zmiany wynagrodzenia - przewiduje uchwalona przez Sejm nowelizacja Prawa zamówień publicznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i innych ustaw.

Próg 14.000 euro przestanie obowiązywać?

Wejście w życie skierowanej do Sejmu ustawy podniesie próg, od którego powstaje obowiązek stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych.

BCC: Stracona szansa na potrzebne zmiany w Prawie zamówień publicznych

Sejm przyjął część poprawek Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Nowelizację tę należy częściowo ocenić pozytywnie - twierdzą przedstawiciele BCC.

Kryzys gospodarczy powodem zmian przepisów przetargowych

ustawy Prawo zamówień publicznych. Szerszy zakres zmian zawartej umowy Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzona w 2007 r. ustaliła restrykcyjne brzmienie art. 144 ust. 1 zgodnie z którym każdą zmianę umowy w sprawie zamówienia

Krótsze procedury udzielania zamówień publicznych

przegrywająca. Informacja o uchybieniach zastąpi prawo do wniesienia protestu Zmiany przewidziane w skierowanym do Sejmu projekcie nowelizacji ustawy PZP dotyczą również postępowania o udzielnie zamówienia publicznego o wartości niższej niż progi unijne. W

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych - planowane zmiany.

zadań spółkom gminnym bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Dotychczasowa praktyka stosowania Prawa zamówień publicznych utrwalała pogląd, iż gminy mogły zlecać wykonywanie zamówień własnym spółkom jeżeli te złożyły najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym przez jednostkę

Sposób postępowania z zapytaniami do SIWZ

W świetle nowych przepisów wykonawca nadal będzie mógł zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert lub wniosków. Z kolei zamawiający będzie zobowiązany udzielić wyjaśnień

KRRiT zbada modele rodziny, które pokazują seriale. Wykonawca został wybrany

KRRiT zbada modele rodziny, które pokazują seriale. Wykonawca został wybrany

, zapytał, czy KRRiT ogłosi przetarg na badanie dotyczące modelu rodziny w stacjach telewizyjnych?  - Z uwagi na wartość zamówienia niższą niż próg wskazany w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.), umowa zawarta została z

Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

W dniu 11 września 2019 r. Sejm RP uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych . Ustawa trafi teraz do prac w Senacie. Zgodnie z założeniami Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urzędu Zamówień Publicznych najważniejsze kierunki zmian ujęte w nowym Prawie zamówień publicznych to w

Praktyczne wskazówki dotyczące powołania zespołu nadzorującego zamówienie

Praktyczne wskazówki dotyczące powołania zespołu nadzorującego zamówienie

zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Uzasadnienie, Druk sejmowy Nr 366, Sejm VIII kadencji, s. 16), która wprowadziła ten przepis. Ustawodawca zakładał, że: "zespół będzie odpowiedzialny za nadzór nad realizacją zamówienia publicznego. Celem powołania zespołu ma być zapewnienie

Senat wprowadził kilkadziesiąt poprawek do ustawy o bonie turystycznym

też przepisy pozwalające Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) zamawiać usługi lub dostawy związane z realizacją tej ustawy z pominięciem Prawa zamówień publicznych. Przyjęto też szereg poprawek redakcyjnych, doprecyzowujących

Sejm przyjął tzw. tarczę 4.0, m.in. chroniącą przed wrogimi przejęciami spółek

. Ustawa zakłada ułatwienia dot. przetargów w warunkach epidemii COVID-19, a także poprawiamy sytuację wykonawców zamówień publicznych. Wprowadza zmiany w Prawie zamówień publicznych, które pozwolą na obniżenie kosztów udziału wykonawców w procedurach przetargowych, a także

Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych

wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Jak poinformowała minister Jadwiga Emilewicz, nowe Prawo zamówień publicznych trafi niebawem do dalszych prac w Sejmie i w Senacie i ma szansę zostać przyjęte do końca trwania kadencji obecnego parlamentu. "Nowe Prawo zamówień

MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Sejm uchwalił wczoraj wieczorem nowe Prawo zamówień publicznych, którego efektem ma być m.in. wzmocnienie pozycji i lepsza ochrona praw wykonawców i podwykonawców zamówień publicznych, zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych - ujednolicony tekst ustawy

r. Uchwalona przez Sejm w dniu 14 marca 2014 r. ustawa wprowadza doniosłą zmianę dla wszystkich uczestników procesu udzielenia zamówienia publicznego. Zobacz: Szczegóły ostatniej nowelizacji Prawa zamówień publicznych »

