sejm ustawa o zamówieniach publicznych

Kancelaria Prawna Skarbiec

Będą zmiany dla firm realizujących zamówienia publiczne

Będą zmiany dla firm realizujących zamówienia publiczne

Wprowadzenie jednoznacznego określenia początku okresu, w którym strony umowy o zamówienie publiczne mogą prowadzić negocjacje dotyczące zmiany wynagrodzenia - przewiduje uchwalona przez Sejm nowelizacja Prawa zamówień publicznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i innych ustaw.

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych - ujednolicony tekst ustawy

Uchwalona przez Sejm w dniu 14 marca 2014 r. ustawa wprowadza doniosłą zmianę dla wszystkich uczestników procesu udzielenia zamówienia publicznego.

Próg 14.000 euro przestanie obowiązywać?

Wejście w życie skierowanej do Sejmu ustawy podniesie próg, od którego powstaje obowiązek stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych.

BCC: Stracona szansa na potrzebne zmiany w Prawie zamówień publicznych

BCC: Stracona szansa na potrzebne zmiany w Prawie zamówień publicznych

celem nowelizacji, niespodziewanie stało się zaostrzenie sankcji wobec nierzetelnych wykonawców. Dotychczas odpowiedni zapis Prawa zamówień publicznych wykluczał z przetargów wykonawców, wobec których w ciągu ostatnich trzech lat zapadła prawomocna decyzja o zerwaniu kontraktu z winy wykonawcy, przy

Kryzys gospodarczy powodem zmian przepisów przetargowych

(zwłaszcza w postępowaniach o znacznej wartości szacunkowej) wpływają do zamawiającego tuż przed upływem wskazanego terminu, co w konsekwencji prowadzi do przedłużenia terminu składania ofert, wydłużając tym samym procedurę udzielenia zamówienia publicznego. Wprowadzane w art. 38 zmiany zmierzają do

Krótsze procedury udzielania zamówień publicznych

przegrywająca. Informacja o uchybieniach zastąpi prawo do wniesienia protestu Zmiany przewidziane w skierowanym do Sejmu projekcie nowelizacji ustawy PZP dotyczą również postępowania o udzielnie zamówienia publicznego o wartości niższej niż progi unijne. W

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych - planowane zmiany.

samorządu terytorialnego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nowelizacja zakłada wyłączenie spod obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zamówień udzielanych przez jedną lub więcej jednostek samorządu terytorialnego spółce kapitałowej, o

Sposób postępowania z zapytaniami do SIWZ

W świetle nowych przepisów wykonawca nadal będzie mógł zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert lub wniosków. Z kolei zamawiający będzie zobowiązany udzielić wyjaśnień

KRRiT zbada modele rodziny, które pokazują seriale. Wykonawca został wybrany

KRRiT zbada modele rodziny, które pokazują seriale. Wykonawca został wybrany

, zapytał, czy KRRiT ogłosi przetarg na badanie dotyczące modelu rodziny w stacjach telewizyjnych?  - Z uwagi na wartość zamówienia niższą niż próg wskazany w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.), umowa zawarta została z

Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

W dniu 11 września 2019 r. Sejm RP uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych . Ustawa trafi teraz do prac w Senacie. Zgodnie z założeniami Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urzędu Zamówień Publicznych najważniejsze kierunki zmian ujęte w nowym Prawie zamówień publicznych to w

Praktyczne wskazówki dotyczące powołania zespołu nadzorującego zamówienie

Praktyczne wskazówki dotyczące powołania zespołu nadzorującego zamówienie

zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Uzasadnienie, Druk sejmowy Nr 366, Sejm VIII kadencji, s. 16), która wprowadziła ten przepis. Ustawodawca zakładał, że: "zespół będzie odpowiedzialny za nadzór nad realizacją zamówienia publicznego. Celem powołania zespołu ma być zapewnienie

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

wyniku udzielenia zamówienia publicznego. Dla tak zwanych zamawiających klasycznych (tj. zamawiających o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i 5 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym) ustawodawca przewidział możliwość zmiany obowiązującej umowy w art. 19

Ustawa sankcyjna to bubel? "Skorzystają tylko przyjaciele królika"

Ustawa sankcyjna to bubel? "Skorzystają tylko przyjaciele królika"

osób powiązanych z Putinem może tylko mrozić, ale nie może ich konfiskować, bo to wymagałoby zmiany konstytucji. Podmioty z "czarnej listy" będą też wykluczone z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Mogą też zostać wpisane do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium

