segment rafineryjny

Orlen wystrzelił. Uniosła go wznosząca fala rozmrażania gospodarki po pandemii

Wielki popyt na paliwa, chemikalia i energię podczas wychodzenia gospodarki z recesji po pandemii koronawirusa podbił wyniki Grupy Orlen. W zeszłym roku wypracowała 10,2 mld zł zysku netto.

Grupa Lotos miała szacunkowo 0,67 mld zł oczyszczonej EBITDA LIFO w I kw.

. "Szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny wg LIFO powiększony o amortyzację po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczona EBITDA LIFO): 0,67 mld zł; w tym: a. Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu: 0,49 mld zł b

Unipetrol miał 8,98 mld CZK zysku netto, 13,08 mld CZK EBITDA w 2018 r.

. "Znaczący pozytywny wpływ na wyniki finansowe miało odwrócenie odpisów na aktywa trwałe w wysokości 5 mld CZK. Jednak niekorzystne trwające cały rok warunki makroekonomiczne, w szczególności rosnąca cena ropy naftowej i w konsekwencji niższa marża w segmencie rafineryjnym i petrochemicznym

Moodys przyznał rating MOL na poziomie Baa3 z perspektywą stabilną

, - duży zasięg działań rafineryjnych i marketingowych w Europie Środkowo-Wschodniej i dwa wysokiej jakości aktywa rafineryjne, które cechuje jeden z najwyższych poziomów kompleksowości wśród rafinerii europejskich, - zintegrowany profil biznesowy, obejmujący segmenty Downstream

Grupa Lotos miała 172,5 mln zł zysku netto, 362,3 mln zł EBIT w I kw. 2019 r.

wpływ miały: - surowce i produkty; segment produkcji i handlu wyższy o ok. 9,4% r/r poziom modelowej marży rafineryjnej przy maksymalnym wykorzystaniu nominalnych mocy wytwórczych gdańskiej rafinerii wpłynął na wypracowanie w segmencie produkcji i handlu oczyszczonego zysku

Wiceprezes MOL: Warunki makro w III kwartale poprawiły się kw/kw

Budapeszt, 27.09.2019 (ISBnews) - Warunki zewnętrzne w III kwartale były korzystniejsze niż w poprzednich kwartałach 2019 roku, poinformował wiceprezes wykonawczy Grupy MOL ds. downstreamu Ferenc Horvath. "Marża rafineryjna w III kwartale się

APS Energia podtrzymuje plany rozwoju organicznego i możliwych akwizycji

zasilania awaryjnego dla energetyki i przemysłu rafineryjnego oraz rozszerzyć ofertę o nowe produkty i usługi, przede wszystkim dla producentów trakcji jezdnej i uzyskać docelowo ponad 10% udziału w tym segmencie. W krajach WNP grupa planuje wzrost udziałów rynkowych do ok. 15% w segmencie urządzeń

Fitch potwierdził rating PKN Orlen na poziomie BBB- z perspektywą stabilną

poprawę stabilności przepływów finansowych koncernu wynikającą z przejęcia Grupy Energa. W ich ocenie, w dłuższej perspektywie większa obecność w segmentach wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł pozwoli PKN Orlen w pełni sprostać wyzwaniom związanym z przejściem na

Oczyszczony wynik EBITDA Grupy Lotos metodą LIFO wyniósł 876,4 mln zł w IV kw.

rok wcześniej. Wynik EBIT w IV kw. 2018 r. wyniósł 768,7 mln zł wobec 722,7 mln zł rok wcześniej, a EBITDA - odpowiednio: 949,5 mln zł wobec 927,6 mln zł. "Wyższy o ok. 19,8% r/r poziom modelowej marży rafineryjnej przy maksymalnym

Grupa Lotos: Wydobycie węglowodorów wyniosło 20 512 boe/d w I kw. 2019 r.

Warszawa, 18.04.2019 (ISBnews) - Wydobycie węglowodorów w Grupie Lotos wyniosło 20 512 boe/d w I kw. 2019 r., w tym wydobycie ropy naftowej wyniosło 8 906 boe/d, a gazu ziemnego 11 606 boe/d, podała spółka. Sprzedaż segmentu wydobywczego wyniosła 17

Majątek Orlenu nagle staniał. Sposób na ucieczkę przed ekstrapodatkiem?

Majątek Orlenu nagle staniał. Sposób na ucieczkę przed ekstrapodatkiem?

rafinerii i złóż.  Wycenę segmentu "rafineria w Płocku" Orlen obniżył o 0,4 mld zł netto, w Możejkach na Litwie o 1,1 mld zł, w czeskim Unipetrolu o 0,6 mld zł (plus obniżka o 0,1 mld zł wyceny aktywów instalacji petrochemicznych Unipetrolu).  Czytaj także: Szalony skok zysków Orlenu

Grupa Lotos miała 631,6 mln zł zysku netto, 866,8 mln zł EBIT w III kw. 2018 r.