Minimum 3 lata więzienia i do 20 mln zł kary za złamanie sankcji. Ale przedsiębiorcy boją się nowego prawa

Minimum 3 lata więzienia i do 20 mln zł kary za złamanie sankcji. Ale przedsiębiorcy boją się nowego prawa

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Kluczowe filary projektu przedstawił wiceminister w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i

Premier powołał czterech wiceministrów rozwoju

. przeciwdziałania zatorom płatniczym, ustawą o Prostej Spółce Akcyjnej, Pakietem Przyjazne Prawo i Prawem Zamówień Publicznych. Robert Krzysztof Nowicki - powołany na podsekretarza stanu. Specjalista z zakresu zarządzania programami, projektami oraz zmianą i ryzykiem, działacz partii

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: cena nie będzie już jedynym kryterium

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: cena nie będzie już jedynym kryterium

W dniu 29 sierpnia 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Przyjęta przez Sejm ustawa czeka na podpis Prezydenta, a następnie publikację w Dzienniku Ustaw. Biorąc pod uwagę vacatio legis przyjęte w nowelizacji (30 dni od publikacji ustawy

Nowela Prawa zamówień publicznych ma trafić do spec komisji ds. deregulacji

Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Rządowy projektu ustawy - Prawo zamówień publicznych, jak i przepisy wprowadzające tę ustawę mają trafić do komisji nadzwyczajnej ds. deregulacji. Posłowie mają wątpliwości, czy tak duży projekt zdążą rzetelnie przeanalizować podczas obecnej

Małe firmy bez zamówień. Zmieniać prawo czy mentalność

rozczarowaniem przyjąłem decyzję komisji gospodarki Sejmu o odrzuceniu pomysłu, by wprowadzić do Prawa zamówień publicznych przepisy zachęcające instytucje zamawiające do dzielenia zamówień publicznych - mówi "Wyborczej" poseł Gibała. Jak zaznacza poseł, możliwość dzielenia

Sejm skierował projekt tzw. tarczy 4.0 do Komisji Finansów Publicznych

Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - Sejm skierował projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (tzw. tarczy 4.0) do sejmowej Komisji Finansów Publicznych

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

7 lutego 2014 r. Sejm przyjął zmiany przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, które między innymi znoszą próg 14.000 euro. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązują od wartości 30.000 euro, tj. od kwoty 126.747,00 zł. netto. Uchwalona w dniu 7 lutego 2014 r. nowelizacja ma na celu

Zabawa cyferkami, czyli awantura o ustawę antylichwiarską. Tak reguluje się branżę pożyczkową

Zabawa cyferkami, czyli awantura o ustawę antylichwiarską. Tak reguluje się branżę pożyczkową

analiz ekonomicznych i społecznych skutków tej regulacji. Wreszcie ustawa została zaakceptowana przez rząd i w grudniu ubiegłego roku powędrowała do Sejmu. PiS ustawę wychwalało, że jest korzystna dla kredytobiorców - mniej przecież zapłacą za pożyczkę. Opozycja ganiła, że jest zabójcza dla branży

Specustawa o zapobieganiu epidemii. Podpowiedzieliśmy senatorom

wszystkich branż.   - Rodzice opiekujący się dziećmi z powodu zamknięcia żłobka, przedszkola czy szkoły będą mieli prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. - Nie będą stosowane przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych przy dokonywaniu zamówień na towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID

Sejm przyjął większość poprawek Senatu do tarczy 4.0

Warszawa, 22.06.2020 (ISBnews) - Sejm poparł w piątek wieczorem większość poprawek Senatu do ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (tzw. tarczy 4.0), wzmacniających

Umowa o wykonanie zamówienia publicznego

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w obecnie obowiązującym stanie prawnym nakładają na zamawiającego obowiązek przewidzenia przypadków i warunków istotnych zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego . Przewidzenie takich zmian w sposób jednoznaczny wymaga dużego

Ponad 140 tys. firm odzyska pieniądze. Rząd przyznaje się do bubla w "tarczy antykryzysowej"

. Czekamy na rozstrzygnięcie” - mówi "Wyborczej" Paweł Żebrowski z biura prasowego ZUS. Zmianę prawa zapisano w przyjętej właśnie przez Sejm ustawie "o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia". Przewiduje ona nowe regulacje dla przedsiębiorców, którzy do 30