Czyich interesów broni "lexTVN"? To prawo napisane na zamówienie

Czyich interesów broni "lexTVN"? To prawo napisane na zamówienie

24 lipca ubiegłego roku Sejm uchwalił "tarczę antykryzysową 4.0". W tej ustawie znalazły się bardzo doniosłe zapisy mające chronić polski kapitał przed wrogimi przejęciami. "Wrażliwe" interesy, czyli żywność i leki Ówczesna minister rozwoju Jadwiga Emilewicz mówiła o wielkim

Senat wprowadził kilkadziesiąt poprawek do ustawy o bonie turystycznym

też przepisy pozwalające Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) zamawiać usługi lub dostawy związane z realizacją tej ustawy z pominięciem Prawa zamówień publicznych. Przyjęto też szereg poprawek redakcyjnych, doprecyzowujących

Sejm przyjął tzw. tarczę 4.0, m.in. chroniącą przed wrogimi przejęciami spółek

Warszawa, 05.06.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (tzw. tarczę 4.0) wprowadzającą dopłaty do oprocentowania, a także wsparcie dla

Kolejne zmiany procedur wspierające przedsiębiorców

Kolejne zmiany procedur wspierające przedsiębiorców

małych przedsiębiorstw) są procedury udzielania zamówień publicznych . Skierowana 20 maja 2020 r. pod obrady Sejmu RP ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych

MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Sejm uchwalił wczoraj wieczorem nowe Prawo zamówień publicznych, którego efektem ma być m.in. wzmocnienie pozycji i lepsza ochrona praw wykonawców i podwykonawców zamówień publicznych, zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które

Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych

wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Jak poinformowała minister Jadwiga Emilewicz, nowe Prawo zamówień publicznych trafi niebawem do dalszych prac w Sejmie i w Senacie i ma szansę zostać przyjęte do końca trwania kadencji obecnego parlamentu. "Nowe Prawo zamówień

Półtora miejsca postojowego na każde mieszkanie. Samorządowcy: to pomysł z piekła rodem

Półtora miejsca postojowego na każde mieszkanie. Samorządowcy: to pomysł z piekła rodem

biurowców. Inwestorzy nie spodziewali się jednak, że pojawią się także inne rozwiązania dotyczące mieszkaniówki. Niektóre o wiele mniej korzystne. Czytaj też: Deweloperzy zagrożeni? Niech państwo zamówi u nich mieszkania. To pomysł znanego bankowca Jedną ze zmian, jaka znalazła się w ustawie

Minimum 3 lata więzienia i do 20 mln zł kary za złamanie sankcji. Ale przedsiębiorcy boją się nowego prawa

Minimum 3 lata więzienia i do 20 mln zł kary za złamanie sankcji. Ale przedsiębiorcy boją się nowego prawa

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Kluczowe filary projektu przedstawił wiceminister w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i

Nowela Prawa zamówień publicznych ma trafić do spec komisji ds. deregulacji

Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Rządowy projektu ustawy - Prawo zamówień publicznych, jak i przepisy wprowadzające tę ustawę mają trafić do komisji nadzwyczajnej ds. deregulacji. Posłowie mają wątpliwości, czy tak duży projekt zdążą rzetelnie przeanalizować podczas obecnej

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: cena nie będzie już jedynym kryterium

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: cena nie będzie już jedynym kryterium

W dniu 29 sierpnia 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Przyjęta przez Sejm ustawa czeka na podpis Prezydenta, a następnie publikację w Dzienniku Ustaw. Biorąc pod uwagę vacatio legis przyjęte w nowelizacji (30 dni od publikacji ustawy

Małe firmy bez zamówień. Zmieniać prawo czy mentalność

Sierpniowa nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych uwzględniła wiele postulatów od dawna zgłaszanych przez przedsiębiorców, m.in. rezygnację z kryterium najniższej ceny jako jedynego kryterium oceny ofert, ale inne problemy pozostały. - Z

Premier powołał czterech wiceministrów rozwoju

. przeciwdziałania zatorom płatniczym, ustawą o Prostej Spółce Akcyjnej, Pakietem Przyjazne Prawo i Prawem Zamówień Publicznych. Robert Krzysztof Nowicki - powołany na podsekretarza stanu. Specjalista z zakresu zarządzania programami, projektami oraz zmianą i ryzykiem, działacz partii

Sejm skierował projekt tzw. tarczy 4.0 do Komisji Finansów Publicznych

Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - Sejm skierował projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (tzw. tarczy 4.0) do sejmowej Komisji Finansów Publicznych

Czy wolno zażądać od wykonawcy zabezpieczenia udzielonej przez niego gwarancji jakości?