: - Surowce i produkty - segment produkcji i handlu: niższy o ok. 12,8% r/r poziom modelowej marży rafineryjnej przy maksymalnym wykorzystaniu nominalnych mocy wytwórczych gdańskiej rafinerii wpłynął na wypracowanie oczyszczonego zysku EBITDA LIFO w III kw. 2018 roku w segmencie

Moody's zmienił perspektywę ratingu PKN Orlen na negatywną, ocena Baa2 bez zmian

. 680 mln euro), a jednocześnie PKN Orlen jest w trakcie przejmowania drugiej co do wielkości polskiej firmy rafineryjnej Grupa Lotos S.A. z kapitalizacją rynkową wynoszącą ok. 16 mld zł (3,7 mld euro)" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie PKN Orlen planuje przeznaczyć

APS Energia ma portfel zamówień na II półr. o wartości 43 mln zł

rafineryjnego. Zamierzamy też poszerzyć naszą ofertę o nowe produkty i usługi, w tym przede wszystkim dla producentów trakcji jezdnej. W tym segmencie chcemy mieć docelowo ponad 10% udziału" - dodał prezes. Celem strategicznym spółki na rynkach WNP jest wzrost udziałów rynkowych

Zysk netto Unipetrolu wyniósł 322 mln CZK w I kw. 2018 r.

sprzedaży spadły o 9% r/r do 27,2 mld CZK. "Negatywny wpływ na wyniki miały pogarszające się warunki ekonomiczne, szczególnie rosnące ceny ropy naftowej, niższe marże zarówno w segmencie rafineryjnym, jak i petrochemicznym oraz zaplanowany postój remontowy rafinerii w

PKN Orlen miał 3 970 mln zł zysku netto, 5 693 mln zł EBITDA LIFO w II kw.

. Segment rafineryjny wypracował wynik EBITDA LIFO na poziomie 614 mln zł. Został on osiągnięty pomimo spadku marż na benzynie, oleju napędowym i paliwie JET. Pozytywny wpływ na wyniki rafinerii miały m.in. wyższe marże na ciężkich frakcjach rafineryjnych, niższe koszty zużyć własnych w wyniku spadku cen

Unipetrol miał 2,5 mld CZK EBITDA LIFO, 1 mld CZK zysku netto w III kw. 2019

, podała spółka. Skonsolidowane przychody Unipetrolu spadły r/r o 3% do 34,8 mld CZK (5,84 mld zł), wobec 36 mld CZK (6,02 mld zł) rok wcześniej, poinformowano także. W segmencie detalicznym Unipetrol umacniał swoją pozycję lidera na rynku czeskim i

MOL podjął finalną decyzję o rozbudowie rafinerii w Rijece kosztem 600 mln USD

. . Inwestycja wpłynie na poprawę efektywności i kompleksowości rafinerii w Rijece. Stanowi ona istotną część programu transformacyjnego INA Downstream 2023 New Course, którego celem jest przekształcenie segmentu rafineryjnego i marketingowego INA w zrównoważony i dochodowy biznes. Całkowity budżet projektu

Ferenc Horváth zrezygnował z funkcji wiceprezesa wykonawczego MOL

Slovnaftu, słowackiej spółki zależnej MOL. Po 17 latach przewodzenia segmentowi downstream Grupy MOL Ferenc Horváth podejmie nowe obowiązki w Grupie MOL jako specjalny przedstawiciel prezesa ds. rozwoju relacji międzynarodowych, zarządzania talentami i kultury korporacyjnej

MOL miał 37 mld HUF zysku netto, 44,8 mld HUF zysku EBIT w IV kw. 2019 r.

słabnących pod koniec roku marż na produktach rafineryjnych i petrochemicznych. W styczniu i lutym 2020 r. ten trend jednak zdążył się już odwrócić w przypadku marż rafineryjnych. W całym regionie rósł popyt na paliwa, co pozytywnie wpłynęło na wynik segmentu, dodano. Najważniejsza

MOL: Projekt Poliole jest zaawansowany w 60%, ale będzie opóźnienie

grupy o ok. 150 mln euro rocznie (w 2018 roku oczyszczona EBITDA w segmencie downstream koncernu wyniosła 995 mln USD, z czego 400 mln USD z petrochemii). Pierwotnie koncern zakładał, że rozpoczęcie produkcji nastąpi w maju-czerwcu 2021 roku. MOL

Unipetrol miał 100 mln zł straty EBITDA LIFO w I kw.

. Skonsolidowane przychody Unipetrolu spadły r/r o 16% do 4,05 mld zł, wobec 4,84 mld zł rok wcześniej, poinformowano także. W segmencie detalicznym Unipetrol umacniał swoją pozycję lidera na rynku czeskim i rozwijał działalność na Słowacji. Na koniec kwartału spółka miała 413 stacji

Grupa Lotos miała 76,4 mln zł straty netto, 249,4 mln zł straty EBIT w II kw.

pogorszenia się notowań cen ropy i gazu ziemnego oraz niższych marż wszystkich produktów rafineryjnych, podkreślono. W I półroczu 2020 roku wynik operacyjny był ujemny i wyniósł -744,4 mln zł wobec 17,2 mln zł zysku rok wcześniej. Uwzględniał on przede wszystkim nietypowe zdarzenia

S&P podniósł rating MOL do BB+ z BB, perspektywa stabilna

przede wszystkim oczekiwaną poprawę wskaźników firmy dzięki poprawie działalności w segmencie rafineryjnym, jak i w segmencie wydobywczym, dzięki spodziewanej stopniowej zwyżce cen ropy. "Jesteśmy zadowoleni w podniesienia ratingu przez S&P, co ma miejsce w czasie, kiedy

Unipetrol miał 1,8 mld CZK EBITDA LIFO, 228 mln CZK zysku netto w II kw.

osiągnęliśmy dobre wyniki, choć mierzyliśmy się z niekorzystną sytuacją makroekonomiczną. Dodatkowo przeprowadziliśmy szereg inwestycji i projektów utrzymaniowych w segmentach rafineryjnym i petrochemicznym, co również wpłynęło na nasze wyniki produkcyjne. Mimo to nasze wyniki są lepsze niż w pierwszym

Grupa Lotos miała 534,9 mln zł zysku netto, 1 082 mln zł EBITDA w II kw. 2018 r.