Strajk w Solarisie. Nie, twoja firma nie jest twoją prywatną sprawą

negocjować jej warunki w granicach prawa. Co też robią. Po drugie nie ma - no może poza gwiazdami muzyki popularnej - wielu osób, które całkiem prywatnie, w celach zawodowych czy też czysto hobbystycznych nabywają sobie autobusy i tramwaje. Solaris żyje z zamówień publicznych, innymi słowy z pieniędzy

Szykują się zmiany w Prawie zamówień publicznych?

podwykonawstwa pokazują głęboką potrzebę położenia większego niż dziś nacisku na zasady realizacji podwykonawstwa." Dlatego też UZP zaproponował zmiany w Prawie zamówień publicznych, które mają na celu uregulowanie kwestii podwykonastwa. Celem proponowanych zmian ustawy Prawo

Sejm przyjął ustawę zakładającą stopniowe uwalnianie cen gazu

Warszawa, 30.11.2016 (ISBnews) - Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, który zakłada stopniowe znoszenie regulowania cen gazu ziemnego w odniesieniu do poszczególnych grup odbiorców (dla gospodarstw domowych - z

Sejmowy przetarg bez gwarancji społecznych. Związki piszą skargę do marszałka

nowelizacji wydaje się być hipokryzją. Lepiej dla pracowników? 19 października ubiegłego roku Sejm przyjął nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych. Dzięki nowym przepisom m.in. przy robotach budowlanych i usługach wykonawca lub podwykonawca

Za mało kobiet w zarządzie? No to kara. Unia wreszcie zaczyna walczyć o równouprawnienie

Rozwiązanie w postaci kwot jest powszechnie dyskutowane, ale stosowane rzadko. W Polsce obowiązuje jedynie w domenie publicznej w odniesieniu do konstruowania list wyborczych - w wyborach do Sejmu, do Parlamentu Europejskiego oraz samorządowych - i zakłada, że żadnej płci nie może być na listach

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

. Nowe przepisy przewidują np. wprowadzenie procedury dialogu technicznego. Czym będzie dialog techniczny? W przypadku chwalenia przez Sejm nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z przedłożeniem Rządowym zamawiający będzie miał prawo

Senat wprowadził szereg poprawek do tzw. tarczy antykryzysowej 4.0

postępowania karnego, Kodeksu postępowania cywilnego) oraz prawa o ustroju sądów powszechnych i prawa budowlanego nie powinna być dokonywana w tej ustawie i je z tej ustawy usunął. Przyjął również szereg poprawek doprecyzowujących. Dopłaty będą wypłacane przez Bank Gospodarstwa

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

; 2) podejmuje rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach przewidzianych ustawą; 3) wydaje w formie elektronicznej Biuletyn Zamówień Publicznych, w którym zamieszczane są ogłoszenia przewidziane ustawą; 4) (uchylony) 5

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

; 2) podejmuje rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach przewidzianych ustawą; 3) wydaje w formie elektronicznej Biuletyn Zamówień Publicznych, w którym zamieszczane są ogłoszenia przewidziane ustawą; 4) (uchylony) 5

Duże firmy będą mogły egzekwować zaległe płatności za budowę dróg

przysługujących im praw w dochodzeniu zaległych płatności. Proponowane zmiany Rządowy projekt nowelizacji ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych odwołuje się do

Pracodawcy RP: Dla firm PiS robi dwa kroki w przód i trzy kroki w tył

paraliżujące działalność gospodarczą. Następnie na podstawie analizowanych ustaw eksperci stworzyli indeksy (de)regulacji dla kilku obszarów prawa, m.in. podatków, prawa pracy, administracji, działalności gospodarczej, nieruchomości, prawa konkurencji i konsumentów czy zamówień publicznych. Morawiecki jak

Nowa "tarcza antykryzysowa". Rząd wprowadza wsparcie dla spłacających kredyty

Choć rząd przyjął "tarczę 4.0" już w środę, to nie chce ujawnić konkretnych zapisów ustawy. Projektu "tarczy" nie ma na stronach rządowych i Sejmu. "Wyborcza" zdobyła jednak dokument, dzięki czemu możemy podać więcej szczegółów o nowych rozwiązaniach. Kredyty i

Poczta Polska ma 4-letni kontrakt na obsługę Sejmu wartości ok. 1 mln zł

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie Prawo zamówień publicznych, to przede wszystkim: dobre zaplecze logistyczne, sieć placówek pocztowych, korzystna cena ale także liczba osób zatrudnionych do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę, podano także