. 147 ustawy Pzp (dostęp: Lex) zauważa, że: „(…) na tle przepisów o zabezpieczeniu należytego wykonania umowy wyłania się problem dopuszczalności wprowadzania innych niż zabezpieczenie, o którym mowa w art. 147 ust. 1, form zabezpieczenia wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

7 lutego 2014 r. Sejm przyjął zmiany przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, które między innymi znoszą próg 14.000 euro. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązują od wartości 30.000 euro, tj. od kwoty 126.747,00 zł. netto. Uchwalona w dniu 7 lutego 2014 r. nowelizacja ma na celu

Zabawa cyferkami, czyli awantura o ustawę antylichwiarską. Tak reguluje się branżę pożyczkową

recepta na ochronę pożyczkobiorców przed wyzyskiem. Im niżej, tym lepiej.  Na tę okoliczność nawet powstała zaskakująca "koalicja" PiS-Lewica. O niej za chwilę. Pojawia się i znika Ustawa antylichwiarska pojawiała się i znikała. Po raz pierwszy była prezentowana przez ministra Ziobrę już w

Umowa o wykonanie zamówienia publicznego

zamówienia publicznego uznaje się za istotną. Przyjęta przez Sejm nowelizacja przepisów Pzp zmieniła między innymi zasady wprowadzania zmian w umowie o wykonanie zamówienia publicznego. Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Sejm przyjął większość poprawek Senatu do tarczy 4.0

Warszawa, 22.06.2020 (ISBnews) - Sejm poparł w piątek wieczorem większość poprawek Senatu do ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (tzw. tarczy 4.0), wzmacniających

Sejm przyjął ustawę zakładającą stopniowe uwalnianie cen gazu

Warszawa, 30.11.2016 (ISBnews) - Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, który zakłada stopniowe znoszenie regulowania cen gazu ziemnego w odniesieniu do poszczególnych grup odbiorców (dla gospodarstw domowych - z

Ponad 140 tys. firm odzyska pieniądze. Rząd przyznaje się do bubla w "tarczy antykryzysowej"

. Czekamy na rozstrzygnięcie” - mówi "Wyborczej" Paweł Żebrowski z biura prasowego ZUS. Zmianę prawa zapisano w przyjętej właśnie przez Sejm ustawie "o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia". Przewiduje ona nowe regulacje dla przedsiębiorców, którzy do 30

Specustawa o zapobieganiu epidemii. Podpowiedzieliśmy senatorom

wszystkich branż.   - Rodzice opiekujący się dziećmi z powodu zamknięcia żłobka, przedszkola czy szkoły będą mieli prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. - Nie będą stosowane przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych przy dokonywaniu zamówień na towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID

Szykują się zmiany w Prawie zamówień publicznych?

podwykonawstwa pokazują głęboką potrzebę położenia większego niż dziś nacisku na zasady realizacji podwykonawstwa." Dlatego też UZP zaproponował zmiany w Prawie zamówień publicznych, które mają na celu uregulowanie kwestii podwykonastwa. Celem proponowanych zmian ustawy Prawo

Strajk w Solarisie. Nie, twoja firma nie jest twoją prywatną sprawą

upływu wielu dni wciąż nie pojawił). I o ile niechęć zarządu do rozmów z politykami lewicy, nawet z marszałkiem Sejmu, dałoby się jeszcze jakoś zrozumieć, o tyle inne wydarzenie tamtego dnia - odbicie się od bramy fabryki Solarisa Andrzeja Radzikowskiego, przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego, czyli

W piątek "tarczą 3.0" zajmie się rząd. Oto, co w niej będzie

m.in. Ministerstwo Aktywów Państwowych, którym kieruje Jacek Sasin. Zamówienia publiczne po nowemu Będą też zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych. Możliwość zmiany umów, szybsze wypłaty zaliczek przez państwo, mniejsze lub całkowicie zawieszone wadium i mniejsze zabezpieczenia finansowe. Wszystko

Sejmowy przetarg bez gwarancji społecznych. Związki piszą skargę do marszałka

. - Wydaje się, że związki mają rację w tej sprawie - ocenia Jakub Baraniewski, adwokat, bloger piszący o zamówieniach publicznych. - Sejm uchwalił nowelizację prawa zamówień publicznych obejmującą zastosowania tzw. klauzul społecznych. Intencją Ustawodawcy było wywieranie wpływu na rynek pracy poprzez

Senat wprowadził szereg poprawek do tzw. tarczy antykryzysowej 4.0

opiekuńczy. Przewiduje też ułatwienia przy przetargach dotyczących zamówień publicznych, m.in. obniża koszty udziału wykonawców w przetargach, zwalnia z obowiązku żądania wadium postępowania o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, ustala wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