. "Na wyniki finansowe grupy kapitałowej Lotos w II kw. 2018 roku największy wpływ miały: ? Surowce i produkty - segment produkcji i handlu: nieznacznie wyższy o ok. 2,1% r/r poziom modelowej marży rafineryjnej przy maksymalnym wykorzystaniu

Unipetrol miał 1 mld zł EBITDA LIFO, 129 mln zł zysku netto w 2019 r.

normy środowiskowe, które wejdą w życie w tym roku. Miniony rok był korzystny szczególnie w segmencie detalicznym. Zwiększyliśmy udział sieci Benzina w rynku czeskim i z sukcesem weszliśmy na rynek słowacki" - powiedział prezes Unipetrolu Tomasz Wiatrak, cytowany w komunikacie spółki

Zysk netto Grupy Lotos wzrósł r/r do 410,88 mln zł w I kw. 2017 r.

: - segment produkcji i handlu wyższy ok. 12,7% r/r poziom modelowej marży rafineryjnej wpłynął na wypracowanie oczyszczonego zysku EBITDA LIFO w I kw. 2017 roku w segmencie produkcji i handlu na poziomie 427,2 mln zł (+11,6% r/r) - segment wydobywczy

Zysk netto MOL wzrósł r/r do 93,88 mld HUF w I kw. 2017 r.

systematycznym poprawianiu naszej efektywności oraz dzięki niskokosztowym, wysokiej jakości aktywom" - skomentował prezes Zsolt Hernádi, cytowany w komunikacie. Podkreślił, że segment rafineryjny (downstream) odnotował najlepsze wyniki w historii, segment detaliczny nadal

Vestor DM rozpoczyna rekomendowanie Grupy Lotos od 'kupuj', wyceny 64,8 zł

segmencie produkcji dzięki skokowemu wzrostowi polskiego rynku paliw oraz zwiększeniu efektywności rafinerii już w roku 2018 (projekt EFRA). Projekt ten pomoże ograniczyć potencjalną presję na marżę rafineryjną spółki wynikającą ze wzrostu podaży paliw na rynkach światowych. Jednocześnie wyniki segmentu

Marża rafineryjna Grupy Lotos wzrosła o 19% r/r do 7,87 USD/bbl w kwietniu

Warszawa, 12.05.2015 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 7,87 USD/baryłkę w kwietniu 2015 r. wobec 10,32 USD/baryłkę w marcu i 6,4 USD/baryłkę rok w marcu 2014 r., podała spółka. "7,87 USD na baryłce wyniosła modelowa

EBITDA LIFO PKN Orlen wyniosła 2,7 mld zł w II kw. 2019 r.

rafineryjnych na lekkich i ciężkich frakcjach oraz marż petrochemicznych na olefinach, poliolefinach, PTA i nawozach.Spadek cen gazu pozytywnie wpłynął na rentowność energetyki kogeneracyjnej, która kontrybuowała do wyniku segmentu na poziomie ok. 200 mln zł. Powyższe efekty zostały częściowo ograniczone

Fitch podtrzymał rating IDR PKN Orlen na poziomie BBB-, perspektywa stabilna

spółki, z segmentami rafineryjnym, petrochemicznym i detalicznym paliw, mocną pozycję na polskim rynku oraz umiarkowane lewarowanie przychodami z działalności (FFO) - na poziomie netto 2,5x w 2013 r." - czytamy w komunikacie. Grupa PKN Orlen zarządza siedmioma rafineriami

Grupa Lotos przerobiła 10,7 mln ton ropy naftowej w 2019 r., o 0,8% mniej r/r

spadek notowań ropy naftowej negatywnie wpłynął na wyniki segmentu wydobywczego" - czytamy w komunikacie. W 2019 roku grupa kapitałowa Lotos osiągnęła przychody na poziomie 29,5 mld zł. Główna część przychodów pochodziła z działalności rafineryjnej - 97,5%. Odbiorcami

Unipetrol miał 65 mln CZK straty netto, 883 mln CZK EBITDA LIFO w I kw.

przerobił 1,8 mln ton ropy w I kw. przy wykorzystaniu zdolności produkcyjnych na poziomie 86%, a w segmencie petrochemicznym 88%. Wolumen sprzedaży wyniósł 1,48 mln ton produktów rafineryjnych i 450 tys. ton produktów petrochemicznych, poinformowano również. W segmencie

PKN Orlen ma umowę na licencję i projekt bazowy rozbudowy produkcji fenolu

Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - PKN Orlen podpisał umowę z firmą UOP Limited, jednym z największych na świecie licencjodawców procesów rafineryjnych i petrochemicznych, na licencję i projekt bazowy w ramach rozbudowy zdolności produkcyjnych fenolu, jednej z kluczowych