"Polski ład". Podatkowe zombie przegłosowane i wejdzie w życie

na klasę średnią), póki nie ma przepisów, a pracę będą mogły zacząć dopiero teraz.  – Zakład Ubezpieczeń Społecznych wylobbował dla siebie zwolnienie ze stosowania prawa zamówień publicznych dla potrzeb realizacji zmian wprowadzonych tą ustawą. Niestety, firmy na zwolnienia czy taryfy

Sejmowa komisja zajmuje się projektem ustawy dot. walki z koronawirusem

- pominięcie prawa zamówień publicznych, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 - zwolnienie personelu medycznego z kontroli na terenie lotnisk - możliwość niestosowania przepisów prawa budowlanego oraz prawa o

Zamiast do Biedronek i Lidlów na niedzielne zakupy mamy pójść do Żabek albo na targ

sprzedaży, czyli jeden to jak 10-18 Biedronek. Auchan, owszem, nieco zaspał ze swoją transformacją w poczty. Parlament właśnie pracuje nad usunięciem luki pozwalającej na tej podstawie na otwarcie sklepów. W piątek było głosowanie ustawy w tej sprawie.  Co właściwie uchwalił Sejm? Tak najkrócej, to

Nowe prawo i ostry protest prywatnych firm wywożących śmieci

publicznych. Rząd rozpoczął prace nad zmianą tych przepisów - wymagają tego dyrektywy unijne. Projekt ustawy jest już w Sejmie. Obok serii wymogów uznanych za konieczne w całej Unii Europejskiej Polska chce pójść o krok dalej i dać samorządom prawo do zamawiania usług w swoich

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

miejsce składania dokumentów; Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 7) informację o metodach i technikach naboru. 4. Termin, o którym mowa w ust. 3 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od

Projekt ustawy o umowach koncesji na roboty bud. przesłany do Sejmu

Warszawa, 07.06.2016 (ISBnews) - Projekt ustawy projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi celem wprowadzenia przejrzystych zasad i procedur zawierania umów koncesji na roboty budowlane lub usługi został przesłany do Sejmu, podała Kancelaria Prezesa Rady

Przegląd prasy

ze spółką Bumechu ma umowę na prace dla JSW za 16 mln zł netto --ZUE miało wstępnie 1,1 mln zł zysku netto w I poł. 2019 r. --Nowela Prawa zamówień publicznych ma trafić do spec komisji ds. deregulacji --ZM Ropczyce

Pięć pytań o "piątkę Kaczyńskiego". Posłowie chcieli być przyjaciółmi zwierząt, zafundowali sobie klincz

Rolniczych w zeszłym tygodniu, w związku z przyjęciem przez Sejm “skandalicznej decyzji o przyjęciu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt”. Związkowcy chcą, by rolnicy zablokowali drogi w całym kraju.  Chodzi o tzw. piątkę Kaczyńskiego dla zwierząt, w ramach której zakazane mają być m.in

PiS wprowadza rewolucję na rynku pracy. Przymusowy urlop i zwolnienie z pracy mailem. Ciemna strona "tarczy antykryzysowej 3.0"

zadłużania się samorządów, poluzowaniu przepisów związanych z zamówieniami publicznymi i dopłacie do odsetek dla firm. Teraz się okazuje, że pani minister pominęła rozwiązania dla rządu niewygodne. Tymczasem nowa, licząca 48 artykułów "tarcza" oznacza rewolucję na rynku pracy. I to rewolucję, która

Kto może naliczyć kary umowne od wykonawcy?

dochodzeniem roszczeń wynikających z nienależytego jej wykonywania. Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Zobacz jakich zmian należy się spodziewać » Wyjaśnienie Umowa o zamówienie publiczne powinna

Śmieciarze protestują przeciw zmianom w zamówieniach publicznych

zamówieniach publicznych ich argumenty nie zostały uznane. Tym razem problemu nie widzą członkowie sejmowej podkomisji. Przygotowana przez rząd nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych wprowadza możliwość dokonywania tzw. zamówień in-house, czyli bezprzetargowego zlecania

Partia i Spółki w PZU. Narodowy ubezpieczyciel rozrywany wojnami frakcji PiS

Lecha Kaczyńskiego. Również od 2015 r. był sekretarzem stanu w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy. Zajmował się tam m.in. przygotowywaniem ustawy frankowej, która do dziś nie została przyjęta przez Sejm. Później został z tej funkcji odwołany, żeby wejść do rady nadzorczej TVP i objąć stanowisko doradcy

Publiczne kontrakty tylko dla przedsiębiorców-hazardzistów?