. 11. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne. Art. 154. Prezes Urzędu: 1) opracowuje projekty aktów normatywnych dotyczących zamówień

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

. 11. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne. Art. 154. Prezes Urzędu: 1) opracowuje projekty aktów normatywnych dotyczących zamówień

Za mało kobiet w zarządzie? No to kara. Unia wreszcie zaczyna walczyć o równouprawnienie

Rozwiązanie w postaci kwot jest powszechnie dyskutowane, ale stosowane rzadko. W Polsce obowiązuje jedynie w domenie publicznej w odniesieniu do konstruowania list wyborczych - w wyborach do Sejmu, do Parlamentu Europejskiego oraz samorządowych - i zakłada, że żadnej płci nie może być na listach

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

. Nowe przepisy przewidują np. wprowadzenie procedury dialogu technicznego. Czym będzie dialog techniczny? W przypadku chwalenia przez Sejm nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z przedłożeniem Rządowym zamawiający będzie miał prawo

Ustawa dot. dopłat do czynszu będzie kosztować budżet 16 mld zł w ciągu 10 lat

zabezpieczenie (w ramach limitu Funduszu Dopłat) środków na dopłaty. Pozostałe przepisy, w tym przepisy dotyczące wypłaty dopłat, powinny wejść w życie od nowego roku budżetowego - 2019 r., podano także. Projekt ustawy został dzisiaj przesłany do Sejmu

Nowa "tarcza antykryzysowa". Rząd wprowadza wsparcie dla spłacających kredyty

Choć rząd przyjął "tarczę 4.0" już w środę, to nie chce ujawnić konkretnych zapisów ustawy. Projektu "tarczy" nie ma na stronach rządowych i Sejmu. "Wyborcza" zdobyła jednak dokument, dzięki czemu możemy podać więcej szczegółów o nowych rozwiązaniach. Kredyty i

Duże firmy będą mogły egzekwować zaległe płatności za budowę dróg

przysługujących im praw w dochodzeniu zaległych płatności. Proponowane zmiany Rządowy projekt nowelizacji ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych odwołuje się do

Zamiast do Biedronek i Lidlów na niedzielne zakupy mamy pójść do Żabek albo na targ

sprzedaży, czyli jeden to jak 10-18 Biedronek. Auchan, owszem, nieco zaspał ze swoją transformacją w poczty. Parlament właśnie pracuje nad usunięciem luki pozwalającej na tej podstawie na otwarcie sklepów. W piątek było głosowanie ustawy w tej sprawie.  Co właściwie uchwalił Sejm? Tak najkrócej, to

Poczta Polska ma 4-letni kontrakt na obsługę Sejmu wartości ok. 1 mln zł

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie Prawo zamówień publicznych, to przede wszystkim: dobre zaplecze logistyczne, sieć placówek pocztowych, korzystna cena ale także liczba osób zatrudnionych do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę, podano także

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

miejsce składania dokumentów; Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 7) informację o metodach i technikach naboru. 4. Termin, o którym mowa w ust. 3 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od

Przegląd prasy

o OZE m.in. dot. aukcji w 2019 r. --PGE Energia Ciepła ma umowę z GE Power na modernizację turbiny w Gorzowie Wlkp. --ME: Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej --Konsorcjum Budimeksu ma umowę

"Polski ład". Podatkowe zombie przegłosowane i wejdzie w życie

głosu była strona społeczna. Głosowanie w Sejmie pozostawało formalnością. Posłowie byli przeciw propozycji Senatu – opóźnienia ustawy o rok.   Nie będzie dodatkowych pieniędzy dla samorządów, jak chcieli senatorowie. Nie będzie też rozszerzenia tzw. ulgi dla klasy średniej na

Projekt ustawy o umowach koncesji na roboty bud. przesłany do Sejmu

Warszawa, 07.06.2016 (ISBnews) - Projekt ustawy projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi celem wprowadzenia przejrzystych zasad i procedur zawierania umów koncesji na roboty budowlane lub usługi został przesłany do Sejmu, podała Kancelaria Prezesa Rady

Kozłowski z FPP: Koronawirus może spowodować 50 mld zł strat dla gospodarki

o zabezpieczenie wykonawców zamówień publicznych w sytuacji, gdy wskutek epidemii nie będą mogli wywiązać się ze swoich zobowiązań. Postuluje także przygotowanie kredytów preferencyjnych dla firm, które mogą na skutek zapaści gospodarczej utracić płynność finansową