EBITDA LIFO PKN Orlen wyniosła 2,01 mld zł w I kw. 2019 r.

pogorszeniem marż na lekkich destylatach, olefinach i poliolefinach. Wpływ tych czynników został w części skompensowany poprawą marż na średnich destylatach, ciężkich frakcjach rafineryjnych, PTA, nawozach i PCW oraz osłabieniem PLN względem walut obcych, podano. Segment detaliczny w

Zysk netto Grupy Lotos wzrósł r/r do 618,75 mln zł w III kw. 2017 r.

finansowe grupy kapitałowej Lotos w 3kw. 2017 roku największy wpływ miały: * Surowce i produkty: - segment produkcji i handlu - wzrost o ok. 42% r/r poziomu modelowej marży rafineryjnej, pozytywnie wpłynął na wypracowanie oczyszczonego zysku EBITDA LIFO

Strategia APS Energii na 2019-2021 zakłada średnior. wzrost przychodów o max 20%

utrzymanie dotychczasowej pozycji rynkowej w segmencie urządzeń zasilania gwarantowanego dla energetyki, przemysłu rafineryjnego oraz przemysłu z procesami ciągłymi w oparciu o dotychczasową ofertę. Równolegle prowadzony będzie intensywny rozwój o nowe produkty i usługi dla rynku transportu i trakcji zarówno

Haitong Bank podniósł rekomendację Grupy Lotos do neutralnej, wycenę do 28,1 zł

godziny 9:51 kurs akcji Grupy Lotos wynosił 26,53 zł po spadku o 1,08% wobec ostatniego zamknięcia. "Lotos ma do czynienia z dwoma przeciwstawnymi trendami. Z jednej strony, niskie ceny węglowodorów obniżają rentowność segmentu wydobywczego. Jednocześnie jednak niskie ceny

Haitong Bank rozpoczął rekomendowanie Grupy Lotos od 'kupuj' (aktual.)

rafinerii już w roku 2018 (projekt EFRA). Projekt ten pomoże ograniczyć potencjalną presję na marżę rafineryjną spółki wynikającą ze wzrostu podaży paliw na rynkach światowych. Jednocześnie wyniki segmentu wydobywczego będą przyczyniały się do wzrostu zysków grupy kapitałowej" - czytamy w komunikacie

MOL miał 48,64 mld HUF zysku netto, 57,29 mld HUF zysku EBIT w I kw. 2019 r.

kwartale, co stawia nas na właściwej drodze do spełnienia naszych prognoz na 2019 r. i sfinansowania naszych inwestycji transformacyjnych. Zysk spadł z wysokiej bazy, ponieważ marże rafineryjne były znacznie słabsze, co zostało tylko częściowo złagodzone dzięki dobrym wynikom wewnętrznym we wszystkich

MOL zdecyduje o nowym projekcie petrochemicznym w ciągu roku

Warszawa, 22.11.2018 (ISBnews) - MOL liczy na 600 mln USD wzrostu EBITDA dzięki programowi realizowanemu w segmencie downstream i w ciągu roku powinien podjąć decyzję o projekcie inwestycyjnym w petrochemii, który będzie realizować po 2022 r., poinformował wiceprezes Ferenc

Grupa Lotos przekroczyła zakładany w strategii udział w rynku handlowym

Warszawa, 03.03.2016 (ISBnews) - Segment handlowy Grupy Lotos przekroczył zakładany w strategii na lata 2011-2015 30-proc. udział w rynku i 10-proc. udział w krajowej sprzedaży detalicznej na koniec ub.r., podała spółka. "W segmencie produkcji i

EBITDA LIFO PKN Orlen wyniosła 2,41 mld zł w III kw. 2018 r.

otoczenia makroekonomicznego (r/r) związanego ze wzrostem cen ropy oraz ograniczeń produkcyjnych w efekcie realizacji planowanych przestojów remontowych" - czytamy w komunikacie. Segment downstream wypracował wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 1,8 mld zł w III kw

Grupa Lotos miała 320,8 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r.; EBITDA: 630,9 mln zł

finansowe grupy kapitałowej Lotos w I kw. 2018 roku największy wpływ miały: ? Surowce i produkty o segment produkcji i handlu niższy o ok. 13,1% r/r poziom modelowej marży rafineryjnej przy maksymalnym wykorzystaniu nominalnych

"Najlepszy wynik w historii" - podają Orlen i Obajtek. Nie do końca, panie prezesie

kolejnych historycznych sukcesów? Chociażby przy zysku netto, który wyniósł w tym kwartale 2,24 mld zł i - jak sam podkreślił w oficjalnym komunikacie prasowym prezes Obajtek - ma on być potwierdzeniem "wypracowania lepszych wyników niż w rekordowych latach 2015-18, kiedy na rynku rafineryjnym panowało

Zysk netto Grupy Lotos wzrósł r/r do 484,7 mln zł w IV kw. 2017 r.