Oburzenie pracodawców wywołała kolejna, niekorzystna dla firm modyfikacja art. 24 ustawy Prawo zamówień Publicznych, którą uchwalił w miniony piątek Sejm. Jej ubiegłoroczna nowelizacja umożliwiła zamawiającym wykluczenie z rynku na trzy lata bez orzeczenia sądu. Wystarczy, że

Wywłaszczenia, nacjonalizacja biznesu. Saudyjczycy alarmują o nadużyciach wobec inwestorów w Polsce

Saudyjczyków holding GECX (ma siedzibę w Genewie) nabył prawa korporacyjne w Onico Energia. Spółka - dostawca gazu, należała wówczas do Onico SA - podmiotu publicznego, notowanego na NewConnect. Zajmujące się obrotem paliwami, w tym LPG, diesla i biopaliw do polskich i międzynarodowych koncernów oraz odbiorców

Razem i OPZZ chcą wspólnie walczyć z patologiami na rynku pracy

ustawy o zamówieniach publicznych, narzucających instytucjom państwowym wyższe standardy w zakresie przestrzegania prawa pracy. Na śmieciówce i w związku zawodowym OPZZ i Razem zamierzają także zająć się sprawą uzwiązkowienia osób na umowach

MR: Tarcza Antykryzysowa uchwalona przez Sejm - szczegóły wybranych rozwiązań

będzie przyspieszony tryb lub niestosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych w przypadku zamówień niezbędnych do walki z koronawirusem. * Ułatwienia dla branży turystycznej Przedłużenie terminu na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności

Rząd nie chce pokazać, co przyjął. "Wyborcza" ujawnia ponad 100 nowych zmian dla pracowników i przedsiębiorców

nie stosuje się reżimu ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy wartość zamówienia jest niższa niż progi unijne określone w tej ustawie oraz poprzez wprowadzenie możliwości, aby wójt, burmistrz, prezydent miasta (jako organ zarządzający gminy), zarząd powiatu (jako organ zarządzający powiatu

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

często cena - choćby np. na usługi bankowe czy ubezpieczeniowe. Zobacz: Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Prawa zamówień publicznych [POBIERZ] Zakres zamówień, które będą mogły być udzielane z wykorzystaniem wyłącznie najniższej

Koniec z dyktatem ceny w przetargach. Ma się liczyć jakość

14 kwietnia upłynął czas na przyjęcie przez Polskę i inne kraje Unii Europejskiej zmian w prawie zamówień publicznych - dwa lata temu tę datę w dyrektywach wyznaczył Parlament Europejski. Jeszcze nie wiadomo, kiedy nowe przepisy wejdą w życie. Na razie projekt zmian w ustawie o

"Tarcza antykryzysowa" otworzy drogę do nacjonalizacji firm. To narzędzie niezbędne czy niebezpieczne?

.  Czyli będzie to nacjonalizacja.  Nowe prawa PFR  Taką możliwość wprost zakłada projekt nowelizacji ustawy o systemie instytucji rozwoju, który określa zasady działania Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) powołanego cztery lata temu do realizacji tzw. programu Morawieckiego, czyli programu

Patriotyzm gospodarczy robi furorę w mediach. Będą zmiany w prawie

Kolejna sprawa, która rozgrzała uczestników konferencji, dotyczyła prawa zamówień publicznych. Zamówienia publiczne to gigantyczne pieniądze (ok. 270 mld zł rocznie), które mogą zasilać polskich przedsiębiorców. Pytanie jednak, czy można w przetargach zamieszczać klauzulę

Przegląd prasy

--APS Energia ma umowę z rosyjską spółką na dostawę urządzeń za 22,8 mln zł netto --Klabater planuje wydanie dwóch gier z umowy z Discovery w II poł. 2020 r. --Prezydent podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych

Sejm uchwalił pakiet MŚP, wprowadza m.in. blisko 50 uproszczeń dla firm

wypracowaliśmy we współpracy z nimi. Uchwalenie pakietu, nie oznacza jednak, że spoczywamy na laurach. Już niebawem rząd powinien przyjąć nasz projekt ustawy przeciwdziałającej zatorom płatniczym, a jeszcze w tym miesiącu przedstawimy projekt nowego Prawa zamówień publicznych, które będzie zdecydowanie bardziej

Cena ważniejsza niż etat. Nawet dla samej PIP. Wielka kompromitacja

. Poczta Polska nieśmiało argumentowała, że ustawa o zamówieniach publicznych znowelizowana w październiku ubiegłego roku dopuszcza możliwość wprowadzenia do przetargów jeszcze jednego kryterium: zatrudniania pracowników na umowy o pracę. A takie cele społeczne powinny być w końcu propagowane przez