Nowe prawo i ostry protest prywatnych firm wywożących śmieci

publicznych. Rząd rozpoczął prace nad zmianą tych przepisów - wymagają tego dyrektywy unijne. Projekt ustawy jest już w Sejmie. Obok serii wymogów uznanych za konieczne w całej Unii Europejskiej Polska chce pójść o krok dalej i dać samorządom prawo do zamawiania usług w swoich

Pracodawcy RP: Dla firm PiS robi dwa kroki w przód i trzy kroki w tył

paraliżujące działalność gospodarczą. Następnie na podstawie analizowanych ustaw eksperci stworzyli indeksy (de)regulacji dla kilku obszarów prawa, m.in. podatków, prawa pracy, administracji, działalności gospodarczej, nieruchomości, prawa konkurencji i konsumentów czy zamówień publicznych. Morawiecki jak

Sejmowa komisja zajmuje się projektem ustawy dot. walki z koronawirusem

- pominięcie prawa zamówień publicznych, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 - zwolnienie personelu medycznego z kontroli na terenie lotnisk - możliwość niestosowania przepisów prawa budowlanego oraz prawa o

Pięć pytań o "piątkę Kaczyńskiego". Posłowie chcieli być przyjaciółmi zwierząt, zafundowali sobie klincz

Rolniczych w zeszłym tygodniu, w związku z przyjęciem przez Sejm “skandalicznej decyzji o przyjęciu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt”. Związkowcy chcą, by rolnicy zablokowali drogi w całym kraju.  Chodzi o tzw. piątkę Kaczyńskiego dla zwierząt, w ramach której zakazane mają być m.in

Kto może naliczyć kary umowne od wykonawcy?

dochodzeniem roszczeń wynikających z nienależytego jej wykonywania. Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Zobacz jakich zmian należy się spodziewać » Wyjaśnienie Umowa o zamówienie publiczne powinna

PiS ma pomysł na zablokowanie rosyjskiego węgla

realizowane przez dostawców węgla importowanego. Także 50 proc. firm ciepłowniczych kupowało węgiel pochodzący z zagranicy. Dlatego posłowie chcą, aby zmienić przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Projekt nowych przepisów został skierowany na posiedzenie Sejmu. Wykluczyć z

Śmieciarze protestują przeciw zmianom w zamówieniach publicznych

Na ulicach Warszawy pojawiło się ok. 1500 osób, głównie pracowników firm zajmujących się wywozem i przetwarzaniem odpadów. Wśród haseł znalazło się m.in. "Zabijacie firmy rodzinne, żeby karmić monopole gminne" - protest dotyczy bowiem zmian w ustawie o zamówieniach

Publiczne kontrakty tylko dla przedsiębiorców-hazardzistów?

Oburzenie pracodawców wywołała kolejna, niekorzystna dla firm modyfikacja art. 24 ustawy Prawo zamówień Publicznych, którą uchwalił w miniony piątek Sejm. Jej ubiegłoroczna nowelizacja umożliwiła zamawiającym wykluczenie z rynku na trzy lata bez orzeczenia sądu. Wystarczy, że

Koniec z dyktatem ceny w przetargach. Ma się liczyć jakość

14 kwietnia upłynął czas na przyjęcie przez Polskę i inne kraje Unii Europejskiej zmian w prawie zamówień publicznych - dwa lata temu tę datę w dyrektywach wyznaczył Parlament Europejski. Jeszcze nie wiadomo, kiedy nowe przepisy wejdą w życie. Na razie projekt zmian w ustawie o

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

nimi tutaj wszelkich zamówień, a nie tylko usług i dostaw). Na gruncie art. 70 ustawy Pzp (a także jego poprzednika z ustawy o zamówieniach publicznych) pojęcia te doczekały się już dość jednolitej interpretacji obecnej zarówno w orzecznictwie, jak i piśmiennictwie, zgodnie z którą powszechna

Partia i Spółki w PZU. Narodowy ubezpieczyciel rozrywany wojnami frakcji PiS

przewodniczącym komisji finansów publicznych. Wcześniej karierę polityczną robił u boku Jacka Kurskiego – startował z pozycji radnego Akcji Wyborczej Solidarność. Potem został m.in. prezesem Fundacji Stoczni Gdańskiej, ale kiedy jej majątek „nagle się wyczerpał", zdecydował o jej zamknięciu

MR: Tarcza Antykryzysowa uchwalona przez Sejm - szczegóły wybranych rozwiązań

Warszawa, 28.03.2020 (ISBnews) - Ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach, to główne cele pakietu projektów ustaw, które składają się na Tarczę Antykryzysową, uchwaloną dziś przez Sejm. Jak podało