: - segment produkcji i handlu: niższy o ok. 14,2% r/r poziom modelowej marży rafineryjnej przy maksymalnym wykorzystaniu nominalnych mocy wytwórczych gdańskiej rafinerii wpłynął na wypracowanie oczyszczonego zysku EBITDA LIFO w 4 kw. 2017 roku w segmencie produkcji i handlu na poziomie 547,2 mln zł (- 13,9

Zysk netto Grupy Lotos spadł r/r do 157,47 mln zł w II kw. 2017 r.

raporcie. Wzrost o ok. 10% r/r poziomu modelowej marży rafineryjnej, pozytywnie wpłynął na wypracowanie oczyszczonego zysku EBITDA LIFO w II kw. 2017 roku w segmencie produkcji i handlu na poziomie 473,5 mln zł (+32,5% r/r), podano także w raporcie

Unipetrol z Grupy Orlen przejmuje 68 stacji paliw w Czechach od koncernu OMV

uzależniona jest m.in. od uzyskania zgody Urzędu Antymonopolowego w Republice Czeskiej" - czytamy w komunikacie. Segment detaliczny Grupy Orlen w Czechach funkcjonuje obecnie w ramach sieci liczącej 339 obiektów pod marką Benzina. "Po zakończeniu

DM BOŚ podniósł wycenę Lotosu do 80 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

warunkach makroekonomicznych w segmencie rafineryjnym. W naszej ocenie było to możliwe za sprawą przechwytywania większej części premii lądowej dzięki wyższej sprzedaży w kraju i obniżeniu eksportu oleju napędowego (uważamy, że ograniczenie szarej strefy paliwowej umożliwia spółce lokowanie prawie

PKN Orlen miał 2 244 mln zł straty netto, 1 607 mln zł EBITDA LIFO w I kw.

) w efekcie niższych notowań produktów rafineryjnych i petrochemicznych na skutek spadku cen ropy oraz spadku wolumenów sprzedaży, podano również w prezentacji wynikowej. "W pierwszym kwartale tego roku, częściowo dotkniętym już kryzysem związanym z pandemią

Aplisens kupuje spółkę Czah-Pomiar za łacznie max. 9,2 mln zł

-Pomiar adresowana jest w zdecydowanej większości do segmentu rynku nie obsługiwanego dotychczas przez Grupę Aplisens, wskazano w informacji. "Przejęcie Czah-Pomiar stanowi element realizacji strategii grupy kapitałowej Aplisens w obszarze wzrostu skali prowadzonej

MOL miał 41,5 mld HUF straty netto, 8,1 mld HUF straty EBIT w II kw. 2020 r.

przyniosło 6,516 beopd gazu i kondensatu gazowego dziennie" - czytamy dalej. Oczyszczony wynik CCS EBITDA segmentu Downstream wyraźnie spadł w II kw. do poziomu 110 mln USD, w związku ze spadkiem marży rafineryjnej do ujemnych poziomów w połowie maja

Sieć detaliczna PKN Orlen na Słowacji powiększy się o 7 stacji

. "Na Słowacji wypracowaliśmy mocną pozycję na hurtowym rynku paliw. Trafia tam także ponad 30 produktów rafineryjnych i petrochemicznych pochodzących z Grupy Orlen. Nasze wieloletnie zaangażowanie w prowadzenie działalności biznesowej i dobre rozpoznanie rynku słowackiego daje nam solidne podstawy

EBITDA LIFO PKN Orlen wyniosła 2,04 mld zł w IV kw. 2018 r.

wynikowej. Segment detaliczny PKN Orlen w IV kwartale 2018 roku osiągnął rekordowy wynik EBITDA LIFO na poziomie 917 mln zł. "Wynik został osiągnięty przy wzroście łącznych wolumenów sprzedaży o 6% (r/r), w tym w Polsce o 5%, w Czechach o 7%, na

Aplisens liczy na ponad 10% wzrostu wyników w tym roku, rozważa przejęcie

nowe segmenty rynku. "W tym roku wydaje się, że będzie wzrost sprzedaży na poziomie lekko ponad 10%. Zysk netto powinien rosnąc podobnie jak sprzedaż, może nawet lepiej" - powiedział Żurawski podczas konferencji prasowej. Dodał, że

Haitong Bank wznowił rekomendowanie PKN Orlen od 'kupuj', wyceny 130,8 zł

wzrostu kursu akcji. Wzrost wartości rynkowej spółki jest uzasadniony oddziaływaniem czynników o charakterze cyklicznym i strukturalnym" - czytamy w komunikacie poświęconemu rekomendacji. Jak zauważyli analitycy, pomimo licznych obaw, zarówno marże rafineryjne, jak i

Moody's podniósł rating PKN Orlen do Baa2, perspektywa stabilna

się w dobrej sytuacji finansowej w latach 2017-2019 i będzie w stanie osiągnąć cele postawione w zaktualizowanej strategii. Ocena agencji odzwierciedla także silną obecność PKN Orlen w Europie Środkowo-Wschodniej, szczególności w segmencie downstream

Haitong Bank podniósł rekomendację PKN Orlen do 'kupuj', wycenę do 84,6 zł

pieniężnych (FCFF) na poziomie 11% w tym roku i 18% w przyszłym roku. Podawana przez Haitong Bank cena docelowa akcji zakłada istotny, 29-proc. potencjał wzrostowy" ? czytamy w raporcie. Zdaniem analityków Haitong Banku, segment petrochemiczny powinien odnotować w tym roku