Przegląd prasy

rynku kapitał. --MPiT: Sejm uchwalił ustawę o ograniczeniu zatorów płatniczych --MF: Sejm uchwalił projekt ustawy wprowadzającej PIT zero dla młodych --Forever Entertainment: Premiery 'Gunpowder on The Teeth' i 'Terrorhythm

W Poczcie mieli 70 mln na wybory, a nie mają na premie dla załogi. "Solidarność" w furii

na rynku polskim specyfiką, której w żaden sposób nie można porównać z postępowaniem PGE Obrót". W ramach przygotowań do wyborów PP zamówiła również w firmie Maskpol worki do przewozu kart wyborczych za ponad 5 mln zł. Worków było 44 tys., czyli jeden kosztował prawie 117 zł. Również podniosły

Po rozszerzeniu czerwonych stref ta branża upadnie jako pierwsza

stref trzeba będzie skasować nadchodzące imprezy – i to do końca pierwszego kwartału przyszłego roku (wynika to z przepisów o zamówieniach publicznych, czyli konieczności rozpisania przetargów na nowo, a także szacunków strat, które ponieśliby przedsiębiorcy, jeśli targi by się nie odbyły

Słynna "wrzutka" senatora Rockiego niekonstytucyjna. Porażka Platformy

. Fundacji Helsińskiej, konstytucję naruszał nie tylko tryb uchwalenia "poprawki Rockiego", ale też jej treść, która nieproporcjonalnie do konieczności ogranicza konstytucyjne prawo do informacji o działaniach władzy publicznej. Nowelizację ustawy o dostępie do informacji

Firmy boją się czarnej listy wykluczające z zamówień publicznych

Na decyzję rządu o skierowaniu do Sejmu czeka projekt 11 już nowelizacji obowiązującej od ośmiu lat ustawy Prawo zamówień publicznych. Tym razem chodzi głównie o wpisanie do niej unijnych rozwiązań dotyczących zamówień związanych z obronnością i bezpieczeństwem. Jednak

Przedsiębiorcy: czujemy się oszukani przez państwo. ZUS każe płacić "zaległe" składki za umowy-zlecenia. Emerytka ma do oddania 400 tys. zł!

Adriana Rozwadowska: Pracodawcy domagają się abolicji ozusowania umów-zleceń. Brzmi, jakbyście za coś nie zapłacili, a potem chcieli uniknąć kary. Marek Kowalski: Nie płaciliśmy na życzenie i za zgodą państwa. Zacznijmy od początku. Mamy rok 2008, zmienia się ustawa o zamówieniach publicznych

Wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę może się opóźnić. Zastrzeżenia ma MSZ

ustawa może być pomocą publiczną dla niektórych przedsiębiorców, co również trzeba byłoby notyfikować. Projekt przewiduje bowiem dużo wyjątków. Otwarte bez przeszkód mogłyby być stacje benzynowe, małe sklepy, gdzie sprzedaje właściciel, sklepy na dworcach etc. Zamknięte za to byłyby prawie wszystkie

Lobbing pod lupą. Powodów do zachwytu nie ma

przy rządzie zarejestrowanych jest kilkuset lobbystów, przy Sejmie - 31, tymczasem w niemieckim Bundestagu prawie 2 tys. Choć ustawa zobowiązuje poszczególne instytucje do raportowania spotkań z lobbystami, to w praktyce ten zapis jest martwy. Każdy resort bowiem sam

Polityka społeczna. Stawka godzinowa dopiero w 2017

1 stycznia 2017 r. Rząd pracuje też nad nowelizacją ustawy o zamówieniach publicznych. Ma ona preferować w przetargach firmy zatrudniające na etacie. Dziś nie ma takiego obowiązku. Każdy zamawiający sam decyduje, czy będzie dawał dodatkowe punkty za etaty, czy nie

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

wskazana powyżej ustawa jest podniesienie progu stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych. Dotychczas określona w art. 4 pkt. 8 kwota 6.000 euro po przekroczeniu której powstawał obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych zostaje podniesiona do 14.000 euro

KPP: Marszałku, przesuń posłom wakacje

Malinowski, prezydent Konfederacji. KPP uważa, że sprawna i szybka realizacja niezbędnych inwestycji uzależniona jest od uchwalenia nowelizacji kilkudziesięciu ustaw, m.in. prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, a także ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Przegląd prasy