Rząd PiS dorzuci do pieca więcej drewna z polskich lasów

[Aktualizacja - 16.07 ustawa została przyjęta przez Sejm i trafiła do Senatu - przyp. redakcja] Spór o tzw. drewno energetyczne, czyli o to, co leśnicy mogliby sprzedać do pieców w elektrowniach, trwa już kilka lat. Energetyka to atrakcyjny i wygodny klient dla Lasów Państwowych, bo weźmie w

Rząd i firmy bawią się w kotka i myszkę. Schowki na narty zamiast pokoi, działające w pandemii kasyna

konstytucją - wszelkie ograniczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej mogą być dokonane tylko przez Sejm w drodze ustawy. Teoretycznie ktoś mógłby więc za to skarżyć skarb państwa. Ale rząd pod koniec sierpnia złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją

Setki milionów na viaToll bez przetargu. Zbliża się chaos z systemem opłat drogowych

Instytut Łączności. Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych zamówienie z publicznych pieniędzy można przyznać w trybie negocjacji bez ogłaszania publicznego przetargu „ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej

Rząd nie chce pokazać, co przyjął. "Wyborcza" ujawnia ponad 100 nowych zmian dla pracowników i przedsiębiorców

zagrożenie utraty płynności finansowej. Przedsiębiorca będzie składał również oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.  II. Ułatwienia w realizacji zamówień publicznych 1. Zniesienie obowiązku żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej

Przegląd prasy

rynku kapitał. --MPiT: Sejm uchwalił ustawę o ograniczeniu zatorów płatniczych --MF: Sejm uchwalił projekt ustawy wprowadzającej PIT zero dla młodych --Forever Entertainment: Premiery 'Gunpowder on The Teeth' i 'Terrorhythm

"Tarcza antykryzysowa" otworzy drogę do nacjonalizacji firm. To narzędzie niezbędne czy niebezpieczne?

Sejm przyjął "Tarczę Antykryzysową" - przepisy, które mają ograniczyć konsekwencje kryzysu gospodarczego, jaki wywołuje pandemia koronawirusa. Niektóre z przepisów proponowanych przez rząd – takie jak o dopłatach do wynagrodzeń czy zaniechaniu lub odłożeniu poboru niektórych

Cena ważniejsza niż etat. Nawet dla samej PIP. Wielka kompromitacja

. Poczta Polska nieśmiało argumentowała, że ustawa o zamówieniach publicznych znowelizowana w październiku ubiegłego roku dopuszcza możliwość wprowadzenia do przetargów jeszcze jednego kryterium: zatrudniania pracowników na umowy o pracę. A takie cele społeczne powinny być w końcu propagowane przez

PiS wprowadza rewolucję na rynku pracy. Przymusowy urlop i zwolnienie z pracy mailem. Ciemna strona "tarczy antykryzysowej 3.0"

zadłużania się samorządów, poluzowaniu przepisów związanych z zamówieniami publicznymi i dopłacie do odsetek dla firm. Teraz się okazuje, że pani minister pominęła rozwiązania dla rządu niewygodne. Tymczasem nowa, licząca 48 artykułów "tarcza" oznacza rewolucję na rynku pracy. I to rewolucję, która

Kalendarium ISBnews

kwiecień --14:00: GUS poda dane o sprzedaży detalicznej za kwiecień --14:00: GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym za kwiecień --14:30: Sejm: Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Informacja Ministrów: Energii, Rolnictwa i

Po rozszerzeniu czerwonych stref ta branża upadnie jako pierwsza

stref trzeba będzie skasować nadchodzące imprezy – i to do końca pierwszego kwartału przyszłego roku (wynika to z przepisów o zamówieniach publicznych, czyli konieczności rozpisania przetargów na nowo, a także szacunków strat, które ponieśliby przedsiębiorcy, jeśli targi by się nie odbyły

Rząd miał budować drewniane domy dla mniej zamożnych. Pierwsze 31 sprzeda na wolnym rynku

szkielecie jest mnóstwo. W Sejmie Kowalczyk mówił m.in., że domy budowane przez spółkę Polskie Domy Drewniane będą "dla rodzin o średnich dochodach", czyli dla tych, których nie stać na kupno swojego mieszkania . Kowalczyk wskazywał w lipcu 2018 roku, że lokale z drewna będą dostępne na wynajem

Patriotyzm gospodarczy robi furorę w mediach. Będą zmiany w prawie

być jednak bardziej przyjazne przedsiębiorcom. I w takim właśnie kierunku idą zmiany w nowej ustawie, która już procedowana jest przez Sejm. Co zakłada? Zamawiający będzie musiał podzielić przetarg, aby o zamówienie o mniejszej wielkości mogły