PKN Orlen: Program dla petrochemii zwiększy jej moce o ok. 30%

ramach programu rozwoju polskiej petrochemii pozwolą jeszcze bardziej zintegrować segment rafineryjny i petrochemiczny oraz w większym stopniu zdywersyfikować przychody koncernu. Jest o co powalczyć, bo szacowana roczna EBITDA po zakończeniu projektów wzrośnie o 1,5 mld zł. Oznacza to zwrot z inwestycji

Grupa Lotos miała 125,9 mln zł zysku netto, 723,1 mln zł EBITDA w III kw.

finansowe grupy kapitałowej Lotos w III kw. 2019 r. największy wpływ miały spadające notowania surowców (tj. ropy naftowej i gazu ziemnego), niższy wolumen sprzedaży węglowodorów (spadek o ok. 12% kw/kw), wyższy poziom modelowej marży rafineryjnej (wzrost o 40,6% kw/kw) oraz wyższy średniokwartalny kurs

EBITDA wg LIFO PKN Orlen wzrosła do 2 997 mln zł w III kw. 2017 r.

marż na produktach rafineryjnych, olefinach i tworzywach sztucznych był w części ograniczony ujemnym wpływem niższych marż na poliolefinach, PTA i nawozach oraz umocnieniem kursu złotego względem walut obcych, podano także. Z kolei wynik segmentu detalicznego EBITDA wg LIFO w

PKN Orlen: 1,1 mld zł zysku w I kwartale. Marże wciąż spadają

znana. Słabo ich zdaniem wypadł segment rafineryjny, lepiej - petrochemia. - Po wynikach za pierwszy kwartał i przy wciąż niskich marżach rafineryjnych sądzimy, że PKN wyczerpał praktycznie cały krótkoterminowy potencjał wzrostu kursu - napisał analityk DM BZ WBK Paweł Burzyński

DM BOŚ podniósł rekomendację Grupy Lotos do 'kupuj', a wycenę do 34,9 zł

28,15 zł. We wtorek na zamknięciu kurs wynosił 29,53 zł po spadku o 0,07% od poprzedniego zamknięcia. "Na podstawie naszej nowej 12-miesięcznej wyceny docelowej walorów Lotosu w wysokości 34,9 zł na akcję podwyższamy długoterminową rekomendację. Wyniki segmentu

PKN Orlen miał 4,5 mld zł zysku netto, 9,4 mld zł zysku EBITDA LIFO w 2019

makro odnotowano niższą sprzedaż produktów rafineryjnych (r/r), skompensowaną poprawą struktury sprzedaży, czyli niższą sprzedażą ciężkich frakcji, czytamy również w komunikacie. Segment detaliczny PKN Orlen w IV kwartale 2019 roku osiągnął wynik

Aplisens miał 3,94 mln zł zysku netto, 6,69 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

Adam Żurawski, cytowany w komunikacie. W I kwartale 2019 roku, grupa odnotowała 24,4% wzrost przychodów w segmencie automatyki przemysłowej (wzrost o 2,2 mln zł do poziomu 8,4 mln zł) oraz wzrost w segmencie systemów zabezpieczeń pojazdów przed kradzieżą paliwa, gdzie wzrost

Grupa Lotos nie rezygnuje z inwestycji, możliwy przegląd priorytetów

realizowane zgodnie z założonym harmonogramem, szczególnie w segmencie rafineryjnym. "Jedynie w przypadku wydobycia możliwe są pewne korekty planów związane z malejąca opłacalnością tego typu inwestycji. Nie oznacza to jednak rezygnacji z projektów czy ich zawieszenia. Chcemy

Trans Polonia miała 12,02 mln zł zysku netto, 19,8 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

płynnościowej i jest gotowa na działanie w warunkach ewentualnego spowolnienia koniunktury" - powiedział Cegielski. W segmencie paliowym, skupionym przede wszystkim na cysternowej logistyce paliw na potrzeby sieci detalicznej dwóch największych koncernów rafineryjnych w Polsce

PKN Orlen: Unipetrol rozpoczął budowę instalacji polietylenu za 213 mln euro

Unipetrol zwiększyć wykorzystanie instalacji etylenu i umożliwi głębszą integrację produkcji petrochemicznej i rafineryjnej. Dzięki zastosowaniu nowych technologii spółka będzie mogła poszerzyć swoją działalność o nowe segmenty rynku, w tym segmenty kosmetyków i opakowań. PKN

PKN Orlen sfinalizował transakcję zakupu 100% udziałów w czeskim Unipetrolu

. "Właśnie ta jednostka produkcyjna znacząco wzmocni pozycję Unipetrolu w dynamicznie rozwijającym się segmencie petrochemicznym zarówno w Republice Czeskiej, jak i na poziomie całej Grupy Orlen" ? dodał Obajtek. Procedura wykupu akcji Unipetrolu realizowana była

Zysk netto MOL wyniósł 43,46 mld HUF w IV kw. 2016 r. wobec straty rok wcześniej

nieznacznie gorszy od historycznych rekordów osiągniętych w 2015 roku. Głównym powodem spadku była spodziewana normalizacja marży z działalności rafineryjnej i petrochemicznej. Wskaźnik EBITDA dla segmentu usług konsumenckich (detalicznych) wzrósł o 40%" - czytamy dalej Segment