--Niedużak z MPiT: Nowe Prawo zamówień publicznych parlament przyjmie do sierpnia --Niedużak z MPiT: Rząd przyjmie ustawę o zatorach płatniczych w kwietniu --Niedużak z MPiT: Do projektu dot. prostej spółki akcyjnej powstanie podkomisja

Publiczny sposób na walkę z umowami śmieciowymi. Są już efekty

komunikacie prasowym organizacja przedsiębiorców Konfederacja Lewiatan. - W zamówieniach publicznych nadal nie uwzględnia się minimalnego wynagrodzenia - zarzuca organizacja. Efekt jest taki, że ochroniarze czy sprzątaczki pracują na umowach cywilnoprawnych za średnio 6 zł za

Przegląd prasy

przesłany do Sejmu --Projekt ustawy Prawo pocztowe został przesłany do Sejmu --GUS: Produkcja samochodów osobowych spadła o 3% r/r w lutym --GUS: Produkcja energii elektr. wzrosła o 6,6% r/r do 14,6 TWh w lutym

Pierwszy świadek przed komisją VAT. Zeznawał prof. Witold Modzelewski, który tworzył ustawy podatkowe za pieniądze PiS

Konwiński z PO zażądał, aby podać, ile PiS zapłacił za projekty ustaw zamówione w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewskiego. Horała zbagatelizował te zastrzeżenia, twierdząc, że ze swej natury każdy świadek jest subiektywny/stronniczy, a to, że Modzelewski jest doradcą podatkowym PiS, jest powszechnie

Przegląd prasy

zapotrzebowanie na pracę Ukraińców podwyższyło ich oczekiwania płacowe --Sejm wciąż nie zajął się ustawą ograniczającą pracę sklepów. Do debaty nad projektem może się jednak mocniej włączyć Ministerstwo Pracy --Ministerstwo Finansów opublikowało ostateczne

Są już gotowe projekty ustaw o pomocy pracownikom i firmom. Oto najważniejsze zapisy z "tarczy antykryzysowej" i 93 punkty

działalności – wsparcie będzie możliwe w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, jak również w terminie 12 miesięcy od ogłoszenia ich odwołania. 18. Zmiany w prawie zamówień publicznych w zakresie obowiązku wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem

Prawnicy ostrzegają: przewalutowanie kredytów może być niekonstytucyjne

jej zmiana, budzi poważne wątpliwości w zakresie zgodności z konstytucyjnymi normami wolności gospodarczej, zasady praw nabytych oraz zasady równości" - pisali wówczas sejmowi prawnicy, negatywnie recenzując projekt ustawy. Allen & Overy, by potwierdzić, że kredyt też

PiS czekał na to od ponad czterech lat. Wreszcie dociśnie markety. Ceny pójdą w górę

, gdzie 100 proc. produktów to marki własne. Albo że jeśli jakaś sieć będzie musiała ograniczać zakupy u polskich producentów marek własnych, to przepisy ominie i towar zamówi za granicą. Dokładając pośredników. Ale ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji już teraz mówi, że „czynem nieuczciwej

Przetargi bez protestu będą szybsze

Tak w największym skrócie ma wyglądać ochrona prawna przedsiębiorców walczących o publiczne kontrakty. W ubiegłym tygodniu Sejm nadał ostateczny kształt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Teraz czeka ona już tylko na podpis prezydenta (nowe przepisy zaczną

Osierocona branża. Taksówkarze uciekają z zawodu. Desperaci wożą seksklientów lub narkotyki

. mam trójkę, a moja żona pracuje, to w ferie musiałem pomagać jej w opiece nad nimi, bo nie było jak zorganizować im wyjazdu lub kolonii. Wyjeżdżałem do pracy po 17. To czas, kiedy prawie się nie zarabia, bo miasto przestaje żyć. Urlopu nie mam, więc za takie przymusowe wakacje nikt mi nie zapłacił

Przegląd prasy

: Wishlist outstanding w sklepie Steam wynosi 772 tys. graczy --MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych --Portfel zam. Elektrotim S.A. wzrósł o 21,5% r/r do 248,68 mln zł na koniec VIII --TIM miał 8,46 mln zł zysku

Jak Poczta stała się buldożerem torującym Dudzie drogę do prezydentury

Andrzej Duda bryluje w sondażach. Sejm pracuje nad ustawą o głosowaniu korespondencyjnym. Plan? 30 mln pakietów mają nosić listonosze Poczty Polskiej.  Problem jest jeden: prezes operatora Przemysław Sypniewski to, owszem, doświadczony menedżer z wieloletnim stażem, jeśli chodzi o logistykę oraz