Słynna "wrzutka" senatora Rockiego niekonstytucyjna. Porażka Platformy

. Fundacji Helsińskiej, konstytucję naruszał nie tylko tryb uchwalenia "poprawki Rockiego", ale też jej treść, która nieproporcjonalnie do konieczności ogranicza konstytucyjne prawo do informacji o działaniach władzy publicznej. Nowelizację ustawy o dostępie do informacji

W Poczcie mieli 70 mln na wybory, a nie mają na premie dla załogi. "Solidarność" w furii

antykryzysowej 4.0. Nie wiadomo, ile dostanie z tego tytułu. Koszty "niewyborów" będą prawdopodobnie pokryte z budżetu. Taką poprawkę do kwietniowej ustawy o „szczególnych instrumentach wsparcia w związku z epidemią COVID-19” Sejm głosami PiS przyjął kilkanaście dni temu. Do ustawy posłowie

Firmy boją się czarnej listy wykluczające z zamówień publicznych

Na decyzję rządu o skierowaniu do Sejmu czeka projekt 11 już nowelizacji obowiązującej od ośmiu lat ustawy Prawo zamówień publicznych. Tym razem chodzi głównie o wpisanie do niej unijnych rozwiązań dotyczących zamówień związanych z obronnością i bezpieczeństwem. Jednak

Przegląd prasy

wszczął postępowanie przeciwko Black Red White ws. reklamy --Sejm przyjął obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele --Elemental chce wydać ok. 30 mln euro na inwestycje w ciągu 3 lat --Wskaźnik Ifo dla

Dialog społeczny w Polsce jednak działa. Tylko rząd ucieka. Resort finansów nieobecny

dialogu trójstronnego się zmieniła. Weźmy ustawę o zamówieniach publicznych in house. Użyję wagnerowskiego porównania: udało się nam, pracodawcom, wybić tej ustawie zęby, bo w pierwszej wersji była krańcowo niekorzystna dla rodzinnych firm. Gdyby nie było Rady, nie mielibyśmy na tę ustawę wpływu

Kalendarium ISBnews

. --15:00 Komisja Gospodarki i Rozwoju: Informacja Ministra Finansów o projekcie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej i przewidywanych skutkach tej regulacji dla polskiej gospodarki ŚRODA, 24 lutego Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji

Razem i OPZZ chcą wspólnie walczyć z patologiami na rynku pracy

ustawy o zamówieniach publicznych, narzucających instytucjom państwowym wyższe standardy w zakresie przestrzegania prawa pracy. Na śmieciówce i w związku zawodowym OPZZ i Razem zamierzają także zająć się sprawą uzwiązkowienia osób na umowach

Polityka społeczna. Stawka godzinowa dopiero w 2017

1 stycznia 2017 r. Rząd pracuje też nad nowelizacją ustawy o zamówieniach publicznych. Ma ona preferować w przetargach firmy zatrudniające na etacie. Dziś nie ma takiego obowiązku. Każdy zamawiający sam decyduje, czy będzie dawał dodatkowe punkty za etaty, czy nie

Fatalne dane o wypadkach drogowych w Polsce. A rząd PiS zataja niewygodne statystyki

zgodnie z ustawą takie raporty powinny być opracowywane „co najmniej raz na trzy lata”. I to właśnie minimum postanowiła wykonać Rada kierowana przez ministra Adamczyka. Sekretariat KRBRD poinformował nas, że w tym roku zostanie w drodze zamówienia publicznego zlecone i wykonane opracowanie na

Lobbing pod lupą. Powodów do zachwytu nie ma

polityków. Ma on takie samo prawo do reprezentowania swoich interesów jak wszyscy inni. Należy walczyć o równy dostęp do każdego - uważa Witold Michałek z Business Centre Club. Jak wynika z analizy warszawskiej uczelni Vistula, na aż jedną trzecią uchwalonych przez Sejm ustaw

Przedsiębiorcy: czujemy się oszukani przez państwo. ZUS każe płacić "zaległe" składki za umowy-zlecenia. Emerytka ma do oddania 400 tys. zł!