Aplisens miał 14,33 mln zł zysku netto, 17,41 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

czym w br. spodziewamy się dwucyfrowej dynamiki wzrostu sprzedaży krajowej. Od wielu lat umacniamy swoja pozycję także na rynkach dawnej WNP, gdzie jesteśmy liderem w segmentach sond głębokości i przetworników ciśnienia, konsekwentnie rozwijamy gamę produktów, poszerzamy kompetencje spółek zależnych i

Aplisens miał 4,23 mln zł zysku netto, 7,12 mln zł EBITDA w III kw. 2019

na rynkach WNP oraz akwizycja spółki Czah-Pomiar, która pozwoliła nam na ekspansję nowych segmentów rynku. Ponadto wdrażamy do produkcji nowe, innowacyjne urządzenia i pozyskujemy dla nich certyfikaty, dzięki czemu nasza aparatura jest obecna w coraz większej liczbie krajów

MOL chce zwiększyć udział rynkowy do 25-30% w ramach strategii do 2030 r.

odpowiedniej oferty produktów i usług. Planuje także stać się głównym źródłem rozwiązań mobilnych oraz innowacji, z rosnącą i konkurencyjną stopą zwrotu dla akcjonariuszy. Koncern zamierza do roku 2030 istotnie zdywersyfikować swoją działalność rafineryjną. "Planowany jest

DM PKO BP zaleca 'kupuj' dla MOL i Grupy Lotos, 'trzymaj' dla PKN Orlen i PGNiG

, że spółki wydobywcze będą nadal koncentrować się na ograniczaniu CAPEX/OPEX i ostrożnym zarządzaniu środkami finansowymi" - czytamy w raporcie. Analitycy oczekują też, że w nadchodzących latach marże rafineryjne pozostaną na atrakcyjnym poziomie, choć nie tak wysokim

Spółka Polimeksu ma list intencyjny ws. prac przy terminalu naftowym w Gdańsku

jedna z nowych spółek grupy Polimex-Mostostal, która zajmuje się instalacjami rafineryjnymi i petrochemicznymi, budową pieców przemysłowych, instalacjami biodiesel ze szczególnym uwzględnieniem typu NExBTL, prefabrykacją konstrukcji stalowych płaszcza pieców. Polimex-Mostostal

Zysk netto PKN Orlen spadł r/r do 1,59 mld zł w IV kw. 2017 r.

(r/r) do poziomu 24 734 mln zł odzwierciedla wzrost wolumenów sprzedaży o 5% (r/r) we wszystkich segmentach operacyjnych oraz notowań głównych produktów rafineryjnych i petrochemicznych. W IV kwartale 2017 roku odnotowano wzrost notowań benzyny (o 20%), oleju napędowego (o 21%), lekkiego oleju

PKN Orlen miał 1 266 mln zł zysku netto, 3 167 mln zł EBITDA LIFO w III kw.

zapasów, podano także. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29 229 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 30 344 mln zł rok wcześniej. Przychody: spadek o (-) 4% (r/r) głównie w efekcie niższych notowań produktów rafineryjnych i petrochemicznych na

DM BDM podniósł wycenę PKN Orlen do 78 zł, nadal rekomenduje 'akumuluj'

w Litvinovie), na wyróżnienie na plus zasłużył głównie segment detaliczny, który odnotował rekordowy rezultat w historii. W perspektywie końcówki roku zwracamy uwagę na pozytywne skutki wprowadzonego w sierpniu pakietu paliwowego w Polsce, który może przynajmniej w średnim terminie ograniczyć

Trigon DM obniżył rekomendacje dla 7 spółek, podwyższył dla 3

, dzięki wysokim marżom rafineryjnym i drogiemu USD. Sektor TMT będzie odczuwał skutki słabości rynku reklamy i presji na ARPU w segmencie telekomunikacyjnym. Spółki informatyczne odnotują dobre wyniki, uważają analitycy. "Sezonowo I kwartał to

PKN Orlen miał 1,74 mld zł zysku netto, 2,37 mld zł EBIT w II kw. 2018 r.

potrzeby energetyczne w wyniku wzrostu notowań ropy naftowej o 19 USD/bbl, pogorszenia marż na ciężkich frakcjach rafineryjnych, produktach petrochemicznych, nawozach i PCW, w części kompensowanych wyższymi marżami na produktach paliwowych, podano także. "Sprzedaż wolumenowa

Zysk netto MOL to 43,46 mld HUF w IV kw. wobec straty rok wcześniej (aktual.)

rekordów osiągniętych w 2015 roku. Głównym powodem spadku była spodziewana normalizacja marży z działalności rafineryjnej i petrochemicznej. Wskaźnik EBITDA dla segmentu usług konsumenckich (detalicznych) wzrósł o 40%" - czytamy dalej Segment Gas Midstream osiągnął roczny

Zysk netto PKN Orlen w I kwartale 2010 r wyniósł 593 mln zł

. W sumie skonsolidowane przychody całej grupy ukształtowały się na poziomie 17,44 mld zł. Tymczasem eksperci szacowali, że wyniosą one nieco więcej, bo 17,92 mld zł. "Raportowany wynik operacyjny segmentu rafineryjnego był wyższy głównie w efekcie wpływu rosnących cen