Rząd ma receptę na atak spekulantów walutowych

przekroczy tę granicę, to prawo zobowiązuje rząd, by następny budżet był bez deficytu. A więc w górę musiałyby pójść podatki, a wydatki zostać ścięte. - Dodatkowe obciążenia w postaci wzrostu stawki VAT przewiduje ustawa o podatku od towarów i usług. Chodzi o ewentualne przekroczenie progu 55 proc. w relacji

Podwykonawcy będą lepiej chronieni przez prawo

rachunków przez firmy, dla których pracowali przy budowie dróg. Żeby w przyszłości nie doszło do podobnej sytuacji, rząd postanowił skierować do Sejmu projekt nowelizacji prawa zamówień publicznych. Zgodnie z projektem zamawiający roboty budowlane będzie musiał wiedzieć o

Przegląd prasy

--Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych --Na rynku walutowym powyborczy spokój i czekanie na Fed --Prezydent podpisał nowelizację ustawy o usługach płatniczych --Prezydent zawetował nowelizację ustawy o

Mniej kontroli przy przetargach

Skierowaniu przez niego do Sejmu projektu nowelizacji Prawa zamówień publicznych zakłada całkowitą zmianę taktyki kontrolnej. Obecnie UZP patrzy na ręce urzędnikom organizującym największe przetargi, czyli takie, których wartość przekroczy 10 mln euro w przypadku kontraktów na

Przedłużenie terminu związania ofertą według nowych zasad

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Nowy przepis stanowi, że wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym

Firmy nie chcą walczyć o państwowe zlecenia

, a od ich decyzji nie ma odwołania. Czy obecnemu rządowi uda się to zmienić? W Sejmie odbyło się właśnie drugie czytanie projektu nowelizacji Prawa zamówień publicznych, która przywraca ochronę prawną dla przedsiębiorców przy zamówieniach powyżej 14 tys. euro (poniżej tej

Jak przekazać firmę w spadku

od woli spadkobierców zainteresowanych kontynuacją działalności przedsiębiorstwa” – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy o sukcesji przedsiębiorstw. * Przykład Pan Michał miał niewielką restaurację, w której do posiłku można było zamówić również alkohol. Lokal miał charakter rodzinny

Biznes nie musi umrzeć wraz z właścicielem. Jak przekazać firmę w spadku?

odsunięte w czasie, niezależnie od woli spadkobierców zainteresowanych kontynuacją działalności przedsiębiorstwa” – czytamy w uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy o sukcesji przedsiębiorstw. PRZYKŁAD. Pan Michał miał niewielką restaurację, w której do posiłku można było zamówić również

Przegląd prasy

--CCC ma umowy objęcia akcji serii H o łącznej wartości 530 mln zł --Sejm przyjął ustawę zwiększającą wydatki na Siły Zbrojne do 2,5% PKB w 2030 r. --SAP Polska: Każda firma będzie musiała stawić czoła ryzykom związanym z RODO

Przegląd prasy

pomiędzy gazoportami Świnoujście i Krk --Sieć Grupy Dino powiększyła się o 49 sklepów w I półr. wobec 46 rok wcześniej --Innogy nie będzie rozwijać publicznej sieci ładowania aut, czeka na ustawę --Adam Wojtkowski obejmuje

Rating Polski w górę. Agencja S&P uznała, że nasza wiarygodność kredytowa jest lepsza

o reguły państwa prawa i przestrzegania porządku konstytucyjnego. - Komisja Europejska, wspierana przez wiele państw członkowskich, podtrzymuje stanowisko, że Polska nie przestrzega zapisów traktatów po tym, jak zmieniono zapisy ustaw dotyczące Sądu Najwyższego - czytamy.  Zdaniem S&P

Przegląd prasy

-- Senat nie będzie spieszył się ze specustawą wyborczą -- Urzędnicy mogą masowo tracić pracę, jeśli okaże się, że deficyt budżetowy będzie wyższy od planowanego lub dług publiczny zacznie gwałtownie rosnąć --Rządowy program zbudowania innowacyjnego

Akcja na Facebooku. Naukowcy wiążą się w proteście przeciw złej ustawie

. A potem ktoś strzelił "słit focię" i wrzucił na Facebooka, na stronę "Realizacja PZP wiąże ręce nauce", obok innych podobnych zdjęć. W ten sposób naukowcy protestują przeciwko ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Fanpage na Facebooku stworzyło trzech