Adriana Rozwadowska: Pracodawcy domagają się abolicji ozusowania umów-zleceń. Brzmi, jakbyście za coś nie zapłacili, a potem chcieli uniknąć kary. Marek Kowalski: Nie płaciliśmy na życzenie i za zgodą państwa. Zacznijmy od początku. Mamy rok 2008, zmienia się ustawa o zamówieniach publicznych

Przegląd prasy

--Wkrótce do Sejmu ma trafić projekt ustawy, która zmusi operatorów aplikacji łączących pasażerów z kierowcami do płacenia podatków w Polsce --Znacząco wzrosła liczba wniosków o rejestrację PPE, które zwalniają firmy z obowiązku tworzenia PPK Parkiet

Przegląd prasy

--APS Energia ma umowę z rosyjską spółką na dostawę urządzeń za 22,8 mln zł netto --Klabater planuje wydanie dwóch gier z umowy z Discovery w II poł. 2020 r. --Prezydent podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych

Sejm uchwalił pakiet MŚP, wprowadza m.in. blisko 50 uproszczeń dla firm

wypracowaliśmy we współpracy z nimi. Uchwalenie pakietu, nie oznacza jednak, że spoczywamy na laurach. Już niebawem rząd powinien przyjąć nasz projekt ustawy przeciwdziałającej zatorom płatniczym, a jeszcze w tym miesiącu przedstawimy projekt nowego Prawa zamówień publicznych, które będzie zdecydowanie bardziej

Publiczny sposób na walkę z umowami śmieciowymi. Są już efekty

komunikacie prasowym organizacja przedsiębiorców Konfederacja Lewiatan. - W zamówieniach publicznych nadal nie uwzględnia się minimalnego wynagrodzenia - zarzuca organizacja. Efekt jest taki, że ochroniarze czy sprzątaczki pracują na umowach cywilnoprawnych za średnio 6 zł za

NIK: Prawidłowo obliczony deficyt sektora finansów publ. wyniósł 2,7% PKB w 2016

publicznych, naruszenia procedur udzielania zamówień publicznych, błędów w sprawozdaniach budżetowych oraz niedochodzenia należności budżetowych" - napisano także w "Analizie". Nadal w szybkim tempie rosły zaległości podatkowe, które w trakcie 2016 r. wzrosły blisko o

Przegląd prasy

Wiosna-Lato 2020 mamy już w magazynach lub w drodze do nich --Kropiwnicki z RPP: Rewizja budżetu będzie obecnie konieczna --Senat odesłał do Sejmu ustawę o przekształceniu OFE w IKE (ISBnews)

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

już w przypadku postępowań o wartości przewyższającej równowartość 60.000 Euro. Jednak Senacka poprawka została przez Sejm odrzucona. Czy dla systemu zamówień publicznych przyjęte progi umożliwiające wnoszenie odwołań okażą się racjonalne pokaże praktyka stosowania ustawy w tym zakresie

Wywłaszczenia, nacjonalizacja biznesu. Saudyjczycy alarmują o nadużyciach wobec inwestorów w Polsce

Saudyjczyków holding GECX (ma siedzibę w Genewie) nabył prawa korporacyjne w Onico Energia. Spółka - dostawca gazu, należała wówczas do Onico SA - podmiotu publicznego, notowanego na NewConnect. Zajmujące się obrotem paliwami, w tym LPG, diesla i biopaliw do polskich i międzynarodowych koncernów oraz odbiorców

Przegląd prasy

przesłany do Sejmu --Projekt ustawy Prawo pocztowe został przesłany do Sejmu --GUS: Produkcja samochodów osobowych spadła o 3% r/r w lutym --GUS: Produkcja energii elektr. wzrosła o 6,6% r/r do 14,6 TWh w lutym

Wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę może się opóźnić. Zastrzeżenia ma MSZ

społecznej i rodziny, wystąpiła po nią do MSZ pod naciskiem opozycji. Zarówno "Solidarność", jak i PiS były wielokrotnie przestrzegane, że Unia Europejska nie zgodzi się na jakiekolwiek ograniczenia swobody handlu sklepów internetowych. Mimo to projekt ustawy o zakazie handlu w niedzielę ogranicza

Przegląd prasy

zapotrzebowanie na pracę Ukraińców podwyższyło ich oczekiwania płacowe --Sejm wciąż nie zajął się ustawą ograniczającą pracę sklepów. Do debaty nad projektem może się jednak mocniej włączyć Ministerstwo Pracy --Ministerstwo Finansów opublikowało ostateczne

Co PiS zrobi ze składką zdrowotną? Znamy pierwsze szczegóły. Polki i Polacy są zdecydowanie przeciw jej podnoszeniu

zdrowotną dla osób prowadzących własną działalność, stracilibyśmy wiarygodność w oczach opinii publicznej – mówi nam polityk związany z Porozumieniem Gowina. I to jest klucz do "polskiego nowego ładu". Pomysły PiS to jedno. Zapewnienie im wsparcia w Sejmie – dla tych, które nakładają