Unipetrol ma umowę z Technip ws. budowy nowej instalacji PE3 w Czechach

produkcji petrochemicznej i rafineryjnej w grupie Unipetrol. Dzięki zastosowaniu nowych technologii spółka będzie mogła poszerzyć swoją działalność o nowe segmenty rynku, w tym segmenty kosmetyków i opakowań. Do budowy nowej instalacji polietylenu zastosowana zostanie technologia objęta licencją uzyskaną

Przegląd informacji ze spółek

największych na świecie licencjodawców procesów rafineryjnych i petrochemicznych, na licencję i projekt bazowy w ramach rozbudowy zdolności produkcyjnych fenolu, jednej z kluczowych inwestycji wchodzących w skład programu rozwoju petrochemii o wartości ponad 8 mld zł, podała spółka

Aplisens chce rosnąć o 20% rocznie na rynkach Unii Europejskiej

. Prezes poinformował także, że uważa I półrocze 2015 r. za "niezwykle udane" dla spółki, szczególnie na rynku polskim, gdzie sprzedaż wzrosła o 22%. "Tak znaczący wzrost sprzedaży był spowodowany ponad 20-proc. wzrostem w segmencie automatyki przemysłowej oraz

Erbud ma list intencyjny ws. przejęcia 100% niemieckiej IVT Weiner + Reimann

, petrochemicznym i rafineryjnym ? a więc w obszarach działalności spółki IVT ? to ok. 13 mld euro, podkreśla Erbud. "W nadchodzących latach wzrośnie szczególnie produkcja w przemyśle chemicznym, co otwiera drogę do licznych przetargów na dostawców usług inżynieryjnych i serwisowych

mDM podniósł rekomendację dla Lotosu do 'kupuj' i wycenę do 35,5 zł

zł i z uwagi na ostatnie spadki notowań zmieniamy rekomendację z akumuluj na kupuj. Zwracamy uwagę, że choć obserwowane umocnienie dolara negatywnie wpływa na wycenę kredytów, to korelacja wyceny spółki z kursem amerykańskiej waluty jest pozytywna z uwagi na dolarową marżę brutto, zarówno w segmencie

Zysk netto PKN Orlen to 1 789 mln zł w IV kw. 2016 r. wobec straty rok wcześniej

;Odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych netto w IV kwartale 2016 roku wyniosły 158 mln zł i obejmowały głównie odwrócenie odpisu aktualizującego wartość aktywów rafineryjnych Grupy Unipetrol w kwocie 315 mln zł oraz utworzenie odpisów aktualizujących wartość

Przegląd prasy

DeeZee za 13 mln zł --Polconsult: Rozbudowa Modlina za 121 mln zł dałaby 8-8,4 mln przepustowości --Marża rafineryjna PKN Orlen spadła r/r i wyniosła 5,4 USD/b w czerwcu --Altus TFI wezwał GetBack do rozwiązania umowy

Wynik EBITDA wg LIFO PKN Orlen wzrósł r/r do 2,66 mld zł w IV kwartale

detalu, odszkodowanie z tytułu pożaru Steam Cracker w Litvinowie oraz osłabienie PLN względem walut obcych. Pozytywny efekt został z kolei ograniczony przede wszystkim przez ujemny wpływ niższych marż handlowych na produkty rafineryjne (r/r). W tym czasie poziom modelowej marży downstream utrzymał się na

Coface: PKN Orlen oraz właściciel Biedronki w top-5 największych firm CEE

głównie w dolnym segmencie tego sektora, czyli w rafinacji i przetwórstwie ropy naftowej i gazu. Dlatego też mogły one dostosować marże w przemyśle rafineryjnym i nie straciły wiele na spadku cen surowca" - ocenia Coface. Sektor motoryzacji i transportu stracił pozycję

Przegląd informacji ze spółek

z komunikatu urzędu. BoomBit zawarł umowę z firmą wydawniczą Beijing Ocean Engine Network Technology Co., Ltd z grupy ByteDance, na dystrybucję gry Idle Coffee Corp na terenie Chin kontynentalnych, podała spółka. Modelowa marża rafineryjna Grupy

Przegląd prasy

usługę mojeID dla klientów PKO BP i PGNiG Obrót Detaliczny --Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos spadła r/r do 5,5 USD/bbl w maju --Value4Capital sfinalizował sprzedaż segmentu security Konsalnetu Grupie Seris --MPiT

IS: Potencjał Orlenu wyjdzie na dobre inwestycjom w infrastrukturę Lotosu

. Jeśli zaś chodzi o rynek detaliczny, to powstała w wyniku połączenia firma będzie dysponowała około 3,3 tys. stacji paliw, OMV 2,1 tys., a MOL 1881. Także w segmencie poszukiwań i wydobycia ropy i gazu pozycja skonsolidowanych Lotosu i Orlenu będzie silniejsza. Obecnie ten segment działalności stanowi

Przegląd prasy

--Philip Morris wprowadza w Polsce innowacyjny produkt IQOS zastępujący papierosy --Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wzrosła r/r do 7,36 USD/bbl w marcu --Dom Development: Dynamika I kw. br. dobrze rokuje na wzrost sprzedaży r/r w 2017

Przegląd informacji ze spółek

401 sztuk rok wcześniej, podała spółka. Unibep pozytywnie ocenia perspektywy swojego segmentu budownictwa modułowego (Unibep Unihouse) i spodziewa się, że w tym lub przyszłym roku znajdzie w nim nabywców także na polskim rynku, poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy